Autowoordenboek  Engels - Nederlands    als je Engels een beetje roestig is geworden...

      0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z     

O-ring

O-ring

O.E. (original equipmen ) spec.

eerste montage specificatie

O.E. (original equipment)

door fabriek gemonteerd, eerste montage

O.E.M. (Original Equipment Manufacturer)

door anderen geleverde apparatuur draagt naam van autofabrikant die deze monteert

O.H.V. (OverHead Valves)

hangende kleppen, kopkleppen

O.N. (octane number)

octaangetal (van benzine)

O/D (overdrive)

hoogste versnelling (overbrengingsverhouding kleiner dan 1,000), overdrive

O/D clutch

overdrivekoppeling

O/M (owner's manual)

instructieboekje

o/s (off side)

rechter, rechts

o/s/f (off side front) wing

rechter voorscherm

O2

Oxygen

O2S

Oxygen Sensor

OAPEC (Organisation of Arabic Producing and Exporting Countries)

organisatie van Arabische olieproducerende en olie-exporterende landen die prijsbeleid ten aanzien van aardolie voeren

OBC (on-board computer)

computer gemonteerd in voertuig

OBD (On Board Diagnosis) I

ingebouwd diagnosesysteem (emissie-controle systeem ingesteld door de Raad voor het Milieu van de staat Californië)

OBD (On Board Diagnosis) II

OBD I versie die vanaf '94 uitgebreid is tot OBD II en 17 punten omvat

OBD (On Board Diagnosis)

controle-apparaat van microprocessor

OBD I

Onboard Diagnostics One

OBD II

Onboard Diagnostics Two

OBD

Onboard Diagnostics

OBD

On Board Diagnose

object

object, onderwerp, voorwerp

oblique A-link

schuingeplaatste wieldraagarm

oblique ball bearing

hoekcontactlager

oblique wishbone

schuingeplaatste wieldraagarm

oblique

hellend, scheef(hoekig), schuin(staand), stomp (hoek)

observation

aflezing (van instrument), waarneming

observe, to

opmerken, waarnemen

obsolete

onbruikbaar, oud, verouderd

obstruct, to

afsluiten, belemmeren, blokkeren, hinderen, stremmen (verkeer), versperren, verstoppen (verkeer)

obstruction

belemmering, hindernis, opstopping, stremming, versperring, verstopping

obtain, to

betrekken, verkrijgen

OBU (On Board Unit)

zender die kan communiceren met walstations of hef locaties, plaatsen langs de weg waar computerelektronica, antennes en camara's zijn ondergebracht die automatisch tol heffen en niet-betalers signaleren en registreren (rekening rijden)

occasional seat

noodzitting

occupant restraint system

beveiligingssysteem voor inzittenden

occupant

inzittende

occur, to

gebeuren, ontstaan, optreden (van fouten)

ocher

oker

ochre yellow

okergeel

ochre

oker

OCS (Overall Operating Control System)

informatiesysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van een multifunctionele computer met enorme output die niet alleen de mechanische functies controleert maar ook de navigatie-, communicatie- en controlesystemen voedt (Mitsubishi HSR '87)

octagon

achthoek, achtkant

octagonal bolt

bout met achthoekige kop

octagonal

achthoekig, achtkantig

octane number (O.N.)

octaangetaal (van benzine)

octane rating

octaangetal (van benzine), octaanwaarde

octane requirement

octaanbehoefte (van benzinemotor)

octane selector knob

octaanselectorknop

octane selector

octaanselector

octane value

octaangetal

octane

octaan

OCV (oil control valve)

olieregelklep (Toyota '95)

OD (overdrive) solenoid

overdrive klep

OD

Outside Diameter

odd shaped item

moeilijk gevormd onderdeel (bv. om te spuiten)

odd

oneven

odometer

afstandsmeter, kilometerteller, mijlenteller

odor

geur, reuk, stank

odorless

geurloos, reukloos

odour

geur, reuk, stank

odourless

geurloos, reukloos

OE (original equipment)

door fabriek gemonteerd, eerste montage

OE

Original Equipment

OEM (original equipment manufacturers)

fabrikanten van origele uitrusting

OEM (original equipment market)

eerste montage markt

OEM

Original Equipment Manufacturer

of -highway vehicle

terreinvoertuig

off center

gedesaxeerd, uit het midden

off peak hours

daluren, periode buiten de spits waarin het op wegen en in openbaar vervoer rustig is, slappe uren

off position

nulstand, ruststand, uitgangspositie (bv. van ruitenwissers), uitgeschakelde stand, uitschakelstand

off-car lathe

draaibank waarmee losse remschijven afgedraaid worden

off-centre number plate mounting

uit het midden geplaatste nummerplaat

off-road capability

geschiktheid om in ruw terrein te rijden

off-road tire

terreinband

off-road tyre

terreinband

off-road vehicle

terreinvoertuig

off-roader

terreinvoertuig

off-set crash

botsproef waarbij voorzijde van auto voor de helft tegen een betonblok rijdt met een snelheid van 55 km/h

off-set hillips screw driver

haakse kruiskopschroevedraaier

off-set radius

schuurstraal

off-set road wheel

spoorverbreding

off-set screw driver

haakse schroevedraaier

off-set

excentrisch, gedesaxeerd, haaks, inpersdieptemaat van de wielschotel (is de afstand vanuit het hart van de velg tot aan de rand van de wielschotel), ontzet, schuurstraal, uit het midden geplaatst

off-the-road tire

terreinband

off-the-road tyre

terreinband

off-the-road vehicle

terreinvoertuig

off-the-shelf availability

in voorraad

OFF

af, contactslotstand, schakelaarstand, uit (niet aan)

off

af(gezet), uit(geschakeld)

office

afdeling, bureau, kantoor

offside (o/s)

rechter(kant), rechts

OH (Overhaul)

geheel nazien, revideren, reviseren, revisie

OHC (OverHead Camshaft)

bovenliggende nokkenas

OHC

OverHead Camshaft

Ohm's law

Wet van Ohm

ohm

ohm (eenheid van elektrische weerstand)

ohmmeter

ohmmeter, weerstandsmeter

OHV (OverHead Valves)

hangende kleppen, kopkleppen

OHV

OverHead Valve

oil

benzine, petroleum

oil adding

olie bijvullen

oil baffle plate

oliekeerschot, oliekering, olieschermplaat, oliespatplaat

oil baffle projection

nok van oliespatplaat

oil baffle

oliekeerschot, oliekering, olieschermplaat, oliespatplaat

oil base paint

lak op oliebasis

oil bath air filter

oliebadluchtfilter

oil bath cleaner

oliebadfilter

oil bath clutch

natte koppeling, oliebadkoppeling

oil bath

oliebad

oil bore

olieboring

oil can

oliekan, oliespuit

oil canal

olieboring

oil capacity

(carter)inhoud, olie-inhoud

oil catcher

oliekeerring, (olie)likker, olie-opvangbak, olieschepper, vangrand (voor lekolie), vetkeerring

oil channel

oliekanaal

oil cleaner

oliefilter

oil clearance

(radiale) speling, (bv. tandwiel op as)

oil collector

olie-opvangbak

oil consumption per hour

olieverbruik per uur

oil consumption

olieverbruik

oil container

olie-opvangbak

oil control ring

olieschraapveer

oil control valve (OCV)

olieregelklep (Toyota'95)

oil cooler relief valve

overdrukventiel van oliekoeler

oil cooler

oliekoeler

oil cooling radiator

oliekoeler

oil cup

oliedop(je), olie(smeer)potje

oil deflector

oliekeerschot, oliespatplaat

oil delivery

olietoevoer

oil deposit

afzetting van olieresten

oil dilution

olieverdunning

oil dipper

olielikker, oliepeilstok

oil dipstick guide

oliepeilstokpijp

oil dipstick

oliepeilstok

oil dish

lekbak

oil drain hole

olie-aftapgat, olie-aftapopening

oil drain plug

olie-aftapplug

oil drum

olievat

oil duct hole

olieboring

oil duct

olieboring, olie(smeer)kanaal, olieleiding

oil engine

dieselmotor, oliemotor, petroleummotor

oil feed

olietoevoer

oil filler cap

olievuldop

oil filler hole

olievulopening

oil filler neck

korte olievulpijp

oil filler plug

olievuldop

oil filler tube

olievulpijp

oil filler

olievulpijp

oil filling screw

olievulplug

oil film

oliefilm

oil filter bracket

oliefilterhuis

oil filter cartridge

oliefilterelement, oliefilterpatroon

oil filter element

oliefilterelement

oil filter housing

oliefilterhuis

oil filter mounting flange

flens voor oliefilter

oil filter spanner

oliefiltersleutel

oil filter strap spanner

oliefilterriemsleutel

oil filter strap wrench

oliefilterriemsleutel

oil filter wrench

oliefiltersleutel

oil filter

oliefilter

oil flexible hose

flexibele olieleiding

oil gallery

galerij van dieselinspuitpomp

oil gauge

oliedrukmeter

oil grade

olieclassificatie, olieklasse, oliesoort

oil groof

oliegroef

oil groove

oliegroef

oil heat exchanger

oliekoeler

oil hole cover plate

afdekplaat van olie-opening

oil industry

aardolie-industrie, petroleumindustrie

oil inlet hole

olievulopening

oil inlet hose

olie-aanvoerslang

oil inlet pipe

olie-aanzuigleiding, olie-inlaat

oil jet

oliesproeier, oliestraal, straal olie

oil leak

olielek

oil leakage

olielekkage

oil level gage

olieniveaumeter, oliepeilglas, oliepeilstok, oliestandaanwijzer

oil level gauge

zie oil level gage

oil level plug

olieniveauplug

oil level sensor

olieniveausensor

oil level

oliepeil

oil lever

oliepeilstok

oil line case

afsluitplaat (van oliepomp)

oil line

olieleiding

oil lubrication

oliesmering

oil mist

olienevel

oil nipple

olienippel, smeernippel

oil nozzle

oliesproeier

oil oozing

oliesporen

oil outlet hose

olie-afvoerslang

oil output

olieproduktie

oil paint

olieverf

oil pan

(olie)carter, oliepan

oil passage hole

olieboring

oil passage

olieboring, oliedoorgang, oliekanaal, olieleiding

oil pick-up

olie-aanzuigpijp

oil pipe

olieleiding

oil pipeline

oliepijpleiding

oil plug

olie-aftapplug, olievulplug

oil pressure control light

oliedrukcontrolelampje

oil pressure gage

oliedrukmeter

oil pressure gauge

oliedrukmeter

oil pressure indicator

oliedrukcontrolelampje, oliedrukmeter, oliedruksensor

oil pressure receiver gauge

oliedrukmeter

oil pressure regulator valve

oliedrukventiel, overdrukventiel

oil pressure relief valve ball

kogelklep van overdrukventiel

oil pressure relief valve spring

veer van overdrukventiel

oil pressure relief valve

overdrukklep van oliepomp, overdrukventiel

oil pressure switch

oliedrukschakelaar

oil pressure transmitter

oliedrukzender

oil pressure

oliedruk

oil price

olieprijs

oil producer

olieproducent

Oil Producing and Exporting Countries (OPEC)

zie OPEC

oil production

olieproduktie

oil pump body

oliepomphuis

oil pump case

oliepomphuis

oil pump cover plate

oliepompdeksel

oil pump delivery

opbrengst van oliepomp

oil pump drive

oliepompaandrijving

oil pump driving gear

aandrijftandwiel voor oliepomp

oil pump driving shaft

oliepompaandrijfas

oil pump gears

oliepomptandwielen

oil pump housing cover

oliepompdeksel

oil pump housing

oliepomphuis

oil pump outlet pipe

uitgaande oliedrukleiding van oliepomp

oil pump

oliepomp

oil receiver

olie(spat)plaat (in versnellingsbak)

oil refinary

olieraffinaderij

oil regulator

oliedrukregelaar

oil retainer ring

oliekeerring

oil retainer

oliekeerplaat, oliekering, olieterugvoer

oil return hole

olieterugvoergat, olieterugvoeropening

oil return line

olieretourleiding

oil rig

booreiland

oil ring

expanderveer (van olieschraapveer)

oil scoop

olielikker, olieschepper

oil scraper ring

olieschraapveer

oil screen

oliezeef

oil seal frictional force

wrijvingskracht van oliekeerring

oil seal lip

lip van oliekeerring

oil seal puller

oliekeerringtrekker

oil seal ring

olie-afdichtring, oliekeerring, vetkeerring

oil seal

klep(steel)hoedje, olie-afdichting, oliekering, oliekeerring, vetkeerring

oil sealed double-row angular ball bearing

gesloten zelfsmerend tweerijig hoekcontactkogellager

oil separator case

olie-afscheider

oil separator

olie-afscheider

oil shield

oliezeef

oil slinger ring

olieslingerring

oil slinger

olie-afleider, oliespatplaat

oil sludge

oliebezinksel

oil sludging

vorming van oliebezinksel

oil spray

oliemist, olienevel

oil spring

(aard)oliebron, olieput, petroleumbron

oil stone

oliesteen, wetsteen

oil storage ring

oliering (bv. van differentieel), olieverzamelring

oil strainer

oliezeef

oil strainer cover

deksel van oliezeef

oil stratum

aardolielaag

oil suction pipe joint

koppeling/verbinding van olie-aanzuigleiding

oil suction pipe

olie-aanzuigleiding

oil sump drain plug

olie-aftapplug in carter

oil sump gasket

carterpakking

oil sump

(olie)carter, oliepan

oil supply

olievoorraad, olievoorziening

oil tag

smeerkaartje (aan stuur)

oil tank

oliereservoir, olietank

oil temperature control light

olietemperatuurcontrolelampje

oil temperature gage

olietemperatuurmeter

oil temperature gauge

olietemperatuurmeter

oil temperature indicator

olietemperatuurmeter

oil tempered silicon chrome steel wire

oliegehard silicon-chroomstaal draad (voor bv. klepveer)

oil terminal

oliehaven

oil thrower

olieslingerring, olieschepper

oil tight

oliedicht

oil top-up

olie bijvullen

oil trap

olie-afscheider

oil tray

olie-opvangbak

oil trough

olielekbak, olietrog

oil up, to

vetslaan (van bougie)

oil vapor

oliedamp, oliemist, olienevel

oil vapour

zie oil vapor

oil varnish

olievernis

oil viscosity

olieviscositeit

oil warning pressure

oliedruk waarbij oliedrukcontrolelampje gaat branden

oil well

(aard)oliebron, olieput, oliereservoir, petroleumbron

oil, to

bijtanken, (in)oliën, (in)smeren, invetten, (vol)tanken

oil-bearing

oliehoudend

oil-burner

dieselmotor

oil-change interval

olieverversingstermijn

oil-change

olie verversen, olieverversing

oil-changing

olie verversen, olieverversing

oil-company

oliemaatschappij, petroleummaatschappij

oil-cooled

oliegekoeld

oil-derrick

olieboortoren

oil-feed line

olietoevoerleiding

oil-fill capacity

olie-inhoud van motor

oil-free

olievrij, vetvrij

oil-gauge

oliepeilstok

oil-hole cover

afdekplaat van olie-opening

oil-hole

olieboring, oliegaatje, oliegat, oliekanaal, oliesmeergaatje

oil-leakage detector -olielekkageverklikker

oil-moistened air filter

oliebadluchtfilter

oil-pan service

onderhoud aan carter

oil-proof

bestand tegen olie, oliebestendig, oliedicht

oil-resistant

bestand tegen olie, oliebestendig

oil-wetted spark plug

natgeslagen bougie, verzopen bougie

oil

(aard)olie, dieselolie, kerosine, paraffine-olie, petroleum, smeerolie, vet

oiler port

olieboring

oiler

doorsmeerder, oliekan, oliespuit

oiliness

smeervermogen van olie, vettigheid

oilless

zonder olie

oilway

oliekanaal

oily

olie-achtig, vet

OK

goed, in orde, OK, O.K.

okay

goed, in orde, OK, O.K.

okey

goed, in orde, OK, O.K.

old-timer

oude auto, ouderwetse auto

old

gebruikt, oud

oldie

oude auto uit de beginjaren

Olds

auto van het merk Oldsmobile (van GM)

olefine hydrocarbon

olefinische koolwaterstof

olive

afsluiting (in pijpkoppeling), tonnetje

omnibus

lijnbus, lijndienst autobus

on all fours

op alle vier wielen (aandrijving)

On Board Diagnosis (OBD) I

zie OBD I

On Board Diagnosis (OBD) II

zie OBD II

On Board Diagnosis (OBD)

controle-apparaat van microprocessor

On Board Unit (OBU)

zie OBU

on overlap

het tuimelen van de kleppen, op tuimelen

on top

aan de bovenkant, aan de bovenzijde, bovenop, op de bovenzijde

on-bench pump tester

testbank om brandstofpomp op te testen

on-board computer (OBC)

computer gemonteerd in voertuig

on-car lathe

draaibank waarmee remschuijven afgedraaid worden waarbij deze aan de auto zijn gemonteerd

on-off button

aan/uit knop

on-vehicle inspection

inspectie aan de wagen

on-vehicle servicing

geven van een onderhoudsbeurt aan auto

ON

aan, contactslotstand (contact aan)

on

aan (niet uit), op

oncoming traffic

tegemoetkomend verkeer

ondulating surface

golvend wegdek

One Price Selling (OPS)

zie OPS

one rank below

één maat kleiner

one shot lubricant

centrale smering

one turn cap

dop met bajonetsluiting

one way bolt

breekbout

one way traffic

eenrichtingsverkeer

one way valve

eenrichtingsklep, terugslagklep, vlakke klep

one-box body

carrosserie zonder aparte neus of achtersteven, éénvolume carrosserie

one-box design

ontwerp waarbij motorcompartiment, passagiersgedeelte en laadgedeelte één ruimte vormen

one-half turn

een halve slag

one-hole nozzle

ééngatsverstuiver

one-off

auto waarvan er slechts één is gemaakt

one-piece rim

eendelige velg

one-piece seatback

niet-deelbare achterbankleuning

one-piece

eendelig, niet-deelbaar, ongedeeld, uit één stuk

one-seater

éénzits raceauto, éénzitter, formule auto

one-sided braking

scheeftrekken tijdens remmen

one-speed blower

niet in toerental verstelbare ventilator

one-spoke steering wheel

eenspakig stuurwiel

one-touch power window system

automatische raambediening, automatische ruitbediening

one-touch power window

tiptoetsbediening elektrisch bediende ramen/ruiten

one-touch tailgate

achterklep met éénhandsbediening

one-tube shock absorber

schokdemper met enkele buis

one-way clutch

vrijloopkoppeling, vrijwielkoppeling

one-way cock

eenwegkraan

onto

op

ooze-out, to

doorslaan, ergens doorheen dringen (van vloeistof), eruit lopen (van vloeistof)

oozing

doorsijpeling, oliesporen, vetsporen

OPEC (Oil Producing and Exporting Countries)

organisatie van olieproducerende en olie-exporterende landen welke prijsbeleid ten aanzien van aardolie voeren

open center wheel

wiel met opennaaf

open centre wheel

wiel met open naaf

open chamber

verbrandingskamer met directe dieselinspuiting

open circuit

onderbreking, open circuit, geleiding, open keten, open (stroom)kring, verbroken keten

open door warning light

waarschuwingslampje voor geopend portier, waarschuwingslampje voor niet geheel gesloten portier

open end spanner

steeksleutel

open end wrench

steeksleutel

open end

open uiteinde, open zijde

open flame

open vlam, open vuur

open hand

vlakke hand

open here

hier openen (verpakking)

open link

slotstang (om portierslot te ontgrendelen)

open loop

1. ALC (AG Holland Lambda Controller) regelt niet als de lambdasonde nog niet de juiste temperatuur heeft,
2. nietgesloten circuit van lambdasonde via ECU naar brandstofinjectie [van Eurogas Emission Control (EEC)],
3. open regelcircuit

open or short

onderbreking of kortsluiting

open the throttle, to

gasgeven

open two-seater with a hardtop

open tweezitter met hardtop

open, to

opendraaien, openen, openmaken, openschroeven

open-ended spanner

steeksleutel

open-ended wrench

steeksleutel

open-sided semitrailer

oplegger zonder zijschotten

open-sided trailer

aanhanger zonder zijschotten

open

niet afgesloten, niet dicht, onderbreking (in bedrading), open

opening angle

openingshoek

opening control link

ontgrendelingsstang (in portier)

opening gate

neerlaatbaar zij- of achterschot van vrachtwagen met open laadruimte

opening overlap

klepopeningsoverlaptijd

opening pressure

openingsdruk (van verstuiver)

opening temperature

openingstemperatuur

opening trim corner joint

hoek(afwerk)stuk

opening trim moulding

afwerklijste (bv. van dakrand), afwerkrand

opening trim

afwerkrand van opening, hoekbekleding van linnen kap

opening

opening, sleutelwijdte, uitsparing

opera seat

opklapbaar dwars geplaatst bankje (Buick 2-persoons Sport Club coupé model 46 S '39)

operable

bedrijfsklaar, ingesteld, operationeel

operate, to

bedienen, in werking stellen, in werking treden, (laten) werken

operating accessory

verbruiker

operating cam

aandrijfnok

operating condition

bedrijfsomstandigheid, bedrijfstoestand, gebruiksomstandigheid

operating costs

bedrijfskosten, exploitatiekosten, onderhoudskosten

operating cylinder

bedieningscilinder

operating fork ball-end

kogelbout van ontkoppelingsvork

operating fork return spring

trekveer van ontkoppelingsvork

operating fork

ontkoppelingsvork

operating handle shaft

bedieningshefboomas, bedieningshandelas

operating instructions

bedieningshandleiding

operating lever

aandrijfhefboom (van benzinepomp), aandrijfhendel, bedieningshandel, bedieningshefboom, verstelhefboom

operating linkage

bedieningsstangenstelsel

operating mechanism

bedieningsmechanisme, bedieningsorgaan

operating parameter sensor

werkparametersensor

operating potential

bedrijfsspanning

operating pressure

bedrijfsdruk

operating range

actieradius

operating reliability

bedrijfszekerheid

operating rod

bedieningsstang, drukstang, drukstift (bv. van rembekrachtiger)

operating switch

bedieningsschakelaar

operating system

besturingssysteem, regelsysteem

operating temperature

bedrijfstemperatuur, werktemperatuur

operating test

functietest

operating trouble

bedrijfsstoring

operating voltage

bedrijfsspanning

operating

(goed) werkend, in werking

operation at intermittent

intervalwerking (van ruitewissers)

operation condition

bedrijfsomstandigheid, bedrijfstoestand, werkingstoestand

operation hint

nuttige wenk

operation instructions

gebruiksaanwijzing

operation noise

werkingsgeluid

operation number

handelingcode (bij flat rate tijden)

operation software

systeemprogrammatuur

operation

bedienen, bediening, bedrijf, besturing, handeling, regeling, (be)werking, werkzaamheid

operational lease

1. leasevorm waarbij alle beheerbehandelingen en financiering extern gebeuren,
2. leasing waarbij het economisch en juridisch eigendom in handen blijft van de leasemaatschappij

operational range

(werkings)bereik (van afstandbediening)

operational test

werkingstest

operational

in werking, operationeel

operator

persoon die apparatuur bedient

oppose, to

tegenwerken

opposed cylinders

tegenover elkaar liggende cilinders

opposed twin

motor met twee tegenover elkaar liggende cilinders, tweecilinder boxermotor

opposed-cylinder engine

boxermotor, motor met tegenover elkaar liggende cilinders

opposite forces

reactiekrachten, tegengestelde krachten

opposite side

andere zijde, tegenovergestelde zijde

opposite

tegengesteld, tegenover(gesteld)

OPS (One Price Selling)

verkopen tegen een lagere vaste prijs van nieuwe auto waarvan korting voor de koper al is afgetrokken

optic

optisch

optical instrumentation

optische gereedschappen

Optik

Optikpaket

optimise, to

optimaliseren

optimize, to

optimaliseren

option

keuze, optie

optional

als extra leverbaar, facultatief, naar keuze leverbaar, niet verplicht, optie, optioneel

or

en

or

anders, of

orange peel appearance

sinaasappelschileffect (van lak)

orange peel

sinaasappelschil (vorm van lak)

orange

oranje

orbital type sander

roterende vlakschuurmachine

order

klasse, order, rangschikking, soort, volgorde

ordinary braking

normaal remmen

ordinary

gewoon, normaal

organic pigment

organisch pigment (metallic bestanddelen van lak of het hoofdbestanddeel van lak zelf dat niet in water oplost)

organic

organisch

orifice valve

terugslagklep

orifice

doorstroomopening, (gekalibreerde) opening, uitmonding, uitstroomopening

origin

herkomst, oorsprong

original equipment (O.E.) spec.

eerste montage specificatie

original equipment (OE, O.E.)

door fabriek gemonteerd, eerste montage, standaarduitrusting

original equipment manufacturer (O.E.M.)

zie O.E.M.

original equipment manufacturers (OEM)

zie OEM

original equipment market (OEM)

eerste-montage markt

original part

origineel onderdeel

original position

oorspronkelijke (toe)stand, uitgangsstand

original

oorspronkelijk, origineel

ornament

embleem, sierstuk, versiering

ornamental fittings

chroomwerk

ornamental ring

sierring

OS

Oxygen Sensor

oscillate, to

heen en weer gaan, oscilleren, schommelen, slingeren, trillen

oscillating absorber

trillingsdemper

oscillating arm

pendelarm, schommelarm

oscillating axle

pendelas, schommelas, slingerende as

oscillating cylindrical valve

roterende gasklep

oscillating lever

pendelarm, regelhefboom, schommelarm

oscillation

slingering, trilling

oscilloscope

oscilloscoop

others

diversen, overigen

Otto cycle

cyclus van Ottomotor,viertaktproces

Otto engine

Ottomotor, viertaktbenzinemotor

out of balance

in onbalans, niet uitgebalanceerd

out of control

niet onder controle, onbestuurbaar

out of engagement

niet in aangrijping

out of order

buiten bedrijf, buiten dienst, buiten gebruik, buiten werking, defect, niet in orde, onklaar, stuk

out of repair

niet onderhouden, verwaarloosd

out of round limit

onrondheidsgrens

out of round

diameterverschil, niet rond, onrond(heid), slingering

out of standard

geen standaardmaat

out of straight

niet recht, niet vlak

out of true

niet gecentreerd, niet passend, niet recht, onrond, onzuiver, scheef, slag (in wiel), uit het midden, uit zijn verband

out of truth

slingeren (van wiel)

out of use

buiten bedrijf, buiten dienst, buiten gebruik, buiten werking

out

uit

outboard joint (tulip)

buiten(ste) koppeling (van aandrijfas)

outboard

buitenste

outburst

ontsnappen, ontsnapping, uitbarsting

outer ambient temperature sensor

buitentemperatuursensor

outer cable

buitenkabel (van bowdenkabel)

outer circlip pliers

borgveertang (voor uitwendige borgveren), Seegerringtang

outer cover

buitenband, buitendeksel, loopvlak (van buitenband)

outer diameter

buitendiameter

outer door handle

handgreep/portierkruk aan buitenkant

outer edge

buitenrand

outer flame

omhullende vlam (bij lassen)

outer panel

(buiten)paneel van carrosserie

outer race snap ring groove

borgveergroef in buitenring, buitenringborgveergroef

outer race

buitenring (van lager)

outer rear view mirror

buitenspiegel

outer rotor

buitenste rotor van rotorpomp

outer scavenger rotor

buitenrotor (van oliepomp)

outer surface

buitenkant, buitenlaag (van lak), buitenvlak

outer valve spring

buitenste klepveer

Outer Vent Control Valve (OVCV)

zie OVCV

outer weatherstrip

buitenrubber

outfit

installatie, uitrusting

outflow

afvoer, uitloop

outlast, to

langer meegaan, overleven

outlet closing

einde van uitlaatperiode

outlet elbow

uitlaatpijp (van turbo)

outlet hose

afvoerwaterslang

outlet opening

begin van uitlaatperiode

outlet pipe

korte uitlaatpijp

outlet port of fuel pump

persopening van brandstofpomp

outlet shaft

uitgaande as

outlet valve

uitlaatklep

outlet

aansluiting, afvoer, sproeikop (van laspistool), stopcontact, uitgaand, uitgang, uitlaat, uitstroomopening (van laspistool)

outline marker light (is Engelse wettelijke term)

contourlamp, markeerlamp (op cabine)

outline, to

afbakenen, omlijnen, schetsen, uitzetten

outline

beschrijving, in grote lijnen, omlijning, omtrek, ontwerp, overzicht, schema, schets

outlines

beginselen, hoofdpunten, (hoofd)trekken, kern, omtrek (van figuur)

output amplifier

eindversterker, uitgangsversterker (geluidsinstallatie)

output curve

vermogenskromme

output efficiency

capaciteit, vermogen

output of diagnostic codes

uitlezen van foutcodes, weergave van diagnosecodes

output planetary gear

zonnewiel op uitgaande as

output power

opgewekt vermogen, toelaatbaar vermogen, uitgangsvermogen

output rating

(motor)vermogen

output shaft assy.

samengestelde uitgaande as

output shaft bearing retainer

lagerplaat van uitgaande as (van bak)

output shaft flange

flens van uitgaande as

output shaft gear tapered roller bearing outer race

buitenste lagerring van conisch rollager van uitgaande as

output shaft rear taper roller bearing outer race

buitenring van achterste conische rollager van uitgaande as

output shaft

hoofdas (van bak), uitgaande as (van bak)

output speed

toerental van uitgaande as

output sun gear

zonnewiel op uitgaande as

output torque

door motor geleverd koppel

output

(afgegeven) vermogen, capaciteit, debiet, opbrengst, rendement, (uitgangs)vermogen (van zender), uitgangssignaal, uitgangsspanning

outrigger

dwarsbalkje, steunpoot (van kraanwagen), uitstekende draagbalk, uitzetpoot

outset wheel

wiel met negatieve wielbolling

outside air

buitenlucht

outside calipers

buitenpasser

outside center pillar moulding

flanklijst van B-stijl

outside diameter

buitendiameter

outside door handle thumb button

drukknop van handgreep aan buitenzijde (van portier)

outside door handle

handgreep/portierkruk aan buitenzijde

outside front door moulding

flanklijst voorportier

outside handbrake

parkeerrem aan buitenzijde van carrosserie (E)

outside handle

buitenhandgreep

outside interference

storing van buitenaf

outside micrometer gage

buitenmicrometer

outside micrometer gauge

buitenmicrometer

outside mirror

buitenspiegel

outside rear mirror

buitenspiegel

outside rear quarter moulding

achterste flanklijst van achterscherm

outside rear view mirror defogger switch

schakelaar van buitenspiegelverwarming

outside rear view mirror

buitenspiegel

outside

(aan de) buitenzijde, buitenkant, buitenste, uitwendig, van buiten

outsize

buitenmodel, extra groot, overmaat, te grote maat

outward visibility

zicht naar buiten

outward

buitenwaarts, naar buiten, uitwendig

oval

racecircuit met 4 bochten

oval

ovaal(vormig)

OVCV (Outer Vent Control Valve)

beluchtingsklep van vlotterkamer, buitenste ontlastregelklep

oven baked

gemoffeld (lak)

over

zie ommezijde (z.o.z.)

over torquing

te vast aandraaien/aantrekken

over-expand, to

tever oprekken, tever uitrekken (bv. teflonring)

over-fender

spatbordverbreder, spatschermverbreder

over-injection for starting

startverrijking

over-injection of fuel

teveel brandstofinspuiting

over-shoulder visibility

achteruitkijkzicht, zicht over de schouder

over

boven, meer dan

overall dimensions

buitenafmetingen, buitenmaten

overall efficiency

totaalrendement

overall height

totale hoogte

overall length

totale lengte

Overall Operating Control System (OCS)

zie OCS

overall ratio

totale overbrengingsverhouding (van versnellingsbak plus eindoverbrenging)

overall width

totale breedte

overall

algemeen, bruto, overall, totaal, werkkleding, werkpak

overboost

even verhogen van de turbodruk tot boven het veilige maximum

overcharge, to

overbelasten, overladen (teveel laden van accu)

overcurrent detection

stroomsterktebegrenzing

overcurrent

kortsluiting, overbelasting, overstroom

overdrive (O/D)

zie O/D

overdrive carrier

planeetdrager

overdrive casing

overdrive huis

overdrive control knob

overdrive bedieningsknop, overdrive schakelaar

overdrive control light

controlelampje van ingeschakelde overdrive

overdrive control-system

overdrive regelsysteem

overdrive kick-down switch

kick-down schakelaar van overdrive

overdrive manual switch

overdrive schakelaar

overdrive solenoid

overdrive klep

overdrive unit

overdrive

overdrive warning light

overdrive controlelampje

overfill, to

teveel bijvullen

overflow duct

overstroomkanaal

overflow fuel

lekbrandstof, retourbrandstof

overflow pipe

overloopbuisje, overlooppijp, overloopslang, overstroompijp

overflow port

overstroomopening

overflow screw

overstroombanjobout

overflow tank

overstroomreservoir

overflow valve

overloopklep, veiligheidsklep

overflow volume

overloopvolume, retourvolume (van inspuitpomp)

overflow

overloop, overstroming

overflowing adhesive

er onderuit komende kit (van sierlijst)

overhang

overbouw (van carrosserie aan voor- en achterkant), overhang

overhaul (OH)

controlebeurt, revideren, reviseren, revisie

overhaul handle

zettang

overhaul kit

revisieset

overhaul set

revisieset

overhaul stand

bevestigingsbeugel voor revisie

overhaul workshop

revisiewerkplaats

overhaul, to

geheel nazien, revideren, reviseren, revisie

overhauling

revideren, reviseren

overhead cam powerplant

motor met bovenliggende nokkenas

overhead camshaft (OHC)

bovenliggende nokkenas

overhead console

dakconsole

overhead exhaust valve

hangende uitlaatklep

overhead expenses

algemene kosten

overhead rack

bovenbergruimte achterin auto

overhead valve (OHV, O.H.V.) engine

kopklepmotor

overhead valves (OHV, O.H.V.)

hangende kleppen, kopkleppen

overhead wires

bovenleiding (van trolleybus)

overhead, to

oververhit raken, oververhitten, te heet worden (motor), warmlopen

overhead

beschermlaag onder loopvlak van buitenband

overheating

oververhitting (van motor), warmlopen (door wrijving)

overhung trailer

half ondersteunde oplegger

overinflate, to

te hard oppompen

overinflation

te hoge bandenspanning

overland transport

internationaal transport

overlap dimension

mate van overlappen

overlap joint

overlappingsnaad

overlap

overlapping (van uit- en inlaatklep)

overlapping beads

overlappende rupslagen (lassen)

overlapping end

overlappend uiteinde

overlapping

overlappen, overlapping

overloa

overbelasting, te zware belasting

overload leaf

hulpveer

overload protection

bescherming tegen overbelasting

overload spring bracket

hulpveersteun

overload spring

hulpveer

overload valve

overdrukklep

overload, to

overbelasten, te zwaar beladen

overloaded engine

overbelaste motor

overlook, to

over het hoofd zien

overpass

fly-over (wegen kruisen elkaar op verschillend niveau), ongelijkvloerse kruising, vrije kruising

overpressure

overdruk, te hoge druk

overrev, to

over zijn toeren jagen (motor)

overrevving

te hoog onbelast motortoerental

overrider

bumperrozet

overrun brake

mechanische oplooprem

overrun fuel cut-off

automatische afsluiting van brandstoftoevoer bij te hoog motortoerental

overrun the engine, to

motor over zijn toeren jagen

overrunning clutch

freewheel, vrijloopkoppeling

oversaturated

oververzadigd

overshot

het per ongeluk voorbijrijden van de eigen pits in een wedstrijd

oversize cylinder block

cilinderblok met overmaaat cilinderboringen

oversize piston

overmaat zuiger

oversize

overmaat, te grote maat

overspeed governor

toerentalbegrenzer

overspeed limitation

toerentalbegrenzing

overspeed, to

de max. toelaatbare snelheid overschrijden, het max. toelaatbare toerental overschrijden

overspray

lak die tijdens het spuiten naast het te spuiten object terechtkomt, spuitnevel op aangrenzende oppervlakken

oversquare

overvierkant (boring groter dan slag van motor)

oversteer

overstuur (in tegenstelling tot onderstuur)

oversteering

overstuur

overstrain, to

overbelasten, te zwaar belasten

overstress

overbelasten, te zwaar belasten

overstroke, to

te lange slag maken (bv. van tandheugel)

overtake, to

inhalen, passeren

overtemperature system

beveiligingssysteem tegen te hoge temperaturen

overtighten a nut, to

een moer te vast aandraaien/aantrekken

overtilt, to

overhellen

overturn, to

doldraaien (van schroef), kantelen, koprol maken, omslaan, over de kop gaan/slaan

overturned screw

dolle schroef

overview

overzicht

overvoltage protection unit

beveiligingsinrichting tegen te hoge spanning

overweight

overbelasting, overgewicht

owner operator

eigenaar-chauffeur van vrachtwagen, eigen rijder (vrachtvervoer)

owner's guide

handleiding voor eigenaar

owner's manual (O/M)

instructieboekje

owner's manual

instructieboekje

owner

eigenaar

oxalic acid solution

oxaalzuuroplossing

oxalic acid (is common name) (systematic name is ethanedioic acid)

oxaalzuur [(CCOH)2] (is gewone benaming) (systematische benaming is ethaandizuur)

oxidated

geoxideerd

oxidation catalyst (OC)

oxidatiekatalysator, tweewegkatalysator

oxidation catalytic converter

oxidatiekatalysator, tweewegkatalysator

oxidation polymerization type paint (acrylic enamel)

oxiderende polypolymeriserende laksoort (acrylaat-metallic)

oxidation

oxidatie

oxidative polymerization (air drying)

oxiderende polymerisatie (luchtdrogen van lak)

oxidative polymerization drying

oxiderend polymeriserend drogen (van lak)

oxide

oxide

oxidise, to

oxideren, roesten

oxidize, to

oxideren, roesten

oxidizing flame

zuurstofvlam (lassen)

oxy-acetylene cutting torch

zuurstof-acetyleen snijbrander

oxy-acetylene welding

autogeenlassen, lassen met acetyleen en zuurstof

oxyd

oxide

oxyde

zuurstof

oxygen (chemical element, symbol O, atomic no. 8)

zuurstof (chemisch element, symbool 8, atoomnr. 8)

oxygen bottle

zuurstoffles

oxygen content

zuurstofgehalte

oxygen density

zuurstofgehalte

oxygen sensor heater circuit

verwarmingscircuit van zuurstofsensor

oxygen sensor

lambdasensor, lambdasonde, zuurstofsensor

oxygen tank

zuurstoffles (blauw gemerkt)

oxygen valve

zuurstofkraan

oxygenates

zuurstofhoudende verbindingen (in brandstof)

oxyhydrogen

knalgas

ozon layer depletion

aantasting van ozonlaag

ozone depletion

afbraak van ozonlaag, ozonafbraak

ozone forming

opbouw van ozonlaag

ozone layer

ozonlaag (om aarde)

ozone

ozon

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2012.

Colofon      Disclaimer      Copyright © 2002-  G. Speek