home  →  privacy

Privacy verklaring

Algemeen:

 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies.
 2. Deze website verzamelt geen gegevens van bezoekers en kan die dus ook niet aan derden verstrekken.
 3. Als u contact opneemt dan wordt uw e-mail maximaal een jaar bewaard. Die gegevens worden niet doorgegeven of verhandeld.

Stambomen:

 1. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in de stambomen op deze site. Daarbij wordt zorgvuldig de regels omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd.
 2. Foto's van personen zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffende en/of rechthebbende, of komen uit een public domain.
 3. U hebt te allen tijde het recht om de gegevens van uw persoon op te vragen die op deze website zijn opgeslagen.
 4. U hebt te allen tijde het recht om de gegevens van uw persoon te corrigeren als die feitelijk onjuist zijn weergegeven.
 5. U hebt te allen tijde het recht om de gegevens van uw persoon te laten wissen.
 6. U hebt te allen tijde het recht om de gegevens van uw minderjarige kinderen te laten wissen.
 7. Een vraag of wijzigingsverzoek kan alleen worden gedaan per e-mail. U krijgt vrijwel altijd binnen 2-3 dagen een reactie (de wettelijke termijn daarvoor is vier weken).
 8. De stamboomgegevens op deze website die niet te vinden zijn in openbare bronnen, worden niet verstrekt of verhandeld aan derden.

Laatste wijziging: 07 januari 2019 Colofon      Disclaimer      Copyright © 2002-  G. Speek

  Einde van de pagina