Godsdienst

Ben ik (anti) godsdienstig?   Geloof ik in / ontken ik het bestaan van (een) god, allah, een opperwezen?    samenvatting

Verkeerde vragen. Een betere vraag is:  bestaat er een opperwezen? Antwoord:  ik weet het niet. Heel veel zaken (soms te veel...) geloof ik pas als ik bewijs gezien heb en ik heb tot nu toe geen enkel bewijs gezien dat er een opperwezen bestaat. Ook niet van het tegendeel trouwens, anders heette het wel ‘wetenschap’ in plaats van 'geloof'. Het seculair humanisme spreekt me aan, ik ben geen atheïst, wel vooral vrijdenker; en aanhanger van de brights-beweging. Ik weet niet of er een opperwezen bestaat, aan  'ik geloof'  heb ik niks, ik wil wetenschappelijk bewijs zien. Meestal noemt men dat agnost.

Ik begrijp gelovigen niet.

 • als (ik herhaal: als) het opperwezen bestaat waar veel mensen in geloven dan heeft hij (of zij) alle mooie dingen op deze aarde gemaakt en daar zijn degenen die daarin geloven dan terecht dankbaar voor. Maar datzelfde opperwezen heeft dan ook alle ellende op deze wereld op zijn rekening staan: (wereld- / burger-) oorlogen, hongersnood, slavernij, rampen en ziektes (heel veel akelige ziektes zoals oogwormen en lepra). Als dat opperwezen inderdaad bestaat, dan heeft hij/zij er in mijn ogen een behoorlijke puinhoop van gemaakt.
 • zij danken het opperwezen voor alle voorspoed en tegelijkertijd kijken ze toe als grote delen van Afrika door hongersnood sterven.
 • onbegrijpelijk dat mensen god danken als iemand geneest van een ziekte (ontsnapt aan een ramp), diezelfde god heeft die ziekte/ramp toch toegestaan, zoniet veroorzaakt?
 • als een bloem bloeit is dat een geschenk van god en als een half land door een tsunami wordt weggevaagd heeft diezelfde god daar niks mee te maken.
 • elke avond zijn er mensen die voor het eten het opperwezen danken voor de spijzen, maar als je in een land woont waar nog geen hand rijst is mag je datzelfde opperwezen niet uitfoeteren.
 • veel sporters danken het opperwezen als ze de eerste plaats in een wedstrijd hebben behaald / een doelpunt hebben gemaakt. Merkwaardig, want gisteren toen er niet gewonnen werd, had god toen even wat anders te doen? Neemt die sporter het god dan ook kwalijk dat god hem niet heeft laten winnen? Waarom laat het opperwezen jantje winnen en pietje verliezen? Erg selectief en bepaald niet 'god is er voor ons allen'.

Als er een opperwezen is wat deed die dan tijdens:
 1. Kim Il-sung (1912-1994) in Noord-Korea (wiki). Geschatte sterfgevallen: 1.6 miljoen. Gevangenen in de straf- en werkkampen werden gedwongen om hun eigen graf te graven voordat ze neergeslagen werden met hamers. Zwangere vrouwen in kampen werden gedwongen tot harde arbeid om miskramen af te dwingen.
 2. Pol Pot (1925-1998) in Cambodja (wiki). Geschatte sterfgevallen: 1.7 miljoen. In slechts vier jaar tijd was hij verantwoordelijk voor de dood van een kwart van de Cambodjaanse populatie. Hij richtte zich op intellectuelen die zijn macht bedreigden. Zo werd iedereen met een bril of kennis van een tweede taal vermoord.
 3. Enver Pasja (1881-1922) in Turkije (wiki). Geschatte sterfgevallen: 2 miljoen. Hij was verantwoordelijk voor de hongersnood in het land en hij gaf de opdracht voor de Armeense genocide. Die leidde tot een sterfgeval van meer dan anderhalf miljoen. Armeniërs werden gedwongen om naakt te marcheren door woestijnen. Velen stierven door uitputting.
 4. Hideki Tojo (1884-1948) in Japan (wiki). Geschatte sterfgevallen: 4 miljoen. Hij leidde de aanval op Pearl Harbor, en daarnaast was hij verantwoordelijk voor de talloze massamoorden op burgers en ongewapende soldaten. Hij werd geëxecuteerd wegens zijn oorlogsmisdaden in 1948, na een mislukte zelfmoordpoging.
 5. Vladimir Lenin (1870-1924) in Rusland (wiki). Geschatte sterfgevallen: 4 miljoen. Hij gaf de opdracht tot de executie van Russische ministers en de koninklijke familie tijdens de burgeroorlog. Hij gebruikte de Rode Terreur om de oppositie de mond te snoeren. Verder werden geestelijken gespietst en rebellen levend begraven.
 6. Chiang Kai-shek (1887-1975) in China & Taiwan (wiki). Geschatte sterfgevallen: 10 miljoen. Hij stond aan het bewind van de massamoorden in Sjanghai in 1927, waar meer dan 5000 communisten en studenten omkwamen. Ook was hij verantwoordelijk voor het doden van 20 000 Taiwanezen, een groep die vooral bestond uit leiders en intellectuelen, in 1947.
 7. Leopold II (1835-1909) van België in Congo. (wiki). Geschatte sterfgevallen: 13 miljoen. Hij vermoorde meer dan tien miljoen mensen door de dorpen te verbranden en slaven tot de dood te slaan. Zo’n twee miljoen mensen werden onthoofd, waarna hun hoofden en geslachtsdelen in het openbaar werden getoond.
 8. Adolf Hitler (1889-1945) in Duitsland (wiki). Geschatte sterfgevallen: 17–20 miljoen. Ouders van gehandicapte kinderen werden gedwongen om ze terug naar de kliniek te sturen. Daar kregen de kinderen een dodelijke injectie. Ook was Hitler verantwoordelijk voor de moord op twee derde (6.000.000) van alle Europese joden tijdens de holocaust.
 9. Joseph Stalin (1878-1953) in Rusland (wiki). Geschatte sterfgevallen: 40–62 miljoen. De overheid nam negentig procent van al het eten in beslag, waardoor vijf miljoen mensen stierven aan hongersnood. Tijdens de Grote Zuivering werden vijanden gemarteld totdat ze een openbare bekentenis gaven, om vervolgens geëxecuteerd te worden.
 10. Mao Zedong (1893-1976) in China (wiki). Geschatte sterfgevallen: 45–75 miljoen. De mensen die, onder het regime van Mao, te oud of ongeschikt werden geacht, konden rekenen op een verbanning uit de kantines waardoor ze zouden verhongeren. De ouders van kinderen die betrapt werden op het stelen van eten, moesten hun nakomelingen levend begraven.
 11. de eerste wereldoorlog, 20 miljoen doden (1914-1918, wiki)
 12. de tweede wereldoorlog, 70 miljoen doden (1939-1945, wiki)
 13. de Spaanse burgeroorlog 500.000 doden (1936-1939, wiki)
 14. de zwarte dood, pest, 75-100 miljoen doden (1346-1351, wiki)
 15. de Spaanse griep, 60 miljoen doden (1918-1919, wiki)
 16. aan malaria overlijden jaarlijks 1 miljoen mensen, waarvan 400.000 kinderen.
 17. welke ramp/epidemie/oorlog dan ook
Deed het opperwezen 'even' een tukje, keek hij/zij 'even' de andere kant op?

Ik weet dat er een stroming is die vindt dat het opperwezen de mens niet als volmaakte schepping heeft neer gezet. Die mens heeft, naast natuurlijk de goede eigenschappen, een paar zwakke kanten. Als er dus in de loop van de tijd een aantal zaken niet 'zo gelukkig' zijn (oorlogen, rampen, ziektes), dan is de mens daarvan de oorzaak en niet het opperwezen. In mijn ogen een zwakke argumentatie, waarschijnlijk bedoeld om het opperwezen vrij te pleiten. Waarom heeft het opperwezen geen volmaakte mens op de wereld gebracht? Half werk dus. Moet je daar dankbaar voor zijn?

 • Een opperwezen wel danken voor al het mooie, goede en voorspoed, maar niet betrekken bij (verantwoordelijk houden voor) alle tegenslagen en ellende; ik noem zo’n gedachtegang op z’n minst ‘opmerkelijk’, ‘gemakkelijk’, ‘afschuiven’, ‘onverantwoordelijk’, 'qua oorzaak-en-gevolg niet sterk in je schoenen staan'.
 • Ik vind dat je zelf verantwoordelijk bent voor al je beslissingen, overwegingen, daden en alle bijbehorende consequenties. Daar heb ik geen referentiekaders uit wat voor boek dan ook voor nodig (I live by morals, not by laws), hoewel veel daarvan natuurlijk beschreven staan in de basisregels hoe we met elkaar omgaan: de Wet. Ik geloof (maar bewijs daarvoor ontbreekt...) dat een opperwezen een verzinsel is van de mens, de mens die niet goed weet om te gaan met alles wat hier op aarde gebeurt en gemakshalve het goede aan het opperwezen toeschrijft en over de oorzaak van het slechte onvoldoende nadenkt.
 • Veel godsdiensten / ideologiën / levensovertuigingen leren je WAT je moet denken, niet HOE je moet denken.
 • In een godsdienst geloven belemmert mijns inziens het onafhankelijk denken en het nemen van beslissingen (Richard Dawkins).
 • Blijf altijd kritisch, neem niets op voorhand aan, dogma's kan ik niet accepteren.
 • Meneer / mevrouw, ik veracht uw mening, maar ik zou willen sterven voor uw recht die te mogen uiten.
 • Ik ben verdraagzaam, ik vind het uitstekend dat men anders denkt dan ik.
 • Als iemand over een bepaald item een andere gedachte heeft dan ik, dan vind ik dat prima, als die persoon maar niet vindt dat ik me moet gedragen volgens zijn leefregels. Ik vind dat teveel mensen met een godsdienstige overtuiging zich daaraan schuldig maken. Daar ontstaat veel ellende door op deze wereld: anderen onze wil opleggen. Leven en (vooral) laten leven is mijn motto en bezorg anderen daarbij geen overlast. De 'gulden (leef)regel' vind je in veel levensovertuigingen. De basis daarvan is 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'.
 • Lees: Hart, Maarten 't - De bril van God




21 februari 2019: Martel, Frédéric. 2019. Sodoma. Het geheim van het Vaticaan. Uitg.Balans. ISBN: 9789463820158.
God zou de Bijbelse stad Sodom hebben vernietigd vanwege de homoseksualiteit van haar inwoners. Maar vandaag de dag vormt het Vaticaan zelf een van de grootste homoseksuele gemeenschappen ter wereld. Dit lang verzwegen, explosieve gegeven verklaart veel. Het priestercelibaat bijvoorbeeld, het verbod op het gebruik van voorbehoedsmiddelen, de cultuur van geheimhouding rond seksueel misbruik, en de vrouwenhaat van de geestelijkheid. Maar ook het aftreden van paus Benedictus XVI heeft ermee te maken, net als de recente aanvallen op paus Franciscus. Vier jaar lang heeft Frédéric Martel zich ondergedompeld in de wereld van het Vaticaan. Hij heeft onderzoek verricht in meer dan dertig landen en daarbij honderden mensen gesproken, van priesters tot bisschoppen en kardinalen. De meesten wilden hem te woord staan op basis van anonimiteit, al zijn er ook die de moed hadden on the record te praten. Hun verhaal is eensluidend. Zo toont Sodoma voor het eerst het verborgen gezicht van de Katholieke Kerk. Een systeem dat vanaf de kleinste seminaries tot de binnenmuren van het Vaticaan is gefundeerd op een dubbelleven: van buiten radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. De schizofrenie van de Kerk is totaal.

15 september 2018: Na een onderzoek van de NRC blijkt dat de helft van de 39 (hulp)bischoppen en kardinalen in Nederland tussen 1945 en 2010 wist van seksueel misbruik in de katholieke kerk, maar greep niet in. Geestelijken van wie het misbruik bekend was werden over geplaatst en gingen daar opnieuw in de fout. De Nederlandse bisschoppenconferentie zegt het ten zeerste te betreuren dat bisschoppen in het verleden hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen.
Let op: het enige wat die bisschoppenconferentie dus zegt is "sorry". Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat "wij", de Nederlander in zijn algemeenheid in 2018, een dergelijke handelswijze (het misbruik zelf, en met die wetenschap niks doen) nog tolereren? Deze mensen moeten worden verwijderd uit het ambt en worden behandeld zoals iedereen in de Nederlandse samenleving die dergelijke overtredingen begaat: veroordelen volgens de daarvoor gebruikelijke Nederlandse rechtspraak.

2018: In de geloofsgemeenschap Jehova's Getuigen (wiki) wordt een geval bekend van sexueel kindermisbruik. De verdachte heeft in een gesprek met ouderlingen van de Jehova's Getuigen bekend en van dat gesprek is een schriftelijk verslag gemaakt. Het Openbaar Ministerie vordert de documenten, maar krijgt nul op het request. Ook weigert de geloofsgemeenschap mee te merken aan een onafhankelijk onderzoek. Bron 03 augustus 2018.
Plezierig clubje lijkt me dat...

2018: De Australische regering wil een wet invoeren waarmee (ook) priesters verplicht zijn melding te maken van kindermisbruik als hun dat tijdens de biecht ter ore komt. De katholieke kerk weigert daaraan mee te werken...

2014: een dominee van de Hersteld Hervormde Kerk verklaarde dat oud-minister Borst een "engels des dood" is. "Het is geen toeval dat zij geen natuurlijke dood stierf. God laat niet met zich spotten". Minister Borst heeft een aantal jaren geleden de euthenasiewet geïnitieerd en is in februari 2014 door een misdrijf om het leven gebracht. Deze dominee rechtvaardigt dus een moord. Opmerkelijk, Volkskrant, 15 maart 2014.

29 maart 2013: Op Goede Vrijdag mag er nergens in Duitsland in een openbare gelegenheid worden gedanst. De Rooms Katholieke Kerk vindt dansen een ongepaste bezigheid op die dag.
Weer een voorbeeld van de onverdraagzaamheid van de Rooms Katholieke Kerk. Waarom respecteer ik wel wat zij op een dag doen en hebben zij geen respect voor wat ik wil doen? Waarom willen kerkelijken voor mij bepalen wat ik wel en niet mag doen?

12 maart 2013: Het aartsbisdom Los Angeles, kardinaal Roger Mahony en een voormalige priester betalen samen 9,9 miljoen dollar aan vier slachtoffers van seksueel misbruik. Advocaten van de slachtoffers maakten de schikking dinsdag bekend. Mahony, die in 2011 met pensioen ging als hoofd van het grootste Amerikaanse aartsbisdom, is nu in Rome voor de verkiezing van een nieuwe paus. Mahony werd ervan beschuldigd dat hij de priester tegen strafvervolging heeft beschermd door hem over te plaatsen. Het is onderdeel van de schikking dat geen van de betrokkenen schuld hoeven te bekennen. De priester vertelde Mahony al in 1986 dat hij in 1974 was begonnen met het misbruik. Dat bleek uit duizenden vertrouwelijke bestanden, zoals medische rapporten en brieven aan het Vaticaan, die in januari door de kerk werden vrijgegeven. Het misbruik duurde tot 2000, toen de priester uit zijn ambt werd gezet. Hij werd in 2007 veroordeeld voor het misbruik. Bron
Hoe durf je met droge ogen in een schikking op te nemen dat de betrokkenen geen schuld hoeft te bekennen. Wat een brutaliteit en een onbeschoftheid naar de slachtoffers van het seksueel misbruik. Leert de RK kerk dan nooit dat ze steeds onbetrouwbaarder en ongeloofwaardiger worden? Kennelijk niet. Kennelijk denken ze "het gaat al honderden jaren goed, het zal wel overwaaien". En wie kan me uitleggen waarom zo’n kerk nog miljoenen aanhangers over de hele wereld heeft? Zijn er dan zoveel mensen die onvoldoende nadenken? Waarschijnlijk wel.

01 dec 2009: De hoogste rechter in Duitsland heeft bepaald dat alle winkels in het land op zondag gesloten moeten blijven. Het stadsbestuur van Berlijn besloot in 2006 de bepalingen voor winkeltijden te versoepelen en winkels toe te staan de vier zondagen voor kerst open te zijn. Ook op twee andere zondagen in het jaar mochten de winkels de deuren openstellen. Op doordeweekse dagen mochten winkels 24 uur per etmaal open zijn. De lutherse en katholieke kerk vochten die versoepeling aan. Het federale constitutionele hof in Karlsruhe gaf de kerken gelijk en zei dat de Berlijnse openingstijden een schending waren van de Duitse grondwet, waarin de zondag als rustdag wordt aangemerkt.
Opnieuw een voorbeeld van de onverdraagzaamheid van kerkelijken. Waarom respecteer ik wel wat kerkelijken op hun zondag willen doen en hebben zij geen respect voor wat ik op zondag wil doen? Waarom willen kerkelijken voor mij bepalen wat ik wel en niet mag doen op zondag?

30 jan 2008: Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) liet gistermiddag weten dat hij wil laten uitzoeken (hij doet een 'moreel appel') of hij de uitzending op 23 februari (Deep Throat) door de publieke omroepen VPRO en BNN kan laten verbieden.
Weer iemand die voor andere mensen wil bepalen wat goed is of niet, en wil bepalen wat anderen mogen zien. Ammahoela moreel appel. Met evenveel (eigenlijk wel meer) recht doe ik een moreel appel op Rouvoet dat hij zich alleen met zijn eigen gelovigen moet bemoeien. Het ergste is misschien wel dat Rouvoet in de regering zit, minister is.

28 jan 2008: De SGP vindt dat ook de koningin de zondagsrust moet respecteren. Partijleider Bas van der Vlies zegt dat maandagavond op de tv-zender Het Gesprek, zo heeft zijn woordvoerder bevestigd.
Wat bedoelt de heer van der Vlies met 'respecteren'? Dat de koningin moet respecteren dat de leden van SGP zondagsrust houden? Prima. Of zou de heer van der Vlies vinden dat de koningin zelf zondagsrust moet houden?

01 okt 2006: In de katholieke kerk worden gevallen van pedofiele priesters behandeld, die vaak jarenlang, soms tientallen jaren lang, hun gang konden gaan, totdat het uitlekte, waarna de priester werd overgeplaatst naar een andere parochie (dus niet ontslagen). Dit betekende in de praktijk dat ze weer verder konden gaan met hun praktijken. Kinderen werden voor de rest van hun leven beschadigd.
En dat zijn dan de mensen waarbij gelovigen ter biecht gaan, hun zonden opbiechten ter vergeving. Wie zo met pedofilie omgaat verliest in mijn ogen elke geloofwaardigheid.

Kerk en staat gescheiden in Nederland?    Ik dacht het niet.
Er zijn een aantal aspecten in de Nederlandse wetgeving waaruit blijkt dat de scheiding tussen kerk en staat nog niet volledig is. Voorbeelden zijn:

 • de Zondagswet
  • opmerkelijk:  "op grond van artikel 3 van de Zondagswet is het verboden om op zondagen geluid te maken dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is".
   Terwijl de kerkklokken geluid maken wat vele honderden meters verder te horen is.
   Een gemeenteraad is bevoegd om regels te stellen met betrekking tot duur en geluidsniveau. Deze regels kunnen worden vastgelegd in de gemeentelijke verordening (denk aan de APV). Wel moet deze inperking het recht op de vrijheid van godsdienst niet in de weg staan.
 • de geloofsbelijdenis die op de randschrift van elke 2-euro munt staat
 • elke kerkruimte in Nederland betaalt geen Onroerend Zaak Belasting
 • de meest gangbare kerken in Nederland betalen geen belasting over schenkingen of inkomsten uit erfenissen, want ze hebben de ANBI-status

Maar mijns inziens het meest opmerkelijke is dat wij anno nog steeds in een Nederland leven waar werkenden verplicht vrij zijn op vijf christelijke feestdagen (hemelvaart, 2e paasdag, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag). Dat is een overblijfsel uit de tijd dat kerk en staat niet gescheiden waren. Maar die zijn nu al decennia lang wel gescheiden, dus zo langzamerhand wordt het wel tijd het verplichte vrij op die christelijke dagen eens los te laten.
Voorstel: Nederland heeft jaarlijks acht feestdagen waarop iedereen verplicht vrij is [twee nationale feestdagen (bevrijdingsdag en koninginnedag); nieuwjaarsdag en vijf christelijke feestdagen]. Schaf het verplichte vrij van die vijf christelijke feestdagen af (n.b. dat is heel wat anders dan ontkennen / negeren dat deze dagen belangrijk zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep) en vervang die door vijf dagen die eenieder naar wens mag invullen. Ik noem slechts enkele voorbeelden, maar de keuze is talrijk:  suikerfeest, pesach, afschaffing van de slavernij in 1863, homohuwelijk in 2001 en natuurlijk welke feestdag dan ook die een rol speelt in de levensovertuiging van de persoon in questie.

Dus:  afschaffing van Artikel 23 lid 7 van de grondwet. Kerk en staat dienen strikt gescheiden te zijn. De overheid dient geen religieuze of levensbeschouwelijke instellingen te subsidiëren of te bevoorrechten

Samenvatting:
Ik ben niet godsdienstig en ik ben niet anti-godsdienstig. Ik wil bewijs i.p.v. geloof. Vaak noemt men dat agnost.
Als iemand, van welke overtuiging dan ook, wil dat ik me gedraag volgens zijn/haar (leef)regels dan wordt het tijd voor een 'goed gesprek'.

Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina