Persoonskaart (1940-1994)  -  Persoonslijst (1994-heden)

    Algemeen

De overheid heeft met het 'Besluit bevolkingsboekhouding' van 10 augustus 1938 bepaald dat er van elke in Nederland woonachtige persoon een persoonskaart wiki aangelegd moest zijn. De persoonskaart is/was altijd aanwezig op het gemeentehuis van de gemeente waar de betreffende persoon is ingeschreven. Na zijn/haar overlijden verhuist die persoonskaart naar het Centraal Bureau Genealogie, die daartoe door de overheid gemachtigd is. Tesamen met de latere persoonslijsten wordt dit archief het 'Centraal Archief van Overledenen' genoemd. De persoonskaart en -lijst bevat ondermeer de personalia van de betrokkene, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen.
Op 1 oktober 1994 werd de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd. Vanaf die datum is de bevolkingsregistratie geautomatiseerd. Een uitreksel hiervan heet de persoonslijst. Als een persoon na 1994 is overleden dan verhuist die persoonslijst naar het CBG.
Zolang een persoon in leven is is zijn/haar persoonslijst niet openbaar, behalve deels voor hem/haar zelf.

    Openbaar

Twee jaar na overlijden van een persoon wordt zijn persoonskaart/lijst wel openbaar bezit.
Nou ja 'openbaar', je kunt een kopie kopen bij het CBG à €3.15 per stuk.
Nou ja 'openbaar', je mag de gegevens eruit publiceren, mits aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voldaan, maar de persoonskaart zelf mag niet (openbaar) gepubliceerd worden.
Voor genealogen staat daar vaak een schat aan informatie in die je op een andere manier(en) vrijwel niet te pakken krijgt. Adres: Centraal Bureau voor Genealogie, afd. Persoonskaart/lijst, Prins Willem Alexanderhof 22, 2595 BE, Den Haag. Verwerkingstijd (tussen aanvraag en ontvangst) is anno 2018 enkele weken.

Buitenland

    Let op

  • persoonskaarten zijn er vanaf 1939, maar vanwege de oorlogstijd kan er wat ontbreken
  • de gegevens op elke persoonkaart/lijst worden bijgehouden door mensen; gemeenteambtenaren zijn weliswaar getraind in nauwkeurig zijn, maar niets menselijks is ze vreemd; in persoonkaarten/lijsten staan dus heel af en toe fouten,
  • van een enkeling is (ook na de 2e WO) de persoonskaart -lijst niet aanwezig bij het CBG, waarom is onduidelijk; de gemeente waar de desbetreffende persoon is overleden behoort die persoonskaart - lijst nog wel te hebben.
  • in een huwelijk staan de kinderen soms (vaak) alleen op de persoonskaart/lijst van de man (niet op die van de vrouw),
  • als de man overlijdt 'verhuizen' (niet altijd) de kinderen naar de persoonskaart/lijst van de vrouw, maar de kinderen die overleden of getrouwd zijn verhuizen soms niet mee
  • er zijn persoonskaarten van mannen waar wel een huwelijk op vermeld staat en geen kinderen, terwijl er wel kinderen in dat huwelijk zijn,
  • er zijn persoonskaarten waar wel kinderen op staan, maar niet alle kinderen,
  • er zijn persoonskaarten waar niet alle huwelijken van de desbetreffende persoon op staan,
  • er zijn persoonskaarten waar een scheiding niet vermeld is.

    Uw eigen persoonskaart

Uw eigen persoonskaart is in te zien! Ga naar mijnoverheid.nl , login met DigiID en daar is ie te vinden. Delen daarvan zijn afgeschermd, b.v. aanvragen van de AID.

    Oude stijl (1940-1994): de Persoonskaart     Nieuwe stijl (1994-heden): de PersoonslijstLaatste wijziging: 31 december 2019 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina