Stamboom van de familie De Leeuw  (Graft, Noordeind, Wormer).    samenstellers Peter de Leeuw en Gerrit Speek       Copyright ©

De oorsprong van deze familie ligt, voor zover nu bekend, in de Zaanstreek. De oudsten zijn geboren in Graft en 't Noordeijnd (Noordeind). Voor 1800 meestal gedoopt in de RK Bonifatiuskerk in De Rijp, een enkeling Doopsgezind in Graft. Later zie je ze veel terug in Wormer, ook in Jisp. En natuurlijk in de omliggende dorpen zoals Assendelft, Avenhorn, Krommenie, Uitgeest en Wormerveer, etc.  Kaart 

Bronnen zijn aanwezig onder tekst met deze kleur. Dat zijn voornamelijk inschrijvingen uit de Doop, Trouw en Begraafregisters van de kerk, akten uit de Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen en overlijden), een deel van het Bevolkings Register van Jisp, Purmerend en Wormer, maar ook foto's, bidprentjes, etc.

Privacy bescherming.  In deze stamboom is privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen pas 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk zijn na 75 jaar openbaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Actuele adres-, telefoon- en e-mail gegevens worden uiteraard niet vermeld.
Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

Verantwoording / bronnen. Deze publicatie is samengesteld uit 1) eigen onderzoek in de familie, 2) eigen onderzoek in de doop-, trouw- en begraafregisters van de kerken en in de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van de gemeenten, 3) met behulp van de hieronder aangegeven bronnen:

 • wiewaswie  |  van papier naar digitaal  |  geneaweb  |  Amsterdam, stadsarchief  |  online-familieberichten  |  online-begraafplaatsen  |  mensenlinq  |  graftombe  |  delpher  |  Bleijendaal  |  Gerard Jak  |  Katerstede  |  Schiltmeijer  |  Smit & Ruhland Genealogie
 • Blokker J.P., 1997. De nazaten van Adrianus Crelissen de Leeuw. Uitgever: de Wormerlander. ISBN: geen.  link
  • je zou deze publicatie kunnen zien als J.P. Blokker versie 2, want na 1997 zijn er ontelbare archieven ontsloten en beschikbaar gekomen op het internet. Vermoedelijk / waarschijnlijk had de heer Blokker in de negentiger jaren geen internet tot zijn beschikking bij het samenstellen van zijn publicatie. Op de website van de uitgever (de Wormerlander) staat geen telefoonnummer en adres vermeld en e-mails blijven onbeantwoord, dus daarmee is helaas geen overleg mogelijk.
 • persoonkaarten en -lijsten van het Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Ton Daas
  • de transcripties van Ton Daas (Pfff, zonder hem had dit project 25x zo lang geduurd): Ilpendam rk dopen 1747-1811, Wormer rk dopen 1724-1812, Wormer rk trouwen 1727-1809, Westzaandam dopen 1669-1805, Westzaandam trouwen 1669-1776, Wormerveer rk dopen 1794-1811, Wormerveer rk trouwen 1795-1812.
  • Ton zette ons op het spoor van het huwelijk en nazaten van Petrus Pietersz Leeuw (De Rijp 1724 - Beemster 1782) met (Oudorp 1750) Lijsbeth Pieters Ouwejans (Oudorp 1729 - Heerhugowaard 1808). Ondergetekenden waren die Leeuw'en wel eens 'tegengekomen' in archieven, maar vrijwel onmiddellijk aan de kant geschoven, 'want Ouddorp ligt in Zuid-Holland', dat heeft waarschijnlijk niks met 'onze' Leeuw'en te maken. Oeps, foutje. Oudorp ligt vlak bij Alkmaar.
 • waterlandsarchief: Wormer dtb trouwen gerecht 1683-1811, Wormer dtb rk dopen RK 1727-1812, Wormer dtb rk trouwen RK 1729-1810, Jisp dopen geref. 1607-1812, Jisp begraven geref. 1654-1696, Jisp Begraven geref.1769-1817, Jisp trouwen geref. 1603-1771, Jisp trouwen 1672-1822, de bevolkingsregisters van Jisp, Purmerend en Wormer.
 • via zoekakten bij FamilySearch (de Mormonen): alle doop- en huwelijksinschrijvingen (dtb), alle geboorten, huwelijken en overlijdensakten (bs) zoals die bij personen met familienaam De Leeuw onder 'bronnen' te vinden zijn; gemeente Wormer alle geboorteakten (1811-1902), alle huwelijksakten (1811-1932), alle overlijdensakten (1811-1950); gemeente De Rijp de dtb rk dopen 1-nov-1665 t/m 1745, hierin is het gemakkelijk iemand over het hoofd te zien c.q. fouten te maken omdat vrijwel alle namen van de ouders patroniemen zijn, en die patroniemen zijn niet altijd gelijk voor dezelfde persoon. Ook niet echt lekker zoeken is dat de naam Crelis erg veel voorkomt als voornaam en patroniem.
  • De Rijp; [film ID: M994-7B8, Dopen 1665-1840; Trouwen 1665-1840; Rooms Katholiek; boek 528] is in zijn geheel gedownload om offline lekker snel te kunnen zoeken. Geef maar een seintje als u 'm wilt ontvangen.
  • Wormer; [film ID: M994-WSC Dopen, Trouwen 1727-1812 index per film Rooms Katholiek; boek 727] is in zijn geheel gedownload om offline lekker snel te kunnen zoeken. Geef maar een seintje als u 'm wilt ontvangen.

Onbekend, de bomen en het bos. Naarmate je langer met een stamboom bezig bent neemt ook het aantal personen 'de Leeuw' toe waarvoor in deze stamboom nog geen plek te vinden is. Lees hier verder.

Naamgeving. In de loop van het leven van één persoon zijn er een aantal (ambtelijke, kerkelijke, notariële) akten waarin hij/zij de 'hoofdpersoon' is. De voor genealogen meest belangrijke daarvan zijn de kerkelijke DTB registers (voor ca.1811: doop, trouwen en begraven), de gemeentelijke BS (burgerlijke stand vanaf ca.1811: geboorte, huwelijk, overlijden), de bevolkingsregisters en volkstellingen. Als je van een persoon meerdere aktes leest die voor het jaar 1940 zijn opgesteld dan zul je vinden dat de voor- en achternamen niet altijd op dezelfde manier zijn gespeld. Want die namen werden door de desbetreffende priester/ambtenaar vaak fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangever(s) en/of getuige(n). En dan er is de 'Franse tijd' (ca.1795-ca.1810, verschilt per gemeente): hij werd geboren als 'François', hij werd gedoopt als 'Franciscus' en hij trouwt en overlijdt als 'Frans'.
De persoonskaart is in 1939 in gebruik genomen. Daarmee was er voor het eerst in Nederland een controleerbare schrijfwijze van namen mogelijk. Na 1939 zie je dan ook achternamen (vrijwel) niet meer veranderen van schrijfwijze. Helemaal niet meer nadat in november 1992 de Gemeentelijke Basis Administratie is ingevoerd.
'Leeu', 'Leeuw', 'de Leeuw', 'Leeuwe', 'Leeuwen', 'Leewe', 'Leuw', 'Leuwe' verschijnt bij dopen en huwelijken in (eind) 17e, vroeg 18e eeuw als alias in deze familie. De overgang van alias naar achternaam in de loop van de 18e eeuw is lang niet altijd duidelijk. Qua achternaam zijn er weinig verschillen in schrijfwijze, maar wat betreft de voornaam is er variatie genoeg. Gedoopt als Cornelis, getrouwd als Kees, overleden als Crelis en het is echt dezelfde persoon.
Patroniemen (wiki) en een enkele keer een matroniem is in de 17e en 18e eeuw de gebruikelijk naamgeving: Claas Cornelisz (zoon van Cornelis), Neeltje Dirks (dochter van Dirk). Maar de vermelding daarvan in doop-, huwelijk- en begraafinschrijvingen is niet consequent en wordt in de loop van de 19e eeuw vervangen, eerst door een alias, Claas Cornelisz Leeuw, later door een 'echte' achternaam Claas de Leeuw.

Huwelijk schepenbank / gerecht;   huwelijk gaarder / impost. Als je graaft in de DTB registers dan komen er soms bij het huwelijk in de regio Noord-Holland een aantal benamingen tevoorschijn die misschien niet voor een ieder bekend zijn. Na 1811 is het (meestal) eenvoudig: alleen het wettelijk huwelijk is rechtsgeldig. Voor 1811 vervulde de kerk die functie, maar met (grote) plaatselijke en regionale verschillen.
Schepenbank / gerecht. Als er getrouwd werd voor een kerk die een ander geloof had dan ter plaatse overheersend, dan moest zo'n huwelijk voorafgegaan worden door het huwelijk voor de schepenen (een schepenbank huwelijk / gerecht huwelijk). Pas dan was het huwelijk rechtsgeldig.
Impost / gaarder. In Noord-Holland werd van 1695 tot 1805 een belasting geheven op trouwen en begraven, geregistreerd in de zogenaamd impost / gaarder boeken. Er waren al naar gelang de gegoedheid zes klassen: resp. 30, 15, 12, 6, 3 gulden en pro deo. Dit goldt zowel voor de bruid als voor de bruidegom, die ieder in hun eigen woonplaats moesten betalen.

Laatste wijziging:  15 mei 2018 (Dank aan Marry, Cees, Karin, Gerard, Arian, Mieke, Crik, Kitty, Cis, Evelien, Phia, Dorien, Lisette, Sjoerd, Klaas, Peter).
Verbeteringen en/of aanvullingen ontvangen we graag en worden z.s.m. geplaatst.  Peter de Leeuw  of  Gerrit Speek.

Stamboom DE LEEUW (Graft, Noordeind, Wormer)

I.1    Cornelis Claesen LEEUW [705], geboren circa 1635,

(Zijn patroniem is Claesen, dus zijn vader heette Claas. Deze Claas zal dan geboren zijn in circa 1605.)

Gehuwd voor de kerk circa 1657 met Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706], geboren circa 1635.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Claas Crelisz LEEU [707], geboren circa 1658.
   2. m  Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708] (zie II.2).
   3. m  Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709] (zie II.5).
   4. v  Guurtje Crelis LEEU [686] (zie II.8).
   5. v  Neel Crelis LEEU [710] (zie II.10).
   6. v  Anna Crelis LEUWE [711], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 01-05-1669 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   7. m  Jacobus Crelissen LEEU [712], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-01-1671 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   8. v  Agatha Crelis LEEU [713], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-05-1673 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

II.2    Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708], geboren circa 1660 te Graft, overleden op 02-10-1731 te Graft, bronnen

(Jan Blokker: doopnaam is Anthonius.)

, zoon van Cornelis Claesen LEEUW [705] (zie I.1) en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Gehuwd (1) op 01-11-1681 te Graft, gehuwd voor de kerk op 19-11-1681 te De Rijp (RK) met Geertje PIETERS (Gertrudis) [714], geboren circa 1660 te Noordeinde, overleden voor 1698.
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-01-1698 te De Rijp (RK) met Neeltje RIJKSE (Rijken) [715].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Neeltje Theunis [716] (zie III.2).
   2. v  Gertrudis Teunis [718], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 08-10-1684 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen

(Merkwaardig dat in haar doop de voornaam 'Gertrudis Teunis' staat met de ouders 'Antoni Crelisse' en 'Gertrudis Pieters'.)

   3. v  Agatha LEEUW [719], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 30-07-1686 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. m  Petrus [720], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 01-03-1688 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1690, bronnen.
   5. m  Petrus Theunisz LEEUW (Pieter) [721] (zie III.6).
   6. v  Catharina LEEUW [724], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 03-04-1691 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   7. m  Nicolaus [725], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 18-01-1693 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
Uit het tweede huwelijk:
   8. m  Crelis Theunisze [726] (zie III.11).

II.5    Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709], geboren circa 1663 te Graft, overleden op 18-05-1718 te Graft, bronnen, zoon van Cornelis Claesen LEEUW [705] (zie I.1) en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Gehuwd voor de kerk op 25-02-1685 te De Rijp (RK) met Trijntje CRELIS (Crelissen) [728], geboren te Starmeer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Zijmons [729] (zie III.14).
   2. m  Cornelius Goeman LEEUW (Crelis Zymentze) [730] (zie III.15).
   3. m  Johannes LEEUW [731], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 12-02-1690 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. m  Nicolaus LEEUW [732], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 12-02-1690 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   5. v  Niesje [733], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 28-04-1692 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   6. m  Cornelius Zijmontze (Goeman) [734] (zie III.20).
   7. m  Nicolaus [735], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 09-10-1696 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   8. v  Agnes [736], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 09-10-1696 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   9. v  Maertje [737], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 13-03-1699 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

II.8    Guurtje Crelis LEEU [686], geboren circa 1665, bronnen, dochter van Cornelis Claesen LEEUW [705] (zie I.1) en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Gehuwd voor de kerk op 18-01-1693 te De Rijp (RK) met Maerten JANSZ [685], geboren circa 1665.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Maertensz LEEUW [79] (zie III.25).
   2. v  Aefje Maerts LEEUW [701], geboren op 05-10-1695 te Graft, gedoopt (RK) op 05-10-1695 te De Rijp, bronnen.
   3. v  Catharina Maerts LEEUW [702], geboren op 01-10-1697 te Graft, gedoopt (RK) op 01-10-1697 te De Rijp, bronnen.
   4. m  Jan Maerts LEEUW [703], geboren op 01-01-1699 te Graft, gedoopt (RK) op 01-01-1699 te De Rijp, bronnen.
   5. v  Trijntje Maerts LEEUW [704], geboren op 23-02-1701 te Graft, gedoopt (RK) op 23-02-1701 te De Rijp, bronnen.

II.10    Neel Crelis LEEU [710], geboren circa 1667 te Graft, bronnen

(In De Rijp is haar RK doop niet te vinden in 1665 t/m 1668.)

, dochter van Cornelis Claesen LEEUW [705] (zie I.1) en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Gehuwd voor de kerk op 10-01-1694 te De Rijp (RK) met Garbrant ARIAENZE [739], 23 jaar oud, geboren op 22-12-1670 te Zuidschermer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arien Germentze ARIAENS [741], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-11-1694 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   2. m  Adrianus Germentze LEEUW (Ari) [740] (zie III.32).
   3. m  Crelis Leeuw GERMENTZE (Leeuw) [742] (zie III.34).
   4. v  Grietje ARIAENS [743], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 10-05-1699 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   5. m  Gerrebrand Gerbrandsz ARIAENS [744], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 28-06-1701 te De Rijk, bronnen.

III.2    Neeltje Theunis LEEU [716], geboren circa 1683 te 't Noordeijnd, bronnen

(Bij Smit & Ruhland is te vinden dat zij circa 1683 in 't Noordeijnd geboren is. Al haar broers en zusters zijn in 't Noordeijnd geboren en in De Rijp gedoopt. Maar de (RK) doop van Neeltje in De Rijp is niet gevonden in 1680 t/m 1684.)

, dochter van Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708] (zie II.2) en Geertje PIETERS (Gertrudis) [714].
Gehuwd voor de kerk op 01-10-1713 te De Rijp (RK) met Eggen CORNELISZ [717].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertrudis [886], geboren te Driehuijsen, gedoopt (RK) op 04-12-1714 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Geertje Theunis de Leeuw).

III.6    Petrus Theunisz LEEUW (Pieter) [721], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 21-10-1689 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708] (zie II.2) en Geertje PIETERS (Gertrudis) [714].
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 21-01-1714 te De Rijp (RK) met Maritje PIETERS (Lammert; van Zapmeer) [722].
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 18-10-1738 te De Rijp (RK) met Grietje Cornelisse van de BEEMSTE [723].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Geertrudis [4179], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 25-04-1714 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Geertje Teunis de Leeuw), overleden 1714-1715.
   2. v  Geertrudis Pieters [887], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 23-04-1715 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1717, bronnen.
   3. v  Geertrudis Pieters [888], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 11-08-1716 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. v  Cornelia [889], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 12-10-1717 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1722, bronnen.
   5. m  Nicolaus Pietersz [846], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 16-10-1718 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1723, bronnen.
   6. m  Petrus Pieters [845], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 13-02-1720 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1725, bronnen.
   7. v  Cornelia Pieters [847], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 16-09-1721 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   8. m  Nicolaus Pietersz [848], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 07-10-1722 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   9. m  Petrus Pietersz [849] (zie IV.10).
   10. v  Cornelia Pieters [851], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 18-10-1725 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1727, bronnen.
   11. v  Cornelia Pieters [854], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 08-01-1727 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   12. v  Catharina Pieters [857], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 12-02-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1731, bronnen.
   13. v  Catharina [860], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 10-03-1730 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   14. m  Antonius [4180], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 13-05-1732 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Geertje Teunis).

III.11    Crelis Theunisze LEEU [726], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 10-06-1698 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708] (zie II.2) en Neeltje RIJKSE (Rijken) [715].
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09-11-1721 te De Rijp (RK) met Aeltje Crelis ROOT [727].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina LEEUW [890], geboren te Noordeijnd, gedoopt (RK) op 12-01-1724 te De Rijp, bronnen.
   2. m  Cornelius Crelisse LEEUW [850] (zie IV.18).
   3. v  Cornelia LEEUW [891], gedoopt (RK) op 23-07-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. v  Neeltje Crelis [748] (zie IV.22).

III.14    Catharina Zijmons LEEU [729], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 01-01-1686 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, dochter van Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709] (zie II.5) en Trijntje CRELIS (Crelissen) [728].
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 26-01-1716 te De Rijp (RK) met Huijbert DIRCKZE [1220], gedoopt circa 1685.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina [1221], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 05-11-1716 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Dirkx).
   2. m  Theodorus [1222], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 13-06-1718 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Niesje Zijmons Leeuw).
   3. v  Alida [1223], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-10-1719 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Dirks Klijbroek).

III.15    Cornelius Goeman LEEUW (Crelis Zymentze) [730], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 19-11-1687 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709] (zie II.5) en Trijntje CRELIS (Crelissen) [728].
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 21-01-1723 te De Rijp (RK) met Antje CLAES [843], geboren te Starmeer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina [844], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 21-09-1723 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Antje Claes), bronnen.

III.20    Cornelius Zijmontze LEEU (Goeman) [734], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 16-09-1693 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709] (zie II.5) en Trijntje CRELIS (Crelissen) [728].
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 26-01-1727 te De Rijp (RK) met Grietje Pieters van de SCHERMER [738].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Zijmon Crelisz LEEUW [855], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 24-10-1727 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Aegje Jan Baltus), bronnen.
   2. v  Maria Crelisse LEEUW [859], gedoopt (RK) op 22-07-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Pieters), bronnen.
   3. v  Catharina LEEUW [862], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 15-01-1731 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. v  Tientje [866], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 09-05-1732 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   5. v  Niesje [869], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 12-03-1734 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

III.25    Cornelis Maertensz LEEUW [79], geboren op 19-12-1693 te Graft, gedoopt (RK) op 19-12-1693 te De Rijp, bronnen

(Bron Ton Daas: Crelis voerde zijn moeders familienaam. Het kwam in die tijd wel vaker voor dat kinderen de familienaam van de moeder aannamen. Meestal had dit te maken met belangen in de erfenis. Omdat het eerst geboren kind gedoopt werd met de naam Zimeon en bovendien ten doop werd gehouden door Niesje Sijmens Leeuw, werd Crelis mogelijk al jong wees en is vermoedelijk opgenomen in het gezin van zijn oom Sijmen Leeuw. Tegen alle verwachting in kreeg Crelis Maertensz een omvangrijk nageslacht en vele nakomelingen in Wormer hebben hem als voorvader.)

, zoon van Maerten JANSZ [685] en Guurtje Crelis LEEU [686] (zie II.8).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-02-1720 te Graft met Antje Claas KOEN (Coenen, Koene, Nicolai) [80], gedoopt circa 1697 te Starmeer, begraven op 24-10-1775 te Jisp, bronnen

(Volgens Smit & Ruhland Genealogie geboren ca.1697 in Starmeer. Dan is een RK doop in De Rijp waarschijnlijk, maar daar is Antje niet te vinden in de jaren 1694-1700.)

, dochter van Claes Dircksz KOEN [959] en Maertje CRELIS [960].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Zimeon de LEEUW [687], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 12-02-1721 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Claes Koene), bronnen.
   2. m  Maarten Cornelisz de LEEUW (Marten, Maerte) [581] (zie IV.33).
   3. v  Maartje Cornelis [688], geboren circa 1732 te Jisp, overleden op 19-11-1775 te Jisp, bronnen

(Haar doop in is Jisp, Krommenie en Wormer niet te vinden.)

Gehuwd voor de kerk op 24-08-1767 te Wormer (RK) met Cornelis MOLENAAR (Dekker) [693].
   4. m  Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38).
   5. v  Guurtje de LEEUW [595] (zie IV.41).
   6. m  Dirk Creelis de LEEUW [420] (zie IV.42).

III.32    Adrianus Germentze LEEUW (Ari) [740], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-04-1696 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen

(Grappig: de broers Adrianus en Crelis zijn op dezelfde dag en plaats getrouwd.)

, zoon van Garbrant ARIAENZE [739] en Neel Crelis LEEU [710] (zie II.10).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-01-1725 te De Rijp (RK) met Cornelisje Claes KOENE (Crelis) [852].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [853], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 19-06-1726 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   2. m  Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie IV.45).

III.34    Crelis Leeuw GERMENTZE (Leeuw) [742], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 15-05-1697 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden op 24-04-1751 te Graft op 53-jarige leeftijd, bronnen

(Grappig: de broers Adrianus en Crelis zijn op dezelfde dag en plaats getrouwd.)

, zoon van Garbrant ARIAENZE [739] en Neel Crelis LEEU [710] (zie II.10).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 28-01-1725 te De Rijp (RK) met Grietje Germans HUIJBERTS [745], 19 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-10-1705 te Goorn, begraven op 16-08-1735 te Graft op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 04-01-1738 met Maartje HUIJBERTS [746].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Garbrand Cornelisz LEEUW [638] (zie IV.48).
   2. m  Hubertus Crelisz LEEUW [842], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 09-04-1727 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   3. v  Cornelia Crelis LEEUW [858], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 11-07-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. m  Nicolaus LEEUW [861], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 08-09-1730 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1732, bronnen.
   5. m  Nicolaus LEEUW [863], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 24-11-1731 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   6. v  Neeltje LEUW [867], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 05-02-1733 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1735, bronnen.
   7. v  Neeltje LEUW [868], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 10-02-1734 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

IV.10    Petrus Pietersz LEEUW [849], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 04-05-1724 te Bonifatiuskerk, De Rijp, begraven op 08-04-1782 te Beemster op 57-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Petrus Theunisz LEEUW (Pieter) [721] (zie III.6) en Maritje PIETERS (Lammert; van Zapmeer) [722].
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-02-1750 te Oudorp (RK) met Lijsbeth Pieters OUWEJANS (Buuren, Jonker, Oudejans) [3665], 20 jaar oud, geboren te Schermer, gedoopt op 20-03-1729 te Oudorp, overleden op 08-02-1808 te Heerhugowaard op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [3666] (zie V.2).
   2. v  Maragreta [3667], geboren te de Waard, gedoopt (RK) op 11-02-1756 te Oudorp (getuige(n): Maartje Pieters), bronnen.
   3. v  Margarita [3668] (zie V.5).
   4. v  Geertje Pieters (de Leeuw) [3669] (zie V.7).
   5. m  Pieter [3670], geboren te Waard Jan Glijnsweg, gedoopt (RK) op 29-08-1763 te Obdam (getuige(n): Jan Pietersz = Ouwejantze), overleden op 03-12-1833 te Schermerhorn op 70-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 10-11-1811 te Beemster met Maartje Cornelis SCHAAR [3678], 48 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-05-1763 te Beemster, overleden op 14-03-1830 te Schermerhorn op 66-jarige leeftijd,

(Maartje was eerst getrouwd met Lourens Berkhout en met Klaas Janz Sinkeldam.)

   6. m  Jacob [3671], geboren te Waerd Jan Gleinesweg, gedoopt (RK) op 20-11-1764 te Obdam (getuige(n): Crelis Pietersz Ouwejantz), overleden voor 1768, bronnen.
   7. m  Jacob [3672] (zie V.12).
   8. v  Agata [3673], gedoopt (RK) op 15-10-1772 te Beemster (getuige(n): Agje Pieters Oudianus), overleden op 20-12-1782 te Beemster op 10-jarige leeftijd, bronnen.

IV.18    Cornelius Crelisse LEEUW [850], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 01-09-1725 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Crelis Theunisze LEEU [726] (zie III.11) en Aeltje Crelis ROOT [727].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-09-1752 te Graft, gehuwd voor de kerk op 24-09-1752 te De Rijp (RK) met Willempje Cornelisse KUIPERS (Willement, Wulmet; Cornelis, Cornelisse) [926], geboren circa 1725.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Cornelisz [922] (zie V.15).
   2. v  Jannetje Cornelis [931], geboren te Noordeijnd, gedoopt (DG) op 11-05-1756 te Graft.
   3. m  Pieter Cornelisz [932], geboren te Noordeijnd, gedoopt (DG) op 05-11-1758 te Graft, overleden voor 1761.
   4. m  Pieter Cornelisz [933] (zie V.19).
   5. m  Claas Crelisz [928], geboren te Noordeijnd, gedoopt (DG) op 27-03-1766 te Graft,

(Claas wordt genoemd als oom in de overlijdensakte van neef Cornelis op 25-01-1817.)

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-10-1795 te De Rijp, gehuwd voor de kerk op 15-11-1795 te De Rijp (RK) met Ariaantje Pieters VISSER [925], geboren te op de Volger.

IV.22    Neeltje Crelis LEEU [748], geboren te Noordeijnd, gedoopt (RK) op 24-10-1730 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, dochter van Crelis Theunisze LEEU [726] (zie III.11) en Aeltje Crelis ROOT [727].
Relatie met Petrus Jacopse WARNAER [1322].
Uit deze relatie:
   1. v  Aeltie Pieters [1323], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 31-10-1753 te Bonifatiuskerk, De Rijp.

IV.33    Maarten Cornelisz de LEEUW (Marten, Maerte) [581], gedoopt (RK) op 09-02-1723 te Krommeniedijk, begraven op 09-02-1795 te Jisp op 72-jarige leeftijd, bronnen

(Bij het tweede huwelijk is Maarten 70 jaar. Dat is oud. Misschien is dat huwelijk van een andere Maarten de Leeuw.)

, zoon van Cornelis Maertensz LEEUW [79] (zie III.25) en Antje Claas KOEN (Coenen, Koene, Nicolai) [80].
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 30-04-1747 te Wormer (RK) met Guurtje Jacobs RIJS [582], geboren circa 1725 te Wormer.
Gehuwd voor de kerk (2) op 70-jarige leeftijd op 08-09-1793 te Wormer (RK) met Maartje Dirks ROOD [689].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jacob [583], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 20-01-1749 te Wormer (getuige(n): Cornelis Jacobse Rijs), overleden voor 1756, bronnen.
   2. m  Cornelis [588], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 17-06-1751 te Wormer, overleden op 20-12-1753 te Jisp op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   3. v  Antje Maartens (Neeltje) [584] (zie V.27).
   4. m  Jacob [586], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 17-03-1756 te Wormer (getuige(n): Cornelisje Jacobs Rijs), overleden op 08-05-1756 te Jisp, 52 dagen oud, bronnen.
   5. m  Cornelis [585], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 02-10-1757 te Wormer (getuige(n): Maertje de Leeuw), bronnen.
   6. v  Neeltje [587], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 24-10-1760 te Wormer (getuige(n): Wouter Stoffelse), bronnen

(In de 'Klapper Jisp DTB 15 - Begraven Gereformeerd 1769-1812 staat: 06-07-1780, begraven Leeuwe, Neeltje Maartens. Het zou deze Neeltje kunnen zijn...)

   7. m  Japik Maartense (Jacob) [691] (zie V.31).

IV.38    Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 19-08-1734 te Wormer, begraven op 16-11-1791 te Jisp op 57-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis Maertensz LEEUW [79] (zie III.25) en Antje Claas KOEN (Coenen, Koene, Nicolai) [80].
Ondertrouwd op 21-05-1763 te Jisp, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1763 te Jisp, gehuwd voor de kerk op 05-06-1763 te Wormer (RK) met Aaltje Harmens KOORN (Hermens; Koel, Kool, Kooren) [84], gedoopt circa 1735 te Oost-Knollendam, overleden op 13-05-1817 te Jisp,

(Smith & Ruhland Genealogie vermeldt als geboorteplaats Oost-Knollendam. Als Aaltje RK gedoopt is dan is dat waarschijnlijk in Wormer gebeurd, maar daar is ze bij de RK dopen tussen 01-01-1737 en 01-01-1743 niet te vinden.)

, dochter van Harmen KOORN [876] en Antje KOORN [877],

(Alle kinderen in dit huwelijk zijn geboren in Jisp en gedoopt in Wormer.)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Cornelisz [85] (zie V.33).
   2. m  Ooloff [86], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 23-04-1765 te Wormer, begraven op 14-02-1791 te Jisp op 25-jarige leeftijd, bronnen.
   3. v  Anna [87], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 24-11-1766 te Wormer, overleden op 21-08-1770 te Jisp op 3-jarige leeftijd, bronnen.
   4. m  Jan [88] (zie V.37).
   5. v  Maria [89], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 01-07-1770 te Wormer (getuige(n): Aagje Crelis), bronnen.
   6. m  Hermanus [90] (zie V.40).
   7. m  Sijmen [91], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 03-09-1774 te Wormer (getuige(n): Jannetje Jans Molenaar), overleden voor 1783, bronnen.
   8. m  Jacob Cornelisse [92] (zie V.43).
   9. v  Antje Cornelis [93] (zie V.46).
   10. m  Claas [94], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 23-11-1780 te Wormer (getuige(n): Grietje Harmens Koorn), bronnen.
   11. m  Adrianus [95] (zie V.48).
   12. m  Sijmen Cornelis [96] (zie V.51).

IV.41    Guurtje de LEEUW [595], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 12-07-1737 te Wormer, bronnen

(Klapper Jisp DTB 15 - Begraven Gereformeerd 1769-1812: begraven op 28-10-1790 Leeuw de, Guurtje. Maar of dat deze Guurtje is???)

, dochter van Cornelis Maertensz LEEUW [79] (zie III.25) en Antje Claas KOEN (Coenen, Koene, Nicolai) [80].
Ondertrouwd op 19-05-1764 te Jisp, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-06-1764 te Wormer met Claes Ariaense BRAAS [596], 29 jaar oud, geboren op 10-02-1735 te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje Claas [694] (zie V.55).
   2. m  Adrianus [695], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 04-05-1767 te Wormer (getuige(n): Grietje Ariaense Braas).
   3. v  Lijsbeth [696], geboren op 27-07-1768 te Jisp, gedoopt (RK) op 27-07-1768 te Wormer (getuige(n): Vrouwtje Ariaens Braes), overleden voor 1773.
   4. v  Lijsbeth [697], geboren op 12-05-1772 te Jisp, gedoopt (RK) op 12-05-1772 te Wormer (getuige(n): Grietje Ariaens Braas).

IV.42    Dirk Creelis de LEEUW [420], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 18-06-1741 te Wormer, overleden op 05-11-1818 te Jisp op 77-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis Maertensz LEEUW [79] (zie III.25) en Antje Claas KOEN (Coenen, Koene, Nicolai) [80].
Ondertrouwd op 24-12-1763 te Jisp, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-01-1764 te Jisp, gehuwd voor de kerk op 09-01-1764 te Wormer (RK) met Jannetje Jans MOLENAAR (Dekker) [421], 22 jaar oud, geboren op 20-01-1741 te Wijdewormer, overleden voor 1826.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Dirks [431], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 13-01-1764 te Wormer (getuige(n): Guurtje de Leeuw), overleden op 06-06-1773 te Jisp op 9-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Antje Dirks [430] (zie V.62).
   3. m  Joannes Dirks [429], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 11-01-1767 te Wormer (getuige(n): Creelis Molenaer), overleden voor 1772, bronnen.
   4. v  Maartje Dirks [428] (zie V.66).
   5. v  Grietje Dirks [427], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 26-12-1769 te Wormer (getuige(n): Jacob Jansen Molenaer), overleden op 13-03-1773 te Jisp op 3-jarige leeftijd, bronnen.
   6. m  Jan Dirks [426] (zie V.68).
   7. m  Creelis Dirks [425] (zie V.70).
   8. m  Pieter Dirks [424], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 23-04-1777 te Wormer (getuige(n): Creelis Jansen Molenaar), overleden voor 1781, bronnen.
   9. v  Grietje Dirks [423], geboren te Jisp, gedoopt (RJ) op 24-03-1779 te Wormer (getuige(n): Pietertje Jans Molenaar), bronnen.
   10. m  Pieter Dirks [422], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 05-05-1781 te Wormer (getuige(n): Aaltje Harmens Koorn), bronnen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-11-1805 te Jisp met Jannetje Simons BOSCH [700].

IV.45    Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 11-09-1728 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Claes Koene), begraven op 03-06-1784 te Oostzaandam op 55-jarige leeftijd, bronnen

(Volgens MyHeritage geboren op 08-09-1730 in Graft. Dan zal hij w.s. in de Rijp RK zijn gedoopt, maar daar is hij in dat jaar niet te vinden (met de juiste ouders). Volgens Smit & Ruhland Genealogie is hij geboren ca. 1730 in Jisp. Maar in de RK dopen in Wormer is hij niet te vinden. Een verwisseling met Nicolaus Leeuw (doop De Rijp, 08-09-1730, zoon van Crelis Germentze Leeuw en Grietje Huijberts) is een reëele mogelijkheid. In De Rijp wordt op 11-09-1728 de RK doop gevonden van Nicolaus Leeuw, wel met de juiste ouders.
Nicolaus en Magdalena lieten in 1759 bij notaris Van Broeck te Zaandijk hun huwelijkscontract opmaken.)

, zoon van Adrianus Germentze LEEUW (Ari) [740] (zie III.32) en Cornelisje Claes KOENE (Crelis) [852].
Ondertrouwd (1) op 01-06-1759 te Wormer, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-06-1759 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 17-06-1759 te Wormer met Magdalene Ariaens PLOEGER [104], 18 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-07-1740 te Wormer, overleden op 07-01-1764 te Wormer op 23-jarige leeftijd, dochter van Ariaen KLAAS [955] en Anne THEUNIS [956].
Ondertrouwd (2) op 09-08-1766 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 24-08-1766 te Wormer (RK) met Neeltje Dirks WITTEBROOD [43], 20 jaar oud, geboren op 12-12-1745 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-12-1745 te Wormer, overleden op 01-12-1789 te Wormer op 43-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Dirk Cornelisz WITTEBROOD [70] en Guurtje Jansd COOREN [71].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Ariaen Claasz (Adriaan, Ariaan) [105] (zie V.76).
   2. m  Cornelius Claesz [106], geboren op 16-05-1762 te Wormer, gedoopt (RK) op 16-05-1762 te Wormer (getuige(n): Maartje de Leeuw), overleden op 26-08-1762 te Wormer, 102 dagen oud, bronnen.
   3. m  Cornelis Claesz [107], geboren op 14-12-1763 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-12-1763 te Wormer (getuige(n): Maartje Cornelis), overleden op 20-12-1763 te Wormer, 6 dagen oud, bronnen.
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Theodorus [74], geboren op 04-07-1767 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-07-1767 te Wormer (getuige(n): Aaltje Dirks Wittebrood), overleden op 11-07-1767 te Wormer, 7 dagen oud, bronnen.
   5. m  Crelis [37] (zie V.82).
   6. v  Guurtje (Leuw) [60] (zie V.85).
   7. v  Antje [58] (zie V.87).
   8. m  Dirk [72], geboren op 25-11-1774 te Wormer, gedoopt (RK) op 25-11-1774 te Wormer (getuige(n): Aaltje Dirks Wittebrood), overleden op 29-11-1774 te Wormer, 4 dagen oud, bronnen.
   9. v  Maria [73], geboren op 13-11-1777 te Wormer, gedoopt (RK) op 13-11-1777 te Wormer (getuige(n): Marie Muls), overleden op 14-11-1777 te Wormer, 1 dag oud, bronnen.

IV.48    Garbrand Cornelisz LEEUW [638], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 26-10-1725 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Crelis Leeuw GERMENTZE (Leeuw) [742] (zie III.34) en Grietje Germans HUIJBERTS [745].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-10-1751 te De Rijp, gehuwd voor de kerk op 14-11-1751 te De Rijp (RK) met Niesje Duijvens JACOBS (Nisse) [950], geboren te Zijp, gedoopt circa 1732.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietie Gerbrant LEEUWEN [1216], gedoopt (RK) op 12-10-1755 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
   2. m  Cornelis Gerbrantz CORNELISZ [951], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 03-06-1759 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
Gehuwd voor de kerk circa 1780 met Adriana Ariens STROMER [1536].
   3. v  Grietje Gerbrantz CORNELISZ [952], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 09-09-1763 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-01-1792 te Krommenie, gehuwd voor de kerk op 29-04-1792 te Krommeniedijk (RK) met Maarten Barendze WAIJPER [1324].
   4. v  Neeltje Gerbrantz LEEWE [1217], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 16-04-1765 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
   5. m  Cornelis LEEWE [1218], gedoopt (RK) op 07-01-1766 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
   6. v  Leijsbeth Gerbrandz [953] (zie V.98).
   7. v  Agatha CORNELISZ [954], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 28-01-1773 te Bonifatiuskerk, De Rijp.
   8. v  Maria LEUW [1219], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 30-05-1776 te Bonifatiuskerk, De Rijp.

V.2    Maria LEEUW [3666], tapster (1815), geboren te de Waard, gedoopt (RK) op 22-12-1750 te Oudorp (getuige(n): Maartje Pieters), overleden op 18-12-1815 te Schermerhorn op 64-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Petrus Pietersz LEEUW [849] (zie IV.10) en Lijsbeth Pieters OUWEJANS (Buuren, Jonker, Oudejans) [3665].
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 05-04-1778 te Beemster (RK) met Gerrit van 't HOF [3674], 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 14-10-1749 te Beemster.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna [3680], gedoopt (RK) op 20-05-1779 te Beemster.
Gehuwd met Jan Pietersz DROOG [3691].
   2. m  Joannes [3681], gedoopt (RK) op 08-08-1780 te Beemster.
   3. v  Elisabeth [3682], gedoopt (RK) op 19-07-1782 te Beemster, overleden op 30-12-1848 te Schermerhorn op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacob Dirkse van BAAR [3692].
   4. v  Agie [3683], gedoopt (RK) op 02-10-1783 te Beemster, overleden op 20-09-1826 te Heerhugowaard op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacob Gerritse van BAAR [3693].
   5. m  Joannes [3684], gedoopt (RK) op 01-03-1785 te Beemster.
   6. v  Gerarda [3685], gedoopt (RK) op 09-04-1786 te Beemster.
   7. m  Pieter [3686], geboren te Schermerhorn, gedoopt (RK) op 05-06-1787 te Beemster.
   8. m  Jan [3687], geboren te Schermerhorn, gedoopt (RK) op 16-10-1788 te Beemster.
   9. v  Geertje [3688], geboren te Schermerhorn, gedoopt (RK) op 28-11-1790 te Beemster.
   10. v  Pietertje [3689], geboren te Schermerhorn, gedoopt (RK) op 17-12-1791 te Beemster.
   11. m  Jan [3690], geboren te Schermerhorn, gedoopt (RK) op 21-09-1794 te Beemster, overleden op 09-02-1859 te Purmer op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd met Diewertje BAKKER [3694].

V.5    Margarita LEEUW [3668], geboren te Jan Glijnsweg, gedoopt (RK) op 03-07-1757 te Obdam (getuige(n): Aagje Pieters), overleden op 13-11-1831 te Egmond-Binnen op 74-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Petrus Pietersz LEEUW [849] (zie IV.10) en Lijsbeth Pieters OUWEJANS (Buuren, Jonker, Oudejans) [3665].
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 06-11-1783 te Beemster (RK) met Pieter HOEBEN [3675], geboren te Schermerhorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [3695], gedoopt (RK) op 20-11-1784 te Beemster.
   2. m  Petrus [3696], gedoopt (RK) op 25-01-1786 te Beemster.

V.7    Geertje Pieters LEEUW (de Leeuw) [3669], geboren te Jan Glijnsweg, de Waart (Heerhugowaard), gedoopt (RK) op 31-10-1760 te Obdam (getuige(n): Maartje Pieters Ouwejantze), bronnen

(Volgens haar doop is Geertje geboren aan/op de 'Jan Gleines Weg'. Dat is waarschijnlijk de 'Jan Glijnsweg' in Heerhugowaard.)
(In haar twee huwelijken staat vermeld dat Geertje afkomstig is uit 'De Waart' (Heerhugowaard).)
(In haar tweede huwelijk staat dat Geertje weduwe is.)
(Je moest er wat voor over hebben om in deze tijd in Noord-Holland te trouwen: eerst een Gaarder-Impost inschrijving (en dat kost geld, 1e huwelijk 12 gulden en 2e huwelijk 6 gulden), dan het Schepenbank-huwelijk, dan het kerkelijk huwelijk.)

, dochter van Petrus Pietersz LEEUW [849] (zie IV.10) en Lijsbeth Pieters OUWEJANS (Buuren, Jonker, Oudejans) [3665].
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 27-02-1791 te Heiloo, gehuwd voor de kerk te Heiloo, St.Laurens op 27-02-1791 te Heiloo (RK) met Klaas Dirksz van SANTEN [3676], geboren te Heiloo, overleden voor 1795.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 06-11-1795 te Heiloo, gehuwd voor de kerk te Heiloo, St.Laurens op 22-11-1795 te Heiloo (RK) met Jan Gerritz BUUREN (Bueren) [3677], geboren te Bergen (NH).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Klaasje van SANTE (Nicolaa) [3697], gedoopt (RK) op 20-05-1791 te Limmen, overleden op 02-01-1826 te Beemster op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willem BRAAK [3698].
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Maartje BUEREN [3699], geboren circa 1799 te Egmond-Binnen, overleden op 05-04-1853 te Beemster.
Gehuwd met Jan DROOG [3700].
   3. v  Elisabeth BUEREN [3701], geboren circa 1801 te Bergen (nh).
Gehuwd met Dirk de GOEDE [3702].

V.12    Jacob LEEUW [3672], boer (1828), landman, geboren te Waard Jan Gleinesweg, gedoopt (RK) op 26-02-1768 te Obdam (getuige(n): Jan Pietersz Ouwejansze), overleden op 16-05-1843 te Wijdewormer op 75-jarige leeftijd, bronnen

(Jacob wordt gedoopt als 'Jacob Leeuw', al zijn kinderen worden RK gedoopt/geboren als 'de Leeuw'.)

, zoon van Petrus Pietersz LEEUW [849] (zie IV.10) en Lijsbeth Pieters OUWEJANS (Buuren, Jonker, Oudejans) [3665].
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 01-04-1798 te Beemster (RK) met Sytske Pieterse DONEMA [3679], 27 jaar oud, geboren te Ezumazijl, gedoopt (NH) op 03-03-1771 te Anjum, overleden op 19-01-1827 te Oudkarspel op 55-jarige leeftijd,

(De ambtenaar die haar overlijdensakte heeft geschreven had het of moeilijk die dag, of hij had een glaasje te veel op, of hij was hardhorend, of de aangevers waren de draad een beetje kwijt. Acte van overlijden van 'Schietge Donnema' en ze is geboren in 'Zesemenseel'.)
(De familie Donema komt van Schiermonnikoog en is daar van invloed geweest.)

, dochter van Pytter Jans DONEMA [3759] en Antje HARMENS [3760].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter de LEEUW [3703], geboren te Waard, gedoopt (RK) op 06-11-1798 te Obdam (getuige(n): Maartje Pieters de Leeuw), overleden op 14-02-1799 te Heerhugowaard, 100 dagen oud, bronnen.
   2. v  Lijsbeth de LEEUW [3704] (zie VI.26).
   3. v  Antje de LEEUW [3705], geboren te de Waart, gedoopt (RK) op 06-01-1803 te Obdam (getuige(n): Geertje de Leuw), begraven op 04-02-1803 te Oudendorp, gem.Heerhugowaard, 29 dagen oud, bronnen.
   4. m  Pieter de LEEUW [3706], geboren te d W, gedoopt (RK) op 29-10-1804 te Obdam (getuige(n): Geertje Pieters de Leuw), begraven op 26-11-1804 te Zuijt Schaarwout, gem.Heerhugowaard, 28 dagen oud, bronnen.
   5. m  Pieter de LEEUW [3707], geboren te d.Waart, gedoopt (RK) op 11-01-1806 te Obdam (getuige(n): Geertje Pieters de Leuw), begraven op 12-03-1806 te Zuijd Scharwoud, gem.Heerhugowaard, 60 dagen oud, bronnen.
   6. m  Pieter de LEEUW (Petrus) [3708], geboren te de Waard, gedoopt (RK) op 11-08-1807 te Nieuwe Niedorp (getuige(n): Geertje Pieters de Leeuw), overleden op 28-11-1833 te Wijdewormer op 26-jarige leeftijd, bronnen.
   7. v  Antje de LEEUW [3709], geboren te dW, gedoopt (RK) op 06-04-1809 te Obdam (getuige(n): Grietje de Leuw), overleden op 08-06-1828 te Wijdewormer op 19-jarige leeftijd, bronnen.
   8. v  Geertje de LEEUW [3710], geboren te d W, gedoopt (RK) op 15-03-1811 te Obdam (getuige(n): Klaasie Klaats van Santen), overleden op 06-04-1812 te Heerhugowaard op 1-jarige leeftijd, bronnen.
   9. v  Geertje de LEEUW [3711] (zie VI.34).

V.15    Cornelis Cornelisz LEEUW [922], slagter (1816), geboren te Noordeijnd, gedoopt (DG) op 13-09-1753 te Graft, overleden op 31-12-1816 te Noordeind, gem.Graft op 63-jarige leeftijd,

(In zijn overlijdensakte zijn zoon Cornelis en zoon Maarten de aangevers. Cornelis woonde tot aan zijn door op nr.302 aan het Noordeind.)

, zoon van Cornelius Crelisse LEEUW [850] (zie IV.18) en Willempje Cornelisse KUIPERS (Willement, Wulmet; Cornelis, Cornelisse) [926].
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 12-01-1783 te De Rijp (RK) met Aafje Maartens van DIJK (Aagje, Ariaantje, Ariaans) [923], geboren circa 1750 te Starmeer, gem.Jisp, overleden op 29-01-1823 te Graft, dochter van Maarten van DIJK [929] en N.N. [930].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [934], gedoopt (DG) op 28-03-1781 te Graft, overleden voor 1785.
   2. m  Cornelis [927], geboren te Noordeind, gedoopt (DG) op 18-05-1785 te Graft, overleden op 25-01-1817 te NoordEind, gem.Graft op 31-jarige leeftijd,

(Ongehuwd. Woonde bij zijn overlijden op nr.302 aan het Noordeind.)

   3. m  Maarten [898] (zie VI.38).

V.19    Pieter Cornelisz LEEUW [933], geboren te Noordeijnd, gedoopt (DG) op 21-06-1761 te Graft, overleden op 04-03-1804 op 42-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Crelisse LEEUW [850] (zie IV.18) en Willempje Cornelisse KUIPERS (Willement, Wulmet; Cornelis, Cornelisse) [926].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-04-1787 te De Rijp, gehuwd voor de kerk op 13-05-1787 te De Rijp (RK) met Grietje Frans BOON [935], naijster.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [936], geboren te Noordeind, gedoopt (DG) op 20-09-1790 te Graft, bronnen.
   2. v  Margarita (Grietje) [937], geboren te Noordeind, gedoopt (DG) op 02-03-1793 te Graft.
   3. v  Wilhelmina [938], geboren te Noordeind, gedoopt (DG) op 18-11-1794 te Graft.
   4. v  Agatha (Agje, Aagje) [939] (zie VI.44).
   5. v  Cornelia [940] (zie VI.46).
   6. m  Pieter [941] (zie VI.47).

V.27    Antje Maartens de LEEUW (Neeltje) [584], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 06-02-1754 te Wormer (getuige(n): Maritje de Leeuw), overleden op 17-02-1790 te Wormer op 36-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Maarten Cornelisz de LEEUW (Marten, Maerte) [581] (zie IV.33) en Guurtje Jacobs RIJS [582].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-07-1778 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 12-07-1778 te Wormer (RK) met Dirk Albertsz BRAAK [690].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Alberts Dirksz [1497], gedoopt (RK) op 27-07-1779 te Wormer, overleden voor 1782.
   2. m  Albert Dirksz [1498], gedoopt (RK) op 10-03-1781 te Wormer.
   3. m  Jan [1191], gedoopt (RK) op 06-10-1782 te Wormer (getuige(n): Albert Jansen Braak), overleden op 27-02-1829 te Uitgeest op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 03-02-1828 te Uitgeest met Maria Wilhelmina BEUKMAN [1192], geboren circa 1800 te Uitgeest.
   4. v  Aafje Dirks [1499], gedoopt (RK) op 08-08-1785 te Wormer (getuige(n): Albert Braak).

V.31    Japik Maartense de LEEUW (Jacob) [691], geboren op 16-04-1764 te Jisp, gedoopt (RK) op 16-04-1764 te Wormer (getuige(n): Jan Teunisz de Jong), overleden op 16-09-1813 te Zaandam op 49-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Maarten Cornelisz de LEEUW (Marten, Maerte) [581] (zie IV.33) en Guurtje Jacobs RIJS [582].
Gehuwd voor de kerk circa 1787 met Trijntje Gerrids van de KAMER [692], geboren circa 1758 te Westzaan, overleden op 16-06-1831 te Zaandam,

(Hun huwelijk is in (RK) Wormer niet gevonden.)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Jacobsz [762], geboren te Oostzaan, gedoopt (RK) op 17-05-1789 te Oostzaan, overleden voor 1792.
   2. m  Gerardus Jacobsz [763], geboren te Oostzaan, gedoopt (RK) op 18-08-1790 te Oostzaan.
   3. m  Martinus Jacobsz [764], geboren te Oostzaan, gedoopt (RK) op 29-06-1792 te Oostzaan, overleden voor 1797.
   4. m  Theodorus Jacobsz [765], geboren te Oostzaan, gedoopt (RK) op 23-09-1795 te Oostzaan.
   5. m  Martinus Jacobsz [766], geboren te Oostzaan, gedoopt (RK) op 12-10-1797 te Oostzaan, overleden op 30-11-1815 te Zaandam op 18-jarige leeftijd, bronnen.
   6. v  Gaugerica (Guurtje) Jacobs [767], geboren te Oostzaan, gedoopt (RK) op 15-04-1801 te Oostzaan.

V.33    Cornelis Cornelisz de LEEUW [85], werkman (1813), geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 08-03-1764 te Wormer (getuige(n): Maartje de Leeuw), overleden op 19-03-1813 te Wormer op 49-jarige leeftijd, bronnen

(Hij is overleden 'in de huizinge No.47 achter de Wormer'.)

, zoon van Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38) en Aaltje Harmens KOORN (Hermens; Koel, Kool, Kooren) [84].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-08-1786 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 24-09-1786 te Wormer (RK) met Jannetje ROOSING (Roozing, Rozing) [97], 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 28-05-1763 te Wormer, overleden op 25-01-1827 te Wormer op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan ROOSING [832] en Lijsje JURRIAEN [833].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [418], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 18-06-1787 te Wormer (getuige(n): Pieter Janse Roozing), overleden voor 1789, bronnen.
   2. m  Jan [417], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 10-01-1789 te Wormer (getuige(n): Aaltje Roozing), overleden voor 1794, bronnen.
   3. m  Cornelis [416], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 25-08-1790 te Wormer (getuige(n): Olof de Leeuw), begraven op 16-11-1791 te Jisp op 1-jarige leeftijd, bronnen.
   4. v  Aaltje [343], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 06-11-1791 te Wormer (getuige(n): Manus de Leeuw), overleden voor 1794 te Wormer, bronnen.
   5. v  Aaltje [415] (zie VI.65).
   6. m  Jan [414], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 10-06-1794 te Wormer (getuige(n): Aaltje Roozing), bronnen.
   7. m  Cornelis [412], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 28-05-1795 te Wormer (getuige(n): Jan de Leeuw), bronnen.
   8. v  Lijsabeth (Elisabeth) [305] (zie VI.69).
   9. m  Odolf [407], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 02-06-1798 te Wormer (getuige(n): Antje de Leeuw), bronnen

(Vernoemd naar H.Odolphus, de tweede kerkpatroon van Wormer.)

   10. v  Christina [405], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 19-09-1800 te Wormer (getuige(n): Maartje Roosing), bronnen.
   11. v  Stijntje [758], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 08-07-1802 te Wormer,

(Bij FamilySearch ontbreekt 23-juni-1802 tot 31-augustus-1804.)

   12. m  Joannes (Jan) [348], fuselier bij de eerste Compagnie Depôt Battaillon der tiende Afdeeling Infanterie, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 08-04-1806 te Wormer (getuige(n): Maartje Roosing), overleden op 30-10-1828 te Utrecht, Groot Rijks Hospitaal op 22-jarige leeftijd, bronnen.

V.37    Jan de LEEUW [88], werkman (1816,1817,1818), geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 23-02-1768 te Wormer (getuige(n): Aagje Crelis Drieling), overleden op 12-11-1822 te Jisp op 54-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38) en Aaltje Harmens KOORN (Hermens; Koel, Kool, Kooren) [84].
Ondertrouwd op 17-09-1808 te Jisp, gehuwd, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 02-10-1808 te Wormer (RK) met Geertrui Barends BOS (Geertje) [98], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 19-09-1780 te Wormer, overleden op 02-02-1847 te Jisp op 66-jarige leeftijd, dochter van Barend BOS [521] en Stijntje Bernards van GRAAS [522].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Jansz [520], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 04-07-1809 te Wormer (getuige(n): Adriaan de Leeuw), overleden op 26-05-1812 te Jisp op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Christina (Stijntje) Jans [516] (zie VI.76).
   3. v  Alida (Aaltje) [524], dienstbode te Jisp (1856), geboren op 06-04-1814 te Jisp, gedoopt (RK) op 07-04-1814 te Wormer, overleden op 04-05-1856 te Wormerveer op 42-jarige leeftijd, bronnen

(In haar overlijdensakte staat dat ze geboren is in Jisp. Maar daar is haar geboorteakte niet gevonden in 1812 t/m 1815. In haar overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   4. m  Cornelis [523], geboren op 17-01-1816 te Jisp, gedoopt (RK) op 17-01-1816 te Wormer, overleden op 19-06-1847 te Jisp op 31-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   5. v  Antje (Anna) [166] (zie VI.80).

V.40    Hermanus de LEEUW [90], vleeschhouwer (1828,1840), geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 21-11-1771 te Wormer (getuige(n): Grietje Harmens Kool), overleden op 04-04-1840 te Wormer op 68-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1840 te Wormer, bronnen

(Bij zijn overlijden woont Hermanus op nr.149 te Wormer.)

, zoon van Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38) en Aaltje Harmens KOORN (Hermens; Koel, Kool, Kooren) [84].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-06-1797 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 11-06-1797 te Wormer (RK) met Francijntje van KLEEF (Cleef) [99], 27 jaar oud, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 06-07-1769 te Wormer, overleden op 28-07-1847 te Wormer op 78-jarige leeftijd,

(Bij haar overlijden woonde Francijntje op nr.149 te Wormer.)

, dochter van Pieter Janse van KLEEF [396] en Jannetje Frans WOERDEMAN [397].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Hermanusz [408], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 13-04-1798 te Wormer (getuige(n): Jan de Leeuw), begraven op 18-12-1798 te Wormer, 249 dagen oud, bronnen.
   2. v  Joanna [307], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 29-01-1801 te Wormer (getuige(n): Aaltje van Kleef), overleden op 14-06-1858 te Wormer op 57-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-11-1828 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 23-11-1828 te Wormer (RK) met Sigebertus (Zeger) ZOMER [308], broodbakker (1828), geboren circa 1791 te Krommenie, overleden op 07-07-1850 te Wormer, zoon van Hendrik ZOMER [313] en Stijntje Barends HUIGE [314].
   3. v  Alida [403], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 25-06-1802 te Wormer (getuige(n): Aaltje Harmz Kooren),

(Doopinschrijving in Wormer niet te vinden. Het ziet er naar uit dat er in de desbetreffende film van FamilySearch een pagina ontbreekt.)

   4. m  Cornelis Hermanusz [270] (zie VI.85).

V.43    Jacob Cornelisse de LEEUW [92], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 05-03-1777 te Wormer (getuige(n): Grietje Harmens Koorn), overleden op 23-12-1813 te Zaandam op 36-jarige leeftijd, bronnen

(Bij zijn overlijden woonde Jacob in Zaandam op nr.113.)

, zoon van Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38) en Aaltje Harmens KOORN (Hermens; Koel, Kool, Kooren) [84].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-11-1802 te Oostzaandam met Hilletje Jans OTTE (Hillegond, Hillegonda; Otter) [100], 29 jaar oud, geboren te Zaandam, gedoopt (RK) op 26-05-1773 te 't Kalf (getuige(n): Hendrik Gerritz Otte), overleden voor 1813, dochter van Jan Gerritz OTTE [1340] en Grietje Crelis MOOIJ [1341].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Jacobsz [611], geboren op 12-03-1803 te Oost Zaandam, gedoopt (RK) op 12-03-1803 te Oostzaan (getuige(n): Cornelis Jansse Otte en Antje Cornelisse de Leeuw), overleden op 02-08-1828 te Zaandam op 25-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   2. m  Joannes Jacobsz [768], geboren te Oost Zaandam, gedoopt (RK) op 04-07-1804 te Oost Zaandam (getuige(n): Jan Wiegman en Antje Buijsman).
   3. m  Adolphus Jacobsz [184] (zie VI.88).
   4. m  Gerardus (Gerrit) Jacobsz [191], geboren te West Zaandam, gedoopt (RK) op 02-12-1807 te Oost Zaandam (getuige(n): Gerrid Servaas en Grietje Engels Gras), overleden op 03-08-1816 te Zaandam op 8-jarige leeftijd, bronnen.
   5. v  Aaltje Jacobs [769], geboren te West Zaandam, gedoopt (RK) op 21-10-1809 te Oost Zaandam (getuige(n): Cornelis de Leeuw en Antje de Leeuw).

V.46    Antje Cornelis de LEEUW [93], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 10-02-1779 te Wormer (getuige(n): Neeltje Dirks Wittebrood), overleden op 19-01-1845 te Wormer op 65-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38) en Aaltje Harmens KOORN (Hermens; Koel, Kool, Kooren) [84].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-07-1804 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 29-07-1804 te Wormer (RK) met Jacob Klaasz GLAS [101], 25 jaar oud, arbeider (1845), gedoopt (RK) op 08-07-1779 te Wormer, overleden op 21-12-1857 te Wormer op 78-jarige leeftijd, zoon van Claas Jacobsz GLAS [881] en Trintje Jans RINKEL [882].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [398] (zie VI.93).

V.48    Adrianus de LEEUW [95], boerewerk (1813), boerenknegt (1816,1820), werkman (1847,1848), geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 20-11-1781 te Wormer (getuige(n): Jannetje Jans Molenaar), overleden op 23-06-1848 te Wormerveer op 66-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38) en Aaltje Harmens KOORN (Hermens; Koel, Kool, Kooren) [84].
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 30-01-1813 te Wormerveer met Jannetje KERSTENS [102], 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 12-10-1787 te Krommenie, overleden op 08-12-1828 te Wormerveer op 41-jarige leeftijd, dochter van Barend KERSTENS [180] en Jannetje WEMMERS [181].
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 11-07-1830 te Krommenie met Lijsbeth Caspers MOLTHOF [615], 48 jaar oud, gedoopt (RK) op 09-10-1781 te Krommenie,

(Lijsbeth was eerder gehuwd met Cornelis Muijs.)

, dochter van Casper MOLTHOF [616] en Aafje GERRITS [617].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Jannetje [182] (zie VI.96).
   2. m  Cornelis [355], schoenmaker (1847), geboren op 19-03-1817 te Wormer, overleden op 09-05-1847 te Wormerveer op 30-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   3. v  Aaltje [1342], geboren op 11-02-1820 te Wormerveer, gedoopt (RK) op 11-02-1820 te Wormerveer (getuige(n): Manus de Leeuw en Lijsbeth Kerstens), bronnen.

V.51    Sijmen Cornelis de LEEUW [96], arbeider (1811,1813), geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 24-08-1783 te Wormer (getuige(n): Jannetje Jans Molenaar), overleden op 03-11-1835 te Zaandam op 52-jarige leeftijd, bronnen

(Bij de doop van zoon Derk wonen Sijmen en Trijntje op nr.1034 in Zaandam.)

, zoon van Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38) en Aaltje Harmens KOORN (Hermens; Koel, Kool, Kooren) [84].
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 02-06-1811 te Oostzaandam, gehuwd voor de kerk op 02-06-1811 te Wormer (RK) met Trijntje Simons BOON [103], geboren te Oostzaandam, gedoopt circa 1784, overleden voor 1818.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 04-05-1817 te Wormerveer met Ariaantje PLOEGER (Adriaantje) [570], 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 21-10-1794 te Wormer, overleden op 03-03-1839 te Wormer op 44-jarige leeftijd, dochter van Gerrit PLOEGER [571] en Aafje KRAGT [572].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Cornelis [1343], timmermansknecht, geboren op 27-05-1812 te 't Kalf, gem.Zaandam, bronnen.
   2. m  Derk [1344], schippersknecht, geboren op 22-07-1813 te 't Kalf, gem.Zaandam, bronnen.
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Gerrit [573], geboren op 30-12-1825 te Wormer, overleden op 09-01-1826 te Wormer, 10 dagen oud, bronnen.

V.55    Antje Claas BRAAS [694], geboren op 07-04-1765 te Jisp, gedoopt (RK) op 08-04-1765 te Wormer (getuige(n): Maartje de Leeuw), overleden op 04-08-1822 op 57-jarige leeftijd, dochter van Claes Ariaense BRAAS [596] en Guurtje de LEEUW [595] (zie IV.41).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 25-05-1790 te Wormer (RK) met Barend van STRAATEN [1537], overleden op 11-01-1797 te Wormer, zoon van Barent GERRITS [1538] en Maartje WILLEMS [1539].
Gehuwd voor de kerk (2) na 1798 met Jan VALK [1543].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Klaas [1540], gedoopt (RK) op 07-05-1790 te Wormer, overleden voor 1794.
   2. v  Divertje [1541], gedoopt (RK) op 22-09-1791 te Wormer.
   3. m  Klaas [1542], gedoopt (RK) op 02-11-1793 te Wormer.

V.62    Antje Dirks de LEEUW [430], werkster (1815), geboren op 05-03-1765 te Jisp, gedoopt (RK) op 05-03-1765 te Wormer (getuige(n): Guurtje Japik), overleden op 28-05-1826 te Wormer op 61-jarige leeftijd, bronnen

(Als Antje in 1815 trouwt is ze weduwe. Bron huwelijksbijlagen: wegens bijzondere omstandigheden kan zij het bewijs niet leveren van haar overleden echtgenoot Willem Park.)

, dochter van Dirk Creelis de LEEUW [420] (zie IV.42) en Jannetje Jans MOLENAAR (Dekker) [421].
Ondertrouwd (1) op 29-10-1791 te Jisp, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-11-1791 te Jisp, gehuwd voor de kerk op 13-11-1791 te Wormer (RK) met Willem Claase PARK [580], overleden voor 1815.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 15-01-1815 te Wormer met Jan Klaasz SCHIPPERS [577], 46 jaar oud, gedoopt (GK) op 31-07-1768 te Wormer,

(Bron: huwelijksbijlagen met Antje Dirks de Leeuw: Jan is eerder gehuwd met Antje Witbaart.)

, zoon van Klaas Cornelis SCHIPPERS [578] en Cornelisje de JAGER [579].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Klaas [1609], geboren te Wormerveer, gedoopt (RK) op 28-10-1792 te Wormer (getuige(n): Jannetje Jans Molenaar).
   2. v  Gritje [1610], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 08-03-1794 te Wormer (getuige(n): Maritje de Leeuw).

V.66    Maartje Dirks de LEEUW [428], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 10-08-1768 te Wormer (getuige(n): Maartje Creelis de Leeuw), bronnen, dochter van Dirk Creelis de LEEUW [420] (zie IV.42) en Jannetje Jans MOLENAAR (Dekker) [421].
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-06-1794 te Wormer (RK) met Klaas Pietersz GROEN [698].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje Klaas [770], gedoopt (RK) op 08-01-1795 te Wormerveer (getuige(n): Bregtje Pieters Groen), overleden voor 1796.
   2. v  Trijntje Klaasse [771], gedoopt (RK) op 18-04-1796 te Wormerveer (getuige(n): Antje Pieters Groen).
   3. m  Dirk Claasz [772], gedoopt (RK) op 05-11-1797 te Wormerveer (getuige(n): Maartje Jans Moolenaar).
   4. m  Petrus [773], gedoopt (RK) op 04-01-1801 te Wormerveer (getuige(n): Agie Groen), overleden voor 1804.
   5. v  Anna [774], gedoopt (RK) op 02-12-1802 te Wormerveer (getuige(n): Antje Pieters Groen).
   6. m  Petrus [775], gedoopt (RK) op 05-05-1804 te Wormerveer (getuige(n): Antje Pieters Groen).

V.68    Jan Dirks de LEEUW [426], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 28-10-1771 te Wormer (getuige(n): Creelis Molenaar), overleden op 24-11-1818 te Purmerend op 47-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

, zoon van Dirk Creelis de LEEUW [420] (zie IV.42) en Jannetje Jans MOLENAAR (Dekker) [421].
Gehuwd, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 20-04-1810 te Wormer (RK) met Agie Jans EMMERHORST [870],

(In de RK huwelijken van Wormer is gevonden dat op 29 april 1810 Jan de Leeuw huwt met Agie Emmerhorst, getuigen staan niet vermeld. De aanname dat het deze Jan betreft is uitsluitend gestoeld op het feit dat Jannetje Jans Molenaar (de moeder van Jan) getuige is bij de doop van zoon Theodorus. Dat is een wankele aanname.)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus [871], geboren te Purmerend, gedoopt (RK) op 05-03-1811 te Wormer.

V.70    Creelis Dirks de LEEUW [425], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 29-09-1775 te Wormer (getuige(n): Aalthe Harmens Kooren), bronnen, zoon van Dirk Creelis de LEEUW [420] (zie IV.42) en Jannetje Jans MOLENAAR (Dekker) [421].
Ondertrouwd op 18-11-1797 te Jisp, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-12-1797 te Jisp, gehuwd voor de kerk op 18-11-1797 te Jisp (GK) met Femmetje Cornelis BAKKER [699], 15 jaar oud, gedoopt op 27-01-1782 te Warder.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk [757], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 16-06-1799 te Wormer, bronnen.

V.76    Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105], broodbakker (1812), geboren op 01-05-1760 te Wormer, gedoopt (RK) op 01-05-1760 te Wormer (getuige(n): Anna Teunis), overleden op 08-01-1812 te Wormer op 51-jarige leeftijd, bronnen

(Op 24 oktober 1804 passeerde bij notaris François de Bas een acte van Vestiginge. Op 23 september 1806 maat Ariaen, weduwnaar van Susanna van Assema, zijn testament bij notaris François de Bas. Op 6 april 1809 maakte Ariaen weer een testament, nu voor de schout en schepenen van Wormer.)

, zoon van Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie IV.45) en Magdalene Ariaens PLOEGER [104].
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-10-1784 te Wormer met Susanna van ASSEMA (van Asseman) [108], 26 jaar oud, geboren te De Rijp, gedoopt (RK) op 02-12-1757 te Bonifatiuskerk, De Rijp, begraven op 08-07-1803 te Wormer op 45-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Sipke van ASSEMA [749] en Leuntie JACOPS [750],

(Het huwelijk is 'impost' (zie bij de inleiding), er moest 15 gulden worden betaald. Een RK huwelijksinschrijving is daar niet te gevonden. Ook niet in RK De Rijp en Jisp.)

Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 04-11-1804 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 04-11-1804 te Wormer (RK) met Helena (Leentje, Lena) VISSER [109], 21 jaar oud, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 03-08-1783 te Wormer, overleden op 04-06-1838 te Westzaan op 54-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van echtgenoot Adriaan de Leeuw trouwt Helena (Wormer 13-12-1812 akte nr.9) met Jan Schenk (Beemster 19-jul-1784 - Wormer 20-feb-1853.)

, dochter van Jan VISSER [1194] en Marijtje HEGGE [1195],

(Het wettelijk huwelijk is een 'huwelijk gerecht', zie inleiding.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Claas [466] (zie VI.115).
   2. v  Trijntje [759], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 01-01-1787 te Grosthuizen, Goorn, bronnen.
   3. v  Magdalena [273] (zie VI.119).
   4. m  Joannes Franciscus [760], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 06-07-1789 te Grosthuizen, Goorn, overleden voor 1795, bronnen.
   5. v  Catharina (Kaatje) Arians [612] (zie VI.122).
   6. v  Anna [761], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 11-01-1793 te Grosthuizen, Goorn, bronnen.
   7. m  Joannes Franciscus [413], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 07-07-1794 te Wormer (getuige(n): Geertruij van Laak), overleden voor 1801, bronnen.
   8. v  Joanna Maria [411], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 20-03-1796 te Wormer (getuige(n): Nicolaas Duijn), bronnen.
   9. v  Geertruij [410], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 18-03-1798 te Wormer (getuige(n): Geertruij Laak), bronnen.
   10. m  Johannes Franciscus (Jan) [345], bakkersknegt (1820), geboren op 02-12-1800 te Wormer, gedoopt (RK) op 02-12-1800 te Wormer (getuige(n): Balegje de Haan), overleden op 17-11-1820 te Wormer op 19-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat: 'ongehuwd'. Bij zijn overlijden woonde Jan op nr.178 te Wormer.)

Uit het tweede huwelijk:
   11. v  Antje (Anna) [347] (zie VI.130).
   12. v  Marijtje [400], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 07-09-1809 te Wormer (getuige(n): Kaatje de Leeuw), overleden voor 1810, bronnen.
   13. v  Marijtje [346], werkster (1835), geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 29-12-1810 te Wormer (getuige(n): Gerritje Visscher), overleden op 04-01-1835 te Wormer op 24-jarige leeftijd, bronnen

(In haar overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)


V.82    Crelis de LEEUW [37], landman (1816), veehouder (1826,1829,1834), geboren op 02-04-1769 te Wormer, gedoopt (RK) op 02-04-1769 te Wormer (getuige(n): Aaltje Dirks Wittebrood), overleden op 13-04-1837 te Wormer op 68-jarige leeftijd, bronnen

(Van het huwelijk is geen exacte datum bekend. Het huwelijk ervoor is op 18 februari, het huwelijk er na is op 12 juli 1798. Bij het huwelijk zelf staat niets anders vermeld dan 'Juncti Sunt' = zijn in het huwelijk verbonden.)

, zoon van Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie IV.45) en Neeltje Dirks WITTEBROOD [43].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-04-1798 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 18-02-1798 te Wormer (RK) met Guurtje Arents NOOIJ [38], 21 jaar oud, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 05-12-1776 te Wormer, overleden op 26-03-1840 te Wormer op 63-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Arend NOOIJ [55] en Antje van DIJK [56].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Neeltje [81] (zie VI.134).
   2. m  Arend [57], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 04-12-1802 te Wormer, overleden op 28-04-1843 te Wormer op 40-jarige leeftijd, bronnen

(Zijn doop in Wormer is bij FamilySearch niet te vinden, het ziet er naar uit dat de desbetreffende bladzijde ontbreekt.)
(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   3. m  Nicolaas (Klaas) [24] (zie VI.136).
   4. v  Antje (Anna) [41] (zie VI.139).
   5. v  Guurtje [54], geboren op 16-10-1814 te Wormer, overleden op 28-10-1814 te Wormer, 12 dagen oud, bronnen.
   6. m  Cornelis [44] (zie VI.141).

V.85    Guurtje de LEEUW (Leuw) [60], geboren circa 1771 te Wormer, overleden op 15-06-1814 te Uitgeest, bronnen

(Op verschillende sites is te lezen dat Guurtje een dochter is van Claas de Leeuw en Neeltje Wittebrood en rond 1771 in Wormer geboren zou zijn, maar die sites geven geen bron voor de geboorte. Schrijver dezes heeft de RK dopen Wormer 1768 t/m 1773 2x gelezen, ook de Gereformeerde dopen Wormer 1770 t/m 1772 en geen Guurtje gevonden. Bij haar RK huwelijksinschrijving zijn geen getuigen aanwezig. In de huwelijksinschrijving gerecht staat dat Guurtje J.D. is en geboren is in Wormer (harde aanwijzing 1). In haar overlijdensakte staan geen ouders vermeld. Qua geboortedatum past Guurtje heel goed tussen haar oudere broer en jongere zus. In de huwelijksakte van zoon Hermanus (Uitgeest, 16-04-1826, akte nr.3) staat vermeld dat Klaas de Leeuw en Neeltje Wittebrood zijn grootouders zijn (harde aanwijzing 2). Maar de doopinschrijving van Guurtje is nog steeds niet gevonden.)

, dochter van Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie IV.45) en Neeltje Dirks WITTEBROOD [43].
Ondertrouwd op 05-11-1796 te Wormer, gehuwd op 20-11-1796 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 20-11-1796 te Wormer (RK) met Hermanus TERRA [61], 25 jaar oud, koornmolenaar (1814,1822), geboren op 21-08-1771 te Monnickendam, overleden op 12-07-1824 te Uitgeest op 52-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Guurtje is Hermanus hertrouwd (Uitgeest, 15-10-1815, akte 10) met Neeltje Rosemeijer.)

, zoon van Johann Harmen TERRA [1157] en Eva Adolfs de BRUIJN [1158].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaus (Klaas) [62], geboren op 13-02-1798 te Uitgeest, overleden op 11-03-1819 te Uitgeest op 21-jarige leeftijd.
   2. v  Eva [63] (zie VI.146).
   3. m  Hermanus [64], geboren op 27-02-1802 te Uitgeest, overleden op 23-04-1847 te Uitgeest op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-04-1826 te Uitgeest met Geertje KOEDIJK [1178].
   4. m  Theodorus [65], geboren op 03-03-1804 te Uitgeest, overleden op 06-03-1804 te Uitgeest, 3 dagen oud.
   5. m  Theodorus (Dirk) [66], geboren op 29-07-1805 te Uitgeest, overleden op 22-07-1855 te Schagen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1835 met Johanna STROOPER [1180].
   6. m  Cornelius [67], geboren op 27-12-1807 te Uitgeest, overleden op 06-09-1812 te Uitgeest op 4-jarige leeftijd.
   7. m  Joannes (Jan) [68], geboren op 04-09-1810 te Uitgeest, overleden op 15-05-1842 te Uitgeest op 31-jarige leeftijd.
   8. m  Cornelis [69], geboren op 07-04-1813 te Uitgeest.

V.87    Antje de LEEUW [58], geboren op 14-03-1773 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-03-1773 te Wormer (getuige(n): Guurtje Jacobs Prijs), overleden op 08-01-1834 te Wormer op 60-jarige leeftijd, bronnen

(Antje overleed in het huis op nr.159 te Wormer.)

, dochter van Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie IV.45) en Neeltje Dirks WITTEBROOD [43].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-11-1797 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 26-11-1797 te Wormer (RK) met Arend Stoffelsz VANKMAN [59], 22 jaar oud, veehouder (1823), assessor, landbouwer, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 12-02-1775 te Wormer, overleden op 05-12-1846 te Wormer op 71-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1846 te Wormer,

(Arend kocht zijn bedrijf in 1811. Op 26 oktober 1846 verkocht hij het weer aan Cornelis Meijer. Arend was assessor (wethouder, of toegevoegd aan het bestuur) van de gemeente Wormer. In 1830 was Cornelis Kasker uit Kalf als boerenknecht in dienst bij Arend.)

, zoon van Stoffel VANKMAN [1325] en Geesje Willems van der PARK [1326].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaus [409], gedoopt (RK) op 31-01-1798 te Wormer.
   2. v  Marijtje [406], gedoopt (RK) op 31-07-1799 te Wormer.
   3. m  Stoffel [1327], gedoopt (RK) op 13-10-1801 te Wormer.
   4. v  Maria [880] (zie VI.159).
   5. v  Neeltje [402], gedoopt (RK) op 10-04-1806 te Wormer.
   6. v  Gesina [401], gedoopt (RK) op 21-03-1809 te Wormer, overleden op 15-05-1895 te De Rijp op 86-jarige leeftijd, begraven te Beemster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-04-1834 te Beemster met Rieuwert SCHOUTEN [1331], 33 jaar oud, geboren op 05-09-1800 te Beemster,

(Rieuwert was eerder gehuwd (Beemster, 17-10-1824) met Aaltje Roemers.)

, zoon van Paulus SCHOUTEN [1332] en Antje Pieters KONIJN [1333].
   7. m  Christokker FANKMAN [1334], gedoopt (RK) op 14-11-1812 te Wormer.
   8. v  Neeltje [1335] (zie VI.165).
   9. v  Guurtje [1336] (zie VI.167).

V.98    Leijsbeth Gerbrandz LEEUW [953], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 15-07-1769 te Bonifatiuskerk, De Rijp, dochter van Garbrand Cornelisz LEEUW [638] (zie IV.48) en Niesje Duijvens JACOBS (Nisse) [950].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-04-1792 te Graft met Pieter Janz MOLENAAR [1251].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [1252], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 24-10-1793 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Maartje Janz Molenaar).
   2. m  Gerrebrand [1253], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 29-12-1794 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Neeltje Gerrebrandz Leeuw).
   3. v  Maartje [1254], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 07-05-1796 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Janze Molenaar).
   4. v  Maria [1255], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 28-11-1798 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Jans Molenaar).

VI.26    Lijsbeth de LEEUW [3704], geboren te de Waart, gedoopt (RK) op 05-03-1800 te Obdam, overleden op 26-11-1842 te Wijdewormer op 42-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jacob LEEUW [3672] (zie V.12) en Sytske Pieterse DONEMA [3679].
Gehuwd circa 1825 met Hendrik STAM [3712], geboren circa 1798 te Langedijk, overleden op 31-05-1850 te Zaandam, zoon van Cornelis STAM [3742] en Aagje KIELTJES [3743].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aagje [3741], geboren circa 1827 te Wijdewormer, overleden op 13-08-1846 te Zaandam.
   2. v  Sietske [3738], geboren circa 1828 te Oudkarspel, overleden op 06-10-1828 te Oudkarspel.
   3. v  Sietske [3744], geboren circa 1830 te Wijdewormer, overleden op 13-03-1875 te Purmerend.
Gehuwd op 25-05-1861 te Purmerend met Evert SLAMAN [3745], geboren circa 1834 te Purmerend, zoon van Adelbertus SLAMAN [3746] en Dirkje NOOTEBOS [3747].
   4. m  Cornelis [3739], geboren circa 1832 te Wijdewormer, overleden op 18-05-1833 te Wijdewormer.
   5. v  Antje [3752], geboren circa 1834 te Wijdewormer, overleden op 18-03-1909 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Gehuwd (1) op 19-05-1870 te Beemster met Pieter ES [3753], geboren circa 1811 te Blokker, zoon van Klaas ES [3754] en Neeltje COMMANDEUR [3755].
Gehuwd (2) op 27-05-1875 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Pieter PRINS [3756], geboren circa 1849 te Haarlemmerliede, zoon van Pieter PRINS [3757] en Alida van BRAGT [3758].
   6. v  Geertje [3740], geboren circa 1836 te Wijdewormer, overleden op 21-06-1837 te Wijdewormer.
   7. v  Geertje [3748], geboren circa 1839 te Wijdewormer.
Gehuwd op 04-05-1867 te Purmerend met Hendrik RIJSER [3749], arbeider (1867), geboren circa 1842 te Wijdewormer, zoon van Jacob RIJSER [3750] en Guurtje GREUTER [3751].

VI.34    Geertje de LEEUW [3711], geboren op 23-12-1812 te Heerhugowaard, overleden op 16-02-1891 te Purmerend op 78-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jacob LEEUW [3672] (zie V.12) en Sytske Pieterse DONEMA [3679].
Gehuwd (1) circa 1845 met Sijmon MOERKAMP [3713], geboren circa 1818 te Wijdewormer, overleden op 27-12-1857 te Wijdewormer, zoon van Gaaf MOERKAMP [3718] en Teuntje OUDEJANS [3719].
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 25-11-1860 te Wijdewormer met Hendrik KOOTMAN [3714], watermolenaar (1860), geboren circa 1834 te Broek in Waterland, overleden op 23-06-1885 te Wijdewormer, zoon van Gerrit KOOTMAN [3715] en Elisabeth LODDER [3716].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Alua [3724], dienstbode (1872), geboren circa 1843 te Wijdewormer, overleden op 22-01-1900 te Wijdewormer.
Gehuwd op 24-11-1872 te Wijdewormer met Teunis TANG [3725], watermolenaar (1872), geboren circa 1838 te Wijdewormer, zoon van Dirk TANG [3726] en Marijtje HOUTMAN [3727].
   2. m  Gaaf [3720], boerenknecht (1871), geboren circa 1845 te Wijdewormer.
Gehuwd op 23-04-1871 te Wijdewormer met Maretje PORTEGIES [3721], geboren circa 1852 te Wijdewormer, dochter van Dirk PORTEGIES [3722] en Grietje BUTTER [3723].
   3. v  Teuntje [3736], geboren circa 1847 te Wijdewormer, overleden op 12-01-1941 te Wormer.
Relatie met Jan SERVAAS [3737].
   4. m  Jacob [3717], geboren circa 1849 te Wijdewormer, overleden op 23-08-1851 te Wijdewormer.
   5. m  Jacob [3732], arbeider (1884), geboren circa 1852 te Wijdewormer, overleden op 09-11-1913 te Purmerend.
Gehuwd op 21-11-1884 te Oostzaan met Johanna BOLLEMAN [3733], dienstbode (1884), geboren circa 1864 te Oostzaan, dochter van Petrus Johannes BOLLEMAN [3734] en Antje GLANDORF [3735].
   6. v  Elisabeth [3728], geboren circa 1854 te Wijdewormer, overleden op 07-03-1934 te Purmerend.
Gehuwd op 02-05-1878 te Wijdewormer met Teunis de WOLF [3729], arbeider (1878), geboren circa 1850 te Beemster, zoon van Jan de WOLF [3730] en Dieuwertje VIS [3731].

VI.38    Maarten LEEUW [898], hekelaar (1819,1821,1823,1824,1826,1828,1835,1848,1851), geboren te Noordeind, gedoopt (DG) op 09-11-1789 te Graft, overleden op 05-06-1863 te Graft op 73-jarige leeftijd, bronnen

(Een hekelaar haalde met behulp van een hekel de laatste houtdelen uit de, met behulp van een molen, geplette hennep.)

, zoon van Cornelis Cornelisz LEEUW [922] (zie V.15) en Aafje Maartens van DIJK (Aagje, Ariaantje, Ariaans) [923].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-08-1815 te De Rijp met Guurtje ROZING (Rosing, Roozing, Roze) [899], 25 jaar oud, geboren op 24-12-1789 te Wormer, overleden op 05-03-1868 te Graft op 78-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ROZING [919] en Aafje HEN [920].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [918], geboren op 17-11-1816 te Graft, overleden op 09-12-1816 te Graft, 22 dagen oud, bronnen.
   2. v  Aafje [904] (zie VII.25).
   3. v  Cornelia (Keetje) [906] (zie VII.27).
   4. m  Hendricus [910] (zie VII.28).
   5. v  Jannetje de LEEUW [916], geboren op 05-03-1823 te Graft, overleden op 29-02-1848 te Graft op 24-jarige leeftijd, bronnen

(Grappig: in haar geboorteakte wordt ze aangegeven als Jannetje DE Leeuw.)

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-06-1847 te Graft met Evert MULDER [917], kledermaker (1847,1848), geboren circa 1820 te Uitgeest, zoon van Pieter MULDER [1318] en Maartje KOEN [1319].
   6. m  Cornelis [896] (zie VII.32).
   7. v  Maartje [924], geboren op 27-07-1826 te Noordeind, overleden op 08-07-1828 te Graft op 1-jarige leeftijd, bronnen.
   8. m  Klaas [942], geboren op 08-09-1829 te Noordeind, bronnen.
   9. v  Maartje [908], geboren op 18-07-1831 te Noordeind, overleden op 22-06-1877 te Bovenkarspel op 45-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-06-1855 te Graft met Frans MENSEN [909], 23 jaar oud, timmerman (1855), geboren op 07-08-1831 te Beemster, overleden voor 1877, zoon van Gerrit MENTSEN [1320] en Antje ALLES [1321].
   10. m  Jacob [921], geboren op 15-01-1835 te Noordeind, overleden op 15-06-1835 te Graft, 151 dagen oud, bronnen.

VI.44    Agatha (Agje, Aagje) LEEUW [939], geboren te Noordeind, gedoopt (DG) op 30-11-1797 te Graft, overleden op 19-04-1846 te Graft op 48-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Pieter Cornelisz LEEUW [933] (zie V.19) en Grietje Frans BOON [935], naijster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-02-1824 te Graft met Hendrik WESSELING [1337], 26 jaar oud, wever (1824), gedoopt (RK) op 29-01-1798 te Krommeniedijk, overleden voor 1846, zoon van Hendrik Hendrikse WESSELING [1338] en Marijtje Jans RIS [1339].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [3131], spinster (1849), geboren circa 1825 te Graft, overleden op 18-12-1908 te De Rijp.
Gehuwd op 21-07-1849 te Graft met Daniel HOEK [3132], arbeider (1849), geboren circa 1822 te De Rijp, zoon van Maarten HOEK [3133] en Klaasje SMIT [3134].
   2. v  Grietje [3136], geboren 00-01-1829 te Graft, overleden op 16-02-1829 te Graft.
   3. m  Pieter [3135], geboren circa 1839 te Graft, overleden op 21-03-1860 te Graft.

VI.46    Cornelia LEEUW [940], geboren te Noordeind, gedoopt (DG) op 15-11-1800 te Graft, overleden op 01-07-1843 te Graft op 42-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Pieter Cornelisz LEEUW [933] (zie V.19) en Grietje Frans BOON [935], naijster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-07-1822 te Graft met Simon GRASBOER [3053], hekelaar (1822,1843), geboren circa 1799 te Graft, overleden op 06-01-1867 te Graft, zoon van Jacob GRASBOER [3054] en Lijsbeth DEGGERING [3055].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elizabeth [3056], geboren op 12-12-1828 te Graft, overleden op 19-12-1828 te Graft, 7 dagen oud.
   2. v  Grietje [3058], geboren circa 1832 te Graft, overleden op 06-06-1871 te Graft.
Gehuwd op 14-01-1865 te Graft met Cornelis HOOIJBOER [3059], hekelaar (1865), geboren circa 1839 te Graft, zoon van Anthonij HOOIJBOER [3060] en Immetje MEESTER [3061].
   3. m  Pieter [3062], hekelaar (1869), geboren circa 1839 te Graft, overleden op 14-09-1914 te Graft.
Gehuwd op 02-05-1869 te Graft met Aagje PANNEKEET [3063], geboren circa 1836 te Schermerhorn, dochter van Arie PANNEKEET [3064] en Marijtje SMIT [3065].
   4. v  Cornelia [3057], geboren 00-05-1842 te Graft, overleden op 07-09-1842 te Graft.

VI.47    Pieter LEEUW [941], baandersknecht, lijnbaander (1828,1831,1833,1843), geboren te Noordeind, gedoopt (DG) op 24-03-1804 te Graft, overleden op 08-04-1843 te Graft op 39-jarige leeftijd, bronnen

(In het doopboek staat "gedoopt 20 dagen na de dood van zijn vader".)

, zoon van Pieter Cornelisz LEEUW [933] (zie V.19) en Grietje Frans BOON [935], naijster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-09-1825 te Graft met Catharina (Trijntje) ALLES [1236], 25 jaar oud, spinster, geboren te Graft, gedoopt (RK) op 11-07-1800 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden op 05-06-1879 te Graft op 78-jarige leeftijd, dochter van Pieter Klaas ALLES [1239] en Maartje Jansz MOLENAAR [1240].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje [3080], geboren op 04-12-1826 te Noordeind, overleden op 10-05-1827 te Noordeind, 157 dagen oud, bronnen.
   2. m  Pieter [1241], arbeider (1869), geboren op 22-03-1828 te Graft, overleden op 24-09-1869 te De Rijp op 41-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-01-1853 te De Rijp met Applonia van BAARSEN [1242], 36 jaar oud, geboren op 05-05-1816 te Beemster, overleden op 04-12-1910 te De Rijp op 94-jarige leeftijd,

(Applonis was eerder gehuwd met Hermanus Brugge. Applonia was later getrouwd met Jan Duys.)

, dochter van Jan van BAARSEN [1243] en Marijtje MENSING [1244],

(Bij wiewaswie zijn geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)

   3. v  Maartje [1237] (zie VII.52).
   4. v  Grietje [1245] (zie VII.54).
   5. m  Nicolaas (Klaas) [1249] (zie VII.55).

VI.65    Aaltje de LEEUW [415], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 29-05-1793 te Wormer (getuige(n): Manus de Leeuw), overleden op 15-12-1817 te Wormer op 24-jarige leeftijd, bronnen

(Bij haar overlijden woonde Aaltje te Wormer op nr.134.)

, dochter van Cornelis Cornelisz de LEEUW [85] (zie V.33) en Jannetje ROOSING (Roozing, Rozing) [97].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-01-1814 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 02-01-1814 te Wormer (RK) met Pieter Janse KEET [344], 21 jaar oud, werkman (1814,1817), gedoopt (RK) op 30-01-1792 te Zaandam (getuige(n): Francijntje Pieters Kramer), overleden op 14-01-1852 te Wormerveer op 59-jarige leeftijd, begraven op 17-01-1852 te Wormerveer,

(Na het overlijden van Aaltje is Pieter hertrouwt (Wormer, 12-11-1820) met Elisabeth Smorenburg.)

, zoon van Jan KEET [681] en Lijsbet KRAMER [682].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes [1622], gedoopt (RK) op 20-03-1814 te Wormer.
   2. m  Jan [1623] (zie VII.58).
   3. m  Cornelius [1624], gedoopt (RK) op 29-06-1817 te Wormer.

VI.69    Lijsabeth de LEEUW (Elisabeth) [305], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 30-03-1797 te Wormer (getuige(n): Aaltje Roosing), overleden op 06-06-1822 te Assendelft op 25-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Cornelis Cornelisz de LEEUW [85] (zie V.33) en Jannetje ROOSING (Roozing, Rozing) [97].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-07-1821 te Wormer met Everardus (Evert) Jacobs van de VALK [306], 26 jaar oud, timmerman (1821), gedoopt (RK) op 19-10-1794 te Beverwijk,

(Everardus is na het overlijden van Lijsabeth hertrouwt (Wormer, 26-09-1824) met Marijtje Al.)

, zoon van Jacob Evertsz van de VALK [311] en Anna GROEN [312].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Simon Everts [982], geboren circa 1822 te Assendelft, overleden op 13-07-1822 te Westzaan.

VI.76    Christina (Stijntje) Jans de LEEUW [516], dienstbode (1844), geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 07-09-1811 te Wormer (getuige(n): Maartje Bos), overleden op 14-01-1875 te Wormerveer op 63-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jan de LEEUW [88] (zie V.37) en Geertrui Barends BOS (Geertje) [98].
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-11-1844 te Wormerveer met Jacob KEIJZER [517], 40 jaar oud, werkman (1844), geboren op 08-01-1804 te Wormerveer,

(Jacob is eerder getrouwd geweest met Dieuwertje van Dijk.)

, zoon van Albert KEIJZER [518] en Guurtje MINK [519].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gertrudis (Guurtje) [1625], gedoopt (RK) op 29-12-1851 te Wormerveer (getuige(n): Bernardus Reijnders en Anna de Leeuw).

VI.80    Antje de LEEUW (Anna) [166], geboren op 07-11-1818 te Jisp, gedoopt (RK) op 08-11-1818 te Wormer, overleden op 24-02-1875 te Haarlem op 56-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jan de LEEUW [88] (zie V.37) en Geertrui Barends BOS (Geertje) [98].
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-05-1850 te Wormerveer met Bernardus Johannes REIJNDERS [167], 36 jaar oud, broodbakkersknecht (1850), geboren te Wormerveer, gedoopt (RK) op 26-09-1813 te Wormerveer, zoon van Jan REIJNDERS [168] en Elisabeth MULDER [169].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [1626], geboren op 17-11-1845 te Wormerveer, gedoopt (RK) op 17-11-1845 te Wormerveer (getuige(n): Jakob Keijzer en Aaltje de Leeuw),

(Jan is gewettigd in het huwelijk van Bernardus en Antje. Volgens de geboorteakte van Jan zijn Bernardus en Antje ook zijn biologische ouders.)

   2. v  Elisabeth Gertruida [179], geboren circa 1851 te De Rijp, overleden op 28-01-1851 te De Rijp.
   3. m  Ferdinand [178], geboren circa 1853 te De Rijp, overleden op 15-01-1894 te Haarlem.

VI.85    Cornelis Hermanusz de LEEUW [270], vleeschhouwer (1841,1873), boer (1844), geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 12-11-1807 te Wormer (getuige(n): Jannetje Groen), overleden op 06-06-1881 te Wormer op 73-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [90] (zie V.40) en Francijntje van KLEEF (Cleef) [99].
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-06-1841 te Wormer met Johanna (Jannetje) van KLEEF [271], 32 jaar oud (zie VII.112).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus [274], geboren op 12-01-1843 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-01-1843 te Wormer, overleden op 25-07-1873 te Wormer op 30-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   2. v  Magdalena [275], geboren op 15-06-1844 te Wormer, gedoopt (RK) op 15-06-1844 te Wormer, overleden op 25-12-1900 te Wormer op 56-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 10-01-1882 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 10-01-1882 te Wormer (RK) met Leonardus COLENBERG [317], 31 jaar oud, boerenknecht (1882), geboren op 09-01-1851 te Watergraafsmeer, overleden op 20-12-1939 te Wormer op 88-jarige leeftijd, zoon van Cornelis COLENBERG [318] en Maria VOS [319],

(Geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)

   3. m  Petrus [276] (zie VII.70).

VI.88    Adolphus Jacobsz de LEEUW [184], scheepstimmerman (1847), geboren te West Zaandam, gedoopt (RK) op 16-03-1806 te Oost Zaandam (getuige(n): Manes de Leeuw en Doortje Albers), overleden op 21-05-1857 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd, bronnen

(Adolphus is gedoopt 'sub conditione'. Als er een nooddoop plaatsvindt (door bv. vroedvrouw of arts) dan zijn daar geen peter en meter bij en krijgt het kind ook geen naam. Dus wordt (als de boreling blijft leven) de doop daarna nog eens overgedaan met een priester en doopgetuigen en krijgt het kind een naam. Bij deze tweede doop wordt er gedoopt 'sub conditione' (onder voorwaarde). Iemand kan nu eenmaal geen tweemaal gedoopt worden.)

, zoon van Jacob Cornelisse de LEEUW [92] (zie V.43) en Hilletje Jans OTTE (Hillegond, Hillegonda; Otter) [100].
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 15-05-1839 te Amsterdam met Maria Adelheid Elisabeth KOCK [188], 23 jaar oud, gedoopt op 06-11-1815 te Löningen, Oldenburg, overleden op 20-01-1847 te Amsterdam op 31-jarige leeftijd, dochter van Gerhard Hinrich KOCK [189] en Maria Adelheid RADEMACKER [190].
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 02-06-1847 te Amsterdam met Johanna KUNE [185], 35 jaar oud, geboren op 18-09-1811 te Amersfoort, overleden op 18-06-1895 te Amersfoort op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis KUNE [186] en Catharina de RUIJTER [187],

(Tot nu toe zijn er geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Anna Christina [457] (zie VII.73).

VI.93    Cornelis GLAS [398], gedoopt (RK) op 16-06-1805 te Wormer (getuige(n): Jan de Leeuw), zoon van Jacob Klaasz GLAS [101], arbeider (1845), en Antje Cornelis de LEEUW [93] (zie V.46).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-07-1828 te Wormerveer (RK) met Maartje KEIJZER [1618], 17 jaar oud, geboren op 08-03-1811 te Wormerveer, overleden op 19-08-1870 te Wormerveer op 59-jarige leeftijd, dochter van Albert KEIJZER [1617] en Guurtje MINKEN [1693].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus [1188], arbeider, machinist, geboren op 06-12-1829 te Wormer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1858 te Wormer met Geertruida (Geertje) van KLEEF [419], 37 jaar oud, geboren op 26-04-1821 te Wormer, overleden op 17-02-1877 te Wormer op 55-jarige leeftijd, dochter van Pieter Wouterse van KLEEF [272], broodbakker (1815), en Magdalena de LEEUW [273] (zie VI.119).
   2. v  Guurtje [1694], gedoopt (RK) op 28-04-1831 te Wormer.
   3. v  Antje [1695], geboren op 21-01-1833 te Wormer, overleden op 06-01-1869 te Wormer op 35-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1869 te Wormer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-04-1856 met Hermanus NOOIJ [1696], 22 jaar oud, veehouder (1856), geboren op 26-11-1833 te Wormer, overleden op 29-12-1887 te Wormer op 54-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1888, zoon van Petrus Cornelis NOOIJ [1328] en Maria VANKMAN [880] (zie VI.159).
   4. m  Albertus [1697], gedoopt (RK) op 02-04-1834 te Wormer.
   5. m  Klaas [1698] (zie VII.78).
   6. m  Albertus [1699] (zie VII.80).
   7. m  Hermanus [1700] (zie VII.83).
   8. m  Cornelis [1701] (zie VII.85).
   9. m  Hendrikus [1702] (zie VII.87).
   10. m  Johannes [1703], gedoopt (RK) op 05-03-1848 te Wormer, overleden voor 1851.
   11. m  Johannes [1704] (zie VII.90).

VI.96    Jannetje de LEEUW [182], geboren op 17-01-1816 te Wormer, overleden op 17-01-1887 te Purmerend op 71-jarige leeftijd, begraven te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen, dochter van Adrianus de LEEUW [95] (zie V.48) en Jannetje KERSTENS [102].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1842 te Krommenie met Willem van TOOR [183], 26 jaar oud, schipper (1842), geboren op 15-04-1816 te Akersloot, overleden op 09-01-1883 te Purmerend op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes van TOOR [353], landman (1842), en Petronella GOUDSBLOM [354].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella Johanna [1094], geboren op 09-04-1843 te Oosthuizen.
   2. m  Jan [1092], geboren op 27-03-1846 te Oosthuizen.
   3. m  Arie [1093], geboren op 11-08-1848 te Oosthuizen.
   4. v  Johanna [1096], geboren op 31-12-1849 te Oosthuizen.
   5. v  Aaltje [1095], geboren op 10-09-1851 te Oosthuizen.
   6. m  Willem [943], geboren op 30-01-1853 te Oosthuizen, overleden op 20-01-1937 te Purmerend op 83-jarige leeftijd.
   7. m  Cornelis [1097], geboren op 07-01-1855 te Oosthuizen.
   8. m  Dirk [1098], geboren op 18-06-1860 te Purmerend.

VI.115    Claas de LEEUW [466], broodbakker (1812,1813), geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 22-08-1785 te Wormer (getuige(n): Marijtje van Assema), overleden op 03-09-1856 te Nieuwer Amstel op 71-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105] (zie V.76) en Susanna van ASSEMA (van Asseman) [108].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-11-1808 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 20-11-1808 te Wormer (RK) met Magdalena VISSER [467], 25 jaar oud, geboren op 08-04-1783 te Wormer, overleden op 11-04-1837 te Nieuwer Amstel op 54-jarige leeftijd, dochter van Gerrit VISSER [494] en Marijtje DEIJEN [495].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Susanna (Sanna, Zanna) [476] (zie VII.101).
   2. v  Marijtje (Maria) [465] (zie VII.105).
   3. v  Elisabeth [480] (zie VII.107).
   4. v  Geertruida [469] (zie VII.109).
   5. v  Antje [468], geboren op 11-10-1823 te Wormer, overleden op 13-08-1825 te Wormer op 1-jarige leeftijd, bronnen.

VI.119    Magdalena de LEEUW [273], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 03-04-1788 te Grosthuizen, Goorn, overleden op 20-10-1832 te Wormer op 44-jarige leeftijd, bronnen

(Bij haar overlijden woonde Magdalena te Wormer op nr.178.)

, dochter van Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105] (zie V.76) en Susanna van ASSEMA (van Asseman) [108].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-06-1808 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 05-06-1808 te Wormer (RK) met Pieter Wouterse van KLEEF [272], 29 jaar oud, broodbakker (1815), geboren op 24-11-1778 te Scherpenzeel, overleden op 05-09-1838 te Wormer op 59-jarige leeftijd, zoon van Wouter Pieters van KLEEF [1611] en Jannetje Barends NOOIJ [1612].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna (Jannetje) [271] (zie VII.112).
   2. v  Susanna [399], gedoopt (RK) op 10-02-1811 te Wormer (getuige(n): Kaatje de Leeuw).
   3. m  Adrianus [499], geboren op 29-11-1812 te Wormer, gedoopt (RK) op 30-11-1812 te Wormer, overleden op 19-12-1822 te Wormer op 10-jarige leeftijd.
   4. m  Dirk [496] (zie VII.115).
   5. m  Wouter [497], geboren op 26-06-1815 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-06-1815 te Wormer, overleden op 17-07-1815 te Wormer, 21 dagen oud.
   6. m  Wouter [498], geboren op 03-06-1817 te Wormer, gedoopt (RK) op 03-06-1817 te Wormer, overleden op 26-06-1817 te Wormer, 23 dagen oud.
   7. v  Susanna [1613], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 29-08-1818 te Wormer.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-10-1843 te Wormer (RK) met Hermanus Hendrik NOOIJ [1614], 27 jaar oud, Bakker, geboren op 07-10-1816 te Edam, overleden op 04-01-1880 te Edam op 63-jarige leeftijd, zoon van Harmen Hendrik NOOIJ [1615] en Ludina de JONG [1616].
   8. v  Geertruida (Geertje) [419], geboren op 26-04-1821 te Wormer, overleden op 17-02-1877 te Wormer op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-05-1858 te Wormer met Jacobus GLAS [1188], 28 jaar oud, arbeider, machinist, geboren op 06-12-1829 te Wormer, zoon van Cornelis GLAS [398] (zie VI.93) en Maartje KEIJZER [1618].
   9. m  Adrianus [500], geboren op 20-08-1823 te Wormer, gedoopt (RK) op 20-08-1823 te Wormer, overleden op 01-05-1829 te Wormer op 5-jarige leeftijd.
   10. m  Wouter [593], geboren op 16-11-1825 te Wormer, gedoopt (RK) op 16-11-1825 te Wormer, overleden op 04-11-1879 te Wormer op 53-jarige leeftijd, begraven op 08-11-1879 te Wormer.
   11. v  Antje [404], geboren op 15-12-1828 te Wormer, overleden op 21-02-1895 te Wormer op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-06-1854 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Antonie MEIJER [1190], 27 jaar oud, veehouder, landman, geboren op 11-01-1827 te Jisp, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 08-08-1918 te Wormer op 91-jarige leeftijd, begraven op 10-08-1918 te Wormer, zoon van Antonius MEIJER [1619] en Jannetje GROEN [1620].

VI.122    Catharina (Kaatje) Arians de LEEUW [612], geboren te Avenhorn, gedoopt (RK) op 15-05-1791 te Grosthuizen, Goorn, overleden op 27-10-1832 te Zaandam op 41-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105] (zie V.76) en Susanna van ASSEMA (van Asseman) [108].
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 07-12-1810 te Oostzaandam met Joannes (Jan) SOMBROEK [630], 19 jaar oud, smid, gedoopt (RK) op 18-07-1791 te Oostzaandam (getuige(n): IJsbrand Scholten en Aagje de Haas), overleden op 06-04-1815 te Zaandam op 23-jarige leeftijd, zoon van Dirk SOMBROEK [635] en Aaltje SCHOUTEN [636].
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 11-02-1816 te Zaandam, gehuwd voor de kerk op 11-02-1816 te 't Kalf (RK) met Hendrik LOOZE (Loose, Loosen) [613], 27 jaar oud, olieslager (1816), gedoopt (RK) op 14-04-1788 te 't Kalf, gem.Zaandam, overleden op 12-12-1846 te Zaandam op 58-jarige leeftijd,

(Hendrik is weduwnaar van Sijtje Kuijper.)

, zoon van Adriaan LOOZE [627] en Elizabeth SERVAAS [628].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Aleidis [1621], geboren te 't Kalf, gedoopt (RK) op 28-10-1811 te Zaandam (getuige(n): Barend Sombroek en Aaltje Scholten).
   2. v  Susanna [631] (zie VII.128).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Elisabeth [618], geboren circa 1817 te Zaandam, overleden op 02-12-1857 te Zaandam.
Gehuwd op 03-08-1845 te Zaandam met Pieter WAGEMAN [619], geboren circa 1820 te Zaandam, zoon van Willem WAGEMAN [620] en Anna van der KLUGT [621].
   4. v  Maartje [826], geboren circa 1819 te Zaandam, overleden op 24-02-1823 te Zaandam.
   5. m  Adrianus [622], geboren circa 1821 te Zaandam, overleden op 12-03-1867 te Zaandam.
Gehuwd (1) op 14-03-1847 te Zaandam met Aafje REGTER [623], geboren circa 1822 te Zaandam, dochter van Jan REGTER [624] en Antje PEL [625].
Gehuwd (2) op 05-06-1864 te Zaandam met Hazalina van GROSSEL [829], geboren circa 1821 te Westzaan, dochter van Cornelis van GROSSEL [830] en Trijntje Mourits WIJNANDS [831].
   6. v  Maartje [629], geboren circa 1824 te Zaandam, overleden op 28-08-1833 te Zaandam.
   7. v  Geertruida [626], geboren circa 1825 te Zaandam, overleden op 11-11-1841 te Zaandam.
   8. v  Luuwtje [828], geboren circa 1828 te Zaandam, overleden op 09-12-1860 te Zaandam.
   9. v  Anna LOOSEN [827], geboren circa 1830 te Zaandam, overleden op 26-12-1857 te Wormer.

VI.130    Antje (Anna) de LEEUW [347], papiermaakster (1829), geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 12-11-1805 te Wormer (getuige(n): Magdalena de Leeuw), overleden op 25-10-1829 te Wormer op 23-jarige leeftijd, bronnen

(Antje en Aldert zijn nooit officieel gehuwd. In de geboorte- en overlijdensakte van dochter Trijntje staat dat de ouders niet gehuwd zijn. In haar overlijdensakte staat dat Antje 'ongehuwd' is.)

, dochter van Ariaen Claasz de LEEUW (Adriaan, Ariaan) [105] (zie V.76) en Helena (Leentje, Lena) VISSER [109].
Gehuwd met Aldert HEN [754], geboren op 07-10-1807 te Wormer, overleden op 28-01-1869 te Zaandam op 61-jarige leeftijd, zoon van Jan Aldertsz HEN [1224] en Trijntje TAVENIER [1225].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje [856], geboren op 05-04-1829 te Wormer, gedoopt (RK) op 05-04-1829 te Wormer, overleden op 05-06-1829 te Wormer, 61 dagen oud, bronnen

(Trijntje overleed in het huis nr.221 te Wormer.)


VI.134    Neeltje de LEEUW [81], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 11-06-1800 te Wormer, overleden op 15-05-1841 te Uitgeest op 40-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Crelis de LEEUW [37] (zie V.82) en Guurtje Arents NOOIJ [38].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-08-1826 te Wormer met Hermanus ZONJEE [82], 26 jaar oud, wiswassersknecht (1826), kasteleijn (1841), gedoopt (RK) op 22-01-1800 te Uitgeest, zoon van Bos ZONJEE [309] en Cornelia BOSCH [310].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia [492], geboren op 28-05-1827 te Uitgeest.
   2. m  Cornelis [490], logementhouder (1866), geboren op 09-07-1829 te Uitgeest, overleden op 09-07-1898 te Uitgeest op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-07-1866 te Alkmaar met Anna Margaretha SANDERS [1185].
   3. m  Bazilius [493], broodbakker (1870), geboren op 02-10-1835 te Uitgeest, overleden op 13-04-1924 te Uitgeest op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-05-1870 te Castricum met Cornelia KUIJT [1186].
   4. m  Klaas [491], witwerker (1861), geboren op 16-03-1837 te Uitgeest, overleden op 03-08-1892 te Uitgeest op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-08-1861 te Uitgeest met Johanna Jacoba WARNING [1187].

VI.136    Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24], veehouder (1829), landman (1834,1840), boer (1841,1843), geboren op 11-10-1805 te Wormer, gedoopt (RK) op 11-10-1805 te Wormer, overleden op 27-06-1848 te Wormer op 42-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1848 te Wormer, bronnen, zoon van Crelis de LEEUW [37] (zie V.82) en Guurtje Arents NOOIJ [38].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1829 te Assendelft met Guurtje JAK [25], 20 jaar oud, geboren op 05-11-1808 te Assendelft, gedoopt (RK) op 05-11-1808 te Assendelft, overleden op 22-10-1868 te Wormer op 59-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Nicolaas is Guurtje hertrouwt (Wormer, 12-05-1850) met Petrus Cornelis Nooij.)

, dochter van Leendert Cornelisse JAK [39], veehouder (1829), en Trijntje Huige HIJME [40].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [20] (zie VII.147).
   2. v  Elisabeth [36], geboren op 14-10-1832 te Purmerland, overleden op 02-11-1832 te Ilpendam, 19 dagen oud, bronnen.
   3. m  Leonardus (Leen) [28] (zie VII.150).
   4. m  Nicolaas (Klaas) [32] (zie VII.152).
   5. m  Adrianus [603], geboren op 24-03-1838 te Purmerland, overleden op 21-04-1840 te Ilpendam op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   6. m  Arnoldus [282] (zie VII.155).
   7. v  Guurtje (Geertruida) [315] (zie VII.159).
   8. m  Hermanus [265], geboren op 26-09-1843 te Wormer, overleden op 20-06-1849 te Wormer op 5-jarige leeftijd, bronnen.
   9. v  Catharina [269], geboren op 28-02-1847 te Wormer, overleden op 17-03-1847 te Wormer, 17 dagen oud, bronnen.

VI.139    Antje de LEEUW (Anna) [41], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 07-05-1809 te Wormer, overleden op 03-06-1846 te Assendelft op 37-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Crelis de LEEUW [37] (zie V.82) en Guurtje Arents NOOIJ [38].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1834 te Wormer met Cornelis NIELEN [48], 26 jaar oud, slachter (1834), gedoopt (RK) op 17-02-1808 te Assendelft, zoon van Klaas Corneliszoon NIELEN [49], veehouder (1834), en Aafje Dirks van der LAAN [50].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sijtje [980], geboren circa 1835 te Assendelft, overleden op 09-09-1919 te Assendelft.
   2. v  Guurtje [978], geboren circa 1837 te Assendelft, overleden op 29-09-1893 te Assendelft.
   3. v  Aafje [979], geboren circa 1840 te Assendelft, overleden op 07-04-1867 te Assendelft.
   4. m  Cornelis [981], geboren circa 1842 te Assendelft, overleden op 13-05-1902 te Assendelft.
   5. m  Klaas [977], geboren circa 1844 te Assendelft, overleden op 29-12-1846 te Assendelft.

VI.141    Cornelis de LEEUW [44], bakker (1844,1845,1856), geboren op 10-12-1816 te Wormer, overleden op 17-07-1857 te Wormer op 40-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Crelis de LEEUW [37] (zie V.82) en Guurtje Arents NOOIJ [38].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-04-1842 te Assendelft met Anna Maria Elisabeth ROHLING [51], 23 jaar oud, geboren op 18-11-1818 te Neuenkirchen, Pruisen, gedoopt op 19-11-1818 te Neuenkirchen, Pruisen, overleden op 23-10-1854 te Wormer op 35-jarige leeftijd, dochter van Bernhard ROHLING [52] en Elisabeth WOLTERS [53].
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 03-02-1856 te Wijdewormer met Trijntje de GOEDE [45], 32 jaar oud, geboren op 10-01-1824 te Wijdewormer, overleden op 29-09-1895 te Limmen op 71-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Cornelis trouwt Trijntje (Wijdewormer, 27-10-1867) met Izaac Eeltink.)

, dochter van Jacob de GOEDE [46], bakker (1856), en Antje SJERP [47].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Cornelis [268], boerenknecht (1860-1863), geboren op 24-01-1844 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-01-1844 te Wormer, bronnen

(Bron: Bevolkingsregister Katwoude 1850-1859: Cornelis wordt ingeschreven als 'boerenknecht' op 02-02-1860.)
(Bron Bevolkingsregister Wijdewormer 1861-1889: Cornelis wordt ingeschreven op 08-11-1863 als 'boereknecht' komend uit Nieuwendam. Op 13-11-1862 (!) wordt hij uitgeschreven naar Wormer.)
(Bron: Bevolkingsregister Wormer 1861-1890: Cornelis is ingeschreven op 13-11-1862 als 'boereknecht' komend uit Wijdewormer. Op 02-02-1863 wordt hij uitgeschreven naar Beemster.)
(Bron: Bevolkingsregister Beemster 1862-1881: Cornelis wordt ingeschreven op 02-03-1863 als 'boerenknecht' komend uit Wormer. Op 18-09-1863 wordt hij uitgeschreven naar Sloten.)
(In Wormer Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1900 is Cornelis niet gevonden.)
(In wiewaswie.nl is geen overlijden van een Cornelis gevonden die aan deze persoon voldoet.)

   2. m  Johannis Bernardus [266] (zie VII.168).
   3. v  Geertruida Maria [267] (zie VII.172).

VI.146    Eva TERRA [63], geboren op 12-07-1800 te Uitgeest, overleden op 08-01-1835 te Uitgeest op 34-jarige leeftijd, dochter van Hermanus TERRA [61], koornmolenaar (1814,1822), en Guurtje de LEEUW (Leuw) [60] (zie V.85).
Ondertrouwd op 28-04-1822, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-04-1822 te Uitgeest met Engel BLANKERT [1179], 25 jaar oud, veehouder, geboren op 04-06-1796 te Uitgeest, overleden op 11-06-1869 op 73-jarige leeftijd, zoon van Jacob BLANKERT [1685] en Maartje BIJWAART [1686].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Guurtje [1687], geboren op 05-08-1823 te Uitgeest, overleden op 05-08-1823 te Uitgeest, 0 dagen oud.
   2. v  Maartje [1688], geboren op 04-10-1824 te Uitgeest, overleden op 12-12-1824 te Uitgeest, 69 dagen oud.
   3. m  Hermanus [1689], geboren op 05-01-1826 te Uitgeest.
   4. v  Maartje [1690], geboren op 18-03-1827 te Uitgeest, overleden op 27-09-1827 te Uitgeest, 193 dagen oud.
   5. v  Jacoba [1692], geboren circa 1829 te Uitgeest, overleden op 17-08-1830 te Uitgeest.
   6. v  Maartje [1475] (zie VII.179).
   7. v  Jaapje [1691], geboren op 17-08-1830 te Uitgeest.

VI.159    Maria VANKMAN [880], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 02-11-1803 te Wormer, overleden op 30-12-1848 te Wormer op 45-jarige leeftijd, begraven op 03-01-1849 te Wormer, dochter van Arend Stoffelsz VANKMAN [59], veehouder (1823), assessor, landbouwer, en Antje de LEEUW [58] (zie V.87).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-11-1823 te Wormer met Petrus Cornelis NOOIJ [1328], 23 jaar oud, geboren op 21-12-1799 te Wormer, gedoopt (RK) op 22-12-1799 te Wormer, overleden op 23-12-1865 te Wormer op 66-jarige leeftijd,

(In 1840 waren bij Petrus Nooij in dienst de boerenknecht Jan Mak uit Purmerland en de dienstbode Kaatje Rog uit De Rijp. Bij hem in woonde ook zijn vader Cornelis Nooij. Petrus is na het overlijden van Maria hertrouwd (Wormer, 12-05-1850) met Guurtje Jak.)

, zoon van Cornelis NOOIJ [1329] en Antje Pieters KRAMER [1330].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus [1696], veehouder (1856), geboren op 26-11-1833 te Wormer, overleden op 29-12-1887 te Wormer op 54-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1888.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1856 met Antje GLAS [1695], 23 jaar oud, geboren op 21-01-1833 te Wormer, overleden op 06-01-1869 te Wormer op 35-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1869 te Wormer, dochter van Cornelis GLAS [398] (zie VI.93) en Maartje KEIJZER [1618].

VI.165    Neeltje VANKMAN [1335], geboren op 25-08-1814 te Wormer, gedoopt (RK) op 26-08-1814 te Wormer, dochter van Arend Stoffelsz VANKMAN [59], veehouder (1823), assessor, landbouwer, en Antje de LEEUW [58] (zie V.87).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-05-1843 te Wormer (RK) met Johannes Bernardus ROHLING [753], koopman (1843), zoon van Johannes Bernardus ROHLING [1226] en Anna Maria Catharina BRUNING [1227].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria Catharina [1228], geboren op 08-12-1843 te Wormer, gedoopt op 08-12-1843 te Jisp (getuige(n): Petrus Nooij en Maria Vankman), overleden op 11-12-1843 te Wormer, 3 dagen oud,

(Anna werd volgens het doopboek thuis gedoopt, dus een nooddoop, en later nog eens, dus 'sub conditione', in de kerk in Wormer.)


VI.167    Guurtje VANKMAN [1336], geboren op 14-06-1816 te Wormer, gedoopt (RK) op 13-06-1816 te Wormer, overleden op 06-06-1851 te Wormer op 34-jarige leeftijd,

(Doopnaam: Gaugerica. Guurtje overleed in het huis nr.159 te Wormer.)

, dochter van Arend Stoffelsz VANKMAN [59], veehouder (1823), assessor, landbouwer, en Antje de LEEUW [58] (zie V.87).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1838 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Cornelis (Kees) MEIJER [1229], 23 jaar oud, veehouder, boerenknecht, boer, geboren op 04-08-1814 te Jisp, gedoopt (RK) op 05-08-1814 te Wormer, overleden op 25-09-1894 te Wormer op 80-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1894 te Wormer,

(Kees was lid van de gemeenteraad in Wormer.)

, zoon van Antonius MEIJER [1230] en Jannetje GROEN [1231].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje [1232] (zie VII.184).
   2. v  Johanna [1233] (zie VII.186).
   3. v  Maria [1235] (zie VII.188).

VII.25    Aafje LEEUW [904], naaister (1839), geboren op 18-12-1817 te Noordeijnde, overleden op 09-01-1895 te De Rijp op 77-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Maarten LEEUW [898] (zie VI.38) en Guurtje ROZING (Rosing, Roozing, Roze) [899].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-05-1839 te Graft met Gerrit VREDEVOORT [905], lijnbaander (1839), geboren circa 1817 te De Rijp, overleden voor 1895, zoon van Gerrit VREDEVOORT [1316] en Aagje ALLES [1317].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Guurtje [3067], geboren circa 1843 te De Rijp.
Gehuwd (1) op 18-04-1869 te Graft met Dirk GRASBOER [3068], arbeider (1869), geboren circa 1848 te Graft, zoon van Simon GRASBOER [3069] en Neeltje BAKKER [3070].
Gehuwd (2) op 28-09-1873 te Graft met Cornelis HOOIJBOER [3059], hekelaar (1865), geboren circa 1839 te Graft, zoon van Anthonij HOOIJBOER [3060] en Immetje MEESTER [3061].

VII.27    Cornelia (Keetje) LEEUW [906], geboren op 28-08-1819 te Graft, overleden op 29-01-1911 te Beemster op 91-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Maarten LEEUW [898] (zie VI.38) en Guurtje ROZING (Rosing, Roozing, Roze) [899].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-10-1840 te De Rijp met Dirk NIBBRIG (Nibbrig) [907], timmermansknecht (1840), geboren te De Rijp, overleden voor 1911, zoon van Roelof NIBBRIG [1738] en Aafje ENTROP [1739].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Eva NIBBERING [1740] (zie VIII.5).

VII.28    Hendricus LEEUW [910], hekelaar (1848,1850), geboren op 21-03-1821 te Graft, overleden op 13-03-1873 te Krommenie op 51-jarige leeftijd, bronnen

(Inwonend in het gezin was hun nicht Jansje Leeuw, geboren te Graft op 07-10-1859.)

, zoon van Maarten LEEUW [898] (zie VI.38) en Guurtje ROZING (Rosing, Roozing, Roze) [899].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-06-1847 te Graft met Geertruida KOEN [911], 26 jaar oud, geboren op 09-08-1820 te Alkmaar, dochter van Gerrit KOEN [1345] en Geertje CLAVER [1346].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Maarten [912], hekelaar (1873), geboren op 20-03-1848 te Noordeind, gem.Graft, overleden op 15-03-1917 te Haarlem op 68-jarige leeftijd, bronnen

(Een hekelaar haalde met behulp van een hekel de laatste houtdelen uit de, met behulp van een molen, geplette hennep.)

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-06-1873 te Krommenie met Catharina van BALEN [914], 29 jaar oud, geboren op 24-10-1843 te Beverwijk, dochter van Matthijs van BALEN [1347] en Maria MAKS [1348],

(In wiewaswie zijn geen kinderen te vinden van dit echtpaar.)

   2. m  Gerrit [913] (zie VIII.8).

VII.32    Cornelis LEEUW [896], hekelaar (1851,1859,1863), geboren op 27-09-1824 te Graft, overleden op 16-05-1868 te Graft op 43-jarige leeftijd, bronnen

(Een hekelaar haalde met behulp van een hekel de laatste houtdelen uit de, met behulp van een molen, geplette hennep.)

, zoon van Maarten LEEUW [898] (zie VI.38) en Guurtje ROZING (Rosing, Roozing, Roze) [899].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-11-1851 te Graft met Wilhelmina BOS [897], geboren circa 1832 te Haarlem, overleden op 01-03-1861 te Graft, dochter van Willem BOS [973] en Marijtje WESSELING [974].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jansje [892] (zie VIII.11).

VII.52    Maartje LEEUW [1237], geboren op 03-06-1831 te Graft, overleden op 03-08-1918 te Beemster op 87-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Pieter LEEUW [941] (zie VI.47) en Catharina (Trijntje) ALLES [1236], spinster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1859 te Graft met Jan SCHOLTEN [1238].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertje [3081], geboren op 05-02-1862 te Graft, overleden op 02-09-1946 te Beemster op 84-jarige leeftijd, begraven op 06-09-1946 te Beemster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1884 te Beemster met Gerrit TIMMER [3082], 23 jaar oud, geboren op 06-03-1861 te Venhuizen, overleden op 01-01-1921 te Beemster op 59-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1921 te Beemster, zoon van Cornelis TIMMER [3083] en Grietje MENSEN [3084].

VII.54    Grietje LEEUW [1245], geboren op 25-12-1833 te Graft, overleden op 27-08-1921 te Castricum op 87-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Pieter LEEUW [941] (zie VI.47) en Catharina (Trijntje) ALLES [1236], spinster.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-05-1864 te Castricum met Gerrit SCHOLTEN [1246], geboren 1829 te Graft, overleden voor 1921, zoon van Hermanus SCHOLTEN [1247] en Geertje MOURIKS [1248].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter [3079].

VII.55    Nicolaas (Klaas) LEEUW [1249], touwslager (1867,1869), lijnbaander (1868,1871), geboren op 14-06-1836 te Graft, overleden op 24-12-1913 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Pieter LEEUW [941] (zie VI.47) en Catharina (Trijntje) ALLES [1236], spinster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-01-1863 te Graft met Sijtje MOLENKAMP [1250], 26 jaar oud, geboren op 21-03-1836 te Oostgraftdijk, overleden op 08-01-1899 te Graft op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan MOLENKAMP [3051] en Meijning BLAUW [3052].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje [3071], dienstbode (1889), geboren op 20-06-1863 te Graft, overleden op 26-04-1940 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-09-1889 te Alkmaar met Johannes Adrianus BAART [3072], 25 jaar oud, vuurstoker marine (1889), geboren op 09-11-1863 te Alkmaar, overleden op 07-01-1936 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes BAART [3077] en Aaltje BAKKER [3078].
   2. m  Jan [3047] (zie VIII.17).
   3. m  Pieter [1314], geboren op 08-01-1867 te Graft, overleden op 01-03-1868 te Graft op 1-jarige leeftijd, bronnen.
   4. v  Wilhelmina [1315], geboren op 25-07-1868 te Noordeind, overleden op 04-12-1868 te Graft, 132 dagen oud, bronnen.
   5. v  Wilhelmina [3045], geboren op 24-08-1869 te Noordeind, overleden op 07-11-1869 te Graft, 75 dagen oud, bronnen.
   6. m  Pieter [3046], geboren op 23-08-1870 te Noordeind, overleden op 25-12-1871 te Graft op 1-jarige leeftijd, bronnen.

VII.58    Jan KEET [1623], winkelier, papiermakersknecht, gedoopt (RK) op 29-07-1815 te Wormer, overleden op 29-12-1894 te Wormer op 79-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1895 te Wormer, zoon van Pieter Janse KEET [344], werkman (1814,1817), en Aaltje de LEEUW [415] (zie VI.65).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28-05-1843 te Koog aan de Zaan met Antje MEIJER [1741], 22 jaar oud, geboren op 09-09-1820 te Westzaan, overleden op 26-05-1859 te Wormer op 38-jarige leeftijd, begraven op 31-05-1859 te Wormer.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 13-01-1861 te Zaandam met Maartje van EDEREN [1748], 39 jaar oud, geboren op 26-05-1821 te 't Kalf, overleden op 24-06-1885 te Wormer op 64-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1885 te Wormer.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Alida [1742], geboren op 17-03-1844 te Koog aan de Zaan.
   2. v  Elisabeth [1744] (zie VIII.25).
   3. v  Margaretha (Grietje) [1745] (zie VIII.27).
   4. m  Pieter [1746], gedoopt (RK) op 24-02-1856 te Wormer, overleden op 09-10-1886 te Wormer op 30-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1886 te Wormer.
   5. v  Antje [1747], geboren op 05-08-1857 te Wormer, gedoopt (RK) op 05-08-1857 te Wormer, overleden op 27-10-1857 te Wormer, 83 dagen oud.

VII.70    Petrus de LEEUW [276], wever (1868,1870,1872,1873,1874), slager (1899,1923), geboren op 19-08-1846 te Wormer, overleden op 15-11-1923 te Wormer op 77-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis Hermanusz de LEEUW [270] (zie VI.85) en Johanna (Jannetje) van KLEEF [271] (zie VII.112).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-06-1868 te Wormer met Trijntje JAK [277], 31 jaar oud, geboren op 28-10-1836 te Assendelft, overleden op 17-04-1895 te Wormer op 58-jarige leeftijd, dochter van Huig JAK [278] en Greetje KROON [279].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [288], geboren op 17-01-1870 te Wormer, overleden op 13-07-1950 te Boskoop op 80-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1950 te Boskoop, bronnen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-11-1899 te Wormer met Cornelis HELMER [323], 39 jaar oud, timmerman (1899), geboren op 03-11-1860 te Wormer, zoon van Evert HELMER [324] en Trijntje de LANGE [325].
   2. m  Hugo [281], geboren op 27-12-1871 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-12-1871 te Wormer, overleden op 12-02-1872 te Wormer, 47 dagen oud, bronnen.
   3. m  Cornelis Hugo [289] (zie VIII.33).
   4. m  Hugo Hermanus [298], kolensjouwer (1927), geboren op 10-11-1874 te Wormer, gedoopt (RK) op 11-11-1874 te Wormer, overleden op 01-01-1927 te Wormer op 52-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   5. m  Hermanus [280] (zie VIII.36).

VII.73    Anna Christina de LEEUW [457], naaister (1867), geboren op 04-07-1840 te Amsterdam, overleden op 25-12-1889 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Adolphus Jacobsz de LEEUW [184] (zie VI.88) en Maria Adelheid Elisabeth KOCK [188].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-02-1867 te Amsterdam met Wilhelmus Hendricus BENSE [458], 29 jaar oud, smidsknecht (1867), geboren op 18-03-1837 te Amsterdam, overleden op 19-12-1890 te Amsterdam op 53-jarige leeftijd, zoon van Christian Ludewig BENSE [459] en Dorothea GASSELING [460].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Fredericus Ludovicus [463], geboren op 17-06-1867 te Amsterdam.
   2. m  Bernardus Wilhelmus Josephus [464], geboren op 16-03-1869 te Amsterdam.
   3. m  Johannes Christianus Wilhelmus [462], geboren op 09-04-1872 te Amsterdam.
   4. m  Josephus Johannes Joachim [1176], geboren op 20-07-1877 te Amsterdam.
   5. m  Carolus Jacobus Petrus [461], geboren te Amsterdam.

VII.78    Klaas GLAS [1698], winkelier, arbeider, machinist, geboren op 30-12-1835 te Wormer, overleden op 22-01-1918 te Zijdewind op 82-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1918 te 't Veld, zoon van Cornelis GLAS [398] (zie VI.93) en Maartje KEIJZER [1618].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-01-1859 te Wormer met Johanna Louiza BEL [1749], 27 jaar oud, geboren op 28-02-1831 te Krommenie, overleden op 20-04-1912 te Wormer op 81-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1912 te Wormer, dochter van Johannes Franciscus BEL [1750] en Geertje GROOT [1751].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida [1752], geboren op 26-01-1860 te Wormer.
   2. v  Maria [1753], geboren op 19-03-1861 te Wormer, overleden op 22-01-1936 te Wormer op 74-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1936 te Wormer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-08-1885 te Wormer met Christoffel KLEIJ [1754], 24 jaar oud, timmerman (1885), geboren op 19-02-1861 te Wormer, zoon van Teunis KLEIJ [164], veehouder (1882), en Maartje KEMPER [165].
   3. m  Cornelis [1755], geboren op 02-02-1871 te Wormer.
   4. m  Johannes Franciscus [1756], geboren op 26-05-1872 te Wormer.

VII.80    Albertus GLAS [1699], fabrieksarbeider, milicien, geboren op 19-05-1838 te Wormer, zoon van Cornelis GLAS [398] (zie VI.93) en Maartje KEIJZER [1618].
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 03-11-1861 te Koog aan de Zaan met Elisabeth KRUIVER [1759], geboren 1833 te Koog aan de Zaan, overleden op 13-05-1893 te Wormer, begraven op 16-03-1893 te Wormer, dochter van Joannes KRUIVER [1760] en Aagje KONING [1761].
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 26-10-1898 te Wormer met Cornelia Elisabeth HEGGELMAN [1772], geboren te Schiedam, dochter van Antonius Theodorus HEGGELMAN [1773] en Hendrina BERNARD [1774].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Cornelis Albertsz [1762], geboren op 18-12-1862, overleden op 03-01-1929 te Wormer op 66-jarige leeftijd, begraven op 07-01-1929 te Wormer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1887 te Wormer met Maria SOMBROEK [1763], 24 jaar oud, geboren op 08-08-1862 te Jisp, gedoopt (RK) te Jisp, dochter van Dirk SOMBROEK [1764] en Grietje MEIJER [1765].
   2. m  Johannes [1766], winkelier, banketbakker, reiziger, geboren op 18-04-1864.
   3. v  Aagje [1767] (zie VIII.52).
   4. v  Guurtje [1768], geboren op 10-07-1867.
   5. m  Jacobus [1769], gedoopt (RK) op 14-04-1868 te Wormer.
   6. v  Maria [1770], geboren op 09-07-1870 te Wormer, overleden voor 1873.

VII.83    Hermanus GLAS [1700], los werkman, arbeider, geboren op 02-03-1840 te Wormer, overleden op 08-11-1898 te Wormer op 58-jarige leeftijd, begraven op 12-11-1898 te Wormer,

(Hermanus woonde met zijn gezin in Wormer op nr.73.)

, zoon van Cornelis GLAS [398] (zie VI.93) en Maartje KEIJZER [1618].
Gehuwd circa 1870 met Elisabeth van de NES [1775], geboren op 13-03-1845 te Avenhorn, overleden op 03-07-1927 te Wormer op 82-jarige leeftijd, begraven op 07-07-1927 te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Maria [1776], geboren op 23-02-1868 te Beemster.
   2. v  Maria Cornelis [1777], geboren op 31-10-1873 te Wormer, gedoopt (RK) op 31-10-1873 te Wormer, overleden op 17-04-1954 te Wormer op 80-jarige leeftijd, begraven op 20-04-1954 te Wormer.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1896 te Wormer met Petrus Cornelis (Piet) GRANDIEK [1778], 29 jaar oud, fabrieksarbeider, magazijnmeester, geboren op 13-02-1867 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-02-1867 te Wormer, overleden op 30-03-1938 te Wormer op 71-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1938 te Wormer,

(Werkte bij de papierfabriek De Eendracht. Hij woonde met zijn gezin op nr.A210 te Wormer. Drager van de Orde van Oranje Nassau.)

, zoon van Cornelis GRANDIEK [1779] en Antje DAAS [1780].
   3. v  Anna [1781] (zie VIII.60).
   4. m  Johannes [1782], geboren op 15-09-1882 te Wormer.
   5. m  Cornelis [1783], geboren op 15-09-1882 te Wormer, overleden op 21-01-1883 te Wormer, 128 dagen oud.

VII.85    Cornelis GLAS [1701], smid, machinist, geboren op 15-02-1842 te Wormer, gedoopt (RK) op 15-02-1842 te Wormerveer, overleden op 05-10-1899 te Assendelft op 57-jarige leeftijd, zoon van Cornelis GLAS [398] (zie VI.93) en Maartje KEIJZER [1618].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-10-1865 te Wormer met Barbara KOELEMEIJER [1784], 25 jaar oud, geboren op 04-08-1840 te Wormer, overleden op 28-12-1903 te Krommenie op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan KOELEMEIJER [1785] en Kaatje GOEMANS [1786].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [1787], geboren op 11-06-1866 te Wormer, overleden op 29-10-1931 te Wormerveer op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1890 te Wormer met Cornelis GRAAS [1788], 24 jaar oud, boerenarbeider, landman, geboren op 05-10-1865 te Wormerveer, overleden op 17-12-1936 te Wormerveer op 71-jarige leeftijd, zoon van Theodorus GRAAS [1234], veehouder (1862), en Johanna MEIJER [1233] (zie VII.186).
   2. v  Catharina [1789] (zie VIII.65).
   3. v  Anna Catharina [1790], geboren op 19-02-1870 te Wormer.
   4. v  Maria Johanna [1791], geboren op 19-05-1871 te Wormer.
   5. m  Cornelis [1792] (zie VIII.68).
   6. v  Elisabeth [1793], costuumnaaister, geboren op 21-05-1878 te Wormer, gedoopt (RK) op 22-05-1878 te Wormer, overleden op 09-10-1934 te Kormmenie op 56-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1934 te Krommenie.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-10-1914 te Krommenie met Petrus Laurentius MOOIJ [1794], 35 jaar oud, korenmolenaar, geboren op 14-11-1878 te Schermerhorn, zoon van Gerardus MOOIJ [1795] en Maria GROOT [1796].

VII.87    Hendrikus GLAS [1702], geboren op 13-10-1843 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-10-1843 te Wormer, zoon van Cornelis GLAS [398] (zie VI.93) en Maartje KEIJZER [1618].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1868 te Jisp, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Bartha BART [1797], 23 jaar oud, geboren op 30-09-1844 te Jisp, dochter van Hermanus BART [1798] en Hendrina Maria SEGBERS [1799].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelius Hermanus [1800], geboren op 12-02-1870 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.

VII.90    Johannes GLAS [1704], geboren op 26-11-1850 te Wormer, zoon van Cornelis GLAS [398] (zie VI.93) en Maartje KEIJZER [1618].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1876 te Wormer met Neeltje ROOS [1801], dochter van Cornelis ROOS [1802] en Neetje BOOTS [1803].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [1804], geboren op 23-01-1883 te Wormer.
   2. v  Cornelis [1805], geboren op 21-02-1885 te Wormer.
   3. m  Johannes Jacobus [1806], geboren op 23-11-1886 te Wormer.

VII.101    Susanna de LEEUW (Sanna, Zanna) [476], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 24-05-1810 te Wormer, overleden op 21-01-1881 te Vinkeveen en Waverveen op 70-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Claas de LEEUW [466] (zie VI.115) en Magdalena VISSER [467].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-11-1835 te Nieuwer-Amstel met Jan van HAASDREGT (Joan, Johannes) [477], 36 jaar oud, veehouder (1835), melkboer (1840), geboren te Nieuwer Amstel, gedoopt (RK) op 15-06-1799 te Buitenveldert, overleden op 27-09-1843 te Nieuwer Amstel op 44-jarige leeftijd, zoon van Engel van HAASDREGT [478] en Alida VOORBURG [479].
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 06-08-1845 te Nieuwer-Amstel met Barend van BRAAK [484], 31 jaar oud, boerenknecht (1845), geboren op 28-01-1814 te Vinkeveen en Waverveen, overleden op 24-07-1849 te Nieuwer Amstel op 35-jarige leeftijd, zoon van Hermanus van BRAAK [485] en Nelletje METTE [486].
Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 11-11-1854 te Vinkeveen en Waverveen met Johannes TEMMINK (Johannis) [487], 53 jaar oud, geboren op 10-05-1801 te Mijdrecht en Wilnis, overleden op 08-03-1873 te Winkeveen en Waverveen op 71-jarige leeftijd, zoon van Dirk TEMMINK [488] en Johanna Wilhelmina EVERINGS [489].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Mietje [778], geboren op 18-06-1836 te Nieuwer Amstel, overleden op 01-01-1848 te Nieuwer Amstel op 11-jarige leeftijd.
   2. m  Nicolaas [776], geboren op 10-07-1838 te Nieuwer Amstel, overleden op 04-08-1838 te Nieuwer Amstel, 25 dagen oud.
   3. v  Magdalena [777], geboren op 15-11-1840 te Nieuwer Amstel, overleden op 13-07-1842 te Nieuwer Amstel op 1-jarige leeftijd.
   4. v  Alida [779], geboren op 15-11-1840 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1865 te Vinkeveen en Waverveen met Hendrik TEMMINK (Temming) [780], 25 jaar oud, geboren op 01-05-1840 te Vinkeveen en Waverveen, zoon van Jan TEMMINK of TEMMING [781] en Cornelis de BRUIJN [782].
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  l.l. [783], geboren op 06-09-1845 te Nieuwer Amstel, overleden op 06-09-1845 te Nieuwer Amstel, 0 dagen oud.
   6. m  Johannes Wilmberordes [784], opzichter (1877), geboren op 06-11-1847 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-10-1877 te Nieuwer-Amstel met Alida GIJSEN [785], geboren circa 1851 te Aalsmeer, dochter van Jan GIJSEN [786] en Catharina de RIE [787].

VII.105    Marijtje de LEEUW (Maria) [465], geboren op 09-03-1812 te Jisp, overleden op 01-04-1870 te Nieuwer Amstel op 58-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Claas de LEEUW [466] (zie VI.115) en Magdalena VISSER [467].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1835 te Nieuwer Amstel met Hermanus BLEEKENDAAL [473], 35 jaar oud, schippersknecht (1835,1837), schipper (1862), geboren op 02-03-1800 te Ouder Amstel, overleden op 24-06-1879 te Nieuwer Amstel op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan BLEEKENDAAL [474] en Dina Pieterse van DIJK (Digna) [475].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [602], geboren op 03-01-1837 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1862 te Nieuwer-Amstel met Maria de BRUIN [1193], geboren circa 1838 te Nieuwer-Amstel.

VII.107    Elisabeth de LEEUW [480], geboren op 24-12-1813 te Jisp, overleden op 18-06-1874 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Claas de LEEUW [466] (zie VI.115) en Magdalena VISSER [467].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-10-1839 te Nieuwer-Amstel met Josephus Franciscus HOVIUS [481], 23 jaar oud, boerenknecht (1839), geboren op 30-09-1816 te Ouder Amstel, overleden op 14-08-1849 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Nicolaas HOVIUS [482] en Geertruyda van LAMMEREN [483].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas [525], schipper (1874), geboren circa 1846 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-11-1874 te Amsterdam met Alijda KRANENBRUCKERS [1137], naaister (1874), geboren circa 1845 te Amsterdam.
   2. v  Maria Elisabeth [526], geboren op 03-12-1848 te Amsterdam, overleden op 21-02-1908 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-09-1876 te Amsterdam met Johannes Marinus van MEEGEREN [1138], 23 jaar oud, kleermaker (1876), geboren op 18-04-1853 te Zwolle, overleden op 29-10-1922 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.

VII.109    Geertruida de LEEUW [469], geboren op 02-03-1816 te Jisp, overleden na 1880, bronnen, dochter van Claas de LEEUW [466] (zie VI.115) en Magdalena VISSER [467].
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-05-1842 te Amsterdam met Leendert FLUIJTER [470], 46 jaar oud, timmerman (1842), gedoopt (RK) op 09-10-1795 te Weesp, overleden op 15-06-1848 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd,

(Leendert was eerder gehuwd (23 mei 1821, Amsterdam) met Anna Maria Beuker en (30 november 1837, Amsterdam) met Johanna Kok.)

, zoon van Derk FLUIJTER [471] en Evertje van GEIJN [472].
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-07-1850 te Nieuwer Amstel met Hendrik MOOLHUIZEN [1139], 34 jaar oud, stalhouder (1850), geboren op 12-09-1815 te Weesp, overleden op 04-11-1880 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Philippes MOOLHUIZEN [1140] en Maria van BRUGGEN [1141].
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  l.l. [1142], geboren op 15-09-1853 te Nieuwer Amstel, overleden op 15-09-1853 te Nieuwer Amstel, 0 dagen oud.

VII.112    Johanna (Jannetje) van KLEEF [271], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 22-03-1809 te Wormer (getuige(n): Wouter van Kleef), overleden op 29-12-1871 te Wormer op 62-jarige leeftijd, dochter van Pieter Wouterse van KLEEF [272], broodbakker (1815), en Magdalena de LEEUW [273] (zie VI.119).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-06-1841 te Wormer met Cornelis Hermanusz de LEEUW [270], 33 jaar oud (zie VI.85).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VI.85).
 
VII.115    Dirk van KLEEF [496], buullakenfabrikant, buullakenwever, geboren op 26-06-1815 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-06-1815 te Wormer, overleden op 31-03-1887 te Wormer op 71-jarige leeftijd, zoon van Pieter Wouterse van KLEEF [272], broodbakker (1815), en Magdalena de LEEUW [273] (zie VI.119).
Gehuwd circa 1845 met Theodora Regina COERTEN [1189], gedoopt (RK) op 13-05-1816 te Wormerveer (getuige(n): Theodorus Schermer en Regina Schultinck), dochter van Hendrik COERTEN [1705] en Maria ABELEN [1706].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Magdalena Maria [1707], geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 04-08-1846 te Wormer, overleden op 15-05-1889 te Wormer op 42-jarige leeftijd, begraven op 18-05-1889 te Wormer.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-02-1866 te Wormer met Hendericus HALEBER [1708], geboren te Wormer, zoon van Jan HALEBER [1709] en Elisabeth BOERSEN [1710].
   2. m  Hendricus Richardus [1711], gedoopt (RK) op 09-03-1848 te Wormer, overleden voor 1849.
   3. m  Hendricus Richardus [1712], gedoopt (RK) op 25-02-1849 te Wormer.
   4. m  Petrus Dominicus [1713], gedoopt (RK) op 04-08-1851 te Wormerveer, overleden op 17-10-1886 te Wormer op 35-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1886 te Wormer.

VII.128    Susanna SOMBROEK [631], geboren op 27-01-1814 te Zaandam, overleden op 12-05-1896 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) SOMBROEK [630], smid, en Catharina (Kaatje) Arians de LEEUW [612] (zie VI.122).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-02-1836 te Zaandam met Cornelis TIMMERMAN [632], 24 jaar oud, olieslager (1836), geboren op 19-04-1811 te Zaandam, overleden op 14-12-1875 te Zaandam op 64-jarige leeftijd, zoon van Willem TIMMERMAN [633] en Guurtje van der MEULEN [634].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Guurtje [1714] (zie VIII.97).

VII.147    Cornelis de LEEUW [20], landman (1854), veehouder (1860,1865,1872), geboren op 11-03-1830 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-03-1830 te Wormer, overleden op 11-01-1875 te Wormer op 44-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1875 te Wormer, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie VI.136) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1854 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 27-04-1854 te Wormer (RK) met Johanna Jacoba van den BOS [21], 24 jaar oud, geboren op 01-04-1830 te Amsterdam, overleden op 30-12-1910 te Wormer op 80-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Teunis van den BOS [26] en Alida MIJSSEN [27].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nikolaas [137], geboren op 31-12-1854 te Wormer, overleden op 25-04-1858 te Wormer op 3-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Alida Geertruida [110] (zie VIII.100).
   3. m  Nicolaas [126] (zie VIII.101).
   4. m  Antonius [114] (zie VIII.104).
   5. v  Guurtje [118] (zie VIII.107).
   6. m  Hermanus [133] (zie VIII.108).
   7. m  Gerardus (Gerrit) [8] (zie VIII.110).
   8. m  Arnoldus [138], geboren op 13-07-1867 te Wormer, overleden op 18-02-1923 te Dongen op 55-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   9. v  Johanna Cornelia (Jo) [122] (zie VIII.114).

VII.150    Leonardus (Leen) de LEEUW [28], veehouder (1870), landbouwer (1905), dijkgraaf van het heemraadschap Wormer, Jisp en Neck, oud-wethouder de gemeente Wormer, geboren op 21-04-1834 te Ilpendam, overleden op 16-11-1908 te Wormer op 74-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1908 te Wormer, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie VI.136) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1856 te Wormer met Elizabeth de GOEDE [29], 23 jaar oud, geboren op 02-04-1833 te Wijdewormer, overleden op 24-01-1914 te Wormer op 80-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jacob de GOEDE [30], broodbakker, en Maria Magdalena (Betje) WOLF [31].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Helena Geertruida [145], geboren op 26-04-1857 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-04-1857 te Wormer, overleden op 12-08-1936 te Purmerend op 79-jarige leeftijd, begraven op 14-08-1936 te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 27-04-1881 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 27-04-1881 te Wormer (RK) met Engel BLANKERT [146], 27 jaar oud, boerenbedrijf (1881), geboren op 11-02-1854 te Assendelft, overleden op 09-06-1911 te Wijdewormer op 57-jarige leeftijd, zoon van Hermanus BLANKERT [147], veehouder (1881), en Guurtje KRAMER [148],

(In wiewaswie.nl zijn geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)

Gehuwd (2) te Wijdewormer met Gerrit van VELZEN [161], geboren op 06-04-1864 te Blokker,

(Gerrit werkte vanaf 1910 als boerenknecht bij Engel Blankert.)

   2. m  Nicolaas [154] (zie VIII.118).
   3. m  Jacobus [160], geboren op 18-10-1861 te Wormer, overleden op 15-10-1915 te Purmerend op 53-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1915 te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   4. v  Guurtruida [158], geboren op 10-02-1864 te Wormer, overleden op 04-09-1866 te Wormer op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   5. m  Cornelis [159], geboren op 24-06-1866 te Wormer, overleden op 24-06-1877 te Wormer op 11-jarige leeftijd, bronnen.
   6. m  Arnoldus [141] (zie VIII.123).
   7. m  Engelbertus [149], veehouder (1897), geboren op 09-08-1873 te Wormer, gedoopt (RK) op 09-08-1873 te Wormer, overleden op 03-06-1905 te Wormer op 31-jarige leeftijd, begraven op 07-06-1905 te Wormer, bronnen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1897 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 28-04-1897 te Wormer (RK) met Margaretha (Grietje) JAK [150], 26 jaar oud, geboren op 06-12-1870 te Assendelft, overleden op 16-03-1902 te Wormer op 31-jarige leeftijd, begraven op 20-03-1902 te Wormer, dochter van Jan JAK [135], veehouder (1888), en Geertruida STAM [136],

(Geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)


VII.152    Nicolaas (Klaas) de LEEUW [32], landman (1860), kastelein (1861,1868), veehouder (1870,1873,1875), melkslijter (1884), geboren op 28-06-1836 te Purmerland, overleden op 24-03-1899 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1899 te Amsterdam, bronnen

(Bron: achterkleinzoon Theo. Toen betovergrootvader Nicolaas (1805-1848) overleed, was zijn oudste kind Cornelis (1830-1875) slechts 18 jr oud en mijn overgrootvader Nicolaas (1836-1899) nog net 11 jr oud. Ik weet van het bestaan van een "acte van nalatenschap" n.a.v. het overlijden van betovergrootvader. Het zou mij niet verbazen indien overgrootvader Nicolaas van zijn deel het logement "De Eenhoorn" in Edam heeft gekocht in 1860. Hij heeft dit logement gehad tot begin mei 1869 waarna hij met zijn gezin is verhuisd naar Wormer, de geboortegrond van vader en waar uiteindelijk de laatste 3 kinderen van zijn gezin zijn geboren. Op 1 november 1882 is overgrootvader met vrouw en nog aanwezige gezinsleden naar Amsterdam vertrokken en heeft van het nog aanwezige familiekapitaal (na verkoop logement) een melkslijterij aangeschaft welke hij tot zijn dood samen met zijn vrouw heeft geleid. Voordat Nicolaas overleed (1899) had hij al 4 van zijn 7 kinderen naar het kerkhof gebracht. Overigens, logement de Eenhoorn bestaat anno 2017 niet meer. In hetzelfde pand is reeds jaren het Damhotel gevestigd met een uitstekend restaurant.)

, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie VI.136) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-04-1860 te Wormerveer, gehuwd voor de kerk op 29-04-1860 te Wormerveer (RK) met Kornelia REIJNDERS [33], 23 jaar oud, geboren op 09-03-1837 te Wormerveer, overleden op 03-05-1910 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, dochter van Theodorus REIJNDERS [34] en Johanna SPEKMAN [35].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertrudes [162] (zie VIII.129).
   2. m  Theodorus Nicolaas [174] (zie VIII.130).
   3. m  Nicolaas Theodorus [170] (zie VIII.132).
   4. v  Johanna Cornelia [1063], geboren op 05-06-1868 te Edam, overleden op 10-02-1897 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd, bronnen.
   5. v  Johanna Jacoba [287], naaister (1908), geboren op 27-12-1870 te Wormer, overleden op 18-03-1908 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd, bronnen

(In haar overlijdensakte staat geen echtgenoot vermeld.)

   6. v  Cornelia Klasina [296], geboren op 27-12-1873 te Wormer, overleden op 16-02-1895 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1895 te Amsterdam, bronnen.
   7. m  Cornelis Nicolaas [290], geboren op 03-09-1875 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-09-1875 te Wormer, overleden op 13-09-1884 te Amsteram op 9-jarige leeftijd, bronnen.

VII.155    Arnoldus de LEEUW [282], boerenbedrijf (1867), veehouder (1870,1879), landman (1872), koopman (1892), geboren op 29-06-1841 te Wormer, gedoopt (RK) op 29-06-1841 te Wormer, overleden op 31-05-1906 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, begraven op 02-06-1906 te Amsterdam, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie VI.136) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08-05-1867 te Beemster met Aafje KONIJN (Afra) [283], 26 jaar oud, geboren op 05-08-1840 te Beemster, overleden op 02-08-1870 te Wormer op 29-jarige leeftijd, begraven op 04-08-1870 te Wormer, dochter van Pieter KONIJN [284] en Teunisje de WIT [285].
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21-09-1872 te Nieuwendam met Guurtje de JONG [292], 23 jaar oud, geboren op 28-04-1849 te Landsmeer, dochter van Jan de JONG [293] en Elisabeth HOESTMAN [294].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Guurtruida [286] (zie VIII.139).
   2. v  Antonia [291], geboren op 03-02-1870 te Wormer, overleden op 19-05-1870 te Wormer, 105 dagen oud, bronnen.
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Afra [295], geboren op 04-02-1874 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-02-1874 te Wormer, overleden op 24-03-1937 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1937 te Amsterdam, bronnen.
   4. v  Elisabeth [297], geboren op 21-07-1879 te Wormer, overleden op 25-06-1879 te Wormer, bronnen.
   5. v  Elisabeth Maria [453] (zie VIII.144).

VII.159    Guurtje de LEEUW (Geertruida) [315], geboren op 29-06-1841 te Wormer, gedoopt (RK) op 29-06-1841 te Wormer, overleden op 29-06-1868 te Purmerend op 27-jarige leeftijd, begraven op 02-07-1868 te Purmerend, bronnen

(Opvallend: Juriaan is in april 1868 overleden, Guurtje in juni 1868 en kind Clasina in oktober 1868.)

, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [24] (zie VI.136) en Guurtje JAK [25].
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-02-1861 te Wormer met Juriaan de GOEDE [316], 23 jaar oud, broodbakker (1861), kastelein (1868), geboren op 15-09-1837 te Wijdewormer, overleden op 15-04-1868 te Purmerend op 30-jarige leeftijd, zoon van Jacob de GOEDE [320], broodbakker (1861), en Helena WOLF [321].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas [451], geboren op 08-10-1861 te Wijdewormer, overleden op 08-10-1861 te Wijdewormer, 0 dagen oud.
   2. m  Jacob [452], geboren op 29-10-1862 te Wijdewormer, overleden op 30-10-1862 te Wijdewormer, 1 dag oud.
   3. v  Geertruida Helena [949], kloosterzuster (1944), geboren op 24-06-1864 te Purmerend, overleden op 25-12-1944 te Overasselt (Heumen) op 80-jarige leeftijd.
   4. v  Helena Geertruida [948], geboren op 03-06-1866 te Purmerend, overleden op 23-05-1868 te Purmerend op 1-jarige leeftijd.
   5. v  Nicola Klasina (Clasina) [450], geboren op 15-01-1868 te Purmerend, overleden op 06-10-1868 te Wormer, 265 dagen oud.

VII.168    Johannis Bernardus de LEEUW [266], bakker (1876,1899), venter (1889), koopman (1906), geboren op 24-09-1845 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-09-1845 te Wormer, overleden op 07-08-1931 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis de LEEUW [44] (zie VI.141) en Anna Maria Elisabeth ROHLING [51].
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 31-05-1876 te Amsterdam met Catharina Gesina van LEEUWEN [438], 35 jaar oud, geboren op 14-12-1840 te Haarlem, overleden op 24-01-1889 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, dochter van Willem van LEEUWEN [439] en Harmina GROENEWEG [440].
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 05-06-1889 te Amsterdam met Maria Elisabeth BOT [435], 28 jaar oud, geboren op 16-07-1860 te Amsterdam, overleden op 15-11-1938 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Philippus BOTH [436] en Geertruida Ida SIEVEKING [437].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Cornelia Wilhelmina Bernardina [441] (zie VIII.151).
   2. v  Catharina Wilhelmina [445] (zie VIII.153).

VII.172    Geertruida Maria de LEEUW [267], geboren op 01-02-1847 te Wormer, gedoopt (RK) op 02-02-1847 te Wormer, overleden op 18-02-1883 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [44] (zie VI.141) en Anna Maria Elisabeth ROHLING [51].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1870 te Edam met Govert OUT [1143], 37 jaar oud, koopman (1870), geboren op 14-08-1832 te Edam, zoon van Joost OUT [1144] en Maria Goverdina BOES [1145].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [1146], geboren op 13-02-1871 te Edam, overleden op 19-06-1926 te Diemen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-08-1896 te Amsterdam met Anthonius Jacobus SLINGER [1147], werkman (1896), geboren circa 1864 te Watergraafsmeer.
   2. v  Anna Maria Elisabeth [1148], geboren op 23-02-1873 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1900 te Amsterdam met Bernardus Aloysius Franciscus TROMP [1149], werkman (1900), geboren circa 1874 te Amsterdam.
   3. m  Cornelis [1150], pakhuisknecht (1906), chauffeur (1924), geboren op 22-11-1880 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 13-12-1906 te Amsterdam met Geertje BEKKERING [1151], 22 jaar oud, geboren op 09-01-1884 te Groningen, dochter van Jurrien BEKKERING [3148] en Gezina Johanna LESSON [3149].
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 03-12-1924 te Amsterdam met Gezina Johanna BEKKERING [1152], 30 jaar oud, geboren op 10-05-1894 te groningen, dochter van Jurrien BEKKERING [3148] en Gezina Johanna LESSON [3149].

VII.179    Maartje BLANKERT [1475], geboren op 26-04-1829 te Uitgeest, overleden op 01-07-1882 te Assendelft op 53-jarige leeftijd, dochter van Engel BLANKERT [1179], veehouder, en Eva TERRA [63] (zie VI.146).
Ondertrouwd op 07-05-1854 te Assendelft met Gerrit KROON [1734], 25 jaar oud, veehouder, geboren op 04-10-1828 te Assendelft, overleden op 08-08-1874 te Assendelft op 45-jarige leeftijd, zoon van Klaas Klaasz KROON [1735] en Neeltje JAK [1736].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia [1737] (zie VIII.162).

VII.184    Antje MEIJER [1232], geboren op 04-06-1840 te Wormer,

(Antje werd geboren op huisnummer 159 in Wormer.)

, dochter van Cornelis (Kees) MEIJER [1229], veehouder, boerenknecht, boer, en Guurtje VANKMAN [1336] (zie VI.167).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-05-1862 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Johannes OUDEJANS [1715], 26 jaar oud, landman, veehouder, gedoopt (RK) op 18-11-1835 te Wormerveer, overleden op 27-12-1896 te Wormerveer op 61-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Simons OUDEJANS [1716] en Marijtje KEET [1717].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Geertruda [1718], geboren op 06-03-1863 te Wormerveer, overleden op 06-12-1864 te Wormerveer op 1-jarige leeftijd.
   2. m  Cornelis [1719], geboren op 24-11-1864 te Wormerveer.
   3. v  Maria Geertruida [1720], geboren op 05-10-1866 te Wormerveer.
   4. v  Geertje [1721], geboren op 31-01-1870 te Wormerveer.
   5. v  Johanna Maria [1722] (zie VIII.168).
   6. m  Gerardus [1723], geboren op 21-06-1874 te Wormerveer, overleden op 01-09-1874 te Wormerveer, 72 dagen oud.
   7. m  Gerardus [1724], geboren op 16-12-1875 te Wormerveer, overleden op 02-10-1892 te Wormerveer op 16-jarige leeftijd.
   8. m  Simon [1725], geboren op 22-07-1878 te Wormerveer, overleden op 12-08-1878 te Wormerveer, 21 dagen oud.

VII.186    Johanna MEIJER [1233], geboren op 10-07-1841 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 26-03-1872 te Wormerveer op 30-jarige leeftijd, begraven op 29-03-1872 te Wormerveer, dochter van Cornelis (Kees) MEIJER [1229], veehouder, boerenknecht, boer, en Guurtje VANKMAN [1336] (zie VI.167).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-05-1862 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Theodorus GRAAS [1234], 22 jaar oud, veehouder (1862), geboren op 22-02-1840 te Wormerveer, gedoopt (RK) te Wormerveer, overleden op 05-10-1889 te Wormerveer op 49-jarige leeftijd, begraven op 08-10-1889 te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [1788], boerenarbeider, landman, geboren op 05-10-1865 te Wormerveer, overleden op 17-12-1936 te Wormerveer op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1890 te Wormer met Maria GLAS [1787], 23 jaar oud, geboren op 11-06-1866 te Wormer, overleden op 29-10-1931 te Wormerveer op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GLAS [1701] (zie VII.85) en Barbara KOELEMEIJER [1784].

VII.188    Maria MEIJER [1235], gedoopt (RK) op 14-03-1846 te Wormer, overleden op 03-05-1876 te Katwoude op 30-jarige leeftijd, dochter van Cornelis (Kees) MEIJER [1229], veehouder, boerenknecht, boer, en Guurtje VANKMAN [1336] (zie VI.167).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1866 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Willem RUNDERKAMP [1726], 25 jaar oud, slager, landman, veehouder, geboren op 09-08-1840 te Edam, zoon van Klaas RUNDERKAMP [1727] en Marijtje KARHOF [1728].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas (Klaas) [1729], bakkersknecht, geboren op 18-03-1867 te Monnickendam.
   2. m  Cornelis [1730], geboren op 30-08-1868 te Monnickendam, overleden op 14-09-1868 te Monnickendam, 15 dagen oud.
   3. v  Marijtje [1731], geboren op 30-05-1870 te Katwoude.
   4. v  Cornelis [1732], slager, geboren op 06-08-1871 te Katwoude.
   5. v  Guurtje [1733], geboren op 21-02-1873 te Katwoude.

VIII.5    Eva NIBBERING [1740], dienstbode (1893), geboren op 10-02-1857 te De Rijp, dochter van Dirk NIBBRIG (Nibbrig) [907], timmermansknecht (1840), en Cornelia (Keetje) LEEUW [906] (zie VII.27).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 04-11-1893 te De Rijp met Andries de JONG [1818], 40 jaar oud, schilder (1893), geboren op 12-05-1853 te Buren, Ameland,

(Andries was eerder gehuwd met Trijntje Bart.)

, zoon van Gerben Gerlofs de JONG [1819] en Simkje Dirks STELWAGEN [1820].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia [1821], geboren op 24-11-1894 te Beemster, overleden op 25-11-1894 te Beemster, 1 dag oud.
   2. m  Gerbin [1822], geboren op 30-03-1897 te Beemster.

VIII.8    Gerrit LEEUW [913], hekelaar (1883,1885,1887), arbeider (1892), werkman (1912), geboren op 28-11-1850 te Krommenie, overleden op 12-01-1927 te Schoten op 76-jarige leeftijd, bronnen

(Een hekelaar haalde met behulp van een hekel de laatste houtdelen uit de, met behulp van een molen, geplette hennep.)

, zoon van Hendricus LEEUW [910] (zie VII.28) en Geertruida KOEN [911].
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-05-1883 te Assendelft met Elisabeth JAK [915], 25 jaar oud, geboren op 27-09-1857 te Assendelft, overleden op 11-11-1922 te Schoten op 65-jarige leeftijd, dochter van Gerrit JAK [1349] en Maartje HILLE [1350].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik [1351] (zie IX.3).
   2. m  Gerardus [1352], geboren op 06-10-1887 te Krommenie, bronnen.
   3. m  Johannes [3124], gasfitter, hoofdfitter, geboren op 26-01-1892 te Beverwijk, overleden op 26-01-1968 te Haarlem op 76-jarige leeftijd, bronnen

(Op zijn persoonskaart staan geen kinderen vermeld.)

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-07-1923 te Geertruidenberg met Anna Catharina van DALEN [3128], 28 jaar oud, geboren op 10-11-1894 te Geertruidenberg, dochter van Christiaan Adrianus van DALEN [3129] en Maria HENDRIKS [3130].

VIII.11    Jansje LEEUW [892], dienstbode (1880), geboren op 07-10-1859 te Graft, overleden op 20-12-1887 te Wormer op 28-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Cornelis LEEUW [896] (zie VII.32) en Wilhelmina BOS [897].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-05-1880 te Wormer met Bernardus FLOORE [893], 26 jaar oud, arbeider (1880), macinist, stoker, geboren op 17-02-1854 te Wormer, overleden op 27-04-1935 te Wormer op 81-jarige leeftijd,

(Na het overlijdens van Jansje is Berbardus hertrouwt (Wormer, 12-11-1888) met Cornelia Schaaper.)

, zoon van Hendrik FLOORE [894] en Francina HEN [895].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik [1545], geboren op 26-01-1881 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-01-1881 te Wormer.
   2. v  Wilhelmina Maria [1546] (zie IX.10).
   3. v  Francina [1547] (zie IX.12).

VIII.17    Jan LEEUW [3047], arbeider (1888,1889,1897), koopman (1901), koetsier (1908,1911), houtkoopersknecht (1918), geboren op 20-06-1864 te Graft, overleden op 26-06-1918 te Alkmaar op 54-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) LEEUW [1249] (zie VII.55) en Sijtje MOLENKAMP [1250].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1888 te Graft met Trijntje de WINTER [3048], 27 jaar oud, geboren op 17-09-1860 te Castricum, overleden na 1918, dochter van Dirk de WINTER [3049] en Heintje HAGEMAN [3050].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sijtje [3073], geboren op 08-01-1889 te Graft, overleden op 19-04-1911 te Alkmaar op 22-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-08-1908 te Alkmaar met Hendrik MOOIJ [3074], loodgieter (1908), geboren circa 1887 te Alkmaar, zoon van Willem MOOIJ [3075] en Cornelia SELIE [3076].
   2. m  Klaas [3066], geboren op 30-11-1897 te Graft, overleden op 15-08-1901 te Graft op 3-jarige leeftijd, bronnen.

VIII.25    Elisabeth KEET [1744], geboren op 18-05-1850 te Koog aan de Zaan, overleden op 22-07-1877 te 't Kalf op 27-jarige leeftijd,

(Opvallend: twee dochter na elkaar geboren met dezelfde voornaam. Hun geboorte- en huwelijksakten zijn gecontroleerd.)

, dochter van Jan KEET [1623] (zie VII.58) en Antje MEIJER [1741].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-05-1872 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 05-05-1872 te Wormer (RK) met Johannes PIET [1828], 23 jaar oud, veehouder, landman, geboren op 02-09-1848 te 't Kalf, overleden op 24-12-1930 op 82-jarige leeftijd, begraven op 27-12-1930 te Schellingwoude,

(Na het overlijden van Elisabeth is Piet hertrouwd (Wormerveer RK, 02-05-1878) met Helena Vloon.)

, zoon van Jan PIET [1829] en Bregje KRUIVER [1830].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [1477] (zie IX.16).
   2. v  Bregtje [1832], geboren circa 1876 te Zaandam.
Gehuwd op 22-09-1895 te Zaandam met Cornelis WIJNGAARDEN [1833], 21 jaar oud, geboren op 29-01-1874 te Zaandam, zoon van Pieter WIJNGAARDEN [1834] en Neeltje HEN [1835].

VIII.27    Margaretha (Grietje) KEET [1745], geboren op 12-07-1853 te Koog aan de Zaan, overleden op 14-07-1915 te Wormer op 62-jarige leeftijd, begraven op 16-07-1915 te Wormer, dochter van Jan KEET [1623] (zie VII.58) en Antje MEIJER [1741].
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-01-1876 te Wormer (RK) met Wouter van KLEEF [1836], 40 jaar oud, buullakenwever, geboren op 13-02-1835 te Wormer, overleden op 16-05-1919 te Wormer op 84-jarige leeftijd, begraven op 19-05-1919 te Wormer,

(Wouter was eerder gehuwd (Wormerveer RK, 28-04-1861) met Elisabeth Steentjes.)

, zoon van Franciskus van KLEEF [1837] en Antje Jans GROOT [1838].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria [1839], geboren op 02-02-1877 te Wormer, gedoopt (RK) op 03-02-1877 te Wormer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1902 te Wormer met Klaas KOEDOODER [1840], manufacturier, geboren circa 1877 te Blokker, zoon van Pieter KOEDOODER [1841] en Immetje TIMMERMAN [1842].
   2. m  Franciscus Johannes [1843], geboren op 01-04-1878, gedoopt (RK) op 02-04-1878 te Wormer.
   3. m  Johannes [1844] (zie IX.23).
   4. v  Anna Elisabeth [1845], onderwijzeres, gedoopt (RK) op 27-12-1883 te Wormer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-08-1907 te Wormer met Jacobus de LANGE [1846], 25 jaar oud, varkensslager (1907), geboren op 28-08-1881 te Ilpendam, zoon van Jacobus de LANGE [1847] en Antje DEKKER [1848].
   5. v  Aaltje [1849], gedoopt (RK) op 28-09-1885 te Wormer.
   6. m  Petrus Johannes [1850], gedoopt (RK) op 18-09-1887 te Wormer.
   7. m  Wouter [1851] (zie IX.29).
   8. m  Gerardus [1852], gedoopt (RK) op 26-03-1893 te Wormer.
   9. m  Theodorus [1853], gedoopt (RK) op 09-07-1894 te Wormer.

VIII.33    Cornelis Hugo de LEEUW [289], slager (1899,1900,1911), geboren op 04-10-1873 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-10-1873 te Wormer, overleden op 17-03-1911 te Wormerveer op 37-jarige leeftijd, begraven op 20-03-1911 te Wormerveer, bronnen, zoon van Petrus de LEEUW [276] (zie VII.70) en Trijntje JAK [277].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-04-1899 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 26-04-1899 te Wormer (RK) met Anna Maria RANDSHUIZEN [322], 23 jaar oud, geboren op 25-07-1875 te Wormer, overleden op 13-05-1945 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd, begraven op 16-05-1945 te Amsterdam,

(Na het overlijden van Cornelis Hugo is Anna Maria hertrouwt (Wormerveer, 08-01-1913) met Cornelis Johannes van Diepen.)

, dochter van Johannes Franciscus Ferdinandus RANDSHUIZEN [124], makelaar (1894), en Petronella KLAVER [125].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Johannes [792] (zie IX.33).
   2. v  Petronella Elisabeth Maria [796], geboren op 08-09-1904 te Wormerveer, overleden op 17-09-1961 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-11-1928 te Amsterdam met Adrianus Johannes VERHAAR [797], 29 jaar oud, metselaar (1928), geboren op 08-02-1899 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Antonius VERHAAR [798] en Jannetje van BEEK [799].

VIII.36    Hermanus de LEEUW [280], fabriekssmid (1903), smid (1932), geboren op 04-03-1878 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 17-02-1962 te Wormer op 83-jarige leeftijd, bronnen

(Volgens het doopboek werd hij gedoopt op 20-02-1878 in Wormer.)

, zoon van Petrus de LEEUW [276] (zie VII.70) en Trijntje JAK [277].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1903 te Wormer met Aafje STEVERS (Stevers) [326], 26 jaar oud, geboren op 22-11-1876 te Beemster, overleden op 29-12-1950 te Wormer op 74-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1951 te Wormer, dochter van Jan Theodorusz STEVERS [335], broodbakker (1903), en Geertruida SPIL [336].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Antonius (Piet) [331] (zie IX.37).
   2. v  Geertruida Catharina (Truus) [1039] (zie IX.40).
   3. v  Catharina Anna [751], geboren op 09-01-1909 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 03-11-1957 te Alkmaar op 48-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-08-1933, gehuwd voor de kerk op 23-08-1933 te Wormer (RK) met Petrus Augustinus BUIJS [752], 32 jaar oud, geboren op 08-08-1901 te Hoorn, overleden op 12-04-1957 te Alkmaar op 55-jarige leeftijd, zoon van Leonardus BUIJS [755] en Coleta LIPPENS [756].
   4. v  Johanna Maria (Jo) [1040], geboren op 18-12-1910 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 26-06-1971 te Zaandam op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met F.J. GRAAF [3598].
   5. m  Johannes Cornelis (Kees) [1041] (zie IX.45).
   6. v  Afra Suzanna [1042], geboren op 30-05-1915 te Wormer, gedoopt (RK) op 31-05-1915 te Wormer, overleden op 05-01-2000 te Wormer op 84-jarige leeftijd, begraven op 08-01-2000 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 01-09-1955 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 01-09-1955 te Wormer (RK) met Adrianus Petrus AL [1494], 46 jaar oud, geboren op 18-11-1908 te Koog aan de Zaan, overleden op 04-03-1968 te Zaandam op 59-jarige leeftijd, zoon van Theodorus AL [1495] en Cornelia Helena SMIT [1496].
   7. m  Johannes [1043] (zie IX.48).

VIII.52    Aagje GLAS [1767], geboren op 06-07-1866 te Wormer, dochter van Albertus GLAS [1699] (zie VII.80) en Elisabeth KRUIVER [1759].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-02-1895 te Wormer met Cornelis HIJNE [1854], 32 jaar oud, fabrieksarbeider (1895), geboren op 30-10-1862 te Assendelft,

(Cornelis was eerder getrouwd (Wormer RK, 24-06-1891) met Anna Kleij.)

, zoon van Hendrik HIJNE [1855] en Aaltje BOON [1856].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth [1857], geboren op 20-01-1896 te Wormer.
   2. v  Aaltje [1858], geboren op 15-09-1898, overleden op 16-06-1949 te Zaandam op 50-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1949 te Wormer.

VIII.60    Anna GLAS [1781], geboren op 16-02-1878 te Wormer, overleden op 02-12-1958 op 80-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1958 te Wormer, dochter van Hermanus GLAS [1700] (zie VII.83) en Elisabeth van de NES [1775].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1905 te Wormer met Nicolaas PIET [1862], 22 jaar oud, schilder (1905), geboren op 08-10-1882 te Zaandam, zoon van Johannes PIET [1863] en Helena VLOON [1864].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hermanus [1865] (zie IX.52).
   2. m  Hermanus Johannes [1866], geboren op 11-05-1908 te Wormer, overleden op 10-01-1917 te Wormer op 8-jarige leeftijd.
   3. m  Jacobus Theodorus [1867] (zie IX.55).
   4. m  Nicolaas Theodorus [1868] (zie IX.57).
   5. m  Theodorus Antonius [1869] (zie IX.59).
   6. v  Helena Elisabeth [1870], geboren op 27-12-1912 te Wormer, overleden op 14-08-1995 op 82-jarige leeftijd.
   7. m  Johannes Joseph [1871], geboren te Wormer.
   8. m  Petrus Maria (Pé) [1872], geboren op 04-08-1915 te Wormer, overleden op 08-05-1991 op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Immetje FRITZ [1873], geboren op 16-01-1912 te Wormer,

(Na het overlijden van Johannes is Immetje getrouwd met haar zwager Petrus Maria Piet.)

, dochter van Jan FRITZ [1874] en Trijntje KOEMAN [1875].
   9. m  Engelbertus Joseph [1876], geboren op 07-11-1916 te Wormer, overleden op 12-05-1917 te Wormer, 186 dagen oud.
   10. m  Hermanus Engelbertus [1877], geboren op 12-05-1918 te Wormer, overleden op 20-05-1919 te Wormer op 1-jarige leeftijd.
   11. m  Hermanus Engelbertus [1878], geboren te Wormer.
   12. m  Engelbertus Joseph [1879], geboren te Wormer.
   13. v  Elisabeth Anna [1880], gedoopt te Wormer.

VIII.65    Catharina GLAS [1789], geboren op 20-05-1868 te Wormer, dochter van Cornelis GLAS [1701] (zie VII.85) en Barbara KOELEMEIJER [1784].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1889 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 29-04-1889 te Wormer (RK) met Jacob de LANGE [1881], 27 jaar oud, koopman, veehouder, winkelier, geboren op 23-02-1862 te Edam, overleden op 19-06-1914 te Wormer op 52-jarige leeftijd, begraven op 22-06-1914 te Wormer, zoon van Cornelis de LANGE [1882] en Anna NOOIJ [1883].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria [1884], geboren op 20-02-1890 te Wormer.
   2. m  Cornelis Johannes [1885], geboren op 24-08-1891 te Wormer, overleden op 24-09-1964 te Wormer op 73-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1964 te Wormer.
   3. m  Johannes Antonius [1886], hulppapiermaker, boekhouder, geboren op 20-09-1892 te Wormer, overleden op 23-02-1937 te Alkmaar op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1919 te Wormer met Avia (Afra) DEKKER [1887], 25 jaar oud, geboren op 17-12-1893 te Heerhugowaard,

(Merkwaardige voornaam, maar het staat letterlijk zo in haar geboorteakte. Zou de ambtenaar van de burgerlijke stand het verkeerd verstaan hebben?)

, dochter van Johannes DEKKER [339] en Alida GROOT [340].
   4. m  Adrianus [1888] (zie IX.73).
   5. v  Barbara Maria [1889] (zie IX.76).
   6. m  Jacobus Petrus [1890], geboren op 14-04-1897 te Wormer, overleden op 15-08-1898 te Wormer op 1-jarige leeftijd.
   7. v  Maria [1891], geboren op 14-11-1898 te Wormer.
   8. m  Petrus Cornelis [1892], geboren op 11-02-1900 te Wormer, overleden op 29-11-1961 te Heerhugowaard op 61-jarige leeftijd, begraven op 02-12-1961 te Wormer.
Gehuwd circa 1930 met Martha J. KOS [1893].
   9. m  Jacobus [1894], geboren op 27-09-1901 te Wormer.
   10. m  Willem Anthonie [1895], veehoudersknecht, geboren op 08-10-1902 te Wormer.
Gehuwd te Wormer met Antonia Maria KASKES [1896], 37 jaar oud, geboren op 26-10-1909 te Wormer, overleden op 13-03-1988 te Wormer op 78-jarige leeftijd, begraven op 17-03-1988 te Wormer, dochter van Petrus Antonius KASKES [1897] en Diewertje KRAMER [1898].
   11. m  Cornelis Hermanus [1899] (zie IX.84).
   12. v  Elisabeth [1900], geboren op 12-04-1905 te Wormer, overleden op 15-04-1905 te Wormer, 3 dagen oud.
   13. v  Elisabeth Maria [1901], geboren op 01-05-1907 te Wormer, overleden op 01-11-1947 te Wormer op 40-jarige leeftijd.

VIII.68    Cornelis GLAS [1792], machinist, bankwerker, geboren op 15-08-1874 te Wormer, overleden op 30-04-1950 te Zaandam op 75-jarige leeftijd, begraven op 03-05-1950 te Wormerveer, zoon van Cornelis GLAS [1701] (zie VII.85) en Barbara KOELEMEIJER [1784].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-08-1898 te Zaandam met Maria Helena JINSSEN [1902], 23 jaar oud, geboren op 10-12-1874 te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [1903], geboren op 01-01-1900 te Wormerveer.
   2. v  Elisabeth Maria [1904], geboren op 06-05-1901 te Wormerveer.
   3. v  Barbara Maria [1905], geboren op 08-09-1903 te Wormerveer.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 21-09-1927 te Wormerveer (RK) met Henricus Joannes GRAAF [1906].
   4. v  Johanna Maria Elisabeth [1907] (zie IX.93).
   5. m  Leonardus Jacobus [1908] (zie IX.94).
   6. m  Gerardus [1909], fabrieksarbeider, geboren op 27-08-1911 te Wormerveer.
Gehuwd met M.F. van HEIJNINGE [1910].

VIII.97    Guurtje TIMMERMAN [1714], geboren op 12-03-1837, overleden op 07-12-1913 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van Cornelis TIMMERMAN [632], olieslager (1836), en Susanna SOMBROEK [631] (zie VII.128).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-09-1861 te Rotterdam met Anthonie Cornelis HANSEN [1807], 20 jaar oud, koopman, geboren op 15-08-1841 te Heemstede, overleden op 19-12-1909 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Anthonie [1808] (zie IX.98).

VIII.100    Alida Geertruida de LEEUW [110], geboren op 01-09-1856 te Wormer, overleden op 26-08-1926 te Wormer op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1926 te Wormer, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [20] (zie VII.147) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-11-1879 te Wormer met Pieter BART [111], 23 jaar oud, schoenmaker (1879), brievengaarder, geboren op 09-02-1856 te Wormer, overleden op 29-06-1944 te Wormer op 88-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1944 te Wormer,

(Pieter Bart werd in 1897 kantoorhouder van de Posterijen in Wormer.)

, zoon van Cornelis BART [112], schoenmaker (1879), en Hendrika OEBEN [113],

(Bevolkings Register Wormer, 1920-1939: Pieter en Alida hebben een pleegdochter in huis: Friderike Ribitsch, geboren op 29-12-1908 in Wenen, Oostenrijk.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Friderike (Frida) RIBITCH [1544], geboren op 29-12-1908 te Wenen, Oostenrijk, overleden te Uitgeest.

VIII.101    Nicolaas de LEEUW [126], landman (1881,1896), veehouder (1898), geboren op 04-07-1858 te Wormer, overleden op 03-06-1901 te Busch en Dam, gem.Uitgeest op 42-jarige leeftijd, begraven op 07-06-1901 te Uitgeest, bronnen, zoon van Cornelis de LEEUW [20] (zie VII.147) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-05-1881 te Uitgeest met Guurtje NOOM [127], 21 jaar oud, geboren op 19-11-1859 te Uitgeest, overleden op 15-11-1896 te Bus en Dam, gem. Uitgeest op 36-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1896 te Uitgeest, dochter van Willem NOOM [128], landman (1881,1896), en Neeltje BOON [129].
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 26-01-1898 te Krommenie met Jansje GAAL [130], 29 jaar oud, geboren op 06-10-1868 te Assendelft, overleden op 15-07-1931 te Assendelft op 62-jarige leeftijd,

(Na het overlijden van Nicolaas trouwt Jansje op 29 april 1908 te Uitgeest met Simon Velserboer.)

, dochter van Engel GAAL [131] en Guurtje KRAMER [132].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Johanna Cornelia [549] (zie IX.102).
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Guurtruida Johanna [553] (zie IX.104).
   3. v  Engelina Guurtruida [554], geboren op 21-05-1900 te Uitgeest, overleden op 05-11-1918 te Assendelft op 18-jarige leeftijd, bronnen.

VIII.104    Antonius de LEEUW [114], boerenbedrijf (1882), veehouder (1890,1912), landbouwer (1896), geboren op 06-03-1860 te Wormer, overleden op 08-04-1916 te Wormer op 56-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1916 te Wormer, bronnen, zoon van Cornelis de LEEUW [20] (zie VII.147) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-04-1882 te Wormer met Afra KLEIJ [115], 23 jaar oud, geboren op 19-12-1858 te Wormer, overleden op 21-03-1935 te Wormer op 76-jarige leeftijd, begraven op 25-03-1935 te Wormer, dochter van Wouter KLEIJ [116] en Elisabeth van der LAAN [117].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [264] (zie IX.106).
   2. v  Elisabeth [263] (zie IX.109).
   3. m  Wouter Petrus [299], geboren op 23-03-1890 te Wormer, overleden op 28-01-1955 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   4. m  Nicolaas [561] (zie IX.111).
   5. m  Antonius (Toon) [301] (zie IX.113).
   6. v  Johanna Afra [328] (zie IX.116).
   7. m  Engelbertus (Bertus) [261] (zie IX.117).

VIII.107    Guurtje de LEEUW [118], geboren op 31-10-1861 te Wormer, overleden op 01-12-1938 te Wormer op 77-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1938 te Wormer, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [20] (zie VII.147) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1886 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 05-05-1886 te Wormer (RK) met Cornelis GROOT [119], 27 jaar oud, timmerman (1886), geboren op 09-09-1858 te Wormer, overleden op 20-09-1937 te Wormer op 79-jarige leeftijd, zoon van Lourens GROOT [120], veehouder (1886), en Wilhelmina ROEMERS [121].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina [801], geboren op 27-01-1887 te Wormer, overleden op 05-07-1887 te Wormer, 159 dagen oud.
   2. v  Johanna Wilhelmina [1044], geboren op 24-12-1887 te Wormer, gedoopt (RK) op 25-12-1887 te Wormer, overleden op 22-09-1975 op 87-jarige leeftijd.
   3. m  Louwrens [1493], geboren op 19-06-1889 te Wormer, overleden op 04-11-1890 op 1-jarige leeftijd.
   4. v  Wilhelmina Helena [1062] (zie IX.123).
   5. v  Alida Cornelia [802] (zie IX.125).
   6. m  Lourens [811] (zie IX.126).
   7. m  Cornelis [806], geboren op 12-03-1897 te Wormer, overleden op 19-05-1917 te Alkmaar, hospitaal op 20-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1917 te Wormer.
   8. v  Guurtje [807] (zie IX.130).
   9. m  Thomas [1060] (zie IX.131).
   10. v  Antonia [815] (zie IX.134).

VIII.108    Hermanus de LEEUW [133], landman (1888), veehouder (1889,1891,1900), geboren op 03-06-1863 te Wormer, overleden op 15-06-1944 te Wormer op 81-jarige leeftijd, begraven op 19-06-1944 te Wormer, RK begraafplaats, bronnen

(Hermanus had aanvankelijk zijn boerenbedrijf op een perceel ten oosten van de Westertil. Later is hij gaan boeren op het einde van de Dorpsstraat, nummer 425, vlak langs het water van de Oostertilsloot.)

, zoon van Cornelis de LEEUW [20] (zie VII.147) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1888 te Assendelft met Engelina JAK [134], 24 jaar oud, geboren op 21-08-1863 te Assendelft, overleden op 21-06-1944 te Wormer op 80-jarige leeftijd, begraven op 26-06-1944 te Wormer, RK begraafplaats, dochter van Jan JAK [135], veehouder (1888), en Geertruida STAM [136].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [300], geboren op 24-06-1889 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-06-1889 te Wormer, overleden op 04-11-1891 te Wormer op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Geertruida Johanna [304], geboren op 27-01-1891 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, bronnen.
   3. m  Cornelis Johannes (Cor) [259] (zie IX.137).
   4. m  Johannes Engelbertus [260] (zie IX.139).
   5. v  Johanna [302] (zie IX.142).
   6. m  Nicolaas [262], geboren op 20-10-1902 te Wormer, gedoopt (RK) op 20-10-1902 te Wormer, overleden op 01-06-1903 te Wormer, 224 dagen oud, bronnen.
   7. v  Margaretha Wilhelmina [350], geboren op 08-05-1904 te Wormer, gedoopt (RK) op 08-05-1904 te Wormer, overleden op 26-05-1915 te Wormer op 11-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen.

VIII.110    Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), geboren op 10-06-1865 te Wormer, overleden op 27-08-1954 te Zeist op 89-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1954 te Bilthoven, bronnen
klik voor groter formaat

(Gerrit moest met handkracht elke dag helemaal over het Zwet varen om zijn land te bewerken en de koeien te melken.)
(Gerrit was mede-oprichter van de Boerenleenbank in Wormer. Op 02 september 1902 werd ten overstaan van notaris Van Beek de procuratie voorgelezen voor de stichting Cooperatieve Boerenleenbank te Wormer.)

, zoon van Cornelis de LEEUW [20] (zie VII.147) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-04-1887 te Wormer met Maria (Maartje) KLITSIE [9], 20 jaar oud, geboren op 16-08-1866 te Zaandam, overleden op 02-03-1938 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen

(Bronnen: Gerard Jak en Ton Daas: Maria Klitsie (1866-1938) was al vroeg wees. Haar moeder Aafje Knots (1831-1866) stierf 11 dagen na haar geboorte aan de ziekte van Semmelweiss (kraamvrouwenkoorts). Binnen het jaar stierf ook haar vader Klaas Martinusz Klitsie (1830-1867). Cholera veroorzaakte in 1866 in Nederland ruim 20.000 doden en heeft ook in Zaandam veel slachtoffers gemaakt. Maria werd toen opgenomen (maar bleef onder voogdij van bloedverwanten) in het gezin van Petrus Daas en Antje Dekker in Wormer (de overgrootouders van Ton Daas). Vermoedelijk is deze pleegzorg tot stand gekomen via Maartje Dekker, de zus van Antje, die gehuwd was met Gerrit Klitsie. Bijzonder is dat Maartje op eigen wens is bijgezet in het graf van haar pleegouders. Het graf ligt achter de R.K. kerk in Wormer en bestaat anno 2017 nog steeds.)
(Volgens kleinzoon Cornelis Nicolaas (Crik) en kleindochter Maria Anna (Mieke) is 'Klitsie' van origine een Poolse naam. De Klitsie's zouden een onbekend aantal generatie geleden uit Polen naar Nederland gekomen, vermoedelijk vanwege de slechte voedselvoorzieningen. Dat moet dan wel lang geleden zijn geweest van Jan Woutersz Klitsie (1743-1818) leefde in Nederland. Vader Wouter, en zijn vrouw, zijn geboren in Duitsland, resp. in Ledde en Xanten.)

, dochter van Klaas KLITSIE [10], landman (1853,1856,1865), en Aafje KNOTS [11].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Johanna (Antje) [12] (zie IX.146).
   2. v  Johanna Afra (Jansje) [236] (zie IX.149).
   3. v  Afra Cornelia (Aafje) [303], geboren op 17-08-1891 te Wormer, overleden op 15-07-1913 te Wormerveer op 21-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1913 te Wormerveer, bronnen
klik voor groter formaat.
   4. m  Cornelis Nicolaas (Kees) [228] (zie IX.151).
   5. v  Petronella Jacoba (Co) [233] (zie IX.154).
   6. v  Johanna Maria (Jo) [232], geboren op 12-12-1897 te Wormer, gedoopt (RK) op 13-12-1897 te Wormer, overleden op 20-01-1987 te Zeist op 89-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 12-07-1951 te Zeist met Anthonius Gerardus SPAN [542], 56 jaar oud, geboren op 17-07-1894 te Westzaan, overleden op 03-04-1965 te Zeist op 70-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1965 te Bilthoven,

(Anthonius was eerder gehuwd met Engelina Catharina Maria Boon, Wormer 23-05-1896 - Den Dolder 23-10-1949, dochter van Nicolaas Boon en Alida Brusche.)

   7. m  Petrus (Piet) [7] (zie IX.157).
   8. m  Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) [229] (zie IX.159).
   9. v  Arnolda (Nolly) [231] (zie IX.162).
   10. v  Geertruida Hendrika (Truus) [234] (zie IX.164).
   11. m  Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) [230] (zie IX.165).

VIII.114    Johanna Cornelia (Jo) de LEEUW [122], geboren op 23-05-1872 te Wormer, overleden op 14-04-1965 te Wormer op 92-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1965 te Wormer, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Cornelis de LEEUW [20] (zie VII.147) en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-04-1894 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 10-04-1894 te Wormer (RK) met Ferdinandus Johannes (Fer) RANDSHUIZEN [123], 21 jaar oud, bakker (1894), geboren op 16-05-1872 te Wormer, overleden op 14-08-1936 te Wormer op 64-jarige leeftijd, begraven op 17-08-1936 te Wormer, zoon van Johannes Franciscus Ferdinandus RANDSHUIZEN [124], makelaar (1894), en Petronella KLAVER [125].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Franciscus Ferdinandus Petrus [788] (zie IX.167).
   2. m  Cornelis Petrus [800], geboren op 17-04-1899 te Wormer, gedoopt (RK) op 17-04-1899 te Wormer, overleden op 19-04-1900 te Wormer op 1-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1900 te Wormer.
   3. v  Petronella Elisabeth [1016] (zie IX.171).
   4. m  Cornelis [1064], geboren op 04-03-1905 te Wormer, gedoopt (RK) op 04-03-1905 te Wormer, overleden op 08-06-1905 te Wormer, 96 dagen oud.

VIII.118    Nicolaas de LEEUW [154], veehouder (1887), molenaar (1889,1894,1899,1902), korenmolenaar (1890), meelmolenaar (1892), geboren op 22-04-1859 te Wormer, overleden op 09-05-1919 te Purmerend op 60-jarige leeftijd, begraven te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Leonardus (Leen) de LEEUW [28] (zie VII.150) en Elizabeth de GOEDE [29].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-02-1889 te Purmerend met Elisabeth de WIT [155], 25 jaar oud, geboren op 03-07-1863 te Assendelft, dochter van Pieter de WIT [156] en Willemijntje ZUIDERWAART [157].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Leonardus [1086], korenmolenaar, geboren op 30-06-1890 te Purmerend, bronnen

(Bron: Goedkoope Purmerender Courant 5 september 1909, pagina 2: Petrus Leonardus zit bij Lichting 1910 van de Nationale Militie.)

   2. v  Elisabeth Wilhelmina [1087], geboren op 19-02-1892 te Purmerend, bronnen.
   3. m  Leonardus Petrus [1088], geboren op 06-06-1894 te Purmerend, bronnen.
   4. m  Willem [505], slager (1947), geboren op 08-05-1896 te Purmerend, overleden op 03-02-1947 te Haarlem op 50-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte en in zijn persoonskaart staat geen echtgenote vermeld.)

   5. m  Cornelis (Cor) [501] (zie IX.177).
   6. v  Wilhelmina Catharina [1089], geboren op 21-11-1899 te Purmerend, bronnen.
   7. m  Nicolaas (Nico) [1090] (zie IX.181).
   8. m  Gangulphus [506], geboren op 18-03-1904 te Purmerend, overleden op 23-12-1904 te Purmerend, 280 dagen oud, begraven te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen.
   9. v  Geertruida Helena [1091], geboren op 29-11-1905 te Purmerend.

VIII.123    Arnoldus de LEEUW [141], landbouwer (1905,1926), veehouder, geboren op 18-09-1870 te Wormer, overleden op 12-08-1954 te Purmerend op 83-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Leonardus (Leen) de LEEUW [28] (zie VII.150) en Elizabeth de GOEDE [29].
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 08-11-1905 te Jisp met Margaretha KOOTMAN [151], 25 jaar oud, geboren op 27-06-1880 te Zaandam, overleden op 29-06-1924 te Wormer op 44-jarige leeftijd, dochter van Jacob KOOTMAN [152] en Elisabeth SOMBROEK [153].
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 08-04-1926 te Beverwijk met Sieuwertje GROEN [142], 58 jaar oud, geboren op 30-11-1867 te Uitgeest, overleden op 15-01-1936 te Wormer op 68-jarige leeftijd, dochter van Jacob GROEN [143] en Adriana KLEEF [144].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elisabeth [507], geboren op 30-01-1907 te Wormer, gedoopt (RK) op 31-01-1907 te Wormer, overleden op 13-07-1921 te Wormer op 14-jarige leeftijd, bronnen.
   2. m  Jacobus [548], geboren op 22-07-1908 te Wormer, overleden op 06-10-1918 te Wormer op 10-jarige leeftijd, bronnen.
   3. v  Elisabeth Maria [1012] (zie IX.188).
   4. m  Leonardus Jozeph [1052], geboren op 22-03-1912 te Wormer.

VIII.129    Geertrudes de LEEUW [162], geboren op 20-07-1861 te Edam, overleden op 03-11-1894 te Wormer op 33-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1894 te Wormer, bronnen, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [32] (zie VII.152) en Kornelia REIJNDERS [33].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-05-1882 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 08-05-1882 te Wormer (RK) met Pieter KLEIJ [163], 29 jaar oud, boerenbedrijf (1882), sluiswachter (1908), geboren op 10-03-1853 te Wormer, overleden op 06-01-1937 te Castricum op 83-jarige leeftijd, begraven op 11-01-1937 te Wormer,

(Na het overlijden van Geertrudes is Pieter getrouwd (Wormer, 16-jan-1896) getrouwd met Pietertje Beers.)

, zoon van Teunis KLEIJ [164], veehouder (1882), en Maartje KEMPER [165].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Cornelia [821], geboren op 10-02-1884 te Wormer, overleden op 26-02-1965 te Wormer op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-09-1908 te Wormer met Gerrit GRAAS [822], 26 jaar oud, schoenmaker (1908), geboren op 09-01-1882 te Wormerveer, zoon van Dirk GRAAS [823] en Aagje van EDEREN [824],

(10 kinderen in dit huwelijk.)


VIII.130    Theodorus Nicolaas de LEEUW [174], melkslijter (1901), geboren op 12-11-1863 te Edam, overleden op 05-11-1934 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [32] (zie VII.152) en Kornelia REIJNDERS [33].
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-02-1901 te Amsterdam met Maria Helena Petronella SCHOONENBERG [175], 25 jaar oud, geboren op 09-06-1875 te Amsterdam, overleden op 24-06-1933 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, dochter van Albertus Petrus SCHOONENBERG [176], kassiersknecht (1901), en Helena Maria STAPPERS [177].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Albertus [1160], geboren op 08-11-1901 te Amsterdam, overleden op 16-02-1904 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd.
   2. m  Petrus Philippus Leopold (Piet) [1161] (zie IX.193).
   3. m  Nicolaas Albertus (Niek, Nico) [1163] (zie IX.195).

VIII.132    Nicolaas Theodorus de LEEUW [170], melkslijter (1894), kruidenier (1897,1901), tuinier (1918), geboren op 23-02-1866 te Edam, overleden op 09-11-1918 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1918 te Purmerend, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [32] (zie VII.152) en Kornelia REIJNDERS [33].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-07-1894 te Amsterdam met Johanna Maria FREDRIKS [171], 29 jaar oud, geboren op 20-09-1864 te Amsterdam, overleden op 15-03-1943 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, begraven op 18-03-1943 te Amsterdam, dochter van Hendricus Franciscus FREDRIKS [172], kantoorbediende (1894), en Hendrika ELIAS [173].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Hendrika Maria [512] (zie IX.198).
   2. m  Henricus Nicolaas [508] (zie IX.199).
   3. m  Nicolaas Henricus [1065], koetsier, houtbewerker, tabletteur, geboren op 03-01-1900 te Amsterdam, overleden op 08-04-1976 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, bronnen

(Lees bij de bronnen de Gezinskaart Amsterdam 1893-1939: is hij via Canada naar Australië gereisd?)
(Op zijn persoonskaart staat twee stiefkinderen vermeld (Peter en Cornelis) die zo te zien de achternaam 'de Leeuw' hebben.)

Gehuwd te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Maria Christina LUST [3852], geboren op 06-06-1905 te Amsterdam.
   4. m  Franciscus Marinus [1066] (zie IX.203).
   5. m  Theodorus Petrus [1067], melkbezorger, monteur, geboren op 14-04-1903 te Amsterdam, overleden op 05-11-1969 te Blaricum op 66-jarige leeftijd, bronnen

(Kijk bij zijn ouders onder 'bronnen' naar het Bevolkingsregister van Wormer. De gemeenteambtenaar heeft namen en geboortedata van zijn broer Franciscus Marinus verhaspeld.)
(In zijn persoonskaart staat geen vrouw en kinderen vermeld.)


VIII.139    Guurtruida de LEEUW [286], geboren op 29-09-1868 te Wormer, overleden op 31-01-1960 te Hoorn op 91-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Arnoldus de LEEUW [282] (zie VII.155) en Aafje KONIJN (Afra) [283].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-02-1892 te Amsterdam met Petrus Andreas LIGTHART [825], 27 jaar oud, tapper (1892), geboren op 13-03-1864 te Hoorn, overleden op 14-09-1932 te Hoorn op 68-jarige leeftijd, zoon van Johannes LIGTHART [3032], kleermaker (1892), en Geertruida Maria Christina IMPINK [3033].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Geertruida Maria [3038], geboren circa 1893 te Hoorn.
Gehuwd op 08-07-1919 te Hoorn met Martinus Franciscus Marie GROENHORST [3039], geboren circa 1894 te Kralingen, zoon van Johannes Jacobus GROENHORST [3040] en Maria Catharina BAKKERS [3041].
   2. m  Petrus Arnoldus [3037], geboren circa 1899 te Hoorn, overleden op 28-03-1908 te Hoorn.
   3. v  Arnolda Geertruida [3034], geboren circa 1904, overleden op 05-05-1904 te Hoorn.
   4. m  Johannes [3035], commissiehandelaar (1929), geboren op 13-02-1906 te Hoorn.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-10-1929 te Purmerend met Geertruida Hendrika Alida RIJKENBERG [3036].

VIII.144    Elisabeth Maria de LEEUW [453], geboren op 15-12-1884 te Hoorn, overleden op 12-11-1960 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Arnoldus de LEEUW [282] (zie VII.155) en Guurtje de JONG [292].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-04-1911 te Amsterdam met Johan Baptist Theodor Leonard REELICK [454], 26 jaar oud, goudsmid (1911), geboren op 30-06-1884 te 's Hertogenbosch, zoon van Johan Baptist Wilhelm Christiaan REELICK [455] en Henriette Jacoba Maria ROOIJACKERS [456].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Johanna Geugenia Henriette [900], geboren op 02-02-1912 te Amsterdam.

VIII.151    Cornelia Wilhelmina Bernardina de LEEUW [441], geboren op 09-10-1877 te Amsterdam, bronnen, dochter van Johannis Bernardus de LEEUW [266] (zie VII.168) en Catharina Gesina van LEEUWEN [438].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-02-1906 te Amsterdam met Johannes Franciscus Petrus van WESTERLOO [442], 32 jaar oud, letterzetter (1906), geboren op 24-05-1873 te Amsterdam, zoon van Petrus Gerardus Johannes van WESTERLOO [443] en Geertruida Maria MUS [444].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [1173], geboren op 03-03-1907 te Amsterdam.
   2. m  B... Johannes [1174], geboren op 23-10-1908 te Amsterdam.
   3. m  Gerhardus Petrus [1175], geboren op 05-06-1910 te Amsterdam.

VIII.153    Catharina Wilhelmina de LEEUW [445], geboren op 31-07-1880 te Amsterdam, overleden op 22-11-1936 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Johannis Bernardus de LEEUW [266] (zie VII.168) en Catharina Gesina van LEEUWEN [438].
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-08-1899 te Amsterdam met Joannes HEIJLMAN [446], 25 jaar oud, diamantslijper (1899), geboren op 19-10-1873 te Amsterdam, zoon van Joannes HEIJLMAN [447] en Agje RIPHAGEN [448].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes [1167], geboren op 13-05-1900 te Amsterdam, overleden op 23-05-1903 te Amsterdam op 3-jarige leeftijd.
   2. m  Johannes Bernardus [1168], geboren op 02-06-1902 te Amsterdam, overleden op 19-06-1917 te Amsterdam op 15-jarige leeftijd.
   3. m  Joannes [1169], geboren op 11-06-1904 te Amsterdam.
   4. m  Wilhelmus Marinus [1170], geboren op 10-12-1906 te Amsterdam.

VIII.162    Cornelia KROON [1737], geboren op 31-01-1868 te Assendelft, overleden op 09-02-1943 te Purmerend op 75-jarige leeftijd, dochter van Gerrit KROON [1734], veehouder, en Maartje BLANKERT [1475] (zie VII.179).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1889 te Assendelft met Martinus van GELDEREN [1813], 27 jaar oud, geboren op 31-03-1862 te Krommenie, overleden op 10-07-1941 te Purmerend op 79-jarige leeftijd, zoon van Willem van GELDEREN [1814] en Trijntje BOON [1815].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem [1816] (zie IX.220).
   2. v  Eva Maria [1817] (zie IX.223).

VIII.168    Johanna Maria OUDEJANS [1722], geboren op 13-11-1871 te Wormerveer, dochter van Johannes OUDEJANS [1715], landman, veehouder, en Antje MEIJER [1232] (zie VII.184).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1896 met Cornelis BRANTJES [1811], 26 jaar oud, veehouder (1896), geboren op 07-02-1870 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Johannes [1812], geboren op 01-02-1897 te Wormerveer.

IX.3    Hendrik LEEUW [1351], bankwerker (1912), electra monteur, geboren op 05-03-1885 te Krommenie, overleden op 01-03-1950 te Haarlem op 64-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerrit LEEUW [913] (zie VIII.8) en Elisabeth JAK [915].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1912 te Haarlem met Elisabeth ZWART [3125], 28 jaar oud, geboren op 19-08-1883 te Haarlem, overleden na 1950, dochter van Wilhelmus ZWART [3126], schipper (1912), en Jansje PORRE [3127].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerrit Wilhelmus Hendrik [3496], geboren te Haarlem.
   2. m  Wilhelmus Gerardus [3497], geboren te Haarlem.

IX.10    Wilhelmina Maria FLOORE [1546], geboren op 08-09-1882 te Wormer, overleden op 30-10-1952 te Uitgeest op 70-jarige leeftijd, begraven op 03-11-1952 te Wormer, dochter van Bernardus FLOORE [893], arbeider (1880), macinist, stoker, en Jansje LEEUW [892] (zie VIII.11).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-09-1905 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 13-09-1905 te Wormer (RK) met Frederikus (Freek) MAAS [2010], 27 jaar oud, sjouwerman, pakhuisknecht, geboren op 11-01-1878 te Wormer, overleden op 28-06-1942 te Wormer op 64-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1942 te Wormer,

(In de trouwakte van Freek staat hij vermeld als 'natuurlijke, niet erkende zoon'. Freek werkte bij 'Wessanen & Laan, in de fabriek 'de Unie'.)

, zoon van N.N. [2011] en Alida MAAS [2012].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bernardus [2013] (zie X.3).
   2. v  Alida [2014], geboren op 05-10-1908 te Wormer, overleden op 26-01-1934 te Zaandam op 25-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1934 te Wormer.
   3. m  Cornelis Johannes Franciscus [2015], geboren op 09-11-1912 te Wormer.

IX.12    Francina FLOORE [1547], geboren op 13-04-1884 te Wormer, overleden op 14-07-1909 te Wormer op 25-jarige leeftijd, dochter van Bernardus FLOORE [893], arbeider (1880), macinist, stoker, en Jansje LEEUW [892] (zie VIII.11).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1907 te Wormer met Rudolf BANK [2016], 25 jaar oud, papiersnijder (1907), geboren op 19-03-1882 te Wormer, overleden op 12-02-1948 te Wormer op 65-jarige leeftijd, begraven op 16-02-1948 te Wormer,

(Na het overlijden van Francina is Rudolf hertrouwt (Purmerend, 09-11-1911) met Geertje Bijman.)

, zoon van Nicolaas BANK [2017], papierstofmaalder, en Aaltje ZWAAN [2018].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Petrus [2019] (zie X.7).

IX.16    Johannes PIET [1477], stoker, geboren op 12-03-1873 te Zaandam, overleden op 31-10-1936 te Wormer op 63-jarige leeftijd, zoon van Johannes PIET [1828], veehouder, landman, en Elisabeth KEET [1744] (zie VIII.25).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1897 te Wormer met Klemensia ROZEMEIJER [1478], 24 jaar oud, geboren op 19-02-1873 te Wormer, overleden op 22-11-1953 te Wormer op 80-jarige leeftijd, begraven op 24-11-1953 te Wormer, dochter van Klaas ROZEMEIJER [1831] en Gerbrechta FLOORE [2020].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth [2021] (zie X.10).
   2. m  Nicolaas [2022] (zie X.11).
   3. v  Gerbregt Helena [2023] (zie X.14).
   4. m  Johannes [2024] (zie X.15).
   5. m  Jacobus Christophorus [2025], gedoopt (RK) op 04-08-1904 te Wormer, overleden voor 1907.
   6. m  Jacobus Christophorus [2026] (zie X.18).
   7. m  Cornelis [2027], pater, geboren op 01-02-1909 te Wormer,

(Pater Albertus Piet O.C.R. werd op 9 maart 1940 in Roermond gewijd en droeg op 31 maart 1940 in Wormer zijn eerste H.Mis op.)

   8. m  Theodorus [2028] (zie X.21).
   9. v  Klasina Gerbregt [2029], geboren op 04-09-1911 te Wormer, gedoopt (RK) op 05-09-1911 te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Theodorus VROUWE [2030].
   10. m  Hermanus Nicolaas [2031], geboren op 30-08-1913 te Wormer.
   11. v  Anna [1476] (zie X.26).

IX.23    Johannes van KLEEF [1844], geboren op 01-05-1881 te Wormer, overleden op 29-12-1951 te Wormer op 70-jarige leeftijd, zoon van Wouter van KLEEF [1836], buullakenwever, en Margaretha (Grietje) KEET [1745] (zie VIII.27).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1907 te Wormer met Maria KRAMER [2032], 22 jaar oud, geboren op 09-02-1885 te Wormer, overleden te Wormer, dochter van Antonius KRAMER [2033] en Maartje VERWER [2034].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wouterus Antonius [2035] (zie X.27).

IX.29    Wouter van KLEEF [1851], gedoopt (RK) op 10-02-1890 te Wormer, zoon van Wouter van KLEEF [1836], buullakenwever, en Margaretha (Grietje) KEET [1745] (zie VIII.27).
Gehuwd circa 1920 met Anna Maria van der WARDT [2036].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha Helena [2037] (zie X.30).

IX.33    Petrus Johannes de LEEUW [792], slager, caféhouder, geboren op 29-12-1900 te Wormerveer, overleden op 25-08-1963 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis Hugo de LEEUW [289] (zie VIII.33) en Anna Maria RANDSHUIZEN [322].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-10-1922 te Amsterdam met Hendrika van DIJK [793], 18 jaar oud, geboren op 11-02-1904 te Arnhem, dochter van Rijk Nicolaas van DIJK [794] en Jacoba Cornelia ROSBEEK [795].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria Cornelia [3883], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met A.A. van THIEL [3887].
   2. v  Rita Jacoba [3884], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met J.H. DAGMAR [3888].
   3. v  Elenora [3885], geboren te Amsterdam.
   4. m  Petrus Johannes [3886], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met D.M. NOOR [3889].

IX.37    Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331], arbeider aan een papierfabriek (1932), tuinman, geboren op 20-12-1904 te Wormer, overleden op 20-04-1987 te Zaanstad op 82-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [280] (zie VIII.36) en Aafje STEVERS (Stevers) [326].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-06-1932 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 15-06-1932 te Wormer (RK) met Maria Johanna KEE [332], 23 jaar oud, geboren op 01-11-1908 te Wormer, overleden op 18-05-1997 te Zaandam op 88-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1997 te Zaandam, dochter van Pieter KEE [341] en Marijtje MULDER [342].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Maria [1029] (zie X.39).
   2. v  Maria Anna [614], geboren op 24-08-1934 te Wormer, overleden op 04-01-1958 te Zaandam op 23-jarige leeftijd, bronnen

(In haar overlijdensakte staat geen echtgenoot vermeld.)

   3. m  Hermanus Petrus [1030], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Maria Theodora Christina HUIJMAN [1443].
   4. m  Pieter Antonius [1031] (zie X.43).
   5. v  Geertruida Johanna (Truus) [1444] (zie X.46).
   6. m  Jacobus Johannes [1445] (zie X.47).
   7. v  Catharina Antonia (Tineke) [1446], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met J.W. der NEDERLANDEN [1447].
   8. m  Johannes Franciscus [1448], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Josepha Theresia KRIEGER [1449].

IX.40    Geertruida Catharina (Truus) de LEEUW [1039], geboren op 11-01-1907 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-01-1907 te Wormer, overleden op 18-08-1965 te Purmerend op 58-jarige leeftijd, begraven op 21-08-1965 te Purmerend, RK begraafplaats, dochter van Hermanus de LEEUW [280] (zie VIII.36) en Aafje STEVERS (Stevers) [326].
Gehuwd te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer met Lucas Jacobus Theodorus SMIT [1450].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella Afra Geertruida (Els) [1451].
Gehuwd met Justus Maria Josephus Aloysius OUT [1452].
   2. v  Afra Petronella Maria [1453] (zie X.56).
   3. v  Geertruida Theodora Cornelia (Truus) [1454] (zie X.58).
   4. v  Maria Catharina Anna (Ria) [1455] (zie X.60).

IX.45    Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041], smid, machinemonteur, bankwerker, monteur, geboren op 09-12-1912 te Wormer, gedoopt (RK) op 10-12-1912 te Wormer, overleden op 11-04-1991 te Zaanstad op 78-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [280] (zie VIII.36) en Aafje STEVERS (Stevers) [326].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-11-1941 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Anna PIET [1476], 25 jaar oud (zie X.26).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Klemensia [1479] (zie XI.82).
   2. m  Johannes Cornelis Maria [1480] (zie XI.83).
   3. m  Hermanus Petrus [1481], geboren te Zaandijk.
Gehuwd met Magda HUSSLAGE [1482].
   4. v  Klemensia Elisabeth (Clea) [1483] (zie XI.88).
   5. v  Geertruida Catharina (Trudie) [1484], geboren te Zaandijk.

IX.48    Johannes de LEEUW [1043], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Hermanus de LEEUW [280] (zie VIII.36) en Aafje STEVERS (Stevers) [326].
Gehuwd te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer met Wilhelmina BOLTEN [1485].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Andrianus Antonius [1486], gedoopt te Wormer.

IX.52    Johannes Hermanus PIET [1865], geboren op 06-01-1907 te Wormer, overleden op 29-05-1946 te Wormer op 39-jarige leeftijd, begraven op 01-06-1946 te Wormer, zoon van Nicolaas PIET [1862], schilder (1905), en Anna GLAS [1781] (zie VIII.60).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Immetje FRITZ [1873], geboren op 16-01-1912 te Wormer,

(Na het overlijden van Johannes is Immetje getrouwd met haar zwager Petrus Maria Piet.)

, dochter van Jan FRITZ [1874] en Trijntje KOEMAN [1875].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaus Joannes [2038], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Marianne SCHAAP [2039].
   2. v  Catharina Maria [2040], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Johannes HUISMAN [2041].
   3. m  Joannes Theodorus Anna [2042] (zie X.66).

IX.55    Jacobus Theodorus PIET [1867], geboren op 02-08-1909 te Wormer, zoon van Nicolaas PIET [1862], schilder (1905), en Anna GLAS [1781] (zie VIII.60).
Gehuwd met Martina HOEK [2043], dochter van Jacob HOEK [2044] en Geertruida Margaretha VISSER [2045].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Jacobus [2046], gedoopt te Wormer.
   2. v  Geertruida Margaretha [2047] (zie X.70).
   3. v  Anna Elisabeth [2048], gedoopt (RK) te Wormer.

IX.57    Nicolaas Theodorus PIET [1868], geboren op 07-10-1910 te Wormer, zoon van Nicolaas PIET [1862], schilder (1905), en Anna GLAS [1781] (zie VIII.60).
Gehuwd te Krommenie met Maria Josephina Cornelia MOOIJ [2049], 26 jaar oud, geboren op 21-03-1914 te Purmerend, overleden op 12-12-1979 te Zaanstad op 65-jarige leeftijd, dochter van Johannes MOOIJ [2050] en Wilhelmina BLOEDJES [2051].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Johannes [2052] (zie X.72).
   2. m  Joannes Nicolaas Theodorus [2053] (zie X.74).
   3. m  Antonius Wilhelmus [2054], gedoopt (RK) te Wormer.
   4. v  Wilhelmina Anna Maria [2055], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Hubertus Bernardus WESSELING [2056].

IX.59    Theodorus Antonius PIET [1869], geboren op 11-10-1911 te Wormer, zoon van Nicolaas PIET [1862], schilder (1905), en Anna GLAS [1781] (zie VIII.60).
Gehuwd met Anna VROUWE [2057], geboren op 16-11-1914 te Assendelft, overleden op 02-11-1990 te Wormer op 75-jarige leeftijd, begraven op 06-11-1990 te Wormer, dochter van Engel VROUWE [2058] en Grietje Margaretha KRAMER [2059].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha Anna [2060], gedoopt te Wormer.
   2. m  Nicolaus Engelbertus [2061] (zie X.80).
   3. m  Engelbertus Theodorus Maria (Ben) [2062], gedoopt (RK) te Wormer.
   4. m  Theodorus Johannes (Dick) [2063], gedoopt te Wormer.
   5. v  Margaretha Anna [2064], gedoopt te Wormer.
   6. m  Johannes Simon [2065], gedoopt (RK) te Wormer.

IX.73    Adrianus de LANGE [1888], fabrieksarbeider (1923), geboren op 04-06-1894 te Wormer, zoon van Jacob de LANGE [1881], koopman, veehouder, winkelier, en Catharina GLAS [1789] (zie VIII.65).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-10-1923 te Beemster met Geertruida PELDER [2066], dochter van Everhardus PELDER [2067] en Petronella de JAGER [2068].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus [2070], geboren 1925 te Wormer, overleden op 22-11-1926 te Wormer.
   2. m  Everhardus [2071], geboren 1927 te Wormer, overleden op 31-05-1928 te Wormer.
   3. v  Petronella [2069], geboren circa 1929, overleden 1993.

IX.76    Barbara Maria de LANGE [1889], geboren op 25-08-1895 te Wormer, overleden op 05-04-1977 te Zuidscharwoude op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacob de LANGE [1881], koopman, veehouder, winkelier, en Catharina GLAS [1789] (zie VIII.65).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1919 te Wormer met Cornelis Johannes DEKKER [2072], 23 jaar oud, veehouder (1919), geboren op 16-08-1895 te Heerhugowaard, overleden op 28-02-1989 op 93-jarige leeftijd, zoon van Johannes DEKKER [339] en Alida GROOT [340].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Jacobus [2073] (zie X.89).
   2. v  Catharina Maria [2074], geboren te Jisp.
   3. m  Cornelis Bartholomeus [2075], tuinder, geboren te Heerhugowaard.
Gehuwd te Noordscharwoude met Hillegonda T. ZIJP [2076], geboren te Noordscharwoude, dochter van Johannes Martinus ZIJP [2077] en Agnes PEEREBOOM [2078].

IX.84    Cornelis Hermanus de LANGE [1899], veehouder, geboren op 13-01-1904 te Wormer, zoon van Jacob de LANGE [1881], koopman, veehouder, winkelier, en Catharina GLAS [1789] (zie VIII.65).
Gehuwd te Wormer met Geertrudis Catharina ((kleine) Truus) WELBOREN [2079], geboren te Heemskerk,

(Na het overlijden van Cornelis had Truus een relatie met Jacobus Nicolaas Zwemmer, geb. Wormer 19-04-1912, overl. Zaandam 20-11-1995, begr. Wormer 24-11-1995.)

, dochter van Gerbrand WELBOREN [2080] en Cornelia MEIJER [2081].
Uit dit huwelijk:
   1. v  C.C.M. (Tineke) [2082] (zie X.96).
   2. m  Gerbrandus Jacobus Maria [2083], geboren te Wormer.
Gehuwd met Nualnut TRUPPIEN [2084].
   3. v  Lia [2085].

IX.93    Johanna Maria Elisabeth GLAS [1907], geboren op 16-04-1907 te Wormerveer, dochter van Cornelis GLAS [1792] (zie VIII.68) en Maria Helena JINSSEN [1902].
Gehuwd te Wormerveer, gehuwd voor de kerk te Wormerveer (RK) met Johannes MEIJER [2086], veehouder, visscher (1932), geboren op 08-03-1904 te Jisp, gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Petrus Joannes MEIJER [2087] en Anna Margaretha BOON [2088].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Helena Elisabeth [2089], geboren te Jisp.
   2. v  Anna Margaretha [2090], geboren te Jisp, gedoopt (RK) te Wormer.
   3. v  Elisabeth Maria [2091], geboren te Jisp, gedoopt te Wormer.
   4. m  Cornelis Petrus [2092], veehouder, geboren te Jisp, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Margaretha de BOER [2093].
   5. v  Johanna Maria Elisabeth [2094], geboren te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Cornelis Johannes DEEN [2095].

IX.94    Leonardus Jacobus GLAS [1908], smid, geboren op 07-03-1909 te Wormerveer, overleden voor 1995, zoon van Cornelis GLAS [1792] (zie VIII.68) en Maria Helena JINSSEN [1902].
Gehuwd circa 1928 met Johanna Jacoba OUDEJANS [2096], geboren circa 1915, overleden op 12-10-1995 te Wormerveer, begraven op 16-10-1995 te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cees [2097].
Gehuwd met Wil N.N. [2098].
   2. m  Theo [2099].
Gehuwd met Tiny N.N. [2100].
   3. m  Leo [2101].
Gehuwd met Leny N.N. [2102].
   4. v  Guda [2103].
Gehuwd met Harry KERSSENS [2104].
   5. m  Gerard [2105].
Gehuwd met Elly N.N. [2106].
   6. m  Joop [2107].
Gehuwd met Corrie N.N. [2108].
   7. v  Margreet [2109].
Gehuwd met Gerrit NEEFT [2110].

IX.98    Willem Anthonie HANSEN [1808], geboren op 14-09-1869 te Rotterdam, zoon van Anthonie Cornelis HANSEN [1807], koopman, en Guurtje TIMMERMAN [1714] (zie VIII.97).
Gehuwd 1898 te Rotterdam met Anna Maria HENDRIKS [1911], geboren op 21-12-1878 te Baarn, overleden op 03-04-1970 te Rijswijk op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Antonie [1912], electrotechnisch ingenieur, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met Gerda WITTEVEEN [1913], geboren te Leiden.

IX.102    Johanna Cornelia de LEEUW [549], geboren op 11-04-1882 te Uitgeest, overleden op 03-11-1910 te Castricum op 28-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas de LEEUW [126] (zie VIII.101) en Guurtje NOOM [127].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-05-1903 te Uitgeest met Cornelis GROOT [550], 23 jaar oud, bloemkweker (1903), geboren op 09-08-1879 te Castricum, zoon van Jan GROOT [551] en Anna KOS [552].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Nicolaas [819], geboren 00-00-1904 te Castricum, overleden op 24-09-1905 te Castricim.
   2. v  Geertruida Anna [820], geboren circa 1909 te Castricum, overleden op 12-06-1909 te Castricim.

IX.104    Guurtruida Johanna de LEEUW [553], geboren op 11-02-1899 te Uitgeest, overleden op 20-05-1997 te Obdam op 98-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas de LEEUW [126] (zie VIII.101) en Jansje GAAL [130].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1922 te Assendelft met Nicolaas Johannes STUIJT [555], 22 jaar oud, veehouder (1922), caféhouder (1910), geboren op 03-05-1900 te Beemster, zoon van Cornelis Johannes STUIJT [556] en Grietje TESSEL [557].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Nicolaas [834], geboren te Beemster.
   2. v  Engelina Johanna Margaretha [835], geboren te Beemster.
   3. m  Nicolaas Cornelis [836], geboren op 03-06-1926 te Beemster, overleden op 02-05-1944 te Helden-Panningen op 17-jarige leeftijd.
   4. m  Johannes Nicolaas [837], geboren te Castricum.
   5. m  Johannes Nicolaas Theodorus [838], geboren te Castricum.
   6. m  Margaretha Johanna Maria [839], geboren te Castricum.
   7. m  Martinus Simon [840], geboren te Castricum.
   8. v  Nicolaas Maria Guurtruida [841], geboren te Castricum.

IX.106    Cornelis de LEEUW [264], landman (1912), veehouder (1934), geboren op 11-08-1883 te Wormer, overleden op 28-02-1934 te Wormer op 50-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius de LEEUW [114] (zie VIII.104) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-04-1912 te Nieuwe Niedorp met Maria LEEGWATER [349], 26 jaar oud, geboren op 04-02-1886 te Nieuwe Niedorp, overleden op 16-08-1965 op 79-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, dochter van Pieter LEEGWATER [333], watermolenaar (1913), en Maartje DAM [334].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra [1025] (zie X.134).
   2. m  Antonius (Toon) [1008] (zie X.135).
   3. m  Petrus (Piet) [1026] (zie X.137).
   4. m  Theodorus (Dirk) [1027] (zie X.139).
   5. v  Maria Cornelia [351], geboren op 15-03-1923 te Wormer, gedoopt (RK) op 15-03-1923 te Wormer, overleden op 22-10-1947 te Zaandam op 24-jarige leeftijd, begraven op 25-10-1947 te Wormer, RK begraafplaats, bronnen.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Hendricus Cornelis GROENEWOUD [352].

IX.109    Elisabeth de LEEUW [263], geboren op 16-06-1888 te Wormer, overleden op 07-03-1986 te Schagen op 97-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1986 te Schagen, bronnen, dochter van Antonius de LEEUW [114] (zie VIII.104) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1913 te Wormer met Johannes LEEGWATER [327], 23 jaar oud, landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, geboren op 08-01-1890 te Nieuwe Niedorp, overleden op 17-05-1975 op 85-jarige leeftijd, zoon van Pieter LEEGWATER [333], watermolenaar (1913), en Maartje DAM [334].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Afra [601], geboren op 19-02-1914 te Nieuwe Niedorp, overleden op 19-12-1933 te Noord-Scharwoude op 19-jarige leeftijd.
Relatie met Wim van RIJN [1548].
   2. v  Afra Elisabeth [600], geboren op 21-02-1915 te Nieuwe Niedorp, overleden op 18-08-1937 te Alkmaar op 22-jarige leeftijd.
   3. m  Petrus A. [1549] (zie X.146).
   4. m  Antonius [1550] (zie X.148).
   5. m  Theodorus J. (Dirk) [1551] (zie X.150).
   6. m  Willem [598], geboren op 28-02-1919 te Nieuwe Niedorp, overleden op 10-03-1919 te Nieuwe Niedorp, 10 dagen oud.
   7. m  Cornelis [599], geboren 00-03-1919 te Nieuwe Niedorp, overleden op 12-08-1919 te Nieuwe Niedorp.
   8. m  Cornelis Wilhelmus [597], geboren op 06-07-1920 te Nieuwe Niedorp, overleden op 24-12-1944 te Vught op 24-jarige leeftijd.
   9. v  Cornelia Johanna (Corrie) [1159] (zie X.156).
   10. v  Johanna (Jo) [1552] (zie X.158).
   11. v  Elisabeth (Bets) [1553] (zie X.160).
   12. v  Catharina (Tinie) [1554] (zie X.162).
   13. m  Wout [1555], groentewinkelier.
Relatie met Thea N.N. [1556].

IX.111    Nicolaas de LEEUW [561], landman (1916), veehouder, geboren op 10-09-1891 te Wormer, overleden op 15-10-1962 te Wormer op 71-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1962 te Wormer, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius de LEEUW [114] (zie VIII.104) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1916 te Hensbroek met Frederika (Rika) van DIEPEN [562], 24 jaar oud, geboren op 23-02-1892 te Hensbroek, overleden op 11-10-1973 op 81-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, dochter van Jan van DIEPEN [563] en Impje BEEREPOOT [564].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius [565], melkrijder (1948), geboren op 23-01-1918 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 16-09-1948 te Wormer op 30-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   2. v  Emma [1032], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer,

(Gehuwd met Gerardus Petrus (Gerrit) Leek, Obdam 04-12-1923 - Obdam 11-12-2016?)

   3. m  Johannes (Jan) [1006] (zie X.167).
   4. m  Cornelis [1033], geboren te Wormer.
   5. v  Afra Maria [1007] (zie X.171).
   6. v  Johanna [1034], geboren op 22-12-1928 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden 00-03-2008 te Wormer, begraven op 31-03-2008 te Wormer.
   7. v  Elisabeth [1035] (zie X.174).
   8. m  Lourens [1036], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   9. v  Frederika [1037], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Paulus Hendrik ANDERSEN [1500].
   10. m  Wouterus Petrus [1038], geboren op 05-03-1935 te Wormer, overleden op 22-12-2012 te Wormer op 77-jarige leeftijd, begraven op 29-12-2012 te Wormer, Algemene Begraafplaats,

(Niet gehuwd.)


IX.113    Antonius (Toon) de LEEUW [301], veehouder, arbeider papierfabriek, melkrijder, geboren op 04-07-1896 te Wormer, overleden op 07-05-1983 te Zaanstad op 86-jarige leeftijd, begraven op 11-05-1983 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen
klik voor groter formaat
, zoon van Antonius de LEEUW [114] (zie VIII.104) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-08-1918 te Oss met Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566], 19 jaar oud, geboren op 15-11-1898 te Oss, overleden op 29-09-1984 te Wormer op 85-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1984 te Wormer, Algemene Begraafplaats, dochter van N.N. [1101] en Antonia de BIE [1102].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Antonia [1054] (zie X.180).
   2. m  Antonius (Toon) [901], boerenknecht, arbeider in gortfabriek, geboren op 15-09-1919 te Wormer, overleden op 19-02-1993 te Purmerend op 73-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1993 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen

(Toon was geestelijk gehandicapt. Ongehuwd.)

   3. m  Franciscus Antonius (Frans) [567] (zie X.182).
   4. m  Cornelis (Cor) [902] (zie X.184).
   5. m  Jacobus (Koos) [569], geboren op 07-08-1923 te Wormer, overleden op 06-08-1944 te Brandenburg, Havel op 20-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen.
   6. v  Antonia Geertruda (Tonie) [903] (zie X.188).
   7. m  Nicolaas (Klaas) [1055] (zie X.189).
   8. v  Elisabeth [1005], geboren op 06-07-1927 te Wormer, overleden op 09-10-1979 op 52-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen

(Niet gehuwd.)

   9. m  Wouterus Petrus (Wout) [1056] (zie X.193).
   10. m  Engelbertus (Bertus, Ber) [1057] (zie X.195).
   11. v  Geertruda Jacoba (Truus) [1058] (zie X.198).
   12. m  Johannes [1059] (zie X.199).
   13. v  Joanna Maria [1353], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer,

(Niet gehuwd.)

   14. v  Maria Johanna [568], geboren op 06-02-1937 te Wormer, gedoopt (RK) op 06-02-1937 te Wormer, overleden op 03-03-1937 te Wormer, 25 dagen oud.
   15. m  Martinus Maria (Martin, Joep) [1053] (zie X.203).
   16. m  Ferdinandus Maria (Ferrie) [1354] (zie X.205).

IX.116    Johanna Afra de LEEUW [328], geboren op 28-09-1898 te Wormer, overleden op 24-11-1994 te Heiloo op 96-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Antonius de LEEUW [114] (zie VIII.104) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-04-1921 te Wormer met Johannes DEKKER [329], 24 jaar oud, veehouder (1921), geboren op 06-03-1897 te Heerhugowaard, overleden op 10-02-1986 te Heiloo op 88-jarige leeftijd, zoon van Johannes DEKKER [339] en Alida GROOT [340].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [1557], geboren te Akersloot.
Gehuwd te Nieuw Zeeland met Anna ROSKAM [1558], geboren te Alkmaar.
   2. v  Afra Alida [1559] (zie X.210).
   3. m  Anthonius Cornelis (Toon) [1560] (zie X.211).
   4. m  Bartholomeus Johannes [1561] (zie X.213).
   5. m  Wouter Petrus [1562], stierenmester, geboren te Bergen.
Relatie met Elisabeth BOON [1563].
   6. m  Cornelis Johannes [1564] (zie X.217).
   7. v  Alida [1565], geboren 1929 te Bergen, overleden 1930.
   8. v  Alida Theresia [1566] (zie X.221).
   9. v  Elisabeth Johanna [1567], geboren te Bergen.
   10. v  Maria Cornelia [1568], geboren te Bergen.
   11. m  Engelbertus Cornelis [1569], geboren te Bergen.
   12. m  Petrus Nicolaas Cornelis [1570] (zie X.225).
   13. m  Nicolaas Gerardus [1571], veehouder, geboren te Bergen.
Gehuwd te Zuid- en Noordschermer met Maria Johanna Catharina Beatrix KRAAKMAN [1572], geboren te Alkmaar.
   14. v  Johanna Cornelia [1573] (zie X.230).

IX.117    Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261], veehouder, geboren op 07-01-1901 te Wormer, overleden op 02-07-1990 te Wormer op 89-jarige leeftijd, begraven op 05-07-1990 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius de LEEUW [114] (zie VIII.104) en Afra KLEIJ [115].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1930 te Beemster met Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558], 28 jaar oud, geboren op 11-02-1902 te Beemster, overleden op 05-01-1982 te Wormerveer op 79-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, dochter van Hermanus van BAARSEN [559] en Johanna Catharina PRINSEN [560].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Maria (Afra) [1009] (zie X.232).
   2. v  Johanna Maria (Jo) [1010] (zie X.234).
   3. v  Clara Alida Maria [1011] (zie X.236).
   4. v  Elisabeth Geertruda Maria (Bep) [1501] (zie X.238).
   5. m  Engelbertus Antonius Joseph (Bert) [1502], gedoopt te Wormer.

IX.123    Wilhelmina Helena GROOT [1062], geboren op 13-03-1891 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-03-1891 te Wormer, overleden op 06-03-1964 te Beemster op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VIII.107).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-06-1919 met Johannes KONIJN [1914], 30 jaar oud, geboren op 21-09-1888 te Beemster, overleden op 12-03-1973 te Purmerend op 84-jarige leeftijd, zoon van Pieter KONIJN [1915] en Maartje PORTEGIES [1916].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marie [1917] (zie X.241).
   2. v  Truus [1918] (zie X.243).
   3. v  Josephina [1919], geboren op 07-04-1922, overleden op 13-04-1922, 6 dagen oud.
   4. m  Petrus [1920], geboren op 07-04-1922, overleden op 15-04-1922, 8 dagen oud.
   5. v  Fien [1921] (zie X.247).
   6. m  Cees [1922], priester,

(Cees werd op 16 juli 1956 tot priester gewijd.)

   7. m  Piet [1923] (zie X.249).
   8. m  Jan [1924] (zie X.251).
   9. v  Mien [1925] (zie X.253).
   10. m  Klaas [1926] (zie X.254).
   11. v  Toni [1927] (zie X.257).
   12. m  Thom [1928] (zie X.258).
   13. v  Riet [1929] (zie X.261).
   14. v  Jopie [1930], geboren op 12-09-1937, overleden op 15-05-1938, 245 dagen oud.

IX.125    Alida Cornelia GROOT [802], geboren op 25-11-1892 te Wormer, overleden op 28-04-1976 te Wormer op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VIII.107).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1916 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Hermanus MEIJER [803], 24 jaar oud, veehouder (1916), geboren op 15-02-1892 te Wormer, gedoopt (RK) op 16-02-1892 te Wormer, overleden op 02-09-1968 te Wormer op 76-jarige leeftijd,

(Bij de doop van Hermanus werd een aantekening in het doopboek gemaakt: "Diligenti examine".)

, zoon van Antonius MEIJER [804] en Geertruida NOOIJ [805].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Cornelis [1931] (zie X.263).
   2. v  Gertrudis Maria (Truus) [1932] (zie X.266).
   3. m  Cornelis Johannes [1933], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Theodora van SCHOOTEN [1934], gedoopt te Voorhout.
   4. v  Anna Gertrudis [1935] (zie X.270).
   5. m  Hermanus Jozef [1936], veehouder, fabrieksarbeider, geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Johanna Agatha (Jo) KLEIJ [1937], geboren te Wormer,

(Jo was eerder gehuwd (Beemster, 13-11-1941) met Theodorus Nooij.)

, dochter van Petrus KLEIJ [1938] en Geertje van der LAAN [1939].
   6. v  Johanna Wilhelmina (Jans) [1940] (zie X.274).
   7. m  Laurentius (Louw) [1941] (zie X.275).
   8. m  Petrus Canisius [1942] (zie X.277).
   9. m  Thomas Matthias [1943] (zie X.279).
   10. m  Joannes Marcellinus [1944] (zie X.281).
   11. v  Alida Cornelia (Alie) [1945] (zie X.284).
   12. v  Maria Cornelia (Ria, Rie) [1946] (zie X.286).

IX.126    Lourens GROOT [811], veehouder (1924), geboren op 03-01-1895 te Wormer, overleden op 03-10-1974 te Wormer op 79-jarige leeftijd, zoon van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VIII.107).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-05-1924 te Jisp met Margaretha BOON [812], 25 jaar oud, geboren op 08-04-1899 te Jisp, overleden op 12-08-1961 te Wormer op 62-jarige leeftijd, dochter van Henricus Cornelis BOON [813] en Grietje van der PARK [814].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis (Cees) [1947] (zie X.287).
   2. m  Henricus Cornelis (Henk) [1948] (zie X.289).
   3. v  Gertrudis Maria (Truus) [1949] (zie X.292).
   4. v  Margaretha [1950] (zie X.294).
   5. m  Louw [1951].
   6. v  Cornelia Adriana [1952] (zie X.297).
   7. v  Jo [1953] (zie X.299).
   8. v  Nel [1954] (zie X.301).
   9. m  Thomas [1955] (zie X.302).

IX.130    Guurtje GROOT [807], geboren op 07-05-1899 te Wormer, overleden op 28-11-1959 te Beemster op 60-jarige leeftijd, begraven op 02-12-1959 te Purmerend, dochter van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VIII.107).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1923 te Wormer met Cornelis Johannes van BAARSEN [808], 24 jaar oud, landbouwer (1923), geboren op 10-07-1898 te Beemster, overleden op 21-05-1981 te Purmerend op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem van BAARSEN [809] en Antje BRIEFJES [810].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ans [1956] (zie X.305).
   2. v  Truus [1957] (zie X.307).
   3. v  Johanna Maria [1958] (zie X.309).
   4. v  Wil [1959] (zie X.311).
   5. v  Nel [1960] (zie X.313).
   6. m  Cornelis (Kees) [1961] (zie X.314).
   7. v  Alida Theresia [1962] (zie X.317).
   8. m  Wim [1963].
Gehuwd met Trees van WESTEN [1964].
   9. v  Tonie [1965] (zie X.321).
   10. m  Jan [1966] (zie X.322).

IX.131    Thomas GROOT [1060], geboren op 04-04-1901 te Wormer, overleden op 21-08-1961 te Heemskerk op 60-jarige leeftijd, zoon van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VIII.107).
Gehuwd met Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967], geboren op 26-06-1905.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kees [1968] (zie X.324).
   2. m  Wim [1969] (zie X.326).
   3. m  Thomas [1970] (zie X.328).
   4. v  Truus [1971] (zie X.331).
   5. v  Jopie [1972] (zie X.333).
   6. m  Gerard [1973] (zie X.334).
   7. m  Loek [1974] (zie X.336).
   8. m  Peter [1975] (zie X.338).

IX.134    Antonia GROOT [815], geboren op 10-08-1906 te Wormer, overleden op 24-12-1986 op 80-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GROOT [119], timmerman (1886), en Guurtje de LEEUW [118] (zie VIII.107).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-10-1929 te Wormer met Theodorus JONK [816], 27 jaar oud, herbergier (1929), geboren op 20-04-1902 te Ilpendam, overleden op 04-02-1940 te Velsen op 37-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas JONK [817] en Johanna KNOOK [818].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nico [1976] (zie X.340).
   2. m  Cees [1977] (zie X.342).
   3. v  Joop [1978] (zie X.345).
   4. m  Theo [1979] (zie X.346).
   5. m  Loek [1980] (zie X.348).
   6. m  Jan [1981] (zie X.350).
   7. m  Thom [1982].

IX.137    Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259], veehouder (1923), geboren op 06-01-1894 te Wormer, gedoopt (RK) op 07-01-1894 te Wormer, overleden op 31-05-1988 te Zaanstad op 94-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1988 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [133] (zie VIII.108) en Engelina JAK [134].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1923 te Assendelft met Anna DEKKER [382], 25 jaar oud, geboren op 02-07-1897 te Assendelft, overleden op 01-02-1980 te Zaanstad op 82-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, dochter van Cornelis DEKKER [383], veehouder (1923), en Aafje VROUWE [384].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Engelina Margaretha [604], geboren op 27-03-1924 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-03-1924 te Wormer, overleden op 01-09-1927 te Wormer op 3-jarige leeftijd, bronnen.
   2. m  Cornelis Hermanus Joseph [1045], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd te Velsen met M.H. SLOOT [3597].
   3. v  Margaretha Afra (Gré) [1046] (zie X.357).
   4. m  Hermanus Johannes [385], geboren op 01-04-1928 te Wormer, gedoopt (RK) op 02-04-1928 te Wormer, overleden op 07-05-1930 te Wormer op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   5. m  Hermanus Johannes [1047] (zie X.359).
   6. v  Engelina Geertruida Maria [1048], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Joseph Petrus Maria LOOZEN [1487].
   7. v  Afra Geertruida [1049] (zie X.364).
   8. m  Cornelis Johannes [1050] (zie X.365).
   9. v  Anna Johanna [1051], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Johannes Petrus NIELEN [1488], zoon van Nicolaas Cornelis NIELEN [1489] en Elisabeth Maria GRANDIEK [1490].
   10. v  Geertruida Theresia [1491], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Waterus Aloysius Maria GEERLINGS [1492].

IX.139    Johannes Engelbertus de LEEUW [260], veehouder (1923), geboren op 24-03-1897 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-03-1897 te Wormer, overleden op 05-07-1972 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus de LEEUW [133] (zie VIII.108) en Engelina JAK [134].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1923 te Assendelft met Agnes DEKKER [449], 26 jaar oud, geboren op 21-01-1897 te Assendelft, overleden op 28-07-1971 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan DEKKER [545], veehouder (1923), en Eva KROON [546].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Eva Margaretha [3586], geboren te Assendelft.
   2. v  Engelina Josephina [3587], geboren te Assendelft.
Gehuwd met J.A. BEEREPOOT [3591].
   3. m  Hermanus Cornelis [3588], geboren te Assendelft.
Gehuwd te Haarlemmermeer met A.M.Th. van HULSEN [3592].
   4. m  Johannes Nicolaas [3589] (zie X.376).
   5. v  Theresia Maria [3590], geboren te Assendelft.
Gehuwd met G.J. van BUGGENUM [3594].
   6. v  Margaretha Geertruida [547], geboren op 04-01-1938 te Assendelft, overleden op 21-02-1941 te Assendelft op 3-jarige leeftijd, bronnen.

IX.142    Johanna de LEEUW [302], geboren op 11-10-1900 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-10-1900 te Wormer, overleden op 09-02-1949 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Hermanus de LEEUW [133] (zie VIII.108) en Engelina JAK [134].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-06-1924 te Wormer met Simon de WIT [330], 25 jaar oud, veehouder (1924), geboren op 26-05-1899 te Ilpendam, zoon van Pieter de WIT [337], veehouder (1924), en Agatha DEKKER [338].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Herman [1099], geboren te Ilpendam.
   2. v  Engelina Agatha Johanna [1100], geboren te Purmerend.

IX.146    Anna Johanna (Antje) de LEEUW [12], geboren op 19-02-1888 te Wormer, overleden op 05-03-1968 te Den Dolder, gem.Zeist op 80-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 24-05-1911 te Wormerveer met Johannes Adrianus (Jan) van der LEE [13], 26 jaar oud, fabrieksabeider (1911), geboren op 02-09-1884 te Wormerveer, overleden op 25-01-1913 te Wormerveer op 28-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van der LEE [4055] en Margaretha (Grietje) SMIT [4056],

(Bron Arian Smit: Jan en Antje waren via de Klitsie kant (overgrootouders Martinus Klitsie en Maartje van Ederen) achterneef en -nicht van elkaar. Het huwelijk van Jan en Antje was kort en tragisch. Ze kregen een zoon Jantje, maar ondertussen had Jan TB gekregen en mocht hij zijn zoontje nooit aanraken. De baby stierf na 10 maanden, een maand voordat Jan zelf overleed. Mijn oma heeft vaak verteld hoe hij onmiddellijk na het overlijden van zijn zoontje zei "geef me Jantje nu maar even". Volgens mijn moeder hebben Antje de Leeuw en de familie Van der Lee altijd goed contact behouden.)

Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 10-04-1929 te Wormerveer met Albertus (Bertus) ABBINK [246], 43 jaar oud, typograaf (1929), geboren op 18-07-1885 te Westzaan, overleden 1976, zoon van Gerrit ABBINK [247] en Geesje BREGTEN [248],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes Gerardus [251], geboren 00-00-1912 te Wormerveer, overleden op 10-12-1912 te Wormerveer.

IX.149    Johanna Afra (Jansje) de LEEUW [236], geboren op 15-11-1889 te Wormer, overleden op 11-04-1922 te Wormerveer op 32-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-05-1912 te Wormerveer, gehuwd voor de kerk op 01-05-1912 te Wormerveer (RK) met Johannes Petrus SIERHUIS [252], 23 jaar oud, fabrieksarbeider (1912), kunstschilder, geboren op 30-07-1888 te Wormerveer, overleden op 12-03-1954 te Wormerveer op 65-jarige leeftijd, zoon van Theodorus SIERHUIS [253], kleermaker (1912), en Cornelia BONT [254].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus [1017] (zie X.384).
   2. v  Maria Afra [1197], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Hermanus Johannes STEVENS [1199], geboren op 09-02-1910 te Wormerveer, zoon van Johannes Cornelis STEVENS [1264] en Wilhelmina Maria van KESSEL [1265].
   3. m  Johannes Petrus [1198], geboren te Wormerveer.
   4. m  Gerardus Petrus [258], geboren op 22-05-1919 te Wormerveer, overleden op 02-11-1921 te Wormerveer op 2-jarige leeftijd.

IX.151    Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228], melkslijter (1921), geboren op 09-09-1893 te Wormer, gedoopt (RK) op 10-09-1893 te Wormer, overleden op 07-10-1972 te Zaandam op 79-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-08-1921 te Wormerveer met Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255], 28 jaar oud, geboren op 23-11-1892 te Zaandam, overleden op 21-05-1939 te Wormerveer op 46-jarige leeftijd, dochter van Hendrik GOEDHART [256], schipper (1921), en Johanna JANSEN [257].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Hendrik (Gerard) [1208], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Ans CORNELISSEN [4181].
   2. v  Johanna Maria (Jo) [1209] (zie X.393).
   3. v  l.l. [434], geboren op 16-01-1926 te Wormerveer, overleden op 16-01-1926 te Wormerveer, 0 dagen oud, bronnen.
   4. v  Anna Maria (Annie) [1212], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met G. van der BIJL [1213].
   5. v  Gerarda (Gerda) [535], geboren op 18-03-1929 te Wormerveer, overleden op 25-10-2008 op 79-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar, Gemeentelijke Begraafplaats.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-11-1958 met H.A. (Henk) KOKKES [1214], 33 jaar oud, geboren op 16-04-1925, overleden op 09-08-2000 op 75-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar, Gemeentelijke Begraafplaats.
   6. m  Petrus Nicolaas (Piet) [536] (zie X.399).
   7. m  Nicolaas Cornelis [1210], geboren te Wormerveer.

IX.154    Petronella Jacoba (Co) de LEEUW [233], geboren op 30-10-1895 te Wormer, overleden op 31-01-1963 te Haarlem op 67-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-09-1923 te Wormerveer met Klaas de LOUW [237], 31 jaar oud, cacaobewerker (1923), caféhouder, geboren op 24-04-1892 te Wormerveer, overleden op 22-10-1974 te Haarlem op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem de LOUW [238] en Ariaantje LAKEMOND [239].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Adriaan (Wim) [1266], koster, geboren te Wormerveer.
   2. v  Maria Gerarda (Rietje) [1267], geboren te Heemstede.
Gehuwd met P.T. VERMEULEN [1311].
   3. v  Adriana (Sjaan) [1268], geboren te Haarlem.
Gehuwd met H. GROENEWEG [1313].
   4. v  Gezina (Gees) [1269], geboren te Haarlem.
Gehuwd te Zandvoort met J.H.A.H. GROSZE NIPPER [1310].

IX.157    Petrus (Piet) de LEEUW [7], assistent-resident in Nederlands-Indië, geboren op 26-12-1899 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-12-1899 te Wormer, overleden op 20-01-1964 te Den Haag op 64-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1964 te Den Haag, St.Barbara, bronnen
klik voor groter formaat

(Omdat Nederlands-Indië toentertijd een rijksdeel van Nederland was waren er ter plaatse Nederlandse bestuurders aanwezig. Petrus heeft in Nederlands-Indië gewoond en gewerkt van 1922 tot medio 1950. Vandaar dat vijf van de zes kinderen in Nederlands-Indië geboren zijn. Voor de 2e WO was Petrus daar 'controleur', daarna 'assistent-resident' (zie onderaan). Petrus had buitengewoon verlof van september 1935 tot maart 1938 en heeft in die tijd aan de universiteit in Utrecht zijn meestertitel (Mr.) Indisch Recht gehaald. Terug in Nederlands-Indië in 1938 woonde hij in Tapak Toean. In 1939 was hij daar de hoogste burgerlijke bestuurder, vier decennia hiervoor zat de militair Hendrikus Colijn (de latere minister-president) op deze bestuurlijke plek. In 1941 is hij als controleur overgeplaatst naar Sigli (Atjeh, noord-Sumatra). Dhr. van de Berg was daar als assistent-resident zijn leidinggevende. Lokale vrijheidsstrijders begonnen hun kans te ruiken en tijdens een etentje ten huize van dhr. van de Berg was er een overval waarbij het hele gezelschap uit elkaar werd gejaagd. Het huis van Petrus werd overgeslagen omdat daar toevallig een paar KNIL militairen sliepen. Van de Berg werd enkele dagen later vermoord. Zijn lijk werd 'getjingtjangd' (in stukken gesneden) gevonden in de rivier. Dora en de kinderen zijn per auto en trein via Medan min of meer gevlucht naar de haven van Sigli waar ze per boot genaamd Sabangbaai het zeegat kozen. Het uitvaren van die boot kan zo in een Hollywood film: eenmaal aan boord wil de motor niet starten. Toen de achtervolgende prauwen met inlanders de boot bijna bereikt hadden sloeg de motor wel aan. In de Straat van Malakka zijn ze opgepikt door een eskader van de Japanse vloot. Na een verblijf in het jappenkamp (1942 t/m september/oktober 1945) zijn Petrus en zijn gezin terug gegaan naar Nederland, maar Petrus is in 1946, zonder vrouw en kinderen, opnieuw naar Nederlands-Indië vertrokken. In 1948 is Petrus een tijdje 'waarnemend resident' geweest omdat de Sultan van Ternate in Nederland was uitgenodigd om het aantreden van Koningin Juliana bij te wonen. Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 aan Indonesië was er voor Petrus geen werk meer en hij is in 1950 voorgoed terug gegaan naar Nederland. Nederlands-Indië was 'zijn wereld'. Hij heeft altijd gedacht en gehoopt dat zijn kinderen, die het daar ook prima naar hun zin hadden, in Nederlands-Indië een baan zouden vinden, maar de 2e WO en de ontwikkelingen daarna gooiden roet in het eten. Terug in Nederland heeft Petrus nog een aantal jaren gewerkt voor een Ministerie dat belast was met de integratie in Nederland van KNIL-mensen en inwoners van Nederlands-Indië die de kant van Nederland hadden gekozen.
Wikipedia: De assistent-resident was in Nederlands-Indië de hoogste Nederlandse ambtenaar in een afdeling van het plaatselijk bestuur, dat viel onder het Binnenlands Bestuur (BB). Enige afdelingen samen vormden een residentie, met aan het hoofd een resident.)

, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-06-1922 te Cuijk en Sint Agatha met Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15], 24 jaar oud, geboren op 24-11-1897 te Cuijk en Sint Agatha, overleden op 16-10-1989 te Dongen op 91-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1989 te Den Haag, St.Barbara, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Theodorus CORNELISSEN [22] en Maria JANSEN [23],

(Lees de huwelijksakte goed: Petrus en Theodora zijn 'met de handschoen' getrouwd.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Gerarda Theodora Maria (Gerda) [210] (zie X.410).
   2. m  Theodorus Petrus (Theo) [6] (zie X.411).
   3. m  Petrus Arnoldus (Piet) [211] (zie X.413).
   4. v  Maria Anna (Mieke) [212] (zie X.416).
   5. m  Cornelis Nicolaas (Crik) [213], arts, geboren te Menado, Noord Celebes, Nederlands-Indië, bronnen.
Gehuwd te Laren (nh), gehuwd voor de kerk te Laren (nh) met Theresia Francisca Maria (Trees) HOOGEBOOM [217], geboren te Laren (nh), dochter van Cornelis HOOGEBOOM [864] en Klaasje ROKEBRAND [865],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

   6. v  Helena Johanna (Ena) [218] (zie X.420).

IX.159    Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229], slager (1923), geboren op 10-12-1901 te Wormer, gedoopt (RK) op 10-12-1901 te Wormer, overleden op 06-08-1959 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, bronnen
klik voor groter formaat

(Had meerdere slagerijen in Amsterdam.)
(Klaas heeft een zegelring laten maken, vermoedelijk bij het toenmalige 'Begeer, Kempen en Vos'. Die ring (kopieën daarvan) wordt nog steeds gedragen door een paar familieleden. Hoe en wanneer die ring daar is terecht gekomen is tot op heden niet duidelijk. Naspeuringen (november 2016) bij kempen-begeer.nl hebben niets opgeleverd over deze ring en voor meer informatie verwezen zij naar oldmemories.nl. Volgens oldmemories.nl zijn de archieven daarvan vernietigd. Het Centraal Bureau voor Genealogie is producent en beheerder van de Heraldische Databank. Bij navraag blijkt dat het wapen op deze zegelring niet in die databank voorkomt. Op verzoek van de beheerder is dit wapen, nu verbonden met de naam De Leeuw, wel opgenomen in hun collectie.
Klaas heeft in de 2e WO in het verzet gezeten. Hij kende prins Bernard persoonlijk en heeft hem een paar maal vergezeld op een jachtpartij op de Veluwe.)

, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-10-1923 te Wormer, gescheiden na 35 jaar op 06-08-1959 te Amsterdam van Elisabeth (Bets) VISSER [240], geboren op 10-07-1902 te Wormer, overleden op 12-12-1972 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas VISSER [241] en Maria GLAS [242].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Gerardina (Marietje, Rietje, Mia) [533] (zie X.422).
   2. v  Clasina Maria (Sientje, Clazien) [532] (zie X.424).
   3. m  Gerardus Nicolaas (Gerard) [534] (zie X.425).
   4. m  Johannes Gerardus (Hans) [1202] (zie X.427).

IX.162    Arnolda (Nolly) de LEEUW [231], geboren op 19-07-1904 te Wormerveer, overleden op 12-04-1994 te Assendelft op 89-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-11-1930 te Wormerveer met Johannes Martinus (Jo) JAK [243], 26 jaar oud, bakker (1930), geboren op 25-10-1904 te Assendelft, overleden op 29-08-1981 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd,

(Kijk bij MyHeritage.nl voor de stamboom van de familie Jak, beheerder G. Jak.)

, zoon van Hendrikus JAK [244], bakker (1930), en Trijntje SCHAGEN [245].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Gerardus (Hen, Henk) [537], geboren op 27-09-1931 te Assendelft, overleden 2008.
Gehuwd met Catharina TAMBACH [1204].
   2. v  Maria Catharina Anna (Rie, Riet) [538], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Adrianus van DIEPEN [1205].
   3. v  Catharina Maria Alida (Tiny) [539], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Theodorus MES [1206].
   4. m  Ing. Gerardus Nicolaas (Gerard) [540], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Helena Catharina Maria (Lenny) van LINGEN [1177].
   5. m  Johannes Arnoldus (Joop) [541], brood en banketbakker, geboren te Assendelft.
Gehuwd te Assendelft met Maria (Ria) BRAKENHOFF [1207], geboren te Assendelft, dochter van Jan BRAKENHOFF [1270] en Clazien KROON [1271].

IX.164    Geertruida Hendrika (Truus) de LEEUW [234], geboren op 29-06-1906 te Wormerveer, overleden op 30-04-1996 te Maastricht op 89-jarige leeftijd,
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-10-1935 met Theodorus Maria (Theo) VOGELS [235], 27 jaar oud, geboren op 01-08-1908 te Naaldwijk, overleden op 11-12-1975 te Maastricht op 67-jarige leeftijd, zoon van Theodorus VOGELS [4186] en Martina Adriana van ZOEN [4187].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tiny [1272],

(Is in een klooster gegaan als non. Zuster Teclane. Anno 2017 verblijft ze in het grote klooster van de Missiezusters van het H.Hart aan de Maas te Steyl.)

   2. v  Ria [528], geboren op 10-04-1938, overleden op 06-12-2017 te Deurne op 79-jarige leeftijd, begraven te Kerkrade.
Gehuwd met Hans PLOUM [1312].
   3. m  Theo [527].
   4. v  Ans [1273], geboren op 22-10-1941, overleden voor 1996.
Gehuwd met Loe MATHISSEN [4182].
   5. m  Gerard [1274].
Gehuwd (1) met José HEUTS [4184].
Gehuwd (2) met Petra van HEUKELOM [4185].
   6. v  Mieke P. [1275].
Gehuwd met Jules JANSSENS [1276].
   7. v  Trudy [1277].
Gehuwd met Ludo van NOPPEN [4183].

IX.165    Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230], fabrieksarbeider (1945), magazijnchef, geboren op 12-03-1909 te Wormerveer, overleden op 13-10-1984 te Zaanstad op 75-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8] (zie VIII.110) en Maria (Maartje) KLITSIE [9].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-08-1933 te Wormerveer met Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543], 25 jaar oud, geboren op 10-01-1908 te Harlingen, overleden op 01-06-1978 te Zaanstad op 70-jarige leeftijd, dochter van Douwe ATTEMA [1278] en Pietje RIEM [1279].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Petrus (Gerard) [1280] (zie X.453).
   2. m  Dominicus Johannes Maria (Douwe) [544], werknemer bij Hoogovens-IJmuiden, geboren op 08-11-1935 te Wormerveer, overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1962 te Castricum met Margaretha Maria (Gré) ZONNEVELD [1261], 25 jaar oud, hulp in de huishouding, werkster, serveerster, geboren op 27-12-1936 te Castricum, overleden op 24-11-1989 te Heemskerk op 52-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ZONNEVELD [1262] en Klasina OUD [1263].
   3. v  Maria Henrietta Afra (Marie, Rietje) [1281], geboren op 26-07-1937 te Wormerveer, overleden op 07-09-2014 te Wormerveer op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-09-2014 te Zaandam.
Gehuwd met Jean Carl Nicolaas (Klaas) RIJKHOFF [1282].
   4. m  Petrus Antonius (Piet) [1283] (zie X.459).
   5. m  Cornelis Jozef Maria (Cees) [1284] (zie X.461).
   6. m  Johannes Maria (Joop) [1285] (zie X.463).
   7. v  Anna Albertine [957], geboren op 26-11-1944 te Wormerveer, overleden op 25-03-1945 te Wormerveer, 119 dagen oud, bronnen.
   8. m  Henry Gregorius (Harry) [1286] (zie X.466).
   9. v  l.l. [958], geboren op 29-01-1947 te Wormerveer, overleden op 29-01-1947 te Wormerveer, 0 dagen oud, bronnen.

IX.167    Johannes Franciscus Ferdinandus Petrus RANDSHUIZEN [788], voorman, geboren op 16-06-1896 te Wormer, gedoopt (RK) op 18-06-1896 te Wormer, overleden op 20-06-1977 te Zaandam op 81-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1977 te Wormer, zoon van Ferdinandus Johannes (Fer) RANDSHUIZEN [123], bakker (1894), en Johanna Cornelia (Jo) de LEEUW [122] (zie VIII.114).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-09-1921 te Heemskerk met Marijtje SCHOUWS [789], 25 jaar oud, geboren op 23-02-1896 te Heemskerk, dochter van Dirk SCHOUWS [790] en Agatha EVEROUT [791].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus [1983] (zie X.469).
   2. v  Johanna Petronella [1984] (zie X.472).
   3. v  Agatha Johanna [1985], geboren te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Albertus Johannes ZIJP [1986], 28 jaar oud, geboren op 03-08-1923, overleden op 05-09-1994 te Wormer op 71-jarige leeftijd, begraven op 09-09-1994 te Wormer, zoon van Petrus ZIJP [1987] en Maria STET [1988].

IX.171    Petronella Elisabeth RANDSHUIZEN [1016], geboren op 17-10-1901 te Wormer, overleden op 05-01-1983 te Wormer op 81-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Ferdinandus Johannes (Fer) RANDSHUIZEN [123], bakker (1894), en Johanna Cornelia (Jo) de LEEUW [122] (zie VIII.114).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1923 te Wormer met Jacobus Anthonius BETJES [1153], 22 jaar oud, Bakker (1923), geboren op 15-05-1900 te Assendelft, overleden op 24-12-1958 te Wormerveer op 58-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1958 te Wormer, zoon van Albertus Franciscus BETJES [1154] en Antje VELSERBOER [1155].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Hendrika [1989] (zie X.476).
   2. m  Ferdinandus Johannes Cornelis [1990], bakker, geboren te Wormer.
   3. m  Albertus Franciscus [1991], bakker, geboren te Wormer.
   4. v  Johanna Maria [1992], geboren te Wormer.
   5. m  Jacobus Antonius [1993], geboren te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Apollonia BLOEMRAAD [1994], dochter van Sijbold BLOEMRAAD [1995] en Maartje HOEBEKE [1996].
   6. m  Johannes Maria [1997], geboren te Wormer.
   7. m  Petrus [1998], geboren te Wormer.
   8. m  Hendrikus Cornelis [1999], geboren te Wormer.
   9. v  Petronella Francisca [2000], geboren te Wormer.

IX.177    Cornelis (Cor) de LEEUW [501], slager (1923), geboren op 23-05-1898 te Purmerend, overleden op 13-08-1971 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas de LEEUW [154] (zie VIII.118) en Elisabeth de WIT [155].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-11-1923 te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Maartje Alida NOL [502], geboren op 29-06-1901 te Amsterdam, dochter van Klaas NOL [503] en Catharina Geertrui NIJSSEN [504].
Ondertrouwd (2) op 20-05-1941 te Amsterdam, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 05-06-1941 te Amsterdam met Louise Hendrika (Louise) VOSMAN [3042], 25 jaar oud, geboren op 27-08-1915 te Amsterdam, overleden op 11-10-1962 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd,

(Eén kind in dit huwelijk.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elisabeth [3599], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met BEENTJES [3600].
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Fred Nicolaas Cornelis (Fred) [3043], geboren te Amsterdam,

(Fred leerde het slagersvak bij zijn vader en in het abbattoir. In 1965 nam hij de slagerij van zijn vader over. Sinds 2000 wordt deze op dezelfde voet voortgezet door Arno Veenhof aan de Utrechtsestraat 92 in Amsterdam, maar de namen van Fred en Yolanda staan nog steeds op de etalageruit. Fred en Yolanda hebben zich sindsdien gespecialiseerd in truffels.)

Gehuwd te Amsterdam met Yolanda Maretta (Yolanda) HEINEMEIJER [3044], geboren te Amsterdam,

(Geen kinderen in dit huwelijk.)


IX.181    Nicolaas (Nico) de LEEUW [1090], slager, portier, kantoorbediende, geboren op 16-08-1902 te Purmerend, overleden op 24-06-1992 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas de LEEUW [154] (zie VIII.118) en Elisabeth de WIT [155].
Gehuwd te Amsterdam met Gerarda Johanna BAK [3111], geboren op 04-02-1908 te Bodegraven.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas gerberthus Anthonius (Nico) [3113], geboren te Amsterdam.
   2. v  Johanna Elisabeth Antonia (Ans) [3112], geboren te Amsterdam.
   3. v  Elisabeth Wilhelmina Geertruida [3890], geboren te Amsterdam.
   4. m  Robert Gerardus Leonardus [3891], geboren te Amsterdam.

IX.188    Elisabeth Maria de LEEUW [1012], geboren op 22-03-1912 te Wormer, dochter van Arnoldus de LEEUW [141] (zie VIII.123) en Margaretha KOOTMAN [151].
Gehuwd te Wormer met Nicolaas van DIEPEN [1013], 29 jaar oud, veehouder (1943), geboren op 03-04-1907 te Avenhorn, overleden op 31-03-1943 te Zaandam op 35-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK kerkhof, zoon van Cornelis van DIEPEN [1135] en Antje GROEN [1136].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Arnoldus [1014], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. m  Arnoldus Anthonius Maria [1015], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   3. v  Margaretha Anna Maria [1574], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   4. m  Nicolaus Simon [1575], gedoopt te Wormer.

IX.193    Petrus Philippus Leopold (Piet) de LEEUW [1161], machine-houtbewerker, timmerman, geboren op 09-10-1908 te Amsterdam, overleden op 07-11-1962 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Theodorus Nicolaas de LEEUW [174] (zie VIII.130) en Maria Helena Petronella SCHOONENBERG [175].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-10-1933 te Amsterdam met Hendrika Maria (Rieka) de MOOY [1162], 22 jaar oud, geboren op 21-04-1911 te Amsterdam, overleden op 15-08-1995 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robbert (Rob) [3101] (zie X.498).
   2. v  Marijke [3102] (zie X.501).

IX.195    Nicolaas Albertus (Niek, Nico) de LEEUW [1163], broodbakker, geboren op 12-01-1911 te Amsterdam, overleden op 15-02-1974 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, St.Barbara, zoon van Theodorus Nicolaas de LEEUW [174] (zie VIII.130) en Maria Helena Petronella SCHOONENBERG [175].
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-04-1943 te Amsterdam met Martha BUIS [1164], 31 jaar oud, geboren op 08-01-1912 te Blokker, overleden op 28-05-2011 te Purmerend op 99-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, St.Barbara, dochter van Jacob (Jaap) BUIS [3107] en Anna KALDENBACH [3108].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Nicolaas Maria (Theo) [3085] (zie X.502).
   2. v  Anna Maria (Ans) [3086] (zie X.505).
   3. v  Maria Helena Petronella (Rietje) [3087], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Piet BAKKER [3093],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

   4. v  Cornelia Johanna Maria (Lia) [3088] (zie X.509).

IX.198    Cornelia Hendrika Maria de LEEUW [512], geboren op 05-09-1895 te Amsterdam, bronnen

(Merkwaardig: in de huwelijksbijlagen staat haar geboortedatum vermeld als 05 september 1895 te Amsterdam in een wat opvallende formulering (zie 'bronnen'). Zou die formulering te maken kunnen hebben met het feit dat haar geboorteakte daar niet te vinden is rond die datum?)
(BevolkingsRegister Purmerend 1920-1939: Cornelia en Johannes en twee kinderen verhuizen in februari 1912 van Sloten naar Purmerend en vertrekken in juni 1919 naar Amsterdam.)

, dochter van Nicolaas Theodorus de LEEUW [170] (zie VIII.132) en Johanna Maria FREDRIKS [171].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-09-1915 te Amsterdam met Johannes Judocus HEKELAAR [513], 23 jaar oud, schillenophaler (1915), geboren op 22-11-1891 te Amsterdam, zoon van Judocus HEKELAAR [514] en Rozalia BUN [515].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rosalie [975], geboren te Sloten (nh).
   2. m  Nicolaas Johannes [976], geboren te Sloten (nh).
   3. v  Johanna Maria [1171], geboren te Amsterdam.
   4. m  Cornelis Josephus [1172], geboren te Amsterdam.

IX.199    Henricus Nicolaas de LEEUW [508], hulpbesteller bij de posterijen (1930), geboren op 06-12-1897 te Amsterdam, overleden op 26-07-1933 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Nicolaas Theodorus de LEEUW [170] (zie VIII.132) en Johanna Maria FREDRIKS [171].
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-04-1930 te Amsterdam met Geertruida Wilhelmina Anni AEILKEMA [509], 19 jaar oud, geboren op 25-12-1910 te Naarden, dochter van Abel Reinder AELKEMA [510], handelsvertegenwoordiger (1930), en Pieternella Adriana METS [511].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nellie Geertruida [1165], geboren te Amsterdam.
   2. v  Olga [1166], geboren te Amsterdam.

IX.203    Franciscus Marinus de LEEUW [1066], melkboer, kruidenier, winkelier, geboren op 28-09-1901 te Amsterdam, overleden op 26-12-1985 te Doorn op 84-jarige leeftijd, bronnen

(Kijk bij zijn ouders onder 'bronnen' naar het Bevolkingsregister van Wormer. De gemeenteambtenaar heeft namen en geboortedata ietjes door elkaar gehaspeld.)

, zoon van Nicolaas Theodorus de LEEUW [170] (zie VIII.132) en Johanna Maria FREDRIKS [171].
Gehuwd te Amsterdam met Catharina Maria OOSTENDORP [3853], geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Alfred Gerardus [3912], geboren te Amsterdam.

IX.220    Willem van GELDEREN [1816], geboren op 11-04-1890 te Wijdewormer, overleden op 29-06-1949 te Purmerend op 59-jarige leeftijd, zoon van Martinus van GELDEREN [1813] en Cornelia KROON [1737] (zie VIII.162).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-04-1920 te Assendelft met Grietje VROUWE [2001], 27 jaar oud, geboren op 06-08-1892 te Assendelft, overleden op 01-03-1971 op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rie [2002] (zie X.518).

IX.223    Eva Maria van GELDEREN [1817], geboren op 16-02-1902 te Wijdewomer, dochter van Martinus van GELDEREN [1813] en Cornelia KROON [1737] (zie VIII.162).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-09-1929 te Purmer met Nicolaas Joseph Adrianus SMIT [2003], 27 jaar oud, geboren op 13-03-1902 te Zaandam, overleden op 25-08-1960 te Koog aan de Zaan op 58-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Johannes SMIT [2004] en Catharina DEKKER [2005].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adrianus Martinus Hendrikus [2006], geboren te Koog aan de Zaan.
Gehuwd te Wormerveer met Dina Maria RUHLAND [2007], geboren te Wormerveer, dochter van Frederik Willem RUHLAND [2008] en Jacoba Maria van der LEE [2009].

X.3    Bernardus MAAS [2013], geboren op 18-08-1907 te Wormer, overleden op 02-04-1980 op 72-jarige leeftijd, begraven te Wormer, zoon van Frederikus (Freek) MAAS [2010], sjouwerman, pakhuisknecht, en Wilhelmina Maria FLOORE [1546] (zie IX.10).
Gehuwd circa 1935 met Adriana Maria de GRAAF [2522], geboren op 05-04-1911, overleden op 03-10-1993 te Wormerveer op 82-jarige leeftijd, begraven op 07-10-1993 te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Alida [2523].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Hendricus Josephus BAKKER [2524], gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis Johannes Anthonius BAKKER [2525] en Elisabeth Maria Geertruida KROON [2526].
   2. m  Freek [2527].
Relatie met Ady N.N. [2528].
   3. v  Truus [2529].
Relatie met Eduard N.N. [2530].
   4. v  Agnes Theresia [2531].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Robby Bernhard DEDEN [2532].

X.7    Nicolaas Petrus BANK [2019], fabrieksschilder, geboren op 15-12-1908 te Wormer, overleden op 03-07-1988 te Wormer op 79-jarige leeftijd, begraven op 07-07-1988 te Wormer, zoon van Rudolf BANK [2016], papiersnijder (1907), en Francina FLOORE [1547] (zie IX.12).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-09-1937 te Krommenie met Bregitta Afra TIEBIE [2533], 27 jaar oud, geboren op 06-11-1909 te Krommenie, overleden op 20-10-1992 te Wormer op 82-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1992 te Wormer, dochter van Theodorus TIEBIE [2534] en Geertruida BROERS [2535].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rudolph Theodorus Joseph [2536] (zie XI.9).
   2. v  Francina Geertruida Maria [2537], geboren op 24-06-1941 te Wormer, overleden op 23-09-1941 te Wormer, 91 dagen oud.
   3. v  Francina Geertruida Maria (Francien) [2538] (zie XI.13).
   4. m  Theidorus Rudolph Joseph [2539] (zie XI.14).
   5. m  Cornelis Jacobus [2540], geboren op 25-04-1945 te Wormer, overleden op 29-01-1946 te Zaandam, 279 dagen oud.
   6. m  Cornelis Jacobus [2541] (zie XI.17).
   7. m  Nicolaas Wijnandus Maria [2542], machinebankwerker, geboren te Wormer.
   8. v  Geertruida Francina Maria (Trudy) [2543] (zie XI.21).
   9. m  Johannes Hendricus Maria (Joop) [2544] (zie XI.22).

X.10    Elisabeth PIET [2021], geboren op 30-03-1898 te Wormer, gedoopt (RK) op 31-03-1898 te Wormer, overleden op 02-01-1990 te Wormer op 91-jarige leeftijd, begraven op 05-01-1990 te Wormer, dochter van Johannes PIET [1477] (zie IX.16) en Klemensia ROZEMEIJER [1478].
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 08-08-1928 te Wormer (RK) met Gerardus Anthonius BOERLAGE [2545], 29 jaar oud, geboren op 12-06-1899 te Monnickendam, overleden op 06-11-1981 te Zaandam op 82-jarige leeftijd, begraven op 11-11-1981 te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha Clementia [2546] (zie XI.25).
   2. v  Clementia Maria [2547], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met B. SCHIPPER [2548].

X.11    Nicolaas PIET [2022], geboren op 07-01-1900 te Wormer, gedoopt (RK) op 08-01-1900 te Wormer, zoon van Johannes PIET [1477] (zie IX.16) en Klemensia ROZEMEIJER [1478].
Gehuwd circa 1930 met Sara Henrica Catharina van KAPPEL [2549].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes Henricus [2550], gedoopt (RK) te Wormer.
   2. v  Geertruida Catharina Elisabeth [2551], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Leonardus Joannes BRANDJES [2552].
   3. m  Henricus Cornelis (Harry) [2553], gedoopt te Wormer.

X.14    Gerbregt Helena PIET [2023], geboren op 13-07-1901 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-07-1901 te Wormer, overleden op 16-08-1994 te Wormerveer op 93-jarige leeftijd, begraven op 19-09-1994 te Wormerveer, dochter van Johannes PIET [1477] (zie IX.16) en Klemensia ROZEMEIJER [1478].
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02-07-1924 te Wormer (RK) met Christiaan de GROEN [2554], 25 jaar oud, cacaobewerker, geboren op 02-05-1899 te Wormerveer, overleden voor 1994.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Gerbregt [2555], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met J. STAM [2556].
   2. m  Johannes Petrus [2557], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met J. VREDENBURG [2558].
   3. v  Ckementina Maria [2559], geboren te Wormerveer.
   4. v  Elisabeth Catharina [2560], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met A.F. VREDEVELD [2561].
   5. m  Albertus Cornelis [2562], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met A.M. WOERTMAN [2563].

X.15    Johannes PIET [2024], fabrieksarbeider, geboren op 27-12-1902 te Wormer, zoon van Johannes PIET [1477] (zie IX.16) en Klemensia ROZEMEIJER [1478].
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28-03-1930 te Wormer (RK) met Gertrud GRIJTT [2564], geboren circa 1906, overleden op 22-06-1991 te Zaandam, begraven op 26-06-1991 te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Raymundus Joannes (Rein) [2565] (zie XI.41).
   2. v  Clementia Agnes [2566] (zie XI.44).
   3. m  Franciscus Piet [2567] (zie XI.45).
   4. v  Agnes [2568], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Joannes Bernardus Maria GREUTER [2569].
   5. v  Tinie [2570].
Gehuwd met Gerrit N.N. [2571].

X.18    Jacobus Christophorus PIET [2026], tuinman, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op 17-07-1906 te Wormer, overleden voor 1991, zoon van Johannes PIET [1477] (zie IX.16) en Klemensia ROZEMEIJER [1478].
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 20-04-1933 te Wormer (RK) met Maria Anna DUIN [2572], 24 jaar oud, geboren op 28-12-1908 te Assendelft, overleden op 08-07-1991 te Wormer op 82-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1991 te Wormer, dochter van Sijberigtus DUIN [2573] en Geertruida NOOIJ [2574].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida Clementia Elisabeth (Truus) [2575] (zie XI.52).
   2. m  Johannes Sibrandus [2576] (zie XI.53).
   3. v  Clementia Maria (Clea) [2577] (zie XI.56).
   4. v  Maria Anna [2578] (zie XI.58).
   5. m  Sijbertus Joannes (Bertus) [2579], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Els N.N. [2580].
   6. m  Cornelis Maria (Kees) [2581], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Jeanette BAKKER KRAMER [2582].
   7. v  Cornelia Gerbregt (Nel) [2583], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Lodevicus Jacobus Cornelis (Loek) VALK [2584].
   8. m  Paulus Gerardus Antonius [2585], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Joke N.N. [2586].
   9. v  Elisabeth Maria (Loes) [2587], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Markus Antonius (Anas) SEIJGER [2588].
   10. m  Jacobus Albertus [2589], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Wil N.N. [2590].
   11. m  Franciscus Servatius (Frank) [2591], gedoopt te Wormer.

X.21    Theodorus PIET [2028], kapper, geboren op 05-07-1910 te Wormer, gedoopt (RK) op 06-07-1910 te Wormer, zoon van Johannes PIET [1477] (zie IX.16) en Klemensia ROZEMEIJER [1478].
Gehuwd te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer met Catharina Maria SINKELDAM [2592], 24 jaar oud, geboren op 19-11-1922 te Amsterdam, overleden op 17-11-1971 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas SINKELDAM [2593] en Maria Theodora VISSER [2594].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Klementia Maria [2595], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. m  Nicolaas Johannes Maria [2596] (zie XI.73).
   3. v  Maria Elisabeth (Ria) [2597], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Johannes Petrus Cornelis JASPERS [2598], geboren te Dinteloord.
   4. v  Elisabeth Catharina [2599] (zie XI.78).
   5. v  Geertruida Petronella (Trudy) [2600], gedoopt te Wormer.
Gehuwd te Alkmaar met Eric GROOT [2601].

X.26    Anna PIET [1476], geboren op 08-07-1916 te Wormer, overleden op 09-01-1973 te Zaandam op 56-jarige leeftijd, dochter van Johannes PIET [1477] (zie IX.16) en Klemensia ROZEMEIJER [1478].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-11-1941 te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041], 28 jaar oud (zie IX.45).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder IX.45).
 
X.27    Wouterus Antonius van KLEEF [2035], gedoopt (RK) op 13-09-1912 te Wormer, zoon van Johannes van KLEEF [1844] (zie IX.23) en Maria KRAMER [2032].
Gehuwd te Assendelft met Anna Maria HEIJNEN [2602], gedoopt te Assendelft, dochter van Martinus HEIJNEN [2603] en Brigitta de JONG [2604].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dorothe Maria [2605], gedoopt te Wormer.
   2. v  Brigitta Maria [2606].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Johannes Cornelis ZUIDERVAART [2607], zoon van Antonius ZUIDERVAART [2608] en Margaretha NIEUWENHUIZEN [2609].

X.30    Margaretha Helena van KLEEF [2037], geboren op 14-08-1922 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-08-1922 te Wormer, overleden op 23-10-1996 te Zaandam op 74-jarige leeftijd, begraven op 28-10-1996 te Zaandijk, dochter van Wouter van KLEEF [1851] (zie IX.29) en Anna Maria van der WARDT [2036].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1949 te Wormer met Jacobus Gerardus (Co) KLITSIE [2610], 28 jaar oud, geboren op 10-03-1921 te Zaandam, overleden op 08-06-2001 te Zaandam op 80-jarige leeftijd, zoon van Jacobus KLITSIE [3238], houtzaagmolenaar (1910), ambtenaar RvA, inspecteur RvA, en Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Annemiek [2611].
Gehuwd met Jan N.N. [2612].

X.39    Afra Maria de LEEUW [1029], geboren te Wormer, dochter van Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331] (zie IX.37) en Maria Johanna KEE [332].
Gehuwd met Cornelis Johannes GROOT [1438], geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Afra [1439].
   2. m  Petrus Cornelis [1440].
   3. v  Marijke Maria [1441].
   4. v  Jolanda Elizabeth Maria [1442].

X.43    Pieter Antonius de LEEUW [1031], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331] (zie IX.37) en Maria Johanna KEE [332].
Gehuwd te Krommenie met Dorothea Elisabeth GEUKE [1520].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Marco Petrus Johannes [1521].
Gehuwd met Marjolein VISSER [1522].
   2. v  Angelique Gesina Maria [1523] (zie XI.102).

X.46    Geertruida Johanna (Truus) de LEEUW [1444], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331] (zie IX.37) en Maria Johanna KEE [332].
Gehuwd met Josef WESTERVELD [1524].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Maria [1525].
Gehuwd met Jan Evert de BROUWER [1526].
   2. m  Michèl Franciscus [1527].

X.47    Jacobus Johannes de LEEUW [1445], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [331] (zie IX.37) en Maria Johanna KEE [332].
Gehuwd te Wormerveer met Maria Theresia (Puck) van HOOGSTRATEN [1528].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maureen [1529].
Gehuwd met Renè BAKKER [1530].
   2. m  Bobby [1531].

X.56    Afra Petronella Maria SMIT [1453], dochter van Lucas Jacobus Theodorus SMIT [1450] en Geertruida Catharina (Truus) de LEEUW [1039] (zie IX.40).
Gehuwd met Cornelus Antonius van der LEE [2613].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eric Lucas Cornelis [2614].
   2. v  Martina Geertruida Alida [2615].

X.58    Geertruida Theodora Cornelia (Truus) SMIT [1454], dochter van Lucas Jacobus Theodorus SMIT [1450] en Geertruida Catharina (Truus) de LEEUW [1039] (zie IX.40).
Gehuwd met Nicolaas Jacobus SCHAGEN [2616].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ramon Jacques Luc [2617].
   2. v  Nicole Gertruud Maria [2618] (zie XI.113).

X.60    Maria Catharina Anna (Ria) SMIT [1455], dochter van Lucas Jacobus Theodorus SMIT [1450] en Geertruida Catharina (Truus) de LEEUW [1039] (zie IX.40).
Gehuwd met Jacobus Petrus ROET [2619].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Marc Jacobus Petrus [2620].
   2. v  Wendy Geertruida Elizabeth [2621].
   3. m  Luc Jacobus Petrus [2622].

X.66    Joannes Theodorus Anna PIET [2042], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Johannes Hermanus PIET [1865] (zie IX.52) en Immetje FRITZ [1873].
Gehuwd met Gesina Johanna KLARENBEEK [2623].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Afra Imelda Geertruida (Anita) [2624], gedoopt te Wormer.
Gehuwd te Wormer met Erwin Theodorus HOOIJSCHUUR [2625], gedoopt te Wormer, zoon van Petrus Nicolaas HOOIJSCHUUR [2626] en Geertruida TJIPJES [2627].
   2. v  Imelda Gesina Anna [2628], gedoopt (RK) te Wormer.
   3. v  Johanna Petronella (Sonja) [2629], gedoopt (RK) te Wormer.
Gehuwd met Alexander Nicolaas (Sander) WIJNSOUW [2630].
   4. v  Astrid [2631], gedoopt (RK) te Wormer.

X.70    Geertruida Margaretha PIET [2047], gedoopt te Wormer, dochter van Jacobus Theodorus PIET [1867] (zie IX.55) en Martina HOEK [2043].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Johannes GEENSEN [2632].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Franciscus Johannes René [2633], gedoopt (RK) te Wormer.

X.72    Nicolaas Johannes PIET [2052], geboren op 13-07-1941, gedoopt (RK) te Wormer, overleden voor 1991, zoon van Nicolaas Theodorus PIET [1868] (zie IX.57) en Maria Josephina Cornelia MOOIJ [2049].
Gehuwd met Gerardina Henriëtte BAKKER [2634].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Johannes [2635], gedoopt (RK) te Wormer.

X.74    Joannes Nicolaas Theodorus PIET [2053], gedoopt te Wormer, zoon van Nicolaas Theodorus PIET [1868] (zie IX.57) en Maria Josephina Cornelia MOOIJ [2049].
Gehuwd met Cornelia Maria Theresia STOKMAN [2636].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mathijn [2637], gedoopt (RK) te Wormer.
   2. m  Juriaan [2638], gedoopt (RK) te Wormer.

X.80    Nicolaus Engelbertus PIET [2061], gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Theodorus Antonius PIET [1869] (zie IX.59) en Anna VROUWE [2057].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Nellij MIJTS [2639].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Alexander Oscar [2640], gedoopt (RK) te Wormer.

X.89    Johannes Jacobus DEKKER [2073], melkslijter, geboren op 24-03-1920 te Jisp, overleden op 07-04-1992 te Wormer op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-04-1992 te Zaandam, zoon van Cornelis Johannes DEKKER [2072], veehouder (1919), en Barbara Maria de LANGE [1889] (zie IX.76).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18-11-1943 te Wormer met Wilhelmina Hermanna Elisabeth AMSEN [2641], 22 jaar oud, geboren op 22-12-1920 te Amsterdam, overleden voor 1988, dochter van Johannes Petrus Hermanus AMSEN [2642] en Elisabeth Alida SAELMAN [2643].
Gehuwd (2) met Froukje N.N. [2652].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Cornelis Johannes Dekker [2644] (zie XI.128).
   2. v  Elisabeth Maria [2645], gedoopt te Wormer.
   3. m  Johannes Hermanus [2646], gedoopt (RK) op 27-06-1948 te Wormer, overleden op 19-10-1948 te Wormer, 114 dagen oud.
   4. m  Hermanus Jacobus Maria (Herry) [2647], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Annet N.N. [2648].
   5. v  Barbara Joanna Maria [2649], gedoopt te Wormer.
   6. m  Marcellus Cornelis Joannes [2650], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Eline N.N. [2651].

X.96    C.C.M. (Tineke) de LANGE [2082], dochter van Cornelis Hermanus de LANGE [1899] (zie IX.84) en Geertrudis Catharina ((kleine) Truus) WELBOREN [2079].
Gehuwd met Wim ter WEELE [2653].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dies Cornelis Ferdinand [2654].
   2. v  Jinne [2655].

X.134    Afra de LEEUW [1025], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [264] (zie IX.106) en Maria LEEGWATER [349].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Nicolaas KLITSIE [1576], 25 jaar oud, geboren op 22-01-1917 te Zaandam, overleden op 20-04-2009 te Zaandam op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-04-2009 te Zaandam, zoon van Augustinus KLITSIE [1577], houtzaagmolenaar (1908), houtzager (1911), en Gesina WITTEBROOD [1578].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gesina Maria Antonia (Gea) [1579], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. m  Cornelis Nicolaus (Ko) [1580], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   3. v  Maria Afra (Riet) [1581], gedoopt te Wormer.
   4. v  Helena Maria Gesina (Li) [1582], gedoopt te Wormer,

(Auteur van het boek 'Liefde's logica'.)

   5. v  Agnes Maria (Agnes) [1583] (zie XI.144).
   6. v  Augusta Brigitta (Brigitte) [1584], gedoopt te Wormer.
   7. m  Augustinus Antonius (Guus) [1585], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   8. m  Nicolaas Johannes (Nico) [3152], geboren te Koog aan de Zaan.

X.135    Antonius (Toon) de LEEUW [1008], fabrieksarbeider (1945), fabrieksarbeider, arbeider papierfabriek, geboren op 23-10-1916 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-10-1916 te Wormer, overleden op 07-01-1984 te Heemskerk op 67-jarige leeftijd, begraven te Uitgeest, RK begraafplaats, zoon van Cornelis de LEEUW [264] (zie IX.106) en Maria LEEGWATER [349].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1942 te Uitgeest met Margaretha ACQUOIJ [574], 25 jaar oud, geboren op 21-01-1917 te Uitgeest, overleden op 11-05-1981 te Uitgeest op 64-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1981 te Uitgeest, RK begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Cornelia (Ria) [575], geboren te Uitgeest.
Gehuwd met G.Th. (Gerard) WEEL [1507].
   2. m  Leonardus Johannes [576], geboren op 25-06-1945 te Uitgeest, overleden op 13-07-1945 te Zaandam, 18 dagen oud, bronnen.
   3. m  Leonardus Theodorus Marie [3913], geboren te Uitgeest.
   4. v  Marianne Theresia (Marian) [1503], geboren te Uitgeest.
Gehuwd met R.J.J. (Rob) LEXMOND [1508].
   5. m  Cornelis Theodorus Marie (Cor) [1504], geboren te Uitgeest.
Gehuwd te Castricum met C.M. (Corrie) HOLLENBERG [1509].
   6. m  Theodorus Jacobus (Theo) [1505], geboren te Uitgeest.
Gehuwd te Zeist met R. (Ria) SLOTEN [1510].
   7. m  Johannes Antonius (Han) [1506], geboren te Uitgeest.
Gehuwd met C. (Kick) WOUDA [1511].

X.137    Petrus (Piet) de LEEUW [1026], marinier, kantoorbediende, administrateur, geboren op 30-03-1918 te Wormer, overleden op 08-02-1983 te Deventer op 64-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de LEEUW [264] (zie IX.106) en Maria LEEGWATER [349].
Gehuwd te Wormer met Henrica Cornelia Maria BOON [1512], geboren te Beemster.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paulus Cornelis [1513], gedoopt te Wormer.
   2. v  Maria Anna [1514], geboren te Jisp, gedoopt te Wormer.
   3. m  Alexander Joannes Maria [1515], geboren te Jisp, gedoopt te Wormer.
   4. v  Lidwina Anthonia Maria [3633], geboren te Krommenie.
   5. m  Josepgh Stefanus [3880], geboren te Krommenie.
   6. v  Angela Maria [3881], geboren te Krommenie.
   7. v  Francisca Margaretha Maria [3882], geboren te Krommenie.

X.139    Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027], geboren op 21-10-1919 te Wormer, gedoopt (RK) op 22-10-1919 te Wormer, overleden op 20-09-2012 te Wormer op 92-jarige leeftijd, begraven op 26-09-2012 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Cornelis de LEEUW [264] (zie IX.106) en Maria LEEGWATER [349].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-07-1948 te Oude Niedorp met Johanna Regina (Ans) JONKER [1103], 26 jaar oud, geboren op 30-06-1922 te 't Veld, gem.Oude Niedorp, overleden op 02-04-2011 te Wormer op 88-jarige leeftijd, begraven op 08-04-2011 te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Gerardus (Cees) [1104] (zie XI.168).
   2. v  Geertruida Maria (Trudy) [1105] (zie XI.171).
   3. v  Maria Geertruida (Miep) [1106], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met René de GROOT [1117].
   4. m  Gerardus Maria Magdalena (Gerard) [1107] (zie XI.174).
   5. m  Theodorus (Ted) [1108] (zie XI.176).
   6. v  Elisabeth Johanna (Els) [1109], gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Fred N.N. [1122].
   7. v  Joanna Maria (Jolanda) [1110], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Relatie met Gerrit N.N. [1124].
   8. m  Adrianus Petrus (Alex) [1111], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Monique N.N. [1125].

X.146    Petrus A. LEEGWATER [1549], groentewinkelier, zoon van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie IX.109).
Gehuwd met Margaretha (Gré) BRUIN [2111], 26 jaar oud, geboren op 23-06-1917, overleden op 23-03-1994 op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jonny [2112] (zie XI.184).
   2. v  Corry [2113].
Gehuwd met Wim N.N. [2114].
   3. v  Betsie [2115] (zie XI.189).
   4. v  Tineke [2116] (zie XI.191).
   5. v  Greetje [2117].
Gehuwd met Diederick N.N. [2118].
   6. m  Jan [2119] (zie XI.194).
   7. m  Aad [2120] (zie XI.196).
   8. m  Peter A.J. [2121] (zie XI.198).

X.148    Antonius LEEGWATER [1550], geboren op 23-04-1917, overleden op 06-01-1945 op 27-jarige leeftijd, zoon van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie IX.109).
Gehuwd met Marie VELDMAN [2122],

(Na het overlijden van Antonius is Marie hertrouwt met W. van Rijn.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Betsie [2123] (zie XI.201).

X.150    Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551], zoon van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie IX.109).
Gehuwd met Johanna (Jans) BAKKER [2124], 24 jaar oud, geboren op 05-12-1919, overleden op 08-09-1992 op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [2125] (zie XI.202).
   2. m  Peter [2126] (zie XI.204).
   3. v  Els [2127] (zie XI.207).
   4. v  Corry [2128] (zie XI.209).
   5. m  Dick [2129] (zie XI.210).
   6. m  Adrie [2130].
Gehuwd met Marty van ZONNE [2131].
   7. m  Wout [2132].
   8. m  Paul [2133] (zie XI.215).
   9. m  Rob [2134].
Gehuwd met Lia van KLEEF [2135].
   10. m  J.J. (Hans) [2136] (zie XI.219).
   11. v  Joke [2137].
   12. v  Karin [2138] (zie XI.223).

X.156    Cornelia Johanna (Corrie) LEEGWATER [1159], geboren op 14-12-1921 te 't Veld, overleden op 18-04-2007 te Waarland op 85-jarige leeftijd, dochter van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie IX.109).
Gehuwd met Piet DANENBERG [2139], tuinder.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter [2140].
   2. v  Els [2141].
   3. v  Bernadette [2142].
   4. v  Marijke [2143].
   5. m  Jan [2144].

X.158    Johanna (Jo) LEEGWATER [1552], dochter van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie IX.109).
Gehuwd met Theo PAUëLSEN [2145].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter [2146].
   2. v  Elly [2147].
   3. v  Corry [2148] (zie XI.232).
   4. v  Joke [2149].
   5. v  Willy [2150] (zie XI.235).
   6. v  Thea [2151].
   7. v  Gerda [2152] (zie XI.238).
   8. m  Hans [2153].

X.160    Elisabeth (Bets) LEEGWATER [1553], dochter van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie IX.109).
Gehuwd met Cornelis KRAAKMAN [2154], 37 jaar oud, tuinbouwer, geboren op 17-02-1918, overleden op 16-08-1976 op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kees [2155] (zie XI.240).
   2. v  Marian [2156] (zie XI.243).
   3. v  Els [2157] (zie XI.245).
   4. v  Joke [2158].

X.162    Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554], dochter van Johannes LEEGWATER [327], landbouwer (1913), watermolenaar, visser, caféhouder, en Elisabeth de LEEUW [263] (zie IX.109).
Gehuwd met Gerardus J. GROEN [2159], 27 jaar oud, veehouder, geboren op 16-11-1924, overleden op 03-03-1985 op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Betsie [2160] (zie XI.248).
   2. m  Gerard [2161] (zie XI.249).
   3. v  Lia [2162] (zie XI.252).
   4. v  C.J. (Tineke) [2163] (zie XI.254).
   5. v  Marjo [2164].
   6. m  Ton [2165] (zie XI.256).
   7. v  Atie [2166].
Gehuwd met Jan VLAMING [2167].
   8. m  Hans [2168], bollenkweker.
   9. m  Martien [2169] (zie XI.261).

X.167    Johannes (Jan) de LEEUW [1006], geboren op 11-03-1923 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 16-12-2013 te Wormer op 90-jarige leeftijd, begraven op 21-12-2013 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Nicolaas de LEEUW [561] (zie IX.111) en Frederika (Rika) van DIEPEN [562].
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 09-05-1959 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 09-05-1959 te Wormer (RK) met Anna Elisabeth Cornelia (Annie) SPRINGVELD [1131], 31 jaar oud, geboren op 18-05-1927 te Amsterdam, overleden op 28-05-2007 te Zaanstad op 80-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Frederica Maria (Frida) [1586] (zie XI.264).
   2. m  Nicolaas Antonius Johannes (Nico) [1132], geboren te Wormer.

X.171    Afra Maria de LEEUW [1007], geboren op 15-08-1926 te Wormer, overleden op 14-04-2016 te Zaandam op 89-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas de LEEUW [561] (zie IX.111) en Frederika (Rika) van DIEPEN [562].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Lodewijk van SCHAIK [1587].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Fredericus Maria [1588], gedoopt te Wormer.
   2. v  Hendrina Frederica Maria [1589], gedoopt te Wormer.
   3. m  Lodewijk Maria [1590], gedoopt te Wormer.
   4. m  Fredericus Maria Antonius [1591], gedoopt te Wormer.
   5. v  Afra Anna Maria [1592], gedoopt te Wormer.

X.174    Elisabeth de LEEUW [1035], geboren op 04-09-1930 te Wormer, gedoopt (RK) op 05-09-1930 te Wormer, overleden op 07-12-1982 te Heemskerk op 52-jarige leeftijd, begraven te Castricum, Algemene Begraafplaats, dochter van Nicolaas de LEEUW [561] (zie IX.111) en Frederika (Rika) van DIEPEN [562].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-04-1958 te Wormer, gehuwd voor de kerk op 16-04-1958 te Wormer (RK) met Albertus Reijnerus Maria VELZEBOER [1127], 36 jaar oud, geboren op 15-03-1922 te Purmerend, overleden op 02-10-1987 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nicolette Jacqueline [1133], beeldend kunstenares, geboren op 13-10-1960 te Koog aan de Zaan, overleden 2004 te Amsterdam.
   2. v  Adriana Alexandra Elisabeth (Chandra) [1134], tekenlerares, geboren op 13-06-1962 te Castricum, overleden op 14-09-1991 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd, begraven te Castricum, Algemene Begraafplaats.

X.180    Afra Antonia de LEEUW [1054], geboren op 04-10-1918 te Oss, overleden op 28-09-2005 op 86-jarige leeftijd, begraven te Utrecht, RK begraafplaats St.Barbara,

(Afra Antonia is erkend door Antonius.)

, dochter van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-08-1946 te Zaandam met Ferdinand Johannes KRAH [1355], 25 jaar oud, geboren op 26-03-1921 te Zaandam, overleden op 21-11-1991 te Utrecht op 70-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1991 te Utrecht, RK begraafplaats St.Barbara, zoon van J.P. KRAH [1356] en A.C.E. TOUSSAINT [1357].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Gertruda Agnes (Willy) [1358] (zie XI.274).
   2. m  Antonius Ferdinandus Johannes (Ton) [1359] (zie XI.275).
   3. v  Afra Jacoba [1360] (zie XI.278).

X.182    Franciscus Antonius (Frans) de LEEUW [567], geboren op 09-10-1920 te Wormer, overleden op 13-01-1999 te Zaanstad op 78-jarige leeftijd, begraven te Wormerveer, Begraafplaats Noord, bronnen, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-11-1943 te Wormerveer met Cornelia Johanna BEIJER [1078], 18 jaar oud, geboren op 09-01-1925 te Wormerveer, overleden op 02-10-1996 te Zaanstad op 71-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1995 te Wormerveer, Begraafplaats Noord, dochter van Jacob BEIJER [1363] en Maartje NIBBERING [1364].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jacoba Gertruda (Truus) [1361], geboren te Wormerveer.
Echtgenoot is Hennie KONST [1362].
   2. m  Jacobus Franciscus Antonius (Koos) [1365], geboren te Zaandam.

X.184    Cornelis (Cor) de LEEUW [902], arbeider papierfabriek, geboren op 27-03-1922 te Wormer, gedoopt (RK) op 28-03-1922 te Wormer, overleden op 12-09-1992 te Zaanstad op 70-jarige leeftijd, begraven te Krommenie, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer met Wilhelmina (Mien) BOURGONJE [1366], geboren te Brummen, dochter van Martinus BOURGONJE [1367] en Everdina HENDRIKS [1368].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Jozeph (Tonnie) [1369] (zie XI.282).
   2. v  Everdina Maria (Ineke) [1370] (zie XI.285).

X.188    Antonia Geertruda (Tonie) de LEEUW [903], geboren op 08-11-1924 te Wormer, gedoopt (RK) op 08-11-1924 te Wormer, overleden op 27-06-2004 te Wormer op 79-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, dochter van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd voor de kerk te Wormer, gescheiden te Wormer van Petrus Wilhelmus BOS [1371], geboren te Westzaan, zoon van Martinus BOS [1372] en Anna BOON [1373].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Antonia Geertruida (Ans) [1593] (zie XI.287).
   2. m  Antonius Petrus (Ton) [1594] (zie XI.288).
   3. v  Liduina Johanna (Linda) [1595], gedoopt te Assendelft.
Gehuwd voor de kerk (1) te Wormer met Johannes Koenraad KORVER [1596], geboren te Wormer, zoon van Petrus Cornelis KORVER [1597] en Alberta Maria van VELZEN [1598].
Gehuwd (2) te Urgüp, Turkije met Faruk POLATKAN [1599], geboren te Sivas, Turkije.

X.189    Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055], veehoudersknecht, fabrieksarbeider, arbeider papierfabriek, corveeër ziekenhuis, geboren op 30-04-1926 te Wormer, gedoopt (RK) op 01-05-1926 te Wormer, overleden op 11-03-1994 te Beverwijk op 67-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1994 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-02-1951 te Purmerend, gescheiden na 20 jaar op 19-01-1972 te Beemster van Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374], geboren op 04-03-1933 te Beemster, overleden voor 1994, dochter van Petrus EVERAARS [1375] en Catharina MEKKEN [1376].
Partner is Rinkje BOORSMA [1385].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Catharina Geertruda [1377] (zie XI.295).
   2. m  Petrus Antonius [1378] (zie XI.296).
   3. v  Geertruida Catharina (Tiny) [1379] (zie XI.299).
   4. v  Euphronia Maria (Irma) [1380], geboren op 12-03-1956 te Wormer, gedoopt (RK) op 12-03-1956 te Wormer, overleden op 21-03-1959 te Purmerend op 3-jarige leeftijd, begraven te Wormer.
   5. m  Joannes Nicolaas (Sjon) [1381] (zie XI.301).
   6. v  Elisabeth Maria (Lia) [1382] (zie XI.304).
   7. m  Nicolaas Johannes [1383], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   8. v  Irma Euphronia Maria [1384] (zie XI.307).

X.193    Wouterus Petrus (Wout) de LEEUW [1056], geboren op 25-09-1928 te Wormer, gedoopt (RK) op 26-09-1928 te Wormer, overleden op 12-12-2009 te Wormer op 81-jarige leeftijd, begraven op 17-12-2009 te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd te De Rijp met Johanna Catharina (Henny) SOMBROEK [1068], geboren te De Rijp, dochter van Theodorus SOMBROEK [1386] en Jansje BOMMER [1387].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sandra Johanna (Sandra) [1069] (zie XI.309).
   2. m  Marcellinus Anthonius (Marcel) [1070] (zie XI.310).

X.195    Engelbertus (Bertus, Ber) de LEEUW [1057], geboren op 24-07-1930 te Wormer, gedoopt (RK) op 24-07-1930 te Wormer, overleden op 08-09-1997 te Hoorn op 67-jarige leeftijd, begraven op 12-09-1997 te Bovenkarspel, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-04-1958 met Johanna Maria Gerarda HUISMANS [1388], 25 jaar oud, geboren op 15-01-1933 te Krommenie, overleden op 06-09-2007 op 74-jarige leeftijd, begraven op 11-09-2007 te Bovenkarspel, RK kerkhof, dochter van Willem HUISMAN [1389] en Elisabeth SNIJDER [1390].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Raymundus Wilhelmus Antonius (Raymond) [1391] (zie XI.312).
   2. m  Ronaldus Maria Aloysius (Ron) [1392] (zie XI.314).
   3. v  Elisabeth Maria Johanna (Elma) [1393] (zie XI.317).

X.198    Geertruda Jacoba (Truus) de LEEUW [1058], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Cornelis Martinus LIEFTING [1395], geboren te Beverwijk, zoon van Dirk LIEFTING [1396] en Wilhelmina DUIJKER [1397].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Geertruda Johanna Cornelia (Wilma) [1398] (zie XI.319).
   2. m  Cornelis Antonius Jacobus (Kees) [1399], geboren te Beverwijk.
   3. m  Robert Martinus Johannes [1400], geboren te Beverwijk.

X.199    Johannes de LEEUW [1059], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd te Wormerveer met Cornelia (Cora) HOOIJSCHUUR [1401], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antoinette Patricia (Anja) [1402] (zie XI.323).
   2. m  Dimitrie [1403], geboren te Wormer.

X.203    Martinus Maria (Martin, Joep) de LEEUW [1053], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer,

(Joep was een verdienstelijk voetballer bij WSV.)

, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd te Zaandam met Louise Aagje (Louise) HEUS [1404], 20 jaar oud, geboren op 06-09-1949 te Zaandam, overleden op 05-09-2006 te Wormer op 56-jarige leeftijd, begraven op 11-09-2006 te Wormer, dochter van Hans HEUS [1405] en Gré de BOER [1406].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Esther Mireille (Esther) [1407], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. v  Astrid Jolanda (Astrid) [1408], geboren te Wormerveer.

X.205    Ferdinandus Maria (Ferrie) de LEEUW [1354], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Antonius (Toon) de LEEUW [301] (zie IX.113) en Jacoba Gertruda de BIE (Geertruida) [566].
Gehuwd met Dinie BURGERS [1409], geboren te Wormer, dochter van W.G. BURGERS [1410] en Maartje BAND [1411].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Carola [1412], geboren te Wormer.
   2. m  Jeffrey [1413].

X.210    Afra Alida DEKKER [1559], geboren te Akersloot, dochter van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie IX.116).
Gehuwd met Laurentius Nicolaas BERGER [2170].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Agatha Angelica [2171] (zie XI.330).
   2. v  Agatha Laurence Maria [2172].
Gehuwd met Zacharias Jan REEKERS [2173].
   3. m  Johannes Cornelis Laurentius [2174], geboren op 21-04-1956, overleden op 23-04-1983 op 27-jarige leeftijd.
   4. v  Catharina Afra Maria [2175] (zie XI.335).
   5. m  Johannes Laurentius Maria [2176], hovenier.
Gehuwd met Gertruda Margaretha Elisabeth Johanna FRANSE [2177], jurist.

X.211    Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560], geboren te Bergen, zoon van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie IX.116).
Gehuwd te Alkmaar met Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Theodorus [2179] (zie XI.338).
   2. v  Maria Catharina [2180] (zie XI.341).
   3. v  Johanna Maria Agnes (Joke) [2181] (zie XI.343).
   4. v  Catharina Maria (Karin) [2182] (zie XI.345).
   5. v  Petronella Maria (Paulien) [2183], geboren te Bergen.
Gehuwd met Frank NIEMANS [2184], geboren te Amsterdam.
   6. m  Theodorus Antonius [2185] (zie XI.348).
   7. v  Annemaria (Anneriet) [2186].
Gehuwd met Arnoud Rudolf GADELLA [2187], geboren te Amsterdam.

X.213    Bartholomeus Johannes DEKKER [1561], veehouder, geboren te Bergen, zoon van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie IX.116).
Gehuwd met Johanna KRAAKMAN [2188], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Wilhelmina [2189], geboren te Bergen.
Gehuwd met Cornelis RAMAKER [2190], geboren te Zaandam.
   2. m  Johannes Cornelis [2191] (zie XI.354).
   3. m  Cornelis Theodorus [2192] (zie XI.356).
   4. v  Wilhelmina Aleida [2193], pianolerares, geboren te Bergen.
   5. v  Johanna Elisabeth [2194] (zie XI.360).
   6. v  Alida Maria [2195] (zie XI.362).
   7. v  Elisabeth Maria [2196] (zie XI.364).

X.217    Cornelis Johannes DEKKER [1564], veehouder, zoon van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie IX.116).
Gehuwd met Johanna Anna (Jans) BOT [2197], geboren op 26-08-1930, overleden op 10-11-1973 op 43-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Johanna Margaretha (Anja) [2198] (zie XI.366).
   2. m  Johannes Theodorus Cornelis (Hans) [2199] (zie XI.367).
   3. m  Theodorus Johannes Engelbertus [2200] (zie XI.369).
   4. m  Wouterus Cornelis [2201] (zie XI.371).
   5. v  Johanna Anna (Netty) [2202] (zie XI.374).
   6. v  Maria Anna (Marian) [2203], geboren op 07-03-1963, overleden op 17-03-1963 te Alkmaar, 10 dagen oud.
   7. v  Maria Anna (Marian) [2204] (zie XI.377).
   8. v  Catharina Johanna (Tineke) [2205].
Partner is Petrus Johannes HEIJSTRA [2206], boekbinder.

X.221    Alida Theresia DEKKER [1566], geboren te Bergen, dochter van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie IX.116).
Gehuwd te Heiloo met Piet M. KONIJN [2207], geboren te Heiloo.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Walther [2208], geboren op 12-06-1956 te Heiloo, overleden op 29-05-1958 op 1-jarige leeftijd.
   2. v  Elly [2209] (zie XI.382).
   3. m  Walther [2210] (zie XI.383).
   4. m  Jos [2211], geboren te Heiloo.
   5. m  Peter [2212] (zie XI.386).

X.225    Petrus Nicolaas Cornelis DEKKER [1570], veehouder, geboren te Bergen, zoon van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie IX.116).
Gehuwd met Geertruida Anna Maria van SAASE [2213], geboren te Schermerhorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Petrus Maria [2214] (zie XI.388).
   2. v  Anna Geertruida Maria [2215], geboren op 17-02-1965 te Heiloo, overleden op 18-04-1992 op 27-jarige leeftijd.
   3. m  René Johannes Maria [2216], financieel adviseur, geboren te Heiloo.
Gehuwd met Angela BROUWER [2217], geboren te Heiloo.
   4. v  Monica Johanna Alida [2218], geboren te Heiloo.
Gehuwd met Ron BUUR [2219], elektroinstallateur, geboren te Heiloo.

X.230    Johanna Cornelia DEKKER [1573], bloemkweker, geboren te Bergen, dochter van Johannes DEKKER [329], veehouder (1921), en Johanna Afra de LEEUW [328] (zie IX.116).
Gehuwd met J.S. van der VELDEN [2220], bloemkweker, geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  E.J.G.M [2221] (zie XI.396).
   2. v  J.E.M. [2222] (zie XI.398).
   3. m  P.J.M. [2223] (zie XI.399).
   4. m  J.M.M. [2224], accountant, geboren te Alkmaar.

X.232    Afra Maria (Afra) de LEEUW [1009], geboren te Wormer, dochter van Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261] (zie IX.117) en Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558].
Gehuwd te Wormer met Hermanus Antonius Francuscus (Herman) MEIJER [1600], 28 jaar oud, veehouder, geboren op 14-02-1933 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-05-1933 te Wormer, overleden op 15-12-2017 te Wormer op 84-jarige leeftijd, begraven op 21-12-2017 te Wormer, Algemene Begraafplaats, zoon van Petrus Antonius MEIJER [1601] en Elisabeth Anna Maria WAMELINK [1602].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ronald Engelbertus Maria (Ron) [1603] (zie XI.402).
   2. v  Elisabeth Johanna Maria (Ellen) [1604] (zie XI.405).
   3. v  Johanna Afra Maria (José) [1605] (zie XI.407).

X.234    Johanna Maria (Jo) de LEEUW [1010], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261] (zie IX.117) en Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Nicolaus Laurentius (Nick) FLORIS [1128], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis FLORIS [1129] en Petronella LIMMEN [1130].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Afra Maria (Joke) [1627] (zie XI.409).
   2. v  Agatha Petronella Maria (Anita) [1628], gedoopt te Wormer.
   3. m  Joannes Jozef (John) [1629], gedoopt te Wormer.
   4. m  Pieter Cornelis [1630], gedoopt te Wormer.

X.236    Clara Alida Maria de LEEUW [1011], kleuterleidster, geboren te Zaandam, gedoopt te Wormer, dochter van Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261] (zie IX.117) en Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Joannes Nicolaas Maria de WOLF [1126], apotheker, geboren te Purmerend, zoon van Gerardus Reijnerus de WOLF [1646] en Margaretha Joanna VELZEBOER [1647].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paulus Johannes [1648] (zie XI.413).
   2. m  Robertus Joannes [1649], apotheker, geboren te Oudorp.
Gehuwd met Aouktje Grietje KASPERS [1650], apotheker, geboren te Winschoten.
   3. v  Clara Margaretha Maria (Carla) [1651], geboren te Alkmaar.
Gehuwd met Adrianus Matheus Maria (Mario) SMIT [1652], graficus, geboren te 't Zand.

X.238    Elisabeth Geertruda Maria (Bep) de LEEUW [1501], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Engelbertus (Bertus) de LEEUW [261] (zie IX.117) en Johanna Catharina Maria van BAARSEN [558].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Antonius Johannes Josephus Theodorus (Ton) van OVERBEEK [1653], makelaar, geboren te Beemster, zoon van Hermanus Antonius van OVERBEEK [1654] en Catharina Anna Maria MUNNIKHUIS [1655].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna Maria (Joyce) [1656], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. v  Catharina Maria (Ingrid) [1657] (zie XI.421).
   3. v  Laurentia Maria (Laura) [1658], geboren te Wormer.
   4. m  Michael Antonius [1659], geboren te Wormer.

X.241    Marie KONIJN [1917], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Auguust van CAMPEN [2225].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ed [2226].
   2. m  Jan [2227].
   3. v  Wilna [2228].
   4. v  Ineke [2229].
   5. m  Peter [2230].
   6. m  Alex [2231].
   7. m  Marcel [2232].

X.243    Truus KONIJN [1918], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Adriaan KROON [2233].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wim [2234].
   2. m  Jos [2235].
   3. v  Trudy [2236].
   4. v  Wilhelmien [2237].
   5. v  José [2238].

X.247    Fien KONIJN [1921], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Cees DAALMEIJER [2239].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hein [2240].
   2. m  Jan [2241].
   3. m  Kees [2242].

X.249    Piet KONIJN [1923], zoon van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Siepie MENSINK [2243].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [2244].
   2. m  Peter [2245].
   3. m  Kees [2246].
   4. v  Trees [2247].
   5. v  Annemieke [2248].
   6. m  Frans [2249].
   7. m  Sjors [2250].

X.251    Jan KONIJN [1924], zoon van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Rie van GELDEREN [2002] (zie X.518).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wim [2252].
   2. v  Elma [2253].
   3. v  Gertruud [2254].
   4. v  Carla [2255].

X.253    Mien KONIJN [1925], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Rein BAKKER [2251].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hannie [2256].
   2. v  Wilhelmien [2257].
   3. m  Olfert [2258].
   4. m  Jan [2259].
   5. m  Kees [2260].

X.254    Klaas KONIJN [1926], zoon van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Riet STADEGAARD [2261].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan [2262].
   2. v  Anneke [2263].
   3. m  Peter [2264].

X.257    Toni KONIJN [1927], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Gerard BLEUMINK [2265], 26 jaar oud, geboren op 02-07-1930, overleden voor 1990.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trudy [2266].
   2. m  Edwin [2267].

X.258    Thom KONIJN [1928], zoon van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Guus de JONG [2268].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hans [2269].
   2. v  Anita [2270].
   3. m  Thom [2271].
   4. m  Paul [2272].
   5. m  Martin [2273].

X.261    Riet KONIJN [1929], dochter van Johannes KONIJN [1914] en Wilhelmina Helena GROOT [1062] (zie IX.123).
Gehuwd met Jan BOON [2274].
Uit dit huwelijk:
   1. m  John [2275].
   2. v  Marion [2276].
   3. m  Kees [2277].
   4. m  Marcel [2278].
   5. m  Richard [2279].

X.263    Antonius Cornelis MEIJER [1931], winkelier (wijnhandel 'Chateau 26'), geboren op 13-05-1917, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 09-07-1994 te Wormer op 77-jarige leeftijd, begraven op 13-07-1994 te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Elisabeth Cornelia (Lies) WESSELING [2280], dochter van Joannes WESSELING [2281] en Cornelia BRUIN [2282].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hermanus [2283], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
Gehuwd met Kerstin N.N. [2284].
   2. v  Elisabeth Johanna (Els) [2285] (zie XI.473).
   3. v  Alida Elisabeth (Alice) [2286] (zie XI.475).
   4. v  Cornelia Johanna (Cora) [2287] (zie XI.477).

X.266    Gertrudis Maria (Truus) MEIJER [1932], gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Simon Klaas VROUWE [2288], 30 jaar oud, geboren op 18-09-1912, overleden op 13-06-1986 op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gré [2289].
   2. v  Engel [2290].
   3. v  Lida [2291].
   4. v  Annemarie [2292].
   5. v  Cora [2293].
   6. v  Trudie [2294].
   7. m  Herman [2295].

X.270    Anna Gertrudis MEIJER [1935], geboren op 24-09-1920 te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, overleden op 20-01-1986 op 65-jarige leeftijd, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Joannes Hermanus HUIJSMAN [2296], smid, geboren te Zaandam, zoon van Joannes HUIJSMAN [2297] en Maria PELK [2298].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lida [2299].
   2. v  Ria [2300].
   3. m  Jan [2301].
   4. m  Herman [2302].
   5. m  Gerard [2303].
   6. v  Anita [2304].

X.274    Johanna Wilhelmina (Jans) MEIJER [1940], gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd voor de kerk te Wormer (RK) met Gijsbertus Johannes Stephanus van der MEER [2305].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Hermanus [2306], gedoopt te Wormer.
   2. v  Alida Sophia (Lia) [2307], gedoopt te Wormer.
   3. v  Fieneke [2308].
   4. v  Joke [2309].
   5. m  Elsa [2310].
   6. m  Herman [2311].

X.275    Laurentius (Louw) MEIJER [1941], gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Maria Wilhelmina FENS [2312], dochter van Adrianus FENS [2313] en Joanna C. BOUWENS [2314].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus Adrianus [2315], geboren te Wormer.
   2. v  Johanna Cornelia (Joke) [2316], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer.
   3. m  Adrianus Laurentius (Andries) [2317], geboren te Wormer.

X.277    Petrus Canisius MEIJER [1942], gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd met Wilhelmina (Miep) van TIL [2318].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robertus [2319], gedoopt te Wormer.
   2. m  Gerardus [2320], gedoopt te Wormer.
   3. m  Marcellinus [2321], gedoopt te Wormer.
   4. m  Guus [2322].
   5. v  Yvonne [2323].

X.279    Thomas Matthias MEIJER [1943], gedoopt te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd met Jo SCHOREL [2324].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margo [2325].
   2. m  Herman [2326].
   3. m  Han [2327].
   4. v  Anja [2328].
   5. m  Leo [2329].
   6. m  Mark [2330].

X.281    Joannes Marcellinus MEIJER [1944], gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Elisabeth Joanna Gerarda (Bep) HERMSEN [2331], dochter van Gerardus HERMSEN [2332] en Joanna Gerarda PETERS [2333].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus Gerardus [2334], gedoopt te Wormer.
   2. v  Johanna Bernadette (Anja) [2335], geboren te Wormer.
   3. v  Alida Maria (Alda) [2336], geboren te Wormer.

X.284    Alida Cornelia (Alie) MEIJER [1945], gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Theodorus (Ted) HEIJNE [2337], geboren te Wormerveer, zoon van Anton HEIJNE [2338] en Geertruida KELDER [2339].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Hermanus [2340], geboren te Krommenie.
   2. v  Lidia [2341].
   3. m  Herman [2342].
   4. m  Dirk [2343].

X.286    Maria Cornelia (Ria, Rie) MEIJER [1946], gedoopt (RK) te Wormer,

(Rie Meijer was in 1955, 1956 en 1959 Nederlands schaatskampioen allround. Check https://nl.wikipedia.org/wiki/Rie_Meijer)

, dochter van Hermanus MEIJER [803], veehouder (1916), en Alida Cornelia GROOT [802] (zie IX.125).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Jan Jacob (Jan) SCHOUTE [2344].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Brigetta (Marit) [2345], gedoopt te Wormer.
   2. v  Petronella Maria (Petra) [2346], gedoopt te Wormer.
   3. m  Johannes (Nils) [2347], gedoopt te Wormer.
   4. v  Christina Maria (Christa) [2348], gedoopt te Wormer.

X.287    Cornelis (Cees) GROOT [1947], geboren op 28-03-1925, overleden op 14-11-1969 op 44-jarige leeftijd, zoon van Lourens GROOT [811] (zie IX.126) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Wilhelmina Catharina Maria (Miep) GRANDIEK [2349], gedoopt te Wormer,

(Na het overlijden van Cees is Miep hertrouwt met Nico de Koning.)

, dochter van Pieter GRANDIEK [2350] en Christina STEEN [2351].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rens [2352].
   2. m  Piet [2353].
   3. m  Thom [2354].
   4. m  Albert [2355].
   5. m  Niels [2356].

X.289    Henricus Cornelis (Henk) GROOT [1948], zoon van Lourens GROOT [811] (zie IX.126) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd te Wormer met Catharina Luidina (Toos) GÖTZ [2357], dochter van Willem Antonius Johannes Baptist GÖTZ [2358] en Anna KLOS [2359].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lourens [2360].
   2. m  Wim [2361].

X.292    Gertrudis Maria (Truus) GROOT [1949], dochter van Lourens GROOT [811] (zie IX.126) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd met Gerardus Josephus van OIJEN [2362], zoon van Joannes van OIJEN [2363] en Antonia JANSSEN STEENBERGEN [2364].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan [2365].
   2. v  Margaret [2366].
   3. v  Diana [2367].

X.294    Margaretha GROOT [1950], geboren te Wormer, dochter van Lourens GROOT [811] (zie IX.126) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Gerardus Antonius CONIJN [2368], zoon van Cornelis Hendrikus CONIJN [2369] en Anna HEIJNE [2370].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Laurentius Gerardus (Cees) [2371], gedoopt te Wormerveer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Christina Elisabeth Maria JONKER [2372], gedoopt te Alkmaar.
   2. v  Margaretha Anna Francina (Marga) [2373], ziekenverzorgster, geboren te Wormerveer.
Gehuwd te Wormer met Wilhelmus Laurentius Maria BRINKMAN [2374], geboren te Alkmaar.
   3. m  Laurentius Franciscus Josephus (Rens) [2375], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Anna Maria Elisabeth BURGHGRAAFF [2376].
   4. v  Anna Maria Christina (Annemieke) [2377], gedoopt te Wormer.
   5. m  Gerardus Johannes Petrus [2378], gedoopt te Wormer.
   6. m  Alexander Leonardus Wilhelmus [2379], gedoopt te Wormer.

X.297    Cornelia Adriana GROOT [1952], dochter van Lourens GROOT [811] (zie IX.126) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Henricus Gerardus JONKER [2380], zoon van Nicolaas JONKER [2381] en Huberta SIER [2382].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margriet [2383].
   2. m  Nico [2384].
   3. v  Laura [2385].
   4. v  Carla [2386].
   5. v  Agnes [2387].

X.299    Jo GROOT [1953], dochter van Lourens GROOT [811] (zie IX.126) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd met Piet TAMBACH [2388].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Corlis [2389].
   2. m  Frank [2390].

X.301    Nel GROOT [1954], dochter van Lourens GROOT [811] (zie IX.126) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd met Nico MAAS [2391].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ingrid [2392].
   2. m  René [2393].

X.302    Thomas GROOT [1955], zoon van Lourens GROOT [811] (zie IX.126) en Margaretha BOON [812].
Gehuwd met Carole HERD [2394].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas [2395].
   2. m  Nico [2396].
   3. v  Trudy [2397].
   4. v  Rachel [2398].
   5. v  Megan [2399].

X.305    Ans van BAARSEN [1956], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd op 09-04-1923 met Frits RUCKERT [2400].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hanneke [2401].
   2. m  Gerard [2402].
   3. m  Ronnie [2403].
   4. v  Ans [2404].

X.307    Truus van BAARSEN [1957], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd met Jan ROET [2405].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sjaak [2406].
   2. v  Trudy [2407].
   3. m  Theo [2408].
   4. v  Lida [2409].
   5. m  Tony [2410].
   6. v  Ati [2411].

X.309    Johanna Maria van BAARSEN [1958], geboren te Beemster, dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd te Beemster met Jacobus Nicolaas KRAMER [2412], 26 jaar oud, caféhouder, begrafenisondernemer, geboren op 26-02-1925 te Ilpendam, overleden op 04-01-2003 op 77-jarige leeftijd, begraven op 08-01-2003 te 't Veld, zoon van Nicolaas Johannes KRAMER [2413] en Maria Geertruida Jacoba STUIJT [2414].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Geertruida Jacobs [2415], geboren te Uitgeest.
   2. m  Cornelis Jacobus [2416], geboren te Uitgeest.
   3. v  Hillegonda Johanna Maria (Gonnie) [2417], geboren te Uitgeest.
   4. v  Johanna Maria (Joke) [2418], geboren te Uitgeest.
   5. v  Catharina Geertruida (Tini) [2419], geboren te 'Veld.
   6. m  Franciscus Jacobus [2420], geboren te 't Veld.

X.311    Wil van BAARSEN [1959], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd met Cor KNIJN [2421].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joke [2422].
   2. m  Kees [2423].
   3. v  René [2424].
   4. v  Gerda [2425].
   5. m  Walter [2426].

X.313    Nel van BAARSEN [1960], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd met Petrus SPEKKEN [2427], geboren te Wognum, zoon van Simon SPEKKEN [2428] en Catharina Petronella PRONK [2429].
Uit dit huwelijk:
   1. m  John [2430].
   2. v  Truus [2431].
   3. m  Peter [2432].
   4. m  Hans [2433].
   5. m  Marcel [2434].

X.314    Cornelis (Kees) van BAARSEN [1961], bloemkweker, zoon van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Catharina Alida Maria BUTTER [2435], gedoopt te Wormer, dochter van Jacobus Antonius Maria BUTTER [2436] en Wilhelmina GRAAF [2437].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Gertrudis Maria (Wilma) [2438], geboren te Beemster.
   2. m  Cornelis Johannes (Kees) [2439], bloemkweker, geboren te Beemster.
   3. v  Catharina Maria (Karin) [2440].

X.317    Alida Theresia van BAARSEN [1962], geboren te Beemster, dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd te Wormer met Klaas BRANDJES [2441], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gudo [2442].
   2. m  Nico [2443].

X.321    Tonie van BAARSEN [1965], dochter van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd met Henk van ETTEN [2444].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kees [2445].
   2. m  Harry [2446].

X.322    Jan van BAARSEN [1966], zoon van Cornelis Johannes van BAARSEN [808], landbouwer (1923), en Guurtje GROOT [807] (zie IX.130).
Gehuwd met Afra BESSELING [2447].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gonda [2448].
   2. m  Nico [2449].
   3. v  Anja [2450].

X.324    Kees GROOT [1968], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie IX.131) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Lena BUIS [2451].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rina [2452].
   2. v  Irma [2453].
   3. v  Miranda [2454].

X.326    Wim GROOT [1969], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie IX.131) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Alie de MOEL [2455].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilma [2456].
   2. v  Anneke [2457].

X.328    Thomas GROOT [1970], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie IX.131) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Riet VENDEL [2458].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wineke [2459].
   2. v  Carola [2460].
   3. v  Rosemary [2461].
   4. v  Sylvia [2462].

X.331    Truus GROOT [1971], dochter van Thomas GROOT [1060] (zie IX.131) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Cor SANDER [2463].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ina [2464].
   2. m  Thomas [2465].
   3. m  Jan [2466].
   4. m  Cor [2467].
   5. v  Trudy [2468].

X.333    Jopie GROOT [1972], dochter van Thomas GROOT [1060] (zie IX.131) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Hans GROEN [2469].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Corrie [2470].
   2. v  Willie [2471].

X.334    Gerard GROOT [1973], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie IX.131) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Ank KOPPES [2472].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thom [2473].
   2. m  Ger [2474].

X.336    Loek GROOT [1974], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie IX.131) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Luci VELDT [2475].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jolanda [2476].
   2. m  Thom [2477].
   3. m  Mark [2478].

X.338    Peter GROOT [1975], zoon van Thomas GROOT [1060] (zie IX.131) en Wilhelmina Catharina WELBOREN [1967].
Gehuwd met Janny FATELS [2479].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bert [2480].
   2. v  Monique [2481].

X.340    Nico JONK [1976], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie IX.134).
Gehuwd met Henny TELLEMAN [2482].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ronald [2483].
   2. m  Paul [2484].
   3. v  Sandra [2485].

X.342    Cees JONK [1977], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie IX.134).
Gehuwd met Willy LAMBREGTS [2486].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dick [2487].
   2. m  Kees [2488].

X.345    Joop JONK [1978], dochter van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie IX.134).
Gehuwd met Piet OUT [2489].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Katleen [3018].
   2. v  Annet [3019].
   3. v  Linda [3020].
   4. m  Peter [3021].
   5. m  Derck [3022].
   6. m  Richard [3023].

X.346    Theo JONK [1979], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie IX.134).
Gehuwd met Willy TELLEMAN [2490].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antoinet [2491].
   2. m  Kees [2492].
   3. v  Wendy [2493].

X.348    Loek JONK [1980], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie IX.134).
Gehuwd met Annie GROOT [2494].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tonni [2495].
   2. v  Greetje [2496].
   3. v  Ans [2497].
   4. m  Gerard [2498].
   5. m  Peter [2499].
   6. m  Erick [2500].

X.350    Jan JONK [1981], zoon van Theodorus JONK [816], herbergier (1929), en Antonia GROOT [815] (zie IX.134).
Gehuwd met Hanny NEELE [2501].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cor-Jan [2502].
   2. v  Linda [2503].

X.357    Margaretha Afra (Gré) de LEEUW [1046], geboren op 22-04-1926 te Wormer, gedoopt (RK) op 23-04-1926 te Wormer, overleden op 14-12-2007 te Zaandam op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-12-2007 te Zaandam, bronnen, dochter van Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259] (zie IX.137) en Anna DEKKER [382].
Gehuwd met N.N. [3024].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus (Rick) de LEEUW [3025] (zie XI.636).

X.359    Hermanus Johannes de LEEUW [1047], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259] (zie IX.137) en Anna DEKKER [382].
Gehuwd te Tegelen met Martina Anna JACOBS [1660].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Johannes Wilhelmus [1661], gedoopt te Wormer.
   2. m  Johannes Cornelis [1662], gedoopt te Wormer.
   3. m  Hermanus Hubertus [1663], gedoopt te Wormer.
   4. m  Jacobus Maria [1664], gedoopt te Wormer.
   5. m  Jozef Maria [1665], gedoopt te Wormer.
   6. v  Maria Josephina Anna [1666], gedoopt te Wormer.
   7. m  Marinus Petrus Wilhelmus [1667], gedoopt te Wormer.

X.364    Afra Geertruida de LEEUW [1049], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259] (zie IX.137) en Anna DEKKER [382].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Joannes Franciscus OLIVIER [1668], zoon van Pieter OLIVIER [1669] en Maria de JONG [1670].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria [1671], gedoopt te Wormer.
   2. m  Petrus Joannes [1672], gedoopt te Wormer.
   3. m  Cornelis Johannes [1673], gedoopt te Wormer.

X.365    Cornelis Johannes de LEEUW [1050], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis Johannes (Cor) de LEEUW [259] (zie IX.137) en Anna DEKKER [382].
Gehuwd te Jisp met Alida Catharina MOOREN [1516].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Johannes [1517], gedoopt te Wormer.
   2. v  Wilhelmina Maria [1518], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   3. m  Franciscus Cornelis Johannes [1519], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.

X.376    Johannes Nicolaas de LEEUW [3589], geboren te Assendelft, zoon van Johannes Engelbertus de LEEUW [260] (zie IX.139) en Agnes DEKKER [449].
Gehuwd te Aalsmeer met G.M. van der MEER [3593].
Uit dit huwelijk:
   1. m  H.S.M. (Rik) [3644].
   2. m  J.H.M. (John) [3647].
   3. m  Vincent [4031].

X.384    Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017], geboren op 04-04-1913 te Wormerveer, zoon van Johannes Petrus SIERHUIS [252], fabrieksarbeider (1912), kunstschilder, en Johanna Afra (Jansje) de LEEUW [236] (zie IX.149).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Catharina MOL [2504].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus Maria [2505] (zie XI.654).
   2. m  Antonius Maria (Ton) [2506] (zie XI.656).
   3. m  Gerard [2507].

X.393    Johanna Maria (Jo) de LEEUW [1209], geboren op 23-05-1924 te Wormerveer, overleden op 17-03-2008 te Breda op 83-jarige leeftijd, begraven op 20-03-2008 te Breda, RK begraafplaats Zuylen, dochter van Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228] (zie IX.151) en Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255].
Gehuwd met Jacobus Cornelis QUIRIJNEN [1211].
Uit dit huwelijk:
   1. m  William [3143].
Gehuwd met Lydia BOOT [3146].
   2. v  Gerda [3144].
   3. v  Pai [3145].
Gehuwd met Cor MAAS [3147].

X.399    Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536], geboren op 15-09-1931 te Wormerveer, overleden op 03-04-2018 te Wormerveer op 86-jarige leeftijd, begraven op 10-04-2018 te Wormerveer, zoon van Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228] (zie IX.151) en Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-08-1953 met Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215], 17 jaar oud, geboren op 24-10-1935, overleden op 28-08-2002 te Wormerveer op 66-jarige leeftijd, begraven te Algemene begraafplaats Wormerveer-Noord, dochter van KAAGMAN [4144] en N.N. [4145].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cees [4119] (zie XI.664).
   2. m  John [4120] (zie XI.666).
   3. m  Peter [4121] (zie XI.668).
   4. m  Frank [4122] (zie XI.670).
   5. v  Irma [4123] (zie XI.674).
   6. m  Paul [4124] (zie XI.676).

X.410    Gerarda Theodora Maria (Gerda) de LEEUW [210], geboren te Padang Pandjang, Nederlands-Indië, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.157) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met Henk VOSKUIJL [214], 28 jaar oud, geboren op 26-11-1921 te Den Haag, overleden op 08-05-1999 te Etten-Leur op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wouter [220].
   2. v  Josephien [221].

X.411    Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6], geboren op 06-06-1925 te Padang Pandjang, Nederlands-Indië, overleden op 13-05-1983 te Glimmen, gem.Haren (gn) op 57-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1983 te Den Haag, St.Barbara (grafrij H, graf 27), bronnen
klik voor groter formaat

(Geboren in 1925 en heeft tot 1935 in Nederlands-Indië gewoond. Theo is aan de HTS in Den Haag (werktuigbouw) opgeleid tot technisch ingenieur (Ing.). Was later gespecialiseerd in olie- en gasleidingen op olieplatforms. Begon zijn werkzame carrière bij BPM (Shell) en is voor die werkgever in 1954 naar Venezuela gegaan. Naar Nederland terug gekomen in 1963 mede om hun kinderen in Nederland naar de middelbare school te kunnen laten gaan. Heeft daarna kort voor de AKZO gewerkt en tot zijn overlijden bij de Gasunie.)

, zoon van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.157) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd te Rijswijk (zh), gehuwd voor de kerk te Den Haag, St.Gerardus Majella kerk met Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14], geboren te Voorburg, dochter van Cornelis Johannes MEEWISSE [594] en Sophia Maria ZEEGERS [883].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) [1] (zie XI.680).
   2. v  Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) [16] (zie XI.683).
   3. m  Cornelius Carolus Marie (Kees, Cassey) [17] (zie XI.684).
   4. v  Theodora Catharina Maria (Dorien) [18] (zie XI.688).
   5. v  Elisabeth Johanna Maria (Lisette) [19] (zie XI.690).

X.413    Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211], geboren op 27-02-1927 te Bang Kinang, Nederlands-Indië, overleden op 11-12-1975 te Sittard, ziekenhuis op 48-jarige leeftijd, begraven te Geleen, bronnen

(Studeerde eerst Indologie (zie onderaan), brak dat af op aanraden van zijn vader die in Nederlands-Indië geen toekomst meer zag. Volgde toen een politie-opleiding. Tijdens de keuring voor militaire dienst werd er hoge bloeddruk geconstateerd waardoor hij de politie-opleiding moest beëindigen. Haalde daarna een aantal handelsdiploma's en een graad in bedrijfsadministratie. Dat laatste werd zijn baan, eerst bij het petrochemie concern Caltex, later bij een bank en tot zijn overlijden bij Staatsmijnen. Was in zijn jeugd een erg goede voetballer bij de Haagse vereniging HBS. Speelde in de landelijke hoofdklasse o.a. tegen Faas Wilkes.
Wikipedia: Indologie is de studie van het Indonesisch en de cultuur, religie en geschiedenis van Indonesië of Nederlands-Indië. De studie tot indoloog is een opleiding voor Nederlandse bestuursambtenaren in de kolonie Nederlands-Indië.)

, zoon van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.157) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd te Den Haag met Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215], geboren te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Katharina Pauline Cristine (Kitty) [222] (zie XI.692).
   2. v  Francisca Elisabeth (Cis) [223] (zie XI.694).
   3. v  Evelina Gerarda (Evelien) [224] (zie XI.696).

X.416    Maria Anna (Mieke) de LEEUW [212], geboren te Wormerveer, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.157) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met Fernand Auguste (Fer) PRUYMBOOM [216], 31 jaar oud, geboren op 23-10-1926 te Gouda, overleden op 12-07-2001 te Leersum op 74-jarige leeftijd, begraven op 17-07-2001 te Leersum, Laresheim, zoon van Franciscus René PRUYMBOOM [1259] en Gertruda Hendrika Maria BOUTERS [1260].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nicoline Gertruda Theodora (Nicoline) [225] (zie XI.698).

X.420    Helena Johanna (Ena) de LEEUW [218], geboren te Kota Mobagoe, Noord Celebes, Nederlands-Indië, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.157) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met A.M. (Tom) OOSTERMAN [219].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marlies [226].
   2. m  Ernst [227].

X.422    Maria Gerardina (Marietje, Rietje, Mia) de LEEUW [533], verkoopster, geboren op 10-01-1924 te Amsterdam, overleden op 07-01-1993 te Loosdrecht op 68-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie IX.159) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-02-1942 te Amsterdam met Cornelis (Cor) KRAMER [1203], 26 jaar oud, geboren op 19-12-1915 te Amsterdam, overleden op 16-11-1972 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Maria [3894], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met C.J.M. NOZ [3897].
   2. m  Nicolaas Hermanus [3895], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met H. MENSENKAMP [3898].
   3. m  Pieter Cornelis [3896], geboren te Haarlemmermeer.

X.424    Clasina Maria (Sientje, Clazien) de LEEUW [532], cassière, geboren op 01-02-1925 te Amsterdam, overleden op 19-08-1994 te Zeist op 69-jarige leeftijd, begraven te Bilthoven, OLVrouw van Altijd Durende Bijstand, dochter van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie IX.159) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1949 te Amsterdam met Jilles Egidius Godefridus LUITEN [3851], 25 jaar oud, geboren op 02-09-1923 te Heemstede, overleden op 14-09-1967 te Amsterdam op 44-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Anna Elisabeth [3494], geboren te Amsterdam.
   2. v  Irma Clasina Maria [3495], geboren te Amsterdam.

X.425    Gerardus Nicolaas (Gerard) de LEEUW [534], slager, geboren op 02-09-1927 te Amsterdam, overleden op 03-07-1987 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd,

(Heeft de slagerijen van zijn vader voortgezet.)

, zoon van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie IX.159) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd te Amsterdam met Petronella Johanna Adriana KOOIJ [3595], geboren te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eduardus Gerardus [3892], geboren te Amsterdam.
   2. v  Belinda Petronella [3893], geboren te Amsterdam.

X.427    Johannes Gerardus (Hans) de LEEUW [1202], geboren op 15-12-1944 te Amsterdam, overleden op 23-07-2003 te Wervershoof op 58-jarige leeftijd, begraven op 26-07-2003 te Zwaagdijk-Oost, RK begraafplaats, zoon van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie IX.159) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd (1) te Rheden, gescheiden te Rheden van Jacoba Alida EVENBOER [3596], geboren te Oldebroek.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 28-04-1983 te Wervershoof met Elisabeth (Lies) DAVIDZON [1743], 32 jaar oud, geboren op 03-07-1950 te Enkhuizen, overleden op 27-09-2011 op 61-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Agnes [4034], geboren te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Dirk [1771], geboren op 22-06-1981 te Hoorn, overleden op 26-06-2009 te Grootebroek op 28-jarige leeftijd, begraven op 01-07-2009 te Zwaagdijk-Oost, RK begraafplaats.
Gehuwd te Stede Broec met Sylvia de WIT [1823], geboren te Zaanstad.
   3. m  Michiel [4035], geboren te Hoorn.

X.453    Gerardus Petrus (Gerard) de LEEUW [1280], geboren op 11-08-1934 te Wormerveer, overleden, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.165) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd te Wormerveer, gescheiden te Wormerveer van Louise (Loes) VLEESENBEEK [1287], geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jetty [1288], geboren te Wormerveer.
   2. v  Linda [1289], geboren te Wormerveer.
   3. v  Karin [1290], geboren te Wormerveer.
   4. v  Marijke [1291], geboren te Wormerveer.
   5. v  Annemarie [1292], geboren te Wormerveer.
   6. v  Johanna Maria (Hanna) [1293], geboren te Zaandam.

X.459    Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [1283], geboren op 14-07-1939 te Wormerveer, overleden, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.165) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd met Dirkje Jantina (Jannie) HOUTTUIN [1294], geboren te Middenbeemster.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Stefana Wouwina [1295], geboren te Wormerveer.

X.461    Cornelis Jozef Maria (Cees) de LEEUW [1284], geboren te Wormerveer, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.165) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Echtgenote is Johanna (Janny) TAAMS [1296], geboren te Oostzaan.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacco [1297], geboren te Zaandam.
   2. m  Friso Johan (Friso) [1298] (zie XI.722).

X.463    Johannes Maria (Joop) de LEEUW [1285], geboren op 14-01-1943 te Wormerveer, overleden op 14-03-2006 te Alkmaar op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-03-2006 te Driehuis, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.165) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd met Christine Helena (Christel) SCHOONHOVEN [1299], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cynthia Helena (Cynthia) [1300] (zie XI.725).
   2. v  Patricia Katherine Henriette (Patricia) [1301], geboren te Alkmaar.
Gehuwd met Michel SCHOUTEN [3031].

X.466    Henry Gregorius (Harry) de LEEUW [1286], geboren te Wormerveer, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.165) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd te Zaandijk met Aleida Everdina VET [1303], geboren te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Claudia Jacoba [1304] (zie XI.729).
   2. m  Alexander Henry [1305], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Desirée van den BRINK [1306], geboren te Harderwijk.

X.469    Theodorus Gerardus RANDSHUIZEN [1983], geboren te Wormer, zoon van Johannes Franciscus Ferdinandus Petrus RANDSHUIZEN [788] (zie IX.167) en Marijtje SCHOUWS [789].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Clazina Maria MAK [2508], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Albertus Theodorus [2509], geboren te Wormer.

X.472    Johanna Petronella RANDSHUIZEN [1984], geboren te Wormer, dochter van Johannes Franciscus Ferdinandus Petrus RANDSHUIZEN [788] (zie IX.167) en Marijtje SCHOUWS [789].
Gehuwd te Wormer met Jacobus Petrus HOEK [2510], geboren te Graft, zoon van Jacob HOEK [2511] en Anna Catharina WOLFF [2512].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rody [2513].

X.476    Anna Hendrika BETJES [1989], geboren te Wormer, dochter van Jacobus Anthonius BETJES [1153], Bakker (1923), en Petronella Elisabeth RANDSHUIZEN [1016] (zie IX.171).
Gehuwd te Wormer met Petrus BUTTER [2514], 37 jaar oud, geboren op 26-04-1916 te Wormer, overleden op 22-11-1988 te Wormer op 72-jarige leeftijd, begraven te Wormer, zoon van Joannes BUTTER [2515] en Johanna EEKEN [2516].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes J. [2517] (zie XI.734).
   2. v  Petronella Joanna [2518], geboren te Wormer.
   3. m  Paulus Johannes [2519] (zie XI.737).
   4. v  Maria Anna [2520], geboren te Wormer.
   5. m  Petrus Cornelis [2521], geboren te Wormer.

X.498    Robbert (Rob) de LEEUW [3101], geboren te Amsterdam, zoon van Petrus Philippus Leopold (Piet) de LEEUW [1161] (zie IX.193) en Hendrika Maria (Rieka) de MOOY [1162].
Gehuwd te IJsselmuiden met Jannie STOEL [3103], 23 jaar oud, geboren op 11-01-1938 te Kampen, overleden op 15-06-2016 te Kampen op 78-jarige leeftijd, begraven op 21-06-2016 te Kampen, begraafplaats Bovenbroek.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marjolijn [3114] (zie XI.742).
   2. v  Trianka [3115] (zie XI.744).

X.501    Marijke de LEEUW [3102], geboren te Amsterdam, dochter van Petrus Philippus Leopold (Piet) de LEEUW [1161] (zie IX.193) en Hendrika Maria (Rieka) de MOOY [1162].
Gehuwd met Han DEUN [3104].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Menno [3105].
   2. v  Brenda [3106].

X.502    Theodorus Nicolaas Maria (Theo) de LEEUW [3085], geboren te Amsterdam, zoon van Nicolaas Albertus (Niek, Nico) de LEEUW [1163] (zie IX.195) en Martha BUIS [1164].
Gehuwd te Amsterdam met Cornelia Johanna Maria (Lia) van DAM [3089], geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Henricus van DAM [3109] en Adriana Wilhelmina Cornelia Maria van der MEIJS [3110].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Esther Maria (Esther) [3090], geboren te Amsterdam.
   2. v  Jessica Christina (Jess) [3091], KLM stewardess, geboren te Amsterdam.

X.505    Anna Maria (Ans) de LEEUW [3086], geboren te Amsterdam, dochter van Nicolaas Albertus (Niek, Nico) de LEEUW [1163] (zie IX.195) en Martha BUIS [1164].
Gehuwd met J.D. (John) van WINGERDEN [3092].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ralf [3095].
   2. m  Arno [3096].

X.509    Cornelia Johanna Maria (Lia) de LEEUW [3088], geboren te Amsterdam, dochter van Nicolaas Albertus (Niek, Nico) de LEEUW [1163] (zie IX.195) en Martha BUIS [1164].
Gehuwd (1) met Klaas KUIT [3100].
Gehuwd (2) met Jan BUSING [3094], overleden 2016.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Tessa [3097].
   2. m  Barry [3098].
   3. m  Niels [3099].

X.518    Rie van GELDEREN [2002], dochter van Willem van GELDEREN [1816] (zie IX.220) en Grietje VROUWE [2001].
Gehuwd met Jan KONIJN [1924] (zie X.251).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder X.251).
 
XI.9    Rudolph Theodorus Joseph BANK [2536], geboren te Wormer, zoon van Nicolaas Petrus BANK [2019] (zie X.7) en Bregitta Afra TIEBIE [2533].
Gehuwd te Wormer met Regina Catharina Maria (Gina) ABBINK [2925], geboren te Wormer, dochter van Gerrit ABBINK [2926] en Maria Agatha KROON [2927].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Gerardus Jozef (Niels) [2928].
Gehuwd met Hilde N.N. [2929].
   2. m  Gerardus Johannes Rudolphus (Gert-Jan) [2930].
Gehuwd met Mandy N.N. [2931].
   3. v  Anna Maria Bregitta (Anne-Marie) [2932].
Gehuwd met Olivier N.N. [2933].

XI.13    Francina Geertruida Maria (Francien) BANK [2538], geboren te Wormer, dochter van Nicolaas Petrus BANK [2019] (zie X.7) en Bregitta Afra TIEBIE [2533].
Gehuwd te Wormer met Wilhelmus Albertus (Wim) LUTTIKHUIZEN [2934], bloemenhandelaar, geboren te Zaandam, zoon van Bertus LUTTIKHUIZEN [2935] en Adriana FROWIJNEN [2936].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Monique [2937], gedoopt te Wormer.
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Adrianus van LEEUWEN [2938].
   2. v  Ester Francina Maria [2939] (zie XII.10).
   3. m  Dennis [2940].

XI.14    Theidorus Rudolph Joseph BANK [2539], geboren te Wormer, zoon van Nicolaas Petrus BANK [2019] (zie X.7) en Bregitta Afra TIEBIE [2533].
Gehuwd te Bloemendaal met Geraldine Annie Marcellina COENEN [2941], geboren te Veldwezelt, België, dochter van Lambertus COENEN [2942] en Mechtildes Maria DELAIT [2943].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pascal [2944], geboren te Wormerveer.
   2. m  Didier [2945], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Jacqueline N.N. [2946].

XI.17    Cornelis Jacobus BANK [2541], geboren te Wormer, zoon van Nicolaas Petrus BANK [2019] (zie X.7) en Bregitta Afra TIEBIE [2533].
Gehuwd te Wormer met Georgine Virgine VERBIEST [2947], geboren te Bandoeng, Indonesië, dochter van Bernardus VERBIEST [2948] en Georgine Elisabeth LETSCH [2949].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Richard Bernardus [2950], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Simone N.N. [2951].
   2. m  Michel Nicolaas [2952], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Judith N.N. [2953].

XI.21    Geertruida Francina Maria (Trudy) BANK [2543], dochter van Nicolaas Petrus BANK [2019] (zie X.7) en Bregitta Afra TIEBIE [2533].
Gehuwd te Wormer met Hans van der PAS [2954], kapper, geboren te Amsterdam, zoon van Adrianus H.C.M. van der PAS [2955] en Eevertje HOEZERWIJ [2956].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Alex [2957].

XI.22    Johannes Hendricus Maria (Joop) BANK [2544], timmerman, geboren te Wormer, zoon van Nicolaas Petrus BANK [2019] (zie X.7) en Bregitta Afra TIEBIE [2533].
Gehuwd te Wormer met Jacoba Theodora Antonia Maria (Jacqueline) van DEIJZEN [2958], geboren te Druten, dochter van Cornelis Maria van DEIJZEN [2959] en Christina Antonia GAMERS [2960].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kevin [2961], geboren te Wormerveer.
   2. v  Christel [2962], geboren te Zaandam.

XI.25    Margaretha Clementia BOERLAGE [2546], gedoopt (RK) op 04-08-1929 te Wormer, overleden op 25-12-1992 te Krommenie op 63-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1992 te Krommenie, dochter van Gerardus Anthonius BOERLAGE [2545] en Elisabeth PIET [2021] (zie X.10).
Gehuwd circa 1955 met Johannes Jacobus KONIJN [2963], geboren op 23-04-1926 te Wijdewormer, overleden op 18-06-1993 te Krommenie op 67-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1993 te Krommenie, zoon van Jacobus Arnoldus KONIJN [2964] en Lucia Anna DEKKER [2965].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerard [2966].
Gehuwd met Willeke N.N. [2967].
   2. m  John [2968].
   3. m  Jaap P. [2969].
Gehuwd met Karine N.N. [2970].

XI.41    Raymundus Joannes (Rein) PIET [2565], gedoopt (RK) te Wormer, zoon van Johannes PIET [2024] (zie X.15) en Gertrud GRIJTT [2564].
Gehuwd met Anna Eugenia ARENS [2971].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Francisca Geertruida [2972], gedoopt te Wormer.
   2. m  Franciscus Johannes [2973], gedoopt (RK) te Wormer.
   3. m  Marco Raimund [2974], gedoopt (RK) te Wormer.
   4. v  Agnes Paulina [2975], gedoopt (RK) te Wormer.

XI.44    Clementia Agnes PIET [2566], gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Johannes PIET [2024] (zie X.15) en Gertrud GRIJTT [2564].
Gehuwd met Petrus Gerardus DEKKER [2976].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Johannes [2977], gedoopt te Wormer.
   2. v  Geertruida [2978], gedoopt te Wormer.

XI.45    Franciscus Piet PIET [2567], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Johannes PIET [2024] (zie X.15) en Gertrud GRIJTT [2564].
Gehuwd te Wormer met Hendrika Margaretha ROZEMEIJER [2979], geboren te Wormer, dochter van Hendrik ROZEMEIJER [2980] en Catharina MOESTER [2981].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ester Catharina Geertruida [2982], geboren te Wormer.
   2. v  Inge Maria [2983], geboren te Wormer.
   3. v  Marleen Hendrika [2984], geboren te Wormer.

XI.52    Geertruida Clementia Elisabeth (Truus) PIET [2575], gedoopt te Wormer, dochter van Jacobus Christophorus PIET [2026] (zie X.18) en Maria Anna DUIN [2572].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Herman Jacobus VOORTMAN [2985].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martina Elisabeth Maria [2986], gedoopt te Wormer.
   2. v  Martine Hildegard [2987], gedoopt te Wormer.
   3. m  Lennaert Pieter [2988], gedoopt te Wormer.

XI.53    Johannes Sibrandus PIET [2576], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Jacobus Christophorus PIET [2026] (zie X.18) en Maria Anna DUIN [2572].
Gehuwd te Wormer met Cornelia Johanna ROZEMEIJER [2989], geboren te Wormer, dochter van Johannes ROZEMEIJER [2990] en Catharina NOOIJ [2991].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anastasia Cornelia (Astrid) [2992], geboren te Wormer.
   2. m  Erwin Johannes [2993], gedoopt (RK) te Wormer.
   3. v  Mildred Paulus [2994], gedoopt (RK) te Wormer.

XI.56    Clementia Maria (Clea) PIET [2577], gedoopt te Wormer, dochter van Jacobus Christophorus PIET [2026] (zie X.18) en Maria Anna DUIN [2572].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Bernardus Johannes KOKS [2995].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Alexander [2996], gedoopt (RK) te Wormer.

XI.58    Maria Anna PIET [2578], gedoopt te Wormer, dochter van Jacobus Christophorus PIET [2026] (zie X.18) en Maria Anna DUIN [2572].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Pieter WAAL [2997].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marianne Petronella [2998], gedoopt (RK) te Wormer.
   2. v  Francisca [2999], gedoopt (RK) te Wormer.

XI.73    Nicolaas Johannes Maria PIET [2596], kapper, geboren te Wormer, zoon van Theodorus PIET [2028] (zie X.21) en Catharina Maria SINKELDAM [2592].
Gehuwd te Oostvoorne met Jannetje Catharina (Janny) van VARK [3000], geboren te Tinte.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Karelina Sarita [3001], geboren te Wormer.

XI.78    Elisabeth Catharina PIET [2599], geboren te Wormer, dochter van Theodorus PIET [2028] (zie X.21) en Catharina Maria SINKELDAM [2592].
Gehuwd te Wormer, gehuwd voor de kerk te Wormer met Aloysius Simon BUTTER [3002], geboren te Wormer,

(Aloysius is later getrouwd met Henny van Maanen.)

, zoon van Jacobus BUTTER [3003] en Aloysia Everarda CLIJNK [3004].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Daan [3005], geboren te Emmeloord.
   2. v  Aafke [3006], geboren te Emmeloord.
   3. v  Geesje [3007], geboren te Emmeloord.

XI.82    Afra Klemensia de LEEUW [1479], geboren te Zaandijk, dochter van Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041] (zie IX.45) en Anna PIET [1476] (zie X.26).
Gehuwd met Daniel Edward G. RIGOLLET [1674], geboren te Frankrijk.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eric Daniel Johannes [1675], geboren te Edmonton, Canada.
   2. m  Marc Hermanus [1676], geboren te Victoria, Canada.

XI.83    Johannes Cornelis Maria de LEEUW [1480], geboren te Zaandijk, zoon van Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041] (zie IX.45) en Anna PIET [1476] (zie X.26).
Gehuwd met Bep OOSTROOM [1532].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bas [1533].
   2. m  Wouter [1534].
   3. v  Renske [1535].

XI.88    Klemensia Elisabeth (Clea) de LEEUW [1483], geboren te Zaandijk, dochter van Johannes Cornelis (Kees) de LEEUW [1041] (zie IX.45) en Anna PIET [1476] (zie X.26).
Gehuwd met Theodorus Willebrordus Maria MATTHIJSEN [1677].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nanda Klemensia [1678], geboren te Bussum.
   2. v  Ester Elisabeth [1679].
   3. v  Marieke Theodora [1680].

XI.102    Angelique Gesina Maria de LEEUW [1523], dochter van Pieter Antonius de LEEUW [1031] (zie X.43) en Dorothea Elisabeth GEUKE [1520].
Gehuwd met Usen KOPPES [1683].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mandy Cathea [1684].

XI.113    Nicole Gertruud Maria SCHAGEN [2618], dochter van Nicolaas Jacobus SCHAGEN [2616] en Geertruida Theodora Cornelia (Truus) SMIT [1454] (zie X.58).
Gehuwd met N.N. [3008].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nicky Donny [3009].

XI.128    Cornelis Johannes Dekker DEKKER [2644], melkboer, gedoopt te Wormer, zoon van Johannes Jacobus DEKKER [2073] (zie X.89) en Wilhelmina Hermanna Elisabeth AMSEN [2641].
Gehuwd met Maria Josepha (Marjo) RIJMERINK [3010].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sandy Cornelia Maria [3011], gedoopt te Wormer.
   2. v  Christa Maria [3012], gedoopt te Wormer.

XI.144    Agnes Maria (Agnes) KLITSIE [1583], gedoopt te Wormer, bronnen

(Auteur van: Agnes Klitsie & Jeroen Hoogenboom, 2008. Tijd van onschuld. Een waargebeurde familiegeschiedenis. Boekerij. ISBN 978-94-6092-028-8.)

, dochter van Nicolaas KLITSIE [1576] en Afra de LEEUW [1025] (zie X.134).
Partner is N.N. [4044].
Gehuwd (2) te Amsterdam, gescheiden te Alkmaar van Kees BUISMAN [4046], geboren te Hoorn.
Uit de eerste relatie:
   1. v  Eline DORJEE [4045], geboren te Wormerveer.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Thomas Robby (Thomas) [4047], geboren te Amsterdam.
   3. m  Timethy (Tim) [4048], geboren te Amsterdam.

XI.168    Cornelis Gerardus (Cees) de LEEUW [1104], gedoopt te Wormer, zoon van Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027] (zie X.139) en Johanna Regina (Ans) JONKER [1103].
Gehuwd met Carla N.N. [1112].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Josephine [1113].
   2. m  Thijs [1114].
   3. m  Niek [1115].

XI.171    Geertruida Maria (Trudy) de LEEUW [1105], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027] (zie X.139) en Johanna Regina (Ans) JONKER [1103].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Wim INEKE [1116].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Casper [2656].

XI.174    Gerardus Maria Magdalena (Gerard) de LEEUW [1107], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027] (zie X.139) en Johanna Regina (Ans) JONKER [1103].
Gehuwd met Monique N.N. [1118].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Twan [1120].
   2. v  Amanda [1121].

XI.176    Theodorus (Ted) de LEEUW [1108], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Theodorus (Dirk) de LEEUW [1027] (zie X.139) en Johanna Regina (Ans) JONKER [1103].
Gehuwd met Irma N.N. [1119].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mick [1123].

XI.184    Jonny LEEGWATER [2112], zoon van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie X.146) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Marlies N.N. [2657].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marieke [2658].
   2. v  Greetje [2659].

XI.189    Betsie LEEGWATER [2115], dochter van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie X.146) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Fred N.N. [2660].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Irmo [2661].
   2. v  Lindy [2662].

XI.191    Tineke LEEGWATER [2116], dochter van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie X.146) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met John PAUW [2663].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Armand [2664].

XI.194    Jan LEEGWATER [2119], zoon van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie X.146) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Tineke HEUS [2665].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gijs [2666].
   2. v  Liesbeth [2667].

XI.196    Aad LEEGWATER [2120], zoon van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie X.146) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Joke SCHOUTEN [2668].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Maarten [2669].
   2. m  Joost [2670].

XI.198    Peter A.J. LEEGWATER [2121], zoon van Petrus A. LEEGWATER [1549] (zie X.146) en Margaretha (Gré) BRUIN [2111].
Gehuwd met Greet HINKE [2671].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Paula Kim [2672].

XI.201    Betsie LEEGWATER [2123], dochter van Antonius LEEGWATER [1550] (zie X.148) en Marie VELDMAN [2122].
Gehuwd met C. (Kees) BROODMAN [2673].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christiaan [2674].
   2. v  Liane [2675].

XI.202    Jan LEEGWATER [2125], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie X.150) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Lida GROENLAND [2676].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yvonne [2677].
   2. m  Marsel [2678].
   3. v  Carola [2679].

XI.204    Peter LEEGWATER [2126], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie X.150) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Linda van BAAR [2680].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Monieck [2681].
   2. v  Lizette [2682].
   3. v  Charlotte [2683].

XI.207    Els LEEGWATER [2127], dochter van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie X.150) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Jan DEKKER [2684].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sabina [2685].
   2. v  Linda [2686].

XI.209    Corry LEEGWATER [2128], dochter van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie X.150) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Joop STOOP [2687].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lindy [2688].

XI.210    Dick LEEGWATER [2129], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie X.150) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met N.N. [2689].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Minny [2690].
   2. m  Dicky [2691].
   3. m  Peter [2692].

XI.215    Paul LEEGWATER [2133], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie X.150) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Rita SCHOUTEN [2693].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bart [2694].
   2. m  Jan [2695].
   3. v  Olga [2696].

XI.219    J.J. (Hans) LEEGWATER [2136], zoon van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie X.150) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Marga BRINK [2697].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Kim [2698].
   2. m  Daan [2699].
   3. v  Linda [2700].

XI.223    Karin LEEGWATER [2138], dochter van Theodorus J. (Dirk) LEEGWATER [1551] (zie X.150) en Johanna (Jans) BAKKER [2124].
Gehuwd met Hans van den DRIES [2701].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Steffie [2702].
   2. m  Nike [2703].
   3. m  Sjors Jan [2704].

XI.232    Corry PAUëLSEN [2148], dochter van Theo PAUëLSEN [2145] en Johanna (Jo) LEEGWATER [1552] (zie X.158).
Gehuwd met Nico SNEL [2705].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mireille [2706].
   2. v  Manon [2707].

XI.235    Willy PAUëLSEN [2150], dochter van Theo PAUëLSEN [2145] en Johanna (Jo) LEEGWATER [1552] (zie X.158).
Gehuwd met Fred NOTA [2708].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ivo [2709].

XI.238    Gerda PAUëLSEN [2152], dochter van Theo PAUëLSEN [2145] en Johanna (Jo) LEEGWATER [1552] (zie X.158).
Gehuwd met Gerard SCHOONAKKER [2710].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bas [2711].
   2. v  Marieke [2712].

XI.240    Kees KRAAKMAN [2155], zoon van Cornelis KRAAKMAN [2154], tuinbouwer, en Elisabeth (Bets) LEEGWATER [1553] (zie X.160).
Gehuwd met Hetty KROMKAMP [2713].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Niels [2714].
   2. v  Esther [2715].
   3. v  Linda [2716].

XI.243    Marian KRAAKMAN [2156], dochter van Cornelis KRAAKMAN [2154], tuinbouwer, en Elisabeth (Bets) LEEGWATER [1553] (zie X.160).
Gehuwd met Jan BAKKER [2717], systeembeheerder.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marion [2718].
   2. m  Richardus [2719].
   3. m  Bartholomeus [2720].

XI.245    Els KRAAKMAN [2157], dochter van Cornelis KRAAKMAN [2154], tuinbouwer, en Elisabeth (Bets) LEEGWATER [1553] (zie X.160).
Gehuwd met Theodorus M. SLIJKERMAN [2721], loodgieter.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Timotheus [2722].
   2. v  Yvonne [2723].
   3. m  Ferdinandus [2724].
   4. v  Cornelia [2725].

XI.248    Betsie GROEN [2160], dochter van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie X.162).
Gehuwd met Jan BAKKER [2726].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sandra [2727], onderwijzeres.
   2. v  Bianca [2728].
   3. v  Jolanda [2729].

XI.249    Gerard GROEN [2161], veehouder, zoon van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie X.162).
Gehuwd met Lily SCHOUTS [2730].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michael [2731].
   2. v  Lizzie [2732].

XI.252    Lia GROEN [2162], dochter van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie X.162).
Gehuwd met Jan de VRIES [2751].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mijke [2752].
   2. v  Brenda [2753].
   3. v  Nansy [2754].
   4. v  Debby [2755].

XI.254    C.J. (Tineke) GROEN [2163], dochter van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie X.162).
Gehuwd met Arjo van de BELDT [2756].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Annabel [2757].
   2. m  Jelle [2758].
   3. v  Suzanne [2759].
   4. m  Willem [2760].

XI.256    Ton GROEN [2165], autohandelaar, zoon van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie X.162).
Gehuwd met Marina DAM [2761].
Uit dit huwelijk:
   1. m  John [2762].
   2. v  Joyce [2763].

XI.261    Martien GROEN [2169], zoon van Gerardus J. GROEN [2159], veehouder, en Catharina (Tinie) LEEGWATER [1554] (zie X.162).
Gehuwd met Yvonne KOOPMAN [2764].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mark [2765].
   2. v  Astrid [2766].

XI.264    Frederica Maria (Frida) de LEEUW [1586], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Johannes (Jan) de LEEUW [1006] (zie X.167) en Anna Elisabeth Cornelia (Annie) SPRINGVELD [1131].
Relatie met N.N. [1809].
Uit deze relatie:
   1. v  Janie [1810].

XI.274    Wilhelmina Gertruda Agnes (Willy) KRAH [1358], geboren te Amsterdam, dochter van Ferdinand Johannes KRAH [1355] en Afra Antonia de LEEUW [1054] (zie X.180).
Gehuwd te Utrecht met Rob SMIT [2767].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jacqueline [2768], geboren te Utrecht.
Partner is Ronald van der LOCHT [2769].
   2. m  Robert Johannes Ferdinand [2770], geboren te Utrecht.

XI.275    Antonius Ferdinandus Johannes (Ton) KRAH [1359], geboren te Amsterdam, zoon van Ferdinand Johannes KRAH [1355] en Afra Antonia de LEEUW [1054] (zie X.180).
Gehuwd met Gerritje (Gerry) DOORNENBAL [2771], geboren te De Meern.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Pascal Marcha Denise [2772], geboren te Utrecht.
   2. m  Ferdinandus Antonius Johannes [2773], geboren te Horst.

XI.278    Afra Jacoba KRAH [1360], geboren te Amsterdam, dochter van Ferdinand Johannes KRAH [1355] en Afra Antonia de LEEUW [1054] (zie X.180).
Gehuwd met Harry COOLS [2774], geboren te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus Ferdinandus Jozef (David) [2775], geboren te Eindhoven.
Gehuwd met Ilona Marjanka KASTELLE [2776].

XI.282    Antonius Jozeph (Tonnie) de LEEUW [1369], geboren te Wormerveer, gedoopt te Wormer, zoon van Cornelis (Cor) de LEEUW [902] (zie X.184) en Wilhelmina (Mien) BOURGONJE [1366].
Gehuwd met Zoza MARKOS [1414], geboren te Krommenie.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Remie [1415].
   2. v  Daisy [1416].

XI.285    Everdina Maria (Ineke) de LEEUW [1370], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Cornelis (Cor) de LEEUW [902] (zie X.184) en Wilhelmina (Mien) BOURGONJE [1366].
Gehuwd te Brummen met Franciscus Antonius Maria RUTENFRANS [1417], geboren te Klarenbeek.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Arnoldus (Gerben) [1418], geboren te Apeldoorn.
   2. v  Wilhemina Maria (Wanda) [1419], geboren te Apeldoorn.

XI.287    Anna Antonia Geertruida (Ans) BOS [1593], geboren te Koog aan de Zaan, dochter van Petrus Wilhelmus BOS [1371] en Antonia Geertruda (Tonie) de LEEUW [903] (zie X.188).
Gehuwd te Assendelft met Maarten BREGGEMAN [2777], geboren te Krommenie.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen [2778], geboren te Krommenie.
   2. m  Sander [2779], geboren te Diemen.
   3. v  Marieke [2780], geboren te Diemen.

XI.288    Antonius Petrus (Ton) BOS [1594], geboren te Koog aan de Zaan, zoon van Petrus Wilhelmus BOS [1371] en Antonia Geertruda (Tonie) de LEEUW [903] (zie X.188).
Echtgenote is Janet DUINMEIJER [2781].
Gehuwd (2) met Jeanette Golga Hervesta JAK [2783], geboren te Zaandijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  André [2782], geboren te De Rijp.

XI.295    Catharina Geertruda de LEEUW [1377], geboren te Purmerend, gedoopt te Wormer, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie X.189) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd met Fredericus W.H. van ASSEMA [2784], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Scarlet [2785], geboren te Wormerveer.

XI.296    Petrus Antonius de LEEUW [1378], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie X.189) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd te Wormerveer met W.E.J. (Wil) DAHMES [1420], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wendy [1421], geboren te Wormer.
   2. v  Sasja [1422], geboren te Wormer.

XI.299    Geertruida Catharina (Tiny) de LEEUW [1379], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie X.189) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd met F.W.H. van ASSEMA [1423].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Patricia [1424], geboren te Amsterdam.

XI.301    Joannes Nicolaas (Sjon) de LEEUW [1381], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie X.189) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd met Hanneke de BEURS [1425], geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mitchel [1426], geboren te Purmerend.
   2. m  Joeri [1427], geboren te Purmerend.

XI.304    Elisabeth Maria (Lia) de LEEUW [1382], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie X.189) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Echtgenoot is Han BEZEMER [1428], geboren te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rick [1429], geboren te Zaandam.
   2. m  Tom [1430], geboren te Zaandam.

XI.307    Irma Euphronia Maria de LEEUW [1384], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Nicolaas (Klaas) de LEEUW [1055] (zie X.189) en Elisabeth Catharina (Bets) EVERAARS [1374].
Gehuwd met Johannes SAARLOOS [1431], geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wesley [1432], geboren te Haarlem.

XI.309    Sandra Johanna (Sandra) de LEEUW [1069], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Wouterus Petrus (Wout) de LEEUW [1056] (zie X.193) en Johanna Catharina (Henny) SOMBROEK [1068].
Gehuwd met Lau N.N. [1071].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maaike [1072].

XI.310    Marcellinus Anthonius (Marcel) de LEEUW [1070], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Wouterus Petrus (Wout) de LEEUW [1056] (zie X.193) en Johanna Catharina (Henny) SOMBROEK [1068].
Gehuwd met Saskia de JONG [1073], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jasper [1074].
   2. m  Koen [1075].
   3. m  Tom [1076].
   4. v  Sanne [1077].

XI.312    Raymundus Wilhelmus Antonius (Raymond) de LEEUW [1391], geboren te Krommenie, zoon van Engelbertus (Bertus, Ber) de LEEUW [1057] (zie X.195) en Johanna Maria Gerarda HUISMANS [1388].
Gehuwd met Gina Winanda (Rita) van DIJK [1433], geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marije Boukje Johanna (Marije) [1434].
   2. m  Niels Bert Oene (Niels) [1435].

XI.314    Ronaldus Maria Aloysius (Ron) de LEEUW [1392], geboren te Krommenie, zoon van Engelbertus (Bertus, Ber) de LEEUW [1057] (zie X.195) en Johanna Maria Gerarda HUISMANS [1388].
Gehuwd te Stedebroec met Silvia HORN [1436], geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Remco Sietze Engelbert (Remco) [1437], geboren te Hoorn.
   2. m  Vince [3150].

XI.317    Elisabeth Maria Johanna (Elma) de LEEUW [1393], geboren te Krommenie, dochter van Engelbertus (Bertus, Ber) de LEEUW [1057] (zie X.195) en Johanna Maria Gerarda HUISMANS [1388].
Gehuwd met Nico REUKEMA [1394].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jack [3151].

XI.319    Wilhelmina Geertruda Johanna Cornelia (Wilma) LIEFTING [1398], geboren te Beverwijk, dochter van Cornelis Martinus LIEFTING [1395] en Geertruda Jacoba (Truus) de LEEUW [1058] (zie X.198).
Gehuwd te Beverwijk met Antonius Hendricus Maria SNIJDERS [2786], geboren te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Leonie [2787], geboren te Beverwijk.
   2. v  Nicolette [2788], geboren te Beverwijk.

XI.323    Antoinette Patricia (Anja) de LEEUW [1402], geboren te Wormer, dochter van Johannes de LEEUW [1059] (zie X.199) en Cornelia (Cora) HOOIJSCHUUR [1401].
Gehuwd te Wormer met Karel EGGERS [1681], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Larissa [1682], geboren te Zaandam.

XI.330    Johanna Agatha Angelica BERGER [2171], dochter van Laurentius Nicolaas BERGER [2170] en Afra Alida DEKKER [1559] (zie X.210).
Gehuwd met Petrus STOOF [2789], hoofduitvoerder.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Remacelus Laurentius Wilhelmus [2790], schilder.
   2. v  Wendelina Afra Anna [2791].
Partner is Michel BÜGEL [2792].

XI.335    Catharina Afra Maria BERGER [2175], lerares, dochter van Laurentius Nicolaas BERGER [2170] en Afra Alida DEKKER [1559] (zie X.210).
Gehuwd met Christiaan Jacobus POEL [2793], monteur.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rozemarijn Afra Gertrude [2794].
   2. m  Bartholomeus Petrus Laurentius [2795].
   3. m  Gijsbert Johannes [2796].

XI.338    Johannes Theodorus DEKKER [2179], geboren te Bergen, zoon van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie X.211) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd te Egmond met Beatrix Jacoba Paulina (Bea) de WAARD [2797], geboren te Egmond.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Petrus Johannes (Ton) [2798], geboren te Alkmaar.
   2. m  Wilhelm Fredericus (Bill) [2799], geboren te Heiloo.

XI.341    Maria Catharina DEKKER [2180], geboren te Bergen, dochter van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie X.211) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd te Limmen met Johannes Anthonius Maria (Hans) VALKERING [2800], geboren te Limmen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bartholomeus Antonius Johannes [2801], geboren te Limmen.
   2. m  Alexander Theodorus Gerardus [2802], geboren te Limmen.
   3. v  Catharina Cornelia Maria (Tinca) [2803], geboren te Limmen.

XI.343    Johanna Maria Agnes (Joke) DEKKER [2181], geboren te Bergen, dochter van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie X.211) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd te Heiloo met Franciscus Gerardus de ZEEUW [2804], geboren te Heiloo.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Timoteus Cornelis Anthonius [2805], geboren te Alkmaar.
   2. v  Dahpne Nicola Catharina [2806], geboren te Heiloo.

XI.345    Catharina Maria (Karin) DEKKER [2182], geboren te Bergen, dochter van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie X.211) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd te Heiloo met Ronaldus N.J. van der ENG [2807], geboren te Heemskerk.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lars Petrus A. [2808], geboren te Akersloot.
   2. v  Laura Catharina G. [2809], geboren te Akersloot.

XI.348    Theodorus Antonius DEKKER [2185], zoon van Anthonius Cornelis (Toon) DEKKER [1560] (zie X.211) en Catharina Theodora (Tiny) SMIT [2178].
Gehuwd met N.N. [2810].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roxy [2811].

XI.354    Johannes Cornelis DEKKER [2191], garagehouder, geboren te Bergen, zoon van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie X.213) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Johanna Elisabeth Maria de KUIJER [2812], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Johanna [2813].
   2. m  Cornelis Johannes [2814].
   3. m  Rudolphus Johannes [2815].

XI.356    Cornelis Theodorus DEKKER [2192], geboren te Bergen, zoon van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie X.213) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Marjan SLOFF [2816], fysiotherapeut, geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Johanna [2817], geboren te Alkmaar.
   2. v  Simone Arianne [2818], geboren te Alkmaar.

XI.360    Johanna Elisabeth DEKKER [2194], geboren te Bergen, dochter van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie X.213) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Horst Alfred Henricus VELS [2819], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen [2820], geboren te Alkmaar.
   2. v  Marieke [2821], geboren te Alkmaar.
   3. m  Wouter [2822], geboren te Alkmaar.

XI.362    Alida Maria DEKKER [2195], veehouder, geboren te Bergen, dochter van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie X.213) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Gerardus Martinus Maria KENTER [2823], veehouder, geboren te Ursem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marie Louise [2824], geboren te Bergen.
   2. m  Johannes Maria [2825], geboren te Bergen.
   3. v  Mieke Maria [2826], geboren te Bergen.
   4. m  Johannes Gerardsu Maria [2827], geboren te Bergen.

XI.364    Elisabeth Maria DEKKER [2196], onderwijzeres, geboren te Bergen, dochter van Bartholomeus Johannes DEKKER [1561] (zie X.213) en Johanna KRAAKMAN [2188].
Gehuwd met Stephanus Maria Jozeph de WIT [2828], onderwijzer, geboren te Lisse.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maaike [2829], geboren te Alkmaar.

XI.366    Anna Johanna Margaretha (Anja) DEKKER [2198], dochter van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie X.217) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Hendrik Wolter IJLSTRA [2830], geboren te Bergen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tim Cornelis Wolterus [2831].
   2. m  Ronald Hendrik Johannes [2832].
   3. m  Maarten Johannes Theodorus [2833].
   4. m  Ruud hendrik Wolter [2834].

XI.367    Johannes Theodorus Cornelis (Hans) DEKKER [2199], veehouder,

(Hans en Sabine wonen in 19258 Tessin, Duitsland.)

, zoon van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie X.217) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Sabine KLUGE [2835].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Johannes [2836].
   2. v  Jolien [2837].
   3. m  Marijn [2838].

XI.369    Theodorus Johannes Engelbertus DEKKER [2200], veehouder, zoon van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie X.217) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Alida Petronella (Ada) DEKKER [2839].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jenny Maria [2840].
   2. m  Christiaan Petrus [2841].

XI.371    Wouterus Cornelis DEKKER [2201], zoon van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie X.217) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Maria Johanna (Ria) PEPERKAMP [2842].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bart Johannes Cornelis [2843].
   2. m  Erik Wouterus Kornelis [2844].
   3. m  Alexander Jozef (Lex) [2845].

XI.374    Johanna Anna (Netty) DEKKER [2202], dochter van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie X.217) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Petrus Gerardus Anthonius BORST [2846].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannis Cornelis (Hans) [2847].
   2. v  Wilhelmina Johanna (Wendy) [2848].
   3. m  Petrus Gerardus [2849].
   4. v  Anna Maria [2850].
   5. v  Johanna Anna (Saskia) [2851].

XI.377    Maria Anna (Marian) DEKKER [2204], dochter van Cornelis Johannes DEKKER [1564] (zie X.217) en Johanna Anna (Jans) BOT [2197].
Gehuwd met Johannes Maria (John) de ZWART [2852], postbode.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Esmeralda Johanna (Ester) [2853].
   2. m  Ricardo Cornelis (Rick) [2854].
   3. m  Lars Laurentius [2855].

XI.382    Elly KONIJN [2209], geboren te Heiloo, dochter van Piet M. KONIJN [2207] en Alida Theresia DEKKER [1566] (zie X.221).
Gehuwd te Heiloo met Jan NUIJENS [2856], medisch onderzoeker.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Suzan [2857], geboren te Heiloo.
   2. m  Jan-Willem [2858], geboren te Heiloo.
   3. v  Karin [2859], geboren te Heiloo.
   4. m  Max [2860], geboren te Alkmaar.

XI.383    Walther KONIJN [2210], fresiakweker, geboren te Heiloo, zoon van Piet M. KONIJN [2207] en Alida Theresia DEKKER [1566] (zie X.221).
Gehuwd met Marion OUDHUIS [2861], geboren te Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bart [2862], geboren te Alkmaar.
   2. v  Stefanie [2863], geboren te Alkmaar.
   3. v  Jacinta [2864], geboren te Amsterdam.
   4. v  Leonie [2865], geboren te Amsterdam.

XI.386    Peter KONIJN [2212], geboren te Heiloo, zoon van Piet M. KONIJN [2207] en Alida Theresia DEKKER [1566] (zie X.221).
Gehuwd met Anneke KROM [2866].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sjaak [2867], geboren te Abbekerk.
   2. m  Thijs [2868], geboren te Abbekerk.

XI.388    Johannes Petrus Maria DEKKER [2214], veehouder, geboren te Heiloo, zoon van Petrus Nicolaas Cornelis DEKKER [1570] (zie X.225) en Geertruida Anna Maria van SAASE [2213].
Gehuwd met Heidi Marion STEENSTRA [2869], geboren te Almelo.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dave [2870], geboren te Alkmaar.
   2. m  Paul [2871], geboren te Alkmaar.
   3. v  Carla [2872], geboren te Alkmaar.
   4. m  Bart [2873], geboren te Alkmaar.

XI.396    E.J.G.M van der VELDEN [2221], geboren te Heerhugowaard, dochter van J.S. van der VELDEN [2220], bloemkweker, en Johanna Cornelia DEKKER [1573] (zie X.230).
Gehuwd met E.R. SPIJKERMAN [2874], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. m  A.A.M. [2875], geboren te Alkmaar.

XI.398    J.E.M. van der VELDEN [2222], geboren te Heerhugowaard, dochter van J.S. van der VELDEN [2220], bloemkweker, en Johanna Cornelia DEKKER [1573] (zie X.230).
Gehuwd met M.C.M. KLAVER [2876], geboren te De Goorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  R.P.J. [2877], geboren te De Goorn.
   2. m  J.M.M. [2878], geboren te Hoorn.

XI.399    P.J.M. van der VELDEN [2223], bloemkweker, geboren te Heerhugowaard, zoon van J.S. van der VELDEN [2220], bloemkweker, en Johanna Cornelia DEKKER [1573] (zie X.230).
Gehuwd met M.M. TESSELAAR [2879], geboren te Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
   1. m  D.J.P. [2880], geboren te Heerhugowaard.

XI.402    Ronald Engelbertus Maria (Ron) MEIJER [1603], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, zoon van Hermanus Antonius Francuscus (Herman) MEIJER [1600], veehouder, en Afra Maria (Afra) de LEEUW [1009] (zie X.232).
Gehuwd met Sandra BAKKER [2881].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tom [2882], geboren te Zaandam.
   2. m  Jesse [2883], geboren te Zaandam.
   3. v  Britt [4050], geboren te Zaandam.

XI.405    Elisabeth Johanna Maria (Ellen) MEIJER [1604], gedoopt te Wormer, dochter van Hermanus Antonius Francuscus (Herman) MEIJER [1600], veehouder, en Afra Maria (Afra) de LEEUW [1009] (zie X.232).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Hendrik (Hans) SCHOUTE [2884], drukker, gedoopt te Wormer, zoon van Dirk SCHOUTE [2885] en An KLINKHAMER [2886].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rosa Marije (Rosa) [2887], geboren te Zaandam.
   2. m  Rein Jacob (Rein) [2888], geboren te Zaandam.

XI.407    Johanna Afra Maria (José) MEIJER [1605], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, dochter van Hermanus Antonius Francuscus (Herman) MEIJER [1600], veehouder, en Afra Maria (Afra) de LEEUW [1009] (zie X.232).
Gehuwd met Pierre Jean Fernand (Pierre) BONGAERTS [1606], natuurgeneeskundig arts, zoon van Joseph Marie Philippe BONGAERTS [1607] en Elisabeth Carolina Maria Hubertina WONG LUN HING [1608].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Carmen [4049].

XI.409    Johanna Afra Maria (Joke) FLORIS [1627], geboren te Wormer, dochter van Nicolaus Laurentius (Nick) FLORIS [1128] en Johanna Maria (Jo) de LEEUW [1010] (zie X.234).
Gehuwd te Wormer met Reinerus Hermanus (René) BEIJAARD [2889], gedoopt te Wormer, zoon van Johannes Bernardus BEIJAARD [2890] en Agatha Maria GRANDIEK [2891].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mark [2892], geboren te Zaandam.
   2. m  Tjeerd [2893], geboren te Zaandam.
   3. m  Wouter [2894], geboren te Zaandam.

XI.413    Paulus Johannes de WOLF [1648], ziekenhuisapotheker, geboren te Oudorp, zoon van Joannes Nicolaas Maria de WOLF [1126], apotheker, en Clara Alida Maria de LEEUW [1011] (zie X.236).
Gehuwd met Maria Elisabeth Johanna JAGER [2895], lerares Engels.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Fredericus Joannes (Freek) [2896], geboren te Alkmaar.
   2. m  Adriaan Nicolaas (Daan) [2897], geboren te Alkmaar.

XI.421    Catharina Maria (Ingrid) van OVERBEEK [1657], gedoopt te Wormer, dochter van Antonius Johannes Josephus Theodorus (Ton) van OVERBEEK [1653], makelaar, en Elisabeth Geertruda Maria (Bep) de LEEUW [1501] (zie X.238).
Gehuwd met Robert Jaap van HOORN [2898], financieel adviseur, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  June Elisabeth [2899], geboren te Heemskerk.
   2. m  Ricardo (Rico) [2900], geboren te Heemskerk.

XI.473    Elisabeth Johanna (Els) MEIJER [2285], geboren te Wormer, gedoopt (RK) te Wormer, dochter van Antonius Cornelis MEIJER [1931] (zie X.263) en Elisabeth Cornelia (Lies) WESSELING [2280].
Gehuwd met Martin N.N. [2901].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roel [2902].
   2. v  Marlies [2903].

XI.475    Alida Elisabeth (Alice) MEIJER [2286], geboren te Zaandam, gedoopt te Wormer, dochter van Antonius Cornelis MEIJER [1931] (zie X.263) en Elisabeth Cornelia (Lies) WESSELING [2280].
Gehuwd met Hans-Peter N.N. [2904].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Derk [2905].
   2. m  Lex [2906].

XI.477    Cornelia Johanna (Cora) MEIJER [2287], gedoopt te Wormer, dochter van Antonius Cornelis MEIJER [1931] (zie X.263) en Elisabeth Cornelia (Lies) WESSELING [2280].
Gehuwd met Ed N.N. [2907].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen [2908].
   2. m  Frank [2909].
   3. v  Myrna [2910].

XI.636    Henricus (Rick) de LEEUW [3025], geboren te Haarlem, zoon van N.N. [3024] en Margaretha Afra (Gré) de LEEUW [1046] (zie X.357).
Gehuwd met N.N. [3026].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas [3027].
   2. v  Imme [3028].

XI.654    Theodorus Gerardus Maria SIERHUIS [2505], geboren te Wormerveer, zoon van Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017] (zie X.384) en Catharina MOL [2504].
Gehuwd te Wormerveer met Cornelia Elisabeth Maria Antonia HEIJNEN [2911], geboren te Wormerveer, dochter van Henricus Martinus Petrus Paulus HEIJNEN [2912] en Adriana Elisabeth SIERHUIS [2913].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Henricus [2914], geboren te Wormerveer.
   2. m  Cornelis Johannes [2915], geboren te Wormerveer.

XI.656    Antonius Maria (Ton) SIERHUIS [2506], gedoopt te Wormerveer, zoon van Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017] (zie X.384) en Catharina MOL [2504].
Gehuwd te Wormer met Margaretha Paulina KLAASE [2916], geboren te Wormer, dochter van Nicolaas KLAASE [2917] en Agatha Geertruida GRAAS [2918].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ruby [2919], geboren te Wormer.

XI.664    Cees de LEEUW [4119], zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.399) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Carla N.N. [4125].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roy [4130].
   2. m  Tim [4131].

XI.666    John de LEEUW [4120], zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.399) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Mariet N.N. [4126].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martijn [4132].

XI.668    Peter de LEEUW [4121], zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.399) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Jolanda N.N. [4127].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lars [4133].
   2. v  Anouk [4134].
   3. m  Jens [4135].

XI.670    Frank de LEEUW [4122], zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.399) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd (1) met Daphne N.N. [4136].
Gehuwd (2) met Yvonne N.N. [4128].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Robin [4137].
   2. v  Nuria [4138].

XI.674    Irma de LEEUW [4123], dochter van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.399) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd (1) met Gerrit N.N. [4139].
Gehuwd (2) met Stef N.N. [4129].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Donna [4140].
   2. v  Lisanne [4141].

XI.676    Paul de LEEUW [4124], zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.399) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Bianca N.N. [4142].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Virginie [4143].

XI.680    Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1], leraar lichamelijke opvoeding, geboren te Rijswijk (zh), gedoopt te Den Haag, St.Gerardus Majella kerk,
klik voor groter formaat
, zoon van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.411) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Didam, gehuwd voor de kerk te Didam met Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding, geboren te Tandjung Morawa, Nederlands-Indië, dochter van Theodoor Hendrik (Theo) PETERS [192] en Johanna Willemina (Joke) WELLING [193].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Floor [5] (zie XII.278).
   2. m  Sjoerd Theodoor (Sjoerd) [3] (zie XII.279).
   3. m  Klaas [4] (zie XII.281).

XI.683    Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16], verpleegkundige, geboren te Rijswijk (zh), gedoopt te Rijswijk (zh), H.Bonifatius, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.411) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Vries met Marco Lambertus (Marco) SPITS [194], geboren te Zwolle,

(Marco begon zijn carrière bij Procter & Gamble, werkte later bij Friesche Vlag, nu Friesland Campina. Heeft voor die laatste werkgever bij een aantal vestigingen in het buitenland gewerkt, vandaar dat in zijn familie zijn baan met een vette glimlach 'melkboer met een grote wijk' wordt genoemd.)

, zoon van Marcus SPITS [639] en Rijkje Ida Elisabeth van EKERIS [640].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frank Mark Theodoor (Frank) [195] (zie XII.283).
   2. m  Joost Cornelis (Joost) [196] (zie XII.285).
   3. m  Erik Bart (Erik) [197], consultant, geboren te Etterbeek, België.
Partner is Maartje van der EIJNDEN [1184].

XI.684    Cornelius Carolus Marie (Kees, Cassey) de LEEUW [17], geboren te Maracaibo, Venezuela, gedoopt te Las Mercedes, Maracaibo, Venezuela,

(Genaturaliseerd tot Canadees.)

, zoon van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.411) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd (1) te Canada, gescheiden te Canada van Lorrie MCCULLY [198].
Gehuwd (2) te Canada met Lucille Margret (Lucy) MCMILLAN [199], geboren te Vancouver, Canada.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Scott Theodore (Scott) [200], geboren te Canada.

XI.688    Theodora Catharina Maria (Dorien) de LEEUW [18], geboren te Lagunillas, Venezuela, gedoopt te Sta Rosa de Lima, Lagunillas, Venezuela, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.411) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te De Bilt met Martinus Nicolaas Antonius Marie (Martin) van DOEVEREN [201], geboren te Colombo, Sri Lanca, zoon van Nicolaas Johannes Josephus (Niek) van DOEVEREN [884], advocaat, en Catharina Christina Maria (Kitty) SCHUURMANS [885].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Theodora Sophia (Carlijn) [202], geboren te Leiden.
Partner is Hemmo Jan Matthias (Hemmo) HEMMES [637], geboren te Hilversum, zoon van Gert HEMMES [1757] en Anneke NIJDAM [1758].
   2. v  Thérèse Elisabeth Maria (Tessa) [203], geboren te Leiden.
   3. v  Desiree Martine Maria (Desi) [204], geboren te Leiden.
   4. m  Vincent Martinus Nicolaas (Vincent) [205], geboren te Leiden.

XI.690    Elisabeth Johanna Maria (Lisette) de LEEUW [19], geboren te De Bilt (ut), gedoopt te Bilthoven, St.Laurentius, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.411) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Heemstede met Pieter Jan FORBES WELS [206], geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Charlotte Catharina Maria (Lotte) [207], geboren te Haarlem.
   2. m  Marcus Daniël Aalbert (Daan) [208], geboren te Haarlem.
   3. m  Marnix Philip Theodoor (Max) [209], geboren te Haarlem.

XI.692    Katharina Pauline Cristine (Kitty) de LEEUW [222], geboren te Den Haag, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie X.413) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Klaas POSTMA [531].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roel [589].

XI.694    Francisca Elisabeth (Cis) de LEEUW [223], geboren te Den Haag, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie X.413) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Koert BURGER [530].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pascal [590].

XI.696    Evelina Gerarda (Evelien) de LEEUW [224], geboren te Voorburg, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie X.413) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Gerben SCHUHMACHER [529].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frank [591].
   2. v  Irene Maria (Irene) [592].

XI.698    Nicoline Gertruda Theodora (Nicoline) PRUYMBOOM [225], geboren te Gouda,

(Bron Nicoline: de spelling van onze achternaam is vaak een issue. Van oudsher is het 'Pruijmboom' maar een gemeente ambtenaar heeft er ooit 'Pruymboom' van gemaakt.)

, dochter van Fernand Auguste (Fer) PRUYMBOOM [216] en Maria Anna (Mieke) de LEEUW [212] (zie X.416).
Gehuwd te Gouda met Eetze Arjen (Eddy) de BOER [1256], geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thijmen Fernand (Thijmen) PRUYMBOOM [1257], geboren te Blaricum.
   2. m  Wietse Taeke Pepijn (Wietse) PRUYMBOOM [1258], geboren te Bussum.

XI.722    Friso Johan (Friso) de LEEUW [1298], geboren te Zaandam, zoon van Cornelis Jozef Maria (Cees) de LEEUW [1284] (zie X.461) en Johanna (Janny) TAAMS [1296].
Partner is Mariloez TELEZ [4146].
Uit deze relatie:
   1. m  Ramiro Manuel (Ramiro) [4147], geboren te Zaandam.

XI.725    Cynthia Helena (Cynthia) de LEEUW [1300], geboren te Alkmaar, dochter van Johannes Maria (Joop) de LEEUW [1285] (zie X.463) en Christine Helena (Christel) SCHOONHOVEN [1299].
Gehuwd met Johannes Willibrordus OLGERS [1302], geboren te Heiloo.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Denise [3029].
   2. v  Michelle [3030].

XI.729    Claudia Jacoba de LEEUW [1304], geboren te Zaandam, dochter van Henry Gregorius (Harry) de LEEUW [1286] (zie X.466) en Aleida Everdina VET [1303].
Gehuwd met Ruud BEETS [1307], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Larissa [1308], geboren te Zaandam.
   2. m  Sidney [1309], geboren te Zaandam.

XI.734    Johannes J. BUTTER [2517], geboren te Wormer, zoon van Petrus BUTTER [2514] en Anna Hendrika BETJES [1989] (zie X.476).
Gehuwd met Yolande van LEEUWEN [2920].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bart-Jan [2921], geboren te Amsterdam.

XI.737    Paulus Johannes BUTTER [2519], geboren te Wormer, zoon van Petrus BUTTER [2514] en Anna Hendrika BETJES [1989] (zie X.476).
Gehuwd te Alkmaar met Diana KLEIN [2922], geboren te Hoorn.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Noëlle [2923], geboren te Alkmaar.
   2. m  Stefan [2924], geboren te Alkmaar.

XI.742    Marjolijn de LEEUW [3114], dochter van Robbert (Rob) de LEEUW [3101] (zie X.498) en Jannie STOEL [3103].
Gehuwd met Jacob N.N. [3116].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tamar [3118].
   2. v  Marjon [3119].
   3. v  Ellen [3120].
   4. m  Robert [3121].

XI.744    Trianka de LEEUW [3115], dochter van Robbert (Rob) de LEEUW [3101] (zie X.498) en Jannie STOEL [3103].
Gehuwd met Jan Willem N.N. [3117].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jessica [3122].
   2. m  Ronnie [3123].

XII.10    Ester Francina Maria LUTTIKHUIZEN [2939], gedoopt te Wormer, dochter van Wilhelmus Albertus (Wim) LUTTIKHUIZEN [2934], bloemenhandelaar, en Francina Geertruida Maria (Francien) BANK [2538] (zie XI.13).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met François Marie Jozef Johannes FLORIS [3013], gedoopt te Wormer, zoon van Johannes FLORIS [3014] en Agatha Catharina Maria BOTMAN [3015].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martijn [3016].
   2. m  Danny [3017].

XII.278    Floor de LEEUW [5], docente HAN pedagogiek, geboren te Zevenaar, dochter van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie XI.680) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Arnhem met Michel de BOER [75], bedrijfsleider Indoor Action, geboren te Arnhem, zoon van Jan de BOER [4156] en Lidy GERRITSEN [4157].
Uit deze relatie:
   1. m  Jack [76], geboren te Arnhem.
   2. v  Bobbi [139], geboren te Arnhem.

XII.279    Sjoerd Theodoor (Sjoerd) de LEEUW [3], geboren te Zevenaar, zoon van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie XI.680) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Arnhem, gescheiden te Arnhem van Antonetta Helena Petronella Johannes (Annelou) van GRIENSVEN [77], geboren te Deurne, dochter van Hendricus Johannes Jozef Maria (Hendrik-Jan) van GRIENSVEN [878] en Maria Johanna Laurentia (Marjan) van KEMENADE [879].
Uit deze relatie:
   1. m  Timme Pieter Dirk (Timme) [140], geboren te Arnhem.

XII.281    Klaas de LEEUW [4], geboren te Zevenaar, zoon van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie XI.680) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Nijmegen met Lindy Maartje (Lindy) de HEK [78], geboren te Hellevoetsluis, dochter van Arie de HEK [4158] en Anita DUPONT [4159].
Uit deze relatie:
   1. v  Saar [747], geboren te Nijmegen.

XII.283    Frank Mark Theodoor (Frank) SPITS [195], tandarts, geboren te Gouda, zoon van Marco Lambertus (Marco) SPITS [194] en Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16] (zie XI.683).
Gehuwd met Carolien LAMPE [432], tandarts.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kai Marc Maarten (Kai) [1181], geboren te Leiden.

XII.285    Joost Cornelis (Joost) SPITS [196], consultant, geboren te Gouda, zoon van Marco Lambertus (Marco) SPITS [194] en Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16] (zie XI.683).
Gehuwd met Hagar BEN DAVID [433].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas Alexander (Tom) [1182], geboren te Amsterdam.
   2. v  Emily Rie (Emily) [1183], geboren te Boston, USA.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software