Inleiding - Verantwoording - Voorbehoud

Op deze pagina's staat allerlei medische informatie waarin ik geïnteresseerd ben en daarom snel (offline, zonder de gebruikelijke boeken) bij de hand wil hebben. Het voorziet domweg in mijn eigen behoefte en als iemand anders er ook wat aan heeft is dat mooi meegenomen. Af en toe voeg ik iets toe omdat het mijn interesse heeft, maar aan die toevoegingen ligt geen bepaalde volgorde of methodiek ten grondslag.

Ik heb dat ook opgeschreven omdat ik een niet-medicus iets meer dan alleen lekenkennis wil aanbieden. Het is daarbij lastig, zo niet onmogelijk, een modus te vinden hoeveel diepgang ik moet zoeken. Daarom zal een groot deel van de informatie op deze pagina's misschien te veel zijn voor een leek (en niet van belang voor een universitair medicus).

o  diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van - of verbandhoudend met - uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw huisarts of een behandelend arts. Bedenk dat ook een huisarts een collega raadpleegt voor klachten of een vermeende diagnose.
o  schrijver dezes is geen medicus, wel iemand met een brede belangstelling, die niets als vanzelfsprekend aanneemt, en als een onderwerp mij interesseert dan verdiep ik me daar grondig in.
o  deze medische pagina's:
  • zijn samenvattingen van in de medische literatuur en in de Wiki beschreven medicijnen
  • kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van uw persoonlijke klachten of omstandigheden; daarvoor moet u zich wenden tot uw huisarts of een behandelend arts
o  als u denkt dat er een onderwerp op u van toepassing is dan is (veel) meer studie noodzakelijk, naast uiteraard het raadplegen van uw huisarts.

Laatste wijziging: woensdag 08 juni 2023 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina