home  →  merkspecifieke foutcodes  →  dtc's

OBD foutcodelijst specifiek voor Honda.
Heeft u verbeteringen en/of aanvullingen voor onderstaande lijst?   graag!

  P0001 t/m P0FFF zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

 

P1001 t/m P1FFF zijn fabrikant specifiek!  De lijst hieronder is voor Honda.

  P1020 Honda Valve Pause System Stuck Off
  P1021 Honda Valve Pause System Stuck On
  P1025 Honda Valve Pause System Sticking Off
  P1026 Honda Valve Pause System Sticking On
  P1077 Honda Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpm)
  P1078 Honda Intake Mainfold Runner Control (IMRC) System Malfunction (High rpm)
  P1106 Honda Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range / Performance Problem
  P1107 Honda Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage
  P1108 Honda Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage
  P1121 Honda Throttle Position (TP) Sensor Lower Than Expected
  P1122 Honda Throttle Position (TP) Sensor Higher Than Expected
  P1128 Honda Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Lower Than Expected
  P1129 Honda Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Higher Than Expected
  P1130 Honda Demand for Changing Both Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) and Third Heated Oxygen
  P1149 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range / Performance Problem A/F sensor 03 - 020 6 of 10,or Air / Fuel Ratio Sensor
  P1157 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS Line High Voltage,or Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit High
  P1158 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS - Terminal Low Voltage
  P1159 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS + Terminal Low Voltage
  P1162 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response A/F sensor
  P1163 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response A/F sensor,or Air / Fuel Ratio Sensor (Sensor 1) Slow Response A/F
  P1164 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range / Performance Problem A/F sensor,or Air / Fuel Ratio (AF) Sensor (Sensor 1)
  P1165 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range / Performance Problem A/F sensor,or Air / Fuel Ratio Sensor (Sensor 1)
  P1166 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Electrical Problem A/F sensor heater,or Heated Oxgen Sensor
  P1167 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction A/F sensor heater,or Heated Oxygen Sensor Sensor1
  P1168 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL Low Voltage
  P1169 Honda Air / Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL High Voltage
  P1182 Honda Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage
  P1183 Honda Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage
  P1253 Honda VTEC System Circuit Fault
  P1259 Honda VTEC System Circuit Fault (Bank 1)
  P1297 Honda Electric Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage
  P1298 Honda Electric Load Detector (ELD) Circuit High Voltage
  P1300 Honda Random Misfire Misfire
  P1324 Honda Knock Sensor Power Source Circuit Low Voltage
  P1336 Honda Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor Intermittent Interruption
  P1337 Honda Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor No Signal
  P1355 Honda Front Ignition Coil Power Circuit Malfunction
  P1359 Honda Crankshaft Position (CKP) / Top Dead Center (TDC) Sensor Circuit Malfunction
  P1361 Honda Camshaft Position (CMP) Sensor A (Top Dead Center (TDC) Sensor) Intermittent Interruption,or Top Dead Center (TDC)
  P1362 Honda Camshaft Position (CMP) Sensor A (Top Dead Center (TDC) Sensor) No Signal,or Top Dead Center (TDC) Sensor No Signal
  P1366 Honda Camshaft Position (CMP) Sensor B (Top Dead Center (TDC) Sensor) Intermittent Interruption,or Top Dead Center (TDC)
  P1367 Honda Camshaft Position (CMP) Sensor B (Top Dead Center (TDC) Sensor) No Signal,or Top Dear Center (TDC) Sensor 2 No Signal
  P1381 Honda Cylinder Position (CYP) Sensor Intermittent Interruption
  P1382 Honda Cylinder Position (CYP) Sensor No Signal
  P1410 Honda Air Pump Malfunction (Air system)
  P1415 Honda Air Pump Electric Current Sensor Circuit Low Voltage (Air system)
  P1416 Honda Air Pump Electric Current Sensor Circuit High Voltage (Air system)
  P1420 Honda Nox Adsorptive Catalyst System Efficiency Below Threshold Catalytic converter
  P1438 Honda Motor Drive Module (MDM) Overheating Signal Circuit,or Motor Drive Module (MDM) Overheating
  P1439 Honda Motor Drive Module (MDM) Short Circuit Sensor Problem,or Motor Drive Module (MDM) Short Circuit
  P1440 Honda IMA System Problem
  P1445 Honda Bypass Control Problem
  P1448 Honda Battery Module Overheating
  P1449 Honda Battery Module Overheating,or Battery Cell Overheating,or Battery Module Individual Voltage Input Deviation,or Battery
  P1454 Honda Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Range / Performance Problem
  P1456 Honda Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage (Fuel Tank System) EVAP
  P1457 Honda Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage (EVAP Canister System) EVAP
  P1459 Honda Evaporative Emission (EVAP) Purge Flow Switch Malfunction
  P1486 Honda Cooling System Malfunction (Thermostat)
  P1491 Honda Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Insufficient Lift (EGR)
  P1498 Honda Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor Circuit High Voltage
  P1505 Honda Positive Crankcase Ventilation (PCV) Air Leakage
  P1508 Honda Idle Air Control Valve (IACV) Circuit Malfunction
  P1509 Honda Idle Air Control Valve (IACV) Circuit Failure
  P1519 Honda Idle Air Control Valve (IACV) Circuit Malfunction
  P1522 Honda Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Voltage
  P1523 Honda Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Voltage
  P1524 Honda Brake Booster Pressure Sensor Range / Performance Problem
  P1541 Honda Climate Control Unit Signal Circuit Low Voltage
  P1542 Honda Climate Control Unit Signal Circuit High Voltage
  P1565 Honda Motor Commutation Signal Problem
  P1568 Honda Battery Module Individual Voltage Input Problem,or Battery Module Temperature Signal Circuit Problem,or Battery Cell
  P1572 Honda Motor Drive Module (MDM) Temperature Signal Circuit Low Input,or Motor Drive Module (MDM) Temperature Signal
  P1576 Honda Motor Drive Module (MDM) Voltge Signal Circuit Low Input
  P1577 Honda High Voltage Detection Signal Circuit Problem
  P1580 Honda Battery Current Circuit Problem
  P1581 Honda Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal Circuit Low Input,or Motor Power Inverter (MPI) Module Current
  P1582 Honda Motor Current U Phase Signal Circuit Low Input,or Motor Current U Phase Signal Circuit High Input
  P1583 Honda Motor Current V Phase Signal Circuit Low Input,or Motor Current V Phase Signal Circuit High Input
  P1584 Honda Motor Current W Phase Signal Circuit Low Input,or Motor Current W Phase Signal Circuit High Input
  P1585 Honda Motor Current Signal Circuit Problem
  P1586 Honda Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal / Battery Current Signal Circuit Problem
  P1607 Honda Engine Control Module (ECM) / Powertrain Control Module (PCM) Internal Circuit Malfunction
  P1630 Honda Transmission Control Module
  P1635 Honda Battery Condition Monitor (BCM) Module Proble
  P1639 Honda MOTB Signal Circuit Malfunction
  P1640 Honda ACTTRQ Motor Torque Signal Circuit Low Input
  P1641 Honda ACTTRQ Motor Torque Signal Circuit High Input
  P1642 Honda QBATT Battery Signal Circuit Low Input
  P1643 Honda QBATT Battery Signal Circuit High Input
  P1644 Honda MOTFSA Signal Malfunction
  P1645 Honda MOTFSB Signal Malfunction
  P1646 Honda MOTSTB Signal Malfunction
  P1647 Honda Power Command Signal Circuit Low Input,or Power Command Signal Circuit High Input,or Engine Torque Signal Circuit
  P1648 Honda Battery Condition Monitor (BCM) Module Communication Signal Circuit Problem,or Motor Control Module (MCM)
  P1655 Honda CVT - FI TMA/TMB Signal Line Failure
  P1656 Honda Problem in PCM - toVTM - 4 Control Unit Communications Circuit
  P1660 Honda A/T - FI Data Line Failure / TCM - ECM Halt
  P1676 Honda FPTDR Signal Line Failure
  P1678 Honda FPTDR Signal Line Failure
  P1679 Honda RSCD Signal Circuit Malfunction
  P1681 Honda A/T FI Signal A Cicuit Low Voltage
  P1682 Honda A/T FI Signal A Circuit High Voltage
  P1683 Honda Throttle Valve Default Position Spring Performance Problem
  P1684 Honda Throttle Valve Return Spring Performance Problem
  P1686 Honda A/T FI Signal B Circuit Low Voltage
  P1687 Honda A/T FI Signal B Circuit High Voltage
  P1705 Honda Short in Transmission Range Switch Circuit (More than one range position is on at the same time)
  P1706 Honda Open in Transmission Range Switch Circuit
  P1709 Honda Problem Transmission Gear Selection Switch Circuit DTC Detection Item Associated Monitor
  P1730 Honda Problem in Shift Control System: Shift Solenoid Valve A and D Stuck OFF,or Shift Solenoid Valve B Stuck ON,or Shift Valves
  P1731 Honda Problem in Shift Control System: Shift Solenoid Valve E Stuck ON,or Shift Valve E Stuck,or A/T Clutch Pressure Control
  P1732 Honda Problem in Shift Control System: Shift Solenoid Valve B and C Stuck ON,or Shift Valves B and C Stuck
  P1733 Honda Problem in Shift Control System: Shift Solenoid Valve D Stuck ON,or Shift Valve D Stuck,or A/T Clutch Pressure Control
  P1734 Honda Problem in Shift Control System: Shift Solenoid Valves B and C Stuck ON,or Shift Valves B and C Stuck
  P1738 Honda Problem in 2nd Clutch Pressure Switch Circuit
  P1739 Honda Problem in 3rd Clutch Pressure Switch Circuit
  P1740 Honda Problem in 4th Clutch Pressure Switch Circuit
  P1750 Honda Mechanical Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve Assemblies A and B,or
  P1753 Honda Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
  P1768 Honda Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve B Circuit
  P1773 Honda Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit
  P1790 Honda Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction
  P1791 Honda Vehicle Speed Sensor (VSS) Range / Performance Problem
  P1792 Honda Problem in Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
  P1793 Honda Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit
  P1870 Honda Problem in CVT Speed Change Control Valve Assembly Circuit
  P1873 Honda Problem in CVT Pulley Pressure Control Valve Assembly Circuit
  P1879 Honda Problem in CVT Start Clutch Pressure Control Valve Assembly Circuit
  P1882 Honda Problem in Inhibitor Solenoid Circuit
  P1884 Honda Secondary Gear Speed Sensor 2 Circuit Malfunction
  P1885 Honda CVT Drive Pulley Speed Sensor Circuit
  P1886 Honda CVT Driven Pulley Speed Sensor Circuit
  P1888 Honda CVT Speed Sensor
  P1889 Honda Problem in CVT Speed Sensor 2 Circuit
  P1890 Honda Shift Control System
  P1891 Honda Problem in Start Clutch System
  P1894 Honda CVT Speed Change Control Valve Circuit
  P1895 Honda CVT Pulley Pressure Control Valve Circuit

 

P2001 t/m P2FFF

zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

 

P3001 t/m P33FF

is fabrikant specifiek,  voor Honda geen gegevens bekend

 

P3401 t/m P39FF

zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

 

B0001 t/m B0FFF

zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

 

B1001 t/m B1FFF

is fabrikant specifiek,  voor Honda geen gegevens bekend

 

B2001 t/m B2FFF

is fabrikant specifiek,  voor Honda geen gegevens bekend

 

B3001 t/m B3FFF

zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

 

C0001 t/m C0FFF

zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

 

C1001 t/m C1FFF

is fabrikant specifiek,  voor Honda geen gegevens bekend

 

C2001 t/m C2FFF

is fabrikant specifiek,  voor Honda geen gegevens bekend

 

C3001 t/m C3FFF

zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

 

U0001 t/m U0FFF

zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

 

U1001 t/m U1FFF

is fabrikant specifiek,  voor Honda geen gegevens bekend

 

U2001 t/m U2FFF

is fabrikant specifiek,  voor Honda geen gegevens bekend

 

U3001 t/m U3FFF

zijn voor alle automerken identiek,  je vind ze hier

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 04 januari 2015.

Colofon      Disclaimer      Privacy      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek     

Specialist in diagnoseapparatuur voor VAGSpecialist in diagnoseapparatuur voor alle automerken