homeComputers

inleiding

inhoudsopgave

laatste wijzigingen

ascii tekens

backup

bit byte deci hex

cloud

cookies

cookies, zo hoort het

ddos aanval

datagraaiers

e-mail duidelijk

gijzeling

google

google alerts

google cleanen

google maps

hoax

html basis

html codes

html kleur-namen

imap - pop

ip-adres

laad- datakabel

links, diverse

microsoft belt u

modem - router

nas

phishing

porno-sites bezocht

privacy

privacy tips

robots.txt

spoofing

ssd schijf

ssl-certificaat

usb kabel

vakantie

veiligheid

wachtwoorden

wifi

Android

apps

praktijk

Operating systems

Android  Apple  Linux
MS-DOS  Windows

Linux

distro

opdrachten

software

Windows

herstelpunt

hosts

pictogram afstand

register

sneltoetsen

software

systeemeisen

tips-trics

toetsenbord-instelling

virus-scanner

vlc

wisselbestand

Opdrachten vanaf de prompt


bcp  bulk copy

 bcp onvolledig out kk -c -r \\n
 bcp onvolledig in kk -c -r \\n

-----------------------------------------------------------------------------

cal

 een kalender

-----------------------------------------------------------------------------

cancel

 in unix een printe file cancelen :
 lpstat -o  output bv : lj_dalg-6533
 cancel lj_dalg-6533

-----------------------------------------------------------------------------

chgrp

 zie owners groups users

-----------------------------------------------------------------------------

chmod

 zie owners groups users

-----------------------------------------------------------------------------

chown

 zie owners groups users
-----------------------------------------------------------------------------

cp

 copy

-----------------------------------------------------------------------------

cron

 kijken in crontab : crontab -l
 de opdrachten van cron staan in /etc/cron_txt
 uit laten voeren (in geheugen zetten) : crontab /etc/cron_txt

-----------------------------------------------------------------------------

Ctrl-D

 uitloggen

-----------------------------------------------------------------------------

Ctrl-S

 scroll lock

-----------------------------------------------------------------------------

date

 datum

-----------------------------------------------------------------------------

df

 disk usage

-----------------------------------------------------------------------------

diff

 vergelijkt twee files
 diff file1 file2

-----------------------------------------------------------------------------

dtox
xtod

 ux2dos unix-file > dos-file
 dos2ux dos_file > unix-file

-----------------------------------------------------------------------------

du  disk usage

 1 block = 512 bytes
 minimale eenheid voor een file: 2 blokken

-----------------------------------------------------------------------------

fbackup vol3 p.84

 maandelijkse full backup :  /etc/maandsave_rc
 full backup voor Jan Visser : /etc/save_jv

 full backup :
 /etc/fbackup -f /dev/rmt/0m -0 -i /
 -0 = full backup (geen bv incremental)

 backup voor JV :
 /etc/fbackup -f /dev/rmt/0m -0 -i /users/h/vogels

-----------------------------------------------------------------------------

find

 een file vinden

 find . -name "filename"     zoeken vanaf waar je staat
 find / -name "filename"        vanaf de root
 find /users -name "filename"
        filename mag met wildcards

-----------------------------------------------------------------------------

finger

 wie zit waar

-----------------------------------------------------------------------------

frecover vol3 p.92

 /etc/frecover -xv -o -O -f /dev/rmt/0m -i /users/h/software/archiver -i /...
 -x extract
  v verbose, laten zien wat ie doet
 -o evt overschrijven nieuwere versies
 -O zet file terug met jouw owner en groep ipv die op tape

 geen / achter de laatste subdir wil zeggen: haal de hele subdir terug met evt
  onderliggende subdirs.

 !!! ga altijd op de root staan als je frecover gebruikt.
 !!! er schijnt een probleem te zijn met het terugspoelen van de tape na een
    frecover, dus voor je frecover voor de volgende keer start haal de tape
    eruit en stop hem er weer in.

-----------------------------------------------------------------------------

grep

 tekst zoeken in een file
 grep "tekst" file1 file2 ...
 grep "tekst" *
 grep "tekst" file1 > file2

-----------------------------------------------------------------------------

head

 laat eerste zoveel records van een file zien
 zie ook tail

-----------------------------------------------------------------------------

isql

 uitleg : syman isql (evt. onder sybase inloggen)
 isql 
 >1 select count(*) from telefoon
 >2 go
 >3 quit

 isql -U ringio -P koper < fileIN > fileUIT
 isql < fileIN > fileUIT
  neemt default user waaronder je bent ingelogd
  haalt uit eerste regel van fileIN het password

-----------------------------------------------------------------------------

kill

 een job killen

 ps -uroot
 de u van user root

 kill -9 nummer   (-9 staat voor botte kill)

-----------------------------------------------------------------------------

ll

 bekijken met ll :

 d rwx rwx rwx owner group subdir
 - rwx rwx rwx owner group file_name
 ³ ³  ³  ³
 ³ ³  ³  ÀÄÄÄÄ bevoegdheden voor iedereen
 ³ ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ bevoegdheden voor de groep
 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ bevoegdheden voor de owner
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ d directory   - file
  r Read  mag lezen
  w Write mag schrijven
  x run  mag programma's starten

-----------------------------------------------------------------------------

lp

 line print
 lp -olm12 file  linker marge
 lp -olandscape file
 lp -d syspr    destination lj4

 zie ook pr (print pritty)

-----------------------------------------------------------------------------

lpstat

 laat zien wat de printer doet

 lpstat (zonder options) : printer status voor de user alleen.
 lpstat -t        : all status information
 lpstat -o        : status of output requests

 een print file weggooien zie cancel

-----------------------------------------------------------------------------

ls

 het 'dir' commando

-----------------------------------------------------------------------------

man
 man sort
 man sort | lp

-----------------------------------------------------------------------------

mail

 mail_naam is altijd in kleine letters, voor de enkeling voor wie het
 van toepassing is is er een mail_naam met hoofdletters. met eigen oog
 even kontroleren of er mail voor hoofdletters mensen is dan :
 op /usr/mail : cat M_VISSER >> m_visser
         rm M_VISSER

-----------------------------------------------------------------------------

mkdir

 zie ook rmdir

-----------------------------------------------------------------------------

mv

 move
 mv /u/pietje /usr/pietje
 mv pietje leo

-----------------------------------------------------------------------------

passwd

 om je password te veranderen
 /etc/passwd

 ux2dos /etc/passwd > /users/h/pot/passwd.dos

-----------------------------------------------------------------------------

ps

 ps -uroot
 de u van user root
 ps -ef
 geeft uitgebreide info over welke processen er nu lopen.

-----------------------------------------------------------------------------

pr

 printen om het er pritty te laten uitzien (meerdere kolommen)

-----------------------------------------------------------------------------

pwd

 print working directory
 laat zien waar je staat

-----------------------------------------------------------------------------

rm

 delete (alias del)

-----------------------------------------------------------------------------

rmdir

 zie ook mkdir

-----------------------------------------------------------------------------

shutdown

 /etc/stop_sybase
 shutdown -r -0  reboot direct en keert terug in multi-user systeem
 shutdown -h -0  geen reboot (sleutel)
 shutdown 0    naar single user

-----------------------------------------------------------------------------

sort

 sort +1 -2 fileIN > fileUIT
 sort -u fileIN > fileUIT
  sorteer uniek, van alle gelijke regels blijft er maar een over.

-----------------------------------------------------------------------------

su

 switch user
 su jansen

-----------------------------------------------------------------------------

tail

 laat laatste zoveel records van een file zien
 zie ook head

-----------------------------------------------------------------------------

tar

 saven : tar -cvf /dev/rmt/0m /path(/filenaam)
        f device opgeven (0m=dat 1m=grote spoel)
        v verbose
       c  save
     onderliggende subdir's worden automatisch meegenomen.

 terughalen : tar -xvf /dev/rmt/0m //path(/filenaam)
          x extract    //users/h/ring/gert/backup_i/ringers.arj
    w.s. doen als root !!!

 kijken of het wel een tar tape is :
   tar -tvf /dev/rmt/0m | more

-----------------------------------------------------------------------------

vi

 (sommige unix goeroe's zeggen dat het een editor is)

 input mode : i (insert)
 uit de inputmode : Esc

 zoeken :
 /

 regel tussen voegen en naar inputmode :
 kleine letter o : nw regel onder de cursor
 hoofd letter O : nw regel boven de cursor

 regel weggooien :
 dd (de regel waarop je staat)
 d3 (3 regels weg)

 regel kopieren :
 ga met de cursor op die regel staan : yy
  ga daar naar toe waar je wilt : p
 op de te veranderen regel(woord) cw (gaat dan zelf in inputmode)
  tik het goede woord, Esq (past woord aan)

 delchar waar nodig
 inputmode (ins)
 tik het goede in
 uit inputmode (ins)

 afsluiten :
 dubbele punt
 w(!)q (de ! voor readonly files)

 ga naar regel 1000 :
 :1000
 :1
 :$

 regel 3 t/m regel 1255 weggooien :
 :3,1255 d

 iets met blokken
 ga in scherm mode (dus niet in input mode)
 op eerste regel : ma (mark a)
 op tweede regel : mb (mark b)
 :'a,'b d
     mo
     co .  terplekke
     co regelnummer


 andere editors : ed  : a line-oriented text editor
         ex  : }
         edit : }
         vi  : } separate personalites of the same program
         view : }
         sed : stream text editor

 laat regelnummer zien waar je op staat :
  Ctrl g

 een andere file tussenvoegen in de file waar je in zit :
 :r filenaam 

-----------------------------------------------------------------------------

who

 wie zit er op het systeem

-----------------------------------------------------------------------------

whodo

 wie doet wat

-----------------------------------------------------------------------------

wie  /etc/wie

 while true
 do
 echo ===================================================================
 nice w
 nice lpstat -o
 nice lm session
 nice lm print | grep -v "0 jobs"
 if [ `date '+%H%M'` -eq 0945 ]
  then
  echo ''
  exit
  fi
 if [ `date '+%H%M'` -gt 1610 ]
  then
  echo ''
  exit
  fi
  sleep 60
 done

-----------------------------------------------------------------------------

wc

 wordcount, telt o.a. het aantal regels in een file
 wc file

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

SECURITY LOGGING opleidingen CA-40

 succesvolle login's en -out's worden bijgehouden in de file : /etc/wtmp
 is geen ascii file.
 bekijken met : last /etc/wtmp | more

 mislukte login's worden bijgehouden in : /etc/btmp (geen ascii file)
 bekijken met : lastb /etc/btmp | more

 wtmp en btmp zijn niet te editen !!!  als ze te groot zijn of je wilt
 er een regel uit weggooien moet je de hele file weggooien :
 weggooien :  rm /etc/btmp
 kreeren  :  touch /etc/btmp

 het gebruik van het Switch User commando wordt bijgehouden in de file
 /usr/adm/sulog (wel ascii file)
 bekijken met : more /usr/adm/sulog | more

-----------------------------------------------------------------------------

OWNERS GROUPS USERS  Opleidingen p. 7-5

 users bekijken, maken en weggooien met sam
 een nw user gemaakt : chown root /users/h/*

 LL
 bekijken met ll :

 d rwx rwx rwx owner group subdir
 - rwx rwx rwx owner group file_name
 ³ ³  ³  ³
 ³ ³  ³  ÀÄÄÄÄ bevoegdheden voor iedereen
 ³ ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ bevoegdheden voor de groep
 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ bevoegdheden voor de owner
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ d directory   - file
  r Read  mag lezen
  w Write mag schrijven
  x run  mag programma's starten

 chown
 chown [-R] owner file       (hoofdletter R)
 de owner veranderen : chown new_owner subdir/file
          bv. chown root /users/h/*
          bv. chown root /users/h/software/software.dbf

 chgrp
 chgrp [-R] group file       (hoofdletter R)
 de group veranderen : chgrp new_group subdir/file

 chmod
 chmod [-R] mode file
 de bevoegdheden veranderen : chmod 3_cijfers subdir/file
  rwx
  000 = 0     H:       r allen w root 755 drwxr-xr-x
  001 = 1     H:\GROUP    r allen w group 775 drwxrwx---
  010 = 2     H:\GROUP\USER r group w user 750 drwxr-x---
  011 = 3
  100 = 4     chmod 700 /users/h/pot/gs
  101 = 5
  110 = 6
  111 = 7

 chmod +x load_rin.scr

-----------------------------------------------------------------------------

Nieuwe Mail gebruiker maken.

 op je pc :
  log in als root
  start admin en maak nieuwe gebruiker
  log weer in onder je eigen naam
 in unix (root) :
  cd /users/h/software
  chmod -R 777 maildata
  cd /
  cd /usr/lib
  vi aliases
  cd /
  newaliases

=============================================================================


Cron


Kijken in crontab: crontab –l (de l van Leo)
	Dat is hetzelfde als “more cron_txt”

De opdrachten van cron staan in /etc/cron_txt

Uit laten voeren (in geheugen zetten): crontab /etc/cron_txt

     

Laatste wijziging: 03 april 2013 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina