Blad 1 van 31 bladen Volgend blad    Laatste blad

Stamboom familie Speek.   samensteller Gerrit Speek       Copyright ©

In 1992 begon samensteller dezes (Gerrit Speek) belangstelling te krijgen voor zijn voorouders. Waarom toen al of toen pas, misschien omdat ik op een leeftijd gekomen was waarbij je wat meer om je heen gaat kijken, misschien omdat er toen goede genealogieprogramma's voor de computer kwamen, ik weet het niet. Na de eerste gesprekken met mijn ouders werd al snel duidelijk dat veel voorouders in Zwolle hebben gewoond. Nog steeds wonen daar verreweg de meeste Speek'en. In mijn onschuld dacht ik toen "zo'n stamboom is in een paar maanden klaar". Meer dan vijf jaar heb ik erover gedaan om een min of meer gedegen overzicht te publiceren. Zo'n 1400 Speek'en zijn in kaart gebracht, waarvan 550 geboren na 1920. De telefoonrekening was soms 'iets' hoger dan gebruikelijk, maar gelukkig reageerde bijna iedereen enthousiast. Dit overzicht heeft nu 12 generaties Speek en er zijn vertakkingen in Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, USA, Zuid-Afrika en Zwitserland.
In 1996 heb ik een papieren publicatie gemaakt, welke niet meer beschikbaar is (heeft ook weinig zin, want sinds die tijd is er veel informatie bij gekomen). Sinds 2002 staat deze stamboom op mijn website en met behulp van alle e-mails, geboorte- en overlijdenskaarten, WieWasWie, CBvG, Digitale Stamboom, Online Begraafplaatsen, Online Familieberichten en Mensenlinq wordt deze stamboom up-to-date gehouden. Een bericht van u met opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen is van harte welkom.

De herkomst is nog steeds niet duidelijk. Stamvader Hendrick trouwt op 31 oktober 1683 in Haarlem en dan staat er vermeld 'Hendrick Coenraetß J.M. van Munster(s)'. J.M. betekent 'jonge man' dwz. niet eerder gehuwd geweest. Munster kan Munster-Geleen zijn, Munster in Duitsland of iets anders. Ik heb het niet kunnen vinden *. Zijn kleinzoon Maerten komt als militair in Zwolle terecht en krijgt daar vele nakomelingen. Voor zover mij nu bekend is ontstaat in deze familie de achternaam Speek in Haarlem. De naam wordt voor het eerst genoemd in 1711 bij de doop van het eerste kind van Pieter Hendricksz. Zijn broer Michiel wordt geboren als Michiel Hendricksz, bij de doop van het derde kind van zijn broer in 1714 noemt hij zich Michiel Speek, hij trouwt de eerste keer in 1717 als Michiel Hendricksz en de tweede keer in 1723 als Michiel Speek. Alle kinderen van Pieter en zijn broer Michiel (zonen van de stamvader Hendrick) worden gedoopt met de achternaam Speek. Over het ontstaan en de betekenis van de naam Speek heb ik, ondanks vele naspeuringen, geen aanwijzingen kunnen vinden. Joke Visser (kleindochter van Jo Visser-Speek) kwam een uitleg tegen waar de naam Speek genoemd werd als een andere benaming voor lavendelwater. Het zou zijn oorsprong vinden in Spijk-Lavendel (Lavendula-Spica).
* On Nov 22, 2009 I did recieve an email from Jay Meeuwig (Calgary, AB, Canada): "Hello Gerrit. The intro to your Parenteel van Hendrick Coenraetsz got my attention. I think I can almost tell you with 99% certainty that you should look at MUNSTER in Germany as the origin of Hendrick Coenraetsz ... Some decades ago I was on a similar hunt, and in fact visited MUNSTER where I learned at one of the Archives that in the time period of about 1675 to 1725, give or take some years some 50-60,000 people migrated to HOLLAND from the region of West-Phalia... or what is today North Rhine-Westphalia, ... Holland was booming after the (ironic) PEACE of MUNSTER in 1648, and things were not going that well in the region that provided the migrants... I am still kicking myself for not writing down the title of the book that outlined this very significant migration. The (Archive) folks in HAARLEM had no idea about it..., but from my own research I know that there was a huge influx. HAARLEM is also the city where part of my roots ran thru... So long."

Er zijn meerdere families Speek. Als je, zoals samensteller, dezes jarenlang graaft naar de achernaam Speek dan kom je nog een paar families Speek tegen die geen verbinding hebben met de hier beschreven tak:
 • Nederland    • Estland    • USA.  Pas op: ook de hieronder beschreven tak  én  de Estlandse tak hebben nazaten in de USA.

Onbekende Speek'en het is verleidelijk om de vermelding van Hendrik van Speek, Jacob van Speek en Alida van Speek in notariële akten in Amsterdam en Haarlem (!) in 1742, 1744 en 1745  (link link link link link)  te verbinden met onderstaande stamboom. Maar tot op heden ontbreekt het bewijs daarvoor.
Check openarch: in de eerste helft van de 18e eeuw zijn er een aantal begraafinschrijvingen in Amsterdan van personen met de achternaam Speek die tot nu toe niet met de hier beschreven tak verbonden kunnen worden.

Raadsels zijn er zeker gebleven, de grootste is wel een notitie in het Gemeentearchief van Zwolle "Jan Speek, voor hem is een doodkist geleverd, dd. 26-4-1726". Voor 1743 heb ik in Zwolle geen Speek'en kunnen vinden. Of de doodkist voor Jan is omdat hij is overleden of Jan heeft 'm gekocht voor iemand anders, het blijft onduidelijk.

Bronnen zijn aanwezig onder deze tekst. Dat kan van alles zijn, bv. doopinschrijving, huwelijksinschrijving, begraafregister, geboorteakte, huwelijksakte, huwelijksbijlage, overlijdensakte, foto's, etc. Anno 10 december 2019 zijn er 490 verwijzingen naar bronnen en daarin zijn 1695 gegevens opgenomen (o.a. 394 geboorteakten, 185 huwelijksakten en 272 overlijdensakten).

Privacy bescherming.  In deze stamboom is privacy bescherming toegepast zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geboortedatums mogen pas 100 jaar na dato gepubliceerd worden, datums betreffende het huwelijk zijn na 75 jaar openbaar. Alle gegevens van overleden personen mogen wel gepubliceerd worden, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Actuele adres-, telefoon- en e-mail gegevens worden uiteraard niet vermeld. Als iemand in deze stamboom gegronde reden heeft om niet vermeld te willen worden, dan is dat mogelijk. Zie de separate privacy verklaring.

Foto's van personen in deze stamboom zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

Laatste wijziging aan deze stamboom:  16 september 2020 (dank aan Patricia, Ada, Marjolein, Marianne, Nancy, Geeke, Tinus, Sebastiaan, Carla, Martin en Gerda, Andries, Paul, Riekie, Bennie, Andries, Willy, Janke, Andries, Willy, Mágriet, Manna, Patricia, Bennie, Warnar, Anouk, Pascal, Miranda, Riekie, Warnar, Nicole, Siska, Laura, Bennie, Martijn, Dien, Jannie en Dick, Suzanne, Bennita, Christa, Dien, Linda, Egbert, Miranda, Bennie, Lucas, Bé, Bennie, Astrid, Marco, Ron).

De nakomelingen van Hendrick Coenraetsz

I.1    Hendrick Coenraetsz [3347], bronnen.
(In de huwelijksakte staat 'Hendrick Coenraetß J.M. van Munster'. J.M. betekent Jonge Man d.w.z. niet eerder gehuwd geweest, het is dus aannemelijk dat hij getrouwd is rond zijn 25ste levensjaar. Zijn geboorteplaats is Munster, onduidelijk is of dat Munster (Geleen) is of Munster Duitsland.)
(ORA HAARLEM, Transporten, inv. 76.96 G, folio 28: Maria Gerrits wed(uwe) van Abel Janss voorde eene helfte, en(de) Antie Abels eenige d(ochte)r vande vooorn(oemde Abel Janss voor soo veel noot is geassisteert met Jan Gerritss de Coningh, broeder vande eerste Comp(aran)te, als haer gecooren en(de) bijstaande voogt in desen dragen in deselve qualiteijt op aen Hendrick Coenraetss van Munster een huijs met den erve, staende en(de) leggende inde Wijde appelaersteeg in sekere gang achter no 1 van outs genaamt, door welcke gang desen huijse sijnen uijtgang en(de) eenen vrijen bruijkwaer heeft, mits deselve gang van haer gedeelte helpende onderhouden, alsmede de gemeenschap van de put en(de) secreet met no 1 ende 3, tot gelijke costen te onderhouden, belent ten westen aande gemene gang, ten suijden de H(ee)r P(iete)r Adrichem van dorp, ten noorden Mr. Johan van Groenhout en(de) ten oosten Hendrick Knierman, mette lasten van vier hondert g(u)l(den)s daer op staende die de Coper tot sijnen laste genomen en(de v(ercopers daervan te bevrijden belooft heeft, anders al vrij en(de) voorts sulx en(de) in allen schijne als t voorss huijs ter plaatse voorss gelegen is, de v(er)copers heeft toebehoord, en(de) d'oude brief van den derden Januarij 1680 is mede brengende. Om 70 Caroli g(u)l(den)s (boven de voorss lasten van 400 gl) Contant geld. Actum den 18en Maij 1697).
.
Geboren circa 1660 te Munster.
Overleden 00-05-1719 te Haarlem.
('Den 31 October 1683 Present de Heeren Mr. Anthonij Deylargos en Gerrit van Stijrum; Hendriek Coenraetß J.M. van Munster(s), Anneke Pieters J.D. van Hensbeeck' (Hensbroeck?).).
Gehuwd voor de kerk op 31-10-1683 te Haarlem.
Echtgenote is Anneke Pieters [3439], bronnen.
(In de huwelijksakte staat 'Anneke Pieters J.D. van Hensboock'. J.D. betekent Jonge Dochter d.w.z. niet eerder gehuwd geweest, het is dus aannemelijk dat zij getrouwd is rond haar 25ste levensjaar. Haar geboorteplaats is Hensboock (Hensbroeck?).).
Geboren circa 1660 te Hensboock (Hensbroek?).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Agnes Hendricksz [3440], bronnen.
(In de verwerking van de nalatenschap (1719) van de vader van Agnes wordt melding gemaakt van drie kinderen: Jan, Michiel en Agniesje. Het is dus aannemelijk dat Agnes voor 1719 is overleden, w.s. in Haarlem.).
Gedoopt (RK) op 13-08-1684 te Haarlem, St.Anna (getuige(n): peet: Geertruijt van Daelen).
Overleden voor 1719 te Haarlem.
   2. m  Harmen Hendricksz [3441], bronnen.
(In de verwerking van de nalatenschap (1719) van de vader van Harmen wordt melding gemaakt van drie kinderen: Jan, Michiel en Agniesje. Het is dus aannemelijk dat Harmen voor 1719 is overleden, w.s. in Haarlem.).
Gedoopt (RK) op 11-10-1685 te Haarlem, St. Anna (getuige(n): peet: Harmen Harmesse).
Overleden voor 1719 te Haarlem.
   3. m  Pieter Hendricksz [3427] (zie II.3).
   4. m  Jan Hendricksz [3442], bronnen.
Gedoopt (RK) op 10-09-1688 te Haarlem, St.Anna (getuige(n): peet: Jan Coeurt).
Overleden voor 1690 te Haarlem.
   5. m  Jan Hendricksz [3443], bronnen.
(Jan heeft bij zijn doop (1690) de achternaam (patroniem) 'Hendricksz'. Als erfgenaam in de nalatenschap (1719) van zijn vader heeft hij de achternaam 'Speek'.).
Gedoopt (RK) op 31-01-1690 te Haarlem, St.Anna (getuige(n): peet: Lijsbeth Teunis Versprang).
Overleden na 1719.
   6. v  Agniesje Hendricksz [3444], bronnen.
(Agniesje heeft bij haar doop (1691) de achternaam (patroniem) 'Hendricksz'. Als erfgenaam in de nalatenschap (1719) van haar vader heeft ze de achternaam 'Speek'.).
Gedoopt (RK) op 29-03-1691 te Haarlem, St.Anna (getuige(n): peet: Catharina Bickers).
Overleden na 1719.
Relatie.
Partner is Cornelis Heere [22545].
   7. m  Michiel Hendricksz Speek [3348] (zie II.9).
   8. m  Claes Hendricksz [3445], bronnen.
(In de verwerking van de nalatenschap (1719) van de vader van Claes wordt melding gemaakt van drie kinderen: Jan, Michiel en Agniesje. Het is dus aannemelijk dat Claes voor 1719 is overleden, w.s. in Haarlem.).
Gedoopt (RK) op 23-09-1692 te Haarlem, St.Anna (getuige(n): peet: Claes Gerritse).
Overleden voor 1719 te Haarlem.

II.3    Pieter Hendricksz [3427], bronnen.
(Pieter heeft bij zijn doop (1686) en bij zijn huwelijk (1710) de achternaam (patroniem) 'Hendricksz'. Als erfgenaam in de nalatenschap (1719) van zijn vader heeft hij de achternaam 'Speek'.).
Gedoopt (RK) op 17-11-1686 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet: Pieter Vermeulen).
Overleden na 1719.
Zoon van Hendrick Coenraetsz [3347] (zie I.1) en Anneke Pieters [3439].
(Pieter Hendrickz, J.M. van Haarlem trouwt met Grietje van der Vloet, J.D. van Haarlem.)(De kinderen van Pieter en Grietje zijn alle gedoopt in de Statie St.Jozef op de Begijnhof. De originele doopboeken zijn niet op het G.A. maar bij de kerk. Die boeken zijn overgetypt en dat is in het G.A. aanwezig.)
(Het is opmerkelijk dat ik van geen enkel kind een volgend 'levens'teken (huwelijk, kinderen, overlijden) heb kunnen vinden.)
.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11-05-1710 te Haarlem.
Echtgenote is Grietje van der Vloet [3428], bronnen.
(Bij haar huwelijk op 11-05-1710 staat Grietje vermeld als 'J.D.' d.w.z. Jonge Dochter, dus niet eerder gehuwd geweest. Een geboortejaar van circa 1687 is dan aannemelijk.).
Geboren circa 1687 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Speek [3429], bronnen.
Gedoopt (RK) op 04-03-1711 te Haarlem, St,Jozef (getuige(n): peet: Hendrik Coenraets en Margaretha Brits).
   2. m  Cornelis Speek (Speeck) [3430], bronnen.
(Waarschijnlijk gelijk aan Cornelis Speeck (www.openarch.nl): Cornelis Speeck (uit Haerlem) op 29 maart 1746 in dienst als soldaat bij kamer Rotterdam. Vertrek van het schip Dishoek op weg naar Batavia. Aankomst van het schip op Kaap de Goede Hoop op dinsdag 12 juli 1746. Vertrek van de Kaap op zondag 28 augustus 1746. Aankomst in Batavia op dinsdag 22 november 1746. Uitdienstreding op 27 december 1746 te Azië, reden: overleden.).
Gedoopt (RK) op 16-11-1712 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet: Cornelis Heeren en Lena van Waijenberg).
Overleden op 27-12-1746 te Azië op 34-jarige leeftijd.
   3. m  Nicolaes Speek [3431], bronnen.
Gedoopt (RK) op 01-10-1714 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet: Michiel Speek en Anna van Grol).
   4. v  Catharina Speek [3432], bronnen.
Gedoopt (RK) op 05-06-1716 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet: Michiel Speek en Anna Jans).
   5. v  Geertruijd Speek [3433], bronnen.
Gedoopt (RK) op 11-08-1718 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): Joost van der Vloet en Agniesje Speek).
   6. v  Anna Speek [3434], bronnen.
Gedoopt (RK) op 25-09-1721 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet: Michael Speek en Anna Weijland).
   7. m  Claas Speek [3435], bronnen.
Gedoopt (RK) op 03-09-1723 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet Joost van der Vloet en Agniesje Speek).

II.9    Michiel Hendricksz Speek [3348], bronnen.
(Michiel heeft bij zijn huwelijk met Anna Weijland (1717) de achternaam (patroniem) 'Hendricksz'. Als erfgenaam in de nalatenschap (1719) van zijn vader en bij zijn huwelijk met Willemeijntje Jacobsz Voogel heeft hij de achternaam 'Speek'.)
(Gemeentearchief Haarlem, Weeskamerarchief inv. 18.1 folio 106: 'Michiel Speek verschijnt op 22-10-1723 voor de weesmeesters van Haarlem. Hij bewijst zijn kind, verwekt bij Anna Wijland, genaamd Maerten, oud 4 jaar, een somma van 25 guldens, hetselve aan het kind te geven als hij meerderjarig zal zijn of eerder gehuwd, mits hij, Michiel Speek, gehouden blijft het kind gedurende zijn minderjarigheid te onderhouden in kost, kleding en lering, hetgeen geapprobeerd wordt door Geertruij Albers Buenen, outmoeij maternel' (=oudtante van moeders kant).)
(ORA HAARLEM, Transporten, inv. 76.113 G, folio 104. Aeghje Zeewijck wed(uwe) van Cornelis Kooij vor 1/3 part, Pieter Ebbekin en Cornelis Schouten als voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Baertie Zeewijck verweckt bij Augustijn Stijninga voor 1/3 part, ende instaende ende de ratocaverende de voorn(oemde) Comparanten voor Catharina Zeewijck wed(uwe) van Abraham Wildeman voor t laeste derde part, - welke Aeghje, Baertie en Catharina Zeewijck sijn tesamen eenige nagelaten kinderen en erfgen(amen) van Risje Akersloot in haar tijt wed(uwe van Jacobus Zeewijck, sijnde de gemelde voogden ten reguarde van de voorss minderjarige bij App(ointemen)te van D'Ede. Achtb(are) Heeren Schepenen deser stadt specialijk geq(ualificeerd) in dato den .. Decembert 1727 tot het v(er)copen ende opdragen van t navolgende huijs. Dragen op in die Q(ualit)e aen Michiel Speek een huijs metten erve, staende ende leggende in de St. Janstraet: belent ten zuijden de Baltus-poort waer in desen huijse een uijtgang en bruijkwaer heeft, ten noorden ende achterstreckende aen Anthonij de Vries, al vrij ende voorts als voren. Om 700 Caroli guldens, te betalen Contant geld Actum den 21e Maij 1728.)
.
Geboren circa 1692 te Haarlem.
Begraven op 04-04-1748 te Haarlem.
Zoon van Hendrick Coenraetsz [3347] (zie I.1) en Anneke Pieters [3439].
(Het huwelijk is tussen Michiel Hendricks, J.M. van Haarlem, en Anna Weijland, J.D. van Haarlem.).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-05-1717 te Haarlem, St.Jozef Begijnhof.
Echtgenote is Anna (Annitje) Weijland [3349], bronnen.
Geboren circa 1692 te Haarlem.
Begraven op 11-03-1722 te Haarlem.
(Michiel Speek, Wed. van Haarlem, trouwt met Willemijntje Jacobsz, J.D. van Haarlem.).
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-10-1723 te Haarlem, St.Jozef Begijnhof.
Echtgenote is Willemeijntje Jacobsz Voogel [3350], bronnen.
Gedoopt te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Maerten Speek (Martijnus, Martinus; Spijk) [554] (zie III.8).
   2. v  Grietje Speek [3352], bronnen.
Gedoopt (RK) op 02-10-1720 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet: 'Piter Speek en Joa Disselkamp').
Begraven op 08-12-1720 te Haarlem, 67 dagen oud.
   3. v  Grietje Speek [3353], bronnen.
Gedoopt (RK) op 24-02-1722 te Haarlem, St,Jozef (getuige(n): Piter Speek en Joanna Disselcamp).
Begraven op 06-08-1722 te Haarlem, 163 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Hendrik Speek [3354], bronnen.
(Heel misschien is Hendrik gelijk aan (www.openarch.nl) Barend Hendrik Speek (uit Sparburg). In dienst als jongsoldaat bij kamer Amsterdam op 9 maart 1753. Vertrek van het schip Noord Nieuweland op weg naar Batavia. Het schip komt op zaterdag 30 juni 1753 (113 dagen na vertrek) aan op de Kaap de Goede Hoop. Op woensdag 18 juli 1753 vertrekt het schip naar Batavia waar het op dinsdag 18 september 1753 aankomt. Uitdiensttreding op 9 maart 1756 te Azie, reden: overleden.).
Gedoopt (RK) op 11-03-1725 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet: Jan Theunisse en Grietje van der Vloet).
Overleden op 09-03-1756 te Azië op 30-jarige leeftijd.

III.8    Maerten Speek (Martijnus, Martinus; Spijk) [554], soldaat (1750,1752), schoenmaker, pruikemaker, bronnen.
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, N.H. Lidmatenboek 3 blz.356: Martynus Speek, wonende in de Vijfhoek, doet op 17-12-1753 belijdenis.)
(In Zwolle heet hij: Martinus, Mertijnes, Marinus, Martynus, Merten)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, AAZ01-00426 Blz.418 1e Sassenstraat: 1755 Oct.: Martinus Speek, afkomstig uit Haerlem, sinds 1743 in Zwolle wonend, 3 personen, schoenmaker).
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Reg. van alle huizen, 1812, wijk 2e Diezerstraat 74, blz.49-50: ca. 1745, Mertijnes (Martinus) Speek, militair, man van Gerrijdijna Straadburg)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Reg. van alle huizen, 1812, wijk 2e Waterstraat 31, blz.15-16 / wijk 2e Waterstraat 71, blz.35-36: ca.1750, Marinus (Martinus) Speek, pruikemaker, man van Gerridina)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Reg. van alle huizen, 1812, wijk 2e Waterstraat 253, blz.127-128: ca.1750, Martinus Speek, schoenmaker, man van Gerrijdina (Gerritdina).
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, AAZ01-00426, blz.418: 1e Sassenstraat, 1755 okt. Martinus Speek afkomstig uit Haerlem, sind 1743 in Zwolle wonend, 3 personen.)
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, Begraafboek RBSO 743 blz.171: 'Den 28 Meij, Martinus Speek om half Twe begraven op de Groote K:hof In de 2de Groeve van de 21 Lage'.)
.
Gedoopt (RK) op 17-06-1719 te Haarlem, St.Jozef (getuige(n): peet: Dirck Maertens en Marijtje Duijndam).
Overleden 00-05-1766 te Zwolle.
Begraven op 28-05-1766 te Zwolle, Grote Kerkhof.
Zoon van Michiel Hendricksz Speek [3348] (zie II.9) en Anna (Annitje) Weijland [3349].
Ondertrouwd op 03-05-1749 te Zwolle.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-06-1749 te Zwolle.
Gehuwd voor de kerk op 16-06-1749 te Zwolle (RK).
Echtgenote is Gardina Strasbergh (Garridina, Garritdina, Garridine, Geeridine, Geerijdina, Gerrijdina; Straatsburg, Straatsborgh, Straatsburgh, Straatburg) [555], 22 jaar oud, bronnen.
(Doet belijdenis op 17-12-1753)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, AAZ01-5318 geregistreerde armen: 'Wed. Martinus Speek vraagt 4-6-1766 om steun. Zij is 51 jaar, verdient met boodschaplopen, breien en schoonmaken. Haar oudere kinderen : Geertruid 14 jaar verdient met breien, Grietje 13 jaar verdient met breien, Jan 12 jaar verdient niets, is lam'.)
(De weduwe van Martinus Speek 's morgens om 11 uur op de broerenkerkhof begraven voor rekening van de armenkamer.)
.
Gedoopt (NH) op 05-01-1727 te Zutphen.
Overleden 00-11-1805 te Zwolle.
Begraven op 18-11-1805 te Zwolle, Broerenkerkhof.
Dochter van Albert Strasbergh [2470], militair in het leger van Haersolte, en Catrina Lukerhof (Catharina; Luikerhof, van Ooij, Ooy) [2471].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Catrina Speek (Janna) [556] (zie IV.2).
   2. m  Hendrikus Speek (Speeck, Spiek) [416] (zie IV.3).
   3.   n.n. Speek [29987], bronnen.
(Merkwaardig: begraven op 14-aug-1754 als 'kraamkind' zonder voornaam. Dat zou (!) kunnen betekenen dat het kind levenloos geboren is, maar de oudere broer is geboren op 08-mrt-1752 en haar jongere zuster op 20-okt-1754. Dit kind moet dus geboren zijn in 1753. De doop is niet gevonden in 1753, ook niet rond de begraafdatum 14-08-1754, terwijl in datzelfde (!) register wel de doop van de jongere zus Geertrui (20-10-1754) vermeld staat.).
Geboren 1753.
Begraven op 14-08-1754 te Zwolle, Broerenkerkhof.
   4. v  Geertruij Speek [557], bronnen.
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, N.H. Doopb. RBSO nr.705: Geertrui wordt gedoopt.)
(Zeer waarschijnlijk heel jong overleden zijn, want een paar jaar later wordt er weer een kind Geertrui genoemd. Maar haar begraafinschrijving is nog niet gevonden.)
.
Gedoopt (Ned.Herv.) op 20-10-1754 te Zwolle.
Overleden circa 1760 te Zwolle.
   5. m  Michiel Speek [558], bronnen.
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, N.H. Doopb. RBSO nr.705 blz.354: Michiel wordt gedoopt.)
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, Begraafboek RBSO 742 blz.247: Martinus Speek, een kind van hem is begraven op het Broerenkerkhof.)
.
Gedoopt (Ned.Herv.) op 05-12-1756 te Zwolle.
Begraven op 24-06-1757 te Zwolle, Broerenkerkhof, 201 dagen oud.
   6. m  Michiel Speek (Machiel) [559] (zie IV.9).
   7. m  Peter Speek [560], bronnen.
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, N.H. Doopb. RBSO nr.706 blz.11: Peter, zoon van Martinus Speek en zijn vrouw Garridina Straatsburgh, wordt gedoopt in de Broerenkerk.)
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, Begraafboek RBSO 743 blz.344: Merten Speek, een kind van zijn weduwe is van de armen begraven op het Broerenkerkhof.)
.
Gedoopt (Ned.Herv.) op 31-03-1760 te Zwolle.
Begraven op 15-01-1771 te Zwolle, Broerenkerkhof op 10-jarige leeftijd.
   8. v  Geertruid Speek [561] (zie IV.13).
   9. v  Margreta Speek [562] (zie IV.15).
   10. m  Jan Speek [563] (zie IV.16).

IV.2    Johanna Catrina Speek (Janna) [556], 'breidster', bronnen.
(Doop 25 maart 1750 Nederduits Gereformeerd Johanna Catharina dochter van Martinus Speek, soldaat onder het regiment van de heer Aylva de compagnie van Rouse, en Gerdina Straatsburgh.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Register van alle huizen, 1812 wijk 2e Diezerstraat 74, blz.49-50: Janna Speek, geboren 06-05-1745, weduwe, breidster, dochter van Mertijnes Speek en Gerrijdijna Straadburg, ouders overleden; het geboortejaar is wel merkwaardig: vier jaar voor het trouwjaar van haar ouders).
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Resolutien Schepenen en Raden blz.388: Johanna Speek, weduwe van Arend Waanders, krijgt voor haar en haar kinderen onderstand van de Armenkamer op 08-01-1791.)
(Noot van de samensteller: het geboortejaar 1745, met betrekking tot huwelijksjaar van haar ouders 1749, mag een vraagteken bij worden gezet.)
.
Geboren op 06-05-1745 te Zwolle.
Gedoopt op 25-03-1750 te Oldenzaal.
Overleden op 27-04-1823 te Zwolle op 77-jarige leeftijd.
Dochter van Maerten Speek (Martijnus, Martinus; Spijk) [554] (zie III.8) en Gardina Strasbergh (Garridina, Garritdina, Garridine, Geeridine, Geerijdina, Gerrijdina; Straatsburg, Straatsborgh, Straatsburgh, Straatburg) [555].
Ondertrouwd op 04-06-1774 te Zwolle.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-06-1774 te Zwolle.
Echtgenoot is Arent Wanders (Waanders) [587], schippersknecht.
Overleden op 22-12-1790.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lutgertjen Wanders [588].
(Johanna Catrina Speek en Arent Wanders; hun onechte dochter Lutgertjen is geboren.)
(Johanna Speeks en Arent Wanders laten hun onechte dochter Lutgertien, geboren 12 meij 1774, dopen; "Geëgt 20 junij 1774".)
.
Geboren op 12-05-1774 te Zwolle.
Gedoopt (NH) op 19-05-1774 te Zwolle.
Overleden op 20-12-1774 te Zwolle, 222 dagen oud.
   2. v  Marta Wanders [2683].
Geboren op 15-11-1775 te Zwolle.
Overleden op 24-07-1779 te Zwolle op 3-jarige leeftijd.
   3. v  Lutgerdiena Wanders [589].
Geboren te Zwolle.
Gedoopt (NH) op 23-08-1778 te Zwolle (getuige(n): Martinus Speek, overl., zijn nagelaten vrouw Gerritdiena Straatsburg).
   4. v  Lutgertdina Wanders [590] (zie V.5).
   5. m  Martinus Wanders [591].
(Johanna Catrina en haar man Arend Wanders, wonende voor de Camperpoort, laten hun zoon Martinus, geboren 4 februari 1783, dopen.).
Geboren op 04-02-1783 te Zwolle.
Gedoopt (NH) op 07-02-1783 te Zwolle.
   6. v  Gerridina Wanders [592].
(Johanna Speek en haar man Arens Wanders laten hun dochter Gerridina, geboren 17 september 1785, dopen.).
Geboren op 17-09-1785 te Zwolle.
Gedoopt (NH) op 19-09-1785 te Zwolle.
Overleden op 07-05-1789 te Zwolle op 3-jarige leeftijd.
   7. m  Peter Wanders [2684].
Geboren op 18-04-1788 te Zwolle.

IV.3    Hendrikus Speek (Speeck, Spiek) [416], soldaat, metselaar, opperman, bronnen.
(Bron DTB Oldenzaal: doop op 8 maart 1752 Nederduits Gereformeerd Hendrikus, soon van Martinus Spek, soldaat onder het Regiment van Ailva compagnie Rouse, en Gerdina Straatsburg.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Rekwest AAZ01-00852 no.15: Hendrik Speek verzoekt op 22-12-1797 tot benoeming als turfdrager als opvolger van Jan Huyer.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Patentregister 1806, blz.309: H.Speek patent verleend als metzelaarsknegt.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, volkstelling 1794: Hendrik Speek, een opperman, Hendrikje van den Bosch, .....str. vijf.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Reg. van alle huizen, 1812, wijk 2e Waterstraat 31, blz.15-16 / 2e Waterstraat 71, blz.35-36: Hendrik Speek, geboren 1750, gehuwd, opperman, zoon van Marinus (Martinus) Speek, pruikemaker, en Gerridina, ouders overleden.)
.
Gedoopt (Ned.Herv.) op 08-03-1752 te Oldenzaal.
Overleden op 25-01-1833 te Tijenraam, gem.Raalte op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Maerten Speek (Martijnus, Martinus; Spijk) [554] (zie III.8) en Gardina Strasbergh (Garridina, Garritdina, Garridine, Geeridine, Geerijdina, Gerrijdina; Straatsburg, Straatsborgh, Straatsburgh, Straatburg) [555].
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Ondertrouwboek nr.734 blz.120-121: 'Op 1 juni 1776 in ondertrouw: 'Hendrikus Speek, J.M., daghuurder, doende boerenwerk, wonende bij de Vijfhoek, en Hendrika van den Bos, J.D., spinster, wonende buiten de Diezerpoort bij de Beltmoolen; getuige voor hem: Hendrik Lendelink, wonende in de Smeeën, getuige voor haar: Siefart Hendriks en Berent van den Bos, wonende buiten de Diezerpoort bij de Beltmoolen; zijn alhier getrouwd op maandag 17 Juny 1776'.).
Ondertrouwd (1) op 01-06-1776 te Zwolle.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-06-1776 te Zwolle.
Echtgenote is Hendrikje van den Bos (Hendrika; van der Vegte) [417], spinster (1776), bronnen.
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, N.H. Doopb. RBSO.nr.707, blz. 618-619: achternaam ook 'van der Vegte', want wonende aan de nieuw Vegten Dijk.).
Geboren circa 1745.
Overleden op 30-01-1829 te Zwolle.
Gehuwd (2) circa 1831.
Echtgenote is Elisabeth Schreijers [31192].
(Opvallend: in de overlijdensakte van Hendrik Speek staat: 'Hendrik Speek twee en tachtig jaren, zonder beroep; weduwnaar van wijlen Elisabeth Schreijen, overleden te Zwolle; zijnde de namen zijner voor vele jaren overledene ouders de comparanten niet bekend, geboren te ...', enz. Het huwelijk met, en het overlijden van Elisabeth is nergens te vinden, welke schrijfwijze dan ook.).
Overleden te Zwolle.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Berendiena Speek [610], bronnen.
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, N.H. Doopb. RBSO nr.707 blz.208-209: Berendiena wordt gedoopt. Getuige: Hermiene Van der Vegte.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Begraafboek RBSO nr.815 blz.35: H. Speek, een kind van hem/haar, wonende op de Nieuwstad, is begraven op het Bergkloosterkerkhof.)
.
Geboren op 03-04-1777 te Zwolle.
Gedoopt (NH) op 06-04-1777 te Zwolle.
Begraven op 26-08-1778 te Zwolle, Bergklooster op 1-jarige leeftijd.
   2. v  Berendina Speek [429] (zie V.12).
   3. v  Marta Speek (Mattha, Mattje) [430], bronnen.
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, N.H. Doopb. RBSO nr.707, blz.480-481: Marta, geboren 20 januari 1781, dochter van Hendrik Speek en zijn vrouw Henderika van den Bos, wonende voor de Diezerpoort, wordt gedoopt.)
(Merkwaardig: in haar overlijdensakte staat dat ze weduwe is van meneer Geerloff, maar het huwelijk met, en het overlijden van meneer Geerloff(s) (Geerlof(s), Gerlof(s)) is tot nu toe nergens te vinden, ook niet in Zwolle, ook niet in het zeeuwsarchief.nl.)
.
Geboren op 20-01-1781 te Zwolle.
Gedoopt (NH) op 21-01-1781 te Zwolle.
Overleden op 16-07-1869 te Vlissingen op 88-jarige leeftijd.
Relatie.
Partner is n.n. Geerloff [6583].
Overleden voor 1869.
   4. v  Hermiena Speek [431] (zie V.17).
   5. m  Martinus Speek (Spiek) [414] (zie V.18).

IV.9    Michiel Speek (Machiel) [559], paruijkemaaker (1837), kapper (1829), bronnen.
(Bron Zwolle Dopen 1698-1759, boek 702/705; Michiel wordt gedoopt.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, N.H. lidmatenboek 5 blz.262: Machiel Speek, wonende in de Vijfhoek doet belijdenis op 17-06-1805.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Patentregister 1806, blz.363: op 11-03-1806 Machiel patent verleend als 'paruikemaker'.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Reg. van alle huizen, 1812, wijk 1e Sassenstraat 145, blz.97-98: Michiel Speek, Pruikenmaker, oud 54 jaar, gehuwd, geboren 06-12-1757, zoon van Martinus Speek, schoenmaker, en Gerritdina (van) Straatsburg, ouders overleden.)
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Reg. van alle huizen, 1812, wijk 1e Sassenstraat 152, blz.101-102: Michiel Speek, pruikemaker, man van Janna Jansen.)
(Bron Harry Kok: Op 29-apr-1791 verschenen Michiel Speek en Johanna Jansen bij Schepenen en Raden om een schuld af te lossen van achthonderd gulden aan P. Hanschaal.)
.
Geboren op 06-12-1757 te Zwolle.
Gedoopt (Ned.Herv.) op 22-12-1757 te Zwolle.
Overleden op 20-03-1843 te Zwolle op 85-jarige leeftijd.
Zoon van Maerten Speek (Martijnus, Martinus; Spijk) [554] (zie III.8) en Gardina Strasbergh (Garridina, Garritdina, Garridine, Geeridine, Geerijdina, Gerrijdina; Straatsburg, Straatsborgh, Straatsburgh, Straatburg) [555].
Ondertrouwd op 16-10-1784 te Zwolle.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-10-1784 te Zwolle (getuige(n): Getuige bij het huwelijk was de moeder van Johanna).
Echtgenote is Johanna (Janna) Jansen [564], 22 jaar oud, dienstmaagd op de Groote A te Zwolle, bronnen.
(Bij de doop van haar zoon Jan wordt haar naam geschreven als 'Johanna Jansen Ekel'.).
Geboren op 09-05-1762 te Zwolle.
(gezindte: NH).
Overleden op 22-04-1836 om 11.30 uur te Zwolle op 73-jarige leeftijd.
Dochter van Jan Jansen [4065] en Gerritdina Teunis [4066].
Uit dit huwelijk:
   1.   n.n. Speek [565].
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Begraafboek RBSO 744 blz.605: Michiel Speek, een doodgeboren kind van hem is begraven op het Broerenkerkhof.).
Geboren 00-10-1785 te Zwolle.
Overleden 00-10-1785 te Zwolle.
Begraven op 05-10-1785 te Zwolle.
   2. m  Martinus Speek [566] (zie V.21).
   3.   n.n. Speek [567].
(Bron: Zwolle, Gemeente Archief, Begraafboek RBSO 745 blz.88: een kraamkind van Michiel Speek is begraven op het Broerenkerkhof.).
Geboren 00-04-1788 te Zwolle.
Overleden 00-04-1788 te Zwolle.
Begraven op 07-04-1788 te Zwolle.
   4. v  Gerridina Speek [2113] (zie V.26).
   5. v  Margrieta Speek [568] (zie V.28).
   6. m  Jan Speek [569] (zie V.29).
   7. m  Henderik Speek [570] (zie V.31).
   8. v  Aleida Speek [571] (zie V.34).
   9. v  Jansien Speek [572] (zie V.37).
   10. m  Teunis Speek [573] (zie V.38).
   11. m  Adrianus Speek [574] (zie V.41).
   12. m  Derk Speek [575] (zie V.43).

IV.13    Geertruid Speek [561], bronnen.
(Bron Zwolle, Gemeente Archief, N.H. Doopb. RBSO nr.706 blz.66: Geertruid, dochter van Martinus Speek en zijn vrouw Garritdina Straatsburgh, wordt gedoopt in de Grote Kerk.)
(Huwelijk niet in Zwolle gevonden.)
(In Bloemendaal is op 31-12-1835 een Geertruij Speek overleden, oud 77 jaar. Met de naam Geertruij en variaties is er in Zwolle rond 1758 maar 1 persoon geboren. Nog een aanwijzing is dat ze een kind krijgt en hem Martinus noemt.)
.
Gedoopt (Ned.Herv.) op 11-04-1762 te Zwolle, Grote Kerk.
Overleden op 31-12-1835 te Bloemendaal op 73-jarige leeftijd.
Dochter van Maerten Speek (Martijnus, Martinus; Spijk) [554] (zie III.8) en Gardina Strasbergh (Garridina, Garritdina, Garridine, Geeridine, Geerijdina, Gerrijdina; Straatsburg, Straatsborgh, Straatsburgh, Straatburg) [555].
Relatie.
Partner is Dirk van der Heijden [16812].
Geboren circa 1760 te Schooten.
Overleden op 07-09-1847 te Bloemendaal.
Uit deze relatie:
   1. m  Pieter van der Heijden [17894].
Geboren circa 1789 te Haarlem.
Overleden op 21-12-1855 om 16.00 uur te Haarlem.
Relatie.
Partner is Maria Roelofs [17895].
Overleden voor 1855.
   2. m  Martinus van der Heijden [16813], aardwerker (1818).
Geboren circa 1794 te Velzen.
Gehuwd op 25-03-1818 te Haarlem.
Echtgenote is Helena Reuzing [16814], spinster (1818).
Geboren circa 1794 te Haarlem.
Dochter van Hendricus Reuzing [16815] en Johanna Gielen [16816].


    Blad 1 van 31 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software