Handleiding van de Garmin StreetPilot 2820

2820 verborgen functies    2820 schoonmaken    2820 waypoint symbolen    2820 bluetooth repareren

Heeft u gebruikers ervaring waarvan anderen kunnen profiteren? Laat het mij s.v.p. weten dan voeg ik het toe (met bronvermelding).
Ik ben door het vertalen van de handleiding geen expert geworden die alle vragen kan beantwoorden. Lees de handleiding, dan weet u evenveel als ik.

Inhoudsopgave          Index

Introductie
Startklaar maken
Vinden en gaan!
Waar naar toe?
       gebruik van het 'Waarheen' menu
       begrijp de zoek resultaten
       begrijp de informatie-pagina
       adres vinden
Mijn locaties
       locaties bewaren
       huidige locatie bewaren
       cöordinaten bewaren
       thuis-locatie maken
       opgeslagen locaties vinden
       opgeslagen locaties wijzigen
       opgeslagen locaties wissen
Kaart bekijken en mogelijkheden gebruiken
       bekijk de kaart
       sleep de kaart
       trip computer
       afslagen
       gps info
Routes maken en veranderen
       maak nieuwe route voor opslag
       wijzig/bekijk routes
       voeg meerdere bestemmingen toe aan een opgeslagen route
       sla de actieve route op
       navigeer een opgeslagen route
       route herberekenen
       verwijder alle opgeslagen routes
       stop de route
       voeg een omweg toe aan een route
       voeg een te vermijden toe aan een route
Logs
       tracklog
       kilometerteller
Gegeven laden in de 2820
       laad de USB drivers
       sluit de voeding aan
       verbind de 2820 met de USB kabel
       selecteer 'USB Mass Storage'
       breng gegevens over
       USB verbinding afsluiten en haal de kabel uit de 2820
       2820 zichtbaar als schijf op de pc
       software en Kaartgegevens updaten
       gebruik xlmage om het scherm aan te passen
Muziek en Audio boeken
       mp3
       boeken
Bluetooth
       apparaten verbinden
       handsfree telefoon
Verkeersinformatie
       verbind de antenne of ontvanger
       bekijk verkeersinformatie
       vermijd opstoppingen
       verkeers-account toevoegen
Personaliseren
     volume
          dempen
          instellingen
          uitgebreid
     algemeen
          gps
          taal
          toetsenbord
          audio
          waarschuwingszones
          tourguide
          tijd
          eenheden
               metrisch
               landmijlen
               ingesteld
          veilige modus
          coördinaten
               positieformat
               kaartdatum
     kaart
          detail
          oriëntatie
          kleur dag/nacht
          auto zoom
          route-kleur
          dim wegen
          datavelden
          tekst-grootte
          details: zoom-niveau
          details-kaart
     navigatie
          voertuig
          voorkeur
          vraag voorkeur
          volgende afslag scherm
          herberekenen
          continue auto-herberekenen
          te vermijden instelling
     verkeersinfo
     scherm
     bluetooth
     instellingen terugzetten naar af-fabriek
     unit informatie
          streetpilot
          detailkaarten
          FM verkeersinformatie ontvanger
          copyright info
Appendix
     registreer uw 2820
     installeer de 2820 in uw voertuig
     een externe antenne
     vervang de zekering
     gepersonaliseerde POI's
     specificaties
     USB interface problemen
     2820 problemen oplossen
     FCC compliance
     software licensie overeenkomst
     verklaring van conformiteit
     beperkte garantie
Index

3  Vinden en Gaan          [Menu] - [Waarheen] - []

03-1  Adres
03-2  Eten, hotel...
03-3  Straten & Steden
03-4  Extra's
03-5  Mijn locaties
03-6  Recente vondst

4  Waarheen          [Menu] - [Waarheen]

04-1  Adres
04-2  Eten, hotel...
04-3  Straten & Steden
04-4  Extra's
04-5  Mijn locaties
04-6  Recente vondst

5  Mijn locaties          [Menu] - [Waarheen] - [Mijn locaties]

05-1  Locaties opslaan:  [Menu] - [Waarheen] - [Eten, hotel (bv)] - [Eten & drinken] - [Chinees] - druk op het restaurant - [Uitgebreid] - [Toevoegen als favoriet]
05-2  Huidige locatie opslaan:  [Menu] - [Bekijk kaart] - tik op de gewenste plek
05-3  Coördinaten opslaan:  [Menu] - [Waarheen] - [Mijn locaties] - [Coördinaten]
05-4  Thuislocatie:  [Menu] - [Waarheen] - [Naar huis]

Hiervoor wordt het waypoint 'Thuis' gebruikt. Als dat niet aanwezig is kan het op drie manieren worden gemaakt: 'Vanuit Zoek menu', 'Zoek op kaart', 'Gebruik huidige positie'.

05-5  Vind opgeslagen locaties:  [Menu] - [Waarheen] - [Mijn locaties]
05-6  Wijzig opgeslagen locaties:  [Menu] - [Extra] - [Mijn gegevens] - [Favorieten] - [Wijzig/bekijk favorieten]
05-7  Opgeslagen locaties weggooien:  [Menu] - [Extra] - [Mijn gegevens] - [Favorieten] - [Wis favorieten]

6  Kaart          [Menu] - [Bekijk kaart]     of druk op de knop 'MAP'

06-1  Bekijk de kaart
06-2  Sleep de kaart
06-3  Tripcomputer:  [Menu] - [Extra] - [Navigatie] - [Tripcomputer]  of  druk op het veld 'snelheid' op de kaart.

Let op: de tripcomputer is iets anders dan de vier kilometertellers.

06-4  Afslagen lijst:  [Menu] - [Extra] - [Navigatie] - [Afslagenlijst]  of  NB: alleen als er een route actief is. Druk 2x op de knop 'MAP'. Lijkt veel op de oude routerol.
06-5  GPS info pagina:  [Menu] - [Extra] - [Navigatie] - [GPS info]  of  druk op de signaalsterkte linksboven in het scherm.

7  Routes maken en wijzigen          [Menu] - [Extra] - [Mijn gegevens] - [Routes]

07-1  Maak nieuwe route voor opslag
07-2  Wijzig/bekijk routes
07-3  Voeg meerdere bestemmingen toe aan een opgeslagen route
07-4  Sla de actieve route op
07-5  Navigeer een opgeslagen route
07-6  Route herberekenen
07-7  Verwijder alle opgeslagen routes
07-8  Stop de route
07-9  Voeg een omweg toe aan een route
07-10  Voeg een te vermijden toe aan een route

Een aardige optie is om een route gesimuleerd te rijden. Je zit binnenshuis, de 2820 staat op tafel en toch is op de navi te zien dat er een route wordt gereden.
Zet daartoe de GPS ontvangst uit. Kies een route () en bingo. Ook goed geschikt om te controleren of je de datavelden goed hebt staan.

8  Logs

8-1  Tracklog          [Menu] - [Extra] - [Mijn gegevens] - [Tracklog]
Al rijdend legt de 2820 een spoor aan van 'broodkruimels'.
08-1-1   Opslagmodus:  aan / uit.
08-1-2   Percentage in gebruik:  wissen ja of nee. NB: indien 100% dan wordt er geen tracklog meer aangelegd.
08-1-3   Kaartweergave:  maximale zoomniveau waarop de tracklog wordt weergegeven.

8-2  Kilometerteller          [Menu] - [Extra] - [Mijn gegevens] - [Kilometerteller]
Er kunnen vier verschillende kilometertellers worden bijgehouden: A, B, C en D. Van elk van de vier kan, onafhankelijk van elkaar, de 'Naam' worden gewijzigd, de 'Afstand' op nul worden gezet en kan 'Actief' of niet actief worden gemaakt.

9  Gegevens laden in de 2820

09-1  Laad de USB drivers
09-2  Sluit de voeding aan
09-3  Verbind de 2820 met de USB kabel
09-4  Selecteer 'USB Mass Storage'
09-5  Breng gegevens over
09-6  USB verbinding afsluiten en haal de kabel uit de 2820:  wanneer het overbrengen van files klaar is klik dan op het 'hardware veilig verwijderen en media uitwerpent' icon in de systeembalk op de pc. NB. verwijder de usb kabel niet zonder dit te doen anders werkt de bluetooth niet meer.
09-7  2820 zichtbaar als schijf op de pc
09-8  Software en Kaartgegevens updaten
09-9  Gebruik xlmage om het scherm aan te passen:  met xImages kunnen images uitgewisseld worden tussen de pc en de 2820. Met xImage kan het huidige startscherm naar de pc worden gehaald, aangepast, en terug worden gezet.

10  Muziek en Boeken

10-1  MP3 files
10-2  Boeken luisteren

11  Bluetooth

11-1  Apparaten verbinden
11-2  Handsfree telefoon

12  Verkeersinformatie

12-1  Verbind de antenne of ontvanger
12-2  Bekijk verkeersinformatie
12-3  Vermijd opstoppingen
12-4  Verkeers-account toevoegen

13  Aanpassen aan persoonlijk gebruik

13-1  Volume aanpassen          [Menu] - [Volume]  of houd de 'SPEAK' knop ingedrukt
13-1-1  [Menu] - [Volume] - druk op + of - om het volume aan te passen.
13-1-2  [Menu] - [Volume] - druk Demp (Engels 'mute') om het geluid van de 2820 te dempen (Demp: aan = stil) of wel geluid (Demp: aan).
13-1-3  [Menu] - [Volume] - [Instell.] om de pagina van Audio Instellingen te openen. Hier kunnen de volgende onderwerpen worden aangepast:
   Aanwijzingen aan/uit:  'Aan' = gesproken aanwijzing tijdens een route; 'Alleen Speak toets' = alleen gesproken aanwijzingen als er op de 'SPEAK' knop wordt gedrukt.
   Waarschuwingstoon aan/uit:  de waarschuwingstoon voordat er een gesproken aanwijzing komt.
   Touchscreen toon aan/uit:  de toon die klinkt iedere keer als het touchscreen wordt aangeraakt.
   Toetstoon aan/uit:  de toon die klinkt iedere keer als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt.
   Snelheid afhankelijk volume: uit/laag/ middelmaat/hoog.
   Audio jack: koptelefoon/Line uit:  selecteer welke audio output wordt gebruikt, 'Koptelefoon' of 'Line uit'.
13-1-4  [Menu] - [Volume] - [Uitgebreid] om het geluidsniveau aan te passen voor 'Spraak', 'MP3/Boek', 'GSM'.

13-2  Algemeen          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen]

13-2-1  GPS          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [GPS]
13-2-1-1   Gebruik binnenshuis:  'ja' (GPS ontvanger staat aan / 'nee' (GPS ontvanger staat uit).
13-2-1-2   Stel positie in:  als 'Gebruik binnenshuis' is geselecteerd dan kan een positie op de kaart worden aangegeven als de huidige positie.
13-2-1-3   WAAS/EGNOS:  'aan / uit.

13-2-2  Taal          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Taal]
13-2-2-1  Spreektaal:  hiermee is de taal in te stellen voor alle stemmen en mededelingen. Tik op de gewenste stem en daarna op [OK]. Om een bepaalde stem en bijbehorende mededelingen te verwijderen van de 2820: tik op [Delete], dan op [OK].
13-2-2-2  TTS = Text-To-Speech. Er zijn twee soorten stemmen: 'text-to-speech' en 'vooraf opgenomen'. Talen die gemarkeerd zijn met TTS zijn Text-To-Speech stemmen. De TTS stemmen lezen en spreken de teksten die van belang zijn op de route die gereden wordt, zoals straatnamen, viapunten en waypoints. De vooraf opgenomen stemmen melden geen straatnamen, wel viapunten maar niet hoe die heten, vermelden geen waypoints.
Als de stem wordt veranderd op de 2820 dan moet de navigatie worden herstart. Meestal gaat dat herstarten automatisch.
13-2-2-3  Taal voor tekst:  de taal voor alle teksten die op het scherm verschijnen.
13-2-2-4  Spreeksnelheid:  alleen beschikbaar bij TTS stemmen,  traagst/trager/normaal/sneller

13-2-3  Toetsenbord          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Toetsenbord]
13-2-3-1  Type input:  'Uitsluitend Engels' of 'West Europees'.
13-2-3-2  Type invoer:  'ABCDEF' of 'QWERTY' of 'Groot'.

13-2-4  Audio          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Audio]
13-2-4-1  Aanwijzingen:  'Aan' of 'Alleen Speak toets'. Betreft de gesproken aanwijzingen tijdens een route.
13-2-4-2  Waarschuwingstoon:  'Aan' of 'Uit'. Attentietoon die klinkt vooraf aan een gesproken mededeling.
13-2-4-3  Touchscreen toon:  'Aan' of 'Uit'. Klinkt elke keer bij het aanraken van het scherm.
13-2-4-4  Toetstoon:  'Aan' of 'Uit'. Klinkt elke keer bij het aanraken van het toets op de afstandsbediening.
13-2-4-5  Snelheid afhankelijk volume:  'Uit', 'Laag', 'Middelmaat' of 'Hoog'. Hoeveel het volume toeneemt wanneer de snelheid wordt verhoogd
13-2-4-6  Audio jack:  'Koptelefoon' of 'Line uit'.

13-2-5  Waarschuwingszones          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Waarschuwingszones]
Dit betreft de visuele en audio waarschuwingen voor eigen gemaakte POI's. 13-2-5-1  Gesproken waarschuwingen:  'Aan' of 'Uit'.
13-2-5-2  Zichtbare melding:  'Aan' of 'Uit'.
13-2-5-3  Voortdurende melding:  'Nooit' of 'Alleen snelheid' of 'Alle waarschuwing'.

13-2-6  TourGuide          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [TourGuide]
Een TourGuide is een waypoint waaraan extra informatie (mp3) wordt gehangen. Met deze mp3-audiotour is het mogelijk tijdens een route interessante feiten te beluisteren over de POI die u passeert. Tijdens de route wordt de audio informatie gesteund door gps signalen.  Of Auto Play of Op verzoek of Uit.

13-2-7  Tijd          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Tijd]
De tijd (hoelaat het is) kan niet handmatig worden ingesteld. De 2820 haalt de actuele tijd uit de satelietten.
13-2-7-1  Tijdzone:  Kies de hoofdstad van het land waar je verblijft.
13-2-7-2  Tijdweergave:  '12 uur' of '24 uur'.
13-2-7-3  Zomertijd:  'Automatisch' of 'Ja' of 'Nee'.

13-2-8  Eenheden          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Eenheden]
Verander de eenheden in 'Metrisch' of 'Landmijlen' of 'Ingesteld' (afstand, hoogte, druk, snelheid, temperatuur separaat instellen).

13-2-9  Veilige modus          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Veilige modus]
13-2-9  'Aan' of 'Uit'. Bij 'Uit' zijn alle functie uitgeschakeld die aandacht nodig hebben tijdens het rijden, bv. zoeken naar een locatie.

13-2-10  Coördinaten          [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Coördinaten]
13-2-10-1  [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Coördinaten] - [Positieformaat]  hoe worden de coördinaten weergegeven: hddd.ddddd (decimale graden) of hddd mm.mmm (decimale minuten) of hddd mm ss.s (graden-minuten-seconden), maar er zijn veel meer mogelijkheden.
13-2-10-2  [Menu] - [Instell.] - [Algemeen] - [Coördinaten] - [Kaartdatum]  de kaartdatum welke ten grondslag ligt aan de kaart in de 2820; er zijn tientallen kaartdatums; WGS 84 is vrijwel altijd goed.

13-3  Kaart          [Menu] - [Instell.] - [Kaart]
13-3-1  Kaartdetail:  Hoe gedetailleerd de kaart wordt weergegeven. 'Meest', 'Meer', 'Normaal', 'Minder', 'Minst'.
13-3-2  Oriëntatie:  '2D Noord boven', '2D Koers boven', '3D Koers boven'.
13-3-3  Kleurenmodus:  'Dag', 'Nacht', 'Automatisch'.
13-3-4  Auto zoom:  'Uit' (ingesteld zoomniveau blijft staan, is alleen handmatig te veranderen), 'Auto' (2820 bepaalt zelf het zoomniveau), '30m - 500km' (maximun zoomniveau).
13-3-5  Routekleur:  'Paars', 'Rood', 'Blauw', 'Oranje'.
13-3-6  Dim wegen:  'Nooit', 'Bij routebegeleiding'.
13-3-7  Kaart datavelden:  'Normaal', 'Geen', 'Smal', 'Breed'.

NB: er zijn twee soorten datavelden: navigerend (wel een route actief) en niet-navigerend (geen route actief). Speel met al die velden, de mogelijkheden zijn legio.

Mogelijke datavelden: Aandelen, Aankomst afstand, Aankomsttijd, Aankomsttijd bij volgende bestemming, Adres, Afstand tot afslag, Afstand tot volgende bestemming, Audio informatie, Audio knoppen, Hoogte, meters, Hoogte, voeten, Kilometerteller, Koers, Satelliet status, Snelheid, Tijd, Tijd tot afslag, Tripteller, Volgende afslag.
Ga gesimuleerd een route rijden om te controleren of de datavelden goed ingesteld zijn.

13-3-8  Afmetingen tekst:  pas de grootte van de tekst aan voor verschillende items op de kaart (straten, steden, etc.).
13-3-9  Zoomniveau detail:  aanpassen welke kaart-onderwerpen op de kaart te zien zijn op welk zoomniveau.
13-3-10  Detailkaarten:   welke kaarten er op de 2820 aanwezig zijn en welke is ingeschakeld.

13-4  Navigatie          [Menu] - [Instell.] - [Navigatie]
13-4-1  Voertuig:  'Auto/motorfiets', 'Truck', 'Bus', 'Hulpvoertuig', 'Taxi', 'Bestelbus', 'Fiets'.
13-4-2  Voorkeur:  'Kortere tijd', 'Kortere afstand', 'Niet via de weg'.
13-4-3  Vraag voorkeur:  'Ja / Nee'.
13-4-4  Volg. afslag scherm:  'Uit', 'Aan', 'Automatisch'.
13-4-5  Van-route herberekening:  'Uit', 'Auto (aangekond.)', 'Auto (stil)', 'Op verzoek'.
13-4-6  Continue auto-herberekenen:  'Aan / Uit'. De 2820 zoekt bij 'Aan' continue naar de beste route, da's handig bij verkeersopstoppingen.
13-4-7  Te vermijden instelling:  Vele mogelijkheden om allerlei soorten wegen te vermijden. Ook een rechthoekig gebied naar wens kan geselecteerd worden.

13-5  Verkeersinfo          [Menu] - [Instell.] - [Verkeersinfo]
Voor die TMC informatie moet een 'GTM 10 FM TMC ontvanger/decoder' (010-10396-00 €185,00) of een 'GTM 12 FM TMC ontvanger/decoder' (010-10570-00 €185,00) worden aangeschaft.

13-6  Scherm          [Menu] - [Instell.] - [Scherm]
13-6-1  Helderheid:  Tik op 'Handmatig' om m.b.v. - en + de helderheid zelf aan te passen. Tik op 'Auto' voor automatische helderheidsaanpassing gebaseerd op de lichtsensor.
13-6-2  Calibreer aanraakscherm:  Als u denkt dat het aanraakscherm onjuist functioneert, dan is het scherm te calibreren. Volg de aanwijzingen op het scherm. Gebruikt indien nodig de afstandsbediening.

13-7  Bluetooth          [Menu] - [Instell.] - [Bluetooth]
13-7-1  Beheer verbindingen:  beheer van verbindingen met aangesloten apparaten; tik op een apparaat om het te verbinden of ontkoppelen; tik op 'Apparaat toev.' om een apparaat toe te voegen.
13-7-2  Bluetooth:  'Aan / Uit'.
13-7-3  Auto verbinden:  'Aan / Uit' om de 2820 automatisch te verbinden met de meest recente gepaarde apparaten.
13-7-4  Apparaatnaam:  De mogelijkheid om de 2820 een naam naar wens te geven.

13-8  Herstl stand inst.          [Menu] - [Instell.] - [Herstl stand inst.]
Om de 2820 terug te brengen naar de instellingen zoals die af-fabriek aanwezig waren. Alle persoonlijke info (routes, waypoints, laatst gevonden, instellingen) is dan weg.

13-9  Over          [Menu] - [Instell.] - [Over]
13-9-1  StreetPilot:  Software versie, Audio versie, Bluetooth versie, Navigator ID.  Update de firmware m.b.v. de WebUpdater altijd naar de laatste versie: v4.40, dd 29-nov-2007.
13-9-2  Detailkaarten:  Welke kaarten er op de 2820 aanwezig zijn.
13-9-3  FM Verkeersinformatie ontvanger:  lees hier en hier
13-9-4  Copyright info.

14  Appendix

14-1  Registreer de 2820
14-2  Installeer de 2820 in het voertuig
14-3  Externe antenne:  als de ontvangst van het GPS signaal onvoldoende is kan er een externe antenne met MCX connector worden aangesloten.
14-4  Zekering vervangen
14-5  Afstandsbediening
14-6  Eigen POI's
14-7  Technische specificaties
               Afmetingen: 14.3 x 8.0 x 5.0 cm
               Gewicht: 420 gram
               Behuizing: IPX7 waterdicht
               Display: in zonlicht afleesbaat, 17:9 WQVGA kleur TFT met touchscreen en auto-dimmen, 454 x 240 pixels
               Opslag voor kaarten: intern
               Temperatuur: -15° tot +70°C
               Voeding: 12 Volt DC
               Verbruik 12 Watt max. bij 13.8 Volt DC
               Zekering: 12 Volt AGC/3AG 1.0 Ampère
               Optionele afstandsbediening (niet waterdicht): twee AAA alkaline batterijen
14-8  USB interface problemen oplossen
14-9  2820 problemen oplossen
14-10  FCC Compliance
14-11  Software License Overeenkomst
14-12  Conformiteitsverklaring
14-13  Beperkte garantie

14-9  StreetPilot 2820 problemen en oplossingen

Probleem / Vraag

Oplossing / Antwoord

Het aanraakscherm reageert niet op aanrakingen

Calibreer het scherm als volgt: [Menu] - [Instell.] - [Scherm] - [Calibreer Touch Screen]. Volg de aanwijzingen op het scherm.

De afstandsbediening functioneert niet

Gebruik de knoppen op de 2820 en het aanraakscherm om te controleren of de 2820 wel functioneert

Check of er 2 AAA batterijen in de afstandsbediening zitten

Check of die batterijen op de juiste wijze (plus-min) zijn geplaatst

Plaats nieuwe / verse batterijen

Wijs met de afstandsbediening naar de IR poort (linker rand van de 2820).

De StreetPilot 2820 resetten

Zet de 2820 uit. Druk op 'FIND', houdt die ingedrukt, en zet de 2820 weer aan. Blijf de 'FIND' knop ingedrukt houden totdat het bericht verschijnt 'Wilt u echt alle gebruikersgegevens wissen? Druk op 'JA' om alle gebruikergegevens te wissen. Alle originele (af-fabriek) instellingen zijn nu aangebracht.

Mijn koptelefoon / Headset krijg ik niet verbonden

Zet de Koptelefoon / Headset uit en weer aan. De Koptelefoon / Headset moet nu verbonden zijn met de 2820. Als dat niet het geval is zet dan de Koptelefoon / Headset uit en zet ook de 2820 uit. Zet daarna beiden weer aan.

Hoe kan ik weers- en beursinformatie zien?

Er moet een XM antenne aangesloten zijn en u moet een actief XM account hebben, inclusief weer en beursinformatie.

Index

2d noord boven   13-3-2
2d track boven   13-3-2
3d track boven   13-3-2
aanpassen   13-0
aanwijzingen   13-2-4
adres   03-1
af-fabriek   13-8
afmetingen   14-7
afslagen lijst   06-4
afstandsbediening   14-7
antenne, extern   14-3
audio   13-2-4
audio jack   13-2-4
audio versie   13-9
auto zoom   13-3-4
binnenshuis   13-2-1-1
bluetooth verbindingen   13-7
bluetooth aan-uit   13-7
bluetooth apparaatnaam   13-7
bluetooth auto verbinden   13-7
bluetooth versie   13-9
calibreer scherm   13-6
coördinaten   13-2-10-1
coördinaten format   13-2-10-1
appendix   14
coördinaten opslaan   05-3
copyright info   13-9-4
dag/nacht   13-3-3
datavelden   13-3-7
decimale graden   13-2-10-1
decimale minuten   13-2-10-1
dempen   13-1-2
details-kaart   13-3-10
dim wegen   13-3-6
display   14-7
eenheden   13-2-8
egnos   13-2-1-3
eten, hotel...   03-2
externe antenne   14-3
extra's vinden   03-4
geheugen   14-7
geluid aanwijzingen   13-1-3
geluid audio jack   13-1-3
geluid snelheid afhankelijk volume   13-1-3
geluid toets-toon   13-1-3
geluid touchscreen-toon   13-1-3
geluid waarschuwingstoon   13-1-3
geografische coördinaten   13-2-10-1
gewicht   14-7
gps   13-2-1
gps info   06-5
graden decimaal   13-2-10-1
graden-minuten-seconden   13-2-10-1
helderheid   13-6
herberekenen aan/uit   13-4-5
info detailkaarten   13-9-2
info FM verkeersinformatie ontvanger   13-9-3
info streetpilot   13-9-1
instellingen terugzetten naar af-fabriek   13-8
kaart auto zoom   13-3-4
kaart datavelden   13-3-7
kaart datum   13-2-10-2
kaart detail   13-3-1
kaart details: zoom-niveau   13-3-9
kaart kleur dag/nacht   13-3-3
kaart oriëntatie   13-3-2
kaarten   13-3-10
kilometerteller   08-2
kilometerteller naam   08-2
kilometerteller afstand   08-2
kilometerteller actief   08-2
kleurenmodus   13-3-3
koers boven   13-3-2
koptelefoon   13-2-4
landmijlen   13-2-8
lichtsensor   13-6
line uit   13-2-4
locatie, huidige opslaan   05-2
locaties opslaan   05-1
locaties vinden   03-5
locaties, vind opgeslagen   05-5
locaties, wijzig opgeslagen   05-6
locaties weggooien   05-7
metrisch   13-2-8
mijlen   13-2-8
minuten decimaal   13-2-10-1
mute   13-1-2
nacht/dag   13-3-3
navigatie   13-4
navigatie voertuig   13-4-1
navigatie voorkeur   13-4-2
navigatie vraag voorkeur   13-4-3
navigatie volgende afslag scherm   13-4-4
navigatie herberekenen   13-4-5
navigatie continue auto-herberekenen   13-4-6
navigatie te vermijden instelling   13-4-7
navigator id   13-9
noord boven   13-3-2
oriëntatie   13-3-2
personaliseren   13-0
positie format   13-2-10-1
positie instellen   13-2-1-2
problemen   14-9
recente vondst   03-6
reset naar af-fabriek   13-8
route-kleur   13-3-5
routerol   06-4
scherm   14-7
scherm calibreren   13-6
sensor licht   13-6
snelheid afhankelijk volume   13-2-4
software versie   13-9
specificaties   14-7
straten & steden   03-3
stroomverbruik   14-7
taal   13-2-2
tekst-grootte   13-3-8
temperatuur   14-7
text-to-speech   13-2-2-2
thuis-locatie   05-4
tijd   13-2-7
tijd instellingen   13-2-7
tijd weergave   13-2-7
tijdzone   13-2-7
tmc   12
tmc, instellingen   13-5
toetsenbord   13-2-3
toetsenbord   13-2-3
toetsenbord abcdef   13-2-3-2
toetsenbord groot   13-2-3-2
toetsenbord qwerty   13-2-3-2
toetstoon   13-2-4
tripcomputer   06-3
touchscreen toon   13-2-4
tourguide   13-2-6
tracklog   08
tracklog opslagmodus   08-1
tracklog percentage   08-2
tracklog kaartweergave   08-3
tts   13-2-2-2
unit informatie   13-9
veilige modus   13-2-9
verkeersinformatie   12
verkeersinformatie, instellingen   13-5
vinden en gaan   03
voeding   14-7
volume geluid   13-1-1
volume snelheid afhankelijk   13-2-4
waarschuwingstoon   13-2-4
waarschuwingszones: gesproken waarschuwingen   13-2-5
waarschuwingszones: voortdurende melding   13-2-5
waarschuwingszones: zichtbare melding   13-2-5
waas   13-2-1-3
wgs 84   13-2-10-2
wintertijd   13-2-7
xImage   09-9
zekering   14-7
zomertijd   13-2-7
zoom auto   13-3-4
zoomniveau details   13-3-9

Laatste wijzigig: 16 oktober 2018. Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina