klik hier om af te drukken

[01 - Motor]  [01 - Engine]   meetwaardeblokken voor VAG  diesel  motoren.

  • Hier staat algemene lijst (bron Ross-Tech) met de betekenis van alle kanalen voor  benzine  motoren.
  • Hier staat een lijst (bron dieselschrauber.de) met de voorgeschreven waarden (Sollwert) van de belangrijkste kanalen in module 01 voor diesel motoren.
  • Op de bekende tdiclub.com vond ik een zeer uitgebreide lijst met de inhoud van alle kanalen welke in de Measure Blocks te zien zijn. Grote voordeel van deze lijst is dat ie gebaseerd is op TDI diesels. Ik heb 'm vertaald en hieronder weergegeven. Onderstaande lijst is gebaseerd op de Bentley CD, maar in deze lijst staan ook groepen die op de Bently CD niet te vinden zijn.

Let op:  de onderstaande groepen (000 t/m 255) vind je in VCDS gedetailleerd in de Label-files  en welke waarden in welke labelfile staan is niet gelijk voor alle auto's en modellen.
Met andere woorden:  in jouw auto kan er in Groep 'zoveel' wat anders staan dan hieronder is weergegeven.


Groepen voor [01 - Motor]

 000    Algemene Waarden voor de Motor (geen normalisatie)
 001    Inspuithoeveelheid
 002    Stationair Toerental
 003    Lucht Massa Meter
 004    Inspuittijdstip & Timing Nokkenas
 005    Starting conditions (opgeslagen waarden van de laatste start)
 006    Speed; Brake pedal; Cruise Controle
 007    Temperatuur van de brandstof, luchtinlaat en koelvloeistof
 008    Brandstof Inspuithoeveelheid
 009    Injection quantity limitation (Drehmomentbegrenzung)
 010    Hoeveelheid aangezogen lucht, barometrische luchtdruk, turbodruk, gaspedaalpositie
 011    Turbodruk
 012    Voorgloeisysteem
 013    Regeling stationair toerental per cilinder & Afwijking Inspuithoeveelheid
 015    Brandstofverbruik
 016    Extra verwarming
 021    CAN-Databus Status
 023    Fuel flow
 029    Motorolie (temperatuur, peil, slijtageindex, roetindex
 062    Koeling Motor, temperaturen
 063    Koeling Motor, clima
 064    Koeling Motor
 065    Extra verwarming
 067    DPF, uitlaatgas
 068    DPF, uitlaatgas
 069    DPF, status van de regeneratie
 070    DPF, status van de regeneratie
 071    DPF, na-injectie
 073    DPF, voertuiggegevens
 074    DPF, uitlaatgas
 075    DPF-load  en  Uitlaatgastemperatuur
 081    Geavanceerde Identificatie Regelmodule II;  VIN = Vehicle Identification Number
 087    DPF-waarden voor het Audi UDS protocol


Groep 000    Algemene Waarden voor de Motor

Van links naar rechts:
     weergave   werkelijk 
 1   stationair toerental   42 - 45   870 - 950 rpm 
 2   begin van injectie   12 - 75   2 graden ATDC* - 3 graden BTDC* 
 3   positie gaspedaal   0   0 % 
 4   injectie hoeveelheid   11 - 45   2.2 - 9.0 mg/slag 
 5   turbodruk     
 6   luchtdruk buitenlucht     
 7   temperatuur koelvloeistof   80 - 35   80 - 110 graden C 
 8   intake manifold temperature   182 - 50   10 - 110 degrees C 
 9   temperatuur brandstof   91 - 201   20 - 80 graden C 
 10   aangezogen hoeveelheid lucht   69 - 111   230 - 370 mg/H 

Aangegeven bereik is alleen van toepassing als de EGR is 'switched on', bij stationair toerental en de temperatuur van de koelvloeistof minimaal 80C (176F) is.
* ATDC = After Top Dead Centre = na het bovenste dode punt.
* BTDC = Before Top Dead Centre = voor het bovenste dode punt.


Groep 001    Inspuithoeveelheid
du:  Einspritzmenge
en:  Injection Quantity

 1 

Sensor Toerental Motor (G28)

870 - 950 rpm

 
 2 

Ingespoten hoeveelheid

3.0 - 9.0 mg/H

indien lager dan 2.2 : injectie te rijk
indien hoger dan 9.0 : injectie te arm of het blok is niet warm

 3 

Modulating piston displacement sensor voltage

1450 - 2000 V

indien lager dan 1450 volts - injectie is te rijk
indien boven 2000 volts - injectie is te arm, of het blok is koud

 4 

Temperatuur koelvloeistof (G62)

80 - 110 °C

 
Let op: de grenswaarden die aangegeven worden in de verklarende tekst bij elk meetwaardeblok, kunnen natuurlijk per blok verschillen.


Groep 002    Stationair toerental
du:  Leerlaufdrehzahl
en:  Idle Speed

 1 

Motor toerental (G28)

870 - 950 rpm

 
 2 

Positie gaspedaal (G79)*

0 - 100 %

 
 3 

Operation condition

010

linker cijfer: 1 = verhoogd stationair omdat AC (airco) aan is
middelste cijfer: schakelaar gaspedaalpositie is gesloten (voet niet op gaspedaal)
rechter cijfer: AC compressor is ingeschakeld
 4 

Temperatuur koelvloeistof (G62)

80 - 110 °C

 
* Sommige auto hebben ook nog een tweede gaspedaalpositiesensor: (G185)
Let op: de grenswaarden die aangegeven worden in de verklarende tekst bij elk meetwaardeblok, kunnen natuurlijk per blok verschillen.


Groep 003    Lucht Massa Meter
du:  Abgasrückführung (AGR)
en:  Exhaust Gas Recirculation (EGR)

 1 

Motor toerental (G28)

870 - 950 rpm

 
 2 

Aangezogen hoeveelheid lucht (MAF, specified) (G70)

230 - 370 mg/H

indien hoger dan 370, blok is te koud

 3 

Aangezogen hoeveelheid lucht (MAF, actual) * (G70)

230 - 370 mg/H

indien lager dan 230 mg/H, dan staat de EGR te ver open, of er is ergens een lucht-lekkage.
Als de geleverde hoeveelheid lucht (air mass actual) hoger is dan 370 mg/H, dan is de motor te koud, de EGR staat te ver dicht, of de MAF sensor is defect.

 4 

EGR klep N18, open-dicht stand **

40 - 75 %

 
Let op: de grenswaarden die aangegeven worden in de verklarende tekst bij elk meetwaardeblok, kunnen natuurlijk per blok verschillen.

* Als de noodloop van toepassing is, dan zal de aangezogen hoeveelheid lucht (geleverd waarde = actual) een constante waarde hebben van circa 550mg/H over de hele range van het toerental.
**  De EGR wordt uitgeschakeld na ca. 2 minuten stationair. Uitlezen daarvan moet dus binnen die tijd gebeuren.


Groep 004    Inspuittijdstip / Timing nokkenas
du:  Ansteuerung Pumpe-Düse Ventile
en:  Unit Injector

Motor toerental (G28)

870 - 950 rpm

 

Inspuittijdstip (start of injection) (specified)

2 ATDC* - 3 BTDC*

als het inspuittijdstip (gevraagd) eerder is dan 3 BTDC, dan is de motor te koud.

Inspuittijdstip (start of injection) (actual)

2 ATDC - 3 BTDC

als het inspuittijdstip (geleverd) eerder is dan 3 BTDC, dan is de motor te koud, staat de brandstofpomp te vroeg, of de injector voor de koude start is nog actief.
als het inspuittijdstip (geleverd) later is dan 2 ATDC, dan staat de brandstofpomp te laat, de aanpassing van de injectie is geblokkeerd, of de injector voor de koude start is nog actief.

alleen vp:
Cold start injector duty cycle

3 - 80 %

 

alleen pd:
Nokkenaspositie

-5...+4 °KW

du: Förderbeginn = Ansteuerung Magnetventile für Pumpe-Düse / Synchronisationswinkel; de eenheid is °KW = Grad Kurbelwelle
en: Synchro.Angle; de eenheid is °Ck = degrees Crankshaft
Zie hier voor meer info

Let op: de grenswaarden die aangegeven worden in de verklarende tekst bij elk meetwaardeblok, kunnen natuurlijk per blok verschillen.
* ATDC = After Top Dead Centre = na het bovenste dode punt.
* BTDC = Before Top Dead Centre = voor het bovenste dode punt.


Groep 005    Startcondities (opgeslagen waarden van de laatste start)
du:  Startverhältnisse (letzter Motorstart)
en:  Start Conditions (last Engine Start

 1 

Engine speed (G28)

 2 

Starting quantity

 3 

Start of injection

 4 

Koelvloeistof temperatuur (G62)


Deze groep is niet goed bruikbaar voor troubleshooting.


Groep 006    Cruise Controle
du:  Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
en:  Cruise Control System (CCS)

 1 

Snelheid

 
 2 

Brake pedal monitor (zie labelfile)

 
 3 

Cruise Control system

 
 4 

Cruise Control system (zie labelfile

indicates if activated, 0 = activated but switched off, 1 = activated, switched on, 255 = not activated


Cruise Control system left digit: Clutch switch closed (clutch not depressed) = 0, 1 = clutch depressed
Cruise Control system middle digit: CC/DFI brake pedal switch open (brake pedal depressed) = 1, 0 = pedal not depressed
Cruise Control system right digit: brake light switch depressed pedal = 1, not depressed = 0

Right Cruise Control system 6 digit display has a 1, left to right, when:
Clutch operated
Brake pedal operated
Resume speed operated on the switch
Acceleration operated on the switch
Cruise Control and memory switched off
Cruise Controll system switched on


Groep 007    Temperatuur van de brandstof, luchtinlaat en koelvloeistof
du:  Temperaturen
en:  Temperatures

Als de auto 24 uur stil heeft gestaan moeten onderstaande temperatuursensoren min of meer gelijk zijn aan de buitentemperatuur. Als dat niet zo is dan is een sensor defect.

Brandstoftemperatuur (G81)*

indien -5.4 °C, dan is er kortsluiting, of de sensor is kapot

Leeg

 

Temperatuur aangezogen lucht (G42)

indien ca. 136.8 °C (275 °F), dan is de sensor kapot

Koelvloeistof temperatuur (G62)

indien een grote afwijking met de buitentemperatuur, dan is er kortsluiting of de sensor is kapot

*Sommige auto's hebben een tweede brandstoftemperatuurmeter: (G248)


Groep 008    Begrenzing Brandstof Inspuithoeveelheid
du:  Einspritzmengenbegrenzung I (Drehmomentbegrenzung)
en:  IQ = Injection Quantity Limitations I

 1 

Motor toerental (G28)

2900 - 3100 rpm

 2 

Inspuithoeveelheid, gevraagd 
du = Fahrerwünsch-moment
en = IQ driverswish

40.0 - 42.0 mg/R

 3 

Inspuithoeveelheid, rpm begrensd 
du = Drehmoment-begrenzung
en = IQ via rpm / torque limiter

35.5 - 36.5 mg/R

 4 

Inspuithoeveelheid, MAF begrensd 
du = Rauch-begrenzung
en = IQ via MAF

36.0 - 39.0 mg/R

Let op: de grenswaarden die aangegeven worden in de verklarende tekst bij elk meetwaardeblok, kunnen natuurlijk per blok verschillen.


Groep 009    Begrenzing Brandstof Inspuithoeveelheid (rpm begrensd)
du:  Einspritzmengenbegrenzung II (Drehmomentbegrenzung)
en:  IQ = Injection Quantity Limitations II

 1 

Motor toerental (G28)

 2 

Cruise Control

 3 

Getriebeeingriffsmoment

 4 

Begrenzungsmoment


Groep 010    Hoeveelheid aangezogen lucht, barometrische luchtdruk, turbodruk, gaspedaalpositie
du:  Luftgrössen
en:  Charge Pressure Control

 1 

Aangezogen hoeveelheid lucht (MAF)

800 - 1000 mg/H

 2 

Barometrische luchtdruk

950 - 1050 mbar

 3 

Turbodruk (MAP)

1700 - 2080 mbar

 4 

Gaspedaalpositie (G79)

0 - 100 %

Let op: de grenswaarden die aangegeven worden in de verklarende tekst bij elk meetwaardeblok, kunnen natuurlijk per blok verschillen.


Groep 011    Turbodruk
du:  Ladedruckregelung
en:  Charge Pressure Control

Turbodruk bij warme motor, vol-gas en 3e versnelling bij 3000 rpm
 1 

Motor toerental (G28)

 
 2 

Turbodruk gevraagd (MAP, specified)

1850 - 1950 mbar

 3 

Turbodruk geleverd (MAP, actual)

1700 - 2080 mbar

 4 

(N75) duty cycle

45 - 95 %

Let op: de grenswaarden die aangegeven worden in de verklarende tekst bij elk meetwaardeblok, kunnen natuurlijk per motorblok verschillen.
Let op: VCDS meet niet hoger dan 2600 mbar.


Groep 012    Voorgloeisysteem
du:  Vorglühanlage
en:  Glow Plugs

Voorgloei status (zie labelfile)   00000000 - Warten auf Kühlmitteltemperatur
00000001 - Warten auf ECO Startanforderung
00010000 - Vorglühen
01010000 - Kein Vorglühen
10110000 - Nachglühen
11000000 - Kein Startglühen
11110000 - Zwischenglühen
00110000 - Bereitschaftsglühen
01110000 - Startglühen
10110001 - Warten auf Nachglühen
11010000 - Kein Nachglühen
11110001 - Warten auf Zwischenglühen
11111111 - Kein Glühen
Voorgloeitijd    
Accuspanning    
Koelvloeistof temperatuur (G62) 80 - 110 C  

Deze groep is niet goed bruikbaar voor troubleshooting.

Gloeispiralen algemeen.
Gloeispiralen testen.
Gloeispiralen gloeitijd veranderen.


Groep 013    Regeling stationair toerental per cilinder  -  afwijking inspuithoeveelheid
du:  Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
en:  Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)

Deze groep laat zien hoe de ECU de kracht van elke cilinder bij stationair toerental balanceert om rekening te houden met variaties in toleranties van alle componenten, inspuitvariaties, compressie etc. (engels: tolerances, jet sizes, compressions; duits: leerlaufruheregelung, einspritzmengenabweichung).

Kijk hier voor meer info.


Groep 015    Brandstof verbruik
du:  Kraftstofverbrauch
en:  Fuel Consumption

 1 

Motor toerental (G28)

 2 

Injectie hoeveelheid

 3 

Brandstof verbruik

 4 

Injectie vraag (pedaalstand)


Bruikbaar om de IQ (Injection Quantity) te bekijken. Let op: deze waarden verschillen natuurlijk per motorcode.
De geleverde (actual) IQ is datgene wat werkelijk wordt ingespoten. Bij stationair moet die 3-5 mg/str zijn (kan verschillen per blok). Bij plankgas moet dat 34-36 mg/str zijn (kan verschillen per blok).
De gevraagde (requested) IQ is dat wat de ECU vraagt en dat is dus de stand van het gaspedaal. Bij stationair kan de gevraagde IQ 0 (nul) zijn omdat het gaspedaal niet wordt aangeraakt. Als bij stationair de gevraagde waarde zwabbert tussen 1 en 6 dan is het blok nog niet warm, of de injectiepomp heeft een interne fout, of de ECU is fout.
Maak een testrit (laat de passagier de pc bedienen!). De gevraagde en geleverde IQ waarden moeten dicht bij elkaar blijven. Als dat niet het geval is dan is er een brandstof-probleem waarvan de ECU op de hoogte moet zijn. Dat probleem kan niet het gaspedaal zijn, want dat zal een specifieke foutcode geven. Het probleem kan een fout zijn in de injectiepomp, of een slechte ECU, of een slechte Quantity Adjuster, of een vastzittende Fuel-Shut-Off-solenoid, of slecht injectoren.


Groep 016    Extra verwarming (gloeispiralen in het koelsysteem)
du:  Zusatzheizung
en:  Auxiliary Heating

 1 

Generatorlast

 2 

Uitschakelvoorwaarden

 3 

Aansturing Verwarmingselementen [(J359) en (J360)]

 4 

Voedingsspanning


Kijk hier voor meer info.


Groep 017    Readiness Code (EOBD)

Not relevant
binary code: x000xxxx
Not relevant
binary code: 0xxxxxxx

These may represent ready (0) for "Comprehensive component", "Misfire", and "Fuel system" in the first code and 'EGR system' in the second. I have not verified.


Groep 018    Status Magneetventilen voor pompverstuivers (BIP)
du:  Magnetventielstatus
en:  Piezo Unit Injector Status

 1 

Ventiel voor pompverstuiver 1

 2 

Ventiel voor pompverstuiver 2

 3 

Ventiel voor pompverstuiver 3

 4 

Ventiel voor pompverstuiver 4


Groep 019    Quantity adjuster

 1 

Voltage from modulating piston displacement sensor: 0.500 - 0.970 V

 2 

Voltage from piston displacement sensor: 4.150 - 4.740 V

 3   nothing
 4   nothing

If specfied values are out of tolerance, possible malfunction of the injection pump quantity adjuster.


Groep 020    Limiet Injectie Hoeveelheid (ABS)
du:  Mengeneingriff (ABS über CAN
en:  Injection Quantity Limitation (from ABS)

 1 

Motor toerental (G28)

 2 

Motormoment

 3 

ASR Eingriff

 4 

MSR Eingriff


Groep 021    CAN-Databus Status
du:  CAN-Datenbus Status
en:  CAN-Databus Status

 1 

Electronica Motor

 2 

Electronica versnelling

 3 

Electronica Remmen

 4 

Electronica Remmen (ESP)


Groep 022    Status Uitschakeling
du:  Abschaltstatus
en:  Shut-Off Status

 1 

Status uitschakeling Cruise Controil

 2 

Positieschakelaar Cruise Control

 3 

Status uitschakeling turbodruk

 4 

Status uitschakeling Clima


Groep 023
du:  Schaltzeiten Zylinder
en:  Unit Injector Switching Time Deviation / Switching Period / Fuel Flow

Hier wordt de doorgestroomde hoeveelheid brandstof gemeten voor elke injector.
Negatieve waarden betekenen dat er onvoldoende doorstroming is. Positieve waarden betekenen dat er meer doorstroming dan nodig is.
Bij negatieve waarden van -50 (of lager) zijn natuurlijk het brandstoffilter, opvoerpomp en leidingen de eerste verdachten.
Vervang dan in ieder geval het brandstoffilter (kost weing), dan weet je dat dat goed is.

Bij (V6) commonrail TDI's kan hier de raildruk worden afgelezen.

 1 

Switch Time Deviation, Cylinder 1

Specification: -150.0...± 150.0 ms

 2 

Switch Time Deviation, Cylinder 2

Specification: -150.0...± 150.0 ms

 3 

Switch Time Deviation, Cylinder 3

Specification: -150.0...± 150.0 ms

 4 

Switch Time Deviation, Cylinder 4

Specification: -150.0...± 150.0 ms


Let op 1: specificaties verschillen tussen blokken.
Let op 2: dit is een erg weinig gebruikt meetwaardeblok, er is dus weinig informatie te vinden over welke waarden ok zijn en welke niet, en de oorzaken ervan.


Groep 026    Niet gedocumenteerd (= er staat vermoedelijk wel iets in, maar het is niet bekend wat dat betekent).


Groep 029    Motorolie
du:  Motoröl
en:  Temperature and Oil Level Sensor (TOG)

 1 

Olie temperatuur

 2 

Olie peil (niveau)

 3 

Slijtage index

 4 

Roet index


Groep 062    Koeling Motor, temperaturen.
du:  Motorkühlung (Temperaturen)
en:  Engine Cooling (Temperatures)

 1 

Temperatuur Koelvloeistof, uitgang motor

 2 

Temperatuur Koelvloeistof, uitgang radiateur

 3 

Temperatuur Omgeving (G17)

 4 

Temperatuur Inlaatlaatspruitstuk (G72)


Groep 063    Koeling Motor, clima.
du:  Motorkühlung (Klimaanlage)
en:  Engine Cooling (Air Conditioner)

 1 

Druk Koelmiddel

 2 

Belastingsmoment

 3 

Noodzaak tot koelen

 4 

Status uitschakeling (zie labelfile)


Groep 064    Koeling Motor.
du:  Motorkühlung
en:  Engine Cooling

 1 

Temperatuur Koelmiddel (G62)

 2 

Temperatuur Koelmiddel, uitgang radiator

 3 

Aansturing Ventilator

 4 

?


Groep 065    Extra verwarming.
du:  Zuheizer

 1 

?

 2 

?

 3 

?

 4 

Status van de uitschakeling


Groep 067    Uitlaatgas.
du:  Partikelfilter (Abgaswerte I)
en:  Particle Filter (Exhaust Gas I)

Let op:  alleen van toepassing tijdens regenereren.
Voorwaarden:  50-60 kmh; 3e versnelling; toerental ≤ 3000 rpm.

 1 

Temperatuur vóór de turbo (10 sec na start regeneratie)

 2 

Temperatuur in de DPF

 3 

Drukverschil tussen voor en achter de DPF (G450)

 4 

Offset Drukverschil


Groep 068    Uitlaatgas.
du:  Partikelfilter (Abgaswerte II)
en:  Particle Filter (Exhaust Gas II)

Let op:  alleen van toepassing tijdens regenereren.
Voorwaarden:  50-60 kmh; 3e versnelling; toerental ≤ 3000 rpm.

 1 

Beladings coëfficiënt

 2 

As massa

 3 

As leerwaarde

 4 

 


Groep 069    DPF, status van de regeneratie.
du:  Partikelfilter (Regenerationsstatus I)
en:  Particle Filter (Regeneration Status I)

Let op:  alleen van toepassing tijdens regenereren.
Voorwaarden:  50-60 kmh; 3e versnelling; toerental ≤ 3000 rpm.

 1 

xxxxxxx1 = onderbreking van de regeneratie vanwege slip, toename trekkracht, verandering van snelheid

 2 

 

 3 

 

 4 

xxxxxxx1 = normale thermische regeneratie;  xxxxxx1x = verscherpte thermische regeneratie


Groep 070    DPF, status van de regeneratie.
du:  Partikelfilter (Regenerationsstatus II)
en:  Particle Filter (Regeneration Status II)

Let op:  alleen van toepassing tijdens regenereren.
Voorwaarden:  50-60 kmh; 3e versnelling; toerental ≤ 3000 rpm.

 1 

xxxxxxx1 = normale regeneratie actief;  xxxxxx1x = geforceerde regeneratie actief

 2 

tijd van de regeneratie

 3 

aantal vergeefse (mislukte) regeneraties

 4 

aantal succesvolle regeneraties


Groep 071    DPF, na-injectie.
du:  Partikelfilter (Nacheinspritzung)

Let op:  alleen van toepassing tijdens regenereren.
Voorwaarden:  50-60 kmh; 3e versnelling; toerental ≤ 3000 rpm.

 1 

Toerental Motor (G28)

 2 

Hoeveelheid na-injectie

 3 

Injectie-start

 4 

Injectie-duur


Groep 073    DPF, voertuiggegevens.
du:  Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
en:  Particle Filter (Vehicle Data)

Let op:  alleen van toepassing tijdens regenereren.
Voorwaarden:  50-60 kmh; 3e versnelling; toerental ≤ 3000 rpm.

 1 

Verbruik sinds regeneratie

 2 

Afgelegde afstand sinds regeneratie

 3 

Verstreken tijd sinds regeneratie

 4 

 

Voor Audi's met het UDS protocol zie meetwaardeblokken 87-92.


Groep 074    DPF, uitlaatgas.
du:  Partikelfilter (Abgaswerte III)
en:  Particle Filter (Exhaust Gas III)

Let op:  alleen van toepassing tijdens regenereren.
Voorwaarden:  50-60 kmh; 3e versnelling; toerental ≤ 3000 rpm.

 1 

Toerental Motor (G28)

 2 

Temperatuur vóór de turbo (10 sec na start regeneratie)

 3 

Lambda waarden

 4 

Hoeveelheid ingespoten brandstof, offset


Groep 075    DPF-load en Uitlaatgastemperatuur.
du:  Partikelfilter (Abgaswerte IV)
en:  Particle Filter (Exhaust Gas IV)

 1 

Uitlaatgas-temperatuur vóór de turbo

 2 

Uitlaatgas-temperatuur vóór het partikel filter

 3 

Partikel filter load

 4 

Uitlaatgas-temperatuur ná het partikel filter


Groep 080    Niet gedocumenteerd (= er staat vermoedelijk wel iets in, maar het is niet bekend wat dat betekent).


Groep 081    Geavanceerde Identificatie Regelmodule II
du:  Erweiterde Steuergerät Identifikation II
en:  Advanced Control Module Identification II

 1 

Vehicle Identification Number (VIN)

 2   
 3   
 4   


Groep 082-085    Niets te vinden in welk veld dan ook.


Groep 086-124    Niet van toepassing.

Let op: bij een Audi met het UDS protocol zijn dat andere (uitgebreide) meetwaardeblokken, die in een hulpvenster moeten worden aangevinkt.
Voor een Audi A4 (8K) zijn de meetwaarden die betrekking hebben op de DPF:


Groep 125    CAN bus communiation status
du:  CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)

Auto. trans. controller: Transmission 1
ABS status: ABS 1
Instrument status: Instruments 1
Airbag status: Airbag 1


Groep 126-129    Niets te vinden in welk veld dan ook.


Groep 130-255    Niet van toepassing.


 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 januari 2015.Bron: TDIclub.com

Verbeteringen / Aanvullingen      Zoeken      Bronvermelding      Pas op      Disclaimer      Privacy      Colofon      Copyright © 2002-  G. Speek      VAG-COM  home

Specialist in diagnoseapparatuur voor VAGSpecialist in diagnoseapparatuur voor alle automerken