Wij leven in een wereld waar...
anders geformuleerd:  ik begrijp het af en toe niet

Ketikoti. Er wordt in 2024 een beroep op de Nederlandse overheid gedaan om excuses te maken voor ons slavernijverleden.
Ik begrijp dat niet:  zijn excuses nodig voor iets wat in die tijd (!!!) normaal was?
Gaan we ook excuses maken voor het gegeven dat Nederland een van de grootste zeerovers was?
Gaan we ook excuses maken voor alles wat wij in overzeese gebieden hebben aangericht?
Gaan we dan de mooie panden aan de Amsterdamse grachten teruggeven, want die zijn betaald met geld wat de VOC 'verdiend' heeft.
Gaat Nederland dan ook excuses aan Spanje vragen voor de 80-jarige oorlog? (compensatie, herstelbetalingen?)
Gaan we over 100 jaar excuses maken voor de huidige hoeveelheid CO2 uitstoot?
Anno 2024 is slavernij een misdrijf, dat mag nooit meer gebeuren. Maar er zijn nog steeds landen die daar anders over denken, die zijn 'niet geïnteresseerd' in het welzijn van hun 'werknemers'. Maar excuses en een officiële herdenkingsdag? Zwaar overdreven.
Meerdere aspecten.
Het “slavernijverleden” zoals dat momenteel wordt beleefd en beleden heeft uitsluitend betrekking op de transatlantische slavernij, lees slavernij waar medemensen van kleur in door blanken beheerste gebieden in Noord- en Midden Amerika, onder hebben geleden tot ver in de negentiende eeuw. Dat is dus historie. Maar dat is slechts een aspect van het begrip slavernij. Slavernij werd niet alleen de medemens van kleur aangedaan.
Slaven worden al in de Bijbel genoemd, maar zijn kennelijk niet relevant voor het slavernijverleden zoals dat nu wordt beleden. Ook de slavernij in Afrika, waarbij stammen van kleur elkaar bevochten en waarbij gevangenen werden gemaakt, die vervolgens als slaaf werden gehouden of verkocht, is slechts relevant voor het huidige begrip slavernijverleden als de betrokkenen nadien een transatlantische zeereis moesten maken.
Begrijp me goed: slavernij is een mensonwaardig iets: mensen zijn geen handelswaar en kunnen rechtens noch moreel niet in eigendom toebehoren aan een andere mens. Maar waarom slavernij in het Midden Oosten (ISIS maakte nog maar een paar jaar geleden Jezidi’s tot slaven), bij de Romeinen, tijdens de Middeleeuwen in Europa, niet als “slavernij” wordt aangemerkt, is voor mij onbegrijpelijk. M.i. wordt de talloze slaven in het verleden, maar ook in het heden, onrecht aangedaan.
Slavernij bestaat dus nog steeds en is geen fenomeen waar uitsluitend medemensen van kleur onder lijden. Merkwaardig vind ik ook dat momenteel door overheden in verhoogd tempo excuses worden aangeboden voor het “slavernijverleden” m.a.w. voor slechts een aspect van de slavernij uit het (verre) verleden. Moeten de Vikingen nu ook excuses aanbieden voor hun rooftochten in de Middeleeuwen en de Kruisvaarders voor het onrecht dat de bevolking in de bezochte landen werd aangedaan?

Bunq.  Je hebt een rekening bij Bunq. Door eigen onoplettendheid heb je bij phishing al je bankgegevens inclusief wachtwoord afgegeven. Terwijl een bank jou nooit belt en om je gegevens vraagt. En dan roept 'half Nederland' dat Bunq het verlies moet compenseren. Eigen schuld, dikke bult, moet je maar beter opletten. Niet sterk van Bunq is dat het over te schrijven bedrag per dag geen limiet heeft. Daarom is het zo aantrekkelijk voor phishing. Bron Nu.nl, 31 mei 2024.

Leve de democratie, leve hoe een politieke partij met haar leden omgaat. De NSC (Omtzigt) krijgt 'nogal' wat kritiek te horen over het feit dat ze uit de formatiegesprekken zijn gestapt. De partijtop heeft daarop besloten in gesprek te gaan met hun leden. Maar geeft daar van te voren al bij aan 'dat de leden niets te kiezen heben'. Je kunt dus wel lid zijn van het NSC, maar de partijtop doet toch waar ze zelf zin in heeft. Bron Nu.nl, 11 februari 2024.

Ik begrijp het niet.
Natuurlijk mag Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vinden dat Zwarte Piet een racistisch verschijnsel is.
Natuurlijk mogen ze daar in alle media luidkeels ruchtbaarheid aan geven.
Natuurlijk mag KOZP proberen anderen te overtuigen hun mening over te nemen.
Maar het is principieel fout dat KOZP anderen verhinderen om met Zwarte Pieten het Sinterklaasfeest te vieren.
Dan dring je dus met fysiek geweld (!) anderen jouw mening op.
Dat gebeurt anno 2023 ook in landen met een dictatoriaal bewind, en daar spreekt heel Nederland schande van.
Hoe zou Nederland reageren als er een politieke, godsdienstige (whatever) partij aan uw voordeur zou staan en met fysieke dwang (!) zijn mening op gaat dringen?

Gepeperde brief na KLM-besluit minister Kaag. Staatsagent Jeroen Kremers, die toezicht hield op het nakomen van de afspraken van de KLM voor het verkrijgen van staats-steun, haalt fel uit naar het kabinet. Volgens hem kan KLM wel degelijk worden aangepakt voor het schenden van die afspraken. KLM werd in 2020 door de overheid van een faillissement gered. Het bedrijf kreeg toen 3,4 miljard euro aan staatssteun. In ruil daarvoor moest KLM zich aan een reeks afspraken houden, onder meer over bezuinigingen en loonoffers. Maar aan belangrijke afspraken met de Nederlandse staat heeft KLM zich niet gehouden, bleek uit de rapportages van Jeroen Kremers, de staatsagent die namens de overheid toezicht hield op de afspraken inzake de staatssteun. Het bedrijf voerde onvoldoende bezuinigingen door, terwijl KLM volgens de voorwaarden van de staatssteun nadrukkelijk meer op de kosten had moeten besparen. Het salaris van piloten werd verhoogd en medewerkers kregen een winstdeling uitgekeerd, beide in strijd met de gemaakte afspraken. Demissionair minister Kaag is niet blij met het niet nakomen van de afspraken door KLM, schreef ze vrijdag. Het heeft volgens haar 'ontegenzeggelijk afbreuk gedaan aan de maatschappelijke positie van KLM'. Ook 'draagt het niet bij aan draagvlak voor het verstrekken van steun aan individuele bedrijven in de toekomst'. Desalniettemin ging het kabinet vrijdag niet over tot het opleggen van sancties aan KLM, omdat deze volgens juristen 'geen reële kans van slagen' hebben. Staatsagent Kremers noemt die keuze in zijn brief 'moeilijk te begrijpen'. Bron: Volkskrant 19 oktober 2023.
Lees ook: artikel, 22 juni 2023.

in het partijprogramma van de SGP is te lezen dat zij de Abortuswetgeving willen afschaffen.
Wederom proberen gelovigen zich te bemoeien met civiele wetgeving.
Waarom wil de SGP aan niet-gelovigen hun principes opdringen?
Dat is m.i. een gevaarlijke / principieel foute mening.
Met evenveel recht van spreken kan een willekeurig andere groepering zijn mening aan de SGP willen opdringen.
Het is natuurlijk geen enkel probleem als de SGP binnen hun eigen gelederen geen abortus toepast.
Vrijheid blijheid zolang het niet tegen de algemeen geldende wetgeving ingaat. September 2023.

dominees civiele wetten afdwingen Godsdienstvrijheid bestaat alleen waar de overheid seculier is en geen enkele voorkeur heeft voor welke religie dan ook. Dus zou de overheid geen enkele op een religie gebaseerde wet moeten hanteren. Een verplichte winkelsluiting op basis van de christelijk zondagsrust is daarmee in strijd. In de Hoeksche Waard moet de gemeenteraad ingrijpen als de dominees civiele wetten afdwingen (Maandag, 14/8). Het zou streng-religieuze groepen sieren zich te realiseren dat hun vrijheid bestaat bij de gratie van de vrijheid die ook anderen toekomt, vooral als die anderen in de minderheid zijn. Laat de winkeliers in de Hoeksche Waard zelf beslissen, ik hoop in goed overleg met hun medewerkers. Bron: Volkskrant 15 augustus 2023.
  Waarom moet ik me schikken naar wat die gelovigen van de zondagsrust vinden.
  Waarom is er nog steeds de zondagswet?
  Waarom moet ik elke zondag dat klokgebeier aanhoren wat een kilometer ver te horen is? Dat mag wel van de zondagswet.

Scheidsrechter Anthony Taylor en zijn gezin zijn donderdag door AS Roma-fans belaagd op het vliegveld in Boedapest. De aanhang van de Italiaanse club houdt de arbiter verantwoordelijk voor de nederlaag tegen Sevilla in de Europa League-finale.
Dit zijn geen fans, dit zijn 'aanhangers' zonder enig normbesef. En wat nog erger is: ze mogen nog stemmen ook bij verkiezingen.
Maar wat wil je met zo'n coach die op het veld en meteen na de wedstrijd zo tekeer gaat tegen de scheidsrechter. Hopelijk zegt de FIFA iets meer dan 'foei niet meer doen' en bepaalt een straf. Lees verder op Nu.nl, 02 juni 2023.

KLM houdt zich niet aan voorwaarden die zijn verbonden aan de staatssteun die het bedrijf tijdens de coronacrisis kreeg, volgens de staatsagent. Het bedrijf keert alweer winstdelingen uit, geeft nog steeds belastingvoordelen aan personeel in het buitenland en piloten hebben te weinig salaris ingeleverd. Lees verder op Nu.nl, 31 mei 2023.

In Nederland is iedereen gelijk, behalve als je grootverbruiker bent.  De grootste energieverbruikers van Nederland betalen maar een heel klein deel van alle energiebelasting: minder dan 2,5 procent. Huishoudens en kleine bedrijven draaien op voor het merendeel van de belasting op stroom en aardgas, blijkt uit een analyse van NU.nl. Lees verder op Nu.nl, 28 mei 2023.

Bijna 80 procent van de verbruikte energie komt nog altijd uit fossiele brandstof, Nederland dient haast te maken met de overschakeling naar duurzame energie en daarmee is Nederland een van de slechtst presterende EU-landen, zegt de Europese Commissie. De Europese Commissie presenteerde woensdagmiddag de jaarlijkse economische aanbevelingen voor alle EU-landen. Dat gebruik komt voort uit de eurocrisis, die de lidstaten op pijnlijke wijze duidelijk maakte dat ze hun economisch en begrotingsbeleid meer op elkaar moesten afstemmen. De coronapandemie, de recessie als gevolg daarvan en nu de Russische aanval op Oekraïne en het wegvallen van olie en gas uit Rusland, versterken de noodzaak voor lidstaten om nauwer samen te werken. Dat geldt ook voor het streven van de EU-landen om minder afhankelijk te zijn van China. In de aanbeveling van dit jaar stelt de Commissie dat alle EU-landen eind 2023 moeten stoppen met financiële compensatie voor hoge energierekeningen van burgers en bedrijven. De Europese Commissie meent dat de huidige steunmaatregelen te duur en ongericht zijn.
Bron: Volkskrant dd.25-mei-2023.

De katholieke kerk en kindermisbruik, een never ending story  Sinds 1950 hebben 451 katholieke geestelijken in de Amerikaanse staat Illinois in totaal 1.997 minderjarigen seksueel misbruikt. De omvang van het misbruik is daarmee vele malen groter dan eerder gedacht. bron.
Wanneer zegt een overheid, de rechtspraak dus, dit pikken we niet langer, hier worden mensen voor veroordeeld ondanks het feit dat het misschien verjaard is.

De boer eist 'toekomstperspectief', maar moeten wij daarvoor opdraaien?  Het Landbouwakkoord moest er zijn voor Hemelvaart, maar wat er ook ten hemel is gevaren voor de zegen van de Heer, niet het Landbouwakkoord. Premier Rutte maakte nog een nachtelijk uitstapje naar villa Ockenburgh, waar de onderhandelingen plaatsvonden, maar zelfs hij kreeg ze niet los. Nu is een concept van een conceptakkoord naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gestuurd om te worden doorgerekend, maar vooral om tijd te rekken.
Het is complexe materie. De minister met de ergste rotbaan van het kabinet, Piet Adema van LNV, is al vijf maanden in gesprek met vijftig partijen, en die willen allemaal een paar dingen wel en heel veel dingen niet. Daar moet de arme Adema brood van zien te bakken.
De boeren - voor zover ze de onderhandelingstafel nog niet hebben verlaten - eisen 'toekomstperspectief'. Dat willen we natuurlijk allemaal, maar niet per se zonder dat er iets verandert. Een boer zou toekomstperspectief in het onderwijs of de zorg kunnen vinden, maar dat wil hij meestal niet. Hij eist een toekomst als boer, want zijn familie zit al dertien generaties in het vak.
En daar zit de crux van het vastlopen van de onderhandelingen. De landbouw in Nederland is een steeds verder marginaliserende activiteit: de bijdrage aan het nationaal inkomen daalde in dertig jaar van ruim 4 naar 1,5 procent en die trend zet door. Maar op de een of andere manier weten de boeren toch de indruk te wekken dat ze van cruciaal economisch belang zijn. Daarmee halen ze al jarenlang miljardensubsidies binnen en wordt getolereerd dat ze bij hun werkzaamheden, zonder daarvoor te betalen, grote schade aanrichten aan de omgeving - subsidie in natura, noemde columnist Frank Kalshoven dat in de Volkskrant.
Het landbouwoverleg zou moeten gaan over de vraag hoelang we dat nog willen. Hoelang we een kwijnende sector nog met miljarden euro's in leven willen houden. Hoelang we het ons nog kunnen veroorloven een groot deel van de schaarse (stikstof)-ruimte in dit land ter beschikking te stellen van de landbouw, terwijl natuur en woningbouw in de verdrukking zitten.
Niet zo lang meer. Iemand, Piet Adema of Mark Rutte, zou eindelijk eens hardop moeten zeggen dat Nederland ooit een land was van vissers en boeren, maar dat de omstandigheden zijn gewijzigd; dat iedere boer recht heeft op toekomstperspectief, maar dan niet in de landbouw. Dat het einde van zijn verdienmodel in zicht is en dat het geen zin heeft om dat eindeloos in leven te houden met zakken vol geld.
Zo kwam er een einde aan de textielindustrie in Nederland, aan de mijnen en de scheepsbouw - maar het boerenbedrijf blijft een beschermde status genieten, waarvoor politici zich het vuur uit de sloffen lopen en naar compromissen blijven zoeken.
Nu gaat het weer over een detail als het maximaal aantal 'staarten' per hectare (de boeren zijn tegen) en over 'eco-systeemdiensten' - de boer als natuurbeheerder, waarvoor de overheid honderden miljoenen beschikbaar zou moeten stellen. Piet Adema heeft laten uitrekenen dat het Landbouwakkoord de belastingbetaler 6,7 miljard euro gaat kosten - en daarin zijn de hogere prijzen in de supermarkt nog niet verdisconteerd, noch alle overige vormen van boerensteun.
De vraag is niet hóé we de boeren toekomstperspectief moeten bieden, maar óf dat wel moet. Laat het PBL dat eens doorrekenen.
Bron: column Bert Wagendorp, Volksktant dd.19-mei-2023

SUV  Ongeveer de helft van alle nieuwe auto's die in Nederland worden verkocht, zijn SUV's. Gemiddeld rijden Nederlanders in steeds grotere auto's. Dat leidt tot extra gebruik van energie en grondstoffen, waardoor de klimaatdoelen lastiger haalbaar worden. Ook voor de verkeersveiligheid pakken de grotere wagens slecht uit.
Op de Nederlandse wegen kruisen twee tegenstrijdige trends elkaar. Aan de ene kant worden onze auto's steeds schoner door de opkomst van elektrisch rijden. Maar ze worden tegelijk óók groter, zwaarder en daardoor minder energiezuinig.
Door die tweede ontwikkeling is de verduurzaming van de benzine- en dieselauto de afgelopen jaren gestokt, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Jarenlang ging het brandstofverbruik per kilometer sterk omlaag, maar daar is een eind aan gekomen.
De gemiddelde nieuwe benzine- of dieselauto stootte in 2021 nog net zoveel uit als in 2014. De uitstoot van alle auto's bij elkaar ging wel omlaag, doordat het marktaandeel van elektrische auto's tot 20 procent groeide.
Meer grondstoffen nodig voor elektrische SUV. Ook onder elektrische rijders is de SUV populair: de helft van de nieuwe elektrische auto's is zo'n groot model. Er komt weliswaar geen CO2 uit de uitlaat, maar zulke auto's verbruiken wel meer elektriciteit per kilometer dan kleinere e-auto's. Bovendien zijn er veel meer grondstoffen nodig om een elektrische SUV te maken dan een kleinere elektrische auto. Ze wegen vaak anderhalf keer zoveel als een kleiner model en de accu is ongeveer twee keer zo groot. Daardoor zijn er meer schaarse materialen als lithium, nikkel, aluminium en staal nodig, stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA). De CO2-uitstoot bij de productie van een elektrische SUV is volgens het IEA 70 procent hoger dan bij die van een kleinere auto.  13-05-2023

Klimaataccoord en netwerkbeheerder  In het klimaataccoord is afgesproken dat ingaand 2030 alle nieuw verkochte auto’s in Nederland elektrisch zullen zijn. link Letterlijk en figuurlijk een schoon streven. Nou ja schoon, een groot deel van elektriciteit komt nog steeds uit de kolencentrale in Delfzijl.
MAAR.
In 2023 waarschuwt de netwerkbeheerder dat richting 2030 het risico op stroomtekorten bestaat. link.
Die twee uitspraken laten zich niet zo makkelijk rijmen.
Waar blijven de nucleaire elektriciteitscentrales? Of gaan we afhankelijk worden van een buitenlandse leverancier (b.v. uit Duitsland nu die dicht bij onze landsgrens de bruinkoolwinning (de vervuilendste vorm van elektriciteitsproductie) heeft uitgebreid). Met een buitenlandse leverancier voor onze energievoorziening hebben we 'minder goede ervaringen'. link.

Vattenfall, ...zucht...  In verband met het prijsplafon voor de energievoorziening probeer ik tussen Kerst en Nieuwjaar mijn meterstanden door te geven. Online heb je daar een opnamenummer voor nodig, nergens te vinden. Dan maar telefonisch. Kost wat moeite maar uiteindelijk ik iemand aan de lijn. 'dan noteer ik uw meterstanden meteen even meneer, dan is dat klaar'. Zo gezegd, zo gedaan. Op 7 januari krijg ik een e-mail van Vattenfall: u hebt uw meterstanden nog niet doorgeven, of u dat voor 15 januari wilt doen. Zucht...

Leve de cloud.  Maakt u zich niet ongerust: uw privé e-mailadres is bij ons in veilige handen. 06-01-2023

 waar de Rooms Katholieke kerk nog eens haarfijn laat zien welke waarden voor hen (niet) belangrijk zijn.

"De in 2005 overleden paus Johannes Paulus II wist als bisschop in Krakau dat priesters die onder hem vielen minderjarigen misbruikten. Dat blijkt uit Poolse documenten die journalist Ekke Overbeek heeft achterhaald.
De Pool, geboren als Karol Wojtyla, werd in 1978 paus. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat hij pas in 1985 hoorde van seksueel misbruik door geestelijken maar volgens Overbeek klopt dat niet. Wojtyla blijkt in de jaren 70 onder meer veroordeelde priesters te hebben overgeplaatst naar een ander bisdom, waar ze nieuwe slachtoffers maakten. In 2014 werd hij heilig verklaard."

 Het wordt hoog tijd dat hij schijnheilig wordt verklaard.
 Bron: Teletekst 03 december 2022.

Leve de cloud.  Al je wachtwoorden op een papiertje schrijven en onder het toetsenbord leggen is niet echt slim (= open deur). Neem een digitale kluis in gebruik. De versleutelde database daarvan in de cloud opslaan (kun je er overal en altijd bij) klinkt aantrekkelijk, maar is dat niet. De database van Lastpass is gehackt in augustus jl. en dat is niet de eerste keer. 24-12-2022

Zeer merkwaardige beslissing’ in zaak Julio Poch.  Iedereen is gelijk in Nederland, behalve als er kennelijk mensen beschermd moeten worden, omdat 'verstrekking van het archief verstrekkende gevolgen kan hebben voor meerdere betrokkenen, waardoor zij onevenredig benadeeld zouden worden'. De ene minister (Ferd Grapperhaus) zegt toe het desbetreffende archief naar de Tweede Kamer te sturen, en zijn opvolger (Dilan Yesilgöz) maakt een draai van 180 graden. Dat stinkt. 10-10-2022

Dreigcultuur.  Dreigen in de social media is anno 2022 'aan de orde van de dag'. Ja, je leven en dat van je familie kan daardoor behoorlijk onder druk gezet worden. Heel veel van die bedreigingen worden geuit op sociale media. Schrijvers dezes heeft daar in de jaren 2010-2015 als moderator op een druk bezocht forum regelmatig mee te maken gehad. Toen, waarschijnlijk nu ook, waren dat 'toetsenbordridders', die in de 'beschutting' van hun eigen kamer, zonder sociaal toezicht en controle, de vreselijkste dingen intoetsten. Als je ze later onder vier ogen daarop aanspreekt dan blijken dat meestal normale (wat is dat?) mensen te zijn. 'Ik heb het niet zo bedoeld', 'ik drukte al op de return toets voor het bericht te lezen', 'ik was boos' en vergelijkbare verontschuldigingen. Toen, op dat forum, werd er streng gemodereerd en werden dergelijk berichten binnen een paar minuten verwijderd. Maar zie dat op de huidige sociale media maar eens voor elkaar te krijgen. Juli 2022.

Aan oud-presentator Frank Masmeijer is gratie verleend.
Geert-Jan Knoops (was onderdeel van Masmeijers advocatenteam):
 • Masmeijer is gratie verleend vanwege "persoonlijke omstandigheden"
  • dat kan (bv. sterfgevallen in de naaste familie)
 • "Dan hebben we het eigenlijk over gebeurtenissen in zijn familiesfeer, die zijn ontstaan door de detentie en tijdens detentie"
  • tsja, jammer dan, dat krijgt je als je in de gevangenis zit
 • Knoops liet verder weten dat het gratieverzoek was ingediend "op grond van het feit dat de heer Masmeijer ten onrechte is veroordeeld". Volgens de advocaat zijn daarbij ook voorbeelden aangevoerd om duidelijk te maken "waarom dat zo is bevonden"
  • onderzoek, aangehouden, veroordeeld, in hoger beroep veroordeeld; niet echt geloofwaardig wat de heer Knoops zegt
 • Met de oud-presentator gaat het "niet goed, omdat hij dit over zich heen krijgt. Hij denkt: ik ben vrij en kan mijn leven weer oppakken."
  • zo zielig, dat had de heer Masmeijer een paar jaar eerder moeten bedenken
Uit het feit dat Masmeijer een paar dagen na zijn vrijlating op het strand is gezien blijkt dat hij de impact van zijn vrijlating niet goed heeft ingeschat, of de ophef boeit hem niet. Bron 1: 20 juli 2022  bron 2: 22-jul-2022

Weer wat geleerd vandaag  In mijn simpele geest is een afspraak een afspraak. Maar je kunt dus afspraken maken met derden over hoe te handelen, maar die afspraken kun je domweg eenzijdig opzeggen. Lekker is dat. Overeenkomsten zonder zwaard zijn louter woorden (Thomas Hobbes). Bron 17 mei 2022.

Ook om te lachen is:  schijnt de zon eindelijk volop dan schakelen de zonnepalen zichzelf uit  Elke omvormer heeft een ingebouwd mechanisme dat ervoor zorgt dat de omvormer automatisch van het elektriciteitsnet wordt afgeschakeld, wanneer de omvormer buiten de zogenaamde ‘net-parameters’ komt. De limietwaarden waarbij de omvormer zich van het net moet afschakelen, zijn wettelijk bepaald en zijn voor ieder land anders.
Op een zonnige dag kan het dus voorkomen dat de omvormer veel vermogen wil terugleveren en dat er tegelijkertijd weinig stroom wordt verbruikt in het huishouden. De netspanning loopt op, de limietwaarde wordt bereikt en de omvormer wordt uitgeschakeld. De omvormer start daarna automatisch weer op als de netspanning weer binnen de grenswaarden ligt. Het gevolg: de zon schijnt volop en de zonnestroominstallatie produceert niet optimaal doordat de omvormer regelmatig wordt afgeschakeld. Bron.

Sleepwet  Een prachtig voorbeeld wat een (raadgevend) referendum (2018) waard is en wat de beloften van de toenmalige minister waard zijn.
Hoewel een meerderheid van de Nederlanders in 2018 in een referendum tegen de 'sleepwet' stemde, is het grootschalig aftappen van communicatie via internetkabels nu technisch mogelijk, meldt de Volkskrant. Inlichtingendiensten hebben zelfs al enkele aanvragen ingediend, al werden die afgewezen. Over de in mei 2018 ingevoerde Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv), door critici ook wel 'sleepwet' genoemd, is destijds politiek en maatschappelijk een flinke discussie gevoerd. De wet geeft de inlichtingendiensten AIVD en MIVD ruimere bevoegdheden voor onder meer kabelinterceptie.
Wat ik daarvan vind? Ik kan me er niet druk om maken. Als er een overheidsorganisatie is die mijn e-mails wil lezen (cloud opslag en social media doe ik niet aan), mijn bankgegevens wil inzien, mijn telefoongesprekken wil opslaan en beluisteren en mijn surfgedrag wil volgen, wil lezen wat er op mijn computer en smartphone staat, ik vind het prima. Mijn e-mails en telefoongesprekken bevatten alleen onschuldig geleuter. Op mijn bankgegevens is alleen te zien wat er binnenkomt (pensioen en aow) en de uitgaven zijn de klassieke vaste lasten en mijn hobby's. Want als (als) ik iets serieus subversiefs zou willen doen (anders dan mijn 2x per jaar snelheidsovertreding) dan zou ik wel een hele grote dombo zijn om dat op een telefoon (pgp kan gekraakt worden) of computer op te slaan die met het internet verbonden is; of te communiceren per internet, per bank of telefoonnetwerk. Bron 16 mei 2022.

Installeer toch zonnepanelen blijven de reclames roepen, 'de investering heb je binnen 10 jaar terug verdiend', zeggen ze. Ik geloof dat domweg niet, o.a. niet omdat over 2-3 jaar de salderingsregeling wordt afgebouwd met als resultaat dat de niet verbruikte electriciteit gratis (!) aan de electriciteitsboer wordt gegeven. En ik ben kennelijk niet de enige wantrouwende:
"Er komen geen zonnepanelen op het dak van Paleis Huis ten Bosch, de woning van het koningspaar. Op de bijgebouwen van het paleis komen ze ook niet te liggen, omdat de investering niet terugverdiend kan worden. De investeringskosten, de terugverdientijd en het duurzaamheidsrendement staan niet met elkaar in verhouding, waardoor dit resulteert in een negatieve businesscase, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten aan NU.nl." Bron 07 mei 2022.
Tweemaal heb ik een vertegenwoordiger van een installatiebedrijf over de vloer gehad om te praten over de installatie van zonnepanelen. Hij: 'U hebt de investeringskosten gegarandeerd over 7 jaar terugverdient'. Ik: zet u dat eens papier aub, en als als ik na 7 jaar die kosten niet terugverdiend hebt dan betaalt u het verschil bij'. Hij: 'nee natuurlijk niet, dat doet niemand'. Ik: 'dan is uw garantie dus nul,nul waard'.
Voor schrijver dezes zijn zonnepanelen pas interessant als ik de daardoor opgewekte energie zelf kan opslaan (en gebruiken wanneer ik dat nodig heb), terwijl de investering daarvoor wél terug verdiend kan worden. De ontwikkelingen daarvoor zijn gaande, maar nog lang niet voldoende om nu al geld in te steken.

Ruim een maand is Poetin nu 'bezig' met de inval in Oekraïne. De NATO en de VS (en hun hele kleine neefje de KMA in Breda) wrijven hun handen ruw van puur genot nu ze de strategie van de Russische oorlogsvoering 'realtime' kunnen bestuderen. Dat is les- en leesvoer voor vele jaren op de militaire academies.
Niet gehinderd door enige militaire kennis dacht schrijver dezes dat de Russen met een gigantische overmacht Oekraïne met een week wel onder de voet hadden gelopen, niet dus. En m.i. ook opvallend is hoeveel tanks de Russen hebben verloren. 07 april 2022.

In de loop van zondag trad er een storing op in het IT-systeem wat het treinverkeer moet plannen.
Gestrandde reizigers werden aan hun lot overgelaten.
Ieder die ook maar iets snapt van de IT-wereld weet dat er storingen mogelijk zijn.
Heeft de NS geen backup op een separaat computersysteem?
Is er geen noodprogramma waardoor er een zeer beperkte dienstregeling mogelijk is op een paar belangrijke verbindingen? Bron 03 april 2022.
Een paar dagen later meldt de NS schoorvoetend dat het mede lag aan een falend backup systeem.
Leuker kunnen we het niet maken, wel dommer.

Bron Teletekst 03 april 2022: De VS heeft een 48-jarige Algerijn na 20 jaar vrijgelaten uit gevangeniskamp Guantánamo Bay op Cuba. De man werd in 2002 in Pakistan opgepakt in de nasleep van 9/11. Hij werd nooit veroordeeld.
Blijf je daarom realiseren dat onze grote vriend, onze grote broer, de VS, in een land waar democratie met hoofdletters wordt geschreven, zich zonder merkbare nadelige gevolgen kan permitteren om mensen zonder aanklacht en zonder recht op proces jarenlang gevangen te zetten.

Treurig, heel erg treurig. broddelwerk, kinderniveau, vooral de leverancier niet tegen het hoofd stoten.
Zo implementeert Nederland de sancties tegen Rusland: al meer dan 2 (3?) weken geleden zijn er sancties aangekondigd en Nederland heeft nog steeds onvoldoende overzicht over de Russische bezittingen in Nederland. Die Russische vogels zijn allang gevlogen. Bron 01 april 2022.

Poetin: 'wie vanaf vrijdag niet in roebels betaalt krijgt geen gas meer'. Terwijl in de contracten staat dat er in euro's en/of dollars betaald wordt.

Dit toont weer aan wat een contract waard is.
Een contract is alleen maar waardevol als de ontvanger de leverancier serieus pijn kan doen.

En dat kan niet in dit geval. Poetin veegt er zijn achterste mee af. Het zal me benieuwen of hij zijn hand hiermee overspeelt. Duitsland en Frankrijk hebben al aangegeven zich niet te laten chanteren. Nederland zal wel weer gaan polderen (getver).
Een dag later komen er al berichten dat er toch, met een omweg, in euro's betaald kan worden. Rusland kan zich m.i. domweg niet permitteren de inkomsten van het gas mis te lopen. Bron 31 maart 2022.

Een commissie die op verzoek van de Franse katholieke kerk seksueel misbruik van minderjarigen binnen de kerk onderzoekt, schat dat sinds 1950 'tussen 2.900 en 3.200 daders rond misbruik' (priesters of kloosterlingen) actief zijn of zijn geweest. En dat aantal is een minimale schatting. Dat heeft de voorzitter van de commissie laten weten, melden Franse media.
Wanneer, oh wanneer worden dergelijke daders nu eens strafrechtelijk vervolgd? Bron 03 oktober 2021.

Van de Nederlandse sporters die tijdens de Olympische Spelen positief testten op het coronavirus zaten er zes van de zeven in hetzelfde vliegtuig. En het einde van de incubatietijd is nog niet bereikt, meer besmettingen zijn dus niet uitgesloten. Het werd ook duidelijk dat in dat vliegtuig sporters en pers door elkaar heen zaten. Daar kun je al de nodige vragen bij stellen. Maar de wenkbrauwen gaan echt fronsen nu blijkt dat de KLM-medewerkers op die olympische vlucht KL861 niet getest waren op het coronavirus. Commentaar van KLM: "het testen van personeel is niet gebruikelijk, omdat dit niet in de richtlijnen van zowel de Japanse als de Nederlandse overheid staat".
Waar en wie hebben er onvoldoende nagedacht bij het organiseren van die vlucht? Gelukkig hebben we een chef de mission die zegt dat we alles onder controle hebben. Bron 26 juli 2021.

De woorden genderplan, gendergelijkheid, genderverschil, genderbeleid verschijnen nadrukkelijk in de berichtgeving, midden juli 2021. Bij het vervullen van een vacature 'moet' het verschil in aantal tussen man en vrouw worden weggewerkt (ten faveure van de vrouw), anders zijn er (financiële) consequenties.
Zijn er dan ook consequenties als in een bepaalde beroepsgroep veel meer vrouwen dan mannen actief zijn?
Wat een onzin. Als er een vacature is dan is sexe (man - vrouw, en alles wat daar tussenin zit), geaardheid (homo - lesbo - hetero - LHBTIQA+, whatever) en huidskleur (zwart - geel - rood - wit, ik vergeet w.s. nog wel een categorie) niet relevant. Bij een vacature zal mij de sexe, geaardheid en huidskleur aan mijn achterste oxideren. Het gaat dan maar om één ding: kwaliteit.

Complotdenkers bedreigen vaccinatiemedewerkers met de dood. Deze mensen willen dus dat ieder ander zich gedraagt volgens hun normen. Deze mensen beperken dus anderen in vrijheid van denken en handelen. Dat is toch, tsja, hoe moet je dat noemen, kortzichtig, ze passen niet in onze democratische maatschappij. Natuurlijk mogen ze complottheoriën over pedonetwerken hebben en principieel tegen welke vorm van vaccinatie zijn. (Meneer / mevrouw, ik veracht uw mening, maar ik zou willen sterven voor uw recht die te mogen uiten). Maar ze mogen andersdenkenden niet beletten. Bron 01 juli 2021.

Nog steeds, zo te zien onuitroeibaar, is er het kindermisbruik door de Rooms Katholieke Kerk. En hoe de kerk zelf reageert op dergelijke rapporten is ten hemel schreiend:  de bisschoppen die van het misbruik op de hoogte waren worden geweerd van ceremonies en opleidingsinstituten, tsjonge jonge, och och. Volgens de Nederlandse wetgeving ben je in overtreding als je op de hoogte bent van een misdrijf en je meldt dat niet. En de aar(t)sbisschop vraagt om vergiffenis van de slachtoffers, wow. Vergiffenis??? Strafrecht!!! Bron 28 juni 2021.

Een Amerikaanse medicijnfabriek waar grondstoffen voor het Janssen-vaccin worden gemaakt is stilgelegd. Volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA is de hygiëne in de fabriek in Baltimore ver onder de maat, waardoor vaccins mogelijk zijn vervuild.
Een medicijnenfabriek waar de hygiëne onvoldoende is. Leuker kunnen we het niet maken, wel smeriger... Bron 22 april 2021.

Het Hof van Twente gaat de hackers geen losgeld betalen omdat dat de 'landelijke lijn' is. Stoere taal van de burgemeester. De Universiteit van Maastricht betaalde hackers (januari 2020) 200.000 euro, zou dat ook de 'landelijke lijn' zijn? Alle computersystemen vervangen lijkt me 'nogal' overdreven, alle net-verbindingen er uit en opnieuw formatteren kost heel veel minder. En waar haalt de burgemeester dan de valide data vandaan die nu gehackt is? Of zou die data toch nog ergens op een off-line backup staan? Maar dan had die data ook meteen wel teruggezet kunnen worden. Kortom, een verklaring zonder veel kennis van zaken. Bron 18 december 2020.
Op 16 maart 2021 komt het bericht naar buiten dat een wachtwoord wel heel erg makkelijk te raden was: 'Welkom2020'. Bovendien stond de firewall open voor al het internetverkeer, hadden alle systemen toegang tot elkaar en was er geen tweestapsverificatie aanwezig om in te loggen. Het laatste bericht vermeldt ook dat er geen losgeld is betaald. Dat betekent dat de versleutelde data niet is vrijgegeven. Als (nauwelijks voor te stellen) deze gemeente niet ergens een backup heeft staan dan zijn hun problemen gigantisch.

T-Mobile deelde jarenlang klantendata met CBS. Opnieuw een voorbeeld van een leverancier die zegt en belooft dat hij zijn gegevens met niemand deelt, maar het toch doet zonder om toestemming te vragen. Hoeveel mensen gaan nu hun abonnement opzeggen bij T-Mobile (en stappen over naar een concurrent die misschien hetzelfde doet?). Bron 11 maart 2021.

Het televisie Journaal op Ned.1 om 20.00 uur van zondag 07 maart 2021 is voor een belangrijk deel gewijd aan de zoekalgoritmes van Google (en vergelijkbaren). Die zoekalgoritmes komen bij je terug met onderwerpen waar je eventjes geleden op gezocht hebt. Dat beïnvloedt mensen, want die gaan dan verder denken in dat straatje zonder dat ze beseffen dat de gevonden informatie het resultaat is van vorige zoekacties. De redactie van het Journaal doet voorkomen alsof ze door eigen onderzoek tot die conclusie zijn gekomen. Zou de redactie van het Journaal misschien de volgende keer de beleefdheid op kunnen brengen om te melden dat dit onderwerp al vier maanden geleden de nodige ophef veroorzaakte? Zou de redactie dan de beleefdheid op kunnen brengen de bedenker van dit onderwerp, inclusief de naamgeving (Fabeltjesfuik) even te noemen? Zou wel zo aardig zijn naar Arjen Lubach (uitzending zondag 18 oktober 2020).

België begrijpt het volgens mij niet echt. Er komt een Europees-breed inentingsbewijs waarmee de drager aantoont dat hij gevaccineerd is. Dat moet vrij reizen binnen de Europese Unie, voor werk en voor het plezier, weer mogelijk maken, zegt de desbetreffede Europese commissie. "België waarschuwde maandag meteen dat mensen die (nog) niet zijn ingeënt straks niet achtergesteld mogen worden". Hallo België, daar gaat het nu net om met een inentingsbewijs, dat mensen met zo'n bewijs meer mogen dan mensen zonder. Bron 01 maart 2021.

Lekkere jongen die Thierry Baudet en niet erg slim in dit geval. In een openbare livestream roept hij de Forum voor Democratie-leden op om zoveel mogelijk volmachtstemmen te regelen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. "Het is belangrijk om mensen die niet van plan zijn om te stemmen, maar wel FVD een warm hart toedragen om die te enthousiasmeren om volmachten te geven. Mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, die willen misschien wel een volmacht geven en dan kun je dus toch meermaals stemmen. Dus één persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen."
Dat heet ronselen en is volgens de Kieswet illegaal. Bron 27 februari 2021.

En weer eentje!!! die een website heeft waar dagelijks velen van afhankelijk zijn en die niet dagelijks offline een backup weg zet. Het is toch van de ratten besnuffeld dat er nog steeds organisaties zijn die zich niet genoeg realiseren welk risico zij lopen. Schandalig. Nu is een scholengemeendschap in Lochem en Borculo de klos en betaalt het losgeld om maar verder te kunnen. Lucratieve handel die gijzeling zolang er nog dergelijke stommelingen zijn. Bron 26 februari 2021.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen met Marktplaats 'gelijk oversteken'. De verkoper wil alleen de deal sluiten per gelijk oversteken en stuurt op donderdag een betaalverzoek, waaraan p.o. wordt voldaan. De zaterdagmiddag erop om 18 uur heb ik nog steeds geen bericht ontvangen dat het pakketje is verstuurd, maar mijn geld is wel afgeschreven (ik weet natuurlijk dat het geld op een tussenrekening staat en pas naar de rekening van de verkoper wordt overgemaakt als ik het pakket heb ontvangen). Misschien / waarschijnlijk ben ik te ongeduldig, maar aan mij is deze optie niet besteed. 'Gewoon' in de auto stappen, pakket ophalen en ter plaatse 'gelijk oversteken'. 20 januari 2021.

Stroomslurper Amazon koopt helft nieuw windpark (125 km2) voor de kust van Egmond. De opgewerkte groene stroom telt wel mee voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen, aldus een woordvoerder van Eneco, ondanks het feit dat Amazon een van oorsprong Amerikaans concern is, en de stroom zelf niet in Nederland verbruikt wordt. Bron: Volkskrant dd.09-feb-2021.

Marble Mania. Wij leven dus in een land waar (would-be?) BN'ers mee doen aan een wedstrijd knikkeren. En daarvan worden meerdere (!) tv-uitzendingen gemaakt. Per uitzending meer dan 1 miljoen kijkers. Knikkercommentator Jack van Gelder heeft teksten van 'verbluffend niveau'. De BN'ers doen waarschijnlijk mee in een poging BN'er blijven (of ze worden ervoor betaald...). De kijkers weten waarschijnlijk van pure verveling niet wat ze anders moeten doen. Ik zou zeggen: doe iets nuttigs met je leven, want dit is pulp in optima forma, een nieuw dieptepunt in banaliteit. Bron 31 januari 2021.

Na twee avonden met rellen, geweldpleging en plunderingen is het de derde avond opmerkeijk rustig gebleven. Natuurlijk komt dat doordat burgemeesters, politie en ME nu veel beter zijn voorbereid. Maar volgens mij speelt het eigen initiatief van voetbalsupporters daar ook een belangrijke rol in. Die voetbalsupporters willen dat hun stad mooi en heel blijft. Die voetbalsupporters hebben geen 'last' van regelgeving wat betreft bevoegdheden en mate van te gebruiken maatregelen. Die voetbalsupporters hebben hun eigen regels. Eén uitspraak van voetbalsupporters richting de relschoppers was kenmerkend: "wij hopen dat de politie jullie eerder vindt dan wij".
Ook relschoppers doen aan kansberekening: 1) is de tegenstander ver in de meerderheid qua aantal dan blijven ze thuis; 2) is de opgelopen straf 'peanuts' dan gaan we ervoor. Bron 27 januari 2021

Mijn normen en waarden over gemaakte afspraken en afgesloten contracten zijn vanochtend bijgesteld na een uitspraak van Pascal Soriot, CEO van vaccin leverancier AstraZeneca. De EU heeft in augustus 2020 300 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin gekocht (en betaald!) voor 750 miljoen euro. Eind vorige week werd bekend dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de EU kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. De verklaring van meneer Soriot is 'baanbrekend': "volgens Soriot waren de met de EU overeengekomen volumes niet bindend".
Je sluit dus een contract af over een levering, je betaalt en de leverancier zegt later ijskoud, dat de afspraken niet bindend zijn. AstraZeneca is een Engelse firma en laadt hiermee de ernstige verdenking op zich dat eigen land voorrang heeft boven gemaakte afspraken. Bron 27 januari 2021

Zo lief van die Britse artiesten...
Meer dan honderd Britse artiesten eisen (!) van hun regering dat ze ook na de Brexit visumvrij mogen optreden in de Europese Unie. De overheid moet er volgens hen ook voor zorgen dat artiesten en bands uit de EU zonder administratieve rompslomp in het Verenigd Koninkrijk kunnen optreden.
Iedere burger is gelijk in Groot Brittanië, maar zij vinden dat ze meer rechten hebben dan de gewone man.
Brexit is Brexit, jullie hebben het zelf gewild. Bron 20 januari 2021

Lodewijk Asscher stelt zich niet meer verkiesbaar voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De reden hiervoor is o.a. het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. De heer Asscher had nogal haperend geheugen tijdens de verhoren over deze affaire, maar heeft wel uitgebreid zijn excuses aangeboden. Veel partijgenoten vinden die excuses voldoende, want 'waar gehakt wordt vallen spaanders'. Die excuses zijn heel nobel, maar onvoldoende. Want waarom moet eerst het vernietigende rapport verschijnen voordat Asscher zegt dat hij zijn fouten wil repareren? Dat is mosterd na de maaltijd. Houd wel even in het achterhoofd dat destijds de Eerste- en Tweedekamer die wetten hebben goedgekeurd. Bron 14 januari 2021

Voor het eerst op Marktplaats de optie 'gelijk oversteken' gebruikt. Ik vind die terminologie misleidend, want ik lees wel dat de koper betaald heeft, ik zie ook dat het pakje is afgeleverd, maar ik zie vier dagen later nog steeds het bedrag niet op mijn rekening bijgeschreven staan. Dus contact opgenomen met de koper: 'sorry, sorry, ik had de betaling nog niet vrijgegeven'. En dat noemt Marktplaats dan 'gelijk oversteken'. Een betere formulering zou zijn 'betalen op tussenrekening'.
Je krijgt maar 1x de gelegenheid een eerste indruk te maken. Bij deze optie is die eerste indruk heel matig.  13 januari 2021.

Aan alle corona (covid-19) ontkenners:
 • onderteken een verklaring waarin staat dat je bij een eventuele corona besmetting niet in het ziekenhuis, laat staan op de IC-afdeling opgenomen wilt worden
 • bezoek een IC-afdeling waar corona-patiënten liggen en laat je door een paar patiënten midden in je gezicht niesen en hoesten; vergeet vooral niet 3 weken later de ondertekende verklaring te laten zien

Wij leven dus in een land waar BN'ers mee doen aan een wedstrijd 'bouwen met lego'. En daarvan wordt een tv-uitzending gemaakt die iets meer dan 1 miljoen kijkers heeft. De BN'ers doen waarschijnlijk mee in een poging BN'er blijven (of ze worden ervoor betaald...). De kijkers weten waarschijnlijk van pure verveling niet wat ze anders moeten doen. Ik zou zeggen: doe iets nuttigs met je leven, want dit is te banaal voor woorden. Bron 27 december 2020.

Met Marktplaats heb ik het even helemaal gehad. Op zoek een extra harde schijf voor mijn pc. Advertentie 1 heeft er eentje maar zit in quarantaine (zegt hij), dus daar kom ik even niet. Advertentie 2 antwoordt pas na een paar berichten en zegt letterlijk "ze zijn nu op, misschien krijg ik ze wel weer". Advertentie 3 zegt ook dat hij 'm heeft en zal mij morgen berichten waar ik de hdd die dag kan afhalen. De volgende dag meldt hij dat hij in quarantaine zit en de deal dus 'even' moet worden uitgesteld. Zijn ze bezig hun helers-voorraad weer op peil te brengen, of ben ik nu te negatief? Wel alle drie de advertentie laten staan natuurlijk. 20 december 2020.

Toch wel prettig dat je nu, na de oproer in het Forum voor Democratie eerste helft december 2020, weet waar je met deze partij aan toe bent, waar deze partij voor staat, op welke ideeën je je stem uitbrengt. Want klokkenluiders die deze racismerel bij het JFVD-bestuur aankaartten, werden geroyeerd en een 23-jarige student die zich met een "SS-leus" in de appgroep antisemitisch had uitgelaten, werd coördinator in Zuid-Holland voor JFVD en medewerker van de Tweede Kamerfractie. Het FVD heeft nu zelf (!) geconcludeerd dat er 'geen verdere strafmaatregelen nodig zijn na de racismerel'. Bron 15 december 2020.

Ja hoor, het is weer zover. Weer een IT-afdeling op een grote toko (de gemeente het Hof van Twente) waar naast (uiteraard) de dagelijke data ook de backup online bereikbaar was. De gijzelnemers (hackers) breken in, versleutelen niet alleen alle dagelijkse gegevens, maar ook de backup en vragen 700.000 euro losgeld. Wat een ontzettende oenen zijn de it'ers daar. Onmiddellijk ontslaan en aansprakelijk stellen voor de schade. Als een scholier op een middelbare school een werkstuk indient waarin staat dat de backup online bereikbaar is, dan krijgt die scholier een vette onvoldoende. Bron 07 december 2020.

waar onze koning met zijn gezin wél op vakantie gaat, ondanks dat een etmaal eerder én de minister-president én de minister van Volksgezondheid iedereen dringend geadviseerd hebben de komende weken thuis te blijven en niet op vakantie te gaan i.v.m. de 2e golf corona. In Griekenland aangekomen leest de koning dat over zijn vakantie de nodige ophef in de media is verschenen. Hij besluit daarom weer naar huis te gaan. N.B. hij gaat naar huis 'vanwege de ophef in de media', niet omdat hij een slecht besluit heeft genomen om toch op vakantie te gaan. Was er dan niemand in zijn directe omgeving die tegen hem gezegd heeft 'dat is geen verstandig idee' of 'u geeft hiermee geen goed voorbeeld'? Wij hebben dus een koning die dat zelf niet inziet. Voorlopig maar even heel stil in een hoekje zitten schamen en hopen dat niemand hem ziet. Bron 16 oktober 2020.
Op zondag verschijnt er een foto (bron) dat Willem-Alexander bij thuiskomst van zijn vakantie in de auto zit zonder mondkapje op, terwijl er in de auto ook mensen zitten die niet tot zijn huishouding behoren. Dat is geen image-schade, dat is een imago-probleem. Het ziet er naar uit dat onze koning het woord 'voorbeeldfunctie' niet zo goed begrijpt. Zijn inzichten in en over deze moeizame corona-tijden blinken niet echt uit.
Deemoedig, nobel en plichtmatig (wettelijk zo geregeld) heeft de minister-president de 'volledige ministeriële verantwoordelijkheid' voor deze blamage op zich genomen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was de minister-president voor het vertrek van de koning op de hoogte van diens reis. Dat betekent
OF dat de minister-president zich niet gerealiseerd heeft dat die reis gevoelig ligt (nauwelijks voor te stellen), en dat is hem dan kwalijk te nemen,
OF hij heeft het zich wel gerealiseerd en dan is de vraag of hij de koning daarvan op de hoogte heeft gebracht en hoe de koning daarop gereageerd heeft (en dat zullen we nooit weten).
Bron Volkskrant dd.21-okt-2020: Waarom maken wij ons zo druk over het vakantiereisje van toneelgezelschap 'het koningshuis'? Al decennia speelt dit toneelschap door het hele land de voorstelling 'De koning en zijn onderdanen'. De acteurs hebben eenvoudige teksten, die ook nog vaak van papier worden gelezen. De toeschouwers klappen hun handen stuk en staan overal te juichen. Wel veruit het best gesubsidieerde toneelgezelschap van Nederland.
Een paar dagen later (bron) gaat de koning diep door het stof met een tenenkrommende verklaring.
Een cabaretier zei het een paar jaar geleden al een keer: prima geschikt voor een meter bier, maar of je met hem een oorlog kunt winnen?

waar de Rijksoverheid een handleiding voor het zelf maken van mondkapjes overgenomen heeft van de Amerikaanse overheid. In die Amerikaanse handleiding staan de afmetingen in inches. Bij het omrekenen van inches naar centimeters heeft de Nederlandse overheid een rekenfout gemaakt.
Het valt allemaal niet mee... Bron 16 oktober 2020

banken zeldzaam arrogant zijn, maar dat wisten we al. VisaCard stuurt me een e-mail dat ik een scan van mijn identiteitsbewijs moet opsturen. Ik weet dat elke bank wettelijk verplicht is zo'n scan van elke klant in zijn archief te hebben. Maar zo'n scan versturen via het internet, ook al gaat dat via een (zgn.) beveiligde site? Never.
Gebeld: een arrogante afstandelijke meneer aan de lijn die meteen, zonder enige argumentatie, begint met de m.i. onbeleefde vraag 'wat is uw geboortedatum' (ja ik weet waarom men dat vraagt). Hij deelt mee dat er geen andere manier is om zo'n scan te versturen. Uw creditcard wordt automatisch geblokkeerd. Verder nog vragen meneer? Doei.

Als een kabinet tegen zichzelf procedeert dan moet je je toch een aantal zaken afvragen. In het vonnis toont de kortgedingrechter zich een mens van vlees en bloed. 29 augustus 2020. Bron

Booking.com door de coronacrisis in grote problemen is gekomen. Het aantal boekingen is met 85 procent gedaald vergeleken met een jaar geleden. Vorige week moest het van oorsprong Nederlandse bedrijf 4 miljard dollar lenen. Bij Booking.com in Nederland werken 5.500 mensen. Om te helpen met het betalen van salarissen wil de reissite een beroep doen op de NOW-regeling, waarbij de overheid tegemoet komt in de loonkosten. Die stap viel bij critici in het verkeerde keelgat, omdat Booking.com de afgelopen jaren al miljarden aan staatssteun ontving. Zo becijferde zakenblad Quote dat het bedrijf tussen 2010 en 2018 zo’n 1,8 miljard euro aan belasting bespaarde door gebruik te maken van de omstreden innovatieboxregeling. Daarmee wil de overheid vernieuwende activiteiten stimuleren. En een gunstige expatregeling betekent dat buitenlandse werknemers van het bedrijf de eerste vijf jaar over 30 procent van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. Bovendien is Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van Booking.com, een winstmachine, maar heeft het bedrijf de verdiende centen vooral gebruikt om eigen aandelen in te kopen – voor een bedrag van maar liefst 14 miljard dollar sinds 2018. Dat drijft de koers op, wat weer gunstig is voor de daaraan gekoppelde bonussen.
Booking.com ontweek dus het betalen van belasting, keerde miljarden euro’s uit aan de aandeelhouders, kocht aandelen van het eigen bedrijf op en klopt nu aan bij de Nederlandse overheid voor steun. Bron

vanwege de corona-crisis de KLM in dusdanig zwaar weer verkeert dat het bij de Nederlandse Staat ging aankloppen voor financiele steun. Een week later onstaat er onrust en kritiek, o.a. uit de Tweede Kamer, omdat de KLM een agendapunt op de komende vergadering van aandeelhouders blijkt te hebben staan wat de bonus van de topman wil verhogen van 75% van zijn jaarsalaris naar 100%. Dankzij die onrust en kritiek trekt de KLM zijn keutel in. De steun van de overheid dient dus o.a. om de bonussen in stand te kunnen houden en te verhogen. Hoe moet je dat noemen: blind, asociaal, grijpgraag, belediging van de belastingbetaler, een hele slechte planning, onvoldoende nagedacht over de gevolgen? Bron nu.nl 19 april 2020.

twee verdachten van moord (begin 2018) na hun arrestatie anderhalf jaar vast zitten. In oktober 2019 worden ze voorlopig vrijgelaten tot hun zaak voor de rechter komt. Op 9 april 2020 zijn beiden veroordeeld voor moord. En nu zijn ze spoorloos. Goh, hoe kan dat nou. Heeft daar iemand zitten slapen? Bij zo'n voorlopige invrijheidsstelling maak je toch een afweging tussen het gepleegde en risico van verdwijnen? Nu is het Nederlandse rechtssysteem veel meer tijd en geld kwijt aan het opsporen van die twee (die allang in het buitenland zijn onder gedoken). Bron nu.nl 15 april 2020.

Er is weer eens een vliegtuig op een verkeerd baan geland. Wat heet! 16 vliegtuigen zijn geland op een baan die gesloten was. Het duurde 25 minuten voor de verkeerstoren dat doorhad. Het valt allemaal niet mee. Bron nu.nl 16 februari 2020.

Ja hoor, het is weer zover. Weer een IT-afdeling op een grote toko (Universiteit Maastricht) die de backup op dezelfde server had opgeslagen waar ook alle gegevens ("onderzoeksgegevens en de gegevens van studenten en medewerkers van de afgelopen decennia") op stonden. Gijzelnemers (hackers) breken in en versleutelen niet alleen alle gegevens, maar ook de backup. Nu moest de Universiteit 200.000 euro betalen om de gegevens de laten ontsleutelen. Wat een ontzettende oenen zijn de it'ers daar. Onmiddellijk ontslaan en aansprakelijk stellen voor de schade. Bron nu.nl 24 januari 2020.
En als kers op de taart deelt de Universiteit Maastricht nu mee dat ze de backups nu ook offline hebben opgeslagen. Tjsonge jonge, och och. Kleuterwerk. Als een scholier op een middelbare school een werkstuk indient waarin staat dat de backup op dezelfde server is opgeslagen als de data, dan krijgt die scholier een vette onvoldoende. Bron 05 februari 2020.

Er is in een vliegtuig weer eens op een verkeerd knopje gedrukt. Goh, waar heb ik dat eerder gehoord... Nu werd er bericht gestuurd naar Schiphol dat het vliegtuig gekaapt was, waarop alle 'toeters en bellen' op Schiphol afgingen en nooddiensten werden gealarmeerd. Een zwaar bewapende eenheid stond bij de deur van het vliegtuig. De piloot van het vliegtuig heeft onmiddellijk zijn excuses aangeboden (hij was een leerling aan het inwerken). Het 'excuus' van de vliegtuigmaatschappij was ijzersterk: 'die overlast op Schiphol kunnen wij niks aan doen, dat is hun initiatief'. Bron nu.nl 06 november 2019.

Vattenfall een 'kleine' vergissing maakt. Er wordt in mijn huis een nieuwe stoppenkast geplaatst. Toch handig als de stroom er dan af is. Dus moet de hoofdzekering 'ont-zegeld' worden. Vattenfall gebeld: "u moet niet bij ons zijn meneer, maar bij een plaatselijke elektriciën die 'zegel-bevoegdheid' heeft, maar ik maak een notitie". Op vrijdagmiddag 16 uur komt er een e-mail van Vattenfall binnen: "We hebben het bericht ontvangen om uw contract voor stroom en gas op dit adres te beëindigen. Dat hebben we in orde gemaakt. We zetten de belangrijkste punten nog even op een rij. In de bijlage vindt u ook een uitgebreide bevestiging." Telefonisch is Vattenfall op werkdagen na 15 uur (!) niet meer bereikbaar, maar je kunt je 06 nummer opgeven dan is er contact per whatsapp mogelijk. Dat heb ik gedaan: nooit wat van gehoord. ZUCHT. Ik denk dat ik maandagochtend maar eens ga bellen, want voor die tijd zijn ze telefonisch niet bereikbaar. Gebeld: 'we kunnen niet zien waar dat verzoek vandaan komt, maar de afzegging wordt teruggedraaid'. ZUCHT.
Na een paar dagen krijg ik de 'eindafrekening' ???? Weer gebeld: 'dat wordt automatisch door het systeem gegenereerd bij het opzeggen van een contract'. 01 november 2019.
En als slotaccoord krijg ik een week later van Liander een brief waarin wordt meegedeeld dat op mijn verzoek (!!!) het automatisch uitlezen van de slimme meter is aangezet. Meteen gebeld: 'we kunnen niet zien waar dat verzoek vandaan komt en we zullen de verandering terugdraaien. ZUCHT.

het gloednieuwe F-35-gevechtsvliegtuig (de ontwikkeling daarvan kost de Nederlandse staat miljarden), dat gisteren feestelijk werd verwelkomd in Leeuwarden, een extra inspectie moet ondergaan door een fout bij de ontvangst. Een van de brandblussers die het vliegtuig voorzagen van waterbogen, gebruikte per ongeluk blusschuim, dat mogelijk schadelijk is. Dat het vliegtuig werd besproeid met blusschuim was een menselijke fout, zegt een woordvoerder van Defensie. De knoppen voor schuim en water zitten naast elkaar, en de brandweer heeft per ongeluk de schuimknop ingedrukt. "Ik zag uit het raam helemaal niets meer", vertelde piloot Ian Knight daarover in Pauw.
Het valt ook niet mee voor grondig opgeleide brandweerlieden: die twee knoppen zo dicht bij elkaar. Bron nu.nl 01 november 2019.

Thierry Baudet als partijleider van het Forum voor Democratie nogal twijfelachtig bezig is. Henk Otten wordt door de heer Baudet als een dief en een oplichter neergezet. De heer Otten zou 10.000 euro voor zijn geliefde en nog eens 30.000 euro uit de partijkas gehaald hebben. Dat zijn forse beschuldigingen en op basis daarvan heeft de heer Baudet hem geroyeerd als lid van het FVD. Als de heer Baudet daar serieuze aanwijzingen voor heeft dan moet hij de politie inschakelen. En justitie velt dan een oordeel. Achterbaks en slecht is het dat de heer Baudet weigert justitie in te schakelen en hem in de media zwart maakt. De heer Baudet vindt dat de heer Otten met het royeren als lid van het FVD voldoende gestraft is. Maar daar maakt de heer Baudet een ernstige denkfout. De heer Baudet bepaalt geen straf, daar is justitie voor in Nederland. De partij presenteert zich hierdoor m.i. slecht en die denkfout gaat stemmen kosten. Misschien moet de heer Baudet eens nadenken wat het woord 'democratie' in de naamgeving van zijn partij betekent.
Opmerkelijk is deze kwestie is ook dat het medelid van de FVD de heer Hiddema (met jarenlange ervaring als advocaat) zich hierover tot nu toe niet extern heeft uitgesproken. Die moet dit waarschijnlijk tenenkrommend aanhoren. Kennelijk heeft de heer Hiddema niet voldoende invloed om de heer Baudet 'toe te spreken'. 18 augustus 2019.

regelmatig oude gebouwen, die al jaren niet meer in gebruik zijn, worden gesloopt. In Oxford (UK) worden drie oude koeltoren opgeblazen. Nadat de koeltorens neergingen viel de stroom uit in 40.000 woningen in het gebied. Volgens een eerste onderzoek heeft rondvliegend puin een hoogspanningslijn geraakt waardoor de stroom uitviel. Bron nu.nl 18 augustus 2019.

ik helemaal niets meer geloof van welke berichtgeving dan ook voordat ik het met eigen ogen heb gezien. Onderzoekers van het International Computer Science Institute hebben ruim dertienhonderd Android-apps gevonden die data van gebruikers verzamelen, zelfs als de gebruikers die toegang expliciet hadden geweigerd. Bron nu.nl 09 juli 2019.

ook op een technisch hoog niveau fouten worden gemaakt. De Patrouille Suisse, het demonstratieteam van de Zwitserse luchtmacht, zou in formatie over de stad Langenbruck vliegen ter ere van de honderdste sterfdag van de Zwitserse luchtvaartpionier Oskar Bider, die in de stad is geboren. In plaats daarvan vlogen ze echter over de stad Mümliswil, enkele kilometers ten westen van Langenbruck. Daar vond op dat moment een jodelfestival plaats. De leider van het eskader zag de tenten van het jodelfestival aan voor de festiviteiten rond de nagedachtenis aan Bider en liet zijn team ter plekke hun show uitvoeren, tot verbijstering van de aanwezigen op de grond. Het Zwitserse ministerie van Defensie heeft zijn excuses aangeboden. Volgens een woordvoerder zijn de straaljagers die overvlogen niet uitgerust met een navigatiesysteem.
Lees ik in dit bericht nu echt dat deze straaljagers niet uitgerust waren met een navigatiesysteem? Dat kannie waar zijn. Bron nu.nl 09 juli 2019.

de ING het opnieuw doet!!! Zie hieronder bij maart 2014. De ING gaat de rekeningen van hun klanten scannen en naar aanleiding daarvan gericht reclame van eigen producten sturen. En dat zonder de rekeninghouder om toestemming te vragen. En dat zonder de rekeninghouder om toestemming te vragen. Deze zin staat er bewust tweemaal in om de ernst van de situatie te benadrukken. Ze hebben kennelijk niks geleerd van de massale verontwaardiging vijf jaar geleden. De meest arrogante zin in het bericht is "of we bellen u over de gewenste bestemming van een groot bedrag op uw rekening". Een andere formulering daarvoor is: "hoe we meer geld aan u kunnen verdienen".
Ik ben nog steeds verschrikkelijk blij dat ik in 2014 mijn rekening daar heb opgezegd. Bron Volkskrant 06-juni-2019.
Gelukkig laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (privacy waakhond) een waarschuwende vinger zien: "dat mag niet op deze manier". Ben heel benieuwd of de ING nu een stapje terug doet. Bron nu.nl 03 juli 2019.
Opmerkelijk dat opnieuw de ING onvoldoende juridisch onderzoek doet om een plan te verwezenlijken.

passagiers een vliegticket kopen om van Londen naar Düsseldorf te vliegen. Ze boarden bij een gate waar Düsseldorf staat aangegegen. Maar in de papieren van de piloot en in die van de vluchtleiding staat Edinburgh genoteerd. Pas als de piloot omroept 'welkom in Ediburgh' komen de passagiers in actie. Het vliegtuig vloog na de landing in Edinburgh alsnog door naar Düsseldorf. British Airways biedt excuses aan. Bron 25 maart 2019.

hulpverleners bezig zijn mensen te helpen hun huis uit te gaan vanwege brand in het portiek. Er wordt vuurwerk naar die hulpverleners gegooid waardoor ze gewond raken. Bron 29 december 2018.
Hellup! Ik begrijp het niet. Vuurwerk gooien naar mensen doe je niet en helemaal naar hulpverleners die aan het werk zijn. Waarom doen de mensen dat? Wat is de kick daarvan?

een paar drones Gatwick, een van de drukste vliegvelden van Europa, twee dagen lang helemaal stil leggen. Vliegtuigen mogen niet opstijgen en landen. Duizenden (duizenden) mensen zijn gestrand. Gatwick doet er twee volle dagen over om dit probleem op te lossen. Terwijl één telefoontje naar de plaatselijk jagersvereniging toch voldoende moet zijn. En als die drones te hoog vliegen voor een jachtgeweer dan heeft Engeland misschien nog wel een leger die hier een mooi oefenproject aan heeft. Bron 20 december 2018.

de bank ING zeldzaam en onvoorstelbaar arrogant is. Ministers Jager, Dijsselbloem en Hoekstra waarschuwden dat geplande loonsverhogingen niet in goede aarde zouden vallen bij burgers. Nog afgelopen voorjaar liep de discussie over de beloning van Hamers hoog op. Hij moest volgens de bank 3 miljoen euro gaan verdienen, wat op weerstand van de bevolking en de politiek stuitte. Het zou neerkomen op een loonsverhoging van 50 procent. De bank negeerde deze waarschuwingen, blijkt maandag uit interne documenten van het ministerie. "Dit was de uitvoering van oud beleid, dat in 2010 in nauw overleg met het ministerie van Financiën was vastgesteld", verweerde president-commissaris Jeroen van der Veer zich toen. In maart trok ING de verhoging toch in. Om te spreken van "nauw overleg" blijkt nu overtrokken, omdat de ministers de bank juist hebben gewaarschuwd. Jeroen van der Veer heeft dus keihard gelogen. N.B.: ING werd in 2008 gered met 10 miljard euro aan belastinggeld. Bron 22 oktober 2018.

na een onderzoek van de NRC blijkt dat de helft van de 39 (hulp)bischoppen en kardinalen in Nederland tussen 1945 en 2010 wist van seksueel misbruik in de katholieke kerk, maar greep niet in. Geestelijken van wie het misbruik bekend was werden over geplaatst en gingen daar opnieuw in de fout. De Nederlandse bisschoppenconferentie zegt het ten zeerste te betreuren dat bisschoppen in het verleden hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen.
Let op: het enige wat die bisschoppenconferentie dus zegt is "sorry". Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat "wij", de Nederlander in zijn algemeenheid in 2018, een dergelijke handelswijze (het misbruik zelf, en met die wetenschap niks doen) nog tolereren? Deze mensen moeten worden behandeld zoals iedereen in de Nederlandse samenleving: én verwijderen uit het ambt én veroordelen volgens de daarvoor gebruikelijke Nederlandse rechtspraak. NOS teletekst 15 september 2018.

binnen de geloofsgemeenschap Jehova's Getuigen een geval bekend wordt van sexueel kindermisbruik. De verdachte heeft in een gesprek met ouderlingen van de Jehova's Getuigen bekend en van dat gesprek is een schriftelijk verslag gemaakt. Het Openbaar Ministerie vordert de documenten, maar krijgt nul op het request. Ook weigert de geloofsgemeenschap mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek. Bron 03 augustus 2018.

de Australische regering een wet wil invoeren waarmee (ook) priesters verplicht zijn melding te maken van kindermisbruik als hun dat tijdens de biecht ter ore komt. De katholieke kerk weigert daaraan mee te werken... Bron 2018.

een verzorger in een dierentuin niet in de gaten heeft dat in het leeuwenverblijf een sluis openstaat. Een leeuw wandelde rustig naar buiten en moest na een tijdje worden doodgeschoten omdat er gevaar voor bezoekers was. Bron 05 juli 2018.

op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs de deur van een opslagplaats voor contact geld van een geldtransportbedrijf niet op slot was. Een dakloze leunde daar toevallig tegenaan, de deur ging open, hij ontdekte het geld en ging er met driehonderdduizend euro vandoor. Bron 14 december 2017.

de ambtelijke top van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij herhaling sturend heeft opgetreden in de bevindingen van het eigen Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). De onafhankelijkheid van het instituut werd in meerdere gevallen bewust geschonden om politiek wenselijke resultaten te krijgen. Bron 09 december 2017.

in het (over)gereguleerde passagiersvervoer per vliegtuig de Amerikaanse maatschappij American Airlines een computerprogramma in gebruik heeft waarin piloten hun vakantieaanvraag indienen. Niks mis mee, so far. Maar dat programma hield geen rekening met de drukte rond Kerst. Nu staan er tig vluchten gepland waar geen piloot voor beschikbaar is. Een paar maanden geleden had Ryanair ook al dergelijk 'roosterproblemen'. Je plant dus vluchten, laat passagiers daarvoor betalen en even later kom je er achter dat je niet genoeg personeel hebt om die vluchten uit te voeren. Bron 01 december 2017.

de politie er pas na maanden onderzoek in slaagt een aanrander te vinden en in hechtenis te nemen. Het slachtoffer had de belager na een paar dagen al gelocaliseerd omdat bij de aanranding ook haar telefoon wordt gestolen. En daar stond de app 'Find-my-iPhone'op. Bij een nader onderzoek bekent de politie nederig dat hun onderzoek niet zo handig was en dat ze veel beter de techniek hadden kunnen gebruiken die het slachtoffer zo snel op het spoor van de aanvaller bracht. Bron 22 november 2017.

een helicopter van de luchtmacht tijdens een nachtoefening in een gebied waar vaker nachtoefeningen worden gehouden, er toch (weer, ook al in 2007) in slaagt (delen van) de hoogspanningskabels te raken. En deze helicopters en bemanningen moeten ook inzetbaar zijn tijdens beschermende activiteiten buiten Nederland. Het valt allemaal niet mee hoor... Bron 14 november 2017.

een Russische gevechtshelikopter per ongeluk twee raketten afschiet tijdens een militaire oefening. De projectielen komen vlak naast omstanders terecht. Twee mensen raakten zwaargewond. Bron 19 september 2017.

waar mensen wonen, dus worden er af en toe foutjes gemaakt. Maar deze is wel heel grappig: op een flitspaal is de bedrading verkeerd aangesloten. Daardoor maakte de paal foto's (en werden bekeuringen verstuurd) als het verkeerslicht op groen en oranje stond. Bij rijden door rood maakte de paal geen foto's. Bron 12 mei 2017.

waar het verliezen van een aanhanger onderweg al een aardig probleem is. En een caravan onderweg 'kwijtraken' is nog 'minder leuk'. Maar twee treinwagons met passagiers onderweg verliezen is toch echt van een andere orde. Bron 09 maart 2017.

velen zich druk maken over de hoeveelheid CO2 die je zelf veroorzaakt. Als u dat ook doet lees dan eens het boek van Jelle Brandt Corstius "Universele reisgids voor moeilijke landen", ISBN 9789044619089, hoofdstuk 'CO2-karma'.

de bank ING voor het afwikkelen van een erfenis door iemand die zelf geen rekening heeft bij de ING, alleen overschrijvingsboekjes beschikbaar heeft. U weet wel, die boekjes waar we 15 jaar geleden onze bankzaken mee deden, per overschrijving één bladzijde afscheuren en die in een gratis enveloppe aan tante pos meegeven. En een afschrift van die ING rekening ontvang je in 2016 1x per maand, per post! Hallo ING, het is 2016. Zo moeilijk moet het toch niet zijn om een notarieel aangewezen executeur testamentair de bankzaken van die overledene per internet te laten regelen? Wat een feodale toko. In de eerste week van maart bevestigde de ING schriftelijk dat die overschrijvingsboekjes binnen maximaal zeven werkdagen in de bus zouden liggen. Inderdaad: eind april lagen ze in huis...
Onschuldig als ik ben dacht ik "ik fiets even naar de ING om een paar enveloppen op te halen en een paar overschrijvingskaarten achter te laten". Fout. Enveloppen hebben ze daar niet meer, die kunnen uitsluitend per internet worden besteld (€2.50 voor 20 stuks) en dan liggen ze over (u raadt het al) maximaal zeven werkdagen in de bus... En waarom werden die enveloppen niet meteen meegestuurd bij de overschrijvingsboekjes?
Vijf overschrijvingen in één enveloppe gedaan en gepost. U raadt het al: eentje wordt geweigerd wegens "niet rechtsgeldig ondertekend". Gebeld voor opheldering. ING: die geweigerde handtekening wijkt te veel af van de handtekening waarmee wij 'm vergelijken. Mijn commentaar: dan wil ik graag van dat origineel een scan ontvangen zodat ik kan zien waar die afwijking zit. ING: dat mogen wij u niet geven meneer. ZUCHT. En bij de lokale ING 'mag' ik die originele handtekening wel bekijken, maar een print / scan / foto is niet mogelijk. ZUCHT. 28 april 2016.

al enige jaren hackers op afstand toegang tot een computersysteem kunnen forceren, de gegevens daarop in gijzeling nemen en slechts tegen betaling vrijgeven. Dat heeft een ziekenhuis in Los Angeles gemerkt en al hun patientengegevens zijn nu onbereikbaar. En het ziekenhuis heeft geen backup. En het ziekenhuis heeft geen backup. De laatste zin staat er tweemaal om te benadrukken dat er nog steeds IT'ers zijn op verantwoordelijke posities die onverantwoord dom zijn. Bron 18 februari 2016.

een groot deel van het onderzoek naar de Vlucht MP495 van Martinair die op 21 december 1992 in Faro crashte, van de toenmalige Raad voor de Luchtvaart pas in 2073 mag worden ingezien. Tot die tijd blijft de inhoud ervan geheim. Ook bij het Nationaal Archief mogen stukken over de toedracht van de ramp niet worden ingezien, omdat de documenten tot staatsgeheim zijn bestempeld. Er is dus kennelijk iets wat niet in de openbaarheid mag verschijnen. Dat stinkt.
En in 2016 komt pas naar buiten dat een technicus, die anoniem blijft, onder druk zijn handtekening onder een formulier moest zetten, waarmee de noodzakelijke vervanging van het landingsgestel drie keer werd uitgesteld, waar maximaal tot twee keer uitstel mag worden verleend. 'Uiteindelijk hebben we onder druk van Martinair Operaties, waar naar mijn idee ook de leiding van Martinair achter zat, toch het derde uitstel verleend. Er werd een zeer dringend, zeer dringend verzoek gedaan' aldus de technicus. Dat stinkt. Bron 16 januari 2016.

Apple in iOS 9 (besturingssysteem voor telefoons) een feature heeft aangebracht (WiFi-assist) die moet zorgen voor een stabielere internet verbinding. Hoera. Veel gebruikers merkten echter dat hun databundel verrassend snel slonk. Wat blijkt: als het WiFi signaal zwakker wordt dan schakelt de telefoon automatisch en zonder te waarschuwen over naar mobiel dataverkeer. Als je net een filmpje aan het bekijken bent zeg dan maar 'doei' tegen je databundel. Apple heeft wel uitleg gegeven over die functie, maar dat was pas toen er al veel media-aandacht was voor het plotseling toegenomen dataverbruik. Bron 24 oktober 2015.

het College voor de Rechten van de Mens van mening is dat een GGD medewerkster in haar werk mag weigeren de hand van een man te schudden. De klacht die daar tegen werd ingediend werd door de Commissie ongegrond verklaard "omdat de vrouw anders in strijd met haar islamitische geloofsovertuiging moest handelen en haar werk niet meer zou kunnen doen". Binnen de eigen (geloofs)gemeenschap mag je natuurlijk een afwijkende mening hebben over seksescheiding, maar werk je voor een publieke zaak, betaald door ons belastinggeld, dan ligt dat mijns inziens anders.
Toch wel prettig om te weten dat die Commissie daar zo over denkt. Dan hoef ik vanwege mijn geloofsovertuiging (ik moet nog even opzoeken welke dat ook maar weer was), op mijn werk geen handen meer te schudden van vrouwen gekleed in een lange broek of van mannen met een paardenstaart. Bron 16 juli 2015.

spontaan crashende iPads van piloten van American Airlines voor uren oponthoud van vluchten hebben gezorgd. Vele Boeing 737 toestellen moesten noodgedwongen aan de grond blijven op Amerikaanse vliegvelden. De 'Jeppesen app' wordt door piloten gebruikt om informatie over vliegvelden en landingsbanen te raadplegen. Ook gebruiken zij de tablet om te voorkomen dat zij dikke handboeken met zich mee moeten nemen.
Logisch en begrijpelijk dat er steeds meer gegegens digitaal worden meegenomen i.p.v. op papier. Maar niet logisch, onbegrijpelijk en in mijn ogen onaanvaardbaar is dat de piloten voor de kennis die opgeslagen is in die iPads afhankelijk zijn van één (1) computersysteem. Of zou de luchtvaart nog niet weten dat computers en tablets (en de programma's daarop) af en toe crashen? iPad is prima, maar zorg dat je de noodzakelijke gegevens ook aanwezig hebt op minstens één ander apparaat met een ander operating system. Bron 29 april 2015.

na werkzaamheden aan het spoornet een ladder wordt achter gelaten. De eerstkomende trein rijdt daar dan ook tegenaan. Bron 13 april 2015.

na een stroomstoring van 20 minuten in het computer-systeem van de spoorwegbeheerder in Utrecht het backup-systeem onvoldoende capaciteit bleek te hebben. Urenlang was er geen enkel treinverkeer van en naar Utrecht mogelijk (je zult een vliegtuig moeten halen). Pas rond het midddaguur kwamen de eerste treinen weer op gang. Heeft dat computer-systeem dan geen UPS? Is dat backupsysteem nooit getest? De spoorwegbeheerder heeft 'iets' uit te leggen. Bron 02 februari 2015.

politiedocumenten met namen van verdachten op een server staan die door Google werd geïndexeerd en dus leesbaar waren voor iedereen. Bleek geen fout van de politie te zijn, maar toch. Bron 19 november 2014.

een cruciaal onderdeel van de kernreactor in Petten al tien jaar niet onderhouden is; bovendien werd doorgewerkt na een meting van een gevaarlijke concentratie uranium. Ook werd een kapotte gasdetector genegeerd. De gasdetector moet bij teveel radioactiviteit automatisch de kernreactor uitschakelen. Bron 18 oktober 2014.

twee verkeersleiders op een vliegveld tegelijkertijd in slaap zijn. Bron 19 augustus 2014.

het cruiseschip Costa Concordia zodanig dicht langs de kust vaart dat het op een rots vastloopt. 32 mensen kwamen om het leven. De kapitein van het schip kreeg o.a. veel kritiek omdat hij ver voor het evacueren van de passagiers klaar was, zelf al van boord was gegaan. Een paar jaar na dit ongeluk geeft dezelfde kapitein op een universiteit een gastcollege over paniekbeheersing. Dan heb je volgens mij geen gewone plaat voor je hoofd, maar wel een betonplaat. Bron, 07 augustus 2014.

een dominee van de Hersteld Hervormde Kerk verklaarde dat oud-minister Borst een "engels des dood" is. "Het is geen toeval dat zij geen natuurlijke dood stierf. God laat niet met zich spotten". Minister Borst heeft een aantal jaren geleden de euthenasiewet geïnitieerd en is in februari 2014 door een misdrijf om het leven gebracht. Deze dominee rechtvaardigt dus een moord. Opmerkelijk, Volkskrant, 15 maart 2014.

ING lanceert het plan om het uitgavenpatroon op de bankrekening van ING klanten te analyseren en de klant naar aanleiding van die analyse gericht advertenties te sturen. Een dag later blijkt 'half Nederland' dat 'niet zo'n goed idee' te vinden. Ook ik vind dat een slecht idee. Een bank is er alleen om op mijn geld te passen en omdat ze met dat geld 'spelen' kan er wat rente vanaf komen. Het idee alleen al dat een bank het uitgavenpatroon van klanten te gelde probeert te maken is m.i. in strijd met elke privacy. Van zo'n plan mag de directie (marketing) van een bank alleen maar dromen en alleen binnenshuis over fluisteren. Het wankele vertrouwen wat ik sowieso al in banken heb wordt hiermee opnieuw onderschreven. Volgens mij is er maar eentje die van zo'n plan echt van profiteert: de ING zelf. In mijn optiek heet zoiets een blunder. Ik wil geen rekeninghouder zijn bij een bank die een dergelijke blunder maakt / denkwijze heeft / zo'n inschattingsfout maakt. Ik ga dus weg bij de ING en ondanks enkele pogingen tot (s)lijmen van de ING (de laatste poging was op stuitend bekakte toon) heb ik (na 45 jaar!) mijn rekening opgezegd.
Waar een bank als de ING er normaliter tig werkdagen over doet om een email te beantwoorden, was er nu iets opmerkelijks. Om elf uur 's ochtends verstuurde ik mijn email waarin ik mijn mening ventileerde en mijn rekening opzegde, en om 13 uur ging de telefoon... Bron maart 2014.

"De nieuwe militaire helikopter NH90 kampt met 'bovenmatige corrosie en slijtage'. Dat is gebleken na inzet van de helikopter voor de kust van Somalië en in het Caribisch gebied." Dus je hebt een nieuwe helicopter nodig die ingezet gaat worden bij marine activiteiten. Die blijkt na een jaar overmatig te roesten. Wie kan mij uitleggen wie er heeft zitten slapen bij de bestelling van die helicopter? nieuws.nl, 11 maart 2014.

sommige van de huidige telefoonproviders 'laaienlichters' zijn. Je sluit een abonnement af zonder (= zonder) internet, je haalt de smartphone op bij de telefoonwinkel en op die Android telefoon staat doodleuk de "gegevenstoegang voor mobiel netwerk" aan. In je contract staat dus "geen internet", je krijgt het ongevraagd er bij en voor het gebruik ervan moet je betalen! Hoe moet je zo'n handelswijze nou benoemen in een beetje netjes Nederlands? Laaienlichters! 06 december 2013.

een Amerikaanse vrouw een tas met daarin 223.600 dollar (bijna 165.000 euro) heeft teruggegeven. De tas was in Los Angeles uit een geldtransportwagen gevallen. De medewerkers van het geldtransport waren in paniek op zoek naar de tas, die biljetten van twintig en honderd dollar bevatte. De medewerkers hadden het geld opgehaald bij een plaatselijk casino.
Dus een professioneel geldtransport bedrijf vervoert zijn waar zodanig dat er een tas met geld van de auto afvalt. Opmerkelijk. Bron 24 november 2013.

een straaljagerpiloot bij Vlieland per ongeluk het verkeerde doel heeft geraakt. De vlieger moest met het boordkanon van de F-16 schieten op een gronddoel op een afgelegen strand, maar miste. In plaats daarvan raakte hij een controletoren van de luchtmacht. Binnen waren een paar mensen, maar niemand raakte gewond. Het gebouw raakte aanzienlijk beschadigd.
Dus de piloot schiet op een oefendoel en in het verlengde daarvan staat de controletoren met mensen erin! Dat verzin je niet. Jongetjes van 10 jaar die met een katapult per ongeluk iemand raken die in het verlengde staat krijgen grondig op hun sodemieter van hun pa. Hoe leg je dit als legerleiding uit? Dat lukt je niet. Bron 04 november 2013.

anderhalve week geleden Nederland en masse de klok weer een uurtje vooruit zette. Met iedereen bedoelen we natuurlijk: ‘iedereen behalve de dienders die het traject A2 Amsterdam-Utrecht in de gaten houden’. Een tsunami van onterechte boetes was het gevolg. Bron 10 april 2013.

een parachutist door twee passanten bij toeval gevonden wordt in een weiland. Hij is dood en blijkt daar al een week te liggen. Bij een willekeuringe dropping van scouting of een school wordt aan het eind van de activiteit het papiertje afgevinkt of iedereen weer terug is. Bij parachutespringen kennelijk niet. Heel merkwaardig. Bron 17 december 2012.

de politie en de wegbeheerder een verongelukte auto niet kunnen vinden omdat er een misverstand is over wat 'rechts' is. De melder geeft door dat hij op de rechter rijbaan rijdt van A naar B. Terwijl bij de wegbeheerder de rechter rijbaan van B naar A loopt. Bron 13 november 2012.

de lijsttrekker van een Nederlandse politieke partij (SGP) anno 2012 het als "een feit" beschouwt dat de kans "heel klein" is dat vrouwen na een verkrachting zwanger worden. Tsja, wat moet je met zo'n mededeling, sterker: met zo'n politieke partij, zo'n politieke partij kan ik niet serieus nemen (krijgen wel subsidie van de overheid trouwens). Niet gehinderd door erg veel medische kennis, zou ik tegen deze meneer zeggen: "ga je huiswerk doen". En ik hoop natuurlijk dat de vrouw van deze meneer nooit verkracht wordt. Bron 28 augustus 2012.

iemand ongezien twee landingsbanen over kan steken op de luchthaven JFK in New York en vervolgens een terminal binnen te wandelen. De 31-jarige man was met zijn boot in een nabijgelegen baai gestrand. Hij zwom naar de kant en wandelde langs bewegingssensoren en camera's richting de vertrekhal. Hij klom een hek over en liep door naar terminal 3. Daar sprak hij een medewerker van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines aan, die vervolgens de autoriteiten inlichtte. Het beveiligingssysteem op JFK, dat bedoeld is om de luchthaven te beschermen tegen terroristen, kostte honderd miljoen euro. Bron 13 augustus 2012.

een land (VS) door middel van drone's (onbemande vliegtuigjes) aanvallen uitvoert om vermeende islamitische terroristen te doden, zonder het desbetreffende land (Pakistan) daarvoor toestemming te vragen. De VS rechtvaardigen het gebruik door te stellen dat zij sinds de aanslagen van 9/11 overal ter wereld (!) een oorlog voeren tegen terrorisme. Bron 19 juli 2012.

een vliegtuig bijna neerstort omdat iemand op een verkeerde knop drukt. Het Japanse toestel met 117 inzittenden daalde in een halve minuut ongeveer 2 kilometer en vloog bijna op de kop. De copiloot bleek in de cockpit op een verkeerd knopje te hebben gedrukt. Dat heeft het Japanse ministerie van Transport woensdag naar buiten gebracht. De copiloot wilde de deur van de cockpit opendoen voor de hoofdpiloot, die naar de wc was geweest. Daarvoor moest hij met een knopje de deur van het slot halen, maar in plaats daarvan drukte hij per ongeluk op het knopje ernaast. Die veranderde de stand van het staartroer. Het vliegtuig stuurde daardoor eerst naar rechts en daarna scherp naar links en naar beneden. Ondanks de problemen wisten de piloten veilig te landen. Twee bemanningsleden raakten lichtgewond en zes passagiers voelden zich wat misselijk, aldus persbureau Kyodo. Het toestel van de maatschappij ANA was op 6 september onderweg van het Zuid-Japanse eiland Okinawa naar de hoofdstad Tokio.
Dit is zo ontzettende dom (knop ontsluiten deur naast knop staartroer), dit kan haast niet waar zijn. Bron 28 september 2011.

een land (VS) zonder enige vorm van rechtspraak, zonder het land waar de desbetreffende persoon woont van te voren in te lichten (laat staan toestemming vraagt) een verdachte (Osama bin Laden) dood schiet tijdens een militaire operatie en hem op volle zee een zeemansgraf geeft. 02 mei 2011.

een verkeersleider op een vliegveld 's nachts in slaap is gesukkeld. Twee vliegtuigen waren ondertussen zonder toestemming geland. De piloten hadden vergeefs enkele malen geprobeerd contact te leggen met de controletoren van Reagan National Airport in Washington, meldde de krant USA Today zaterdag. De verkeersleider was die nacht de enige die dienst had. De Amerikaanse minister van Verkeer bepaalde dat op de luchthaven van Washington voortaan steeds twee verkeersleiders in actie moeten zijn. De National Transportation Safety Board (NTSB) wees op de vermoeiende dienstroosters van de luchtverkeersleiders. Een slaperige verkeersleider in Lexington had in 2006 een toestel laten opstijgen vanaf een gesloten baan: bij het ongeluk stierven 49 mensen. Bron 26 maart 2011.

een evacuatie (uit Libië) van drie Nederlandse militairen door een helicopter van het marinefregat Hr.Ms. Tromp mislukt. Na de landing werd de bemanning namelijk overvallen door een gewapende groep regeringsgezinde Libiërs. Een paar dagen later staat in een verklaring van Defensie o.a. "Op het moment van de actie werd de situatie ter plekke als veilig beschouwd, al kon dat elk moment omslaan". Lees deze laatste zin nog eens rustig opnieuw. Bron 03 maart 2011.

de overheid de website www.crisis.nl beheert. Die website is ervoor om burgers te informeren, te waarschuwen en te adviseren bij een calamiteit (zoals de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 5 en 6 januari 2011). Alleen die overheid had zich niet gerealiseerd dat als er ook werkelijk een ramp is er heel veel mensen tegelijkertijd op die site gaan kijken. Site dus overbelast en niet meer te bereiken. Foutje. Gaan ze wat aan doen. Terwijl (citaat Youp van 't Hek) elke boerenheikneuter met de herseninhoud van een ons plankton toch weet dat in het geval van een echte crisis heel veel mensen naar die site gaan? Dan regel je toch op voorhand dat zo’n site nooit, maar dan ook nooit overbelast kan raken? De overheid niet. Die snapt dat nu ook en gaat daar wat aan doen. Bron 03 februari 2011.

het hoofd-computer-systeem van een belangrijk trein-knooppunt (Utrecht) uitviel door brand. Heel vervelend, maar dat kan gebeuren. Maar door dezelfde brand viel ook het backup-systeem uit, omdat dat backup-systeem op dezelfde plaats aanwezig was als het hoofd-systeem. Ook het personeel wat in noodgevallen kan worden gebeld door de treinmachinisten die onderweg zijn (en informatie nodig hebben), was door de brand niet meer in het gebouw aanwezig. Als je dat als middelbare scholier in een werkstuk ter beoordeling indient (hoofd- en backupsysteem op fysiek dezelfde plaats), dan krijg je een dikke onvoldoende. Bron 21 november 2010.

passagiers van een vliegtuig van British Airways boven de Noordzee de schrik van hun leven kregen, toen ze via een opgenomen boodschap te horen kregen dat het toestel een noodlanding zou moeten maken op het water. Zover kwam het uiteindelijk niet, de melding via de intercom werd gedaan doordat een van de piloten een verkeerde knop had ingedrukt. Bron 27 augustus 2010.

anno voorjaar 2010 nog steeds een politieke partij bestaat waarbinnen vrouwen niet gekozen mogen worden tot o.a. bestuurslid en tweede-kamer lid. Wij leven in een democratische rechtsstaat. Daarin zijn de fundamentele rechten van iedereen gewaarborgd door de overheid. Dat betekent dat elke politieke partij zich daaraan moeten houden. Een willekeurige 'geitenfokvereniging' mag misschien alleen blinde bejaarden of hindoehomo’s als lid erkennen, een Kamerfractie niet. Ja, je mag daarover dromen, maar nooit ook maar een letter van een discriminerend wetsvoorstel op papier zetten. Wat als er morgen een nieuwe lijst het Binnenhof wil veroveren met in de statuten het officiële standpunt ‘geen negers in de Tweede Kamer’. Of geen moslims, geen Joden, geen christenen, geen gehandicapten, geen homo’s en ga zo maar door. De publieke opinie zou 'ontploffen'. Onze oosterburen weten donders goed wat er kan gebeuren als een politieke beweging grondrechten aan zijn laarzen wil lappen. Je kan beginnen met het schrappen van het recht om gekozen te worden, maar waar eindigt het? Bron 21 april 2010.

in het moderne, gereguleerde Nederland op Schiphol een vliegtuig van de KLM is opgestegen vanaf een taxibaan parallel aan de startbaan in plaats van de startbaan zelf. Het ging om een Boeing 737 van de KLM die vanaf de Zwanenburgbaan richting het noorden had moeten opstijgen. In plaats daarvan gaf de gezagvoerder op de taxibaan gas en steeg het toestel van daar op. Wat er precies verkeerd is gegaan, is niet duidelijk. 11 februari 2010.

het OM een verklaring aflegt over iemand die in Nederland veroordeeld is en die vermoedelijk naar Turkije is gevlucht. Het OM verklaart: "Wij weten niet waar ... zit. Wel houden we er rekening mee dat hij in Turkije of ergens anders in het buitenland verblijft." Denk eens rustig na over deze laatste zin. 15 januari 2010.

het in 2009 mogelijk is dat een Amerikaans echtpaar aanschuift tijdens een staatsdiner van de Amerikaanse president Obama met de Indiase premier Manmohan Singh. Dat echtpaar wist de zaal in te komen en mee te eten, ook al waren ze niet uitgenodigd, stonden ze niet op de gastenlijst en hadden ze geen stoel toegewezen gekregen. Hoezo 'enorme beveiliging' onder verantwoordelijkheid van de geheime dienst. November 2009.

in de gemeente Nederweert een ambtenaar de kosten van de onderhoudsbeurt van de torenspits van een kerk met 650.000 euro laat overschrijden. Nader onderzoek wijst uit dat die ambtenaar hoogtevrees heeft, nooit naar boven is gegaan om te controleren en zelfs niet naar boven durfde te kijken. Hij liet de aannemer foto's maken en op basis van die foto's keurde de ambtenaar de hoger oplopende rekeningen goed. Volkskrant 27 november 2009.

chauffeurs van een auto welke staat te flitsen voor snelheidsovertredingen, na hun dienst met die auto zelf (grove) snelheidsovertredingen maken. De directeur van Veilig Verkeer Nederland blijkt structureel harder te rijden dan wettelijk is toegestaan. Peter R. de Vries. 01 november 2009.

twee piloten op een binnenlandse Amerikaanse (Northwest Airlines) lijnvlucht naar Minneapolis vlak voordat de landing werd ingezet een discussie kregen over het luchtvaartbeleid. Door het heftige gesprek vergaten ze de landing in te zetten. Het gesprek was blijkbaar zo geanimeerd, dat ze zelfs de oproepen van de luchtverkeersleiding niet hoorden. Op het moment dat het vliegtuig de landing moest inzetten, verloor de luchtverkeersleiding van Minneapolis-St.Paul het contact met het vliegtuig. Na meer dan een uur en 240 kilometer te hebben doorgevlogen, realiseerden de piloten zich hun fout. De communicatie werd hersteld en het toestel landde met twee uur vertraging alsnog op de juiste plek. Om er zeker van te zijn dat er geen sprake was van een kaping ging de politie in Minneapolis direct aan boord. Het leger was ook al voor de zekerheid in de standby-modus gezet met gevechtsvliegtuigen. Maar eenmaal aan de grond kwam al snel de oorzaak naar boven. De 144 passagiers konden het vliegtuig veilig verlaten. Het veiligheidsorgaan van de Nationale Transportvereniging gaat de vluchtgegevens onderzoeken en de opnames van de gesprekken tussen de piloten beluisteren. De twee piloten zijn door de vliegtuigmaatschappij voorlopig op non-actief gesteld. Voor hun kant van het verhaal zullen ze ondervraagd worden. 23 oktober 2009.

op de A6 bij Emmeloord vier auto's in botsing komen met de Ketelbrug, waardoor vier personen naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. Nader onderzoek bracht aan het licht dat de Ketelbrug spontaan omhoog was gekomen. 04 oktober 2009.

in de verkeerstoren van de luchthaven van de Indiase stad Mumbai onlangs flinke paniek heerste: een vliegtuig dat daar had moeten landen, vloog over het vliegveld heen zonder ook maar een meter te dalen. De twee piloten van het vliegtuig, dat meer dan honderd mensen vervoerde, bleken in slaap te zijn gevallen. Het vliegtuig stond op de automatische piloot, schrijft de Indiase krant The Times of India donderdag. Pas vijftien mijl verder lukte het de piloten te wekken. De medewerkers van de verkeerstoren namen via een speciale procedure contact op met het vliegtuig, omdat ze vreesden voor een kaping. Pas toen in het vliegtuig een noodalarm afging, dat door de verkeerstoren was aangezet, ontwaakten de piloten uit hun dutje. 21 juni 2008.

Fortis-topman Jean Paul Votron eerste staat op een lijst van beloningsschandalen. Votron ontving een bonus van 2,5 miljoen euro, terwijl de aandeelhouders de afgelopen jaren maar liefst 15 miljard euro in rook zagen opgaan als gevolg van de ingezakte beurskoersen. Volgens de VEB was de bonus het dubbele van wat Fortis met haar aandeelhouders had afgesproken. De Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar heeft bovendien het salaris van Votron met 73 procent verhoogd, zonder dit aan de aandeelhouders voor te leggen. Vereniging Effecten Bezitters, 21 juni 2008.

in maart 2008 op het vliegveld Heathrow een nieuwe terminal voor het reizigersverkeer wordt opengesteld. Terminal 5 kostte 5.6 miljard euro en kreeg bij de opening door koningin Elisabeth de naam 'Gateway to Britain' mee. In de week na de opening is de chaos zo groot dat er dagelijks 20% van de vluchten moet worden geschrapt en staan er 28.000 stuks niet-afgehandelde bagage te wachten om te worden vervoerd naar hun eigenaar. London, maart 2008.

waar een Apache gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht een enorme chaos heeft veroorzaakt in de Bommelerwaard. De helikopter raakte tijdens een oefenvlucht kabels van hoogspanningsmasten van Nuon boven de Waal ter hoogte van Hurwenen. Daardoor viel de stroom in een groot deel van het Gelders rivierengebied uit. De kabels van de hoogspanningsmasten vielen in de Waal. Daardoor raakte de scheepvaart ter plekke gestremd. Ruim 50.000 huishoudens zitten zonder stroom, schat de politie. De piloten waren volgens Defensie ervaren vliegers. Het ongeval gebeurde tijdens een training laagvliegen in het donker. Het gebied is aangemerkt als laagvlieggebied. Er zijn vaker dergelijke nachtelijke oefeningen van de Luchtmacht. Bron, 12 december 2007.

bij een proef met een nieuwe grote Airbus A340-600 de motoren op volle kracht worden getest, terwijl het toestel in de remmen staat. Met die remmen ging 'even iets mis' en een eindje voor het toestel stond een muur... Het toetsel is nu total loss. Zo'n test zal wel nodig zijn, maar welke debiel laat zo'n test uitvoeren op enige afstand van een muur? Toulouse, 15 november 2007.

anno 2007 pas openbaar wordt gemaakt dat er op 2 mei 1984 op een Duits vliegveld een atoombom van een vrachtauto is gevallen. Het ging om een kernbom met 8x de kracht van de bom op Hiroshima. De atoombom gleed in de regen van de wagen, doordat hij niet goed vast was gemaakt. Een röntgenfoto van de kernkop maakte duidelijk dat hij niet beschadigd was. NRC september 2007.

anno 2007 de fietser in het verkeer bijzondere wettelijke bescherming geniet. Hij is kwetsbaar dus moet het andere verkeer meer rekening met hen houden dan gebruikelijk. Het andere verkeer is per definitie schuldig als er een fietser wordt aangereden, tenzij er duidelijk tegendeel te bewijzen is. Die bijzondere bescherming is op z'n minst 'opmerkelijk' te noemen, zeker omdat een groot deel van diezelfde fietsers zich alles behalve kwetsbaar gedraagt: geen verlichting, geen richting aangeven, tegen het verkeer inrijden, op de stoep rijden, niet stoppen voor een rood verkeerslicht, etc. Daar doet de politie (vrijwel) niets aan, dat is kennelijk geen prioriteit.

topaanklager procureur-generaal Dato Steenhuis zijn chauffeur geregeld opdracht geeft 140 kmh over de snelweg te rijden. Als Steenhuis op tijd in den Haag wilde zijn ging het blauwe zwaailicht en de sirene aan bij de dienstauto, die daarbij ook over de vluchtstrook de file inhaalde. Dat gebeurde wekelijks volgens de chauffeur. (Een van de speerpunten van het college van procureurs-generaal is een harde aanpak van de verkeerscriminaliteit. Steenhuis is tevens voorzitter van het Centraal Justitieel Incassobureau, dat verantwoordelijk is voor het innen van verkeersboetes). De chauffeur draagt bij zijn werk voor Steenhuis een politieuniform, heeft een politielegitimatie, hoewel hij geen opsporingsambtenaar is en heeft geen opleiding om te rijden met zwaailicht en sirene. (Volkskrant 06 mei 2006). In het basale Nederlands wat ik hanteer, heet dat machtsmisbruik.

anno 2005 het begrip voorrang in het verkeer al een paar jaar niet meer wordt toegepast. Het criterium is nu "kan ie me zodanig raken dat ík het moet betalen".

in april 2005 de rechtbank in Breda oordeelt dat het toevallig binnenhalen van kinderporno bij het downloaden van legale porno strafbaar is en heeft daarvoor een veroordeling uitgesproken. In mei 2005 wordt bij voormalig officier van justitie Joost Tonino kinderporno ontdekt op zijn pc. Het Openbaar Ministerie concludeert dat Tonino niets te verwijten valt omdat niet kan worden vastgesteld dat hij de afbeeldingen bewust van het internet heeft gehaald. (Volkskrant, 12 mei 2005). In mijn ogen is dat rechtsongelijkheid.

de rechter na het voorlezen van het vonnis tegen de veroordeelde zegt "en, hebt u het een beetje kunnen volgen?". (Volkskrant, 12 februari 2005).

iemand een stuk stoeptegel vanaf een viaduct over een Rijksweg op een auto gooit, de bestuurder overlijdt. (Rijswijk, 09 januari 2005).

de gehele wereld zich (terecht) druk maakt over de 225.000 doden van een tsunami (zuid-oost Azië, 26 december 2004), terwijl dergelijke aantallen jaarlijks in Afrika overlijden aan honger, ziekten en oorlogen, daar hoor je (bijna) niks over.

een officier van justitie zijn pc afdankt en bij de vuilnis op straat zet. Er blijkt nog heel veel 'gevoelig materiaal' op te staan. (september 2004).

de landing van een ruimtesonde op aarde mislukt omdat sensoren 180 graden verkeerd om waren getekend en gemonteerd. Die sensoren hadden moeten opmerken dat de sonde terugkeerde op aarde en hadden de remparachutes moeten activeren. Nu gebeurde er niets en het scheepje sloeg te pletter. (Genesis, 8 september 2004)

een van de invloedrijkste landen ter wereld, waar 'democratie' met hoofdletters wordt geschreven, zonder merkbare nadelige gevolgen het zich kan permitteren om mensen zonder aanklacht en recht op proces jarenlang gevangen te zetten in Guantánamo Bay (oktober 2002).

een patient vier maal door een arts in opleiding (goed) wordt geholpen, zonder gevraagd te worden of die arts de behandeling mag uitvoeren. Op de rekening staat het uurtarief van de specialist. Ja dat mag in Nederland. (Consumentengids oktober 2004)
Ik vind dat de hoogte van het uurtarief verband mag tonen met de kwaliteit van de leverancier. Het argument 'het gebeurt onder verantwoordelijkheid van de specialist' snijdt voor mij geen hout, want de specialist is afhankelijk van het waarnemings- en beoordelingsvermogen van die onervaren arts in opleiding. In dit geval betaal je dus voor bewezen kwaliteit en je krijgt een onervaren aio. Een noot moet hierbij wel worden gemaakt want je brengt je auto naar de garage en je weet niet of die wordt gerepareerd door de eerste de beste leerling-monteur of door een chef-monteur, aan de rekening zie je dat niet. Terwijl je het wel degelijk aan de rekening ziet als je die krijgt van een 'nobody-advocaat' of van Mr. Moskowitz.

het automatische 'collision-warning-system' voor vliegtuigen is uitgeschakeld en de desbetreffende operator niet achter zijn console zit (zuid Duitsland, 1 juli 2002).

in de Noordzee een gekapseisd schip ligt, meerdere bewakingselementen aanwezig zijn, en toch varen er nog weer twee andere schepen tegenaan. (Tricolor, december 2002).

een land (VS) zich het recht permitteert om bezoekers een papier te laten ondertekenen waarmee een bezoeker verklaart dat hij/zij akkoord gaat met het feit dat ze zonder argument en zonder dat ze er van rechtswege bezwaar tegen kunnen aantekenen, het land uitgezet kunnen worden.
Dat zelfde land kan bij de landsgrens van elke bezoeker (zowel Amerikanen als buitenlanders) en zonder opgaaf van reden de laptop, gsm, IPod en andere electronische apparaten voor onbepaalde tijd in beslag nemen. Ambtenaren mogen de gegevens die daar daarop aanwezig zijn kopieëren en delen met ambtenaren van andere ministeries.

de landing van een ruimtevaartuig op de planeet Mars mislukt omdat de ene fabrikant van navigatieapparatuur zijn software afleverde met Amerikaanse maten (imperial: inches), terwijl een andere firma dat deed in het metrieke stelsel (centimeters). (Mars Climate Orbiter, 23 september 1999)

een motor van een vliegtuig afvalt zonder dat de piloot dat opmerkt (Bijlmerramp, 4 oktober 1992).

een veerboot de zee op vaart met de laadklep nog volledig open. De man die ‘m moest sluiten was in slaap en de brug wist van niks. (Herald of Free Enterprise, Zeebrugge, 6 maart 1987).

de holocaust .. miljoen slachtoffers eiste en de gemoederen nog vele decennia daarna bezig hield, terwijl de Verenigde Staten in Laos, Cambodja en Vietnam jarenlang meer dan 100 bombardementsvluchten per dag uitvoerden, waardoor .. mensen het leven lieten, daar hoor je nooit wat over. Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar.

waar veel stoplichten het verkeer regelen wat ze eerst zelf verzamelen. Hoe zou toch de naam 'stoplichten' ontstaan zijn, terwijl de oorspronkelijke naam 'verkeerslichten' is?

Op zoek naar kado voor een kennis kom ik uit bij wijnhandel Schoemaker in Ulft. Die heeft in de webshop het whiskeylabel wat ik zoek in de fles met specifieke inhoud die ik zoek. Veiligheidshalve 's ochtends even gebeld: "heeft u die whiskey in die inhoudsmaat op voorraad"? "Zeker meneer, die is er". 's Middags aangekomen, u raadt het al, "sorry meneer, die fles is er niet". Ik heb wel wat stampij gemaakt in de winkel, maar daarmee komt die fles natuurlijk niet tevoorschijn. Ze zullen die fles bestellen en zonder verzendkosten opsturen. U raadt het al, nooit meer wat van gehoord. Wijnhandel Schoemaker is geheel exit voor mij.

Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina