Stamboom van de familie Robat       samenstellers: Pascale Robat  en  Gerrit Speek       Copyright ©

bronnen   copyright   leuk   naamgeving   oorsprong   pricavy   raadsels   stamboom   verantwoording   verder   verzoek  

Verzoek  Als u foto's en/of anekdotes hebt uit vroegere tijden en deze met ons wilt delen om de stamboom een beetje te kunnen "aankleden": graag!

De oorsprong van deze familie ligt, voor zover nu bekend, in Frankrijk want in het tweede huwelijk (1770) van Petrus Robat staat dat hij gedoopt is in de "parochie van St.Jacques des Bouchers, Parijs, Frankrijk". Zijn eerste huwelijk was in 1753, het geboortejaar tussen 1720-1733 is dan waarschijnlijk. De oudst bekende Robat in onderstaande Nederlandse tak welke met bewijzen / akten kan worden aangetoond, is (waarschijnlijk) zijn broer Josef Robat, (*ca.1726, †voor 1801, gehuwd met Helena Pieters (Peters); de bron daarvoor is de overlijdensakte in 1834 van zijn zoon Josef, die geboren is te Luik provincie Luik', België). In Luik en Namen (check familysearch, zoekakten en geneanet) leven in de 19e eeuw een paar families Robat. De voornamen daarvan komen deels overeen met de Nederlandse familie. Het is verleidelijk om te denken dat dit dezelfde tak is, maar dat is nog niet te bewijzen. Vooral in (noord) Frankrijk (check geneanet) zijn vele kleine stukjes stamboom Robat te vinden, zelfs al in de 17e eeuw. Het lukt nog niet daar een verband of aanwijzing in te vinden. Als je de verspreiding van de achternaam Robat bekijkt in België en Frankrijk dan zou onderstaande overlevering best eens waar kunnen zijn.

Bron Jeroen Robat:  In mijn tak van de familie bestaat de mondelinge overlevering dat twee broers uit Parijs naar Nederland kwamen. Dat is ingedikte geschiedenis, want ze stopten een generatie of meer in Luik. Broer één is Joseph *ca.1726-†voor 1801, gehuwd met Helena Peters (Pieters). Hij is de stamvader van de Nederlandse Robat's en is geboren in Luik. Broer twee is Petrus Carolus Robat *ca.1726-†?, zijn nakomelingen bleven in Luik. Één van beide of beiden zijn gedoopt in de St.Jacques des Bouchers, Ile de France, Parijs. Van die kerk voor pelgrimgangers naar Santiago de Compostela is nu alleen de toren over, waar Blaise Pascal nog natuurkundige proeven deed. Een generatiegenoot en mogelijk hun zus, was Beatrix Robat.

Er is een nogal 'wilde' suggestie over Afghanistan, link. In Afghanistan ligt wel een gehucht / dorp genaamd Robat, kaart. Tsja, wat moet je daarmee. Het droomt wel lekker weg als je denkt roots in zo'n land te hebben, maar of daar veel waarde aan gehecht moet worden? In een aantal krantenartikelen (Delpher is onmisbaar voor genealogisch onderzoek) wordt melding gemaakt over Robat in Marokko, maar waarschijnlijk verslikt het ocr programma zich daar en gaat het om de stad Rabat.

Privacy bescherming.  In deze stamboom is privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen pas 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk zijn na 75 jaar openbaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Actuele adres-, telefoon- en e-mail gegevens worden uiteraard niet vermeld.

Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

Verantwoording / bronnen. Deze publicatie is o.a. samengesteld uit:

In de Nederlandse tak zal er dan ook voor het jaar 1900 niet veel ontbreken. Maar geboren, gehuwd en overleden in de 20/21e eeuw vertoont nog grote hiaten. Er zijn nog wel de nodige persoonskaarten CBG onderweg, dus die witte plekken zullen verminderen, maar helemaal weg dat lukt nooit.

Copyright © is er op het integraal overnemen van (delen van) deze stamboom. Lees de link.

Bronnen zijn aanwezig onder dit woord met deze kleur. Dat kan van alles zijn, bv. inschrijvingen in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters, inschrijvingen in de gemeentelijke burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes), krantenadvertenties, foto's, anectodes, etc. Kortom welke informatie dan ook om deze stamboom een beetje 'aan te kleden'.

Naamgeving  Bij inschrijvingen in de kerkarchieven en burgerlijke stand die voor het jaar 1940 zijn opgesteld valt op dat de (voor- en achter)namen niet altijd op dezelfde manier zijn gespeld. Want die namen (en plaatsen) werden door de priester/ambtenaar vaak fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangever(s) en/of getuige(n).
Erg prettig (tenminste voor genealogisch onderzoek...) is dat de naam Robat heel weinig voorkomt in Nederland (ca. 20 vermeldingen in de telefoongids van Nederland) en dat er tot nu toe geen verschillende schrijfwijzen gebruikt worden, even afgezien van een paar verkeerde transcripties (Rabat, Ribat, Robot en Robaz). Waarschijnlijk is iedereen in Nederland met deze achternaam familie van elkaar.

Verder onderzoek

 • Frankrijk. De kans dat het onderzoek terug in de tijd in Parijs in de mist terecht komt is vrij groot. Dit omdat de opstand van de Commune in 1871 (wiki) ertoe geleid heeft dat alle parochieregisters en alle registers van de Burgerlijke Stand vóór 1860 zijn verbrand. Het gaat om circa 8.000.000 akten, 35% daarvan heeft men kunnen reconstrueren uit ander archief materiaal en andere bronnen. Maar de belangrijkheid van de familie, d.w.z. het veel voorkomen in allerhande transacties van economische en politieke aard speelt hierbij een rol. Tot dusverre is niet gebleken dat de familie Robat hierin uitblonk en de kans dat ze veel in ander materiaal voorkomen is dan ook niet erg groot.  Bron Jeroen Robat.
  Verder graven in geneanet, wie weet is daar toch iets in te vinden wat van belang is.
 • België. De Burgerlijke Stand van Luik en Namen is al behoorlijk ontsloten, dus daar zal de komende tijd de nodige aandacht aan worden gegeven. Verder graven in geneanet, wie weet is daar toch iets in te vinden wat van belang is.
 • Nederland. Alle beschikbare persoonskaarten / -lijsten zijn ontvangen, dus die bron is opgedroogd. Dan zijn verdere gegevens afhankelijk van persoonlijke contacten [dus bellen / e-mailen en hopen op een positieve reactie (meestal wel, soms niet)] en familieleden die toevallig tegen deze stamboom 'aanlopen' en een e-mail sturen.

Raadsels

 • Jean Robat
  • op 28-08-1599 ondertrouwt in Amsterdam Jean Robat met Elizabeth Renard; bron Amsterdam ondertrouwregisters DTB 409 p.49
  • op 04-01-1603 ondertrouwt in Amsterdam Jean Robat (eerdere vrouw Elizabeth Renard) met Marie Hurte; bron Amsterdam ondertrouwregisters DTB 410 p.287
  • op 13-11-1622 wordt in Amsterdam de tweeling Elizabeth en Sijmon gedoopt in de Oude Waalse Kerk, vader Jan Robat, moeder Marie Hurte; bron Amsterdam doopregisters DTB 130 p.137.
 • bij wiewaswie.nl en openarch.nl is Louis Robat geregistreerd. Beetje verwarrend want in de akte staat 'Robaert', in de transcriptie staat 'Robat'.
 • Joannes Josephus Hubertus Robat wordt geboren op 03-01-1823 te Maastricht. Na zijn geboorte is er niets meer van hem te vinden.
 • onbekende Robat's

Leuk: zie Wilhelmus Cornelis Gerardus Robat. Zijn levenwandel is niet doorsnee. Hij is een voorhuwelijks kind, in Turkije getrouwd met een Egyptisch vrouw, op zee overleden in de 2e WO.

Laatste wijziging: 19 juli 2018  (dank aan Nel, Lilly, Nico, Sjaak, Willy, Marianne, Marjolijn, Cornelis, Yvonne, Nico, Natalie, Leeanne, Trudy, Berry, Erik, Hennie, Bernard, Michael, Chantal, George, Caroline, Gerla, Karin, Klaas, Eduard, Sandra, Erik, Paul, Yvonne, Edwin, Jeroen, Wim, Ron, Pascale)
Verbeteringen en/of aanvullingen ontvangen we graag en worden z.s.m. geplaatst.  Gerrit Speek.

Stamboom van de familie ROBAT

I.1    ROBAT [485], geboren circa 1700.
Gehuwd voor de kerk circa 1725 met N.N. [486],

(Het is nog niet met akten aangetoond dat Josef en Petrus inderdaad broers zijn.)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Josef [11] (zie II.1).
   2. m  Petrus (Petrus Carolus) [487] (zie II.3).

II.1    Josef ROBAT [11], geboren circa 1726, overleden voor 1801,

(Josef staat als vader vermeld in de overlijdensakte van zijn zoon Joseph (ca.1760-1834), zie daar bij de bronnen.)
(Op 05-05-1801 is zijn vrouw Maria Helena getuige bij de doop van hun kleinkind Maria Sibille, zie bij Maria Sibille bij de bronnen. Maria Helena staat dan vermeld als weduwe.)
(In de indexen-overlijden Maastricht 1796-1802 is het overlijden van Josef niet te vinden.)
(Josef is de stamvader van de Nederlandse Robat's.)

, zoon van ROBAT [485] (zie I.1) en N.N. [486].
Gehuwd voor de kerk op 23-11-1756 te Sint Hubert, Luik, België (RK) (getuige(n): Nicolaus van der Moers en Maria Elizabeth Bia) met Maria Helena PETERS (Pieters, Kips) [12], geboren circa 1726 te Aken, Duitsland, overleden op 28-05-1814 te Maastricht, bronnen

(Op 05-05-1801 is Maria Helena getuige bij de doop van haar kleinkind Maria Sibille. Ze is dan 72 jaar oud, weduwe en woont in de "rue du pont a Wiek". Haar geboortejaar zou dan 1729 zijn. In haar overlijdensakte in 1818 staat dat ze 88 jaar oud is. Haar geboortejaar zou dan 1726 zijn.)
(Haar zoon Joseph (54 jaar oud, hoedenmaker, wonend in Maastricht) is samen met Mathias Joch (60 jaar oud, hoedenmaker, wonend in Maastricht, waarschijnlijk een zwager van Joseph) de aangever van haar overlijden.)

, dochter van Frederic PETERS [251] en Helene WENT [252].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Henricus Josephus (Joseph, Joseph Henrij, Joannis Henrici Josephi, Hendrik Joseph, Jan Hendrik Joseph; Ribat) [14] (zie III.1).

II.3    Petrus ROBAT (Petrus Carolus) [487], gedoopt (RK) circa 1726 te St.Jacques des Bouchers, Parijs, Frankrijk, overleden na 1789, bronnen

(De nakomelingen van Petrus Carolus blijven in Luik.)

, zoon van ROBAT [485] (zie I.1) en N.N. [486].
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-11-1753 te Madeleine, Notre Dame des Fonts, Luik, België (RK) (getuige(n): Johannes Steck en Henricus Aegidius Lokart) met Maria Francisca ROTTÉE (Rotez, Rottez, Rothée, Roté, Rotté, Rotres) [587], overleden op 30-08-1769 te Luik, België, begraven te Notre Dame des Fonts, Luik, België, bronnen,

(Maria Francisca is weduwe bij dit huwelijk.)

Gehuwd voor de kerk (2) op 07-01-1770 te Notre Dame des Fonts, Luik, België (RK) (getuige(n): Michael Renard en Lambertus van der Berg en Maria Barbara Renard) met Beatrix BROUNE [594], gedoopt (RK) te parochie van Sint Johannis Baptist, Luik, België, overleden na 1780.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Petrus Franciscus (Eustachius Franciscus, Francois Eustache) [588] (zie III.3).
   2. v  Maria Antonia [589], gedoopt (RK) op 14-06-1757 te Sint Magdalena, Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): Jacobus Lebrun en Maria Pierte (Piette)), bronnen.
   3. m  Georgius Petrus [590], gedoopt (RK) op 02-08-1761 te Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): Georgius Defrance en Anna Margarita Gissar (?)), bronnen.
   4. m  Deodatus [591], gedoopt (RK) op 15-02-1763 te Sint Magdalena, Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): Engelbertus Ramou en Maria Johanna Nizet, echtg. v. Johannes Caro), bronnen.
   5. m  Petrus Carolus [592], gedoopt (RK) op 01-02-1767 te Sint Magdalena, Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): de heer Gerardus Servadou en mevrouw Maria Zezimbrouik, echtgenote van de heer Jacobus Pierard), bronnen.
   6. m  l.l. [593], geboren op 30-08-1769 te Luik, België, overleden op 30-08-1769 te Luik, België, 0 dagen oud, begraven te Notre Dame des Fonts, Luik, België, bronnen

(In de akte staat in de marge tussen twee x het woord 'chirurgo' hetgeen er op duidt dat het kind met een chirurgische ingreep gehaald is.)


III.1    Johannes Henricus Josephus ROBAT (Joseph, Joseph Henrij, Joannis Henrici Josephi, Hendrik Joseph, Jan Hendrik Joseph; Ribat) [14], chapelier / hoedenmaker (1798,1801,1813), gedoopt (RK) op 19-01-1760 te Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): Johannes Henricus Bia en Beatrix Robat met de naam Maria Anna Feit), overleden op 14-07-1834 te Maastricht op 74-jarige leeftijd, bronnen

(In 1801 en 1803 woont hij in Maastricht in 'rue du pont a Wiek'.)
(Op 03 januari 1823 is hij getuige bij de aangifte van de geboorte van zijn kleinzoon Joannes Josephus Hubertus.)

, zoon van Josef ROBAT [11] (zie II.1) en Maria Helena PETERS (Pieters, Kips) [12].
Gehuwd voor de kerk circa 1785 met Catharina Elisabeth JOCH (Jock, Goch, Gogh) [15], geboren circa 1760 te Eschweiler, overleden op 24-06-1817 te Maastricht, bronnen, dochter van Theodorus JOCH [24] en Eva STOFFELS [25].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Helena Christina [586], geboren circa 1787 te Eschweiler, Groothertogdom van den NederRijn, overleden op 14-07-1849 te Maastricht, bronnen

(In haar overlijdensakte staat de achternaam 'Robat'. In wiewaswie geregistreerd als 'Ribat'.)
(Zie de bronnen: een Helena Christina Robat, 28 jaar oud in 1814, dus geboren rond 1786, woont in 1814 in Maastricht. Na een ongelukkige val in een waterput is zij gedeeltelijk verlamd, maar geneest na bezoeken aan het Maria bedevaartoord Virga Jesse te Hasselt. Voor- en achternaam volledig gelijk, geboortejaar gelijk. Dat moet haast wel dezelfde persoon zijn.)
(In haar overlijdensakte staat 'ongehuwd'. Aangever van haar overlijden is o.a. Gregorius Lambertus, haar jongere broer.)

   2. m  Mattheus Josephus Hubertus [248], gedoopt (RK) op 05-11-1788 te Maastricht, St.Martinus (getuige(n): Matthei Joch et Maria Ada Meijssen), bronnen

(Na zijn doop er is niets meer van hem te vinden.)

   3. m  Arnoldus Josephus Nicolaus [125], Fusilier a la soixante seizieme cohorte quatrieme compagnie du premier Ban de la Garde nationale, gedoopt (RK) op 06-12-1789 te Maastricht, St.Martinus (getuige(n): Arnoldus Gouders et Anna Maria Ceusen), overleden op 02-10-1812 te Den Haag, militair hospital op 22-jarige leeftijd, bronnen

(Bij wiewaswie staat hij bij zijn overlijden geregistreerd als 'Joseph Nicolas', die naam staat ook in zijn overlijdensakte.)

   4. m  Gregorius Lambertus (Grégoire Lambert) [121], hoedenmaker (1813), melkboer (1849,1850,1855), gedoopt (RK) op 12-03-1792 te Maastricht, St.Martinus (getuige(n): Lamb. Guffels et Anna Cath. Boers), overleden op 26-04-1855 te Maastricht op 63-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 16-09-1813 te Maastricht met Elisabeth Jochems NUTTES [122], 23 jaar oud, geboren op 14-04-1790 te Harlingen, overleden op 10-07-1849 te Maastricht op 59-jarige leeftijd, dochter van Jochem NUTTES [123] en Grietje JANS [124],

(In wiewaswie zijn geen kinderen gevonden van dit echtpaar.)

Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 04-07-1850 te Maastricht met Anna Catharina TRIBELS [131], 37 jaar oud, dienstmeid (1850), geboren op 25-06-1813 te Meerssen (LI), overleden op 14-04-1882 te Maastricht op 68-jarige leeftijd, dochter van Andreas Josephus TRIBELS [132] en Maria Agnes HERMANS [133],

(In wiewaswie zijn geen kinderen gevonden van dit echtpaar.)

   5. v  Maria Gertrudis [120], gedoopt (RK) op 27-05-1794 te Maastricht, St.Martinus (getuige(n): Gerardus Josephus Meesen et Gertrudis Knops), overleden op 29-08-1803 te Maastricht op 9-jarige leeftijd, bronnen.
   6. m  Jean Baptist (Jan Baptiste) [16] (zie IV.8).
   7. v  Marie Elisabethe [118], geboren op 23-10-1798 te Maastricht, overleden op 20-07-1801 te Maastricht op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   8. v  Marie Sibille [119], geboren op 05-05-1801 te Maastricht, bronnen

(Na haar geboorte is er niets meer van haar te vinden.)


III.3    Petrus Franciscus ROBAT (Eustachius Franciscus, Francois Eustache) [588], gedoopt (RK) 03-00-1755 te Sint Magdalena, Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): Johannes Steck en Maria Catharina Steck), bronnen, zoon van Petrus ROBAT (Petrus Carolus) [487] (zie II.3) en Maria Francisca ROTTÉE (Rotez, Rottez, Rothée, Roté, Rotté, Rotres) [587].
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1778 te Capucijnerkerk, Luik, België (RK) met Maria Joseph PORTEMANT [595], overleden op 13-05-1785 te Luik, België, begraven te Sint Magdalena, Notre Dame des Fonts, Luik, België, bronnen.
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1785 te Capucijnerkerk, Sint Magdalena, Notre Dame des Fonts, Luik, België (RK) met Odile CORBUSIER (Aily, Ailid, Odilia, Odilla) [392], overleden voor 1855.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Beatrix Carolina [596], gedoopt (RK) op 24-01-1780 te Sint Magdalena, Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): Petrus Carolus Robat en Beatrix Brone).
   2. m  Johannes Baptist [597], gedoopt (RK) op 22-02-1781 te Sint Aldegondis, Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): Johannes Baptist Portemant en Anna Maria Portemant).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Maria Francisca Lambertina [391], gedoopt (RK) op 28-03-1786 te Sint Magdalene, Notre Dames des Fonts, Luik, België (getuige(n): Lambertus Guivart en Maria Agneta Guivart).
   4. m  Franciscus Josephus (Francois Joseph) [459] (zie IV.16).
   5. m  Thomas Joseph [598], gedoopt (RK) op 25-01-1791 te Sint Magdalena, Notre Dames des Fonts, Luik, België (getuige(n): de heer Thomas Doutrepont en mevrouw Barbara Corbusier).
   6. v  Maria Barbara (Marie Barbe) [393], gedoopt (RK) op 10-09-1794 te Sint Magdalena, Notre Dames des Fonts, Luik, België (getuige(n): de heer Thomas Doutrepont en mevrouw Barbara Corbusier), overleden op 14-12-1807 te Luik op 13-jarige leeftijd, bronnen.
   7. v  Maria Adilis (Marie Adele, Marie Idile) [457], geboren op 16-07-1796 te Luik, gedoopt (RK) op 16-07-1796 te Sint Magdalena, Notre Dame des Fonts, Luik, België (getuige(n): Th. D'Outrepont en B. Corbesier), overleden op 10-09-1855 te Luik op 59-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-06-1831 te Luik met Martin DEROUAR [458].

IV.8    Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) [16], dienstknecht (1823), geëmployeerd bij de stedelijke belastingen (1824), onderbrigadier der douanen (1837), ontvanger der belastingen (1841), brigadier der douane (1843), commies der eerste klasse van de Rijks Belastingen (1849,1853), rijks ambtenaar der eerste klasse (1851), geboren op 02-09-1796 te Maastricht, overleden op 12-06-1854 te Schinveld op 57-jarige leeftijd, bronnen

(Jean Baptist werkte het grootste deel van zijn leven als ambtenaar bij de douane en de belastingen. Misschien / waarschijnlijk daarom is hij nog al eens verhuisd. Achtereenvolgens woonde hij (bron: geboorteakten van zijn kinderen): 1823-1824 Maastricht; 1938 Oirsbeek; 1840 Weert; 1841-1844 Afferden, gem. Bergen (LI); 1847 Wessem; 1849-1853 Schinveld.)

, zoon van Johannes Henricus Josephus ROBAT (Joseph, Joseph Henrij, Joannis Henrici Josephi, Hendrik Joseph, Jan Hendrik Joseph; Ribat) [14] (zie III.1) en Catharina Elisabeth JOCH (Jock, Goch, Gogh) [15].
Gehuwd (1) circa 1820 met Maria Catharina GABRIEL [128], geboren circa 1796 te Aken, Duitsland, overleden op 12-04-1837 te Oirsbeek, bronnen, dochter van Joseph Peter GABRIEL [187] en Marie Catherine SCHERREN [188].
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 29-06-1837 te Oirsbeek met Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings) [17], geboren circa 1815 te Manheim, Pruissen, overleden op 13-07-1855 te Schinveld, bronnen, dochter van Mathias KONINGS [26] en Maria Louisa KITZELN [27],

(Vader Jean Baptist overlijdt in 1854 en moeder Maria Elisabeth Konings in 1855. In 1855 is het oudste kind 17 jaar en de jongste 2 jaar. De kinderen komen dus onder voogdij te staan en voogd J.J. Knoken, commies bij 's Rijks Belastingen te Schinveld, krijgt daarvoor in 1856 een toelage van ƒ 116. Zie bij Jean Baptist de 'bronnen', onderaan de pagina.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Joannes Josephus Hubertus [129], geboren op 03-01-1823 te Maastricht, bronnen

(Zijn opa Hendrik Joseph (1760-1834) is mede getuige bij de aangifte van deze geboorte.)
(Bijzonder irritant, maar na de geboorte is er geen spoor meer van hem te vinden. Niet in wiewaswie, niet bij de overlijdens in het Regionaal Historisch Centrum Limburg, niet bij allelimburgers.)

   2. m  Jacobus Josephus Hubertus [130], geboren op 10-05-1824 te Maastricht, overleden op 07-04-1886 te Schiedam op 61-jarige leeftijd, bronnen

(In de familieadvertenties bij het CBG zijn in het Algemeen Politieblad acht advertenties van hem te vinden. Beginnende bij dat hij benoemd is tot rijksveldwachter 3de klasse op eene jaarwedde van f 375, gepensioneerd adjudant-onderofficier van het Oost-Indisch leger, te Maastricht, standplaats Numansdorp. De andere zeven advertenties gaan allemaal over de rijksveldwachter Robat in 's Gravendeel.)
(Bron 'KNIL stamboek 1848-1862'. Op den 17 October 1848 overgenomen als Sergeant van het 7 Regiment Infanterie. Geëmb (geëmbarkeerd) te Hvsluis (Hellevoetsluis) aan boord van het schip Hendrika den 27 Novb. 1848. Gedeb (gedebarkeerd) te Bata (Batavia) den 4 Apl 1849 en geplaatst bij het 4 Bat. Inf. Bij het 7 Regiment Infanterie op den 1 Augustus 1842 vrijwillg geengageerd als soldaat voor den tijd van zes jaren en twee maanden voor handgeld toegestaan Twintig Guldens. Korporaal den 16 Julij 1844. Den 18 Julij 1844 in de tweede klasse van het schijfschieten. Den 14 April 1846 in de 1 of hoogste klasse van het schijfschieten. Sergeant den 10 Maart 1848. Op den 13 maart 1848 gereengageerd voor den tijd van zes jaren zonder handgeld ingaand den 1 Augustus 1848. Op den 17 October 1848 overgegaan als Sergeant bij het Koloniaal Werf Depot ? een nieuwe verbintenis te ? voor den tijd van zes jaar ... ... den dag van inscheping naar de overzesche bezittingen ... schrijving van het MvO dd 11 October 1848 ... Personeel Nr. 45 B.)
(Lees de bronnen (bevolkingsregister Maastricht 1860-1880): op 27-08-1862 vestigt hij zich in de gemeente Maastricht, komend uit Batavia, Java als gepensioneerd Adj Onderoff O.I. Leger, hij is niet gehuwd. Hij wordt uitgeschreven uit Maastricht op 21-03-1864 naar Nieuw Sluis.)
(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   3. m  Godefridus Joannes Hubertus [277], militair: tamboerijn, geboren op 10-12-1830 te Hasselt, Limburg, België, overleden op 15-06-1856 te Weltevreden, Batavia op 25-jarige leeftijd, bronnen

(Volgens het 'KNIL stamboek 1855-1856' is hij geboren in 'Hasselt Limburg', zie bronnen.)
(In Familysearch (via zoekakten.nl) is hij in Hasselt, België inderdaad te vinden, maar alleen in de Tafels Geboorten, zie bronnen. Van de jaren rondom 1830 ontbreken helaas de geboorteakten.)
(Bron 'KNIL stamboek' 1855-1856: Bij het 5 Reg: Inf: aangenomen als vrijwiller. ? der G.O. van de 27 Decb: 1841. Afd. Pers. ?6? met een engagement voor den tijd van 10 jaren. Zonder handgeld den 7 Julij 1846. Met paspoort, uit hoofde van te kleine gestalte (1 el, 3 palmen, 5 duimen, 3 strepen = 1 meter 35.3) en verhouding tot zijne leeftijd. den 11 Janu 1849. Bij het 5 Reg: Inft: op den 29 Julij 1849, vrijwillig geengageerd als tamboerijn voor den tijd van acht jaren zonder handgeld. Op den 6 Septb. 1855 overgegaan als soldaat bij het koloniaal werf Depot, met een nieuwe verbintenis voor den tijd van zes jaren met f 40 premie, te rekenen en te gaan met den dag van inschrijving naar de overzesche bezittingen antw: van het M.v.O. dd. 30 Aug: 1855 Nr. 16 B.)

Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Willem Frans Hubert [28] (zie V.4).
   5. v  Maria Theresia Josephina [134], geboren op 02-04-1840 te Weert, overleden op 23-06-1911 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, bronnen

(Lees de bronnen (bevolkingsregister Maastricht 1860-1880): op 18-12-1863 vestigt zij zich in de gemeente Maastricht, komend uit Aken, zij is dan niet gehuwd. Ze wordt uitgeschreven uit Maastricht op 23-03-1864 naar Dordrecht.)

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1869 te Rotterdam met Petrus Arnoldus INGENBOUDT [135], 37 jaar oud, geboren op 21-05-1831 te Ubbergen, overleden op 29-09-1915 te Wageningen op 84-jarige leeftijd,

(Petrus Arnoldus was eerder getrouwd (1867) met Magdalena Bitzer (1828-1868).)

, zoon van Wilhelmus INGENBOUDT [136] en Wilhelmina DOORMANS [137],

(In wiewaswie en twee Bevolkings Registers van Rotterdam zijn geen kinderen van dit echtpaar te vinden. Wel een pleegzoon: Johan van Baren, geboren op 21-04-1875 te Delfshaven.)

   6. v  Maria Agnes Elizabeth [138] (zie V.9).
   7. m  Johannes Egidius Hubertus [18] (zie V.10).
   8. m  Christiaan Josephus Hubertus [29] (zie V.12).
   9. v  Anna Digna Hubertina [142] (zie V.15).
   10. v  Cornelia Antonetta Hubertina [161] (zie V.17).
   11. v  Johanna Hubertina Elisabeth [185], geboren op 05-08-1851 te Schinveld, bronnen

(Haar voogd, commies bij 's Rijks Belastingen te Schinveld, krijgt in 1856 een toelage waarin Johanna Hubertina Elisabeth ook wordt genoemd. Zie de bronnen bij haar vader.)
(Merkwaardig: na 1856 is er niets meer van haar te vinden.)

   12. v  Maria Gertruid Hubertina [186] (zie V.20).

IV.16    Franciscus Josephus ROBAT (Francois Joseph) [459], geboren op 08-09-1789 te Luik, gedoopt (RK) op 08-09-1789 te Sint Maria Magdalena, Notre Dames des Fonts, Luik, België (getuige(n): de heer Josephus Selier en mevrouw Anna Verheijden), overleden op 06-09-1857 te Luik op 67-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Petrus Franciscus ROBAT (Eustachius Franciscus, Francois Eustache) [588] (zie III.3) en Odile CORBUSIER (Aily, Ailid, Odilia, Odilla) [392].
Gehuwd (1) circa 1813 met Catherine Josephe FRANCK [738].
Gehuwd (2) circa 1815 met Marie Therese LINDE [460].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jean Guilleaume [739], geboren op 07-12-1816 te Luik, bronnen.

V.4    Willem Frans Hubert ROBAT [28], ambtenaar (1865), commies (1866,1868,1873,1874), rijksambtenaar (1871,1874,1877,1888), belastingambtenaar, geboren op 21-04-1838 te Oirsbeek, overleden op 17-06-1901 te Den Haag op 63-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn geboorteakte staat 'Willem Frans Hubert'. Die akte staat in wiewaswie vermeld als 'Frans Willem Hubert'.)

, zoon van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) [16] (zie IV.8) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings) [17].
Ondertrouwd 00-09-1865 te Arnhem, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-10-1865 te Arnhem met Geertruida van INGEN [78], 28 jaar oud, dienstbode (1865), geboren op 23-03-1837 te Arnhem, overleden op 10-02-1922 te Roosendaal en Nispen op 84-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van INGEN [79] en Mechtildis JANSEN [80].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mathilda Jacoba Geertruida Wilhelmina [81], geboren op 29-07-1866 te Oud-Beijerland, overleden op 27-04-1874 te Oud-Beijerland op 7-jarige leeftijd, bronnen.
   2. m  l.l. [292], geboren op 01-08-1866 te Oud-Beijerland, overleden op 01-08-1866 te Oud-Beijerland, 0 dagen oud, bronnen

(Opvallend: geboren drie dagen na zijn zusje. Daar is iets niet goed gegaan tijdens de geboorte van die tweeling.)

   3. v  Antoinetta Maria Elisabeth (Zuster Maria Aza) [82], geboren op 25-04-1868 te Oud-Beijerland, overleden op 25-08-1927 te Schiedam op 59-jarige leeftijd, bronnen

(Check bronnen: In Den Helder staat ze van 1897-1904 ingeschreven in de 'bewaarschool - weeshuis - diaconiehuis; beroep onderwijzeres; vorige woonplaats is Schiedam; in 1904 vertrekt ze naar Nijmegen. In Rotterdam wordt ze ingeschreven in 1908, komend vanuit Nijmegen; beroep geestel.zuster; ze vertrekt in 1919 naar Amsterdam.)
(In haar overlijdensakte staat geen echtgenoot vermeld.)

   4. v  Agnes Francisca Hubertina [83] (zie VI.5).
   5. m  Wilhelmus Johannes Baptiste [84] (zie VI.7).
   6. m  Jacobus Hendrikus Dignus [85], geboren op 16-09-1874 te Oud-Beijerland, overleden, bronnen

(Zijn persoonskaart is wel aangevraagd, maar niet ontvangen. Dus waarschijnlijk overleden voor 1939. Maar dat overlijden is nog niet gevonden.)

   7. m  Johannes Ignatius Marie [86], geboren op 26-07-1877 te Schiedam, overleden op 26-06-1937 te Den Haag op 59-jarige leeftijd, bronnen

(Hij staat vermeld in het Jaarboekje Ambtenaren Belastingdienst 1910.)

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-09-1904 te Etten-Leur met Johanna NOOIJENS [214], 23 jaar oud, geboren op 06-02-1881 te Etten-Leur, overleden op 22-01-1942 te Etten-Leur op 60-jarige leeftijd, dochter van Jan NOOIJENS [215] en Adriana DIELEMANS [216],

(Nog geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)

   8. v  Mathilda Antonia Geertruida Wilhelmina [87], geboren op 25-01-1880 te Schiedam, overleden op 26-10-1880 te Schiedam, 275 dagen oud, bronnen.

V.9    Maria Agnes Elizabeth ROBAT [138], geboren op 07-09-1841 te Afferden, gem.Bergen (LI), overleden op 27-03-1894 te Schiedam op 52-jarige leeftijd, bronnen

(Lees de bronnen (bevolkingsregister Maastricht 1860-1880): Ze wordt uitgeschreven uit Maastricht op 21-02-1864 naar Grave, ze is dan ongehuwd.)

, dochter van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) [16] (zie IV.8) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings) [17].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-08-1869 te Rotterdam met Johannes JOCKER [139], 29 jaar oud, magazijnmeester (1876), opzichter kaarsenfabriek, geboren op 29-05-1840 te Rotterdam, overleden op 30-03-1905 te Schiedam op 64-jarige leeftijd, zoon van Johannes JOCKER [140] en Catharina HULTERS [141].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Catharina Jacoba [205], geboren op 11-06-1870 te Schiedam.
   2. v  Antoinette Wilhelmina Digna Maria [164], geboren op 09-10-1871 te Schiedam.
   3. v  Elizabeth Geertruida Maria [151], geboren op 15-01-1874 te Schiedam, overleden op 03-02-1927 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd.
   4. m  Johannes Hubertus Josephus [206], geboren op 02-01-1876 te Schiedam.
   5. v  Josephina Petronella Elizabeth Maria [155], geboren op 05-09-1876 te Schiedam.
   6. m  Hubertus Gerardus Marie [207], geboren op 05-08-1879 te Schiedam.
   7. m  Adrianus Gijsbertus Marius [208], geboren op 26-04-1881 te Schiedam.
   8. m  Joseph Thomas Marie [209], geboren op 03-12-1883 te Schiedam.
   9. v  Agnes Josephina Maria [210], geboren op 05-01-1886 te Schiedam.

V.10    Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18], kleermaker (1873,1876,1877,1900), geboren op 22-03-1843 te Bergen (LI), overleden op 11-10-1911 te Arnhem op 68-jarige leeftijd, begraven op 14-10-1911 te Arnhem, R.K. kerkhof, bronnen, zoon van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) [16] (zie IV.8) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings) [17].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-09-1870 te Arnhem met Cornelia WAGENAAR [19], 29 jaar oud, geboren op 03-06-1841 te Arnhem, overleden op 08-12-1923 te Utrecht op 82-jarige leeftijd, begraven op 13-12-1923 te Utrecht, R.K. kerkhof, bronnen

, dochter van Johannes WAGENAAR [30] en Henrica Jacoba van REEKEN [31].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hubertus Christiaan [34] (zie VI.22).
   2. v  Henriette Jacoba [39], geboren op 07-04-1872 te Arnhem, overleden op 16-08-1873 te Arnhem op 1-jarige leeftijd, bronnen

(Zowel bij Familysearch als bij Geldersarchief ontbreekt precies die ene bladzijde van de geboorteakten.)

   3. v  Agnes Maria Elisabeth [37], geboren op 28-09-1873 te Arnhem, overleden op 23-02-1874 te Arnhem, 148 dagen oud, bronnen.
   4. v  Henriette Cornelia [35] (zie VI.28).
   5. m  Jacobus Josephus Hubertus (Sjaak) [20] (zie VI.29).
   6. m  Wilhelmus Franciscus Hubertus [22] (zie VI.31).
   7. v  Cornelia Geertruida [33] (zie VI.34).
   8. m  Hubertus Johannes Baptiste (Huub) [36] (zie VI.35).
   9. m  Bernardus Hubertus [38] (zie VI.37).
   10. m  Frederik Thomas Cornelis [40] (zie VI.39).

V.12    Christiaan Josephus Hubertus ROBAT [29], smid (1873,1877,1880,1881,1885), gepensioneerd militair, geboren op 24-03-1844 te Bergen (LI), overleden op 14-03-1888 te Nijmegen op 43-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) [16] (zie IV.8) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings) [17].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-12-1872 te Arnhem met Catharina WAGENAAR [32], 26 jaar oud, geboren op 02-05-1846 te Arnhem, overleden op 18-06-1907 te Nijmegen op 61-jarige leeftijd, dochter van Johannes WAGENAAR [30] en Henrica Jacoba van REEKEN [31].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Josephina Maria Elisabeth [46], geboren op 12-10-1873 te Arnhem, overleden, bronnen

(Persoonskaart wel aangevraagd, maar niet ontvangen. Dus waarschijnlijk overleden voor 1939. Maar haar overlijden is nog nergens gevonden.)

   2. v  Agnes Jacqueline Catharina Jacoba [45] (zie VI.43).
   3. v  l.l. [48], geboren op 17-01-1877 te Arnhem, overleden op 17-01-1877 te Arnhem, 0 dagen oud, bronnen.
   4. m  Petrus Josephus Johannes Hubertus [43] (zie VI.45).
   5. m  Johannes Cornelis Hubertus Marius [49] (zie VI.48).
   6. m  l.l. [291], geboren op 01-08-1885 te Nijmegen, overleden op 01-08-1885 te Nijmegen, 0 dagen oud, bronnen.
   7. m  Arnoldus Antonius Hubertus [288], sigarenmaker (1904), geboren op 09-06-1887 te Nijmegen, overleden op 25-08-1904 te Nijmegen op 17-jarige leeftijd, bronnen.

V.15    Anna Digna Hubertina ROBAT [142], geboren op 15-02-1847 te Wessem, overleden op 30-07-1892 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd, bronnen

(Het kostte een paar uur zoeken voor haar overlijden gevonden was, in de overlijdensakte staat wel 'Robat', maar in wiewaswie staat dat geregistreerd onder de achternaam 'Robot'. Bij de geboorte van haar eerste kind staat Anna Digna Hubertina geregistreerd als 'Robaz', in de geboorteakte staat wel 'Robat'.)

, dochter van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) [16] (zie IV.8) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings) [17].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-01-1877 te Rotterdam met Gijsbertus Adrianus van DUSSELDORP [143], 31 jaar oud, timmerman (1920), geboren op 16-06-1845 te IJsselmonde, overleden op 10-01-1920 te Poortugaal op 74-jarige leeftijd, zoon van Wouter van DUSSELDORP [144] en Catharina HELL [145].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Maria Johanna [402], kloosterzuster, geboren op 21-02-1878 te Rotterdam, overleden op 08-02-1961 te Maastricht op 82-jarige leeftijd.
   2. v  Josephina Maria Elizabeth [146], geboren op 17-08-1879 te Rotterdam, overleden op 24-06-1880 te Rotterdam, 312 dagen oud.
   3.   l.l. [574], geboren op 14-09-1881 te Rotterdam, overleden op 14-09-1881 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   4. v  Josephina Maria Wilhelmina [147], geboren op 29-10-1882 te Rotterdam, overleden op 23-10-1951 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
   5. v  Agnes Maria Elizabeth [148], geboren op 16-01-1886 te Rotterdam, overleden op 18-01-1886 te Rotterdam, 2 dagen oud.
   6. v  l.l. [575], geboren op 12-10-1886 te Rotterdam, overleden op 12-10-1886 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   7. v  l.l. [576], geboren op 27-06-1888 te Rotterdam, overleden op 27-06-1888 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   8. m  l.l. [577], geboren op 21-03-1890 te Rotterdam, overleden op 21-03-1890 te Rotterdam, 0 dagen oud.

V.17    Cornelia Antonetta Hubertina ROBAT [161], geboren op 30-09-1849 te Schinveld, overleden op 25-06-1915 te Schiedam op 65-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) [16] (zie IV.8) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings) [17].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-05-1875 te Schiedam met Arnoldus Maria DALMEIJER [165], 23 jaar oud, geboren op 07-05-1852 te Schiedam, overleden op 30-01-1932 te Schiedam op 79-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Coenradus DALMEIJER [211] en Adiana Johanna MULDER [212].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriana Johanna Maria Josephina [313], geboren op 22-02-1876 te Schiedam.
   2. m  Johannes Jacobus Marinus [314], geboren op 09-08-1877 te Schiedam.
   3. v  Catharina Gerardina Elisabeth [315], geboren op 15-10-1879 te Schiedam.
   4. v  Elisabeth Geertruida Wilhelmina [316], geboren op 23-12-1881 te Schiedam.
   5. v  Catharina Adriana Maria [317], geboren op 13-11-1883 te Schiedam.
   6. m  Wilhelmus Gerardus Arnoldus [318], geboren op 29-03-1886 te Schiedam.
   7. m  Gerardus Coenradus Willebrordus [319], geboren op 07-11-1891 te Schiedam.

V.20    Maria Gertruid Hubertina ROBAT [186], geboren op 08-09-1853 te Schinveld, overleden op 25-10-1886 te Schiedam op 33-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) [16] (zie IV.8) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings) [17].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-09-1877 te Schiedam met Thomas Joannes Henricus COLLIGNON [217], 25 jaar oud, koperslager, geboren op 21-10-1851 te Schiedam, overleden op 11-05-1944 te Schiedam op 92-jarige leeftijd, zoon van Thomas Johannes Hendricus COLLIGNON [222] en Johanna Catharina BRINKMAN [223].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas Joannes Henricus [320], geboren op 19-12-1877 te Schiedam.
   2. m  Jacobus Josephus Johannes Baptist [321], geboren op 21-12-1878 te Schiedam.
   3. m  Thomas Johannes Henricus [322], geboren op 15-05-1880 te Schiedam.
   4. m  Petrus Wilhelmus Marie [323], geboren op 12-08-1881 te Schiedam.
   5. v  Maria Johanna [324], geboren op 31-03-1883 te Schiedam.
   6. v  Anna Digna Hubertina [325], geboren op 03-07-1885 te Schiedam.

VI.5    Agnes Francisca Hubertina ROBAT [83], geboren op 15-03-1871 te Oud-Beijerland, overleden op 17-04-1916 te Amsterdam op 45-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Willem Frans Hubert ROBAT [28] (zie V.4) en Geertruida van INGEN [78], dienstbode (1865).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 02-06-1897 te Rotterdam, gescheiden na 10 jaar op 18-10-1907 te Rotterdam van Willem van der NOORDT [152], geboren op 18-12-1865 te Rotterdam, overleden op 03-12-1942 te Den Haag op 76-jarige leeftijd,

(Het eerste huwelijk (07-11-1888, Rotterdam) van Willem was met Jozina Seldenthuis. Het tweede huwelijk (02-06-1897, Rotterdam) met Agnes Robat. Het derde huwelijk (10-05-1916, Den Haag) was met Jeltje Brijker.)

, zoon van Johannes van der NOORDT [153] en Elizabeth TULLING [154].
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 31-12-1908 te Amsterdam met Antoine Joseph CAZIER [181], 38 jaar oud, winkelbediende (1908), geboren op 15-11-1870 te Leuven, België, overleden op 17-09-1951 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd,

(Antoine is weduwnaar van Guilielmine Charlotte Angeline Sterckmans. Op 27-05-1920 is Antoine weduwnaar van Agnes Robat en trouwt opnieuw.)

, zoon van Jean Baptist CAZIER [257] en Jeanne Marie Colette DECKERSCH [258].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  n.n. [356], geboren op 09-02-1898 te Rotterdam, overleden op 09-02-1898 te Rotterdam, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Jean Hijacinth Gérard Marie [357], geboren te Amsterdam.

VI.7    Wilhelmus Johannes Baptiste ROBAT [84], loswerkman (1906), fabrieksarbeider (1910), winkelier, geboren op 10-01-1873 te Oud-Beijerland, overleden op 07-03-1942 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd, bronnen

(Check: www.ellisislandrecords.org. Wilhelmus Johannes Baptiste is in 1917, 1919 en 1920 3x in Ellis Island geregistreerd, resp. met de schepen 'Amsteldyk', 'Hurona' en 'New York'.)

, zoon van Willem Frans Hubert ROBAT [28] (zie V.4) en Geertruida van INGEN [78], dienstbode (1865).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-04-1906 te Rotterdam met Cornelia BURGER [149], 36 jaar oud, geboren op 04-05-1869 te Schiedam, overleden op 08-03-1931 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd, dochter van Johannes BURGER [157] en Cornelia HARSING [158].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Cornelis Gerardus (Willem) [150] (zie VII.3).
   2. m  Johannes Jacobus Antonius [156] (zie VII.6).
   3. v  Geertruda Antoinette Maria [159] (zie VII.9).
   4. v  Antoinette Maria Elisabeth [160], geboren op 04-07-1910 te Rotterdam, overleden op 12-12-1910 te Rotterdam, 161 dagen oud, bronnen.

VI.22    Johannes Hubertus Christiaan ROBAT [34], kleermaker (1893,1894,1895,1897,1900,1901,1920), geboren op 12-03-1871 te Arnhem, overleden op 24-11-1931 te Arnhem op 60-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18] (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR [19].
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-10-1892 te Arnhem met Engelina Catharina ROEST [51], 19 jaar oud, geboren op 22-02-1873 te Arnhem, overleden op 07-09-1917 te Arnhem op 44-jarige leeftijd, dochter van Bartholomeus ROEST [233] en Johanna TOMASSEN [234].
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 27-10-1920 te Arnhem met Antoinetta Maria GRIJSEELS [63], 46 jaar oud, geboren op 01-07-1874 te Amsterdam, overleden op 24-06-1961 te Maastricht op 86-jarige leeftijd, dochter van Constantinus Adrianus Josephus Johannes Balthazar GRIJSEELS [64] en Catharina Petronella HENKENS [65].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Cornelia Johanna [56] (zie VII.12).
   2. v  Johanna Maria Theodora [54] (zie VII.14).
   3. v  Engelina Henriette [55], geboren op 13-10-1895 te Arnhem, overleden op 22-03-1965 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-11-1921 te Arnhem met Hendrikus Gerhardus REGTERING [90], 30 jaar oud, geboren op 24-05-1891 te Rheden, overleden op 01-09-1954 te Amersfoort op 63-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus REGTERING [220] en Everdina UIJTTENBOGAART [221].
   4. v  Geertruida Sophia [91] (zie VII.18).
   5. v  Henriette Cornelia [53], geboren op 23-01-1900 te Arnhem, overleden op 16-04-1958 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-11-1921 te Arnhem met Antonius Johannes van LINT [89], 29 jaar oud, handelsreiziger (1921), vertegenwoordiger, geboren op 09-10-1892 te Rotterdam, overleden op 16-09-1959 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd,

(Op zijn persoonskaart staan geen kinderen vermeld.)

, zoon van Johannes Jacobus van LINT [239] en Johanna Cornelia van STEENBEEK [240].
   6. m  Johannes Bernardus [52] (zie VII.21).

VI.28    Henriette Cornelia ROBAT [35], geboren op 02-04-1875 te Arnhem, overleden op 28-08-1943 te Utrecht op 68-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1943 te Utrecht, R.K. kerkhof, bronnen

, dochter van Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18] (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR [19].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-07-1896 te Arnhem met Hendricus Theodorus STEVENS [100], 23 jaar oud, kelner (1896), geboren op 04-01-1873 te Arnhem, overleden op 21-08-1927 te Utrecht op 54-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hendricus STEVENS [241] en Hendrica van der KOLK [242].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Henricus [104], geboren op 23-11-1896 te Arnhem.
   2. v  Geertruida Jacquelina [102], geboren op 21-12-1897 te Arnhem.
   3. v  Cornelia Henriette [103], geboren op 06-07-1898 te Arnhem, overleden op 14-10-1898 te Arnhem, 100 dagen oud.
   4. m  Henricus Egidius Hubertus [101], geboren op 10-07-1899 te Arnhem, overleden op 17-09-1899 te Arnhem, 69 dagen oud.
   5. m  Henricus Theodorus [202], geboren op 10-12-1901 te Utrecht, overleden 1976.
   6. m  Jacques Wilhelmus Bernardus [203], geboren op 26-08-1903 te Utrecht, overleden 1953.
   7. v  Cornelia Henrietta Josephine [289], geboren op 29-06-1905 te Utrecht.
   8. v  Henrietta Wilhelmina [290], geboren op 18-06-1910 te Utrecht.

VI.29    Jacobus Josephus Hubertus (Sjaak) ROBAT [20], kleermaker (1902,1903,1904,1908,1911,1917,1941,1942), geboren op 03-12-1876 te Arnhem, overleden op 10-11-1942 te Arnhem op 65-jarige leeftijd, begraven op 14-11-1942 te Arnhem, R.K. kerkhof, bronnen

, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18] (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR [19].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1902 te Arnhem met Wilhelmina Gradina (Wil) BONET [21], 24 jaar oud, geboren op 17-03-1878 te Arnhem, overleden op 11-05-1964 te Blerick, gem.Venlo op 86-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1964 te Arnhem, RK begraafplaats, dochter van Martinus BONET [70] en Anna Maria BOERBOOM [71].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Stephanus Martinus (Jan) [72] (zie VII.32).
   2. m  Jacobus Johannes (Sjaak) [74] (zie VII.34).
   3. v  Johanna Cornelia Gradina (Joke) [77], geboren op 15-08-1908 te Arnhem, overleden op 28-02-1917 te Arnhem op 8-jarige leeftijd, begraven op 03-03-1917 te Arnhem, Moscowa, bronnen

.
   4. v  Johanna Cornelia (Corrie) [76], geboren op 23-02-1911 te Arnhem, overleden op 12-01-1941 te Arnhem op 29-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1941 te Arnhem, R.K. kerkhof, bronnen

.
   5. v  Wilhelmina Henrietta Engelina (Willy) [110] (zie VII.39).

VI.31    Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT [22], kleermaker (1899,1901,1904,1907,1910), geboren op 15-03-1879 te Arnhem, overleden op 16-02-1953 te Arnhem op 73-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1953 te Arnhem, Moscowa, bronnen

, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18] (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR [19].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-07-1899 te Arnhem met Wilhelmina Margaretha KERSTEN [23], 20 jaar oud, geboren op 27-09-1878 te Culemborg, overleden op 15-12-1958 te Arnhem op 80-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Johannes KERSTEN [243] en Catharina MATHEIJ [244].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) [58] (zie VII.40).
   2. v  Catharina Cornelia Henriette (Cor) [57] (zie VII.44).
   3. m  Johannes Egidius Hubertus (Jo) [59] (zie VII.45).
   4. m  Jacobus Josephus Hubertus (Jacques, Sjaak) [60] (zie VII.47).
   5. m  Marius Cornelis (Kees) [61], kantoorbediende, klerk bij gem.tram, geboren op 02-11-1910 te Arnhem, overleden op 24-03-1980 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, bronnen

(In de namenlijst 1953 en 1959 van historischklarendal.nl staat hij vermeld wonend op de Hommelseweg 370 in Arnhem.)

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-10-1942 te Arnhem met Anna (Annie) VREDENBERG [62], 24 jaar oud, geboren op 17-04-1918 te Arnhem, overleden op 30-05-1975 te Arnhem op 57-jarige leeftijd, dochter van Arend Johannes VREDENBERG [675] en Froukjen BLAAUW [676],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

   6. v  Wilhelmina Cornelia (Mies) [358] (zie VII.52).

VI.34    Cornelia Geertruida ROBAT [33], geboren op 04-10-1880 te Arnhem, overleden op 15-02-1900 te Arnhem op 19-jarige leeftijd, bronnen

(Tragedie: Cornelia Geertruida krijgt ongehuwd een levenloos kind op 25 januari en overlijdt zelf op 15 februari op 19 jarige leeftijd.)

, dochter van Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18] (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR [19].
Relatie met N.N. [99].
Uit deze relatie:
   1. v  l.l. ROBAT [98], geboren op 25-01-1900 te Arnhem, overleden op 25-01-1900 te Arnhem, 0 dagen oud, bronnen.

VI.35    Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36], kapper (1922), geboren op 30-04-1882 te Arnhem, overleden op 18-09-1953 te Warnsch op 71-jarige leeftijd, begraven op 22-09-1953 te Apeldoorn, Beekbergerweg, bronnen, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18] (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR [19].
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 09-06-1922 te Arnhem met Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97], 23 jaar oud, geboren op 12-10-1898 te Breda, overleden op 28-04-1970 op 71-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, Beekbergerweg, dochter van Wilhelmus Johannes BONGENAAR [245] en Christina Geertruida Maria ONSTERK [246].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martina Christina Wilhelmina Maria (Tiny) [261], geboren op 16-05-1923 te Arnhem, overleden op 29-08-1991 te Apeldoorn op 68-jarige leeftijd,

(Op haar persoonskaart CBG staat geen echtgenoot en kinderen vermeld.)

   2. m  Johannes Cornelis Antonius Joseph (Han, Hans) [262] (zie VII.55).
   3. m  Wilhelmus Johannes Dominicus Maria (Wim) [310] (zie VII.57).
   4. v  Christina Maria Theresia Imelda (Stien) [247] (zie VII.60).
   5. v  Cornelia Bernadina Margaretha Maria (Corinne) [264] (zie VII.62).
   6. m  Alphonsus Franciscus Maria Bernardus (Fons) [308] (zie VII.63).
   7. m  Hubertus Johannes Cornelis Maria (Huub) [266] (zie VII.65).
   8. v  Geertruida Wilhelmina Henrica Maria (Truus) [267] (zie VII.68).
   9. m  Aloijsius Dominicus Hendrikus Jozef (Louis) [268] (zie VII.69).

VI.37    Bernardus Hubertus ROBAT [38], kleermaker (1911,1912,1949), geboren op 06-05-1884 te Arnhem, overleden op 25-07-1949 te Bussum op 65-jarige leeftijd, begraven op 28-07-1949 te Bussum, RK begraafplaats, bronnen

, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18] (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR [19].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-08-1911 te Arnhem met Berdina Margaretha Johanna LOOS [66], 24 jaar oud, geboren op 12-05-1887 te Arnhem, overleden op 30-09-1958 te Bussum op 71-jarige leeftijd, dochter van Johan Christiaan Frederik LOOS [68] en Johanna ROEBERS [69].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Cornelia Henrietta (Ans) [67] (zie VII.72).
   2. m  Bernardus Johan Egidius (Ben) [337] (zie VII.73).
   3. v  Berdina Theodora (Dien) [407] (zie VII.76).

VI.39    Frederik Thomas Cornelis ROBAT [40], kleermaker (1912,1920,1938), geboren op 26-12-1885 te Arnhem, overleden op 28-12-1938 te Arnhem op 53-jarige leeftijd, bronnen

(In wiewaswie is zijn geboorte te vinden onder de naam 'Rabat'.)
(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT [18] (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR [19].
Samenwonend 00-00-1915 met Johanna Maria PEPERKAMP [41], geboren op 23-09-1885 te Arnhem, overleden op 09-11-1967 te Arnhem op 82-jarige leeftijd,

(Op haar persoonskaart staat Johanna Maria op 02-09-1904 gehuwd te Arnhem met Johannes Judicus van Heusden, scheiding 20-10-1914 te Arnhem. Ze trouwt opnieuw op 17-07-1940 te Arnhem met Peter Stekhuizen. Op haar persoonskaart staat Frederik Thomas Cornelis -niet- vermeld als echtgenoot. Wel haar zoon Frederik Johannes met de achternaam 'Robat'.)

, dochter van Hendrik Johannes PEPERKAMP [249] en Hendrina BERENDSEN [250],

(Lees de overlijdensakte van zoon Johannes Hubertus goed: het ziet er naar uit dat Frederik Thomas Cornelis Robat en Johanna Maria Peperkamp niet getrouwd waren. In wiewaswie en in het Gelders Archief is geen huwelijk van deze twee te vinden, terwijl de films van de huwelijken aanwezig zijn t/m 1932.)

Uit deze relatie:
   1. m  Frederikus Johannes (Freek) [371] (zie VII.77).
   2. m  Johannes Hubertus [42], geboren circa 1918 te Arnhem, overleden op 02-01-1920 te Arnhem, bronnen.

VI.43    Agnes Jacqueline Catharina Jacoba ROBAT [45], geboren op 20-04-1875 te Arnhem, overleden op 26-03-1955 te Nijmegen op 79-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Christiaan Josephus Hubertus ROBAT [29] (zie V.12) en Catharina WAGENAAR [32].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-09-1901 te Nijmegen met Johannes JANSEN [213], 26 jaar oud, smid, winkelier, rijwielhersteller (1904), geboren op 20-07-1875 te Nijmegen, overleden op 16-07-1954 te Nijmegen op 78-jarige leeftijd, zoon van Albert JANSEN [283] en Geertruida Wilhelmina WOUTERS [284].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Wilhelmina [285], geboren op 26-06-1902 te Nijmegen.
   2. m  Albertus Bernardus [286], geboren op 06-10-1903 te Nijmegen.
   3. v  n.n. [287], geboren op 15-08-1904 te Nijmegen, overleden op 15-08-1904 te Nijmegen, 0 dagen oud.
   4. v  Geertruida Wilhelmina Maria [279], geboren op 25-09-1905 te Nijmegen.
   5. m  Johannes Bernardus [278], geboren op 18-05-1907 te Nijmegen.
   6. v  Johanna Maria [280], geboren op 11-03-1911 te Nijmegen.

VI.45    Petrus Josephus Johannes Hubertus ROBAT [43], kleermakersknecht (1902,1903,1905), kleermaker (1931), geboren op 16-01-1880 te Arnhem, overleden op 02-10-1943 te Overveen op 63-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1943 te Overveen, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Christiaan Josephus Hubertus ROBAT [29] (zie V.12) en Catharina WAGENAAR [32].
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-12-1902 te Rotterdam met Catharina Louisa Antonia TIMMERMANS [44], 24 jaar oud, geboren op 03-01-1878 te Rotterdam, overleden op 24-03-1930 te Haarlem op 52-jarige leeftijd, dochter van Leonardus TIMMERMANS [95] en Johanna Gerardina Wilhelmina van HORIK [96].
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 19-10-1931 te Assen met Gezina Maria JANSEN [107], 32 jaar oud, geboren op 26-07-1899 te Assen, overleden na 1943, dochter van Johann JANSEN [438] en Margaretha Cattarina DURENKAMP [439].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Johanna Gerarda Wilhelmina Catharina (Jeanne) [93] (zie VII.87).
   2. v  Catharina Hubertina Josephina (Cathrien) [94] (zie VII.89).

VI.48    Johannes Cornelis Hubertus Marius ROBAT [49], glazenwasser (1926), geboren op 11-12-1881 te Schiedam, overleden op 07-06-1961 te Groesbeek, gem.Nijmegen op 79-jarige leeftijd, begraven op 10-06-1961 te Nijmegen, Jonkersbos, bronnen, zoon van Christiaan Josephus Hubertus ROBAT [29] (zie V.12) en Catharina WAGENAAR [32].
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 29-08-1924 te Millingen met Maria TEUNISSEN [50], 37 jaar oud, geboren op 26-04-1887 te Millingen (GE), gedoopt (RK) op 26-04-1887 te Millingen (GE) (getuige(n): Jacobus Gesthuizen en Gertruda van den Bosch), overleden op 03-11-1972 te Nijmegen, St.Canisius Ziekenhuis op 85-jarige leeftijd, dochter van Theodorus TEUNISSEN [199] en Aleijdis van de BOSCH [200].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aleida Catharina Maria [273], geboren 00-08-1926, overleden op 26-12-1926 te Beek (GLD), bronnen.
   2. m  Christiaan Theodorus Johannes (Chris) [105] (zie VII.91).

VII.3    Wilhelmus Cornelis Gerardus (Willem) ROBAT [150], geboren op 07-12-1896 te Rotterdam, overleden op 14-01-1942 te Atlantische Oceaan op 45-jarige leeftijd, bronnen

(Zie zijn geboorteakte: Wilhelmus Cornelis Gerardus is een voorhuwelijks kind, de vader is niet vermeld, en hij is aangegeven met de achternaam van zijn moeder 'Burger'. Bij het huwelijk van zijn moeder Cornelia Burger met Wilhelmus Johannes Baptiste is hij erkend als kind in hun huwelijk. Vanaf dat moment is zijn achternaam officieel 'Robat'.)
(Check: www.ellisislandrecords.org. Wilhelmus Cornelis Gerardus, alias William, staat in 1919 3x in Ellis Island geregistreerd. Driemaal met het schip 'Jason'. Kennelijk heeft hij dat jaar op een scheepvaartverbinding naar de USA gewerkt.)
(Zie zijn overlijdensakte: hij is 'in de Atlantische Oceaan overleden'.)
(Zie bronnen: hij was matroos op de vrachtboot s.s. Chepo welke op 14-01-1942 door een torpedo werd getroffen van de Duitse duikboot U-43. De s.s. Chepo was op weg van Liverpool naar Boston en New York. 17 van de 38 bemanningsleden verloren daarbij het leven.)
(Willem had enige 'levenservaring' en was voor niets en niemand bang. In de kroeg kon je hem er prima bij hebben, want in geval van nood timmerde hij iedereen naar buiten.)

, zoon van Wilhelmus Johannes Baptiste ROBAT [84] (zie VI.7) en Cornelia BURGER [149].
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25-04-1921 te Constantinopel (Istanboel), Turkije, gescheiden na 6 jaar op 19-08-1927 te Den Haag van Thomai CONSTANTINO [226], geboren op 29-07-1899 te Al Qahirah, Cairo, Egypte, overleden op 14-08-1976 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, bronnen

(Op 28-08-1929 te Rotterdam trouwt Thomai Constantino met Jan Willem Langhorst. Echtscheiding op 04-02-1938 te Rotterdam. Vijf kinderen in dit huwelijk: Maria Manio (Riet, x Doeke Dobma), Constantinos Emaoil (emigreert naar de USA ca.1951, x Connie Elmore, nakomelingen wonen in Petersburg, Virginia), Frederik Willem (1930-1951), Alexandros Frederik (x I.J. Slicher) en Grisanti (Greetje, x Jan Okkerse).)

, dochter van Emanuel CONSTANTINO [431] en Manjo KALOUDI [432].
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 09-01-1929 te Rotterdam met Maria SCHEENJES [169], 20 jaar oud, geboren op 03-10-1908 te Rotterdam, overleden op 26-08-1988 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Robertus Hendrikus SCHEENJES [170] en Elizabeth WALRAVEN [171].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  William Ernest Frans (Willem) [224], geboren op 11-02-1923 te Beicos, Turkije, overleden op 11-02-1945 te Poortugaal op 22-jarige leeftijd, bronnen

(Het schijnt (...) dat hij verdronken is. Onbekend waar en onder welke omstandigheid.)

   2. m  George Jean Fred (John) [225] (zie VIII.2).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Elizabeth Maria (Elly) [232] (zie VIII.6).

VII.6    Johannes Jacobus Antonius ROBAT [156], geboren op 12-12-1906 te Rotterdam, overleden op 24-11-1978 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Wilhelmus Johannes Baptiste ROBAT [84] (zie VI.7) en Cornelia BURGER [149].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-07-1929 te Rotterdam met Adriana Cornelia van EEDEN [172], 20 jaar oud, geboren op 28-07-1908 te Rotterdam, overleden op 07-04-1989 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Albertus Franciscus van EEDEN [173] en Adriana BREDIUS [174].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Wilhelmus [230] (zie VIII.7).
   2. m  Adrianus Gerardus (Aad) [231] (zie VIII.9).

VII.9    Geertruda Antoinette Maria ROBAT [159], geboren op 02-02-1908 te Rotterdam, overleden op 06-11-1997 te Uithoorn op 89-jarige leeftijd, begraven te Uithoorn, algemene begraafplaats, bronnen, dochter van Wilhelmus Johannes Baptiste ROBAT [84] (zie VI.7) en Cornelia BURGER [149].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-12-1933 te Rotterdam met Martinus de LEEUW [178], 30 jaar oud, geboren op 20-07-1903 te Tiel, overleden op 27-06-1969 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Laurens de LEEUW [179] en Willemina van GEMERT [180].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Anthonius [498], geboren te Rotterdam.

VII.12    Cornelia Johanna ROBAT [56], naaister (1919), geboren op 03-04-1893 te Arnhem, overleden op 06-05-1952 te Arnhem op 59-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Johannes Hubertus Christiaan ROBAT [34] (zie VI.22) en Engelina Catharina ROEST [51].
Ondertrouwd 00-02-1919 te Arnhem, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-02-1919 te Arnhem met Antonius Nicolaas van den BRAGT [88], 29 jaar oud, smid (1919), geboren op 20-02-1890 te Arnhem, overleden op 13-03-1965 te Arnhem op 75-jarige leeftijd, zoon van Lambartus den BRAGT [235] en Alijda Johanna WEZENDONK [236].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Alijda Engelina [410], geboren te Arnhem.
   2. m  Johannes Lambertus [411], geboren te Arnhem.
   3. v  Engelina Hendrika [700], geboren te Arnhem.

VII.14    Johanna Maria Theodora ROBAT [54], geboren op 22-04-1894 te Arnhem, overleden op 10-03-1977 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, begraven te Arnhem, Moscowa, bronnen, dochter van Johannes Hubertus Christiaan ROBAT [34] (zie VI.22) en Engelina Catharina ROEST [51].
Ondertrouwd 00-02-1924 te Arnhem, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1924 te Arnhem, gescheiden na 24 jaar op 24-07-1948 te Arnhem van Nicolaas GERRITSEN [425], reiziger, handelsagent, geboren op 21-12-1899 te Arnhem, overleden op 26-07-1976 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd,

(Na de scheiding van Johanna Maria Theodora Robat trouwt Nicolaas op 06-mei-1974 te Amsterdam met Auguste Klosz.)

, zoon van Jacob GERRITSEN [701] en Maria Theresia POLMAN [702].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Theresia [501], geboren te Arnhem.
   2. v  Engelina Catharina [502], geboren te Arnhem.
   3. m  Nicolaas Hendrik [503], geboren te Arnhem.
   4. m  Hendrikus Gerardus [504], geboren te Arnhem.

VII.18    Geertruida Sophia ROBAT [91], geboren op 21-12-1897 te Arnhem, overleden op 02-03-1966 te Breda op 68-jarige leeftijd, bronnen

(Er is iets merkwaardigs aan de hand: in de Burgerlijke Stand Arnhem geboorten, aangiftedatum 22-12-1897, geboortedatum 21-12-1897, geboorteakte nr.1757 staat dat geboren is Geertruida Jacquelina Robat; de akte staat bij haar bronnen. In de huwelijksebijlagen van Geertruida Sophia, het uitreksel uit de BS Arnhem geboorten staat bij haar bronnen, staat dezelfde geboortedatum en -plaats. Maar in de BS Arnhem geboorten is van deze Geertruida Sophia geen geboorteakte te vinden op 21-12-1897, ook niet op een andere datum. Waarschijnlijk zijn Geertruida Jacquelina en Geertruida Sophia dezelfde persoon.)

, dochter van Johannes Hubertus Christiaan ROBAT [34] (zie VI.22) en Engelina Catharina ROEST [51].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1921 te Arnhem met Leonardus Antonius TIMMERMANS [92], 25 jaar oud, handelsreiziger (1921); rijwielhandelaar, geboren op 18-04-1896 te Rotterdam, overleden op 14-12-1970 te Breda op 74-jarige leeftijd, zoon van Leonardus TIMMERMANS [95] en Johanna Gerardina Wilhelmina van HORIK [96].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Leonardus Antonius [434], geboren te Rotterdam.
   2. m  Johannes Hubertus Christiaan [435], geboren te Rotterdam.
   3. m  Piet Hendrik [436], geboren te Ginneken.
   4. m  Antonius Leonardus [437], geboren te Ginneken.
   5. m  Felix [582], geboren te Ginneken.

VII.21    Johannes Bernardus ROBAT [52], kleermaker, geboren op 16-10-1901 te Arnhem, overleden op 19-09-1942 te Brest-Litovsk, Rusland op 40-jarige leeftijd, begraven te Brest-Litovsk, Rusland, bronnen, zoon van Johannes Hubertus Christiaan ROBAT [34] (zie VI.22) en Engelina Catharina ROEST [51].
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 26-08-1925 te Rotterdam met Petronella Johanna Hendrika BEIJLEVELD [166], 28 jaar oud, geboren op 19-07-1897 te Rotterdam, overleden op 15-03-1935 te Rotterdam op 37-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Bastiaan BEIJLEVELD [167] en Cornelia van der PLOEG [168].
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 29-09-1937 te Rotterdam met Maria Sophia Coletta GROENENDIJK [182], 39 jaar oud, geboren op 30-09-1897 te Hof van Delft, gem.Delft, overleden op 24-01-1969 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd,

(Maria Sophia Coletta is in 1949 hertrouwd met Jacobus Hubertus van Kranenburg, 1886-1968.)

, dochter van Cornelis GROENENDIJK [183] en Johanna Maria Coletta PILLAULT [184].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Engelina Catharina (Elly) [228] (zie VIII.25).
   2. v  Cornelia Petronella (Corrie) [227] (zie VIII.27).
   3. m  Johannes Hubertus (Joop) [229] (zie VIII.28).

VII.32    Johannes Stephanus Martinus (Jan) ROBAT [72], kleermaker, verzekeringsagent, geboren op 20-05-1903 te Arnhem, overleden op 07-04-1982 te Zutphen op 78-jarige leeftijd, bronnen

(Bron geldersarchief.nl: Hasseltstraat Van, 32-33, woonhuis met erf van J.S.M. Robat, 1973-1974.)

, zoon van Jacobus Josephus Hubertus (Sjaak) ROBAT [20] (zie VI.29) en Wilhelmina Gradina (Wil) BONET [21].
Ondertrouwd 00-08-1934 te Arnhem, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-09-1934 te Arnhem met Elisabeth (Bets) van BEEK [73], 27 jaar oud, geboren op 28-01-1907 te Arnhem, overleden op 13-12-1995 te Zutphen op 88-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrit van BEEK [663] en Johanna van den HEUVEL [664].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Johannes Cornelis (Sjaak) [269] (zie VIII.32).
   2. v  Johanna Wilhelmina Elisabeth (Ans) [335] (zie VIII.35).

VII.34    Jacobus Johannes (Sjaak) ROBAT [74], kleermaker (1960), geboren op 13-11-1904 te Arnhem, overleden op 09-06-1974 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, begraven op 13-06-1974 te Arnhem, Moscowa, bronnen

(Bron historischklarendal.nl: In de namenlijst 1953, 1959 en 1972 staat hij vermeld wonend op de Hommelseweg 145 in Arnhem. In het Klarendals zakenregister 1960 staat hij vermeld als kleermaker op de Hommelseweg 145.)

, zoon van Jacobus Josephus Hubertus (Sjaak) ROBAT [20] (zie VI.29) en Wilhelmina Gradina (Wil) BONET [21].
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-11-1939 te Arnhem met Johanna Geertruida (Anneke) WEIJDE [75], 25 jaar oud, geboren op 11-04-1914 te Arnhem, overleden op 17-06-1964 te Arnhem op 50-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1964 te Arnhem, Moscowa, dochter van Franciscus Johannes WEIJDE [677] en Antonia Eliza van GESSEL [678].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) [4] (zie VIII.36).
   2. v  Wilhelmina Antonia Johanna (Willy) [191] (zie VIII.39).

VII.39    Wilhelmina Henrietta Engelina (Willy) ROBAT [110], geboren op 26-07-1918 te Arnhem, overleden op 29-03-2001 te Venlo op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 02-04-2001 te Blerick, bronnen, dochter van Jacobus Josephus Hubertus (Sjaak) ROBAT [20] (zie VI.29) en Wilhelmina Gradina (Wil) BONET [21].
Ondertrouwd 00-03-1943 te Arnhem, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-06-1943 te Arnhem met Antonius (Antoon) SALET [111], 27 jaar oud, geboren op 22-04-1916 te Arnhem, overleden op 27-05-1996 te Venlo op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-05-1996 te Blerick, zoon van Daniël Johan SALET [114] en Clasina Maria Elisabeth WITJES [115].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Daniel Jacobus (Daan) [112], geboren te Arnhem.
   2. m  Antonius Cornelis Antonius (Ton) [113], geboren op 17-05-1946 te Arnhem, overleden op 16-09-1995 te Sevenum op 49-jarige leeftijd.

VII.40    Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) ROBAT [58], kleermaker, geboren op 07-09-1899 te Arnhem, overleden op 15-10-1978 te Hoorn op 79-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT [22] (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN [23].
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 11-06-1924 te Deventer, gescheiden circa 1948 van Petronella Wilhelmina (Nel) WOLTERS [201], geboren op 28-02-1898 te Deventer, overleden op 07-02-1983 te Hoorn op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-02-1983 te Schagen,

(Merkwaardig: haar persoonkaart is niet aanwezig bij het CBG.)

, dochter van Jacob Frederik WOLTERS [218] en Margaretha Wilhelmina de LANGE de BEAUVESER [219],

(Wim Robat en Nel Wolters zijn 'alleen' gescheiden van tafel en bed. Geen van twee wenste de 'schuld' voor een volledige scheiding op zich te nemen. Vandaar dat Wim en Lies Paap niet konden trouwen.)

Samenwonend (2) circa 1949 te Hoorn met Elizabeth (Lies) PAAP [726], geboren op 03-08-1908 te Zandvoort, overleden op 23-01-1984 te Hoorn op 75-jarige leeftijd,

(Elizabeth was van 1934 tot en met 1947 getrouwd met Jan Cornelis Met en kreeg met hem drie dochters.)

, dochter van Arie PAAP [469], arbeider (1913), en Aagje BOL [470].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) [467] (zie VIII.42).
   2. m  Jacob Frederik (Jaap) [274] (zie VIII.45).
Uit de tweede relatie:
   3. v  Yvonne PAAP [727] (zie VIII.48).

VII.44    Catharina Cornelia Henriette (Cor) ROBAT [57], geboren op 30-04-1901 te Arnhem, overleden op 26-01-1987 te Harderwijk op 85-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT [22] (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN [23].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-01-1924 te Vlijmen met Hubertus Wouterus (Huub) van VALDEREN [253], 25 jaar oud, gevangenbewaarder, sergeant hoofdregelingsbureau, sergeant majoor, geboren op 08-06-1898 te Vlijmen, overleden op 08-05-1980 te Harderwijk op 81-jarige leeftijd, zoon van Johannes Petrus van VALDEREN [756] en Adriana Gertruda van HELVOORT [757].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Petrus Hubertus [254] (zie VIII.50).
   2. v  Wilhelmina Johanna Maria [255] (zie VIII.53).
   3. v  Adriana Catharina Cornelia [256], geboren op 08-07-1934 te Den Haag, overleden op 10-07-1934 te Den Haag, 2 dagen oud,

(Heel jong overleden (Rhesus ziekte).)


VII.45    Johannes Egidius Hubertus (Jo) ROBAT [59], coupeur-kleermaker, bedr.leider confectiefabriek, geboren op 14-10-1904 te Arnhem, overleden op 12-06-1976 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, bronnen

, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT [22] (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN [23].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-02-1930 te Rotterdam met Elisabeth Petronella Margaretha Hendrica (Lies) van DIJK [175], 23 jaar oud, geboren op 19-04-1906 te 's Hertogenbosch, overleden op 01-09-1991 te Capelle aan de IJssel op 85-jarige leeftijd, dochter van Klaas van DIJK [176] en Henrica HOFFMANN [177].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nico Johannes (Nico, Niek) [338] (zie VIII.55).

VII.47    Jacobus Josephus Hubertus (Jacques, Sjaak) ROBAT [60], kleermaker, geboren op 21-08-1907 te Arnhem, overleden op 25-12-1974 te Leidschendam op 67-jarige leeftijd, bronnen

, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT [22] (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN [23].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-03-1937 te Oosterbeek, gem.Renkum met Geertruida (Truus) BORGER [204], 27 jaar oud, geboren op 01-01-1910 te Renkum, overleden op 27-04-1974 te Leidschendam op 64-jarige leeftijd, dochter van Hermannes BORGER [259] en Cornelia LOUTER [260].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida Wilhelmina Cornelia (Trudy) [430] (zie VIII.59).

VII.52    Wilhelmina Cornelia (Mies) ROBAT [358], kapster, geboren op 29-09-1914 te Arnhem, overleden op 16-03-1986 te Arnhem op 71-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT [22] (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN [23].
Ondertrouwd 00-09-1941 te Arnhem, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-10-1942 te Arnhem, gehuwd voor de kerk op 16-10-1942 te Arnhem, St.Walburgis met Adrianus van den HEUVEL [359], 27 jaar oud, chauffeur, hulpbesteller, geboren op 20-05-1915 te Berghem (NB), overleden op 07-04-1994 te Oosterhout op 78-jarige leeftijd, zoon van Theodorus van den HEUVEL [703] en Gertruida KLERKS [704].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marion Gertruida Wilhelmina [705], geboren te Arnhem.

VII.55    Johannes Cornelis Antonius Joseph (Han, Hans) ROBAT [262], radio-radar monteur, vliegtuigmaker, beroepsmilitair, geboren op 21-07-1924 te Arnhem, overleden op 30-12-2003 te Adelaide, Zuid Australië op 79-jarige leeftijd, begraven te Smithfield Memorial Park, Adelaide, Zuid Australië, bronnen

(Bron persoonskaart: heeft gewoond in Zutphen 1931-1944, Delft 1946, Zutphen 1946-1947, Heusden 1948, Katwijk 1949, Amsterdam 1950, Enschede 1950, Amsterdam 1951, Willemstad Ned.Ant. 1952, Amsterdam 1952, Utrecht 1955, Australië 1959-2003. Officiëel geëmigreerd naar Australië in 1987.)
(Lees in de bronnen de leuke anekdote.)

, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36] (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-03-1948 te Zutphen met Geertruida Maria Wilhelmina (Truus, Trudy) de JONGE [263], 24 jaar oud, geboren op 02-04-1923 te Nieuwenhagen, overleden op 24-05-2017 te Adelaide, Australië op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Madeleine (Mirjam) [350], geboren op 28-11-1949 te Zutphen, overleden op 26-08-2002 te Adelaide, Australië op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd met ALLAN [743].
   2. v  Henrica Hubertine (Ricky) [351], geboren te Zutphen.
   3. m  Johannes Anthonius (Han) [352], geboren te Zutphen.
   4. v  Imelda Martinia (Ineke) [353], geboren te Amsterdam.
   5. v  Desideria Damiana (Desiree) [354], geboren te Amsterdam.
   6. v  Bernadette Beatrix (Erna) [355], geboren te Utrecht.

VII.57    Wilhelmus Johannes Dominicus Maria (Wim) ROBAT [310], onderwijzer, geboren op 02-02-1926 te Nijmegen, overleden op 03-11-1979 te Lissabon, Portugal op 53-jarige leeftijd, begraven op 09-11-1979 te Baarn, RK, bronnen, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36] (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97].
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-06-1956 te Baarn met Janke Magdalena Maria (Janny) THONHÄUSER [311], 26 jaar oud, geboren op 22-04-1930 te Baarn, overleden op 18-12-2003 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, begraven te Baarn, RK, dochter van Hendricus Johannes Paulus Franciscus Gerardus Carolus (Henk) THONHÄUSER [715] en Fokje de VOS [716].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen Maria (Jeroen) [327], geboren te Baarn.
   2. m  Vitalis Maria (Vital) Lid in de Orde van Oranje Nassau (2012) [328], geboren te Baarn,

(Drijvende kracht achter www.leeffestival.nl)


VII.60    Christina Maria Theresia Imelda (Stien) ROBAT [247], geboren op 23-02-1927 te Arnhem, overleden op 23-04-2013 te Haarlemmermeer op 86-jarige leeftijd, gecremeerd te Bloemendaal, dochter van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36] (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-10-1948 te Zutphen met Johannes Henderikus Antonius (Antoon) van der LAAN [312], 26 jaar oud, geboren op 17-03-1922 te Leeuwarden, overleden op 05-02-2009 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Teresia Agnes Lucia [480], geboren te Bloemendaal.

VII.62    Cornelia Bernadina Margaretha Maria (Corinne) ROBAT [264], geboren op 02-03-1929 te Zutphen, overleden op 17-05-2013 te Hillegom op 84-jarige leeftijd, dochter van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36] (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97].
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-08-1960 te Zutphen met Alex (Lex) ter HOEVE [329], 30 jaar oud, geboren op 19-08-1930 te Rotterdam, overleden op 03-04-1985 te Deventer op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ingrid [374], geboren te Deventer.
   2. v  José Dominique (José) [375], geboren te Deventer.

VII.63    Alphonsus Franciscus Maria Bernardus (Fons) ROBAT [308], winkelbediende, etaleur, winkelier in ijzerwaren, geboren op 28-12-1930 te Arnhem, overleden op 30-10-1982 te Apeldoorn op 51-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, Beekbergerweg, bronnen, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36] (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-02-1956 te Enschede met Fenny MARKERINK [309], 22 jaar oud, geboren op 16-09-1933 te Lonneker, overleden op 26-04-1986 op 52-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, Beekbergerweg, dochter van Johan Derk MARKERINK [464] en Gerritje MOOIJWEER [465].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gerharda Henrica (Gerla) [474] (zie VIII.74).
   2. v  Yvonne Maria (Yvonne) [475] (zie VIII.76).
   3. v  Karin Jolande (Karin) [477] (zie VIII.79).

VII.65    Hubertus Johannes Cornelis Maria (Huub) ROBAT [266], geboren op 14-05-1933 te Zutphen, overleden op 18-04-1998 te Deventer op 64-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1998 te Deventer, RK begraafplaats St.Lebuinus, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36] (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97].
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-05-1965 te Den Haag met Catharina Maria Bernardina (Kitty) MEIJKAMP [326], 29 jaar oud, geboren op 14-03-1936 te Delft, overleden op 12-12-2005 te Deventer op 69-jarige leeftijd, begraven te Deventer, RK begraafplaats St.Lebuinus.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yvette Monique Cornelia (Yvette) [483], geboren te Deventer.
   2. v  Astrid Marian Henrica (Astrid) [398] (zie VIII.82).
   3. v  Sandra Angelique (Sandra) [484], geboren te Diepenveen.
Gehuwd met Jan Jans WOLTHUIS [627], geboren te Westerhaar.

VII.68    Geertruida Wilhelmina Henrica Maria (Truus) ROBAT [267], geboren te Zutphen, dochter van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36] (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97].
Gehuwd met Anton HULSEBOS [265].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michel [376].
   2. v  Monique [476].

VII.69    Aloijsius Dominicus Hendrikus Jozef (Louis) ROBAT [268], geboren op 10-02-1936 te Zutphen, overleden op 09-01-2005 te Krimpen aan den IJssel op 68-jarige leeftijd, begraven te Krimpen aan den IJssel, IJsseldijk, bronnen, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT [36] (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR [97].
Gehuwd te Rotterdam met Maria Catharina (Riet) van ARNHEM [330], geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tim [478], geboren op 12-06-1968 te Rotterdam, overleden op 09-02-1970 op 1-jarige leeftijd.
   2. m  Nicolaas Timotheus Baptist (Niels) [415] (zie VIII.88).
   3. m  Laurentius Timotheus Dominicus (Lars) [479], geboren te Gouda.

VII.72    Johanna Cornelia Henrietta (Ans) ROBAT [67], geboren op 25-05-1912 te Arnhem, overleden op 03-11-1985 te Bussum op 73-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Bernardus Hubertus ROBAT [38] (zie VI.37) en Berdina Margaretha Johanna LOOS [66].
Ondertrouwd 00-06-1933 te Bussum, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-06-1933 te Bussum met Nicolaas LUKAS [403], 24 jaar oud, machinaal houtbewerker, geboren op 07-07-1908 te Delft, overleden op 08-06-1986 te Bussum op 77-jarige leeftijd, zoon van Gerrit LUKAS [710] en Dientje van DIJK [711].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan Hendrik [404], geboren te Naarden.
   2. v  Maria Petronella [405], geboren te Naarden.
   3. m  Bernardus Nicolaas Theodoor [406], geboren te Bussum.
   4. m  Paul [712], geboren te Bussum.
   5. m  Eduard [713], geboren te Bussum.
   6. m  Robert [714], geboren te Bussum.

VII.73    Bernardus Johan Egidius (Ben) ROBAT [337], kleermaker, geboren op 20-11-1913 te Arnhem, overleden op 31-03-1986 te Lelystad op 72-jarige leeftijd, bronnen

(Kleermaker in Bussum in 1948, 1949 en 1950.)

, zoon van Bernardus Hubertus ROBAT [38] (zie VI.37) en Berdina Margaretha Johanna LOOS [66].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1941 te Bussum met Martina Maria Wilhelmina (Tiny) van den BERG [336], 22 jaar oud, geboren op 09-01-1919 te Bussum, overleden op 28-06-2012 te Blaricum op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-07-2012 te Bilthoven, dochter van Johannes van den BERG [615] en Maria Martina van SCHIJNDEL [616].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Martina Bernardina (Rita) [606] (zie VIII.98).
   2. m  Bernardus Johannes Hubertus (Berry) [607] (zie VIII.99).
   3. v  Carola Berdina Johanna (Carla) [608] (zie VIII.102).

VII.76    Berdina Theodora (Dien) ROBAT [407], geboren op 16-09-1916 te Arnhem, overleden op 05-02-2004 te Kleef, Duitsland op 87-jarige leeftijd, bronnen

(Bron persoonskaart: Dien is uitgeschreven op 17-04-1946 van Bussum naar Kleef. Dien en Theo hebben altijd in de Akkerstraße in Kleef gewoond.)

, dochter van Bernardus Hubertus ROBAT [38] (zie VI.37) en Berdina Margaretha Johanna LOOS [66].
Ondertrouwd 00-09-1938 te Bussum, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-09-1938 te Bussum met Theodor Wilhelm (Theo) STEGGERS [408], 24 jaar oud, schoenmaker bij de toenmalige Elefanten schoenfabriek, geboren op 28-12-1913 te Kleef, Duitsland, overleden op 05-11-1967 te Kleef, Duitsland op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Berdina Johanna Mathilda (Dien) [409], geboren te Bussum.
   2. m  Theodor (Theo) [428], geboren te Kleef, Duitsland.
   3. m  Wilhelm (Willy) [427], geboren op 12-08-1948 te Kleef, Duitsland, overleden op 19-02-1996 te Kleef, Duitsland op 47-jarige leeftijd.

VII.77    Frederikus Johannes (Freek) ROBAT [371], kleermaker, modelleur, geboren op 23-03-1916 te Arnhem, overleden op 10-02-1981 te Arnhem op 64-jarige leeftijd, bronnen

(Een huwelijk van zijn ouders is nergens te vinden, maar zijn achternaam is officieel 'Robat'.)

, zoon van Frederik Thomas Cornelis ROBAT [40] (zie VI.39) en Johanna Maria PEPERKAMP [41].
Ondertrouwd 00-11-1938 te Arnhem, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1938 te Arnhem, gescheiden na 22 jaar op 10-04-1961 te Arnhem van Hinke WIERDA [372], geboren op 18-09-1919 te Leeuwarden, overleden op 29-10-1995 te Rozendaal op 76-jarige leeftijd,

(Na de scheiding van Freek Robat is Hinke in 1968 hertrouwd met Dirk Wouter Johan Neijenesch, 1909-1990.)

, dochter van Hendrikus WIERDA [671] en Hinke KOOTSTRA [672].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frederik Hendrikus (Freek) [424] (zie VIII.106).
   2. v  Hinke Johanna Maria (Henny) [500] (zie VIII.112).
   3. m  George Charles Pierre (George) [341] (zie VIII.113).

VII.87    Johanna Gerarda Wilhelmina Catharina (Jeanne) ROBAT [93], geboren op 17-10-1903 te Rotterdam, overleden op 02-01-1985 te Breda op 81-jarige leeftijd, begraven te Breda, Overakker, bronnen, dochter van Petrus Josephus Johannes Hubertus ROBAT [43] (zie VI.45) en Catharina Louisa Antonia TIMMERMANS [44].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-08-1929 te Bloemendaal met Leonardus Josephus Maria (Leo) WIJNEN [108], 28 jaar oud, winkelchef (1929), chef inkoper b/d HAKA, directeur van een NV, geboren op 26-09-1900 te Amsterdam, overleden op 09-04-1978 te Breda op 77-jarige leeftijd, begraven te Breda, Overakker, zoon van Johannes Michael WIJNEN [281] en Maria Elisabeth Adriana Antonia EVERS [282].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Johannes Michael [612], geboren te Haarlem.
   2. m  Petrus Leonardus Ignatius [613], geboren te Voorburg.
   3. v  Catharina Louise Antonia [614], geboren te Voorburg.

VII.89    Catharina Hubertina Josephina (Cathrien) ROBAT [94], geboren op 17-04-1905 te Rotterdam, overleden op 03-11-1993 te Zeist op 88-jarige leeftijd, begraven te Zeist, Nieuwe begraafplaats, bronnen, dochter van Petrus Josephus Johannes Hubertus ROBAT [43] (zie VI.45) en Catharina Louisa Antonia TIMMERMANS [44].
Ondertrouwd 00-02-1931 te Voorburg, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-02-1936 te Bloemendaal met Simon Jan (Simon) WAGEMAKERS [109], 28 jaar oud, reiziger, grossier, kunstleerimporteur, grossier bekledingsstoffen, geboren op 04-05-1907 te Rotterdam, overleden op 01-11-1971 te Zeist op 64-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1971 te Zeist, Nieuwe begraafplaats, zoon van Josephus Jacobus WAGEMAKERS [758] en Cornelia STORM [759].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Josephus Jacobus [416], geboren te Zeist.
   2. v  Catharina Louisa Anthonia Maria [417], geboren te Zeist.

VII.91    Christiaan Theodorus Johannes (Chris) ROBAT [105], geboren op 22-11-1927 te Ubbergen, overleden op 17-06-2001 te Lelystad op 73-jarige leeftijd,

(Check: www.ellisislandrecords.org. Chris heeft kennelijk gewerkt op een scheepvaartverbinding tussen Nederland en de USA. Van 1950 t/m 1956 staat hij 10x in Ellis Island geregistreerd. 9x met het vrachtschip 'Telamon' van de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij), 1x met de 'Jason'.)

, zoon van Johannes Cornelis Hubertus Marius ROBAT [49] (zie VI.48) en Maria TEUNISSEN [50].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1953 te Nijmegen met Petronella Theodora (Nel) SIJTHOFF [106], 26 jaar oud, geboren op 16-02-1927 te Kotaradja, Nederlands-Indië, overleden op 17-03-2010 te Lelystad op 83-jarige leeftijd, dochter van Leendert Cornelis Theodorus SIJTHOFF [667] en Berdina Hendrika van HEES [668].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Berdina Maria Petronella (Ineke) [116], huidtherapeute (www.huidtherapie-lelystad.nl), geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Robert SOMMER [192].
   2. v  Petronella Maria (Petra) [117], geboren te Veldhoven.
Gehuwd met Boudewijn LOOGMAN [193].
   3. m  Johannes Leendert Christiaan (Jan) [194], senior vice-president ABN AMRO, geboren te Veldhoven.
   4. v  Madeleine Maria (Madie) [195], geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Ton PLOOY [196].
   5. v  Barbara Maria (Babs) [197], geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Lex van der KRAAN [198].

VIII.2    George Jean Fred (John) ROBAT [225], geboren op 09-05-1927 te Rotterdam, overleden op 15-04-1997 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, begraven te Hoogvliet, begraafplaats Oudeland, bronnen

(In zijn persoonskaart geen staan kinderen vermeld in het eerste huwelijk, terwijl die er wel zijn.)
(John is van 21-11-1956 t/m 07-06-1957 onder dwang van een 'bevel inbewaring stelling' opgenomen geweest in de gesloten afdeling van het Sint Joris Gasthuis (wiki).)
(De kinderen Wim, Cornelis en Nel zijn in 1956 door de kinderbescherming uit huis gehaald en ondergebracht in het kinderhuis in de Van Speykstraat te Rotterdam (wiki) Daarna zijn ze afzonderlijk van elkaar in pleeggezinnen geplaatst.)

, zoon van Wilhelmus Cornelis Gerardus (Willem) ROBAT [150] (zie VII.3) en Thomai CONSTANTINO [226].
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 23-03-1949 te Rotterdam, gescheiden na 7 jaar op 16-03-1957 te Rotterdam van Wilhelmina Hendrica PONSEN [481], geboren op 20-05-1930 te Schiedam, overleden op 17-11-2017 te Spijkenisse op 87-jarige leeftijd,

(Na de scheiding naar Engeland gegaan en daar hertrouwd.)

, dochter van Cornelis PONSEN [599] en Johanna Hendrica van ZIJL [600].
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 17-12-1958 te Vlaardingen met Pieternella (Nel) van LINT [307], 28 jaar oud, geboren op 25-01-1930 te Pernis, overleden op 12-04-2010 te Albrandswaard op 80-jarige leeftijd, begraven te Hoogvliet, begraafplaats Oudeland,

(Op de persoonskaart van Nel staat, naast dochter Thomai Lilly, ook nog dochter 'Jose Eveline van Lint' vermeld, geboren 1.5 jaar voor het huwelijk met John Robat.)

, dochter van Hendrikus Theodorus van LINT [665] en Pieternella van de BERG [666].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Willem Cornelis Gerardus (Wim) [760] (zie IX.1).
   2. m  Cornelis [440], geboren te Vlaardingen,

(Heeft in Frankrijk een 'chambres d'hotes' genaamd Le Mouton Quit Rit, het lachende schaap).

Gehuwd met F.A. (Fanny) de BOER [441],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

   3. v  Pieternella Lilly (Nel) [419] (zie IX.6).
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  Thomai Lilly (Lilly) [482] (zie IX.8).

VIII.6    Elizabeth Maria (Elly) ROBAT [232], geboren op 06-04-1930 te Rotterdam, overleden op 13-01-2008 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, bronnen

(Check: www.ellisislandrecords.org. Elizabeth Maria staat in 1951 geregistreerd in Ellis Island geregistreerd met het schip 'Veendam'.)

, dochter van Wilhelmus Cornelis Gerardus (Willem) ROBAT [150] (zie VII.3) en Maria SCHEENJES [169].
Ondertrouwd 00-08-1956 te Rotterdam, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-09-1956 te Rotterdam met Hubert Marie BOCHMAN [418], 29 jaar oud, geboren op 16-04-1927 te Maastricht, overleden op 12-09-1976 te Khorramshahr, Iran op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robertus Franciscus [429], geboren te Rotterdam.

VIII.7    Johannes Wilhelmus ROBAT [230], geboren op 18-07-1929 te Rotterdam, overleden op 23-03-2013 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd, bronnen

(Check: www.ellisislandrecords.org. Johannes Wilhelmus heeft kennelijk in 1949 gewerkt op een scheepvaartverbinding tussen Nederland en de USA. Hij staat dan 4x in Ellis Island geregistreerd met het schip 'Veendam'.)

, zoon van Johannes Jacobus Antonius ROBAT [156] (zie VII.6) en Adriana Cornelia van EEDEN [172].
Gehuwd te Rotterdam met Adriana Elisabeth van den BOOGAARD [413], geboren te Vugt.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Johannes (Peter) [578], geboren te Rotterdam.
   2. v  Jacqueline Adriana (Jacqueline) [579] (zie IX.12).

VIII.9    Adrianus Gerardus (Aad) ROBAT [231], geboren op 29-08-1931 te Rotterdam, overleden op 03-10-2008 te Korendijk op 77-jarige leeftijd, bronnen

(Check: www.ellisislandrecords.org. Adrianus Gerardus heeft 10 jaar bij de Holland-Amerika-Lijn gewerkt. Van 1949 t/m 1957 staat hij 48x in Ellis Island geregistreerd.)

, zoon van Johannes Jacobus Antonius ROBAT [156] (zie VII.6) en Adriana Cornelia van EEDEN [172].
Ondertrouwd op 05-06-1956 te Rotterdam, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-08-1956 te Rotterdam met Gerarda (Greet) SNELLEMAN [47], 21 jaar oud, geboren op 16-12-1934 te Rotterdam, overleden op 23-11-2014 te Oud-Beijerland op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-11-2014 te Oud-Beijerland, dochter van Ary SNELLEMAN [669] en Gerarda MARKUS [670].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ronny (Ron) [293] (zie IX.13).
   2. v  Marion [297] (zie IX.16).

VIII.25    Engelina Catharina (Elly) ROBAT [228], geboren op 03-11-1926 te Rotterdam, overleden op 20-11-2004 te Assen op 78-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Johannes Bernardus ROBAT [52] (zie VII.21) en Petronella Johanna Hendrika BEIJLEVELD [166].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-12-1950 te Norg met Geert KUIPERS [362], 25 jaar oud, landarbeider, slager, grondwerker, geboren op 24-07-1925 te Norg, overleden op 21-01-1982 te Norg op 56-jarige leeftijd, zoon van Geert KUIPERS [708] en Margaretha van BRUGGEN [709].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha (Greetje) [367], geboren te Norg.
   2. m  Geert [368], geboren te Norg.
   3. v  Petronella Johanna Hendrika (Petra) [369], geboren te Assen.

VIII.27    Cornelia Petronella (Corrie) ROBAT [227], geboren op 23-08-1928 te Rotterdam, overleden op 05-03-1995 te Zwolle op 66-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Johannes Bernardus ROBAT [52] (zie VII.21) en Petronella Johanna Hendrika BEIJLEVELD [166].
Ondertrouwd 00-05-1951 te Rotterdam, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1951 te Rotterdam, gescheiden na 11 jaar op 23-02-1963 te Rotterdam van Pieter KRIJGSMAN [414], loswerker, koopman, propagandist, scheepsrunner, vertegenwoordiger, koopman in huishoudelijke artikelen, incasseerder, geboren op 07-05-1914 te Rotterdam, overleden op 26-03-1987 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd,

(Voor zijn huwelijk met Cornelia Petronella Robat was Pieter van 1934 t/m 1951 gehuwd met Willempje Rietveld.)

, zoon van Willem KRIJGSMAN [706] en Wilhelmina de BRUIJN [707].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Petronella [493], geboren te Rotterdam.
   2. m  Pieter [494], geboren te Den Haag.
   3. m  Henri François [495], geboren te Den Haag.
   4. v  Yvonne [496], geboren te Den Haag.
   5. m  Robert [497], geboren te Den Haag.

VIII.28    Johannes Hubertus (Joop) ROBAT [229], boerenknecht, monteur, electriciën, rijinstructeur, geboren op 23-10-1930 te Rotterdam, overleden op 27-02-1993 te Meppel op 62-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Bernardus ROBAT [52] (zie VII.21) en Petronella Johanna Hendrika BEIJLEVELD [166].
Relatie (1) in 1958 met Elisabeth Jacoba BOK [633], geboren op 30-06-1932 te Groningen, overleden op 27-04-1999 te Groningen op 66-jarige leeftijd,

(Het is vrijwel zeker dat Johannes Hubertus (Joop) Robat een relatie had met Elisabeth Jacoba Bok. In die relatie is Klaas geboren. Tot een huwelijk is het echter niet gekomen, vermoedelijk speelde het oorlogsverleden van de vader van Johannes Hubertus daar een rol in. Elisabeth Jacoba Bok is later getrouwd met Jan de Jonge en in dat huwelijk is Klaas erkend als kind. Bron: Klaas de Jonge.)

Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 15-04-1965 te Zoetermeer met Jannetje Barbara HOOGDUIN [332], 30 jaar oud, geboren op 15-11-1934 te Zoetermeer, overleden op 23-06-1966 te Delft op 31-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Leonardus HOOGDUIN [604] en Maria Agnes BOLLEBOOM [605].
Gehuwd (3) te Den Haag, gescheiden te Den Haag van Christina Theodora van der VLIST [422], geboren te Den Haag.
Uit de eerste relatie:
   1. m  Klaas de JONGE [634], geboren te Groningen.
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Maria Agnes (Astrid) [333], geboren op 08-02-1966 te Delft, overleden op 20-03-1968 te Zoetermeer op 2-jarige leeftijd.
Uit het derde huwelijk:
   3. v  Yvonne Jolanda (Yvonne) [421], geboren te Leiden.
   4. v  Mireilla Daniëlla [423], geboren te Heerenveen.
   5. m  Eduard Marcel (Ed) [373] (zie IX.29).

VIII.32    Jacobus Johannes Cornelis (Sjaak) ROBAT [269], geboren op 11-11-1936 te Zutphen, overleden op 02-05-2017 te Zutphen op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-05-2017 te Zutphen, zoon van Johannes Stephanus Martinus (Jan) ROBAT [72] (zie VII.32) en Elisabeth (Bets) van BEEK [73].
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-02-1968 te Zutphen met Alberdina Ignatius (Diny) SEVEREIN [270], 27 jaar oud, geboren op 27-02-1940 te Deventer, overleden op 14-10-1997 te Zutphen op 57-jarige leeftijd, dochter van Roelof Antonie SEVEREIN [698] en Geertje KIBURG [699],

(Één kind in dit huwelijk.)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Edwin [271] (zie IX.31).

VIII.35    Johanna Wilhelmina Elisabeth (Ans) ROBAT [335], geboren te Zutphen, dochter van Johannes Stephanus Martinus (Jan) ROBAT [72] (zie VII.32) en Elisabeth (Bets) van BEEK [73].
Gehuwd te Apeldoorn met Johan van der MEER [334], 22 jaar oud, geboren op 24-03-1936 te Apeldoorn, overleden op 11-05-2010 te Apeldoorn op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-05-2010 te Dieren, zoon van Pieter van der MEER [489] en Johanna Maria BOUW [490].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Maria Elisabeth [491], geboren te Apeldoorn.
   2. m  Petrus Johannes [492], geboren te Apeldoorn.

VIII.36    Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) ROBAT [4], geboren te Arnhem, zoon van Jacobus Johannes (Sjaak) ROBAT [74] (zie VII.34) en Johanna Geertruida (Anneke) WEIJDE [75].
Gehuwd te Arnhem met Willy Hendrika Derkje (Willy) JANSSEN [5], geboren te Arnhem, dochter van Theodorus Bernardus Johannes JANSSEN [189] en Berendina Wilhelmina KOBESEN [190].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jeannette Rosita (Jeannette) [9] (zie IX.36).
   2. v  Nicolette Gabrielle (Nicolette) [10] (zie IX.38).
   3. v  Pascale Francisca (Pascale) [6] (zie IX.40).

VIII.39    Wilhelmina Antonia Johanna (Willy) ROBAT [191], geboren te Arnhem, dochter van Jacobus Johannes (Sjaak) ROBAT [74] (zie VII.34) en Johanna Geertruida (Anneke) WEIJDE [75].
Gehuwd te Arnhem, gescheiden te Arnhem van Erich (Erik) van den BERG [360], geboren op 19-02-1942 te Arnhem, overleden op 24-02-1999 te Arnhem op 57-jarige leeftijd, begraven op 01-03-1999 te Arnhem, Moscowa, zoon van Marinus van den BERG [794] en Theodora Francisca PERQUIN [795].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Angelina Natasja Melisanda (Angelina) [361] (zie IX.43).

VIII.42    Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) ROBAT [467], kleermaker, geboren op 15-05-1925 te Hoorn, overleden op 17-07-1996 te Hoorn op 71-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) ROBAT [58] (zie VII.40) en Petronella Wilhelmina (Nel) WOLTERS [201].
Ondertrouwd (1) 00-04-1949 te Haarlem, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1950 te Zandvoort met Wilhelmina Helena Paulina Maria PAAP [468], 27 jaar oud, geboren op 19-06-1922 te Zandvoort, overleden op 30-04-1980 te Hoorn op 57-jarige leeftijd, dochter van Arie PAAP [469], arbeider (1913), en Aagje BOL [470].
Gehuwd (2) te Hoorn met Margaretha Aloysius Maria BOT [499], geboren te Wervershoof.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) [471] (zie IX.44).
   2. v  Wilhelmina Paulina [473], geboren te Hoorn.
Gehuwd te Hoorn met Kees JANSMA [734], geboren te Hoorn.

VIII.45    Jacob Frederik (Jaap) ROBAT [274], bakkersknecht, banketbakker bij Harkema in Amsterdam, geboren op 02-06-1929 te Hoorn, overleden op 20-08-1979 te Ottawa, Canada op 50-jarige leeftijd, gecremeerd 00-08-1979 te Ottawa, Canada,

(Bron persoonskaart Jaap: op 27-07-1967 uitgeschreven van Amsterdam naar Ottawa Canada.)
(Bij de aankomsten op Ellis Island zij Jaap en Lies niet te vinden.)

, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) ROBAT [58] (zie VII.40) en Petronella Wilhelmina (Nel) WOLTERS [201].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-11-1953 te Amsterdam, gescheiden circa 1970 te Ottawa, Canada van Elizabeth (Lies) MET [275], geboren op 30-06-1934 te Haarlem, overleden op 13-01-2005 te Edmonton, Canada op 70-jarige leeftijd, gecremeerd te Edmonton, Canada, bronnen

(Na de scheiding van Jaap Robat is Elizabeth getrouwd met John Roberts en heeft met hem twee kinderen gekregen, Michael en Sharon.)

Uit dit huwelijk:
   1. m  José (Jos) [370], geboren op 07-12-1956 te Hoorn, overleden op 05-06-1965 te Amsterdam op 8-jarige leeftijd, bronnen.
   2.   l.l. [276], geboren op 06-07-1959 te Hoorn, overleden op 06-07-1959 te Hoorn, 0 dagen oud,

(Binnen de familie wordt dit kind 'Elizabeth' genoemd.)


VIII.48    Yvonne PAAP [727], geboren te Hoorn,

(Wim en Lies waren toen al moderne ouders. Yvonne heeft de achternaam van haar moeder gekregen.)

, dochter van Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) ROBAT [58] (zie VII.40) en Elizabeth (Lies) PAAP [726].
Gehuwd (1) te Hoorn, gescheiden te Hoorn van Jacob Joseph WALTER [735], geboren te Hoorn.
Gehuwd (2) te Warmenhuizen, gem.Harenkarspel met Johannes Antonius Jacobus Maria (Hans) BESTEMAN [733], geboren te Alkmaar.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Masha [736], geboren te Hoorn.
   2. v  Zamire [737], geboren te Hoorn.

VIII.50    Johannes Petrus Hubertus van VALDEREN [254], beroepsmilitair: generaal-majoor, geboren op 08-04-1927 te Roermond, overleden op 21-09-2015 te Harderwijk op 88-jarige leeftijd, zoon van Hubertus Wouterus (Huub) van VALDEREN [253], gevangenbewaarder, sergeant hoofdregelingsbureau, sergeant majoor, en Catharina Cornelia Henriette (Cor) ROBAT [57] (zie VII.44).
Gehuwd met Rudolfine Maria (Dolfie) OSTERMAN [749].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hubert Jan W. [750].
   2. m  Rudolf [751].
   3. m  Arnold [752].

VIII.53    Wilhelmina Johanna Maria van VALDEREN [255], geboren op 06-05-1930 te Den Haag, overleden 00-04-2010 te Harderwijk, dochter van Hubertus Wouterus (Huub) van VALDEREN [253], gevangenbewaarder, sergeant hoofdregelingsbureau, sergeant majoor, en Catharina Cornelia Henriette (Cor) ROBAT [57] (zie VII.44).
Gehuwd met Petri de BAKKER [753].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frank [754].
   2. v  Ellen [755].

VIII.55    Nico Johannes (Nico, Niek) ROBAT [338], geboren te Enschede,

(Nico haalde zijn doctoraal Engels op 16 juni 1961 aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij woonde toen in Goes. Later was hij docent aan de RUG.)
(Speelt slagwerk in de Society Jazz Band, www.societyjazzband.nl)

, zoon van Johannes Egidius Hubertus (Jo) ROBAT [59] (zie VII.45) en Elisabeth Petronella Margaretha Hendrica (Lies) van DIJK [175].
Gehuwd (1) te Rotterdam, gescheiden te Rotterdam van Jean FARLAY [728], geboren te Groot Brittannië,

(Na haar huwelijk met Nico is Jane getrouwd met de heer Legemate.)

Gehuwd (2) te Emmen met Magteltje (Machteld) HOOGEVEEN [339], geboren te Nederlands-Indië,

(Voor haar huwelijk met Nico Robat was Machtelje gehuwd met Jan Steffen Bartstra, 1919-1961.)

, dochter van Roel HOOGEVEEN [379] en Petronella Jacoba Alberta (Nel) WESTENDORP [380].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Paul LEGEMATE [731], geboren te Goes.
   2. v  Inge LEGEMATE [732], geboren te Goes.
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Menno Peter Laurens (Menno) [340], geboren op 20-05-1972 te Haren (GN), overleden op 08-01-1994 te Cosswiller, Frankrijk op 21-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-01-1994 te Groningen, bronnen.
   4. v  Caroline Petra-Nel (Caroline) [583], geboren te Haren (GN).

VIII.59    Geertruida Wilhelmina Cornelia (Trudy) ROBAT [430], geboren te Scheveningen, gem.Den Haag, bronnen

, dochter van Jacobus Josephus Hubertus (Jacques, Sjaak) ROBAT [60] (zie VII.47) en Geertruida (Truus) BORGER [204].
Gehuwd te Voorburg met Johannes Wilhelmus Antonius (Jan) SLUIJTER [723], 26 jaar oud, geboren op 31-03-1937 te Voorburg, overleden op 05-07-2017 te Voorburg op 80-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Hendrikus SLUIJTER [747] en Elisabeth WIJCISK [748].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Erik Johannes Hubertus (Erik) [724], geboren te Scheveningen.
   2. m  Olaf Robert Charles (Olaf) [725], geboren te Scheveningen.

VIII.74    Gerharda Henrica (Gerla) ROBAT [474], geboren te Apeldoorn, dochter van Alphonsus Franciscus Maria Bernardus (Fons) ROBAT [308] (zie VII.63) en Fenny MARKERINK [309].
Gehuwd te Apeldoorn met Berend Johannes (Bert) van 't SLOT [641], geboren te Elspeet.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Veronique [642], geboren te Apeldoorn.
   2. m  Martijn [643], geboren te Apeldoorn.

VIII.76    Yvonne Maria (Yvonne) ROBAT [475], geboren te Apeldoorn, dochter van Alphonsus Franciscus Maria Bernardus (Fons) ROBAT [308] (zie VII.63) en Fenny MARKERINK [309].
Gehuwd (1) te Apeldoorn, gescheiden te Apeldoorn van Gerrit GOOSSENS [624], geboren te Apeldoorn.
Gehuwd (2) te Apeldoorn met Josée TUKKER [625], geboren te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Ellen Fonske (Ellen) [636], geboren te Apeldoorn.
   2. v  Linda Femke (Linda) [637], geboren te Apeldoorn.
   3. m  Robbert Gerrit (Robbert) [638], geboren te Apeldoorn.

VIII.79    Karin Jolande (Karin) ROBAT [477], geboren te Apeldoorn, dochter van Alphonsus Franciscus Maria Bernardus (Fons) ROBAT [308] (zie VII.63) en Fenny MARKERINK [309].
Gehuwd te Apeldoorn, gescheiden te Apeldoorn van David Stewart CARSLAW [639], geboren te Groot-Brittannië.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Amy [640], geboren te Apeldoorn.

VIII.82    Astrid Marian Henrica (Astrid) ROBAT [398], geboren te Deventer, dochter van Hubertus Johannes Cornelis Maria (Huub) ROBAT [266] (zie VII.65) en Catharina Maria Bernardina (Kitty) MEIJKAMP [326].
Gehuwd met Rob GODLIEB [399], zoon van Adolf Hendrik GODLIEB [506] en Gea JANSEN [507].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Floyd [400].
   2. v  Rayly [401].

VIII.88    Nicolaas Timotheus Baptist (Niels) ROBAT [415], geboren te Rotterdam, zoon van Aloijsius Dominicus Hendrikus Jozef (Louis) ROBAT [268] (zie VII.69) en Maria Catharina (Riet) van ARNHEM [330].
Gehuwd met N.N. [331].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Anando [601].
   2. m  Antal [602].

VIII.98    Maria Martina Bernardina (Rita) ROBAT [606], geboren te Bussum, dochter van Bernardus Johan Egidius (Ben) ROBAT [337] (zie VII.73) en Martina Maria Wilhelmina (Tiny) van den BERG [336].
Gehuwd te Bussum met Antoon Leonard (Ton) WELLING [609], geboren te Bussum.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Patrick [603].
   2. v  Pascal [717].
   3. m  Dennis [718].

VIII.99    Bernardus Johannes Hubertus (Berry) ROBAT [607], kleermaker, geboren te Bussum, zoon van Bernardus Johan Egidius (Ben) ROBAT [337] (zie VII.73) en Martina Maria Wilhelmina (Tiny) van den BERG [336].
Gehuwd te Bussum met Maria Rigarda (Riet) SCHILTMEIJER [610], geboren te Bussum, dochter van Piet SCHILTMEIJER [655] en Johanna POLDER [656].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michael [647] (zie IX.76).
   2. v  Jennifer [649] (zie IX.79).

VIII.102    Carola Berdina Johanna (Carla) ROBAT [608], geboren te Bussum, dochter van Bernardus Johan Egidius (Ben) ROBAT [337] (zie VII.73) en Martina Maria Wilhelmina (Tiny) van den BERG [336].
Gehuwd te Bussum met G.J. (Gert) van BENTEN [611].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Vincent [719].
   2. m  Rohan [720].

VIII.106    Frederik Hendrikus (Freek) ROBAT [424], magazijnbediende, zakenman, geboren op 04-05-1939 te Arnhem, overleden op 23-10-1993 te Zuid-Afrika op 54-jarige leeftijd,

(Tonny Wierda, de oom van Freek, is zich vanuit Nederland gaan vestigen in Kaapstad. Freek is zijn oom achterna gegaan en is ook in Kaapstad gaan wonen. Op zijn persoonskaart staat dat hij op 22-08-1958 is uitgeschreven naar Zuid-Afrika, dus op 19 jarige leeftijd. Later, inmiddels in Zuid-Afrika getrouwd met Alida Sabi, is hij verhuisd naar Johannesburg. [Antoon (Tonnie) Wierda, geboren 15-09-1912 te Leeuwarden, gehuwd op 19-08-1936 te Leeuwarden met Berber Velt, geboren 03-11-1914 te Leeuwarden.])
(Freek was een zakenman. O.a. renoveerde hij huizen en verhuurde en verkocht ze. Later had hij een fabriek in snoep.)
(Freek had last van jicht, maar hield zoveel van een goede biefstuk dat hij het vaak niet kon laten om in restaurant 'Thunder Gun' de grootste biefstuk van de spijskaart te bestellen.)

, zoon van Frederikus Johannes (Freek) ROBAT [371] (zie VII.77) en Hinke WIERDA [372].
Gehuwd (1) circa 1962 te Zuid-Afrika, gescheiden circa 1972 te Zuid-Afrika van Alida (Lida) SABI [466], geboren op 02-12-1931, overleden,

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

Gehuwd (2) te Mbabane, Swaziland met Minah KUNENE [679], geboren te Emvembili hhohho, Swaziland, bronnen,

(Freek en Minah zijn getrouwd volgens de oude Swaziland familietradities, die ook in de 21ste eeuw nog veel worden toegepast. Freek heeft de gebruikelijke 'lobolo' betaald (Engels: 'bride price', Nederlands 'bruidsprijs', check https://en.wikipedia.org/wiki/Lobolo). Dat is het bedrag of eigendom of een andere vorm van welstand, welke door de bruidegom, of zijn familie, aan de ouders van de bruid betaald moet worden. Dit huwelijk is nooit, volgens diezelfde familietradities, ontbonden.)

Gehuwd (3) te Zuid-Afrika, gescheiden te Zuid-Afrika van N.N. [619].
Samenwonend (4) 1991 te Johannesburg, Zuid-Afrika met Tony LETSEKGA [729], geboren op 18-09-1953 te Matatiele, Zuid-Afrika, overleden op 04-01-2002 te Johannesburg, Zuid-Afrika op 48-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Chantal [680] (zie IX.83).
Uit het derde huwelijk:
   2. v  n.n. [620].
Gehuwd met N.N. [621].
Uit de vierde relatie:
   3. v  Natalie [730], geboren te Honeydew, Johannesburg, Zuid-Afrika,

.

VIII.112    Hinke Johanna Maria (Henny) ROBAT [500], geboren te Arnhem, dochter van Frederikus Johannes (Freek) ROBAT [371] (zie VII.77) en Hinke WIERDA [372].
Gehuwd te Arnhem met Dirk (Dick) de HAAS [626], 27 jaar oud, geboren op 17-12-1938 te Arnhem, overleden op 23-06-2005 te Arnhem op 66-jarige leeftijd, zoon van Dirk de HAAS [659] en Diny SCHOOLDERMAN [660].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Chantal Nathalie (Chantal) [661], geboren te Arnhem.
   2. m  Robert Mark (Robert) [662], geboren te Velp.

VIII.113    George Charles Pierre (George) ROBAT [341], geboren te Arnhem,

(Tonny Wierda, de oom van George, is zich vanuit Nederland gaan vestigen in Kaapstad. Freek, de broer van George, is zijn oom achterna gegaan en is ook in Kaapstad gaan wonen. George heeft zich later met zijn gezin bij zijn broer Freek in Johannesburg gevestigd. George woont nog steeds in Zuid-Afrika. [Antoon (Tonnie) Wierda, geboren 15-09-1912 te Leeuwarden, gehuwd op 19-08-1936 te Leeuwarden met Berber Velt, geboren 03-11-1914 te Leeuwarden.])

, zoon van Frederikus Johannes (Freek) ROBAT [371] (zie VII.77) en Hinke WIERDA [372].
Gehuwd (1) te Amersfoort, gescheiden te Zuid-Afrika van Johanna Hendrika (Hanneke) STOUTHAMER [342], geboren te Amersfoort.
Gehuwd (2) te Alberton, Zuid-Afrika, gescheiden te Pretoria, Zuid-Afrika van Enid BOTHA [681],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

Partner is Sue TILEY [644].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Erik George (Erik) [343] (zie IX.89).
   2. m  Paul Pierre (Paul) [345] (zie IX.91).
Uit de derde relatie:
   3. v  Linda VILJOEN [682], geboren te Zuid-Afrika.
Gehuwd (1) te Zuid-Afrika, gescheiden te Zuid-Afrika van Enrico (Rico) BESTER [683].
Gehuwd (2) te Zuid-Afrika met Gerhard JANSE van RENSBURG [684].

IX.1    Willem Cornelis Gerardus (Wim) ROBAT [760], vlechter (1977), geboren op 31-08-1950 te Vlaardingen, overleden op 24-12-2007 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd, begraven op 31-12-2007 te Rotterdam, Crooswijk,

(Wim heeft een nogal turbulent leven geleid, de appel viel kennelijk niet ver van de boom van zijn grootvader. Toen hij zes jaar oud was is hij door de kinderbescherming uit huis gehaald. In de 70-er jaren verwekte hij een buitenechtelijk kind waarbij hij op de geboorteakte van dat kind niet vermeld staat als vader, wel als aangever. Volgens zijn broer en zus heeft hij in de 80-er jaren in Marokko in de gevangenis gezeten, gepakt met hash, maar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken is niets over hem bekend. Hij kwam thuis vervuild met luizen en onverzorgde wonden. In de ouderlijke woning is hij afgekikt en vervolgens door zijn vader in Amsterdam in een kraakpand gedumpt. Niet echt een liefdevolle vader-zoon relatie. Hij heeft in de Van Mesdag Kliniek 'gezeten' omdat hij iemand met een stoeptegel op het hoofd had geslagen.)

, zoon van George Jean Fred (John) ROBAT [225] (zie VIII.2) en Wilhelmina Hendrica PONSEN [481].
Partner is Johanna Adriane VREESWIJK [761].
Uit deze relatie:
   1. m  Michael Jeroen (Michael) MEESTER [762] (zie X.1).

IX.6    Pieternella Lilly (Nel) ROBAT [419], geboren te Vlaardingen, dochter van George Jean Fred (John) ROBAT [225] (zie VIII.2) en Wilhelmina Hendrica PONSEN [481].
Gehuwd te Papendrecht met Peter BOOR [420], geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Esther Margareta (Esther) [461], geboren te Rotterdam, bronnen.
   2. m  Vincent August (David) [779], geboren te Rotterdam.

IX.8    Thomai Lilly (Lilly) ROBAT [482], geboren te Vlaardingen, bronnen

, dochter van George Jean Fred (John) ROBAT [225] (zie VIII.2) en Pieternella (Nel) van LINT [307].
Gehuwd te Poortugaal met Pieter (Peter) GUIJT [776], geboren te Leiden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lilly Mariska (Mariska) [777], geboren te Rotterdam.
Gehuwd met Michel GERDES [778].

IX.12    Jacqueline Adriana (Jacqueline) ROBAT [579], geboren te Rotterdam, dochter van Johannes Wilhelmus ROBAT [230] (zie VIII.7) en Adriana Elisabeth van den BOOGAARD [413].
Gehuwd te Rotterdam met M.H. (Maarten) RACKWITSZ [617].
Uit dit huwelijk:
   1. v  N.N. [618].

IX.13    Ronny (Ron) ROBAT [293], geboren te Rotterdam, zoon van Adrianus Gerardus (Aad) ROBAT [231] (zie VIII.9) en Gerarda (Greet) SNELLEMAN [47].
Gehuwd te Heerlen, gescheiden te Heerlen van Greet van der VEEN [294], geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Emma [295], geboren te Heerlen.
   2. v  Sophie [296], geboren te Heerlen.

IX.16    Marion ROBAT [297], geboren te Spijkenisse, dochter van Adrianus Gerardus (Aad) ROBAT [231] (zie VIII.9) en Gerarda (Greet) SNELLEMAN [47].
Gehuwd met Peter NOORLANDER [298].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joost [299], geboren te Rotterdam.
   2. m  Bram [300], geboren te Rotterdam.

IX.29    Eduard Marcel (Ed) ROBAT [373], geboren te Noordwolde, zoon van Johannes Hubertus (Joop) ROBAT [229] (zie VIII.28) en Christina Theodora van der VLIST [422].
Partner is Elizabeth APPELO [628], geboren te Hoogeveen, dochter van Klaas Dirk APPELO [629] en Gonnie ten OEVER [630].
Uit deze relatie:
   1. m  Ronald Xavier [631], geboren op 09-05-2009 te Zoetermeer, overleden op 18-11-2009 te Zoetermeer, 193 dagen oud.
   2. v  Celeste Elena [632], geboren te Zoetermeer.

IX.31    Edwin ROBAT [271], geboren te Zutphen, zoon van Jacobus Johannes Cornelis (Sjaak) ROBAT [269] (zie VIII.32) en Alberdina Ignatius (Diny) SEVEREIN [270].
Partner is Esther REXWINKEL [272], geboren te Silvolde, gem.Wisch.
Uit deze relatie:
   1. v  Babette Marie Ignatius (Babette) [412], geboren te Doetinchem.
   2. m  Bauke Jacob (Bauke) [505], geboren te Doetinchem.

IX.36    Jeannette Rosita (Jeannette) ROBAT [9], geboren te Arnhem, dochter van Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) ROBAT [4] (zie VIII.36) en Willy Hendrika Derkje (Willy) JANSSEN [5].
Gehuwd te Vught met Jeroen Johan Gerard (Jeroen) van KEMPEN [303], geboren te Oud-Zevenaar, zoon van Johannes Antonius (Jan) van KEMPEN [769] en Theodora Helena (Doortje) WIELEMAN [770].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Julia Helena Willemijn (Julia) [304], geboren te Den Bosch.
   2. v  Floor Elisa Valeri (Floor) [305], geboren te Den Bosch.
   3. v  Feline Isabel Clair (Feline) [306], geboren te Den Bosch.

IX.38    Nicolette Gabrielle (Nicolette) ROBAT [10], geboren te Arnhem, dochter van Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) ROBAT [4] (zie VIII.36) en Willy Hendrika Derkje (Willy) JANSSEN [5].
Partner is Onno 't HOOFT [301].
Uit deze relatie:
   1. v  Reeva Luca (Reeva) [302], geboren te Amsterdam.

IX.40    Pascale Francisca (Pascale) ROBAT [6], geboren te Arnhem, dochter van Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) ROBAT [4] (zie VIII.36) en Willy Hendrika Derkje (Willy) JANSSEN [5].
Gehuwd (1) te Duiven, gescheiden te Duiven van George Jacques Petrus (George) LOOMANS [7], geboren te Zevenaar.
Relatie (2) met N.N. [8].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Joost Jacob Benjamin (Joost) [3], geboren te Zevenaar.
   2. m  Wouter Samuel Francis (Wouter) [2], geboren te Zevenaar.
Uit de tweede relatie:
   3. v  Sophie Amelie Willemijn (Sophie) ROBAT [1], geboren te Doetinchem.

IX.43    Angelina Natasja Melisanda (Angelina) van den BERG [361], geboren te Arnhem, dochter van Erich (Erik) van den BERG [360] en Wilhelmina Antonia Johanna (Willy) ROBAT [191] (zie VIII.39).
Gehuwd, gescheiden van Hans KREMER [771].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rocksano Salvatore (Rocksano) van den BERG [772], geboren te Arnhem.

IX.44    Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) ROBAT [471], fotograaf (www.wimrobat.nl), geboren te Hoorn, bronnen

(Wim is vernoemd naar zijn vader, grootvader en overgrootvader: allemaal heten ze Wilhelmus Franciscus Hubertus.)
(Zijn overgrootvader, grootvader en vader waren kleermaker van beroep. Wim wilde dat ook graag worden maar dat werd ten stelligste door zijn vader afgeraden. Hij werd opgeleid tot automonteur en heeft na zijn diensttijd bij de brandweer op Schiphol gewerkt.)

, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim) ROBAT [467] (zie VIII.42) en Wilhelmina Helena Paulina Maria PAAP [468].
Gehuwd te Hoorn met Diewertje Neeltje (Didi) KLAVER [472], geboren te Kolhorn, gem.Barsingerhorn, dochter van Willem KLAVER [657] en Aafje van der WELLE [658].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hajo [645], geboren te Hoorn.
Gehuwd te Alkmaar met Elise WENDEL [646], geboren te Hoorn.

IX.76    Michael ROBAT [647], geboren te Bussum, zoon van Bernardus Johannes Hubertus (Berry) ROBAT [607] (zie VIII.99) en Maria Rigarda (Riet) SCHILTMEIJER [610].
Gehuwd te Den Helder met Vanessa DRAAK [648], geboren te Pijnakker,

('Draak' is een prachtige achternaam, helemaal omdat veel familie met deze achternaam in het dorp 'Monster' woont.)

, dochter van Gerrit DRAAK [653] en Willy Aleida de GEUS [654].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anne Joy [651], geboren te Den Helder.
   2. m  Joost Wouter [652], geboren te Den Helder.

IX.79    Jennifer ROBAT [649], geboren te Bussum, dochter van Bernardus Johannes Hubertus (Berry) ROBAT [607] (zie VIII.99) en Maria Rigarda (Riet) SCHILTMEIJER [610].
Gehuwd te Naarden met Frans BUSCHMAN [650], geboren te Bussum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Patricia [721], geboren te Blaricum.
   2. v  Kim [722], geboren te Blaricum.

IX.83    Chantal ROBAT [680], geboren te Mbabane, Swaziland, bronnen

, dochter van Frederik Hendrikus (Freek) ROBAT [424] (zie VIII.106) en Minah KUNENE [679].
Gehuwd te Mbabane, Swaziland, gescheiden te Mbabane, Swaziland van Robert Fawa (Marobza) MKAMBULE [695], geboren op 22-06-1964 te Mbabane, Swaziland, overleden op 25-02-2018 te Mbabane, Swaziland op 53-jarige leeftijd, begraven op 03-03-2018 te Mbabane, Swaziland, bronnen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ian Siza (Ian) [696], geboren te Mbabane, Swaziland.
   2. v  Leeanne Fikile (Leeanne) [697], geboren te Nelspruit, Zuid-Afrika.

IX.89    Erik George (Erik) ROBAT [343], geboren te Arnhem, bronnen

(Woont in NZW, Australië.)

, zoon van George Charles Pierre (George) ROBAT [341] (zie VIII.113) en Johanna Hendrika (Hanneke) STOUTHAMER [342].
Gehuwd te Zuid-Afrika met Christa GROENEWALD [344], geboren te Volksrus, Zuid-Afrika, dochter van Ockert Jacobus Oosthuizen GROENEWALD [685] en Lydia van NIEKERK [686],

(Nozipho en Jacques zijn aangenomen kinderen en zijn biologisch geen zus-broer.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Nozipho [622], geboren te Durban, Zuid-Afrika.
   2. m  Jacques Ockert (Jacques) [623], geboren te Durban, Zuid-Afrika.

IX.91    Paul Pierre (Paul) ROBAT [345], geboren te Arnhem, bronnen, zoon van George Charles Pierre (George) ROBAT [341] (zie VIII.113) en Johanna Hendrika (Hanneke) STOUTHAMER [342].
Gehuwd te Zuid-Afrika met Lizel GROBBELAAR [346], geboren te Dordrecht, Zuid-Afrika, dochter van William Vermaak GROBBELAAR [584] en Susan MEYER [687].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Suzanne [347], geboren te Luxemburg.
   2. v  Annique [348], geboren te Luxemburg.
   3. v  Elize [349], geboren te Luxemburg.

X.1    Michael Jeroen (Michael) MEESTER [762], geboren te Rotterdam,

(Michael Jeroen is geboren uit de buitenechtelijke relatie tussen Wim Robat en Johanna Vreeswijk. Die relatie hield niet stand. Johanna Vreeswijk is daarna in 1983 getrouwd met Jan Albertus Meester en in dat huwelijk is Michael Jeroen erkend en gewettigd, vandaar dat zijn achternaam 'Meester' is.)

, zoon van Willem Cornelis Gerardus (Wim) ROBAT [760] (zie IX.1) en Johanna Adriane VREESWIJK [761].
Gehuwd met Marjolijn ROEST [765].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jamie [766], geboren te Rotterdam.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software