klik hier om af te drukken

[01 - Motor]  [01 - Engine]   meetwaardeblokken voor VAG  benzine  motoren.

De lijst op ross-tech.com staat hier.

De meest gebruikelijke [Meetwaarblokken-08] van [01-Motor] voor  diesel  auto's staan hier.

Let op:  de onderstaande groepen (000 t/m 255) vind je in VCDS gedetailleerd in de Label-files  en welke waarden in welke labelfile staan is niet gelijk voor alle auto's en modellen.
Met andere woorden:  in jouw auto kan er in Groep 'zoveel' wat anders staan dan hieronder is weergegeven.


Groepen voor [01 - Motor]

 000     Algemene Waarden voor de Motor (geen normalisatie)     General Engine Data (no normalisation)
 001 - 009    Algemene Waarden voor de Motor     General Engine Data
 010 - 019    Ontsteking & Overslaan     Ignition & Misfire
 020 - 029    Anti Pingel Controle     Knock Control
 030 - 049    Mengsel Control, O2S verwarming, Katalysator     Mixture Control, O2S heating, Catalytic Converter
 050 - 059    Controle Wagensnelheid     Engine Speed Control
 060 - 069    Controle Gasklep     Throttle Valve Control
 070 - 079    Controle Emissie (EVAP, Sec.Air EGR)     Emmission Control Systems (EVAP, Sec.Air, EGR)
 080 - 085    Identificatie Regelmodule     Control module identification
 090 - 098    Controle Nokkenas & Inlaatlucht     Camshaft & Intake Manifold Control
 099 - 100    Compatibility Groups     
 101 - 109    Brandstofinjectie     Fuel Injection
 110 - 119    Registratie belasting & Controle Turbodruk     Load Registration & Boost Pressure Control
 120 - 129    Communicatie tussen Regelapparaten     Communication between Control Modules
 130 - 137    Koeling van de Motor     Engine cooling
 140 - 147    BDE     BDE
 160 - 169    Controle Lambda voor SULEV-ULEV     Lambda Control for SULEV-ULEV


Groep 000    Algemene Waarden voor de Motor   (General Engine Data)

    1-Bank systemen   (van L naar R)
 0   
 1   temperatuur koelvloeistof 
 2   belasting 
 3   toerental 
 4   voltage 
 5   gaspedaalpotentiometer 
 6   controleklep stationair lucht 
 7   controleklep stationair lucht, leerwaarde 
 8   lambda controle 
 9   lambda controle, leerwaarde stationair 
 10   lambda controle, leerwaarde deellast 
               
    2-Bank systemen   (van L naar R)
 0   
 1   temperatuur koelvloeistof 
 2   belasting 
 3   toerental 
 4   stand (hoek) gaspedaal 
 5   controle stationair lucht 
 6   controleklep stationair lucht, leerwaarde 
 7   control lambdasonde bank 1 
 8   control lambdasonde bank 2 
 9   lambda aanpassing (add) bank 1 
 10   lambda aanpassing (add) bank 2 


Groep 001 - 009    Algemene Waarden voor de Motor   (General Engine Data)

Groep 001 Algemeen 2-Bank Systemen
  RPM Temperatuur Koelvloeistof Lambda Control waarde Bank 1 Lambda Controlwaarde Bank 2
  [1/min] [°C] [%] [%]

Groep 001 Algemeen 1-Bank Systemen
  RPM Temperatuur Koelvloeistof Lambda Control waarde aanpassing injectie Aanpassing eisen voor basis instelling
  [1/min] [°C] [%] xxxxxxxx

Groep 002 Algemeen Systemen met een Mass Airflow Sensor
  RPM Belasting Gemiddelde inspuittijd Hoeveelheid Lucht
  [1/min] [%] [ms] [g/s]

Groep 002 Algemeen Systemen met een Intake Manifold Pressure Sensor
  RPM Belasting Gemiddelde inspuittijd Intake Manifold Pressure
  [1/min] [%] [ms] [mbar]

Groep 003 Algemeen Systemen met een Mass Airflow Sensor
  RPM Hoeveelheid Lucht Gaspedaal hoek Ontstekings hoek (actual)
  [1/min] [g/s] [%] [°KW] *

Groep 003 Algemeen Systemen met een Intake Manifold Pressure Sensor
  RPM Intake Manifold Pressure Gaspedaal hoek Ontstekings hoek (actual)
  [1/min] [mbar] [%] [°KW] *

Groep 004 Algemeen
  RPM Voltage Temperatuur Koelvloeistof Temperatuur inlaat lucht
  [1/min] [V] [°C] [°C]

Groep 005 Algemeen
  RPM Belasting Snelheid Bedrijfstoestand
  [1/min] [%] [kmh] [Text]

Groep 006 Algemeen
  RPM Belasting Temperatuur inlaatlucht Hoogte correctienbsp
  [1/min] [%] [°C] [%] 0%=0m 100%=10000m

Groep 007 Algemeen BDE
  RPM Belasting Druk inlaatlucht Druk bake booster
  [1/min] [%] [mbar] [mbar]

Groep 008 Algemeen BDE
  Conditie Rem Voedingsspanning Conditie vacuümpomp voor rem Druk bake booster
  [activated / not activated] [V] [pomp aan / pomp uit] [mbar]

Groep 009  
         
         


Groep 010 - 019    Ontsteking & Overslaan   (Ignition & Misfire Detection)

Groep 010 Ontsteking
  RPM Belasting Gaspedaal hoek Ontstekingshoek (actual)
  [1/min] [%] [%] [°KW] *

Groep 011 Ontsteking
  RPM Temperatuur Koelvloeistof Temperatuur Inlaatlucht Ontstekingshoek (actual)
  [1/min] [°C] [°C] [°KW] *

Groep 012 Distributor aanpassing
  RPM Belasting No. of crankshaft tooth at crankshaft flank low->high No. of crankshaft tooth at crankshaft flank low->high
  [1/min] [%] [xx] [xx]

Groep 013  
         
         

Groep 014 Overslaan
  RPM Belasting Aantal malen overslaan Overslaan herkenning
  [1/min] [%] [n] [Text] activated / locked

Groep 015 Overslaan
  Teller Cilinder 1 Teller Cilinder 2 Teller Cilinder 3 Overslaan herkenning
  [n] [n] [n] [Text] activated / locked

Groep 016 Overslaan
  Teller Cilinder 4 Teller Cilinder 5 Teller Cilinder 6 Overslaan herkenning
  [n] [n] [n] [Text] activated / locked

Groep 017 Overslaan
  Teller Cilinder 7 Teller Cilinder 8 Teller Cilinder 9 Overslaan herkenning
  [n] [n] [n] [Text] activated / locked

Groep 018 Belasting / RPM window misfire recognition (if no misfire recognized: 0 at all positions)
  Lower RPM limit Upper RPM limit Lower RPM limit Upper RPM limit
  [n] [n] [n] [n]

Groep 019 Overslaan
  Teller Cilinder 10 Teller Cilinder 11 Teller Cilinder 12 Overslaan herkenning
  [n] [n] [n] [Text] activated / locked


Groep 020 - 029    Anti Pingel Controle   (Knock Control)

Groep 020 Anti Pingel Controle
  Vertraging ontstekings hoek cil. 1 Vertraging ontstekings hoek cil. 2 Vertraging ontstekings hoek cil. 3 Vertraging ontstekings hoek cil. 4
  [°KW] * [°KW] [°KW] [°KW]

Groep 021 Anti Pingel Controle
  Vertraging ontstekings hoek cil. 5 Vertraging ontstekings hoek cil. 6 Vertraging ontstekings hoek cil. 7 Vertraging ontstekings hoek cil. 8;
  [°KW] * [°KW] [°KW] [°KW]

Groep 022 Anti Pingel Controle
  RPM Belasting  Vertraging ontstekings hoek cil. 1 Vertraging ontstekings hoek cil. 2
  [1/min] [%]  [°KW] * [°KW]

Groep 023 Anti Pingel Controle
  RPM Belasting Vertraging Cilinder 3 Vertraging Cilinder 4
  [1/min] [%] [°KW] * [°KW]

Groep 024 Anti Pingel Controle
  RPM Belasting Vertraging Cilinder 5 Vertraging Cilinder 6
  [1/min] [%] [°KW] * [°KW]

Groep 025 Anti Pingel Controle
  RPM Belasting Vertraging Cilinder 7 Vertraging Cilinder 8
  [1/min] [%] [°KW] * [°KW]

Groep 026 Anti Pingel Controle, Knock Sensor Voltage (amplifier factor included)
  Cilinder 1 Cilinder 2 Cilinder 3 Cilinder 4
  [V] [V] [V] [V]

Groep 027 Anti Pingel Controle, Knock Sensor Voltage (amplifier factor included)
  Cilinder 5 Cilinder 6 Cilinder 7 Cilinder 8
  [V] [V] [V] [V]

Groep 028 Test Klopsensor, short trip
  RPM Belasting Temperatuur Koelvloeistof Resultaat
  [1/min] [%] [°C] [Text] Test ON / Test OFF / Sys.OK / Sys.not OK

Groep 029  
         
         


Groep 030 - 049    Mengsel Controle, O2S Verwarming, Katalysator   (Mixture Control, O2S Heating, Catalytic Converter)

Groep 030 Oxygen sensor, status 2-Bank systems
  Bank 1, Sensor 1 Bank 1, Sensor 2 Bank 2, Sensor 1 Bank 2, Sensor 2
  [xxx] [xxx] [xxx] [xxx]

Groep 030 Oxygen sensor, status 1-Bank systems
  Bank 1, Sensor 1 Bank 1, Sensor 2    
  [xxx] [xxx]    

Groep 031 Oxygen sensor, voltage 2-Bank systems
  Bank 1, Sensor 1 Bank 1, Sensor 2 Bank 2, Sensor 1 Bank 2, Sensor 2
  [V] [V] [V] [V]

Groep 031 Oxygen sensor, voltage 1-Bank systems
  Bank 1, Sensor 1 Bank 1, Sensor 2    
  [V] [V]    

Groep 031 Linear oxygen sensors 2-Bank systems
  Lambda actual value Bank 1 Lambda specified value Bank 1 Lambda actual value Bank 2 Lambda specified value Bank 2
  [] [] [] []

Groep 031 Linear oxygen sensors 1-Bank systems
  Lambda actual value Bank 1 Lambda specified value Bank 1    
  [] []    

Groep 032 Oxygen sensors learning values (max. value) 2-Bank systems
  Bank 1 Sensor 1, idle Bank 1 Sensor 1, partial load Bank 2 Sensor 1, idle Bank 2 Sensor 1, partial load
  [%] [%] [%] [%]

Groep 032 Oxygen sensors learning values (max. value) 1-Bank systems
  Bank 1 Sensor 1, idle Bank 1 Sensor 1, partial load    
  [%] [%]    

Groep 033 Lambda control value 2-Bank systems
  Bank 1, control value Bank 1, oxygen sensor voltage Bank 2, conrol value Bank 2, knock sensor voltage
  [%] [V] [V] [V]

Groep 033 Lambda control value 1-Bank systems
  Bank 1, control value Bank 1, oxygen sensor voltage    
  [%] [V]    

Groep 033 Linear oxygen sensor control value 2-Bank systems
  Bank 1, control value Bank 1, sensor voltage before cat. converter or a broad band sensor Bank 2, conrol value Bank 2, sensor voltage before cat. converter or a broad band sensor
  [%] [V] [%] [V]

Groep 034 Oxygen sensor aging test Bank 1 or Bank 2 before catalytic converter, short trip
  RPM Exhaust gas / cat. converter temperature Length of period Result
  [1/min] [°C] [s] [Text]

Groep 034 Oxygen sensor aging test Bank 1 or Bank 2 before cat. converter for linear oxygen sensor, short trip
  RPM Exhaust gas / cat. converter temperature Dynamic factor Result
  [1/min] [°C] [] [Text] Test ON / Test OFF / B1-S1 OK / B1-S1 not OK or B3-S1 OK / B3-S1 not OK

Groep 035 Oxygen sensor aging test Bank 2 or Bank 4 before cat. converter, short trip 2-Bank systems
  RPM Exhaust gas / cat. converter temperature Lenght of period Result
  [1/min] [°C] [s] [Text] Test ON / Test OFF / B2-S1 OK / B2-S1 not OK or B4-S1 OK / B4-S1 not OK

Groep 035 Oxygen sensor aging test Bank 2 or Bank 4 before cat. converter for linear oxygen sensors, short trip 2-Bank systems
  RPM Exhaust gas / cat. converter temperature Dynamic factor Result
  [1/min] [°C] [] [Text] Test ON / Test OFF / B2-S1 OK / B2-S1 not OK or B4-S1 OK / B4-S1 not OK

Groep 035 Oxygen sensor aging test Bank 1 before cat. converter 1-Bank systems
         
         

Groep 036 Oxygen sensor readiness after cat. converter, short trip 2-Bank systems
  Bank 1, Sensor 2 Result Bank2, Sensor 2 Result
  sensor voltage [Text] Test ON / Test OFF / B1-S2 OK / B1-S2 not OK or B3-S2 OK / B3-S2 not OK sensor voltage tekst; Test ON / Test OFF / B1-S2 OK / B1-S2 not OK or B3-S2 OK / B3-S2 not OK

Groep 036 Oxygen sensor readiness after cat. converter, short trip 1-Bank systems
  Bank 1, Sensor 2 Result    
  sensor voltage [Text] Test ON / Test OFF / B1-S2 OK / B1-S2 not OK    

Groep 037 Oxygen sensors, short trip
  Last Bank 1: oxygen sensor voltage after cat. converter Bank 1: TV shift Result
  [%] [V] [ms] [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 037 Linear oxygen sensors, short trip
  Last Bank 1: oxygen sensor voltage after cat. converter Bank 1: D Lambda Result
  [%] [V] [] [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 038 Oxygen sensors, short trip 2-Bank systems
  Last Bank 2: oxygen sensor voltage after cat. converter Bank 2: TV shift Result
  [%] [V] [ms] [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 038 Linear oxygen sensors, short trip 2-Bank systems
  Last Bank 2: oxygen sensor voltage after cat. converter Bank 2: D Lambda Result
  [%] [V] [] [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 038 Oxygen sensors, short trip 1-Bank systems
  not used
         

Groep 039 Sensor exchange after cat. converter, short trip
  Air Mass Bank 1: sensor voltage Bank 2: sensor voltage Result
  [g/s] [V] [V] [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 040 Oxygen sensors heaters resistor combined wires and heaters 2-Bank systems
  Heater resister Condition Heater resistors Condition
  Banks 1+2, sensor 1
[Ω]
[Text] Heater before cat. ON / Heater before cat. OFF Banks 1+2, sensor 2
[Ω]
[Text] Heater before cat. ON / Heater before cat. OFF

Groep 040 1-Bank systems
  not used
         

Groep 041 Oxygen sensor heater 1-Bank systems
  Resistor Condition of duty cycle Resistors Condition
  Bank 1, Sensor 1
[Ω]
[Text] Heater before cat. ON / Heater before cat. OFF or Sensor 1 [%] Bank 1, Sensor 2
[Ω]
[Text] Heater after cat. ON / Heater after cat. OFF

Groep 042 Oxygen sensor heaters, separate wires of heaters 2-Bank systems
  Resistor Condition of duty cycle Resistors Condition
  Bank 2, Sensor 1
[Ω]
[Text] Heater before cat. ON / Heater before cat. OFF or Sensor 1 [%] Bank 2, Sensor 2
[Ω]
[Text] Heater after cat. ON / Heater after cat. OFF

Groep 043 Oxygen sensor aging after cat. converter, linear oxygen sensors, short trip Bank 1
  RPM Exhaust gas / cat. converter temperature Oxygen sensor voltage Result
  [U/min] [°C] [V] [Text] Test ON / test OFF / B1-S2 OK / B1-S2 not OK of B3-S2 OK / B3-S2 not OK

Groep 044 Oxygen sensor aging after cat. converter, short trip Bank 2
  RPM Exhaust gas / cat. converter temperature Oxygen sensor voltage Result
  [U/min] [°C] [V] [Text] Test ON / test OFF / B2-S2 OK / B2-S2 not OK of B4-S2 OK / B4-S2 not OK

Groep 044   1-Bank systems
         
         

Groep 045 NOx memory cat. converter Bank 1, short trip NOx memory cat. converter Bank 2
  Factor memory entry NOx Result Factor memory entry NOx Result
    [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK   [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 046 Cat. converter conversion test Bank 1 or Bank 3, short trip 2-Bank systems
  RPM Cat. converter temperature Measuring value cat. converter conversion Result
  [1/min] [°C]   [Text] Test ON / Test OFF / Cat B1 OK / Cat B1 not OK of Cat B3 OK / Cat B3 not OK

Groep 047 Cat. converter conversion test Bank 2 or Bank 4 2-Bank systems
  RPM Cat. converter temperature Measuring value cat. converter conversion Result
  [1/min] [°C]   [Text] Test ON / Test OFF / Cat B2 OK / Cat B2 not OK of Cat B4 OK / Cat B4 not OK

Groep 047 Cat. converter conversion test Bank 2 1-Bank systems
  not used
         

Groep 048 Thermal cat. converter diagnosis Bank 1, short trip
  Operation system BDE Number of test steps Exothermal temperature increase Result
  [-] [-] [K] [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 049 Thermal cat. converter diagnosis Bank 2, short trip
  Operation system BDE Number of test steps Exothermal temperature increase Result
  [-] [-] [K] [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK


Groep 050 - 059    Controle Wagensnelheid   (Engine Speed Control)

Groep 050 RPM increase Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM actual value RPM specified value Rear window defroster / Request for A/C A/C compressor
  [1/min] [1/min] [Text] ON / OFF [Text] ON / OF / decrease

Groep 050 RPM increase Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM actual value RPM specified value Rear window defroster / Request for A/C A/C compressor
  [1/min] [1/min] [Text] ON / OFF [Text] ON / OF / decrease

Groep 051 RPM, shift initiations
  RPM actual value RPM specified value Driving range (only for automatic transmission) Supply voltage
  [1/min] [1/min] [0-6] (idle, driving ranges 1-6) [V]

Groep 052 RPM increase Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness
  not used
         

Groep 052 RPM increase Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM actual value RPM specified value A/C readiness Rear window defroster
  [1/min] [1/min] [Text] ON / OFF [Text] ON / OFF

Groep 053 RPM increase based on generator load
  RPM actual value RPM specified value Voltage Generator load
  [1/min] [1/min] [V] [%]

Groep 054 Closed throttle position switch
  RPM actual value Operation conditions Throttle valve angle (potentiometer) Throttle valve angle (potentiometer)
  [1/min] [LL, TL, VL, SA, BA] [%] [%]

Groep 054 Closed throttle position switch for E-Gas-systems
  RPM actual value Operation conditions Throttle valve angle (potentiometer) Throttle valve angle (potentiometer)
  [1/min] [LL, TL, VL, SA, BA] [%] [%]

Groep 055 Idle air control Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM actual value Idle air control Current learning value for idle air control Operation conditions
  [1/min] [] [] [x0xxx]

Groep 055 Idle air control Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM actual value Idle air control Learning value for idle air control Operation conditions
  [1/min] [] [] [x0xxx]

Groep 056 Idle air control Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM actual value RPM specified value Idle air control valve Operation conditions
  [1/min] [1/min] [] [x0xxx]

Groep 056 Idle air control Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM actual value RPM specified value Idle air control valve Operation conditions
  [1/min] [1/min] [] [x0xxx]

Groep 057 Idle air control, pressure signal A/C compressor
  RPM actual value RPM specified value A/C compressor Duty cycle pressure receiver
  [1/min] [1/min] [Text] ON / OFF / decreasing [%]

Groep 058  
  RPM Load Engine bearing 1 right Engine bearing 2 left
  [1/min] [%] ON / OFF / decreasing ON / OFF

Groep 059  
         
         


Groep 060 - 069    Controle Gasklep   (Throttle Valve Control)

Groep 060 ESB adaption Vehicles with ESB
  Throttle valve angle (potentiometer) Throttle valve angle (potentiometer) Operation condition Adation condition
  [%] [%] [Text] (Idle, partial load, full load, deceleration enrichement, acceleration enrichment) [Text] (ADP runs / ADP ok / ERROR (in emergency mode))

Groep 060 E-Gas adaption Vehicles with E-Gas
  Throttle valve angle (potentiometer 1) Throttle valve angle (potentiometer 2) Electrically controlled throttle valve adation status Operation condition
  [%] [%] [n] [Text] (ADP runs / ADP ok / ERROR (in emergency mode))

Groep 061 ESB/E-Gas Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM Supply Voltage Ubat Triggering throttle valve control Operation condition
  [1/min] [V] [%] if possible [0xxx]
│││└ A/C compressor on
││└ driving range selected
│└ A/C readiness / rear window defroster ON
└ always 0

Groep 061 ESB/E-Gas Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness
  RPM Supply Voltage Ubat Actuating throttle valve control Operation condition
  [1/min] [V] [%] if possible [xxxx]
│││└ A/C compressor on
││└ driving range selected
│└ A/C readiness ON
└ rear window defroster ON

Groep 062 E-Gas, potentiometer voltage relationship U/Uref
  Angle sensor 1 for throttle valve drive (0->100%) Angle sensor 2 for throttle valve drive (0->100%) Sensor 1 accelerator pedal position (0->100%) Sensor 2 accelerator pedal position (0->100%)
  [%] [%] [%] [%]

Groep 063 Kick-down adaption
  Sensor 1 accelerator pedal position (0->100%) Sensor 1 learned
Kick-down point (0->100%)
Switch Result
  [%] [%] [Kick-down] Actuated; ADP runs / ADP OK / ERROR

Groep 064 Throttle valve potentiometer adaption values
  Potentiometer 1 lower adaption Potentiometer 2 lower adaption Emergency air gap potentiometer 1 Emergency air gap potentiometer 2
  [V] [V] [V] [V]

Groep 065  
         
         

Groep 066 Cruise Control switched free for 4 (four) position operating lever
  Vehicle speed actual Switch positions Vehicle speed specified Switch positions
  [km/h] [xxxxxxxx]
│││││││└ brake light switch pedal pressed
││││││└ brake pedal switch
││││││ pedal pressed
│││││└ clutch switch
│││││ pedal pressed
││││└ cc function switched free
│││└ ADR-Function switched free
│││
││└ not used

00 ADR/CC not active (also used for not installed)
01 ADR/CC in control mode
10 Condition 'over controlled', driver accelerates more than Cruise Control regulator
11 ADR not released
1: Condition fulfilled
0: Condition not fulfilled
[km/h] For 4 position operating lever
[xxxxxxxx]
│││└ cc on/off
││└ memory set
││ cc off
│└ set / tip down
│ deceleratie
└ resume / tip up / acceleration

----0000 cc engaged off
----0001 cc tipped off
----0011 cc engaged on
----01x1 set / tip down / decelerate
----1011 resume / tip up/ accelerate

Groep 066 Cruise Control switched free for 6 (six) position operating lever
  Vehicle speed actual Switch positions Vehicle speed specified Switch positions
  [km/h] [xxxxxxxx]
│││││││└ brake light switch pedal pressed
││││││└ brake pedal switch pedal pressed
│││││└ clutch switch pedal pressed
││││└ cc function switched free
│││└ ADR function switched free
││└ not used

00 ADR/CC not active (also used for not installed)
01 ADR/CC in control mode
10 Condition 'over controlled', driver accelerates more than Cruise Control regulator
11 ADR not released
1: Condition fulfilled
0: Condition not fulfilled
[km/h] For 6 position operating lever
[xxxxxxxx]
││││││└ cc on/off engaged
││││││ (CAN)
│││││└ cc tipping, yes/no
│││││ memory set
││││└ tip down / decelerate
│││└ tip up / accelerate
││└ set
│└ resume
└ cc on/off engaged

(Hardware PIN)

0-000000 cc engaged off
1-000001 cc engaged on (stand-by)
1-000011 cc tipped off
1-000101 tip down / decelerate
1-001001 tip up / accelerate
0-010000 set (with cc engaged off)
1-010001 set (with cc engaged on)
1-100001 resume

Groep 067  
         
         

Groep 068  
         
         

Groep 069  
         
         


Groep 070 - 079    Controle Emissie (EVAP, Sec.Air EGR)   (Emmission Control Systems, EVAP, Sec.Air, EGR)

Groep 070 Fuel tank venting and valve testing, short trip
  Opening degree fuel tank ventilation (duty cycle) Lambda regular / diagnostic value with active diagnose Idle air control valve / diagnostic value with active diagnose Result
  [%] [%] [%] / [g/sec]
depending on applicable system
[Text] Test ON / Test OFF / Fuel tank tank ventilation OK / Fuel tank ventilation not OK

Groep 071 Fuel tank leak test, short trip
  Condition reed contact DTC Test status Result
  [Text] Reed Open / Reed Closed [Text] Small leak / Large leak [Text] System test / measurement / measurement end [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 072 Tank leak test
         
         

Groep 074  
         
         

Groep 074 EGR regulator solenoid adaption
  Null-Position Max. stop Current potentiometer value Text
  [V] [V] [V] [Text] Leak detection pump runs / LDP OK / ERROR

Groep 075 EGR, short trip Systems with Temp.-sensor
  Engine RPM EGR-Temp. Sensor EGR temperature difference Result
  [1/min] [°C] [°C] [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst, not OK

Groep 075 EGR, short trip Systems with intake manifold pressure sensor
  Engine RPM Intake manifold pressure Intake manifold pressure difference Result
  [1/min] [mbar] [mbar] [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst, not OK

Groep 075 EGR, for map adattion short trip Systems with intake manifold pressure sensor
  Pressure difference diagnostics EGR phase 1 and 2 Pressure difference diagnostics EGR phase 2 and 3/font> Pressure difference diagnostics EGR phase 1 and 3 Result
  [hPa] [hPa] [hPa] [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst, not OK

Groep 076 EGR for pressure systems
  Engine RPM Intake manifold pressure Opening degree (U/Uref) EGR potentiometer Duty cycle EGR valve
  [1/min] [mbar] [%] [%]

Groep 076 EGR for air mass systems
  Engine RPM Last Opening degree (U/Uref) EGR potentiometer Duty cycle EGR valve
  [1/min] [%] [%] [%]

Groep 076 EGR map adaption
  Actual EGR value - potentiometer without offset Correction factor in the upper opening range Correction factor in the lower opening range Status
  [V] [%] [%] [Text] Test OFF / Leak detection pump runs / LDP OK / ERROR

Groep 077 Test secondary injection system, short trip, Bank-1 Systems with conventional oxygen sensor
  RPM Engine air mass Air mass secondary air injection system Result
  [1/min] [g/sec] [g/sec] [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 077 Test secondary injection system, short trip, Bank-1 Systems with linear oxygen sensor
  RPM Engine air mass Relative air mass Result
  [1/min] [g/sec] [] [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 078 Test secondary injection system, short trip, Bank-2 Systems with conventional oxygen sensor
  RPM Engine air mass Air mass secondary air injection system Result
  [1/min] [g/sec] [g/sec] [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 078 Test secondary injection system, short trip, Bank-2 Systems with linear oxygen sensor
  RPM Engine air mass Relative air mass Result
  [1/min] [g/sec] [] [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 079  
         
         


Groep 080 - 085    Identificatie Regelmodule   (Control module identification)

Groep 080 Control Module Identification (display shown at NA-No.63
  Manufacturer's code and marking Manufacturing date Manufacturer's change status Manufacturer's test stand number Manufacturer's running number
  hhh-kkk dd.mm.yy 12345678 pppp nnnn

Groep 081 Control Module Identification (display shown at NA-No.63
  Vehicle Identification Number Limit No or serial number Type test number
  WVWZZZ1JZWW12345 12345678901234 1234567

Groep 082 Control Module Identification (display shown at NA-No.63
  Flash tool code
(FTC)
Flash date
Hardware
Comp.grouptype
Software
Comp.grouptype
  1234567890123 dd.mm.yy
12312
12312

Groep 083 Control Module Identification
         
         

Groep 084 Control Module Identification
         
         

Groep 085 Control Module Identification
         
         


Groep 090 - 098    Controle Nokkenas & Inlaatlucht   (Camshaft & Intake Manifold Control)

Groep 090 Camshaft adjustment Intake
  RPM Adjustment Adjustment Bank 1 Adjustment Bank 2
  [1/min] [Text] ON / OFF [°KW] * [°KW]

Groep 090 Camshaft adjustment Exhaust
  RPM Adjustment Adjustment Bank 1 Adjustment Bank 2
  [1/min] [Text] ON / OFF [°KW] * [°KW]

Groep 090 Continuous camshaft adjustment, Exhaust Bank 1
  RPM Duty cycle Bijstelling gevraagd Bijstelling geleverd
  [1/min] [%] [°KW] * [°KW]

Groep 091 Camshaft adjustment, Intake Bank 1
  RPM Load Adjustment Adjustment
  [1/min] [%] [Text] ON / OF [°KW] *

Groep 091 Continuous camshaft adjustment, Intake Bank 1
  RPM Duty cycle Adjustment specified Adjustment actual
  [1/min] [%] [°KW] * [°KW]

Groep 092 Camshaft adjustment, Intake Bank 2
  RPM Last Adjustment Adjustment
  [1/min] [%] [Text] ON / OFF [°KW] *

Groep 092 Continuous camshaft adjustment, Intake Bank 2
  RPM Duty cycle Adjustment specified Adjustment actual
  [1/min] [%] [°KW] * [°KW]

Groep 093 Camshaft adaption values, Intake 2-Bank systems
  RPM Last Phase position Bank 1 Phase position Bank 2
  [1/min] [%] [°KW] * [°KW]

Groep 093 Continuous camshaft adaption values
  Phase position Intake Bank 1 Phase position Intake Bank 2 Phase position Exhaust Bank 1 Phase position Exhaust Bank 2
  [°KW] * [°KW] [°KW] [°KW]

Groep 094 Camshaft adjustment Banks 1 and 2, Intake, short trip
  RPM Camshaft adjustment Test result Bank 1 Test result Bank 2
  [1/min] [Text] Camshaft position ON / Camshaft position OFF [Text] Test ON / test OFF / Sys. OK / Sys. not OK [Text] Test ON / test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 094 Continuous camshaft adjustment Banks 1 and 2, Intake, short trip
  RPM Phase position Intake Test result Bank 1 Test result Bank 2
  [1/min] [°KW] * [Text] Test ON / test OFF / Sys. OK / Sys. not OK [Text] Test ON / test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 095 Intake manifold change-over Single step change-over
  RPM Last Coolant Temperature Status
  [1/min] [%] [°C] [Text] ein / aus

Groep 095 Intake manifold change-over Multi step change-over
  RPM Last Coolant Temperature Status
  [1/min] [%] [°C] [Text] OFF / step 1 / step 2

Groep 096 Camshaft adjustment Banks 1 and 2, Exhaust, short trip
  RPM Camshaft adjustment Test result Bank 1 Test result Bank 2
  [1/min] [Text] Camshaft position ON / Camshaft position OFF [Text] Test ON / test OFF / Sys. OK / Sys. not OK [Text] Test ON / test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 096 Continuous camshaft adjustment Banks 1 and 2, Exhaust, short trip
  RPM Phase position Test result Bank 1 Test result Bank 2
  [1/min] [°KW] * [Text] Test ON / test OFF / Sys. OK / Sys. not OK [Text] Test ON / test OFF / Sys. OK / Sys. not OK

Groep 097 Intake air change-over / Snow flap
  RPM Last Temperature / Pressure Intake air change-over
  [1/min] [%] [°C] [mbar]K ON / OFF

Groep 098 Continuous camshaft adjustment, Exhaust Bank 2
  RPM Duty cycle Adjustment specified Adjustment actual
  [1/min] [%] [°KW] * [mbar]K [°KW]


Groep 099 - 100    Compatibility Groups

Groep 099 Shut-off I-Regulation (via basic setting)           (for compatibility reasons with older systems)
  RPM Coolant temperature Lambda regulation Lambda regulation
  [1/min] [°C] [%] [ON / OFF]

Groep 100 Readiness code           (for compatibility reasons with older systems)
  Readiness bits
concluded tests)
1= not conclude
0= concluded
Coolant temperature Time since engine start OBD-Status
  xxxxxxx
│││││││└ Cat.
│││││││ converters
││││││└ Heat cat
│││││└ AKF-System
││││└ SL-System
│││└ A/C
││└ Oxygen sensors
│└ Oxygen sensor heating
└ EGR
[°C]   xxxxxxx
│││││││└ no warm-up cycle
│││││││ possible
││││││└ warm-up
││││││ cycle finished
│││││└ not used
││││└ not used
│││└ at least 1 DTC
││└ trip complete
│└ driving cycle fullfilled
└ MIL on
1: description fullfilled
0: description not fullfilled


Groep 101 - 109    Brandstofinjectie   (Fuel Injection)

Groep 101 Fuel injection Systems with Air mass measurements
  RPM Last Mean injection time Air Mass
  [1/min] [%] [ms] [g/s]

Groep 101 Fuel injection Systems with Intake manifold pressure
  RPM Last Mean injection time Intake manifold pressure
  [1/min] [%] [ms] [mbar]

Groep 102 Fuel injection
  RPM Coolant temperature Air intake temperature Mean injection time
  [1/min] [°C] [°C] [ms]

Groep 103 Air-shrouded fuel injectors, short trip
  RPM Air mass idle air control LFR-Offset adaptation Results
  [1/min] [g/s] [n] [Text] Test ON / Test OFF / l injector OK / l injector not OK

Groep 104 Start adaptation values
  Start engine temperature Temperature adaptation factor 1 Temperature adaptation factor 2 Temperature adaptation factor 3
  [°C] [%] [%] [%]

Groep 105 Cylinder shut off
  RPM (actual) Last Coolant temperature Shut-off
  [U/min] [%] [°C] [Text] ON / OFF; ON=cylinder shut-off active; OFF=cylinder shut-off not active

Groep 106  
         
         

Groep 107 Lambda regulation, short trip
  RPM Lambda regulation Bank-1
average value
Lambda regulation Bank-2
average value
Result
  [1/min] [%] [%] [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syste. not OK

Groep 108  
         
         

Groep 109  
         
         


Groep 110 - 119    Registratie belasting & Control Turbodruk   (Load Registration & Boost Pressure Control)

Groep 110 Load, full load enrichment
  RPM Temperatuur Koelvloeistof Gemiddelde inspuittijd Throttle valve angle
  [1/min] [°C] [ms] [%]

Groep 111 Controle turbodruk
  Adaption value boost pressure control RPM range 1 Adaption value boost pressure control RPM range 2 Adaption value boost pressure control RPM range 3 Adaption value boost pressure control RPM range 4
  [%] [%] [%] [%]

Groep 112 Temperatuur Uitlaatgassen
  Temperatuur Uitlaatgassen Bank 1 Enrichment factor, sensor Bank 1 Temperatuur Uitlaatgassen Bank 2 Enrichment factor, sensor Bank 2
  [°C] [%] [°C] [%]

Groep 113 Belasting
  RPM Belasting Throttle valve angle (potentiometer) Air pressure
  [1/min] [%] [%] [mbar]

Groep 114 Controle Turbodruk
  Specified load without correction Specified load after correction Actual load Duty cycle
  [%] [%] [%] [%]

Groep 115 Controle Turbodruk
  RPM Belasting Turbodruk gevraagde waarde Turbodruk geleverde waarde
  [1/min] [%] [mbar] [mbar]

Groep 116 Controle Turbodruk
  RPM Correctiefactor brandstof Correctiefactor temperatuur koelvloeistof Correctiefacor temperatuur inlaatlucht
  [1/min] [%] [%] [%]

Groep 117 Controle Turbodruk
  RPM Positie gaspedaal Throttle valve angle Turbodruk gevraagd
  [1/min] [%] [%] [mbar]

Groep 118 Controle Turbodruk
  RPM Temperatuur inlaatlucht Duty cycle boost pressure control valve Boost pressure before throttle valve
  [1/min] [°C] [%] [mbar]

Groep 119 Controle Turbodruk
  RPM Actual adaption value boost pressure control valve Duty cycle boost pressure control valve Boost pressure before throttle valve
  [1/min] [%] [%] [mbar]


Groep 120 - 129    Communicatie tussen Regelapparaten   (Communication between Control Modules)

Groep 120 ASR / FDR
  Engine RPM Specified moment ASR/FDR Engine moment Status
  [1/min] [Nm] [Nm] [Text] ASR active / ASR not active

Groep 121  
         
         

Groep 122 Transmission
  Engine RPM Specified moment Transmission Engine moment Status
  [1/min] [Nm] [Nm] [Text] Engine intervention / no intervention

Groep 123 Reserved for CAN Bus signals
         
         

Groep 124 Reserved for CAN Bus signals
         
         

Groep 125 CAN Bus signals          see CAN-Product Description Manual
  Transmission
(This corresponds with the desired sequence. Should there be no participant available a gap will remain at this place.)
ABS32 Instrument cluster32 A/C32

Groep 126 CAN Bus signals
  ADR 32 LWS 32 Airbag32 Electrical wiring 32

Groep 127 CAN Bus signals
  All wheel32 Level Steering wheel  

Groep 128 CAN Bus signals
         

Groep 129 CAN Bus signals
         


Groep 130 - 137    Koeling van de Motor   (Engine cooling)

Groep 130 Map cooling (cooling filling), short trip
  Temperature engine outlet Temperature radiator outlet Duty cycle thermostat Result
  [°C] [°C] [%] [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 131 Map cooling
  Temperature engine outlet Temperature engine outlet specified Temperature radiator outlet Duty cycle thermostat
  [°C] [°C] [°C] [%]

Groep 132 Map cooling
  Temperature radiator outlet (specified) Temperature difference engine and radiator outlet Heater pre-run potentiometer Status cooling
  [°C] [°C] [%] [xxxxxxxx]
│││││││└ Error
│││││││ in system
││││││└ Thermostat-
││││││ actuation
││││││ active
│││││└ Cooling van
│││││ triggering active
││││└ Control deviation
││││0> specified temp.
││││1< specified temp.
│││└ Fan stage 2 active
││└ Fan stage 1 active
│└ not used
└ not used
1: Description fulfilled
0: Description not fulfilled

Groep 133  
         
         

Groep 134 Temperature
  Oil Temperature Ambient Temperature Intake Air Temperature (IAT) Engine Outlet Temperarture
  [°C] [°C] [°C] [°C]

Groep 135 Coolant fan control, short trip
  Temperature radiator outlet (specified) Duty cycle Coolant fan actuation 1 Duty cycle Coolant fan actuation 2 Result
  [°C] [%] [%] [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 136 Relay for coolant fan actuation
  Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4
  ON / OFF ON / OFF ON / OFF ON / OFF

Groep 137 A/C requirements
  AC-inlet Compressor High pressure switch or Pressure of A/C system Fan request from A/C system
  ON / OFF ON / OFF ON / OFF or bar [%]


Groep 140 - 147    BDE   (BDE)

Groep 140 Pressure control valve, short trip
  Duty cycle DSV Rail pressure specified Rail pressure actual Result
  [%] [bar] [bar] [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 141 Fuel supply system
  Rail pressure regulator Regular rail pressure system Regular rail pressure system
residual portion
Status rail pressure system
  [bar] [-] [-] [-]

Groep 142  
         
         

Groep 143  
         
         

Groep 144  
         
         

Groep 145 Exhaust gas temperature sensor, short trip
  Exhaust gas temperature from model Bank-1 Exhaust gas temperature from measured Bank-1 Exhaust gas temperature from measured Bank-2 Result
  [°C] [°C] [°C] [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst. not OK

Groep 146  
         
         

Groep 147 Charge movement flap for BDE
  Charge movement flap
Actual position
Charge movement flap
Specified position
Offset value of potentiometer voltage LBK Adaptation condition
  [%] [%] [V] [Text] ADP runs / ADP OK / Error (in emergency running mode)


Groep 160 - 169    Controle Lambda voor SULEV-ULEV   (Lambda Control for SULEV-ULEV)

Groep 160 Individual cylinder recognition / Individual cylinder control
  Normal lambda control starting point cylinder 1 Normal lambda control starting point cylinder 2 Normal lambda control starting point cylinder 3 Normal lambda control starting point cylinder 4
  [-] [-] [-] [-]

Groep 161 Individual cylinder recognition / Individual cylinder control
  Normal lambda control starting point cylinder 5 Normal lambda control starting point cylinder 6 Normal lambda control starting point cylinder 7 Normal lambda control starting point cylinder 8
  [-] [-] [-] [-]

Groep 162  
         
         

Groep 163  
         
         

Groep 164  
         
         

Groep 165  
         
         

Groep 166  
         
         

Groep 167  
         
         

Groep 168  
         
         

Groep 169  
         
         


 *   °KW   = Grad Kurbelwelle   stand van de krukas in graden
 *   °Ck   = degrees Crankshaft   stand van de krukas in graden

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 07 februari 2021.Bron

Verbeteringen / Aanvullingen      Zoeken      Bronvermelding      Pas op      Disclaimer      Privacy      Colofon      Copyright © 2002-  G. Speek      VAG-COM  home

Specialist in diagnoseapparatuur voor VAGSpecialist in diagnoseapparatuur voor alle automerken