homeGenealogie   stamboomonderzoek, Ahnenforschung, généalogie, ancestor search

inleiding

privacy bescherming

AVG

vragen

Copyright ©

Boneschansker

Clason

Cruijff

Derksen

Derksen 1

Derksen 2

Geesthuijsen

Gelmers

Gesthuysen

Gritter / Grutter

Grootings

Hek, van 't

Kaes

Klitsie

Langeveld(t)

Leenders, van

Leeuw, de

Munnik

Pietersen

Polman

Porsche

Raue

Robat

Speek

Speek

Speek  Estonia

Speek  USA

Spee(c)k

Sportel

Timmer

Wijlhuizen

aldfaer - myheritage

archief bezoek

archieven

basis info en advies

franse kalender

heraldiek

literatuurlijst

overleden buitenland

persoonskaart -lijst

persoon zoeken

pro-gen

woordenboek

Copyright ©

  Alle genealogiën op deze website zijn voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit openbare bronnen*. Met behulp van die openbare gegevens kan iedereen met heel veel tijd (vele uren per week, vele tientallen weken, vele jaren) en geld (honderden persoonskaarten) een stamboom maken zoals op deze site gepresenteerd is. Op een stamboom die uitsluitend gebaseerd is op dergelijke openbare gegevens is dus geen Copyright ©.

Maar de stambomen op deze site zijn op veel meer gebaseerd dan die openbare gegevens. Ze zijn aangevuld met veel stamboom-gegevens, anecdotes en verhalen uit niet openbare bronnen, voornamelijk uit honderden persoonlijke contacten. Daarom rust er wel Copyright © op het integraal overnemen (van delen) van de stambomen. Overname is alleen toegestaan na overleg/toestemming vooraf en met volledige (door mij geformuleerde) bronvermelding.
Bij misbruik wordt aangifte gedaan.

  All the familytrees on this website are largely based on data from public sources*. Using these public information, anyone with a lot of time (many hours a week, many tens of weeks, many years) and money (hundreds of person cards) can make a familytree as presented on this site. A familytree based on only public information is not Copyright ©.

But the familytrees on this site are much more than only public data. There are supplemented with a lot of data, anecdotes and stories from non-public sources mainly from hundreds of personal contacts. That's why there is Copyright © on integral copy-paste (of parts) of the pedigrees. A copy is only allowed after permission in advance and with full source statement (formulated by me).
Abuse will be reported.

* Bijvoorbeeld / such as: wiewaswie, persoonskaarten van het CBG, delpher, familysearch, regionale archieven, online-begraafplaatsen, online-familieberichten, graftombe, mensenlinq.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22 augustus 2017.

Colofon      Disclaimer      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek