7 Genealogie, stamboom

Kalenders

Iedere beetje serieuze genealoog behoort te weten dat er meer kalenders zijn dan degene die wij in de 21ste eeuw hanteren (de Gregoriaanse kalender). Maar het is volstrekt onmogelijk op een simpele pagina als deze daar een overzicht van te geven. Ok, dan toch maar een slechte poging... zodat je een klein beetje houvast hebt. Als je ook maar een klein beetje meer wilt weten: check de literatuur.

De Juliaanse kalender, vanaf 46 voor Christus.
In het jaar 46 BC voerde Julius Ceasar (102-44 BC) per decreet de een kalender in gebaseerd op de zon. Met maanden van een vaste lengte naar Egyptisch model. Een jaar had 365 dagen, 12 maanden en elke vierde jaar was een jaar met 366 dagen. Caesar behield 1 januari als eerste dag van het jaar zoals geïntroduceerd was door de Romeinse kalender.

De Gregoriaanse kalender, vanaf 1582.
Vanaf 1582 werd de Gregoriaanse kalender geïntroduceerd, die in veel opzichten een verbetering / verfijning van de Gregoriaanse kalender is. Het tijdstip waarop deze werd ingevoerd verschilt tussen landen soms meer dan 200 jaar.

De Frans Republikeinse kalender, vanaf 1792 t/m 1805 (en een korte periode in 1871 in Parijs).
Dit is de kalender waar Nederlandse genealoog vroeg of laat mee te maken krijgt. Gelukkig is die kalender, en de omrekening naar 'onze' Gregoriaanse kalender, goed beschreven in deze link, wiki.

Andere tijdrekeningen.
En dan laat ik de Babylonische, Griekse, Romeinse, Egyptische, Chinese, Perzische, Japanse, Mohammedaanse, Hindoestaanse, Maya en de Joodse kalender buiten beschouwing. En er zijn er vast nog meer.

Literatuur
Faselius, A. 1861. Der Attische Kalender in der Zeit von Solon (584 v. Chr.) bis zur Einfuehrung der christl. Religion in Griechenland (312 n. Chr.). Weimar.
Freeman-Grenville, G.S.P. 1963. The Muslim and Christian Calendars, being Tables for the Conversion of Muslim and Christian dates from the Hijra to the Year A.D. 2000. London.
Gandz, S. 1970. Studies in Hebrew Astronomy and Mathematics. New York.
Grotefend H. 1898 (1991, 13e druk door Th. Ulrich). Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hahnsche Buchhandlung, Hannover. ISBN 3-7752-5177-4.
Jonghe, E. de. 1906. Le Calendrier Mexicain, Essai de Synthese et de Coordination. Paris.
Kessen, A. 1937. Herleidingstabellen der Fransch-republikeinsche Tijdrekening. Maastricht.
Kinzel, F.K. 1906-1914. Handbuch der Mathematischen und Technischen Chronologie, das Zeitrechnungswesen der Voelker. Teil I, II, III. Leipzig.
Matzat, H. 1889. Roemische Zeitrechnung fuer die Jahre 219 bis 1 v. Chr. Berlin.
Michels, A.K. 1967. The Calendar of the Roman Republic. Princeton.
Mommsen, A. 1883. Chronologie. Untersuchungen ueber das Kalenderwesen der Griechen, insond. der Athener. Leipzig.
Ocana Jimenez, M. 1946. Tablas de Conversion de Datas Islamicas a Cristianas y Viceversa. Madrid-Granada.
Parker, R.A. 1950. The Calendars of Ancient Egypt. Studies in Ancient Oriental Civilisation, 26. Chicago.
Ribbe W. & Henning E. 2001 (12. Aufl.). Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. Verlag Degener, Neustadt an der Aisch. ISBN 3-7686-1062-4.
Sewell, R. and Dikshit, S.B. The Indian Calendar with Tables for the Conversion of Hindu and Muhammadan into A.D. Dates, and Vice Versa. London.
Sewell, R. 1912. Indian Chronography, an Extension to the Indian Calendar, with Working Examples. London.
Stibbe, D.G. en Spat, C. (ed.). 1927. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, deel 5. 's Gravenhage - Leiden.
Trapp W. 2001. Kleines Handbuch der Maβe, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung. Philipp Reclam, Stuttgart. ISBN 3-15-008737-6.
Tsherepnin, L.V. 1944. Russkaja Khronologija. Moskva.
Wijk, W.E. van. 1938. Decimal Tables for the Reduction of Hindu Dates from the Data of the Surya-Siddhanta. The Hague.
Wijk, W.E. van. 1947. New and Decimal Tables for the Reduction of Jewish Dates. Den Haag.
Wijnaendts van Resandt W. 1984. Dagen, maanden, jaren: tijdrekenkunde in kort bestek. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-25-3.


  Einde van de pagina