Autowoordenboek  Engels - Nederlands    als je Engels een beetje roestig is geworden...

      0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z     

N (neutral)

neutraal, neutrale stand, vrijstand (van versnellingsbak)

N (Newton)

N (Newton) (eenheid van kracht)

N road

Nederlandse hoofdverbindingsweg met meestal niet-gescheiden rijbanen en gelijkvloerse kruisingen

N.A. (not available)

niet beschikbaar, niet verkrijgbaar

n.h.p. (nominal horse power)

nominaal aantal pk, nominaal vermogen

N.m (A+JE)

Nm (Newtonmeter)

N.M.U.K. (Nissan Motor United Kingdom)

Nissan in Groot-Brittannië

N.S.W. (Nominal Size of Wire leads)

kerndiameter van stroomdraden

N.T.C. (negative temperature coefficient)

stroomonderbreker

NACE (National Autobody Congress and Exposition)

grootste auto schadebeurs ter wereld in Las Vegas

NADA (National Automobile Dealers Association)

Amerikaanse dealervereniging opgericht in '17 in Chicago

NAIAS (North American International Auto Show)

Noord-Amerikaanse internationale automobieltentoonstelling

nail

nagel, spijker, stift

naked flame

open vuur

naked flame

open vlam

naked wire

blanke draad

NALSAS (North American Lubricant Standardization and Approval System for Passenger Car Oils)

organisatie voor standaardisatie en goedkeuring van personenauto-motoroliën

name

naam, benaming

naphta

nafta

narrow V-engine

smalle V-motor

narrow-stepped gearbox

versnellingsbak met dicht bij elkaar liggende overbrengingsverhoudingen

NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing)

overkoepelend orgaan achter de Winston Cup-stockcars, de populairste raceklasse in de Verenigde Staten

NATB (National Automobile Theft Bureau)

registratiebureau van autodiefstallen opgericht in '12 in Amerika en in '72 samengesmolten met ICPI (Insurance Crime Prevention Institute); in '92 werd de naam NICB (National Insurance Crime Bureau)

National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR)

zie NASCAR

National Autobody Congress and Exposition (NACE)

zie NACE

National Automobile Dealers Association (NADA)

zie NADA

National Automobile Theft Bureau (NATB)

zie NATB

National Highway & Traffic Safety Administration (NHTSA)

zie NHTSA

National Insurance Crime Bureau (NICB)

zie NICB

National Lubricating Grease Institute (NLGI)

zie NLGI

National Motor Museum (NMM)

zie NMM

National Traffic and Motor Vehicle Act

Amerikaanse wet die voor het eerst minimale veiligheidseisen voor personenauto's stelde ('66)

National Traffic Safety Board (NTSB)

zie NTSB

National Type Approval (NTA)

nationale typekeuring

National Vocational Quality (NVQ)

zie NVQ

nationality plate

nationaliteitsplaat

NATS (Nissan Anti-Theft System)

anti-diefstalsysteem van Nissan

natural aspirated

vrij aanzuigend (type motor)

natural aspiration

natuurlijke aanzuiging (door motor)

natural frequency

eigenfrequentie

Natural Gas Vehicle (NGV)

zie NGV

natural gas

aardgas

natural gasoline

niet-synthetische benzine

natural petrol

niet-synthetische benzine

natural phenomena

natuurverschijnselen

natural phenomenon

natuurverschijnsel

natural rubber (NR)

natuurrubber

natural varnish

(blanke) lak

naturally aspirated

vry aanzuigend (type motor)

nave

naaf (van wiel), schijf

Navi

Navigationssystem

navigate, to

route aangeven, weg wijzen, navigeren

navigation system

navigatiesysteem

NBL

NassBremsLösung

NC (nitrocellulose) lacquer

nitrocellulose (NC) 1-component acrylaatlak

NCAP (New Car Assessment Programme)

testprocedure waaraan nieuwe auto modellen in de VS en Australië al sinds enkele jaren woden onder worpen

NDIS (Nissan Direct Ignition System)

ontstekingssysteem met 1 bobine per cilinder (Nissan 300 ZX '91)

NE

Nebelscheinwerfer

near infrared drying equipment

korte golf infraroodlicht droogapparatuur (in spuitcabine)

near infrared light

korte golf infraroodlicht (in spuitcabine)

Nearly Zero Emission Vehicle (NZEV)

zie NZEV

nearside wheel

linker wiel bij auto met rechts stuur

nearside

linkerkant van auto met rechts stuur, rechterkant van auto met rechts stuur

Necar (New Electric Car)

elektrische auto waarbij de mogelijkheden van brandstofcellen worden bestudeerd (Mercedes '95)

needle bearing

naaldlager

needle cage

naaldkooi

needle fluctuation

naaldschommeling

needle jet

naaldsproeier

needle roller bearing

naaldlager

needle roller bearings

naaldlager

needle seat

naaldzitting

needle seating

naaldzitting

needle shaft

naaldas

needle valve

vlotterknopje

needle valve seat

(vlotter)naaldzitting

needle valve

naaldafsluiter, naald(regel)klep, sproeiernaald, verstuivernaald, vlotternaald

needle-nose pliers

punttang

needle

(verstuiver)naald, naald (van meetinstrument), stift

needless

onnodig

negative battery cable

massakabel, minkabel

negative camber

negatieve wielvlucht

negative diode

negatieve diode

negative lead of voltmeter

negatieve draad van voltmeter

negative lift

neerwaartse rijwinddruk op carrosserie

negative plate

negatieve accuplaat

negative pole earthed

min aan massa

negative pole

minpool (van accu)

negative pressure

onderdruk

negative temperature coefficient (N.T.C.)

stroomonderbreker

Negative Temperature Coefficient (NTC)

zie NTC

negative terminal earthed

min aan massa

negative terminal grounded

min aan massa

negative terminal

minpool (van accu)

negative

min (pool), negatief (getal)

negligible

onbeduidend, te verwaarlozen, verwaarloosbaar

neon (chemical element, symbol Ne, atomic no. 10)

neon (chemisch element, symbool Ne, atoomnr. 10)

neon light

afstellamp, neonlamp

neon tube

buislamp, fluorescentiebuis, neonbuis, TL-buis

net load

netto last, nuttige belasting, nuttig laadvermogen

net shelf

bagagenetje

net weight

eigengewicht, leeggewicht

NETC (Nissan European Technology Center)

Europees technisch centrum van Nissan in Louvain-la-Neuve bij Brussel

NETC (Nissan European Technology Centre)

ontwerp- en ontwikkelingsfaciliteiten van Nissan in Groot-Brittannië

nett shelf

bagagenetje

nett weight

eigengewicht, leeggewicht

nett

netto(bedrag)

network follow (NF) button

zie NF button

network

netwerk

Netz

Netztrennwand

neutral (N)

neutraal, neutrale stand, vrijstand (van versnellingsbak)

neutral axis

neutrale lijn

neutral basic line

(neutraal)afstellijn

neutral cornering

neutraal bochtgedrag

neutral detergent

niet-agressief reinigingsmiddel

neutral handling

neutraal weggedrag

neutral line

neutrale lijn

neutral position

rechtuitstand (van stuurwiel)

neutral position

middenstand, neutraal, neutrale stand, vrijstand (van versnellingsbak)

neutral safety switch

startveiligheidsschakelaar

neutral start switch (NSW)

zie NSW

neutral start switch

startblokkeerschakelaar

neutralise, to

neutraliseren, opheffen

neutralization value (neut. val.)

neutralisatiegetal, zuurgetal

neutralize, to

zie neutralise, to

New Car Assessment Programme (NCAP)

zie NCAP

New Electric Car (Necar)

zie Necar

New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI)

zie NUMMI

New Venture Gear (NVG)

zie NVG

new

niet gebruikt, nieuw

Newton (N)

Newton (N) (eenheid van kracht)

Newton meter (Nm)

Newtonmeter (Nm) (eenheid van arbeid)

Newton metre (Nm)

Newtonmeter (Nm) (eenheid van arbeid)

NF (Network Follow) button

netwerkknop op radio met RDS om beste frequentie van gekozen station te selecteren

NG (Not Good)

niet goed (bv. in storingzoektabel)

NGV (Natural Gas Vehicle)

auto met motor lopend op aardgas (Honda Civic '94)

NHS (Not for Highway Use)

buitenband met deze aanduiding mag niet worden toegepast

NHTSA (National Highway & Traffic Safety Administration)

1. bureau, opgericht in '66, binnen het Department of Transport (DOT) en enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), een dienst binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
2. nationaal snelweg- en verkeersveiligheidsbestuur

nib

puntje (geboord in materiaal)

NICB (National Insurance Crime Bureau)

registratiebureau van autodiefstallen in USA ('92)

niche car

type auto waarvan er weinig worden gemaakt en afgezet

niche marketing

opvullen van kleine lacunes in de markt die de grote merken met hun massaprodukten niet bereiken

nick, to

inkepen, insnijden, kartelen, kerven

nick

inkeping, keep, kerf, kras

nickel (chemical element, symbol Ni, atomic no. 28

nikkel (chemisch element, symbool Ni, atoomnr. 28)

nickel alloy

nikkellegering

nickel brass

nikkelbrons

nickel brazing metal

nikkel soldeermateriaal

nickel bronze

nikkelbrons

nickel hydroxide

nikkelhydroxide

nickel, to

vernikkelen

nickel-cadmium battery cell

nikkel-cadmium accucel

nickel-chromium steel

chroom-nikkelstaal

nickel-iron battery cell

nikkel-ijzer accucel

nickel-plated sheet steel

vernikkeld staalplaat

nickel-plated

vernikkeld

night bus

bus die 's nachts doorrijdt met meer dan 1 chauffeur

nil

nul

nine drawer roller cabinet

rijdende gereedschapskast met negen laden

niobium (chemical element, symbol Nb, atomic no. 41)

niobium [Nb, verouderde naam is colombium (Cb)] (chemisch element, symbool Nb, atoomnr. 41)

nippers

kleine buigtang, kniptang, nijptang

nipple

(smeer)nippel

NISMO (NISsan MOtorsport) team

race-afdeling van Nissan

Nissan Anti-Theft System (NATS)

anti-diefstalsysteem van Nissan

Nissan Direct Ignition System (NDIS)

zie NDIS

Nissan European Technology Center (NETC)

zie NETC

Nissan European Technology Centre (NETC)

zie NETC

NISsan Motor United Kingdom (N.M.U.K.)

Nissan in Groot-Brittannië

NISsan MOtorsport (NISMO) team

race-afdeling van Nissan

NISsan Valve-timing Control System (NVCS)

zie NVCS

nitric acid

nitreerzuur, salpeterzuur

nitride, to

nitreren (van staal)

nitride

nitride

nitriding

nitreren, nitrering (van staal)

nitrify, to

nitreren (van staal)

nitrifying

nitrificeren

nitrocellulose (NC) lacquer

zie NC lacquer

nitrocellulose detection fluid method

onderzoekmethode met nitrocellulosevloeistof

nitrocellulose

nitrocellulose

nitrogen (chemical element, symbol N, atomic no. 7)

stikstof (chemisch element, symbool N, atoomnr. 7)

nitrogen gas

stikstofgas

nitrogen oxide (NOx)

stikstofoxyde (NOx)

nitrous oxide

distikstofoxyde, lachgas (N2O)

Niveau

Niveauregulierung

NL

NebelLeuchte(n) (vergl. NSW)

NLGI (National Lubricating Grease Institute)

instituut dat indeling bepaalt van de verschillende smeervetten

NLGI no. 2

NLGI klasse nr.2

Nm (Newtonmeter)

Nm (Newtonmeter) (eenheid van arbeid)

Nm

Newton Metres

NMM (National Motor Museum)

Nationaal Auto Museum in Beaulieu, Engeland

NMOG (Non Methane Organic Gases)

gassen zoals aldehyden, alcoholen, alkanen, aromaten en esters (methaan valt er niet onder)

no delivery

geen opbrengst

No right turn

rechtsaf verboden (staat op oud verkeersbord)

no-draft

tochtvrij

no-draught

tochtvrij

no-lead gasoline

loodvrije benzine

no-lead petrol

loodvrije benzine

no-load test

onbelaste test

no-load

nullast, onbelast

No. (Number)

nr. (nummer)

no. (number) 1

nr. (nummer) 1

no. 1 compression ring

bovenste zuigerveer

noble gas

edelgas

noble metal

edelmetaal

noise control

bescherming tegen geluidsoverlast

noise deadening

geluiddemping, geluidsisolatie

noise filter

ruisfilter (radio), stoorfilter

noise level

geluidsniveau, ruisniveau

noise limiter system

systeem ter vermindering van bandruis (Clarion radio-cassettespeler E 920 en 914)

noise reduction

geluidsvermindering, ruisonderdrukking (radio)

noise suppression capacitor

ontstoringscondensator

noise suppression

geluidsonderdrukking, storingsonderdruikking

noise, vibration, harshness (NVH) (A+JE)

geluiden, trillen, schokken

noise

bijgeluiden (radio), lawaai, (radio)geluid, geruis, ruis (radio), storing (radio)

noiseless

geruisloos, ruisvrij

noisy performance test

onbelaste werkingstest (startmotor)

noisy

lawaaierig, lawaaiig (koppeling)

nomenclature

benaming(en), naamlijst, nomenclature, terminologie

nominal horse power (n.h.p.)

nominaal aantal pk, nominaal vermogen

Non Methane Organic Gases (NMOG)

zie NMOG

non-acid grease

zuurvrij vet

non-adjustable

niet-afstelbaar

non-alignment

afwijking

non-asbestos

asbestvrij

non-assisted steering

niet-bekrachtigde stuurinrichting

non-associated gas

aardgas voor auto's uit een reservoir dat geen ruwe olie bevat

non-auto adjuster type

niet-automatische (rem)afsteller

non-automatic

niet-automatisch

non-blushing thinner

vertragende verdunner (om waasvorming tegen te gaan in lak), vertrager (verdunner in lak die de verdampingstijd be´nvloedt)

non-combustible

niet-brandbaar, onbrandbaar

non-conducting

niet-geleidend

non-corrosive

niet-corroderend, roestvrij

non-destructive check

hamerproef (voor inspectie van een las), niet-destructieve controle

non-explosive

niet-explosief

non-ferrous metal

niet-ijzermetaal, non-ferro metaal

non-flammable

niet-ontvlambaar

non-genuine part

niet-origineel onderdeel

non-glare

antiverblindend, niet-verblindend

non-loaded vehicle

niet-beladen voertuig, onbeladen voertuig

non-locking glove box

niet-afsluitbaar dashboardkastje

non-locking retractor safety belt

niet-automatische veiligheidsgordel

non-magnetic

antimagnetisch, niet-magnetisch

non-maintenance battery

onderhoudsvrije accu

non-matched

niet op elkaar afgestemd, niet-passend

non-metals

niet-metalen

non-operational

buiten werking

non-oxidising

niet-oxiderend, oxidatiebestendig

non-oxidizing

niet-oxiderend, oxidatiebestendig

non-perpendicularity

niet-haaks

non-poisenous

gifvrij, niet-giftig

non-polishing type paint

lak die niet gepoetst behoeft te worden

non-powered wheel

niet-aangedreven wiel

non-residue solvent

oplosmiddel dat geen resten nalaat

non-return type needle

meteraanwijzing blijft gehandhaafd na afzetten van contact, niet op 0 terugvallende meternaald

non-return valve

éénrichtingklep, terugslagklep

non-reusable part

een niet nog een keer te gebruiken onderdeel, te vervangen onderdeel

non-reversible

niet-omkeerbaar, onomkeerbaar

non-service

onderhoudsvrij

non-servoed brake system

niet-bekrachtigd remsysteem

non-shatterable glass

onbreekbaar glas

non-shattering

splintervrij (glas)

non-skid chain

sneeuwketting

non-skid pattern

antislipprofiel

non-skid rubber backing

niet-slippende rubber onderkant (van vloermat)

non-skid tire

band met antislipprofiel

non-skid tyre

band met antislipprofiel

non-skid

antislip, niet-slippend, slipvrij

non-sleeper vehicle

vrachtwagen zonder slaapplaats

non-slide glass pane

vaste ruit

non-slide glass

vaste ruit

non-slip

antislip, niet-slippend, slipvrij

non-standard

niet-standaard, speciaal

non-stop

doorgaand, zonder onderbreking

non-temperature resistant

niet-temperatuurbestendig

non-tilt steering column

niet-verstelbare stuurkolom

non-toothed portion

niet-getande gedeelte

non-uniformity

oneenparigheid, ongelijkvormigheid

non-variable pressure torch

niet-regelbare drukbrander (zonder naaldregelklep) (Duits type)

non-volatile

niet-vluchtig

none

geen

NORM (normal)

normaal rijden (stand van schakelpatroonknop/schakelpatroonschakelaar van automatische bak)

normal (NORM)

zie NORM

normal control cab

torpedofront cabine (van vrachtwagen)

normal driving

normaal rijden

normal speed

normale snelheid

normal-load

bij normale belasting

normal

normaal, in orde

normally aspirated engine

natuurlijk aanzuigende verbrandingsmotor, zelfaanzuigende verbrandingsmotor

normally

over het algemeen

North American International Auto Show (NAIAS)

zie NAIAS

North American Lubricant Standardization and Approval System for Passenger Car Oils (NALSAS)

zie NALSAS

north pole

noordpool

nose angle

tohoek (van spiraalboor)

nose cone

dakspoiler (op trekker van vrachtwagencombinatie)

nose weight

kogeldruk

nose-down condition

vooroverhellen van aanhanger

nose-up condition

achteroverhellen van aanhanger

nose

neus (van auto), voorste gedeelte, voorstuk

not allowed

niet toegestaan

not available (N.A.)

niet beschikbaar, niet verkrijgbaar

not engaged

niet-gekoppeld, ontkoppeld

Not for Highway Use (NHS)

zie NHS

not good (NG)

niet goed (bv. in storingzoektabel)

not operating

niet in bedrijf, niet in werking, niet-werkend

not treated

niet behandeld, niet bewerkt, onbehandeld, onbewerkt

not within specification

voldoet niet aan specificatie

not-so-old-vehicle

vrij jonge auto

not

niet

notch back

carrosserie met duidelijk zichtbare bagageruimte, 4-deurs sedan

notch locking quadrant

parkeersegment

notch mark

kerf (als merkteken)

notch

groef, inkeping, inkerving, kartel, keep, kerf, klik (remafstelling), nok, omgezette punt, rug(getje), sleuf, spiebaan, spiegroef, streep, tand, uitsparing

notched belt

getande riem

note

aantekening, kenmerk, kort verslag, let op, notitie, teken

notice board

aanplakbord, waarschuwingsbord

notice

attentie, kennisgeving, let op, mededeling, notitie

noticeable

merkbaar, waarneembaar

NOX

Oxides of Nitrogen

noxious

giftig, schadelijk voor gezondheid

nozzle assembly

verstuiver (verstuiverlichaam en verstuivernaald)

nozzle body

verstuiverhuis, verstuiverlichaam

nozzle cup nut

wartelmoer van verstuiver

nozzle gasket

verstuiverpakking

nozzle gauge

spuitmondstukkaliber (van spuitpistool)

nozzle holder body

verstuiverhouder

nozzle holder clamp

verstuiverknevel

nozzle holder retaining nut

verstuivervastzetmoer

nozzle holder spring

verstuiverdrukveer

nozzle holder

verstuiverhouder

nozzle leakage pipe

overloopleiding van verstuiver (dieselmotor), overstroomleiding (dieselmotor), verstuiverlekleiding

nozzle needle tip

uiteinde van verstuivernaald

nozzle needle

verstuivernaald

nozzle plunger

verstuivernaald

nozzle tip

sproeikop van ruitensproeier, verstuiverkop

nozzle valve spring

verstuiverdrukveer

nozzle-closing pressure

sluitingsdruk van verstuiver

nozzle-hole

verstuivergat

nozzle-opening pressure

openingsdruk van verstuiver

nozzle

mondstuk, pijp, sproeier, sproeikop (van laspistool), sproeimond (van spuitpistool), spuitmond, uitstroomopening (van laspistool), verstuiver, vulpistool (van tankstation)

NR (natural rubber)

natuurrubber

NR

Nichtraucherfahrzeug

NS

NebelScheinwerfer (vergl. NSW)

NSL

NebelSchlussLeuchte

NSW (neutral start switch)

neutraalstandschakelaar (automatische bak), startblokkeerschakelaar (automatische bak)

NSW

NebelScheinWerfer

NTA (National Type Approval)

nationale typekeuring

NTC (Negative Temperature Coefficient)

voeler van de in de inlaatluchtstroom geplaatste temperatuursensor (Saab 9000 Turbo, B234 motor met Trionic motormanagementsysteem '93)

nth degree

n-de graad, zoveelste graad

NTSB (National Traffic Safety Board)

onafhankelijke organisatie die verkeersongelukken analyseert

NTW

NetzTrennWand

nudge bar

imposante bumper

nugget

puntlas

number of revolutions

toerental

number of teeth

aantal tanden

number of turns

aantal slagen, aantal veerwindingen

number plate lighting

kentekenplaatverlichting, nummerbordverlichting, nummerplaatverlichting

number plate

kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat

number

aantal, cijfer, getal, (volg)nummer

numbering stamp

nummerstempel, slagcijfer

numeric

numeriek

NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.)

1. Amerikaanse motorenfabrikant,
2. autofabriek in Kentucky, USA die Toyota deelt met General Motors,
3. Toyota fabriek in USA,
4. Toyota joint-venture fabriek in Fremont, Californië, USA, opgericht in '84 AR

nut cage

moerhouder

nut cover

antidiefstaldop (op reservewiel)

nut lock

borging van moer

nut runner

pneumatische moersleutel

nut spanner

moersleutel

nut splitter

moerensplijter

nut stopper

borgplaatje van moer, borgring van moer

nut washer

moerplaatje, onderlegring

nut wrench

moersleutel

nut

moer

nutted

met moeren bevestigd

NVCS (Nissan Valve-timing Control System)

hydraulisch systeem dat openings- en sluittijden van de uitlaatkleppen kan be´nvloeden door de twee inlaatnokkenassen iets te verzetten t.o.v. de kettingaandrijving zodat de nokken eerder of later openen of sluiten (Nissan 300 ZX Twin Turbo 24V), variabele kleptiming (Nissan 300 ZX Twin Turbo 24V))

NVG (New Venture Gear)

versnellingsbakkenfabriek van Chrysler en GM (is samenvoeging van New Process Gear van Chrysler dochter Acustar en Hydra-Matic van GM)

NVH (noise, vibration, harshness) (A+JE)

geluiden, trillen, schokken

NVQ (National Vocational Quality)

Engelse invoering van een nationale kwalificatiestructuur voor de automobielsector (autospuiten, motorvoertuigentechniek, autoschadeherstel en carrosseriebouw)

NVRAM

Nonvolatile Random Access Memory

nylon clip

kunststof klem

nylon cover

nylon hoes

nylon-reinforced

met nylon versterkt

nylon

kunststof, nylon [thermoplastische (synthetische) hars in lak]

NZEV (Nearly Zero Emission Vehicle)

voertuig met bijna geen uitlaatemissie

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2012.

Colofon      Disclaimer      Copyright © 2002-  G. Speek