Autowoordenboek  Engels - Nederlands    als je Engels een beetje roestig is geworden...

      0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z     

18-incher

18 inch wiel

I-beam

I-balk

i-Butanol (isobutanol)

i-Butanol (isobutanol) (oplosmiddel in lak)

i-Four (Intelligent 4WD Integrated Control System)

intelligent vierwielaandrijvingssysteem dat bestaat uit elektronische permanente vierwielaandrijving, anti-blokkeerremsysteem, elektronische luchtvering, elektronische brandstofinjectie, elektronische trans missie en actieve vierwielbesturing (Toyota '93)

I.B.P. (initial boiling point)

beginkookpunt

I.C. (internal combustion)-engine

verbrandingsmotor

i.h.p. (indicated horse power)

ge´ndiceerd vermogen, ge´ndiceerde paardekracht (i.p.k.)

i.m.e.p. (indicated mean effective pressure)

ge´ndiceerde gemiddelde druk

I.P. (inner piston)

binnenste zuiger (automatische bak)

I.W.G. [Imperial (Standard) Wire Gauge]

Britse standaard schroefdraadmaat

I/P (idler pulley)

geleiderol, leirol, loopwiel, spanrol, tussenrol, (tand)wiel

IAATI (International Association of Autotheft Investigators)

internationale organisatie die wereldwijd informatie op het gebied van autodiefstallen en autofraude verzamelt, bundelt, analyseert en verspreidt

IAC (Inlet Air Control) valve

inlaatluchtregelklep (Toyota)

IAC

Idle Air Control

IACV (Intake Air Control Valve)

inlaatluchtregelklep (Toyota)

IASCA (International Auto Sound Challenge Association)

organisatie van Amerikaanse oorsprong met de bedoeling om wereldwijd car-hifi wedstrijden te organiseren die volgens een bepaald reglement verlopen

IAT (inlet air temperature)

inlaatluchttemperatuur

IAT (intake air temperature)

inlaatluchttemperatuur

IAT

Intake Air Temperature

IATS (Intake Air Temperature Sensor)

inlaatluchttemperatuursensor, thermosensor inlaatlucht, zuigbuistemperatuursensor

IATS

Intake Air Temperature Sensor

IC (Inflatable Curtain)

1. luchtkussenscherm dat in het dak is gemonteerd en door sensoren wordt geactiveerd (Volvo '96),
2. soort opblaasbaar gordijn dat de zijkanten van het interieur ter hoogte van de zijruiten tijdens een botsing afdekt,
3. systeem dat auto-inzittenden beschermd tegen hoofdletsel onder meer bij aanrijdingen in de flank

IC (integrated circuit) regulator

IC (spannings)regelaar

IC (integrated circuit)

ge´ntegreerde schakeling

IC regulator

spanningsregelaar

IC

Integrated Circuit

Icast (Iveco Computer Assisted Sales Tool)

geavanceerd systeem om gebruikers te adviseren bij het op maat samenstellen van nieuwe voertuigen (werd door Iveco begin '94 ge´ntroduceerd)

ICC (Institute Cargo Clauses)

verzekeringsvoorwaarden voor het goederentransport)

ICC (Interstate Commerce Commission)

commissie die ca. 50 jaar lang (van ca. 1930-1980) al het transport over de weg in de USA heeft geregeld)

ICCS (Integrated Chassis Control System)

systeem dat resulteert in stabielere wegligging en beter bochtengedrag (Cadillac Eldorado Touring Coupé)

ICCU (Integrated Car Communication Unit)

navigatiebeveiligingssysteem tegen autodiefstal dat ook alle bewegingen van het voertuig kan volgen en registreren

ice alert control light

controlelampje voor ijs op wegdek

ice box

ijskast, koelkast

ice formation

ijsvorming

ice plough

ijsploeg

ice scraper

ijskrabber

ice

ijs

icing inhibitor

anti-ijs dope, anti-ijs toevoeging

icing

ijsafzetting, ijsvorming

ICM

Ignition Control Module

ICPI (Insurance Crime Prevention Institute)

registratiebureau van autodiefstallen in Amerika

ICS

Idle Control Solenoid

icy road

met ijs bedekte weg

ID number

codenummer, identificatiecode (van radio anti-diefstalsysteem)

ID number

identificatiecode (van anti-diefstalsysteem van radio)

ID

Inside Diameter

ideal mixture

ideaal mengsel

identation

inkeping

identical to

gelijk aan, identiek aan

identical

gelijk, identiek

identification (ID) number

codenummer, identificatiecode (van radio antidiefstalsysteem), serienummer

identification mark

herkenningsteken, identificatiemerkteken, kenmerk, kenteken, merkteken

identification plate

typeplaatje

identification

herkenning, identificatie, identificering

identify, to

identificeren

IDI (InDirect Injection)

indirecte dieselbrandstofinjectie

IDL (I? D? L? ) switch

smoorklepschakelaar

IDL points of throttle position sensor

IDL contacten van smoorklepsensor

IDL-Psw (? ?)

?

idle adjusting screw

regelschroef stationair toerental

idle air jet

stationaire sproeier

idle CO (carbon oxide) concentration

stationair CO (koolmonoxide) percentage

idle contacts

smoorklepcontacten

idle gear

secundair tandwiel, tussentandwiel

idle jet

stationaire sproeier

idle lever

hulp-pitmanarm, hulpstuurarm

idle metering jet

stationaire sproeier

idle mixture adjusting screw

regelschroef stationair mengsel

idle mixture screw

regelschroef stationair mengsel, stationair mengsel regelschroef

idle running

onbelast draaien, stationair draaien

idle speed adjusting screw

regelschroef stationair toerental, stationair toerentalregelschroef

Idle Speed Control (ISC) valve

zie ISC valve

idle speed screw

regelschroef stationair toerental

idle speed

stationair toerental

idle spring

veer van stationair toerental

idle switch

smoorklepschakelaar

idle system

stationair gedeelte van carburateur

idle wheel

spanrol, tussen(tand)wiel

idle wire

loze draad, niet in gebruik zijnde elektrische draad

idle, to

niet werken, onbelast/stationair draaien/lopen

idle-up actuator

verhoogd stationair toerentalaandrijver, verhoogd stationair toerentalregelaar

idle-up adjusting screw

stelschroef van verhoogd stationair toerental

idle-up device

verhoogd stationair toerentalvoorziening

idle-up setting speed adjusting screw

verhoogd stationair toerentalregelschroef

idle-up setting speed

verhoogd stationair afsteltoerental, verhoogd stationair insteltoerental

idle-up speed

versneld stationair toerental

idle-up system

stationair toerentalverhoger

idle-up

stationair toerentalverhoger, versneld stationair toerental

idler adjusting screw

stelschroef van stationair toerental, stationair toerentalstelschroef

idler arm

hulp-pitmanarm, hulpstuurarm

idler gear

geleiderol, kettingspanwiel, tussen(tand)wiel

idler jet

stationaire sproeier

idler lever

hulp-pitmanarm, hulpstuurarm

idler mixture adjusting screw

luchtmengschroef

idler nozzle

stationaire sproeier

idler pulley (I/P)

zie I/P

idler pulley bracket

spanrolplaat, spanrolsteun

idler pulley tension spring

spanrolveer

idler shaft

tussenas

idler speed screw

regelschroef stationair toerental, stationair toerentalregelschroef

idler system bracket

spanrolplaat, spanrolsteun

idler system tension spring

spanrolveer

idler

geleiderol (distributie), geleidingspoelie, spanrol, tussentandwiel

idling and maximum speed centrifugal governor

stationair- en maximum- toerenregelaar

idling jet

stationaire sproeier

idling metering jet

stationaire sproeier

idling speed control range

traject van stationaire afstelling

idling speed

stationaire snelheid, stationair toerental

idling spring

veer voor stationair toerental

idling system

stationair gedeelte van carburateur

idling time

stationaire looptijd

idling

nullast draaien, onbelast draaien, stationair draaien

IDS (International Diesel Service)

grootste Europese netwerk van tank- en servicestations exclusief voor transporteurs (is een systeem van oliemaatschappij Kuwait Petroleum met het olie- en brandstofmerk Q8)

IET (Iveco Engine Tester)

tester waarmee in de cabine de parameters van de motor worden gemeten en deze metingen na terugplaatsing in de MODUS hieraan worden doorgegeven (zie ook MODUS)

if faulty

indien defect, indien een afwijking wordt waargenomen

if hot

indien op temperatuur

if necessary

indien nodig, indien noodzakelijk

if not

zo niet

IFI

Indirect Fuel Injection

IFS (independent front suspension)

onafhankelijke voorwielophanging, onafhankelijke voorwielvering

IG (ignition) pulse

ontekingspuls

IG (ignition) switch

contact(schakelaar), contactslot

IG (ignition)

ontbranding, ontsteking(sinstallatie)

IG SW (ignition switch)

contactschakelaar, contactslot

IGf (?)

ontstekingsbevestigingssignaal, ontstekingsmodule geeft met behulp van een signaal het motortoerental door aan de ECU (Toyota Camry '92)

IGN

Ignition

ignitability

(ont)brandbaarheid, ontvlambaarheid, ontstekingsgewilligheid

ignite, to

aansteken, ontbranden, ontsteken

igniter

igniter, onderbreker, ontbrander, ontstekingsapparaat, ontstekingsinrichting, ontstekingsmechanisme, ontstekingsmodule

ignition (-) pulse

ontstekingspuls

ignition (IG) switch

contactschakelaar, contactslot

ignition (IG)

ontbranding, ontsteking(sinstallatie)

ignition advance range

voorontstekingsbereik

ignition advance

ontstekingsvervroeging, voorontsteking

ignition cable plug

bougiekabelstekker

ignition cable terminal

hoogspanningsaansluiting

ignition cable

bougiekabel

ignition cam

onderbrekernok

ignition capacitor

condensator

ignition coil cable terminal

aansluiting voor bobinekabel

ignition coil head

isolatiekop van bobine

ignition coil housing

bobinehuis

ignition coil resistance

bobineweerstand

ignition coil

bobine, ontstekingsspoel

ignition condensor

condensator

ignition delay

ontstekingsvertraging

ignition distributor head

stroomverdelerkap

ignition distributor mounting flange

montageflens voor stroomverdeler

ignition distributor

(stroom)verdeler

ignition glow plug

gloeispiraal

ignition key cylinder illumination

contactslotverlichting

ignition key reminder buzzer

waarschuwingszoemer "sleutel nog in contactslot

ignition key

contactsleutel

ignition lag

ontstekingsvertraging

ignition lead

bougiekabel

ignition lock

contactschakelaar, contactslot

ignition order

ontstekingsvolgorde

ignition plug

bougie

ignition quality

ontstekingsgewilligheid

ignition retard

na-ontsteking, ontstekingsverlating

ignition setting

ontstekingsafstelling

ignition spark

ontstekingsvonk

ignition switc with steering lock

contact- en stuurslot

ignition switch (IG SW)

contactschakelaar, contactslot

ignition switch light

contactslotverlichting

ignition switch on

contact aan

ignition switch-off control

regeling buiten het contact om

ignition system

ontsteking(ssysteem)

ignition temperature

ontbrandingstemperatuur, ontstekingstemperatuur

ignition timer

stroomverdeler

ignition timing

ontstekingstijdstip

ignition wire

bougiekabel, hoogspanningskabel

ignition

ontbranding, ontsteking(sinstallatie)

ignitor

onderbreker, ontstekingsmodule

IIA (Integrated Ignition Assembly)

ge´ntegreerd ontstekingssysteem ge´ntegreerde ontsteking

IIFHS (Insurance Institute for Highway Safety)

verzekeringsinstituut voor snelwegveiligheid in het leven geroepen door de verzekeringsmaatschappijen in USA

IISRP (International Institute of Synthetic Rubber Producers)

internationaal instituut van fabrikanten van synthetische rubber

illegible

onleesbaar

illuminate, to

gaan branden, verlichten

illuminated entry system

instapverlichting, vertragingssysteem van binnenverlichting

illumination

verlichting

illustration

afbeelding, illustratie, tekening

ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee)

internationaal standaardiserings- en goedkeuringsinstituut van smeermiddelen

imaginary standard line

denkbeeldige standaardlijn

imaginary

denkbeeldig

imbalance

onbalans

IMI (Institute of the Motor Industry)

Brits instituut van de motorindustrie

imitation leather

kunstleer

immerse, to

(onder)dompelen

immersion

onderdompeling

immobile

onbeweeglijk, onverplaatsbaar

immobilise, to

buiten werking zetten, stilzetten, vastzetten

immobiliser

startonderbrekingssysteem (langs elektronische weg worden startmotor, brandstofpomp en motormanagement buiten werking gesteld) (Opel Omega '94)

immobilize, to

zie immobilise, to

immobilizer

zie immobiliser

Imp.qts (quarters)

? (vloeistofinhoud)

impact absorbing part

botskrachtabsorberende deel

impact effect

invloed van botskracht, schokeffect

impact energy

botsenergie, slagenergie

impact extractor

slagtrekker (ger.)

impact force

botskracht, stootkracht

impact of collision

botsenergie

impact point

aangrijpingspunt van botsing

impact resistant

slagbestendig, slagvast, stootbestendig, stootvast

impact screwdriver

slagschroevedraaier (ger.)

impact spanner

slagmoersleutel (aangedreven door lucht of elektriciteit), luchtsleutel

impact strength

botskracht

impact surface area

inslagoppervlak(te)

impact test

botsproef

impact wrench

slagmoersleutel (aangedreven door lucht of elektriciteit), luchtsleutel

impact

botsenergie, botsing, botskracht, doordringing, effect, inslag, inwerking, schok(kracht), slag, stoot

impedance

impedantie, inwendige weerstand, schijnbare weerstand

impeller blade pump

rotorpomp, vleugelpomp

impeller blade

rotorblad, rotorschoep

impeller vane pump

rotorpomp, vleugelpomp

impeller vane

rotorschoep

impeller wheel

compressorwiel, pompwiel, schoepenwiel, voortstuwingswiel

impeller

pomp(wiel), rotor (in centrifugaalpomp), schoepenrad, schoepenwiel, ventilator, waaier

impenetrable

ondoordringbaar, ontoegankelijk

imperative

absoluut noodzakelijk, verplicht

imperfect

gebrekkig, onvolkomen

imperial gallon

engelse gallon (4,54 liter?)(eenheid van..

Imperial Standard Wire Gauge (I.W.G., ISWG)

zie I.W.G. en ISWG

imperial

imperiaal

impermeable

ondoordringbaar, ondoorlatend, waterdicht

implement

gereedschap, hulpmiddel, werktuig

import duties

invoerrechten

import duty

invoerbelasting, invoerheffing

import permit

importvergunning, invoerconsent, invoervergunning

import prohibition

invoerverbod

import quota

invoercontingent

import tariff

importtarief, invoertarief

import

import, invoer

importer

importeur

imports

ge´mporteerde auto's (in Amerika)

impregnant

impregneermiddel

impregnate, to

doordrenken, impregneren

imprinted

ingeslagen (merkteken in onderdeel)

improper

foutief, onjuist, verkeerd

improperly gapped plug

verkeerd afgestelde bougie

improv serviceability, to

verkorten van onderhouds-/reparatietijd

improve, to

verbeteren

improvement in design

constructieverbetering

improvement

verbetering

impulse

impuls, (spannings)stoot, stroomstoot

impurities

verontreinigingen, vuil

impurity

onzuiverheid, verontreiniging

IMS (Indianapolis Motor Speedway)

ovale autoracebaan van Indianapolis, Amerika

IMSA (International Motor Sports Association)

Amerikaanse autosportorganisatie

IN (inlet)

aanvoer, ingaand, ingang, inlaatklep, inlaat(opening), inlaatspruitstuk

in accordance with

afhankelijk van, in overeenstemming met, overeenkomend met, overeenkomstig, volgens

in balance

in evenwicht

in car entertainment system

geluidsinstallatie met CD-wisselaar in auto

in car sensor

sensor interieurtemperatuur

in correct order

in juiste volgorde

in equilibrium

in balans, in evenwicht

in gear

in een versnelling, ingeschakeld

in incorrect order

in onjuiste volgorde

in line

in één lijn, recht achter elkaar geplaatst

in pairs

paarsgewijs

in parallel

naast elkaar, parallel (geschakeld)

in phase

in fase

in relation to

in verhouding tot

in reverse order

in omgekeerde volgorde

in running condition

rijklaar

in segments to 100 mmHg

in stappen van 100 mmHg (kwikdruk)

in spite of

onafhankelijk van

in stock

in voorraad, voorradig

in the grey

gedeelte van racebaan buiten de ideale racelijn waar allerlei vuiligheid (bv. van banden) terechtkomt en waar de bandengrip op het wegdek slecht is

in the groove

ideale racelijn op speedwaybaan

in this state

onder deze omstandigheden

in turn

op zijn beurt

in-cab computer

in vrachtwagencabine gemonteerde computer

in-frame rebuild kit

motorrevisieset voor niet-uitgebouwde motor

in-line engine

lijnmotor

in-line injection pump

lijn(inspuit)pomp

in-line type injection pump

lijnpomp (dieselinspuitpomp)

in. (inch)

duim, inch (lengtemaat = 2,54 cm)

inaccessible

ontoegankelijk

inaccurate

onnauwkeurig, onzuiver

inactive

inactief, niet-actief, niet-werkend, onwerkzaam

inboard joint

binnenste koppeling

inboard tulip

binnenste koppeling (bv. van aandrijfas)

inboard

binnenste, ingebouwde

inbuilt

ingebouwd

inch (in.)

duim, eenheid van lengte, inch, lengtemaat (= 2,54 cm)

inclin

hellend vlak, helling, schuinte

inclinable seat

verstelbare stoel

inclination

afwijking

incline, to

afwijken, (schuin) aflopen, schuin zetten, (voorover)hellen

inclined engine

onder een hoek ingebouwde motor

inclinometer

hellingshoekmeter

including

inclusief, met inbegrip van

incombustable

on(ver)brandbaar

incompatible

niet op elkaar passend, niet uitwisselbaar, onuitwisselbaar, onverenigbaar

incomplete burning

onvolledige verbranding

incomplete combustion

onvolledige verbranding

incomplete

incompleet, onvolledig

incompressible

niet-samendrukbaar, onsamendrukbaar

incorporate, to

integreren, opnemen

incorrect

foutief, incorrect, niet correct, niet juist, onjuist, onnauwkeurig, verkeerd

increas in

toename van, verhoging van

increas

stijging, toename, vergroting, verhoging, vermeerdering

increase, to

oplopen (van toerental), stijgen, toenemen, vergroten, verhogen, vermeerderen

increment

toename, vergroting, verhoging, vermeerdeing

incrustation

ketelsteen, korstvorming

indefinite

onbepaald

indent

inkeping, kartel, keep, kerf

indentation

deuk, indeuking, indrukking, in elkaar grijpen van tanden, putje, vertanding

independant

onafhankelijke chauffeur die truck in eigen bezit heeft (de grote transportondernemingen proberen deze uit de markt te drukken)

independent front suspension (IFS)

zie IFS

independent rear suspension (IRS)

zie IRS

independent semi-trailing arm

schuine reactie-arm

independent suspension

onafhankelijke ophanging, onafhankelijke vering

independent

onafhankelijk, vrijstaand, zelfstandig

indestructible

onvernietigbaar, onverwoestbaar

Indianapolis Motor Speedway (IMS)

zie IMS

indicate, to

aanduiden, aangeven, aanwijzen

indicated horse power (i.h.p.)

zie i.h.p.

indicated mean effective pressure (i.m.e.p.)

zie i.m.e.p.

indicated power

indicateurvermogen

indicating error

aanwijsfout, afleesfout

indicating instrument

wijzerinstrument

indicating lamp

controlelampje, waarschuwingslampje

indication code

storingscode

indication

aanwijzing

indicator arm

richtingaanwijzerarm

indicator diagram

indicateurdiagram

indicator lamp contact

contact van controlelampje

indicator light

controle-/indicatie-/waarschuwingslampje

indicator needle

wijzernaald

indicator shaft

wijzerasje

indicator switch

indicatieschakelaar, richtingaanwijzerschakelaar

indicator

aanwijzer, controlelampje, indicateur, indicatielampje, kengetal, meter(naald), richtingaanwijzer, standaanwijzer (van automatische bak), wijzer (van meetinstrument)

indigo blue

indigoblauw

indigo brown

indigobruin

indigo paste

indigokarmijn

indigo purple

indigopurper

indigo red

indigorood

indigo white

indigowit

indigo

indigo (kleur)

indirect chamber

verbrandingskamer van indirect ingespoten dieselmotor

indirect heating type dryer

indirecte heteluchtdroger (in spuitcabine)

indirect injection

indirecte dieselbrandstofinspuiting

indirect steering

indirect werkende stuurinrichting

indirect valve mechanism

klepaandrijving d.m.v. lichter-/stoterstangen of tuimelaars

indirect

indirect

individual overhaul

afzonderlijke reparatie, afzonderlijke revisie

individual rear toe

afzonderlijke achterwielsporing

individual repair

afzonderlijke reparatie, afzonderlijke revisie

induction air

aanzuig-/inlaatlucht

induction coil

inductiespoel

induction manifold

inlaatspruitstuk, zuigbuis

induction period

aanzuigslag, inlaatperiode

induction port

inlaatkanaal, inlaatpoort

induction stroke

inlaatslag

induction valve

inlaatklep

induction

aanzuigen, aanzuiging, inductie, inlaat

industrial engine

stationaire motor

industrial fire fighting vehicle

bedrijfsbrandweervoertuig

industrial vehicle

veachtauto

inefficiency

inefficiëntie, ondoelmatigheid, omslachtigheid

inefficient

inefficiënt, omslachtig, ondoelmatig, oneconomisch, onhandig, onrendabel, onzuinig

inert gas

edelgas, inactief gas (vlambooglassen), inert gas

inert

inert, traag

inertia brake

oplooprem van aanhangwagen

inertia damage

traagheidsschade

inertia force

massa(traagheids)kracht

inertia reel belt

oprolgordel, veiligheidsgordel met oprolautomaat

Inertia Resonance Induction System (IRIS)

zie IRIS

inertia starting

vliegwielstarten

inertia weight

referentiemassa (de massa van het voertuig in rijklare toestand verminderd met een massa van 75 kg voor de bestuurder en vermeerderd met een massa van 100 kg), vertragingsgewicht

inertia

inertia, (massa)traagheid

inertial super-charging effect

optimale cilindervulling door massatraagheid

inertial supercharging effect

cilindervulling door massatraagheidseffect

inexact

onnauwkeurig (werkend)

inferior

inferieur, ondeugdelijk, slecht

infield

binnenterrein van 500 Mijls race te Indianapolis, Amerika

infinite

onbegrensd, oneindig, zeer groot

infinitely adjustable

traploos verstelbaar

infinitely variable

oneindig variabel, traploos regelbaar, traploos verstelbaar

infinity

oneindigheid

inflame, to

(doen) ontsteken, ontbranden, ontvlammen, vlam vatten

inflammable

brandbaar, brandgevaarlijk, (licht) ontvlambaar, (licht) vlamvattend, ontbrandbaar, (zeer) brandbaar

Inflatable Curtain (IC)

zie IC

Inflatable spare wheel

reservewiel waarvan band nog moet worden opgepompt

Inflatable Tubular Structure (ITS)

zie ITS

inflatable

opblaasbaar

inflate, to

opblazen, oppompen (band), op spanning brengen, vullen (met lucht)

inflater

(banden)pomp, luchtperspomp, opblaasmechanisme (van airbag)

inflation pressure

bandenspanning

inflation table

bandenspanningstabel

inflation valve cap

ventieldopje

inflator

zie inflater

influence, to

be´nvloeden, invloed uitoefenen

influence

be´nvloeding, effect, invloed, uitwerking

inform, to

informeren, mededelen, melden, op de hoogte brengen

information

gegevens, informatie, mededeling

infrared (IR)

infrarood (IR)

infrared drying equipment

infraroodlicht droogapparatuur (in spuitcabine)

infrared exhaust gas tester

infrarood uitlaatgastester

infrared lamp

infrarode lamp, infraroodstraler

infusible

onsmeltbaar

ingredient

bestanddeel, ingrediënt

inhale, to

inademen

inhibitor switch

startbeveiligingsschakelaar, startblokkeerschakelaar

inhibitor

blokkeerschakelaar, dope in vloeistof, inhibitor, remmende stof (bv. anti-roest), toevoeging, vertrager

inhomogeneous mixture

niet-homogeen mengsel

initial boiling point (I.B.P.)

beginkookpunt (bv van benzine)

initial bore

grondboring

initial compression

basiscompressie, basisdruk, begindruk

initial condition

aanvangsconditie, basisconditie, basisvoorwaarde, begintoestand, beginvoorwaarde

initial idling speed

uitgangswaarde van stationair toerental

initial ignition timing

basis ontstekingsvervroeging

initial pressure

aanvangsdruk, begindruk, beginspanning

initial set length

standaardlengte bij 1e montage (van veer)

initial set

beginafstelling, eerste afstelling

initial stage

aanloopperiode, beginperiode, beginstadium

initial stress

voorspanning

initial voltage

beginspanning

initial-check function

systeemcontrole (van ABS)

initiate, to

beginnen, inleiden, opstarten

initiation of ignition

ontstekingsbegin

inject, to

injecteren, inspuiten

injection advance device

inspuitmomentversteller

injection advance timing device

inspuitmomentversteller

injection advance

inspuitvervroeging, vˇˇrinspuiting

injection angle

inspuithoek

injection discharge pressure

inspuitdruk

injection engine

injectiemotor, inspuitmotor, motor met benzine-inspuiting

injection measuring tool set

inspuiting meetset

injection moulding

spuitgieten, spuitgietproces

injection nozzle hand tester

tester om met de hand verstuivers te testen

injection nozzle holder

verstuiverhouder

injection nozzle wrench set

sleutelset voor verstuivers

injection nozzle

inspuitstuk, verstuiver (van dieselmotor)

injection order

inspuitvolgorde

injection pipe

inspuitleiding, injectiepijp, verstuiverleiding (dieselmotor)

injection pressure

injectiedruk, inspuitdruk

injection pump camshaft bearing cone replacer

lagerstempel voor inspuitpompnokkenas

injection pump drive pulley

aandrijfpoelie van inspuitpomp

injection pump protector

inspuitpompbescherming

injection pump spline shaft puller

inspuitpomplagertrekker, spiebaanastrekker voor inspuitpomp

injection pump stand arm

brandstofpomp montage-arm, inspuitpomp montage-arm

injection pump stand set

brandstofpompwerkstandaard, inspuitpompwerkstandaard

injection pump test bench

inspuitpomptestbank

injection pump

injectiepomp, (diesel)inspuitpomp

injection retard

inspuitvertraging

injection sequence

inspuitvolgorde

injection system

brandstofinspuitsysteem

Injection Timing Control (ITC)

zie ITC

injection timing

inspuitmoment, inspuittijdstip

injection volume

inspuithoeveelheid, inspuitvolume

injection

injectie, inspuiting

injector body

injecteurhuis, verstuiverhuis

injector closing pressure

verstuiversluitingsdruk

injector connector

aansluiting op inspuitventiel

injector discharge pressure

inspuitdruk

injector gear

tandkwadrant (van verstuiver)

injector holder

verstuiverhouder

injector hole

verstuivergat

injector leak-off pipe

brandstoflekleiding van verstuiver naar tank, brandstofretourleiding

injector needle

injectornaald, verstuivernaald

injector nozzle

verstuiver

injector opening pressure

verstuiveropeningsdruk

injector shell

verstuiverhuis, verstuiverwartelmoer

injector

injecteur, injector, inspuiter, inspuitstuk, inspuitventiel (benzine-inspuiting), verstuiver (benzine-inspuiting)

injure, to

verwonden

injured tyre

beschadigde band

injury

beschadiging, schade

inlet (IN)

zie IN

inlet adaptor

aansluiting voor inspuitleiding, aansluitnippel, wartelmoer van inspuitleiding

Inlet Air Control (IAC)

zie IAC

inlet air temperature (IAT)

inlaatluchttemperatuur

inlet air temperature sensor

inlaatluchttemperatuursensor, thermosensor inlaatlucht, zuigbuistemperatuursensor

inlet air

aanzuiglucht, inlaatlucht, verbrandingslucht

inlet cam

inlaatnok van nokkenas

inlet closes

inlaatklep sluit

inlet duct

inlaatkanaal, inlaatleiding

inlet hose

aanvoerslang, inlaatslang, toevoerslang

inlet line

inlaatkanaal, inlaatleiding

inlet manifold

inlaatspruitstuk

inlet muffler

inlaatluchtdemper, inlaatluchtruisdemper

inlet opens

inl;aatklep opent

inlet period

inlaatperiode

inlet pipe to atomiser

inspuitleiding

inlet pipe

aanvoerleiding, inlaatkanaal, inlaatleiding

inlet port

inlaatkanaal, inlaatleiding, inlaatpoort

inlet pressure

inlaatdruk

inlet side

inlaatzijde

inlet silencer

inlaatluchtdemper, inlaatluchtgeruisdemper

inlet stroke

aanzuigslag, inlaatslag

inlet tube

aanzuigbuis, inlaatleiding, toevoerleiding

inlet valve closing period

sluitingsduur van inlaatklep

inlet valve head diameter

diameter van inlaatklepschotel

inlet valve opening period

openingsduur van inlaatklep

inlet valve tappet clearance

inlaatklepspeling

inlet valve

aanzuigklep, inlaatklep

inline-6

6-cilindermotor in lijn

inner ambient temperature sensor

binnentemperatuursensor

inner anti-squeal shim

binnenste antipiepplaatje

inner bearing

binnenste lager

inner belt

sluiting (van veiligheidsgordel ? EM

inner cable

binnenkabel (van bowdenkabel)

inner circlip pliers

binnenborgveertang

inner diameter

binnendiameter, inwendige diameter, inwendige middellijn

inner door handle

handgreep aan binnenzijde van portier

inner door panel

portierbekleding

inner equalizing type thermal expansion valve

thermische expamnsieklep met inwendige correctie (airco)

inner gear

ringwiel, tandwiel met binnenvertanding

inner jet

binnensproeier, inwendige sproeier, sproeier binnenin

inner liner

binnenste afdichtende koordlaag van tubeless band

inner pipe

inlaatkanaal, inlaatleiding

inner piston (I.P.)

binnenste zuiger (automatische bak)

inner pressure gauge

"inwendige druk"meter, meter om inwendige druk te meten

inner pressure

binnendruk, inwendige druk, pompdruk (dieselinspuitpomp)

inner race

binnen(lager)ring (van kogellager), binnenste kogelschaal

inner rear view mirror

binnenspiegel

inner rotor

binnenste rotor (van rotorpomp)

inner side

binnenkant, binnenzijde

inner tire

binnenband

inner toothed gear

tandwiel met binnenvertanding

inner tube valve

binnenbandventiel

inner tube

binnenband

inner tyre

binnenband

inner valve spring

binnenste klepveer

inner weatherstrip

binnenrubber, binnenste raamrubber

inner wheel arch

binnenspatscherm, wielkast, wielkuip

inner wing

binnenscherm

inner

binnen(ste)

INnovative TRAction Control (INTRAC) system

zie INTRAC system

inoperable

onbruikbaar, onklaar, onwerkzaam

inoperative

buiten bedrijf, buiten bedrijf, niet-operationeel, nietwerkend, werkt niet

inorganic compound

anorganische stof, anorganische verbinding

inorganic

anorganisch

inpane

in paneel ingebouwd (bv. zekeringkast)

input mode

invoeren, invoerstand

input planetary gear

aandrijvend zonnewiel

input power

ingangsvermogen, toegevoerd vermogen

input shaft assy.

samengestelde ingaande as

input shaft front bearing inner race

binnenring van voorste lager op ingaande as

input shaft front outer race

voorste buitenlagerring van uitgaande as

input shaft

aandrijfas, drijvende as, ingaande as, primaire as, prise as

input signal

elektronisch ingangssignaal

input sun gear

aandrijvend zonnewiel

input, to

invoeren (in computer/machine), opslaan

input

ingang(svermogen), invoer(gegevens), theoretisch vermogen, toegevoerde energie, toegevoerd vermogen, toevoer

inreversely

daarentegen

Ins

Inspektion durchgeführt

inscribed mark

aangebracht merkteken, ingegraveerd merkteken

insect remover

insektenverwijderingsmiddel

insensitive

ongevoelig

insert nut

bevestigingsmoer, felsmoer, inzetmoer

insert pin

inzetpen, inzetstift

insert to, to

inschuiven in, insteken in, invoegen in, inzetten in, monteren in, verbinden (van stekkers)

insert, to

inbrengen, indrukken, inlassen, insteken, invoegen, inwerpen, inzetten (van onderdelen), plaatsen in

insert

inzetdeel, inzetstuk, metalen versterkingsbusje met schroefdraad (in plastic onderdeel), schokdemperrevisieset

inserted valve seat

klepzetelring, klepzittingring

inset wheel

wiel met positieve wielbolling

inside board height

bakhoogte (van vrachtwagen met open laadbak)

inside bonnet release

motorkapontgrendeling van binnenuit

inside calipers

binnenmicrometer, binnenpasser

inside callipers

binnenmicrometer, binnenpasser

inside diameter of minimum turning circle

draaicirkel van binnenste achterwiel

inside diameter

binnendiameter, inwendige diameter

inside dimension

binnenmaat, binnenwerkse afmeting, inwendige maat

inside door handle bracket

steun van portierbinnenkruk

inside door handle lever

hefboom van portierbinnenkruk

inside door handle push rod

drukstang van portierbinnenkruk

inside door handle

portierbinnenkruk

inside door panel

bekledingspaneel aan binnenzijde van portier

inside groove

binnengroef

inside hood release

motorkapontgrendeling van binnenuit

inside lining

binnenbekleding, interieurbekleding

inside lock button

vergrendelknopje (aan binnenkant van portier)

inside lock knob

zie inside lock button

inside micrometer gage

binnenmicrometer

inside micrometer gauge

binnenmicrometer

inside mirror

binnenspiegel

inside of bend

binenbocht

inside rear mirror

binnenspiegel

inside roof lining

dakhemelbekleding, hemel

inside screw thread

binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad

inside scuff plate

dorpelrandbekleding

inside shoe brake

trommelrem met inwendige remschoenen

inside thread

binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad

inside

binnen(in), binnenste, inwendige

inspect for ground, to

controleren op kortsluiting, controleren op massasluiting

inspect for rotation condition, to

controleren op goed draaien, op draaiing controleren

inspect for, to

controleren op, inspecteren op, onderzoeken op

inspect, to

controleren, inspecteren, keuren, nakijken, onderzoeken

inspection cover

inspectiedeksel, -luik

inspection hole plug

inspectiegatplug, plug voor inspectiegat

inspection hole

inspectiegat, kijkgat

inspection lamp holder

looplamphandvat

inspection lamp hook

ophanghaak van looplamp

inspection lamp socket contact

stopcontact voor looplamp

inspection lamp twin plug

looplampstekker

inspection lamp

looplamp

inspection pit

inspectiekuil, reparatiekuil, werkkuil

inspection specification

controlevoorschrift, keuringsvoorschrift

inspection standard (STD)

inspectiewaarde

inspection STD (standard)

inspectiewaarde

inspection

controle, inspectie(beurt), keuring, schouwing

inspector

controleur, inspecteur, keurmeester

Insta-Trac system

vierwielaandrijving die tijdens het rijden kan worden ingeschakeld (Chevrolet S-10 Blazer)

instability

gebrek aan stabiliteit, instabiliteit, onbestendigheid, onstabiliteit, onvastheid

instable

instabiel, niet-stabiel, onstabiel, onbestendig

install, to

aanbrengen, aanleggen, inbouwen, inrichten, installeren, monteren, opbouwen, plaatsen, samenstellen, vastdraaien

installation area

montageplaats, raakvlak van twee tegen elkaar te monteren delen

installation bolt

bevestigingsbout

installation bonded windshield

plakruitenbandkit

installation cord

montagekoordje (in ruitrubber)

installation detail

montage-aanwijzing

installation diagram

montageschema

installation dimension

inbouwmaat

installation direction

montagerichting

installation drawing

inbouwtekening, montagetekening

installation hole

bevestigingsgat

installation location

installatieplaats

installation mark

merkteken voor montage, montagemerkteken

installation of

montage van, het plaatsen van, plaatsing van

installation sequence

montagevolgorde

installation surface

montagevlak, pasvlak

installation

aanleg, aansluiten, aansluiting, inbouw, inrichting, installatie, montage, opbouw, plaatsing

installed load

gemonteerde belasting

installed spring load

gemonteerde veerspanning

installed tension

spanning in gemonteerde toestand

installer set

montageset

installing temperature

montagetemperatuur, plaatsingstemperatuur

instant adhesive (alon alpha)

contactlijm, secondenlijm (alon alpha)

instant

moment, ogenblik

Institute Cargo Clauses (ICC)

zie ICC

Institute of the Motor Industry (IMI)

zie IMI

instruction manual

handleiding, instructieboekje

instruction

aanwijzing, instructie, opdracht, verordening, voorschrift, wenk

instructions

gebruiksaanwijzing

instrument board

instrumentenbord, instrumentenpaneel

instrument carrier plate

instrumentenbord, schutbord

instrument cluster finish centerpanel subassy.

afwerkpaneel van instrumentenconsole

instrument cluster finish panel subassy.

afdekking van instrumentenpaneel, afwerkrand van instrumenten, meterbehuizing

instrument cluster overview

overzicht dashboardpaneel, overzicht van instrumenten en bedieningsorganen

instrument cluster

groep instrumenten, instrumentenpaneel

instrument console

console voor extra dashboardinstrumenten

instrument facia

dashboard, instrumentenpaneel

instrument louver

centraal ventilatierooster

instrument lower finish panel

onderpaneel van dashboard

instrument panel ash receptacle assy.

asbak(je) in dashboard

instrument panel box

dashboardkastje

instrument panel cluster

groep dashboardinstrumenten

instrument panel control

bedieningsorgaan

instrument panel garnish assy.

afdekplaat

instrument panel illumination

dashboardverlichting

instrument panel light control dial

dimmer van regelbare dashboardverlichting

instrument panel light control overview

overzicht van instrumenten en bedieningsorganen

instrument panel light control

dimmer/lichtsterkteregelknop/regelaar van dashboardverlichting, regelbare dashboardverlichting

instrument panel light

dashboardverlichting

instrument panel register

ventilatierooster

instrument panel safety pad subassy.

dashboard bovenstuk

instrument panel

dashboard(paneel), instrumentenbord, instrumenten paneel, interieurzijde van waterkast, meterbord

instrument

apparaat, gereedschap, (meet)instrument, toestel, werktuig

insufficient fit form

slechte pasvorm

insufficient

niet toereikend, onvoldoende

insulant

isolatiemateriaal, isolatiemiddel, isolatiestof, isolerende stof, niet-geleidend

insulate, to

isoleren, voorzien van isolatiemateriaal

insulated electrode

centrale elektrode, middenelektrode (van bougie)

insulated panel van

tegen warmte ge´soleerde truck

insulated pliers

ge´soleerde tang, hoogspanningstang

insulated return system

systeem met ge´soleerde retourleiding

insulated

ge´soleerd

insulating lamination

afscheidingsplaat, separator

insulating layer

isolatielaag, isolerende (tussen)laag

insulating material

isolatiemassa, isolatiemateriaal, isolatiestof

insulating panel

dempingspaneel

insulating plate

isolatieplaat, isolerende plaat

insulating sleeve

isolatiemof

insulating tape

isolatieband

insulation paint

borglak, (isolatie)lak

insulation resistance meter (megger)

isolatieweerstandmeter

insulation tape

isolatieband

insulation

draadbekleding, isolatie(materiaal)

insulator disc

isoleerplaat

insulator

hitteschild, isolator, isolerend onderdeel, isolerende stof, kap, ophangrubber, tussenschot

Insurance Crime Prevention Institute (ICPI)

zie ICPI

Insurance Institute for Highway Safety (IIFHS)

zie IIFHS

insurance terms for forwarding of goods

verzekeringsvoorwaarden voor het goederentransport

insurance

verzekering

intake air connector

luchtkanaal (tussen carburateur en filter)

Intake Air Control (IAC) valve

inlaatluchtregelklep (Toyota)

Intake Air Control Valve (IACV)

inlaatluchtregelklep (Toyota)

intake air device

luchtinlaat

intake air resonator

luchtinlaathuis

intake air system

luchtinlaatsysteem

intake air temperature compensator (ITC) valve

zie ITC valve

Intake Air Temperature Sensor (IATS)

zie IATS

intake air temperature sensor

luchtinlaattemperatuursensor

intake air

aanzuiglucht, inlaatlucht

intake camshaft

inlaatnokkenas, nokkenas die alleen inlaatkleppen bedient

intake chamber

inlaatspruitstuk

intake closes

inlaatklep sluit

intake duct

inlaatkanaal, inlaatleiding

intake manifold

inlaatspruitstuk

intake muffler

inlaatluchtdemper, inlaatluchtruisdemper

intake opening

inlaatopening

intake opens

inlaatklep opent

intake passage

inlaatkanaal

intake period

inlaatperiode

intake port

inlaatleiding, inlaatpoort, overstroomkanaal (van 2-takt motor)

intake pressure sensor

aanzuigdruksensor, aanzuigdrukvoeler, zuigbuisdruksensor

intake pressure

aanzuigdruk, inlaatdruk

intake screen

zeef (van oliepomp)

intake side

aanzuigzijde, inlaatzijde

intake silencer

inlaatgeluiddemper, inlaatruisdemper

intake stroke

aanzuigslag, inlaatslag

intake tube

luchtaanzuigbuis

intake valve closing period

sluitingsduur van inlaatklep

intake valve opening period

openingsduur van inlaatklep

intake valve tappet clearance

inlaatklepspeling

intake valve

inlaatklep

intake

inlaat(opening), toevoeropening

intarder

1. in versnellingsbak ingebouwde retarder,
2. retarder die a.h.w. aan de zijkant van de versnellingsbak is ingebouwd met als voordeel compactheid, lager gewicht en goed remvermogen t.o.v. retarder

integral body

zelfdragende carrosserie

integral chassis-body

zelfdragende carrosserie

Integral Entry and Exit System

systeem om in- en uitstappen uit voertuig te vergemakkelijken (zoals bestuurdersstoel bevestigd aan portier) (Mitsubishi HSR)

integral entry and frame

zelfdragende carrosserie

integral filtering element

uitwisselbaar filterelement

integral frame and body

zelfdragende carrosserie

integral frame construction

zelfdragende carrosserie

integral power steering gear

stuurbekrachtiging

integral servo steering gear

stuurbekrachtiging

integral

geheel, integraal, volledig

integrate, to

integreren, tot één geheel samenvoegen

Integrated Car Communication Unit (ICCU)

zie ICCU

Integrated Chassis Control System)

zie ICCS

integrated circuit (-) regulator

(spannings)regelaar

integrated circuit (IC)

ge´ntegreerde schakeling

integrated head rest

in stoel ge´ntegreerde hoofdsteun

Integrated Ignition Assembly (IIA)

zie IIA

integrated roof fairing

ge´ntegreerde dakvorm voor windgeleiding

Integrated Temperature Control (ITC)

zie ITC

Integrated Traffic Control Systems (ITCS)

zie ITCS

integration relay

combinatierelais, integratierelais

Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System (Invecs)

zie INVECS

Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System INVECS) II

zie INVECS II

Intelligent 4WD Integrated Control System (i-Four)

zie i-Four

Intelligent Safety and Orientation Technology (Isotec)

zie Isotec

Intelligent Transport Systems (ITS)

zie IVHS

Intelligent Vehicle Highway Systems (IVHS)

zie IVHS

Intelligent Warning System (IWS)

zie IWS

intensity of current

stroomsterkte

intensity

intensiteit, sterkte (van magnetisch veld/spanning)

inter leaf

tussenblad (van bladveer)

inter-axle differential

centraal differentieel, derde differentieel, tussendifferentieel (DAF)

interaction

onderlinge reactie, wisselwerking

intercell connector

verbindingsstrip tussen accucellen

intercept point

uitschakelpunt

interceptor

stroomlijnverstorend deel aan carrosserie

interchange, to

omwisselen, uitwisselen, verwisselen

interchangeability

omwisselbaarheid, onderlinge verwisselbaarheid, uitwisselbaarheid, vervangbaarheid

interchangeable

omwisselbaar, onderling uitwisselbaar, (onderling) verwisselbaar, vervangbaar

intercity bus

streekbus

interconnect, to

doorverbinden, ineen grijpen, (onderling) verbinden

interconnected

doorverbonden, gekoppeld, (onderling) verbonden

interconnecting wiring

bedrading

intercontinental transport

intercontinentaal transport

intercooler

inlaatluchtkoeler, interkoeler, tussenkoeler, warmtewisselaar

intercooling

interkoeling, tussenkoeling

interface adhesive failure

hechtprobleem (separatie van twee laklagen)

interfere, to

storen (radio)

interference area

storingsgebied

interference elimination

ontstoring

interference fit

klempassing, nauwe passing, perspassing

interference suppression

onderdrukking van radiostoring, ontstoring, radio-ontstoring, storingonderdrukking

interference

aanraking, atmosferische storing, interferentie, (radio)storing, ruis, storende geluiden

interfering

belemmering, storing

interior air temperature sensor

sensor binnentemperatuur

interior decoration

interieurbekleding

interior dimensions

binnenafmetingen

interior lamp

binnenverlichting, interieurverlichting

interior light(s)

binnenverlichting, interieurverlichting

interior lining

binnenbekleding, interieurbekleding

interior mirror

binnenspiegel

interior noise

in interieur hoorbare rijgeluiden

interior rear mirror

binnenspiegel

interior resistance

inwendige weerstand

interior temperature

binnentemperatuur

interior trim

binnenbekleding, interieurbekleding

interior

binnenste, binnenkant, binnenzijde, interieur, inwendige

interliner

binnendeel van hiel van autoband

Interliner

Interliner (snel en comfortabel busdienstverkeer naar spoorwegstations en andere belangrijke knooppunten van openbaar vervoer in Nederland)

interlink, to

onderling verbinden

interlock mechanism

grendelmechanisme, vergrendelmechanisme (in bak)

interlock pin

blokkeerpen, grendelpen

interlock plate cover

schakelblokkeerplaat

interlock roller

blokkeerpal, blokkeerrol, blokkeerstift

interlock, to

aaneenkoppelen, blokkeren, ineen grijpen, in elkaar grijpen, met elkaar verbinden, (ver)grendelen

interlocking device

grendelmechanisme, sperinrichting van differentieel, vergrendelinrichting

intermediate alkyd resin

intermediate alkydhars

intermediate axle differential

centraal differentieel, derde differentieel, tussendifferentieel

intermediate band brake

middelste remband (van automatische bak)

intermediate bearing

tussenlager

intermediate disc

tussenschijf

intermediate filler

grove plamuur

intermediate gear

tussendrijfwerk, tussentandwiel

intermediate layer

tussenlaag

intermediate lever

tussenhefboom (van rem/stuurschakelmechanisme)

intermediate pinion

planeetwiel, satellietwiel

intermediate pipe

tussenpijp (tussen voorste en achterste uitlaatdemper

intermediate relay

intervalrelais (voor ruitewissers)

intermediate ring

tussenring

intermediate second gear clutch

tweede versnellingskoppeling

intermediate shaft joint yoke

kruiskoppeling van stuuras

intermediate shaft yoke

tussenaskoppeling (van stuurinrichting)

intermediate shaft

middendeel van cardanas, tussenas

intermediate speed clutch

tweede versnellingskoppeling

intermediate wheel

tussentandwiel

intermediate

tussen(liggend)

intermittent operation

intervalstand, intervalwerking (van ruitenwissers)

intermittent wipers

ruitenwissers met intervalschakeling

intermittent

(af)wisselend, interval, met onderbrekingen, onderbroken, regelmatig terugkerend

intermodal container

intermodale container (container geschikt voor diverse wijze van vervoer)

internal balance shaft

inwendige balansas (Mitsubishi)

internal border

binnengrens (de grenzen van Nederland met België en Duitsland)

internal cogging

binnenvertanding, inwendige vertanding

internal diameter

binnendiameter, inwendige diameter

internal friction

inwendige wrijving

internal gear

binnenvertanding, inwendige vertanding, ringwiel

internal geared wheel reductor

ringwielreductie

internal gearing

binnenvertanding, inwendige vertanding

internal leak

inwendig lek, inwendige lekkage

internal resistance

inwendige weerstand

internal screw gage

schroefdraadmeter voor inwendige schroefdraad

internal screw gauge

schroefdraadmeter voor inwendige schroefdraad

internal screw thread

binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad

internal splatter

inwendige (las)spetters

internal teeth

binnenvertanding, inwendige vertanding

internal thread

binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad

internal toothing

binnenvertanding, inwendige vertanding

internal traffic

intern transport

internal-combustion (I.C.) engine

inwendige verbrandingsmotor

internal

intern, inwendig

internally cogged

met binnenvertanding

internals

inwendige delen (bv. van versnellingsbak)

International Association of Autotheft Investigators (IAATI)

zie IAATI

International Auto Sound Challenge Association (IASCA)

zie IASCA

International Automotive Trade Show

Engelse beurs op het gebied van componenten, equipment, gereedschappen en accessoires

International Diesel Service (IDS)

zie IDS

International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP)(A)

inter natonaal instituut van fabrikanten van synthetische rubber

International Lubricant Standardization and Approval Committee) (ILSAC)

zie ILSAC

International Motor Sports Association (IMSA)

zie IMSA

International Off Road (IOR) show

zie IOR

International Organization for Standardization (ISO)

zie ISO

International Races of Champions (IROC) series

zie IROC series

International Roadtransport Union (IRU)

zie IRU

International Safety Rating System (ISRS)

zie ISRS

International Standardization Organization (ISO)

zie ISO

international system of units

internationaal eenhedenstelsel

International Touringcar Championship (ITC)

zie ITC

international traffic

grensoverschrijdend verkeer, grensoverschrijdend vervoer, internationaal transport, internationaal verkeer

international transport

internationaal transport

interrupt, to

onderbreken, verbreken

interrupted braking

pompend remmen

interrupter

onderbreker(nok), uitschakelaar, verbreker

interrupting

onderbreken

interruption

defect, onderbreking, storing, tijdelijke uitschakeling

interruptor

zie interrupter

intersection

knooppunt, kruispunt, snijpunt (van twee lijnen), verkeersplein, (weg)kruising

Interstate Commerce Commission (ICC)

zie ICC

interstate

autoweg van de ene naar de andere Amerikaanse staat, rijksweg

interurban bus

interlokale bus, streekbus

interurban traffic

interlokaal verkeer

interval adjuster

instelbare intervalstand (op ruitenwisserschakelaar)

interval counter gear

intervaltandwiel

interval

interval, pauze, tussenperiode, tussenpoos, tussenruimte

intoxicated driving

rijden onder invloed

INTRAC (INnovative TRAction Control) system

1, systeem waarbij zowel remmen als aandrijving via een computergestuurd systeem zorgen voor een beperking van het slippen (Honda '90),
2. vierwielaandrijfsysteem met één differentieel vˇˇr en dubbele viscokoppeling achter dat fungeert als sperdifferentieel en dat het aandrijfkoppel verdeelt over voor- en achteras (Honda)

Intrac

twee viscokoppelingen in de integrale aandrijving (Honda, Japanse Concerto)ŮNŮ

intro scan

beluisteren gedurende eerste 10 seconden van elk nummer (Sony CDX-7580 radio/CD-speler)

introduce, to

bekend maken, inbrengen, instellen, introduceren, invoegen, invoeren, voorstellen

introduction

inleiding, introductie, invoeging, invoering

intrude, to

binnendringen, indrukken, samendrukken

intrusion

binnendringing, indringing, indrukking

invar

invarstaal (ijzer-nikkellegering)

INVECS (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System

brein dat continue voorwielaandrijving, ABS, tractiecontrole, vierwielbesturing, actieve demping (Active Preview ECS) en viertraps automatische versnellingsbak bestuurt (Mitsubishi Debonair Exceed II en Galant '93)

INVECS (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System) II

compacte 4-traps transmissie met overbrengingsverhoudingen tussen 2,842 voor de eerste tot 0,712 voor de vierde versnelling, transmissie met computersturing, zelflerende elektronisch gestuurde automatische 4-versnellingsbak

invent, to

uitvinden

invention

uitvinding

inventor

uitvinder

inverse

omgekeerd, tegenovergesteld

inversely proportional to

omgekeerd evenredig aan/met

invert, to

inverteren, omkeren, veranderen in het tegenovergestelde

inverted engine

motor met hangende cilinders

inverted scavenging

omkeerspoeling (van 2-takt motor)

inverted valve engine

kopklepmotor

inverted

ondersteboven, omgekeerd

inverter

gelijkstroom-wisselstroomomzetter

invertor

omzetter

investigate, to

beproeven, bestuderen, navorsen, onderzoeken, verkennen

investigation

analyse, bestudering, onderzoek, onderzoeking, studie

invisible

onzichtbaar

inward parts

inwendige (onder)delen

inward

naar binnen gericht

iode bulb

halogeenlamp

iodine lamp

jodiumlamp

ionic adjustment

ioniseren (airco)

ionic phosphate bath

ionisch fosfaatbad waarin een dunne zinkfosfaatlaag op het metaaloppervlak wordt aangebracht

ionosphere

ionensfeer, ionosfeer

IOR (International Off Road) show

's werelds grootste tentoonstelling van terreinauto's en alles wat daarmee te maken heeft

IPA (isopropyl alcohol)

IPA (isopropylalcohol) (oplosmiddel in lak)

IQ

Injection Quantity

IR (infra-red)

IR (infrarood)

IR-FB

InfraRot-FernBedienung

IRHA (Irish Road Haulage Association)

vakbond voor Ierse transportondernemingen

IRIS (Inertia Resonance Induction System)

drukvul-effect, resonantieoplading [tussen 2300 en 4200 t/m verdeelt een klep het inlaatspruitstuk in 2 delen zodat er drukgolven ontstaan die de cilindervulling verbeteren, Subaru SVX '92 met 6-cil. boxermotor van 3319 cm3, max. vermogen 169 kW (230 pk) bij 5600 t/m, max. koppel 309 Nm bij 4800 t/m]

Irish Road Haulage Association (IRHA)

zie IRHA

IROC (International Race of Champions) series

reeks van 4 wedstrijden waarin 12 van de beste coureurs uit Amerikaanse disciplines tegen elkaar uitkomen, wedstrijden met identieke Dodges op ovaalbanen in Amerika

iron (symbol Fe, atomic no. 26)

ijzer (symbool Fe, atoomnr. 26)

iron horse (S.Afr.E)

tractor, trekker

iron ore

ijzererts

iron oxide red (ferrous oxide)

ijzeroxyde rood (ijzerhoudend oxyde)

iron oxide

ijzeroxyde

iron roughneck

robot die het koppelen en ontkoppelen van de boorpijp uitvoert in een gemechaniseerde boortoren om mini-gasvelden aan te boren

iron sheet

ijzeren plaat, plaatijzer

iron, to

met ijzer bekleden

iron

ijzer, soldeerbout

irregular pitch spring

progressief gewonden (klep)veer, veer met een niet-lineaire spoed, veer met een niet-verlopende spoed (bv. klepveer)

irregular

niet-standaard, ongelijk(matig), ongelijkzijdig, onregelmatig

irregularity

onregelmatigheid

irrespective

onafhankelijk, ongeacht

irreversible

niet-omkeerbaar, onomkeerbaar

IRS (independent rear suspension)

onafhankelijke achterwielophanging, onafhankelijke achterwielvering

IRU (International Roadtransport Union)

Internationale Wegtransport Unie (overkoepelende federatie van organisaties in het wegvervoer te GenŔve opgericht in '48)

is not within specification

voldoet niet aan de specificatie(s)

is on

is ingeschakeld

ISC (Idle Speed Control) valve

ISC klep, regeling stationair toerental, regelklep stationair toerental, stationair toerental regeleenheid

ISC (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: IAC (Idle Air Control)

?

ISC VSV ( ? )

?

ISC

Idle Speed Control

ISO (International Organization for Standardization)

internationale organisatie voor standaardisatie (is overkoepelend orgaan van het nationale normalisatie-instituut te GenŔve)

ISO (International Standardization Organization)

internationale standaardisatie organisatie

iso-octane

iso-octaan

iso-thermal compression

isothermische compressie

ISO

International Standards Organization

isobutanol (i-Butanol)

isobutanol (i-Butanol) (oplosmiddel in lak)

isocyanate

isocyanaat

isolate, to

afscheiden, isoleren

isolator

isolatieschakelaar, isolator, uitschakelaar

isomerisation

isomerisatie van aardolie (in raffinaderij)

isomerization

zie isomerisation

isopropyl acetate

isopropylacetaat (oplosmiddel in lak)

isopropyl alcohol (IPA)

isopropylalcohol (IPA) (oplosmiddel in lak)

Isotec (Intelligent Safety and Orientation Technology)

intelligente veiligheids- en oriëntatietechnologie zoals afstandsradar, mistsensor, infrarood camera, moderne navigatiemiddelen, elektronische verkeersgeleiding, routeplanning, meetsysteem dat afstand tot voorligger bepaalt en zelfstandig gas kan minderen, iets bijremmen en in geval van automatische transmissie kan terugschakelen (Opel Omega Isotec '94)

ISRS (International Safety Rating System)

internationaal systeem om bedrijven door te lichten op veiligheid

issue, to

afgeven, publiceren, uitbrengen, uitgeven, uitstromen

ISWG (Imperial Standard Wire Gauge)

Britse standaard schroefdraadmaat

Italian monkey

onwennige zitpositie met gebogen knieën en vrijwel gestrekte armen in historische Alfa Romeo 1600 GTA

Italian Touring Car Championship (ITCC)

zie ITCC

ITC (Injection Timing Control)

inspuitmoment van dieselmotor wordt bepaald aan de hand van belasting, temperatuur en toerental (Renault Premium motor MIDR 06.23.56 van 11,1 liter)

ITC (Intake air Temperature Compensator) valve

thermoklep?, luchtinlaattemperatuurklep?

ITC (Integrated Temperature Control)

constante temperatuur- en vochtigheidsregeling (in Space Cab van DAF type TT 95.350 '87 en FT 95.430)

ITC (International Touringcar Championship)

internationaal toerwagenkampioenschap

ITCC (Italian Touring Car Championship)

Italiaans toerwagenkampioenschap

ITCS (Integrated Traffic Control Systems)

systeem dat het hart vormt van UTMS en is gericht op een intelligente en ge´ntegreerde verkeersregeling en aangesloten is op optische verkeersdetectoren en andere meetinstrumenten en dat alle verkeersinformatie verwerkt

ITCS

Ignition Timing Control System

item

artikel, exemplaar, onderwerp, produkt, punt (bv. punt 6 van ....)

item

type

ITS (Inflatable Tubular Structure)

airbag op ooghoogte aan de zijkant in de dakrand gemonteerd (bij opblazen spant deze zich diagonaal voor het portierrraam) (BMW '94)

ITS (Intelligent Transport Systems)

zie IVHS

ITS

Idle Tracking Switch

Iveco Computer Assisted Sales Tool (Icast)

zie Icast

Iveco Engine Tester (IET)

zie IET

IVHS (Intelligent Vehicle Highway Systems)

systemen waarvan verwacht wordt dat zij de veiligheid verbeteren, de mobiliteit bevorderen ren, de milieuverontreiniging verminderen en energie besparen

ivory black

ivoorzwart

ivory

ivoorkleur

IWS (Intelligent Warning System)

waarschuwingssysteem dat met 30 controlelampjes over werking van vitale functies en voertuigconditie informeert (DAF type FT 95.350 '87)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2012.

Colofon      Disclaimer      Copyright © 2002-  G. Speek