Stamboom van de familie Robat       samenstellers: Pascale Robat  en  Gerrit Speek       Copyright ©

De oorsprong van deze familie is nog niet duidelijk, hoewel Frankrijk steeds vaker in beeld komt. Het zal lastig worden daar meer over te weten te komen. De oudst bekende Robat in onderstaande Nederlandse tak welke met bewijzen / akten kan worden aangetoond, is Josef Robat, (*ca.1726, †voor 1814, gehuwd met Helena Pieters (Peters), bron overlijdensakte in 1834 van zoon Josef, die geboren is te Luik provincie Luik', België). In Luik (check familysearch.org en zoek op Robat en België;  en zoek in zoekakten België - LG - Liège) en in Namen (check geneanet) leven in de 19e eeuw een paar families Robat. De voornamen daarvan komen goed overeen met de Nederlandse familie. Dat moet haast wel tot dezelfde tak behoren maar dat is nog niet hard te maken. Verder terugzoeken lukt nog niet via die ingangen. Genealogisch zoeken in België is niet zo 'eenvoudig' als in Nederland, voornamelijk omdat daar minder archieven zijn ontsloten op het internet.
Ook in (noord) Frankrijk (check geneanet) zijn diverse kleine stukjes stamboom Robat te vinden, zelfs al in de 17e eeuw. Het lukt nog niet daar een verband of aanwijzing in te vinden. Als je de verspreiding van de achternaam Robat bekijkt in België en Frankrijk dan zou onderstaande overlevering best eens waar kunnen zijn.

Bron Jeroen Robat:  In mijn tak van de familie bestaat de mondelinge overlevering dat twee broers uit Parijs naar Nederland kwamen. Dat is ingedikte geschiedenis, want ze stopten een generatie of meer in Luik. Broer één Joseph (*ca.1736-†voor 1814, gehuwd met Helena Peters) is de stamvader van de Nederlandse Robats en is geboren in Luik. Broer twee is Petrus Carolus Robat (*ca.1736-†?) en diens nakomelingen bleven in Luik. Een van beide of beide zijn gedoopt in de St.Jacques des Bouchers, Ile de France, Parijs. Van die kerk voor pelgrimsgangers naar Santiago de Compostela is nu alleen de toren over, waar Blaise Pascal nog natuurkundige proeven deed. Een generatiegenoot en mogelijk hun zus, was Beatrix Robat.

Er is een nogal 'wilde' suggestie over Afghanistan, link. In Afghanistan ligt wel een gehucht / dorp genaamd Robat, kaart. Tsja, wat moet je daarmee. Het droomt wel lekker weg als je denkt roots in zo'n land te hebben, maar of daar veel waarde aan gehecht moet worden? In een aantal krantenartikelen (Delpher is onmisbaar voor genealogisch onderzoek) wordt melding gemaakt over Robat in Marokko, maar waarschijnlijk verslikt het OCR programma zich daar en gaat het om de stad Rabat.
Erg prettig (tenminste voor genealogisch onderzoek...) is dat de naam Robat heel weinig voorkomt in Nederland en dat er tot nu toe geen verschillende schrijfwijzen gevonden zijn, even afgezien van een paar foutieve transcripties (Robot en Robaz). Waarschijnlijk is iedereen in Nederland met deze achternaam familie van elkaar.

Privacy bescherming is toegepast in deze stamboom zoals voorgeschreven door de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" (wiki). Geboortedatums mogen pas 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk zijn na 75 jaar openbaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Adres-, telefoon-, e-mail en andere persoonlijke gegevens worden uiteraard niet vermeld.

Verantwoording / bronnen. Deze publicatie is samengesteld uit:

Dus voor 1900 zal er niet veel ontbreken. Maar geboren, gehuwd en overleden in de 20/21e eeuw vertoont nog grote hiaten. Er zijn nog wel de nodige persoonskaarten CBG onderweg, dus die hiaten zullen beduidend verminderen, maar helemaal weg dat lukt nooit.

Copyright © is er op het integraal overnemen van (delen van) deze stamboom. Lees de link.

Bronnen zijn aanwezig onder dit woord met deze kleur. Dat kan van alles zijn, bv. inschrijvingen in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters, inschrijvingen in de gemeentelijke burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes), krantenadvertenties, foto's, etc.

Naamgeving. Als je aktes leest die voor het jaar 1940 zijn opgesteld dan zul je vinden dat de (voor- en achter)namen niet altijd op dezelfde manier zijn gespeld. Want die namen (en plaatsen) werden door de priester/ambtenaar vaak fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangever(s) en/of getuige(n). In deze stamboom wordt de naam en spelling gehanteerd zoals die wordt gevonden op de oudst bekende akte. Laat je dus niet in de war brengen door de verschillende schrijfwijze van de namen.

Raadsels:

  1. bij wiewaswie.nl en openarch.nl is Louis Robat geregistreerd. In de transcriptie wordt zijn achternaam op twee manieren geschreven: Robaert en Robat.
  2. Joannes Josephus Hubertus Robat wordt geboren op 03-01-1823 te Maastricht. Na zijn geboorte is er niets meer van hem te vinden.
  3. Helena Christina Robat, 28 jaar oud in 1814, dus geboren rond 1786, die in Maastricht woonde. Na een ongelukkige val in een waterput is zij gedeeltelijk verlamd, maar geneest na bezoeken aan het Maria bedevaartoord Virga Jesse te Hasselt. link, link  Dank aan Jeroen
  4. nog meer raadsels

Leuk: zie Wilhelmus Cornelis Gerardus Robat. Zijn levenwandel is niet doorsnee.

Laatste wijziging: 20 september 2017  (dank aan Jeroen, Wim, Ron, Pascale)
Verbeteringen en/of aanvullingen ontvangen we graag en worden z.s.m. geplaatst.  Gerrit Speek.

Stamboom van de familie ROBAT

I.1    ROBAT, geboren circa 1700.
Gehuwd voor de kerk circa 1725 met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Josef (zie II.1).
   2. m  Petrus Carolus, geboren circa 1726,

(Bron Jeroen: de nakomelingen van Petrus Carolus blijven in Luik.)


II.1    Josef ROBAT, geboren circa 1726 te Luik, België, overleden voor 1814,

(Bron Jeroen: Josef is de stamvader van de Nederlandse Robats.)

, zoon van ROBAT (zie I.1) en N.N.
Gehuwd voor de kerk circa 1750 met Helena PETERS (Pieters), geboren circa 1726 te Aken, Duitsland, overleden op 28-05-1814 te Maastricht, bronnen

(Haar zoon Joseph, wonend in Maastricht, is samen met Mathias Joch de aangever van haar overlijden.)

, dochter van Frederic PETERS en Helene WENT.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joseph (Joseph Henrij, Joannis Henrici Josephi, Hendrik Joseph) (zie III.1).

III.1    Joseph ROBAT (Joseph Henrij, Joannis Henrici Josephi, Hendrik Joseph), chapelier / hoedenmaker (1798,1801,1813), geboren circa 1760 te Luik, België, overleden op 14-07-1834 te Maastricht, bronnen

(In 1801 en 1803 woont hij in Maastricht in 'rue du pont a Wiek'.)
(Op 03 januari 1823 is hij getuige bij de aangifte van de geboorte van zijn kleinzoon Joannes Josephus Hubertus.)

, zoon van Josef ROBAT (zie II.1) en Helena PETERS (Pieters).
Gehuwd voor de kerk circa 1786 met Catharina Elisabeth JOCH (Jock, Goch, Gogh), geboren circa 1760 te Eschweiler, overleden op 24-06-1817 te Maastricht, bronnen, dochter van Theodorus JOCH en Eva STOFFELS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mattheus Josephus Hubertus, gedoopt (RK) op 05-11-1788 te Maastricht, St.Martinus (getuige(n): Matthei Joch et Maria Ada Meijssen), bronnen

(Na zijn doop er is (nog) niets meer van hem te vinden.)

   2. m  Arnoldus Josephus Nicolaus, Fusilier a la soixante seizieme cohorte quatrieme compagnie du premier Ban de la Garde nationale, gedoopt (RK) op 06-12-1789 te Maastricht, St.Martinus (getuige(n): Arnoldus Gouders et Anna Maria Ceusen), overleden op 02-10-1812 te Den Haag, militair hospital op 22-jarige leeftijd, bronnen

(Bij wiewaswie staat hij bij zijn overlijden geregistreerd als 'Joseph Nicolas'.)

   3. m  Gregorius Lambertus (Grégoire Lambert), hoedenmaker (1813), melkboer (1850,1855), gedoopt (RK) op 12-03-1792 te Maastricht, St.Martinus (getuige(n): Lamb. Guffels et Anna Cath. Boers), overleden op 26-04-1855 te Maastricht op 63-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 16-09-1813 te Maastricht met Elisabeth Jochems NUTTES, 23 jaar oud, geboren op 14-04-1790 te Harlingen, overleden op 10-07-1849 te Maastricht op 59-jarige leeftijd, dochter van Jochem NUTTES en Grietje JANS,

(In wiewaswie zijn geen kinderen gevonden van dit echtpaar.)

Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 04-07-1850 te Maastricht met Anna Catharina TRIBELS, 37 jaar oud, dienstmeid (1850), geboren op 25-06-1813 te Meerssen (LI), overleden op 14-04-1882 te Maastricht op 68-jarige leeftijd, dochter van Andreas Josephus TRIBELS en Maria Agnes HERMANS,

(In wiewaswie zijn geen kinderen gevonden van dit echtpaar.)

   4. v  Maria Gertrudis, gedoopt (RK) op 27-05-1794 te Maastricht, St.Martinus (getuige(n): Gerardus Josephus Meesen et Gertrudis Knops), overleden op 29-08-1803 te Maastricht op 9-jarige leeftijd, bronnen.
   5. m  Jean Baptist (Jan Baptiste) (zie IV.7).
   6. v  Marie Elisabethe, geboren op 23-10-1798 te Maastricht, overleden op 20-07-1801 te Maastricht op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   7. v  Marie Sibille, geboren op 05-05-1801 te Maastricht, bronnen.

IV.7    Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste), dienstknecht (1823), geëmployeerd bij de stedelijke belastingen (1824), onderbrigadier der douanen (1837), ontvanger der belastingen (1841), brigadier der douane (1843), commies der eerste klasse van de Rijks Belastingen (1849,1853), rijks ambtenaar der eerste klasse (1851), geboren op 02-09-1796 te Maastricht, overleden op 12-06-1854 te Schinveld op 57-jarige leeftijd, bronnen

(Jean Baptist werkte het grootste deel van zijn leven als ambtenaar bij de douane en de belastingen. Misschien / waarschijnlijk daarom is hij nog al eens verhuisd. Achtereenvolgens woonde hij (bron: geboorteakten van zijn kinderen): 1823-1824 Maastricht; 1938 Oirsbeek; 1840 Weert; 1841-1844 Afferden, gem. Bergen (LI); 1847 Wessem; 1849-1853 Schinveld.)

, zoon van Joseph ROBAT (Joseph Henrij, Joannis Henrici Josephi, Hendrik Joseph) (zie III.1) en Catharina Elisabeth JOCH (Jock, Goch, Gogh).
Gehuwd (1) circa 1820 met Maria Catharina GABRIEL, geboren circa 1796 te Aken, Duitsland, overleden op 12-04-1837 te Oirsbeek, bronnen, dochter van Joseph Peter GABRIEL en Marie Catherine SCHERREN.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 29-06-1837 te Oirsbeek met Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings), geboren circa 1815 te Manheim, Pruissen, overleden op 13-07-1855 te Schinveld, bronnen, dochter van Mathias KONINGS en Maria Louisa KITZELN,

(Vader Jean Baptist overlijdt in 1854 en moeder Maria Elisabeth Konings in 1855. In 1855 is het oudste kind 17 jaar en de jongste 2 jaar. De kinderen komen dus onder voogdij te staan en voogd J.J. Knoken, commies bij 's Rijks Belastingen te Schinveld, krijgt daarvoor in 1856 een toelage van ƒ 116. Zie bij Jean Baptist de 'bronnen', onderaan de pagina.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Joannes Josephus Hubertus, geboren op 03-01-1823 te Maastricht, bronnen

(Zijn opa Hendrik Joseph (1760-1834) is mede getuige bij de aangifte van deze geboorte.)
(Bijzonder irritant, maar na de geboorte is er geen spoor meer van hem te vinden. Niet in wiewaswie, niet bij de overlijdens in het Regionaal Historisch Centrum Limburg, niet bij allelimburgers.)

   2. m  Jacobus Josephus Hubertus, geboren op 10-05-1824 te Maastricht, overleden op 07-04-1886 te Schiedam op 61-jarige leeftijd, bronnen

(In de familieadvertenties bij het CBG zijn in het Algemeen Politieblad acht advertenties van hem te vinden. Beginnende bij dat hij benoemd is tot rijksveldwachter 3de klasse op eene jaarwedde van f 375, gepensioneerd adjudant-onderofficier van het Oost-Indisch leger, te Maastricht, standplaats Numansdorp. De andere zeven advertenties gaan allemaal over de rijksveldwachter Robat in 's Gravendeel.)
(Bron 'KNIL stamboek 1848-1862'. Op den 17 October 1848 overgenomen als Sergeant van het 7 Regiment Infanterie. Geëmb (geëmbarkeerd) te Hvsluis (Hellevoetsluis) aan boord van het schip Hendrika den 27 Novb. 1848. Gedeb (gedebarkeerd) te Bata (Batavia) den 4 Apl 1849 en geplaatst bij het 4 Bat. Inf. Bij het 7 Regiment Infanterie op den 1 Augustus 1842 vrijwillg geengageerd als soldaat voor den tijd van zes jaren en twee maanden voor handgeld toegestaan Twintig Guldens. Korporaal den 16 Julij 1844. Den 18 Julij 1844 in de tweede klasse van het schijfschieten. Den 14 April 1846 in de 1 of hoogste klasse van het schijfschieten. Sergeant den 10 Maart 1848. Op den 13 maart 1848 gereengageerd voor den tijd van zes jaren zonder handgeld ingaand den 1 Augustus 1848. Op den 17 October 1848 overgegaan als Sergeant bij het Koloniaal Werf Depot ? een nieuwe verbintenis te ? voor den tijd van zes jaar ... ... den dag van inscheping naar de overzesche bezittingen ... schrijving van het MvO dd 11 October 1848 ... Personeel Nr. 45 B.)
(Lees de bronnen (bevolkingsregister Maastricht 1860-1880): op 27-08-1862 vestigt hij zich in de gemeente Maastricht, komend uit Batavia, Java als gepensioneerd Adj Onderoff O.I. Leger, hij is niet gehuwd. Hij wordt uitgeschreven uit Maastricht op 21-03-1864 naar Nieuw Sluis.)
(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   3. m  Godefridus Joannes Hubertus, militair: tamboerijn, geboren op 10-12-1830 te Hasselt, Limburg, België, overleden op 15-06-1856 te Weltevreden, Batavia op 25-jarige leeftijd, bronnen

(Volgens het 'KNIL stamboek 1855-1856' is hij geboren in 'Hasselt Limburg', zie bronnen.)
(In Familysearch (via zoekakten.nl) is hij in Hasselt, België inderdaad te vinden, maar alleen in de Tafels Geboorten, zie bronnen. Van de jaren rondom 1830 ontbreken helaas de geboorteakten.)
(Bron 'KNIL stamboek' 1855-1856: Bij het 5 Reg: Inf: aangenomen als vrijwiller. ? der G.O. van de 27 Decb: 1841. Afd. Pers. ?6? met een engagement voor den tijd van 10 jaren. Zonder handgeld den 7 Julij 1846. Met paspoort, uit hoofde van te kleine gestalte (1 el, 3 palmen, 5 duimen, 3 strepen = 1 meter 35.3) en verhouding tot zijne leeftijd. den 11 Janu 1849. Bij het 5 Reg: Inft: op den 29 Julij 1849, vrijwillig geengageerd als tamboerijn voor den tijd van acht jaren zonder handgeld. Op den 6 Septb. 1855 overgegaan als soldaat bij het koloniaal werf Depot, met een nieuwe verbintenis voor den tijd van zes jaren met f 40 premie, te rekenen en te gaan met den dag van inschrijving naar de overzesche bezittingen antw: van het M.v.O. dd. 30 Aug: 1855 Nr. 16 B.)

Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Willem Frans Hubert (zie V.4).
   5. v  Maria Theresia Josephina, geboren op 02-04-1840 te Weert, overleden op 23-06-1911 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, bronnen

(Lees de bronnen (bevolkingsregister Maastricht 1860-1880): op 18-12-1863 vestigt zij zich in de gemeente Maastricht, komend uit Aken, zij is dan niet gehuwd. Ze wordt uitgeschreven uit Maastricht op 23-03-1864 naar Dordrecht.)

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1869 te Rotterdam met Petrus Arnoldus INGENBOUDT, 37 jaar oud, geboren op 21-05-1831 te Ubbergen, overleden op 29-09-1915 te Wageningen op 84-jarige leeftijd,

(Petrus Arnoldus was eerder getrouwd (1867) met Magdalena Bitzer (1828-1868).)

, zoon van Wilhelmus INGENBOUDT en Wilhelmina DOORMANS.
   6. v  Maria Agnes Elizabeth (zie V.9).
   7. m  Johannes Egidius Hubertus (zie V.10).
   8. m  Christiaan Josephus Hubertus (zie V.12).
   9. v  Anna Digna Hubertina (zie V.15).
   10. v  Cornelia Antonetta Hubertina (zie V.17).
   11. v  Johanna Hubertina Elisabeth, geboren op 05-08-1851 te Schinveld, bronnen

(Haar voogd, commies bij 's Rijks Belastingen te Schinveld krijgt in 1856 een toelage waarin Johanna Hubertina Elisabeth ook wordt genoemd. Zie de bronnen bij haar vader. Na 1856 is er, tot nu toe, niks van haar te vinden.)

   12. v  Maria Gertruid Hubertina (zie V.20).

V.4    Willem Frans Hubert ROBAT, ambtenaar (1865), commies (1866,1868,1873,1874), rijksambtenaar (1871,1874,1877,1888), geboren op 21-04-1838 te Oirsbeek, overleden op 17-06-1901 te Den Haag op 63-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn geboorteakte staat 'Willem Frans Hubert'. Die akte staat in wiewaswie vermeld als 'Frans Willem Hubert'.)

, zoon van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) (zie IV.7) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings).
Ondertrouwd 00-09-1865 te Arnhem, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-10-1865 te Arnhem met Geertruida van INGEN, 28 jaar oud, dienstbode (1865), geboren op 23-03-1837 te Arnhem, overleden na 1907,

(In 1908, huwelijk dochter, woont Geertruida in Bussum. In de tienjarige tafel overlijden Bussum 1903-1912 is ze niet te vinden.)

, dochter van Hendrik van INGEN en Mechtildis JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mathilda Jacoba Geertruida Wilhelmina, geboren op 29-07-1866 te Oud-Beijerland, overleden op 27-04-1874 te Oud-Beijerland op 7-jarige leeftijd, bronnen.
   2. m  l.l. Geboren op 01-08-1866 te Oud-Beijerland, overleden op 01-08-1866 te Oud-Beijerland, 0 dagen oud, bronnen

(Opvallend: geboren drie dagen na zijn zusje. Daar is iets niet goed gegaan tijdens de geboorte van die tweeling.)

   3. v  Antoinetta Maria Elisabeth, geboren op 25-04-1868 te Oud-Beijerland, bronnen

(Check bronnen: In Den Helder staat ze van 1897-1904 ingeschreven in de 'bewaarschool - weeshuis - diaconiehuis; beroep onderwijzeres; vorige woonplaats is Schiedam; in 1904 vertrekt ze naar Nijmegen. In Rotterdam wordt ze ingeschreven in 1908, komend vanuit Nijmegen; beroep geestel.zuster; ze vertrekt in 1919 naar Amsterdam.)

   4. v  Agnes Francisca Hubertina (zie VI.5).
   5. m  Wilhelmus Johannes Baptiste (zie VI.7).
   6. m  Jacobus Hendrikus Dignus, geboren op 16-09-1874 te Oud-Beijerland, overleden, bronnen.
   7. m  Johannes Ignatius Marie, geboren op 26-07-1877 te Schiedam, overleden op 26-06-1937 te Den Haag op 59-jarige leeftijd, bronnen

(Hij staat vermeld in het Jaarboekje Ambtenaren Belastingdienst 1910.)

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-09-1904 te Etten-Leur met Johanna NOOIJENS, 23 jaar oud, geboren op 06-02-1881 te Etten-Leur, overleden op 22-01-1942 te Etten-Leur op 60-jarige leeftijd, dochter van Jan NOOIJENS en Adriana DIELEMANS.
   8. v  Mathilda Antonia Geertruida Wilhelmina, geboren op 25-01-1880 te Schiedam, overleden op 26-10-1880 te Schiedam, 275 dagen oud, bronnen.

V.9    Maria Agnes Elizabeth ROBAT, geboren op 07-09-1841 te Afferden, gem.Bergen (LI), overleden op 27-03-1894 te Schiedam op 52-jarige leeftijd, bronnen

(Lees de bronnen (bevolkingsregister Maastricht 1860-1880): Ze wordt uitgeschreven uit Maastricht op 21-02-1864 naar Grave, ze is dan ongehuwd.)

, dochter van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) (zie IV.7) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-08-1869 te Rotterdam met Johannes JOCKER, 29 jaar oud, magazijnmeester (1876), opzichter kaarsenfabriek, geboren op 29-05-1840 te Rotterdam, overleden op 30-03-1905 te Schiedam op 64-jarige leeftijd, zoon van Johannes JOCKER en Catharina HULTERS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Catharina Jacoba, geboren op 11-06-1870 te Schiedam.
   2. v  Antoinette Wilhelmina Digna Maria, geboren op 09-10-1871 te Schiedam.
   3. v  Elizabeth Geertruida Maria, geboren op 15-01-1874 te Schiedam, overleden op 03-02-1927 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd.
   4. m  Johannes Hubertus Josephus, geboren op 02-01-1876 te Schiedam.
   5. v  Josephina Petronella Elizabeth Maria, geboren op 05-09-1876 te Schiedam.
   6. m  Hubertus Gerardus Marie, geboren op 05-08-1879 te Schiedam.
   7. m  Adrianus Gijsbertus Marius, geboren op 26-04-1881 te Schiedam.
   8. m  Joseph Thomas Marie, geboren op 03-12-1883 te Schiedam.
   9. v  Agnes Josephina Maria, geboren op 05-01-1886 te Schiedam.

V.10    Johannes Egidius Hubertus ROBAT, kleermaker (1873,1876,1877,1900), geboren op 22-03-1843 te Bergen (LI), overleden op 11-10-1911 te Arnhem op 68-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) (zie IV.7) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-09-1870 te Arnhem met Cornelia WAGENAAR, 29 jaar oud, geboren op 03-06-1841 te Arnhem, overleden op 08-12-1923 te Utrecht op 82-jarige leeftijd, dochter van Johannes WAGENAAR en Henrica Jacoba van REEKEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hubertus Christiaan (zie VI.22).
   2. v  Henriette Jacoba, geboren op 07-04-1872 te Arnhem, overleden op 16-08-1873 te Arnhem op 1-jarige leeftijd, bronnen

(Zowel bij Familysearch als bij Geldersarchief ontbreekt precies die ene bladzijde van de geboorteakten.)

   3. v  Agnes Maria Elisabeth, geboren op 28-09-1873 te Arnhem, overleden op 23-02-1874 te Arnhem, 148 dagen oud, bronnen.
   4. v  Henriette Cornelia (zie VI.28).
   5. m  Jacobus Josephus Hubertus (zie VI.29).
   6. m  Wilhelmus Franciscus Hubertus (zie VI.31).
   7. v  Cornelia Geertruida (zie VI.34).
   8. m  Hubertus Johannes Baptiste (Huub) (zie VI.35).
   9. m  Bernardus Hubertus (zie VI.37).
   10. m  Frederik Thomas Cornelis (zie VI.39).

V.12    Christiaan Josephus Hubertus ROBAT, smid (1873,1877,1880,1881,1885), gepensioneerd militair, geboren op 24-03-1844 te Bergen (LI), overleden op 14-03-1888 te Nijmegen op 43-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) (zie IV.7) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-12-1872 te Arnhem met Catharina WAGENAAR, 26 jaar oud, geboren op 02-05-1846 te Arnhem, overleden op 18-06-1907 te Nijmegen op 61-jarige leeftijd, dochter van Johannes WAGENAAR en Henrica Jacoba van REEKEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Josephina Maria Elisabeth, geboren op 12-10-1873 te Arnhem, bronnen.
   2. v  Agnes Jacqueline Catharina Jacoba (zie VI.43).
   3. v  l.l. Geboren op 17-01-1877 te Arnhem, overleden op 17-01-1877 te Arnhem, 0 dagen oud, bronnen.
   4. m  Petrus Josephus Johannes Hubertus (zie VI.45).
   5. m  Johannes Cornelis Hubertus Marius (zie VI.48).
   6. m  l.l. Geboren op 01-08-1885 te Nijmegen, overleden op 01-08-1885 te Nijmegen, 0 dagen oud, bronnen.
   7. m  Arnoldus Antonius Hubertus, sigarenmaker (1904), geboren op 09-06-1887 te Nijmegen, overleden op 25-08-1904 te Nijmegen op 17-jarige leeftijd, bronnen.

V.15    Anna Digna Hubertina ROBAT, geboren op 15-02-1847 te Wessem, overleden op 30-07-1892 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd, bronnen

(Het kostte een paar uur zoeken voor haar overlijden gevonden was, want in wiewaswie staat dat overlijden geregistreerd onder de achternaam 'Robot'. Bij de geboorte van haar eerste kind staat Anna Digna Hubertina geregistreerd als 'Robaz'.)

, dochter van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) (zie IV.7) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-01-1877 te Rotterdam met Gijsbertus Adrianus van DUSSELDORP, 31 jaar oud, timmerman (1920), geboren op 16-06-1845 te IJsselmonde, overleden op 10-01-1920 te Poortugaal op 74-jarige leeftijd, zoon van Wouter van DUSSELDORP en Catharina HELL.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Maria Johanna, kloosterzuster, geboren op 21-02-1878 te Rotterdam, overleden op 08-02-1961 te Maastricht op 82-jarige leeftijd.
   2. v  Josephina Maria Elizabeth, geboren op 17-08-1879 te Rotterdam, overleden op 24-06-1880 te Rotterdam, 312 dagen oud.
   3.   l.l. Geboren op 14-09-1881 te Rotterdam, overleden op 14-09-1881 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   4. v  Josephina Maria Wilhelmina, geboren op 29-10-1882 te Rotterdam, overleden op 23-10-1951 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
   5. v  Agnes Maria Elizabeth, geboren op 16-01-1886 te Rotterdam, overleden op 18-01-1886 te Rotterdam, 2 dagen oud.
   6. v  l.l. Geboren op 12-10-1886 te Rotterdam, overleden op 12-10-1886 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   7. v  l.l. Geboren op 27-06-1888 te Rotterdam, overleden op 27-06-1888 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   8. m  l.l. Geboren op 21-03-1890 te Rotterdam, overleden op 21-03-1890 te Rotterdam, 0 dagen oud.

V.17    Cornelia Antonetta Hubertina ROBAT, geboren op 30-09-1849 te Schinveld, overleden op 25-06-1915 te Schiedam op 65-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) (zie IV.7) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-05-1875 te Schiedam met Arnoldus Maria DALMEIJER, 23 jaar oud, geboren op 07-05-1852 te Schiedam, overleden op 30-01-1932 te Schiedam op 79-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Coenradus DALMEIJER en Adiana Johanna MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriana Johanna Maria Josephina, geboren op 22-02-1876 te Schiedam.
   2. m  Johannes Jacobus Marinus, geboren op 09-08-1877 te Schiedam.
   3. v  Catharina Gerardina Elisabeth, geboren op 15-10-1879 te Schiedam.
   4. v  Elisabeth Geertruida Wilhelmina, geboren op 23-12-1881 te Schiedam.
   5. v  Catharina Adriana Maria, geboren op 13-11-1883 te Schiedam.
   6. m  Wilhelmus Gerardus Arnoldus, geboren op 29-03-1886 te Schiedam.
   7. m  Gerardus Coenradus Willebrordus, geboren op 07-11-1891 te Schiedam.

V.20    Maria Gertruid Hubertina ROBAT, geboren op 08-09-1853 te Schinveld, overleden op 25-10-1886 te Schiedam op 33-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jean Baptist ROBAT (Jan Baptiste) (zie IV.7) en Maria Elisabeth KONINGS (Könings, Koenings).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-09-1877 te Schiedam met Thomas Joannes Henricus COLLIGNON, 25 jaar oud, koperslager, geboren op 21-10-1851 te Schiedam, overleden op 11-05-1944 te Schiedam op 92-jarige leeftijd, zoon van Thomas Johannes Hendricus COLLIGNON en Johanna Catharina BRINKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas Joannes Henricus, geboren op 19-12-1877 te Schiedam.
   2. m  Jacobus Josephus Johannes Baptist, geboren op 21-12-1878 te Schiedam.
   3. m  Thomas Johannes Henricus, geboren op 15-05-1880 te Schiedam.
   4. m  Petrus Wilhelmus Marie, geboren op 12-08-1881 te Schiedam.
   5. v  Maria Johanna, geboren op 31-03-1883 te Schiedam.
   6. v  Anna Digna Hubertina, geboren op 03-07-1885 te Schiedam.

VI.5    Agnes Francisca Hubertina ROBAT, geboren op 15-03-1871 te Oud-Beijerland, overleden op 17-04-1916 te Amsterdam op 45-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Willem Frans Hubert ROBAT (zie V.4) en Geertruida van INGEN, dienstbode (1865).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 02-06-1897 te Rotterdam, gescheiden na 10 jaar op 18-10-1907 te Rotterdam van Willem van der NOORDT, geboren op 18-12-1865 te Rotterdam, zoon van Johannes van der NOORDT en Elizabeth TULLING.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 31-12-1908 te Amsterdam met Antoine Joseph CAZIER, 38 jaar oud, winkelbediende (1908), geboren op 15-11-1870 te Leuven, België,

(Antoine is weduwnaar van Guilielmine Charlotte Angeline Sterckmans. Op 27-05-1920 is Antoine weduwnaar van Agnes Robat en trouwt opnieuw.)

, zoon van Jean Baptist CAZIER en Jeanne Marie Colette DECKERSCH.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  n.n. Geboren op 09-02-1898 te Rotterdam, overleden op 09-02-1898 te Rotterdam, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Jean Hijacinth Gérard Marie, geboren te Amsterdam.

VI.7    Wilhelmus Johannes Baptiste ROBAT, loswerkman (1906), fabrieksarbeider (1910), winkelier, geboren op 10-01-1873 te Oud-Beijerland, overleden op 07-03-1942 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Willem Frans Hubert ROBAT (zie V.4) en Geertruida van INGEN, dienstbode (1865).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-04-1906 te Rotterdam met Cornelia BURGER, 36 jaar oud, geboren op 04-05-1869 te Schiedam, overleden op 08-03-1931 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd, dochter van Johannes BURGER en Cornelia HARSING.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Cornelis Gerardus (zie VII.3).
   2. m  Johannes Jacobus Antonius (zie VII.6).
   3. v  Geertruda Antoinette Maria (zie VII.9).
   4. v  Antoinette Maria Elisabeth, geboren op 04-07-1910 te Rotterdam, overleden op 12-12-1910 te Rotterdam, 161 dagen oud, bronnen.

VI.22    Johannes Hubertus Christiaan ROBAT, kleermaker (1893,1894,1895,1897,1900,1901,1920), geboren op 12-03-1871 te Arnhem, overleden op 24-11-1931 te Arnhem op 60-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-10-1892 te Arnhem met Engelina Catharina ROEST, 19 jaar oud, geboren op 22-02-1873 te Arnhem, overleden op 07-09-1917 te Arnhem op 44-jarige leeftijd, dochter van Bartholomeus ROEST en Johanna TOMASSEN.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 27-10-1920 te Arnhem met Antoinetta Maria GRIJSEELS, 46 jaar oud, geboren op 01-07-1874 te Amsterdam, overleden op 24-06-1961 te Maastricht op 86-jarige leeftijd, dochter van Constantinus Adrianus Josephus Johannes Balthazar GRIJSEELS en Catharina Petronella HENKENS.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Cornelia Johanna (zie VII.12).
   2. v  Johanna Maria Theodora (zie VII.14).
   3. v  Engelina Henriette, geboren op 13-10-1895 te Arnhem, bronnen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-11-1921 te Arnhem met Hendrikus Gerhardus REGTERING, 30 jaar oud, geboren op 24-05-1891 te Rheden, overleden op 01-09-1954 te Amersfoort op 63-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus REGTERING en Everdina UIJTTENBOGAART.
   4. v  Geertruida Sophia (zie VII.18).
   5. v  Geertruida Jacquelina, geboren op 21-12-1897 te Arnhem, bronnen

(Er is iets merkwaardigs aan de hand: in BS Arnhem geboorten, aangiftedatum 22-12-1897, geboortedatum 21-12-1897, geboorteakte nr.1757 staat dat geboren is Geertruida Jacquelina Robat; de akte staat bij haar bronnen. In de huwelijksebijlagen van Geertruida Sophia, het uitreksel uit de BS Arnhem geboorten staat bij haar bronnen, staat dezelfde geboortedatum en -plaats. Maar in de BS Arnhem geboorten is van deze Geertruida Sophia geen geboorteakte te vinden op 21-12-1897, ook niet op een andere datum. Waarschijnlijk zijn Geertruida Jacquelina en Geertruida Sophia dezelfde persoon.)

   6. v  Henriette Cornelia, geboren op 23-01-1900 te Arnhem, overleden op 16-04-1958 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-11-1921 te Arnhem met Antonius Johannes van LINT, 29 jaar oud, handelsreiziger (1921), geboren op 09-10-1892 te Rotterdam, overleden 00-09-1959, zoon van Johannes Jacobus van LINT en Johanna Cornelia van STEENBEEK.
   7. m  Johannes Bernardus (zie VII.22).

VI.28    Henriette Cornelia ROBAT, geboren op 02-04-1875 te Arnhem, overleden op 28-08-1943 te Utrecht op 68-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-07-1896 te Arnhem met Hendricus Theodorus STEVENS, 23 jaar oud, kelner (1896), geboren op 04-01-1873 te Arnhem, overleden op 21-08-1927 te Utrecht op 54-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hendricus STEVENS en Hendrica van der KOLK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Henricus, geboren op 23-11-1896 te Arnhem.
   2. v  Geertruida Jacquelina, geboren op 21-12-1897 te Arnhem.
   3. v  Cornelia Henriette, geboren op 06-07-1898 te Arnhem, overleden op 14-10-1898 te Arnhem, 100 dagen oud.
   4. m  Henricus Egidius Hubertus, geboren op 10-07-1899 te Arnhem, overleden op 17-09-1899 te Arnhem, 69 dagen oud.
   5. m  Henricus Theodorus, geboren op 10-12-1901 te Utrecht, overleden 1976.
   6. m  Jacques Wilhelmus Bernardus, geboren op 26-08-1903 te Utrecht, overleden 1953.
   7. v  Cornelia Henrietta Josephine, geboren op 29-06-1905 te Utrecht.
   8. v  Henrietta Wilhelmina, geboren op 18-06-1910 te Utrecht.

VI.29    Jacobus Josephus Hubertus ROBAT, kleermaker (1902,1903,1904,1908,1911,1917,1941,1942), geboren op 03-12-1876 te Arnhem, overleden op 10-11-1942 te Arnhem op 65-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1902 te Arnhem met Wilhelmina Gradina BONET, 24 jaar oud, geboren op 17-03-1878 te Arnhem, overleden op 11-05-1964 te Blerick, gem.Venlo op 86-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1964 te Arnhem, RK begraafplaats, dochter van Martinus BONET en Anna Maria BOERBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Stephanus Martinus (zie VII.33).
   2. m  Jacobus Johannes (zie VII.35).
   3. v  Johanna Cornelia Gradina, geboren op 15-08-1908 te Arnhem, overleden op 28-02-1917 te Arnhem op 8-jarige leeftijd, bronnen.
   4. v  Johanna Cornelia, geboren op 23-02-1911 te Arnhem, overleden op 12-01-1941 te Arnhem op 29-jarige leeftijd, bronnen.
   5. v  Wilhelmina Henrietta Engelina (zie VII.40).

VI.31    Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT, kleermaker (1899,1901,1904,1907,1910), geboren op 15-03-1879 te Arnhem, overleden op 16-02-1959 te Arnhem op 79-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-07-1899 te Arnhem met Wilhelmina Margaretha KERSTEN, 20 jaar oud, geboren op 27-09-1878 te Culemborg, dochter van Wilhelmus Johannes KERSTEN en Catharina MATHEIJ.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Franciscus Hubertus (zie VII.41).
   2. v  Catharina Cornelia Henriette (zie VII.44).
   3. m  Johannes Egidius Hubertus (zie VII.45).
   4. m  Jacobus Josephus Hubertus (Jacques, Sjaak) (zie VII.47).
   5. m  Marius Cornelis, geboren op 02-11-1910 te Arnhem, overleden op 24-03-1980 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, bronnen

(Op zijn persoonskaart staan geen kinderen vermeld.)
(In de namenlijst 1953 en 1959 van historischklarendal.nl staat hij vermeld wonend op de Hommelseweg 370.)

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-10-1942 te Arnhem met Annie VREDENBERG, 24 jaar oud, geboren op 17-04-1918 te Arnhem, overleden op 30-05-1975 te Arnhem op 57-jarige leeftijd.
   6. v  Wilhelmina Cornelia (Mies), kapster, geboren op 29-09-1914 te Arnhem, overleden, bronnen.
Ondertrouwd te Arnhem, gehuwd te Arnhem, gehuwd voor de kerk te Arnhem, St.Walburgis met Adr. van den HEUVEL.

VI.34    Cornelia Geertruida ROBAT, geboren op 04-10-1880 te Arnhem, overleden op 15-02-1900 te Arnhem op 19-jarige leeftijd, bronnen

(Kleine tragedie: Cornelia Geertruida krijgt ongehuwd een levenloos kind op 25 januari en overlijdt zelf op 15 februari op 19 jarige leeftijd.)

, dochter van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR.
Relatie met N.N.
Uit deze relatie:
   1. v  l.l. ROBAT, geboren op 25-01-1900 te Arnhem, overleden op 25-01-1900 te Arnhem, 0 dagen oud, bronnen.

VI.35    Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT, kapper (1922), geboren op 30-04-1882 te Arnhem, overleden op 18-09-1953 te Warnsch op 71-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, Beekbergerweg, bronnen, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 09-06-1922 te Arnhem met Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR, 23 jaar oud, geboren op 12-10-1898 te Breda, overleden op 28-04-1970 op 71-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, Beekbergerweg, dochter van Wilhelmus Johannes BONGENAAR en Christina Geertruida Maria ONSTERK.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martina Christina Wilhelmina Maria (Tiny), geboren op 16-05-1923 te Arnhem, overleden op 29-08-1991 te Apeldoorn op 68-jarige leeftijd,

(Op haar persoonskaart CBG staat geen echtgenoot en kinderen vermeld.)

   2. m  Johannes Cornelis Antonius Joseph (Han, Hans) (zie VII.55).
   3. m  Wilhelmus Johannes Dominicus Maria (Wim) (zie VII.57).
   4. v  Christina Maria Theresia Imelda (Stien) (zie VII.60).
   5. v  Cornelia Bernadina Margaretha Maria (Corinne) (zie VII.62).
   6. m  Alphonsus Franciscus Maria Bernardus (Fons) (zie VII.63).
   7. m  Hubertus Johannes Cornelis Maria (Huub) (zie VII.65).
   8. v  Geertruida Wilhelmina Henrica Maria (Truus) (zie VII.68).
   9. m  Aloijsius Dominicus Hendrikus Jozef (Louis) (zie VII.69).

VI.37    Bernardus Hubertus ROBAT, kleermaker (1911,1912,1949), geboren op 06-05-1884 te Arnhem, overleden op 25-07-1949 te Bussum op 65-jarige leeftijd, begraven op 28-07-1949 te Bussum, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-08-1911 te Arnhem met Berdina Margaretha Johanna LOOS, 24 jaar oud, geboren op 12-05-1887 te Arnhem, overleden op 30-09-1958 te Bussum op 71-jarige leeftijd, dochter van Johan Christiaan Frederik LOOS en Johanna ROEBERS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Cornelia Henrietta (zie VII.72).
   2. m  Bernardus Johan Egidius, geboren op 20-11-1913 te Arnhem, overleden, bronnen

(Kleermaker in Bussum in 1948, 1949 en 1950.)

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1941 met Martina Maria Wilhelmina van den BERG, 22 jaar oud, geboren op 09-02-1919 te Bussum, overleden op 28-06-2012 te Bussum op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-07-2012 te Bilthoven.
   3. v  Berdina Theodora (zie VII.76).

VI.39    Frederik Thomas Cornelis ROBAT, kleermaker (1912,1920,1938), geboren op 26-12-1885 te Arnhem, overleden op 28-12-1938 te Arnhem op 53-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie V.10) en Cornelia WAGENAAR.
Samenwonend 00-00-1915 met Johanna Maria PEPERKAMP, geboren op 23-09-1885 te Arnhem, overleden op 09-11-1967 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Johannes PEPERKAMP en Hendrina BERENDSEN,

(Lees de overlijdensakte van zoon Johannes Hubertus goed: het ziet er naar uit dat Frederik Thomas Cornelis Robat en Johanna Maria Peperkamp niet getrouwd waren.)
(In wiewaswie en in het Gelders Archief is geen huwelijk van deze twee te vinden, terwijl de films van de huwelijken aanwezig zijn t/m 1932.)
(Op de persoonskaart van Johanna Maria staat Frederik Thomas Cornelis niet vermeld als echtgenoot.)

Uit deze relatie:
   1. m  Frederikus Johannes (zie VII.77).
   2. m  Johannes Hubertus, geboren circa 1918 te Arnhem, overleden op 02-01-1920 te Arnhem, bronnen.

VI.43    Agnes Jacqueline Catharina Jacoba ROBAT, geboren op 20-04-1875 te Arnhem, overleden, bronnen, dochter van Christiaan Josephus Hubertus ROBAT (zie V.12) en Catharina WAGENAAR.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-09-1901 te Nijmegen met Johannes JANSEN, 26 jaar oud, smid, winkelier, rijwielhersteller (1904), geboren op 20-07-1875 te Nijmegen, overleden, zoon van Albert JANSEN en Geertruida Wilhelmina WOUTERS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Wilhelmina, geboren op 26-06-1902 te Nijmegen.
   2. m  Albertus Bernardus, geboren op 06-10-1903 te Nijmegen.
   3. v  n.n. Geboren op 15-08-1904 te Nijmegen, overleden op 15-08-1904 te Nijmegen, 0 dagen oud.
   4. v  Geertruida Wilhelmina Maria, geboren op 25-09-1905 te Nijmegen.
   5. m  Johannes Bernardus, geboren op 18-05-1907 te Nijmegen.
   6. v  Johanna Maria, geboren op 11-03-1911 te Nijmegen.

VI.45    Petrus Josephus Johannes Hubertus ROBAT, kleermakersknecht (1902,1903,1905), kleermaker (1931), geboren op 16-01-1880 te Arnhem, overleden op 02-10-1943 te Overveen op 63-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1943 te Overveen, RK begraafplaats, bronnen, zoon van Christiaan Josephus Hubertus ROBAT (zie V.12) en Catharina WAGENAAR.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-12-1902 te Rotterdam met Catharina Louisa Antonia TIMMERMANS, 24 jaar oud, geboren op 03-01-1878 te Rotterdam, overleden op 24-03-1930 te Haarlem op 52-jarige leeftijd, dochter van Leonardus TIMMERMANS en Johanna Gerardina Wilhelmina van HORIK.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 19-10-1931 te Assen met Gezina Maria JANSEN, 32 jaar oud, geboren op 26-07-1899 te Assen, overleden na 1943, dochter van Johann JANSEN en Margaretha Cattarina DURENKAMP.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Johanna Gerarda Wilhelmina Catharina (Jeanne), geboren op 17-10-1903 te Rotterdam, overleden op 02-01-1985 te Breda op 81-jarige leeftijd, begraven te Breda, Overakker, bronnen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-08-1929 te Bloemendaal met Leonardus Josephus Maria (Leo) WIJNEN, 28 jaar oud, winkelchef (1929), geboren op 26-09-1900 te Amsterdam, overleden op 09-04-1978 te Breda op 77-jarige leeftijd, begraven te Breda, Overakker, zoon van Johannes Michael WIJNEN en Maria Elisabeth Adriana Antonia EVERS.
   2. v  Catharina Hubertina Josephina (Cathrien) (zie VII.89).

VI.48    Johannes Cornelis Hubertus Marius ROBAT, glazenwasser (1926), geboren op 11-12-1881 te Schiedam, overleden op 07-06-1961 te Groesbeek, gem.Nijmegen op 79-jarige leeftijd, begraven op 10-06-1961 te Nijmegen, Jonkersbos, bronnen, zoon van Christiaan Josephus Hubertus ROBAT (zie V.12) en Catharina WAGENAAR.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 29-08-1924 te Millingen met Maria TEUNISSEN, 37 jaar oud, geboren op 26-04-1887 te Millingen (GE), gedoopt (RK) op 26-04-1887 te Millingen (GE) (getuige(n): Jacobus Gesthuizen en Gertruda van den Bosch), overleden op 03-11-1972 te Nijmegen, St.Canisius Ziekenhuis op 85-jarige leeftijd, dochter van Theodorus TEUNISSEN en Aleijdis van de BOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aleida Catharina Maria, geboren 00-08-1926, overleden op 26-12-1926 te Beek (GLD), bronnen.
   2. m  Christiaan Theodorus Johannes (Chris) (zie VII.91).

VII.3    Wilhelmus Cornelis Gerardus ROBAT, geboren op 07-12-1896 te Rotterdam, overleden op 14-01-1942 te Atlantische Oceaan op 45-jarige leeftijd, bronnen

(Zie zijn geboorteakte: Wilhelmus Cornelis Gerardus is geboren met de achternaam 'Burger' en is bij het huwelijk van zijn moeder Cornelia Burger met Wilhelmus Johannes Baptiste erkend als kind in hun huwelijk. Vanaf dat moment is zijn achternaam officieel 'Robat'.)
(Zie zijn overlijdensakte: hij is 'in de Atlantische Oceaan overleden'.)
(Zie bronnen: hij was matroos op de vrachtboot s.s. Chepo welke op 14-01-1942 door een torpedo werd getroffen van de Duitse duikboot U-43. De s.s. Chepo was op weg van Liverpool naar Boston en New York. 17 van de 38 bemanningsleden verloren daarbij het leven.)

, zoon van Wilhelmus Johannes Baptiste ROBAT (zie VI.7) en Cornelia BURGER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25-04-1921 te Constantinopel (Istanboel), Turkije, gescheiden na 6 jaar op 19-08-1927 te Den Haag van Thomai CONSTANTINO, geboren op 29-07-1899 te Al Qahirah, Cairo, Egypte, overleden op 14-08-1976 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, bronnen

(Op 28-08-1929 te Rotterdam trouwt Thomai C. met Jan Willem Langhorst. Echtscheiding op 04-02-1938 te Rotterdam.)

, dochter van Emanuel CONSTANTINO en Manjo KALOUDI.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 09-01-1929 te Rotterdam met Maria SCHEENJES, 20 jaar oud, geboren op 03-10-1908 te Rotterdam, overleden op 26-08-1988 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Robertus Hendrikus SCHEENJES en Elizabeth WALRAVEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  William Ernest Frans, geboren op 11-02-1923 te Beicos, Turkije, overleden op 11-02-1945 te Poortugaal op 22-jarige leeftijd, bronnen.
   2. m  George Jean Fred (John) (zie VIII.2).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Elizabeth Maria (zie VIII.6).

VII.6    Johannes Jacobus Antonius ROBAT, geboren op 12-12-1906 te Rotterdam, overleden op 24-11-1978 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Wilhelmus Johannes Baptiste ROBAT (zie VI.7) en Cornelia BURGER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-07-1929 te Rotterdam met Adriana Cornelia van EEDEN, 20 jaar oud, geboren op 28-07-1908 te Rotterdam, overleden op 07-04-1989 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Albertus Franciscus van EEDEN en Adriana BREDIUS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Wilhelmus (zie VIII.7).
   2. m  Adrianus Gerardus (Aad) (zie VIII.9).

VII.9    Geertruda Antoinette Maria ROBAT, geboren op 02-02-1908 te Rotterdam, overleden op 06-11-1997 te Uithoorn op 89-jarige leeftijd, begraven te Uithoorn, algemene begraafplaats, bronnen, dochter van Wilhelmus Johannes Baptiste ROBAT (zie VI.7) en Cornelia BURGER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-12-1933 te Rotterdam met Martinus de LEEUW, 30 jaar oud, geboren op 20-07-1903 te Tiel, overleden op 27-06-1969 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Laurens de LEEUW en Willemina van GEMERT.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Anthonius, geboren te Rotterdam.

VII.12    Cornelia Johanna ROBAT, naaister (1919), geboren op 03-04-1893 te Arnhem, overleden op 06-05-1952 te Arnhem op 59-jarige leeftijd, bronnen

(In haar persoonskaart CBG staan geen kinderen vermeld.)

, dochter van Johannes Hubertus Christiaan ROBAT (zie VI.22) en Engelina Catharina ROEST.
Ondertrouwd 00-02-1919 te Arnhem, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-02-1919 te Arnhem met Antonius Nicolaas van den BRAGT, 29 jaar oud, smid (1919), geboren op 24-02-1890 te Arnhem, zoon van Lambartus den BRAGT en Alijda Johanna WEZENDONK.
Uit dit huwelijk:
   1. v , geboren te Arnhem.
   2. m .

VII.14    Johanna Maria Theodora ROBAT, geboren op 22-04-1894 te Arnhem, overleden op 10-03-1977 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, begraven te Arnhem, Moscowa, bronnen, dochter van Johannes Hubertus Christiaan ROBAT (zie VI.22) en Engelina Catharina ROEST.
Ondertrouwd 00-02-1924 te Arnhem, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1924 te Arnhem, gescheiden te Arnhem van Nicolaas GERRITSEN, geboren op 21-12-1899 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Theresia, geboren te Arnhem.
   2. v  Engelina Catharina, geboren te Arnhem.
   3. m  Nicolaas Hendrik, geboren te Arnhem.
   4. m  Hendrikus Gerardus, geboren te Arnhem.

VII.18    Geertruida Sophia ROBAT, geboren op 21-12-1897 te Arnhem, overleden op 02-03-1966 te Breda op 68-jarige leeftijd, bronnen

(Er is iets merkwaardigs aan de hand: in BS Arnhem geboorten, aangiftedatum 22-12-1897, geboortedatum 21-12-1897, geboorteakte nr.1757 staat dat geboren is Geertruida Jacquelina Robat; de akte staat bij haar bronnen. In de huwelijksebijlagen van Geertruida Sophia, het uitreksel uit de BS Arnhem geboorten staat bij haar bronnen, staat dezelfde geboortedatum en -plaats. Maar in de BS Arnhem geboorten is van deze Geertruida Sophia geen geboorteakte te vinden op 21-12-1897, ook niet op een andere datum. Waarschijnlijk zijn Geertruida Jacquelina en Geertruida Sophia dezelfde persoon.)

, dochter van Johannes Hubertus Christiaan ROBAT (zie VI.22) en Engelina Catharina ROEST.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1921 te Arnhem met Leonardus Antonius TIMMERMANS, 25 jaar oud, handelsreiziger (1921), geboren op 18-04-1896 te Rotterdam, zoon van Leonardus TIMMERMANS en Johanna Gerardina Wilhelmina van HORIK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Leonardus Antonius, geboren te Rotterdam.
   2. m  Johannes Hubertus Christiaan, geboren te Rotterdam.
   3. m  Piet Hendrik, geboren te Ginneken.
   4. m  Antonius Leonardus, geboren te Ginneken.

VII.22    Johannes Bernardus ROBAT, geboren op 16-10-1901 te Arnhem, overleden op 00-00-1944 op 42-jarige leeftijd, begraven in Brest-Litovsk, Rusland, bronnen

(Op zijn persoonskaart staat dat hij op 19-09-1942 overleden is te Den Bosch.)

, zoon van Johannes Hubertus Christiaan ROBAT (zie VI.22) en Engelina Catharina ROEST.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 26-08-1925 te Rotterdam met Petronella Johanna Hendrika BEIJLEVELD, 28 jaar oud, geboren op 19-07-1897 te Rotterdam, overleden op 15-03-1935 te Rotterdam op 37-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Bastiaan BEIJLEVELD en Cornelia van der PLOEG.
Gehuwd (2) te Rotterdam met Maria Sophia Coletta GROENENDIJK, geboren op 30-09-1897 te Hof van Delft, gem.Delft, dochter van Cornelis GROENENDIJK en Johanna Maria Coletta PILAULT.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Engelina Catharina (Elly) (zie VIII.23).
   2. v  Cornelia Petronella (Corrie) (zie VIII.25).
   3. m  Johannes Hubertus (Johan) (zie VIII.26).

VII.33    Johannes Stephanus Martinus ROBAT, kleermaker, verzekeringsagent, geboren op 20-05-1903 te Arnhem, overleden op 07-04-1982 te Zutphen op 78-jarige leeftijd, bronnen

(Bron geldersarchief.nl: Hasseltstraat Van, 32-33, woonhuis met erf van J.S.M. Robat, 1973-1974.)

, zoon van Jacobus Josephus Hubertus ROBAT (zie VI.29) en Wilhelmina Gradina BONET.
Ondertrouwd 00-08-1934 te Arnhem, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-09-1934 te Arnhem met Elisabeth van BEEK, 27 jaar oud, geboren op 28-01-1907 te Arnhem, overleden na 1982.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Johannes Cornelis (Sjaak) (zie VIII.29).
   2. v  Johanna Wilhelmina Elisabeth (Ans) (zie VIII.32).

VII.35    Jacobus Johannes ROBAT, kleermaker (1960), geboren op 13-11-1904 te Arnhem, overleden op 09-06-1974 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, bronnen

(Bron historischklarendal.nl: In de namenlijst 1953, 1959 en 1972 staat hij vermeld wonend op de Hommelseweg 145. In het Klarendals zakenregister 1960 staat hij vermeld als kleermaker op de Hommelseweg 145.)

, zoon van Jacobus Josephus Hubertus ROBAT (zie VI.29) en Wilhelmina Gradina BONET.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-11-1939 te Arnhem met Johanna Geertruida WEIJDE, 25 jaar oud, geboren op 11-04-1914 te Arnhem, overleden op 17-06-1964 te Arnhem op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) (zie VIII.33).
   2. v  Wilhelmina Antonis Johanna (Willy) (zie VIII.36).

VII.40    Wilhelmina Henrietta Engelina ROBAT, geboren op 26-07-1918 te Arnhem, overleden op 29-03-2001 te Venlo op 82-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jacobus Josephus Hubertus ROBAT (zie VI.29) en Wilhelmina Gradina BONET.
Ondertrouwd 00-03-1943 te Arnhem, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-06-1943 te Arnhem met Antonius (Anton) SALET, 27 jaar oud, geboren op 22-04-1916 te Arnhem, overleden op 27-05-1996 te Venlo op 80-jarige leeftijd, zoon van Daniël Johan SALET en Clasina Maria Elisabeth WITJES.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Daniel Jacobus (Daan), geboren te Arnhem.
   2. m  Antonius Cornelis Antonius (Ton), geboren op 17-05-1946 te Arnhem, overleden op 16-09-1995 te Sevenum op 49-jarige leeftijd.

VII.41    Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT, kleermaker, geboren op 07-09-1899 te Arnhem, overleden op 15-10-1978 te Hoorn op 79-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-06-1924 te Deventer met Petronella Wilhelmina WOLTERS, 26 jaar oud, geboren op 28-02-1898 te Deventer, overleden na 1978, dochter van Jacob Frederik WOLTERS en Margaretha Wilhelmina de LANGE de BEAUVESER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Franciscus Hubertus (zie VIII.39).
   2. m  Jacob Frederik (zie VIII.42).

VII.44    Catharina Cornelia Henriette ROBAT, geboren op 30-04-1901 te Arnhem, overleden op 26-01-1987 te Harderwijk op 85-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-01-1924 te Vlijmen met Hubertus Wouterus van VALDEREN, 25 jaar oud, geboren op 08-06-1898 te Vlijmen, overleden op 08-05-1980 te Harderwijk op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Petrus Hubertus van HALDEREN, geboren te Roermond.
   2. v  Wilhelmina Johanna Maria van HALDEREN, geboren te Den Haag.
   3. v  Adriana Catharina Cornelia van HALDEREN, geboren te Den Haag.

VII.45    Johannes Egidius Hubertus ROBAT, geboren op 14-10-1904 te Arnhem, overleden op 12-06-1976 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-02-1930 te Rotterdam met Elisabeth Petronella Margaretha Hendrica van DIJK, 23 jaar oud, geboren op 19-04-1906 te 's Hertogenbosch, dochter van Klaas van DIJK en Henrica HOFFMANN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nico Johannes (Nico) (zie VIII.47).

VII.47    Jacobus Josephus Hubertus (Jacques, Sjaak) ROBAT, kleermaker, geboren op 21-08-1907 te Arnhem, overleden op 25-12-1974 te Leidschendam op 67-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT (zie VI.31) en Wilhelmina Margaretha KERSTEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-03-1937 te Oosterbeek, gem.Renkum met Geertruida BORGER, 27 jaar oud, geboren op 01-01-1910 te Renkum, overleden op 27-04-1974 te Leidschendam op 64-jarige leeftijd, dochter van Hermannes BORGER en Cornelia LOUTER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida Wilhelmina Cornelia, geboren te Scheveningen.

VII.55    Johannes Cornelis Antonius Joseph (Han, Hans) ROBAT, radio-radar monteur, vliegtuigmaker, beroepsmilitair, geboren op 21-07-1924 te Arnhem, overleden op 30-12-2003 te Adelaide, Zuid Australië op 79-jarige leeftijd, bronnen

(Bron persoonskaart: heeft gewoond in Zutphen 1931-1944, Delft 1946, Zutphen 1946-1947, Heusden 1948, Katwijk 1949, Amsterdam 1950, Enschede 1950, Amsterdam 1951, Willemstad Ned.Ant. 1952, Amsterdam 1952, Utrecht 1955, Australië 1959-2003. Lees in de bronnen de leuke anecdote.)

, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-03-1948 te Zutphen met Geertruida Maria Wilhelmina (Truus, Trudy) de JONGE, 24 jaar oud, geboren op 02-04-1923 te Nieuwenhagen, overleden op 24-05-2017 te Adelaide, Australië op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Madeleine (Mirjam), geboren te Zutphen.
   2. v  Henrica Hubertine (Ricky), geboren te Zutphen.
   3. m  Johannes Anthonius (Han), geboren te Zutphen.
   4. v  Imelda Martinia (Ineke), geboren te Amsterdam.
   5. v  Desideria Damiana (Desiree), geboren te Amsterdam.
   6. v  Bernadette Beatrix (Erna), geboren te Utrecht.

VII.57    Wilhelmus Johannes Dominicus Maria (Wim) ROBAT, onderwijzer, geboren op 02-02-1926 te Nijmegen, overleden op 03-11-1979 te Lissabon, Portugal op 53-jarige leeftijd, begraven op 09-11-1979 te Baarn, RK, bronnen, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-06-1956 te Baarn met Janke Magdalena Maria (Janny) THONHÄUSER, 26 jaar oud, geboren op 22-04-1930 te Baarn, overleden op 18-12-2003 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, begraven te Baarn, RK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen Maria (Jeroen), geboren te Baarn.
   2. m  Vitalis Maria (Vital) Lid in de Orde van Oranje Nassau (2012), geboren te Baarn,

(Drijvende kracht achter www.leeffestival.nl)


VII.60    Christina Maria Theresia Imelda (Stien) ROBAT, geboren op 23-02-1927 te Arnhem, overleden op 23-04-2013 te Haarlemmermeer op 86-jarige leeftijd, gecremeerd te Bloemendaal, dochter van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-10-1948 te Zutphen met Johannes Henderikus Antonius (Antoon) van der LAAN, 26 jaar oud, geboren op 17-03-1922 te Leeuwarden, overleden op 05-02-2009 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Teresia Agnes Lucia, geboren te Bloemendaal.

VII.62    Cornelia Bernadina Margaretha Maria (Corinne) ROBAT, geboren op 02-03-1929 te Zutphen, overleden op 17-05-2013 te Hillegom op 84-jarige leeftijd, dochter van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-08-1960 te Zutphen met Alex (Lex) ter HOEVE, 30 jaar oud, geboren op 19-08-1930 te Rotterdam, overleden op 03-04-1985 te Deventer op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ingrid, geboren te Deventer.
   2. v  José Dominique (José), geboren te Deventer.

VII.63    Alphonsus Franciscus Maria Bernardus (Fons) ROBAT, winkelbediende, etaleur, winkelier in ijzerwaren, geboren op 28-12-1930 te Arnhem, overleden op 30-10-1982 te Apeldoorn op 51-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, Beekbergerweg, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1956 te Enschede met Fenny MARKERINK, 22 jaar oud, geboren op 16-09-1933 te Lonneker, overleden op 26-04-1986 op 52-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, Beekbergerweg, dochter van Johan Derk MARKERINK en Gerritje MOOIJWEER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gerharda Henrica (Gerla), geboren te Apeldoorn.
   2. v  Yvonne Maria (Yvonne), geboren te Apeldoorn.
   3. v  Karin Jolande (Karin), geboren te Apeldoorn.

VII.65    Hubertus Johannes Cornelis Maria (Huub) ROBAT, geboren op 14-05-1933 te Zutphen, overleden op 18-04-1998 te Deventer op 64-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1998 te Deventer, RK begraafplaats St.Lebuinus, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-05-1965 te Den Haag met Catharina Maria Bernardina (Kitty) MEIJKAMP, 29 jaar oud, geboren op 14-03-1936 te Delft, overleden op 12-12-2005 op 69-jarige leeftijd, begraven te Deventer, RK begraafplaats St.Lebuinus.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yvette Monique Cornelia (Yvette), geboren te Deventer.
   2. v  Astrid Marian Henrica (Astrid) (zie VIII.66).
   3. v  Sandra Angelique (Sandra), geboren te Diepenveen.

VII.68    Geertruida Wilhelmina Henrica Maria (Truus) ROBAT, geboren te Zutphen, dochter van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR.
Gehuwd met Anton HULSEBOS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michel.
   2. v  Monique.

VII.69    Aloijsius Dominicus Hendrikus Jozef (Louis) ROBAT, geboren op 10-02-1936 te Zutphen, overleden op 09-01-2005 te Krimpen aan den IJssel op 68-jarige leeftijd, begraven te Krimpen aan den IJssel, IJsseldijk, bronnen, zoon van Hubertus Johannes Baptiste (Huub) ROBAT (zie VI.35) en Henrica Bernardina Dominica Maria BONGENAAR.
Gehuwd te Rotterdam met Maria Catharina (Riet) van ARNHEM, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tim, geboren op 12-06-1968 te Rotterdam, overleden op 09-02-1970 op 1-jarige leeftijd.
   2. m  Nicolaas Timotheus Baptist (Niels), geboren te Rotterdam.
   3. m  Laurentius Timotheus Dominicus (Lars), geboren te Gouda.

VII.72    Johanna Cornelia Henrietta ROBAT, geboren op 25-05-1912 te Arnhem, overleden op 03-11-1985 te Bussum op 73-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Bernardus Hubertus ROBAT (zie VI.37) en Berdina Margaretha Johanna LOOS.
Ondertrouwd 00-06-1933 te Bussum, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-06-1933 te Bussum met Nicolaas LUKAS, 24 jaar oud, geboren op 07-07-1908 te Delft, overleden na 1985.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan Hendrik, geboren te Naarden.
   2. v  Maria Petronella, geboren te Naarden.
   3. m  Bernardus Nicolaas, geboren te Bussum.

VII.76    Berdina Theodora ROBAT, geboren op 16-09-1916 te Arnhem, overleden, dochter van Bernardus Hubertus ROBAT (zie VI.37) en Berdina Margaretha Johanna LOOS.
Ondertrouwd te Bussum, gehuwd te Bussum met W.Th. STEGGERS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Berdina Johanna Mathilda, geboren te Bussum.

VII.77    Frederikus Johannes ROBAT, geboren op 23-03-1916 te Arnhem, overleden op 10-02-1981 te Arnhem op 64-jarige leeftijd, bronnen

(Een huwelijk van zijn ouders is nergens te vinden, maar zijn achternaam is officieel 'Robat'.)

, zoon van Frederik Thomas Cornelis ROBAT (zie VI.39) en Johanna Maria PEPERKAMP.
Ondertrouwd 00-11-1938 te Arnhem, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1938 te Arnhem, gescheiden na 22 jaar op 10-04-1961 te Arnhem van Hinke WIERDA, geboren op 18-09-1919 te Leeuwarden, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frederik Hendrikus, geboren op 04-05-1939 te Arnhem, overleden 00-00-1993.
Gehuwd met Lida N.N.

(Twee kinderen in dit huwelijk.)

   2. v  Hinke Johanna Maria, geboren te Arnhem.
   3. m  George Charles Pierre (zie VIII.80).

VII.89    Catharina Hubertina Josephina (Cathrien) ROBAT, geboren op 17-04-1905 te Rotterdam, overleden op 03-11-1993 te Zeist op 88-jarige leeftijd, begraven te Zeist, Nieuwe begraafplaats, bronnen, dochter van Petrus Josephus Johannes Hubertus ROBAT (zie VI.45) en Catharina Louisa Antonia TIMMERMANS.
Ondertrouwd 00-02-1931 te Voorburg, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-02-1936 te Bloemendaal met Simon Jan (Simon) WAGEMAKERS, 28 jaar oud, geboren op 04-05-1907 te Rotterdam, overleden op 01-11-1971 te Zeist op 64-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1971 te Zeist, Nieuwe begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Josephus Jacobus, geboren te Zeist.
   2. v  Catharina Louisa Anthonia Maria, geboren te Zeist.

VII.91    Christiaan Theodorus Johannes (Chris) ROBAT, geboren op 22-11-1927 te Ubbergen, overleden op 17-06-2001 te Lelystad op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes Cornelis Hubertus Marius ROBAT (zie VI.48) en Maria TEUNISSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1953 te Nijmegen met Petronella Theodora (Nel) SIJTHOFF, 26 jaar oud, geboren op 16-02-1927 te Kotaradja, Ned.Indië, overleden op 17-03-2010 te Lelystad op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Berdina Maria Petronella (Ineke), huidtherapeute (www.huidtherapie-lelystad.nl), geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Robert SOMMER.
   2. v  Petronella Maria (Petra), geboren te Veldhoven.
Gehuwd met Boudewijn LOOGMAN.
   3. m  Johannes Leendert Christiaan (Jan), geboren te Veldhoven.
   4. v  Madeleine Maria (Madie), geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Ton PLOOY.
   5. v  Barbara Maria (Babs), geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Lex van der KRAAN.

VIII.2    George Jean Fred (John) ROBAT, geboren op 09-05-1927 te Rotterdam, overleden op 15-04-1997 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, begraven te Hoogvliet, begraafplaats Oudeland, bronnen, zoon van Wilhelmus Cornelis Gerardus ROBAT (zie VII.3) en Thomai CONSTANTINO.
Gehuwd (1) te Rotterdam, gescheiden te Rotterdam van Wilhelmina Hendrica PONSEN, geboren te Schiedam.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 17-12-1958 te Vlaardingen met Pieternella (Nel) van LINT, 28 jaar oud, geboren op 25-01-1930 te Pernis, overleden op 12-04-2010 op 80-jarige leeftijd, begraven te Hoogvliet, begraafplaats Oudeland.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Thomai Lilly, geboren te Vlaardingen.

VIII.6    Elizabeth Maria ROBAT, geboren op 06-04-1930 te Rotterdam, overleden op 13-01-2008 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Wilhelmus Cornelis Gerardus ROBAT (zie VII.3) en Maria SCHEENJES.
Ondertrouwd 00-08-1956 te Rotterdam, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-09-1956 te Rotterdam met Hubert Marie BOCHMAN, 29 jaar oud, geboren op 16-04-1927 te Maastricht, overleden op 12-09-1976 te Khorramshahr, Iran op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robertus Franciscus, geboren te Rotterdam.

VIII.7    Johannes Wilhelmus ROBAT, geboren op 18-07-1929 te Rotterdam, overleden voor 2017, bronnen, zoon van Johannes Jacobus Antonius ROBAT (zie VII.6) en Adriana Cornelia van EEDEN.
Gehuwd met A.E. van den BOOGAARD.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter.
   2. v  Jacqueline.

VIII.9    Adrianus Gerardus (Aad) ROBAT, geboren op 29-08-1931 te Rotterdam, overleden op 03-10-2008 te Korendijk op 77-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Jacobus Antonius ROBAT (zie VII.6) en Adriana Cornelia van EEDEN.
Ondertrouwd op 05-06-1956 te Rotterdam, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-08-1956 te Rotterdam met Gerarda (Greet) SNELLEMAN, 21 jaar oud, geboren op 16-12-1934 te Rotterdam, overleden op 23-11-2014 te Oud-Beijerland op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-11-2014 te Oud-Beijerland.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ronny (Ron) (zie IX.5).
   2. v  Marion (zie IX.8).

VIII.23    Engelina Catharina (Elly) ROBAT, geboren op 03-11-1926 te Rotterdam, overleden op 20-11-2004 te Assen op 78-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Johannes Bernardus ROBAT (zie VII.22) en Petronella Johanna Hendrika BEIJLEVELD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-12-1950 te Norg met Geert KUIPERS, 25 jaar oud, geboren op 24-07-1925 te Norg, overleden op 21-01-1982 te Norg op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha (Greetje), geboren te Norg.
   2. m  Geert, geboren te Norg.
   3. v  Petronella Johanna Hendrika (Petra), geboren te Assen.

VIII.25    Cornelia Petronella (Corrie) ROBAT, geboren op 23-08-1928 te Rotterdam, overleden op 05-03-1995 te Zwolle op 66-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Johannes Bernardus ROBAT (zie VII.22) en Petronella Johanna Hendrika BEIJLEVELD.
Ondertrouwd 00-05-1951 te Rotterdam, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1951 te Rotterdam met Pieter KRIJGSMAN, 37 jaar oud, geboren op 07-05-1914 te Rotterdam, overleden op 23-02-1963 te Rotterdam op 48-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Petronella, geboren te Rotterdam.
   2. m  Peter, geboren te Den Haag.
   3. m  Henri François, geboren te Den Haag.
   4. v  Yvonne, geboren te Den Haag.
   5. m  Robert, geboren te Den Haag.

VIII.26    Johannes Hubertus (Johan) ROBAT, geboren op 23-10-1930 te Rotterdam, overleden op 27-02-1993 te Meppel op 62-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Bernardus ROBAT (zie VII.22) en Petronella Johanna Hendrika BEIJLEVELD.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 15-04-1965 te Zoetermeer met Jannetje Barbara HOOGDUIN, 30 jaar oud, geboren op 15-11-1934 te Zoetermeer, overleden op 23-06-1966 te Delft op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Den Haag, gescheiden te Den Haag van Christina Theodora van der VLIST, geboren te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Astrid, geboren 00-00-1966, overleden op 20-03-1968 te Zoetermeer.
   2. v  Maria Agnes, geboren te Delft.
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Yvonne Jolanda, geboren te Leiden.
   4. v  Mireilla Daniëlla, geboren te Heerenveen.
   5. m  Eduard Marcel, geboren te Noordwolde.

VIII.29    Jacobus Johannes Cornelis (Sjaak) ROBAT, geboren op 11-11-1936 te Zutphen, overleden op 02-05-2017 te Zutphen op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-05-2017 te Zutphen, zoon van Johannes Stephanus Martinus ROBAT (zie VII.33) en Elisabeth van BEEK.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-02-1968 met A.I. (Diny) SEVEREIN, overleden voor 2017.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Edwin (zie IX.22).

VIII.32    Johanna Wilhelmina Elisabeth (Ans) ROBAT, geboren te Zutphen, dochter van Johannes Stephanus Martinus ROBAT (zie VII.33) en Elisabeth van BEEK.
Gehuwd te Apeldoorn met Johan van der MEER, 22 jaar oud, geboren op 24-03-1936 te Apeldoorn, overleden op 11-05-2010 te Apeldoorn op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-05-2010 te Dieren, zoon van Pieter van der MEER en Johanna Maria BOUW.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Maria Elisabeth, geboren te Apeldoorn.
   2. m  Petrus Johannes, geboren te Apeldoorn.

VIII.33    Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) ROBAT, geboren te Arnhem, zoon van Jacobus Johannes ROBAT (zie VII.35) en Johanna Geertruida WEIJDE.
Gehuwd te Arnhem met Willy Hendrika Derkje (Willy) JANSSEN, geboren te Arnhem, dochter van Theodorus Bernardus Johannes JANSSEN en Berendina Wilhelmina KOBESEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jeanette Rosita (Jeanette) (zie IX.27).
   2. v  Nicolette Gabrielle (Nicolette) (zie IX.29).
   3. v  Pascale Francisca (Pascale) (zie IX.31).

VIII.36    Wilhelmina Antonis Johanna (Willy) ROBAT, geboren te Arnhem, dochter van Jacobus Johannes ROBAT (zie VII.35) en Johanna Geertruida WEIJDE.
Gehuwd met Erik van den BERG, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Angeline.

VIII.39    Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT, geboren op 15-05-1925 te Hoorn, overleden op 17-07-1996 te Hoorn op 71-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT (zie VII.41) en Petronella Wilhelmina WOLTERS.
Ondertrouwd (1) 00-04-1949 te Haarlem, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1950 te Zandvoort met Wilhelmina Helena Paulina Maria PAAP, 27 jaar oud, geboren op 19-06-1922 te Zandvoort, overleden op 30-04-1980 te Hoorn op 57-jarige leeftijd, dochter van Arie PAAP en Aagje BOL.
Gehuwd (2) te Hoorn met Margaretha Aloysius Maria BOT, geboren te Wervershoof.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Franciscus Hubertus (Wim), fotograaf (www.wimrobat.nl), geboren te Hoorn.
Gehuwd met Diewertje Neeltje KLAVER, geboren te Kolhorn, gem.Barsingerhorn.
   2. v  Wilhelmina Paulina, geboren te Hoorn.

VIII.42    Jacob Frederik ROBAT, banketbakker (1959), geboren te Hoorn, zoon van Wilhelmus Franciscus Hubertus ROBAT (zie VII.41) en Petronella Wilhelmina WOLTERS.
Gehuwd met Elizabeth MET, geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  José, geboren op 07-12-1956 te Hoorn, overleden op 05-06-1965 te Amsterdam op 8-jarige leeftijd.
   2.   l.l. Geboren op 06-07-1959 te Hoorn, overleden op 06-07-1959 te Hoorn, 0 dagen oud.

VIII.47    Nico Johannes (Nico) ROBAT, geboren te Enschede,

(Is dit de auteur van 'Van Ek, J.A. and N.J. Robat, The Student's Gramma of English. Oxford, 1984. Workbook, Meppel, 1985'?)

, zoon van Johannes Egidius Hubertus ROBAT (zie VII.45) en Elisabeth Petronella Margaretha Hendrica van DIJK.
Gehuwd met Magteltje (Machteld) HOOGEVEEN, dochter van Roel HOOGEVEEN en Petronella Jacoba Alberta (Nel) WESTENDORP.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Menno Peter Laurens (Menno), geboren op 20-05-1972 te Haren, overleden op 08-01-1994 te Cosswiller, Frankrijk op 21-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-01-1994 te Groningen, bronnen.

VIII.66    Astrid Marian Henrica (Astrid) ROBAT, geboren te Deventer, dochter van Hubertus Johannes Cornelis Maria (Huub) ROBAT (zie VII.65) en Catharina Maria Bernardina (Kitty) MEIJKAMP.
Gehuwd met Rob GODLIEB, zoon van Adolf Hendrik GODLIEB en Gea JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Floyd.
   2. v  Rayly.

VIII.80    George Charles Pierre ROBAT, geboren te Arnhem, zoon van Frederikus Johannes ROBAT (zie VII.77) en Hinke WIERDA.
Gehuwd te Amersfoort, gescheiden te Amersfoort van Johanna Hendrika STOUTHAMER, geboren te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Erik, geboren te Arnhem.
Gehuwd met Christa GROENEWALD, geboren te Volksrus, Zuid-Afrika.
   2. m  Paul (zie IX.44).

IX.5    Ronny (Ron) ROBAT, geboren te Rotterdam, zoon van Adrianus Gerardus (Aad) ROBAT (zie VIII.9) en Gerarda (Greet) SNELLEMAN.
Gehuwd met Greet.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Emma.
   2. v  Sophie.

IX.8    Marion ROBAT, geboren te Spijkenisse, dochter van Adrianus Gerardus (Aad) ROBAT (zie VIII.9) en Gerarda (Greet) SNELLEMAN.
Gehuwd met Peter NOORLANDER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joost.
   2. m  Bram.

IX.22    Edwin ROBAT, zoon van Jacobus Johannes Cornelis (Sjaak) ROBAT (zie VIII.29) en A.I. (Diny) SEVEREIN.
Gehuwd met Esther.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Babette.
   2. v  Bauke.

IX.27    Jeanette Rosita (Jeanette) ROBAT, geboren te Arnhem, dochter van Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) ROBAT (zie VIII.33) en Willy Hendrika Derkje (Willy) JANSSEN.
Gehuwd met Jeroen van KEMPEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Julia.
   2. v  Floor.
   3. v  Feline.

IX.29    Nicolette Gabrielle (Nicolette) ROBAT, geboren te Arnhem, dochter van Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) ROBAT (zie VIII.33) en Willy Hendrika Derkje (Willy) JANSSEN.
Gehuwd met Onno van 't HOOFD.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Reeva.

IX.31    Pascale Francisca (Pascale) ROBAT, geboren te Arnhem, dochter van Jacobus Franciscus Johannes (Sjaak) ROBAT (zie VIII.33) en Willy Hendrika Derkje (Willy) JANSSEN.
Gehuwd (1) te Duiven, gescheiden te Duiven van George Jacques Petrus (George) LOOMANS, geboren te Zevenaar.
Relatie (2) met N.N.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Joost Jacob Benjamin (Joost), geboren te Zevenaar.
   2. m  Wouter Samuel Francis (Wouter), geboren te Zevenaar.
Uit de tweede relatie:
   3. v  Sophie Amelie Willemijn (Sophie) ROBAT, geboren te Doetinchem.

IX.44    Paul ROBAT, geboren te Arnhem, zoon van George Charles Pierre ROBAT (zie VIII.80) en Johanna Hendrika STOUTHAMER.
Gehuwd te Zuid-Afrika met Lizel GROBBELAAR, geboren te Dordrecht, Zuid-Afrika.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Suzanne, geboren te Luxemburg.
   2. v  Annique, geboren te Luxemburg.
   3. v  Elize, geboren te Luxemburg.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software