homeMedisch

inleiding

verantwoording

inhoudsopgave

woordenboek

kinderziektes

tropenziektes

wormen

aambeien

aarsmaden

acne

aderverkalking

alternatieve geneeswijzen

alzheimer

antibioticum

anticonceptie

apps

apotheek

artritis

artrose

baarmoederhalskanker

bacterie

beroerte

big

bijholteontsteking

blaar

blaasontsteking

blindedarmontsteking

bloeddruk

bloedneus

bof

bppd

brandwonden

bronchitis

buikgriep

chagas

corona

cva

dementie

deodorant

depressie

eczeem

elefantiase

endometriose

epd

epilepsie

filariasis

gilles de la tourette

gordelroos

griep

hartinfarct

hartstilstand

hersenbloeding

herseninfarct

hersenschudding

hoesten

hoofdpijn

hooikoorts

huiddesinfectie

ileus

insectenbeet

jeuk

kaal

kalknagel

keelontsteking

kinkhoest

klaplong

knokkelkoorts

koorts

koortslip

krentenbaard

leishmaniasis

lepra

likdoorn

links

lintwormen

literatuur

longembolie

longontsteking

lyme

malaria

mazelen

melanoom

meralgia paresthetica

migraine

mijnwormen

moedervlek

multipele sclerose

onchocerciase

oogvlekken

oorontsteking

oorsuizen

overleden

overspannen

papegaaienziekte

parkinson

pfeiffer

pijn

plas

poep

prikkeldarm

prostaat

pseudokroep

reisziek

reizigers-diarree

reuma

rodehond

roodvonk

roos

schaafwond

schistomiasis

slaapmiddelen

slapeloosheid

soa

spierziektes

spoelwormen

staar

steenpuist

sterilisatie man

suikerziekte

tanden, witte

tandpasta

teenslippers

tia

triggervinger

trypanosomiasis

uierzalf

vaccinaties

verkouden

verstopping

vierde ziekte

vijfde ziekte

virus

vliegreis

voetschimmel

voorhoofdholteontsteking

vossenlintworm

waterpokken

winterblues

wondroos

wratten

zenuwpijn

zesde ziekte

zonnesteek

zweepwormen

zweet

Dementie

Wat is het:
Onder dementie verstaat men een combinatie van verschijnselen (symptomen) die samen een syndroom vormen (het dementiesyndroom), kortweg vaak dementie genoemd. Voor dementie is kenmerkend dat het geheugen geleidelijk aan achteruit gaat, maar ook andere functies kunnen gestoord raken zoals taal, herkenning en planning- en organisatievermogen. Voorts kunnen patiënten met dementie prikkelbaar en agressief zijn en seksueel ongepast gedrag vertonen. Dementie is strikt genomen geen ziekte, maar is een paraplu waaronder om en nabij een 50-tal ziekten schuil gaan. Die ziekten vertonen o.a. dementie, maar de oorzaken daarvoor verschillen. Dementie en (de ziekte van) Alzheimer worden vaak in één adem genoemd, maar dat zijn geen synoniemen. Alzheimer is een vorm van dementie, maar niet alle vormen van dementie zijn Alzheimer.
Enkele bekende ziekten waarbij het dementiesyndroom een rol speelt:

 • de ziekte van Alzheimer.  Ongeveer drievierde van alle gevallen van dementie wordt veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer, die nader besproken wordt onder de rubriek Alzheimer.
 • vasculaire dementie.  Mensen met vasculaire dementie hebben een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. Meerdere, ook kleine beroertes veroorzaken (steeds meer) beschadiging van de hersenen en gaan gepaard met trager denken, spreken en handelen en moeilijker concentreren, en een verdere toename daarvan leidt tot dementie.
 • frontotemporale dementie (FTD).  Vroeger ook wel ziekte van Pick geheten, vormt minder dan 1% van alle gevallen van dementie en komt vaak op jongere leeftijd en uit zich vooral door veranderingen in persoonlijkheid en gedrag of in taal.
 • Lewy body dementie.  Betrekkelijk weinig voorkomend en genoemd naar het voorkomen van zogenaamde Lewy bodies in de zenuwcellen en gekenmerkt door vaak (van dag tot dag) wisselde symptomen, waarbij het geheugen relatief lang intact blijft en vaak ook verschijnselen van Parkinson optreden.
 • de ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame en snel verlopende vorm van dementie, waarbij de degeneratie van zenuwcellen in gang wordt gezet door afwijkende eiwitten (prionen), terwijl een variant daarvan kan worden overgebracht door het eten van vlees van koeien die besmet zijn met de gekke koeienziekte.
 • de ziekte van Korsakoff wordt veroorzaakt door een ernstig gebrek aan vitamine B1. Meestal is dit vitaminetekort een gevolg van langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met te weinig en ongezond eten.
 • dementia paralyticus
 • de ziekte van Parkinson; in de eindfase van de ziekte treden vaak verschijnselen van dementie op.

Symptomen:
De omgeving ervaart dat de patiënt 'in de war is', dat zijn geheugen slechter wordt en dat 'het verstand' afneemt. Dat zijn verschijnselen waarbij familieleden vaak denken dat er sprake is van dementie. Deze omschrijvingen zijn echter ontoereikend om de diagnose 'dementie' te stellen. Daartoe moet vastgesteld worden of er sprake is van:

 • stoornissen in het geheugen
 • vertraging van handelen en denken
 • stoornissen in de taal en het handelen
 • stoornissen in de uitvoerende functies (plannen maken, doelgericht handelen) of een afwijkend sociaal gedrag

Oorzaak:
De oorzaak is degeneratie (geleidelijk functieverlies) van het hersenweefsel. Er worden meerdere types degeneratieve ziekten onderscheiden, die noodzakelijkerwijs niet gepaard hoeven te gaan met dementie. De oorzaak van de degeneratie is veelal niet goed bekend. Vastgesteld kan worden dat zenuwcellen bij neurodegeneratie geleidelijk aan beschadigd raken en hun structuur verliezen, wat gepaard gaat met functieverlies. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel, anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden.

De diagnose, de behandeling en begeleiding alsmede de prognose worden nader besproken onder de rubriek ziekte van Alzheimer.

Bronnen: geraadpleegde literatuur.

Laatste wijziging: 10 december 2019 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina