Literatuurlijst genealogie

Mijn 'houvast' in hoofdzaken en kleinigheden in genealogisch onderzoek vanaf 1990:

Algemeen   Nederland
Auteur, jaar, titel, uitgever, plaats, isbntrefwoord
Alkemade W.R.C. 1995. Oud schrift 1700-1825. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-79-2.oud schrift
Beelen-Driehuizen L. & Kompagnie J.H. 1996. Landverhuizers. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Nederlandse emigranten en transmigranten. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-86-5.emigratie, immigreren, remigratie
Beresteyn E.A. van 1990. Genealogisch repertorium tot 1970, deel A-L en deel M-Z. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-38-5. Herzien en bijgewerkt door H.L. Kruimel.basis info voor iedere genealoog
Beresteyn E.A. van 1992. Genealogisch repertorium, supplement 1970-1984. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-38-5. Samengesteld door P.A. Christiaans en A.J. van der Tang.basis info voor iedere genealoog
Beresteyn E.A. van 1991. Genealogisch repertorium, supplement 1985-1989. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-56-3. Samengesteld door A.J. van der Tang.basis info voor iedere genealoog
Beresteyn E.A. van 1995. Genealogisch repertorium, supplement 1990-1994. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-78-4. Samengesteld door A.J. van der Tang.basis info voor iedere genealoog
Beresteyn E.A. van 2001. Genealogisch repertorium, supplement 1995-1999. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-5802-022-3. Samengesteld door A.J. van der Tang.basis info voor iedere genealoog
Booma J.G.J. van 1994. Onderzoek in Protestantse kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-71-7.protestants kerkelijke archieven
Drie R. van & Plomp N. & Tang A. van der 1988. Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-42-3.genealogie algemeen
Holla A. 1996 (3e druk). Stamboomonderzoek: genealogie en de PC. Sybec, Soest. ISBN 90-5160-739-3.computer, pc, progen
Vulsma R.F. 1988. Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-44-X.genealogie algemeen, burgerlijke stand, bevolkingsregister
Wijnaendts van Resandt W. 1987. Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-36-9.genealogie algemeen
Winkler J. 1993. De Nederlandsche Geslachtsnamen. In oorsprong, geschiedenis en beteekenis. Regio Boek, Neerrijnen. ISBN 90-5359-087-0. (ongewijzigde herdruk van 1e druk in 1885, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem)geslachtsnamen, achternamen, familienamen

Algemeen   Duitsland
Auteur, jaar, titel, uitgever, plaats, isbntrefwoord
Booma J.G.J. van 1987. Genealogisch onderzoek in Duitsland. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-37-7.duitsland, genealogisch onderzoek, algemeen
Naumann H. 1999. Das große Buch der Familiennamen. Alter, Herkunft, Bedeutung. Bassermann Verlag. ISBN 3-8094-0729-1.duitsland, woordenboek, familienamen
Ribbe W. & Henning E. 2001 (12. Aufl.). Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. Verlag Degener, Neustadt an der Aisch. ISBN 3-7686-1062-4.duitsland, genealogie algemeen, schriftkunde, tijdrekening, heraldiek, namenkunde, zegelkunde, lexicon familiebetrekkingen - afkortingen - ambtelijke taal - voornamen - duitse en latijnse beroepen - ziektebenamingen - titelatuur
Thorey V. & Geis C. 2003 (2. Ausg.). Nachweise genealogischer Quellen im Gebiet der ehemaligen Preußischen Rheinprovinz. Band 1: Wohnplatzverzeichnis. ISBN 3-933364-91-4. Band 2: Kirchenbücher, Familienbücher und Verkartungen und Zivilstandregister im südlichen Teil der preußischen Rheinprovinz. ISBN 3-933364-92-2. Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V. Kön.duitsland, genealogische bronnen
Verdenhalven F. 1970. Kleiner historischer Städtenamen-Schlüssel für Deutschland und die ehemaligen deutschen Gebiete.. Verlag Degener & Co., Neistadt an der Aisch.duitsland, plaatsnamen
Verdenhalven F. 1992 (3e druk). Familienkundliches Wörterbuch. Degener & Co., Neustadt an der Aisch. ISBN 3-7686-1042-X.duitsland, woordenboek, namen van familierelaties - beroepen - ziekten - verjaardagen - weeknamen - maandnamen - latijnse plaatsnamen

Woordenboeken, Nederland en Duitsland
Auteur, jaar, titel, uitgever, plaats, isbntrefwoord
Berk P.J.W. van de 1997. Latijn bij genealogisch onderzoek. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-93-9.woordenboek, latijn
Kersteman F.L. (1728-1793) 1996. Practisyns Woordenboekje of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-89-X.woordenboek, rechtspraak
Lexer M. 1885 (1992, 2e Nachdruck der 3. Auflage). Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Hirzel, Stuttgart. ISBN 3-7776-0494-1.woordenboek, duitsland
Verdenhalven F. 1992 (3e druk). Familienkundliches Wörterbuch. Degener & Co., Neustadt an der Aisch. ISBN 3-7686-1042-X.duitsland, woordenboek, namen van familierelaties - beroepen - ziekten - verjaardagen - weeknamen - maandnamen - latijnse plaatsnamen
Weidler W. & Grun P.A. 1939. Latein für den Sippenforscher. Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde, Görliz. ISBN geen.woordenboek, duitsland, latijn

Maten, gewichten, tijdrekening, munten, geld
Auteur, jaar, titel, uitgever, plaats, isbntrefwoord
Grotefend H. 1898 (1991, 13e druk door Th. Ulrich). Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hahnsche Buchhandlung, Hannover. ISBN 3-7752-5177-4.tijdrekening, kalender
Ribbe W. & Henning E. 2001 (12. Aufl.). Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. Verlag Degener, Neustadt an der Aisch. ISBN 3-7686-1062-4.duitsland, genealogie algemeen, schriftkunde, tijdrekening, heraldiek, namenkunde, zegelkunde, lexicon familiebetrekkingen - afkortingen - ambtelijke taal - tijdrekening - voornamen - duitse en latijnse beroepen - ziektebenamingen - titelatuur
Rockstuhl W. & Rockstuhl H. 1997. Handbuch Alte Thüringische, Preuβische, Sächsische und Mecklenburgische Maβe und ihre Umrechnung. Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza. ISBN 3-929000-94-6.duitsland, oude maten en gewichten, omrekening
Trapp W. 2001. Kleines Handbuch der Maβe, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung. Philipp Reclam, Stuttgart. ISBN 3-15-008737-6.maten, getallen, gewichten, tijdrekening
Verdenhalven F. 1968. Alte Maβe, Müntzen und Gewichte aus dem deutschen Sprachgebiet. Degener & Co., Neustadt an der Aisch.duitsland, maten, getallen, gewichten, munten, geld
Verhoeff J.M. 1982. De oude Nederlandse maten en gewichten. Meertens Instituut, Amsterdam. ISBN 90-70389-07-X.maten, gewichten
Wijnaendts van Resandt W. 1984. Dagen, maanden, jaren: tijdrekenkunde in kort bestek. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-25-3.tijdrekening, kalender

Geografie, plaatsnamen
Auteur, jaar, titel, uitgever, plaats, isbntrefwoord
Anonymus (voor 1940). Nederlandse plaatsnamen.nederland, plaatsnamen
Anonymus 1987. Schrijfwijze van buitenlandse namen. Staatsuitgeverij, Den Haag. ISBN 90-12-05538-5.buitenlandse (plaats)namen
Anonymus 1998. Vuga's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland. VUGA, Den Haag. ISBN 90-5749-098-6.nederland, plaatsnamen
Beekman A.A. & Rapp P.G. & Muller J.W. 1936. Lijst der Aardrijkskundige Namen van Nederland. Brill, Leiden.nederland, plaatsnamen
Berkel G. van & K. Samplonius 1995. Nederlandse plaatsnamen. Het Spectrum, Utrecht. ISBN 90-274-4059-X.nederland, plaatsnamen
Henne - Am Rhyn O. (red.) 1874 (6e Auflage). Ritter's Geographisch - Statistisches Lexikon über die Erdteile, Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge, Staaten, Städte, Flecken, Dörfer, Weiler, Bäder, Bergwerke, Kanäle etc. Mit Angabe Sämmtliche Post-, Eisenbahnen- und Telegraphen-Stationen der wichtigeren Länder, für Post-Bureaux, Comptoirs, Kaufleute, Fabrikanten, Zeitungsleser, Reisende, Real-, Industrie- und Handelsschulen. Erster Band A-K, Zweiter Band L-Z. Verlag Von Otto Wiegand, Leipzig.duitsland, plaatsnamen
Höpker H. 1928. Henius Grosses Orts- und Verkehrs-Lexikon für das Deutsche Reich. Neufeld & Henius verlag, Berlijn.duitsland, plaatsnamen
Verdenhalven F. 1970. Kleiner historischer Städtenamen-Schlüssel für Deutschland und die ehemaligen deutschen Gebiete.. Verlag Degener & Co., Neistadt an der Aisch.duitsland, plaatsnamen

Geschiedenis van streek en stad
Auteur, jaar, titel, uitgever, plaats, isbntrefwoord
Akkermans A.J.M. & Heuvel M.A.M. van den & Krosenbrink G.J.H. 1986. Zevenaar Stad in de Liemers. De Walburg Pers, Zutphen. ISBN 90-6011-516-3.geschiedenis algemeen, zevenaar
Anonymus 1983. Studien zur Geschichte der Stadt Xanten. Rheinland Verlag, Köln. ISBN 3-7927-0749-7.duitsland, geschiedenis van de stad xanten
Borger H. 1966. Xanten. Entstehung und Geschichte eines niederrheinischen Stiftes. Verlag Th. Gesthuysen, Xanten.duitsland, geschiedenis van de stad xanten
Dahms W. Griethausen klein, am alten Rhein. Verlag ?duitsland, geschiedenis van de plaats griethausen
Gorissen F. 1989. Urkunden und Regesten des Stiftes Monterberg Kleve. Verlag Boss, Kleve. ISBN 3-89413-184-5. Band I, Regesten Nr. 1-2846.oude oorkondes, kleef
Jeurissen A.Ch. 1962. Geschiedenis van Millingen aan de Rijn. Nijmegen.millingen aan den rijn
Jansen G.B. & J. van Eck (red.) 1990. Düffelt, Land wo wir wohnen. De Duffelt, land waar wij wonen. Heemkundekring "De Duffelt" / Heimatkundeverein "Die Düffelt", Millingen aan de Rijn.geschiedenis duffelt
Kerkhoffs B. 1987. Zevenaar 500: terug in de geschiedenis. de Gelderlander B.V., Nijmegen. ISBN 90-71252-07-8.zevenaar, geschiedenis
Koch J.W.C. 1991. Herinneringen uit mijn leven. Een Liemerse autobiografie. De Hagensche Behuysinge, Zevenaar / Den Haag.geschiedenis algemeen, de Liemers
Zondervan W. 1966. Na honderdvijftig jaren. Schetsen uit de Lymers. De Walburg Pers, Zutphen.geschiedenis van de liemers

Leger, soldaten, militair, militie
Auteur, jaar, titel, uitgever, plaats, isbntrefwoord
Kompagnie J.H. 1996. Soldaten overzee. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Onderofficieren en Minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het leger in West-Indië. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-87-3.soldaten, overzee, militair, leger
Ringoir H. 1980. Vredesgarnizoenen van 1775 tot 1795 en 1815 tot 1940. Bijdragen van de sectie militaire geschiedenis, nummer 8. Historical Section of the Royal Netherlands Army, Den Haag.leger, militair

Nederlandse Antillen
Auteur, jaar, titel, uitgever, plaats, isbntrefwoord
Krafft A.J.C. 1951. Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse Patriciaat. Met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht van bronnen zowel gedrukte als in handschrift. 's-Gravenhage, Nijhoff.Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, St.Maarten, St.Eustatius

Laatste wijziging: 05 oktober 2012 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina