homeComputers

inleiding

inhoudsopgave

laatste wijzigingen

over mij,  html

over mij,  o.s.

ascii tekens

backup

backup cdp

backup soorten

bit byte deci hex

botnet

cloud

cookies

cookies, zo hoort het

ddos aanval

datagraaiers

e-mail duidelijk

e-mail gehackt

e-mail imap-pop

e-mail thunderbird

e-mail web-client

e-mail xs4all-freedom

emoticon

filemanagers

ftp uploaden

gijzeling

google

google alerts

google cleanen

google ik ga akkoord

google maps

hardware

hoax

hosting

html basis

html codes

html emoijs

html kleur-namen

ip-adres

laad- datakabel

links, diverse

microsoft belt u

modem - router

nas

phishing

porno-sites bezocht

privacy

privacy tips

robots.txt

smiley

software

spoofing

ssd schijf

ssl-certificaat

usb kabel

vakantie

veiligheid

wachtwoorden

wifi

wifi gehackt

Android

apps

praktijk

Operating systems

Android  Apple  Linux
MS-DOS  Windows

Linux

automatisch aanmelden

back in time

distro's

notepadqq

software

timeshift

virus

Windows

herstelpunt

hibernate

hosts

icon spacing

onzichtbare files

pictogram afstand

register

sneltoetsen

systeemeisen

tips-trics

toetsenbord-instelling

virus-scanner

vlc

windows 10 exit

windows 10 updates

wisselbestand

Hosts   /   HostsMan   /   HostsServer

Website opzoeken     elke website heeft een uniek IP-adres

 1. staat de gezochte site in de file 'hosts'? (C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts). Ja, dan hoeft de DNS niet gevraagd te worden (= tijdwinst)
 2. nee, dan vertaalt de DNS van je provider de naam van de gezochte website naar het IP-adres van die site.

Hosts-bestand aanpassen
Ongewenste website's (onbetrouwbare en/of advertentie-sites) kun je toevoegen aan het hosts-bestand (simpele ascii editor) met een verwijzing naar het IP-adres 0.0.0.0 (een niet bestaand IP-adres, wat de zoekopdracht 'het bos in stuurt'). Maak wel eerst een backup natuurlijk. Internetten wordt zo veiliger en vooral sneller. Het standaard hosts-bestand (W-7) ziet er ongeveer als volgt uit:
  # localhost:  Needs to stay like this to work
  # 127.0.0.1  localhost
  # ::1  localhost
Alles achter het #-teken zijn opmerkingen, bovenstaand hosts-bestand bevat dus nog geen verwijzingen. Een (niet zo zinvolle) blokkade zou dus kunnen zijn:  0.0.0.0 google.nl

Windows Defender
Het hosts-bestand mag niet worden gewijzigd. Eventueel aangebrachte wijzigingen worden automatisch teruggedraaid. Voeg het hosts-bestand daarom toe aan de lijst met uitgesloten bestanden.
W 7-8:   Configuratiescherm - Windows Defender - Hulpprogramma's - Opties - Uitgesloten bestanden en mappen
W 10: Instellingen - Bijwerken en beveiliging - Windows Defender - Een uitsluiting toevoegen

Netwerkapparaten snel toegankelijk maken
De beheerpagina’s van deze apparaten open je altijd met het bijbehorende IP-adres. Koppel in het hosts-bestand deze IP-adressen aan een herkenbare naam. Voorbeelden (check de handleiding van het apparaat), (mn is een niet bestaande extentie).
  192.168.1.1    router.mn
  10.0.0.138    modem.mn
  192.168.1.156    nas.mn
  192.168.1.159    printer.mn

Een kant-en-klaar hosts-bestand downloaden
Op het internet zijn kant-en-klare up-to-date hosts-bestanden te vinden met duizenden ongewenste sites. Een bekende is www.mvps.org/winhelp2002/hosts.txt. Download 'm, wijzig de filenaam van hosts.txt in hosts en kopieer 'm naar de map C:\Windows\System32\drivers\etc (natuurlijk eerst backup maken van het origineel).

Onthoud dat het hosts-bestand is aangepast
want het kan ten onrechte een gewenste website blokkeren. Zet dan het origineel even terug, of zet 'm even buitenspel met HostMan (klik op groene knop). In de log van de firewall kan achterhaald worden welke de geblokkeerde site is, of gebruik HostsServer (zie hieronder).
N.B. meer dan 10.000-15.000 regels in het hosts-bestand vertraagt de opstart van een pc merkbaar.

Wijzigingen door spy- of malware
Spyware en malware kunnen wijzigingen aanbrengen in het hosts-bestand waardoor bv. het originele IP-adres van uw bank doorverwezen wordt naar een frauduleuze site terwijl er wel degelijk de goed website-naam wordt ingevuld en getoond. Check dus af en toe of het hosts-bestand is gewijzigd. Check dan ook even of de register-opslaglocatie van het hosts-bestand is gewijzigd (waardoor naar een ander, door malware aangepast bestand wordt doorverwezen):
regedit - hkey_local_machine - system - currentcontrolset - services - tcpip - paramaters, check bij databasepath.

HostsMan
Download regelmatig (bv. eens per maand) een vers hosts-bestand (het malafide internet staat niet stil), zie hierboven. De tool HostsMan kan dat ook doen (de standaard instellingen zijn prima). HostsMan moet met administratorrechten worden gestart.

HostsMan heeft een paar leuke mogelijkheden

 • Hosts - Open:  huidig hosts-bestand openen en bewerken met de ingebouwde editor
 • Hosts - Open with Text Editor:  huidig hosts-bestand openen en bewerken met 'Kladblok'
 • Hosts - Import/Export:  back-up van het HOSTS-bestand maken en terugzetten
 • Edit - Find Duplicates:  dubbele vermeldingen verwijderen
 • Tools - Backup Manager:  back-up van het hosts-bestand maken
 • Tools - Flush DNS Cache:  DNS-cachegeheugen legen
 • Tools - Resolve Hostname:  bij een website behorende IP-adres opvragen

Het updaten automatiseren
In HostsMan: Edit - Preferences - Updater - optie 'Automatically check and download new hosts file updates' aanvinken. Het starten van HostsMan moet ook nog geautomatiseerd worden:

 • niet zinvol (zo vaak hoeft het niet): automatisch als Windows start: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup; open een tweede 'win-e' en sleep het gewenste programma naar de starup-folder
 • via de taakplanner (configuratiescherm - systeembeheer - taakplanner)

Ongewenste blokkade
Met de tool HostsServer is te achterhalen welke verwijzing verantwoordelijk is voor een ongewenste blokkade. Start HostsServer, klik op 'Start Server' en geef Windows firewall de opdracht om toegang te verlenen. Open vervolgens de problematische website in de browser. Wordt de website door het hosts-bestand geblokkeerd dan toont HostsServer de melding Blocked: websitenaam. Deze ongewenste site kan met HostsMan (Edit - Exclusion List) permanent buiten het HOSTS-bestand worden gehouden.
Hoeft een blokkade slechts eenmaal omzeild te worden: sluit de browser en zet in HostsMan het hosts-bestand even buitenspel (klik op groene knop).

Lees meer.

Laatste wijziging: 19 oktober 2015 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina