home  →  spelvormen  →  scramble / texas scramble / superbal / fort lauderdale / ambrose / delany / florida scramble klik hier om te printen

Scramble  /  Texas Scramble  /  Superbal  /  Fort Lauderdale  /  Abrose  /  Delany  /  Florida Scramble  /  Kansas Scramble   strokeplay

Scramble / Texas Scramble / Fort Lauderdale / Superbal is een populair spelletje bij golf societies en wordt gespeeld door een team van twee (of meer) spelers. Alle spelers slaan af op elke hole (om beurten hopelijk...) en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De andere ballen worden opgepakt en gedropt binnen 1 stoklengte van die beste bal. Op die plek maken alle spelers weer een slag. Dan wordt opnieuw de best bal gekozen en de andere ballen opnieuw binnen 1 stoklengte van die beste bal gedropt. Wordt een bal gekozen die in de rough ligt of in een hindernis, dan moeten de andere ballen ook daar vanuit worden gespeeld. Ook op de green wordt telkens de best bal gekozen en de andere ballen worden daarbij geplaatst. Op elke hole wordt de score genoteerd en na ronde worden de scores opgeteld. Het is aardig om degene wiens bal wordt gekozen de 'eer' toe te kennen. Hij moet dan ook als eerste de volgende slag doen.
Een eigenschap van de spel is dat de flight als groep altijd bij elkaar blijft en daardoor is het ook een snel spel en voor beginners vrij veilig. Om die drie redenen wordt het vaak gespeeld op clinics.

2-man Scramble  /  2-person Scramble  /  two-person Scramble
Wordt gespeeld volgens het format van Scramble, alleen 'slechts' met twee spelers.

2-man No Scotch
De twee teamleden slaan op iedere hole elk hun eerste bal. Daarna wordt er van bal gewisseld (het tweede schot wordt gespeeld op de plek waar de bal ligt). A speelt dus de bal van B en andersom. Daarna (dus vanaf het derde schot) wordt de hole uitgespeeld als Scramble.

3-man Scramble / Driebal voor non-handicappers
Wordt gespeeld volgens het format van Scramble, alleen met drie spelers.

4-man Scramble
Wordt gespeeld volgens het format van Scramble, alleen met vier spelers.

Reversed Scramble
Drie keer raden: bij deze spelvorm wordt niet na elke slag van de teamleden de beste bal gekozen, maar de slechtste. Het is (misschien) een leuke (oefen)vorm, maar het duurt eindeloos.

Ambrose
Verschilt slechts van Scramble met dien verstande dat van elk van de teamleden minstens viermaal het teeshot moet worden gekozen.

Captain's choice
Verschilt slechts van Scramble met dien verstande dat de captain altijd en op elke hole de keuze maakt welke de beste bal is en van waaruit dus verder wordt gespeeld.

Delaney
Verschilt slechts van Scramble met dien verstande dat op een hole nooit twee ballen achter elkaar van dezelfde speler kunnen worden gekozen. Voorbeeld: speler A slaat bij de afslag de beste bal en daarom wordt zijn bal gekozen. Slaat speler A vervolgens weer de beste bal, dan moet de keus worden gemaakt uit de bal van een van de andere spelers.

Florida Scramble / Dropout Scramble / Step Aside / Stand Aside / Mexican Standoff / Stand Out
Verschilt slechts van Scramble met dien verstande dat na elke slag wel de andere ballen binnen 1 stoklengte van de beste bal worden gedropt, maar die beste bal wordt opgenomen en degene die 'm sloeg doet bij de volgende slag niet mee (wel weer daarna). Als de beste bal voor het eerst op de green ligt dan wordt ie uiteraad opgenomen en de andere drie spelers krijgen elk 1 kans om te putten. Lukt dat geen van drieën, dan putt de eigenaar van de opgenomen bal en wordt het door hem gebruikte aantal slagen genoteerd.

Las Vegas Scramble
Ieder lid van het team van vier spelers krijgt een nummer (1 t/m 4). Op elke tee slaan alle vier spelers af en daarna (!) wordt er een dobbelsteen gerold. Komt nummer 1, 2, 3, of 4 boven te liggen dan wordt er met de drive van die speler (scramble) verder gespeeld. Komt nummer 5 of 6 boven dan kiest het team met welke drive er (scramble) wordt verder gespeeld.

Australian Foursome / Best-Ball Better-Ball Scramble
Een matchplay wedstrijd tussen twee teams van elk twee (soms meer) spelers. Elke speler slaat zijn eigen bal af en voor de tweede slag (door alle teamleden) wordt de plek gekozen waar de beste bal (van de eerste slag) ligt. Vervolgens spelen alle teamleden deze hole uit met hun eigen bal, vanaf de plek waar hij ligt. Handicap verrekening: 3/4 van het verschil van beide teams.
NB. in Europa heet dit fourball.

Powerball
Dit is 'gewoon' Scramble, maar met een variatie die er uit bestaat dat op een paar van te voren aangewezen holes (4 á 5 stuks, de Powerball holes) slechts één speler van het team afslaat en met zijn drive moet (slecht of goed) worden verder gespeeld (volgens het scramble format). Bij teams van vier ligt het voor de hand vier Powerbal holes aan te wijzen, waarbij dus elk teamlid een keer 'de klos is'. Meestal (ik weet niet waarom) worden er vijf Powerball holes aangewezen. Het is dat gebruikelijk dat drie van de vier teamleden een Powerball moeten slaan. In dat geval slaat de beste driver drie Powerballs (bv. op lastige holes), waarna de restende Powerballs voor de andere twee teamleden zijn.

Kansas Scramble
Dit is een gewone scramble totdat de bal op de green ligt. Dan moet één speler (de teamputter) de bal uitholen. Vanzelfsprekend moet iedereen van de flight even vaak als teamputter optreden.

Handicapverrekening. Vierbal: de gezamenlijke handicaps van de teamleden wordt opgeteld en 1/8 daarvan wordt meegegeven aan slagen.
Driebal: de gezamenlijke handicaps van de teamleden wordt opgeteld en 1/6 daarvan wordt meegegeven aan slagen.
Tweebal: de gezamenlijke handicaps van de teamleden wordt opgeteld en 1/4 daarvan wordt meegegeven aan slagen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2012.


Colofon      Disclaimer      Privacy      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek