HTML5

Wat is het
HTML5 (HyperText Markup Language 5) is de nieuwste versie van de HTML-standaard. Deze nieuwe versie bevat de functionaliteit van zowel HTML als XHTML. Verder verbetert HTML5 ook kleine foutjes van zijn voorganger.

Sinds oktober 2014
HTML5 is een W3C-standaard (World Wide Web Consortium) sinds oktober 2014. Verschillende HTML5-functies werden echter reeds voor het officieel publiceren van de W3C-standaard ge´mplementeerd in sommige webbrowsers, gebaseerd op eerdere versies van de HTML-standaard.

t.o.v. HTML 4
HTML5 introduceert nieuwe elementen die ervoor zorgen dat er meer structuur in het document komt, zoals <header> om het header-gedeelte aan te duiden, <nav> voor navigatie en <article> om het artikeldeel aan te duiden. Een van de belangsrijkste verbeteringen is dat er nu elementen zijn die het mogelijk maken om interactieve content af te spelen zonder gebruik te maken van een Flash Player-plug-in, zoals het element <video>.
HTML5 zorgt er ook voor dat webapplicaties offline beschikbaar kunnen worden. Bij het eerste bezoek aan de applicatie download je dan automatisch de benodigde bestanden voor de web-app en dan kun je deze later offline gebruiken. Als je in zo'n offline applicatie veranderingen aanbrengt, worden deze naar de server doorgestuurd op het eerstvolgende moment dat er weer internetverbinding is.

Laatste wijziging: woensdag 07 oktober 2022 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina