Homografen:  zijn woorden met identieke spelling, maar de uitspraak verschilt afhankelijk van de betekenis.
Aantal op 27 maart 2019:  22.     Aanvullingen: graag.

Homofonen: de gelijkheid is er alleen voor het gehoor, de woorden worden verschillend gespeld.
Homoniemen: woorden met identieke spelling én uitspraak, maar ongelijke betekenis.

 appel (fruit)   appél
 beamen (projecteren)   be-amen (instemmen met iets wat iemand zegt)
 bédelen (almoes vragen)   bedélen
 bekeren (wedstrijd voor een beker)   bekéren
 bom-melding   bommel-ding
 carnavals-hit   carnaval-shit
 contrast-rijker   contra-strijker
 dij-kramp   dijk-ramp
 dól-fijn   dolfíjn
 kánon (zangvorm)   kanón (schietwapen)
 kántelen   kantélen
 lóge (rang in de schouwburg)   logé (gast)
 massage-bed   massa-gebed
 mini-ster   miníster
 óverweg   overwég (samenwerking)
 pijp-etuitje   pijpe-tuitje
 régent (regenbui)   regént (bestuurder)
 tabaks-teler   tabaksteler
 ver-frommel   verf-rommel
 vérspringen   verspríngen
 vérwerpen   verwérpen
 vóórkomen   voorkómen
 vóórnaam   voornáám
 vóórspel   voorspél

Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina