homeGenealogie   stamboomonderzoek, Ahnenforschung, généalogie, ancestor search

Inleiding

Zo zag mijn papieren archief er uit tot 01 juli 2015.
Zo ziet mijn archief er uit na 01-jul-2015. Alles is gescand!

Basis

Mijn interesse is het zoeken van de voorvader die het verst teruggaat in de tijd om daarna al zijn afstammelingen in beeld proberen te brengen. Natuurlijk hoort daar bij de gegevens van deze familie, in allerlei aspecten, zo compleet mogelijk "boven tafel" te krijgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  =  Privacy Bescherming

Privacy bescherming.  In de stambomen op deze website privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk na 75 jaar *. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Actuele adres-, telefoon- en e-mail gegevens worden uiteraard niet vermeld. Als iemand in deze stamboom gegronde reden heeft om niet vermeld te willen worden, dan is dat mogelijk (zie de separate privacy verklaring).
* tenzij in stambomen waarvan de gegevens (vrijwel) volledig op het openbare internet zijn te vinden, bv. Cruijff en Porsche.
Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

  Datenschutz ist verwendet in alle Ahnentafels wie verordend durch die Datenschutz Verordnug . Nicht erwähnt werden Geburtsdaten innerhalb die letzte 100 Jahre und Heiratsdaten innerhalb die letzte 75 Jahre. Daten von verstorben Personen werden volständig gezeigt.
  Privacy protection is implemented in all the family trees as instructed by the General Data Protection Regulation. Not presented are date of birth within the last 100 years and date of marriage within the last 75 years; data from persons already deceased are fully presented.

Een grijs gebied zijn sommige gegevens die door het Centraal Bureau Genealogie op hun website zijn in te zien (b.v. Bevolkingsregisters uit de 30-40ger jaren) en de persoonskaarten -lijsten die bij het CBG te koop zijn. In beide bronnen staat informatie die officieel volgens de AVG nog niet openbaar is. En het CBG is een door de overheid gesubsidieerde instantie.

Hoe heet iemand?   Wanneer krijgt iemand zijn/haar naam?   Hoe spel je dat?

Voor 1939 is de naamgeving niet gestandaardiseerd, want voornaam, achternaam en plaatsnaam werden vaak opgegeven door aangevers en getuigen en vaak fonetisch opgeschreven door de desbetreffende pastoor of dominee (voor 1811, in de DTB-registers) of ambtenaar (na 1811 in de Burgerlijke Stand).

  • in de familie Gesthuysen zijn tot nu toe in allerlei akten 51 (één-en-vijftig) verschillende spellingen van de achternaam gevonden,
  • van één persoon vonden we in de familie Gesthuysen de loop van zijn leven in officiële akten (!) twee schrijfwijzen van zijn voornaam en drie van zijn achternaam,
  • in 1812 wordt geboren 'Elisabeth Petronella' en op dezelfde dag gedoopt als 'Maria Elisabeth',
  • in de familie Speek wordt geboren en gedoopt "Jansien Speek", ze trouwt als "Jansje Spijk" en ze overlijdt als "Johanna Speeck",
  • en dan er is de 'Franse tijd' (ca.1795-ca.1810, verschilt per gemeente):  in de officiële akten wordt hij geboren als 'Jean Guillaume', gedoopt als 'Wilhelmus Franciscus', trouwt als 'Johannes Wilhelmus' en overlijdt als 'Johann'.

In 1939 wordt de persoonskaart ingevoerd waardoor er voor het eerst in Nederland een controleerbare schrijfwijze van namen mogelijk was. Na 1939 zie je dan ook achternamen (vrijwel) niet meer veranderen van schrijfwijze. Helemaal niet meer nadat in november 1992 de Gemeentelijke Basis Administratie is ingevoerd.

Kortom: hoe heet iemand? Lastige materie.
Meer lezen: coret   meertens     naamgeving buiten Nederland  

Met welke spelling moet je die persoon dan noteren in de database?
In de stambomen op deze website krijgt iemand de voor- en achternaam zoals die in zijn/haar eerste akte (geboorte / doop) gevonden is.
Alle spellingsvormen die in de loop van zijn/haar leven zijn gevonden worden vermeld als 'alias': voornamen (op alfabetische volgorde) -puntkomma- achternamen (op alfabetsche volgorde): Jansien Speek, (alias Jansje, Johanna; Speeck, Spijk).

Vragen   Fragen   Questions

Iedere aanvulling op hier genoemde families is welkom en ik zal proberen vragen erover te beantwoorden:  Gerrit Speek.
Duits-, Engels- en uiteraard Nederlandstalig.

De laatste wijzigingen aan het onderwerp genealogie.


  Einde van de pagina