homeGenealogie   stamboomonderzoek, Ahnenforschung, généalogie, ancestor search

- inleiding

- privacy besch.

- AVG

- vragen

Copyright ©

Annink

Boneschansker

Clason

Cruijff

Derksen

Derksen 1

Derksen 2

Donker / Doncker

Forbes Wels

Geesthuijsen

Gelmers

Gesthuysen

Gritter / Grutter

Grootings

Harms

Hek, van 't

Kaes

Keultjes

Klitsie

Langeveld(t)

Leenders, van

Leeuw, de

Munnik

Pietersen

Polman

Porsche

Raue

Robat

Speek

Speek

Speek  Estonia

Speek  USA

Spee(c)k

Sportel

Timmer

Wels

Wijlhuizen

aldfaer - myheritage

archief bezoek

archieven

basis info en advies

franse kalender

heraldiek

kalenders

literatuurlijst

overleden buitenland

persoonskaart -lijst

persoon zoeken

pro-gen

woordenboek

Inleiding

Zo zag mijn papieren archief er uit tot 01 juli 2015.
Zo ziet mijn archief er uit na 01-jul-2015. Alles is gescand!

Basis

Mijn interesse is het zoeken van de voorvader die het verst teruggaat in de tijd om daarna al zijn afstammelingen in beeld proberen te brengen. Natuurlijk hoort daar bij de gegevens van deze familie, in allerlei aspecten, zo compleet mogelijk "boven tafel" te krijgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  =  Privacy Bescherming

Privacy bescherming.  In de stambomen op deze website privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk na 75 jaar *. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Actuele adres-, telefoon- en e-mail gegevens worden uiteraard niet vermeld. Als iemand in deze stamboom gegronde reden heeft om niet vermeld te willen worden, dan is dat mogelijk (zie de separate privacy verklaring).
* tenzij in stambomen waarvan de gegevens (vrijwel) volledig op het openbare internet zijn te vinden, bv. Cruijff en Porsche.
Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

  Datenschutz ist verwendet in alle Ahnentafels wie verordend durch die Datenschutz Verordnug . Nicht erwähnt werden Geburtsdaten innerhalb die letzte 100 Jahre und Heiratsdaten innerhalb die letzte 75 Jahre. Daten von verstorben Personen werden volständig gezeigt.
  Privacy protection is implemented in all the family trees as instructed by the General Data Protection Regulation. Not presented are date of birth within the last 100 years and date of marriage within the last 75 years; data from persons already deceased are fully presented.

Een grijs gebied zijn sommige gegevens die door het Centraal Bureau Genealogie op hun website zijn in te zien (b.v. Bevolkingsregisters uit de 30-40ger jaren) en de persoonskaarten -lijsten die bij het CBG te koop zijn. In beide bronnen staat informatie die officieel volgens de AVG nog niet openbaar is. En het CBG is een door de overheid gesubsidieerde instantie.

Hoe heet iemand?   Wanneer krijgt iemand zijn/haar naam?   Hoe spel je dat?

In de loop van het leven van één persoon zijn er een aantal (ambtelijke, kerkelijke, notariële) akten waarin hij/zij de 'hoofdpersoon' is. De voor genealogen meest belangrijke daarvan zijn de kerkelijke DTB registers (voor ca.1811: doop, trouwen en begraven), de gemeentelijke BS (burgerlijke stand vanaf ca.1811: geboorte, huwelijk, overlijden), de bevolkingsregisters en volkstellingen. Als je van een persoon meerdere aktes leest die voor het jaar 1940 zijn opgesteld dan zul je vinden dat de voor- en achternamen niet altijd op dezelfde manier zijn gespeld. Want die namen werden door de desbetreffende priester/ambtenaar soms fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangever(s) en/of getuige(n). En dan er is de 'Franse tijd' (ca.1795-ca.1810, verschilt per gemeente): hij werd geboren als 'François', hij werd gedoopt als 'Franciscus' en hij trouwt en overlijdt als 'Frans'. In b.v. de familie Gesthuysen zijn tot nu toe in allerlei akten 51 (één-en-vijftig) verschillende spellingen van de achternaam gevonden. Van één persoon vonden we in deze familie de loop van zijn leven in officiële akten (!) twee schrijfwijzen van zijn voornaam en drie van zijn achternaam. In 1812 wordt geboren 'Elisabeth Petronella' en op dezelfde dag gedoopt als 'Maria Elisabeth'. In de officiële akten wordt hij geboren als 'Jean Guillaume', gedoopt als 'Wilhelmus Franciscus', trouwt als 'Johannes Wilhelmus' en overlijdt als 'Johann'. In de familie Speek wordt geboren en gedoopt "Jansien Speek", ze trouwt als "Jansje Spijk" en ze overlijdt als "Johanna Speeck". Met de invoering van de persoonskaart in 1939 was er voor het eerst in Nederland een controleerbare schrijfwijze van namen mogelijk. Na 1939 zie je dan ook achternamen (vrijwel) niet meer veranderen van schrijfwijze. Helemaal niet meer nadat in november 1992 de Gemeentelijke Basis Administratie is ingevoerd. Kortom: hoe heet iemand? Lastige materie.
Meer lezen: coret   meertens     naamgeving buiten Nederland  

Met welke spelling moet je die persoon dan noteren in de database?
In de stambomen op deze website krijgt iemand de voor- en achternaam zoals die in zijn/haar eerste akte (geboorte / doop) gevonden is.
Alle spellingsvormen die in de loop van zijn/haar leven zijn gevonden worden vermeld als 'alias': voornamen (op alfabetische volgorde) -puntkomma- achternamen (op alfabetsche volgorde): Jansien Speek, (alias Jansje, Johanna; Speeck, Spijk).

Vragen   Fragen   Questions

Iedere aanvulling op hier genoemde families is welkom en ik zal proberen vragen erover te beantwoorden:  Gerrit Speek.
Duits-, Engels- en uiteraard Nederlandstalig.

De laatste wijzigingen aan het onderwerp genealogie.

Laatste wijziging: 01 juni 2019 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina