Cookies bekijken en verwijderen in Firefox

  • klik op de 3 horizontale streepjes rechts-boven
  • klik op 'instellingen' ('settings')
  • klik op 'Privacy & Beveiliging' ('Privacy & Security')
  • ga naar de sectie 'Cookies en websitegegevens' ('Cookies and Site Data')
  • klik op 'Gegevens beheren' ('Manage Data'); het dialoogvenster Cookies en websitegegevens beheren verschijnt
  • bron

Laatste wijziging: 12 april 2024 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina