Stamboom van de familie Klitzi / Klitsie       samenstellers Peter de Leeuw en Gerrit Speek       Copyright ©

Translation in English is found here. Translation in English is found here.

De oorsprong van deze familie bezorgde nogal wat hoofdbrekens. De huwelijken in Amsterdam van de broers Wouter, Jan Gotfried en Theodorus wijzen naar hun geboorteplaats het Duitse Legden, maar het kostte wel wat moeite omdat uit de verschillende schrijfwijzen (Ledde, Ledden, Legden) in hun huwelijksakten te destilleren. Een generatie daarvoor kwam uit Coesfeld. En daarvoor uit Rhebrügge, kaart anno 1850 kaart anno 2018 (in de 18e eeuw een dorp 3 km ten oosten van het centrum van Coesfeld; anno 2018 is er op kaarten alleen nog een weggetje met die naam te vinden).
Verder terug dan 1650 wordt steeds moeilijker omdat er dan geen kerkboeken meer beschikbaar zijn.

In de "Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld" staat het artikel "Die Rhebrügge ein adeliches Freigut und seine Besitzer im ehemaligen Kirchspiel Coesfeld", auteur Erwin Dickhoff, uitgever. Dit artikel beschrijft het wel en wee van een hof en landgoed ten westen van Coesfeld. De vorstbisschop van Munster wilde de rivier Berkel bevaarbaar maken en Stephan Klitzi had interesse in de scheepvaart langs deze rivier. In 1643 werd dit hof gekocht door Stephan Klitzi, die nu de stamvader van de familie is. Drie of vier generaties Klitzi's hebben daar gewoond. De familie was toen kennelijk van goede doen want Sophia Elizabeth (I.1.4) werd "virtuosa Donna Sophia Elisabeth Klitzi ex Rhebrügge" en "honesta et spectabilis Donna" genoemd bij twee opeenvolgende huwelijken van haar (resp. 1689 en 1695).

Polen. Twee bronnen in deze familie zeggen onafhankelijk van elkaar dat de oorsprong in Polen ligt. Dat verhaal kan nog niet met feiten worden bevestigd. Een derde aanwijzing kan zijn dat in 1643 Stephan Klitzi "Klitzky" werd genoemd (Dickhoff).
Eén van die bronnen is Herman Klitsie (XI.197) die uit familieoverlevering het volgende vertelde: "Toen mijn opa, vader en ooms nog leefden werd regelmatig desgevraagd verteld dat wij, althans onze voorvader van Poolse afkomst moest zijn. Een broer van opa was kloosterling en die zou het hebben uitgezocht. Toen Tsaar Peter de Grote de Zaanstreek bezocht, zaten in zijn hofhouding ook onderdanen van Poolse afkomst. Een ervan moet onze voorvader zijn geweest die nadien achter is gebleven in de Zaanstreek. Vandaar ook dat er nog betrekkelijk veel Klitsies in dit gebied wonen. Ik heb in de jaren erna nooit een andere versie meer gehoord.
In de tijd dat ik burgemeester was van Woensdrecht, kwam op een zeker moment een medewerker van de buitendienst van deze gemeente bij mij. Hij reisde met de nodige regelmaat af naar Polen en Oost Duitsland. Op een van zijn omzwervingen was hij daar de (plaats)naam 'Klitsje' o.i.d. tegen gekomen. Ik weet nog dat hij een oude kaart bij zich had waarop hij het heeft laten zien. De man is inmiddels helaas overleden, ik weet nog dat z’n achternaam Juin was, de kaart heb ik niet (meer). Ik dacht destijds wel dat het bovenstaande familie verhaal dan waarschijnlijk toch waar moest zijn en ik denk het nog steeds een beetje want het is zo mooi."

Frater Tinus Klitsie is volgens een aantal familieleden de eerste die zich serieus in de stamboom Klitsie heeft verdiept. Wim Klitsie heeft dat onderzoek voortgezet. Een deel van de papieren van Wim is aanwezig bij Marianne Klitsie en daarvan is dankbaar gebruik gemaakt.

Privacy bescherming.  In deze stamboom is privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen pas 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk zijn na 75 jaar openbaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Actuele adres-, telefoon- en e-mail gegevens worden uiteraard niet vermeld. Als iemand in deze stamboom gegronde reden heeft om niet vermeld te willen worden, dan is dat mogelijk.

Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

Verantwoording / bronnen. Deze publicatie is samengesteld uit 1) onderzoek in de doop-, trouw- en begraafregisters van de kerken en in de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van de gemeenten (m.b.v. wiewaswie.nl , zoekakten.nl , vpnd.nl , Smitruhland (zonder Arian had het onderzoek aan deze stamboom veeeeeel langer geduurd), archief.amsterdam, archief.zaanstad.nl) 2) de familieadvertenties en persoonskaarten van het CBG. Dus voor 1910 zal er niet veel ontbreken. Maar geboren, gehuwd en overleden in de 20/21e eeuw vertoont nog grote hiaten. Er zijn nog wel de nodige persoonskaarten CBG onderweg, dus die hiaten zullen beduidend verminderen, maar helemaal weg dat lukt nooit.

Naamgeving. Als je aktes leest die voor het jaar 1940 zijn opgesteld dan zul je vinden dat de (voor- en achter)namen niet altijd op dezelfde manier zijn gespeld. Want die namen (en plaatsen) werden door de priester/ambtenaar vaak fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangever(s) en/of getuige(n). Laat je dus niet in de war brengen door de verschillende schrijfwijze van de achternaam, Clitsi, Kliesie, Kliessie, Klis, Klissi, Klits, Klitse, Klitsi, Klitsie, Klitsze, Klitze, Klitzen, Klitzi, Klitzie.
Het is verleidelijk om aan te nemen dat iedereen in Nederland met de achternaam 'Klitsie' (en varianten) tot deze familie behoort, maar dat is waarschijnlijk niet juist.

Gaarder / Impost. Als je graaft in de DTB registers van de regio Noord-Holland dan komt er soms bij huwelijk en begraven een benaming tevoorschijn die misschien niet voor een ieder bekend zijn. Na 1811 is het (meestal) eenvoudig: alleen het wettelijk huwelijk is rechtsgeldig. Voor 1811 vervulde de kerk die functie, maar met (grote) plaatselijke en regionale verschillen.
Schepenbank / gerecht. Als er getrouwd werd voor een kerk die een ander geloof had dan ter plaatse overheersend, dan moest zo'n huwelijk voorafgegaan worden door het huwelijk voor de schepenen (een schepenbank huwelijk / gerecht huwelijk). Pas dan was het huwelijk rechtsgeldig.
Impost / gaarder. In Noord-Holland werd van 1695 tot 1805 een belasting geheven op trouwen en begraven, geregistreerd in de zogenaamd impost / gaarder boeken. Er waren al naar gelang de gegoedheid zes klassen: resp. 30, 15, 12, 6, 3 gulden en pro deo. Dit was zowel voor de bruid als voor de bruidegom van toepassing, die ieder in hun eigen woonplaats moesten betalen.

Onbekende Klitsie's zijn er natuurlijk ook. Uw hulp wordt op prijs gesteld.
De stamboom De Leeuw heeft een aantal dwarsverbanden met de Klitsie's.

Laatste wijziging:  22 september 2018.
Verbeteringen en/of aanvullingen ontvangen we graag en worden z.s.m. geplaatst.  Peter de Leeuw  of  Gerrit Speek.

Stamboom van de familie KLITZI / KLITSIE

I.1    Stephan KLITZI [4076], Hausvogt des fürstbischöflichen-Amts Ahaus (1652), geboren circa 1620, begraven 00-08-1662 te Rhebrügge.
Gehuwd voor de kerk circa 1642 met Georgia Heilirich VELTHAUS [4077], geboren circa 1620, begraven op 15-12-1665 te Rhebrügge.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Margaretha [4078], geboren circa 1645 te Rhebrügge.
Gehuwd 1663 te Coesfeld met Ludwig ROBERDINCK [4079], geboren voor 1645, overleden na 1694.
   2. v  Sibilla [4080], geboren circa 1648, overleden 1666 te Rhebrügge.
   3. m  Christof Bernard [4071] (zie II.4).
   4. v  Sophia Elizabeth [4081], geboren voor 1653 te Rhebrügge, overleden 1704 te Münster, bronnen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-09-1673 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (RK) met Adam Theodorus SCHNUER [4082], geboren circa 1653, begraven voor 1688 te Rhebrügge.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-10-1689 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (RK) met Heidenrich GERVORDINCK [4083], overleden voor 1695.
Gehuwd voor de kerk (3) op 20-11-1695 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (RK) met Heinrich zur MÜHLEN [4084], overleden op 20-05-1699.
Gehuwd voor de kerk (4) op 08-02-1700 te Münster (RK) met Johan LÖPER [4085], geboren circa 1650 te Münster.
   5. m  Adolph Heidenreich [4086], rentmeester (1662), geboren circa 1662 te Rhebrügge, begraven voor 1721, bronnen.
Gehuwd voor de kerk op 26-01-1683 te Borken (RK) (getuige(n): Ferdinandus Raesfeld en Arnout ???) met Catharina von RAESFELD [4087], geboren voor 1663, overleden na 1721.
   6. m  Diederich Theodor Adam [4074] (zie II.13).

II.4    Christof Bernard KLITZI [4071], geboren circa 1650 te Rhebrügge, zoon van Stephan KLITZI [4076] (zie I.1) en Georgia Heilirich VELTHAUS [4077].
Gehuwd voor 1674 met Anna Maria RÖVE [4072], gedoopt circa 1650 te Coesfeld, begraven op 05-11-1706 te Rhebrügge, Coesfeld, St.Jakobi der Ältere, bronnen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Stephanus Michael [4073], gedoopt (RK) op 11-07-1674 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (getuige(n): Joan Georg Rheine en Ana Engel Rowe), bronnen.
   2. m  Johannes Godefridus (Klitze) [2745] (zie III.2).

II.13    Diederich Theodor Adam KLITZI [4074], geboren circa 1665 te Coesfeld, overleden op 03-11-1730 te Rhebrügge, bronnen

(In 1707 woont hij in het huis 'Gut Rhebrügge', Coesfeld, Bauernschaft Flamschen, welke hij rond 1707 overgenomen heeft van Dietrich Wemhoff.)

, zoon van Stephan KLITZI [4076] (zie I.1) en Georgia Heilirich VELTHAUS [4077].
Gehuwd voor de kerk op 26-11-1707 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (RK) (getuige(n): Godefrido Klitzi en Alberto Thier Custode) met Anna Maria UHLENBROCK [4075], geboren 1669 te Coesfeld, overleden na 1749 te Coesfeld.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Sophia Elisabeth [4090] (zie III.5).
   2. m  Stephanus Michael Balthasar [4102], gedoopt (RK) op 07-01-1712 te Coesfeld, St.Jakoci der Ältere (getuige(n): Stephan Uhlenbrock en Anna Catharina Sebbels), bronnen.
   3. m  Godefridus Christophorus Antonius [4098], gedoopt (RK) op 18-04-1713 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (getuige(n): Godefridus Reinharts en Agnes Catharina Uhlenbrock), bronnen.
   4. v  Agnes Catharina [4099], gedoopt (RK) op 02-09-1714 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (getuige(n): Stephanus Bruns en Anna Maria Uhlenbrock), bronnen.
   5. m  Joannes Godefridus Christophorus [4100], gedoopt (RK) op 11-10-1716 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (getuige(n): Hohan Godefrid Trippeljock en Anna Margaretha Klitzi), bronnen.

III.2    Johannes Godefridus KLITZI (Klitze) [2745], geboren circa 1687 te Coesfeld? (gezindte: RK), overleden voor 1740 te Legden, bronnen

(Coesfeld, St.Jakobi der Ältere nagezocht van 1680-1687: geen doop kunnen vinden.)

, zoon van Christof Bernard KLITZI [4071] (zie II.4) en Anna Maria RÖVE [4072].
Gehuwd voor de kerk op 28-08-1707 te Legden, St.Brigida (RK) (getuige(n): Berend Luijsten en Joan Pienters) met Maria Geertruida WISMANS (Gertrud; Wijsman, Wißmans) [2746], overleden voor 1740 te Legden,

(Het ligt voor de hand te denken dat er tussen de tweede (1714) en de derde (1718) zoon nog een kind geboren kan zijn. Arian heeft de doopboeken doorgeploegd: geen vierde kind te vinden.)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Christophorus Bernardus [4069], gedoopt (RK) op 01-07-1708 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (getuige(n): Wennemarus Wischman en Jacobina Rove), bronnen.
   2. m  Bernardus Georgius [4070], gedoopt (RK) op 26-03-1710 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (getuige(n): Leonardus Wickman en Clara Elisabeth Teinouts), bronnen.
   3. m  Walterus Godfrides Gabriel (Wouter, Wolter; Klitzi, Klitsi, Klis, Klits, Klissi, Klitzen) [1642] (zie IV.3).
   4. m  Johannes Godfredus Joseph KLITSI (Jan Gotfried; Klitzi, Klis, Klits, Klissi) [2747] (zie IV.6).
   5. m  Theodorus Gerard KLITS (Dorus, Theodorus, Johannes Theodorus; Clitsi) [3530] (zie IV.8).

III.5    Anna Sophia Elisabeth KLITZI [4090], geboren te Coesfeld, Bauerschaft Flamschen, gedoopt (RK) 00-07-1709 te Coesfeld, S.Jakobi der Ältere (getuige(n): Joes Loeper en Anna Elisabetha Sebbels), overleden op 02-10-1779 te Coesfeld, bronnen, dochter van Diederich Theodor Adam KLITZI [4074] (zie II.13) en Anna Maria UHLENBROCK [4075].
Gehuwd voor de kerk circa 1730 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (RK),

(Bij de index huwelijken van Coesfeld, St.Jakobi der Ältere (KB007_RH, huwelijken 1736-1823) is het huwelijk niet te vinden.)

met Joannes Fridericus Godefridis von GUDDEN [4091], geboren 1702 te Coesfeld? Overleden op 01-07-1775 te Coesfeld.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria Catharina [4092], gedoopt (RK) 1732 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere.
   2. v  Anna Margaretha Clara [4093], gedoopt (RK) 1740 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere.
   3. v  Anna Christina Gertrud [4094], gedoopt (RK) 1742 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere.
   4. v  Anna Maria Francisca [4095], gedoopt (RK) 1745 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere.
   5. m  Henrich Joseph Joannes [4096], gedoopt (RK) 1750 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere.
   6. v  Elisabeth Bernardina [4097], gedoopt (RK) 1752 te Coesfeld, St.Jakobi der Ältere.

IV.3    Walterus Godfrides Gabriel KLITZI (Wouter, Wolter; Klitzi, Klitsi, Klis, Klits, Klissi, Klitzen) [1642], gedoopt (RK) op 15-03-1712 te Legden, St.Brigida, begraven op 29-04-1748 te Amsterdam, St.Antonis Kerkhof op 36-jarige leeftijd, bronnen

(De pastoor die getuige was bij de doop van Wouter was pastoor in Rhede (Walter Volbier / Vollbier, ca.1669 Schöppingen - 30-jun-1750 Rhede, check genealogieonline op 'Walter Vollbier'). Misschien / waarschijnlijk is Wouter naar hem vernoemd.)

, zoon van Johannes Godefridus KLITZI (Klitze) [2745] (zie III.2) en Maria Geertruida WISMANS (Gertrud; Wijsman, Wißmans) [2746].
Ondertrouwd (1) op 16-04-1739 te Amsterdam (getuige(n): zijn broer Jan Klitzie en Jan Gommersbach) met Anna SCHREUDER [3550], geboren circa 1709 te Zuelen, begraven op 20-02-1740 te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) op 30-09-1740 te Amsterdam (getuige(n): haar vader Johan Twist) met Henderina TWIST [1643], 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-10-1712 te Xanten, St.Viktor, Duitsland (getuige(n): Henric Diperam en ???), begraven op 26-03-1785 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof op 72-jarige leeftijd, bronnen

(Na het overlijden van Wouter trouwt Hendrina (Amsterdam ondertrouw, 15-05-1750) met Marten van Kerkhoven.)

, dochter van Johannes TWIST [3849] en Eva DIPERAM [3850].
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Joanna Maria Geertruida Wouters KLITS [3537], gedoopt (RK) op 08-03-1742 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Jan Godfried Klitsi en Eva Diprans), bronnen

(Een 'Maria Clitsi' werd op 15-dec-1789 op de heiligwegse- en Leidsche Kerkhof begraven.)

Ondertrouwd (1) op 29-07-1763 te Amsterdam, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-08-1763 te Ilpendam met Arnoldus Gerritsz NADORP [3551], geboren circa 1737 te Enkhuizen, overleden circa 1779 te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) op 21-01-1779 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 10-02-1779 te Buiksloot met Peter van HAAGEN [3552], 35 jaar oud, geboren op 11-08-1743 te Amsterdam.
   2. m  Jois Wolterus (Jan) KLITS (Klits, Klitsie, Klitzen) [874] (zie V.4).
   3. m  Frans Bernardus KLITS [3524], gedoopt (RK) op 13-04-1745 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Gerrit Twist en Sybilla Twist), bronnen.
   4. v  Maria Sibilla KLITS [3529], gedoopt (RK) op 22-06-1746 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Hermanus Diepram en Joanna Margreta Twist), bronnen.

IV.6    Johannes Godfredus Joseph KLITSI (Jan Gotfried; Klitzi, Klis, Klits, Klissi) [2747], gedoopt (RK) op 01-05-1714 te Legden, St.Brigida (getuige(n): Joan Georg pronam Pieter en Catharina Marg. Wißmans), begraven op 11-02-1778 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Godefridus KLITZI (Klitze) [2745] (zie III.2) en Maria Geertruida WISMANS (Gertrud; Wijsman, Wißmans) [2746].
Ondertrouwd op 15-04-1740 te Amsterdam met Anna Maria BESSELING [2748], 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 31-12-1711 te Amsterdam, kerk 't Boompje, begraven op 29-01-1776 te Amsterdam, Oude Kerk op 64-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Wilhelmus BESSELING [2749] en Aelie EGEBOOM [2750].
Uit dit huwelijk:
   1.   n.n. [3547], geboren op 24-01-1741 te Amsterdam, begraven op 24-01-1741 te Amsterdam, 0 dagen oud,

(N.N. kinderen van Jan Klits zijn begraven ('kinderlijken'.)

   2. m  Engelbert Godfried [3532] (zie V.10).
   3. m  Joannes Godefridus [3534] (zie V.12).
   4.   n.n. [3548], geboren op 27-09-1743 te Amsterdam, begraven op 27-09-1743 te Amsterdam, 0 dagen oud,

(N.N. kinderen van Jan Klits zijn begraven ('kinderlijken'.)

   5. v  Agnes Margrita [3536], gedoopt (RK) op 06-12-1744 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Gerrit Smit en Ursula Schot), bronnen.
   6. m  Bernardus KLITS [3538], gedoopt (RK) op 14-10-1746 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Theodorus Klits en Geertruij Blij), bronnen

(Getuigen zijn Theodorus Klits en Geertruij Blij, zijn oom en tante.)

   7.   n.n. [3549], geboren op 06-01-1747 te Amsterdam, begraven op 06-01-1747 te Amsterdam, 0 dagen oud,

(N.N. kinderen van Jan Klits zijn begraven ('kinderlijken'.)

   8. v  Alida [3539] (zie V.19).
   9. m  Theodorus [3541] (zie V.20).
   10. v  Gertrudis [3543], gedoopt (RK) op 05-01-1751 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Theodorus Klits en Gertruij Blij), bronnen

(Getuigen zijn Theodorus Klits en Geertruij Blij, haar oom en tante.)

Ondertrouwd op 23-04-1779 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 04-05-1779 te Buiksloot met Laurens TRIMBOS [3544], geboren circa 1756.
   11. v  Agnes Maria [3545], gedoopt (RK) op 08-06-1753 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Adolph Willems en Agnes Maria Veltman), bronnen.
Ondertrouwd op 17-10-1783 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 05-11-1783 te Buiksloot met George EPPLE [3546].

IV.8    Theodorus Gerard KLITS (Dorus, Theodorus, Johannes Theodorus; Clitsi) [3530], gedoopt (RK) op 08-09-1718 te Legden, St.Brigida (getuige(n): Theodorus Wessels en Maria Ge(r)drud Volbier), begraven op 18-04-1765 te Weesp op 46-jarige leeftijd, bronnen

(Bij zijn ondertrouw in Weesp op 12 juni 1745 ondertekende hij met "theodorus klitzi", maar hij werd genoemd "Theodorus Klits jongeman van Legden wonende te Amsterdam, out 27 jaren, belooft consent (toestemming) van zijn ouders te zullen bezorgen".)
(Theodorus en Geertruij zijn getuige bij de doop van drie kinderen van Jan Godfried, de broer van Theodorus.)

, zoon van Johannes Godefridus KLITZI (Klitze) [2745] (zie III.2) en Maria Geertruida WISMANS (Gertrud; Wijsman, Wißmans) [2746].
Ondertrouwd op 18-06-1745 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 07-07-1745 te Weesp (RK) met Geertruij BLEIJ (Geertrui, Geertrui; Blij) [3531], 25 jaar oud, geboren op 20-09-1719 te Weesp, overleden op 22-02-1788 te Weesp op 68-jarige leeftijd,

(Bij haar ondertrouw in Weesp op 12 juni 1745 ondertekende zij met "geertruij blij", maar werd zij genoemd "Geertruij Bleij jongedogter van Weesp wonende alhier, out 26 jaren. In werkelijkheid was ze 25 jaar.)

, dochter van Hendrick BLEIJ [4066] en Annetje RAIJERS (Reijers) [4067],

(Bij het RK kerkelijk huwelijk in Weesp: testes Jan Godfried Klits en Arij Bleij, 12 juni ondertrouw in Weesp, 18 juni ondertrouw in Amsterdam.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna (Naatje) KLITSI [4057], gedoopt (RK) op 09-08-1746 te Weesp, St.Laurens (getuige(n): Hendrik Bleij), bronnen.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 31-05-1778 te Weesp met Gijsbert Johannes VEEN [4064].
   2. m  Johannes Godefridus KLITSI [4058], gedoopt (RK) op 18-03-1749 te Weesp, St.Laurens (getuige(n): Joannes Godefridus Klitsi (zijn oom)), bronnen

(In principe kan Joannes Godefridus nakomelingen hebben met de achternaam Klitsie.)
(Bron: Op 17 juli 1785 trouwt in 't Kalf (anno 2018 een buurtschap in Zaandam) Jan Klitzi met Tryntje Claas Cuyper. Misschien is het deze Johannes Godefridus.)

   3. v  Maria Gertruidis KLITSI [4059], gedoopt (RK) op 08-10-1750 te Weesp, St.Laurens (getuige(n): Joannes Klitsi (haar oom) en Mietje Poor), overleden op 06-02-1816 te Weesp op 65-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25-05-1777 met Hendrik van TUSSCHENBROEK [4065].
   4. v  Maria Magdalena KLITSI [4060], gedoopt (RK) op 05-06-1752 te Weesp, St.Laurens (getuige(n): Gertrui Bley en Joannes Klitsi (haar oom)), begraven op 28-04-1773 te Weesp op 20-jarige leeftijd, bronnen

(Bij de begrafenis werd Fl 3.- impost in rekening gebracht.)

   5. v  Emerentiana KLITZI [4061], gedoopt (RK) op 09-09-1754 te Weesp, St.Laurens (getuige(n): Jan Klitzi (haar oom)), begraven op 31-10-1754 te Weesp, 52 dagen oud, bronnen

(Bij de begrafenis werd Fl. 3.0 impost in rekening gebracht.)

   6. v  Emerentiana KLITZI [4062], gedoopt (RK) op 05-01-1756 te Weesp, St.Laurens (getuige(n): Joannes Godefridus Klitzi (haar oom) en Anna Maria Besseling), begraven op 25-02-1756 te Weesp, 51 dagen oud, bronnen

(Bij de begrafenis was Theodorus Klitsi (haar vader) de aangever en Fl. 3.- impost in rekening gebracht.)

   7. v  Emerentiana (Immetje) KLITZI [4063], gedoopt (RK) op 19-07-1757 te Weesp, St.Laurens (getuige(n): Godefridus Klitzi (haar oom) en Anna Besseling), begraven op 08-12-1760 te Weesp op 3-jarige leeftijd, bronnen

(Bij de begrafenis was Theodorus Klitsi (haar vader) de aangever en werd Fl. 3.- impost in rekening gebracht.)


V.4    Jois Wolterus (Jan) KLITS (Klits, Klitsie, Klitzen) [874], chirurgijn, apotheker, gedoopt (RK) op 25-03-1743 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Petrus Geuton en Anna Diprams), overleden op 06-04-1818 te Zaandam op 75-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Walterus Godfrides Gabriel KLITZI (Wouter, Wolter; Klitzi, Klitsi, Klis, Klits, Klissi, Klitzen) [1642] (zie IV.3) en Henderina TWIST [1643].
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 02-07-1775 te 't Kalf, Zaandam (RK) (getuige(n): in facie ecclesia (de kerk is getuige)) met Geertje Pieters ZWAGER (Swager) [875], 20 jaar oud, geboren te Over de valbrug, gedoopt op 16-05-1755 te Zaandam, overleden op 06-01-1784 te Oostzaandam op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 17-07-1785 te Oostzaan (RK) (getuige(n): in facie ecclesiae (de kerk is getuige)) met Trijntje Claas KUIJPER [2744], 40 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-01-1745 te Wormerveer (getuige(n): Neeltje Pauwelsz), overleden op 27-09-1814 te Zaandam op 69-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Martinus Jansz [3525], gedoopt (RK) op 27-05-1776 te 't Kalf, Zaandam (getuige(n): Martinus van Kerkhoven en Johanna van Twist), begraven op 12-06-1776 te 't Kalf, Zaandam, 16 dagen oud.
   2. m  Pieter KLITZI (Klitze) [1640], broodbakker (1814), geboren te 't Kalf, Zaandam, gedoopt (RK) op 26-05-1777 te 't Kalf, Zaandam (getuige(n): Pieter Zwager en Bregje Pieters Zwager), overleden op 05-10-1818 te Zaandam op 41-jarige leeftijd, bronnen

(Pieter en zijn broer Martinus zijn op dezelfde datum in dezelfde plaats getrouwd.)

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-10-1814 te Zaandam (getuige(n): Jan Klitsie en Klaas) met Neeltje Jans KEEK [1641], 36 jaar oud, geboren op 22-04-1778 te Oostzaan, overleden op 16-02-1853 te Wormerveer op 74-jarige leeftijd,

(Nadat Pieter in 1818 is overleden trouwt Neeltje (Wormerveer 29-08-1819) met Jan Sombroek.)

, dochter van Jan Dirksz KEEK [3153] en Jannetje Crelis BOON [3154],

(Gehuwd in 1814 en Pieter is overleden in 1818. In wiewaswie zijn geen kinderen gevonden in dit huwelijk.)

   3. m  Martinus KLITSIE [872] (zie VI.4).
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Klaas Jansz KLITZI [3526], gedoopt (RK) op 20-05-1786 te 't Kalf, Zaandam (getuige(n): Maartje Pieters Zwager), begraven op 05-06-1786 te 't Kalf, Zaandam, 16 dagen oud.
   5. v  Geertje Jans KLITZI [3527], gedoopt (RK) op 23-09-1787 te 't Kalf, Zaandam (getuige(n): Bregtje Pieters Zwager), begraven op 27-09-1787 te 't Kalf, Zaandam, 4 dagen oud.
   6. v  Aaltje Jans KLITZI [3528], gedoopt (RK) op 22-09-1789 te 't Kalf, Zaandam (getuige(n): Pieter van Heger en Maartje Pieters Zwager), begraven op 27-11-1789 te 't Kalf, Zaandam, 66 dagen oud.

V.10    Engelbert Godfried KLITSI [3532], gedoopt (RK) op 14-01-1742 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Piter Poor en Margrita Besseling), begraven op 29-07-1777 te Amsterdam, Oude Kerk op 35-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes Godfredus Joseph KLITSI (Jan Gotfried; Klitzi, Klis, Klits, Klissi) [2747] (zie IV.6) en Anna Maria BESSELING [2748].
Ondertrouwd op 15-04-1774 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader Johannes Klitsie en haar broer Hendrik Holland), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 27-04-1774 te Buiksloot met Maria Magdalena HOLLAND [3533], begraven op 05-09-1787 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Margaretha [3577] (zie VI.10).
   2. m  Johannes [3413] (zie VI.11).

V.12    Joannes Godefridus KLITSI [3534], gedoopt (RK) op 16-08-1743 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Albertus Besselingh en Elisabet Grootenhof), bronnen, zoon van Johannes Godfredus Joseph KLITSI (Jan Gotfried; Klitzi, Klis, Klits, Klissi) [2747] (zie IV.6) en Anna Maria BESSELING [2748].
Ondertrouwd op 14-06-1776 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Willemsen en Johanna Drossers) met Adriana Jacoba ELSENERUS [3535].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Gertrudis [3620], gedoopt (RK) op 11-06-1781 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Joes van der Beek en Barbara Nuland), bronnen.
   2. m  Johannes Jacobus [3573], geboren op 15-02-1784 te Amsterdam, gedoopt (RK) op 16-02-1784 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Joes Olje en Anna Catharina der Steeg), bronnen.
Ondertrouwd op 24-04-1807 te Amsterdam met Maria HIEMAN [3574].
   3. v  Wilhelmina Joanna [3621], gedoopt (RK) op 24-07-1788 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Willem Smit en Wilhelmina Reerink), bronnen.

V.19    Alida KLITSI [3539], gedoopt (RK) op 19-11-1747 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Michiel de Nijs en Maria Couters), bronnen, dochter van Johannes Godfredus Joseph KLITSI (Jan Gotfried; Klitzi, Klis, Klits, Klissi) [2747] (zie IV.6) en Anna Maria BESSELING [2748].
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 11-11-1778 te Buiksloot met Marcelus Theodorus van WANROOIJ [3540].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelius Johannes [3613], gedoopt (RK) op 26-10-1782 te Amsterdam, kerk 't Boompje.
   2. m  Theodorus Johannes [3614], gedoopt (RK) op 30-04-1786 te Amsterdam, kerk 't Boompje.

V.20    Theodorus KLITSI [3541], gedoopt (RK) op 24-08-1749 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Theodorus Klits en Gertruij Blij), bronnen

(Getuigen zijn Theodorus Klits en Geertruij Blij, zijn oom en tante.)
(Kocht in 1778 4/5 huis en erf aan de Voetboogstraat zuidzijde te Amsterdam.)
(Volgens de begraafinschrijvingen van de kinderen (1779-1796) woonden Theodorus en Alida in de 'Voetboog Straat bij 't Spuij', wiki.)

, zoon van Johannes Godfredus Joseph KLITSI (Jan Gotfried; Klitzi, Klis, Klits, Klissi) [2747] (zie IV.6) en Anna Maria BESSELING [2748].
Ondertrouwd op 16-10-1778 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 04-11-1778 te Buiksloot met Alida MEIJERAAN [3542], begraven op 17-09-1798 te Amsterdam, Heigwegs- en Leidsche Kerkhof.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Theodorus KLITS [3602], geboren circa 1777, begraven op 04-03-1779 te Amsterdam, Heiligwegs- en Leidsche Kerkhof, bronnen

(Begraven in maart 1779, dan is hij geboren/gedoopt op z'n vroegst februari 1779. Maar dat conflicteert met de Johannes Theodorus die in december 1778 gedoopt is. Deze Johannes Theodorus is dan waarschijnlijk geboren/gedoopt eind 1777.)

   2. m  Johannes Theodorus [3601], gedoopt (RK) op 25-12-1778 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Joes Meijeraan en Alijda Klitsi), begraven op 24-06-1796 te Amsterdam, Heiligwegs- en Leidsche Kerkhof op 17-jarige leeftijd, bronnen.
   3. v  Cornelia Maria [3625], gedoopt (RK) op 22-05-1780 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Marcelis Theodorus van Wanrooij en Cornelia Meijeraan), bronnen.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 20-08-1834 te Amsterdam met Jacobus SLAMAN [3522], schilder (1834), geboren circa 1797 te Amsterdam, zoon van Jan Hendrik SLAMAN [3603] en Anna Margaretha WARNERS [3605].
   4. v  Gertrudis Maria [3619], gedoopt (RK) op 25-08-1781 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Laurens Trimbosch en Gertrudis Klitsi), bronnen.
   5. v  Agnes Maria KLITSIE [3463] (zie VI.26).
   6. v  Dorothea Maria [3626], gedoopt (RK) op 09-02-1784 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Joes Henricus en Dorothea Maria Meijeraan), begraven op 13-05-1784 te Amsterdam, Heiligwegs- en Leidsche Kerkhof, 94 dagen oud, bronnen

(Overleden als 'Theodora Maria' in mei 1784. Qua 'planning' zit er geen ruimte meer tussen de eerder geboren kinderen, dus ligt de conclusie voor de hand dat 'Dorothea Maria' overleden is als 'Theodora Maria'.)

   7. m  Marcelis Theodorus [3606], gedoopt (RK) op 07-05-1785 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Marcelis Theodorus van Wanrooij en Alijda Klitsi), begraven op 22-05-1786 te Amsterdam, Heiligwegs- en Leidsche Kerkhof op 1-jarige leeftijd, bronnen.
   8. v  Alida KLITSIE [3607], gedoopt 00-00-1786, begraven op 20-11-1786 te Amsterdam, Heiligwegs- en Leidsche Kerkhof, bronnen

(De doop van Alida is (nog) niet gevonden. Het zou natuurlijk een kind kunnen zijn waarvan de doop wel bekend is, maar die onder een iets afwijkende naam is begraven. Daarvoor komen er qua namen twee in aanmerking, maar die zijn beiden gedoopt nadat deze Alida is begraven. Bij de schatting van de doopdatum van deze Alida is daarom domweg gekeken waar er qua 'planning' ruimte is, en dat is er maar op één plek.)

   9. v  Alijda Maria [3627], gedoopt (RK) op 09-02-1789 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Joannes Henricus Meijeraan en Cornelia Meijeraan), bronnen.
   10. m  Marcellinus Theodorus [3615], gedoopt (RK) op 06-04-1790 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Mercellinus Theodorus van Wanrooij en Alijda Maria Klitsi), bronnen.
   11. v  Alijda Maria [3616], gedoopt (RK) op 17-07-1791 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Marcelis Theodorus van Wanrooij en Alijda Maria Klitsi), bronnen.
   12. m  Theodorus Laurentius [3618], gedoopt (RK) op 28-04-1793 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Joes Meijeraan en Geertrui Klitsi), begraven op 07-01-1795 te Amsterdam, Heiligwegs- en Leidsche Kerkhof op 1-jarige leeftijd, bronnen

(In januari 1795 wordt een Theodorus begraven. Er is geen ouder kind met de voornaam 'Theodorus' en er is maar één kind met als eerste voornaam 'Theodorus'. Vader Theodorus kan het ook niet zijn, want in maart 1796 wordt er nog een kind gedoopt. Daarom is aangenomen dat de begraven 'Theodorus' hetzelfde kind is als de gedoopte 'Theodorus Laurentius'. Maar meer dan een aanname is het niet.)

   13. m  Laurentius Theodorus [3608], gedoopt (RK) op 27-01-1795 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Joes Meijeraan en Geertrui Klitsi), begraven op 02-06-1795 te Amsterdam, Heiligwegs- en Leidsche Kerkhof, 126 dagen oud, bronnen.
   14. m  Joannes Marcellus [3612], gedoopt (RK) op 10-03-1796 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Marcellus Theodorus van Wanrooij en Alida Klitsi), bronnen.

VI.4    Martinus KLITSIE [872], huisman (1814), landman (1832), geboren te 't Kalf, Zaandam, gedoopt (RK) op 14-06-1779 te 't Kalf, Zaandam (getuige(n): Martinus van Kerkhoven en Anna Maria Klitzi), overleden op 15-03-1832 te Zaandam op 52-jarige leeftijd, bronnen

(Martinus en zijn broer Pieter zijn op dezelfde datum in dezelfde plaats getrouwd.)

, zoon van Jois Wolterus (Jan) KLITS (Klits, Klitsie, Klitzen) [874] (zie V.4) en Geertje Pieters ZWAGER (Swager) [875].
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-10-1814 te Zaandam met Maartje Gerrits van EDEREN [873], 22 jaar oud, geboren op 06-11-1791 te Zaandam, overleden op 24-09-1857 te Zaandam op 65-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van EDEREN [1644] en Aaltje Willems HOOIJSCHUUR [1645].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertje [3408], geboren op 31-07-1815 te Zaandam, gedoopt op 02-08-1815, overleden op 07-10-1819 te Zaandam op 4-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Aaltje [1637] (zie VII.3).
   3. m  Jan [1638] (zie VII.4).
   4. m  Pieter [1639] (zie VII.6).
   5. m  Gerrit [2733] (zie VII.8).
   6. v  Geertruida [3409], geboren op 09-02-1825 te Zaandam, overleden op 01-10-1829 te Zaandam op 4-jarige leeftijd, bronnen.
   7. m  Klaas [3410], geboren op 23-08-1827 te Zaandam, overleden op 06-10-1829 te Zaandam op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   8. m  Klaas [10] (zie VII.13).

VI.10    Maria Margaretha KLITSI [3577], winkelierster (1825), gedoopt (RK) op 17-03-1777 te Amsterdam, Mozes en Aarinkerk (getuige(n): Hendrik Holland en Anna Holland), bronnen

(Het is niet 100% zeker dat deze Maria Margaretha op deze plaats thuis hoort. Maar de Maria Margaretha waar wel een doop van bekend is, is even oud als de Maria Margaretha die met Cornelis Boelhouwers is getrouwd.)

, dochter van Engelbert Godfried KLITSI [3532] (zie V.10) en Maria Magdalena HOLLAND [3533].
Ondertrouwd op 20-04-1798 te Amsterdam met Cornelis BOELHOUWERS [3578], geboren circa 1769.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna Maria [3624], gedoopt (RK) op 19-03-1799 te Amsterdam, Mozes en Aaronkerk.
   2. v  Cornelia Clara [3622], gedoopt (RK) op 26-10-1800 te Amsterdam, Mozes en Aaronkerk.
   3. v  Maria Helena [3623], gedoopt (RK) op 01-09-1802 te Amsterdam, Mozes en Aaronkerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-03-1825 te Amsterdam met Antoine Joseph FLAMENT [3610], makelaar (1825), geboren circa 1803 te Amsterdam, zoon van Jean Dominique FLAMENT [3617] en Marie Therese LEFEBURE [3664].

VI.11    Johannes KLITSI [3413], Aide chirurgijn bij het 4e Battaillon Bataafsche Artillerije (1803), geboren circa 1783, bronnen

(Het is niet 100% zeker dat Engelbert Godfried en Maria Magdalena de ouders zijn van Johannes. Johannes is hier geplaatst vanwege 1) hij krijgt een dochter genaamd Maria Magdalena, die dochter is waarschijnlijk vernoemd naar de moeder van Johannes en er zijn geen andere Maria Magdalena's die in aanmerking komen; 2) bij de doop van de dochter van Johannes is Maria Margaretha Klitzi getuige, er is tot nu toe maar één Maria Margaretha Klitzi in deze stamboom en dat is de zus van Johannes.)

, zoon van Engelbert Godfried KLITSI [3532] (zie V.10) en Maria Magdalena HOLLAND [3533].
Gehuwd (1) op 03-06-1803 te Leeuwarden (getuige(n): F.Hennige (?) en de vader van de bruid), gehuwd voor de kerk op 19-06-1803 te Leeuwarden (NH) met Antje van der FERFF [3414], overleden voor 1810.
Ondertrouwd (2) op 09-11-1810 te Amsterdam met Anna OOSTERMAN [3576].
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Maria Magdalena KLITZI [3628], gedoopt (RK) op 27-07-1811 te Amsterdam, Kerk De Liefde (getuige(n): Jan Hendrik Schreuder en Maria Margaretha Klitzi), overleden op 01-07-1863 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd, bronnen

(Het is niet 100% zeker dat deze Maria Magdalena op deze plek thuis hoort. Maar uit de overlijdensakte blijkt dat ze in ca.1811 geboren is en de dochter met dezelfde voornaam van Johannes en Anna is gedoopt in 1811.)


VI.26    Agnes Maria KLITSIE [3463], gedoopt (RK) op 23-01-1783 te Amsterdam, kerk 't Boompje (getuige(n): Jean George Epple en Agnes Maria Klitsi), overleden op 31-08-1832 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Theodorus KLITSI [3541] (zie V.20) en Alida MEIJERAAN [3542].
Ondertrouwd op 17-04-1807 te Amsterdam met Fredrik Adolf ROELOFS [3464], geboren circa 1778.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Fredrik [3569], geboren op 31-05-1808 te Amsterdam, gedoopt (EL) op 05-06-1808 te Amsterdam, Lutherse Kerk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-06-1836 te Amsterdam met Hendrica KOELMAN [3570].
   2. m  Theodorus Fredrik [3465], geboren op 02-07-1810 te Amsterdam, gedoopt (EL) op 08-07-1810 te Amsterdam, Lutherse Kerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1833 te Amsterdam met Maria Elisabeth van der BOM [3466].
   3. v  Alida Catharina [3571], geboren op 04-12-1818 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1842 te Amsterdam met Evert de HAAS [3572], 24 jaar oud, geboren op 26-04-1818 te Amsterdam, zoon van Willem de HAAS [3579] en Gijsbertje HANKEN [3580].

VII.3    Aaltje KLITSIE [1637], geboren op 31-05-1817 te Zaandam, gedoopt op 03-06-1817, overleden op 29-09-1898 te Wormerveer op 81-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Martinus KLITSIE [872] (zie VI.4) en Maartje Gerrits van EDEREN [873].
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-09-1851 te Zaandam met Johannis van der LEE [2735], landman (1851), geboren circa 1812 te Beemster, overleden 1867, zoon van Gerrit van der LEE [2736] en Anna Maria COFFERS [2737].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Agnes [3245], geboren op 18-06-1852 te Zaandam, overleden op 25-03-1903 te Culemborg op 50-jarige leeftijd.
   2. m  Johannes [3246], geboren op 12-12-1856 te Zaandam, overleden op 03-08-1932 te Wormerveer op 75-jarige leeftijd.

VII.4    Jan KLITSIE [1638], landman (1854,1856,1857), geboren op 01-03-1819 te Zaandam, gedoopt op 25-03-1819, overleden op 15-04-1902 te Zaandam op 83-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [872] (zie VI.4) en Maartje Gerrits van EDEREN [873].
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-05-1853 te Zaandam met Petronella WAGEMAN [2741], 26 jaar oud, geboren op 30-12-1826 te Zaandam, overleden op 18-09-1907 te Zaandam op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes WAGEMAN [2742] en Helena van den BOGAARD [2743].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus [3289], geboren op 17-09-1854 te Zaandam, overleden op 10-01-1871 te Broek op Langedijk op 16-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Helena [3299], dienstbode, geboren op 17-02-1856 te Zaandam, overleden op 29-05-1923 te Zaandam op 67-jarige leeftijd, bronnen

(In haar overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   3. v  Maria [3294] (zie VIII.6).
   4. m  Johannes (Jan) [3298], geboren op 23-02-1859 te Zaandam, overleden op 12-03-1911 te Zaandam op 52-jarige leeftijd, bronnen.
   5. m  Pieter [3264] (zie VIII.9).
   6. v  Alida [3217] (zie VIII.12).
   7. v  Elisabeth [3290], geboren op 13-05-1868 te Zaandam, overleden op 05-12-1926 te Zaandam op 58-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-06-1896 te Zaandam met Jacob PEL [3291], olieslager (1896), geboren circa 1867 te Krommenie, zoon van Jan PEL [3292] en Klaartje MANTJES [3293].

VII.6    Pieter KLITSIE [1639], landman (1852,1854,1857,1865,1867), geboren op 27-03-1821 te Zaandam, gedoopt op 28-03-1821, overleden op 18-02-1889 te Zaandam op 67-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [872] (zie VI.4) en Maartje Gerrits van EDEREN [873].
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-05-1852 te Zaandam met Helena SOMBROEK [2738], 25 jaar oud, geboren op 09-09-1826 te Zaandam, overleden op 22-01-1869 te Zaandam op 42-jarige leeftijd, dochter van Pieter SOMBROEK [2739] en Elisabeth HEEK [2740].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maartje [3216], geboren op 17-03-1853 te Zaandam, overleden op 29-07-1877 te Edam op 24-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-10-1876 te Zaandam met Hendrik PELK [3228], 24 jaar oud, geboren op 15-09-1852 te Zaandam, overleden op 09-10-1921 te Volendam op 69-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus PELK [3229] en Alida GROOT [3230].
   2. v  Elisabeth [3439], geboren op 13-07-1854 te Zaandam, overleden op 17-12-1873 te Zaandam op 19-jarige leeftijd, bronnen.
   3. m  Martinus [3434], geboren op 29-08-1855 te Zaandam, overleden op 26-02-1858 te Zaandam op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   4. m  Pieter [3435], geboren op 05-01-1857 te Zaandam, overleden op 09-03-1858 te Zaandam op 1-jarige leeftijd, bronnen.
   5. v  Aaltje [3214], geboren op 12-01-1858 te Zaandam, overleden op 11-08-1896 te Edam op 38-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-02-1878 te Zaandam met Cornelis Leendert KARELS [3215],

(11 kinderen in dit huwelijk.)

   6. v  Anna Maria [3452], geboren op 29-06-1861 te Zaandam, overleden op 13-09-1941 te Akersloot op 80-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 03-07-1892 te Zaandam met Theodorus KONIJN [3553], landman (1892), geboren circa 1854 te Wijdewormer, overleden op 27-03-1893 te Wijdewormer, zoon van Willem KONIJN [3260] en Marijtje van ZANTEN [3261].
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 05-01-1898 te Wijdewormer met Johannes VEERMAN [3554], geboren circa 1835 te Wijdewormer, overleden op 23-08-1899 te Purmerend, zoon van Jan VEERMAN [3660] en Lijsbet JONKER [3661].
Gehuwd (3) op 40-jarige leeftijd op 28-01-1902 te Uitgeest met Jan BOON [3453], veehouder (1902), geboren circa 1862 te Assendelft, overleden op 27-05-1953 te Zaandam, zoon van Gerbrand BOON [3662] en Guurtje van der LAAN [3663].
   7. m  Martinus [3437], geboren op 18-11-1862 te Zaandam, overleden op 07-09-1865 te Zaandam op 2-jarige leeftijd, bronnen.
   8. v  Catharina [3251] (zie VIII.28).
   9. v  Geertruida [3446], geboren op 25-06-1865 te Zaandam, overleden op 14-06-1929 te Zaandam op 63-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1891 met Petrus Jacobus HOHENSTEIJN [3447].
   10. m  Martinus [3449], geboren op 10-03-1867 te Zaandam, overleden op 15-04-1933 te Zaandam op 66-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)


VII.8    Gerrit KLITSIE [2733], pelder (1850), landman (1851,1853,1856), veehouder (1862,1864,1865,1879), geboren op 20-02-1823 te 't Kalf, Zaandam, gedoopt op 21-02-1823, overleden op 09-12-1885 te Wormer op 62-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [872] (zie VI.4) en Maartje Gerrits van EDEREN [873].
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28-04-1850 te Wormer met Maria HELMER [2734], 27 jaar oud, geboren op 17-10-1822 te Wormer, overleden op 09-01-1858 te Wormer op 35-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HELMER [3300] en Elisabeth de WIT [3301].
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 04-05-1862 te Assendelft met Maartje DEKKER [3415], 31 jaar oud, geboren op 16-03-1831 te Assendelft, overleden op 25-12-1893 te Wormer op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan DEKKER [3416] en Aafje BOGTMAN [3417].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Martinus [3210] (zie VIII.32).
   2. m  Henderikus [3304] (zie VIII.34).
   3. v  Maria Elisabeth [3303], geboren op 09-01-1856 te Wormer, overleden op 05-05-1872 te Wormer op 16-jarige leeftijd, bronnen.
   4. v  l.l. [3302], geboren op 02-01-1858 te Wormer, overleden op 02-01-1858 te Wormer, 0 dagen oud, bronnen.
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  Johannis [3436], geboren op 11-03-1864 te Wormer, overleden op 07-09-1864 te Wormer, 180 dagen oud, bronnen.
   6. v  Afra [3438], geboren op 19-06-1865 te Wormer, overleden op 30-05-1872 te Wormer op 6-jarige leeftijd, bronnen.

VII.13    Klaas KLITSIE [10], landman (1853,1856,1865), geboren op 18-04-1830 te Zaandam, 't Kalf, gedoopt op 19-04-1838, overleden op 09-08-1867 te Zaandam op 37-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [872] (zie VI.4) en Maartje Gerrits van EDEREN [873].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-10-1853 te Zaandam met Aafje KNOTS [11], 21 jaar oud, geboren op 08-12-1831 te Zaandam, overleden op 27-08-1866 te Zaandam op 34-jarige leeftijd, dochter van Simon KNOTS [3167] en Maria WAGEMAN [3168].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertje (Guurtje) [3231], geboren op 24-12-1854 te Zaandam, overleden op 13-04-1931 te Coevorden op 76-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11-02-1897 te Ambt Ommen met Hendrikus van KESTEREN [3467], geboren circa 1850 te Ambt Ommen, overleden op 26-09-1923 te Eerden, gem.Ommen, zoon van Willem van KESTEREN [3468] en Johanna Maria Gerridina STUHLDREHER [3469].
   2. v  Maria [3166], geboren op 30-04-1856 te Zaandam, overleden op 04-05-1866 te Zaandam op 10-jarige leeftijd, bronnen.
   3. m  Martinus [1633] (zie VIII.43).
   4. m  Simon [3181], geboren op 15-01-1859 te Zaandam, overleden op 23-09-1903 te Zaandam op 44-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   5. m  Jan [3170] (zie VIII.47).
   6. v  Cornelia (Neeltje) [3174] (zie VIII.50).
   7. m  Pieter (Piet) [3169], geboren op 09-01-1865 te Zaandam, overleden op 03-12-1871 te Zaandam op 6-jarige leeftijd, bronnen.
   8. v  Maria (Maartje) [9] (zie VIII.53).

VIII.6    Maria KLITSIE [3294], dienstbode (1891), geboren op 25-08-1857 te Zaandam, overleden op 01-04-1945 te Zaandam op 87-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jan KLITSIE [1638] (zie VII.4) en Petronella WAGEMAN [2741].
Samenwonend (1) 1890 met N.N. [3331].
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 21-04-1900 te Hilversum met Kornelis DAGELET [3295], 64 jaar oud, geboren op 05-02-1836 te Groningen, overleden op 11-02-1925 te Zaandam op 89-jarige leeftijd,

(Kornelis is weduwnaar van Alida Boersma.)

, zoon van N.N. [3296] en Cornelia Gerarda DAGELET [3297].
Uit de eerste relatie:
   1. m  Willem Cornelis Napoleon KLITSIE [3581], loswerkman; fabrieksarbeider, geboren op 19-05-1891 te Amsterdam, overleden op 04-03-1961 te Zaandam op 69-jarige leeftijd, bronnen

(In de persoonskaart van Willem staan geen vader, echtegenote en kinderen vermeld.)


VIII.9    Pieter KLITSIE [3264], los werkman (1914), geboren op 11-12-1860 te Zaandam, overleden op 20-01-1934 te Zaandam op 73-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Jan KLITSIE [1638] (zie VII.4) en Petronella WAGEMAN [2741].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-09-1888 te Assendelft met Wilhelmina BOON [3265], 25 jaar oud, geboren op 12-08-1863 te Assendelft, overleden op 30-07-1921 op 57-jarige leeftijd, dochter van Pieter BOON [3266] en Trijntje RIJS [3267],

(bron Open Archieven: Pieter en Wilhelmina staan op 23-jul-1902 geregistreerd in Idsegahuizen, gemeente Wonseradeel.)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [3430] (zie IX.2).
   2. v  Catharina [3235], geboren op 03-05-1891 te Broek op Langedijk, overleden op 08-12-1960 te Zaandam op 69-jarige leeftijd, begraven op 12-12-1960 te Zaandam, RK Begraafplaats, bronnen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-10-1913 te Zaandam met Johannes GRAS [3236], timmerman (1913), geboren circa 1889 te Zaandam, overleden voor 1960, zoon van Floris Willemszoon GRAS [3262] en Guurtje TEL [3263].
   3. v  Pieternella Wilhelmina [3982] (zie IX.7).

VIII.12    Alida KLITSIE [3217], geboren op 07-05-1863 te Zaandam, overleden op 23-02-1937 te Zaandam op 73-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jan KLITSIE [1638] (zie VII.4) en Petronella WAGEMAN [2741].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-11-1891 te Zaandam met Dirk BLOKKER [3218], zeeman (1891), geboren circa 1862 te Grootebroek en Lutjebroek, overleden voor 1937, zoon van Dirk Pietersz BLOKKER [3270] en Neeltje ROOD [3271].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Neeltje [3272], geboren circa 1893 te Zaandam.
Gehuwd op 02-07-1913 te Zaandam met Cornelis Nicolaas HOFMAN [3273], werkman meelfabriek (1913), geboren circa 1891 te Hoorn, zoon van Cornelis HOFMAN [3274] en Agatha Petronella FREDRIKS [3275].
   2. v  Petronella [3276], geboren circa 1895 te Zaandam, overleden op 28-06-1947 te Zaandam.
Gehuwd (1) op 22-09-1921 te Zaandam, gescheiden circa 1930 van Dirk REM [3277], verfmaler (1921), geboren circa 1896 te Zaandijk, zoon van Klaas REM [3278] en Aagtje GROOT [3279].
Gehuwd (2) met Simon de JONG [3288].
   3. v  Helena [3280], geboren circa 1896 te Zaandam.
Gehuwd op 27-07-1922 te Zaandam met Martinus JONKER [3281], matroos koopvaardij (1922), geboren circa 1894 te Buiksloot, zoon van Cornelis JONKER [3282] en Wilhelmina GROOT [3283].
   4. m  Dirk [3284], werkman (1929), geboren circa 1903 te Zaandam.
Gehuwd op 01-08-1929 te Amsterdam met Jeanette Helena Mathilda HANSCHEN [3285], geboren circa 1904 te Amsterdam, dochter van Christiaan Frederik Willem HANSCHEN [3286] en Everdina MORGENSTER [3287].

VIII.28    Catharina KLITSIE [3251], geboren op 18-12-1863 te Zaandam, overleden op 11-02-1937 te Ilpendam op 73-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Pieter KLITSIE [1639] (zie VII.6) en Helena SOMBROEK [2738].
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-10-1883 te Zaandam met Jan KONIJN [3252], 37 jaar oud, geboren op 06-05-1846 te Wijdewormer, overleden op 31-10-1895 te Wijdewormer op 49-jarige leeftijd, zoon van Willem KONIJN [3260] en Marijtje van ZANTEN [3261].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [3253], geboren op 22-09-1884 te Wijdewormer.
   2. m  Johannes Jacobus [3254], geboren op 10-05-1888 te Wijdewormer.
   3. m  Jacobus [3255], geboren op 24-04-1891 te Wijdewormer.
   4. m  Theodorus Josephus [3256], geboren op 21-03-1893 te Wijdewormer, overleden 1909.
   5. m  Antonius Nicolaas [3257], geboren op 17-05-1895 te Wijdewormer, overleden 1977.

VIII.32    Martinus KLITSIE [3210], boerenbedrijf (1879), veehouder (1882,1884,1886), arbeider (1888,1893), geboren op 19-06-1851 te Wormer, overleden op 02-06-1906 te Wormer op 54-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerrit KLITSIE [2733] (zie VII.8) en Maria HELMER [2734].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1879 te Wormer met Maartje de JONG [3211], 20 jaar oud, geboren op 21-02-1859 te Landsmeer, overleden voor 1955, dochter van Jan de JONG [3268] en Elisabeth HOESTMA [3269].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Johannes [3203] (zie IX.22).
   2. v  Elisabeth Maria [3232] (zie IX.25).
   3. v  Maria Elisabeth [3205], geboren op 12-10-1884 te Wormer, bronnen.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 03-02-1921 te Wijk aan Zee en Duin met Petrus KOEDIJK [3206].
   4. m  Johannes Gerardus [3459], geboren op 07-09-1886 te Wormer, overleden op 09-09-1955 te Hoorn op 69-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)
('Afra Gerarda', vermoedelijk zijn jongere zus, doet aangifte van het overlijden.)

   5. v  Afra Geertruida [3523], geboren op 02-04-1888 te Wormer, overleden op 30-07-1977 te Wervershoof op 89-jarige leeftijd, bronnen

(Ongehuwd.)

   6. m  Petrus Everhardus [3445], geboren op 19-09-1893 te Wormer, overleden op 09-10-1918 te Wormer op 25-jarige leeftijd, bronnen.
   7. m  Nicolaas Martinus (Klaas) [3212] (zie IX.31).

VIII.34    Henderikus KLITSIE [3304], timmerman (1879), geboren op 14-09-1853 te Wormer, overleden op 06-03-1920 te Noordwijkerhout op 66-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerrit KLITSIE [2733] (zie VII.8) en Maria HELMER [2734].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-01-1879 te Wormer met Guurtje MEIJER [3305], geboren circa 1860 te Wormer, overleden op 09-05-1893 te Wormer, dochter van Cornelis MEIJER [3306] en Cornelia van BAAR [3307].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Cornelia [3308], geboren op 22-06-1879 te Wormer, overleden op 24-07-1880 te Wormer op 1-jarige leeftijd, bronnen.
   2. v  Maria Cornelia [3309], geboren op 14-05-1881 te Amsterdam, overleden op 14-03-1904 te Heel en Panheel op 22-jarige leeftijd, bronnen.
   3. m  Cornelis [3426] (zie IX.35).
   4. m  Pieter [3310] (zie IX.37).

VIII.43    Martinus KLITSIE [1633], pelmolenaar (1884,1886,1889,1890,1891), gerstpeller, geboren op 27-09-1857 te Zaandam, overleden op 23-08-1923 te Zaandam op 65-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Klaas KLITSIE [10] (zie VII.13) en Aafje KNOTS [11].
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 08-05-1881 te Zaandam met Bregje MANTJES [1634], 21 jaar oud, geboren op 04-03-1860 te Zaandam, overleden op 10-04-1897 op 37-jarige leeftijd, dochter van Augustinus MANTJES [1635] en Elisabeth SCHOEN [1636].
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 07-08-1898 te Zaandam met Guurtje KONIJN [3178], geboren circa 1847 te Alkmaar, overleden op 01-06-1924, dochter van Willem KONIJN [3179] en Agatha Catharina BAART [3180].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Nicolaas [3158] (zie IX.40).
   2. m  Augustinus [3155], geboren 00-05-1883 te Zaandam, overleden op 18-11-1883 te Zaandam, bronnen.
   3. m  Augustinus [1577] (zie IX.43).
   4. m  Petrus (Piet) [3163] (zie IX.45).
   5. m  Jacobus [3238] (zie IX.47).
   6. v  Aafje [3440], geboren op 28-03-1889 te Zaandam, overleden op 12-07-1889 te Zaandam, 106 dagen oud, bronnen.
   7. m  Simon [3443], geboren op 29-06-1890 te Zaandam, overleden op 28-10-1896 te Zaandam op 6-jarige leeftijd, bronnen.
   8. v  Aafje [3441], geboren op 18-08-1891 te Zaandam, overleden op 18-06-1892 te Zaandam, 305 dagen oud, bronnen.
   9. m  Cornelis [3247] (zie IX.52).
   10. m  Martinus [3442], geboren circa 1894 te Zaandam, overleden op 30-12-1895 te Zaandam, bronnen.
   11. v  Elisabeth [3199], geboren op 06-11-1895 te Zaandam, bronnen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-02-1918 te Amsterdam met Julius Carel Frederik Gerrit HEIJ [3200], zoon van Gerrit Leonard Benjamin HEIJ [3201] en Juliana Karolina Frederika BAAK [3202].
   12. v  Aafje [3258], geboren op 04-04-1897 te Zaandam, bronnen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-02-1920 te Zaandam met Leendert Franciscus Johannes FELS [3259], zoon van Johan Matthijs Michiel FELS [3249] en Alida ZUIJDWIJK [3250].

VIII.47    Jan KLITSIE [3170], meubelmaker (1890,1897.1900), geboren op 05-01-1861 te Zaandam, overleden op 12-10-1937 te Gorinchem op 76-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Klaas KLITSIE [10] (zie VII.13) en Aafje KNOTS [11].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-08-1890 te Nieuwer-Amstel met Anna Adelijda VOERS [3171], 27 jaar oud, geboren op 18-07-1863 te Avereest, overleden op 24-08-1907 te Gorinchem op 44-jarige leeftijd, dochter van Hermann Heinrich VOERS [3172] en Cornelia Helena MENNINK [3173].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Joannes Maria [3182], geboren op 26-04-1891 te Gorinchem, overleden op 24-08-1891 te Gorinchem, 120 dagen oud, bronnen.
   2. m  Hermanus Nicolaas (Herman) [3183] (zie IX.60).
   3. m  Nicolaas Josephus (Nico) [3184] (zie IX.63).
   4. m  Mattheus Antonius (Thijs) [3185] (zie IX.65).
   5. m  Johannes Gerardus (Jan) [3186], meubelmaker, verzekeringsagent, caféhouder, geboren op 08-08-1896 te Gorinchem, overleden op 13-04-1970 te Gorinchem op 73-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn persoonskaart staat geen echtgenote vermeld.)

   6. v  Cornelia Maria (Cor) [3187], huishoudster, geboren op 10-10-1897 te Gorinchem, overleden op 16-04-1968 te Gorinchen op 70-jarige leeftijd, bronnen.
   7. v  Geertruida Maria (Truus) [3188] (zie IX.70).
   8. m  Martinus Franciscus (Tinus) [3189], frater, onderwijzer, geboren op 08-11-1900 te Gorinchem, overleden op 31-12-1968 te Groenlo op 68-jarige leeftijd, begraven op 03-01-1968 te Zeist, Fraterhuis St.Jozef, bronnen

(Is in het klooster gegaan als frater Godefridus van de Congregatie van O.L. vrouw van het H. Hart (Fraters van Utrecht). Hij was de eerste archivaris van het Archief van de Fraters van Utrecht.)


VIII.50    Cornelia (Neeltje) KLITSIE [3174], geboren op 10-02-1863 te Zaandam, bronnen, dochter van Klaas KLITSIE [10] (zie VII.13) en Aafje KNOTS [11].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-08-1891 te Voorschoten met Leonardus Stephanus MOOIJMAN [3175], 31 jaar oud, geboren op 07-01-1860 te Naaldwijk, zoon van Johannes Lourens MOOIJMAN [3176] en Cornelia KOUWENHOVEN [3177].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Anna Leonarda [3219], geboren 1892.
   2. v  Afra Everharda Johanna [3220], geboren 1893, overleden 1894.
   3. v  Afra Everharda Jacoba [3221], geboren 1894.
   4. m  Nicolaas Petrus [3222], geboren op 29-09-1896 te Loosduinen, overleden op 02-01-1968 te Den Haag op 71-jarige leeftijd.
   5. v  Everharda Maria Klazina [3223], geboren 1899.
   6. v  Catharina Cornelia Maria [3243], geboren 1900.
   7. m  Leonardus Johannes [3244], geboren 1902, overleden 1903.

VIII.53    Maria (Maartje) KLITSIE [9], geboren op 16-08-1866 te Zaandam, overleden op 02-03-1938 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, begraven te Wormer, RK begraafplaats, bronnen

(Bronnen: Gerard Jak en Ton Daas: Maria Klitsie (1866-1938) was al vroeg wees. Haar moeder Aafje Knots (1831-1866) stierf 11 dagen na haar geboorte aan de ziekte van Semmelweiss (kraamvrouwenkoorts). Binnen het jaar stierf ook haar vader Klaas Martinusz Klitsie (1830-1867). Cholera veroorzaakte in 1866 in Nederland ruim 20.000 doden en heeft ook in Zaandam veel slachtoffers gemaakt. Maria werd toen opgenomen (maar bleef onder voogdij van bloedverwanten) in het gezin van Petrus Daas en Antje Dekker in Wormer (de overgrootouders van Ton Daas). Vermoedelijk is deze pleegzorg tot stand gekomen via Maartje Dekker, de zus van Antje, die gehuwd was met Gerrit Klitsie. Bijzonder is dat Maartje op eigen wens is bijgezet in het graf van haar pleegouders. Het graf ligt achter de R.K. kerk in Wormer en bestaat anno 2017 nog steeds.)
(Volgens kleinzoon Cornelis Nicolaas (Crik) en kleindochter Maria Anna (Mieke) is 'Klitsie' van origine een Poolse naam. De Klitsie's zouden een onbekend aantal generatie geleden uit Polen naar Nederland gekomen, vermoedelijk vanwege de slechte voedselvoorzieningen. Dat moet dan wel lang geleden zijn geweest van Jan Woutersz Klitsie (1743-1818) leefde in Nederland. Vader Wouter, en zijn vrouw, zijn geboren in Duitsland, resp. in Ledde en Xanten.)

, dochter van Klaas KLITSIE [10] (zie VII.13) en Aafje KNOTS [11].
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-04-1887 te Wormer met Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], 21 jaar oud, boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), geboren op 10-06-1865 te Wormer, overleden op 27-08-1954 te Zeist op 89-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1954 te Bilthoven, bronnen
klik voor groter formaat

(Gerrit moest met handkracht elke dag helemaal over het Zwet varen om zijn land te bewerken en de koeien te melken.)
(Gerrit was mede-oprichter van de Boerenleenbank in Wormer. Op 02 september 1902 werd ten overstaan van notaris Van Beek de procuratie voorgelezen voor de stichting Cooperatieve Boerenleenbank te Wormer.)

, zoon van Cornelis de LEEUW [20], landman (1854), veehouder (1860,1865,1872), en Johanna Jacoba van den BOS [21].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Johanna (Antje) [12] (zie IX.80).
   2. v  Johanna Afra (Jansje) [236] (zie IX.83).
   3. v  Afra Cornelia (Aafje) [303], geboren op 17-08-1891 te Wormer, overleden op 15-07-1913 te Wormerveer op 21-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1913 te Wormerveer, bronnen
klik voor groter formaat.
   4. m  Cornelis Nicolaas (Kees) [228] (zie IX.85).
   5. v  Petronella Jacoba (Co) [233] (zie IX.88).
   6. v  Johanna Maria (Jo) [232], geboren op 12-12-1897 te Wormer, gedoopt (RK) op 13-12-1897 te Wormer, overleden op 20-01-1987 te Zeist op 89-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 12-07-1951 te Zeist met Anthonius Gerardus SPAN [542], 56 jaar oud, geboren op 17-07-1894 te Westzaan, overleden op 03-04-1965 te Zeist op 70-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1965 te Bilthoven,

(Anthonius was eerder gehuwd met Engelina Catharina Maria Boon, Wormer 23-05-1896 - Den Dolder 23-10-1949, dochter van Nicolaas Boon en Alida Brusche.)

   7. m  Petrus (Piet) [7] (zie IX.91).
   8. m  Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) [229] (zie IX.93).
   9. v  Arnolda (Nolly) [231] (zie IX.96).
   10. v  Geertruida Hendrika (Truus) [234] (zie IX.98).
   11. m  Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) [230] (zie IX.99).

IX.2    Johannes KLITSIE [3430], bankwerker, machinist (1914); opzichter, geboren op 07-07-1889 te Broek op Langedijk, overleden op 06-02-1957 te Zaandam op 67-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Pieter KLITSIE [3264] (zie VIII.9) en Wilhelmina BOON [3265].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-02-1914 te Zaandam met Wilhelmina Johanna Jacoba van HALDEREN [3431], 23 jaar oud, geboren op 23-03-1890 te Delft, dochter van Wilhelmus Theodorus van HALDEREN [3432] en Jacoba Wilhelmina HERENS [3433].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Johannes [3585] (zie X.1).
   2. m  Wilhelmus Theodorus [3653] (zie X.3).
   3. m  Johannes Jacobus [3506] (zie X.6).
   4. v  Jacoba Wilhelmina [3980], geboren te Zaandam.
Gehuwd met J. WILLEMSEN [3996].
   5. v  Wilhelmina Gerarda [3981], geboren te Zaandam.
Gehuwd met N. BAART [3997].

IX.7    Pieternella Wilhelmina KLITSIE [3982], geboren op 26-07-1901 te Zaandam, bronnen, dochter van Pieter KLITSIE [3264] (zie VIII.9) en Wilhelmina BOON [3265].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-02-1925 te Zaandam met Willem Cornelis HOOIJSCHUUR [3983], metaaldraaier (1925), geboren circa 1899 te Zaandam, zoon van Willem HOOIJSCHUUR [3984] en Alida HOOIJSCHUUR [3985].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Gerardus [3986], geboren te Zaandam.
   2. m  Piet [3987], geboren te Zaandam.
   3. v  Alida Wilhelmina Gerarda [3988], geboren te Zaandam.

IX.22    Gerardus Johannes KLITSIE [3203], post- en telegraafbeambte (1905), geboren op 21-02-1881 te Wormer, overleden op 24-12-1967 te Zaandam op 86-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [3210] (zie VIII.32) en Maartje de JONG [3211].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-11-1905 te Zaandam met Maria STEIJGER [3204], 23 jaar oud, geboren op 09-09-1882 te Delft, overleden op 01-01-1947 te Zaandam op 64-jarige leeftijd, dochter van Laurentius STEIJGER [3418] en Neeltje Hendrica van BEIJMERWERDT [3419].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Laurentius [3460] (zie X.15).
   2. v  Anthonetta Maria [3776], geboren op 17-03-1908 te Zaandam, overleden op 29-09-2000 te Zaanstad op 92-jarige leeftijd, begraven te Zaandam-Zuid, Algemene begraafplaats,

(In de persoonskaart van Anthonetta staan geen echtgenoot en kinderen vermeld.)

   3. v  Maria Wilhelmina [3809], geboren op 31-08-1909 te Zaandam.
   4. m  Laurentius Nicolaas Gerardus [3584] (zie X.19).
   5. v  Francisca Cornelia Petronella [3659], geboren op 08-12-1911 te Zaandam, overleden op 16-11-2008 te Amsterdam op 96-jarige leeftijd.
Samenwonend te Amsterdam met Marcus LEWIN [3955], geboren te Amsterdam.

IX.25    Elisabeth Maria KLITSIE [3232], geboren op 14-06-1882 te Wormer, overleden op 19-02-1959 te Velsen op 76-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Martinus KLITSIE [3210] (zie VIII.32) en Maartje de JONG [3211].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-07-1908 te Velsen met Bernardus Franciscus ZONNEVELDT [3233], zoon van Johannes ZONNEVELDT [4188] en Elisabeth BUNKERS [4189].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan ZONNEVELD [3237].
   2. m  Martin ZONNEVELD [3240].
   3. v  Stien ZONNEVELD [3241].
   4. v  Nel ZONNEVELD [3242].

IX.31    Nicolaas Martinus (Klaas) KLITSIE [3212], papiersnijder, geboren op 18-08-1902 te Wormer, overleden op 24-07-1990 te Zaanstad op 87-jarige leeftijd, begraven te Wormer, Algemene Begraafplaats, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [3210] (zie VIII.32) en Maartje de JONG [3211].
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-08-1934 te Purmerend met Editha (Eda) JONKER [3213], 23 jaar oud, geboren op 12-02-1911 te Purmerend, overleden op 15-10-2006 te Wormer op 95-jarige leeftijd, begraven op 19-10-2006 te Wormer, Algemene Begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Maria (Tinus) [3565], geboren te Wormer.
Gehuwd met A.C. MANDJES [3929].
   2. m  Cornelis Jozef (Cees) [3566], geboren te Wormer.
Gehuwd te Amstelveen met G.M. de RUIJTER [3930].
   3. v  Maria Johanna (Ria) [3567], geboren te Wormer.
Gehuwd met Th.P. JONKER [3931].
   4. v  Johanna Editha (Joke) [3568], geboren te Wormer.
Gehuwd met T.M.M. van TIL [3932].

IX.35    Cornelis KLITSIE [3426], kleermaker (1911), geboren op 07-06-1884 te Wormerveer, bronnen, zoon van Henderikus KLITSIE [3304] (zie VIII.34) en Guurtje MEIJER [3305].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1911 te Alkmaar met Agatha Margaretha Pieternella BOONEKAMP [3427], geboren circa 1884 te Scheveningen, dochter van Johannes Petrus Christiaan BOONEKAMP [3428] en Agatha van der LANS [3429].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Cornelis Hendrikus [3451], incasseerder (1941), geboren op 06-04-1913 te Alkmaar, overleden op 13-12-1941 te Alkmaar op 28-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   2. m  Cornelis Hendrikus Maria [3444], geboren 00-10-1914 te Alkmaar, overleden op 25-06-1915 te Alkmaar, bronnen.
   3. m  Cornelis Hendricus Maria [3450], kleermaker (1938), geboren circa 1916 te Alkmaar, overleden op 13-10-1938 te Den Helder, begraven op 17-10-1938 te Den Helder, RK kerkhof St.Joseph, bronnen.
   4. m  Hendrikus (Henk) [3456] (zie X.38).

IX.37    Pieter KLITSIE [3310], inspecteur openbaar slachthuis, hoofd keurmeester openbaar slachthuis, slager (1914), geboren op 30-12-1891 te Wormer, overleden op 18-12-1965 te Haarlem op 73-jarige leeftijd, bronnen

(Vader Hendrikus kon zelf geen aangifte van de geboorte doen, hij was 'wegens afwezigheid verhinderd'.)

, zoon van Henderikus KLITSIE [3304] (zie VIII.34) en Guurtje MEIJER [3305].
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 10-09-1914 te Koog aan de Zaan met Cornelia Maria (Neeltje) HOHENSTEIJN [3311], 22 jaar oud, geboren op 28-11-1891 te Koog aan de Zaan, overleden op 18-11-1956 te Haarlem op 64-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1956 te Overveen, RK kerkhof, dochter van Gustaaf Eduart HOHENSTEIJN [3312] en Alida VREEKER [3313].
Gehuwd (2) te Haarlem met Maria Josepha ROOZEN [3518], geboren op 12-06-1902 te Bloemendaal.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  August Eduard (Guus) [3424] (zie X.40).
   2. v  Geertruida Alida (Trudy) [3481] (zie X.43).
   3. m  Pieter (Piet) [3376] (zie X.44).
   4. v  Alida Maria [4191], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met B.J.H. KOPS [4192].
   5. m  Antonius Jacobus (Tom) [4193], geboren te Haarlem,

(Is hij naar Denemarken geëimigreerd?)

Gehuwd met M.C.M. van AMERONGEN [4194].
   6. m  Drs. Adrianus (Ad) [3329] (zie X.51).
   7. v  Mr. Maria Cornelia [3378] (zie X.54).
   8. v  Cornelia Maria [4195], geboren te Haarlem.
   9. v  Antonia Maria [4196], geboren te Haarlem.
Gehuwd met S.H.C. HEILKER [4197].

IX.40    Nicolaas KLITSIE [3158], molenaar (1905), geboren op 19-02-1882 te Zaandam, overleden op 22-10-1942 te Zaandam op 60-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [1633] (zie VIII.43) en Bregje MANTJES [1634].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1905 te Uitgeest met Wilhelmina BERKHOUT [3159], 21 jaar oud, geboren op 13-12-1883 te Uitgeest, overleden op 02-07-1967 te Zaandam op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Bregitta Wilhelmina [3160], geboren op 15-03-1906 te Zaandam, overleden op 26-11-1990 op 84-jarige leeftijd, begraven te Zaandam-Kalf, RK begraafplaats, bronnen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1929 te Zaandam met Cornelis Adrianus KROON [3161], 27 jaar oud, smid (1929), geboren op 04-01-1902 te Zaandam, overleden op 23-11-1979 op 77-jarige leeftijd, begraven te Zaandam-Kalf, RK begraafplaats, zoon van Johannes KROON [3164] en Aafje HOOIJ [3165].
   2. v  Wilhelmina [3340] (zie X.61).
   3. m  Martinus [3856] (zie X.62).

IX.43    Augustinus KLITSIE [1577], houtzaagmolenaar (1908), houtzager (1911), geboren op 27-07-1884 te Zaandam, overleden op 22-05-1948 te Zaandam op 63-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [1633] (zie VIII.43) en Bregje MANTJES [1634].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1908 te Zaandam met Gesina WITTEBROOD [1578], 24 jaar oud, geboren op 07-08-1883 te Zaandam, overleden op 16-08-1950 te Zaandam op 67-jarige leeftijd, dochter van Pieter WITTEBROOD [1631] en Trijntje LENSEN [1632].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus [3512], timmerman, bouwbedrijf, geboren op 17-04-1909 te Delft, overleden op 28-11-1971 te Zaandam op 62-jarige leeftijd, bronnen

(Op zijn persoonskaart CBG staan geen kinderen vermeld.)

Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 04-04-1959 te Barneveld met Adriana (Annie) TOLBOOM [3513], 39 jaar oud, geboren op 06-02-1920 te Barneveld, overleden op 29-05-1967 te Zaandam op 47-jarige leeftijd.
   2. m  Petrus [3156], geboren op 01-07-1911 te Leiden, overleden op 06-03-1945 te Mainz, Duitsland op 33-jarige leeftijd, bronnen.
   3. v  Brigitta Maria [3157] (zie X.68).
   4. m  Nicolaas [1576] (zie X.69).
   5. m  Gerardus [3162], geboren 00-10-1919 te Zaandam, overleden op 01-12-1919 te Zaandam, bronnen.

IX.45    Petrus (Piet) KLITSIE [3163], geboren op 25-04-1886 te Zaandam, overleden op 19-01-1944 te Zaandam op 57-jarige leeftijd, begraven op 22-01-1944 te Zaandam, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [1633] (zie VIII.43) en Bregje MANTJES [1634].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-08-1910 te Wormer met Catharina GRANDIEK [3224], 23 jaar oud, geboren op 08-08-1887 te Wormer, dochter van Gerrit GRANDIEK [3226] en Maria BUSCHKE [3227].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Gerardus [3386] (zie X.72).
   2. v  Maria Bregitta [3656], geboren op 25-04-1913 te Zaandam, overleden op 26-12-1972 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd te Amsterdam met Hendrikus Theodorus Josephus BIARD [3657], geboren te Venlo, zoon van Theodorus Johannes Wilhelmus BIARD [4148] en Engelina Maria Gerarda SANDERS [4149].
   3. v  Bregitta Catharina [3767] (zie X.77).
   4. v  Gerarda Engelina [3225], geboren 00-01-1918 te Zaandam, overleden op 26-05-1918 te Zaandam, bronnen.
   5. v  Catherina (Tine) [3338] (zie X.81).

IX.47    Jacobus KLITSIE [3238], houtzaagmolenaar (1910), ambtenaar RvA, inspecteur RvA, geboren op 20-11-1887 te Zaandam, overleden op 10-06-1976 te Zaandam op 88-jarige leeftijd, begraven op 14-06-1976 te Zaandam, RK kerkhof, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [1633] (zie VIII.43) en Bregje MANTJES [1634].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-08-1910 te Zaandam met Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239], 22 jaar oud, geboren op 13-01-1888 te Arnhem, overleden op 29-11-1969 te Zaandam op 81-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Theodorus van der VENNE [3420] en Maria Mechtilda HEISTRÜBERS [3421].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Adrianus [3207] (zie X.82).
   2. v  Maria Mechtilda [3488], geboren op 15-01-1913 te Zaandam, overleden op 24-07-1994 te Zaanstad op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 19-11-1942 te Zaandam met Dirk Johannes de BRUIJN [3489], 35 jaar oud, geboren op 29-03-1907 te Utrecht, overleden op 22-10-1954 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 18-05-1957 te Amsterdam met Jan Hendrik Pieter SCHOR [3655], 48 jaar oud, geboren op 07-03-1909 te Amsterdam, overleden op 23-11-1972 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd.
   3. m  Adrianus Theodorus [3490] (zie X.87).
   4. m  Nicolaas [3492] (zie X.89).
   5. m  Fredericus Antonius (Frits) [3319] (zie X.91).
   6. m  Jacobus Gerardus (Co) [2610] (zie X.93).
   7. m  Augustinus Joseph (Joop) [3498] (zie X.95).
   8. v  Bregitta Maria [3500], geboren te Zaandam.
Gehuwd met P.C. RIETVELD [3501].
   9. m  Theodorus Marie [3502] (zie X.99).
   10. m  Petrus Laurentius [3454], geboren op 11-08-1928 te Zaandam, overleden op 08-09-1945 te Zaandam op 17-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat 'ongehuwd'.)

   11. m  Cornelis Gerardus [3504], geboren te Zaandam,

(Geëmigreerd naar Canada?)

Gehuwd te Zaandam met E.H.A. VROOM [3505].

IX.52    Cornelis KLITSIE [3247], houtzaagmolenaar (1915); winkelier in kruidenierswaren; fabrieksarbeider, geboren op 27-10-1892 te Zaandam, overleden op 15-01-1972 te Zaandam op 79-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [1633] (zie VIII.43) en Bregje MANTJES [1634].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-06-1915 te Zaandam met Theodora Johanna Maria FELS [3248], 22 jaar oud, geboren op 25-07-1892 te Den Haag, overleden op 19-10-1948 te Zaandam op 56-jarige leeftijd, dochter van Johan Matthijs Michiel FELS [3249] en Alida ZUIJDWIJK [3250].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus (Tinus) [3334] (zie X.104).
   2. m  Johan Matthijs Michel (Jan) [3484] (zie X.106).
   3. m  Nicolaas [3367] (zie X.108).
   4. m  Cornelis [3455], chocolademaker (1951), geboren op 09-01-1922 te Zaandam, overleden op 19-04-1951 te Maarheeze op 29-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn overlijdensakte staat geen echtgenote vermeld.)

   5. v  Bregitta [3632], geboren op 19-10-1923 te Zaandam, overleden op 16-10-2006 te Bernheze op 82-jarige leeftijd,

(In de persoonskaart van Bregitta staan geen echtgenoot en kinderen vermeld.)

   6. m  Leendert Johannes Franciscus [3970] (zie X.112).
   7. m  Augustinus [3774] (zie X.114).
   8. m  Joseph Johannes (Joop) [3777] (zie X.116).
   9. m  Petrus [3336] (zie X.118).
   10. v  Alida [3971], geboren te Zaandam.
Gehuwd met P. BEIJER [3992].
   11. v  Hillegonda Elisabeth (Gonnie) [3374] (zie X.123).

IX.60    Hermanus Nicolaas (Herman) KLITSIE [3183], politieagent, gemeenteambtenaar, geboren op 25-08-1892 te Gorinchem, overleden op 03-09-1966 te Roosendaal op 74-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Jan KLITSIE [3170] (zie VIII.47) en Anna Adelijda VOERS [3171].
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06-07-1916 te Bergen op Zoom met Maria Elisabeth PLOMPEN [3190], 18 jaar oud, geboren op 21-09-1897 te Rilland-Bath, overleden op 08-04-1944 te Roosendaal op 46-jarige leeftijd, dochter van Henricus PLOMPEN [3191] en Maria Begga Catharina AERTS [3192].
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 08-09-1945 te Roosendaal met Johanna Cornelia JANSEN [3519], 43 jaar oud, geboren op 17-06-1902 te Bergen op Zoom, overleden op 21-04-1987 te Roozen en Nispen op 84-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes Henricus Martinus (Jo, Joop) [3520] (zie X.124).
   2. m  Henricus Cornelis Adeleida [3928], geboren op 16-06-1921 te Roosendaal, overleden op 06-03-1922 te Roosendaal, 263 dagen oud.
   3. m  Henricus Nicolaas Paulus (Harry) eremedaille zilver Orde Oranje-Nassau [3422], machinist bij de NS, geboren op 03-02-1925 te Roosendaal, overleden op 25-08-1996 te Breda op 71-jarige leeftijd, bronnen

(In zijn persoonslijst staan geen kinderen vermeld.)

Gehuwd te Roosendaal en Nispen met Johanna Adriana (Joke) van der PAS [3423], geboren te Heerlen.
   4. m  Hermanus Josephus Marie (Herman) [3475] (zie X.129).

IX.63    Nicolaas Josephus (Nico) KLITSIE [3184], bestuurder RET, geboren op 03-08-1893 te Gorinchem, overleden op 20-06-1966 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1966 te Rotterdam, Crooswijk, bronnen, zoon van Jan KLITSIE [3170] (zie VIII.47) en Anna Adelijda VOERS [3171].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-10-1921 te Rotterdam met Lucia Maria van GAMEREN [3193], 24 jaar oud, geboren op 13-04-1897 te Beesd, overleden op 20-09-1993 te Rotterdam op 96-jarige leeftijd, dochter van Jan Willem van GAMEREN [3194] en Jakoba Johanna VERNOOIJ [3195].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Godefridus (Joop) [3352], kantoorbediende; correspondent; onderdirecteur handelsonderneming, geboren op 14-08-1922 te Hellevoetsluis, overleden op 20-08-1993 te Breda op 71-jarige leeftijd,

(Op de persoonskaart van Johannes staan geen kinderen vermeld.)

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-07-1951 te Rotterdam met Cornelia Johanna (Corry) KRIJGER [3353], 26 jaar oud, geboren op 08-06-1925 te Karoeni, Ned.Indië, overleden op 21-02-2013 op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-02-2013 te Breda.
   2. m  Johannes Wilhelmus (Wim) Officierskruis [3354] (zie X.133).
   3. v  Anna Adelijda (Leida) [3470] (zie X.136).
   4.   l.l. [3448], geboren op 26-11-1932 te Rotterdam, overleden op 26-11-1932 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   5. v  Jacoba Johanna Lucia (Cock, Cockie) [3472] (zie X.139).

IX.65    Mattheus Antonius (Thijs) KLITSIE [3185], ijzerwerker, grondwerker, medewerker plantsoenendienst, geboren op 22-08-1894 te Gorinchem, overleden op 22-02-1959 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Jan KLITSIE [3170] (zie VIII.47) en Anna Adelijda VOERS [3171].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1921 te Rotterdam met Hendrina Pietronella van OIJEN [3196], 24 jaar oud, geboren op 18-05-1897 te Boskoop, overleden op 16-11-1988 te Rotterdam op 91-jarige leeftijd, dochter van Gerardus van OIJEN [3197] en Antje Margaretha DROST [3198].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ina [3933], geboren te Boskoop.
Gehuwd te Rotterdam met D.H.W. (Dirk) KLAASSEN [3935].
   2. v  Mathilda [3934] (zie X.143).

IX.70    Geertruida Maria (Truus) KLITSIE [3188], geboren op 23-04-1899 te Gorinchem, overleden op 01-12-1979 te Gorinchem op 80-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Jan KLITSIE [3170] (zie VIII.47) en Anna Adelijda VOERS [3171].
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-12-1930 te Gorinchem met Jan VERWOLF [4150], 32 jaar oud, landarbeider, grondwerker, geboren op 27-04-1898 te Ameide, overleden op 26-12-1993 te Gorinchem op 95-jarige leeftijd, zoon van Arie VERWOLF [4151] en Teuntje van de WIJNGAARD [4152].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Antonia (Annie) [4153], geboren te Gorinchem.
Gehuwd met Peter van HERP [4177].
   2. m  Arie [4154], geboren op 28-07-1933 te Gorinchem, overleden op 25-08-1981 te Gorinchem op 48-jarige leeftijd.
   3. v  Geertruida Maria (Truus) [4155], geboren te Gorinchem.
Gehuwd met Jan A. van ROODEN [4178].

IX.80    Anna Johanna (Antje) de LEEUW [12], geboren op 19-02-1888 te Wormer, overleden op 05-03-1968 te Den Dolder, gem.Zeist op 80-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 24-05-1911 te Wormerveer met Johannes Adrianus (Jan) van der LEE [13], 26 jaar oud, fabrieksabeider (1911), geboren op 02-09-1884 te Wormerveer, overleden op 25-01-1913 te Wormerveer op 28-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van der LEE [4055] en Margaretha (Grietje) SMIT [4056],

(Bron Arian Smit: Jan en Antje waren via de Klitsie kant (overgrootouders Martinus Klitsie en Maartje van Ederen) achterneef en -nicht van elkaar. Het huwelijk van Jan en Antje was kort en tragisch. Ze kregen een zoon Jantje, maar ondertussen had Jan TB gekregen en mocht hij zijn zoontje nooit aanraken. De baby stierf na 10 maanden, een maand voordat Jan zelf overleed. Mijn oma heeft vaak verteld hoe hij onmiddellijk na het overlijden van zijn zoontje zei "geef me Jantje nu maar even". Volgens mijn moeder hebben Antje de Leeuw en de familie Van der Lee altijd goed contact behouden.)

Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 10-04-1929 te Wormerveer met Albertus (Bertus) ABBINK [246], 43 jaar oud, typograaf (1929), geboren op 18-07-1885 te Westzaan, overleden 1976, zoon van Gerrit ABBINK [247] en Geesje BREGTEN [248],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes Gerardus [251], geboren 00-00-1912 te Wormerveer, overleden op 10-12-1912 te Wormerveer.

IX.83    Johanna Afra (Jansje) de LEEUW [236], geboren op 15-11-1889 te Wormer, overleden op 11-04-1922 te Wormerveer op 32-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-05-1912 te Wormerveer, gehuwd voor de kerk op 01-05-1912 te Wormerveer (RK) met Johannes Petrus SIERHUIS [252], 23 jaar oud, fabrieksarbeider (1912), kunstschilder, geboren op 30-07-1888 te Wormerveer, overleden op 12-03-1954 te Wormerveer op 65-jarige leeftijd, zoon van Theodorus SIERHUIS [253], kleermaker (1912), en Cornelia BONT [254].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus [1017] (zie X.150).
   2. v  Maria Afra [1197], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Hermanus Johannes STEVENS [1199], geboren op 09-02-1910 te Wormerveer, zoon van Johannes Cornelis STEVENS [1264] en Wilhelmina Maria van KESSEL [1265].
   3. m  Johannes Petrus [1198], geboren te Wormerveer.
   4. m  Gerardus Petrus [258], geboren op 22-05-1919 te Wormerveer, overleden op 02-11-1921 te Wormerveer op 2-jarige leeftijd.

IX.85    Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228], melkslijter (1921), geboren op 09-09-1893 te Wormer, gedoopt (RK) op 10-09-1893 te Wormer, overleden op 07-10-1972 te Zaandam op 79-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-08-1921 te Wormerveer met Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255], 28 jaar oud, geboren op 23-11-1892 te Zaandam, overleden op 21-05-1939 te Wormerveer op 46-jarige leeftijd, dochter van Hendrik GOEDHART [256], schipper (1921), en Johanna JANSEN [257].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Hendrik (Gerard) [1208], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met Ans CORNELISSEN [4181].
   2. v  Johanna Maria (Jo) [1209] (zie X.159).
   3. v  l.l. [434], geboren op 16-01-1926 te Wormerveer, overleden op 16-01-1926 te Wormerveer, 0 dagen oud, bronnen.
   4. v  Anna Maria (Annie) [1212], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met G. van der BIJL [1213].
   5. v  Gerarda (Gerda) [535], geboren op 18-03-1929 te Wormerveer, overleden op 25-10-2008 op 79-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar, Gemeentelijke Begraafplaats.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-11-1958 met H.A. (Henk) KOKKES [1214], 33 jaar oud, geboren op 16-04-1925, overleden op 09-08-2000 op 75-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar, Gemeentelijke Begraafplaats.
   6. m  Petrus Nicolaas (Piet) [536] (zie X.165).
   7. m  Nicolaas Cornelis [1210], geboren te Wormerveer.

IX.88    Petronella Jacoba (Co) de LEEUW [233], geboren op 30-10-1895 te Wormer, overleden op 31-01-1963 te Haarlem op 67-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-09-1923 te Wormerveer met Klaas de LOUW [237], 31 jaar oud, cacaobewerker (1923), caféhouder, geboren op 24-04-1892 te Wormerveer, overleden op 22-10-1974 te Haarlem op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem de LOUW [238] en Ariaantje LAKEMOND [239].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Adriaan (Wim) [1266], koster, geboren te Wormerveer.
   2. v  Maria Gerarda (Rietje) [1267], geboren te Heemstede.
Gehuwd met P.T. VERMEULEN [1311].
   3. v  Adriana (Sjaan) [1268], geboren te Haarlem.
Gehuwd met H. GROENEWEG [1313].
   4. v  Gezina (Gees) [1269], geboren te Haarlem.
Gehuwd te Zandvoort met J.H.A.H. GROSZE NIPPER [1310].

IX.91    Petrus (Piet) de LEEUW [7], assistent-resident in Nederlands-Indië, geboren op 26-12-1899 te Wormer, gedoopt (RK) op 27-12-1899 te Wormer, overleden op 20-01-1964 te Den Haag op 64-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1964 te Den Haag, St.Barbara, bronnen
klik voor groter formaat

(Omdat Nederlands-Indië toentertijd een rijksdeel van Nederland was waren er ter plaatse Nederlandse bestuurders aanwezig. Petrus heeft in Nederlands-Indië gewoond en gewerkt van 1922 tot medio 1950. Vandaar dat vijf van de zes kinderen in Nederlands-Indië geboren zijn. Voor de 2e WO was Petrus daar 'controleur', daarna 'assistent-resident' (zie onderaan). Petrus had buitengewoon verlof van september 1935 tot maart 1938 en heeft in die tijd aan de universiteit in Utrecht zijn meestertitel (Mr.) Indisch Recht gehaald. Terug in Nederlands-Indië in 1938 woonde hij in Tapak Toean. In 1939 was hij daar de hoogste burgerlijke bestuurder, vier decennia hiervoor zat de militair Hendrikus Colijn (de latere minister-president) op deze bestuurlijke plek. In 1941 is hij als controleur overgeplaatst naar Sigli (Atjeh, noord-Sumatra). Dhr. van de Berg was daar als assistent-resident zijn leidinggevende. Lokale vrijheidsstrijders begonnen hun kans te ruiken en tijdens een etentje ten huize van dhr. van de Berg was er een overval waarbij het hele gezelschap uit elkaar werd gejaagd. Het huis van Petrus werd overgeslagen omdat daar toevallig een paar KNIL militairen sliepen. Van de Berg werd enkele dagen later vermoord. Zijn lijk werd 'getjingtjangd' (in stukken gesneden) gevonden in de rivier. Dora en de kinderen zijn per auto en trein via Medan min of meer gevlucht naar de haven van Sigli waar ze per boot genaamd Sabangbaai het zeegat kozen. Het uitvaren van die boot kan zo in een Hollywood film: eenmaal aan boord wil de motor niet starten. Toen de achtervolgende prauwen met inlanders de boot bijna bereikt hadden sloeg de motor wel aan. In de Straat van Malakka zijn ze opgepikt door een eskader van de Japanse vloot. Na een verblijf in het jappenkamp (1942 t/m september/oktober 1945) zijn Petrus en zijn gezin terug gegaan naar Nederland, maar Petrus is in 1946, zonder vrouw en kinderen, opnieuw naar Nederlands-Indië vertrokken. In 1948 is Petrus een tijdje 'waarnemend resident' geweest omdat de Sultan van Ternate in Nederland was uitgenodigd om het aantreden van Koningin Juliana bij te wonen. Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 aan Indonesië was er voor Petrus geen werk meer en hij is in 1950 voorgoed terug gegaan naar Nederland. Nederlands-Indië was 'zijn wereld'. Hij heeft altijd gedacht en gehoopt dat zijn kinderen, die het daar ook prima naar hun zin hadden, in Nederlands-Indië een baan zouden vinden, maar de 2e WO en de ontwikkelingen daarna gooiden roet in het eten. Terug in Nederland heeft Petrus nog een aantal jaren gewerkt voor een Ministerie dat belast was met de integratie in Nederland van KNIL-mensen en inwoners van Nederlands-Indië die de kant van Nederland hadden gekozen.
Wikipedia: De assistent-resident was in Nederlands-Indië de hoogste Nederlandse ambtenaar in een afdeling van het plaatselijk bestuur, dat viel onder het Binnenlands Bestuur (BB). Enige afdelingen samen vormden een residentie, met aan het hoofd een resident.)

, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-06-1922 te Cuijk en Sint Agatha met Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15], 24 jaar oud, geboren op 24-11-1897 te Cuijk en Sint Agatha, overleden op 16-10-1989 te Dongen op 91-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1989 te Den Haag, St.Barbara, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Theodorus CORNELISSEN [22] en Maria JANSEN [23],

(Lees de huwelijksakte goed: Petrus en Theodora zijn 'met de handschoen' getrouwd.)

Uit dit huwelijk:
   1. v  Gerarda Theodora Maria (Gerda) [210] (zie X.176).
   2. m  Theodorus Petrus (Theo) [6] (zie X.177).
   3. m  Petrus Arnoldus (Piet) [211] (zie X.179).
   4. v  Maria Anna (Mieke) [212] (zie X.182).
   5. m  Cornelis Nicolaas (Crik) [213], arts, geboren te Menado, Noord Celebes, Nederlands-Indië, bronnen.
Gehuwd te Laren (nh), gehuwd voor de kerk te Laren (nh) met Theresia Francisca Maria (Trees) HOOGEBOOM [217], geboren te Laren (nh), dochter van Cornelis HOOGEBOOM [864] en Klaasje ROKEBRAND [865],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

   6. v  Helena Johanna (Ena) [218] (zie X.186).

IX.93    Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229], slager (1923), geboren op 10-12-1901 te Wormer, gedoopt (RK) op 10-12-1901 te Wormer, overleden op 06-08-1959 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, bronnen
klik voor groter formaat

(Had meerdere slagerijen in Amsterdam.)
(Klaas heeft een zegelring laten maken, vermoedelijk bij het toenmalige 'Begeer, Kempen en Vos'. Die ring (kopieën daarvan) wordt nog steeds gedragen door een paar familieleden. Hoe en wanneer die ring daar is terecht gekomen is tot op heden niet duidelijk. Naspeuringen (november 2016) bij kempen-begeer.nl hebben niets opgeleverd over deze ring en voor meer informatie verwezen zij naar oldmemories.nl. Volgens oldmemories.nl zijn de archieven daarvan vernietigd. Het Centraal Bureau voor Genealogie is producent en beheerder van de Heraldische Databank. Bij navraag blijkt dat het wapen op deze zegelring niet in die databank voorkomt. Op verzoek van de beheerder is dit wapen, nu verbonden met de naam De Leeuw, wel opgenomen in hun collectie.
Klaas heeft in de 2e WO in het verzet gezeten. Hij kende prins Bernard persoonlijk en heeft hem een paar maal vergezeld op een jachtpartij op de Veluwe.)

, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-10-1923 te Wormer, gescheiden na 35 jaar op 06-08-1959 te Amsterdam van Elisabeth (Bets) VISSER [240], geboren op 10-07-1902 te Wormer, overleden op 12-12-1972 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas VISSER [241] en Maria GLAS [242].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Gerardina (Marietje, Rietje, Mia) [533] (zie X.188).
   2. v  Clasina Maria (Sientje, Clazien) [532] (zie X.190).
   3. m  Gerardus Nicolaas (Gerard) [534] (zie X.191).
   4. m  Johannes Gerardus (Hans) [1202] (zie X.193).

IX.96    Arnolda (Nolly) de LEEUW [231], geboren op 19-07-1904 te Wormerveer, overleden op 12-04-1994 te Assendelft op 89-jarige leeftijd, bronnen
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-11-1930 te Wormerveer met Johannes Martinus (Jo) JAK [243], 26 jaar oud, bakker (1930), geboren op 25-10-1904 te Assendelft, overleden op 29-08-1981 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd,

(Kijk bij MyHeritage.nl voor de stamboom van de familie Jak, beheerder G. Jak.)

, zoon van Hendrikus JAK [244], bakker (1930), en Trijntje SCHAGEN [245].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Gerardus (Hen, Henk) [537], geboren op 27-09-1931 te Assendelft, overleden 2008.
Gehuwd met Catharina TAMBACH [1204].
   2. v  Maria Catharina Anna (Rie, Riet) [538], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Adrianus van DIEPEN [1205].
   3. v  Catharina Maria Alida (Tiny) [539], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Theodorus MES [1206].
   4. m  Ing. Gerardus Nicolaas (Gerard) [540], geboren te Assendelft.
Gehuwd met Helena Catharina Maria (Lenny) van LINGEN [1177].
   5. m  Johannes Arnoldus (Joop) [541], brood en banketbakker, geboren te Assendelft.
Gehuwd te Assendelft met Maria (Ria) BRAKENHOFF [1207], geboren te Assendelft, dochter van Jan BRAKENHOFF [1270] en Clazien KROON [1271].

IX.98    Geertruida Hendrika (Truus) de LEEUW [234], geboren op 29-06-1906 te Wormerveer, overleden op 30-04-1996 te Maastricht op 89-jarige leeftijd,
klik voor groter formaat
, dochter van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-10-1935 te Den Haag met Theodorus Maria (Theo) VOGELS [235], 27 jaar oud, geboren op 01-08-1908 te Naaldwijk, overleden op 11-12-1975 te Maastricht op 67-jarige leeftijd, zoon van Theodorus VOGELS [4186] en Martina Adriana van ZOEN [4187].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martina Adriana (Tiny) [1272], geboren te Epe,

(Is in een klooster gegaan als non. Zuster Teclane. Anno 2017 verblijft ze in het grote klooster van de Missiezusters van het H.Hart aan de Maas te Steyl.)

   2. v  Maria Gerarda (Ria) [528], geboren op 10-04-1938 te Deventer, overleden op 06-12-2017 te Deurne op 79-jarige leeftijd, begraven te Kerkrade.
Gehuwd met Hans PLOUM [1312].
   3. m  Theodorus (Theo) [527], geboren te Deventer.
   4. v  Anna Albertina (Ans) [1273], geboren op 22-10-1941 te Deventer, overleden voor 1996.
Gehuwd met Loe MATHISSEN [4182].
   5. m  Gerardus Nicolaas Jacobus (Gerard) [1274], geboren te Deventer.
Gehuwd (1) met José HEUTS [4184].
Gehuwd (2) met Petra van HEUKELOM [4185].
   6. v  Maria Petronella (Mieke) [1275], geboren te Deventer.
Gehuwd met Jules JANSSENS [1276].
   7. v  Geertruida Petronella Jacoba (Trudy) [1277], geboren te Deventer.
Gehuwd met Ludo van NOPPEN [4183].

IX.99    Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230], fabrieksarbeider (1945), magazijnchef, geboren op 12-03-1909 te Wormerveer, overleden op 13-10-1984 te Zaanstad op 75-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Gerardus (Gerrit) de LEEUW [8], boer (1887), veehouder (1891,1901), melkslijter (1911,1913), slager (1922), en Maria (Maartje) KLITSIE [9] (zie VIII.53).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-08-1933 te Wormerveer met Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543], 25 jaar oud, geboren op 10-01-1908 te Harlingen, overleden op 01-06-1978 te Zaanstad op 70-jarige leeftijd, dochter van Douwe ATTEMA [1278] en Pietje RIEM [1279].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Petrus (Gerard) [1280] (zie X.219).
   2. m  Dominicus Johannes Maria (Douwe) [544], werknemer bij Hoogovens-IJmuiden, geboren te Wormerveer.
Gehuwd te Castricum met Margaretha Maria (Gré) ZONNEVELD [1261], 25 jaar oud, hulp in de huishouding, werkster, serveerster, geboren op 27-12-1936 te Castricum, overleden op 24-11-1989 te Heemskerk op 52-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ZONNEVELD [1262] en Klasina OUD [1263],

(Geen kinderen in dit huwelijk.)

   3. v  Maria Henrietta Afra (Marie, Rietje) [1281], geboren op 26-07-1937 te Wormerveer, overleden op 07-09-2014 te Wormerveer op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-09-2014 te Zaandam.
Gehuwd met Jean Carl Nicolaas (Klaas) RIJKHOFF [1282].
   4. m  Petrus Antonius (Piet) [1283] (zie X.225).
   5. m  Cornelis Jozef Maria (Cees) [1284] (zie X.227).
   6. m  Johannes Maria (Joop) [1285] (zie X.229).
   7. v  Anna Albertine [957], geboren op 26-11-1944 te Wormerveer, overleden op 25-03-1945 te Wormerveer, 119 dagen oud, bronnen.
   8. m  Henry Gregorius (Harry) [1286] (zie X.232).
   9. v  l.l. [958], geboren op 29-01-1947 te Wormerveer, overleden op 29-01-1947 te Wormerveer, 0 dagen oud, bronnen.

X.1    Petrus Johannes KLITSIE [3585], onderdraaier; bankwerker; fabrieksarbeider; geweermaker, geboren op 19-11-1914 te Zaandam, overleden op 08-07-1989 te Assen op 74-jarige leeftijd, begraven te Zaandijk, Algemene begraafplaats, bronnen, zoon van Johannes KLITSIE [3430] (zie IX.2) en Wilhelmina Johanna Jacoba van HALDEREN [3431].
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-09-1945 met Cornelia Maria HOOIJSCHUUR [3778], 32 jaar oud, geboren op 24-04-1913 te Wormerveer, overleden op 13-08-1998 op 85-jarige leeftijd, begraven te Zaandijk, Algemene begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Elisabeth Agnes [4021], geboren te Koog aan de Zaan.

X.3    Wilhelmus Theodorus KLITSIE [3653], geboren op 19-07-1917 te Zaandam, overleden op 10-09-2001 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, begraven te RK begraafplaats Beverwijk - Duinrust, zoon van Johannes KLITSIE [3430] (zie IX.2) en Wilhelmina Johanna Jacoba van HALDEREN [3431].
Gehuwd (1) te Zaandam, gescheiden te Zaandam van Lamberdina Tamina JANSEN [3957], geboren te Den Haag.
Gehuwd (2) te Zaandam, gescheiden te Zaandam van Eleonora Wesselina DEITZ [3956], geboren te Zutphen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes Wilhelmus [3958], geboren te Zaandam.
   2. v  Louise Matje [3959], geboren te Zaandam.
   3. m  Peter Rudi [3960], geboren te Zaandam.
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  Eleonora Charlotte [3961] (zie XI.6).
   5. v  Marjolijntje Margaretha [3962], geboren te Zaandam.
   6. m  Willy Anne [3963], geboren te Zaandam.

X.6    Johannes Jacobus KLITSIE [3506], draaier-bankwerker, chefmonteur, geboren op 10-04-1920 te Zaandam, overleden op 20-11-1973 te Zaandam op 53-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Johannes KLITSIE [3430] (zie IX.2) en Wilhelmina Johanna Jacoba van HALDEREN [3431].
Gehuwd te Wormerveer met Maria TJEERTES [3507], geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Myrna Jacoba [3508], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met H.Th.J.M. van der HORST [3509].
   2. v  Yvonne Wilhelmina [3510], geboren te Wormerveer.
Gehuwd met M.M. BLOK [3511].
   3. v  Magdalena Maria [3877], geboren te Zaandam.
Gehuwd met G.J. BLOK [3878].
   4. m  Ronny Johannes [3879], geboren te Zaandam.

X.15    Martinus Laurentius KLITSIE [3460], tuinman, brievenbesteller, geboren op 01-08-1906 te Zaandam, overleden op 10-09-1987 te Zaanstad op 81-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Johannes KLITSIE [3203] (zie IX.22) en Maria STEIJGER [3204].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-06-1935 te Den Haag met Elisabeth Jacoba BOSMAN [3461], 26 jaar oud, geboren op 01-06-1909 te Den Haag, overleden op 08-09-1986 te Zaanstad op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Johanna [3899], geboren te Zaandam.
Gehuwd met J.A. FRANKEN [3639].
   2. v  Johanna Maria [3900], geboren te Zaandam.
   3. m  Gerardus Johannes (Ger) [3901] (zie XI.19).
   4. m  Jacobus Gerardus [3902], geboren te Zaandam.
Gehuwd te Engeland, Londonderry met M.A. CASEY [3908].
   5. m  Laurentius Nicolaas Gerardus Maria [3903], geboren te Zaandam.
Gehuwd met A. BUIJS [3909].
   6. m  Hendrikus Martinus Maria [3904], geboren te Zaandam.
Gehuwd met M.A. BLOEMHARD [3910].
   7. v  Elisabeth Hendrika Maria [3905], geboren te Zaandam.
Gehuwd met N. de NEVE [3911].
   8. m  Joannes Melchior Maria [3906], geboren te Zaandam.
   9. m  Dominicus Joannes Maria [3907], geboren te Zaandam.
   10. v  Antoinetta Maria [3462], geboren op 23-09-1956 te Zaandam, overleden op 02-05-1958 te Zaandam op 1-jarige leeftijd, bronnen.

X.19    Laurentius Nicolaas Gerardus KLITSIE [3584], geboren op 11-09-1910 te Zaandam, overleden op 21-10-1996 te Veldhoven op 86-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Johannes KLITSIE [3203] (zie IX.22) en Maria STEIJGER [3204].
Gehuwd te Eindhoven met Francisca Petronella Jacoba RAAIJMAKERS [3782], geboren op 13-12-1912 te Son en Breugel, dochter van Johannes RAAIJMAKERS [3783] en Joanna Maria VERSTEIJNE [3784].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Joanna [3854], geboren te Eindhoven.
   2. m  Johannes Gerardus Maria [3916], geboren te Eindhoven.
   3. m  Gerardus Johannes Maria [3917], geboren te Eindhoven.
   4. m  Laurentius Maria [3918], geboren te Eindhoven.
   5. v  Joanna Maria [3919], geboren te Eindhoven.

X.38    Hendrikus (Henk) KLITSIE [3456], groenteventer; brood en banketbakker; mijnwerker; agent van politie; hoofdrechercheur, geboren op 29-06-1920 te Den Helder, overleden op 01-12-1993 te Venlo op 73-jarige leeftijd, zoon van Cornelis KLITSIE [3426] (zie IX.35) en Agatha Margaretha Pieternella BOONEKAMP [3427].
Gehuwd te Heerlen met Fenje (Femmy) EISINGA [3457], geboren te Emmen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha Agatha Maria (Marga) [3332], geboren te Treebeek, gem.Heerlen.
Gehuwd voor de kerk te Venlo met L.J.M. (Leo) DELSING [3486].
   2. m  Cornelis Simon [3381], geboren te Heerlen.
Gehuwd met J.H. HOEIJMAKERS [3487].
   3. m  Antonius Hendrikus [3998], geboren te Venlo.
Gehuwd met N.M.J.A. HENDRIKS [4001].
   4.   l.l. [3458], geboren op 18-08-1952 te Venlo, overleden op 18-08-1952 te Venlo, 0 dagen oud, bronnen.
   5. m  Franciscus Wilhelmus George Joseph [3999], geboren te Venlo.
   6. v  Johanna Wilhelmina Francisca [4000], geboren te Venlo.
Gehuwd met V.M.E. KALLEN [4002].

X.40    August Eduard (Guus) KLITSIE [3424], geboren op 17-05-1915 te Wormerveer, overleden op 30-09-1998 te Breda op 83-jarige leeftijd, zoon van Pieter KLITSIE [3310] (zie IX.37) en Cornelia Maria (Neeltje) HOHENSTEIJN [3311].
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-07-1947 te Haarlem met Maria Catharina (Ria) CLOUS [3425], 31 jaar oud, geboren op 25-05-1916 te Haarlem, overleden op 15-10-1984 te Breda op 68-jarige leeftijd, dochter van Joseph Antonius Hendricus CLOUS [4213] en Johanna Maria GEUKERS [4214].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Jozef Maria [3914], geboren te Breda.
   2. m  Augustinus Eduard Maria [3915], geboren te Breda.

X.43    Geertruida Alida (Trudy) KLITSIE [3481], geboren op 10-12-1916 te Wormerveer, overleden op 24-11-2007 te Amsterdam op 90-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Pieter KLITSIE [3310] (zie IX.37) en Cornelia Maria (Neeltje) HOHENSTEIJN [3311].
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-05-1949 te Amsterdam, gescheiden na 6 jaar op 26-07-1955 te Amsterdam van Hendrik (Henk) de BY [3482], vertegenwoordiger, journalist, geboren op 08-08-1916 te Zwolle, overleden op 02-02-1990 te Abcoude op 73-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Theodor Joseph Hubert de BY [4211] en Wilhelmina Lamberdina KNOL [4212].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Catharina [3483], geboren te Amsterdam.

X.44    Pieter (Piet) KLITSIE [3376], kassier, kantoorbediende bij reederij, geboren op 13-09-1919 te Wormerveer, overleden op 17-08-1996 te Port-Elizabeth, Zuid-Afrika op 76-jarige leeftijd, begraven te Port Elizabeth, Zuid-Afrika, bronnen

(In zijn persoonskaart staat dat hij op 03 juli 1952 naar Zuid Afrika vertrokken is. In die persoonskaart (actueel tot zijn emigratie) staan geen kinderen vermeld. In zijn overlijdensadvertentie staat hij mede vermeld als vader.)

, zoon van Pieter KLITSIE [3310] (zie IX.37) en Cornelia Maria (Neeltje) HOHENSTEIJN [3311].
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 08-04-1942 te Amsterdam met Frederika Johanna Willemina (Riki) DONSE [3474], 21 jaar oud, geboren op 04-03-1921 te Utrecht, overleden op 17-03-1945 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Crawford, Zuid-Afrika met Miep KARSTENS [3377].
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  [3792] (zie XI.50).

X.51    Drs. Adrianus (Ad) KLITSIE [3329], geboren op 13-04-1926 te Haarlem, overleden op 10-04-2010 te Bilthoven op 83-jarige leeftijd, begraven op 16-04-2010 te Bilthoven, Den en Rust, bronnen, zoon van Pieter KLITSIE [3310] (zie IX.37) en Cornelia Maria (Neeltje) HOHENSTEIJN [3311].
Gehuwd te Aerdenhout, gehuwd voor de kerk te Bentveld met Marijke Pauline Johanna (Marijke) BEIJNES [3330], geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Monique [3342] (zie XI.53).
   2. m  Pieter [3343] (zie XI.54).
   3. v  Anne-Mieke (Annemiek) [3344] (zie XI.57).
   4. v  Marisol [3345] (zie XI.59).

X.54    Mr. Maria Cornelia KLITSIE [3378], advocaat, geboren op 06-12-1928 te Haarlem, overleden op 08-07-2014 te Heiloo op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-07-2014 te Driehuis, bronnen, dochter van Pieter KLITSIE [3310] (zie IX.37) en Cornelia Maria (Neeltje) HOHENSTEIJN [3311].
Gehuwd te Amsterdam met Mr. Adelbert Nicolaas Herman SMAL [3379], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Judith Esther (Esther) [3478], geboren te Amsterdam.
   2. v  Monica Frederieke (Monica) [3477], geboren te Alkmaar.
   3. m  Marc Hugo (Marc) [3555], geboren te Amsterdam.

X.61    Wilhelmina KLITSIE [3340], geboren op 10-05-1909 te Zaandam, overleden op 05-07-1997 te Hoorn op 88-jarige leeftijd, begraven te Blokker, RK Begraafplaats, dochter van Nicolaas KLITSIE [3158] (zie IX.40) en Wilhelmina BERKHOUT [3159].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-04-1934 te Zaandam met Hendrikus Christiaan SCHAVEMAKER [3341], 28 jaar oud, geboren op 13-04-1905 te Zaandam, overleden op 19-07-1973 te Zaandam op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Wilhelmina Maria [3865], geboren te Amsterdam.
   2. v  Wilhelmina Elisabeth Brigitta [3866], geboren te Amsterdam.
   3. m  Gerardus Nicolaas Hendricus [3867], geboren te Amsterdam.
   4. v  Brigitta Isabella Maria [3868], geboren te Amsterdam.

X.62    Martinus KLITSIE [3856], timmerman, geboren op 17-08-1916 te Zaandam, overleden op 29-01-1985 te Zaanstad op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas KLITSIE [3158] (zie IX.40) en Wilhelmina BERKHOUT [3159].
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-09-1939 te Amsterdam met Anna KALVERBOER [3857], 21 jaar oud, geboren op 27-09-1917 te Akersloot, overleden op 25-04-2001 te Zaandam op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-05-2001 te Zaandam-Zuid.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Jacob (Nico) [3400] (zie XI.67).
   2. m  Jacob (Jacques) [3861] (zie XI.70).
   3. v  Wilhelmina (Ineke) [3863] (zie XI.73).
   4. v  Maria Anna [3944], geboren te Zaandam.
Gehuwd te Zaandam met G. van 't HOF [3946].
   5. v  Annette [3945], geboren te Zaandam.

X.68    Brigitta Maria KLITSIE [3157], geboren op 25-03-1914 te Leiden, overleden op 24-04-1992 te Zaanstad op 78-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Augustinus KLITSIE [1577] (zie IX.43) en Gesina WITTEBROOD [1578].
Gehuwd te Zaandam met Hendrikus Antonius ROZEMEIJER [3795], geboren op 13-06-1912 te Wormerveer, zoon van Antonius ROZEMEIJER [3797] en Catharina Geertruida TERHOEVEN [3798].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Augustinus [3796], geboren te Wormer.

X.69    Nicolaas KLITSIE [1576], geboren op 22-01-1917 te Zaandam, overleden op 20-04-2009 te Zaandam op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-04-2009 te Zaandam, zoon van Augustinus KLITSIE [1577] (zie IX.43) en Gesina WITTEBROOD [1578].
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Afra de LEEUW [1025], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer, bronnen, dochter van Cornelis de LEEUW [264], landman (1912), veehouder (1934), en Maria LEEGWATER [349].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gesina Maria Antonia (Gea) [1579], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   2. m  Cornelis Nicolaus (Ko) [1580], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   3. v  Maria Afra (Riet) [1581], gedoopt te Wormer.
   4. v  Helena Maria Gesina (Li) [1582], gedoopt te Wormer,

(Auteur van het boek 'Liefde's logica'.)

   5. v  Agnes Maria (Agnes) [1583] (zie XI.83).
   6. v  Augusta Brigitta (Brigitte) [1584], gedoopt te Wormer.
   7. m  Augustinus Antonius (Guus) [1585], geboren te Wormer, gedoopt te Wormer.
   8. m  Nicolaas Johannes (Nico) [3152], geboren te Koog aan de Zaan.

X.72    Martinus Gerardus KLITSIE [3386], koordirigent; kantoorbediende, geboren op 10-08-1911 te Zaandam, overleden op 15-01-1964 te Krommenie op 52-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Piet) KLITSIE [3163] (zie IX.45) en Catharina GRANDIEK [3224].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-06-1941 te Krommenie met Catharina WINTER [3387], 21 jaar oud, geboren op 01-06-1920 te Krommenie, overleden op 11-11-2005 te Krommenie op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-11-2005 te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Cornelia Helena (Tiny) [3388] (zie XI.89).
   2. m  Petrus Anthonius Martinus (Peter) [3389] (zie XI.90).
   3. m  Antonius Gerardus Wilhelmus (Ton) [3390] (zie XI.92).
   4. m  Martinus Gerardus Petrus (Martien) [3391] (zie XI.94).
   5. v  Cornelia Catharina Maria (Corrie) [3392] (zie XI.97).
   6. v  Maria Helena Cornelia (Siha) [3393] (zie XI.99).
   7. m  Gerardus Petrus Antonius (Gerard) [3394] (zie XI.100).
   8. m  Nicolaas Jacobus Martinus (Nico) [3395] (zie XI.102).

X.77    Bregitta Catharina KLITSIE [3767], geboren op 13-09-1915 te Zaandam, overleden op 20-06-1994 te Purmerend op 78-jarige leeftijd, begraven te Purmerend-Nieuw, Algemene begraafplaats, dochter van Petrus (Piet) KLITSIE [3163] (zie IX.45) en Catharina GRANDIEK [3224].
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 27-12-1934 te Zaandijk met Desiré SAVOIJ [3771], 27 jaar oud, fabrieksarbeider (1940), geboren op 23-05-1907 te Hulst, overleden op 01-10-1940 te Koog aan de Zaan op 33-jarige leeftijd, zoon van Ludovicus SAVOIJ [3772] en Marie Petronella HEIJNEN [3773].
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 08-09-1942 te Purmerend met Albertus Gerardus de RUITER [3768], 31 jaar oud, geboren op 03-07-1911 te Monnickendam, overleden op 07-08-1988 te Purmerend op 77-jarige leeftijd, begraven te Purmerend-Nieuw, Algemene begraafplaats.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Ludovicus [3869], geboren te Zaandijk.
   2. v  Hilda Bregitta [3921], geboren te Zaandijk.
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Albertus Gerardus [3769], geboren 00-00-1948 te Purmerend, overleden op 03-05-1948 te Purmerend.
   4. m  Peter Albertus [3770], geboren 00-03-1950 te Purmerend, overleden op 29-10-1950 te Purmerend.

X.81    Catherina (Tine) KLITSIE [3338], geboren op 08-08-1919 te Zaandam, overleden op 07-04-2002 te Zaanstad op 82-jarige leeftijd, begraven te Wormerveer, Begraafplaats Noord, dochter van Petrus (Piet) KLITSIE [3163] (zie IX.45) en Catharina GRANDIEK [3224].
Gehuwd met Theodorus Lambertus Maria de GRUNT [3339], geboren op 21-06-1919 te Krommenie, overleden op 11-09-2003 te Wormerveer op 84-jarige leeftijd, begraven te Wormerveer-Noord, Algemene begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Brigitta Maria [3994], geboren te Zaandam.
   2. v  Catharina Cornelia [3995], geboren te Wormerveer.

X.82    Martinus Adrianus KLITSIE [3207], geboren op 17-05-1911 te Zaandam, overleden op 16-10-1996 te Zaandam op 85-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar RK, bronnen, zoon van Jacobus KLITSIE [3238] (zie IX.47) en Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-08-1935 te Zaandam met Anna BLEEKER [3208], 23 jaar oud, geboren op 28-10-1911 te Zaandam, overleden op 15-02-1987 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar RK.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Allegunda Helena (Gonnie) [3209] (zie XI.111).
   2. v  Helena Allegunda [3316], geboren te Alkmaar.
   3. m  Jacobus Nicolaas [3317], geboren te Alkmaar.
   4. v  Mechtilda Maria [4036], geboren te Alkmaar.
   5. m  Nicolaas Jacobus (Nico) [3479] (zie XI.115).
   6. v  Cornelia Elisabeth [4037], geboren te Alkmaar.
   7. v  Bregitta Anna [4038], geboren te Alkmaar.
   8. m  Martinus Petrus [4039], geboren te Alkmaar.
   9. v  Anna Maria [4040], geboren te Alkmaar.
   10. v  Martina Petronella [4041], geboren te Alkmaar.
   11. v  Catharina Cornelia [4042], geboren te Alkmaar.

X.87    Adrianus Theodorus KLITSIE [3490], geboren op 25-09-1915 te Zaandam, overleden op 04-09-2000 te Tilburg op 84-jarige leeftijd, zoon van Jacobus KLITSIE [3238] (zie IX.47) en Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239].
Gehuwd te Zaandam met Trijntje van de BROEK [3491], geboren te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Jacobus [1824], geboren te Zaandam.
   2. m  Petrus Paulus [1825], geboren te Rotterdam.
   3. v  Catharine Gonda Maria (Tineke) [1826], geboren op 03-12-1952 te Rotterdam, overleden op 19-09-2018 te Tilburg op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1980 met Wim DUFFHUES [4221], geboren op 09-09-1940, overleden op 01-11-2017 te Baarle-Nassau op 77-jarige leeftijd.

X.89    Nicolaas KLITSIE [3492], broodbakker, fabrieksarbeider, geboren op 27-07-1917 te Zaandam, overleden op 01-10-1993 te Zaanstad op 76-jarige leeftijd, zoon van Jacobus KLITSIE [3238] (zie IX.47) en Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239].
Gehuwd te Zaandam met Neeltje Gerarda KONING [3493], geboren te Koog aan de Zaan.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella Maria Rosario [1827], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Teunis HOKKE [1861].
   2. v  Ylona Lucia Maria [1859], geboren te Zaandam.
Gehuwd met F.J.F. KROON [3791].
   3. m  Willibrordus Bonifacius Maria [1860], geboren te Zaandam.

X.91    Fredericus Antonius (Frits) KLITSIE [3319], scheepstimmerman, geboren op 09-12-1918 te Zaandam, overleden op 22-09-1977 te Zaanstad op 58-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Jacobus KLITSIE [3238] (zie IX.47) en Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-10-1941 te Uitgeest met Helena Maria (Lena, Lenie) JONKER [3320], 22 jaar oud, geboren op 30-03-1919 te Uitgeest, overleden op 16-08-2011 te Zaandam op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-08-2011 te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Nicolaas Maria (Ko) [3321], geboren te Zaandam.
Gehuwd te Assendelft met M.C. GAAL [3937].
   2. v  Helena Maria (Lenie) [3322], geboren te Zaandam.
Gehuwd met L.J. GLAS [3938].
   3. v  Hildegonda Maria (Hilda) [3323], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Th.H. BOON [3939].
   4. v  Anna Maria (Annemieke) [3324], geboren te Zaandam.
Gehuwd met B. HONDEMA [3940].
   5. v  Adriana Maria (Jeanne) [3325], geboren te Zaandam.
Gehuwd met N.J.A. MEESTER [3941].
   6. v  Margaretha Catharina (Margo) [3326], geboren te Zaandam.
Gehuwd met H.H. VETHAAK [3942].
   7. v  Maria Petronella (Mirjam) [3327], geboren te Zaandam.
Gehuwd te Jisp met M. WEZEL [3943].

X.93    Jacobus Gerardus (Co) KLITSIE [2610], geboren op 10-03-1921 te Zaandam, overleden op 08-06-2001 te Zaandam op 80-jarige leeftijd, zoon van Jacobus KLITSIE [3238] (zie IX.47) en Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1949 te Wormer met Margaretha Helena van KLEEF [2037], 26 jaar oud, geboren op 14-08-1922 te Wormer, gedoopt (RK) op 14-08-1922 te Wormer, overleden op 23-10-1996 te Zaandam op 74-jarige leeftijd, begraven op 28-10-1996 te Zaandijk, dochter van Wouter van KLEEF [1851] en Anna Maria van der WARDT [2036].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Annemiek [2611].
Gehuwd met Jan N.N. [2612].

X.95    Augustinus Joseph (Joop) KLITSIE [3498], huisschilder; behanger, geboren op 05-03-1923 te Zaandam, overleden op 19-06-1985 te Heerhugowaard op 62-jarige leeftijd, begraven te Heerhugowaard, Algemene begraaafplaats, zoon van Jacobus KLITSIE [3238] (zie IX.47) en Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239].
Gehuwd te Zaandam met Gertrudes Margaretha KROON [3499], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha Johanna Maria [4007], geboren te Zaandam.
Gehuwd met G.P.J. PEELS [4013].
   2. v  Allegunda Catharina Maria [4008], geboren te Zaandam.
Gehuwd met J.H.J. MUNSTER [4014].
   3. m  Johannes Petrus Maria [4009], geboren te Zaandam.
Gehuwd met A.M.A. TESSELAAR [4015].
   4. v  Irene Elisabeth Maria [4010], geboren te Zaandam.
Gehuwd met A. SCHUITMAKER [4016].
   5. m  Theodorus Augustinus Joseph [4011], geboren te Zaandam.
   6. m  Antonius Paulus Maria [4012], geboren te Zaandam.

X.99    Theodorus Marie KLITSIE [3502], geboren te Zaandam, zoon van Jacobus KLITSIE [3238] (zie IX.47) en Allegunda Grada Maria (Gonda) van der VENNE [3239].
Gehuwd met Petronella Margaretha HOOIJSCHUUR [3503], geboren te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Agatha Nicoletta Jacoba Allegunda [3328], geboren op 11-04-1953 te Zaandam, overleden op 21-09-1990 te Zaanstad op 37-jarige leeftijd, begraven te Zaandam, Gemeentelijke Begraafplaats,

(Op de persoonskaart van Agatha staan geen kinderen vermeld.)

Gehuwd te Zaanstad met Mathijs GROOT [3993], geboren te Alkmaar.

X.104    Martinus (Tinus) KLITSIE [3334], geboren op 18-08-1916 te Zaandam, overleden op 26-08-2005 te Zaandam op 89-jarige leeftijd, begraven op 01-09-2005 te Zaandam-Zuid, Algemene begraafplaats, bronnen, zoon van Cornelis KLITSIE [3247] (zie IX.52) en Theodora Johanna Maria FELS [3248].
Gehuwd te Krommenie met Geertruida NEELEN [3335], geboren te Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Gerardus (Cees) [3396] (zie XI.160).
   2. m  Gerardus Michiel (Gerard) [3382], geboren te Zaandam.
Gehuwd (1) met Greet SIKKES [4068].
Gehuwd (2) met Wilma Regina LANGELAAR [3810].
   3. m  Martinus Adrianus (Martin) [3383], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Maria Elisabeth Engelbertha (Ria) KRAMER [3811].
   4. m  Willibrordus Maria (Wil) [3384], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Yvonne LAIOLI [3812].
   5. m  Theodorus Johannes Maria (Thao) [3385], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Alida (Lia) GEISTDORFER [3813].

X.106    Johan Matthijs Michel (Jan) KLITSIE [3484], handlanger scheepsbouwer; bankwerker; lasser; slijter, geboren op 16-08-1918 te Zaandam, overleden op 09-11-1992 te Zaanstad op 74-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Cornelis KLITSIE [3247] (zie IX.52) en Theodora Johanna Maria FELS [3248].
Ondertrouwd op 20-11-1943 te Zaandam, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1944 te Zaandam met Antje (Annie) BOEKELAAR [3485], 21 jaar oud, geboren op 19-07-1923 te Zegwaart, overleden op 06-05-2003 te Zaandam op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrika Theodora Johanna Maria [4003], geboren te Den Haag.
Gehuwd met F. HELDERMAN [4005].
   2. v  Theodora Johanna Maria [4004], geboren te Zaandam.
Gehuwd met A.M. JONGKIND [4006].

X.108    Nicolaas KLITSIE [3367], geboren op 24-06-1920 te Zaandam, overleden op 13-09-2011 te Zaanstad op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-09-2011 te Zaandam, bronnen, zoon van Cornelis KLITSIE [3247] (zie IX.52) en Theodora Johanna Maria FELS [3248].
Gehuwd te Krommenie met Anna NEELEN [3368], geboren te Krommenie.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Theodora Johanna Maria (Thea) [3369], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Juriaan (Jur) BOUMA [3558].
   2. m  Gerardus Adrianus (Gerard) [3370], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Janneke (Marja) WISSINK [3559].
   3. v  Elisabeth Geertruida (Ellie) [3371], geboren te Zaandam.
   4. v  Bregitta Anastatie (Gitta) [3372], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Eduardus (Ed) BLOEM [3560].
   5. v  Yvonne Hillegonda (Yvonne) [3373], geboren te Zaandam.
Gehuwd met Hans de JONG [3561].

X.112    Leendert Johannes Franciscus KLITSIE [3970], houtwerker, bankwerker, timmerman, onderaannemer, geboren op 15-08-1925 te Zaandam, overleden op 10-06-1993 te Elburg op 67-jarige leeftijd, zoon van Cornelis KLITSIE [3247] (zie IX.52) en Theodora Johanna Maria FELS [3248].
Gehuwd te Krommenie met Geertje Elisabeth van ROSMALEN [3990], geboren te Assendelft.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bertus [4043], geboren te Utrecht.

X.114    Augustinus KLITSIE [3774], geboren op 02-04-1927 te Zaandam, overleden op 01-08-2002 te Zaanstad op 75-jarige leeftijd, zoon van Cornelis KLITSIE [3247] (zie IX.52) en Theodora Johanna Maria FELS [3248].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-11-1954 te Zaandam met Margaretha GLANDORFF [3775], 26 jaar oud, geboren op 29-09-1928 te Zaandam, overleden op 15-08-1996 te Zaanstad op 67-jarige leeftijd, begraven te Zaandam, Algemene begraafplaats, dochter van Klaas GLANDORFF [3947] en Pietertje WETELING [3948].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Anthonius Cornelis [3949], geboren te Zaandam.
   2. v  Elisabeth Theodora Petronella [3950], geboren te Zaandam.
   3. v  Maria Petronella Theodora [3951], geboren te Zaandam.
   4. v  Anette [3952], geboren te Zaandam.

X.116    Joseph Johannes (Joop) KLITSIE [3777], geboren op 29-01-1929 te Zaandam, overleden op 13-08-2000 te Zaanstad op 71-jarige leeftijd, begraven te Zaandam-Zuid, Algemene begraafplaats, zoon van Cornelis KLITSIE [3247] (zie IX.52) en Theodora Johanna Maria FELS [3248].
Gehuwd te Zaandam met Appolonia Catharina de BRABANDER [3991], geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dorothea Johanna Maria [3989], geboren te Zaandam.
   2. v  Gerarda [4022], geboren te Zaandam.
   3. m  Adrianus [4023], geboren te Zaandam.
   4. v  Elisabeth [4024], geboren te Zaandam.

X.118    Petrus KLITSIE [3336], geboren op 24-02-1931 te Zaandam, overleden op 17-03-1999 te Zaanstad op 68-jarige leeftijd, begraven te Zaandam-Zuid, Algemene begraafplaats, zoon van Cornelis KLITSIE [3247] (zie IX.52) en Theodora Johanna Maria FELS [3248].
Gehuwd te Zaandam met Guurtje Maria KOK [3337], geboren te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Theodora Maria [3855], geboren te Zaandam.
   2. m  Petrus Paul Alexander [3858], geboren te Zaandam.
   3. m  Marco Albertus [3859], geboren te Zaandam.

X.123    Hillegonda Elisabeth (Gonnie) KLITSIE [3374], geboren op 04-04-1935 te Zaandam, overleden op 17-01-2017 te Zaandam op 81-jarige leeftijd, gecremeerd te Zaandam, bronnen, dochter van Cornelis KLITSIE [3247] (zie IX.52) en Theodora Johanna Maria FELS [3248].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1956 met Gerard TAMBACH [3375], overleden voor 2017.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Janneke [3966].
   2. m  Ton [3967].
   3. m  Gerard [3968].

X.124    Johannes Henricus Martinus (Jo, Joop) KLITSIE [3520], controleur GGGD; vertegenwoordiger; hotelhouder; rijschoolhouder, geboren op 11-11-1916 te Bergen op Zoom, overleden op 08-05-1993 te Sint-Michielsgestel op 76-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Hermanus Nicolaas (Herman) KLITSIE [3183] (zie IX.60) en Maria Elisabeth PLOMPEN [3190].
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-08-1947 te St.Michielsgestel, gehuwd voor de kerk op 04-08-1947 te St.Michielsgestel (RK) met Hendrica Josephina (Riek) BERKELMANS [3521], 27 jaar oud, geboren op 21-03-1920 te Sint-Michielsgestel, overleden op 10-12-2005 te Berlicum op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus Wilhelmus Maria (Herman) Ridder in de Orde van Oranje Nassau [3380] (zie XI.199).
   2. m  Wilhelmus Hermanus Henricus (Wil, Willy) [4017] (zie XI.201).
   3. v  Adriana Maria Johanna (Marianne) [4018] (zie XI.204).

X.129    Hermanus Josephus Marie (Herman) KLITSIE [3475], geboren op 20-07-1930 te Roosendaal en Nispen, overleden op 08-03-1969 te Eindhoven op 38-jarige leeftijd, begraven op 12-03-1969 te Roosendaal, bronnen, zoon van Hermanus Nicolaas (Herman) KLITSIE [3183] (zie IX.60) en Maria Elisabeth PLOMPEN [3190].
Gehuwd te Roosendaal met Elisabeth Catharina WORTEL [3476], geboren te Weesp.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Elisabeth Hermine Hendrika [3922], geboren te Roosendaal.
   2. v  Elisabeth Margaretha Gertruda [3923], geboren te Roosendaal.
   3. v  Hermine Johanna Henricus [3924], admi nistratief medewekster, geboren te Roosendaal.
Gehuwd te Vught met Michel Johannes Elsabeth Maria PIGMANS [4160], medewerker marktontwikkeling, geboren te Den Bosch, zoon van Johannes Lambertus PIGMANS [4161] en Maria Theodora Wilhelna SARS [4162].
   4. m  Conradus Adrianus Josephus Martha [3925], agrarier, geboren te Roosendaal.
   5. m  Hendrikus Johannes Maria [3926] (zie XI.210).
   6. m  Robert Johan Gérard [3927], agrarier, geboren te Roosendaal.

X.133    Johannes Wilhelmus (Wim) KLITSIE Officierskruis [3354], geboren op 18-11-1924 te Rotterdam, overleden op 18-03-2018 te Den Haag op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-03-2018 te Wassenaar, bronnen, zoon van Nicolaas Josephus (Nico) KLITSIE [3184] (zie IX.63) en Lucia Maria van GAMEREN [3193].
Ondertrouwd te Rotterdam met Rikste Alida (Rikste) KORPERSHOEK [3355], geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Johannes (Nick) [3356] (zie XI.213).
   2. m  Johannes Wilhelmus (Jan) [3333] (zie XI.215).
   3. v  Lucia Maria (Elize) [3357] (zie XI.218).
   4. m  Willem-Paul [3358], chef-kok, geboren te Rotterdam.
Gehuwd met Kathy JANKE [3361].

X.136    Anna Adelijda (Leida) KLITSIE [3470], geboren te Rotterdam, dochter van Nicolaas Josephus (Nico) KLITSIE [3184] (zie IX.63) en Lucia Maria van GAMEREN [3193].
Gehuwd te Rotterdam met Antonius CLAESSENS [3471].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Lucia Johanna Maria (Nanny) [4171], geboren te Rotterdam.
   2. v  Elisabeth Antonia Adelijda Teresia (Annelies) [4172], verpleegkundige, geboren te Rotterdam.
   3. m  Antonius Stephanus Nicolaas Maria (Anton) [4173], tekenaar, constructeur, geboren te Rotterdam.

X.139    Jacoba Johanna Lucia (Cock, Cockie) KLITSIE [3472], geboren te Rotterdam, dochter van Nicolaas Josephus (Nico) KLITSIE [3184] (zie IX.63) en Lucia Maria van GAMEREN [3193].
Gehuwd met Beni Petrus Theodorus (Ben) WEGENHOUSEN [3473], geboren circa 1935, overleden op 14-08-2010 te Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nicoline Lucia [3562], geboren te Rotterdam.
Gehuwd met Robert GOUT [4174].
   2. v  Louisette Julia (Lisette) [3563], reisleidster, geboren te Rotterdam.
   3. v  Martine Alexandra (Martine) [3564], administratie medewerkster, geboren te Athene.

X.143    Mathilda KLITSIE [3934], geboren te Rotterdam, dochter van Mattheus Antonius (Thijs) KLITSIE [3185] (zie IX.65) en Hendrina Pietronella van OIJEN [3196].
Gehuwd te Rotterdam met Leendert SMEETS [3936].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rob [4175], geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Twello met Johanna Wilhelmina Maria ELDERS [4176], geboren te Wilpse.

X.150    Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017], geboren op 04-04-1913 te Wormerveer, zoon van Johannes Petrus SIERHUIS [252], fabrieksarbeider (1912), kunstschilder, en Johanna Afra (Jansje) de LEEUW [236] (zie IX.83).
Gehuwd voor de kerk te Wormer met Catharina MOL [2504].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus Maria [2505] (zie XI.230).
   2. m  Antonius Maria (Ton) [2506] (zie XI.232).
   3. m  Gerard [2507].

X.159    Johanna Maria (Jo) de LEEUW [1209], geboren op 23-05-1924 te Wormerveer, overleden op 17-03-2008 te Breda op 83-jarige leeftijd, begraven op 20-03-2008 te Breda, RK begraafplaats Zuylen, dochter van Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228] (zie IX.85) en Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255].
Gehuwd met Jacobus Cornelis QUIRIJNEN [1211].
Uit dit huwelijk:
   1. m  William [3143].
Gehuwd met Lydia BOOT [3146].
   2. v  Gerda [3144].
   3. v  Pai [3145].
Gehuwd met Cor MAAS [3147].

X.165    Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536], geboren op 15-09-1931 te Wormerveer, overleden op 03-04-2018 te Wormerveer op 86-jarige leeftijd, begraven op 10-04-2018 te Wormerveer, zoon van Cornelis Nicolaas (Kees) de LEEUW [228] (zie IX.85) en Gerarda Hendrika Johanna (Gré) GOEDHART [255].
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-08-1953 te Wormerveer met Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215], 17 jaar oud, geboren op 24-10-1935 te Wormerveer, overleden op 28-08-2002 te Wormerveer op 66-jarige leeftijd, begraven te Algemene begraafplaats Wormerveer-Noord,

(Lees meer)

, dochter van Johannes Gerardus KAAGMAN [4144] en Aafje PEERDEMAN [4145].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Nicolaas (Cees) [4119] (zie XI.240).
   2. m  Johannes Gerardus (John) [4120] (zie XI.242).
   3. m  Petrus Gerardus Adrianus (Peter) [4121] (zie XI.244).
   4. m  Franciscus Maria (Frank) [4122] (zie XI.246).
   5. v  Irma Afra Gerarda (Irma) [4123] (zie XI.250).
   6. m  Paulus Gerardus (Paul) [4124] (zie XI.252).

X.176    Gerarda Theodora Maria (Gerda) de LEEUW [210], geboren te Padang Pandjang, Nederlands-Indië, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.91) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met Henk VOSKUIJL [214], 28 jaar oud, geboren op 26-11-1921 te Den Haag, overleden op 08-05-1999 te Etten-Leur op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wouter [220].
   2. v  Josephien [221].

X.177    Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6], geboren op 06-06-1925 te Padang Pandjang, Nederlands-Indië, overleden op 13-05-1983 te Glimmen, gem.Haren (gn) op 57-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1983 te Den Haag, St.Barbara (grafrij H, graf 27), bronnen
klik voor groter formaat

(Geboren in 1925 en heeft tot 1935 in Nederlands-Indië gewoond. Theo is aan de HTS in Den Haag (werktuigbouw) opgeleid tot technisch ingenieur (Ing.). Was later gespecialiseerd in olie- en gasleidingen op olieplatforms. Begon zijn werkzame carrière bij BPM (Shell) en is voor die werkgever in 1954 naar Venezuela gegaan. Naar Nederland terug gekomen in 1963 mede om hun kinderen in Nederland naar de middelbare school te kunnen laten gaan. Heeft daarna kort voor de AKZO gewerkt en tot zijn overlijden bij de Gasunie.)

, zoon van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.91) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd te Rijswijk (zh), gehuwd voor de kerk te Den Haag, St.Gerardus Majella kerk met Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14], geboren te Voorburg, dochter van Cornelis Johannes MEEWISSE [594] en Sophia Maria ZEEGERS [883].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) [1] (zie XI.256).
   2. v  Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) [16] (zie XI.259).
   3. m  Cornelius Carolus Marie (Kees, Cassey) [17] (zie XI.260).
   4. v  Theodora Catharina Maria (Dorien) [18] (zie XI.264).
   5. v  Elisabeth Johanna Maria (Lisette) [19] (zie XI.266).

X.179    Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211], geboren op 27-02-1927 te Bang Kinang, Nederlands-Indië, overleden op 11-12-1975 te Sittard, ziekenhuis op 48-jarige leeftijd, begraven te Geleen, bronnen

(Studeerde eerst Indologie (zie onderaan), brak dat af op aanraden van zijn vader die in Nederlands-Indië geen toekomst meer zag. Volgde toen een politie-opleiding. Tijdens de keuring voor militaire dienst werd er hoge bloeddruk geconstateerd waardoor hij de politie-opleiding moest beëindigen. Haalde daarna een aantal handelsdiploma's en een graad in bedrijfsadministratie. Dat laatste werd zijn baan, eerst bij het petrochemie concern Caltex, later bij een bank en tot zijn overlijden bij Staatsmijnen. Was in zijn jeugd een erg goede voetballer bij de Haagse vereniging HBS. Speelde in de landelijke hoofdklasse o.a. tegen Faas Wilkes.
Wikipedia: Indologie is de studie van het Indonesisch en de cultuur, religie en geschiedenis van Indonesië of Nederlands-Indië. De studie tot indoloog is een opleiding voor Nederlandse bestuursambtenaren in de kolonie Nederlands-Indië.)

, zoon van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.91) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd te Den Haag met Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215], geboren te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Katharina Pauline Cristine (Kitty) [222] (zie XI.268).
   2. v  Francisca Elisabeth (Cis) [223] (zie XI.270).
   3. v  Evelina Gerarda (Evelien) [224] (zie XI.272).

X.182    Maria Anna (Mieke) de LEEUW [212], geboren te Wormerveer, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.91) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met Fernand Auguste (Fer) PRUYMBOOM [216], 31 jaar oud, geboren op 23-10-1926 te Gouda, overleden op 12-07-2001 te Leersum op 74-jarige leeftijd, begraven op 17-07-2001 te Leersum, Laresheim, zoon van Franciscus René PRUYMBOOM [1259] en Gertruda Hendrika Maria BOUTERS [1260].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nicoline Gertruda Theodora (Nicoline) [225] (zie XI.274).

X.186    Helena Johanna (Ena) de LEEUW [218], geboren te Kota Mobagoe, Noord Celebes, Nederlands-Indië, dochter van Petrus (Piet) de LEEUW [7] (zie IX.91) en Theodora Maria (Dora, Door) CORNELISSEN [15].
Gehuwd met A.M. (Tom) OOSTERMAN [219].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marlies [226].
   2. m  Ernst [227].

X.188    Maria Gerardina (Marietje, Rietje, Mia) de LEEUW [533], verkoopster, geboren op 10-01-1924 te Amsterdam, overleden op 07-01-1993 te Loosdrecht op 68-jarige leeftijd, bronnen, dochter van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie IX.93) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-02-1942 te Amsterdam met Cornelis (Cor) KRAMER [1203], 26 jaar oud, geboren op 19-12-1915 te Amsterdam, overleden op 16-11-1972 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Maria [3894], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met C.J.M. NOZ [3897].
   2. m  Nicolaas Hermanus [3895], geboren te Amsterdam.
Gehuwd met H. MENSENKAMP [3898].
   3. m  Pieter Cornelis [3896], geboren te Haarlemmermeer.

X.190    Clasina Maria (Sientje, Clazien) de LEEUW [532], cassière, geboren op 01-02-1925 te Amsterdam, overleden op 19-08-1994 te Zeist op 69-jarige leeftijd, begraven te Bilthoven, OLVrouw van Altijd Durende Bijstand, dochter van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie IX.93) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1949 te Amsterdam met Jilles Egidius Godefridus LUITEN [3851], 25 jaar oud, geboren op 02-09-1923 te Heemstede, overleden op 14-09-1967 te Amsterdam op 44-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Anna Elisabeth [3494], geboren te Amsterdam.
   2. v  Irma Clasina Maria [3495], geboren te Amsterdam.

X.191    Gerardus Nicolaas (Gerard) de LEEUW [534], slager, geboren op 02-09-1927 te Amsterdam, overleden op 03-07-1987 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd,

(Heeft de slagerijen van zijn vader voortgezet.)

, zoon van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie IX.93) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd te Amsterdam met Petronella Johanna Adriana KOOIJ [3595], geboren te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eduardus Gerardus [3892], geboren te Amsterdam.
   2. v  Belinda Petronella [3893], geboren te Amsterdam.

X.193    Johannes Gerardus (Hans) de LEEUW [1202], geboren op 15-12-1944 te Amsterdam, overleden op 23-07-2003 te Wervershoof op 58-jarige leeftijd, begraven op 26-07-2003 te Zwaagdijk-Oost, RK begraafplaats, zoon van Nicolaas Hermanus (Klaas, Nico, Niek) de LEEUW [229] (zie IX.93) en Elisabeth (Bets) VISSER [240].
Gehuwd (1) te Rheden, gescheiden te Rheden van Jacoba Alida EVENBOER [3596], geboren te Oldebroek.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 28-04-1983 te Wervershoof met Elisabeth (Lies) DAVIDZON [1743], 32 jaar oud, geboren op 03-07-1950 te Enkhuizen, overleden op 27-09-2011 op 61-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Agnes [4034], geboren te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Dirk [1771], geboren op 22-06-1981 te Hoorn, overleden op 26-06-2009 te Grootebroek op 28-jarige leeftijd, begraven op 01-07-2009 te Zwaagdijk-Oost, RK begraafplaats.
Gehuwd te Stede Broec met Sylvia de WIT [1823], geboren te Zaanstad.
   3. m  Michiel [4035], geboren te Hoorn.

X.219    Gerardus Petrus (Gerard) de LEEUW [1280], geboren op 11-08-1934 te Wormerveer, overleden circa 2008, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.99) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd te Wormerveer, gescheiden te Wormerveer van Louise (Loes) VLEESENBEEK [1287], geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jetty [1288], geboren te Wormerveer.
   2. v  Linda [1289], geboren te Wormerveer.
   3. v  Karin [1290], geboren te Wormerveer.
   4. v  Marijke [1291], geboren te Wormerveer.
   5. v  Annemarie [1292], geboren te Wormerveer.
   6. v  Johanna Maria (Hanna) [1293], geboren te Zaandam.

X.225    Petrus Antonius (Piet) de LEEUW [1283], geboren op 14-07-1939 te Wormerveer, overleden op 07-08-2001 te Krommenie op 62-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.99) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd met Dirkje Jantina (Jannie) HOUTTUIN [1294], geboren te Middenbeemster.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Stefana Wouwina [1295], geboren te Wormerveer.

X.227    Cornelis Jozef Maria (Cees) de LEEUW [1284], geboren te Wormerveer, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.99) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Echtgenote is Johanna (Janny) TAAMS [1296], geboren te Oostzaan.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacco [1297], geboren te Zaandam.
   2. m  Friso Johan (Friso) [1298] (zie XI.298).

X.229    Johannes Maria (Joop) de LEEUW [1285], geboren op 14-01-1943 te Wormerveer, overleden op 14-03-2006 te Alkmaar op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-03-2006 te Driehuis, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.99) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd met Christine Helena (Christel) SCHOONHOVEN [1299], geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cynthia Helena (Cynthia) [1300] (zie XI.301).
   2. v  Patricia Katherine Henriette (Patricia) [1301], geboren te Alkmaar.
Gehuwd met Michel SCHOUTEN [3031].

X.232    Henry Gregorius (Harry) de LEEUW [1286], geboren te Wormerveer,

(Woont in het ouderlijk huis.)

, zoon van Gerardus Gregorius (Gerrit, Gerard) de LEEUW [230] (zie IX.99) en Maria Henrietta (Jet) ATTEMA [543].
Gehuwd te Zaandijk met Aleida Everdina VET [1303], geboren te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Claudia Jacoba [1304] (zie XI.305).
   2. m  Alexander Henry (Alex) [1305] (zie XI.306).

XI.6    Eleonora Charlotte KLITSIE [3961], geboren te Bad Godesberg, Duitsland, dochter van Wilhelmus Theodorus KLITSIE [3653] (zie X.3) en Eleonora Wesselina DEITZ [3956].
Gehuwd met BOOT [4218].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas Anne [4219].
Gehuwd met Wilma N.N. [4220].

XI.19    Gerardus Johannes (Ger) KLITSIE [3901], geboren te Zaandam, zoon van Martinus Laurentius KLITSIE [3460] (zie X.15) en Elisabeth Jacoba BOSMAN [3461].
Gehuwd te Zaandijk met Hendrika Nicolette Maria Josepha (Kary) van der HORST [3643], 21 jaar oud, geboren op 12-12-1948, overleden op 16-03-2009 op 60-jarige leeftijd, begraven op 20-03-2009 te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marlon [3969] (zie XII.4).
   2. v  Merel [3972].
Gehuwd met Barthold de VRIES [3977].
   3. v  Liselotte [3973].
Gehuwd met Sander BUTTER [3978].

XI.50    KLITSIE [3792], zoon van Pieter (Piet) KLITSIE [3376] (zie X.44) en Miep KARSTENS [3377].
Gehuwd met N.N. [4032].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Monique [4033].

XI.53    Monique KLITSIE [3342], dochter van Drs. Adrianus (Ad) KLITSIE [3329] (zie X.51) en Marijke Pauline Johanna (Marijke) BEIJNES [3330].
Gehuwd met Josette N.N. [3346].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen [3802].
   2. m  Roeland [3803].

XI.54    Pieter KLITSIE [3343], zoon van Drs. Adrianus (Ad) KLITSIE [3329] (zie X.51) en Marijke Pauline Johanna (Marijke) BEIJNES [3330].
Gehuwd met Marie-Jeanne N.N. [3347].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paul [3350].
   2. m  Joost [3351].

XI.57    Anne-Mieke (Annemiek) KLITSIE [3344], geboren te Maracaibo, Venezuela, dochter van Drs. Adrianus (Ad) KLITSIE [3329] (zie X.51) en Marijke Pauline Johanna (Marijke) BEIJNES [3330].
Gehuwd met Rob N.N. [3348].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hidde [3804].
   2. v  Laurien [3805].
   3. m  Martijn [3806].

XI.59    Marisol KLITSIE [3345], dochter van Drs. Adrianus (Ad) KLITSIE [3329] (zie X.51) en Marijke Pauline Johanna (Marijke) BEIJNES [3330].
Gehuwd met Adriaan de VRIES [3349].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sebastiaan [3807].
   2. v  Nyame [3808].

XI.67    Nicolaas Jacob (Nico) KLITSIE [3400], geboren op 03-04-1941 te Zaandam, overleden op 18-12-2011 te Hoorn op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-12-2011 te Schagen, bronnen, zoon van Martinus KLITSIE [3856] (zie X.62) en Anna KALVERBOER [3857].
Gehuwd (1) te Mill en Sint Hubert, gescheiden te Mill en Sint Hubert van Johanna Francisca Maria ARTS [3920], geboren te Mill en Sint Hubert.
Gehuwd (2) met Auke van der BIJL [3401].
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Marcel Martinus Petrus (Marcel) [3403], geboren te Zandvoort.
Gehuwd met Tineke SMITS [3407].
   2. m  Alexander Nicolaas Wilhelmus (Alex) [3402] (zie XII.21).

XI.70    Jacob (Jacques) KLITSIE [3861], geboren te Zaandam, zoon van Martinus KLITSIE [3856] (zie X.62) en Anna KALVERBOER [3857].
Gehuwd te Heiloo met M.J.M. (Marianne) KEIJZER [3862].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Niels [3870].
   2. v  Michelle [3871].

XI.73    Wilhelmina (Ineke) KLITSIE [3863], geboren te Zaandam, dochter van Martinus KLITSIE [3856] (zie X.62) en Anna KALVERBOER [3857].
Gehuwd met H.Th. (Leo) DIGNUM [3864].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Erik [3872].
   2. v  Monique [3873].

XI.83    Agnes Maria (Agnes) KLITSIE [1583], gedoopt te Wormer, bronnen

(Auteur van: Agnes Klitsie & Jeroen Hoogenboom, 2008. Tijd van onschuld. Een waargebeurde familiegeschiedenis. Boekerij. ISBN 978-94-6092-028-8.)

, dochter van Nicolaas KLITSIE [1576] (zie X.69) en Afra de LEEUW [1025].
Partner is N.N. [4044].
Gehuwd (2) te Amsterdam, gescheiden te Alkmaar van Kees BUISMAN [4046], geboren te Hoorn.
Uit de eerste relatie:
   1. v  Eline DORJEE [4045], geboren te Wormerveer.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Thomas Robby (Thomas) [4047], geboren te Amsterdam.
   3. m  Timethy (Tim) [4048], geboren te Amsterdam.

XI.89    Catharina Cornelia Helena (Tiny) KLITSIE [3388], geboren te Krommenie, dochter van Martinus Gerardus KLITSIE [3386] (zie X.72) en Catharina WINTER [3387].
Gehuwd met Gerardus Majella (Gerard) HEILIG [3611].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martine [3820].
   2. v  Esther [3821].

XI.90    Petrus Anthonius Martinus (Peter) KLITSIE [3389], geboren te Assendelft, zoon van Martinus Gerardus KLITSIE [3386] (zie X.72) en Catharina WINTER [3387].
Gehuwd met A.J.M. (Jacqueline) van HEESWIJK [3814].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Carina Cornelia Maria (Karen) [3822] (zie XII.33).
   2. v  Renate Pauline Maria (Renée) [3823].

XI.92    Antonius Gerardus Wilhelmus (Ton) KLITSIE [3390], geboren te Assendelft, zoon van Martinus Gerardus KLITSIE [3386] (zie X.72) en Catharina WINTER [3387].
Gehuwd met Marjan HOEKEMA [3827].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sylvester [3828] (zie XII.35).
   2. v  Minouska [3829].

XI.94    Martinus Gerardus Petrus (Martien) KLITSIE [3391], geboren te Assendelft, zoon van Martinus Gerardus KLITSIE [3386] (zie X.72) en Catharina WINTER [3387].
Gehuwd met Aliana (Marijke) KEMPERMAN [3815].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Yuri [3832] (zie XII.38).
   2. v  Renate [3833].

XI.97    Cornelia Catharina Maria (Corrie) KLITSIE [3392], geboren te Assendelft, dochter van Martinus Gerardus KLITSIE [3386] (zie X.72) en Catharina WINTER [3387].
Gehuwd met Herman van ELK [3816].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roland [3836].
   2. v  Sabine [3837].

XI.99    Maria Helena Cornelia (Siha) KLITSIE [3393], geboren te Assendelft, dochter van Martinus Gerardus KLITSIE [3386] (zie X.72) en Catharina WINTER [3387].
Gehuwd met Theodoor Herman (Theo) SIJTSMA [3817].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Stefan N.N. [3838].
   2. v  Esmarijt N.N. [3839].

XI.100    Gerardus Petrus Antonius (Gerard) KLITSIE [3394], geboren te Assendelft, zoon van Martinus Gerardus KLITSIE [3386] (zie X.72) en Catharina WINTER [3387].
Gehuwd met Ingrid MIGGELS [3818].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Manon [3840] (zie XII.46).
   2. v  Chantal [3841].
Gehuwd met Martijn N.N. [3844].

XI.102    Nicolaas Jacobus Martinus (Nico) KLITSIE [3395], geboren te Assendelft, zoon van Martinus Gerardus KLITSIE [3386] (zie X.72) en Catharina WINTER [3387].
Gehuwd met Rimke KLOK [3819].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Danny [3845].
   2. m  Lesley [3846].
   3. m  Melvin [3847].

XI.111    Allegunda Helena (Gonnie) KLITSIE [3209], geboren op 07-06-1936 te Alkmaar, overleden op 26-08-2009 te Heiloo op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-08-2009 te Schagen, dochter van Martinus Adrianus KLITSIE [3207] (zie X.82) en Anna BLEEKER [3208].
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-01-1963 te Almaar met Cornelis (Cor) OPDAM [3234], 27 jaar oud, geboren op 23-05-1935 te Heiloo, overleden op 05-09-2016 te Heiloo op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-09-2016 te Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Alexander Petrus (Alex) [3314], geboren te Heiloo.
   2. m  Eric Antonius Cornelis (Eric) [3315], geboren te Heiloo.
   3. m  Leonardus Jacobus (Rob) [3318], geboren te Heiloo.

XI.115    Nicolaas Jacobus (Nico) KLITSIE [3479], geboren op 02-07-1941 te Alkmaar, overleden op 23-05-2017 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-05-2017 te Schagen, zoon van Martinus Adrianus KLITSIE [3207] (zie X.82) en Anna BLEEKER [3208].
Ondertrouwd te Heiloo, gehuwd te Heiloo met Catharina Cornelia (Tiny) GERRITSE [3480].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Richard [3582] (zie XII.55).
   2. m  Frans [3583], geboren circa 1968, overleden.
   3. m  Frank [3630] (zie XII.58).
   4. m  Arnold [3636] (zie XII.60).

XI.160    Cornelis Gerardus (Cees) KLITSIE [3396], geboren te Zaandam, zoon van Martinus (Tinus) KLITSIE [3334] (zie X.104) en Geertruida NEELEN [3335].
Gehuwd met Maria Adriana Gerarda (Ria) GOES [3397], geboren op 28-09-1940, overleden op 19-05-2015 op 74-jarige leeftijd, begraven op 27-05-2015 te Zaandam, Algemene Begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yvonne [3398].
Gehuwd met Michael N.N. [3556].
   2. v  Irene [3399].
Gehuwd met Walter N.N. [3557].

XI.199    Hermanus Wilhelmus Maria (Herman) KLITSIE Ridder in de Orde van Oranje Nassau [3380], geboren te Sint-Michielsgestel, bronnen

(Herman was gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Hellevoetsluis voor hij in 1992 benoemd werd tot burgemeester van Woensdrecht. In december 2001 werd Herman burgemeester van Oss. Op 1 januari 2011 werden Oss en Lith samengevoegd tot de nieuwe gemeente Oss waarvan hij waarnemend burgemeester werd. Kort daarop gaf hij tijdens de nieuwjaarsreceptie aan later dat jaar vervroegd met pensioen te zullen gaan. In september 2011 nam hij officieel afscheid. Van juli 2012 tot juli 2013 was Herman waarnemend burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Rijswijk. Sinds januari 2016 is hij voorzitter van de raad van toezicht van de Filios Scholengroep. Op 13 september 2017 is hij beëdigd als waarnemend burgemeester van Goes.)

, zoon van Johannes Henricus Martinus (Jo, Joop) KLITSIE [3520] (zie X.124) en Hendrica Josephina (Riek) BERKELMANS [3521].
Gehuwd te Den Bosch met Willemien Christina Andrea (Willemien) van NIELEN [4101], geboren te Den Bosch.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Emmy [4107], geboren te Hellevoetsluis.
   2. v  Loes [4108], geboren te Hellevoetsluis.
Gehuwd met Gerard de WINTER [4109].

XI.201    Wilhelmus Hermanus Henricus (Wil, Willy) KLITSIE [4017], geboren te St.Michielsgestel, zoon van Johannes Henricus Martinus (Jo, Joop) KLITSIE [3520] (zie X.124) en Hendrica Josephina (Riek) BERKELMANS [3521].
Gehuwd te Den Dungen met Huberta Antonetta Maria HOUET [4019], dochter van Johannes Christianus HOUET [4088] en Antonia Petronella MEULENBROEK [4089].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antoinetta Henrica (Wendy) [4103].
   2. m  Rob Johannes (Rob) [4104].

XI.204    Adriana Maria Johanna (Marianne) KLITSIE [4018], geboren te Hilvarenbeek, dochter van Johannes Henricus Martinus (Jo, Joop) KLITSIE [3520] (zie X.124) en Hendrica Josephina (Riek) BERKELMANS [3521].
Gehuwd met Hendrikus Gerardus (Henk) van SCHIJNDEL [4020].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nancy [4105].
   2. v  Nicolle [4106].

XI.210    Hendrikus Johannes Maria KLITSIE [3926], bouwkundig medewerker, geboren te Roosendaal, zoon van Hermanus Josephus Marie (Herman) KLITSIE [3475] (zie X.129) en Elisabeth Catharina WORTEL [3476].
Gehuwd te Vught met Wilhelmina Antonetta Maria RUTTEN [4163], geboren te Den Bosch, dochter van Wilhelmus RUTTEN [4164] en Antonetta van VUGHT [4165].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Elisabeth Antonetta (Inge) [4166], geboren te Vught.

XI.213    Nicolaas Johannes (Nick) KLITSIE [3356], marketing manager, geboren te Rotterdam, zoon van Johannes Wilhelmus (Wim) KLITSIE Officierskruis [3354] (zie X.133) en Rikste Alida (Rikste) KORPERSHOEK [3355].
Gehuwd te Rotterdam met Alexandra Susanne MULLEMEISTER [3359], juriste, haptotherapeute.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Saskia Charlotte (Saskia) [4110], geboren te Venlo.
   2. v  Jolien Alexandera (Jolien) [4111], geboren te Venlo.
   3. m  Nicolaas Johannes (Niels) [4112], geboren te Venlo.

XI.215    Johannes Wilhelmus (Jan) KLITSIE [3333], arts, geboren op 07-07-1958 te Rotterdam, overleden op 28-08-2011 te Hoofddorp, gem.Haarlemmermeer op 53-jarige leeftijd, begraven op 02-09-2011 te Hoofddorp, Parochiehof Johan. de Doper, bronnen, zoon van Johannes Wilhelmus (Wim) KLITSIE Officierskruis [3354] (zie X.133) en Rikste Alida (Rikste) KORPERSHOEK [3355].
Gehuwd te Rotterdam met Johanna Maria (Annemieke) KOETSENRUIJTER [3362], fysiotheurapeute, geboren te Rotterdam, dochter van Petrus Joannes Adrianus KOETSENRUIJTER [4167] en Maria Liduina STROOBAND [4168].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elizabeth Jacomijn (Jacomijn) [3363] (zie XII.78).
   2. v  Liselotte Maria (Liselotte) [3364], geboren te Rotterdam.
   3. v  Johanna Susanne (Susanne) [3365], geboren te Haarlemmermeer.
   4. m  Joannes Barend (Barend) [3366], geboren te Haarlemmermeer.

XI.218    Lucia Maria (Elize) KLITSIE [3357], stafemploye warenhuisonderneming, geboren te Rotterdam, dochter van Johannes Wilhelmus (Wim) KLITSIE Officierskruis [3354] (zie X.133) en Rikste Alida (Rikste) KORPERSHOEK [3355].
Gehuwd te Schoonhoven met Frederik Adriaan (Adriaan) KLINKENBERG [3360], geboren te Wesseling, Duitsland, zoon van Leendert Jan Adriaan KLINKENBERG [4169] en Catharina Wilhelmina van NOTTEN [4170].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Laura [4116], geboren te Haarlemmermeer.
   2. v  Frederiek [4117].
   3. v  Josephine [4118].

XI.230    Theodorus Gerardus Maria SIERHUIS [2505], geboren te Wormerveer, zoon van Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017] (zie X.150) en Catharina MOL [2504].
Gehuwd te Wormerveer met Cornelia Elisabeth Maria Antonia HEIJNEN [2911], geboren te Wormerveer, dochter van Henricus Martinus Petrus Paulus HEIJNEN [2912] en Adriana Elisabeth SIERHUIS [2913].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Henricus [2914], geboren te Wormerveer.
   2. m  Cornelis Johannes [2915], geboren te Wormerveer.

XI.232    Antonius Maria (Ton) SIERHUIS [2506], gedoopt te Wormerveer, zoon van Theodorus Gerardus SIERHUIS [1017] (zie X.150) en Catharina MOL [2504].
Gehuwd te Wormer met Margaretha Paulina KLAASE [2916], geboren te Wormer, dochter van Nicolaas KLAASE [2917] en Agatha Geertruida GRAAS [2918].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ruby [2919], geboren te Wormer.

XI.240    Cornelis Nicolaas (Cees) de LEEUW [4119], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.165) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Carla N.N. [4125].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roy [4130].
   2. m  Tim [4131].

XI.242    Johannes Gerardus (John) de LEEUW [4120], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.165) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Mariet N.N. [4126].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martijn [4132].

XI.244    Petrus Gerardus Adrianus (Peter) de LEEUW [4121], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.165) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Jolanda N.N. [4127].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lars [4133].
   2. v  Anouk [4134].
   3. m  Jens [4135].

XI.246    Franciscus Maria (Frank) de LEEUW [4122], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.165) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd (1) met Daphne N.N. [4136].
Gehuwd (2) met Yvonne N.N. [4128].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Robin [4137].
   2. v  Nuria [4138].

XI.250    Irma Afra Gerarda (Irma) de LEEUW [4123], geboren te Wormerveer, dochter van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.165) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd (1) met Gerrit N.N. [4139].
Gehuwd (2) met Stef N.N. [4129].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Donna [4140].
   2. v  Lisanne [4141].

XI.252    Paulus Gerardus (Paul) de LEEUW [4124], geboren te Wormerveer, zoon van Petrus Nicolaas (Piet) de LEEUW [536] (zie X.165) en Maria Monica (Rie) KAAGMAN [1215].
Gehuwd met Bianca N.N. [4142].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Virginie [4143].

XI.256    Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1], leraar lichamelijke opvoeding, geboren te Rijswijk (zh), gedoopt te Den Haag, St.Gerardus Majella kerk,
klik voor groter formaat
, zoon van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.177) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Didam, gehuwd voor de kerk te Didam met Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding, geboren te Tandjung Morawa, Nederlands-Indië, dochter van Theodoor Hendrik (Theo) PETERS [192] en Johanna Willemina (Joke) WELLING [193].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Floor [5] (zie XII.100).
   2. m  Sjoerd Theodoor (Sjoerd) [3] (zie XII.101).
   3. m  Klaas [4] (zie XII.103).

XI.259    Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16], verpleegkundige, geboren te Rijswijk (zh), gedoopt te Rijswijk (zh), H.Bonifatius, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.177) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Vries met Marco Lambertus (Marco) SPITS [194], geboren te Zwolle,

(Marco begon zijn carrière bij Procter & Gamble, werkte later bij Friesche Vlag, nu Friesland Campina. Heeft voor die laatste werkgever bij een aantal vestigingen in het buitenland gewerkt, vandaar dat in zijn familie zijn baan met een vette glimlach 'melkboer met een grote wijk' wordt genoemd.)

, zoon van Marcus SPITS [639] en Rijkje Ida Elisabeth van EKERIS [640].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frank Mark Theodoor (Frank) [195] (zie XII.105).
   2. m  Joost Cornelis (Joost) [196] (zie XII.107).
   3. m  Erik Bart (Erik) [197], consultant, geboren te Etterbeek, België.
Partner is Maartje van der EIJNDEN [1184].

XI.260    Cornelius Carolus Marie (Kees, Cassey) de LEEUW [17], geboren te Maracaibo, Venezuela, gedoopt te Las Mercedes, Maracaibo, Venezuela,

(Genaturaliseerd tot Canadees.)

, zoon van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.177) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd (1) te Canada, gescheiden te Canada van Lorrie MCCULLY [198].
Gehuwd (2) te Canada met Lucille Margret (Lucy) MCMILLAN [199], geboren te Vancouver, Canada.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Scott Theodore (Scott) [200], geboren te Canada.

XI.264    Theodora Catharina Maria (Dorien) de LEEUW [18], geboren te Lagunillas, Venezuela, gedoopt te Sta Rosa de Lima, Lagunillas, Venezuela, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.177) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te De Bilt met Martinus Nicolaas Antonius Marie (Martin) van DOEVEREN [201], geboren te Colombo, Sri Lanca, zoon van Nicolaas Johannes Josephus (Niek) van DOEVEREN [884], advocaat, en Catharina Christina Maria (Kitty) SCHUURMANS [885].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Theodora Sophia (Carlijn) [202], geboren te Leiden.
Partner is Hemmo Jan Matthias (Hemmo) HEMMES [637], geboren te Hilversum, zoon van Gert HEMMES [1757] en Anneke NIJDAM [1758].
   2. v  Thérèse Elisabeth Maria (Tessa) [203], geboren te Leiden.
   3. v  Desiree Martine Maria (Desi) [204], geboren te Leiden.
   4. m  Vincent Martinus Nicolaas (Vincent) [205], geboren te Leiden.

XI.266    Elisabeth Johanna Maria (Lisette) de LEEUW [19], geboren te De Bilt (ut), gedoopt te Bilthoven, St.Laurentius, dochter van Theodorus Petrus (Theo) de LEEUW [6] (zie X.177) en Catharina Antonia (Toos) MEEWISSE [14].
Gehuwd te Heemstede met Pieter Jan FORBES WELS [206], geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Charlotte Catharina Maria (Lotte) [207], geboren te Haarlem.
   2. m  Marcus Daniël Aalbert (Daan) [208], geboren te Haarlem.
   3. m  Marnix Philip Theodoor (Max) [209], geboren te Haarlem.

XI.268    Katharina Pauline Cristine (Kitty) de LEEUW [222], geboren te Den Haag, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie X.179) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Klaas POSTMA [531].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roel [589].

XI.270    Francisca Elisabeth (Cis) de LEEUW [223], geboren te Den Haag, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie X.179) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Koert BURGER [530].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pascal [590].

XI.272    Evelina Gerarda (Evelien) de LEEUW [224], geboren te Voorburg, dochter van Petrus Arnoldus (Piet) de LEEUW [211] (zie X.179) en Maria Katharina (Mia) BLOTKAMP [215].
Gehuwd met Gerben SCHUHMACHER [529].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frank [591].
   2. v  Irene Maria (Irene) [592].

XI.274    Nicoline Gertruda Theodora (Nicoline) PRUYMBOOM [225], geboren te Gouda,

(Bron Nicoline: de spelling van onze achternaam is vaak een issue. Van oudsher is het 'Pruijmboom' maar een gemeente ambtenaar heeft er ooit 'Pruymboom' van gemaakt.)

, dochter van Fernand Auguste (Fer) PRUYMBOOM [216] en Maria Anna (Mieke) de LEEUW [212] (zie X.182).
Gehuwd te Gouda met Eetze Arjen (Eddy) de BOER [1256], geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thijmen Fernand (Thijmen) PRUYMBOOM [1257], geboren te Blaricum.
   2. m  Wietse Taeke Pepijn (Wietse) PRUYMBOOM [1258], geboren te Bussum.

XI.298    Friso Johan (Friso) de LEEUW [1298], geboren te Zaandam, zoon van Cornelis Jozef Maria (Cees) de LEEUW [1284] (zie X.227) en Johanna (Janny) TAAMS [1296].
Partner is Mariloez TELEZ [4146].
Uit deze relatie:
   1. m  Ramiro Manuel (Ramiro) [4147], geboren te Zaandam.

XI.301    Cynthia Helena (Cynthia) de LEEUW [1300], geboren te Alkmaar, dochter van Johannes Maria (Joop) de LEEUW [1285] (zie X.229) en Christine Helena (Christel) SCHOONHOVEN [1299].
Gehuwd met Johannes Willibrordus OLGERS [1302], geboren te Heiloo.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Denise [3029].
   2. v  Michelle [3030].

XI.305    Claudia Jacoba de LEEUW [1304], geboren te Zaandam, dochter van Henry Gregorius (Harry) de LEEUW [1286] (zie X.232) en Aleida Everdina VET [1303].
Gehuwd met Ruud BEETS [1307], geboren te Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Larissa [1308], geboren te Zaandam.
   2. m  Sidney [1309], geboren te Zaandam.

XI.306    Alexander Henry (Alex) de LEEUW [1305], geboren op 12-02-1970 te Zaandam, overleden op 01-06-2015 te Harderwijk op 45-jarige leeftijd, zoon van Henry Gregorius (Harry) de LEEUW [1286] (zie X.232) en Aleida Everdina VET [1303].
Partner is Desirée van den BRINK [1306], geboren te Harderwijk.
Partner is N.N. [4216].
Uit de eerste relatie:
   1. m  Andy [4215].
Uit de tweede relatie:
   2. m  Wesley [4217].

XII.4    Marlon KLITSIE [3969], dochter van Gerardus Johannes (Ger) KLITSIE [3901] (zie XI.19) en Hendrika Nicolette Maria Josepha (Kary) van der HORST [3643].
Gehuwd met Stefan de BOER [3974].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lianne [3975].
   2. v  Floor [3976].

XII.21    Alexander Nicolaas Wilhelmus (Alex) KLITSIE [3402], geboren te Haarlem, zoon van Nicolaas Jacob (Nico) KLITSIE [3400] (zie XI.67) en Auke van der BIJL [3401].
Gehuwd met Idske OOSTVEEN [3404].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jelle [3405].
   2. m  Stijn [3406].

XII.33    Carina Cornelia Maria (Karen) KLITSIE [3822], dochter van Petrus Anthonius Martinus (Peter) KLITSIE [3389] (zie XI.90) en A.J.M. (Jacqueline) van HEESWIJK [3814].
Gehuwd met Hans RAUWERDA [3824].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jesse [3825].
   2. v  Nina [3826].

XII.35    Sylvester KLITSIE [3828], zoon van Antonius Gerardus Wilhelmus (Ton) KLITSIE [3390] (zie XI.92) en Marjan HOEKEMA [3827].
Gehuwd met Gitte N.N. [3830].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jocelien [3831].

XII.38    Yuri KLITSIE [3832], zoon van Martinus Gerardus Petrus (Martien) KLITSIE [3391] (zie XI.94) en Aliana (Marijke) KEMPERMAN [3815].
Gehuwd met Leonie N.N. [3834].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jennifer [3835].

XII.46    Manon KLITSIE [3840], dochter van Gerardus Petrus Antonius (Gerard) KLITSIE [3394] (zie XI.100) en Ingrid MIGGELS [3818].
Gehuwd met Leon VERSLOOT [3842].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sanne N.N. [3843].

XII.55    Richard KLITSIE [3582], zoon van Nicolaas Jacobus (Nico) KLITSIE [3479] (zie XI.115) en Catharina Cornelia (Tiny) GERRITSE [3480].
Gehuwd met Elma N.N. [3637].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Patrick [3638].
   2. v  Patricia [3645].

XII.58    Frank KLITSIE [3630], zoon van Nicolaas Jacobus (Nico) KLITSIE [3479] (zie XI.115) en Catharina Cornelia (Tiny) GERRITSE [3480].
Gehuwd met Michella N.N. [3646].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sven [3648].
   2. m  Olav [3649].

XII.60    Arnold KLITSIE [3636], zoon van Nicolaas Jacobus (Nico) KLITSIE [3479] (zie XI.115) en Catharina Cornelia (Tiny) GERRITSE [3480].
Gehuwd met Ria N.N. [3650].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mike [3654].
   2. m  Roy [3658].
   3. v  Nikita [3762].

XII.78    Elizabeth Jacomijn (Jacomijn) KLITSIE [3363], geboren te Rotterdam, dochter van Johannes Wilhelmus (Jan) KLITSIE [3333] (zie XI.215) en Johanna Maria (Annemieke) KOETSENRUIJTER [3362], fysiotheurapeute.
Gehuwd met John N.N. [4113].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Floris [4114].
   2. v  Annabel [4115].

XII.100    Floor de LEEUW [5], docente HAN pedagogiek, geboren te Zevenaar, dochter van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie XI.256) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Arnhem met Michel de BOER [75], bedrijfsleider Indoor Action, geboren te Arnhem, zoon van Jan de BOER [4156] en Lidy GERRITSEN [4157].
Uit deze relatie:
   1. m  Jack [76], geboren te Arnhem.
   2. v  Bobbi [139], geboren te Arnhem.

XII.101    Sjoerd Theodoor (Sjoerd) de LEEUW [3], geboren te Zevenaar, zoon van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie XI.256) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Arnhem, gescheiden te Arnhem van Antonetta Helena Petronella Johannes (Annelou) van GRIENSVEN [77], geboren te Deurne, dochter van Hendricus Johannes Jozef Maria (Hendrik-Jan) van GRIENSVEN [878] en Maria Johanna Laurentia (Marjan) van KEMENADE [879].
Uit deze relatie:
   1. m  Timme Pieter Dirk (Timme) [140], geboren te Arnhem.

XII.103    Klaas de LEEUW [4], geboren te Zevenaar, zoon van Petrus Cornelius Theodorus Marie (Peter) de LEEUW [1] (zie XI.256) en Marie Gesiene Bernardine (Mariëtte) PETERS [2], lerares lichamelijke opvoeding.
Samenwonend te Nijmegen met Lindy Maartje (Lindy) de HEK [78], geboren te Hellevoetsluis, dochter van Arie de HEK [4158] en Anita DUPONT [4159].
Uit deze relatie:
   1. v  Saar [747], geboren te Nijmegen.

XII.105    Frank Mark Theodoor (Frank) SPITS [195], tandarts, geboren te Gouda, zoon van Marco Lambertus (Marco) SPITS [194] en Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16] (zie XI.259).
Gehuwd met Carolien LAMPE [432], tandarts.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kai Marc Maarten (Kai) [1181], geboren te Leiden.

XII.107    Joost Cornelis (Joost) SPITS [196], consultant, geboren te Gouda, zoon van Marco Lambertus (Marco) SPITS [194] en Sophia Maria Cornelie Jacinta (Phia) de LEEUW [16] (zie XI.259).
Gehuwd met Hagar BEN DAVID [433].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas Alexander (Tom) [1182], geboren te Amsterdam.
   2. v  Emily Rie (Emily) [1183], geboren te Boston, USA.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software