homeComputers

inleiding

inhoudsopgave

laatste wijzigingen

over mij,  html

over mij,  o.s.

ascii tekens

backup

backup cdp

backup soorten

bit byte deci hex

botnet

cloud

cookies

cookies, zo hoort het

ddos aanval

datagraaiers

e-mail duidelijk

e-mail gehackt

e-mail imap-pop

e-mail thunderbird

e-mail web-client

e-mail xs4all-freedom

emoticon

filemanagers

ftp uploaden

gijzeling

google

google alerts

google cleanen

google ik ga akkoord

google maps

hardware

hoax

hosting

html basis

html codes

html emoijs

html kleur-namen

ip-adres

laad- datakabel

links, diverse

microsoft belt u

modem - router

nas

phishing

porno-sites bezocht

privacy

privacy tips

robots.txt

smiley

software

spoofing

ssd schijf

ssl-certificaat

usb kabel

vakantie

veiligheid

wachtwoorden

wifi

wifi gehackt

Android

apps

praktijk

Operating systems

Android  Apple  Linux
MS-DOS  Windows

Linux

automatisch aanmelden

back in time

distro's

notepadqq

software

timeshift

virus

Windows

herstelpunt

hibernate

hosts

icon spacing

onzichtbare files

pictogram afstand

register

sneltoetsen

systeemeisen

tips-trics

toetsenbord-instelling

virus-scanner

vlc

windows 10 exit

windows 10 updates

wisselbestand

  Timeshift      maakt een momentopname (snapshot) van het Linux filesysteem en voegt daar slimme incrementals aan toe

Wat is het:
Timeshift is een open-source backup programma wat een momentopname van het filesysteem maakt en daarna slimme incrementals daarvan. Let op: Timeshift maakt default geen backup van de persoonlijke bestanden (/home), kan dat wel, maar het is verstandig daar een specifiek backup programma voor te gebruiken. Timeshift kan per tijdseenheid backups maken, heeft filters en de backups kunnen worden teruggezet van live CD/USB of direct in het lopende systeem.


De eerste keer:
Als Timeshift voor de eerste keer wordt gestart dan kom je in een setup gedeelte. Als dat is ingevuld kan de eerste momentopname worden gemaakt.

BTRFS Mode maakt backups gebruikmakend van de mogelijkheden van het BTRFS filesysteem, en de momentopnamen worden alleen ondersteund op systemen die een Ubuntu-type subvolume layout hebben.
RSYNC Mode backups worden gemaakt met rsync en maken gebruik van hard-links. Elke momentopname is een full backup welke te zien is in een filemanager. Alle momentopnamen delen gewone files om schijfruimte te sparen.

Advies: Rsync mode.


Instellingen (settings):
Pas de instellingen naar wens aan voordat de eerste momentopname wordt gemaakt.
Die instellingen kunnen in een later stadium altijd worden gewijzigd.

In de instellingen staan vijf tabbladen:

  • Soort (Type).  maak momentopnamen met RSYNC of met BTRFS mode.
  • Locatie (Location).  waar moeten de momentopnamen worden neergezet.
  • Rooster (Schedule).  kies hoe vaak er een momentopname moet worden gemaakt en hoeveel er van elke categorie moeten worden bewaard.
  • Gebruikers (Users).  hier kun je gebruikers /home directory mee laten nemen in de backup, want die mogelijkheid staat standaard uit. Advies: niet meenemen.
  • Filters (Filters).  hier kun je filters zetten en directories uitsluiten.

Hieronder staan de soort-settings:

Hieronder staan de locatie-settings:

Hieronder staan de filter-settings:

Hieronder staan de rooster (schedule)-settings:
Het aantal gesaved (bewaarde) momentopnamen kan hier worden gezet op 5 of minder. Advies: 2 (maximaal 3).
Automatische backups kan hier ook worden uitgezet zodat je handmatig naar wens een backup kunt maken. Advies: eens per maand en bewaar er twee.


Eindelijk een momentopname maken (Create):
Een momentopname maken kan, hoe eenvoudig, door op 'Create' te klikken.


Terugzetten (Restore):
Alle momentopnamen staan in het hoofdscherm van Timeschift.
Markeer er eentje in de lijst en klik op de Restore knop om een vorige momentopname terug te zetten.


Let op:
Timeshift vreet Gigabytes alsof het snoepjes zijn!
De allereerste momentopname is even groot als het systeem zelf, dus tientallen Gigabytes.
De volgende incrementals zijn natuurlijk een stuk kleiner, maar zorg dat er na de eerste momentopname minstens 25 Gigabyte vrij is.
Beperk het aantal momentopname tot 2 (maximaal 3), dat is in de Settings bij Schedule in te stellen. Lees deze link.

Laatste wijziging: 10 oktober 2019 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina