homeDiversen

inleiding

inhoudsopgave

65+

aanhaalmoment

blokkeer betaalkaarten

boeken

boeken sport

chocolade

denk na

diversen

dvd regio codes

ebay tips

eenheden

ergeren

febreze

formats omzetten

gereedschap

geurtjes

god

groot-brittannie

grotten in frankrijk

ice

identificatie

isbn

kleding etiquette

kleding-maten

kopen

larry

leeftijd beslissingen

legitimatie bezoeker

marktplaats tips

non nieuws

omgangsvormen

opmerkelijk

quotes

satelliettelefoon

schoenen

senseo ontkalken

spellen

staande gehouden

telefoon

0900 nummers

alfabet fonetisch

belangrijke tel.nummers

blokkeer cards

toegangsnummers europa

verkopen

vochtvreter

tv series

vroegah

wasvoorschriften

whisky

Godsdienst

Ben ik (anti) godsdienstig?   Geloof ik in / ontken ik het bestaan van (een) god, allah, een opperwezen?

Verkeerde vragen. Een betere vraag is:  bestaat er een opperwezen? Antwoord:  ik weet het niet. Heel veel zaken (soms te veel...) geloof ik pas als ik bewijs gezien heb en ik heb tot nu toe geen enkel bewijs gezien dat er een opperwezen bestaat. Ook niet van het tegendeel trouwens, anders heette het wel ‘wetenschap’ in plaats van 'geloof'. Het seculair humanisme spreekt me aan, ik ben geen atheïst, wel vooral vrijdenker; en aanhanger van de brights-beweging. Ik weet niet of er een opperwezen bestaat, aan  'ik geloof'  heb ik niks, ik wil wetenschappelijk bewijs zien. Meestal noemt men dat agnost.

Ik begrijp gelovigen niet.

 • als (ik herhaal: als) het opperwezen bestaat waar veel mensen in geloven dan heeft hij (of zij) alle mooie dingen op deze aarde gemaakt en daar zijn degenen die daarin geloven dan terecht dankbaar voor. Maar datzelfde opperwezen heeft dan ook alle ellende op deze wereld op zijn rekening staan: (wereld- / burger-) oorlogen, hongersnood, slavernij, rampen en ziektes (heel veel akelige ziektes zoals oogwormen en lepra). Als dat opperwezen inderdaad bestaat, dan heeft hij/zij er in mijn ogen een behoorlijke puinhoop van gemaakt.
 • zij danken het opperwezen voor alle voorspoed en tegelijkertijd kijken ze toe als grote delen van Afrika door hongersnood sterven en 1 miljoen mensen jaarlijks aan malaria overlijden (jawel, 1 miljoen per jaar), die denken er kennelijk niet bij na dat diezelfde god daar verantwoordelijk voor is.
 • onbegrijpelijk dat mensen god danken als iemand geneest van een ziekte (ontsnapt aan een ramp), diezelfde god heeft die ziekte/ramp toch toegestaan, zoniet veroorzaakt?
 • als een bloem bloeit is dat een geschenk van god en als een half land door een tsunami wordt weggevaagd heeft diezelfde god daar niks mee te maken.
 • elke avond zijn er mensen die voor het eten het opperwezen danken voor de spijzen, maar als je in een land woont waar nog geen hand rijst is mag je datzelfde opperwezen niet uitfoeteren.
 • veel sporters danken het opperwezen als ze de eerste plaats in een wedstrijd hebben behaald / een doelpunt hebben gemaakt. Merkwaardig, want gisteren toen er niet gewonnen werd, had god toen even wat anders te doen? Neemt die sporter het god dan ook kwalijk dat god hem niet heeft laten winnen? Waarom laat het opperwezen jantje winnen en pietje verliezen? Erg selectief en bepaald niet 'god is er voor ons allen'.

Wat deed het opperwezen trouwens tijdens de tweede wereldoorlog (70 miljoen doden), of de 1e, of welke oorlog dan ook, of welke ramp/epidemie dan ook? Een tukje, of keek hij/zij 'even' de andere kant op?
Ik weet dat er een stroming is die vindt dat het opperwezen de mens niet als volmaakte schepping heeft neer gezet. Die mens heeft, naast natuurlijk de goede eigenschappen, een paar zwakke kanten. Als er dus in de loop van de tijd een aantal zaken niet 'zo gelukkig' zijn (oorlogen, rampen, ziektes), dan is de mens daarvan de oorzaak en niet het opperwezen. In mijn ogen een zwakke argumentatie, waarschijnlijk bedoeld om het opperwezen vrij te pleiten. Waarom heeft het opperwezen geen volmaakte mens op de wereld gebracht? Half werk dus. Moet je daar dankbaar voor zijn?

 • Een opperwezen wel danken voor al het mooie, goede en voorspoed, maar niet verantwoordelijk houden voor alle tegenslagen en ellende; ik noem zo’n gedachtegang op z’n minst ‘opmerkelijk’, ‘gemakkelijk’, ‘afschuiven’, ‘onverantwoordelijk’, 'qua oorzaak-en-gevolg niet sterk in je schoenen staan'.
 • Ik vind dat je zelf verantwoordelijk bent voor al je beslissingen, overwegingen, daden en alle bijbehorende consequenties. Daar heb ik geen referentiekaders uit wat voor boek dan ook voor nodig, hoewel veel daarvan natuurlijk beschreven staan in de basisregels hoe we met elkaar omgaan: de Wet. Ik geloof (maar bewijs daarvoor ontbreekt...) dat een opperwezen een verzinsel is van de mens, de mens die niet goed weet om te gaan met alles wat hier op aarde gebeurt en gemakshalve het goede aan het opperwezen toeschrijft en over de oorzaak van het slechte onvoldoende nadenkt.
 • Veel godsdiensten / ideologiën / levensovertuigingen leren je WAT je moet denken, niet HOE je moet denken.
 • In een godsdienst geloven belemmert mijns inziens het onafhankelijk denken en het nemen van beslissingen, (geleend van Richard Dawkins).
 • Blijf altijd kritisch, neem niets op voorhand aan, dogma's kan ik niet accepteren.
 • Meneer / mevrouw, ik veracht uw mening, maar ik zou willen sterven voor uw recht die te mogen uiten.
 • Ik ben verdraagzaam, ik vind het uitstekend dat men anders denkt dan ik.
 • Als iemand over een bepaald item een andere gedachte heeft dan ik, dan vind ik dat prima, als die persoon maar niet vindt dat ik me moet gedragen volgens zijn leefregels. Ik vind dat teveel mensen met een godsdienstige overtuiging zich daaraan schuldig maken. Daar ontstaat veel ellende door op deze wereld: anderen onze wil opleggen. Leven en (vooral) laten leven is mijn motto en bezorg anderen daarbij geen overlast. De 'gulden (leef)regel' vind je in veel levensovertuigingen. De basis daarvan is 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'.
29 maart 2013: Op Goede Vrijdag mag er nergens in Duitsland in een openbare gelegenheid worden gedanst. De Rooms Katholieke Kerk vindt dansen een ongepaste bezigheid op die dag.
Weer een voorbeeld van de onverdraagzaamheid van de Rooms Katholieke Kerk. Waarom respecteer ik wel wat zij op een dag doen en hebben zij geen respect voor wat ik wil doen? Waarom willen kerkelijken voor mij bepalen wat ik wel en niet mag doen?

12 maart 2013: Het aartsbisdom Los Angeles, kardinaal Roger Mahony en een voormalige priester betalen samen 9,9 miljoen dollar aan vier slachtoffers van seksueel misbruik. Advocaten van de slachtoffers maakten de schikking dinsdag bekend. Mahony, die in 2011 met pensioen ging als hoofd van het grootste Amerikaanse aartsbisdom, is nu in Rome voor de verkiezing van een nieuwe paus. Mahony werd ervan beschuldigd dat hij de priester tegen strafvervolging heeft beschermd door hem over te plaatsen. Het is onderdeel van de schikking dat geen van de betrokkenen schuld hoeft te bekennen. De priester vertelde Mahony al in 1986 dat hij in 1974 was begonnen met het misbruik. Dat bleek uit duizenden vertrouwelijke bestanden, zoals medische rapporten en brieven aan het Vaticaan, die in januari door de kerk werden vrijgegeven. Het misbruik duurde tot 2000, toen de priester uit zijn ambt werd gezet. Hij werd in 2007 veroordeeld voor het misbruik. Bron
Hoe durf je met droge ogen in een schikking op te nemen dat de betrokkenen geen schuld hoeft te bekennen. Wat een brutaliteit en een onbeschoftheid naar de slachtoffers van het seksueel misbruik. Leert de RK kerk dan nooit dat ze steeds onbetrouwbaarder en ongeloofwaardiger worden? Kennelijk niet. Kennelijk denken ze "het gaat al honderden jaren goed, het zal wel overwaaien". En wie kan me uitleggen waarom zo’n kerk nog miljoenen aanhangers over de hele wereld heeft? Zijn er dan zoveel mensen die onvoldoende nadenken? Waarschijnlijk wel.

01 dec 2009: De hoogste rechter in Duitsland heeft bepaald dat alle winkels in het land op zondag gesloten moeten blijven. Het stadsbestuur van Berlijn besloot in 2006 de bepalingen voor winkeltijden te versoepelen en winkels toe te staan de vier zondagen voor kerst open te zijn. Ook op twee andere zondagen in het jaar mochten de winkels de deuren openstellen. Op doordeweekse dagen mochten winkels 24 uur per etmaal open zijn. De lutherse en katholieke kerk vochten die versoepeling aan. Het federale constitutionele hof in Karlsruhe gaf de kerken gelijk en zei dat de Berlijnse openingstijden een schending waren van de Duitse grondwet, waarin de zondag als rustdag wordt aangemerkt.
Opnieuw een voorbeeld van de onverdraagzaamheid van kerkelijken. Waarom respecteer ik wel wat kerkelijken op hun zondag willen doen en hebben zij geen respect voor wat ik op zondag wil doen? Waarom willen kerkelijken voor mij bepalen wat ik wel en niet mag doen op zondag?

30 jan 2008: Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) liet gistermiddag weten dat hij wil laten uitzoeken (hij doet een 'moreel appel') of hij de uitzending op 23 februari (Deep Throat) door de publieke omroepen VPRO en BNN kan laten verbieden.
Weer iemand die voor andere mensen wil bepalen wat goed is of niet, en wil bepalen wat anderen mogen zien. Ammahoela moreel appel. Met evenveel (eigenlijk wel meer) recht doe ik een moreel appel op Rouvoet dat hij zich alleen met zijn eigen gelovigen moet bemoeien. Het ergste is misschien wel dat Rouvoet in de regering zit, minister is.

28 jan 2008: De SGP vindt dat ook de koningin de zondagsrust moet respecteren. Partijleider Bas van der Vlies zegt dat maandagavond op de tv-zender Het Gesprek, zo heeft zijn woordvoerder bevestigd.
Wat bedoelt de heer van der Vlies met 'respecteren'? Dat de koningin moet respecteren dat de leden van SGP zondagsrust houden? Prima. Of zou de heer van der Vlies vinden dat de koningin zelf zondagsrust moet houden?

01 okt 2006: In de katholieke kerk worden gevallen van pedofiele priesters behandeld, die vaak jarenlang, soms tientallen jaren lang, hun gang konden gaan, totdat het uitlekte, waarna de priester werd overgeplaatst naar een andere parochie (dus niet ontslagen). Dit betekende in de praktijk dat ze weer verder konden gaan met hun praktijken. Kinderen werden voor de rest van hun leven beschadigd.
En dat zijn dan de mensen waarbij gelovigen ter biecht gaan, hun zonden opbiechten ter vergeving. Wie zo met pedofilie omgaat verliest in mijn ogen elke geloofwaardigheid.

Kerk en staat gescheiden in Nederland? Ik dacht het niet.    Er is nog steeds de Zondagswet.
Er zijn een aantal aspecten in de Nederlandse wetgeving waaruit blijkt dat de scheiding tussen kerk en staat nog niet volledig is. Voorbeelden zijn de geloofsbelijdenis die op de randschrift van elke 2-euro munt staat en het feit dat elke kerkruimte in Nederland geen Onroerend Zaak Belasting betaalt.
Maar mijns inziens het meest opmerkelijke is dat wij anno 2014 nog steeds in een Nederland leven waar werkenden verplicht vrij zijn op vijf christelijke feestdagen (hemelvaart, 2e paasdag, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag). Dat is een overblijfsel uit de tijd dat kerk en staat niet gescheiden waren. Maar die zijn nu al decennia lang wel gescheiden, dus zo langzamerhand wordt het wel tijd het verplichte vrij op die christelijke dagen eens los te laten.
Voorstel: Nederland heeft jaarlijks acht feestdagen waarop iedereen verplicht vrij is [twee nationale feestdagen (bevrijdingsdag en koninginnedag); nieuwjaarsdag en vijf christelijke feestdagen]. Schaf het verplichte vrij van die vijf christelijke feestdagen af (n.b. dat is heel wat anders dan ontkennen / negeren dat deze dagen belangrijk zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep) en vervang die door vijf dagen die eenieder naar wens mag invullen. Ik noem slechts enkele voorbeelden, maar de keuze is talrijk:  suikerfeest, pesach, afschaffing van de slavernij in 1863, homohuwelijk in 2001 en natuurlijk welke feestdag dan ook die een rol speelt in de levensovertuiging van de persoon in questie.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29 juli 2016.

Colofon      Disclaimer      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek