Windows register
In het register van een Windows pc staan vrijwel alle instellingen van het o.s., van de meeste apparaten en programma's, en van de gebruiker accounts. Deze pagina geeft uitleg over registersleutels, optimaliseren, wijzigingen maken en achterhalen.

Structuur
De register-editor (win-r regedit) toont vijf register-sleutels (eigenlijk twee, HKLM en HKU, want de andere drie zijn sub-sleutels):

HKEY_CLASSES_ROOT

HKCR

Koppelingen van bestandstypen >< programma's.
HKCR is een combinatie van HKLM\SOFTWARE\Classes en HKCU\SOFTWARE\Classes.

HKEY_CURRENT_USER

HKCU

Configuratiegegevens van het ingelogde gebruikersaccount.

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKLM

Algemene gegevens voor de configuratie van de computer, onafhankelijk van gebruikersaccounts.

HKEY_USERS

HKU

Hoofdsleutel van alle gebruikersprofielen. HKCU is eigenlijk een subsleutel van HKU.

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKCC

De informatie voor het op dat moment gekozen hardwareprofiel (= subsleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current).

Registerwaarden

Tekenreeks

REG-SZ

Tekstuele informatie, bv. een bestandsnaam, opslaglocatie, tekst van knoppen in een programma.

DWPRD

REG_DWORD

Opslaan van een getal (0=uit / 1=aan). Meestal voor instellingen, bv. ja/nee, aan/uit, zichtbaar/verborgen, kleur.

Binair

REG_BINARY

Onbewerkte binaire gegevens.

Registerwaarden, opslag-locaties
HKLM-waarden staan in de map c:\Windows\System32\config (bestandsnamen als DEFAULT, SAM, SECURITY, SOFTWARE en SYSTEM).
HKCU-waarden staan in het bestand NTUSER.DAT in de persoonlijke map (c:\Gebruikers\inlognaam).
In de Windows Verkenner moet de optie 'Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)' worden aangezet (Opties - tabblad Weergave).

Register optimalisatie: defragmenteren en cleanen
Er worden vaak en veel wijzigingen in het register gemaakt. Daardoor raakt register vervuild met onnodige registerwaarden en lege ruimtes. In theorie zorgt een vervuild register voor een afname van de snelheid van de pc.
Defragmenteren.  Met defragmentatie worden lege ruimtes verwijderd, wat resulteert in een kleiner en sneller register. Het nut van defragmenteren worden verschillend over gedacht, ook door deskundigen.
Opschonen.  Op den duur raakt her register vervuild met onnodige registerwaarden. Schoonmaken kan b.v. met CCleaner of Eusing Free Registry Cleaner, maar over het nut daarvan verschillen de meningen. Gebruik in ieder geval zo min mogelijk verschillende clean-programma's.
Backup.  Veel verstandiger is het om regelmatig een backup van het register te maken (win-r - regedit - bestand - exporteren).

Register handmatig bewerken. Pas op.
Het register is een erg belangrijk bestand voor het probleemloos werken van Windows. Wijzigingen aan het register kunnen de oorzaak zijn van grote problemen (t/m het niet meer opstarten van Windows).
Backup.  Veel verstandiger is het om regelmatig een backup van het register te maken (win-r - regedit - bestand - exporteren), zeker als u zelf wijzigingen aanbrengt. Een systeemback-up van een (probleemloze) Windows-installatie is overigens een beter alternatief.

Register handmatig bewerken
Wijzigen:  dubbelklik op de te wijzigen waarde. NB, zie hierboven, er zijn verschillende registerwaarden zijn (Tekenreeks, DWPRD, Binair, etc.).
Toevoegen:  klik in het rechtervenster - Nieuw (of menubalk - Bewerken - Nieuw) en benoem de gewenste waarde (naam kan later worden gewijzigd). Dubbelklik op de nieuwe registerwaarde en vul de gewenste gegevens in.

Register, zoeken in
Handmatig zoeken is moeizaam omdat er duizenden registerwaarden zijn. Gebruik de ingebouwde zoekfunctie (Bewerken - Zoeken, of ctrl-f).

Lees veel meer.

Laatste wijziging: 17 oktober 2015 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina