Autowoordenboek  Engels - Nederlands    als je Engels een beetje roestig is geworden...

      0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z     

m (meter)

m (meter) (eenheid van lengte, 1 m = 100 cm)

m (metre)

zie m (meter)

M (midship engine)

middenmotor, midscheeps geplaatste motor

M&S (mud and snow) tyre

buitenband geschikt voor rijden in modder en sneeuw, M&S band

M-B (Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz auto

M-PAC (M?-P?A?C?)

computer die gegevens als werktijd, afgelegde afstand, snelheid, operationele kosten zowel automatisch als handmatig verzamelt en opslaat (Mitsubishi Guppy '91)

m.e.p. (mean effective pressure)

gemiddelde effectieve druk

M.I.B. (Motor Insurer's Bureau)

Engels Waarborgfonds gevestigd te Londen (aan te spreken indien bij aanrijding in Engeland de schade niet te verhalen is)

M.O.T. (Ministry of Transport) test

algemene periodieke keuring (APK), verplichte jaarlijkse autokeuring in Engeland opgelegd door M.O.T. (Memorandum Of Understanding), overeenkomst waarin is vastgelegd dat verschillende Europese landen een GSM-netwerk (voor autotelefoon) zullen bouwen

M.O.T. (Ministry of Transport)

Engels ministerie van transport, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

M.P.A. (Mobil Progressive Analysis)

onderhoudsgericht motorolie-on derzoek van Mobil

M.P.G. (miles per gallon)

m.p.g. (mijlen per gallon) (1 gallon =...liter) (E)

m.p.h. (miles per hour)

m/h, m.p.h. (mijlen per uur)

M.P.H. (miles per hour)

zie m.p.h.

M/F (microfiche)

microfiche

M/T (manual transmission)

zie MT

MA

Markise

macadam

macadam, wegverharding

machinal

machinaal, met behulp van een machine

machine made

machinaal vervaardigd

machine, to

boren, machinaal afwerken/bewerken, vijlen, verspanen

machine

apparaat, auto, machine, mechanische inrichting, werktuig

machining steel

automatenstaal

machining

afwerking, bewerken, machinale bewerking, machinewerk, metaalbewerking

Mack Trucks Historical Museum

historisch museum van Mack vrachtwagens (bedrijfsautomuseum in 1982 opgezet door Mack fabriek te Macungie, Pennsylvania)

MacPherson strut suspension

MacPherson wielophanging

MacPherson strut

MacPherson veerbeen, MacPherson veerpoot

MacPherson wheel suspension

wielophanging met MacPherson poten

Made in Holland

gefabriceerd in Nederland, Nederlands Fabrikaat

MAF (Mass Air Flow)

massa doorgestroomde lucht

MAG (Metal Active Gas) welding

lassen in actieve gasatmosfeer, MAG (Metaalelektrode in een Actief Gas) lassen

magazine

magazijn (voor CD's), tijdschrift

magic tape

kleefband, klitteband

magnesium (chemical element, symbol Mg, atomic no. 12)

magnesium (chemisch element, symbool Mg, atoomnr. 12)

magnet coil

magneetspoel, magneetwikkeling

magnet core

magneetkern

Magnet Relay IN (MRI)

magnetisch relais in (van lier)

Magnet Relay OUT (MRO)

magnetisch relais uit

magnet relay

motorrelais (van liermotor)

magnet vibrating plate

trilplaat van magneet

magnet winding

magneetwikkeling

magnet

magneet

magnetic bar

magneetstaaf, staafmagneet

magnetic clutch

magneetkoppeling, magnetische koppeling

magnetic core

magneetkern, magnetische kern

magnetic drain plug

magnetische aftapplug

magnetic field

magnetisch veld

magnetic finger

magneet, magnetisch staafje, magnetische vinger

magnetic flux

magnetische flux, magnetische krachtlijnen, magnetische stroom

magnetic ignition

magneetontsteking

Magnetic Resistance Element (MRE)

zie MRE

magnetic shield

magneetmantel

magnetic switch

magneetschakelaar, solenoid, startrelais

Magnetic Switching Valve cool (MVc)

zie MVc

Magnetic Switching Valve hot (MVh)

zie MVh

magnetic valve

magneetklep

magnetic

magnetisch, magnetiseerbaar

magnetical

magnetisch

magnetisation

magnetisatie, magnetisering

magnetism

magnetisme

magnetization

magnetisatie, magnetisering

magneto ignition

magneetontsteking

magneto

magneet (van ontsteking), magneto

magnetude

grootheid, grootte (van kracht)

magnifier

loep, vergrootglas

magnify, to

vergroten, versterken

magnifying glass

loep, vergrootglas

magnitude

grootheid, grootte

main agent

kit

main amplifier

eindversterker (radio), vermogensversterker (radio)

main anti-roll bar

dwarsstabilisator

main axle

hoofdas

main beam filament

gloeidraad voor grootlicht

main beam

grootlicht

main bearing cap

hoofdlagerkap

main bearing center wall thickness

dikte in midden van hoofdlager

main bearing diameter

hoofdlagerdiameter

main bearing journal

hoofdlagertap

main bearing

hoofdlager, krukaslager

main body

carrosserie op chassis gebouwd, huis, kale carrosserie

main brake circuit

hoofdremcircuit

main brake cylinder

hoofdremcilinder

main cable

pluskabel

main constituent

hoofdbestanddeel, voornaamste bestanddeel

main current switch

hoofdstroomschakelaar

main diaphragm

hoofdmembraan

main filter

fijnfilter, hoofdfilter

main floor side member

binnendorpel, langsdrager, middelste langsdrager, zijbalk van hoofdvlČoer

main fuse box

hoofdzekeringkast

main gear shaft

hoofdas (van versnellingsbak)

main gearbox

hoofdbak

main ingredient

hoofdbestanddeel

main jet

hoofdsproeier

main journal taper and out-of round

tapsheid en onrondheid van hoofdlagertap

main journal

hoofdlagertap (van krukas)

main leaf

hoofdblad (van veer), hoofdveerblad

main light

grootlicht

main line boring machine

lijnboormachine

main line

hoofdleiding, hoofdstraat, hoofdweg

main metering jet

hoofdsproeier

main muffler

hoofddemper (van uitlaatsysteem)

main oil gallery

oliehoofdkanaal

main oil hole

hoofdolieboring

main oilway

hoofdoliekaneel

main pin boot

hoofdpenhoes, scharnierpenhoes

main pin

geleidepen (bv. van remklauw)

main plate

hoofdblad (van veer)

main pressure oil passage

hoofdoliekanaal

main road

grote verkeersweg, hoofd(verkeers)weg, voorrangsweg

main shaft flexible coupling

flexibele koppeling van stuuras

main shaft seal ring

oliekeerring van hoofdas

main shaft yoke

kruiskoppeling van stuuras

main shaft

hoofdas (van bak), stuuras, uitgaande as (van bak)

main silencer

hoofddemper (van uitlaatsysteem)

main solenoid

primaire solenoid

main spring leaf

hoofdveerblad

main switch

hoofd(stroom)schakelaar

main unit

hoofdmal (van richtbank)

main valve

hoofdafsluiter

main wiring

hoofdbedrading

main

belangrijkste, grootste, hoofdleiding, voedingsleiding, voornaamste (deel)

mainly

hoofdzakelijk, voornamelijk

mains voltage

netspanning

mains

leidingstelsel, lichtnet

maintain, to

handhaven, onderhouden

maintenance agreement

onderhoudscontract

maintenance booklet

onderhoudsboekje

maintenance chart

onderhoudsschema

maintenance costs

onderhoudskosten

maintenance manual

onderhoudshandleiding

Maintenance Outboard Diagnostic Unified System (MODUS)

zie MODUS

maintenance schedule

onderhoudsschema

maintenance service

onderhoudsbeurt

maintenance type battery

niet-onderhoudsvrije accu

maintenance work

onderhoudswerkzaamheden

maintenance-free battery

onderhoudsvrije accu

maintenance-free operation

onderhoudsvrije bewerking

maintenance-free

onderhoudsvrij

maintenance

onderhoud, servicebeurt

major airport crashtruck

luchthavenbrandweervoertuig, vliegveldbrandblusvoertuigŮNŮ

major damage

zware schade

major diameter

buitendiameter

major heading

hoofdtitel

major repair

algehele revisie

major road

hoofdweg, voorrangsweg

major service

grote onderhoudsbeurt

major specifications

belangrijkste gegevens

major street

hoofdstraat, hoofdweg

major transport route

hoofdtransportroute

major

grootste, voornaamste

MAK (methyl amyl ketone)

MAK methylamylketon) (oplosmiddel in lak)

make a larger than normal turning radius, to

een bocht ruim nemen

make, to

fabriceren, maken, produceren, vervaardigen

make-note, to

aantekenen, noteren, opschrijven

make-set, to

samen een paar/set/stel vormen

make-up

opbouw (van laklagen)

make

fabrikaat, merk

MAL

MittelArmLehne

maladjusted

fout/verkeerd afgesteld

maladjustment

foutafstelling, verkeerde afstelling

male and female

mannetje-vrouwtje (in elkaar passende delen)

male connector

stekker

male plug

stekker

male

manlijk

malfunction code

foutcode, storingscode

malfunction indicator

storingsindicator

malfunction, to

defect raken/zijn, slecht werken

malfunction

defect, storing

malfunctioning

storing

malleable cast iron

tempergietwerk

malleable iron

smeedbaar gietijzer, smeedijzer, tempergietijzer

malleable

hamerbaar, pletbaar, rekbaar, smeedbaar, vervormbaar

mallet

houten hamer (voor het in vorm zetten van plaatijzer), rubber hamer

Man Machine Interface For Multi Function Display (MMIFMFD)

zie MMIFMFD

mandatory

verplicht, wettelijk voorgeschreven

mandrel

as, doorslag, drevel, spil

maneuver, to

manoeuvreren, rangeren

maneuver

beweging, manoeuvre

maneuverability

manoeuvreerbaarheid

maneuvrability

bestuurbaarheid, wendbaarheid

maneuvre, to

manoeuvreren, rangeren

manganese (chemical element, symbol Mn, atomic no. 25)

mangaan (chemisch element, symbool Mn, atoomnr. 25)

manifest

cargalijst, ladinglijst, vrachtlijst

manifold absolute pressure (MAP) sensor

zie MAP sensor

manifold gauge set

manometerset (ger. voor airco)

manifold heater

verwarming in inlaatspruitstuk

manifold injection

benzine-inspuiting met een verstuiver vˇˇr elke inlaatklep

manifold pressure

inlaatdruk

manifold stay

spruitstuksteun

manifold to cylinderhead gasket for inlet

inlaatspruitstukpakking

manifold to cylinderhead gasket for outlet

uitlaatspruitstukpakking

manifold vacuüm

inlaatonderdruk, inlaatvacuŘm

manifold

spruitstuk, verdeelleiding, verdeelstuk

manipulate, to

bedienen, behandelen, hanteren

manoeuver, to

manoeuvreren, rangeren

manoeuvrability

bestuurbaarheid, hanteerbaarheid, wendbaarheid

manometer

drukmeter, manometer

manual A/C (air conditioning)

handbediende air conditioning

manual air conditioning (A/C)

handbediende air conditioning

manual car

auto met handgeschakelde versnellingsbak

manual choke

handbediende choke, handchoke

manual control

handbediening, handbesturing, handregeling, regeling met de hand

manual fuel pump

handbediende brandstofpomp

manual gear control

handschakeling (van bak)

manual gear housing

niet-bekrachtigd stuurhuis

manual gearbox

handgeschakelde versnellingsbak

manual headrest type

handbediende hoofdsteun, met de hand verstelbare hoofdsteun

manual injection advance device

inspuitverstelling met de hand

manual operation

handbediening

manual outside mirror

met de hand verstelbare buitenspiegel

manual shift

handschakeling (van bak)

manual shifting

handschakeling (van bak)

manual steering (MS)

zie MS

manual steering gear

niet-bekrachtigde stuurinrichting

manual switch slider

schuifschakelaar

manual throttle

handgas

manual transaxle floor shift lever

vloerversnellingshendel van handgeschakelde versnellingsbak

manual transaxle

handgeschakelde versnellingsbak (bij voorwielaandrijving)

manual transmission (MT, M/T, MTM)

zie MT

manual tuning radio

radio met handbediend zenderzoeksysteem

manual tuning

handafstelling (bv. van radio), met de hand afstemmen

manual valve lever

handbediende klep (van automatische bak)

manual valve

handbediende klep, handklep (van automatische bak)

manual

handboek, handleiding, handmatig, met de hand, niet-bekrachtigd

manually operated

handbediend, met de hand bediend/bestuurd, niet-automatisch

manufacture, to

fabriceren, maken, produceren, vervaardigen

manufacturer's curb weight

rijklaar gewicht vlg. fabrieksopgave

manufacturer's instructions

fabrieksvoorschriften, gebruiksaanwijzing van de fabrikant

manufacturer's plant

fabriek

manufacturer's plate

typeplaatje, voertuigidentificatieplaatje

manufacturer

fabriek, fabrikant, maker, producent

manufacturing (mfg., Mfg.)

fabricage, produktie

Manufacturing Automation Protocol (MAP)

zie MAP

manufacturing cost

produktiekosten, produktieprijs

MAP (manifold absolute pressure) sensor

absolute spruitstukdruksensor, sensor die absolute druk in inlaatspruitstuk meet

MAP (Manufacturing Automation Protocol)

ontwikkeling voor het automatiseren van fabriek door General Motors (wordt ook in Europa toegepast bij BMW, Jaguar, Mercedes, Renault, Saab en Volvo)

map of a country

landkaart

map reading lamp

kaartleeslamp

map reading

kaartlezen

map

(wegen)kaart, kenveld van elektronische ontsteking

marbles

ronde stukjes rubber (knikkertjes) die door slijtage van de banden rollen en op het gedeelte van de racebaan buiten de ideale racelijn blijven liggen

MARCOS

Engels automerk (is samentrekking van de naam van de leider van het bedrijf Jem öM öar sh en Frank öCos tin de ontwerper van de oerwagen die door Jem in elkaar werd gezet)

margin of safety

veiligheidsmarge

margin thickness

randdikte (van in- of uitlaatklep)

Mark (Mk)

autotype, versie

mark of identification

identificatieteken, kenmerk, kenteken

mark, to

markeren, merken, merkteken aanbrengen

mark

embleem, gemerkt, kenteken, kras, merkstreep, merk(teken)

marker light

breedtelicht, markeerlicht

marking pen

kraspen

marking

aanduiding, markeren, markering, merken, merkteken

maroon

kastanjebruin

marry, to

in elkaar steken, koppelen

marshall

iemand die het publiek op veilige afstand moet houden bij een autorallye

martensitic structure

martensitische structuur

mascot

figuur op radiateur, mascotte (op radiateur)

mask, to

afdekken, afplakken (vóórdat gespoten wordt), maskeren, verbergen

masked head light

verduisterde koplamp

masking paper

afdekpapier, afplakpapier

masking tape

afdektape, afplakband

masking

afplakken (vóórdat gespoten wordt), afscherming

mass damper

massatraagheidsdemper

mass moment of inertia

massatraagheidsmoment

mass production

massafabricage, massaproductie, seriebouw, seriefabricage, serieproductie

mass

aarde, massa

massive

groot, massief, vol, zwaar

mast-wagon

zwenkbare hoogwerker

master brake cylinder

hoofdremcilinder

master catalog

hoofdcatalogus

master catalogue

hoofdcatalogus

Master Control System (MCS)

zie MCS

master cylinder body

hoofdremcilinderhuis

master cylinder piston

zuiger van hoofdremcilinder, zuiger van ontkoppelingspomp (hydraulische koppeling)

master cylinder push rod

drukstang/zuigerstang van hoofdremcilinder, drukstang van ontkoppelingspomp (hydraulische koppeling)

master cylinder return spring

trekveer van hoofdcilinder

master cylinder with reservoir

hoofdremcilinder met reservoir

master cylinder

hoofd(rem)cilinder, rempomp

master gauge

(meet)mal

master key

hoofdsleutel (autosleuteltje dat op alle sloten van één auto past)

master leaf

hoofdblad (van bladveerpakket)

master switch

hoofd(stroom)schakelaar

master-mechanic

chef-monteur

mastic adhesive sealer

afdichtingsmateriaal, hechtingsmateriaal, mastiek

mat

(vloer)mat

MAT

Manifold Air Temperature

match mark

merkteken

match pin

paspen

match the silhouette of the vehicle body, to

in lijn liggen met de carrosserie

match up, to

aanpassen

match, to

afstemmen, (bij elkaar) passen, gelijkmaken, (in/op elkaar) passen, passend maken

match

overeenstemming, passing

matched set

op elkaar passende en bij elkaar behorende set onderdelen, passende set onderdelen, twee op elkaar passende onderdelen

mate, to

bij elkaar passen, ineen grijpen, koppelen, passen/vallen in

Material Optimalization for a Structural Automotive Innovative Concept (MOSAIC)

zie MOSAIC

Material Requirement Planning (MRP)

materiaalaanleveringsplanning

material test

materiaalproef

material

materiaal, materieel

mathematical

mathematisch, wiskundig

mating parts

bij elkaar horende onderdelen

mating surface

contactvlak, corresponderend oppervlak, geslepen oppervlak, op elkaar passend gemaakt, pasvlak, raakvlak

mating surfaces

op elkaar ingeslepen onderdelen (bv. van verstuiver)

mating

(aan)passing, afstemming, in elkaar grijpend, passend

matrix chart

(storingzoek)tabel

matrix

gietvorm, mal, matrijs, matrix

matt

dof, mat, zonder glans

matter, to

van belang zijn

matter

massa, materiaal, materie, stof, substantie

mauve

zachtpaars

Max. (Maximum) Load

max. bandbelasting in relatie tot bandspanning vlg. FMVSS-DOT voorschriften

max. (maximum)

grootste, hoogste, limiet, max. (maximum)

maximal

maximaal, zo groot/hoog mogelijk

maximum (max.)

grootste, hoogste, maximum (max.)

maximum bend

max. afwijking van recht (bv. drijfstang), max. verbuiging bv. drijfstang)

maximum circle runout

maximumslingering

maximum cruising speed

kruissnelheid

maximum delivery stop

aanslag voor maximale opbrengst (van dieselinspuitpomp)

maximum engine speed

maximumtoerental

maximum flow rate

max. doorstroomhoeveelheid

maximum gross weight

max. totaalgewicht

maximum horse power

maximumvermogen

maximum load rating

max. toelaatbare belasting

maximum load

maximumbelasting

maximum non-alignment

maximumafwijking

maximum permissible axle capacity (MPAC)

zie MPAC

maximum permissible slant angle

max. toegestane hellingshoek van voertuig

maximum rate of charging

maximumlaadstroom

maximum speed adjusting screw

max. toerenstelschroef, max. toerentalregelschroef

maximum speed limitation range

max. toerenbereik

maximum speed limiter

toerenbegrenzer

maximum speed spring

maximumtoerenveer

maximum speed

maximum (toegestane) snelheid

maximum torque of 100 lb ft

maximumkoppel van ... ?

maximum twist

max. getordeerdheid (drijfstang)

maximum velocity

maximumsnelheid

maximum weight

maximumgewicht

MBNA (Mercedes-Benz of North America)

Mercedes-Benz Noord-Amerika

MC (megacycle)

Mc (megacycle ?)

MC (Mitsubishi Corporation) Automobile

een Europese vestiging van Mitsubishi Corporation

MC (mixture control)

mengselregeling

Mc 27 (mobile radio system CB, HAM)

mobiele zend-/ontvanginstallatie (CB, HAM, 27 Mc enz.)

MCC (Micro Compact Car)

"Swatch-car", kleibe tweezitter auto voor stadsverkeer en korte afstanden (Mercedes-Benz '95)

MCS (Master Control System)

constructietechniek waarbij ieder carrosseriedeel met grote preciesiegraad wordt gemonteerd (Ford Mondeo '93)

MCS

Mixture Control Solenoid

MCT (Molded Ceiling Type)

gegoten hemelbekleding, vaste hemelbekleding

MCT

Manifold Charge Temperature

MDFI (middle distillate flow improver)

vloeibaarheidsdverbeteraar die maat en vorm van waskristallen beperkt en het mogelijk maakt dat dieselbrandstof blijft stromen

mean effective pressure (m.e.p.)

gemiddelde effectieve druk

mean frequency

middenfrequentie (van radio)

mean fuel consumption

gemiddeld brandstofverbruik

mean indicated pressure

gemiddelde ge´ndiceerde druk

mean life

gemiddelde levensduur

mean piston speed

gemiddelde zuigersnelheid

mean

gemiddeld(e), midden(waarde)

means of transport

transportmiddel

meanstime

gemiddelde levensduur

measurable

meetbaar

measure attachment

meethulpstuk

measure of capacity

inhoudsmaat

measure, to

(op)meten, uitmeten

measure

(af)meting, maat, meetgereedschap

measurement point

meetpunt

measurement

meting

measuring equipment

meetapparatuur

measuring error

aanwijsfout (op meetinstrument), meetfout

measuring fault

zie measuring error

measuring flash

maatbeker, maatkan

measuring gage

meetinstrument

measuring gauge

meetinstrument

measuring glass

maatbeker (van glas), maatglas, meetglas

measuring instrument

meetapparaat, meetinstrument

measuring plate

meetklep (van luchthoeveelheidsmeter), meetplaat

measuring point

meetpunt

measuring range

meetbereik

measuring tape

meetlint, rolmaat

measuring tool

meetgereedschap, meetwerktuig

mechanic

machinaal, mechanisch, monteur, technicus

mechanical controlled fifth wheel coupler

cardanische opleggerkoppeling

mechanical controlled fifth wheel coupling

cardanische opleggerkoppeling

mechanical efficiency

mechanisch rendement

mechanical energy

mechanische arbeid

mechanical governor

(mechanische) centrifugaalregelaar, (mechanische) centrifugaalregulateur

mechanical injection

drukverstuiving

mechanical joint

boutverbinding, schroefverbinding

mechanical life

mechanische levensduur

mechanical lock type center differential system

mechanisch te sperren middendifferentieel

mechanical metering

mechanische dosering

mechanical wear

mechanische slijtage

mechanical

machinaal, mechanisch (werkend)

mechanics

mechanica, werktuigkunde

mechanisation

mechanisatie, mechanisering

mechanise, to

mechaniseren

mechanism

mechaniek, mechanisme

mechanization

mechanisatie, mechanisering

mechanize, to

mechaniseren

medium current fuse

doorsnee zekering, traag type zekering

medium current type fuse

doorsnee type zekering, traag type zekering

medium frequency (MF)

middelfrequentie, middenfrequentie (radio)

medium piston speed

gemiddelde zuigersnelheid

medium size

middelgroot

medium van

bestelwagen voor vervoer van kleine hoeveelheden goederen

Medium Viscosity Index (MVI)

zie MVI

medium wave (MW)

middengolf (radio)

medium

bindmiddel, gemiddeld, medium, middel(baar), midden, oplosmiddel

meeting beam

dimlicht

megacycle (MC)

megacycle ? (Mc)

megaHertz (MHz)

megaHertz (MHz) (1 MHz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz)

megger (insulation resistance meter)

isolatietestapparaat, weerstandsmeter

MEK (methyl ethyl ketone)

methylethylketon (butanon-2) (oplosmiddel in lak)

melamine bake

melamine moffellak

melamine

melamine (aminohars) [thermohardende (synthetische) hars in lak]

melt bolt

smeltbout

melt point

smeltpunt

melt, to

doorbranden, doorslaan, smelten

melting heat

smeltwarmte

melting point

smeltpunt

MEM

Memory Sitze

member

draagbalk, lid, onderdeel (van constructie)

membrane pump

membraanpomp

membrane stem

membraanstift

membrane type horn

membraantype hoorn, membraan type claxon

membrane

diafragma, membraan

Memorandum Of Understanding (MOU)

zie MOU

memory capacity

geheugencapaciteit

memory scan

snel afluisteren van zenders (Sony CDX-7580 radio/CDspeler)

memory steer

naar dezelfde kant trekken van auto als de vorige bocht is genomen

memory

geheugen

MEMS (Modular Engine Management System)

motorhersens die voortdurend de prestaties controleren, 256 verschillende informaties ontvangen en 40.000 instructies per seconde geven, motormanagementsysteem (Rover 800 met "T" motor, '92)

mend, to

repareren

Merc (Mercury)

Mercury auto

mercaptan

mercaptaan (verontreiniging in ruwe aardolie), thiol

Mercedes-Benz ("M-B")

Mercedes-Benz auto

Mercedes-Benz of North America (MBNA)

Mercedes-Benz Noord-Amerika

merchandising value

handelswaarde, verkoopwaarde

Mercs (Mercedes)

Mercedes-Benz auto

Mercury ("Merc")

Mercury auto

mercury (chemical element, symbol Hg, atomic nr. 80)

kwik (chemisch element, symbool Hg, atoomnr. 80), kwikzilver

Mercury column (mmHg)

millimeter kwikkolom (mmHg)

merit

pluspunt, prestatie, voordeel

mesh pattern

draagbeeld (van tandwielset)

mesh together, to

in elkaar grijpen

mesh, to

aangrijpen, in de tanden vallen (distributieriemtanden in poelietanden), in(een)grijpen (van tandwielen), inschakelen

meshing gears

in elkaar grijpende tandwielen

meshwork configuration

netwerkstructuur (van lak)

meshwork density

netwerkdichtheid (van lak)

meshwork

netwerk (van lak), structuur

Met

metallic-Lackierung

metal (MTL)

zie MTL

Metal Active Gas (MAG) welding

zie MAG

metal adhesive

metaallijm

metal alloy

metaallegering

metal bed catalytic converter

katalysator met metalen drager

metal destruction

metaalscheuring

metal file

metaalvijl

metal filler

metaalplamuur

Metal Inert Gas (MIG) arc welding

zie MIG arc welding

metal joint sealer

kit voor vullen van metalen voegen

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOS-FET)

zie MOS-FET

metal powder

metaalpoeder

metal putty

metaalplamuur

metal saw

ijzerzaag, metaalzaag

metal screen

metaalzeef

metal shield

metaalzeef

metal strapping

bandijzer

metal substrate catalytic converter

katalysator met metalen drager

metal to metal contact

metaalcontact (zonder olie ertussen)

metal top

metalen bovenkant, metalen kap

metal, to

met metaal bekleden

metal

metaal, metalen, plaatstaal (van carrosserie), van metaal

metallic blemish

vlekken in metaliek lak

metallic coating

metallic laklaag

metallic cord tire

staalgordelband

metallic cord tyre

staalgordelband

metallic paint

metaalverf, metallic lak

metallic sound

metaalachtig geluid

metallic

metaalachtig, metaalhoudend, metalen, metallic, metalliek, van metaal

metallurgy

metaalchemie, metaalkunde, metallurgie

metamerism

metamorfose

METC (Monroe Europe Technical Centre)

Europees ontwikkelingscentrum van Monroe

meter (m)

meter (m) (eenheid van lengte, 1 m = 100 cm)

meter circuit plate subassy.

gedrukte bedrading, printplaat van instrumentenpaneel

meter hood

kap van instrumentenpaneel, meter(afdek)kap (van dashboard)

meter illumination control system

regelbare dashboardverlichting

meter needle

meternaald

meter panel

instrumentenpaneel

meter, to

doseren, ijken, meten

meter-kilogram

kilogrammeter (kgm), meterkilogram (mkg)

meter

instrument (in dashboard), meetinstrument, meter, teller

metered quantity

afgemeten hoeveelheid

metering device

doseerinrichting

metering needle

doseernaald, regelnaald (van carburateur)

metering rod

doseernaald, regelnaald

metering unit

regeleenheid, stuureenheid

metering valve

doseerklep, mengselregelklep

metermaid

parkeercontroleuse, vrouwelijke parkeerwacht

methane

methaan

methanol (methyl alcohol)

methanol (methylalcohol) (oplosmiddel in lak)

method

methode, procédé, werkwijze

methyl acetate

methylacetaat (oplosmiddel in lak)

methyl alcohol (methanol)

methylalcohol (methanol) (oplosmiddel in lak)

methyl amyl ketone (MAK)

methylamylketon (MAK) (oplosmiddel in lak)

methyl benzene

methylbenzeen, tolueen

methyl ethyl ketone (MEK)

zie MEK

methyl isobutyl ketone (MIBK)

zie MIBK

Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)

zie MTBE

methyl

methyl

methylated spirit

(brand)spiritus, methanol

methylated

gedenatureerd, gemethyleerd

metre kilogram (mkg)

kilogrammeter, meterkilogram (kgm, mkg) (eenheid van arbeid)

metre (m)

meter (m) (eenheid van lengte, 1m = 100 cm)

metric measure

metrieke maat, metrische maat

metric screw thread

metrische schroefdraad

metric system

decimaal stelsel, metriek stelsel, metrisch systeem

metric thread

metrische schroefdraad

metric

metrisch, volgens metriek stelsel

MEV (Minimized Emission Vehicle)

prototype met extreem lage emissiewaarden door gebruik van Saab Trionic motormanagementsysteem en gericht op toekomstige strenge eisen (Saab '93)

MF (medium frequency)

middelfrequentie, middenfrequentie (radio)

MFA

MultiFunktionsAnzeige ?

MFD (Multi Function Display)

display dat tijden dagaanduiding en frequenties van een speciale Astra radio weergeeft evenals de functies van het Opel-Checkcontrol-Systeem en de boardcomputer (Opel Astra CD en GSi)

mfg. (manufacturing)

fabricage, produktie

Mfg.

zie mfg.

MFI (multiport fuel injection) [de benaming hiervan was vóór het Amerikaanse overheidsvoorschrift van '92: EFI (Electronic Fuel Injection)]

brandstofinspuiting op meerdere punten, meervoudige benzine inspuiting

MFI

Multi Port Fuel Injection

MFL

MultiFunktionsLenkrad

MFV (Multi Fuel Vehicle)

motor van prototype auto loopt dankzij het Trionic motormanagementsysteem op een willekeurig mengsel van benzine, methanol en/of ethanol of op methanol of ethanol alleen (Saab '93)

MG (Morris Garages Ltd.)

Engels automerk

MG Car Club (MGCC)

zie MGCC

MGCC (MG Car Club)

Engelse club van eigenaren van een MG auto

MHz (megaHertz)

MHz (1 megaHertz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz)

MIBK (methyl isobutyl ketone)

MIBK (methylisobutylketon) (oplosmiddel in lak)

mica

mica

Michelin Tire Monitor (MTM)

zie MTM

Micro Compact Car (MCC)

zie MCC

microcomputer-controlled automatic air conditioner

microcomputer geregelde automatische airco

microfiche (M/F)

microfiche, microkaart

microfiche reader

afleesapparaat voor microfiches

micrometer gage

schroefmicrometer

micrometer gauge

schroefmicrometer

micrometer

micrometer (eenheid van lengte), micrometer (meetinstrument)

micron

micron (10-6 m) (1 micron = 0,001 mm)

microphone

microfoon

microscopic

microscopisch

microswitch

microschakelaar

MICS (Mitsubishi Intelligent Cockpit System)

systeem dat ervoor zorgt dat automatisch de stoel, binnen- en buitenspiegels en het stuur in de door de bestuurder gewenste positie komen te staan nadat de sleutel in het contactslot is gestoken (Mitsubishi Sigma)

MID knob

knop om juiste weergave in het middengebiedtussen lage en hoge tonen te verkrijgen (radio)

Mid-engine Rear drive (MR) vehicle

zie MR vehicle

mid-engined car

auto met middenmotor, auto met motor vˇˇr achteras

mid-range squawker

luidspreker voor middentonen

mid-size car

middenklasse auto

middle distillate flow improver (MDFI)

zie MDFI

middle-axle trailer

middenas aanhangwagen

midship engine (M)

middenmotor, midscheeps geplaatste motor

Midship Runabout 2 persons (MR2)

zie MR2

MIG (Metal Inert Gas) arc welding

lassen in indifferente gasatmosfeer, MIG (Metal Inert Gas/Metaalelektrode in een Inactief Gas) lassen

MIL (Malfunction Indicator Lamp)

(de benaming hiervan was vˇˇr het Amerikaanse overheidsvoorschrift van '92: engine warning light)

MIL

Malfunction Indicator Light

mild soap

zachte zeep

mild steel

normaal staal, vloeistaal, zacht staal

mile

(land)mijl (eenheid van lengte = 1,609 km)

mileage counter

kilometerteller in mijlen

mileage indicator

mijlenteller

mileage recorder

mijlenteller

mileage

aantal kilometers (in mijlen), aantal mijlen, kilometerstand (in mijlen), mijlenstand

miles per gallon (mpg, M.P.G.)

mijlen per gallon (m.p.g. ?) (eenheid van brandstofverbruik)

miles per hour (mph=JE, m.p.h., M.P.H.)

mijlen per uur (m/h, m.p.h.) (eenheid van snelheid)

miles trip

mijlenteller

milestone

kilometerpaal(tje), mijlpaal

military specification

specificatie volgens legermaatstaven

milky white

melkwit

mill with a cutter, to

frezen

mill, to

frezen, kartelen, opruwen

mill

fabriek

milled edge

kartelrand

milled nut

gekartelde moer, kartelmoer

millimeter

millimeter (mm) (eenheid van lengte)

millimetre

millimeter (mm) (eenheid van lengte)

milling cutter

freesbank, metaalfrees

milling machine

freesbank, freesmachine, vlakbank

millivolt

millivolt (mV) (eenheid van elektrische stroom)

min. (minimum)

min. (minimum)

min.

min-1, r/min, toeren per minuut

mineral oil

aardolie, minerale olie

mini-dumper

japanner

miniature bulb

dashboardlampje

miniature lamp

gloeilampje voor instrumentenverlichting

miniature screwdriver

fittingschroevedraaier, precisieschroevedraaier

minibus

busje, kleine bus

minicar

kleine auto, mini-auto

minimal

minimaal, zo klein/laag mogelijk

Minimized Emission Vehicle (MEV)

zie MEV

minimum (min.)

kleinste waarde, laagste waarde, minimum (min.)

minimum permissible tread depth

minimaal toegestane bandprofieldiepte

minimum tread depth

minimaal toelaatbare bandprofieldiepte

minimum turning circle diameter

kleinste draaistraal van buitenwiel

minimum turning radius

minimumdraaicirkel

Ministry of International Trade and Industry (MITI)

zie MITI

Ministry of Transport (

)-test, zie M.O.T. test

Ministry of Transport (M.O.T.)

zie M.O.T.

Ministry of Transport Inspection Department

Rijksverkeersinspectie

minivan

grootvolume personenwagen

minor damage

lichte beschadiging, lichte schade

minor

gering(st)e, klein(st)e, lichte

minute amount

minimale hoeveelheid

minute

miniem, minuut (tijd), zeer klein

mirror heater

spiegelverwarming

mirror

(achteruitkijk)spiegel

misadjustment

verkeerde afstelling

misaligned

niet goed uitgelijnd, niet in één lijn

misalignment

foute uitlijning, uit lijn liggen

miscellaneous

diversen, gemengd, gevariëerd, overige

miscellany box

opbergkastje, opbergvak

miscellany holder

opbergkastje, opbergvak

miscibility

mengbaarheid

miscible

(ver)mengbaar

misfire, to

onregelmatig lopen, overslaan (van bougie), weigeren

misfire

onjuiste verbranding, overslaan

misfiring engine

overslaande motor

mismatched bumper height

ongelijke bumperhoogte

miss, to

overslaan (van motor)

misshifting

misschakelen

missing

niet-aanwezige, ontbrekende

mist coat

nevellaag, uitnevelen (bij lakspuiten)

mist lamp

mistlamp

mist wiper operation

miststand (ruitewissers)

mist, to

beslaan, misten, wazig worden

misty

dampig, nevelig

MITI (Ministry of International Trade and Industry)

Japans ministerie voor internationale handel en industrie

Mitsubishi Corporation (MC) Automobile

zie MC Automobile

Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control (MIVEC)

zie MIVEC

Mitsubishi Intelligent Cockpit System (MICS)

zie MICS

Mitsubishi Motors Europe BV (MME)

zie MME

Mitsubishi Motors Marketing Research Europe (MMRE)

zie MMRE

Mitsubishi Motors Sales Europe (MMSE)

zie MMSE

Mitsubishi Variable Intake Control (MVIC)

zie MVIC

Mitsubishi Vertical Vortex (MVV)

zie MVV

Mityvac

Amerikaans merk vacuümpompje

MIVEC (MItsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control)

systeem waarbij van motor bij deellast 3 cilinders worden uitgeschakeld waardoor brandstof wordt bespaard (Mitsubishi V6 1,6 l motor voor Galant '94)

mix, to

bijmengen, (ver)mengen

mixed paint

gemengde lak

mixer-lorry

mengwagen, truckmixer

mixer

betonmolen

mixer

vrachtwagen met betonmolen/cementmolen

mixing block

mengbord ( voor plamuur en verharder)

mixing board

mengbord, mengplaat

mixing chamber

mengkamer

mixing proportion

mengverhouding

mixing ratio

mengverhouding

mixing tube

mengbuis

mixture adjusting screw

afstelschroef stationair mengsel

mixture compensation

mengselcompensatie

mixture control (MC)

mengselregeling

mixture control screw

mengselregelschroef

mixture control valve

mengselregelklep

mixture correction

mengselcorrectie

mixture distribution

mengselverdeling

mixture enrichment

mengeselverrijking

mixture heater

mengselverwarmer

mixture pre-heater

mengselvoorverwarminrichting

mixture ratio

mengverhouding

mixture strength

mengsterkte

mixture

mengsel

Mk (Mark)

autotype, versie

MKB

MotorKennBuchstabe

MLBS (Multi Link Beam Suspension)

systeem dat de wielen van de starre achteras loodrecht op de weg houdt (Nissan Primera SRi '97)

MLS (Multi-Layer Steel) gasket

uit meerdere lagen bestaande cilinderkoppakking

MM

Millimetres

mmAq ( ? column)

mmWk (?) (millimeter waterkolom)

MMCS (Mitsubishi Multi Communications System)

? (Mitsubishi Mitsubishi Emerande '93)

MME (Mitsubishi Motors Europe BV)

Mitsubishi hoofdkantoor in Europa te Hoofddorp

mmHg (mercury column)

mmHg (millimeter kwikkolom)

MMIFMFD (Man Machine Interface For Multi Function Display)

navigatiesysteem, klimaatregeling, instellen van stereo-installatie, CD-speler en informatiesysteem ineen (Citroën XM Alto '96)

MMRE (Mitsubishi Motors Marketing Research Europe)

Mitsubishi bureau dat vanuit Frankfurt als ondersteuning van MMSE functioneert

MMSE (Mitsubishi Motors Sales Europe)

Europees verkoopkantoor van Mitsubishi

Mn (symbol of chemical element manganese, atomic no. 25)

Mn (symbool van chemisch element mangaan, atoomnr. 25)

Mobil Progressive Analysis (M.P.A.)

zie M.P.A.

mobile board

verplaatsbaar tussenschot in laadruimte van vrachtwagen

mobile Car Refinishes Information Center (CRIC)

zie mobile CRIC

mobile crane

mobiele kraan, verrijdbare kraan

mobile CRIC (Car Refinishes Information Center)

rijdend opleidingscentrum voor Zuid-Europa en Japan van Akzo Coatings

mobile door

roldeur

mobile floor

automatische laad-/losvloer in laadruimte van vrachtwagen

mobile generating plant

mobiel elektro-aggregaat

mobile home

kampeerauto, kampeerwagen, stacaravan, verblijfswagen

Mobile Operation Control Systems (MOCS)

zie MOCS

mobile power plant

mobiel elektro-aggregaat

mobile radio system (CB, HAM, 27 Mc a.s.o.)

mobiele zend-/ontvanginstallatie (CB, HAM, 27 Mc enz.)

mobile service van

rijdende werkplaats

mobile shop

rijdende winkel, ventauto, winkelauto

mobile two-way radio system

mobiele zend-/ontvanginstallatie

mobile workshop

rijdende werkplaats, servicewagen

mobile

beweegbaar, mobiel, verplaatsbaar, (ver)rijdbaar

mobility

beweeglijkheid, mobiliteit

mock-up

bouwmodel, (proef)model

mock

nagemaakt, onecht

MOCS (Mobile Operation Control Systems)

onderdeel van UTMS ten behoeve van professionele vervoerders en hulpdiensten zoals politie, brandweer en ziekenauto

MODE button

functieknop, radioknop om toon en geluidsverdeling in te stellen

mode control switch

keuzeschakalaar

mode damper control cable

bedieningskabel van keuzeschuif (airco), bedieningskabel van luchtregelklep

mode damper

keuzeklep (luchtregelklep)

mode lever

bedieningshendel

mode of tansport

wijze van transport/vervoer

mode position

keuzestand

mode select lever

keuzehendel, luchtcirculatiehendel, selectiehevel

mode

gebruik, manier, methode, procedure, schakelpatroon, (keuze)stand (van een hendel/schakelaar), wijze

model

toegepast op model, van toepassing op model

model code

modelcode

model range

modellenserie

model year

modeljaar

model

mal, model, type, uitvoering, versie, voorbeeld

modem

modem

moderate

mager (kwaliteit), matig

modification

aanpassing, modificatie, ombouw, verandering, verbetering, vernieuwing, wijziging aangepast, gemodificeerd, gewijzigd, omgebouwd, veranderd, verbeterd, vernieuwd

modify, to

aanpassen, modificeren, ombouwen, veranderen, verbeteren, vernieuwen, wijzigen

Modular Engine Management System (MEMS)

zie MEMS

modular

in modules, modulair

modulate, to

afstemmen, moduleren

modulated displacement engine

motor die zichzelf, door automatisch te schakelen tussen 4, 6 of 8 cilinders, aanpast aan de omstandigheden op de weg (Cadillac Eldorado Biarritz 368 ci V8 '81 en Fleetwood Brougham '81)

modulated fan clutch

regelbare ventilatorkoppeling

modulator

modulator, regelaar

module

module, moduul

modulus of elasticity

elasticiteitsmodulus

MODUS (Maintenance Outboard Diagnostic Unified System)

diagnosesysteem voor Eurocargo en EuroTech lijnen van Iveco dat bruikbaar is voor motoren, remsystemen en componenten die door een elektronische regeleenheid worden gestuurd ('94)

Moggie

Morgan automobiel

moisture resistance

vochtbestendigheid

moisture separator

waterafscheider

moisture-free

vochtvrij

moisture-proof

bestand tegen vocht, vochtbestendig, vochtdicht, vochtwerend

moisture-resistant

vochtbestendig

moisture-tight

vochtdicht

moisture

vocht, vochtigheid

mold inhibitor

schimmelonderdrukker (in lak)

mold mark

gegoten merkteken

mold separation film

afdekfolie

mold, to

zie mould, to

mold

zie mould

Molded Ceiling Type (MCT)

zie MCT

molding

zie moulding

Mole wrench

instelbare griptang (Mole is handelsnaam)

molecule

molecuul

molten solder

vloeibaar soldeer

molybdenum (chemical element, symbol Mo, atomic no. 42)

molybdeen (chemisch element, symbool Mo, atoomnr. 42)

molybdenum disulphide lithium base grease (NLGI no. 2)

molybdeen disulfide vet op lithium basis (NLGI nr. 2), molybdeen disulfide vet

molybdenum disulphide

molybdeen disulfide

molybdenum-based grease

molybdeenvet

molybdenum-coated synchronizer ring

synchronisatiering voorzien van een laagje molybdeen

molybdenum-coating

laagje molybdeen (bv. op synchronisatiering)

moment of inertia

traagheidsmoment

moment of resistance

weerstandsmoment

moment of sparking

ontstekingsmoment

moment of torsion

draaimoment, torsiemoment, wringmoment

moment

moment, tijdstip

MON (Motor Octane Number)

octaangetal dat de klopvastheid van benzine aangeeft en bepaald is bij hogere toerentallen, hogere temperaturen en zwaardere belasting dan bij RON

monaural reception

mono-ontvangst (radio)

monito

beeldscherm, controle-apparaat, meetapparaat, monitor

monitor, to

afluisteren, bewaken (met apparatuur), controleren (met monitor), meten, volgen, waarnemen, werking controleren van

monkey spanner

Bahco, Engelse sleutel, tang, verstelbare sleutel

monkey wrench

zie monkey spanner

mono-construction

zelfdragende carrosserie

mono-fuel system

enkelvoudig brandstofsysteem

monobloc engine

monoblokmotor, motor met eendelig cilinderblok

monobox car

éénvolume auto

monocar

éénzits auto (ca. 1913)

monocoque chassis

chassis uit één geheel

monocoque

monocoque, zelfdragende carrosserie

monolith

honingraatvormige katalytische drager van katalysator, keramisch binnenwerk van katalysator, monoliet (van katalysatorbinnenwerk voorzien van koper/chroom-oxyde), ontmantelde katalysator)

monolithic

monolitisch, uit één stuk

monolythic catalytic converter

monoliet katalysator

monolythic

monoliet, uit één onderdeel bestaand

monopoint fuel injection

éénpunts benzine-inspuiting, monopoint benzine-inspuiting, single point benzine-inspuiting

monopoint injection system

centraal inspuitsysteem (1 verstuiver voor alle cilinders)

monopole antenna

éénpolige antenne (radio)

monotube shock absorber

schokdemper met enkele buis

Monroe Europe Technical Centre (METC)

zie METC

month

maand

monthly

maandelijks

moon roof reminder buzzer

waarschuwingszoemer voor open dak

moon roof

schuif-/kanteldak, zonnedak

Moonbuggy (Lunar Roving Vehicle)

maanvoertuig

Morris Garages Ltd. (MG)

Engels automerk

mortise

boorgat, pengat, spiegat, tapgat

MOS-FET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

metaaloxide halfgeleider veldeffecttransistor met bijzondere eigenschappen (radio)

MOSAIC (Material Optimalization for a Structural Automotive Innovative Concept)

naam van een door Renault met diverse partners, waaronder het Nederlandse chemieconcern DSM, ontwikkeld chassis voor normale personenwagens

motion

beweging

motor aerial

elektrisch in- en uitschuifbare antenne

motor ambulance

ziekenauto

motor antenna

antenne aangedreven door motor, motor van antenne

motor block

motorblok

motor body

motorhuis

motor brake

motorrem

motor car works

auto(mobiel)fabriek

motor car

auto(mobiel), personenwagen

motor caravan

kampeerauto

Motor Carrier Act

Amerikaanse transportwet

motor drive

motoraandrijving

motor driven actuator

elektrische servo

motor hearse

lijkwagen

motor home

grote kampeerauto met vaste kampeeropbouw en doorgang van cabine naar achteren

Motor Insurer's Bureau (M.I.B.)

zie M.I.B.

motor lorry

vrachtauto

motor method (F2) knock-rating

klopvastheidsbepaling, octaangetalbepaling vlg. motormethode (F2)

motor mount

motorbevestigingspunt, motorophangpunt

motor number

motornummer

Motor Octane Number (MON)

zie MON

motor oil

dieselbrandstof, dieselolie, motorolie

motor output

motorvermogen

Motor Parts Center Europe (MPCE)

zie MPCE

motor school

rijschool

motor siren

brandweersirene

motor sprinkling machine

sproeiwagen

motor trade

auto(mobiel)branche

motor traffic

autoverkeer

motor vehicle engineering

motorvoertuigtechniek

motor vehicle industry

motorvoertuigindustrie

motor vehicle inspection

verplichte jaarlijkse autokeuring

motor vehicle insurance

autoverzekering

motor vehicle liquidation

voertuigvernietiging

Motor Vehicle Manufacturers Association (MVMA)

zie MVMA

motor vehicle tax

wegenbelasting

motor vehicle

auto, motorrijtuig, motorvoertuig

motor winch

motorlier

motor, to

een auto besturen, in een auto rijden

motor-buggy

autotje met hoge wielen met massieve banden en een onder de stoel geplaatste horizontale motor dat sterk op een paardekoets leek (1907-1922)

motor

(elektro)motor

motor

motor (van auto), verbrandingsmotor

motorail

autoslaaptrein (nachttrein die passagiers met auto naar bestemming over vaak lange afstanden vervoert)

motorbus

autobus

motorcar

auto(mobiel), personenwagen

motorist

automobilist

motormanagement

regeling van mengselbereiding, inspuitmoment, inspuitduur en ontsteking

motorway traffic

snelwegverkeer

motorway

(auto)snelweg, autoweg

mould, to

persen, spuitgieten, vormen, vormgieten

mould

afgietsel, gietvorm, mal, matrijs, model, vorm

moulding material

sier- en stootlijsten

moulding recess

uitsparing voor sierlijst

moulding release sheet

beschermfolie aan kleefzijde van sierlijst

moulding

afdeklijst, flanklijst, gietstuk, sierlijst, stootlijst (op carrosserie)

mount bolt

(montage)bout

mount in a vise, to

in bankschroef klemmen/plaatsen/zetten

mount, to

aanbouwen, aanbrengen, in elkaar zetten, monteren, opzetten, plaatsen

mountain

berg

mounting bolt

bevestigingsbout, montagebout

mounting bracket

bevestigingsbeugel, bevestigingsplaat op autogastank, montagebeugel, motorsteun

mounting clearance

inbouwspeling, montagespeling

mounting clip

bevestigingsklem

mounting cover plate

montageplaat, pakking

mounting diagram

montageschema

mounting eye

bevestigingsoog, montage-oog

mounting flange

montageflens

mounting hole

bevestigingsgat, montagegat, schroefgat

mounting insulator

motorrubber

mounting kit

aanbouwset, inbouwset

mounting nut

bevestigingsmoer

mounting pad

rubber stootkussen

mounting plate

montageplaat, ophangplaat, schetsplaat

mounting position

montagestand

mounting rubber

rubberen gedeelte van ophangelement

mounting screw

bevestigingsschroef

mounting surface

montagevlak, pasvlak (bv. tussen wiel en naaf)

mounting

bevestiging, montage, ophanging, opstelling, schakeling

mousehole

zie porthole

mouth

bek (van ger.), ingang, opening

movable arm rest

opklapbare armleuning

movable

beweegbaar, mobiel, verplaatsbaar, verrijdbaar

move lengthways, to

in lengterichting bewegen

move off, to

wegrijden

move smoothly, to

soepel bewegen

move, to

(doen) bewegen, verleggen, verplaatsen, verrijden, verschuiven, verzetten

movement

beweging, verlegging, verplaatsing, verschuiving

movie van

filmwagen

moving contact

beweegbaar contact, bewegend contact, schuifcontact

moving parts

bewegende delen

MP (multi purpose) grease

universeel vet, voor meerdere doeleinden geschikt vet

MP (Multi Purpose)

universeel, voor meerdere doeleinden geschikt

MP-T (Multi Plate Transfer)

overbrenging bestaande uit 2 sets koppelingsplaten die resp. met de overbrengingsas en de aandrijfas achteraan verbonden zijn

Mpa

3 (kg/cm2?)

MPAC (maximum permissible axle capacity)

max. asbelasting, max. asdruk

MPCE (Motor Parts Center Europe)

onderdelendistributiecentrum van Mazda dat alle Europese dealers bevoorraad vanuit Willebroek bij Antwerpen

MPFI (multi point fuel injection)

meervoudige brandstofinjectie

MPFI

Multi Point Fuel Injection

mpg (35 miles per gallon)

8 liter op 100 kilometer

MPG

Miles Per Gallon

mph (miles per hour)

m/h, m.p.h. (mijlen per uur)

MPH

Miles Per Hour

MPI (multi point injection)

meerpunts brandstofinjectiesysteem (elke cilinder heeft zijn eigen brandstofinjector), meerpunts sequentieel inspuitsysteem (Honda '92)

MPI

Multi Port Injection

MPV (Multi Purpose Vehicle)

voertuig met diverse toepassingsmogelijkheden, voertuig voor vele doeleinden

MPV

Multi-Purpose Vehicle

MR (Mid-engine Rear drive) vehicle

voertuig met middenmotor en achterwielaandrijving (Toyota MR2)

MR2 (Midship Runabout 2 persons)

type van Toyota (Midship vanwege de plaats van de motor middenin, Runabout is een typische Amerikaanse aanduiding voor het tegengestelde van een "slagschip" (grote auto) en 2 geeft het aantal personen aan)Ů

MR2 (Midship Runabout 2-seater)

zie MR2

MRE (Magnetic Resistance Element)

snelheidsmeter zonder aandrijfkabel ?

MRI (Magnet Relay In)

magnetisch relais in (van lier)

MRO (Magnet Relay Out)

magnetisch relais uit (van lier)

MRP (Material Requirement Planning)

materiaalaanleveringsplanning

MS (manual steering)

besturing zonder stuurbekrachtiger, niet-bekrachtigde stuurinrichtingŮNŮ

MS

Matsch- und Schnee (Winter-) Reifen

MS

Millisecond

MSR

Motorschleppmomentregelung

MT (manual transmission)

handgeschakelde transmissie, handgeschakelde versnellingsbak (bij achterwielaandrijving)

MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether)

milieuvriendelijke vervanging van loodverbindingen als antiklopdope

MTL (metal)

metaal- of chroombandje (staat op display van radio indien zo'n bandje in cassettespeler is geplaatst)

MTM (Manual Transmission)

handgeschakelde transmissie, handgeschakelde versnellingsbak

MTM (Michelin Tire Monitor)

bandspanning en -temperatuur worden vanuit de velg gecontroleerd waarvoor de signalen draadloos naar weergave-apparatuur in de auto wordt doorgegeven (Michelin)

mud (drilling mud)

boorspoeling (bij aardolieboringen)

mud and snow (M&S) tyre

zie M&S tyre

mud bog madness

strijd van zoveel mogelijk deelnemers met voertuigen in de modder

mud cover

spatlap

mud crew

mensen die tijdens een zware rallye met een terreinwagen voorzien van een krachtige lier bij de lastige doorwadingen klaar staan om rallyerijders te helpen

mud flap

spatlap

mud shield

spatlap

mud suck tanker

modderzuiger

mud

modder

mudguard flap

spatlap van spatbord

mudguard

spatbord, spatscherm

muff

hoes, mof

muffle, to

dempen (geluid), isoleren, moffelen

muffler explosion

knallen in uitlaat

muffler

knaldemper, uitlaat(demper), uitlaatpijp

muffling

geluiddemping

Mult-Layer Steel (MLS) gasket

zie MLS gasket

Multec (Multiple Technology)

ontstekings- en injectiesysteem (General Motors)

multi barrel carburetter

meervoudige carburateur

Multi Control Access System

computer die de communicatie met de thuisbasis verzorgt waarbij berichten via een microfoon worden ingesproken of direct in de betreffende computer kunnen worden ingelezen (Mitsubishi Guppy) ('91?)

multi flashing beacon

meervoudig zwaailicht

Multi Fuel Vehicle (MFV)

zie MFV

Multi Function Display (MFD)

zie MFD

Multi Link Beam Suspension (MLBS)

zie MLBS

Multi Plate Transfer (MP-T)

zie MP-T

multi point fuel injection (MPFI)

meervoudige brandstofinjectie

multi point injection (MPI)

zie MPI

multi purpose (MP) grease

voor meerdere doeleinden geschikt vet

multi purpose (MP) grease

zie MP grease

multi purpose car

grootvolume personenwagen

multi purpose gear oil

versnellingsbakolie

Multi Purpose Vehicle (MPV)

zie MPV

multi speed blower

ventilator met meerdere snelheden

multi speed gearbox

versnellingsbak met meer dan 5 versnellingen

multi valve engine

motor met meer dan 1 in- en 1 uilaatklep per cilinder

multi-adjustable seat

op vele wijzen verstelbare stoel

multi-axle vehicle

voertuig met meer dan 2 assen

multi-cylinder engine

meercilindermotor

multi-cylinder injection pump

lijn(inspuit)pomp, meercilinderinspuitpomp

multi-function clock

multifunctionele klok

multi-grade engine oil

multigrade motorolie

multi-grade

werkzaam over groot temperatuurbereik (olie)

multi-hole nozzle

meergatsverstuiver

multi-information meter

boordcomputer

multi-layer prints

gedrukte bedrading met meerdere lagen over elkaar

multi-layered resin-asphalt sheet

meerlagen hars-asfaltplaat

multi-link rear axle

achterasophanging waarvan als uitbreiding op bestaande constructie gebruik gemaakt is van dunne, op trek belaste geleidestangen, om achterwielen optimaal te geleiden met als resultaat een laag onafgeveerd gewicht

multi-link suspension

wielophanging bestaande uit een MacPherson veerpoot, een stabilisator en 3 draagarmen

multi-link system

meerstangensysteem (wielophanging)

multi-range meter

meter met meervoudig bereik

multi-speaker system

luidsprekersysteem met meerdere luidsprekers

multi-use tester

universel meter

multidisc clutch

lamellenkoppeling, meerschijvenkoppeling, meervoudige plaatkoppeling

multidisk clutch

zie multidisc clutch

multilingual instruction manual

meertalig instructieboekje

multimeter

meter met meerdere gebruiksmogelijkheden, multimeter

multipath distortion

reflectievervorming (radio: FM signalen kunnen directe en gereflecteerde signalen ontvangen)

multipath interference of excessive interception

overlappende storingssignalen (radio)

multipath interference

overlappende storingssignalen (radio)

multiplate clutch

lamellenkoppeling, meervoudige plaatkoppeling, platenkoppeling

multiple disc brake

lamellenrem, meer-schijvenrem

multiple disc clutch

lamellen koppeling, meervoudige plaatkoppeling

multiple injection

meervoudige benzine-inspuiting, multipoint benzineinspuiting

Multiple Technology (Multec)

zie Multec

multiple-circuit brake system

meerkringsremsysteem

multiple-hole nozzle

meergatsverstuiver

multiple

meervoudig, veelvoudig

multiplex radio

meerbands-radio

multiplug

meervoudige stekker

multiply, to

vermeerderen, vermenigvuldigen, verveelvoudigen

multiport fuel injection (MFI)

zie MFI

multiway valve

meerwegklep

Munsell System of Colors

kleurensysteem van Munsell (een combinatie van cijfers en letters; de eigenschappen worden systematisch benoemd in 3-dimensionale vorm overeenkomend met de eigenschappen van tint, helderheid en verzadiging)

murmuring sound

ruisend geluid

muscle car

auto met zeer groot motorvermogen

musher (Ls)

vrije taxichauffeur zonder vaste werktijden (is eigenaar-rijder)

mushroom valve

ringklep, schotelklep

mustard pot (Ls)

oud type Londense taxi

mute off, to

wegdrukken (van cassettespelergeluid door radio)

mute, to

onderdrukken (van programma's op radio bij ontvangst van ARI)

MV

Millivolts

MVc (Magnetic Switching Valve cool)

magneetklep koud (airco)

MVh (Magnetic Switching Valve hot)

magneetklep warm (airco)

MVI (Medium Viscosity Index)

oliën met een VI (viscositeitsindex) tot 80Ů(NŮ

MVIC (Mitsubishi Variable Intake Control)

elke cilinder heeft een eigen inlaatspruitstukje voor hoge en lage toerentallen waarbij de keuze wordt bepaald door een elektronisch geregelde klep

MVMA (Motor Vehicle Manufacturers Association)

vereniging van automobielfabrikanten in Amerika (voornamelijk bestaande uit GM en Ford) die o.a. probeert de kwaliteit van de motoroliën op Europees niveau te brengen

MVV (Mitsubishi Vertical Vortex)

lean-burn systeem [motor met verticale werveling waarbij de verbranding stabiel verloopt bij lucht/brandstofverhoudingen tot 25:1 (Mitsubishi '92)]

MW (medium wave)

middengolf (radio)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2012.

Colofon      Disclaimer      Copyright © 2002-  G. Speek