Disclaimer
 1. Bij het verzamelen en archiveren van alle gegevens op mijn website ben ik zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, ik kan echter geen enkele garantie geven op volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
 2. De gegevens op deze site zijn het resultaat van jarenlang intensief zoeken op het internet (clubs, forums, e-mailgroups, websites), waarbij ik Duits- en Engelstalige info zoveel mogelijk in het Nederlands heb vertaald.
 3. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site.
 4. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door informatie die op deze site wordt verstrekt.

     Disclaimer     
 1. Bei der Erfassung und Archivierung aller Daten auf meiner Website, bin ich sehr vorsichtig. Ich kann aber keine Garantie geben für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
 2. Die Informationen auf dieser Website sind das Ergebnis jahrelanger intensiver Suche im Internet (Clubs, Foren, E-mail Gruppen, Websites), und ich habe wo möglich Deutsche und Englische Texte ins Niederländische übersetzt.
 3. Ich übernehme keine Haftung für Schäden verursacht durch einem Besuch dieser Website.
 4. Ich übernehme keine Haftung für Schäden, die aus Angaben auf dieser Website veröffentlicht wird.

     Disclaimer     
 1. I am very carefull in collecting and archiving of all data on my website. But I can not give any guarantee on completeness, accuracy and reliability.
 2. The information on this site is the result of years of intensive search on the internet (clubs, forums, email groups, websites). German and English text is, as much as possible, translated into Dutch.
 3. I accept no liability for damages resulting from visiting this site.
 4. I accept no liability for damages resulting from information published on this site.

Laatste wijziging aan deze pagina: 01 maart 2011 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina