home  →  copyright ©

Copyright ©

Ondanks het juridische feit dat in o.a. Nederland een copyright statement niet nodig is om auteursrecht te krijgen op je werk, wordt er op veel webpagina's toch een copyright statement geplaatst, zo ook op deze site. Dus:

Het is vervelend, ik verontschuldig me, maar het blijkt nodig te zijn:
Op al het materiaal wat op deze website aanwezig is, zowel tekst als foto's, is Copyright © van toepassing.
Het is dus niet toegestaan zonder voorafgaande (!) schriftelijk toestemming van de eigenaar van deze website (delen van) deze website te gebruiken voor wat voor publicatie dan ook (boek, tijdschrift, clubblad, internet etc.).
Bij misbruik doe ik onmiddellijk aangifte bij de politie.

     Copyright ©     

It's not the nicest thing to say, I do apologize, but sometimes it's necessary:
All the stuff on this website, text and photo's, is protected by copyright © laws.
Abuse is immediatly reported.

     Copyright ©     

Es ist nicht sehr freundlich folgendes zu sagen, ich bitte um Entschuldigung, aber es ist notwendig:
Auf alle Daten und Photo's ist Urheberrecht © anwesend.
Mißbrauch wird sofort gemeldet.

Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina