homeGenealogie   stamboomonderzoek, Ahnenforschung, généalogie, ancestor search

- inleiding

- privacy besch.

- WBP

- vragen

Copyright ©

Boneschansker

Clason

Cruijff

Derksen

Derksen 1

Derksen 2

Geesthuijsen

Gesthuysen

Gritter / Grutter

Grootings

Hek, van 't

Kaes

Klitsie

Leenders, van

Leeuw, de

Pietersen

Polman

Porsche

Raue

Robat

Speek

Speek

Speek  Estonia

Speek  USA

Spee(c)k

Sportel

Timmer

Wijlhuizen

index alle genealogiën

aldfaer - myheritage

archieven

basis info en advies

franse kalender

literatuurlijst

overleden buitenland

persoonskaart -lijst

pro-gen

woordenboek

Inleiding

Zo zag mijn papieren archief er uit tot 01 juli 2015.
Zo ziet mijn archief er uit na 01-jul-2015. Alles is gescand!

Basis

Mijn interesse is het zoeken van de voorvader die het verst teruggaat in de tijd om daarna al zijn afstammelingen in beeld proberen te brengen. Natuurlijk hoort daar bij de gegevens van deze familie, in allerlei aspecten, zo compleet mogelijk "boven tafel" te krijgen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens  =  Privacy Bescherming

In de hier gepresenteerde gegevens is privacy bescherming * toegepast zoals bepaald wordt door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Die wet schrijft voor dat gegevens betreffende de geboorte pas 100 jaar na dato openbaar zijn, gegevens betreffende een huwelijk zijn na 75 jaar openbaar, voor gegevens betreffende het overlijden is geen termijn. In Duitsland wordt vaak resp. 110, 80 en 30 jaar gehanteerd. In de stambomen op deze website worden de gegevens van overleden personen wel vermeld, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Adres- en telefoongegevens zoals vermeld in krantenadvertenties en rouwkaarten worden, hoewel door de familie zelf openbaar gemaakt, niet vermeld.
* tenzij in stambomen waarvan de gegevens (vrijwel) volledig op het openbare internet zijn te vinden, bv. Cruijff en Porsche.

  In die gezeigte Daten ist Datenschutz verwendet: NICHT erwähnt werden Geburtsdaten innerhalb die letzte 100 Jahre und Heiratsdaten innerhalb die letzte 75 Jahre. Daten von verstorben Personen werden volständig gezeigt.
  In the data is privacy protection implemented: NOT presented are date of birth within the last 100 years and date of marriage within the last 75 years; data from persons already deceased are fully presented.

Een grijs gebied zijn sommige gegevens die door het Centraal Bureau Genealogie openbaar op het internet worden gezet. En het CBG is een door de overheid gesubsidieerde instantie. Zoals het volgens de WBP hoort is van het CBG geen enkele persoonskaart -lijst te verkrijgen die niet aan WBP voldoet. Via de openbare website wiewaswie.nl (eigendom van het CBG) zijn wél gegevens uit Bevolkingsregisters te vinden. Daarin staan soms geboortedatums uit de dertiger jaren. Dat is, gezien de WBP, ietwat merkwaardig, want die mensen kunnen nog in leven zijn. Het CBG valt onder dezelfde privacy wetgeving als mijn persoontje. Als het CBG vindt dat ze dergelijke gegevens op het internet mag plaatsen dan plaats ik de gegevens daaruit in de stambomen op mijn website.

Hoe heet iemand?   Wanneer krijgt iemand zijn/haar naam?   Hoe spel je dat?

In de loop van het leven van één persoon zijn er een aantal (ambtelijke, kerkelijke, notariële) akten waarin hij/zij de 'hoofdpersoon' is. De voor genealogen meest belangrijke daarvan zijn de kerkelijke DTB registers (voor ca.1811: doop, trouwen en begraven), de gemeentelijke BS (burgerlijke stand vanaf ca.1811: geboorte, huwelijk, overlijden), de bevolkingsregisters en volkstellingen. Als je van een persoon meerdere aktes leest die voor het jaar 1940 zijn opgesteld dan zul je vinden dat de voor- en achternamen niet altijd op dezelfde manier zijn gespeld. Want die namen werden door de desbetreffende priester/ambtenaar soms fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangever(s) en/of getuige(n). En dan er is de 'Franse tijd' (ca.1795-ca.1810, verschilt per gemeente): hij werd geboren als 'François', hij werd gedoopt als 'Franciscus' en hij trouwt en overlijdt als 'Frans'. In b.v. de familie Gesthuysen zijn tot nu toe in allerlei akten 51 (één-en-vijftig) verschillende spellingen van de achternaam gevonden. Van één persoon vonden we in deze familie de loop van zijn leven in officiële akten (!) twee schrijfwijzen van zijn voornaam en drie van zijn achternaam. In 1812 wordt geboren 'Elisabeth Petronella' en op dezelfde dag gedoopt als 'Maria Elisabeth'. In de familie Speek wordt geboren en gedoopt "Jansien Speek", ze trouwt als "Jansje Spijk" en ze overlijdt als "Johanna Speeck". Met de invoering van de persoonskaart in 1939 was er voor het eerst in Nederland een controleerbare schrijfwijze van namen mogelijk. Na 1939 zie je dan ook achternamen (vrijwel) niet meer veranderen van schrijfwijze. Helemaal niet meer nadat in november 1992 de Gemeentelijke Basis Administratie is ingevoerd. Kortom: hoe heet iemand? Lastige materie. Meer lezen: coret   meertens   myheritage

Met welke spelling moet je die persoon dan noteren in de database?
In de stambomen op deze website krijgt iemand de voor- en achternaam zoals die in zijn/haar eerste akte (geboorte / doop) gevonden is.
Alle spellingsvormen die in de loop van zijn/haar leven zijn gevonden worden vermeld als 'alias': voornamen (op alfabetische volgorde) -puntkomma- achternamen (op alfabetsche volgorde): Jansien Speek, (alias Jansje, Johanna; Speeck, Spijk).

Vragen   Fragen   Questions

Iedere aanvulling op hier genoemde families is welkom en ik zal proberen vragen erover te beantwoorden:  Gerrit Speek.
Duits-, Engels- en uiteraard Nederlandstalig.

De laatste wijzigingen aan het onderwerp genealogie.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 mei 2017.

Colofon      Disclaimer      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek