Stamboom van de familie De Leeuw  (Graft, Noordeind, Wormer).    samenstellers Peter de Leeuw en Gerrit Speek       Copyright ©

De oorsprong van deze familie ligt, voor zover nu bekend, in de Zaanstreek. De oudsten zijn geboren in Graft en 't Noordeijnd (Noordeind). Voor 1800 meestal gedoopt in de RK Bonifatiuskerk in De Rijp, een enkeling Doopsgezind in Graft. Later zie je ze veel terug in Wormer, ook in Jisp. En natuurlijk in de omliggende dorpen zoals Assendelft, Avenhorn, Krommenie, Uitgeest en Wormerveer, etc.  Kaart 

Bronnen zijn aanwezig onder tekst met deze kleur. Dat zijn voornamelijk inschrijvingen uit de Doop, Trouw en Begraafregisters van de kerk, akten uit de Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen en overlijden), een deel van het Bevolkings Register van Jisp, Purmerend en Wormer, maar ook foto's, bidprentjes, etc.

Privacy bescherming.  In deze stamboom is privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen pas 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk zijn na 75 jaar openbaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Actuele adres-, telefoon- en e-mail gegevens worden uiteraard niet vermeld.
Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

Verantwoording / bronnen. Deze publicatie is samengesteld uit 1) eigen onderzoek in de familie, 2) eigen onderzoek in de doop-, trouw- en begraafregisters van de kerken en in de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van de gemeenten, 3) met behulp van de hieronder aangegeven bronnen:

 • wiewaswie  |  van papier naar digitaal  |  geneaweb  |  Amsterdam, stadsarchief  |  online-familieberichten  |  online-begraafplaatsen  |  mensenlinq  |  graftombe  |  delpher  |  Bleijendaal  |  Gerard Jak  |  Katerstede  |  Schiltmeijer  |  Smit & Ruhland Genealogie
 • Blokker J.P., 1997. De nazaten van Adrianus Crelissen de Leeuw. Uitgever: de Wormerlander. ISBN: geen.  link
  • je zou deze publicatie kunnen zien als J.P. Blokker versie 2, want na 1997 zijn er ontelbare archieven ontsloten en beschikbaar gekomen op het internet. Vermoedelijk / waarschijnlijk had de heer Blokker in de negentiger jaren geen internet tot zijn beschikking bij het samenstellen van zijn publicatie. Op de website van de uitgever (de Wormerlander) staat geen telefoonnummer en adres vermeld en e-mails blijven onbeantwoord, dus daarmee is helaas geen overleg mogelijk.
 • persoonkaarten en -lijsten van het Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Ton Daas
  • de transcripties van Ton Daas (Pfff, zonder hem had dit project 25x zo lang geduurd): Ilpendam rk dopen 1747-1811, Wormer rk dopen 1724-1812, Wormer rk trouwen 1727-1809, Westzaandam dopen 1669-1805, Westzaandam trouwen 1669-1776, Wormerveer rk dopen 1794-1811, Wormerveer rk trouwen 1795-1812.
  • Ton zette ons op het spoor van het huwelijk en nazaten van Petrus Pietersz Leeuw (De Rijp 1724 - Beemster 1782) met (Oudorp 1750) Lijsbeth Pieters Ouwejans (Oudorp 1729 - Heerhugowaard 1808). Ondergetekenden waren die Leeuw'en wel eens 'tegengekomen' in archieven, maar vrijwel onmiddellijk aan de kant geschoven, 'want Ouddorp ligt in Zuid-Holland', dat heeft waarschijnlijk niks met 'onze' Leeuw'en te maken. Oeps, foutje. Oudorp ligt vlak bij Alkmaar.
 • waterlandsarchief: Wormer dtb trouwen gerecht 1683-1811, Wormer dtb rk dopen RK 1727-1812, Wormer dtb rk trouwen RK 1729-1810, Jisp dopen geref. 1607-1812, Jisp begraven geref. 1654-1696, Jisp Begraven geref.1769-1817, Jisp trouwen geref. 1603-1771, Jisp trouwen 1672-1822, de bevolkingsregisters van Jisp, Purmerend en Wormer.
 • via zoekakten bij FamilySearch (de Mormonen): alle doop- en huwelijksinschrijvingen (dtb), alle geboorten, huwelijken en overlijdensakten (bs) zoals die bij personen met familienaam De Leeuw onder 'bronnen' te vinden zijn; gemeente Wormer alle geboorteakten (1811-1902), alle huwelijksakten (1811-1932), alle overlijdensakten (1811-1950); gemeente De Rijp de dtb rk dopen 1-nov-1665 t/m 1745, hierin is het gemakkelijk iemand over het hoofd te zien c.q. fouten te maken omdat vrijwel alle namen van de ouders patroniemen zijn, en die patroniemen zijn niet altijd gelijk voor dezelfde persoon. Ook niet echt lekker zoeken is dat de naam Crelis erg veel voorkomt als voornaam en patroniem.
  • De Rijp; [film ID: M994-7B8, Dopen 1665-1840; Trouwen 1665-1840; Rooms Katholiek; boek 528] is in zijn geheel gedownload om offline lekker snel te kunnen zoeken. Geef maar een seintje als u 'm wilt ontvangen.
  • Wormer; [film ID: M994-WSC Dopen, Trouwen 1727-1812 index per film Rooms Katholiek; boek 727] is in zijn geheel gedownload om offline lekker snel te kunnen zoeken. Geef maar een seintje als u 'm wilt ontvangen.

Onbekend, de bomen en het bos. Naarmate je langer met een stamboom bezig bent neemt ook het aantal personen 'de Leeuw' toe waarvoor in deze stamboom nog geen plek te vinden is. Lees hier verder.

Naamgeving. In de loop van het leven van één persoon zijn er een aantal (ambtelijke, kerkelijke, notariële) akten waarin hij/zij de 'hoofdpersoon' is. De voor genealogen meest belangrijke daarvan zijn de kerkelijke DTB registers (voor ca.1811: doop, trouwen en begraven), de gemeentelijke BS (burgerlijke stand vanaf ca.1811: geboorte, huwelijk, overlijden), de bevolkingsregisters en volkstellingen. Als je van een persoon meerdere aktes leest die voor het jaar 1940 zijn opgesteld dan zul je vinden dat de voor- en achternamen niet altijd op dezelfde manier zijn gespeld. Want die namen werden door de desbetreffende priester/ambtenaar vaak fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangever(s) en/of getuige(n). En dan er is de 'Franse tijd' (ca.1795-ca.1810, verschilt per gemeente): hij werd geboren als 'François', hij werd gedoopt als 'Franciscus' en hij trouwt en overlijdt als 'Frans'.
De persoonskaart is in 1939 in gebruik genomen. Daarmee was er voor het eerst in Nederland een controleerbare schrijfwijze van namen mogelijk. Na 1939 zie je dan ook achternamen (vrijwel) niet meer veranderen van schrijfwijze. Helemaal niet meer nadat in november 1992 de Gemeentelijke Basis Administratie is ingevoerd.
'Leeu', 'Leeuw', 'de Leeuw', 'Leeuwe', 'Leeuwen', 'Leewe', 'Leuw', 'Leuwe' verschijnt bij dopen en huwelijken in (eind) 17e, vroeg 18e eeuw als alias in deze familie. De overgang van alias naar achternaam in de loop van de 18e eeuw is lang niet altijd duidelijk. Qua achternaam zijn er weinig verschillen in schrijfwijze, maar wat betreft de voornaam is er variatie genoeg. Gedoopt als Cornelis, getrouwd als Kees, overleden als Crelis en het is echt dezelfde persoon.
Patroniemen (wiki) en een enkele keer een matroniem is in de 17e en 18e eeuw de gebruikelijk naamgeving: Claas Cornelisz (zoon van Cornelis), Neeltje Dirks (dochter van Dirk). Maar de vermelding daarvan in doop-, huwelijk- en begraafinschrijvingen is niet consequent en wordt in de loop van de 19e eeuw vervangen, eerst door een alias, Claas Cornelisz Leeuw, later door een 'echte' achternaam Claas de Leeuw.

Huwelijk schepenbank / gerecht;   huwelijk gaarder / impost. Als je graaft in de DTB registers dan komen er soms bij het huwelijk in de regio Noord-Holland een aantal benamingen tevoorschijn die misschien niet voor een ieder bekend zijn. Na 1811 is het (meestal) eenvoudig: alleen het wettelijk huwelijk is rechtsgeldig. Voor 1811 vervulde de kerk die functie, maar met (grote) plaatselijke en regionale verschillen.
Schepenbank / gerecht. Als er getrouwd werd voor een kerk die een ander geloof had dan ter plaatse overheersend, dan moest zo'n huwelijk voorafgegaan worden door het huwelijk voor de schepenen (een schepenbank huwelijk / gerecht huwelijk). Pas dan was het huwelijk rechtsgeldig.
Impost / gaarder. In Noord-Holland werd van 1695 tot 1805 een belasting geheven op trouwen en begraven, geregistreerd in de zogenaamd impost / gaarder boeken. Er waren al naar gelang de gegoedheid zes klassen: resp. 30, 15, 12, 6, 3 gulden en pro deo. Dit goldt zowel voor de bruid als voor de bruidegom, die ieder in hun eigen woonplaats moesten betalen.

Laatste wijziging:  29 mei 2018 (Dank aan Marry, Cees, Karin, Gerard, Arian, Mieke, Crik, Kitty, Cis, Evelien, Phia, Dorien, Lisette, Sjoerd, Klaas, Peter).
Verbeteringen en/of aanvullingen ontvangen we graag en worden z.s.m. geplaatst.  Peter de Leeuw  of  Gerrit Speek.

Stamboom van de familie DE LEEUW (Graft, Noordeind, Wormer

I.1    Garbrant ARIAENZE [739], geboren op 22-12-1670 te Zuidschermer.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10-01-1694 te De Rijp (RK) met Neel Crelis LEEU [710], geboren circa 1667 te Graft, bronnen

(In De Rijp is haar RK doop niet te vinden in 1665 t/m 1668.)

, dochter van Cornelis Claesen LEEUW [705] en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arien Germentze ARIAENS [741], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-11-1694 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   2. m  Adrianus Germentze LEEUW (Ari) [740] (zie II.2).
   3. m  Crelis Leeuw GERMENTZE (Leeuw) [742] (zie II.4).
   4. v  Grietje ARIAENS [743], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 10-05-1699 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   5. m  Gerrebrand Gerbrandsz ARIAENS [744], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 28-06-1701 te De Rijk, bronnen.

II.2    Adrianus Germentze LEEUW (Ari) [740], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-04-1696 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen

(Grappig: de broers Adrianus en Crelis zijn op dezelfde dag en plaats getrouwd.)

, zoon van Garbrant ARIAENZE [739] (zie I.1) en Neel Crelis LEEU [710].
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-01-1725 te De Rijp (RK) met Cornelisje Claes KOENE (Crelis) [852].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [853], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 19-06-1726 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   2. m  Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie III.2).

II.4    Crelis Leeuw GERMENTZE (Leeuw) [742], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 15-05-1697 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden op 24-04-1751 te Graft op 53-jarige leeftijd, bronnen

(Grappig: de broers Adrianus en Crelis zijn op dezelfde dag en plaats getrouwd.)

, zoon van Garbrant ARIAENZE [739] (zie I.1) en Neel Crelis LEEU [710].
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 28-01-1725 te De Rijp (RK) met Grietje Germans HUIJBERTS [745], 19 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-10-1705 te Goorn, begraven op 16-08-1735 te Graft op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 04-01-1738 met Maartje HUIJBERTS [746].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Garbrand Cornelisz LEEUW [638] (zie III.5).
   2. m  Hubertus Crelisz LEEUW [842], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 09-04-1727 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   3. v  Cornelia Crelis LEEUW [858], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 11-07-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. m  Nicolaus LEEUW [861], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 08-09-1730 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1732, bronnen.
   5. m  Nicolaus LEEUW [863], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 24-11-1731 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   6. v  Neeltje LEUW [867], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 05-02-1733 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1735, bronnen.
   7. v  Neeltje LEUW [868], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 10-02-1734 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

III.2    Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 11-09-1728 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Claes Koene), begraven op 03-06-1784 te Oostzaandam op 55-jarige leeftijd, bronnen

(Volgens MyHeritage geboren op 08-09-1730 in Graft. Dan zal hij w.s. in de Rijp RK zijn gedoopt, maar daar is hij in dat jaar niet te vinden (met de juiste ouders). Volgens Smit & Ruhland Genealogie is hij geboren ca. 1730 in Jisp. Maar in de RK dopen in Wormer is hij niet te vinden. Een verwisseling met Nicolaus Leeuw (doop De Rijp, 08-09-1730, zoon van Crelis Germentze Leeuw en Grietje Huijberts) is een reëele mogelijkheid. In De Rijp wordt op 11-09-1728 de RK doop gevonden van Nicolaus Leeuw, wel met de juiste ouders.
Nicolaus en Magdalena lieten in 1759 bij notaris Van Broeck te Zaandijk hun huwelijkscontract opmaken.)

, zoon van Adrianus Germentze LEEUW (Ari) [740] (zie II.2) en Cornelisje Claes KOENE (Crelis) [852].
Ondertrouwd (1) op 01-06-1759 te Wormer, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-06-1759 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 17-06-1759 te Wormer met Magdalene Ariaens PLOEGER [104], 18 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-07-1740 te Wormer, overleden op 07-01-1764 te Wormer op 23-jarige leeftijd, dochter van Ariaen KLAAS [955] en Anne THEUNIS [956].
Ondertrouwd (2) op 09-08-1766 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 24-08-1766 te Wormer (RK) met Neeltje Dirks WITTEBROOD [43], 20 jaar oud, geboren op 12-12-1745 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-12-1745 te Wormer, overleden op 01-12-1789 te Wormer op 43-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Dirk Cornelisz WITTEBROOD [70] en Guurtje Jansd COOREN [71].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Ariaen Claasz (Adriaan, Ariaan) [105] (zie IV.1).
   2. m  Cornelius Claesz [106], geboren op 16-05-1762 te Wormer, gedoopt (RK) op 16-05-1762 te Wormer (getuige(n): Maartje de Leeuw), overleden op 26-08-1762 te Wormer, 102 dagen oud, bronnen.
   3. m  Cornelis Claesz [107], geboren op 14-12-1763 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-12-1763 te Wormer (getuige(n): Maartje Cornelis), overleden op 20-12-1763 te Wormer, 6 dagen oud, bronnen.
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Theodorus [74], geboren op 04-07-1767 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-07-1767 te Wormer (getuige(n): Aaltje Dirks Wittebrood), overleden op 11-07-1767 te Wormer, 7 dagen oud, bronnen.
   5. m  Crelis [37] (zie IV.7).
   6. v  Guurtje (Leuw) [60] (zie IV.10).
   7. v  Antje [58] (zie IV.12).
   8. m  Dirk [72], geboren op 25-11-1774 te Wormer, gedoopt (RK) op 25-11-1774 te Wormer (getuige(n): Aaltje Dirks Wittebrood), overleden op 29-11-1774 te Wormer, 4 dagen oud, bronnen.
   9. v  Maria [73], geboren op 13-11-1777 te Wormer, gedoopt (RK) op 13-11-1777 te Wormer (getuige(n): Marie Muls), overleden op 14-11-1777 te Wormer, 1 dag oud, bronnen.

III.5    Garbrand Cornelisz LEEUW [638], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 26-10-1725 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Crelis Leeuw GERMENTZE (Leeuw) [742] (zie II.4) en Grietje Germans HUIJBERTS [745].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-10-1751 te De Rijp, gehuwd voor de kerk op 14-11-1751 te De Rijp (RK) met Niesje Duijvens JACOBS (Nisse) [950], geboren te Zijp, gedoopt circa 1732.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietie Gerbrant LEEUWEN [1216], gedoopt (RK) op 12-10-1755 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
   2. m  Cornelis Gerbrantz CORNELISZ [951], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 03-06-1759 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
Gehuwd voor de kerk circa 1780 met Adriana Ariens STROMER [1536].
   3. v  Grietje Gerbrantz CORNELISZ [952], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 09-09-1763 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-01-1792 te Krommenie, gehuwd voor de kerk op 29-04-1792 te Krommeniedijk (RK) met Maarten Barendze WAIJPER [1324].
   4. v  Neeltje Gerbrantz LEEWE [1217], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 16-04-1765 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
   5. m  Cornelis LEEWE [1218], gedoopt (RK) op 07-01-1766 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
   6. v  Leijsbeth Gerbrandz [953] (zie IV.23).
   7. v  Agatha CORNELISZ [954], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 28-01-1773 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
   8. v  Maria LEUW [1219], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 30-05-1776 te Bonifatiuskerk, De Rijp.

IV.1    Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105], broodbakker (1812), geboren op 01-05-1760 te Wormer, gedoopt (RK) op 01-05-1760 te Wormer (getuige(n): Anna Teunis), overleden op 08-01-1812 te Wormer op 51-jarige leeftijd, bronnen

(Op 24 oktober 1804 passeerde bij notaris François de Bas een acte van Vestiginge. Op 23 september 1806 maat Ariaen, weduwnaar van Susanna van Assema, zijn testament bij notaris François de Bas. Op 6 april 1809 maakte Ariaen weer een testament, nu voor de schout en schepenen van Wormer.)

, zoon van Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie III.2) en Magdalene Ariaens PLOEGER [104].
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-10-1784 te Wormer met Susanna van ASSEMA (van Asseman) [108], 26 jaar oud, geboren te De Rijp, gedoopt (RK) op 02-12-1757 te Bonifatiuskerk, De Rijp, begraven op 08-07-1803 te Wormer op 45-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Sipke van ASSEMA [749] en Leuntie JACOPS [750],

(Het huwelijk is 'impost' (zie bij de inleiding), er moest 15 gulden worden betaald. Een RK huwelijksinschrijving is daar niet te gevonden. Ook niet in RK De Rijp en Jisp.)

Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 04-11-1804 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 04-11-1804 te Wormer (RK) met Helena (Leentje, Lena) VISSER [109], 21 jaar oud, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 03-08-1783 te Wormer, overleden op 04-06-1838 te Westzaan op 54-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van echtgenoot Adriaan de Leeuw trouwt Helena (Wormer 13-12-1812 akte nr.9) met Jan Schenk (Beemster 19-jul-1784 - Wormer 20-feb-1853.)

, dochter van Jan VISSER [1194] en Marijtje HEGGE [1195],

(Het wettelijk huwelijk is een 'huwelijk gerecht', zie inleiding.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Claas [466] (zie V.1).
   2. v  Trijntje [759], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 01-01-1787 te Grosthuizen, Goorn, bronnen.
   3. v  Magdalena [273] (zie V.5).
   4. m  Joannes Franciscus [760], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 06-07-1789 te Grosthuizen, Goorn, overleden voor 1795, bronnen.
   5. v  Catharina (Kaatje) Arians [612] (zie V.8).
   6. v  Anna [761], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 11-01-1793 te Grosthuizen, Goorn, bronnen.
   7. m  Joannes Franciscus [413], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 07-07-1794 te Wormer (getuige(n): Geertruij van Laak), overleden voor 1801, bronnen.
   8. v  Joanna Maria [411], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 20-03-1796 te Wormer (getuige(n): Nicolaas Duijn), bronnen.
   9. v  Geertruij [410], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 18-03-1798 te Wormer (getuige(n): Geertruij Laak), bronnen.
   10. m  Johannes Franciscus (Jan) [345], bakkersknegt (1820), geboren op 02-12-1800 te Wormer, gedoopt (RK) op 02-12-1800 te Wormer (getuige(n): Balegje de Haan), overleden op 17-11-1820 te Wormer op 19-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat: 'ongehuwd'. Bij zijn overlijden woonde Jan op nr.178 te Wormer.)

Uit het tweede huwelijk:
   11. v  Antje (Anna) [347] (zie V.16).
   12. v  Marijtje [400], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 07-09-1809 te Wormer (getuige(n): Kaatje de Leeuw), overleden voor 1810, bronnen.
   13. v  Marijtje [346], werkster (1835), geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 29-12-1810 te Wormer (getuige(n): Gerritje Visscher), overleden op 04-01-1835 te Wormer op 24-jarige leeftijd, bronnen

(In haar overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)


IV.7    Crelis de LEEUW [37], landman (1816), veehouder (1826,1829,1834), geboren op 02-04-1769 te Wormer, gedoopt (RK) op 02-04-1769 te Wormer (getuige(n): Aaltje Dirks Wittebrood), overleden op 13-04-1837 te Wormer op 68-jarige leeftijd, bronnen

(Van het huwelijk is geen exacte datum bekend. Het huwelijk ervoor is op 18 februari, het huwelijk er na is op 12 juli 1798. Bij het huwelijk zelf staat niets anders vermeld dan 'Juncti Sunt' = zijn in het huwelijk verbonden.)

, zoon van Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie III.2) en Neeltje Dirks WITTEBROOD [43].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-04-1798 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 18-02-1798 te Wormer (RK) met Guurtje Arents NOOIJ [38], 21 jaar oud, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 05-12-1776 te Wormer, overleden op 26-03-1840 te Wormer op 63-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Arend NOOIJ [55] en Antje van DIJK [56].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Neeltje [81] (zie V.20).
   2. m  Arend [57], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 04-12-1802 te Wormer, overleden op 28-04-1843 te Wormer op 40-jarige leeftijd, bronnen

(Zijn doop in Wormer is bij FamilySearch niet te vinden, het ziet er naar uit dat de desbetreffende bladzijde ontbreekt.)
(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   3. m  Nicolaas (Klaas) [24] (zie V.22).
   4. v  Antje (Anna) [41] (zie V.25).
   5. v  Guurtje [54], geboren op 16-10-1814 te Wormer, overleden op 28-10-1814 te Wormer, 12 dagen oud, bronnen.
   6. m  Cornelis [44] (zie V.27).

IV.10    Guurtje de LEEUW (Leuw) [60], geboren circa 1771 te Wormer, overleden op 15-06-1814 te Uitgeest, bronnen

(Op verschillende sites is te lezen dat Guurtje een dochter is van Claas de Leeuw en Neeltje Wittebrood en rond 1771 in Wormer geboren zou zijn, maar die sites geven geen bron voor de geboorte. Schrijver dezes heeft de RK dopen Wormer 1768 t/m 1773 2x gelezen, ook de Gereformeerde dopen Wormer 1770 t/m 1772 en geen Guurtje gevonden. Bij haar RK huwelijksinschrijving zijn geen getuigen aanwezig. In de huwelijksinschrijving gerecht staat dat Guurtje J.D. is en geboren is in Wormer (harde aanwijzing 1). In haar overlijdensakte staan geen ouders vermeld. Qua geboortedatum past Guurtje heel goed tussen haar oudere broer en jongere zus. In de huwelijksakte van zoon Hermanus (Uitgeest, 16-04-1826, akte nr.3) staat vermeld dat Klaas de Leeuw en Neeltje Wittebrood zijn grootouders zijn (harde aanwijzing 2). Maar de doopinschrijving van Guurtje is nog steeds niet gevonden.)

, dochter van Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie III.2) en Neeltje Dirks WITTEBROOD [43].
Ondertrouwd op 05-11-1796 te Wormer, gehuwd op 20-11-1796 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 20-11-1796 te Wormer (RK) met Hermanus TERRA [61], 25 jaar oud, koornmolenaar (1814,1822), geboren op 21-08-1771 te Monnickendam, overleden op 12-07-1824 te Uitgeest op 52-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Guurtje is Hermanus hertrouwd (Uitgeest, 15-10-1815, akte 10) met Neeltje Rosemeijer.)

, zoon van Johann Harmen TERRA [1157] en Eva Adolfs de BRUIJN [1158].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaus (Klaas) [62], geboren op 13-02-1798 te Uitgeest, overleden op 11-03-1819 te Uitgeest op 21-jarige leeftijd.
   2. v  Eva [63] (zie V.32).
   3. m  Hermanus [64], geboren op 27-02-1802 te Uitgeest, overleden op 23-04-1847 te Uitgeest op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-04-1826 te Uitgeest met Geertje KOEDIJK [1178].
   4. m  Theodorus [65], geboren op 03-03-1804 te Uitgeest, overleden op 06-03-1804 te Uitgeest, 3 dagen oud.
   5. m  Theodorus (Dirk) [66], geboren op 29-07-1805 te Uitgeest, overleden op 22-07-1855 te Schagen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1835 met Johanna STROOPER [1180].
   6. m  Cornelius [67], geboren op 27-12-1807 te Uitgeest, overleden op 06-09-1812 te Uitgeest op 4-jarige leeftijd.
   7. m  Joannes (Jan) [68], geboren op 04-09-1810 te Uitgeest, overleden op 15-05-1842 te Uitgeest op 31-jarige leeftijd.
   8. m  Cornelis [69], geboren op 07-04-1813 te Uitgeest.

IV.12    Antje de LEEUW [58], geboren op 14-03-1773 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-03-1773 te Wormer (getuige(n): Guurtje Jacobs Prijs), overleden op 08-01-1834 te Wormer op 60-jarige leeftijd, bronnen

(Antje overleed in het huis op nr.159 te Wormer.)

, dochter van Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie III.2) en Neeltje Dirks WITTEBROOD [43].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-11-1797 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 26-11-1797 te Wormer (RK) met Arend Stoffelsz VANKMAN [59], 22 jaar oud, veehouder (1823), assessor, landbouwer, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 12-02-1775 te Wormer, overleden op 05-12-1846 te Wormer op 71-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1846 te Wormer,

(Arend kocht zijn bedrijf in 1811. Op 26 oktober 1846 verkocht hij het weer aan Cornelis Meijer. Arend was assessor (wethouder, of toegevoegd aan het bestuur) van de gemeente Wormer. In 1830 was Cornelis Kasker uit Kalf als boerenknecht in dienst bij Arend.)

, zoon van Stoffel VANKMAN [1325] en Geesje Willems van der PARK [1326].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaus [409], gedoopt (RK) op 31-01-1798 te Wormer.
   2. v  Marijtje [406], gedoopt (RK) op 31-07-1799 te Wormer.
   3. m  Stoffel [1327], gedoopt (RK) op 13-10-1801 te Wormer.
   4. v  Maria [880] (zie V.45).
   5. v  Neeltje [402], gedoopt (RK) op 10-04-1806 te Wormer.
   6. v  Gesina [401], gedoopt (RK) op 21-03-1809 te Wormer, overleden op 15-05-1895 te De Rijp op 86-jarige leeftijd, begraven te Beemster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-04-1834 te Beemster met Rieuwert SCHOUTEN [1331], 33 jaar oud, geboren op 05-09-1800 te Beemster,

(Rieuwert was eerder gehuwd (Beemster, 17-10-1824) met Aaltje Roemers.)

, zoon van Paulus SCHOUTEN [1332] en Antje Pieters KONIJN [1333].
   7. m  Christokker FANKMAN [1334], gedoopt (RK) op 14-11-1812 te Wormer.
   8. v  Neeltje [1335] (zie V.51).
   9. v  Guurtje [1336] (zie V.53).

IV.23    Leijsbeth Gerbrandz LEEUW [953], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 15-07-1769 te Bonifatiuskerk, De Rijp, dochter van Garbrand Cornelisz LEEUW [638] (zie III.5) en Niesje Duijvens JACOBS (Nisse) [950].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-04-1792 te Graft met Pieter Janz MOLENAAR [1251].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [1252], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 24-10-1793 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Maartje Janz Molenaar).
   2. m  Gerrebrand [1253], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 29-12-1794 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Neeltje Gerrebrandz Leeuw).
   3. v  Maartje [1254], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 07-05-1796 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Janze Molenaar).
   4. v  Maria [1255], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 28-11-1798 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Jans Molenaar).

V.1    Claas de LEEUW [466], broodbakker (1812,1813), geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 22-08-1785 te Wormer (getuige(n): Marijtje van Assema), overleden op 03-09-1856 te Nieuwer Amstel op 71-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105] (zie IV.1) en Susanna van ASSEMA (van Asseman) [108].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-11-1808 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 20-11-1808 te Wormer (RK) met Magdalena VISSER [467], 25 jaar oud, geboren op 08-04-1783 te Wormer, overleden op 11-04-1837 te Nieuwer Amstel op 54-jarige leeftijd, dochter van Gerrit VISSER [494] en Marijtje DEIJEN [495].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Susanna (Sanna, Zanna) [476] (zie VI.2).
   2. v  Marijtje (Maria) [465] (zie VI.6).
   3. v  Elisabeth [480] (zie VI.8).
   4. v  Geertruida [469] (zie VI.10).
   5. v  Antje [468], geboren op 11-10-1823 te Wormer, overleden op 13-08-1825 te Wormer op 1-jarige leeftijd, bronnen.

V.5    Magdalena de LEEUW [273], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 03-04-1788 te Grosthuizen, Goorn, overleden op 20-10-1832 te Wormer op 44-jarige leeftijd, bronnen

(Bij haar overlijden woonde Magdalena te Wormer op nr.178.)

, dochter van Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105] (zie IV.1) en Susanna van ASSEMA (van Asseman) [108].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-06-1808 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 05-06-1808 te Wormer (RK) met Pieter Wouterse van KLEEF [272], 29 jaar oud, broodbakker (1815), geboren op 24-11-1778 te Scherpenzeel, overleden op 05-09-1838 te Wormer op 59-jarige leeftijd, zoon van Wouter Pieters van KLEEF [1611] en Jannetje Barends NOOIJ [1612].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna (Jannetje) [271] (zie VI.14).
   2. v  Susanna [399], gedoopt (RK) op 10-02-1811 te Wormer (getuige(n): Kaatje de Leeuw).
   3. m  Adrianus [499], geboren op 29-11-1812 te Wormer, gedoopt (RK) op 30-11-1812 te Wormer, overleden op 19-12-1822 te Wormer op 10-jarige leeftijd.
   4. m  Dirk [496] (zie VI.17).
   5. m  Wouter [497], geboren op 26-06-1815 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-06-1815 te Wormer, overleden op 17-07-1815 te Wormer, 21 dagen oud.
   6. m  Wouter [498], geboren op 03-06-1817 te Wormer, gedoopt (RK) op 03-06-1817 te Wormer, overleden op 26-06-1817 te Wormer, 23 dagen oud.
   7. v  Susanna [1613], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 29-08-1818 te Wormer.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-10-1843 te Wormer (RK) met Hermanus Hendrik NOOIJ [1614], 27 jaar oud, Bakker, geboren op 07-10-1816 te Edam, overleden op 04-01-1880 te Edam op 63-jarige leeftijd, zoon van Harmen Hendrik NOOIJ [1615] en Ludina de JONG [1616].
   8. v  Geertruida (Geertje) [419], geboren op 26-04-1821 te Wormer, overleden op 17-02-1877 te Wormer op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-05-1858 te Wormer met Jacobus GLAS [1188], 28 jaar oud, arbeider, machinist, geboren op 06-12-1829 te Wormer, zoon van Cornelis GLAS [398] en Maartje KEIJZER [1618].
   9. m  Adrianus [500], geboren op 20-08-1823 te Wormer, gedoopt (RK) op 20-08-1823 te Wormer, overleden op 01-05-1829 te Wormer op 5-jarige leeftijd.
   10. m  Wouter [593], geboren op 16-11-1825 te Wormer, gedoopt (RK) op 16-11-1825 te Wormer, overleden op 04-11-1879 te Wormer op 53-jarige leeftijd, begraven op 08-11-1879 te Wormer.
   11. v  Antje [404], geboren op 15-12-1828 te Wormer, overleden op 21-02-1895 te Wormer op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-06-1854 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Antonie MEIJER [1190], 27 jaar oud, veehouder, landman, geboren op 11-01-1827 te Jisp, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 08-08-1918 te Wormer op 91-jarige leeftijd, begraven op 10-08-1918 te Wormer, zoon van Antonius MEIJER [1619] en Jannetje GROEN [1620].

V.8    Catharina (Kaatje) Arians de LEEUW [612], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 15-05-1791 te Grosthuizen, Goorn, overleden op 27-10-1832 te Zaandam op 41-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105] (zie IV.1) en Susanna van ASSEMA (van Asseman) [108].
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 07-12-1810 te Oostzaandam met Joannes (Jan) SOMBROEK [630], 19 jaar oud, smid, gedoopt (RK) op 18-07-1791 te Oostzaandam (getuige(n): IJsbrand Scholten en Aagje de Haas), overleden op 06-04-1815 te Zaandam op 23-jarige leeftijd, zoon van Dirk SOMBROEK [635] en Aaltje SCHOUTEN [636].
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 11-02-1816 te Zaandam, gehuwd voor de kerk op 11-02-1816 te 't Kalf (RK) met Hendrik LOOZE (Loose, Loosen) [613], 27 jaar oud, olieslager (1816), gedoopt (RK) op 14-04-1788 te 't Kalf, gem.Zaandam, overleden op 12-12-1846 te Zaandam op 58-jarige leeftijd,

(Hendrik is weduwnaar van Sijtje Kuijper.)

, zoon van Adriaan LOOZE [627] en Elizabeth SERVAAS [628].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Aleidis [1621], geboren te 't Kalf, gedoopt (RK) op 28-10-1811 te Zaandam (getuige(n): Barend Sombroek en Aaltje Scholten).
   2. v  Susanna [631] (zie VI.31).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Elisabeth [618], geboren circa 1817 te Zaandam, overleden op 02-12-1857 te Zaandam.
Gehuwd op 03-08-1845 te Zaandam met Pieter WAGEMAN [619], geboren circa 1820 te Zaandam, zoon van Willem WAGEMAN [620] en Anna van der KLUGT [621].
   4. v  Maartje [826], geboren circa 1819 te Zaandam, overleden op 24-02-1823 te Zaandam.
   5. m  Adrianus [622], geboren circa 1821 te Zaandam, overleden op 12-03-1867 te Zaandam.
Gehuwd (1) op 14-03-1847 te Zaandam met Aafje REGTER [623], geboren circa 1822 te Zaandam, dochter van Jan REGTER [624] en Antje PEL [625].
Gehuwd (2) op 05-06-1864 te Zaandam met Hazalina van GROSSEL [829], geboren circa 1821 te Westzaan, dochter van Cornelis van GROSSEL [830] en Trijntje Mourits WIJNANDS [831].
   6. v  Maartje [629], geboren circa 1824 te Zaandam, overleden op 28-08-1833 te Zaandam.
   7. v  Geertruida [626], geboren circa 1825 te Zaandam, overleden op 11-11-1841 te Zaandam.
   8. v  Luuwtje [828], geboren circa 1828 te Zaandam, overleden op 09-12-1860 te Zaandam.
   9. v  Anna LOOSEN [827], geboren circa 1830 te Zaandam, overleden op 26-12-1857 te Wormer.

V.16    Antje (Anna) de LEEUW [347], papiermaakster (1829), geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 12-11-1805 te Wormer (getuige(n): Magdalena de Leeuw), overleden op 25-10-1829 te Wormer op 23-jarige leeftijd, bronnen

(Antje en Aldert zijn nooit officieel gehuwd. In de geboorte- en overlijdensakte van dochter Trijntje staat dat de ouders niet gehuwd zijn. In haar overlijdensakte staat dat Antje 'ongehuwd' is.)

, dochter van Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105] (zie IV.1) en Helena (Leentje, Lena) VISSER [109].
Gehuwd met Aldert HEN [754], geboren op 07-10-1807 te Wormer, overleden op 28-01-1869 te Zaandam op 61-jarige leeftijd, zoon van Jan Aldertsz HEN [1224] en Trijntje TAVENIER [1225].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje [856], geboren op 05-04-1829 te Wormer, gedoopt (RK) op 05-04-1829 te Wormer, overleden op 05-06-1829 te Wormer, 61 dagen oud, bronnen

(Trijntje overleed in het huis nr.221 te Wormer.)


V.20    Neeltje de LEEUW [81], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 11-06-1800 te Wormer, overleden op 15-05-1841 te Uitgeest op 40-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Crelis de LEEUW [37] (zie IV.7) en Guurtje Arents NOOIJ [38].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-08-1826 te Wormer met Hermanus ZONJEE [82], 26 jaar oud, wiswassersknecht (1826), kasteleijn (1841), gedoopt (RK) op 22-01-1800 te Uitgeest, zoon van Bos ZONJEE [309] en Cornelia BOSCH [310].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia [492], geboren op 28-05-1827 te Uitgeest.
   2. m  Cornelis [490], logementhouder (1866), geboren op 09-07-1829 te Uitgeest, overleden op 09-07-1898 te Uitgeest op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-07-1866 te Alkmaar met Anna Margaretha SANDERS [1185].
   3. m  Bazilius [493], broodbakker (1870), geboren op 02-10-1835 te Uitgeest, overleden op 13-04-1924 te Uitgeest op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-05-1870 te Castricum met Cornelia KUIJT [1186].
   4. m  Klaas [491], witwerker (1861), geboren op 16-03-1837 te Uitgeest, overleden op 03-08-1892 te Uitgeest op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-08-1861 te Uitgeest met Johanna Jacoba WARNING [1187].

V.22    Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24], veehouder (1829), landman (1834,1840), boer (1841,1843), geboren op 11-10-1805 te Wormer, gedoopt (RK) op 11-10-1805 te Wormer, overleden op 27-06-1848 te Wormer op 42-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1848 te Wormer, bronnen, zoon van Crelis de LEEUW [37] (zie IV.7) en Guurtje Arents NOOIJ [38].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1829 te Assendelft met Guurtje JAK [25], 20 jaar oud, geboren op 05-11-1808 te Assendelft, gedoopt (RK) op 05-11-1808 te Assendelft, overleden op 22-10-1868 te Wormer op 59-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Nicolaas is Guurtje hertrouwt (Wormer, 12-05-1850) met Petrus Cornelis Nooij.)

, dochter van Leendert Cornelisse JAK [39], veehouder (1829), en Trijntje Huige HIJME [40].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [20] (zie VI.50).
   2. v  Elisabeth [36], geboren op 14-10-1832 te Purmerland, overleden op 02-11-1832 te Ilpendam, 19 dagen oud, bronnen.
   3. m  Leonardus (Leen) [28] (zie VI.53).
   4. m  Nicolaas (Klaas) [32] (zie VI.55).
   5. m  Adrianus [603], geboren op 24-03-1838 te Purmerland, overleden op 21-04-1840 te Ilpendam op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   6. m  Arnoldus [282] (zie VI.58).
   7. v  Guurtje (Geertruida) [315] (zie VI.62).
   8. m  Hermanus [265], geboren op 26-09-1843 te Wormer, overleden op 20-06-1849 te Wormer op 5-jarige leeftijd, bronnen.
   9. v  Catharina [269], geboren op 28-02-1847 te Wormer, overleden op 17-03-1847 te Wormer, 17 dagen oud, bronnen.

V.25    Antje de LEEUW (Anna) [41], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 07-05-1809 te Wormer, overleden op 03-06-1846 te Assendelft op 37-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Crelis de LEEUW [37] (zie IV.7) en Guurtje Arents NOOIJ [38].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1834 te Wormer met Cornelis NIELEN [48], 26 jaar oud, slachter (1834), gedoopt (RK) op 17-02-1808 te Assendelft, zoon van Klaas Corneliszoon NIELEN [49], veehouder (1834), en Aafje Dirks van der LAAN [50].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sijtje [980], geboren circa 1835 te Assendelft, overleden op 09-09-1919 te Assendelft.
   2. v  Guurtje [978], geboren circa 1837 te Assendelft, overleden op 29-09-1893 te Assendelft.
   3. v  Aafje [979], geboren circa 1840 te Assendelft, overleden op 07-04-1867 te Assendelft.
   4. m  Cornelis [981], geboren circa 1842 te Assendelft, overleden op 13-05-1902 te Assendelft.
   5. m  Klaas [977], geboren circa 1844 te Assendelft, overleden op 29-12-1846 te Assendelft.

V.27    Cornelis de LEEUW [44], bakker (1844,1845,1856), geboren op 10-12-1816 te Wormer, overleden op 17-07-1857 te Wormer op 40-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Crelis de LEEUW [37] (zie IV.7) en Guurtje Arents NOOIJ [38].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-04-1842 te Assendelft met Anna Maria Elisabeth ROHLING [51], 23 jaar oud, geboren op 18-11-1818 te Neuenkirchen, Pruisen, gedoopt op 19-11-1818 te Neuenkirchen, Pruisen, overleden op 23-10-1854 te Wormer op 35-jarige leeftijd, dochter van Bernhard ROHLING [52] en Elisabeth WOLTERS [53].
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 03-02-1856 te Wijdewormer met Trijntje de GOEDE [45], 32 jaar oud, geboren op 10-01-1824 te Wijdewormer, overleden op 29-09-1895 te Limmen op 71-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Cornelis trouwt Trijntje (Wijdewormer, 27-10-1867) met Izaac Eeltink.)

, dochter van Jacob de GOEDE [46], bakker (1856), en Antje SJERP [47].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Cornelis [268], boerenknecht (1860-1863), geboren op 24-01-1844 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-01-1844 te Wormer, bronnen

(Bron: Bevolkingsregister Katwoude 1850-1859: Cornelis wordt ingeschreven als 'boerenknecht' op 02-02-1860.)
(Bron Bevolkingsregister Wijdewormer 1861-1889: Cornelis wordt ingeschreven op 08-11-1863 als 'boereknecht' komend uit Nieuwendam. Op 13-11-1862 (!) wordt hij uitgeschreven naar Wormer.)
(Bron: Bevolkingsregister Wormer 1861-1890: Cornelis is ingeschreven op 13-11-1862 als 'boereknecht' komend uit Wijdewormer. Op 02-02-1863 wordt hij uitgeschreven naar Beemster.)
(Bron: Bevolkingsregister Beemster 1862-1881: Cornelis wordt ingeschreven op 02-03-1863 als 'boerenknecht' komend uit Wormer. Op 18-09-1863 wordt hij uitgeschreven naar Sloten.)
(In Wormer Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1900 is Cornelis niet gevonden.)
(In wiewaswie.nl is geen overlijden van een Cornelis gevonden die aan deze persoon voldoet.)

   2. m  Johannis Bernardus [266] (zie VI.71).
   3. v  Geertruida Maria [267] (zie VI.75).

V.32    Eva TERRA [63], geboren op 12-07-1800 te Uitgeest, overleden op 08-01-1835 te Uitgeest op 34-jarige leeftijd, dochter van Hermanus TERRA [61], koornmolenaar (1814,1822), en Guurtje de LEEUW (Leuw) [60] (zie IV.10).
Ondertrouwd op 28-04-1822, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-04-1822 te Uitgeest met Engel BLANKERT [1179], 25 jaar oud, veehouder, geboren op 04-06-1796 te Uitgeest, overleden op 11-06-1869 op 73-jarige leeftijd, zoon van Jacob BLANKERT [1685] en Maartje BIJWAART [1686].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Guurtje [1687], geboren op 05-08-1823 te Uitgeest, overleden op 05-08-1823 te Uitgeest, 0 dagen oud.
   2. v  Maartje [1688], geboren op 04-10-1824 te Uitgeest, overleden op 12-12-1824 te Uitgeest, 69 dagen oud.
   3. m  Hermanus [1689], geboren op 05-01-1826 te Uitgeest.
   4. v  Maartje [1690], geboren op 18-03-1827 te Uitgeest, overleden op 27-09-1827 te Uitgeest, 193 dagen oud.
   5. v  Jacoba [1692], geboren circa 1829 te Uitgeest, overleden op 17-08-1830 te Uitgeest.
   6. v  Maartje [1475] (zie VI.82).
   7. v  Jaapje [1691], geboren op 17-08-1830 te Uitgeest.

V.45    Maria VANKMAN [880], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 02-11-1803 te Wormer, overleden op 30-12-1848 te Wormer op 45-jarige leeftijd, begraven op 03-01-1849 te Wormer, dochter van Arend Stoffelsz VANKMAN [59], veehouder (1823), assessor, landbouwer, en Antje de LEEUW [58] (zie IV.12).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-11-1823 te Wormer met Petrus Cornelis NOOIJ [1328], 23 jaar oud, geboren op 21-12-1799 te Wormer, gedoopt (RK) op 22-12-1799 te Wormer, overleden op 23-12-1865 te Wormer op 66-jarige leeftijd,

(In 1840 waren bij Petrus Nooij in dienst de boerenknecht Jan Mak uit Purmerland en de dienstbode Kaatje Rog uit De Rijp. Bij hem in woonde ook zijn vader Cornelis Nooij. Petrus is na het overlijden van Maria hertrouwd (Wormer, 12-05-1850) met Guurtje Jak.)

, zoon van Cornelis NOOIJ [1329] en Antje Pieters KRAMER [1330].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus [1696], veehouder (1856), geboren op 26-11-1833 te Wormer, overleden op 29-12-1887 te Wormer op 54-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1888.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1856 met Antje GLAS [1695], 23 jaar oud, geboren op 21-01-1833 te Wormer, overleden op 06-01-1869 te Wormer op 35-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1869 te Wormer, dochter van Cornelis GLAS [398] en Maartje KEIJZER [1618].

V.51    Neeltje VANKMAN [1335], geboren op 25-08-1814 te Wormer, gedoopt (RK) op 26-08-1814 te Wormer, dochter van Arend Stoffelsz VANKMAN [59], veehouder (1823), assessor, landbouwer, en Antje de LEEUW [58] (zie IV.12).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-05-1843 te Wormer (RK) met Johannes Bernardus ROHLING [753], koopman (1843), zoon van Johannes Bernardus ROHLING [1226] en Anna Maria Catharina BRUNING [1227].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria Catharina [1228], geboren op 08-12-1843 te Wormer, gedoopt op 08-12-1843 te Jisp (getuige(n): Petrus Nooij en Maria Vankman), overleden op 11-12-1843 te Wormer, 3 dagen oud,

(Anna werd volgens het doopboek thuis gedoopt, dus een nooddoop, en later nog eens, dus 'sub conditione', in de kerk in Wormer.)


V.53    Guurtje VANKMAN [1336], geboren op 14-06-1816 te Wormer, gedoopt (RK) op 13-06-1816 te Wormer, overleden op 06-06-1851 te Wormer op 34-jarige leeftijd,

(Doopnaam: Gaugerica. Guurtje overleed in het huis nr.159 te Wormer.)

, dochter van Arend Stoffelsz VANKMAN [59], veehouder (1823), assessor, landbouwer, en Antje de LEEUW [58] (zie IV.12).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1838 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Cornelis (Kees) MEIJER [1229], 23 jaar oud, veehouder, boerenknecht, boer, geboren op 04-08-1814 te Jisp, gedoopt (RK) op 05-08-1814 te Wormer, overleden op 25-09-1894 te Wormer op 80-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1894 te Wormer,

(Kees was lid van de gemeenteraad in Wormer.)

, zoon van Antonius MEIJER [1230] en Jannetje GROEN [1231].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje [1232] (zie VI.88).
   2. v  Johanna [1233] (zie VI.90).
   3. v  Maria [1235] (zie VI.92).

VI.2    Susanna de LEEUW (Sanna, Zanna) [476], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 24-05-1810 te Wormer, overleden op 21-01-1881 te Vinkeveen en Waverveen op 70-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Claas de LEEUW [466] (zie V.1) en Magdalena VISSER [467].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-11-1835 te Nieuwer-Amstel met Jan van HAASDREGT (Joan, Johannes) [477], 36 jaar oud, veehouder (1835), melkboer (1840), geboren te Nieuwer Amstel, gedoopt (RK) op 15-06-1799 te Buitenveldert, overleden op 27-09-1843 te Nieuwer Amstel op 44-jarige leeftijd, zoon van Engel van HAASDREGT [478] en Alida VOORBURG [479].
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 06-08-1845 te Nieuwer-Amstel met Barend van BRAAK [484], 31 jaar oud, boerenknecht (1845), geboren op 28-01-1814 te Vinkeveen en Waverveen, overleden op 24-07-1849 te Nieuwer Amstel op 35-jarige leeftijd, zoon van Hermanus van BRAAK [485] en Nelletje METTE [486].
Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 11-11-1854 te Vinkeveen en Waverveen met Johannes TEMMINK (Johannis) [487], 53 jaar oud, geboren op 10-05-1801 te Mijdrecht en Wilnis, overleden op 08-03-1873 te Winkeveen en Waverveen op 71-jarige leeftijd, zoon van Dirk TEMMINK [488] en Johanna Wilhelmina EVERINGS [489].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Mietje [778], geboren op 18-06-1836 te Nieuwer Amstel, overleden op 01-01-1848 te Nieuwer Amstel op 11-jarige leeftijd.
   2. m  Nicolaas [776], geboren op 10-07-1838 te Nieuwer Amstel, overleden op 04-08-1838 te Nieuwer Amstel, 25 dagen oud.
   3. v  Magdalena [777], geboren op 15-11-1840 te Nieuwer Amstel, overleden op 13-07-1842 te Nieuwer Amstel op 1-jarige leeftijd.
   4. v  Alida [779], geboren op 15-11-1840 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1865 te Vinkeveen en Waverveen met Hendrik TEMMINK (Temming) [780], 25 jaar oud, geboren op 01-05-1840 te Vinkeveen en Waverveen, zoon van Jan TEMMINK of TEMMING [781] en Cornelis de BRUIJN [782].
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  l.l. [783], geboren op 06-09-1845 te Nieuwer Amstel, overleden op 06-09-1845 te Nieuwer Amstel, 0 dagen oud.
   6. m  Johannes Wilmberordes [784], opzichter (1877), geboren op 06-11-1847 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-10-1877 te Nieuwer-Amstel met Alida GIJSEN [785], geboren circa 1851 te Aalsmeer, dochter van Jan GIJSEN [786] en Catharina de RIE [787].

VI.6    Marijtje de LEEUW (Maria) [465], geboren op 09-03-1812 te Jisp, overleden op 01-04-1870 te Nieuwer Amstel op 58-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Claas de LEEUW [466] (zie V.1) en Magdalena VISSER [467].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1835 te Nieuwer Amstel met Hermanus BLEEKENDAAL [473], 35 jaar oud, schippersknecht (1835,1837), schipper (1862), geboren op 02-03-1800 te Ouder Amstel, overleden op 24-06-1879 te Nieuwer Amstel op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan BLEEKENDAAL [474] en Dina Pieterse van DIJK (Digna) [475].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [602], geboren op 03-01-1837 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1862 te Nieuwer-Amstel met Maria de BRUIN [1193], geboren circa 1838 te Nieuwer-Amstel.

VI.8    Elisabeth de LEEUW [480], geboren op 24-12-1813 te Jisp, overleden op 18-06-1874 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Claas de LEEUW [466] (zie V.1) en Magdalena VISSER [467].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-10-1839 te Nieuwer-Amstel met Josephus Franciscus HOVIUS [481], 23 jaar oud, boerenknecht (1839), geboren op 30-09-1816 te Ouder Amstel, overleden op 14-08-1849 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Nicolaas HOVIUS [482] en Geertruyda van LAMMEREN [483].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas [525], schipper (1874), geboren circa 1846 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-11-1874 te Amsterdam met Alijda KRANENBRUCKERS [1137], naaister (1874), geboren circa 1845 te Amsterdam.
   2. v  Maria Elisabeth [526], geboren op 03-12-1848 te Amsterdam, overleden op 21-02-1908 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-09-1876 te Amsterdam met Johannes Marinus van MEEGEREN [1138], 23 jaar oud, kleermaker (1876), geboren op 18-04-1853 te Zwolle, overleden op 29-10-1922 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.

VI.10    Geertruida de LEEUW [469], geboren op 02-03-1816 te Jisp, overleden na 1880, bronnen, dochter van Claas de LEEUW [466] (zie V.1) en Magdalena VISSER [467].
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-05-1842 te Amsterdam met Leendert FLUIJTER [470], 46 jaar oud, timmerman (1842), gedoopt (RK) op 09-10-1795 te Weesp, overleden op 15-06-1848 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd,

(Leendert was eerder gehuwd (23 mei 1821, Amsterdam) met Anna Maria Beuker en (30 november 1837, Amsterdam) met Johanna Kok.)

, zoon van Derk FLUIJTER [471] en Evertje van GEIJN [472].
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-07-1850 te Nieuwer Amstel met Hendrik MOOLHUIZEN [1139], 34 jaar oud, stalhouder (1850), geboren op 12-09-1815 te Weesp, overleden op 04-11-1880 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Philippes MOOLHUIZEN [1140] en Maria van BRUGGEN [1141].
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  l.l. [1142], geboren op 15-09-1853 te Nieuwer Amstel, overleden op 15-09-1853 te Nieuwer Amstel, 0 dagen oud.

VI.14    Johanna (Jannetje) van KLEEF [271], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 22-03-1809 te Wormer (getuige(n): Wouter van Kleef), overleden op 29-12-1871 te Wormer op 62-jarige leeftijd, dochter van Pieter Wouterse van KLEEF [272], broodbakker (1815), en Magdalena de LEEUW [273] (zie V.5).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-06-1841 te Wormer met Cornelis Hermanusz de LEEUW [270], 33 jaar oud, vleeschhouwer (1841,1873), boer (1844), geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 12-11-1807 te Wormer (getuige(n): Jannetje Groen), overleden op 06-06-1881 te Wormer op 73-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [90], vleeschhouwer (1828,1840), en Francijntje van KLEEF (Cleef) [99].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus [274], geboren op 12-01-1843 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-01-1843 te Wormer, overleden op 25-07-1873 te Wormer op 30-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   2. v  Magdalena [275], geboren op 15-06-1844 te Wormer, gedoopt (RK) op 15-06-1844 te Wormer, overleden op 25-12-1900 te Wormer op 56-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 10-01-1882 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 10-01-1882 te Wormer (RK) met Leonardus COLENBERG [317], 31 jaar oud, boerenknecht (1882), geboren op 09-01-1851 te Watergraafsmeer, overleden op 20-12-1939 te Wormer op 88-jarige leeftijd, zoon van Cornelis COLENBERG [318] en Maria VOS [319],

(Geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)

   3. m  Petrus [276] (zie VII.19).

VI.17    Dirk van KLEEF [496], buullakenfabrikant, buullakenwever, geboren op 26-06-1815 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-06-1815 te Wormer, overleden op 31-03-1887 te Wormer op 71-jarige leeftijd, zoon van Pieter Wouterse van KLEEF [272], broodbakker (1815), en Magdalena de LEEUW [273] (zie V.5).
Gehuwd circa 1845 met Theodora Regina COERTEN [1189], gedoopt (RK) op 13-05-1816 te Wormerveer (getuige(n): Theodorus Schermer en Regina Schultinck), dochter van Hendrik COERTEN [1705] en Maria ABELEN [1706].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Magdalena Maria [1707], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 04-08-1846 te Wormer, overleden op 15-05-1889 te Wormer op 42-jarige leeftijd, begraven op 18-05-1889 te Wormer.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-02-1866 te Wormer met Hendericus HALEBER [1708], geboren te Wormer, zoon van Jan HALEBER [1709] en Elisabeth BOERSEN [1710].
   2. m  Hendricus Richardus [1711], gedoopt (RK) op 09-03-1848 te Wormer, overleden voor 1849.
   3. m  Hendricus Richardus [1712], gedoopt (RK) op 25-02-1849 te Wormer.
   4. m  Petrus Dominicus [1713], gedoopt (RK) op 04-08-1851 te Wormerveer, overleden op 17-10-1886 te Wormer op 35-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1886 te Wormer.

VI.31    Susanna SOMBROEK [631], geboren op 27-01-1814 te Zaandam, overleden op 12-05-1896 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) SOMBROEK [630], smid, en Catharina (Kaatje) Arians de LEEUW [612] (zie V.8).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-02-1836 te Zaandam met Cornelis TIMMERMAN [632], 24 jaar oud, olieslager (1836), geboren op 19-04-1811 te Zaandam, overleden op 14-12-1875 te Zaandam op 64-jarige leeftijd, zoon van Willem TIMMERMAN [633] en Guurtje van der MEULEN [634].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Guurtje [1714] (zie VII.27).

VI.50    Cornelis de LEEUW [20], landman (1854), veehouder (1860,1865,1872), geboren op 11-03-1830 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-03-1830 te Wormer, overleden op 11-01-1875 te Wormer op 44-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1875 te Wormer, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie V.22) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1854 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 27-04-1854 te Wormer (RK) met Johanna Jacoba van den BOS [21], 24 jaar oud, geboren op 01-04-1830 te Amsterdam, overleden op 30-12-1910 te Wormer op 80-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Teunis van den BOS [26] en Alida MIJSSEN [27].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nikolaas [137], geboren op 31-12-1854 te Wormer, overleden op 25-04-1858 te Wormer op 3-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Alida Geertruida [110] (zie VII.30).
   3. m  Nicolaas [126] (zie VII.31).
   4. m  Antonius [114] (zie VII.34).
   5. v  Guurtje [118] (zie VII.37).
   6. m  Hermanus [133] (zie VII.38).
   7. m  Gerardus (Gerrit) [8] (zie VII.40).
   8. m  Arnoldus [138], geboren op 13-07-1867 te Wormer, overleden op 18-02-1923 te Dongen op 55-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   9. v  Johanna Cornelia (Jo) [122] (zie VII.44).

VI.53    Leonardus (Leen) de LEEUW [28], veehouder (1870), landbouwer (1905), dijkgraaf van het heemraadschap Wormer, Jisp en Neck, oud-wethouder de gemeente Wormer, geboren op 21-04-1834 te Ilpendam, overleden op 16-11-1908 te Wormer op 74-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1908 te Wormer, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie V.22) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1856 te Wormer met Elizabeth de GOEDE [29], 23 jaar oud, geboren op 02-04-1833 te Wijdewormer, overleden op 24-01-1914 te Wormer op 80-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jacob de GOEDE [30], broodbakker, en Maria Magdalena (Betje) WOLF [31].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Helena Geertruida [145], geboren op 26-04-1857 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-04-1857 te Wormer, overleden op 12-08-1936 te Purmerend op 79-jarige leeftijd, begraven op 14-08-1936 te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 27-04-1881 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 27-04-1881 te Wormer (RK) met Engel BLANKERT [146], 27 jaar oud, boerenbedrijf (1881), geboren op 11-02-1854 te Assendelft, overleden op 09-06-1911 te Wijdewormer op 57-jarige leeftijd, zoon van Hermanus BLANKERT [147], veehouder (1881), en Guurtje KRAMER [148],

(In wiewaswie.nl zijn geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)

Gehuwd (2) te Wijdewormer met Gerrit van VELZEN [161], geboren op 06-04-1864 te Blokker,

(Gerrit werkte vanaf 1910 als boerenknecht bij Engel Blankert.)

   2. m  Nicolaas [154] (zie VII.48).
   3. m  Jacobus [160], geboren op 18-10-1861 te Wormer, overleden op 15-10-1915 te Purmerend op 53-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1915 te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   4. v  Guurtruida [158], geboren op 10-02-1864 te Wormer, overleden op 04-09-1866 te Wormer op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   5. m  Cornelis [159], geboren op 24-06-1866 te Wormer, overleden op 24-06-1877 te Wormer op 11-jarige leeftijd, bronnen.
   6. m  Arnoldus [141] (zie VII.53).
   7. m  Engelbertus [149], veehouder (1897), geboren op 09-08-1873 te Wormer, gedoopt (RK) op 09-08-1873 te Wormer, overleden op 03-06-1905 te Wormer op 31-jarige leeftijd, begraven op 07-06-1905 te Wormer, bronnen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1897 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 28-04-1897 te Wormer (RK) met Margaretha (Grietje) JAK [150], 26 jaar oud, geboren op 06-12-1870 te Assendelft, overleden op 16-03-1902 te Wormer op 31-jarige leeftijd, begraven op 20-03-1902 te Wormer, dochter van Jan JAK [135], veehouder (1888), en Geertruida STAM [136],

(Geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)


VI.55    Nicolaas (Klaas) de LEEUW [32], landman (1860), kastelein (1861,1868), veehouder (1870,1873,1875), melkslijter (1884), geboren op 28-06-1836 te Purmerland, overleden op 24-03-1899 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1899 te Amsterdam, bronnen

(Bron: achterkleinzoon Theo. Toen betovergrootvader Nicolaas (1805-1848) overleed, was zijn oudste kind Cornelis (1830-1875) slechts 18 jr oud en mijn overgrootvader Nicolaas (1836-1899) nog net 11 jr oud. Ik weet van het bestaan van een "acte van nalatenschap" n.a.v. het overlijden van betovergrootvader. Het zou mij niet verbazen indien overgrootvader Nicolaas van zijn deel het logement "De Eenhoorn" in Edam heeft gekocht in 1860. Hij heeft dit logement gehad tot begin mei 1869 waarna hij met zijn gezin is verhuisd naar Wormer, de geboortegrond van vader en waar uiteindelijk de laatste 3 kinderen van zijn gezin zijn geboren. Op 1 november 1882 is overgrootvader met vrouw en nog aanwezige gezinsleden naar Amsterdam vertrokken en heeft van het nog aanwezige familiekapitaal (na verkoop logement) een melkslijterij aangeschaft welke hij tot zijn dood samen met zijn vrouw heeft geleid. Voordat Nicolaas overleed (1899) had hij al 4 van zijn 7 kinderen naar het kerkhof gebracht. Overigens, logement de Eenhoorn bestaat anno 2017 niet meer. In hetzelfde pand is reeds jaren het Damhotel gevestigd met een uitstekend restaurant.)

, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie V.22) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-04-1860 te Wormerveer, gehuwd voor de kerk op 29-04-1860 te Wormerveer (RK) met Kornelia REIJNDERS [33], 23 jaar oud, geboren op 09-03-1837 te Wormerveer, overleden op 03-05-1910 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, dochter van Theodorus REIJNDERS [34] en Johanna SPEKMAN [35].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertrudes [162] (zie VII.59).
   2. m  Theodorus Nicolaas [174] (zie VII.60).
   3. m  Nicolaas Theodorus [170] (zie VII.62).
   4. v  Johanna Cornelia [1063], geboren op 05-06-1868 te Edam, overleden op 10-02-1897 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd, bronnen.
   5. v  Johanna Jacoba [287], naaister (1908), geboren op 27-12-1870 te Wormer, overleden op 18-03-1908 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd, bronnen

(In haar overlijdensakte staat geen echtgenoot vermeld.)

   6. v  Cornelia Klasina [296], geboren op 27-12-1873 te Wormer, overleden op 16-02-1895 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1895 te Amsterdam, bronnen.
   7. m  Cornelis Nicolaas [290], geboren op 03-09-1875 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-09-1875 te Wormer, overleden op 13-09-1884 te Amsteram op 9-jarige leeftijd, bronnen.

VI.58    Arnoldus de LEEUW [282], boerenbedrijf (1867), veehouder (1870,1879), landman (1872), koopman (1892), geboren op 29-06-1841 te Wormer, gedoopt (RK) op 29-06-1841 te Wormer, overleden op 31-05-1906 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, begraven op 02-06-1906 te Amsterdam, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie V.22) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08-05-1867 te Beemster met Aafje KONIJN (Afra) [283], 26 jaar oud, geboren op 05-08-1840 te Beemster, overleden op 02-08-1870 te Wormer op 29-jarige leeftijd, begraven op 04-08-1870 te Wormer, dochter van Pieter KONIJN [284] en Teunisje de WIT [285].
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21-09-1872 te Nieuwendam met Guurtje de JONG [292], 23 jaar oud, geboren op 28-04-1849 te Landsmeer, dochter van Jan de JONG [293] en Elisabeth HOESTMAN [294].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Guurtruida [286] (zie VII.69).
   2. v  Antonia [291], geboren op 03-02-1870 te Wormer, overleden op 19-05-1870 te Wormer, 105 dagen oud, bronnen.
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Afra [295], geboren op 04-02-1874 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-02-1874 te Wormer, overleden op 24-03-1937 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1937 te Amsterdam, bronnen.
   4. v  Elisabeth [297], geboren op 21-07-1879 te Wormer, overleden op 25-06-1879 te Wormer, bronnen.
   5. v  Elisabeth Maria [453] (zie VII.74).

VI.62    Guurtje de LEEUW (Geertruida) [315], geboren op 29-06-1841 te Wormer, gedoopt (RK) op 29-06-1841 te Wormer, overleden op 29-06-1868 te Purmerend op 27-jarige leeftijd, begraven op 02-07-1868 te Purmerend, bronnen

(Opvallend: Juriaan is in april 1868 overleden, Guurtje in juni 1868 en kind Clasina in oktober 1868.)

, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie V.22) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-02-1861 te Wormer met Juriaan de GOEDE [316], 23 jaar oud, broodbakker (1861), kastelein (1868), geboren op 15-09-1837 te Wijdewormer, overleden op 15-04-1868 te Purmerend op 30-jarige leeftijd, zoon van Jacob de GOEDE [320], broodbakker (1861), en Helena WOLF [321].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas [451], geboren op 08-10-1861 te Wijdewormer, overleden op 08-10-1861 te Wijdewormer, 0 dagen oud.
   2. m  Jacob [452], geboren op 29-10-1862 te Wijdewormer, overleden op 30-10-1862 te Wijdewormer, 1 dag oud.
   3. v  Geertruida Helena [949], kloosterzuster (1944), geboren op 24-06-1864 te Purmerend, overleden op 25-12-1944 te Overasselt (Heumen) op 80-jarige leeftijd.
   4. v  Helena Geertruida [948], geboren op 03-06-1866 te Purmerend, overleden op 23-05-1868 te Purmerend op 1-jarige leeftijd.
   5. v  Nicola Klasina (Clasina) [450], geboren op 15-01-1868 te Purmerend, overleden op 06-10-1868 te Wormer, 265 dagen oud.

VI.71    Johannis Bernardus de LEEUW [266], bakker (1876,1899), venter (1889), koopman (1906), geboren op 24-09-1845 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-09-1845 te Wormer, overleden op 07-08-1931 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis de LEEUW [44] (zie V.27) en Anna Maria Elisabeth ROHLING [51].
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 31-05-1876 te Amsterdam met Catharina Gesina van LEEUWEN [438], 35 jaar oud, geboren op 14-12-1840 te Haarlem, overleden op 24-01-1889 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, dochter van Willem van LEEUWEN [439] en Harmina GROENEWEG [440].
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 05-06-1889 te Amsterdam met Maria Elisabeth BOT [435], 28 jaar oud, geboren op 16-07-1860 te Amsterdam, overleden op 15-11-1938 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Philippus BOTH [436] en Geertruida Ida SIEVEKING [437].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Cornelia Wilhelmina Bernardina [441] (zie VII.81).
   2. v  Catharina Wilhelmina [445] (zie VII.83).

VI.75    Geertruida Maria de LEEUW [267], geboren op 01-02-1847 te Wormer, gedoopt (RK) op 02-02-1847 te Wormer, overleden op 18-02-1883 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [44] (zie V.27) en Anna Maria Elisabeth ROHLING [51].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1870 te Edam met Govert OUT [1143], 37 jaar oud, koopman (1870), geboren op 14-08-1832 te Edam, zoon van Joost OUT [1144] en Maria Goverdina BOES [1145].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [1146], geboren op 13-02-1871 te Edam, overleden op 19-06-1926 te Diemen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-08-1896 te Amsterdam met Anthonius Jacobus SLINGER [1147], werkman (1896), geboren circa 1864 te Watergraafsmeer.
   2. v  Anna Maria Elisabeth [1148], geboren op 23-02-1873 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1900 te Amsterdam met Bernardus Aloysius Franciscus TROMP [1149], werkman (1900), geboren circa 1874 te Amsterdam.
   3. m  Cornelis [1150], pakhuisknecht (1906), chauffeur (1924), geboren op 22-11-1880 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 13-12-1906 te Amsterdam met Geertje BEKKERING [1151], 22 jaar oud, geboren op 09-01-1884 te Groningen, dochter van Jurrien BEKKERING [3148] en Gezina Johanna LESSON [3149].
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 03-12-1924 te Amsterdam met Gezina Johanna BEKKERING [1152], 30 jaar oud, geboren op 10-05-1894 te groningen, dochter van Jurrien BEKKERING [3148] en Gezina Johanna LESSON [3149].

VI.82    Maartje BLANKERT [1475], geboren op 26-04-1829 te Uitgeest, overleden op 01-07-1882 te Assendelft op 53-jarige leeftijd, dochter van Engel BLANKERT [1179], veehouder, en Eva TERRA [63] (zie V.32).
Ondertrouwd op 07-05-1854 te Assendelft met Gerrit KROON [1734], 25 jaar oud, veehouder, geboren op 04-10-1828 te Assendelft, overleden op 08-08-1874 te Assendelft op 45-jarige leeftijd, zoon van Klaas Klaasz KROON [1735] en Neeltje JAK [1736].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia [1737] (zie VII.92).

VI.88    Antje MEIJER [1232], geboren op 04-06-1840 te Wormer,

(Antje werd geboren op huisnummer 159 in Wormer.)

, dochter van Cornelis (Kees) MEIJER [1229], veehouder, boerenknecht, boer, en Guurtje VANKMAN [1336] (zie V.53).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-05-1862 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Johannes OUDEJANS [1715], 26 jaar oud, landman, veehouder, gedoopt (RK) op 18-11-1835 te Wormerveer, overleden op 27-12-1896 te Wormerveer op 61-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Simons OUDEJANS [1716] en Marijtje KEET [1717].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Geertruda [1718], geboren op 06-03-1863 te Wormerveer, overleden op 06-12-1864 te Wormerveer op 1-jarige leeftijd.
   2. m  Cornelis [1719], geboren op 24-11-1864 te Wormerveer.
   3. v  Maria Geertruida [1720], geboren op 05-10-1866 te Wormerveer.
   4. v  Geertje [1721], geboren op 31-01-1870 te Wormerveer.
   5. v  Johanna Maria [1722] (zie VII.98).
   6. m  Gerardus [1723], geboren op 21-06-1874 te Wormerveer, overleden op 01-09-1874 te Wormerveer, 72 dagen oud.
   7. m  Gerardus [1724], geboren op 16-12-1875 te Wormerveer, overleden op 02-10-1892 te Wormerveer op 16-jarige leeftijd.
   8. m  Simon [1725], geboren op 22-07-1878 te Wormerveer, overleden op 12-08-1878 te Wormerveer, 21 dagen oud.

VI.90    Johanna MEIJER [1233], geboren op 10-07-1841 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 26-03-1872 te Wormerveer op 30-jarige leeftijd, begraven op 29-03-1872 te Wormerveer, dochter van Cornelis (Kees) MEIJER [1229], veehouder, boerenknecht, boer, en Guurtje VANKMAN [1336] (zie V.53).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-05-1862 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Theodorus GRAAS [1234], 22 jaar oud, veehouder (1862), geboren op 22-02-1840 te Wormerveer, gedoopt (RK) te Wormerveer, overleden op 05-10-1889 te Wormerveer op 49-jarige leeftijd, begraven op 08-10-1889 te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [1788], boerenarbeider, landman, geboren op 05-10-1865 te Wormerveer, overleden op 17-12-1936 te Wormerveer op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1890 te Wormer met Maria GLAS [1787], 23 jaar oud, geboren op 11-06-1866 te Wormer, overleden op 29-10-1931 te Wormerveer op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GLAS [1701], smid, machinist, en Barbara KOELEMEIJER [1784].

VI.92    Maria MEIJER [1235], gedoopt (RK) op 14-03-1846 te Wormer, overleden op 03-05-1876 te Katwoude op 30-jarige leeftijd, dochter van Cornelis (Kees) MEIJER [1229], veehouder, boerenknecht, boer, en Guurtje VANKMAN [1336] (zie V.53).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1866 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Willem RUNDERKAMP [1726], 25 jaar oud, slager, landman, veehouder, geboren op 09-08-1840 te Edam, zoon van Klaas RUNDERKAMP [1727] en Marijtje KARHOF [1728].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas (Klaas) [1729], bakkersknecht, geboren op 18-03-1867 te Monnickendam.
   2. m  Cornelis [1730], geboren op 30-08-1868 te Monnickendam, overleden op 14-09-1868 te Monnickendam, 15 dagen oud.
   3. v  Marijtje [1731], geboren op 30-05-1870 te Katwoude.
   4. v  Cornelis [1732], slager, geboren op 06-08-1871 te Katwoude.
   5. v  Guurtje [1733], geboren op 21-02-1873 te Katwoude.

VII.19    Petrus de LEEUW [276], wever (1868,1870,1872,1873,1874), slager (1899,1923), geboren op 19-08-1846 te Wormer, overleden op 15-11-1923 te Wormer op 77-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis Hermanusz de LEEUW [270], vleeschhouwer (1841,1873), boer (1844), en Johanna (Jannetje) van KLEEF [271] (zie VI.14).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-06-1868 te Wormer met Trijntje JAK [277], 31 jaar oud, geboren op 28-10-1836 te Assendelft, overleden op 17-04-1895 te Wormer op 58-jarige leeftijd, dochter van Huig JAK [278] en Greetje KROON [279].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [288], geboren op 17-01-1870 te Wormer, overleden op 13-07-1950 te Boskoop op 80-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1950 te Boskoop, bronnen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-11-1899 te Wormer met Cornelis HELMER [323], 39 jaar oud, timmerman (1899), geboren op 03-11-1860 te Wormer, zoon van Evert HELMER [324] en Trijntje de LANGE [325].
   2. m  Hugo [281], geboren op 27-12-1871 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-12-1871 te Wormer, overleden op 12-02-1872 te Wormer, 47 dagen oud, bronnen.
   3. m  Cornelis Hugo [289] (zie VIII.4).
   4. m  Hugo Hermanus [298], kolensjouwer (1927), geboren op 10-11-1874 te Wormer, gedoopt (RK) op 11-11-1874 te Wormer, overleden op 01-01-1927 te Wormer op 52-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   5. m  Hermanus [280] (zie VIII.7).

VII.27    Guurtje TIMMERMAN [1714], geboren op 12-03-1837, overleden op 07-12-1913 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van Cornelis TIMMERMAN [632], olieslager (1836), en Susanna SOMBROEK [631] (zie VI.31).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-09-1861 te Rotterdam met Anthonie Cornelis HANSEN [1807], 20 jaar oud, koopman, geboren op 15-08-1841 te Heemstede, overleden op 19-12-1909 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Anthonie [1808] (zie VIII.9).

VII.30    Alida Geertruida de LEEUW [110], geboren op 01-09-1856 te Wormer, overleden op 26-08-1926 te Wormer op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1926 te Wormer, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [20] (zie VI.50) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-11-1879 te Wormer met Pieter BART [111], 23 jaar oud, schoenmaker (1879), brievengaarder, geboren op 09-02-1856 te Wormer, overleden op 29-06-1944 te Wormer op 88-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1944 te Wormer,

(Pieter Bart werd in 1897 kantoorhouder van de Posterijen in Wormer.)

, zoon van Cornelis BART [112], schoenmaker (1879), en Hendrika OEBEN [113],

(Bevolkings Register Wormer, 1920-1939: Pieter en Alida hebben een pleegdochter in huis: Friderike Ribitsch, geboren op 29-12-1908 in Wenen, Oostenrijk.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Friderike (Frida) RIBITCH [1544], geboren op 29-12-1908 te Wenen, Oostenrijk, overleden te Uitgeest.

VII.31    Nicolaas de LEEUW [126], landman (1881,1896), veehouder (1898), geboren op 04-07-1858 te Wormer, overleden op 03-06-1901 te Busch en Dam, gem.Uitgeest op 42-jarige leeftijd, begraven op 07-06-1901 te Uitgeest, bronnen, zoon van Cornelis de LEEUW [20] (zie VI.50) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-05-1881 te Uitgeest met Guurtje NOOM [127], 21 jaar oud, geboren op 19-11-1859 te Uitgeest, overleden op 15-11-1896 te Bus en Dam, gem. Uitgeest op 36-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1896 te Uitgeest, dochter van Willem NOOM [128], landman (1881,1896), en Neeltje BOON [129].
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 26-01-1898 te Krommenie met Jansje GAAL [130], 29 jaar oud, geboren op 06-10-1868 te Assendelft, overleden op 15-07-1931 te Assendelft op 62-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Nicolaas trouwt Jansje op 29 april 1908 te Uitgeest met Simon Velserboer.)

, dochter van Engel GAAL [131] en Guurtje KRAMER [132].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Johanna Cornelia [549] (zie VIII.13).
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Guurtruida Johanna [553] (zie VIII.15).
   3. v  Engelina Guurtruida [554], geboren op 21-05-1900 te Uitgeest, overleden op 05-11-1918 te Assendelft op 18-jarige leeftijd, bronnen.

VII.34    Antonius de LEEUW [114], boerenbedrijf (1882), veehouder (1890,1912), landbouwer (1896), geboren op 06-03-1860 te Wormer, overleden op 08-04-1916 te Wormer op 56-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1916 te Wormer, bronnen, zoon van Cornelis de LEEUW [20] (zie VI.50) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-04-1882 te Wormer met Afra KLEIJ [115], 23 jaar oud, geboren op 19-12-1858 te Wormer, overleden op 21-03-1935 te Wormer op 76-jarige leeftijd, begraven op 25-03-1935 te Wormer, dochter van Wouter KLEIJ [116] en Elisabeth van der LAAN [117].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [264] (zie VIII.17).
   2. v  Elisabeth [263] (zie VIII.20).
   3. m  Wouter Petrus [299], geboren op 23-03-1890 te Wormer, overleden op 28-01-1955 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   4. m  Nicolaas [561] (zie VIII.22).
   5. m  Antonius (Toon) [301] (zie VIII.24).
   6. v  Johanna Afra [328] (zie VIII.27).
   7. m  Engelbertus (Bertus) [261] (zie VIII.28).

VII.37    Guurtje de LEEUW [118], geboren op 31-10-1861 te Wormer, overleden op 01-12-1938 te Wormer op 77-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1938 te Wormer, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [20] (zie VI.50) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1886 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 05-05-1886 te Wormer (RK) met Cornelis GROOT [119], 27 jaar oud, timmerman (1886), geboren op 09-09-1858 te Wormer, overleden op 20-09-1937 te Wormer op 79-jarige leeftijd, zoon van Lourens GROOT [120], veehouder (1886), en Wilhelmina ROEMERS [121].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina [801], geboren op 27-01-1887 te Wormer, overleden op 05-07-1887 te Wormer, 159 dagen oud.
   2. v  Johanna Wilhelmina [1044], geboren op 24-12-1887 te Wormer, gedoopt (RK) op 25-12-1887 te Wormer, overleden op 22-09-1975 op 87-jarige leeftijd.
   3. m  Louwrens [1493], geboren op 19-06-1889 te Wormer, overleden op 04-11-1890 op 1-jarige leeftijd.
   4. v  Wilhelmina Helena [1062] (zie VIII.34).
   5. v  Alida Cornelia [802] (zie VIII.36).
   6. m  Lourens [811] (zie VIII.37).
   7. m  Cornelis [806], geboren op 12-03-1897 te Wormer, overleden op 19-05-1917 te Alkmaar, hospitaal op 20-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1917 te Wormer.
   8. v  Guurtje [807] (zie VIII.41).
   9. m  Thomas [1060] (zie VIII.42).
   10. v  Antonia [815] (zie VIII.45).

VII.38    Hermanus de LEEUW [133], landman (1888), veehouder (1889,1891,1900), geboren op 03-06-1863 te Wormer, overleden op 15-06-1944 te Wormer op 81-jarige leeftijd, begraven op 19-06-1944 te Wormer, RK begraafplaats, bronnen

(Hermanus had aanvankelijk zijn boerenbedrijf op een perceel ten oosten van de Westertil. Later is hij gaan boeren op het einde van de Dorpsstraat, nummer 425, vlak langs het water van de Oostertilsloot.)

, zoon van Cornelis de LEEUW [20] (zie VI.50) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1888 te Assendelft met Engelina JAK [134], 24 jaar oud, geboren op 21-08-1863 te Assendelft, overleden op 21-06-1944 te Wormer op 80-jarige leeftijd, begraven op 26-06-1944 te Wormer, RK begraafplaats, dochter van Jan JAK [135], veehouder (1888), en Geertruida STAM [136].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [300], geboren op 24-06-1889 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-06-1889 te Wormer, overleden op 04-11-1891 te Wormer op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Geertruida Johanna [304], geboren op 27-01-1891 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, bronnen.
   3. m  Cornelis Johannes (Cor) [259] (zie VIII.48).
   4. m  Johannes Engelbertus [260] (zie VIII.50).
   5. v  Johanna [302] (zie VIII.53).
   6. m  Nicolaas [262], geboren op 20-10-1902 te Wormer, gedoopt (RK) op 20-10-1902 te Wormer, overleden op 01-06-1903 te Wormer, 224 dagen oud, bronnen.
   7. v  Margaretha Wilhelmina [350], geboren op 08-05-1904 te Wormer, gedoopt (RK) op 08-05-1904 te Wormer, overleden op 26-05-1915 te Wormer op 11-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen.

VII.40    Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), geboren op 10-06-1865 te Wormer, overleden op 27-08-1954 te Zeist op 89-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1954 te Bilthoven, bronnen
klik voor groter formaat

(Gerrit moest met handkracht elke dag helemaal over het Zwet varen om zijn land te bewerken en de koeien te melken.)
(Gerrit was mede-oprichter van de Boerenleenbank in Wormer. Op 02 september 1902 werd ten overstaan van notaris Van Beek de procuratie voorgelezen voor de stichting Cooperatieve Boerenleenbank te Wormer.)

, zoon van Cornelis de LEEUW [20] (zie VI.50) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-04-1887 te Wormer met Maria (Maartje) KLITSIE [9], 20 jaar oud, geboren op 16-08-1866 te Zaandam, overleden op 02-03-1938 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen

(Bronnen: Gerard Jak en Ton Daas: Maria Klitsie (1866-1938) was al vroeg wees. Haar moeder Aafje Knots (1831-1866) stierf 11 dagen na haar geboorte aan de ziekte van Semmelweiss (kraamvrouwenkoorts). Binnen het jaar stierf ook haar vader Klaas Martinusz Klitsie (1830-1867). Cholera veroorzaakte in 1866 in Nederland ruim 20.000 doden en heeft ook in Zaandam veel slachtoffers gemaakt. Maria werd toen opgenomen (maar bleef onder voogdij van bloedverwanten) in het gezin van Petrus Daas en Antje Dekker in Wormer (de overgrootouders van Ton Daas). Vermoedelijk is deze pleegzorg tot stand gekomen via Maartje Dekker, de zus van Antje, die gehuwd was met Gerrit Klitsie. Bijzonder is dat Maartje op eigen wens is bijgezet in het graf van haar pleegouders. Het graf ligt achter de R.K. kerk in Wormer en bestaat anno 2017 nog steeds.)
(Volgens kleinzoon Cornelis Nicolaas (Crik) en kleindochter Maria Anna (Mieke) is 'Klitsie' van origine een Poolse naam. De Klitsie's zouden een onbekend aantal generatie geleden uit Polen naar Nederland gekomen, vermoedelijk vanwege de slechte voedselvoorzieningen. Dat moet dan wel lang geleden zijn geweest van Jan Woutersz Klitsie (1743-1818) leefde in Nederland. Vader Wouter, en zijn vrouw, zijn geboren in Duitsland, resp. in Ledde en Xanten.)

, dochter van Klaas KLITSIE [10], landman (1853,1856,1865), en Aafje KNOTS [11].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Johanna (Antje) [12] (zie VIII.57).
   2. v  Johanna Afra (Jansje) [236] (zie VIII.60).
   3. v  Afra Cornelia (Aafje) [303], geboren op 17-08-1891 te Wormer, overleden op 15-07-1913 te Wormerveer op 21-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1913 te Wormerveer, bronnen
klik voor groter formaat.
   4. m  Cornelis Nicolaas (Kees) [228] (zie VIII.62).
   5. v  Petronella Jacoba (Co) [233] (zie VIII.65).
   6. v  Johanna Maria (Jo) [232], geboren op 12-12-1897 te Wormer, gedoopt (RK) op 13-12-1897 te Wormer, overleden op 20-01-1987 te Zeist op 89-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 12-07-1951 te Zeist met Anthonius Gerardus SPAN [542], 56 jaar oud, geboren op 17-07-1894 te Westzaan, overleden op 03-04-1965 te Zeist op 70-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1965 te Bilthoven,

(Anthonius was eerder gehuwd met Engelina Catharina Maria Boon, Wormer 23-05-1896 - Den Dolder 23-10-1949, dochter van Nicolaas Boon en Alida Brusche.)

   7. m  Petrus (Piet) [7] (zie VIII.68).
   8. m  Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) [229] (zie VIII.70).
   9. v  Arnolda (Nolly) [231] (zie VIII.73).
   10. v  Geertruida Hendrika (Truus) [234] (zie VIII.75).
   11. m  Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) [230] (zie VIII.76).

VII.44    Johanna Cornelia (Jo) de LEEUW [122], geboren op 23-05-1872 te Wormer, overleden op 14-04-1965 te Wormer op 92-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1965 te Wormer, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Cornelis de LEEUW [20] (zie VI.50) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-04-1894 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 10-04-1894 te Wormer (RK) met Ferdinandus Johannes (Fer) RANDSHUIZEN [123], 21 jaar oud, bakker (1894), geboren op 16-05-1872 te Wormer, overleden op 14-08-1936 te Wormer op 64-jarige leeftijd, begraven op 17-08-1936 te Wormer, zoon van Johannes Franciscus Ferdinandus RANDSHUIZEN [124], makelaar (1894), en Petronella KLAVER [125].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Franciscus Ferdinandus Petrus [788] (zie VIII.78).
   2. m  Cornelis Petrus [800], geboren op 17-04-1899 te Wormer, gedoopt (RK) op 17-04-1899 te Wormer, overleden op 19-04-1900 te Wormer op 1-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1900 te Wormer.
   3. v  Petronella Elisabeth [1016] (zie VIII.82).
   4. m  Cornelis [1064], geboren op 04-03-1905 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-03-1905 te Wormer, overleden op 08-06-1905 te Wormer, 96 dagen oud.

VII.48    Nicolaas de LEEUW [154], veehouder (1887), molenaar (1889,1894,1899,1902), korenmolenaar (1890), meelmolenaar (1892), geboren op 22-04-1859 te Wormer, overleden op 09-05-1919 te Purmerend op 60-jarige leeftijd, begraven te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Leonardus (Leen) de LEEUW [28] (zie VI.53) en Elizabeth de GOEDE [29].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-02-1889 te Purmerend met Elisabeth de WIT [155], 25 jaar oud, geboren op 03-07-1863 te Assendelft, dochter van Pieter de WIT [156] en Willemijntje ZUIDERWAART [157].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Leonardus [1086], korenmolenaar, geboren op 30-06-1890 te Purmerend, bronnen

(Bron: Goedkoope Purmerender Courant 5 september 1909, pagina 2: Petrus Leonardus zit bij Lichting 1910 van de Nationale Militie.)

   2. v  Elisabeth Wilhelmina [1087], geboren op 19-02-1892 te Purmerend, bronnen.
   3. m  Leonardus Petrus [1088], geboren op 06-06-1894 te Purmerend, bronnen.
   4. m  Willem [505], slager (1947), geboren op 08-05-1896 te Purmerend, overleden op 03-02-1947 te Haarlem op 50-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte en in zijn persoonskaart staat geen echtgenote vermeld.)

   5. m  Cornelis (Cor) [501] (zie VIII.88).
   6. v  Wilhelmina Catharina [1089], geboren op 21-11-1899 te Purmerend, bronnen.
   7. m  Nicolaas (Nico) [1090] (zie VIII.92).
   8. m  Gangulphus [506], geboren op 18-03-1904 te Purmerend, overleden op 23-12-1904 te Purmerend, 280 dagen oud, begraven te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen.
   9. v  Geertruida Helena [1091], geboren op 29-11-1905 te Purmerend.

VII.53    Arnoldus de LEEUW [141], landbouwer (1905,1926), veehouder, geboren op 18-09-1870 te Wormer, overleden op 12-08-1954 te Purmerend op 83-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Leonardus (Leen) de LEEUW [28] (zie VI.53) en Elizabeth de GOEDE [29].
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 08-11-1905 te Jisp met Margaretha KOOTMAN [151], 25 jaar oud, geboren op 27-06-1880 te Zaandam, overleden op 29-06-1924 te Wormer op 44-jarige leeftijd, dochter van Jacob KOOTMAN [152] en Elisabeth SOMBROEK [153].
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 08-04-1926 te Beverwijk met Sieuwertje GROEN [142], 58 jaar oud, geboren op 30-11-1867 te Uitgeest, overleden op 15-01-1936 te Wormer op 68-jarige leeftijd, dochter van Jacob GROEN [143] en Adriana KLEEF [144].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elisabeth [507], geboren op 30-01-1907 te Wormer, gedoopt (RK) op 31-01-1907 te Wormer, overleden op 13-07-1921 te Wormer op 14-jarige leeftijd, bronnen.
   2. m  Jacobus [548], geboren op 22-07-1908 te Wormer, overleden op 06-10-1918 te Wormer op 10-jarige leeftijd, bronnen.
   3. v  Elisabeth Maria [1012] (zie VIII.99).
   4. m  Leonardus Jozeph [1052], geboren op 22-03-1912 te Wormer.

VII.59    Geertrudes de LEEUW [162], geboren op 20-07-1861 te Edam, overleden op 03-11-1894 te Wormer op 33-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1894 te Wormer, bronnen, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [32] (zie VI.55) en Kornelia REIJNDERS [33].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-05-1882 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 08-05-1882 te Wormer (RK) met Pieter KLEIJ [163], 29 jaar oud, boerenbedrijf (1882), sluiswachter (1908), geboren op 10-03-1853 te Wormer, overleden op 06-01-1937 te Castricum op 83-jarige leeftijd, begraven op 11-01-1937 te Wormer,

(Na het overlijden van Geertrudes is Pieter getrouwd (Wormer, 16-jan-1896) getrouwd met Pietertje Beers.)

, zoon van Teunis KLEIJ [164], veehouder (1882), en Maartje KEMPER [165].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Cornelia [821], geboren op 10-02-1884 te Wormer, overleden op 26-02-1965 te Wormer op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-09-1908 te Wormer met Gerrit GRAAS [822], 26 jaar oud, schoenmaker (1908), geboren op 09-01-1882 te Wormerveer, zoon van Dirk GRAAS [823] en Aagje van EDEREN [824],

(10 kinderen in dit huwelijk.)


VII.60    Theodorus Nicolaas de LEEUW [174], melkslijter (1901), geboren op 12-11-1863 te Edam, overleden op 05-11-1934 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [32] (zie VI.55) en Kornelia REIJNDERS [33].
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-02-1901 te Amsterdam met Maria Helena Petronella SCHOONENBERG [175], 25 jaar oud, geboren op 09-06-1875 te Amsterdam, overleden op 24-06-1933 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, dochter van Albertus Petrus SCHOONENBERG [176], kassiersknecht (1901), en Helena Maria STAPPERS [177].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Albertus [1160], geboren op 08-11-1901 te Amsterdam, overleden op 16-02-1904 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd.
   2. m  Petrus Philippus Leopold (Piet) [1161] (zie VIII.105).
   3. m  Nicolaas Albertus (Niek, Nico) [1163] (zie VIII.107).

VII.62    Nicolaas Theodorus de LEEUW [170], melkslijter (1894), kruidenier (1897,1901), tuinier (1918), geboren op 23-02-1866 te Edam, overleden op 09-11-1918 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1918 te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [32] (zie VI.55) en Kornelia REIJNDERS [33].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-07-1894 te Amsterdam met Johanna Maria FREDRIKS [171], 29 jaar oud, geboren op 20-09-1864 te Amsterdam, overleden op 15-03-1943 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, begraven op 18-03-1943 te Amsterdam, dochter van Hendricus Franciscus FREDRIKS [172], kantoorbediende (1894), en Hendrika ELIAS [173].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Hendrika Maria [512] (zie VIII.110).
   2. m  Henricus Nicolaas [508] (zie VIII.111).
   3. m  Nicolaas Henricus [1065], koetsier, houtbewerker, tabletteur, geboren op 03-01-1900 te Amsterdam, overleden op 08-04-1976 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, bronnen

(Lees bij de bronnen de Gezinskaart Amsterdam 1893-1939: is hij via Canada naar Australië gereisd?)
(Op zijn persoonskaart staat twee stiefkinderen vermeld (Peter en Cornelis) die zo te zien de achternaam 'de Leeuw' hebben.)

Gehuwd te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Maria Christina LUST [3852], geboren op 06-06-1905 te Amsterdam.
   4. m  Franciscus Marinus [1066] (zie VIII.115).
   5. m  Theodorus Petrus [1067], melkbezorger, monteur, geboren op 14-04-1903 te Amsterdam, overleden op 05-11-1969 te Blaricum op 66-jarige leeftijd, bronnen

(Kijk bij zijn ouders onder 'bronnen' naar het Bevolkingsregister van Wormer. De gemeenteambtenaar heeft namen en geboortedata van zijn broer Franciscus Marinus verhaspeld.)
(In zijn persoonskaart staat geen vrouw en kinderen vermeld.)


VII.69    Guurtruida de LEEUW [286], geboren op 29-09-1868 te Wormer, overleden op 31-01-1960 te Hoorn op 91-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Arnoldus de LEEUW [282] (zie VI.58) en Aafje KONIJN (Afra) [283].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-02-1892 te Amsterdam met Petrus Andreas LIGTHART [825], 27 jaar oud, tapper (1892), geboren op 13-03-1864 te Hoorn, overleden op 14-09-1932 te Hoorn op 68-jarige leeftijd, zoon van Johannes LIGTHART [3032], kleermaker (1892), en Geertruida Maria Christina IMPINK [3033].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Geertruida Maria [3038], geboren circa 1893 te Hoorn.
Gehuwd op 08-07-1919 te Hoorn met Martinus Franciscus Marie GROENHORST [3039], geboren circa 1894 te Kralingen, zoon van Johannes Jacobus GROENHORST [3040] en Maria Catharina BAKKERS [3041].
   2. m  Petrus Arnoldus [3037], geboren circa 1899 te Hoorn, overleden op 28-03-1908 te Hoorn.
   3. v  Arnolda Geertruida [3034], geboren circa 1904, overleden op 05-05-1904 te Hoorn.
   4. m  Johannes [3035], commissiehandelaar (1929), geboren op 13-02-1906 te Hoorn.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-10-1929 te Purmerend met Geertruida Hendrika Alida RIJKENBERG [3036].

VII.74    Elisabeth Maria de LEEUW [453], geboren op 15-12-1884 te Hoorn, overleden op 12-11-1960 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Arnoldus de LEEUW [282] (zie VI.58) en Guurtje de JONG [292].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-04-1911 te Amsterdam met Johan Baptist Theodor Leonard REELICK [454], 26 jaar oud, goudsmid (1911), geboren op 30-06-1884 te 's Hertogenbosch, zoon van Johan Baptist Wilhelm Christiaan REELICK [455] en Henriette Jacoba Maria ROOIJACKERS [456].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Johanna Geugenia Henriette [900], geboren op 02-02-1912 te Amsterdam.

VII.81    Cornelia Wilhelmina Bernardina de LEEUW [441], geboren op 09-10-1877 te Amsterdam, bronnen, dochter van Johannis Bernardus de LEEUW [266] (zie VI.71) en Catharina Gesina van LEEUWEN [438].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-02-1906 te Amsterdam met Johannes Franciscus Petrus van WESTERLOO [442], 32 jaar oud, letterzetter (1906), geboren op 24-05-1873 te Amsterdam, zoon van Petrus Gerardus Johannes van WESTERLOO [443] en Geertruida Maria MUS [444].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [1173], geboren op 03-03-1907 te Amsterdam.
   2. m  B... Johannes [1174], geboren op 23-10-1908 te Amsterdam.
   3. m  Gerhardus Petrus [1175], geboren op 05-06-1910 te Amsterdam.

VII.83    Catharina Wilhelmina de LEEUW [445], geboren op 31-07-1880 te Amsterdam, overleden op 22-11-1936 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Johannis Bernardus de LEEUW [266] (zie VI.71) en Catharina Gesina van LEEUWEN [438].
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-08-1899 te Amsterdam met Joannes HEIJLMAN [446], 25 jaar oud, diamantslijper (1899), geboren op 19-10-1873 te Amsterdam, zoon van Joannes HEIJLMAN [447] en Agje RIPHAGEN [448].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes [1167], geboren op 13-05-1900 te Amsterdam, overleden op 23-05-1903 te Amsterdam op 3-jarige leeftijd.
   2. m  Johannes Bernardus [1168], geboren op 02-06-1902 te Amsterdam, overleden op 19-06-1917 te Amsterdam op 15-jarige leeftijd.
   3. m  Joannes [1169], geboren op 11-06-1904 te Amsterdam.
   4. m  Wilhelmus Marinus [1170], geboren op 10-12-1906 te Amsterdam.

VII.92    Cornelia KROON [1737], geboren op 31-01-1868 te Assendelft, overleden op 09-02-1943 te Purmerend op 75-jarige leeftijd, dochter van Gerrit KROON [1734], veehouder, en Maartje BLANKERT [1475] (zie VI.82).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1889 te Assendelft met Martinus van GELDEREN [1813], 27 jaar oud, geboren op 31-03-1862 te Krommenie, overleden op 10-07-1941 te Purmerend op 79-jarige leeftijd, zoon van Willem van GELDEREN [1814] en Trijntje BOON [1815].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem [1816] (zie VIII.132).
   2. v  Eva Maria [1817] (zie VIII.135).

VII.98    Johanna Maria OUDEJANS [1722], geboren op 13-11-1871 te Wormerveer, dochter van Johannes OUDEJANS [1715], landman, veehouder, en Antje MEIJER [1232] (zie VI.88).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1896 met Cornelis BRANTJES [1811], 26 jaar oud, veehouder (1896), geboren op 07-02-1870 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Johannes [1812], geboren op 01-02-1897 te Wormerveer.

VIII.4    Cornelis Hugo de LEEUW [289], slager (1899,1900,1911), geboren op 04-10-1873 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-10-1873 te Wormer, overleden op 17-03-1911 te Wormerveer op 37-jarige leeftijd, begraven op 20-03-1911 te Wormerveer, bronnen, zoon van Petrus de LEEUW [276] (zie VII.19) en Trijntje JAK [277].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-04-1899 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 26-04-1899 te Wormer (RK) met Anna Maria RANDSHUIZEN [322], 23 jaar oud, geboren op 25-07-1875 te Wormer, overleden op 13-05-1945 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd, begraven op 16-05-1945 te Amsterdam,

(Na het overlijden van Cornelis Hugo is Anna Maria hertrouwt (Wormerveer, 08-01-1913) met Cornelis Johannes van Diepen.)

, dochter van Johannes Franciscus Ferdinandus RANDSHUIZEN [124], makelaar (1894), en Petronella KLAVER [125].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Johannes [792] (zie IX.1).
   2. v  Petronella Elisabeth Maria [796], geboren op 08-09-1904 te Wormerveer, overleden op 17-09-1961 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-11-1928 te Amsterdam met Adrianus Johannes VERHAAR [797], 29 jaar oud, metselaar (1928), geboren op 08-02-1899 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Antonius VERHAAR [798] en Jannetje van BEEK [799].

VIII.7    Hermanus de LEEUW [280], fabriekssmid (1903), smid (1932), geboren op 04-03-1878 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 17-02-1962 te Wormer op 83-jarige leeftijd, bronnen

(Volgens het doopboek werd hij gedoopt op 20-02-1878 in Wormer.)

, zoon van Petrus de LEEUW [276] (zie VII.19) en Trijntje JAK [277].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1903 te Wormer met Aafje STEVERS (Stevers) [326], 26 jaar oud, geboren op 22-11-1876 te Beemster, overleden op 29-12-1950 te Wormer op 74-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1951 te Wormer, dochter van Jan Theodorusz STEVERS [335], broodbakker (1903), en Geertruida SPIL [336].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Antonius (Piet) [331] (zie IX.5).
   2. v  Geertruida Catharina (Truus) [1039] (zie IX.8).
   3. v  Catharina Anna [751], geboren op 09-01-1909 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 03-11-1957 te Alkmaar op 48-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-08-1933, gehuwd voor de kerk op 23-08-1933 te Wormer (RK) met Petrus Augustinus BUIJS [752], 32 jaar oud, geboren op 08-08-1901 te Hoorn, overleden op 12-04-1957 te Alkmaar op 55-jarige leeftijd, zoon van Leonardus BUIJS [755] en Coleta LIPPENS [756].
   4. v  Johanna Maria (Jo) [1040], geboren op 18-12-1910 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 26-06-1971 te Zaandam op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met F.J. GRAAF [3598].
   5. m  Johannes Cornelis (Kees) [1041] (zie IX.13).
   6. v  Afra Suzanna [1042], geboren op 30-05-1915 te Wormer, gedoopt (RK) op 31-05-1915 te Wormer, overleden op 05-01-2000 te Wormer op 84-jarige leeftijd, begraven op 08-01-2000 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 01-09-1955 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 01-09-1955 te Wormer (RK) met Adrianus Petrus AL [1494], 46 jaar oud, geboren op 18-11-1908 te Koog aan de Zaan, overleden op 04-03-1968 te Zaandam op 59-jarige leeftijd, zoon van Theodorus AL [1495] en Cornelia Helena SMIT [1496].
   7. m  Johannes [1043] (zie IX.17).

VIII.9    Willem Anthonie HANSEN [1808], geboren op 14-09-1869 te Rotterdam, zoon van Anthonie Cornelis HANSEN [1807], koopman, en Guurtje TIMMERMAN [1714] (zie VII.27).
Gehuwd 1898 te Rotterdam met Anna Maria HENDRIKS [1911], geboren op 21-12-1878 te Baarn, overleden op 03-04-1970 te Rijswijk op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Antonie [1912], electrotechnisch ingenieur, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met Gerda WITTEVEEN [1913], geboren te Leiden.

VIII.13    Johanna Cornelia de LEEUW [549], geboren op 11-04-1882 te Uitgeest, overleden op 03-11-1910 te Castricum op 28-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas de LEEUW [126] (zie VII.31) en Guurtje NOOM [127].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-05-1903 te Uitgeest met Cornelis GROOT [550], 23 jaar oud, bloemkweker (1903), geboren op 09-08-1879 te Castricum, zoon van Jan GROOT [551] en Anna KOS [552].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Nicolaas [819], geboren 00-00-1904 te Castricum, overleden op 24-09-1905 te Castricim.
   2. v  Geertruida Anna [820], geboren circa 1909 te Castricum, overleden op 12-06-1909 te Castricim.

VIII.15    Guurtruida Johanna de LEEUW [553], geboren op 11-02-1899 te Uitgeest, overleden op 20-05-1997 te Obdam op 98-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas de LEEUW [126] (zie VII.31) en Jansje GAAL [130].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1922 te Assendelft met Nicolaas Johannes STUIJT [555], 22 jaar oud, veehouder (1922), caféhouder (1910), geboren op 03-05-1900 te Beemster, overleden op 04-11-1975 te Obdam op 75-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Johannes STUIJT [556] en Grietje TESSEL [557].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Nicolaas [834], geboren te Beemster.
   2. v  Engelina Johanna Margaretha [835], geboren te Beemster.
   3. m  Nicolaas Cornelis [836], geboren op 03-06-1926 te Beemster, overleden op 02-05-1944 te Helden-Panningen op 17-jarige leeftijd.
   4. m  Johannes Nicolaas [837], geboren te Castricum.
   5. m  Johannes Nicolaas Theodorus [838], geboren te Castricum.
   6. m  Margaretha Johanna Maria [839], geboren te Castricum.
   7. m  Martinus Simon [840], geboren te Castricum.
   8. m  Pieter Nicolaas Maria [4198], geboren te Castricum.
   9. v  Nicolaas Maria Guurtruida [841], geboren te Castricum.
   10. m  Paulus Nicolaas Maria [4199], geboren te Castricum.

VIII.17    Cornelis de LEEUW [264], landman (1912), veehouder (1934), geboren op 11-08-1883 te Wormer, overleden op 28-02-1934 te Wormer op 50-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius de LEEUW [114] (zie VII.34) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-04-1912 te Nieuwe Niedorp met Maria LEEGWATER [349], 26 jaar oud, geboren op 04-02-1886 te Nieuwe Niedorp, overleden op 16-08-1965 op 79-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, dochter van Pieter LEEGWATER [333], watermolenaar (1913), en Maartje DAM [334].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra [1025] (zie IX.34).
   2. m  Antonius (Toon) [1008] (zie IX.35).
   3. m  Petrus (Piet) [1026] (zie IX.37).
   4. m  Theodorus (Dirk) [1027] (zie IX.39).
   5. v  Maria Cornelia [351], geboren op 15-03-1923 te Wormer, gedoopt (RK) op 15-03-1923 te Wormer, overleden op 22-10-1947 te Zaandam op 24-jarige leeftijd, begraven op 25-10-1947 te Wormer, RK begraafplaats, bronnen.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Hendricus Cornelis GROENEWOUD [352].

VIII.20    Elisabeth de LEEUW [263], geboren op 16-06-1888 te Wormer, overleden op 07-03-1986 te Schagen op 97-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1986 te Schagen, bronnen, dochter van Antonius de LEEUW [114] (zie VII.34) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1913 te Wormer met Johannes LEEGWATER [327], 23 jaar oud, landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, geboren op 08-01-1890 te Nieuwe Niedorp, overleden op 17-05-1975 op 85-jarige leeftijd, zoon van Pieter LEEGWATER [333], watermolenaar (1913), en Maartje DAM [334].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Afra [601], geboren op 19-02-1914 te Nieuwe Niedorp, overleden op 19-12-1933 te Noord-Scharwoude op 19-jarige leeftijd.
Relatie met Wim van RIJN [1548].
   2. v  Afra Elisabeth [600], geboren op 21-02-1915 te Nieuwe Niedorp, overleden op 18-08-1937 te Alkmaar op 22-jarige leeftijd.
   3. m  Petrus A. [1549] (zie IX.46).
   4. m  Antonius [1550] (zie IX.48).
   5. m  Theodorus J. (Dirk) [1551] (zie IX.50).
   6. m  Willem [598], geboren op 28-02-1919 te Nieuwe Niedorp, overleden op 10-03-1919 te Nieuwe Niedorp, 10 dagen oud.
   7. m  Cornelis [599], geboren 00-03-1919 te Nieuwe Niedorp, overleden op 12-08-1919 te Nieuwe Niedorp.
   8. m  Cornelis Wilhelmus [597], geboren op 06-07-1920 te Nieuwe Niedorp, overleden op 24-12-1944 te Vught op 24-jarige leeftijd.
   9. v  Cornelia Johanna (Corrie) [1159] (zie IX.56).
   10. v  Johanna (Jo) [1552] (zie IX.58).
   11. v  Elisabeth (Bets) [1553] (zie IX.60).
   12. v  Catharina (Tinie) [1554] (zie IX.62).
   13. m  Wout [1555], groentewinkelier.
Relatie met Thea N.N. [1556].

VIII.22    Nicolaas de LEEUW [561], landman (1916), veehouder, geboren op 10-09-1891 te Wormer, overleden op 15-10-1962 te Wormer op 71-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1962 te Wormer, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius de LEEUW [114] (zie VII.34) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1916 te Hensbroek met Frederika (Rika) van DIEPEN [562], 24 jaar oud, geboren op 23-02-1892 te Hensbroek, overleden op 11-10-1973 op 81-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, dochter van Jan van DIEPEN [563] en Impje BEEREPOOT [564].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius [565], melkrijder (1948), geboren op 23-01-1918 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 16-09-1948 te Wormer op 30-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   2. v  Emma [1032], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer,

(Gehuwd met Gerardus Petrus (Gerrit) Leek, Obdam 04-12-1923 - Obdam 11-12-2016?)

   3. m  Johannes (Jan) [1006] (zie IX.67).
   4. m  Cornelis [1033], geboren te Wormer.
   5. v  Afra Maria [1007] (zie IX.71).
   6. v  Johanna [1034], geboren op 22-12-1928 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden 00-03-2008 te Wormer, begraven op 31-03-2008 te Wormer.
   7. v  Elisabeth [1035] (zie IX.74).
   8. m  Lourens [1036], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   9. v  Frederika [1037], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Paulus Hendrik ANDERSEN [1500].
   10. m  Wouterus Petrus [1038], geboren op 05-03-1935 te Wormer, overleden op 22-12-2012 te Wormer op 77-jarige leeftijd, begraven op 29-12-2012 te Wormer, Algemene Begraafplaats,

(Niet gehuwd.)


VIII.24    Antonius (Toon) de LEEUW [301], veehouder, arbeider papierfabriek, melkrijder, geboren op 04-07-1896 te Wormer, overleden op 07-05-1983 te Zaanstad op 86-jarige leeftijd, begraven op 11-05-1983 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen
klik voor groter formaat
, zoon van Antonius de LEEUW [114] (zie VII.34) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-08-1918 te Oss met Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566], 19 jaar oud, geboren op 15-11-1898 te Oss, overleden op 29-09-1984 te Wormer op 85-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1984 te Wormer, Algemene Begraafplaats, dochter van N.N. [1101] en Antonia de BIE [1102].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Antonia [1054] (zie IX.80).
   2. m  Antonius (Toon) [901], boerenknecht, arbeider in gortfabriek, geboren op 15-09-1919 te Wormer, overleden op 19-02-1993 te Purmerend op 73-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1993 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen

(Toon was geestelijk gehandicapt. Ongehuwd.)

   3. m  Franciscus Antonius (Frans) [567] (zie IX.82).
   4. m  Cornelis (Cor) [902] (zie IX.84).
   5. m  Jacobus (Koos) [569], geboren op 07-08-1923 te Wormer, overleden op 06-08-1944 te Brandenburg, Havel op 20-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen.
   6. v  Antonia Geertruda (Tonie) [903] (zie IX.88).
   7. m  Nicolaas (Klaas) [1055] (zie IX.89).
   8. v  Elisabeth [1005], geboren op 06-07-1927 te Wormer, overleden op 09-10-1979 op 52-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen

(Niet gehuwd.)

   9. m  Wouterus Petrus (Wout) [1056] (zie IX.93).
   10. m  Engelbertus (Bertus, Ber) [1057] (zie IX.95).
   11. v  Geertruda Jacoba (Truus) [1058] (zie IX.98).
   12. m  Johannes [1059] (zie IX.99).
   13. v  Joanna Maria [1353], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer,

(Niet gehuwd.)

   14. v  Maria Johanna [568], geboren op 06-02-1937 te Wormer, gedoopt (RK) op 06-02-1937 te Wormer, overleden op 03-03-1937 te Wormer, 25 dagen oud.
   15. m  Martinus Maria (Martin, Joep) [1053] (zie IX.103).
   16. m  Ferdinandus Maria (Ferrie) [1354] (zie IX.105).

VIII.27    Johanna Afra de LEEUW [328], geboren op 28-09-1898 te Wormer, overleden op 24-11-1994 te Heiloo op 96-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Antonius de LEEUW [114] (zie VII.34) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-04-1921 te Wormer met Johannes DEKKER [329], 24 jaar oud, veehouder (1921), geboren op 06-03-1897 te Heerhugowaard, overleden op 10-02-1986 te Heiloo op 88-jarige leeftijd, zoon van Johannes DEKKER [339] en Alida GROOT [340].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [1557], geboren te Akersloot.
Gehuwd te Nieuw Zeeland met Anna ROSKAM [1558], geboren te Alkmaar.
   2. v  Afra Alida [1559] (zie IX.110).
   3. m  Anthonius Cornelis (Toon) [1560] (zie IX.111).
   4. m  Bartholomeus Johannes [1561] (zie IX.113).
   5. m  Wouter Petrus [1562], stierenmester, geboren te Bergen.
Relatie met Elisabeth BOON [1563].
   6. m  Cornelis Johannes [1564] (zie IX.117).
   7. v  Alida [1565], geboren 1929 te Bergen, overleden 1930.
   8. v  Alida Theresia [1566] (zie IX.121).
   9. v  Elisabeth Johanna [1567], geboren te Bergen.
   10. v  Maria Cornelia [1568], geboren te Bergen.
   11. m  Engelbertus Cornelis [1569], geboren te Bergen.
   12. m  Petrus Nicolaas Cornelis [1570] (zie IX.125).
   13. m  Nicolaas Gerardus [1571], veehouder, geboren te Bergen.
Gehuwd te Zuid- en Noordschermer met Maria Johanna Catharina Beatrix KRAAKMAN [1572], geboren te Alkmaar.
   14. v  Johanna Cornelia [1573] (zie IX.130).

VIII.28    Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261], veehouder, geboren op 07-01-1901 te Wormer, overleden op 02-07-1990 te Wormer op 89-jarige leeftijd, begraven op 05-07-1990 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius de LEEUW [114] (zie VII.34) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1930 te Beemster met Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558], 28 jaar oud, geboren op 11-02-1902 te Beemster, overleden op 05-01-1982 te Wormerveer op 79-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, dochter van Hermanus van BAARSEN [559] en Johanna Catharina PRINSEN [560].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Maria (Afra) [1009] (zie IX.132).
   2. v  Johanna Maria (Jo) [1010] (zie IX.134).
   3. v  Clara Alida Maria [1011] (zie IX.136).
   4. v  Elisabeth Geertruda Maria (Bep) [1501] (zie IX.138).
   5. m  Engelbertus Antonius Joseph (Bert) [1502], gedoopt te Wormer.

VIII.34    Wilhelmina Helena GROOT [1062], geboren op 13-03-1891 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-03-1891 te Wormer, overleden op 06-03-1964 te Beemster op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VII.37).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-06-1919 met Johannes KONIJN [1914], 30 jaar oud, geboren op 21-09-1888 te Beemster, overleden op 12-03-1973 te Purmerend op 84-jarige leeftijd, zoon van Pieter KONIJN [1915] en Maartje PORTEGIES [1916].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marie [1917] (zie IX.141).
   2. v  Truus [1918] (zie IX.143).
   3. v  Josephina [1919], geboren op 07-04-1922, overleden op 13-04-1922, 6 dagen oud.
   4. m  Petrus [1920], geboren op 07-04-1922, overleden op 15-04-1922, 8 dagen oud.
   5. v  Fien [1921] (zie IX.147).
   6. m  Cees [1922], priester,

(Cees werd op 16 juli 1956 tot priester gewijd.)

   7. m  Piet [1923] (zie IX.149).
   8. m  Jan [1924] (zie IX.151).
   9. v  Mien [1925] (zie IX.153).
   10. m  Klaas [1926] (zie IX.154).
   11. v  Toni [1927] (zie IX.157).
   12. m  Thom [1928] (zie IX.158).
   13. v  Riet [1929] (zie IX.161).
   14. v  Jopie [1930], geboren op 12-09-1937, overleden op 15-05-1938, 245 dagen oud.

VIII.36    Alida Cornelia GROOT [802], geboren op 25-11-1892 te Wormer, overleden op 28-04-1976 te Wormer op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VII.37).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1916 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Hermanus MEIJER [803], 24 jaar oud, veehouder (1916), geboren op 15-02-1892 te Wormer, gedoopt (RK) op 16-02-1892 te Wormer, overleden op 02-09-1968 te Wormer op 76-jarige leeftijd,

(Bij de doop van Hermanus werd een aantekening in het doopboek gemaakt: "Diligenti examine".)

, zoon van Antonius MEIJER [804] en Geertruida NOOIJ [805].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Cornelis [1931] (zie IX.163).
   2. v  Gertrudis Maria (Truus) [1932] (zie IX.166).
   3. m  Cornelis Johannes [1933], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Theodora van SCHOOTEN [1934], gedoopt te Voorhout.
   4. v  Anna Gertrudis [1935] (zie IX.170).
   5. m  Hermanus Jozef [1936], veehouder, fabrieksarbeider, geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Johanna Agatha (Jo) KLEIJ [1937], geboren te Wormer,

(Jo was eerder gehuwd (Beemster, 13-11-1941) met Theodorus Nooij.)

, dochter van Petrus KLEIJ [1938] en Geertje van der LAAN [1939].
   6. v  Johanna Wilhelmina (Jans) [1940] (zie IX.174).
   7. m  Laurentius (Louw) [1941] (zie IX.175).
   8. m  Petrus Canisius [1942] (zie IX.177).
   9. m  Thomas Matthias [1943] (zie IX.179).
   10. m  Joannes Marcellinus [1944] (zie IX.181).
   11. v  Alida Cornelia (Alie) [1945] (zie IX.184).
   12. v  Maria Cornelia (Ria, Rie) [1946] (zie IX.186).

VIII.37    Lourens GROOT [811], veehouder (1924), geboren op 03-01-1895 te Wormer, overleden op 03-10-1974 te Wormer op 79-jarige leeftijd, zoon van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VII.37).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-05-1924 te Jisp met Margaretha BOON [812], 25 jaar oud, geboren op 08-04-1899 te Jisp, overleden op 12-08-1961 te Wormer op 62-jarige leeftijd, dochter van Henricus Cornelis BOON [813] en Grietje van der PARK [814].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis (Cees) [1947] (zie IX.187).
   2. m  Henricus Cornelis (Henk) [1948] (zie IX.189).
   3. v  Gertrudis Maria (Truus) [1949] (zie IX.192).
   4. v  Margaretha [1950] (zie IX.194).
   5. m  Louw [1951].
   6. v  Cornelia Adriana [1952] (zie IX.197).
   7. v  Jo [1953] (zie IX.199).
   8. v  Nel [1954] (zie IX.201).
   9. m  Thomas [1955] (zie IX.202).

VIII.41    Guurtje GROOT [807], geboren op 07-05-1899 te Wormer, overleden op 28-11-1959 te Beemster op 60-jarige leeftijd, begraven op 02-12-1959 te Purmerend, dochter van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VII.37).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1923 te Wormer met Cornelis Johannes van BAARSEN [808], 24 jaar oud, landbouwer (1923), geboren op 10-07-1898 te Beemster, overleden op 21-05-1981 te Purmerend op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem van BAARSEN [809] en Antje BRIEFJES [810].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ans [1956] (zie IX.205).
   2. v  Truus [1957] (zie IX.207).
   3. v  Johanna Maria [1958] (zie IX.209).
   4. v  Wil [1959] (zie IX.211).
   5. v  Nel [1960] (zie IX.213).
   6. m  Cornelis (Kees) [1961] (zie IX.214).
   7. v  Alida Theresia [1962] (zie IX.217).
   8. m  Wim [1963].
Gehuwd met Trees van WESTEN [1964].
   9. v  Tonie [1965] (zie IX.221).
   10. m  Jan [1966] (zie IX.222).

VIII.42    Thomas GROOT [1060], geboren op 04-04-1901 te Wormer, overleden op 21-08-1961 te Heemskerk op 60-jarige leeftijd, zoon van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VII.37).
Gehuwd met Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967], geboren op 26-06-1905.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kees [1968] (zie IX.224).
   2. m  Wim [1969] (zie IX.226).
   3. m  Thomas [1970] (zie IX.228).
   4. v  Truus [1971] (zie IX.231).
   5. v  Jopie [1972] (zie IX.233).
   6. m  Gerard [1973] (zie IX.234).
   7. m  Loek [1974] (zie IX.236).
   8. m  Peter [1975] (zie IX.238).

VIII.45    Antonia GROOT [815], geboren op 10-08-1906 te Wormer, overleden op 24-12-1986 op 80-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VII.37).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-10-1929 te Wormer met Theodorus JONK [816], 27 jaar oud, herbergier (1929), geboren op 20-04-1902 te Ilpendam, overleden op 04-02-1940 te Velsen op 37-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas JONK [817] en Johanna KNOOK [818].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nico [1976] (zie IX.240).
   2. m  Cees [1977] (zie IX.242).
   3. v  Joop [1978] (zie IX.245).
   4. m  Theo [1979] (zie IX.246).
   5. m  Loek [1980] (zie IX.248).
   6. m  Jan [1981] (zie IX.250).
   7. m  Thom [1982].

VIII.48    Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259], veehouder (1923), geboren op 06-01-1894 te Wormer, gedoopt (RK) op 07-01-1894 te Wormer, overleden op 31-05-1988 te Zaanstad op 94-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1988 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [133] (zie VII.38) en Engelina JAK [134].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1923 te Assendelft met Anna DEKKER [382], 25 jaar oud, geboren op 02-07-1897 te Assendelft, overleden op 01-02-1980 te Zaanstad op 82-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, dochter van Cornelis DEKKER [383], veehouder (1923), en Aafje VROUWE [384].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Engelina Margaretha [604], geboren op 27-03-1924 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-03-1924 te Wormer, overleden op 01-09-1927 te Wormer op 3-jarige leeftijd, bronnen.
   2. m  Cornelis Hermanus Joseph [1045], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd te Velsen met M.H. SLOOT [3597].
   3. v  Margaretha Afra (Gré) [1046] (zie IX.257).
   4. m  Hermanus Johannes [385], geboren op 01-04-1928 te Wormer, gedoopt (RK) op 02-04-1928 te Wormer, overleden op 07-05-1930 te Wormer op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   5. m  Hermanus Johannes [1047] (zie IX.259).
   6. v  Engelina Geertruida Maria [1048], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Joseph Petrus Maria LOOZEN [1487].
   7. v  Afra Geertruida [1049] (zie IX.264).
   8. m  Cornelis Johannes [1050] (zie IX.265).
   9. v  Anna Johanna [1051], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Johannes Petrus NIELEN [1488], zoon van Nicolaas Cornelis NIELEN [1489] en Elisabeth Maria GRANDIEK [1490].
   10. v  Geertruida Theresia [1491], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Waterus Aloysius Maria GEERLINGS [1492].

VIII.50    Johannes Engelbertus de LEEUW [260], veehouder (1923), geboren op 24-03-1897 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-03-1897 te Wormer, overleden op 05-07-1972 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [133] (zie VII.38) en Engelina JAK [134].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1923 te Assendelft met Agnes DEKKER [449], 26 jaar oud, geboren op 21-01-1897 te Assendelft, overleden op 28-07-1971 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan DEKKER [545], veehouder (1923), en Eva KROON [546].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Eva Margaretha [3586], geboren te Assendelft.
   2. v  Engelina Josephina [3587], geboren te Assendelft.
Gehuwd met J.A. BEEREPOOT [3591].
   3. m  Hermanus Cornelis [3588], geboren te Assendelft.
Gehuwd te Haarlemmermeer met A.M.Th. van HULSEN [3592].
   4. m  Johannes Nicolaas [3589] (zie IX.276).
   5. v  Theresia Maria [3590], geboren te Assendelft.
Gehuwd met G.J. van BUGGENUM [3594].
   6. v  Margaretha Geertruida [547], geboren op 04-01-1938 te Assendelft, overleden op 21-02-1941 te Assendelft op 3-jarige leeftijd, bronnen.

VIII.53    Johanna de LEEUW [302], geboren op 11-10-1900 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-10-1900 te Wormer, overleden op 09-02-1949 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Hermanus de LEEUW [133] (zie VII.38) en Engelina JAK [134].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-06-1924 te Wormer met Simon de WIT [330], 25 jaar oud, veehouder (1924), geboren op 26-05-1899 te Ilpendam, zoon van Pieter de WIT [337], veehouder (1924), en Agatha DEKKER [338].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Herman [1099], geboren te Ilpendam.
   2. v  Engelina Agatha Johanna [1100], geboren te Purmerend.

VIII.57    Anna Johanna (Antje) de LEEUW [12], geboren op 19-02-1888 te Wormer, overleden op 05-03-1968 te Den Dolder, gem.Zeist op 80-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 24-05-1911 te Wormerveer met Johannes Adrianus (Jan) van der LEE [13], 26 jaar oud, fabrieksabeider (1911), geboren op 02-09-1884 te Wormerveer, overleden op 25-01-1913 te Wormerveer op 28-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van der LEE [4055] en Margaretha (Grietje) SMIT [4056],

(Bron Arian Smit: Jan en Antje waren via de Klitsie kant (overgrootouders Martinus Klitsie en Maartje van Ederen) achterneef en -nicht van elkaar. Het huwelijk van Jan en Antje was kort en tragisch. Ze kregen een zoon Jantje, maar ondertussen had Jan TB gekregen en mocht hij zijn zoontje nooit aanraken. De baby stierf na 10 maanden, een maand voordat Jan zelf overleed. Mijn oma heeft vaak verteld hoe hij onmiddellijk na het overlijden van zijn zoontje zei "geef me Jantje nu maar even". Volgens mijn moeder hebben Antje de Leeuw en de familie Van der Lee altijd goed contact behouden.)

Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 10-04-1929 te Wormerveer met Albertus (Bertus) ABBINK [246], 43 jaar oud, typograaf (1929), geboren op 18-07-1885 te Westzaan, overleden 1976, zoon van Gerrit ABBINK [247] en Geesje BREGTEN [248],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes Gerardus [251], geboren 00-00-1912 te Wormerveer, overleden op 10-12-1912 te Wormerveer.

VIII.60    Johanna Afra (Jansje) de LEEUW [236], geboren op 15-11-1889 te Wormer, overleden op 11-04-1922 te Wormerveer op 32-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-05-1912 te Wormerveer, gehuwd voor de kerk op 01-05-1912 te Wormerveer (RK) met Johannes Petrus SIERHUIS [252], 23 jaar oud, fabrieksarbeider (1912), kunstschilder, geboren op 30-07-1888 te Wormerveer, overleden op 12-03-1954 te Wormerveer op 65-jarige leeftijd, zoon van Theodorus SIERHUIS [253], kleermaker (1912), en Cornelia BONT [254].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus [1017] (zie IX.284).
   2. v  Maria Afra [1197], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Hermanus Johannes STEVENS [1199], geboren op 09-02-1910 te Wormerveer, zoon van Johannes Cornelis STEVENS [1264] en Wilhelmina Maria van KESSEL [1265].
   3. m  Johannes Petrus [1198], geboren te Wormerveer.
   4. m  Gerardus Petrus [258], geboren op 22-05-1919 te Wormerveer, overleden op 02-11-1921 te Wormerveer op 2-jarige leeftijd.

VIII.62    Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228], melkslijter (1921), geboren op 09-09-1893 te Wormer, gedoopt (RK) op 10-09-1893 te Wormer, overleden op 07-10-1972 te Zaandam op 79-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-08-1921 te Wormerveer met Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255], 28 jaar oud, geboren op 23-11-1892 te Zaandam, overleden op 21-05-1939 te Wormerveer op 46-jarige leeftijd, dochter van Hendrik GOEDHART [256], schipper (1921), en Johanna JANSEN [257].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Hendrik (Gerard) [1208], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Ans CORNELISSEN [4181].
   2. v  Johanna Maria (Jo) [1209] (zie IX.293).
   3. v  l.l. [434], geboren op 16-01-1926 te Wormerveer, overleden op 16-01-1926 te Wormerveer, 0 dagen oud, bronnen.
   4. v  Anna Maria (Annie) [1212], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met G. van der BIJL [1213].
   5. v  Gerarda (Gerda) [535], geboren op 18-03-1929 te Wormerveer, overleden op 25-10-2008 op 79-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar, Gemeentelijke Begraafplaats.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-11-1958 met H.A. (Henk) KOKKES [1214], 33 jaar oud, geboren op 16-04-1925, overleden op 09-08-2000 op 75-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar, Gemeentelijke Begraafplaats.
   6. m  Petrus Nicolaas (Piet) [536] (zie IX.299).
   7. m  Nicolaas Cornelis [1210], geboren te Wormerveer.

VIII.65    Petronella Jacoba (Co) de LEEUW [233], geboren op 30-10-1895 te Wormer, overleden op 31-01-1963 te Haarlem op 67-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-09-1923 te Wormerveer met Klaas de LOUW [237], 31 jaar oud, cacaobewerker (1923), caféhouder, geboren op 24-04-1892 te Wormerveer, overleden op 22-10-1974 te Haarlem op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem de LOUW [238] en Ariaantje LAKEMOND [239].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Adriaan (Wim) [1266], koster, geboren te Wormerveer.
   2. v  Maria Gerarda (Rietje) [1267], geboren te Heemstede.
Gehuwd met P.T. VERMEULEN [1311].
   3. v  Adriana (Sjaan) [1268], geboren te Haarlem.
Gehuwd met H. GROENEWEG [1313].
   4. v  Gezina (Gees) [1269], geboren te Haarlem.
Gehuwd te Zandvoort met J.H.A.H. GROSZE NIPPER [1310].

VIII.68    Petrus (Piet) de LEEUW [7], assistent-resident in Nederlands-Indië, geboren op 26-12-1899 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-12-1899 te Wormer, overleden op 20-01-1964 te Den Haag op 64-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1964 te Den Haag, St.Barbara, bronnen
klik voor groter formaat

(Omdat Nederlands-Indië toentertijd een rijksdeel van Nederland was waren er ter plaatse Nederlandse bestuurders aanwezig. Petrus heeft in Nederlands-Indië gewoond en gewerkt van 1922 tot medio 1950. Vandaar dat vijf van de zes kinderen in Nederlands-Indië geboren zijn. Voor de 2e WO was Petrus daar 'controleur', daarna 'assistent-resident' (zie onderaan). Petrus had buitengewoon verlof van september 1935 tot maart 1938 en heeft in die tijd aan de universiteit in Utrecht zijn meestertitel (Mr.) Indisch Recht gehaald. Terug in Nederlands-Indië in 1938 woonde hij in Tapak Toean. In 1939 was hij daar de hoogste burgerlijke bestuurder, vier decennia hiervoor zat de militair Hendrikus Colijn (de latere minister-president) op deze bestuurlijke plek. In 1941 is hij als controleur overgeplaatst naar Sigli (Atjeh, noord-Sumatra). Dhr. van de Berg was daar als assistent-resident zijn leidinggevende. Lokale vrijheidsstrijders begonnen hun kans te ruiken en tijdens een etentje ten huize van dhr. van de Berg was er een overval waarbij het hele gezelschap uit elkaar werd gejaagd. Het huis van Petrus werd overgeslagen omdat daar toevallig een paar KNIL militairen sliepen. Van de Berg werd enkele dagen later vermoord. Zijn lijk werd 'getjingtjangd' (in stukken gesneden) gevonden in de rivier. Dora en de kinderen zijn per auto en trein via Medan min of meer gevlucht naar de haven van Sigli waar ze per boot genaamd Sabangbaai het zeegat kozen. Het uitvaren van die boot kan zo in een Hollywood film: eenmaal aan boord wil de motor niet starten. Toen de achtervolgende prauwen met inlanders de boot bijna bereikt hadden sloeg de motor wel aan. In de Straat van Malakka zijn ze opgepikt door een eskader van de Japanse vloot. Na een verblijf in het jappenkamp (1942 t/m september/oktober 1945) zijn Petrus en zijn gezin terug gegaan naar Nederland, maar Petrus is in 1946, zonder vrouw en kinderen, opnieuw naar Nederlands-Indië vertrokken. In 1948 is Petrus een tijdje 'waarnemend resident' geweest omdat de Sultan van Ternate in Nederland was uitgenodigd om het aantreden van Koningin Juliana bij te wonen. Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 aan Indonesië was er voor Petrus geen werk meer en hij is in 1950 voorgoed terug gegaan naar Nederland. Nederlands-Indië was 'zijn wereld'. Hij heeft altijd gedacht en gehoopt dat zijn kinderen, die het daar ook prima naar hun zin hadden, in Nederlands-Indië een baan zouden vinden, maar de 2e WO en de ontwikkelingen daarna gooiden roet in het eten. Terug in Nederland heeft Petrus nog een aantal jaren gewerkt voor een Ministerie dat belast was met de integratie in Nederland van KNIL-mensen en inwoners van Nederlands-Indië die de kant van Nederland hadden gekozen.
Wikipedia: De assistent-resident was in Nederlands-Indië de hoogste Nederlandse ambtenaar in een afdeling van het plaatselijk bestuur, dat viel onder het Binnenlands Bestuur (BB). Enige afdelingen samen vormden een residentie, met aan het hoofd een resident.)

, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-06-1922 te Cuijk en Sint Agatha met Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15], 24 jaar oud, geboren op 24-11-1897 te Cuijk en Sint Agatha, overleden op 16-10-1989 te Dongen op 91-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1989 te Den Haag, St.Barbara, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Theodorus CORNELISSEN [22] en Maria JANSEN [23],

(Lees de huwelijksakte goed: Petrus en Theodora zijn 'met de handschoen' getrouwd.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Gerarda Theodora Maria (Gerda) [210] (zie IX.310).
   2. m  Theodorus Petrus (Theo) [6] (zie IX.311).
   3. m  Petrus Arnoldus (Piet) [211] (zie IX.313).
   4. v  Maria Anna (Mieke) [212] (zie IX.316).
   5. m  Cornelis Nicolaas (Crik) [213], arts, geboren te Menado, Noord Celebes, Nederlands-Indië, bronnen.
Gehuwd te Laren (nh), gehuwd voor de kerk te Laren (nh) met Theresia Francisca Maria (Trees) HOOGEBOOM [217], geboren te Laren (nh), dochter van Cornelis HOOGEBOOM [864] en Klaasje ROKEBRAND [865],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

   6. v  Helena Johanna (Ena) [218] (zie IX.320).

VIII.70    Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229], slager (1923), geboren op 10-12-1901 te Wormer, gedoopt (RK) op 10-12-1901 te Wormer, overleden op 06-08-1959 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, bronnen
klik voor groter formaat

(Had meerdere slagerijen in Amsterdam.)
(Klaas heeft een zegelring laten maken, vermoedelijk bij het toenmalige 'Begeer, Kempen en Vos'. Die ring (kopieën daarvan) wordt nog steeds gedragen door een paar familieleden. Hoe en wanneer die ring daar is terecht gekomen is tot op heden niet duidelijk. Naspeuringen (november 2016) bij kempen-begeer.nl hebben niets opgeleverd over deze ring en voor meer informatie verwezen zij naar oldmemories.nl. Volgens oldmemories.nl zijn de archieven daarvan vernietigd. Het Centraal Bureau voor Genealogie is producent en beheerder van de Heraldische Databank. Bij navraag blijkt dat het wapen op deze zegelring niet in die databank voorkomt. Op verzoek van de beheerder is dit wapen, nu verbonden met de naam De Leeuw, wel opgenomen in hun collectie.
Klaas heeft in de 2e WO in het verzet gezeten. Hij kende prins Bernard persoonlijk en heeft hem een paar maal vergezeld op een jachtpartij op de Veluwe.)

, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-10-1923 te Wormer, gescheiden na 35 jaar op 06-08-1959 te Amsterdam van Elisabeth (Bets) VISSER [240], geboren op 10-07-1902 te Wormer, overleden op 12-12-1972 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas VISSER [241] en Maria GLAS [242].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Gerardina (Marietje, Rietje, Mia) [533] (zie IX.322).
   2. v  Clasina Maria (Sientje, Clazien) [532] (zie IX.324).
   3. m  Gerardus Nicolaas (Gerard) [534] (zie IX.325).
   4. m  Johannes Gerardus (Hans) [1202] (zie IX.327).

VIII.73    Arnolda (Nolly) de LEEUW [231], geboren op 19-07-1904 te Wormerveer, overleden op 12-04-1994 te Assendelft op 89-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-11-1930 te Wormerveer met Johannes Martinus (Jo) JAK [243], 26 jaar oud, bakker (1930), geboren op 25-10-1904 te Assendelft, overleden op 29-08-1981 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd,

(Kijk bij MyHeritage.nl voor de stamboom van de familie Jak, beheerder G. Jak.)

, zoon van Hendrikus JAK [244], bakker (1930), en Trijntje SCHAGEN [245].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Gerardus (Hen, Henk) [537], geboren op 27-09-1931 te Assendelft, overleden 2008.
Gehuwd met Catharina TAMBACH [1204].
   2. v  Maria Catharina Anna (Rie, Riet) [538], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Adrianus van DIEPEN [1205].
   3. v  Catharina Maria Alida (Tiny) [539], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Theodorus MES [1206].
   4. m  Ing. Gerardus Nicolaas (Gerard) [540], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Helena Catharina Maria (Lenny) van LINGEN [1177].
   5. m  Johannes Arnoldus (Joop) [541], brood en banketbakker, geboren te Assendelft.
Gehuwd te Assendelft met Maria (Ria) BRAKENHOFF [1207], geboren te Assendelft, dochter van Jan BRAKENHOFF [1270] en Clazien KROON [1271].

VIII.75    Geertruida Hendrika (Truus) de LEEUW [234], geboren op 29-06-1906 te Wormerveer, overleden op 30-04-1996 te Maastricht op 89-jarige leeftijd,
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-10-1935 te Den Haag met Theodorus Maria (Theo) VOGELS [235], 27 jaar oud, geboren op 01-08-1908 te Naaldwijk, overleden op 11-12-1975 te Maastricht op 67-jarige leeftijd, zoon van Theodorus VOGELS [4186] en Martina Adriana van ZOEN [4187].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martina Adriana (Tiny) [1272], geboren te Epe,

(Is in een klooster gegaan als non. Zuster Teclane. Anno 2017 verblijft ze in het grote klooster van de Missiezusters van het H.Hart aan de Maas te Steyl.)

   2. v  Maria Gerarda (Ria) [528], geboren op 10-04-1938 te Deventer, overleden op 06-12-2017 te Deurne op 79-jarige leeftijd, begraven te Kerkrade.
Gehuwd met Hans PLOUM [1312].
   3. m  Theodorus (Theo) [527], geboren te Deventer.
   4. v  Anna Albertina (Ans) [1273], geboren op 22-10-1941 te Deventer, overleden voor 1996.
Gehuwd met Loe MATHISSEN [4182].
   5. m  Gerardus Nicolaas Jacobus (Gerard) [1274], geboren te Deventer.
Gehuwd (1) met José HEUTS [4184].
Gehuwd (2) met Petra van HEUKELOM [4185].
   6. v  Maria Petronella (Mieke) [1275], geboren te Deventer.
Gehuwd met Jules JANSSENS [1276].
   7. v  Geertruida Petronella Jacoba (Trudy) [1277], geboren te Deventer.
Gehuwd met Ludo van NOPPEN [4183].

VIII.76    Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230], fabrieksarbeider (1945), magazijnchef, geboren op 12-03-1909 te Wormerveer, overleden op 13-10-1984 te Zaanstad op 75-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VII.40) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-08-1933 te Wormerveer met Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543], 25 jaar oud, geboren op 10-01-1908 te Harlingen, overleden op 01-06-1978 te Zaanstad op 70-jarige leeftijd, dochter van Douwe ATTEMA [1278] en Pietje RIEM [1279].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Petrus (Gerard) [1280] (zie IX.353).
   2. m  Dominicus Johannes Maria (Douwe) [544], werknemer bij Hoogovens-IJmuiden, geboren op 08-11-1935 te Wormerveer, overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1962 te Castricum met Margaretha Maria (Gré) ZONNEVELD [1261], 25 jaar oud, hulp in de huishouding, werkster, serveerster, geboren op 27-12-1936 te Castricum, overleden op 24-11-1989 te Heemskerk op 52-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ZONNEVELD [1262] en Klasina OUD [1263].
   3. v  Maria Henrietta Afra (Marie, Rietje) [1281], geboren op 26-07-1937 te Wormerveer, overleden op 07-09-2014 te Wormerveer op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-09-2014 te Zaandam.
Gehuwd met Jean Carl Nicolaas (Klaas) RIJKHOFF [1282].
   4. m  Petrus Antonius (Piet) [1283] (zie IX.359).
   5. m  Cornelis Jozef Maria (Cees) [1284] (zie IX.361).
   6. m  Johannes Maria (Joop) [1285] (zie IX.363).
   7. v  Anna Albertine [957], geboren op 26-11-1944 te Wormerveer, overleden op 25-03-1945 te Wormerveer, 119 dagen oud, bronnen.
   8. m  Henry Gregorius (Harry) [1286] (zie IX.366).
   9. v  l.l. [958], geboren op 29-01-1947 te Wormerveer, overleden op 29-01-1947 te Wormerveer, 0 dagen oud, bronnen.

VIII.78    Johannes Franciscus Ferdinandus Petrus RANDSHUIZEN [788], voorman, geboren op 16-06-1896 te Wormer, gedoopt (RK) op 18-06-1896 te Wormer, overleden op 20-06-1977 te Zaandam op 81-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1977 te Wormer, zoon van Ferdinandus Johannes (Fer) RANDSHUIZEN [123], bakker (1894), en Johanna Cornelia (Jo) de LEEUW [122] (zie VII.44).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-09-1921 te Heemskerk met Marijtje SCHOUWS [789], 25 jaar oud, geboren op 23-02-1896 te Heemskerk, dochter van Dirk SCHOUWS [790] en Agatha EVEROUT [791].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus [1983] (zie IX.369).
   2. v  Johanna Petronella [1984] (zie IX.372).
   3. v  Agatha Johanna [1985], geboren te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Albertus Johannes ZIJP [1986], 28 jaar oud, geboren op 03-08-1923, overleden op 05-09-1994 te Wormer op 71-jarige leeftijd, begraven op 09-09-1994 te Wormer, zoon van Petrus ZIJP [1987] en Maria STET [1988].

VIII.82    Petronella Elisabeth RANDSHUIZEN [1016], geboren op 17-10-1901 te Wormer, overleden op 05-01-1983 te Wormer op 81-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Ferdinandus Johannes (Fer) RANDSHUIZEN [123], bakker (1894), en Johanna Cornelia (Jo) de LEEUW [122] (zie VII.44).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1923 te Wormer met Jacobus Anthonius BETJES [1153], 22 jaar oud, Bakker (1923), geboren op 15-05-1900 te Assendelft, overleden op 24-12-1958 te Wormerveer op 58-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1958 te Wormer, zoon van Albertus Franciscus BETJES [1154] en Antje VELSERBOER [1155].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Hendrika [1989] (zie IX.376).
   2. m  Ferdinandus Johannes Cornelis [1990], bakker, geboren te Wormer.
   3. m  Albertus Franciscus [1991], bakker, geboren te Wormer.
   4. v  Johanna Maria [1992], geboren te Wormer.
   5. m  Jacobus Antonius [1993], geboren te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Apollonia BLOEMRAAD [1994], dochter van Sijbold BLOEMRAAD [1995] en Maartje HOEBEKE [1996].
   6. m  Johannes Maria [1997], geboren te Wormer.
   7. m  Petrus [1998], geboren te Wormer.
   8. m  Hendrikus Cornelis [1999], geboren te Wormer.
   9. v  Petronella Francisca [2000], geboren te Wormer.

VIII.88    Cornelis (Cor) de LEEUW [501], slager (1923), geboren op 23-05-1898 te Purmerend, overleden op 13-08-1971 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas de LEEUW [154] (zie VII.48) en Elisabeth de WIT [155].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-11-1923 te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Maartje Alida NOL [502], geboren op 29-06-1901 te Amsterdam, dochter van Klaas NOL [503] en Catharina Geertrui NIJSSEN [504].
Ondertrouwd (2) op 20-05-1941 te Amsterdam, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 05-06-1941 te Amsterdam met Louise Hendrika (Louise) VOSMAN [3042], 25 jaar oud, geboren op 27-08-1915 te Amsterdam, overleden op 11-10-1962 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd,

(Eén kind in dit huwelijk.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elisabeth [3599], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met BEENTJES [3600].
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Fred Nicolaas Cornelis (Fred) [3043], geboren te Amsterdam,

(Fred leerde het slagersvak bij zijn vader en in het abbattoir. In 1965 nam hij de slagerij van zijn vader over. Sinds 2000 wordt deze op dezelfde voet voortgezet door Arno Veenhof aan de Utrechtsestraat 92 in Amsterdam, maar de namen van Fred en Yolanda staan nog steeds op de etalageruit. Fred en Yolanda hebben zich sindsdien gespecialiseerd in truffels.)

Gehuwd te Amsterdam met Yolanda Maretta (Yolanda) HEINEMEIJER [3044], geboren te Amsterdam,

(Geen kinderen in dit huwelijk.)


VIII.92    Nicolaas (Nico) de LEEUW [1090], slager, portier, kantoorbediende, geboren op 16-08-1902 te Purmerend, overleden op 24-06-1992 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas de LEEUW [154] (zie VII.48) en Elisabeth de WIT [155].
Gehuwd te Amsterdam met Gerarda Johanna BAK [3111], geboren op 04-02-1908 te Bodegraven.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas gerberthus Anthonius (Nico) [3113], geboren te Amsterdam.
   2. v  Johanna Elisabeth Antonia (Ans) [3112], geboren te Amsterdam.
   3. v  Elisabeth Wilhelmina Geertruida [3890], geboren te Amsterdam.
   4. m  Robert Gerardus Leonardus [3891], geboren te Amsterdam.

VIII.99    Elisabeth Maria de LEEUW [1012], geboren op 22-03-1912 te Wormer, overleden op 23-09-2004 te Zaanstad op 92-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus de LEEUW [141] (zie VII.53) en Margaretha KOOTMAN [151].
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-04-1936 te Wormer met Nicolaas van DIEPEN [1013], 29 jaar oud, veehouder (1943), geboren op 03-04-1907 te Avenhorn, overleden op 31-03-1943 te Zaandam op 35-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK kerkhof, zoon van Cornelis van DIEPEN [1135] en Antje GROEN [1136].
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 24-04-1957 te Wormer met Cornelis Adrianus GROEN [4190], 48 jaar oud, geboren op 23-03-1909 te Opmeer, overleden op 18-01-1985 te Wormer op 75-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Cornelis Arnoldus [1014], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. m  Arnoldus Anthonius Maria [1015], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   3. v  Margaretha Anna Maria [1574], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   4. m  Nicolaas Simon [1575], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.

VIII.105    Petrus Philippus Leopold (Piet) de LEEUW [1161], machine-houtbewerker, timmerman, geboren op 09-10-1908 te Amsterdam, overleden op 07-11-1962 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Theodorus Nicolaas de LEEUW [174] (zie VII.60) en Maria Helena Petronella SCHOONENBERG [175].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-10-1933 te Amsterdam met Hendrika Maria (Rieka) de MOOY [1162], 22 jaar oud, geboren op 21-04-1911 te Amsterdam, overleden op 15-08-1995 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robbert (Rob) [3101] (zie IX.398).
   2. v  Marijke [3102] (zie IX.401).

VIII.107    Nicolaas Albertus (Niek, Nico) de LEEUW [1163], broodbakker, geboren op 12-01-1911 te Amsterdam, overleden op 15-02-1974 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, St.Barbara, zoon van Theodorus Nicolaas de LEEUW [174] (zie VII.60) en Maria Helena Petronella SCHOONENBERG [175].
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-04-1943 te Amsterdam met Martha BUIS [1164], 31 jaar oud, geboren op 08-01-1912 te Blokker, overleden op 28-05-2011 te Purmerend op 99-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, St.Barbara, dochter van Jacob (Jaap) BUIS [3107] en Anna KALDENBACH [3108].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Nicolaas Maria (Theo) [3085] (zie IX.402).
   2. v  Anna Maria (Ans) [3086] (zie IX.405).
   3. v  Maria Helena Petronella (Rietje) [3087], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Piet BAKKER [3093],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

   4. v  Cornelia Johanna Maria (Lia) [3088] (zie IX.409).

VIII.110    Cornelia Hendrika Maria de LEEUW [512], geboren op 05-09-1895 te Amsterdam, overleden op 19-06-1982 te Velsen op 86-jarige leeftijd, bronnen

(Merkwaardig: in de huwelijksbijlagen staat haar geboortedatum vermeld als 05 september 1895 te Amsterdam in een wat opvallende formulering (zie 'bronnen'). Zou die formulering te maken kunnen hebben met het feit dat haar geboorteakte daar niet te vinden is rond die datum?)
(BevolkingsRegister Purmerend 1920-1939: Cornelia en Johannes en twee kinderen verhuizen in februari 1912 van Sloten naar Purmerend en vertrekken in juni 1919 naar Amsterdam.)

, dochter van Nicolaas Theodorus de LEEUW [170] (zie VII.62) en Johanna Maria FREDRIKS [171].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-09-1915 te Amsterdam met Johannes Judocus HEKELAAR [513], 23 jaar oud, schillenophaler (1915), geboren op 22-11-1891 te Amsterdam, overleden op 28-12-1970 te Velsen op 79-jarige leeftijd, zoon van Judocus HEKELAAR [514] en Rozalia BUN [515].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rosalie [975], geboren te Sloten (nh).
   2. m  Nicolaas Johannes [976], geboren te Sloten (nh).
Gehuwd met A.H. VADER [4201].
   3. v  Johanna Maria [1171], geboren te Amsterdam.
   4. m  Cornelis Josephus [1172], geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Haarlem met M.F.V. van der HAAR [4202].
   5. v  Francisca Theodora Henrica [4200], geboren te Velsen.
Gehuwd met F.H. DIK [4203].

VIII.111    Henricus Nicolaas de LEEUW [508], hulpbesteller bij de posterijen (1930), geboren op 06-12-1897 te Amsterdam, overleden op 26-07-1933 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas Theodorus de LEEUW [170] (zie VII.62) en Johanna Maria FREDRIKS [171].
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-04-1930 te Amsterdam met Geertruida Wilhelmina Annie AEILKEMA [509], 19 jaar oud, geboren op 25-12-1910 te Naarden, overleden op 09-08-1994 te Zeist op 83-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Henricus Nicolaas de Leeuw is Geertruida in 1935 getrouwd met Martinus Jacobus Glas.)

, dochter van Abel Reinder AELKEMA [510], handelsvertegenwoordiger (1930), en Pieternella Adriana METS [511].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nellie Geertruida [1165], geboren te Amsterdam.
   2. v  Olga [1166], geboren te Amsterdam.

VIII.115    Franciscus Marinus de LEEUW [1066], melkboer, kruidenier, winkelier, geboren op 28-09-1901 te Amsterdam, overleden op 26-12-1985 te Doorn op 84-jarige leeftijd, bronnen

(Kijk bij zijn ouders onder 'bronnen' naar het Bevolkingsregister van Wormer. De gemeenteambtenaar heeft namen en geboortedata ietjes door elkaar gehaspeld.)

, zoon van Nicolaas Theodorus de LEEUW [170] (zie VII.62) en Johanna Maria FREDRIKS [171].
Gehuwd te Amsterdam met Catharina Maria OOSTENDORP [3853], geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Alfred Gerardus [3912], geboren te Amsterdam.

VIII.132    Willem van GELDEREN [1816], geboren op 11-04-1890 te Wijdewormer, overleden op 29-06-1949 te Purmerend op 59-jarige leeftijd, zoon van Martinus van GELDEREN [1813] en Cornelia KROON [1737] (zie VII.92).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-04-1920 te Assendelft met Grietje VROUWE [2001], 27 jaar oud, geboren op 06-08-1892 te Assendelft, overleden op 01-03-1971 op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rie [2002] (zie IX.422).

VIII.135    Eva Maria van GELDEREN [1817], geboren op 16-02-1902 te Wijdewomer, dochter van Martinus van GELDEREN [1813] en Cornelia KROON [1737] (zie VII.92).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-09-1929 te Purmer met Nicolaas Joseph Adrianus SMIT [2003], 27 jaar oud, geboren op 13-03-1902 te Zaandam, overleden op 25-08-1960 te Koog aan de Zaan op 58-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Johannes SMIT [2004] en Catharina DEKKER [2005].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adrianus Martinus Hendrikus [2006], geboren te Koog aan de Zaan.
Gehuwd te Wormerveer met Dina Maria RUHLAND [2007], geboren te Wormerveer, dochter van Frederik Willem RUHLAND [2008] en Jacoba Maria van der LEE [2009].

IX.1    Petrus Johannes de LEEUW [792], slager, caféhouder, geboren op 29-12-1900 te Wormerveer, overleden op 25-08-1963 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis Hugo de LEEUW [289] (zie VIII.4) en Anna Maria RANDSHUIZEN [322].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-10-1922 te Amsterdam met Hendrika van DIJK [793], 18 jaar oud, geboren op 11-02-1904 te Arnhem, dochter van Rijk Nicolaas van DIJK [794] en Jacoba Cornelia ROSBEEK [795].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria Cornelia [3883], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met A.A. van THIEL [3887].
   2. v  Rita Jacoba [3884], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met J.H. DAGMAR [3888].
   3. v  Elenora [3885], geboren te Amsterdam.
   4. m  Petrus Johannes [3886], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met D.M. NOOR [3889].

IX.5    Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331], arbeider aan een papierfabriek (1932), tuinman, geboren op 20-12-1904 te Wormer, overleden op 20-04-1987 te Zaanstad op 82-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [280] (zie VIII.7) en Aafje STEVERS (Stevers) [326].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-06-1932 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 15-06-1932 te Wormer (RK) met Maria Johanna KEE [332], 23 jaar oud, geboren op 01-11-1908 te Wormer, overleden op 18-05-1997 te Zaandam op 88-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1997 te Zaandam, dochter van Pieter KEE [341] en Marijtje MULDER [342].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Maria [1029] (zie X.9).
   2. v  Maria Anna [614], geboren op 24-08-1934 te Wormer, overleden op 04-01-1958 te Zaandam op 23-jarige leeftijd, bronnen

(In haar overlijdensakte staat geen echtgenoot vermeld.)

   3. m  Hermanus Petrus [1030], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Maria Theodora Christina HUIJMAN [1443].
   4. m  Pieter Antonius [1031] (zie X.13).
   5. v  Geertruida Johanna (Truus) [1444] (zie X.16).
   6. m  Jacobus Johannes [1445] (zie X.17).
   7. v  Catharina Antonia (Tineke) [1446], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met J.W. der NEDERLANDEN [1447].
   8. m  Johannes Franciscus [1448], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Josepha Theresia KRIEGER [1449].

IX.8    Geertruida Catharina (Truus) de LEEUW [1039], geboren op 11-01-1907 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-01-1907 te Wormer, overleden op 18-08-1965 te Purmerend op 58-jarige leeftijd, begraven op 21-08-1965 te Purmerend, RK begraafplaats, dochter van Hermanus de LEEUW [280] (zie VIII.7) en Aafje STEVERS (Stevers) [326].
Gehuwd te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer met Lucas Jacobus Theodorus SMIT [1450].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella Afra Geertruida (Els) [1451].
Gehuwd met Justus Maria Josephus Aloysius OUT [1452].
   2. v  Afra Petronella Maria [1453] (zie X.26).
   3. v  Geertruida Theodora Cornelia (Truus) [1454] (zie X.28).
   4. v  Maria Catharina Anna (Ria) [1455] (zie X.30).

IX.13    Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041], smid, machinemonteur, bankwerker, monteur, geboren op 09-12-1912 te Wormer, gedoopt (RK) op 10-12-1912 te Wormer, overleden op 11-04-1991 te Zaanstad op 78-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [280] (zie VIII.7) en Aafje STEVERS (Stevers) [326].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-11-1941 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Anna PIET [1476], 25 jaar oud, geboren op 08-07-1916 te Wormer, overleden op 09-01-1973 te Zaandam op 56-jarige leeftijd, dochter van Johannes PIET [1477], stoker, en Klemensia ROZEMEIJER [1478].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Klemensia [1479] (zie X.32).
   2. m  Johannes Cornelis Maria [1480] (zie X.33).
   3. m  Hermanus Petrus [1481], geboren te Zaandijk.
Gehuwd met Magda HUSSLAGE [1482].
   4. v  Klemensia Elisabeth (Clea) [1483] (zie X.38).
   5. v  Geertruida Catharina (Trudie) [1484], geboren te Zaandijk.

IX.17    Johannes de LEEUW [1043], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Hermanus de LEEUW [280] (zie VIII.7) en Aafje STEVERS (Stevers) [326].
Gehuwd te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer met Wilhelmina BOLTEN [1485].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Andrianus Antonius [1486], gedoopt te Wormer.

IX.34    Afra de LEEUW [1025], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [264] (zie VIII.17) en Maria LEEGWATER [349].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Nicolaas KLITSIE [1576], 25 jaar oud, geboren op 22-01-1917 te Zaandam, overleden op 20-04-2009 te Zaandam op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-04-2009 te Zaandam, zoon van Augustinus KLITSIE [1577], houtzaagmolenaar (1908), houtzager (1911), en Gesina WITTEBROOD [1578].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gesina Maria Antonia (Gea) [1579], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. m  Cornelis Nicolaus (Ko) [1580], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   3. v  Maria Afra (Riet) [1581], gedoopt te Wormer.
   4. v  Helena Maria Gesina (Li) [1582], gedoopt te Wormer,

(Auteur van het boek 'Liefde's logica'.)

   5. v  Agnes Maria (Agnes) [1583] (zie X.46).
   6. v  Augusta Brigitta (Brigitte) [1584], gedoopt te Wormer.
   7. m  Augustinus Antonius (Guus) [1585], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   8. m  Nicolaas Johannes (Nico) [3152], geboren te Koog aan de Zaan.

IX.35    Antonius (Toon) de LEEUW [1008], fabrieksarbeider (1945), fabrieksarbeider, arbeider papierfabriek, geboren op 23-10-1916 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-10-1916 te Wormer, overleden op 07-01-1984 te Heemskerk op 67-jarige leeftijd, begraven te Uitgeest, RK begraafplaats, zoon van Cornelis de LEEUW [264] (zie VIII.17) en Maria LEEGWATER [349].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1942 te Uitgeest met Margaretha ACQUOIJ [574], 25 jaar oud, geboren op 21-01-1917 te Uitgeest, overleden op 11-05-1981 te Uitgeest op 64-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1981 te Uitgeest, RK begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Cornelia (Ria) [575], geboren te Uitgeest.
Gehuwd met G.Th. (Gerard) WEEL [1507].
   2. m  Leonardus Johannes [576], geboren op 25-06-1945 te Uitgeest, overleden op 13-07-1945 te Zaandam, 18 dagen oud, bronnen.
   3. m  Leonardus Theodorus Marie [3913], geboren te Uitgeest.
   4. v  Marianne Theresia (Marian) [1503], geboren te Uitgeest.
Gehuwd met R.J.J. (Rob) LEXMOND [1508].
   5. m  Cornelis Theodorus Marie (Cor) [1504], geboren te Uitgeest.
Gehuwd te Castricum met C.M. (Corrie) HOLLENBERG [1509].
   6. m  Theodorus Jacobus (Theo) [1505], geboren te Uitgeest.
Gehuwd te Zeist met R. (Ria) SLOTEN [1510].
   7. m  Johannes Antonius (Han) [1506], geboren te Uitgeest.
Gehuwd met C. (Kick) WOUDA [1511].

IX.37    Petrus (Piet) de LEEUW [1026], marinier, kantoorbediende, administrateur, geboren op 30-03-1918 te Wormer, overleden op 08-02-1983 te Deventer op 64-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de LEEUW [264] (zie VIII.17) en Maria LEEGWATER [349].
Gehuwd te Wormer met Henrica Cornelia Maria BOON [1512], geboren te Beemster.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paulus Cornelis [1513], gedoopt te Wormer.
   2. v  Maria Anna [1514], geboren te Jisp, gedoopt te Wormer.
   3. m  Alexander Joannes Maria [1515], geboren te Jisp, gedoopt te Wormer.
   4. v  Lidwina Anthonia Maria [3633], geboren te Krommenie.
   5. m  Josepgh Stefanus [3880], geboren te Krommenie.
   6. v  Angela Maria [3881], geboren te Krommenie.
   7. v  Francisca Margaretha Maria [3882], geboren te Krommenie.

IX.39    Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027], geboren op 21-10-1919 te Wormer, gedoopt (RK) op 22-10-1919 te Wormer, overleden op 20-09-2012 te Wormer op 92-jarige leeftijd, begraven op 26-09-2012 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Cornelis de LEEUW [264] (zie VIII.17) en Maria LEEGWATER [349].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-07-1948 te Oude Niedorp met Johanna Regina (Ans) JONKER [1103], 26 jaar oud, geboren op 30-06-1922 te 't Veld, gem.Oude Niedorp, overleden op 02-04-2011 te Wormer op 88-jarige leeftijd, begraven op 08-04-2011 te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Gerardus (Cees) [1104] (zie X.70).
   2. v  Geertruida Maria (Trudy) [1105] (zie X.73).
   3. v  Maria Geertruida (Miep) [1106], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met René de GROOT [1117].
   4. m  Gerardus Maria Magdalena (Gerard) [1107] (zie X.76).
   5. m  Theodorus (Ted) [1108] (zie X.78).
   6. v  Elisabeth Johanna (Els) [1109], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Fred N.N. [1122].
   7. v  Joanna Maria (Jolanda) [1110], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Relatie met Gerrit N.N. [1124].
   8. m  Adrianus Petrus (Alex) [1111], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Monique N.N. [1125].

IX.46    Petrus A. LEEGWATER [1549], groentewinkelier, zoon van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie VIII.20).
Gehuwd met Margaretha (Gré) BRUIN [2111], 26 jaar oud, geboren op 23-06-1917, overleden op 23-03-1994 op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jonny [2112] (zie X.86).
   2. v  Corry [2113].
Gehuwd met Wim N.N. [2114].
   3. v  Betsie [2115] (zie X.91).
   4. v  Tineke [2116] (zie X.93).
   5. v  Greetje [2117].
Gehuwd met Diederick N.N. [2118].
   6. m  Jan [2119] (zie X.96).
   7. m  Aad [2120] (zie X.98).
   8. m  Peter A.J. [2121] (zie X.100).

IX.48    Antonius LEEGWATER [1550], geboren op 23-04-1917, overleden op 06-01-1945 op 27-jarige leeftijd, zoon van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie VIII.20).
Gehuwd met Marie VELDMAN [2122],

(Na het overlijden van Antonius is Marie hertrouwt met W. van Rijn.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Betsie [2123] (zie X.103).

IX.50    Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551], zoon van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie VIII.20).
Gehuwd met Johanna (Jans) BAKKER [2124], 24 jaar oud, geboren op 05-12-1919, overleden op 08-09-1992 op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [2125] (zie X.104).
   2. m  Peter [2126] (zie X.106).
   3. v  Els [2127] (zie X.109).
   4. v  Corry [2128] (zie X.111).
   5. m  Dick [2129] (zie X.112).
   6. m  Adrie [2130].
Gehuwd met Marty van ZONNE [2131].
   7. m  Wout [2132].
   8. m  Paul [2133] (zie X.117).
   9. m  Rob [2134].
Gehuwd met Lia van KLEEF [2135].
   10. m  J.J. (Hans) [2136] (zie X.121).
   11. v  Joke [2137].
   12. v  Karin [2138] (zie X.125).

IX.56    Cornelia Johanna (Corrie) LEEGWATER [1159], geboren op 14-12-1921 te 't Veld, overleden op 18-04-2007 te Waarland op 85-jarige leeftijd, dochter van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie VIII.20).
Gehuwd met Piet DANENBERG [2139], tuinder.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter [2140].
   2. v  Els [2141].
   3. v  Bernadette [2142].
   4. v  Marijke [2143].
   5. m  Jan [2144].

IX.58    Johanna (Jo) LEEGWATER [1552], dochter van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie VIII.20).
Gehuwd met Theo PAUëLSEN [2145].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter [2146].
   2. v  Elly [2147].
   3. v  Corry [2148] (zie X.134).
   4. v  Joke [2149].
   5. v  Willy [2150] (zie X.137).
   6. v  Thea [2151].
   7. v  Gerda [2152] (zie X.140).
   8. m  Hans [2153].

IX.60    Elisabeth (Bets) LEEGWATER [1553], dochter van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie VIII.20).
Gehuwd met Cornelis KRAAKMAN [2154], 37 jaar oud, tuinbouwer, geboren op 17-02-1918, overleden op 16-08-1976 op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kees [2155] (zie X.142).
   2. v  Marian [2156] (zie X.145).
   3. v  Els [2157] (zie X.147).
   4. v  Joke [2158].

IX.62    Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554], dochter van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie VIII.20).
Gehuwd met Gerardus J. GROEN [2159], 27 jaar oud, veehouder, geboren op 16-11-1924, overleden op 03-03-1985 op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Betsie [2160] (zie X.150).
   2. m  Gerard [2161] (zie X.151).
   3. v  Lia [2162] (zie X.154).
   4. v  C.J. (Tineke) [2163] (zie X.156).
   5. v  Marjo [2164].
   6. m  Ton [2165] (zie X.158).
   7. v  Atie [2166].
Gehuwd met Jan VLAMING [2167].
   8. m  Hans [2168], bollenkweker.
   9. m  Martien [2169] (zie X.163).

IX.67    Johannes (Jan) de LEEUW [1006], geboren op 11-03-1923 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 16-12-2013 te Wormer op 90-jarige leeftijd, begraven op 21-12-2013 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Nicolaas de LEEUW [561] (zie VIII.22) en Frederika (Rika) van DIEPEN [562].
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 09-05-1959 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 09-05-1959 te Wormer (RK) met Anna Elisabeth Cornelia (Annie) SPRINGVELD [1131], 31 jaar oud, geboren op 18-05-1927 te Amsterdam, overleden op 28-05-2007 te Zaanstad op 80-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Frederica Maria (Frida) [1586] (zie X.166).
   2. m  Nicolaas Antonius Johannes (Nico) [1132], geboren te Wormer.

IX.71    Afra Maria de LEEUW [1007], geboren op 15-08-1926 te Wormer, overleden op 14-04-2016 te Zaandam op 89-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas de LEEUW [561] (zie VIII.22) en Frederika (Rika) van DIEPEN [562].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Lodewijk van SCHAIK [1587].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Fredericus Maria [1588], gedoopt te Wormer.
   2. v  Hendrina Frederica Maria [1589], gedoopt te Wormer.
   3. m  Lodewijk Maria [1590], gedoopt te Wormer.
   4. m  Fredericus Maria Antonius [1591], gedoopt te Wormer.
   5. v  Afra Anna Maria [1592], gedoopt te Wormer.

IX.74    Elisabeth de LEEUW [1035], geboren op 04-09-1930 te Wormer, gedoopt (RK) op 05-09-1930 te Wormer, overleden op 07-12-1982 te Heemskerk op 52-jarige leeftijd, begraven te Castricum, Algemene Begraafplaats, dochter van Nicolaas de LEEUW [561] (zie VIII.22) en Frederika (Rika) van DIEPEN [562].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-04-1958 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 16-04-1958 te Wormer (RK) met Albertus Reijnerus Maria VELZEBOER [1127], 36 jaar oud, geboren op 15-03-1922 te Purmerend, overleden op 02-10-1987 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nicolette Jacqueline [1133], beeldend kunstenares, geboren op 13-10-1960 te Koog aan de Zaan, overleden 2004 te Amsterdam.
   2. v  Adriana Alexandra Elisabeth (Chandra) [1134], tekenlerares, geboren op 13-06-1962 te Castricum, overleden op 14-09-1991 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd, begraven te Castricum, Algemene Begraafplaats.

IX.80    Afra Antonia de LEEUW [1054], geboren op 04-10-1918 te Oss, overleden op 28-09-2005 op 86-jarige leeftijd, begraven te Utrecht, RK begraafplaats St.Barbara,

(Afra Antonia is erkend door Antonius.)

, dochter van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-08-1946 te Zaandam met Ferdinand Johannes KRAH [1355], 25 jaar oud, geboren op 26-03-1921 te Zaandam, overleden op 21-11-1991 te Utrecht op 70-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1991 te Utrecht, RK begraafplaats St.Barbara, zoon van J.P. KRAH [1356] en A.C.E. TOUSSAINT [1357].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Gertruda Agnes (Willy) [1358] (zie X.176).
   2. m  Antonius Ferdinandus Johannes (Ton) [1359] (zie X.177).
   3. v  Afra Jacoba [1360] (zie X.180).

IX.82    Franciscus Antonius (Frans) de LEEUW [567], geboren op 09-10-1920 te Wormer, overleden op 13-01-1999 te Zaanstad op 78-jarige leeftijd, begraven te Wormerveer, Begraafplaats Noord, bronnen, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-11-1943 te Wormerveer met Cornelia Johanna BEIJER [1078], 18 jaar oud, geboren op 09-01-1925 te Wormerveer, overleden op 02-10-1996 te Zaanstad op 71-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1995 te Wormerveer, Begraafplaats Noord, dochter van Jacob BEIJER [1363] en Maartje NIBBERING [1364].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jacoba Gertruda (Truus) [1361], geboren te Wormerveer.
Echtgenoot is Hennie KONST [1362].
   2. m  Jacobus Franciscus Antonius (Koos) [1365], geboren te Zaandam.

IX.84    Cornelis (Cor) de LEEUW [902], arbeider papierfabriek, geboren op 27-03-1922 te Wormer, gedoopt (RK) op 28-03-1922 te Wormer, overleden op 12-09-1992 te Zaanstad op 70-jarige leeftijd, begraven te Krommenie, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer met Wilhelmina (Mien) BOURGONJE [1366], geboren te Brummen, dochter van Martinus BOURGONJE [1367] en Everdina HENDRIKS [1368].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Jozeph (Tonnie) [1369] (zie X.184).
   2. v  Everdina Maria (Ineke) [1370] (zie X.187).

IX.88    Antonia Geertruda (Tonie) de LEEUW [903], geboren op 08-11-1924 te Wormer, gedoopt (RK) op 08-11-1924 te Wormer, overleden op 27-06-2004 te Wormer op 79-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, dochter van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd voor de kerk te Wormer, gescheiden te Wormer van Petrus Wilhelmus BOS [1371], geboren te Westzaan, zoon van Martinus BOS [1372] en Anna BOON [1373].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Antonia Geertruida (Ans) [1593] (zie X.189).
   2. m  Antonius Petrus (Ton) [1594] (zie X.190).
   3. v  Liduina Johanna (Linda) [1595], gedoopt te Assendelft.
Gehuwd voor de kerk (1) te Wormer met Johannes Koenraad KORVER [1596], geboren te Wormer, zoon van Petrus Cornelis KORVER [1597] en Alberta Maria van VELZEN [1598].
Gehuwd (2) te Urgüp, Turkije met Faruk POLATKAN [1599], geboren te Sivas, Turkije.

IX.89    Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055], veehoudersknecht, fabrieksarbeider, arbeider papierfabriek, corveeër ziekenhuis, geboren op 30-04-1926 te Wormer, gedoopt (RK) op 01-05-1926 te Wormer, overleden op 11-03-1994 te Beverwijk op 67-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1994 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-02-1951 te Purmerend, gescheiden na 20 jaar op 19-01-1972 te Beemster van Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374], geboren op 04-03-1933 te Beemster, overleden voor 1994, dochter van Petrus EVERAARS [1375] en Catharina MEKKEN [1376].
Partner is Rinkje BOORSMA [1385].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Catharina Geertruda [1377] (zie X.197).
   2. m  Petrus Antonius [1378] (zie X.198).
   3. v  Geertruida Catharina (Tiny) [1379] (zie X.201).
   4. v  Euphronia Maria (Irma) [1380], geboren op 12-03-1956 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-03-1956 te Wormer, overleden op 21-03-1959 te Purmerend op 3-jarige leeftijd, begraven te Wormer.
   5. m  Joannes Nicolaas (Sjon) [1381] (zie X.203).
   6. v  Elisabeth Maria (Lia) [1382] (zie X.206).
   7. m  Nicolaas Johannes [1383], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   8. v  Irma Euphronia Maria [1384] (zie X.209).

IX.93    Wouterus Petrus (Wout) de LEEUW [1056], geboren op 25-09-1928 te Wormer, gedoopt (RK) op 26-09-1928 te Wormer, overleden op 12-12-2009 te Wormer op 81-jarige leeftijd, begraven op 17-12-2009 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd te De Rijp met Johanna Catharina (Henny) SOMBROEK [1068], geboren te De Rijp, dochter van Theodorus SOMBROEK [1386] en Jansje BOMMER [1387].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sandra Johanna (Sandra) [1069] (zie X.211).
   2. m  Marcellinus Anthonius (Marcel) [1070] (zie X.212).

IX.95    Engelbertus (Bertus, Ber) de LEEUW [1057], geboren op 24-07-1930 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-07-1930 te Wormer, overleden op 08-09-1997 te Hoorn op 67-jarige leeftijd, begraven op 12-09-1997 te Bovenkarspel, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-04-1958 met Johanna Maria Gerarda HUISMANS [1388], 25 jaar oud, geboren op 15-01-1933 te Krommenie, overleden op 06-09-2007 op 74-jarige leeftijd, begraven op 11-09-2007 te Bovenkarspel, RK kerkhof, dochter van Willem HUISMAN [1389] en Elisabeth SNIJDER [1390].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Raymundus Wilhelmus Antonius (Raymond) [1391] (zie X.214).
   2. m  Ronaldus Maria Aloysius (Ron) [1392] (zie X.216).
   3. v  Elisabeth Maria Johanna (Elma) [1393] (zie X.219).

IX.98    Geertruda Jacoba (Truus) de LEEUW [1058], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Cornelis Martinus LIEFTING [1395], geboren te Beverwijk, zoon van Dirk LIEFTING [1396] en Wilhelmina DUIJKER [1397].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Geertruda Johanna Cornelia (Wilma) [1398] (zie X.221).
   2. m  Cornelis Antonius Jacobus (Kees) [1399], geboren te Beverwijk.
   3. m  Robert Martinus Johannes [1400], geboren te Beverwijk.

IX.99    Johannes de LEEUW [1059], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd te Wormerveer met Cornelia (Cora) HOOIJSCHUUR [1401], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antoinette Patricia (Anja) [1402] (zie X.225).
   2. m  Dimitrie [1403], geboren te Wormer.

IX.103    Martinus Maria (Martin, Joep) de LEEUW [1053], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer,

(Joep was een verdienstelijk voetballer bij WSV.)

, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd te Zaandam met Louise Aagje (Louise) HEUS [1404], 20 jaar oud, geboren op 06-09-1949 te Zaandam, overleden op 05-09-2006 te Wormer op 56-jarige leeftijd, begraven op 11-09-2006 te Wormer, dochter van Hans HEUS [1405] en Gré de BOER [1406].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Esther Mireille (Esther) [1407], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. v  Astrid Jolanda (Astrid) [1408], geboren te Wormerveer.

IX.105    Ferdinandus Maria (Ferrie) de LEEUW [1354], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie VIII.24) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd met Dinie BURGERS [1409], geboren te Wormer, dochter van W.G. BURGERS [1410] en Maartje BAND [1411].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Carola [1412], geboren te Wormer.
   2. m  Jeffrey [1413].

IX.110    Afra Alida DEKKER [1559], geboren te Akersloot, dochter van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie VIII.27).
Gehuwd met Laurentius Nicolaas BERGER [2170].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Agatha Angelica [2171] (zie X.232).
   2. v  Agatha Laurence Maria [2172].
Gehuwd met Zacharias Jan REEKERS [2173].
   3. m  Johannes Cornelis Laurentius [2174], geboren op 21-04-1956, overleden op 23-04-1983 op 27-jarige leeftijd.
   4. v  Catharina Afra Maria [2175] (zie X.237).
   5. m  Johannes Laurentius Maria [2176], hovenier.
Gehuwd met Gertruda Margaretha Elisabeth Johanna FRANSE [2177], jurist.

IX.111    Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560], geboren te Bergen, zoon van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie VIII.27).
Gehuwd te Alkmaar met Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Theodorus [2179] (zie X.240).
   2. v  Maria Catharina [2180] (zie X.243).
   3. v  Johanna Maria Agnes (Joke) [2181] (zie X.245).
   4. v  Catharina Maria (Karin) [2182] (zie X.247).
   5. v  Petronella Maria (Paulien) [2183], geboren te Bergen.
Gehuwd met Frank NIEMANS [2184], geboren te Amsterdam.
   6. m  Theodorus Antonius [2185] (zie X.250).
   7. v  Annemaria (Anneriet) [2186].
Gehuwd met Arnoud Rudolf GADELLA [2187], geboren te Amsterdam.

IX.113    Bartholomeus Johannes DEKKER [1561], veehouder, geboren te Bergen, zoon van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie VIII.27).
Gehuwd met Johanna KRAAKMAN [2188], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Wilhelmina [2189], geboren te Bergen.
Gehuwd met Cornelis RAMAKER [2190], geboren te Zaandam.
   2. m  Johannes Cornelis [2191] (zie X.256).
   3. m  Cornelis Theodorus [2192] (zie X.258).
   4. v  Wilhelmina Aleida [2193], pianolerares, geboren te Bergen.
   5. v  Johanna Elisabeth [2194] (zie X.262).
   6. v  Alida Maria [2195] (zie X.264).
   7. v  Elisabeth Maria [2196] (zie X.266).

IX.117    Cornelis Johannes DEKKER [1564], veehouder, zoon van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie VIII.27).
Gehuwd met Johanna Anna (Jans) BOT [2197], geboren op 26-08-1930, overleden op 10-11-1973 op 43-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Johanna Margaretha (Anja) [2198] (zie X.268).
   2. m  Johannes Theodorus Cornelis (Hans) [2199] (zie X.269).
   3. m  Theodorus Johannes Engelbertus [2200] (zie X.271).
   4. m  Wouterus Cornelis [2201] (zie X.273).
   5. v  Johanna Anna (Netty) [2202] (zie X.276).
   6. v  Maria Anna (Marian) [2203], geboren op 07-03-1963, overleden op 17-03-1963 te Alkmaar, 10 dagen oud.
   7. v  Maria Anna (Marian) [2204] (zie X.279).
   8. v  Catharina Johanna (Tineke) [2205].
Partner is Petrus Johannes HEIJSTRA [2206], boekbinder.

IX.121    Alida Theresia DEKKER [1566], geboren te Bergen, dochter van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie VIII.27).
Gehuwd te Heiloo met Piet M. KONIJN [2207], geboren te Heiloo.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Walther [2208], geboren op 12-06-1956 te Heiloo, overleden op 29-05-1958 op 1-jarige leeftijd.
   2. v  Elly [2209] (zie X.284).
   3. m  Walther [2210] (zie X.285).
   4. m  Jos [2211], geboren te Heiloo.
   5. m  Peter [2212] (zie X.288).

IX.125    Petrus Nicolaas Cornelis DEKKER [1570], veehouder, geboren te Bergen, zoon van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie VIII.27).
Gehuwd met Geertruida Anna Maria van SAASE [2213], geboren te Schermerhorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Petrus Maria [2214] (zie X.290).
   2. v  Anna Geertruida Maria [2215], geboren op 17-02-1965 te Heiloo, overleden op 18-04-1992 op 27-jarige leeftijd.
   3. m  René Johannes Maria [2216], financieel adviseur, geboren te Heiloo.
Gehuwd met Angela BROUWER [2217], geboren te Heiloo.
   4. v  Monica Johanna Alida [2218], geboren te Heiloo.
Gehuwd met Ron BUUR [2219], elektroinstallateur, geboren te Heiloo.

IX.130    Johanna Cornelia DEKKER [1573], bloemkweker, geboren te Bergen, dochter van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie VIII.27).
Gehuwd met J.S. van der VELDEN [2220], bloemkweker, geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  E.J.G.M [2221] (zie X.298).
   2. v  J.E.M. [2222] (zie X.300).
   3. m  P.J.M. [2223] (zie X.301).
   4. m  J.M.M. [2224], accountant, geboren te Alkmaar.

IX.132    Afra Maria (Afra) de LEEUW [1009], geboren te Wormer, dochter van Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261] (zie VIII.28) en Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558].
Gehuwd te Wormer met Hermanus Antonius Francuscus (Herman) MEIJER [1600], 28 jaar oud, veehouder, geboren op 14-02-1933 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-05-1933 te Wormer, overleden op 15-12-2017 te Wormer op 84-jarige leeftijd, begraven op 21-12-2017 te Wormer, Algemene Begraafplaats, zoon van Petrus Antonius MEIJER [1601] en Elisabeth Anna Maria WAMELINK [1602].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ronald Engelbertus Maria (Ron) [1603] (zie X.304).
   2. v  Elisabeth Johanna Maria (Ellen) [1604] (zie X.307).
   3. v  Johanna Afra Maria (José) [1605] (zie X.309).

IX.134    Johanna Maria (Jo) de LEEUW [1010], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261] (zie VIII.28) en Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Nicolaus Laurentius (Nick) FLORIS [1128], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis FLORIS [1129] en Petronella LIMMEN [1130].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Afra Maria (Joke) [1627] (zie X.311).
   2. v  Agatha Petronella Maria (Anita) [1628], gedoopt te Wormer.
   3. m  Joannes Jozef (John) [1629], gedoopt te Wormer.
   4. m  Pieter Cornelis [1630], gedoopt te Wormer.

IX.136    Clara Alida Maria de LEEUW [1011], kleuterleidster, geboren te Zaandam, gedoopt te Wormer, dochter van Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261] (zie VIII.28) en Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Joannes Nicolaas Maria de WOLF [1126], apotheker, geboren te Purmerend, zoon van Gerardus Reijnerus de WOLF [1646] en Margaretha Joanna VELZEBOER [1647].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paulus Johannes [1648] (zie X.315).
   2. m  Robertus Joannes [1649], apotheker, geboren te Oudorp.
Gehuwd met Aouktje Grietje KASPERS [1650], apotheker, geboren te Winschoten.
   3. v  Clara Margaretha Maria (Carla) [1651], geboren te Alkmaar.
Gehuwd met Adrianus Matheus Maria (Mario) SMIT [1652], graficus, geboren te 't Zand.

IX.138    Elisabeth Geertruda Maria (Bep) de LEEUW [1501], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261] (zie VIII.28) en Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Antonius Johannes Josephus Theodorus (Ton) van OVERBEEK [1653], makelaar, geboren te Beemster, zoon van Hermanus Antonius van OVERBEEK [1654] en Catharina Anna Maria MUNNIKHUIS [1655].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna Maria (Joyce) [1656], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. v  Catharina Maria (Ingrid) [1657] (zie X.323).
   3. v  Laurentia Maria (Laura) [1658], geboren te Wormer.
   4. m  Michael Antonius [1659], geboren te Wormer.

IX.141    Marie KONIJN [1917], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Auguust van CAMPEN [2225].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ed [2226].
   2. m  Jan [2227].
   3. v  Wilna [2228].
   4. v  Ineke [2229].
   5. m  Peter [2230].
   6. m  Alex [2231].
   7. m  Marcel [2232].

IX.143    Truus KONIJN [1918], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Adriaan KROON [2233].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wim [2234].
   2. m  Jos [2235].
   3. v  Trudy [2236].
   4. v  Wilhelmien [2237].
   5. v  José [2238].

IX.147    Fien KONIJN [1921], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Cees DAALMEIJER [2239].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hein [2240].
   2. m  Jan [2241].
   3. m  Kees [2242].

IX.149    Piet KONIJN [1923], zoon van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Siepie MENSINK [2243].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [2244].
   2. m  Peter [2245].
   3. m  Kees [2246].
   4. v  Trees [2247].
   5. v  Annemieke [2248].
   6. m  Frans [2249].
   7. m  Sjors [2250].

IX.151    Jan KONIJN [1924], zoon van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Rie van GELDEREN [2002] (zie IX.422).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wim [2252].
   2. v  Elma [2253].
   3. v  Gertruud [2254].
   4. v  Carla [2255].

IX.153    Mien KONIJN [1925], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Rein BAKKER [2251].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hannie [2256].
   2. v  Wilhelmien [2257].
   3. m  Olfert [2258].
   4. m  Jan [2259].
   5. m  Kees [2260].

IX.154    Klaas KONIJN [1926], zoon van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Riet STADEGAARD [2261].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan [2262].
   2. v  Anneke [2263].
   3. m  Peter [2264].

IX.157    Toni KONIJN [1927], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Gerard BLEUMINK [2265], 26 jaar oud, geboren op 02-07-1930, overleden voor 1990.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trudy [2266].
   2. m  Edwin [2267].

IX.158    Thom KONIJN [1928], zoon van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Guus de JONG [2268].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hans [2269].
   2. v  Anita [2270].
   3. m  Thom [2271].
   4. m  Paul [2272].
   5. m  Martin [2273].

IX.161    Riet KONIJN [1929], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie VIII.34).
Gehuwd met Jan BOON [2274].
Uit dit huwelijk:
   1. m  John [2275].
   2. v  Marion [2276].
   3. m  Kees [2277].
   4. m  Marcel [2278].
   5. m  Richard [2279].

IX.163    Antonius Cornelis MEIJER [1931], winkelier (wijnhandel 'Chateau 26'), geboren op 13-05-1917, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 09-07-1994 te Wormer op 77-jarige leeftijd, begraven op 13-07-1994 te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Elisabeth Cornelia (Lies) WESSELING [2280], dochter van Joannes WESSELING [2281] en Cornelia BRUIN [2282].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hermanus [2283], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Kerstin N.N. [2284].
   2. v  Elisabeth Johanna (Els) [2285] (zie X.375).
   3. v  Alida Elisabeth (Alice) [2286] (zie X.377).
   4. v  Cornelia Johanna (Cora) [2287] (zie X.379).

IX.166    Gertrudis Maria (Truus) MEIJER [1932], gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Simon Klaas VROUWE [2288], 30 jaar oud, geboren op 18-09-1912, overleden op 13-06-1986 op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gré [2289].
   2. v  Engel [2290].
   3. v  Lida [2291].
   4. v  Annemarie [2292].
   5. v  Cora [2293].
   6. v  Trudie [2294].
   7. m  Herman [2295].

IX.170    Anna Gertrudis MEIJER [1935], geboren op 24-09-1920 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 20-01-1986 op 65-jarige leeftijd, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Joannes Hermanus HUIJSMAN [2296], smid, geboren te Zaandam, zoon van Joannes HUIJSMAN [2297] en Maria PELK [2298].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lida [2299].
   2. v  Ria [2300].
   3. m  Jan [2301].
   4. m  Herman [2302].
   5. m  Gerard [2303].
   6. v  Anita [2304].

IX.174    Johanna Wilhelmina (Jans) MEIJER [1940], gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Gijsbertus Johannes Stephanus van der MEER [2305].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Hermanus [2306], gedoopt te Wormer.
   2. v  Alida Sophia (Lia) [2307], gedoopt te Wormer.
   3. v  Fieneke [2308].
   4. v  Joke [2309].
   5. m  Elsa [2310].
   6. m  Herman [2311].

IX.175    Laurentius (Louw) MEIJER [1941], gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Maria Wilhelmina FENS [2312], dochter van Adrianus FENS [2313] en Joanna C. BOUWENS [2314].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus Adrianus [2315], geboren te Wormer.
   2. v  Johanna Cornelia (Joke) [2316], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.
   3. m  Adrianus Laurentius (Andries) [2317], geboren te Wormer.

IX.177    Petrus Canisius MEIJER [1942], gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd met Wilhelmina (Miep) van TIL [2318].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robertus [2319], gedoopt te Wormer.
   2. m  Gerardus [2320], gedoopt te Wormer.
   3. m  Marcellinus [2321], gedoopt te Wormer.
   4. m  Guus [2322].
   5. v  Yvonne [2323].

IX.179    Thomas Matthias MEIJER [1943], gedoopt te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd met Jo SCHOREL [2324].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margo [2325].
   2. m  Herman [2326].
   3. m  Han [2327].
   4. v  Anja [2328].
   5. m  Leo [2329].
   6. m  Mark [2330].

IX.181    Joannes Marcellinus MEIJER [1944], gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Elisabeth Joanna Gerarda (Bep) HERMSEN [2331], dochter van Gerardus HERMSEN [2332] en Joanna Gerarda PETERS [2333].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus Gerardus [2334], gedoopt te Wormer.
   2. v  Johanna Bernadette (Anja) [2335], geboren te Wormer.
   3. v  Alida Maria (Alda) [2336], geboren te Wormer.

IX.184    Alida Cornelia (Alie) MEIJER [1945], gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Theodorus (Ted) HEIJNE [2337], geboren te Wormerveer, zoon van Anton HEIJNE [2338] en Geertruida KELDER [2339].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Hermanus [2340], geboren te Krommenie.
   2. v  Lidia [2341].
   3. m  Herman [2342].
   4. m  Dirk [2343].

IX.186    Maria Cornelia (Ria, Rie) MEIJER [1946], gedoopt (RK) te Wormer,

(Rie Meijer was in 1955, 1956 en 1959 Nederlands schaatskampioen allround. Check https://nl.wikipedia.org/wiki/Rie_Meijer)

, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie VIII.36).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Jan Jacob (Jan) SCHOUTE [2344].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Brigetta (Marit) [2345], gedoopt te Wormer.
   2. v  Petronella Maria (Petra) [2346], gedoopt te Wormer.
   3. m  Johannes (Nils) [2347], gedoopt te Wormer.
   4. v  Christina Maria (Christa) [2348], gedoopt te Wormer.

IX.187    Cornelis (Cees) GROOT [1947], geboren op 28-03-1925, overleden op 14-11-1969 op 44-jarige leeftijd, zoon van Lourens GROOT [811] (zie VIII.37) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Wilhelmina Catharina Maria (Miep) GRANDIEK [2349], gedoopt te Wormer,

(Na het overlijden van Cees is Miep hertrouwt met Nico de Koning.)

, dochter van Pieter GRANDIEK [2350] en Christina STEEN [2351].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rens [2352].
   2. m  Piet [2353].
   3. m  Thom [2354].
   4. m  Albert [2355].
   5. m  Niels [2356].

IX.189    Henricus Cornelis (Henk) GROOT [1948], zoon van Lourens GROOT [811] (zie VIII.37) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd te Wormer met Catharina Luidina (Toos) GÖTZ [2357], dochter van Willem Antonius Johannes Baptist GÖTZ [2358] en Anna KLOS [2359].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lourens [2360].
   2. m  Wim [2361].

IX.192    Gertrudis Maria (Truus) GROOT [1949], dochter van Lourens GROOT [811] (zie VIII.37) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd met Gerardus Josephus van OIJEN [2362], zoon van Joannes van OIJEN [2363] en Antonia JANSSEN STEENBERGEN [2364].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan [2365].
   2. v  Margaret [2366].
   3. v  Diana [2367].

IX.194    Margaretha GROOT [1950], geboren te Wormer, dochter van Lourens GROOT [811] (zie VIII.37) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Gerardus Antonius CONIJN [2368], zoon van Cornelis Hendrikus CONIJN [2369] en Anna HEIJNE [2370].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Laurentius Gerardus (Cees) [2371], gedoopt te Wormerveer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Christina Elisabeth Maria JONKER [2372], gedoopt te Alkmaar.
   2. v  Margaretha Anna Francina (Marga) [2373], ziekenverzorgster, geboren te Wormerveer.
Gehuwd te Wormer met Wilhelmus Laurentius Maria BRINKMAN [2374], geboren te Alkmaar.
   3. m  Laurentius Franciscus Josephus (Rens) [2375], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Anna Maria Elisabeth BURGHGRAAFF [2376].
   4. v  Anna Maria Christina (Annemieke) [2377], gedoopt te Wormer.
   5. m  Gerardus Johannes Petrus [2378], gedoopt te Wormer.
   6. m  Alexander Leonardus Wilhelmus [2379], gedoopt te Wormer.

IX.197    Cornelia Adriana GROOT [1952], dochter van Lourens GROOT [811] (zie VIII.37) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Henricus Gerardus JONKER [2380], zoon van Nicolaas JONKER [2381] en Huberta SIER [2382].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margriet [2383].
   2. m  Nico [2384].
   3. v  Laura [2385].
   4. v  Carla [2386].
   5. v  Agnes [2387].

IX.199    Jo GROOT [1953], dochter van Lourens GROOT [811] (zie VIII.37) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd met Piet TAMBACH [2388].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Corlis [2389].
   2. m  Frank [2390].

IX.201    Nel GROOT [1954], dochter van Lourens GROOT [811] (zie VIII.37) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd met Nico MAAS [2391].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ingrid [2392].
   2. m  René [2393].

IX.202    Thomas GROOT [1955], zoon van Lourens GROOT [811] (zie VIII.37) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd met Carole HERD [2394].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas [2395].
   2. m  Nico [2396].
   3. v  Trudy [2397].
   4. v  Rachel [2398].
   5. v  Megan [2399].

IX.205    Ans van BAARSEN [1956], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd op 09-04-1923 met Frits RUCKERT [2400].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hanneke [2401].
   2. m  Gerard [2402].
   3. m  Ronnie [2403].
   4. v  Ans [2404].

IX.207    Truus van BAARSEN [1957], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd met Jan ROET [2405].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sjaak [2406].
   2. v  Trudy [2407].
   3. m  Theo [2408].
   4. v  Lida [2409].
   5. m  Tony [2410].
   6. v  Ati [2411].

IX.209    Johanna Maria van BAARSEN [1958], geboren te Beemster, dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd te Beemster met Jacobus Nicolaas KRAMER [2412], 26 jaar oud, caféhouder, begrafenisondernemer, geboren op 26-02-1925 te Ilpendam, overleden op 04-01-2003 op 77-jarige leeftijd, begraven op 08-01-2003 te 't Veld, zoon van Nicolaas Johannes KRAMER [2413] en Maria Geertruida Jacoba STUIJT [2414].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Geertruida Jacobs [2415], geboren te Uitgeest.
   2. m  Cornelis Jacobus [2416], geboren te Uitgeest.
   3. v  Hillegonda Johanna Maria (Gonnie) [2417], geboren te Uitgeest.
   4. v  Johanna Maria (Joke) [2418], geboren te Uitgeest.
   5. v  Catharina Geertruida (Tini) [2419], geboren te 'Veld.
   6. m  Franciscus Jacobus [2420], geboren te 't Veld.

IX.211    Wil van BAARSEN [1959], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd met Cor KNIJN [2421].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joke [2422].
   2. m  Kees [2423].
   3. v  René [2424].
   4. v  Gerda [2425].
   5. m  Walter [2426].

IX.213    Nel van BAARSEN [1960], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd met Petrus SPEKKEN [2427], geboren te Wognum, zoon van Simon SPEKKEN [2428] en Catharina Petronella PRONK [2429].
Uit dit huwelijk:
   1. m  John [2430].
   2. v  Truus [2431].
   3. m  Peter [2432].
   4. m  Hans [2433].
   5. m  Marcel [2434].

IX.214    Cornelis (Kees) van BAARSEN [1961], bloemkweker, zoon van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Catharina Alida Maria BUTTER [2435], gedoopt te Wormer, dochter van Jacobus Antonius Maria BUTTER [2436] en Wilhelmina GRAAF [2437].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Gertrudis Maria (Wilma) [2438], geboren te Beemster.
   2. m  Cornelis Johannes (Kees) [2439], bloemkweker, geboren te Beemster.
   3. v  Catharina Maria (Karin) [2440].

IX.217    Alida Theresia van BAARSEN [1962], geboren te Beemster, dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd te Wormer met Klaas BRANDJES [2441], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gudo [2442].
   2. m  Nico [2443].

IX.221    Tonie van BAARSEN [1965], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd met Henk van ETTEN [2444].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kees [2445].
   2. m  Harry [2446].

IX.222    Jan van BAARSEN [1966], zoon van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie VIII.41).
Gehuwd met Afra BESSELING [2447].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gonda [2448].
   2. m  Nico [2449].
   3. v  Anja [2450].

IX.224    Kees GROOT [1968], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie VIII.42) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Lena BUIS [2451].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rina [2452].
   2. v  Irma [2453].
   3. v  Miranda [2454].

IX.226    Wim GROOT [1969], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie VIII.42) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Alie de MOEL [2455].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilma [2456].
   2. v  Anneke [2457].

IX.228    Thomas GROOT [1970], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie VIII.42) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Riet VENDEL [2458].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wineke [2459].
   2. v  Carola [2460].
   3. v  Rosemary [2461].
   4. v  Sylvia [2462].

IX.231    Truus GROOT [1971], dochter van Thomas GROOT [1060] (zie VIII.42) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Cor SANDER [2463].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ina [2464].
   2. m  Thomas [2465].
   3. m  Jan [2466].
   4. m  Cor [2467].
   5. v  Trudy [2468].

IX.233    Jopie GROOT [1972], dochter van Thomas GROOT [1060] (zie VIII.42) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Hans GROEN [2469].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Corrie [2470].
   2. v  Willie [2471].

IX.234    Gerard GROOT [1973], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie VIII.42) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Ank KOPPES [2472].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thom [2473].
   2. m  Ger [2474].

IX.236    Loek GROOT [1974], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie VIII.42) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Luci VELDT [2475].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jolanda [2476].
   2. m  Thom [2477].
   3. m  Mark [2478].

IX.238    Peter GROOT [1975], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie VIII.42) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Janny FATELS [2479].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bert [2480].
   2. v  Monique [2481].

IX.240    Nico JONK [1976], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie VIII.45).
Gehuwd met Henny TELLEMAN [2482].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ronald [2483].
   2. m  Paul [2484].
   3. v  Sandra [2485].

IX.242    Cees JONK [1977], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie VIII.45).
Gehuwd met Willy LAMBREGTS [2486].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dick [2487].
   2. m  Kees [2488].

IX.245    Joop JONK [1978], dochter van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie VIII.45).
Gehuwd met Piet OUT [2489].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Katleen [3018].
   2. v  Annet [3019].
   3. v  Linda [3020].
   4. m  Peter [3021].
   5. m  Derck [3022].
   6. m  Richard [3023].

IX.246    Theo JONK [1979], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie VIII.45).
Gehuwd met Willy TELLEMAN [2490].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antoinet [2491].
   2. m  Kees [2492].
   3. v  Wendy [2493].

IX.248    Loek JONK [1980], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie VIII.45).
Gehuwd met Annie GROOT [2494].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tonni [2495].
   2. v  Greetje [2496].
   3. v  Ans [2497].
   4. m  Gerard [2498].
   5. m  Peter [2499].
   6. m  Erick [2500].

IX.250    Jan JONK [1981], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie VIII.45).
Gehuwd met Hanny NEELE [2501].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cor-Jan [2502].
   2. v  Linda [2503].

IX.257    Margaretha Afra (Gré) de LEEUW [1046], geboren op 22-04-1926 te Wormer, gedoopt (RK) op 23-04-1926 te Wormer, overleden op 14-12-2007 te Zaandam op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-12-2007 te Zaandam, bronnen, dochter van Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259] (zie VIII.48) en Anna DEKKER [382].
Gehuwd met N.N. [3024].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus (Rick) de LEEUW [3025] (zie X.538).

IX.259    Hermanus Johannes de LEEUW [1047], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259] (zie VIII.48) en Anna DEKKER [382].
Gehuwd te Tegelen met Martina Anna JACOBS [1660].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Johannes Wilhelmus [1661], gedoopt te Wormer.
   2. m  Johannes Cornelis [1662], gedoopt te Wormer.
   3. m  Hermanus Hubertus [1663], gedoopt te Wormer.
   4. m  Jacobus Maria [1664], gedoopt te Wormer.
   5. m  Jozef Maria [1665], gedoopt te Wormer.
   6. v  Maria Josephina Anna [1666], gedoopt te Wormer.
   7. m  Marinus Petrus Wilhelmus [1667], gedoopt te Wormer.

IX.264    Afra Geertruida de LEEUW [1049], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259] (zie VIII.48) en Anna DEKKER [382].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Joannes Franciscus OLIVIER [1668], zoon van Pieter OLIVIER [1669] en Maria de JONG [1670].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria [1671], gedoopt te Wormer.
   2. m  Petrus Joannes [1672], gedoopt te Wormer.
   3. m  Cornelis Johannes [1673], gedoopt te Wormer.

IX.265    Cornelis Johannes de LEEUW [1050], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259] (zie VIII.48) en Anna DEKKER [382].
Gehuwd te Jisp met Alida Catharina MOOREN [1516].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Johannes [1517], gedoopt te Wormer.
   2. v  Wilhelmina Maria [1518], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   3. m  Franciscus Cornelis Johannes [1519], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.

IX.276    Johannes Nicolaas de LEEUW [3589], geboren te Assendelft, zoon van Johannes Engelbertus de LEEUW [260] (zie VIII.50) en Agnes DEKKER [449].
Gehuwd te Aalsmeer met G.M. van der MEER [3593].
Uit dit huwelijk:
   1. m  H.S.M. (Rik) [3644].
   2. m  J.H.M. (John) [3647].
   3. m  Vincent [4031].

IX.284    Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017], geboren op 04-04-1913 te Wormerveer, zoon van Johannes Petrus SIERHUIS [252], fabrieksarbeider (1912), kunstschilder, en Johanna Afra (Jansje) de LEEUW [236] (zie VIII.60).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Catharina MOL [2504].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus Maria [2505] (zie X.556).
   2. m  Antonius Maria (Ton) [2506] (zie X.558).
   3. m  Gerard [2507].

IX.293    Johanna Maria (Jo) de LEEUW [1209], geboren op 23-05-1924 te Wormerveer, overleden op 17-03-2008 te Breda op 83-jarige leeftijd, begraven op 20-03-2008 te Breda, RK begraafplaats Zuylen, dochter van Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228] (zie VIII.62) en Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255].
Gehuwd met Jacobus Cornelis QUIRIJNEN [1211].
Uit dit huwelijk:
   1. m  William [3143].
Gehuwd met Lydia BOOT [3146].
   2. v  Gerda [3144].
   3. v  Pai [3145].
Gehuwd met Cor MAAS [3147].

IX.299    Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536], geboren op 15-09-1931 te Wormerveer, overleden op 03-04-2018 te Wormerveer op 86-jarige leeftijd, begraven op 10-04-2018 te Wormerveer, zoon van Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228] (zie VIII.62) en Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-08-1953 te Wormerveer met Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215], 17 jaar oud, geboren op 24-10-1935 te Wormerveer, overleden op 28-08-2002 te Wormerveer op 66-jarige leeftijd, begraven te Algemene begraafplaats Wormerveer-Noord,

(Lees meer)

, dochter van Johannes Gerardus KAAGMAN [4144] en Aafje PEERDEMAN [4145].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Nicolaas (Cees) [4119] (zie X.566).
   2. m  Johannes Gerardus (John) [4120] (zie X.568).
   3. m  Petrus Gerardus Adrianus (Peter) [4121] (zie X.570).
   4. m  Franciscus Maria (Frank) [4122] (zie X.572).
   5. v  Irma Afra Gerarda (Irma) [4123] (zie X.576).
   6. m  Paulus Gerardus (Paul) [4124] (zie X.578).

IX.310    Gerarda Theodora Maria (Gerda) de LEEUW [210], geboren te Padang Pandjang, Nederlands-Indië, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie VIII.68) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met Henk VOSKUIJL [214], 28 jaar oud, geboren op 26-11-1921 te Den Haag, overleden op 08-05-1999 te Etten-Leur op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wouter [220].
   2. v  Josephien [221].

IX.311    Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6], geboren op 06-06-1925 te Padang Pandjang, Nederlands-Indië, overleden op 13-05-1983 te Glimmen, gem.Haren (gn) op 57-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1983 te Den Haag, St.Barbara (grafrij H, graf 27), bronnen
klik voor groter formaat

(Geboren in 1925 en heeft tot 1935 in Nederlands-Indië gewoond. Theo is aan de HTS in Den Haag (werktuigbouw) opgeleid tot technisch ingenieur (Ing.). Was later gespecialiseerd in olie- en gasleidingen op olieplatforms. Begon zijn werkzame carrière bij BPM (Shell) en is voor die werkgever in 1954 naar Venezuela gegaan. Naar Nederland terug gekomen in 1963 mede om hun kinderen in Nederland naar de middelbare school te kunnen laten gaan. Heeft daarna kort voor de AKZO gewerkt en tot zijn overlijden bij de Gasunie.)

, zoon van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie VIII.68) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd te Rijswijk (zh), gehuwd voor de kerk te Den Haag, St.Gerardus Majella kerk met Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14], geboren te Voorburg, dochter van Cornelis Johannes MEEWISSE [594] en Sophia Maria ZEEGERS [883].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) [1] (zie X.582).
   2. v  Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) [16] (zie X.585).
   3. m  Cornelius Carolus Marie (Kees, Cassey) [17] (zie X.586).
   4. v  Theodora Catharina Maria (Dorien) [18] (zie X.590).
   5. v  Elisabeth Johanna Maria (Lisette) [19] (zie X.592).

IX.313    Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211], geboren op 27-02-1927 te Bang Kinang, Nederlands-Indië, overleden op 11-12-1975 te Sittard, ziekenhuis op 48-jarige leeftijd, begraven te Geleen, bronnen

(Studeerde eerst Indologie (zie onderaan), brak dat af op aanraden van zijn vader die in Nederlands-Indië geen toekomst meer zag. Volgde toen een politie-opleiding. Tijdens de keuring voor militaire dienst werd er hoge bloeddruk geconstateerd waardoor hij de politie-opleiding moest beëindigen. Haalde daarna een aantal handelsdiploma's en een graad in bedrijfsadministratie. Dat laatste werd zijn baan, eerst bij het petrochemie concern Caltex, later bij een bank en tot zijn overlijden bij Staatsmijnen. Was in zijn jeugd een erg goede voetballer bij de Haagse vereniging HBS. Speelde in de landelijke hoofdklasse o.a. tegen Faas Wilkes.
Wikipedia: Indologie is de studie van het Indonesisch en de cultuur, religie en geschiedenis van Indonesië of Nederlands-Indië. De studie tot indoloog is een opleiding voor Nederlandse bestuursambtenaren in de kolonie Nederlands-Indië.)

, zoon van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie VIII.68) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd te Den Haag met Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215], geboren te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Katharina Pauline Cristine (Kitty) [222] (zie X.594).
   2. v  Francisca Elisabeth (Cis) [223] (zie X.596).
   3. v  Evelina Gerarda (Evelien) [224] (zie X.598).

IX.316    Maria Anna (Mieke) de LEEUW [212], geboren te Wormerveer, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie VIII.68) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met Fernand Auguste (Fer) PRUYMBOOM [216], 31 jaar oud, geboren op 23-10-1926 te Gouda, overleden op 12-07-2001 te Leersum op 74-jarige leeftijd, begraven op 17-07-2001 te Leersum, Laresheim, zoon van Franciscus René PRUYMBOOM [1259] en Gertruda Hendrika Maria BOUTERS [1260].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nicoline Gertruda Theodora (Nicoline) [225] (zie X.600).

IX.320    Helena Johanna (Ena) de LEEUW [218], geboren te Kota Mobagoe, Noord Celebes, Nederlands-Indië, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie VIII.68) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met A.M. (Tom) OOSTERMAN [219].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marlies [226].
   2. m  Ernst [227].

IX.322    Maria Gerardina (Marietje, Rietje, Mia) de LEEUW [533], verkoopster, geboren op 10-01-1924 te Amsterdam, overleden op 07-01-1993 te Loosdrecht op 68-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie VIII.70) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-02-1942 te Amsterdam met Cornelis (Cor) KRAMER [1203], 26 jaar oud, geboren op 19-12-1915 te Amsterdam, overleden op 16-11-1972 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Maria [3894], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met C.J.M. NOZ [3897].
   2. m  Nicolaas Hermanus [3895], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met H. MENSENKAMP [3898].
   3. m  Pieter Cornelis [3896], geboren te Haarlemmermeer.

IX.324    Clasina Maria (Sientje, Clazien) de LEEUW [532], cassière, geboren op 01-02-1925 te Amsterdam, overleden op 19-08-1994 te Zeist op 69-jarige leeftijd, begraven te Bilthoven, OLVrouw van Altijd Durende Bijstand, dochter van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie VIII.70) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1949 te Amsterdam met Jilles Egidius Godefridus LUITEN [3851], 25 jaar oud, geboren op 02-09-1923 te Heemstede, overleden op 14-09-1967 te Amsterdam op 44-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Anna Elisabeth [3494], geboren te Amsterdam.
   2. v  Irma Clasina Maria [3495], geboren te Amsterdam.

IX.325    Gerardus Nicolaas (Gerard) de LEEUW [534], slager, geboren op 02-09-1927 te Amsterdam, overleden op 03-07-1987 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd,

(Heeft de slagerijen van zijn vader voortgezet.)

, zoon van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie VIII.70) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd te Amsterdam met Petronella Johanna Adriana KOOIJ [3595], geboren te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eduardus Gerardus [3892], geboren te Amsterdam.
   2. v  Belinda Petronella [3893], geboren te Amsterdam.

IX.327    Johannes Gerardus (Hans) de LEEUW [1202], geboren op 15-12-1944 te Amsterdam, overleden op 23-07-2003 te Wervershoof op 58-jarige leeftijd, begraven op 26-07-2003 te Zwaagdijk-Oost, RK begraafplaats, zoon van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie VIII.70) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd (1) te Rheden, gescheiden te Rheden van Jacoba Alida EVENBOER [3596], geboren te Oldebroek.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 28-04-1983 te Wervershoof met Elisabeth (Lies) DAVIDZON [1743], 32 jaar oud, geboren op 03-07-1950 te Enkhuizen, overleden op 27-09-2011 op 61-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Agnes [4034], geboren te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Dirk [1771], geboren op 22-06-1981 te Hoorn, overleden op 26-06-2009 te Grootebroek op 28-jarige leeftijd, begraven op 01-07-2009 te Zwaagdijk-Oost, RK begraafplaats.
Gehuwd te Stede Broec met Sylvia de WIT [1823], geboren te Zaanstad.
   3. m  Michiel [4035], geboren te Hoorn.

IX.353    Gerardus Petrus (Gerard) de LEEUW [1280], geboren op 11-08-1934 te Wormerveer, overleden, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie VIII.76) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd te Wormerveer, gescheiden te Wormerveer van Louise (Loes) VLEESENBEEK [1287], geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jetty [1288], geboren te Wormerveer.
   2. v  Linda [1289], geboren te Wormerveer.
   3. v  Karin [1290], geboren te Wormerveer.
   4. v  Marijke [1291], geboren te Wormerveer.
   5. v  Annemarie [1292], geboren te Wormerveer.
   6. v  Johanna Maria (Hanna) [1293], geboren te Zaandam.

IX.359    Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [1283], geboren op 14-07-1939 te Wormerveer, overleden, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie VIII.76) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd met Dirkje Jantina (Jannie) HOUTTUIN [1294], geboren te Middenbeemster.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Stefana Wouwina [1295], geboren te Wormerveer.

IX.361    Cornelis Jozef Maria (Cees) de LEEUW [1284], geboren te Wormerveer, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie VIII.76) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Echtgenote is Johanna (Janny) TAAMS [1296], geboren te Oostzaan.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacco [1297], geboren te Zaandam.
   2. m  Friso Johan (Friso) [1298] (zie X.624).

IX.363    Johannes Maria (Joop) de LEEUW [1285], geboren op 14-01-1943 te Wormerveer, overleden op 14-03-2006 te Alkmaar op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-03-2006 te Driehuis, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie VIII.76) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd met Christine Helena (Christel) SCHOONHOVEN [1299], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cynthia Helena (Cynthia) [1300] (zie X.627).
   2. v  Patricia Katherine Henriette (Patricia) [1301], geboren te Alkmaar.
Gehuwd met Michel SCHOUTEN [3031].

IX.366    Henry Gregorius (Harry) de LEEUW [1286], geboren te Wormerveer, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie VIII.76) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd te Zaandijk met Aleida Everdina VET [1303], geboren te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Claudia Jacoba [1304] (zie X.631).
   2. m  Alexander Henry [1305], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Desirée van den BRINK [1306], geboren te Harderwijk.

IX.369    Theodorus Gerardus RANDSHUIZEN [1983], geboren te Wormer, zoon van Johannes Franciscus Ferdinandus Petrus RANDSHUIZEN [788] (zie VIII.78) en Marijtje SCHOUWS [789].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Clazina Maria MAK [2508], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Albertus Theodorus [2509], geboren te Wormer.

IX.372    Johanna Petronella RANDSHUIZEN [1984], geboren te Wormer, dochter van Johannes Franciscus Ferdinandus Petrus RANDSHUIZEN [788] (zie VIII.78) en Marijtje SCHOUWS [789].
Gehuwd te Wormer met Jacobus Petrus HOEK [2510], geboren te Graft, zoon van Jacob HOEK [2511] en Anna Catharina WOLFF [2512].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rody [2513].

IX.376    Anna Hendrika BETJES [1989], geboren te Wormer, dochter van Jacobus Anthonius BETJES [1153], Bakker (1923), en Petronella Elisabeth RANDSHUIZEN [1016] (zie VIII.82).
Gehuwd te Wormer met Petrus BUTTER [2514], 37 jaar oud, geboren op 26-04-1916 te Wormer, overleden op 22-11-1988 te Wormer op 72-jarige leeftijd, begraven te Wormer, zoon van Joannes BUTTER [2515] en Johanna EEKEN [2516].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes J. [2517] (zie X.636).
   2. v  Petronella Joanna [2518], geboren te Wormer.
   3. m  Paulus Johannes [2519] (zie X.639).
   4. v  Maria Anna [2520], geboren te Wormer.
   5. m  Petrus Cornelis [2521], geboren te Wormer.

IX.398    Robbert (Rob) de LEEUW [3101], geboren te Amsterdam, zoon van Petrus Philippus Leopold (Piet) de LEEUW [1161] (zie VIII.105) en Hendrika Maria (Rieka) de MOOY [1162].
Gehuwd te IJsselmuiden met Jannie STOEL [3103], 23 jaar oud, geboren op 11-01-1938 te Kampen, overleden op 15-06-2016 te Kampen op 78-jarige leeftijd, begraven op 21-06-2016 te Kampen, begraafplaats Bovenbroek.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marjolijn [3114] (zie X.644).
   2. v  Trianka [3115] (zie X.646).

IX.401    Marijke de LEEUW [3102], geboren te Amsterdam, dochter van Petrus Philippus Leopold (Piet) de LEEUW [1161] (zie VIII.105) en Hendrika Maria (Rieka) de MOOY [1162].
Gehuwd met Han DEUN [3104].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Menno [3105].
   2. v  Brenda [3106].

IX.402    Theodorus Nicolaas Maria (Theo) de LEEUW [3085], geboren te Amsterdam, zoon van Nicolaas Albertus (Niek, Nico) de LEEUW [1163] (zie VIII.107) en Martha BUIS [1164].
Gehuwd te Amsterdam met Cornelia Johanna Maria (Lia) van DAM [3089], geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Henricus van DAM [3109] en Adriana Wilhelmina Cornelia Maria van der MEIJS [3110].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Esther Maria (Esther) [3090], geboren te Amsterdam.
   2. v  Jessica Christina (Jess) [3091], KLM stewardess, geboren te Amsterdam.

IX.405    Anna Maria (Ans) de LEEUW [3086], geboren te Amsterdam, dochter van Nicolaas Albertus (Niek, Nico) de LEEUW [1163] (zie VIII.107) en Martha BUIS [1164].
Gehuwd met J.D. (John) van WINGERDEN [3092].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ralf [3095].
   2. m  Arno [3096].

IX.409    Cornelia Johanna Maria (Lia) de LEEUW [3088], geboren te Amsterdam, dochter van Nicolaas Albertus (Niek, Nico) de LEEUW [1163] (zie VIII.107) en Martha BUIS [1164].
Gehuwd (1) met Klaas KUIT [3100].
Gehuwd (2) met Jan BUSING [3094], overleden 2016.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Tessa [3097].
   2. m  Barry [3098].
   3. m  Niels [3099].

IX.422    Rie van GELDEREN [2002], dochter van Willem van GELDEREN [1816] (zie VIII.132) en Grietje VROUWE [2001].
Gehuwd met Jan KONIJN [1924] (zie IX.151).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder IX.151).
 
X.9    Afra Maria de LEEUW [1029], geboren te Wormer, dochter van Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331] (zie IX.5) en Maria Johanna KEE [332].
Gehuwd met Cornelis Johannes GROOT [1438], geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Afra [1439].
   2. m  Petrus Cornelis [1440].
   3. v  Marijke Maria [1441].
   4. v  Jolanda Elizabeth Maria [1442].

X.13    Pieter Antonius de LEEUW [1031], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331] (zie IX.5) en Maria Johanna KEE [332].
Gehuwd te Krommenie met Dorothea Elisabeth GEUKE [1520].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Marco Petrus Johannes [1521].
Gehuwd met Marjolein VISSER [1522].
   2. v  Angelique Gesina Maria [1523] (zie XI.8).

X.16    Geertruida Johanna (Truus) de LEEUW [1444], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331] (zie IX.5) en Maria Johanna KEE [332].
Gehuwd met Josef WESTERVELD [1524].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Maria [1525].
Gehuwd met Jan Evert de BROUWER [1526].
   2. m  Michèl Franciscus [1527].

X.17    Jacobus Johannes de LEEUW [1445], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331] (zie IX.5) en Maria Johanna KEE [332].
Gehuwd te Wormerveer met Maria Theresia (Puck) van HOOGSTRATEN [1528].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maureen [1529].
Gehuwd met Renè BAKKER [1530].
   2. m  Bobby [1531].

X.26    Afra Petronella Maria SMIT [1453], dochter van Lucas Jacobus Theodorus SMIT [1450] en Geertruida Catharina (Truus) de LEEUW [1039] (zie IX.8).
Gehuwd met Cornelus Antonius van der LEE [2613].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eric Lucas Cornelis [2614].
   2. v  Martina Geertruida Alida [2615].

X.28    Geertruida Theodora Cornelia (Truus) SMIT [1454], dochter van Lucas Jacobus Theodorus SMIT [1450] en Geertruida Catharina (Truus) de LEEUW [1039] (zie IX.8).
Gehuwd met Nicolaas Jacobus SCHAGEN [2616].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ramon Jacques Luc [2617].
   2. v  Nicole Gertruud Maria [2618] (zie XI.19).

X.30    Maria Catharina Anna (Ria) SMIT [1455], dochter van Lucas Jacobus Theodorus SMIT [1450] en Geertruida Catharina (Truus) de LEEUW [1039] (zie IX.8).
Gehuwd met Jacobus Petrus ROET [2619].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Marc Jacobus Petrus [2620].
   2. v  Wendy Geertruida Elizabeth [2621].
   3. m  Luc Jacobus Petrus [2622].

X.32    Afra Klemensia de LEEUW [1479], geboren te Zaandijk, dochter van Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041] (zie IX.13) en Anna PIET [1476].
Gehuwd met Daniel Edward G. RIGOLLET [1674], geboren te Frankrijk.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eric Daniel Johannes [1675], geboren te Edmonton, Canada.
   2. m  Marc Hermanus [1676], geboren te Victoria, Canada.

X.33    Johannes Cornelis Maria de LEEUW [1480], geboren te Zaandijk, zoon van Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041] (zie IX.13) en Anna PIET [1476].
Gehuwd met Bep OOSTROOM [1532].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bas [1533].
   2. m  Wouter [1534].
   3. v  Renske [1535].

X.38    Klemensia Elisabeth (Clea) de LEEUW [1483], geboren te Zaandijk, dochter van Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041] (zie IX.13) en Anna PIET [1476].
Gehuwd met Theodorus Willebrordus Maria MATTHIJSEN [1677].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nanda Klemensia [1678], geboren te Bussum.
   2. v  Ester Elisabeth [1679].
   3. v  Marieke Theodora [1680].

X.46    Agnes Maria (Agnes) KLITSIE [1583], gedoopt te Wormer, bronnen

(Auteur van: Agnes Klitsie & Jeroen Hoogenboom, 2008. Tijd van onschuld. Een waargebeurde familiegeschiedenis. Boekerij. ISBN 978-94-6092-028-8.)

, dochter van Nicolaas KLITSIE [1576] en Afra de LEEUW [1025] (zie IX.34).
Partner is N.N. [4044].
Gehuwd (2) te Amsterdam, gescheiden te Alkmaar van Kees BUISMAN [4046], geboren te Hoorn.
Uit de eerste relatie:
   1. v  Eline DORJEE [4045], geboren te Wormerveer.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Thomas Robby (Thomas) [4047], geboren te Amsterdam.
   3. m  Timethy (Tim) [4048], geboren te Amsterdam.

X.70    Cornelis Gerardus (Cees) de LEEUW [1104], gedoopt te Wormer, zoon van Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027] (zie IX.39) en Johanna Regina (Ans) JONKER [1103].
Gehuwd met Carla N.N. [1112].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Josephine [1113].
   2. m  Thijs [1114].
   3. m  Niek [1115].

X.73    Geertruida Maria (Trudy) de LEEUW [1105], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027] (zie IX.39) en Johanna Regina (Ans) JONKER [1103].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Wim INEKE [1116].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Casper [2656].

X.76    Gerardus Maria Magdalena (Gerard) de LEEUW [1107], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027] (zie IX.39) en Johanna Regina (Ans) JONKER [1103].
Gehuwd met Monique N.N. [1118].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Twan [1120].
   2. v  Amanda [1121].

X.78    Theodorus (Ted) de LEEUW [1108], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027] (zie IX.39) en Johanna Regina (Ans) JONKER [1103].
Gehuwd met Irma N.N. [1119].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mick [1123].

X.86    Jonny LEEGWATER [2112], zoon van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie IX.46) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Marlies N.N. [2657].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marieke [2658].
   2. v  Greetje [2659].

X.91    Betsie LEEGWATER [2115], dochter van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie IX.46) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Fred N.N. [2660].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Irmo [2661].
   2. v  Lindy [2662].

X.93    Tineke LEEGWATER [2116], dochter van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie IX.46) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met John PAUW [2663].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Armand [2664].

X.96    Jan LEEGWATER [2119], zoon van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie IX.46) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Tineke HEUS [2665].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gijs [2666].
   2. v  Liesbeth [2667].

X.98    Aad LEEGWATER [2120], zoon van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie IX.46) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Joke SCHOUTEN [2668].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Maarten [2669].
   2. m  Joost [2670].

X.100    Peter A.J. LEEGWATER [2121], zoon van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie IX.46) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Greet HINKE [2671].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Paula Kim [2672].

X.103    Betsie LEEGWATER [2123], dochter van Antonius LEEGWATER [1550] (zie IX.48) en Marie VELDMAN [2122].
Gehuwd met C. (Kees) BROODMAN [2673].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christiaan [2674].
   2. v  Liane [2675].

X.104    Jan LEEGWATER [2125], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie IX.50) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Lida GROENLAND [2676].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yvonne [2677].
   2. m  Marsel [2678].
   3. v  Carola [2679].

X.106    Peter LEEGWATER [2126], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie IX.50) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Linda van BAAR [2680].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Monieck [2681].
   2. v  Lizette [2682].
   3. v  Charlotte [2683].

X.109    Els LEEGWATER [2127], dochter van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie IX.50) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Jan DEKKER [2684].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sabina [2685].
   2. v  Linda [2686].

X.111    Corry LEEGWATER [2128], dochter van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie IX.50) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Joop STOOP [2687].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lindy [2688].

X.112    Dick LEEGWATER [2129], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie IX.50) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met N.N. [2689].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Minny [2690].
   2. m  Dicky [2691].
   3. m  Peter [2692].

X.117    Paul LEEGWATER [2133], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie IX.50) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Rita SCHOUTEN [2693].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bart [2694].
   2. m  Jan [2695].
   3. v  Olga [2696].

X.121    J.J. (Hans) LEEGWATER [2136], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie IX.50) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Marga BRINK [2697].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Kim [2698].
   2. m  Daan [2699].
   3. v  Linda [2700].

X.125    Karin LEEGWATER [2138], dochter van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie IX.50) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Hans van den DRIES [2701].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Steffie [2702].
   2. m  Nike [2703].
   3. m  Sjors Jan [2704].

X.134    Corry PAUëLSEN [2148], dochter van Theo PAUëLSEN [2145] en Johanna (Jo) LEEGWATER [1552] (zie IX.58).
Gehuwd met Nico SNEL [2705].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mireille [2706].
   2. v  Manon [2707].

X.137    Willy PAUëLSEN [2150], dochter van Theo PAUëLSEN [2145] en Johanna (Jo) LEEGWATER [1552] (zie IX.58).
Gehuwd met Fred NOTA [2708].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ivo [2709].

X.140    Gerda PAUëLSEN [2152], dochter van Theo PAUëLSEN [2145] en Johanna (Jo) LEEGWATER [1552] (zie IX.58).
Gehuwd met Gerard SCHOONAKKER [2710].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bas [2711].
   2. v  Marieke [2712].

X.142    Kees KRAAKMAN [2155], zoon van Cornelis KRAAKMAN [2154], tuinbouwer, en Elisabeth (Bets) LEEGWATER [1553] (zie IX.60).
Gehuwd met Hetty KROMKAMP [2713].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Niels [2714].
   2. v  Esther [2715].
   3. v  Linda [2716].

X.145    Marian KRAAKMAN [2156], dochter van Cornelis KRAAKMAN [2154], tuinbouwer, en Elisabeth (Bets) LEEGWATER [1553] (zie IX.60).
Gehuwd met Jan BAKKER [2717], systeembeheerder.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marion [2718].
   2. m  Richardus [2719].
   3. m  Bartholomeus [2720].

X.147    Els KRAAKMAN [2157], dochter van Cornelis KRAAKMAN [2154], tuinbouwer, en Elisabeth (Bets) LEEGWATER [1553] (zie IX.60).
Gehuwd met Theodorus M. SLIJKERMAN [2721], loodgieter.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Timotheus [2722].
   2. v  Yvonne [2723].
   3. m  Ferdinandus [2724].
   4. v  Cornelia [2725].

X.150    Betsie GROEN [2160], dochter van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie IX.62).
Gehuwd met Jan BAKKER [2726].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sandra [2727], onderwijzeres.
   2. v  Bianca [2728].
   3. v  Jolanda [2729].

X.151    Gerard GROEN [2161], veehouder, zoon van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie IX.62).
Gehuwd met Lily SCHOUTS [2730].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michael [2731].
   2. v  Lizzie [2732].

X.154    Lia GROEN [2162], dochter van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie IX.62).
Gehuwd met Jan de VRIES [2751].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mijke [2752].
   2. v  Brenda [2753].
   3. v  Nansy [2754].
   4. v  Debby [2755].

X.156    C.J. (Tineke) GROEN [2163], dochter van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie IX.62).
Gehuwd met Arjo van de BELDT [2756].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Annabel [2757].
   2. m  Jelle [2758].
   3. v  Suzanne [2759].
   4. m  Willem [2760].

X.158    Ton GROEN [2165], autohandelaar, zoon van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie IX.62).
Gehuwd met Marina DAM [2761].
Uit dit huwelijk:
   1. m  John [2762].
   2. v  Joyce [2763].

X.163    Martien GROEN [2169], zoon van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie IX.62).
Gehuwd met Yvonne KOOPMAN [2764].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mark [2765].
   2. v  Astrid [2766].

X.166    Frederica Maria (Frida) de LEEUW [1586], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Johannes (Jan) de LEEUW [1006] (zie IX.67) en Anna Elisabeth Cornelia (Annie) SPRINGVELD [1131].
Relatie met N.N. [1809].
Uit deze relatie:
   1. v  Janie [1810].

X.176    Wilhelmina Gertruda Agnes (Willy) KRAH [1358], geboren te Amsterdam, dochter van Ferdinand Johannes KRAH [1355] en Afra Antonia de LEEUW [1054] (zie IX.80).
Gehuwd te Utrecht met Rob SMIT [2767].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jacqueline [2768], geboren te Utrecht.
Partner is Ronald van der LOCHT [2769].
   2. m  Robert Johannes Ferdinand [2770], geboren te Utrecht.

X.177    Antonius Ferdinandus Johannes (Ton) KRAH [1359], geboren te Amsterdam, zoon van Ferdinand Johannes KRAH [1355] en Afra Antonia de LEEUW [1054] (zie IX.80).
Gehuwd met Gerritje (Gerry) DOORNENBAL [2771], geboren te De Meern.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Pascal Marcha Denise [2772], geboren te Utrecht.
   2. m  Ferdinandus Antonius Johannes [2773], geboren te Horst.

X.180    Afra Jacoba KRAH [1360], geboren te Amsterdam, dochter van Ferdinand Johannes KRAH [1355] en Afra Antonia de LEEUW [1054] (zie IX.80).
Gehuwd met Harry COOLS [2774], geboren te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus Ferdinandus Jozef (David) [2775], geboren te Eindhoven.
Gehuwd met Ilona Marjanka KASTELLE [2776].

X.184    Antonius Jozeph (Tonnie) de LEEUW [1369], geboren te Wormerveer, gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis (Cor) de LEEUW [902] (zie IX.84) en Wilhelmina (Mien) BOURGONJE [1366].
Gehuwd met Zoza MARKOS [1414], geboren te Krommenie.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Remie [1415].
   2. v  Daisy [1416].

X.187    Everdina Maria (Ineke) de LEEUW [1370], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Cornelis (Cor) de LEEUW [902] (zie IX.84) en Wilhelmina (Mien) BOURGONJE [1366].
Gehuwd te Brummen met Franciscus Antonius Maria RUTENFRANS [1417], geboren te Klarenbeek.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Arnoldus (Gerben) [1418], geboren te Apeldoorn.
   2. v  Wilhemina Maria (Wanda) [1419], geboren te Apeldoorn.

X.189    Anna Antonia Geertruida (Ans) BOS [1593], geboren te Koog aan de Zaan, dochter van Petrus Wilhelmus BOS [1371] en Antonia Geertruda (Tonie) de LEEUW [903] (zie IX.88).
Gehuwd te Assendelft met Maarten BREGGEMAN [2777], geboren te Krommenie.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen [2778], geboren te Krommenie.
   2. m  Sander [2779], geboren te Diemen.
   3. v  Marieke [2780], geboren te Diemen.

X.190    Antonius Petrus (Ton) BOS [1594], geboren te Koog aan de Zaan, zoon van Petrus Wilhelmus BOS [1371] en Antonia Geertruda (Tonie) de LEEUW [903] (zie IX.88).
Echtgenote is Janet DUINMEIJER [2781].
Gehuwd (2) met Jeanette Golga Hervesta JAK [2783], geboren te Zaandijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  André [2782], geboren te De Rijp.

X.197    Catharina Geertruda de LEEUW [1377], geboren te Purmerend, gedoopt te Wormer, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie IX.89) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd met Fredericus W.H. van ASSEMA [2784], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Scarlet [2785], geboren te Wormerveer.

X.198    Petrus Antonius de LEEUW [1378], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie IX.89) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd te Wormerveer met W.E.J. (Wil) DAHMES [1420], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wendy [1421], geboren te Wormer.
   2. v  Sasja [1422], geboren te Wormer.

X.201    Geertruida Catharina (Tiny) de LEEUW [1379], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie IX.89) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd met F.W.H. van ASSEMA [1423].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Patricia [1424], geboren te Amsterdam.

X.203    Joannes Nicolaas (Sjon) de LEEUW [1381], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie IX.89) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd met Hanneke de BEURS [1425], geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mitchel [1426], geboren te Purmerend.
   2. m  Joeri [1427], geboren te Purmerend.

X.206    Elisabeth Maria (Lia) de LEEUW [1382], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie IX.89) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Echtgenoot is Han BEZEMER [1428], geboren te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rick [1429], geboren te Zaandam.
   2. m  Tom [1430], geboren te Zaandam.

X.209    Irma Euphronia Maria de LEEUW [1384], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie IX.89) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd met Johannes SAARLOOS [1431], geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wesley [1432], geboren te Haarlem.

X.211    Sandra Johanna (Sandra) de LEEUW [1069], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Wouterus Petrus (Wout) de LEEUW [1056] (zie IX.93) en Johanna Catharina (Henny) SOMBROEK [1068].
Gehuwd met Lau N.N. [1071].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maaike [1072].

X.212    Marcellinus Anthonius (Marcel) de LEEUW [1070], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Wouterus Petrus (Wout) de LEEUW [1056] (zie IX.93) en Johanna Catharina (Henny) SOMBROEK [1068].
Gehuwd met Saskia de JONG [1073], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jasper [1074].
   2. m  Koen [1075].
   3. m  Tom [1076].
   4. v  Sanne [1077].

X.214    Raymundus Wilhelmus Antonius (Raymond) de LEEUW [1391], geboren te Krommenie, zoon van Engelbertus (Bertus, Ber) de LEEUW [1057] (zie IX.95) en Johanna Maria Gerarda HUISMANS [1388].
Gehuwd met Gina Winanda (Rita) van DIJK [1433], geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marije Boukje Johanna (Marije) [1434].
   2. m  Niels Bert Oene (Niels) [1435].

X.216    Ronaldus Maria Aloysius (Ron) de LEEUW [1392], geboren te Krommenie, zoon van Engelbertus (Bertus, Ber) de LEEUW [1057] (zie IX.95) en Johanna Maria Gerarda HUISMANS [1388].
Gehuwd te Stedebroec met Silvia HORN [1436], geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Remco Sietze Engelbert (Remco) [1437], geboren te Hoorn.
   2. m  Vince [3150].

X.219    Elisabeth Maria Johanna (Elma) de LEEUW [1393], geboren te Krommenie, dochter van Engelbertus (Bertus, Ber) de LEEUW [1057] (zie IX.95) en Johanna Maria Gerarda HUISMANS [1388].
Gehuwd met Nico REUKEMA [1394].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jack [3151].

X.221    Wilhelmina Geertruda Johanna Cornelia (Wilma) LIEFTING [1398], geboren te Beverwijk, dochter van Cornelis Martinus LIEFTING [1395] en Geertruda Jacoba (Truus) de LEEUW [1058] (zie IX.98).
Gehuwd te Beverwijk met Antonius Hendricus Maria SNIJDERS [2786], geboren te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Leonie [2787], geboren te Beverwijk.
   2. v  Nicolette [2788], geboren te Beverwijk.

X.225    Antoinette Patricia (Anja) de LEEUW [1402], geboren te Wormer, dochter van Johannes de LEEUW [1059] (zie IX.99) en Cornelia (Cora) HOOIJSCHUUR [1401].
Gehuwd te Wormer met Karel EGGERS [1681], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Larissa [1682], geboren te Zaandam.

X.232    Johanna Agatha Angelica BERGER [2171], dochter van Laurentius Nicolaas BERGER [2170] en Afra Alida DEKKER [1559] (zie IX.110).
Gehuwd met Petrus STOOF [2789], hoofduitvoerder.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Remacelus Laurentius Wilhelmus [2790], schilder.
   2. v  Wendelina Afra Anna [2791].
Partner is Michel BÜGEL [2792].

X.237    Catharina Afra Maria BERGER [2175], lerares, dochter van Laurentius Nicolaas BERGER [2170] en Afra Alida DEKKER [1559] (zie IX.110).
Gehuwd met Christiaan Jacobus POEL [2793], monteur.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rozemarijn Afra Gertrude [2794].
   2. m  Bartholomeus Petrus Laurentius [2795].
   3. m  Gijsbert Johannes [2796].

X.240    Johannes Theodorus DEKKER [2179], geboren te Bergen, zoon van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie IX.111) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd te Egmond met Beatrix Jacoba Paulina (Bea) de WAARD [2797], geboren te Egmond.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Petrus Johannes (Ton) [2798], geboren te Alkmaar.
   2. m  Wilhelm Fredericus (Bill) [2799], geboren te Heiloo.

X.243    Maria Catharina DEKKER [2180], geboren te Bergen, dochter van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie IX.111) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd te Limmen met Johannes Anthonius Maria (Hans) VALKERING [2800], geboren te Limmen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bartholomeus Antonius Johannes [2801], geboren te Limmen.
   2. m  Alexander Theodorus Gerardus [2802], geboren te Limmen.
   3. v  Catharina Cornelia Maria (Tinca) [2803], geboren te Limmen.

X.245    Johanna Maria Agnes (Joke) DEKKER [2181], geboren te Bergen, dochter van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie IX.111) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd te Heiloo met Franciscus Gerardus de ZEEUW [2804], geboren te Heiloo.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Timoteus Cornelis Anthonius [2805], geboren te Alkmaar.
   2. v  Dahpne Nicola Catharina [2806], geboren te Heiloo.

X.247    Catharina Maria (Karin) DEKKER [2182], geboren te Bergen, dochter van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie IX.111) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd te Heiloo met Ronaldus N.J. van der ENG [2807], geboren te Heemskerk.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lars Petrus A. [2808], geboren te Akersloot.
   2. v  Laura Catharina G. [2809], geboren te Akersloot.

X.250    Theodorus Antonius DEKKER [2185], zoon van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie IX.111) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd met N.N. [2810].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roxy [2811].

X.256    Johannes Cornelis DEKKER [2191], garagehouder, geboren te Bergen, zoon van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie IX.113) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Johanna Elisabeth Maria de KUIJER [2812], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Johanna [2813].
   2. m  Cornelis Johannes [2814].
   3. m  Rudolphus Johannes [2815].

X.258    Cornelis Theodorus DEKKER [2192], geboren te Bergen, zoon van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie IX.113) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Marjan SLOFF [2816], fysiotherapeut, geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Johanna [2817], geboren te Alkmaar.
   2. v  Simone Arianne [2818], geboren te Alkmaar.

X.262    Johanna Elisabeth DEKKER [2194], geboren te Bergen, dochter van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie IX.113) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Horst Alfred Henricus VELS [2819], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen [2820], geboren te Alkmaar.
   2. v  Marieke [2821], geboren te Alkmaar.
   3. m  Wouter [2822], geboren te Alkmaar.

X.264    Alida Maria DEKKER [2195], veehouder, geboren te Bergen, dochter van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie IX.113) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Gerardus Martinus Maria KENTER [2823], veehouder, geboren te Ursem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marie Louise [2824], geboren te Bergen.
   2. m  Johannes Maria [2825], geboren te Bergen.
   3. v  Mieke Maria [2826], geboren te Bergen.
   4. m  Johannes Gerardsu Maria [2827], geboren te Bergen.

X.266    Elisabeth Maria DEKKER [2196], onderwijzeres, geboren te Bergen, dochter van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie IX.113) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Stephanus Maria Jozeph de WIT [2828], onderwijzer, geboren te Lisse.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maaike [2829], geboren te Alkmaar.

X.268    Anna Johanna Margaretha (Anja) DEKKER [2198], dochter van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie IX.117) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Hendrik Wolter IJLSTRA [2830], geboren te Bergen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tim Cornelis Wolterus [2831].
   2. m  Ronald Hendrik Johannes [2832].
   3. m  Maarten Johannes Theodorus [2833].
   4. m  Ruud hendrik Wolter [2834].

X.269    Johannes Theodorus Cornelis (Hans) DEKKER [2199], veehouder,

(Hans en Sabine wonen in 19258 Tessin, Duitsland.)

, zoon van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie IX.117) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Sabine KLUGE [2835].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Johannes [2836].
   2. v  Jolien [2837].
   3. m  Marijn [2838].

X.271    Theodorus Johannes Engelbertus DEKKER [2200], veehouder, zoon van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie IX.117) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Alida Petronella (Ada) DEKKER [2839].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jenny Maria [2840].
   2. m  Christiaan Petrus [2841].

X.273    Wouterus Cornelis DEKKER [2201], zoon van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie IX.117) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Maria Johanna (Ria) PEPERKAMP [2842].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bart Johannes Cornelis [2843].
   2. m  Erik Wouterus Kornelis [2844].
   3. m  Alexander Jozef (Lex) [2845].

X.276    Johanna Anna (Netty) DEKKER [2202], dochter van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie IX.117) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Petrus Gerardus Anthonius BORST [2846].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannis Cornelis (Hans) [2847].
   2. v  Wilhelmina Johanna (Wendy) [2848].
   3. m  Petrus Gerardus [2849].
   4. v  Anna Maria [2850].
   5. v  Johanna Anna (Saskia) [2851].

X.279    Maria Anna (Marian) DEKKER [2204], dochter van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie IX.117) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Johannes Maria (John) de ZWART [2852], postbode.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Esmeralda Johanna (Ester) [2853].
   2. m  Ricardo Cornelis (Rick) [2854].
   3. m  Lars Laurentius [2855].

X.284    Elly KONIJN [2209], geboren te Heiloo, dochter van Piet M. KONIJN [2207] en Alida Theresia DEKKER [1566] (zie IX.121).
Gehuwd te Heiloo met Jan NUIJENS [2856], medisch onderzoeker.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Suzan [2857], geboren te Heiloo.
   2. m  Jan-Willem [2858], geboren te Heiloo.
   3. v  Karin [2859], geboren te Heiloo.
   4. m  Max [2860], geboren te Alkmaar.

X.285    Walther KONIJN [2210], fresiakweker, geboren te Heiloo, zoon van Piet M. KONIJN [2207] en Alida Theresia DEKKER [1566] (zie IX.121).
Gehuwd met Marion OUDHUIS [2861], geboren te Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bart [2862], geboren te Alkmaar.
   2. v  Stefanie [2863], geboren te Alkmaar.
   3. v  Jacinta [2864], geboren te Amsterdam.
   4. v  Leonie [2865], geboren te Amsterdam.

X.288    Peter KONIJN [2212], geboren te Heiloo, zoon van Piet M. KONIJN [2207] en Alida Theresia DEKKER [1566] (zie IX.121).
Gehuwd met Anneke KROM [2866].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sjaak [2867], geboren te Abbekerk.
   2. m  Thijs [2868], geboren te Abbekerk.

X.290    Johannes Petrus Maria DEKKER [2214], veehouder, geboren te Heiloo, zoon van Petrus Nicolaas Cornelis DEKKER [1570] (zie IX.125) en Geertruida Anna Maria van SAASE [2213].
Gehuwd met Heidi Marion STEENSTRA [2869], geboren te Almelo.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dave [2870], geboren te Alkmaar.
   2. m  Paul [2871], geboren te Alkmaar.
   3. v  Carla [2872], geboren te Alkmaar.
   4. m  Bart [2873], geboren te Alkmaar.

X.298    E.J.G.M van der VELDEN [2221], geboren te Heerhugowaard, dochter van J.S. van der VELDEN [2220], bloemkweker, en Johanna Cornelia DEKKER [1573] (zie IX.130).
Gehuwd met E.R. SPIJKERMAN [2874], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. m  A.A.M. [2875], geboren te Alkmaar.

X.300    J.E.M. van der VELDEN [2222], geboren te Heerhugowaard, dochter van J.S. van der VELDEN [2220], bloemkweker, en Johanna Cornelia DEKKER [1573] (zie IX.130).
Gehuwd met M.C.M. KLAVER [2876], geboren te De Goorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  R.P.J. [2877], geboren te De Goorn.
   2. m  J.M.M. [2878], geboren te Hoorn.

X.301    P.J.M. van der VELDEN [2223], bloemkweker, geboren te Heerhugowaard, zoon van J.S. van der VELDEN [2220], bloemkweker, en Johanna Cornelia DEKKER [1573] (zie IX.130).
Gehuwd met M.M. TESSELAAR [2879], geboren te Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
   1. m  D.J.P. [2880], geboren te Heerhugowaard.

X.304    Ronald Engelbertus Maria (Ron) MEIJER [1603], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Hermanus Antonius Francuscus (Herman) MEIJER [1600], veehouder, en Afra Maria (Afra) de LEEUW [1009] (zie IX.132).
Gehuwd met Sandra BAKKER [2881].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tom [2882], geboren te Zaandam.
   2. m  Jesse [2883], geboren te Zaandam.
   3. v  Britt [4050], geboren te Zaandam.

X.307    Elisabeth Johanna Maria (Ellen) MEIJER [1604], gedoopt te Wormer, dochter van Hermanus Antonius Francuscus (Herman) MEIJER [1600], veehouder, en Afra Maria (Afra) de LEEUW [1009] (zie IX.132).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Hendrik (Hans) SCHOUTE [2884], drukker, gedoopt te Wormer, zoon van Dirk SCHOUTE [2885] en An KLINKHAMER [2886].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rosa Marije (Rosa) [2887], geboren te Zaandam.
   2. m  Rein Jacob (Rein) [2888], geboren te Zaandam.

X.309    Johanna Afra Maria (José) MEIJER [1605], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Hermanus Antonius Francuscus (Herman) MEIJER [1600], veehouder, en Afra Maria (Afra) de LEEUW [1009] (zie IX.132).
Gehuwd met Pierre Jean Fernand (Pierre) BONGAERTS [1606], natuurgeneeskundig arts, zoon van Joseph Marie Philippe BONGAERTS [1607] en Elisabeth Carolina Maria Hubertina WONG LUN HING [1608].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Carmen [4049].

X.311    Johanna Afra Maria (Joke) FLORIS [1627], geboren te Wormer, dochter van Nicolaus Laurentius (Nick) FLORIS [1128] en Johanna Maria (Jo) de LEEUW [1010] (zie IX.134).
Gehuwd te Wormer met Reinerus Hermanus (René) BEIJAARD [2889], gedoopt te Wormer, zoon van Johannes Bernardus BEIJAARD [2890] en Agatha Maria GRANDIEK [2891].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mark [2892], geboren te Zaandam.
   2. m  Tjeerd [2893], geboren te Zaandam.
   3. m  Wouter [2894], geboren te Zaandam.

X.315    Paulus Johannes de WOLF [1648], ziekenhuisapotheker, geboren te Oudorp, zoon van Joannes Nicolaas Maria de WOLF [1126], apotheker, en Clara Alida Maria de LEEUW [1011] (zie IX.136).
Gehuwd met Maria Elisabeth Johanna JAGER [2895], lerares Engels.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Fredericus Joannes (Freek) [2896], geboren te Alkmaar.
   2. m  Adriaan Nicolaas (Daan) [2897], geboren te Alkmaar.

X.323    Catharina Maria (Ingrid) van OVERBEEK [1657], gedoopt te Wormer, dochter van Antonius Johannes Josephus Theodorus (Ton) van OVERBEEK [1653], makelaar, en Elisabeth Geertruda Maria (Bep) de LEEUW [1501] (zie IX.138).
Gehuwd met Robert Jaap van HOORN [2898], financieel adviseur, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  June Elisabeth [2899], geboren te Heemskerk.
   2. m  Ricardo (Rico) [2900], geboren te Heemskerk.

X.375    Elisabeth Johanna (Els) MEIJER [2285], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Antonius Cornelis MEIJER [1931] (zie IX.163) en Elisabeth Cornelia (Lies) WESSELING [2280].
Gehuwd met Martin N.N. [2901].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roel [2902].
   2. v  Marlies [2903].

X.377    Alida Elisabeth (Alice) MEIJER [2286], geboren te Zaandam, gedoopt te Wormer, dochter van Antonius Cornelis MEIJER [1931] (zie IX.163) en Elisabeth Cornelia (Lies) WESSELING [2280].
Gehuwd met Hans-Peter N.N. [2904].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Derk [2905].
   2. m  Lex [2906].

X.379    Cornelia Johanna (Cora) MEIJER [2287], gedoopt te Wormer, dochter van Antonius Cornelis MEIJER [1931] (zie IX.163) en Elisabeth Cornelia (Lies) WESSELING [2280].
Gehuwd met Ed N.N. [2907].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen [2908].
   2. m  Frank [2909].
   3. v  Myrna [2910].

X.538    Henricus (Rick) de LEEUW [3025], geboren te Haarlem, zoon van N.N. [3024] en Margaretha Afra (Gré) de LEEUW [1046] (zie IX.257).
Gehuwd met N.N. [3026].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas [3027].
   2. v  Imme [3028].

X.556    Theodorus Gerardus Maria SIERHUIS [2505], geboren te Wormerveer, zoon van Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017] (zie IX.284) en Catharina MOL [2504].
Gehuwd te Wormerveer met Cornelia Elisabeth Maria Antonia HEIJNEN [2911], geboren te Wormerveer, dochter van Henricus Martinus Petrus Paulus HEIJNEN [2912] en Adriana Elisabeth SIERHUIS [2913].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Henricus [2914], geboren te Wormerveer.
   2. m  Cornelis Johannes [2915], geboren te Wormerveer.

X.558    Antonius Maria (Ton) SIERHUIS [2506], gedoopt te Wormerveer, zoon van Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017] (zie IX.284) en Catharina MOL [2504].
Gehuwd te Wormer met Margaretha Paulina KLAASE [2916], geboren te Wormer, dochter van Nicolaas KLAASE [2917] en Agatha Geertruida GRAAS [2918].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ruby [2919], geboren te Wormer.

X.566    Cornelis Nicolaas (Cees) de LEEUW [4119], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie IX.299) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Carla N.N. [4125].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roy [4130].
   2. m  Tim [4131].

X.568    Johannes Gerardus (John) de LEEUW [4120], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie IX.299) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Mariet N.N. [4126].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martijn [4132].

X.570    Petrus Gerardus Adrianus (Peter) de LEEUW [4121], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie IX.299) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Jolanda N.N. [4127].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lars [4133].
   2. v  Anouk [4134].
   3. m  Jens [4135].

X.572    Franciscus Maria (Frank) de LEEUW [4122], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie IX.299) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd (1) met Daphne N.N. [4136].
Gehuwd (2) met Yvonne N.N. [4128].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Robin [4137].
   2. v  Nuria [4138].

X.576    Irma Afra Gerarda (Irma) de LEEUW [4123], geboren te Wormerveer, dochter van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie IX.299) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd (1) met Gerrit N.N. [4139].
Gehuwd (2) met Stef N.N. [4129].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Donna [4140].
   2. v  Lisanne [4141].

X.578    Paulus Gerardus (Paul) de LEEUW [4124], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie IX.299) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Bianca N.N. [4142].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Virginie [4143].

X.582    Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1], leraar lichamelijke opvoeding, geboren te Rijswijk (zh), gedoopt te Den Haag, St.Gerardus Majella kerk,
klik voor groter formaat
, zoon van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie IX.311) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Didam, gehuwd voor de kerk te Didam met Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding, geboren te Tandjung Morawa, Nederlands-Indië, dochter van Theodoor Hendrik (Theo) PETERS [192] en Johanna Willemina (Joke) WELLING [193].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Floor [5] (zie XI.248).
   2. m  Sjoerd Theodoor (Sjoerd) [3] (zie XI.249).
   3. m  Klaas [4] (zie XI.251).

X.585    Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16], verpleegkundige, geboren te Rijswijk (zh), gedoopt te Rijswijk (zh), H.Bonifatius, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie IX.311) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Vries met Marco Lambertus (Marco) SPITS [194], geboren te Zwolle,

(Marco begon zijn carrière bij Procter & Gamble, werkte later bij Friesche Vlag, nu Friesland Campina. Heeft voor die laatste werkgever bij een aantal vestigingen in het buitenland gewerkt, vandaar dat in zijn familie zijn baan met een vette glimlach 'melkboer met een grote wijk' wordt genoemd.)

, zoon van Marcus SPITS [639] en Rijkje Ida Elisabeth van EKERIS [640].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frank Mark Theodoor (Frank) [195] (zie XI.253).
   2. m  Joost Cornelis (Joost) [196] (zie XI.255).
   3. m  Erik Bart (Erik) [197], consultant, geboren te Etterbeek, België.
Partner is Maartje van der EIJNDEN [1184].

X.586    Cornelius Carolus Marie (Kees, Cassey) de LEEUW [17], geboren te Maracaibo, Venezuela, gedoopt te Las Mercedes, Maracaibo, Venezuela,

(Genaturaliseerd tot Canadees.)

, zoon van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie IX.311) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd (1) te Canada, gescheiden te Canada van Lorrie MCCULLY [198].
Gehuwd (2) te Canada met Lucille Margret (Lucy) MCMILLAN [199], geboren te Vancouver, Canada.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Scott Theodore (Scott) [200], geboren te Canada.

X.590    Theodora Catharina Maria (Dorien) de LEEUW [18], geboren te Lagunillas, Venezuela, gedoopt te Sta Rosa de Lima, Lagunillas, Venezuela, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie IX.311) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te De Bilt met Martinus Nicolaas Antonius Marie (Martin) van DOEVEREN [201], geboren te Colombo, Sri Lanca, zoon van Nicolaas Johannes Josephus (Niek) van DOEVEREN [884], advocaat, en Catharina Christina Maria (Kitty) SCHUURMANS [885].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Theodora Sophia (Carlijn) [202], geboren te Leiden.
Partner is Hemmo Jan Matthias (Hemmo) HEMMES [637], geboren te Hilversum, zoon van Gert HEMMES [1757] en Anneke NIJDAM [1758].
   2. v  Thérèse Elisabeth Maria (Tessa) [203], geboren te Leiden.
   3. v  Desiree Martine Maria (Desi) [204], geboren te Leiden.
   4. m  Vincent Martinus Nicolaas (Vincent) [205], geboren te Leiden.

X.592    Elisabeth Johanna Maria (Lisette) de LEEUW [19], geboren te De Bilt (ut), gedoopt te Bilthoven, St.Laurentius, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie IX.311) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Heemstede met Pieter Jan FORBES WELS [206], geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Charlotte Catharina Maria (Lotte) [207], geboren te Haarlem.
   2. m  Marcus Daniël Aalbert (Daan) [208], geboren te Haarlem.
   3. m  Marnix Philip Theodoor (Max) [209], geboren te Haarlem.

X.594    Katharina Pauline Cristine (Kitty) de LEEUW [222], geboren te Den Haag, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie IX.313) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Klaas POSTMA [531].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roel [589].

X.596    Francisca Elisabeth (Cis) de LEEUW [223], geboren te Den Haag, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie IX.313) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Koert BURGER [530].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pascal [590].

X.598    Evelina Gerarda (Evelien) de LEEUW [224], geboren te Voorburg, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie IX.313) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Gerben SCHUHMACHER [529].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frank [591].
   2. v  Irene Maria (Irene) [592].

X.600    Nicoline Gertruda Theodora (Nicoline) PRUYMBOOM [225], geboren te Gouda,

(Bron Nicoline: de spelling van onze achternaam is vaak een issue. Van oudsher is het 'Pruijmboom' maar een gemeente ambtenaar heeft er ooit 'Pruymboom' van gemaakt.)

, dochter van Fernand Auguste (Fer) PRUYMBOOM [216] en Maria Anna (Mieke) de LEEUW [212] (zie IX.316).
Gehuwd te Gouda met Eetze Arjen (Eddy) de BOER [1256], geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thijmen Fernand (Thijmen) PRUYMBOOM [1257], geboren te Blaricum.
   2. m  Wietse Taeke Pepijn (Wietse) PRUYMBOOM [1258], geboren te Bussum.

X.624    Friso Johan (Friso) de LEEUW [1298], geboren te Zaandam, zoon van Cornelis Jozef Maria (Cees) de LEEUW [1284] (zie IX.361) en Johanna (Janny) TAAMS [1296].
Partner is Mariloez TELEZ [4146].
Uit deze relatie:
   1. m  Ramiro Manuel (Ramiro) [4147], geboren te Zaandam.

X.627    Cynthia Helena (Cynthia) de LEEUW [1300], geboren te Alkmaar, dochter van Johannes Maria (Joop) de LEEUW [1285] (zie IX.363) en Christine Helena (Christel) SCHOONHOVEN [1299].
Gehuwd met Johannes Willibrordus OLGERS [1302], geboren te Heiloo.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Denise [3029].
   2. v  Michelle [3030].

X.631    Claudia Jacoba de LEEUW [1304], geboren te Zaandam, dochter van Henry Gregorius (Harry) de LEEUW [1286] (zie IX.366) en Aleida Everdina VET [1303].
Gehuwd met Ruud BEETS [1307], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Larissa [1308], geboren te Zaandam.
   2. m  Sidney [1309], geboren te Zaandam.

X.636    Johannes J. BUTTER [2517], geboren te Wormer, zoon van Petrus BUTTER [2514] en Anna Hendrika BETJES [1989] (zie IX.376).
Gehuwd met Yolande van LEEUWEN [2920].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bart-Jan [2921], geboren te Amsterdam.

X.639    Paulus Johannes BUTTER [2519], geboren te Wormer, zoon van Petrus BUTTER [2514] en Anna Hendrika BETJES [1989] (zie IX.376).
Gehuwd te Alkmaar met Diana KLEIN [2922], geboren te Hoorn.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Noëlle [2923], geboren te Alkmaar.
   2. m  Stefan [2924], geboren te Alkmaar.

X.644    Marjolijn de LEEUW [3114], dochter van Robbert (Rob) de LEEUW [3101] (zie IX.398) en Jannie STOEL [3103].
Gehuwd met Jacob N.N. [3116].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tamar [3118].
   2. v  Marjon [3119].
   3. v  Ellen [3120].
   4. m  Robert [3121].

X.646    Trianka de LEEUW [3115], dochter van Robbert (Rob) de LEEUW [3101] (zie IX.398) en Jannie STOEL [3103].
Gehuwd met Jan Willem N.N. [3117].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jessica [3122].
   2. m  Ronnie [3123].

XI.8    Angelique Gesina Maria de LEEUW [1523], dochter van Pieter Antonius de LEEUW [1031] (zie X.13) en Dorothea Elisabeth GEUKE [1520].
Gehuwd met Usen KOPPES [1683].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mandy Cathea [1684].

XI.19    Nicole Gertruud Maria SCHAGEN [2618], dochter van Nicolaas Jacobus SCHAGEN [2616] en Geertruida Theodora Cornelia (Truus) SMIT [1454] (zie X.28).
Gehuwd met N.N. [3008].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nicky Donny [3009].

XI.248    Floor de LEEUW [5], docente HAN pedagogiek, geboren te Zevenaar, dochter van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie X.582) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Arnhem met Michel de BOER [75], bedrijfsleider Indoor Action, geboren te Arnhem, zoon van Jan de BOER [4156] en Lidy GERRITSEN [4157].
Uit deze relatie:
   1. m  Jack [76], geboren te Arnhem.
   2. v  Bobbi [139], geboren te Arnhem.

XI.249    Sjoerd Theodoor (Sjoerd) de LEEUW [3], geboren te Zevenaar, zoon van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie X.582) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Arnhem, gescheiden te Arnhem van Antonetta Helena Petronella Johannes (Annelou) van GRIENSVEN [77], geboren te Deurne, dochter van Hendricus Johannes Jozef Maria (Hendrik-Jan) van GRIENSVEN [878] en Maria Johanna Laurentia (Marjan) van KEMENADE [879].
Uit deze relatie:
   1. m  Timme Pieter Dirk (Timme) [140], geboren te Arnhem.

XI.251    Klaas de LEEUW [4], geboren te Zevenaar, zoon van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie X.582) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Nijmegen met Lindy Maartje (Lindy) de HEK [78], geboren te Hellevoetsluis, dochter van Arie de HEK [4158] en Anita DUPONT [4159].
Uit deze relatie:
   1. v  Saar [747], geboren te Nijmegen.

XI.253    Frank Mark Theodoor (Frank) SPITS [195], tandarts, geboren te Gouda, zoon van Marco Lambertus (Marco) SPITS [194] en Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16] (zie X.585).
Gehuwd met Carolien LAMPE [432], tandarts.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kai Marc Maarten (Kai) [1181], geboren te Leiden.

XI.255    Joost Cornelis (Joost) SPITS [196], consultant, geboren te Gouda, zoon van Marco Lambertus (Marco) SPITS [194] en Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16] (zie X.585).
Gehuwd met Hagar BEN DAVID [433].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas Alexander (Tom) [1182], geboren te Amsterdam.
   2. v  Emily Rie (Emily) [1183], geboren te Boston, USA.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software