Stamboom van de familie De Leeuw  (Graft, Noordeind, Wormer).    samenstellers Peter de Leeuw en Gerrit Speek       Copyright ©

De oorsprong van deze familie ligt, voor zover nu bekend, in de Zaanstreek. De oudsten zijn geboren in Graft en 't Noordeijnd (Noordeind). Voor 1800 meestal gedoopt in de RK Bonifatiuskerk in De Rijp, een enkeling Doopsgezind in Graft. Later zie je ze veel terug in Wormer, ook in Jisp. En natuurlijk in de omliggende dorpen zoals Assendelft, Avenhorn, Krommenie, Uitgeest en Wormerveer, etc.  Kaart 

Bronnen zijn aanwezig onder tekst met deze kleur. Dat zijn voornamelijk inschrijvingen uit de Doop, Trouw en Begraafregisters van de kerk, akten uit de Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen en overlijden), een deel van het Bevolkings Register van Jisp, Purmerend en Wormer, maar ook foto's, bidprentjes, etc.

Privacy bescherming.  In deze stamboom is privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen pas 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk zijn na 75 jaar openbaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Actuele adres-, telefoon- en e-mail gegevens worden uiteraard niet vermeld. Als iemand in deze stamboom gegronde reden heeft om niet vermeld te willen worden, dan is dat mogelijk.
Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

Verantwoording / bronnen. Deze publicatie is samengesteld uit 1) eigen onderzoek in de familie, 2) eigen onderzoek in de doop-, trouw- en begraafregisters van de kerken en in de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van de gemeenten, 3) met behulp van de hieronder aangegeven bronnen:

 • wiewaswie  |  van papier naar digitaal  |  geneaweb  |  Amsterdam, stadsarchief  |  online-familieberichten  |  online-begraafplaatsen  |  mensenlinq  |  graftombe  |  delpher  |  Bleijendaal  |  Gerard Jak  |  Katerstede  |  Schiltmeijer  |  Smit & Ruhland Genealogie
 • Blokker J.P., 1997. De nazaten van Adrianus Crelissen de Leeuw. Uitgever: de Wormerlander. ISBN: geen.  link
  • je zou deze publicatie kunnen zien als J.P. Blokker versie 2, want na 1997 zijn er ontelbare archieven ontsloten en beschikbaar gekomen op het internet. Vermoedelijk / waarschijnlijk had de heer Blokker in de negentiger jaren geen internet tot zijn beschikking bij het samenstellen van zijn publicatie. Op de website van de uitgever (de Wormerlander) staat geen telefoonnummer en adres vermeld en e-mails blijven onbeantwoord, dus daarmee is helaas geen overleg mogelijk.
 • persoonkaarten en -lijsten van het Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Ton Daas
  • de transcripties van Ton Daas (Pfff, zonder hem had dit project 25x zo lang geduurd): Ilpendam rk dopen 1747-1811, Wormer rk dopen 1724-1812, Wormer rk trouwen 1727-1809, Westzaandam dopen 1669-1805, Westzaandam trouwen 1669-1776, Wormerveer rk dopen 1794-1811, Wormerveer rk trouwen 1795-1812.
  • Ton zette ons op het spoor van het huwelijk en nazaten van Petrus Pietersz Leeuw (De Rijp 1724 - Beemster 1782) met (Oudorp 1750) Lijsbeth Pieters Ouwejans (Oudorp 1729 - Heerhugowaard 1808). Ondergetekenden waren die Leeuw'en wel eens 'tegengekomen' in archieven, maar vrijwel onmiddellijk aan de kant geschoven, 'want Ouddorp ligt in Zuid-Holland', dat heeft waarschijnlijk niks met 'onze' Leeuw'en te maken. Oeps, foutje. Oudorp ligt vlak bij Alkmaar.
 • waterlandsarchief: Wormer dtb trouwen gerecht 1683-1811, Wormer dtb rk dopen RK 1727-1812, Wormer dtb rk trouwen RK 1729-1810, Jisp dopen geref. 1607-1812, Jisp begraven geref. 1654-1696, Jisp Begraven geref.1769-1817, Jisp trouwen geref. 1603-1771, Jisp trouwen 1672-1822, de bevolkingsregisters van Jisp, Purmerend en Wormer.
 • via zoekakten bij FamilySearch (de Mormonen): alle doop- en huwelijksinschrijvingen (dtb), alle geboorten, huwelijken en overlijdensakten (bs) zoals die bij personen met familienaam De Leeuw onder 'bronnen' te vinden zijn; gemeente Wormer alle geboorteakten (1811-1902), alle huwelijksakten (1811-1932), alle overlijdensakten (1811-1950); gemeente De Rijp de dtb rk dopen 1-nov-1665 t/m 1745, hierin is het gemakkelijk iemand over het hoofd te zien c.q. fouten te maken omdat vrijwel alle namen van de ouders patroniemen zijn, en die patroniemen zijn niet altijd gelijk voor dezelfde persoon. Ook niet echt lekker zoeken is dat de naam Crelis erg veel voorkomt als voornaam en patroniem.
  • De Rijp; [film ID: M994-7B8, Dopen 1665-1840; Trouwen 1665-1840; Rooms Katholiek; boek 528] is in zijn geheel gedownload om offline lekker snel te kunnen zoeken. Geef maar een seintje als u 'm wilt ontvangen.
  • Wormer; [film ID: M994-WSC Dopen, Trouwen 1727-1812 index per film Rooms Katholiek; boek 727] is in zijn geheel gedownload om offline lekker snel te kunnen zoeken. Geef maar een seintje als u 'm wilt ontvangen.

Onbekend, de bomen en het bos. Naarmate je langer met een stamboom bezig bent neemt ook het aantal personen 'de Leeuw' toe waarvoor in deze stamboom nog geen plek te vinden is. Lees hier verder.

Naamgeving. In de loop van het leven van één persoon zijn er een aantal (ambtelijke, kerkelijke, notariële) akten waarin hij/zij de 'hoofdpersoon' is. De voor genealogen meest belangrijke daarvan zijn de kerkelijke DTB registers (voor ca.1811: doop, trouwen en begraven), de gemeentelijke BS (burgerlijke stand vanaf ca.1811: geboorte, huwelijk, overlijden), de bevolkingsregisters en volkstellingen. Als je van een persoon meerdere aktes leest die voor het jaar 1940 zijn opgesteld dan zul je vinden dat de voor- en achternamen niet altijd op dezelfde manier zijn gespeld. Want die namen werden door de desbetreffende priester/ambtenaar vaak fonetisch opgeschreven volgens opgave van aangever(s) en/of getuige(n). En dan er is de 'Franse tijd' (ca.1795-ca.1810, verschilt per gemeente): hij werd geboren als 'François', hij werd gedoopt als 'Franciscus' en hij trouwt en overlijdt als 'Frans'.
De persoonskaart is in 1939 in gebruik genomen. Daarmee was er voor het eerst in Nederland een controleerbare schrijfwijze van namen mogelijk. Na 1939 zie je dan ook achternamen (vrijwel) niet meer veranderen van schrijfwijze. Helemaal niet meer nadat in november 1992 de Gemeentelijke Basis Administratie is ingevoerd.
'Leeu', 'Leeuw', 'de Leeuw', 'Leeuwe', 'Leeuwen', 'Leewe', 'Leuw', 'Leuwe' verschijnt bij dopen en huwelijken in (eind) 17e, vroeg 18e eeuw als alias in deze familie. De overgang van alias naar achternaam in de loop van de 18e eeuw is lang niet altijd duidelijk. Qua achternaam zijn er weinig verschillen in schrijfwijze, maar wat betreft de voornaam is er variatie genoeg. Gedoopt als Cornelis, getrouwd als Kees, overleden als Crelis en het is echt dezelfde persoon.
Patroniemen (wiki) en een enkele keer een matroniem is in de 17e en 18e eeuw de gebruikelijk naamgeving: Claas Cornelisz (zoon van Cornelis), Neeltje Dirks (dochter van Dirk). Maar de vermelding daarvan in doop-, huwelijk- en begraafinschrijvingen is niet consequent en wordt in de loop van de 19e eeuw vervangen, eerst door een alias, Claas Cornelisz Leeuw, later door een 'echte' achternaam Claas de Leeuw.

Huwelijk schepenbank / gerecht;   huwelijk gaarder / impost. Als je graaft in de DTB registers dan komen er soms bij het huwelijk in de regio Noord-Holland een aantal benamingen tevoorschijn die misschien niet voor een ieder bekend zijn. Na 1811 is het (meestal) eenvoudig: alleen het wettelijk huwelijk is rechtsgeldig. Voor 1811 vervulde de kerk die functie, maar met (grote) plaatselijke en regionale verschillen.
Schepenbank / gerecht. Als er getrouwd werd voor een kerk die een ander geloof had dan ter plaatse overheersend, dan moest zo'n huwelijk voorafgegaan worden door het huwelijk voor de schepenen (een schepenbank huwelijk / gerecht huwelijk). Pas dan was het huwelijk rechtsgeldig.
Impost / gaarder. In Noord-Holland werd van 1695 tot 1805 een belasting geheven op trouwen en begraven, geregistreerd in de zogenaamd impost / gaarder boeken. Er waren al naar gelang de gegoedheid zes klassen: resp. 30, 15, 12, 6, 3 gulden en pro deo. Dit goldt zowel voor de bruid als voor de bruidegom, die ieder in hun eigen woonplaats moesten betalen.

Laatste wijziging:  31 januari 2019 (Dank aan Marry, Cees, Karin, Gerard, Arian, Mieke, Crik, Kitty, Cis, Evelien, Phia, Dorien, Lisette, Sjoerd, Klaas, Peter).
Verbeteringen en/of aanvullingen ontvangen we graag en worden z.s.m. geplaatst.  Peter de Leeuw  of  Gerrit Speek.

    Blad 1 van 21 bladen Volgend blad    Laatste blad

Stamboom DE LEEUW (Graft, Noordeind, Wormer)

I.1    Cornelis Claesen LEEUW [705], geboren circa 1635,

(Zijn patroniem is Claesen, dus zijn vader heette Claas. Deze Claas zal dan geboren zijn in circa 1605.)

Gehuwd voor de kerk circa 1657 met Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706], geboren circa 1635.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Claas Crelisz LEEU [707], geboren circa 1658.
   2. m  Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708] (zie II.2).
   3. m  Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709] (zie II.5).
   4. v  Guurtje Crelis LEEU [686] (zie II.8).
   5. v  Neel Crelis LEEU [710] (zie II.10).
   6. v  Anna Crelis LEUWE [711], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 01-05-1669 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   7. m  Jacobus Crelissen LEEU [712], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-01-1671 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   8. v  Agatha Crelis LEEU [713], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-05-1673 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

II.2    Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708], geboren circa 1660 te Graft, overleden op 02-10-1731 te Graft, bronnen

(Jan Blokker: doopnaam is Anthonius.)

, zoon van Cornelis Claesen LEEUW [705] (zie I.1) en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Gehuwd (1) op 01-11-1681 te Graft, gehuwd voor de kerk op 19-11-1681 te De Rijp (RK) met Geertje PIETERS (Gertrudis) [714], geboren circa 1660 te Noordeinde, overleden voor 1698.
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-01-1698 te De Rijp (RK) met Neeltje RIJKSE (Rijken) [715].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Neeltje Theunis [716] (zie III.2).
   2. v  Gertrudis Teunis [718], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 08-10-1684 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen

(Merkwaardig dat in haar doop de voornaam 'Gertrudis Teunis' staat met de ouders 'Antoni Crelisse' en 'Gertrudis Pieters'.)

   3. v  Agatha LEEUW [719], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 30-07-1686 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. m  Petrus [720], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 01-03-1688 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1690, bronnen.
   5. m  Petrus Theunisz LEEUW (Pieter) [721] (zie III.6).
   6. v  Catharina LEEUW [724], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 03-04-1691 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   7. m  Nicolaus [725], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 18-01-1693 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
Uit het tweede huwelijk:
   8. m  Crelis Theunisze [726] (zie III.11).

II.5    Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709], geboren circa 1663 te Graft, overleden op 18-05-1718 te Graft, bronnen, zoon van Cornelis Claesen LEEUW [705] (zie I.1) en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Gehuwd voor de kerk op 25-02-1685 te De Rijp (RK) met Trijntje CRELIS (Crelissen) [728], geboren te Starmeer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Zijmons [729] (zie III.14).
   2. m  Cornelius Goeman LEEUW (Crelis Zymentze) [730] (zie III.15).
   3. m  Johannes LEEUW [731], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 12-02-1690 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. m  Nicolaus LEEUW [732], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 12-02-1690 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   5. v  Niesje [733], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 28-04-1692 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   6. m  Cornelius Zijmontze (Goeman) [734] (zie III.20).
   7. m  Nicolaus [735], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 09-10-1696 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   8. v  Agnes [736], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 09-10-1696 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   9. v  Maertje [737], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 13-03-1699 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

II.8    Guurtje Crelis LEEU [686], geboren circa 1665, bronnen, dochter van Cornelis Claesen LEEUW [705] (zie I.1) en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Gehuwd voor de kerk op 18-01-1693 te De Rijp (RK) met Maerten JANSZ [685], geboren circa 1665.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Maertensz LEEUW [79] (zie III.25).
   2. v  Aefje Maerts LEEUW [701], geboren op 05-10-1695 te Graft, gedoopt (RK) op 05-10-1695 te De Rijp, bronnen.
   3. v  Catharina Maerts LEEUW [702], geboren op 01-10-1697 te Graft, gedoopt (RK) op 01-10-1697 te De Rijp, bronnen.
   4. m  Jan Maerts LEEUW [703], geboren op 01-01-1699 te Graft, gedoopt (RK) op 01-01-1699 te De Rijp, bronnen.
   5. v  Trijntje Maerts LEEUW [704], geboren op 23-02-1701 te Graft, gedoopt (RK) op 23-02-1701 te De Rijp, bronnen.

II.10    Neel Crelis LEEU [710], geboren circa 1667 te Graft, bronnen

(In De Rijp is haar RK doop niet te vinden in 1665 t/m 1668.)

, dochter van Cornelis Claesen LEEUW [705] (zie I.1) en Catharina JAPIX (Trijntje; Japixs) [706].
Gehuwd voor de kerk op 10-01-1694 te De Rijp (RK) met Garbrant ARIAENZE [739], 23 jaar oud, geboren op 22-12-1670 te Zuidschermer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arien Germentze ARIAENS [741], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-11-1694 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   2. m  Adrianus Germentze LEEUW (Ari) [740] (zie III.32).
   3. m  Crelis Leeuw GERMENTZE (Leeuw) [742] (zie III.34).
   4. v  Grietje ARIAENS [743], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 10-05-1699 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   5. m  Gerrebrand Gerbrandsz ARIAENS [744], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 28-06-1701 te De Rijk, bronnen.

III.2    Neeltje Theunis LEEU [716], geboren circa 1683 te 't Noordeijnd, bronnen

(Bij Smit & Ruhland is te vinden dat zij circa 1683 in 't Noordeijnd geboren is. Al haar broers en zusters zijn in 't Noordeijnd geboren en in De Rijp gedoopt. Maar de (RK) doop van Neeltje in De Rijp is niet gevonden in 1680 t/m 1684.)

, dochter van Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708] (zie II.2) en Geertje PIETERS (Gertrudis) [714].
Gehuwd voor de kerk op 01-10-1713 te De Rijp (RK) met Eggen CORNELISZ [717].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertrudis [886], geboren te Driehuijsen, gedoopt (RK) op 04-12-1714 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Geertje Theunis de Leeuw).

III.6    Petrus Theunisz LEEUW (Pieter) [721], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 21-10-1689 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708] (zie II.2) en Geertje PIETERS (Gertrudis) [714].
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 21-01-1714 te De Rijp (RK) met Maritje PIETERS (Lammert; van Zapmeer) [722].
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 18-10-1738 te De Rijp (RK) met Grietje Cornelisse van de BEEMSTE [723].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Geertrudis [4179], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 25-04-1714 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Geertje Teunis de Leeuw), overleden 1714-1715.
   2. v  Geertrudis Pieters [887], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 23-04-1715 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1717, bronnen.
   3. v  Geertrudis Pieters [888], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 11-08-1716 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. v  Cornelia [889], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 12-10-1717 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1722, bronnen.
   5. m  Nicolaus Pietersz [846], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 16-10-1718 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1723, bronnen.
   6. m  Petrus Pieters [845], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 13-02-1720 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1725, bronnen.
   7. v  Cornelia Pieters [847], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 16-09-1721 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   8. m  Nicolaus Pietersz [848], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 07-10-1722 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   9. m  Petrus Pietersz [849] (zie IV.10).
   10. v  Cornelia Pieters [851], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 18-10-1725 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1727, bronnen.
   11. v  Cornelia Pieters [854], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 08-01-1727 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   12. v  Catharina Pieters [857], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 12-02-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1731, bronnen.
   13. v  Catharina [860], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 10-03-1730 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   14. m  Antonius [4180], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 13-05-1732 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Geertje Teunis).

III.11    Crelis Theunisze LEEU [726], geboren te 't Noordeijnd, gedoopt (RK) op 10-06-1698 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Teunis Crelisz LEEU (Antoni) [708] (zie II.2) en Neeltje RIJKSE (Rijken) [715].
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09-11-1721 te De Rijp (RK) met Aeltje Crelis ROOT [727].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina LEEUW [890], geboren te Noordeijnd, gedoopt (RK) op 12-01-1724 te De Rijp, bronnen.
   2. m  Cornelius Crelisse LEEUW [850] (zie IV.18).
   3. v  Cornelia LEEUW [891], gedoopt (RK) op 23-07-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. v  Neeltje Crelis [748] (zie IV.22).

III.14    Catharina Zijmons LEEU [729], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 01-01-1686 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, dochter van Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709] (zie II.5) en Trijntje CRELIS (Crelissen) [728].
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 26-01-1716 te De Rijp (RK) met Huijbert DIRCKZE [1220], gedoopt circa 1685.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina [1221], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 05-11-1716 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Dirkx).
   2. m  Theodorus [1222], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 13-06-1718 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Niesje Zijmons Leeuw).
   3. v  Alida [1223], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-10-1719 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Dirks Klijbroek).

III.15    Cornelius Goeman LEEUW (Crelis Zymentze) [730], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 19-11-1687 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709] (zie II.5) en Trijntje CRELIS (Crelissen) [728].
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 21-01-1723 te De Rijp (RK) met Antje CLAES [843], geboren te Starmeer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina [844], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 21-09-1723 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Antje Claes), bronnen.

III.20    Cornelius Zijmontze LEEU (Goeman) [734], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 16-09-1693 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Sijmen Crelisz LEEU (Simon, Simonis) [709] (zie II.5) en Trijntje CRELIS (Crelissen) [728].
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 26-01-1727 te De Rijp (RK) met Grietje Pieters van de SCHERMER [738].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Zijmon Crelisz LEEUW [855], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 24-10-1727 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Aegje Jan Baltus), bronnen.
   2. v  Maria Crelisse LEEUW [859], gedoopt (RK) op 22-07-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Pieters), bronnen.
   3. v  Catharina LEEUW [862], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 15-01-1731 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. v  Tientje [866], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 09-05-1732 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   5. v  Niesje [869], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 12-03-1734 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

III.25    Cornelis Maertensz LEEUW [79], geboren op 19-12-1693 te Graft, gedoopt (RK) op 19-12-1693 te De Rijp, bronnen

(Bron Ton Daas: Crelis voerde zijn moeders familienaam. Het kwam in die tijd wel vaker voor dat kinderen de familienaam van de moeder aannamen. Meestal had dit te maken met belangen in de erfenis. Omdat het eerst geboren kind gedoopt werd met de naam Zimeon en bovendien ten doop werd gehouden door Niesje Sijmens Leeuw, werd Crelis mogelijk al jong wees en is vermoedelijk opgenomen in het gezin van zijn oom Sijmen Leeuw. Tegen alle verwachting in kreeg Crelis Maertensz een omvangrijk nageslacht en vele nakomelingen in Wormer hebben hem als voorvader.)

, zoon van Maerten JANSZ [685] en Guurtje Crelis LEEU [686] (zie II.8).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-02-1720 te Graft met Antje Claas KOEN (Coenen, Koene, Nicolai) [80], gedoopt circa 1697 te Starmeer, begraven op 24-10-1775 te Jisp, bronnen

(Volgens Smit & Ruhland Genealogie geboren ca.1697 in Starmeer. Dan is een RK doop in De Rijp waarschijnlijk, maar daar is Antje niet te vinden in de jaren 1694-1700.)

, dochter van Claes Dircksz KOEN [959] en Maertje CRELIS [960].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Zimeon de LEEUW [687], geboren te Jisp, gedoopt (RK) op 12-02-1721 te Bonifatiuskerk, De Rijp (getuige(n): Trijntje Claes Koene), bronnen.
   2. m  Maarten Cornelisz de LEEUW (Marten, Maerte) [581] (zie IV.33).
   3. v  Maartje Cornelis [688], geboren circa 1732 te Jisp, overleden op 19-11-1775 te Jisp, bronnen

(Haar doop in is Jisp, Krommenie en Wormer niet te vinden.)

Gehuwd voor de kerk op 24-08-1767 te Wormer (RK) met Cornelis MOLENAAR (Dekker) [693].
   4. m  Crelis Crelisz de LEEUW (Cornelis) [83] (zie IV.38).
   5. v  Guurtje de LEEUW [595] (zie IV.41).
   6. m  Dirk Creelis de LEEUW [420] (zie IV.42).

III.32    Adrianus Germentze LEEUW (Ari) [740], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 06-04-1696 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen

(Grappig: de broers Adrianus en Crelis zijn op dezelfde dag en plaats getrouwd.)

, zoon van Garbrant ARIAENZE [739] en Neel Crelis LEEU [710] (zie II.10).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-01-1725 te De Rijp (RK) met Cornelisje Claes KOENE (Crelis) [852].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [853], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 19-06-1726 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   2. m  Nicolaus Cornelisz de LEEUW (Claes; Creelissen) [42] (zie IV.45).

III.34    Crelis Leeuw GERMENTZE (Leeuw) [742], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 15-05-1697 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden op 24-04-1751 te Graft op 53-jarige leeftijd, bronnen

(Grappig: de broers Adrianus en Crelis zijn op dezelfde dag en plaats getrouwd.)

, zoon van Garbrant ARIAENZE [739] en Neel Crelis LEEU [710] (zie II.10).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 28-01-1725 te De Rijp (RK) met Grietje Germans HUIJBERTS [745], 19 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-10-1705 te Goorn, begraven op 16-08-1735 te Graft op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 04-01-1738 met Maartje HUIJBERTS [746].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Garbrand Cornelisz LEEUW [638] (zie IV.48).
   2. m  Hubertus Crelisz LEEUW [842], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 09-04-1727 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   3. v  Cornelia Crelis LEEUW [858], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 11-07-1729 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   4. m  Nicolaus LEEUW [861], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 08-09-1730 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1732, bronnen.
   5. m  Nicolaus LEEUW [863], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 24-11-1731 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.
   6. v  Neeltje LEUW [867], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 05-02-1733 te Bonifatiuskerk, De Rijp, overleden voor 1735, bronnen.
   7. v  Neeltje LEUW [868], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 10-02-1734 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen.

IV.10    Petrus Pietersz LEEUW [849], geboren te Graft, gedoopt (RK) op 04-05-1724 te Bonifatiuskerk, De Rijp, begraven op 08-04-1782 te Beemster op 57-jarige leeftijd, bronnen, zoon van Petrus Theunisz LEEUW (Pieter) [721] (zie III.6) en Maritje PIETERS (Lammert; van Zapmeer) [722].
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-02-1750 te Oudorp (RK) met Lijsbeth Pieters OUWEJANS (Buuren, Jonker, Oudejans) [3665], 20 jaar oud, geboren te Schermer, gedoopt op 20-03-1729 te Oudorp, overleden op 08-02-1808 te Heerhugowaard op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [3666] (zie V.2).
   2. v  Maragreta [3667], geboren te de Waard, gedoopt (RK) op 11-02-1756 te Oudorp (getuige(n): Maartje Pieters), bronnen.
   3. v  Margarita [3668] (zie V.5).
   4. v  Geertje Pieters (de Leeuw) [3669] (zie V.7).
   5. m  Pieter [3670], geboren te Waard Jan Glijnsweg, gedoopt (RK) op 29-08-1763 te Obdam (getuige(n): Jan Pietersz = Ouwejantze), overleden op 03-12-1833 te Schermerhorn op 70-jarige leeftijd, bronnen.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 10-11-1811 te Beemster met Maartje Cornelis SCHAAR [3678], 48 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-05-1763 te Beemster, overleden op 14-03-1830 te Schermerhorn op 66-jarige leeftijd,

(Maartje was eerst getrouwd met Lourens Berkhout en met Klaas Janz Sinkeldam.)

   6. m  Jacob [3671], geboren te Waerd Jan Gleinesweg, gedoopt (RK) op 20-11-1764 te Obdam (getuige(n): Crelis Pietersz Ouwejantz), overleden voor 1768, bronnen.
   7. m  Jacob [3672] (zie V.12).
   8. v  Agata [3673], gedoopt (RK) op 15-10-1772 te Beemster (getuige(n): Agje Pieters Oudianus), overleden op 20-12-1782 te Beemster op 10-jarige leeftijd, bronnen.

IV.18    Cornelius Crelisse LEEUW [850], geboren te Starmeer, gedoopt (RK) op 01-09-1725 te Bonifatiuskerk, De Rijp, bronnen, zoon van Crelis Theunisze LEEU [726] (zie III.11) en Aeltje Crelis ROOT [727].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-09-1752 te Graft, gehuwd voor de kerk op 24-09-1752 te De Rijp (RK) met Willempje Cornelisse KUIPERS (Willement, Wulmet; Cornelis, Cornelisse) [926], geboren circa 1725.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis Cornelisz [922] (zie V.15).
   2. v  Jannetje Cornelis [931], geboren te Noordeijnd, gedoopt (DG) op 11-05-1756 te Graft.
   3. m  Pieter Cornelisz [932], geboren te Noordeijnd, gedoopt (DG) op 05-11-1758 te Graft, overleden voor 1761.
   4. m  Pieter Cornelisz [933] (zie V.19).
   5. m  Claas Crelisz [928], geboren te Noordeijnd, gedoopt (DG) op 27-03-1766 te Graft,

(Claas wordt genoemd als oom in de overlijdensakte van neef Cornelis op 25-01-1817.)

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-10-1795 te De Rijp, gehuwd voor de kerk op 15-11-1795 te De Rijp (RK) met Ariaantje Pieters VISSER [925], geboren te op de Volger.


    Blad 1 van 21 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software