home  →  spelvormen  →  vlaggen wedstrijd / flag / tombstone tournament / last man standing klik hier om te printen

Vlaggen wedstrijd  /  Flag  /  Tombstone tournament  /  Last Man Standing   strokeplay

Elke speler krijgt aan het begin van zijn ronde een vlaggetje (op een stok) mee waarop zijn naam staat. Elke speler krijgt een aantal slagen mee wat gelijk is aan de par van de baan plus zijn handicap (zie hieronder). Met gebruikmaking van dat aantal slagen probeert elke speler zover mogelijk in de baan te komen (elke hole moet afgemaakt door de bal in de hole te putten), totdat zijn slagen verbruikt zijn. Dan plant hij zijn vlag in de baan. Degene die het verst komt is winnaar.

Let op:

  1. de winnaar kan een enkele keer verder komen dan de 18e hole.
  2. mocht de bal out of bounds zijn of zoek raken bij de laatste slag, dan moet de vlag worden geplaatst daar waar die laatste slag werd gedaan.
  3. je kunt de vlag niet planten voorbij een hole die je nog niet hebt afgemaakt. Met andere woorden: als je nog 1 slag over hebt en je ligt op een hole nog 1 meter van de vlag, dan mag je de bal niet met een houten drie de volgende fairway op slaan.
  4. als er twee spelers zijn die beide zijn geëindigt op dezelfde green, dan wint degene wiens bal het dichtst bij de hole ligt.

Handicap verrekening. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. elke deelnemer speelt single: het aantal slagen is gelijk aan de par van de baan plus de handicap van de speler.
  2. elke deelnemer speelt single: het aantal slagen is gelijk aan de par van de baan plus 2/3 van de handicap van de speler.
  3. wordt er foursome gespeeld (twee spelers spelen tegen twee andere spelers, elke kant speelt met één bal en er wordt om beurten afgeslagen van de afslagplaats en om beurten geslagen door de baan) dan krijgen de twee teamleden mee aan slagen: de par van de baan plus de helft van hun gezamenlijke handicaps.
  4. wordt er greensome gespeeld (twee spelers spelen tegen twee andere spelers, op elke hole slaan beide spelers van elk team hun bal af en kiezen dan met welke bal zij verder spelen, de speler wiens bal niet wordt gekozen pakt zijn bal op en hij doet de tweede slag, daarna wordt er om en om verder gespeeld) dan krijgen de twee teamleden mee aan slagen: de par van de baan plus 3/8 van hun gezamenlijke handicaps.

Wrinklies.
Wrinklies is een fun versie van de vlaggenwedstrijd. Uitsluitend deelnemers van 65 jaar en ouder zijn toegestaan. Handicap verrekening: je leeftijd plus het aantal handicapslagen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09 april 2011.


Colofon      Disclaimer      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek