Basis info en advies voor de beginnende genealoog.

Niet dat ik mezelf beschouw als een ervaren ouwe rot die alles al gezien heeft, bepaald niet ('als je denkt dat je er bent, dan ben je er geweest'). Maar al doende leert men en ik had in het begin best wel een paar aanwijzingen kunnen gebruiken.

Goed om te onthouden:

 • in 5% van je besteede tijd vind je 95% van je hele stamboom
 • inderdaad: je hebt 95% van je besteede tijd nodig voor die resterende 5%
 • soms frustrerend: bij het oplossen van 1 vraagstuk krijgt je er 2 voor terug

ongehuwde moeder

levenloos geboren kind

buitenhuwelijks kind

nooddoop

vader overleden voor geboorte kind

huwelijks-dispensatie rk

latijn

bevolkings register

copyright

buitenland

nederlands indië

woordenboek latijn

geëcht, erkend, gewettigd

bloedverwantschap

maand-namen

tellen in Latijn

amsterdam

verloofd / ondertrouw

akte van bekendheid

naamgeving

plaatsnamen

Frakturschrift

Sutterlinschrift

ij of y

kalenders

 

 

 

australië    belgië    canada    duitsland    groot brittanië    nederlands indië    polen    usa    internationaal

Wilt u een stamboom maken?
 1. begin 'dicht bij huis': vraag ouders, ooms, tantes en grootouders, want die weten veel
 2. sites waar gemeenten hun archieven in dumpen:
 3. gahetna.nl, het nationaal archief
 4. familysearch:
  • zoeken in family search
  • zoekakten.nl bestaat helaas niet meer
   zijn voorganger genver bestaat nog wel, maar daar is al jaren niks aan veranderd
   genealix zou wel eens een goede opvolger kunnen worden
 5. openarchieven.nl
 6. regionale archieven
 7. persoonskaarten -lijsten van het Centraal Bureau Genealogie
 8. de kranten: delpher
 9. particuliere initiatieven:

Als je in de begraafregisters zoekt van voor 1800 dan kom je soms opvallende, leuke, vermakelijke begraafinschrijving tegen.
En dan begrijp je waarom het soms niet mogelijk is meer informatie te achterhalen.
 • vandaag begaven een oud lijk
 • vandaag begaven een jong lijk
 • vandaag begaven een kind
 • vandaag begraven een bedelaar
 • vandaag begraven een dode vrouw, gevonden op de laan
 • vandaag begraven Jan Janse, en nog 5 kinderen
 • Zwolle: tientallen personen begraven met de achternaam 'Soldaat', omdat men zijn achternaam niet wist

Als u zoeken naar voorouders leuk begint te vinden, pas op want dan hebt u een hobby voor de komende 25 jaar (waarschijnlijk langer...).

 • Voorgaande zin hoorde ik 20 jaar geleden, glimlachte er meewarig om, mij zou dat niet gebeuren. Mij is dat wel gebeurd.
 • Deze hobby kost tijd, pardon: heel veel tijd, maar heeft het grote voordeel dat je 'm ongestraft een (half) jaar in de hoek kunt leggen.
 • Voorspoed en tegenslag, het hoort er allemaal bij. De zoektocht naar een persoon kan in één archiefbezoek zijn opgelost, maar ook maanden, jarenlang duren.
 • Wonen uw voorouders al generaties lang in uw huidige woonplaats: u hebt geluk en kunt hopelijk op de fiets naar het archief. Schrijver dezes 'had geen geluk' en is alleen al de eerste vijf jaar 3x per maand op en neer gereden van huis naar archief (per dag 160 km v.v.).
 • Sommigen denken 'een paar uur op het internet en ik ben een heel eind'. Vergeet dat zo snel mogelijk! U zult zelf aan het 'werk' moeten: naar gemeentes toe en het archief in.
 • Laat je niet in de war brengen als je een andere schrijfwijze van de achternaam tegenkomt. Vroeger (voor 1900) nam men dat niet zo nauwkeurig en werden namen vaak fonetisch opgeschreven. Jansen, Janssen, Janse, Jansse, Jans, het kan allemaal in dezelfde familie voorkomen.
 • Als uw onderzoek redelijk 'recht voor z'n raap is' (niet al te veel militairen, geen emigratie en immigratie, geen Indië gangers, geen zeevarenden) dan kunt u met de bovenstaande aanwijzingen een heel eind komen, zeer waarschijnlijk wel tot in de 18e eeuw. Als uw voorouders 'gewone mensen' zijn (niet rijk, van adel of anderszins opvallend) dan is het 'bereiken' van de 17e eeuw lang niet altijd 'gegarandeerd' (achternamen worden patroniemen, archieven hebben veel minder).
 • Mijn 'houvast' in genealogisch gesnuffel vanaf 1990 staat o.a. in mijn   literatuurlijst.
 • Onderstaande adviezen hoef u niet op volgorde te lezen en u hoeft niet in deze volgorde te werk te gaan. Hoewel punt 2. wel een prima start is.
 • U merkt het vanzelf: in 5% van de besteedde tijd verzamelt u 95% van de stamboom, die andere 95% van uw tijd hebt u nodig voor 5% van de stamboom.

Verzamel zo veel mogelijk informatie binnen uw nog levende familie.

 • Begin daarbij bij de oudsten (ouders, grootouders, ooms en tantes), want die weten het meest (en leven niet zo lang meer).
 • Als u op 'werkbezoek' gaat neem dan (onopvallende) geluidsopname apparatuur mee (ik gebruik een eenvoudige memocassetterecorder), want als u 'alleen maar' schrijft dan mist u veel van wat u te horen krijgt.
 • Begin met de basisinfo: volledige (voor)namen, geboortedatum en -plaats, huwelijksdatum en -plaats, overlijdensdatum en -plaats. Alles is natuurlijk belangrijk, maar als uw (groot)ouders gaan vertellen over 'vroeger' noteer dan vooral de plaatsen (van geboorte, overlijden enz.) want dat is in het archief terplaatse op te zoeken.
 • Verzamel 'alles wat los en vast zit', maar vooral geboorte-, huwelijk en overlijdenskaarten, bidprentjes, paspoorten. Vooral trouwboekjes van (groot)ouders en ooms en tantes zijn van belang. U zult verbaasd zijn welke stapels er bij sommige familieleden tevoorschijn komen.

De eerste "vastloper", hoe nu verder.

 • Uw onderzoek stokt waarschijnlijk de eerste keer als u informatie over uw overgrootouders zoekt. Hoe nu verder, want uw grootouders zijn er niet meer om iets aan te vragen.
 • Stel u wilt weten wie uw overgrootvader is. De kunst is te weten te komen waar die man geboren, getrouwd of overleden is. Uw ouders weten dat misschien, misschien staat het in het trouwboekje van uw grootouders, misschien.... Als die (geboorte, huwelijk of overlijdens) plaats bekend is: bel het gemeentehuis in die plaats en vraag naar het gemeentearchief (of hoe dat daar maar heten mag), vraag naar de openingstijden, neem pen en papier mee en vraag vooral de aanwezige plaatselijke archiefbeheerder om u wegwijs te maken in de 'Burgerlijke Stand', want die persoon (m/v/x) weet hoe en waar je terplaatse moet zoeken. Zoekt en gij zult vinden.
 • Maak uw borst maar nat, want uw onderzoek zal vaker stokken omdat een voorvader niet is te vinden (geboorte, huwelijk, overlijden) in dezelfde plaats als zijn nakomelingen.
 • Vergeet ook niet in een gemeentearchief het "Bevolkings register" te raadplegen. Daar staat, vaak geklapperd per 10 jaar, het komen en gaan (verhuizen naar elders) van de inwoners van deze gemeente.
 • Belangrijk zijn ook de 'huwelijkse bijlagen'. Die bevatten geboorteakte van bruid en bruidegom en evt. overlijdensacte van de ouders.
 • Kunt u in een bepaalde gemeente niks meer vinden, ga dan in concentrische circels buiten die gemeente op zoek in andere gemeentes.

Bevolkingsregister.

 • Het Ĺbevolkingsregisterĺ is misschien wel de belangrijkste primaire bron voor genealogen. Hierin werd onder meer datum van vestiging, vertrek en religieuze gezindheid vastgelegd. Het bevolkingsregister is dus een doorlopende registratie, dit in tegenstelling tot de Burgerlijke Stand, die uit momentopnames bestaat. Per 1 januari 1850 kregen de gemeenten de wettelijke plicht om een doorlopende bevolkingsregistratie bij te houden. De bevolkingsregisters zijn een belangrijke bron voor genealogen, omdat alle gezinsleden, en inwonend personeel, gezamenlijk werden beschreven, met daarbij eventuele beroepen vermeld.

Persoonskaart -lijst.

 • Alle informatie over de persoonskaart -lijst staat op een aparte pagina.

Ga snuffelen op het internet.

Napoleon.

 • Wat heeft die nou te maken met genealogisch onderzoek? Heel veel dus want die heeft de Burgerlijke Stand ingevoerd (hij had een bevolkingsoverzicht nodig waaruit hij soldaten kon oproepen) en dat is een dankbare bron voor onderzoek. Invoering ervan is vanaf ca. 1817 in zuidelijk Nederland tot ca. 1820 in noordelijk Nederland. De eerste jaren (ca.1817-ca.1822) zijn die akten in de franse taal! Aan te raden is Vulsma (1988) te lezen, zie de literatuurlijst.
 • Onderzoek voor 1817 kan dus niet m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dan zijn kerkelijke archieven (DTB registers, doop-, trouw- en begraafregisters) en volkstellingen een belangrijk hulpmiddel. Deze twee bronnen zijn vaak in gemeentelijke archieven aanwezig.

Er zijn nog veel meer archieven om in te snuffelen.

 • Notariële en rechterlijke archieven zoals huwelijkse voorwaarden, testamenten, koop en verkoop van land, boedelscheidingsverklaringen, boedelinventarissen.
 • Kadastrale archieven voor de heffing van grondbelasting, bv. gegevens over hypotheken.
 • Register van Naamaanneming met lijsten van personen die tussen 1811 en 1825 nog geen achternaam hadden en die er toen een aannamen.
 • Memories van successie (1818-1900) betreffende de successiebelasting.
 • Weeshuisarchieven, kerkboeken, notulen van de kerkeraadsvergaderingen zijn meestal in het gemeentelijk- of in het Kerkarchief.
 • Vaak zijn er ook Dienstbodenregisters.
 • In 1829, 1839, 1899 en 1947 zijn er volkstellingen geweest. Van deze laatste telling zijn de namen en woonplaatsen verwerkt in het Repertorium Nederlandse Familienamen.

Schaf een genealogie-computerprogramma aan.

 • In het begin doet vrijwel iedereen alles met alleen pen en papier, maar dat is niet vol te houden. Al bij enkele generaties (met alle ooms en tantes die daar bij horen) kan geen normaal mens overzicht houden in de berg papier.
 • Markleider (2007) in Nederland is Pro-Gen, erg goed, niet duur en met een goed toegankelijke gebruikersgroep waar makkelijk hulp is te vinden.
  Als u het programma Pro-Gen hebt aangeschaft is het aan te raden Holla (1996) te lezen, zie de literatuurlijst. Niet meer nieuw te koop, ga dus naar de bib.
 • Anno 2016 is in Nederland ProGen als marktleider voorbij gestreefd door aldfaer.
 • Met veel andere programma's (bv. hazadata, brother's keeper, oedipus, winkwast, gensdatapro, gramps, macstamboom, legacy, family tree builder, family tree maker, roots magic, personal ancestry file) is overigens niks mis mee. Individuele voorkeur speelt hierin een grote rol.
 • En dan zijn er nog de webbased programma's. MyHeritage is een bekende (en dure!) .
 • Welke u ook kiest, er moet import en export mbv. gedcom inzitten, anders krijgt u later een keer heel veel spijt. Gedom is een algemene 'uitwisseltaal' voor genealogische gegevens. Zit die optie niet in uw programma en u wilt overstappen naar een andere programma dan mag u al uw gegevens met het handje overtikken.

Schaf een digitaal fototoestel aan.

 • Ondergetekende komt al decennia lang in archieven en heeft zich helemaal lam geschreven om alle akten te noteren. Kopieën maken zijn ze ook niet dol op in een archief en dat duurt per kopie ook weer vele minuten (en soms vele kwartjes per kopie). Hou daar mee op! Koop een digitale camera.
 • Aantal pixels is niet belangrijk, het zijn toch 'maar' geschreven akten die gefotografeerd worden. 2 miljoen pixels is prima.

Wordt lid van, of breng ze een bezoek (er gaat een wereld voor u open):

 • Het Centraal Bureau voor Genealogie.
  • Er zijn de zogenaamde 'persoonskaarten'. Basisinfo van iedereen die in Nederland is overleden na 1939. Die persoonskaarten zijn te koop, je kunt ook een abonnement nemen op een bepaalde achternaam.
  • Vrijwilligers knippen geboorte-, huwelijk- en overlijdensadvententies uit de Nederlandse kranten. Dat gebeurt al vanaf de 19e eeuw. U kunt kopieën kopen, niet schrikken van de hoogte van de stapel (en de rekening) die u dan ontvangt.
 • De Nederlandse Genealogische Vereniging.
 • De Mormonen hebben veel, heel veel, maar er kan nog steeds niets op tegen het zelf bezoeken van de archieven in Nederland. daar is (bijna) alles te vinden.
 • Ga op zoek naar een lokale of regionale historische vereniging.

Ga naar de bibliotheek.

 • Lees Van Beresteyn E.A. (1990 t/m 2001), zie de literatuurlijst. Want misschien is uw familie al (ten dele) uitgezocht.
 • Lees een basisboek over genealogie, b.v.
 • Ga NIET naar de bibliotheek want op het internet staat een prima woordenboek voor genealogen.

Copyright ©.

 • Gegevens over uw familie zult u vast wel vinden, waarschijnlijk ook wel op het internet waar dat eenvoudig is over te nemen. Het is heel onfatsoenlijk om zulke gegeven, die van een ander afkomstig zijn, klakkeloos te kopiëren. Daar vraag je eerst toestemming voor en als je die gekregen hebt vermeld je netjes de bron.

Bevolkingsregister.

 • De bevolkingsregisters werden landelijk verplicht gesteld met ingang van 1850, maar sommige gemeenten hadden ze al eerder ingevoerd. Ze lopen meestal tot 1938. In een bevolkingsregister staan per woning vermeld de huishoudens met eventueel andere inwonende personen. Men kan hierin dus in 1x een heel gezin terugvinden, en tevens wanneer ze zich in de gemeente gevestigd hebben en waarheen ze eventueel verhuisd zijn. De registers beslaan meestal een periode van 10 of 20 jaar. Helaas is de registratie niet altijd even nauwkeurig gebeurd: namen en geboortedata zijn soms onvolledig of foutief, en niet van elke verhuizing werd melding gemaakt. Veel oudere registers zijn ingedeeld op adres, waarbij soms wel en soms niet een naamindex voorhanden is (vaak alleen op gezinshoofd); de latere registers zijn meestal ingedeeld op de familienaam van het gezinshoofd. Eind jaren 30 van de 20ste eeuw werden de bevolkingsregisters vervangen door woningkaarten enerzijds en gezinskaarten en later persoonskaarten anderzijds.

Latijn in parochieregisters.

Plaatsnamen.

 • Plaatsnamen
 • Verdenhalven, Fritz. (1992, 3e.Auflage). Familienkundliches Wörterbuch. neustadt an der Aisch. Degener & Co. ISBN 3-7686-1042-X.

Vader overleden voor geboorte kind.

 • Een onjuist opgemaakte index-geboorten 'kostte' mij twee avonden zoeken voor ik de geboorteakte gevonden had. De vader was namelijk overleden drie maanden voordat het kind was geboren. Het kind kreeg bij aangifte abusievelijk de achternaam van de aangever, niet van de vader. De wettelijke regeling daarvoor is als volgt: "Als een gehuwde vrouw bevalt van een kind, dan is haar echtgenoot automatisch de wettige vader. Als een weduwe bevalt binnen 9 maanden nadat haar echtgenoot is overleden dan is haar overleden echtgenoot automatisch de wettige vader".

Buitenhuwelijks kind.   geëcht  erkend  gewettigd

 • Een menselijke bastaard, onwettig kind, onecht kind of buitenechtelijk kind is een kind van een vader en moeder die niet met elkaar gehuwd zijn. In de doopinschrijving staat dan bijna altijd 'filius/filia illeg(itimus)'. In de geboorteakte (voor 1998) staat dan geen vader vermeld. Het is vaak erg lastig of zelfs onmogelijk te achterhalen wie de biologische vader is. In moderne tijden is DNA onderzoek een hulpmiddel.
  Een buitenechtelijk kind kon geëcht (erkend, gewettigd) worden wanneer de biologische ouders alsnog huwden. Men sprak dan van een 'mantelkind' omdat de bastaard met 'de mantel der liefde' was bedekt. Dit is met de inwerkingtreding van de Wet op de Adeldom, op 1 augustus 1994 en het verdwijnen van de buitenechtelijke status in april 1998 in Nederland niet meer mogelijk.
  Wanneer een kind bij een huwelijk wordt geëcht (erkend, gewettigd) dan geeft dat alleen maar aan dat het kind voor het huwelijk geboren is. Meestal als kind van de vrouw in het huwelijk. Bij een wettiging van een kind in een huwelijk blijft vaak onduidelijk of de man in het huwelijk wel of niet de biologische vader is. Vanaf het huwelijk is de man wel de wettige vader van het kind en het kind heeft, als er geen bijzondere bepalingen zijn opgenomen, volgens de wet vanaf het huwelijk de achternaam van zijn wettige vader.

Nooddoop.

 • Een nooddoop werd gedaan als er acuut levensgevaar is voor de pasgeborene. Zo'n doop wordt dan meestal gedaan door de vroedvrouw of een arts. Daar zijn dan geen peter en meter bij, en krijgt het kind ook geen naam. Dus wordt (als de boreling blijft leven) de doop daarna nog eens overgedaan met een priester en doopgetuigen en krijgt het kind zijn/haar naam. Bij deze tweede doop wordt er gedoopt "sub conditione" (onder voorwaarde). Iemand kan nu eenmaal geen tweemaal gedoopt worden. bron

Levenloos geboren kind (l.l.).

 • In de Burgerlijke Stand wordt van een levenloos geboren kind (l.l.) alleen een overlijdensakte opgemaakt.

Ongehuwde moeder.

 • Een ongehuwde moeder is natuurlijk van 'alle dag'. Mijn tante (1911-2005) had daar een prachtige zin voor: 'vroeger waren de rokken wel langer, maar ze wisten de weg wel'. 99 van de 100 keer is uit een geboorteakte domweg niet de biologische vader te achterhalen. Er is dan maar één mogelijkheid: DNA onderzoek.

Huwelijksdispensatie en verwantschap bij de rooms-katholieke kerk.      Bron      Bron
Bij RK huwelijken komt het regelmatig voor dat er dispensatie nodig is voordat het huwelijk kan worden gesloten. Vermeldingen van dispensaties kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij stamboomonderzoek. De drie belangrijkste dispensaties zijn:

 • trouwen in de gesloten tijd (tempore clauso)
  • dit betekent dat bruidegom en bruid vrijstelling krijgen om in de advent of vasten te trouwen
 • aanverwantschap (affinitatis) tussen bruidegom en bruid
  • Dit is een verwantschap tussen een man en een bloedverwante van zijn overleden vrouw, of een verwantschap tussen een vrouw en een bloedverwant van haar overleden man. Dispensatie wegens aanverwantschap komt dus alleen voor als minstens één van de huwelijkspartners eerder gehuwd is geweest. Als zijn vrouw overleed en hij wilde hertrouwen met de schoonzus (en dat gebeurde nogal eens), had hij dus een huwelijksdispensatie nodig. Als bijvoorbeeld een man als weduwnaar trouwt en zijn eerste echtgenote had eenzelfde overgrootouder als de vrouw waar de man nu mee trouwt vindt dispensatie plaats wegens aanverwantschap in de 3e graad. Ook hier kan dubbele dispensatie optreden. Als genoemde weduwnaar en zijn a.s. vrouw een gemeenschappelijke betovergrootvader hebben vindt er behalve dispensatie wegens aanverwantschap in de 3e graad ook dispensatie wegens bloedverwantschap in de 4e graad plaats.
 • dispensaties wegens te nauwe bloedverwantschap (consanguinitatis)
  • afhankelijk van de mate van verwantschap kon een huwelijksdispensatie worden afgegegeven door de kerk. Deze moest worden goedgekeurd door het bisdom. Soms ging men er zelfs mee tot aan de paus. Zo'n vrijstelling wordt vrijwel altijd vermeld in het huwelijksregister. De verwantschap wordt uitgedrukt in zogenaamde graden. Met het aantal graden wordt het aantal geboorten aangegeven dat ligt tussen de aanvragers en hun gezamenlijke voorouders. De dispensatie wegens bloedverwantschap wordt verleend als de bruidegom en bruid gemeenschappelijke grootouders (2e graad), overgrootouders (3e graad) of betovergrootouders (4e graad) hebben. Het kan daarbij voorkomen dat een betovergrootouder van de bruidegom dezelfde persoon is als een overgrootouder van de bruid. Er is dan sprake van een dispensatie in de 3e en 4e graad. Soms komt het voor, dat de huwelijkspartners langs een lijn een gemeenschappelijke betovergrootouder hebben en langs een andere lijn een gemeenschappelijke overgrootouder. Er is dan sprake van een dubbele dispensatie. Voor Limburg bevinden de meeste schema's zich in het bisschoppelijk archief van Roermond, en zijn fotokopieŰn ervan te raadplegen bij het RHCL in Maastricht (met naamindexen). Bij het bisdom Luik zijn geen schema's bewaard gebleven, maar slechts registers van de verleende dispensaties vanaf 1760. In het ideale geval is van de dispensatie een schema bewaard, gebaseerd op onderstaande afbeelding.
 • Zie ook yori.nl

Rechtstreeks zoeken in Family Search

 1. ga naar https://www.familysearch.org/
 2. klik op 'Search' (bovenste regel)
 3. klik op 'Catalog' (tweede regel van boven)
 4. vul de gemeente in waar je iets wilt zoeken
 5. klik op 'Search' en je ziet alle collecties die ze online hebben
 6. klik op bv. 'Civil Registration'
 7. maak je keuze; 
  als er een cameraatje achter staat klik er op en je kunt browsen;
  staat er een vergrootglas bij dan zijn die beelden ge´ndexeerd en kan dat stuk op naam worden doorzocht als je op het vergrootglas klikt.

Verloofd - Ondertrouw   wat is het verschil

 1. Verloven (wiki) is het aan elkaar en de omgeving bekend maken dat je wilt gaan trouwen. Een verloving heeft geen officiële status.
 2. Ondertrouw (wiki) is een wettelijk vereiste, en geenszins een formaliteit. De periode van ondertrouw is om anderen de gelegenheid te geven bezwaar tegen dit huwelijk kenbaar te maken. Het gaat daarbij o.a. om leeftijd, wilsbekwaamheid, en niet reeds getrouwd zijnde.

Akte van Bekendheid
Gerardus Willems Clason is geboren op 01 oktober 1811 te Zoutkamp. De gebruikelijke bronnen voor zijn doop en/of geboorte zijn anno 2020 niet te vinden. Niet in de kerkboeken, niet in de burgerlijke stand, niet bij FamilySearch. De huwelijksbijlagen gaven de oplossing, want de gemeente Middelstum kon kennelijk ook geen doopinschrijving of geboorteakte vinden. De rechtbank heeft toen een 'akte van bekendheid' opgemaakt en die akte is opgenomen in de huwelijksbijlagen.

Naamgeving in binnen- en buitenland
Naamgeving

Y of IJ

Vraag aan het CBG:

In wiewaswie staan soms namen geïndexeerd met een 'ij' en in de desbetreffende akte staat een 'y'. Is daar een verklaring voor ?

Antwoord van het CBG:\

De gegevens in WieWasWie zijn afkomstig van de diverse archieven in Nederland. De indexering is meestal gedaan door de archieven zelf met behulp van veel vrijwilligers. Het komt inderdaad vaker voor dat ij verkeerd is overgenomen als y en andersom.

Namen van de maanden.
Hieronder staat een lijstje met oude maandnamen. Bij hedendaags gebruik worden zij met een kleine letter geschreven. De meest algemene maandnamen staan in de tweede kolom. De lijst van Gezelle, die altijd met hoofdletters werd gespeld, vormt de tweede kolom. De namen in de vierde en vijfde kolom worden ook weleens gezien, maar zijn niet gebruikelijk. Sommige daarvan zijn afgeleid van de namen in de Franse republikeinse kalender. Merk op dat wintermaand en oogstmaand in twee rijen voorkomen en dus voor verwarring kunnen zorgen.

Gebruikelijke naam
uit het Latijn
Oude Nederlandse naam Oude Vlaamse naam Soms gebruikte alternatieve naam Uit de Franse republikeinse kalender afkomstige naam
januari louwmaand Nieuwjaarmaand wintermaand sneeuwmaand (niv˘se)
februari sprokkelmaand Schrikkelmaand kortemaand regenmaand (pluvi˘se)
maart lentemaand Lentemaand kalvermaand windmaand (vent˘se)
april grasmaand Grasmaand paasmaand kiemmaand (germinal)
mei bloeimaand Bloeimaand wonnemaand bloeimaand (florÚal)
juni zomermaand Zomermaand braakmaand weidemaand (prairial)
juli hooimaand Hooimaand vennemaand oogstmaand (messidor)
augustus oogstmaand Koornmaand arenmaand hittemaand (thermidor)
september herfstmaand Herfstmaand havermaand vruchtmaand (fructidor)
oktober wijnmaand Zaaimaand aarzelmaand wijnmaand (vendÚmiaire)
november slachtmaand Slachtmaand smeermaand nevelmaand (brumaire)
december wintermaand Wintermaand sneeuwmaand rijpmaand (frimaire)
Literatuur
Grotefend H. 1898 (1991, 13e druk door Th. Ulrich). Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hahnsche Buchhandlung, Hannover. ISBN 3-7752-5177-4.
Ribbe W. & Henning E. 2001 (12. Aufl.). Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. Verlag Degener, Neustadt an der Aisch. ISBN 3-7686-1062-4.
Trapp W. 2001. Kleines Handbuch der Maβe, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung. Philipp Reclam, Stuttgart. ISBN 3-15-008737-6.
Wijnaendts van Resandt W. 1984. Dagen, maanden, jaren: tijdrekenkunde in kort bestek. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. ISBN 90-70324-25-3.
Verschil tussen 2 datums in jaren, maanden en dagen.

Namen van de maanden in 't Latijn.
 Nederlands   Latijn 
 januari   Ianus, januarius, -ii 
 februari   februarius, -ii, februa 
 maart   martinus, -ii, martius 
 april   aprilis 
 mei   maia, maius, maii 
 juni   juno, junius, junii 
 juli   julius, -ii 
 augustus   augustus, -ii 
 september   september, -bris, bre, 7bris, VIIbris 
 oktober   october, -bris, ber, 8bris, VIIIbris 
 november   november, -bris, bre, 9bris, Ixbris 
 december   december, -bris, bre, 10bris, Xbris 
   
 september   7ber, 7bris, 7bre 
 oktober   8ber, 8bris, 8bre 
 november   9ber, 9bris, 9bre 
 december   Xber, Xbris 

Tellen in 't Latijn.
 Getal   Hoofdtelwoord   Rangtelwoord   Verdelingsgetal   Telbijwoord 
 1   unus   primus   singuli   semel 
 2   duo   secundus / alter   bini   bis 
 3   tres   tertius   terni   ter 
 4   quattuor   quartus   quaterni   quater 
 5   quinque   quintus   quini   quinquies 
 6   sex   sextus   seni   sexies 
 7   septem   septimus   septeni   septies 
 8   octo   octavus   octoni   octies 
 9   novem   nonus   noveni   novies 
 10   decem   decimus   deni   decies 
 11   undecim   undecimus   undeni   undecies 
 12   duodecim   duodecimus   duodeni   duodecies 
 13   tredecim   tertius decimus   terni deni   ter decies 
 14   quattuordecim   quartus decimus   quaterni deni   quater decies 
 15   quindecim   quintus decimus   quini deni   quindecies 
 16   sedecim   sextus decimus   seni deni   sedecies 
 17   septendecim   septimus decimus   septeni deni   septies decies 
 18   duodeviginti   duodevicesimus   duodeviceni   octies decies 
 19   undeviginti   undevicesimus   undeviceni   novies decies 
 20   viginti   vicesimus (vigesimus)   viceni   vicies 

 Getal   Hoofdtelwoord   Rangtelwoord   Verdelingsgetal   Telbijwoord 
 21   viginti unus   vicesimus primus   viceni singuli   vicies semel 
 22   viginti duo   vicesimus alter   viceni bini   vicies bis 

 Getal   Hoofdtelwoord   Rangtelwoord   Verdelingsgetal   Telbijwoord 
 30   triginta   tricesimus   triceni   tricies 
 40   quadraginta   quadragesimus   quadrageni   qaudragies 
 50   quinquaginta   quinquagesimus   quinquageni   quinquagies 
 60   sexaginta   sexagesimus   sexageni   sexagies 
 70   septuaginta   septuagesimus   septuageni   septuagies 
 80   octoginta   octogesimus   octogeni   octogies 
 90   nonaginta   nonagesimus   nonageni   nonagies 
 100   centum   centesimus   centeni   centies 

 Getal   Hoofdtelwoord   Rangtelwoord   Verdelingsgetal   Telbijwoord 
 200   ducenti   ducentesimus   duceni   ducenties 
 300   trecenti   trecentesimus   treceni   trecenties 
 400   quadringenti   quadringentesimus   quadringeni   quadringenties 
 500   quingenti   quingentesimus   quingeni   quingenties 
 600   sescenti   sescentesimus   sesceni   sescenties 
 700   septingenti   septingentesimus   septingeni   septingenties 
 800   octingenti   octingentesimus   octingeni   octingenties 
 900   nongenti   nongentesimus   nongeni   nongenties 
 1000   mille   millesimus   singula milia   milies 

 Getal   Hoofdtelwoord   Rangtelwoord   Verdelingsgetal   Telbijwoord 
 2000   duo milia   bis millesimus   bina milia   bis milies 
 3000   tres milia   ter millesimus   terna milia   ter milies 
 4000   quattuor milia   quater millesimus   quaterna milia   quater milies 
 5000   quinque milia   quinquies millesimus   quina milia   quinquies milies 
 6000   sex milia   sexies millesimus   sena milia   sexies milies 
 7000   septem milia   septies millesimus   septena milia   septies milies 
 8000   octo milia   octies millesimus   octona milia   octies milies 
 9000   novem milia   novies millesimus   novena milia   novies milies 
 10000   decem milia   decies millesimus   dena milia   decies milies 

 Getal   Hoofdtelwoord   Rangtelwoord   Verdelingsgetal   Telbijwoord 
 100.000   centum milia   centies millesimus   centena milia   centies milies 

 Getal   Hoofdtelwoord   Rangtelwoord   Verdelingsgetal   Telbijwoord 
 1.000.000   decies centena milia   milies millesimus   singula milia   miliamilies milies 

Frakturschrift wiki
Sütterlinschrift wiki

Is / was bovenstaande lijst voor u behulpzaam? een   dank je wel   wordt op prijs gesteld.

Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina